Antonius Larsson.   Bonde från 1566 till 1567 i Smedsbyn, Luleå landsförsamling. [1]
Gift med .
1 Jakob Antonisson.   Bonde från 1586 till 1628 i Smedsbyn 8, Luleå landsförsamling. [1]
Nämnd som knekt 1610 i Smedsbyn, Luleå landsförsamling. [2]
Trolig bror Nils Antonisson nämnd från 1596 i Smedsbyn, Luleå lfs (BD). [3]
Trolig bror Lasse Antonisson i Smedsbyn hade lägrat två systrar enligt ting 1600-08-01 i Luleå socken. [4]
Gift med .
  2 Nils Jakobsson.   Född omkring 1598. [5] Bonde från 1624 till 1656 i Smedsbyn 8, Luleå landsförsamling. [6]
Hustru Sara betalar testamente efter sin man 1665-06-25 i Smedsbyn, Luleå lfs. [7]
Gift med Sara Larsdotter.
    3 Jacob Nilsson.   Bonde från 1657 till 1675 i Smedsbyn 8, Luleå landsförsamling. [8]
Gift omkring 1653 [8] med Agneta Jönsdotter.
      4 Sara Jacobsdotter.   Född omkring 1655 i Smedsbyn 10, Luleå landsförsamling. [9] Död 1737-05-03 i Smedsbyn 10, Luleå landsförsamling. [10] Nämnd från 1704 i Smedsbyn 10, Luleå landsförsamling. [8]
Gift med Hans Knutsson. Bonde i Smedsbyn 10.
Unge Hans Knutsson nämnd 1674-1702 i Smedsbyn 10, Luleå landsförsamling. [8]
Ättlingar
    3 Anders Nilsson.   Född omkring 1637 i Smedsbyn 8, Luleå landsförsamling. [11] Död 1708-04-06 i Smedsbyn 8, Luleå landsförsamling. [12] Bonde från 1669 till 1696 i Smedsbyn 8, Luleå landsförsamling. [8]
Även ägare 1689-1691 i Ängesbyn 3, Luleå landsförsamling. [13]
Gift omkring 1659 [8] med Karin Jönsdotter. Född omkring 1642 i Ängesbyn 3, Luleå landsförsamling. [11]
Död 1710-01-08 i Smedsbyn 8, Luleå landsförsamling. [12]
      4 Nils Andersson.   Född i Smedsbyn 8, Luleå landsförsamling. Död 1698 i Ängesbyn 3, Luleå landsförsamling. [14] Bonde i Ängesbyn 3, Luleå landsförsamling.
Nämnd 1690-1698 i Ängesbyn 3, Luleå landsförsamling. [8]
Nämnd med hustru 1692-1698 i Ängesbyn 3, Luleå landsförsamling. [8]
Syskon nämnt 1690-1695 i Ängesbyn 3, Luleå landsförsamling. [8]
Piga nämnd 1697-1698 i Ängesbyn 3, Luleå landsförsamling. [8]
Hemmanet öde 1698 i Ängesbyn 3, Luleå landsförsamling. [15]
Enligt kyrkoräkenskaperna betalar en hustru Anna Hansdotter, salige Nils Anders änkia i Sunderbyn testamente efter sin man 1701-12-.. i Luleå landsförsamling. [16]
Den ende Nils Andersson, som kan avses, är Nils Andersson, död 1698 i Ängesbyn. Änkan bodde troligen hos Nils bror länsman Jöns Andersson på Sunderbyn 6.

Enligt dottern Karins dödsnotis hette han Nils Nilsson.


Gift 1690 i Luleå landsförsamling [17] Nils Andersson i Smedsbyn betalade brudvigningspengar 1690-12-.. i Luleå lfs (BD). [17] med Anna Hansdotter. Född omkring 1671 i Smedsbyn 2, Luleå landsförsamling. [9]
Död 1740-02-13 i Alvik 2, Luleå landsförsamling. [10]
Begravd 1740-03-01 i Luleå landsförsamling. [10]
Bårklädespengar betalade av Erik Persson i Alvik 1740-03-02 i Luleå landsförsamling. [18]

Ättlingar
      4 Jöns Andersson Ekman.   Född i Smedsbyn 8, Luleå landsförsamling. Död före 1707-02-14 i Gammelstad, Luleå landsförsamling. [19] Länsman i Sunderbyn 6, Luleå lfs, sedan Gammelstad, Luleå lfs.
Betalade för otidigt sängalag 1702-04-20 i Luleå landsförsamling. [20]
Gift 1701 i Luleå lfs (BD) Brudvigningspengar 1701-12-29 i Luleå lfs (BD). [17] med Elisabet Duus. Död 1743-05-25 i Luleå stad (BD). [10]
Nämnd som dopvittne tillsammans med dotter i Nystaden för Malin Persdotters barn fött 1725-07-07 i Alvik 2, Luleå (BD). [21]
Ättlingar
      4 Dordi Andersdotter.   Född 1668-10-.. i Smedsbyn 8, Luleå landsförsamling. [22] Död 1708-03-29 i Ängesbyn 3, Luleå landsförsamling. [23] Gift 1689 i Luleå landsförsamling Brudvigningspengar 1689-12-.. i Luleå lfs (BD). [17] med Jöns Olofsson. Bonde från 1687 till 1699 i Sunderbyn 6, Luleå landsförsamling. [8]
Bonde från 1700 i Ängesbyn 3, Luleå landsförsamling. [8]
Ättlingar
      4 Anders Andersson.   Född omkring 1668 i Smedsbyn 8, Luleå landsförsamling. [24] Död 1747-07-05 i Smedsbyn 8, Luleå landsförsamling. [25] Bonde i Smedsbyn 8.
Nämnd från 1698 i Smedsbyn 8, Luleå landsförsamling. [8]
Gift senast 1700 [8] Brudvigningspengar 1700-01-06 i Luleå lfs (BD). [17] med Brita Hansdotter. Född omkring 1682 i Smedsbyn 1, Luleå lfs (BD). [22]
Död i barnsäng 1722-05-20 i Smedsbyn 8, Luleå lfs (BD). [23]
Gift 1723-03-17 i Luleå landsförsamling med Brita Olofsdotter. Född omkring 1683 i Alvik Skäret, Luleå landsförsamling. [24]
Död 1743-04-27 i Smedsbyn 8, Luleå landsförsamling. [25]
Begravd 1743-05-23 i Luleå landsförsamling. [25]
Anders Andersson i Smedsbyn betalade bårklädespengar 1743-05-24 i Luleå landsförsamling. [18]
Ättlingar
      4 Sara Andersdotter.   Född omkring 1671 i Smedsbyn 8, Luleå landsförsamling. [9] Död 1740-02-03 i Sunderbyn 17, Luleå lfs. [10] Unge Erik Larsson i Sunderbyn betalar bårklädespengar 1740-02-10 i Luleå landsförsamling. [18]
Gift med Olof . Gift 1702 i Luleå lfs (BD) [8] Brudvigningspengar 1702-11-.. i Luleå lfs (BD). [17] med Lars Eriksson. Bonde i Sunderbyn 17.
Född omkring 1669 i Sunderbyn 17, Luleå lfs (BD). [22]
Död 1710-02-13 i Sunderbyn 17, Luleå lfs (BD). [23]
Nämnd åtminstone 1688-1703 i Sunderbyn 17, Luleå lfs (BD). [8]
Ättlingar
      4 Karin Andersdotter.   Född omkring 1673 i Smedsbyn 8, Luleå landsförsamling. [26] Död 1758-02-10 i Antnäs 10, Luleå landsförsamling. [25] Gift 1702 i Luleå lfs (BD) [8] Brudvigningspengar 1702-08-.. i Luleå lfs (BD). [17] med Lars Olofsson. Bonde i Antnäs 10.
Född omkring 1662 i Antnäs 10, Luleå lfs (BD). [24]
Död 1748-09-14 i Antnäs 10, Luleå lfs (BD). [25]
Nämnd från 1690 i Antnäs 10, Luleå lfs (BD). [8]
Ättlingar
1 Nils Antonisson.   Nämnd 1596-1640 i Smedsbyn, Luleå landsförsamling. [1]
Gift med .
1 Lars Antonisson.   Jakob Antonissons trolige bror Lasse Antonisson i Smedsbyn hade lägrat två systrar enligt ting 1600-08-01 i Luleå socken. [4]
Av dombok 1602 framgår att den ena systern avlidit och att Lars Antonisson och den andra systern dömdes till eld och bål, ett straff som dock ändrades när socknen och deras släktingar köpte "däm under yxsan" (Anders Sandström).

Källor

 1. Skattelängder
 2. Hjonelagslängd 1610:16
 3. Tiondelängder
 4. Västerbotten 1600:3
 5. Roteringslängd 1637
 6. Tionde- och mantalslängder
 7. LIb:1
 8. Mantalslängder
 9. C:2 dödsnotis
 10. C:2
 11. Nederluleå C:1 dödsnotis
 12. Nederluleå C:1
 13. Jordeböcker
 14. Mantalslängd
 15. Jordebok 1701
 16. Nederluleå LIb:3
 17. LIb:3
 18. LIb:4
 19. C:1 änkan dopvittne i födelsenotis
 20. Albert Nordberg
 21. Luleå lfs C:1
 22. C:1 dödsnotis
 23. C:1
 24. C:3 dödsnotis
 25. C:3
 26. AI:4b

Personregister       Ortsregister