Förfäder Dordi Andersdotter.   Född 1668-10-.. i Smedsbyn 8, Luleå landsförsamling. [1] Död 1708-03-29 i Ängesbyn 3, Luleå landsförsamling. [2] Gift 1689 i Luleå landsförsamling Brudvigningspengar 1689-12-.. i Luleå lfs (BD). [3] med Jöns Olofsson. Bonde från 1687 till 1699 i Sunderbyn 6, Luleå landsförsamling. [4]
Bonde från 1700 i Ängesbyn 3, Luleå landsförsamling. [4]
1 Anders Jönsson.   Född omkring 1696 i Sunderbyn 6, Luleå lfs (BD). [5] Död 1740-02-25 i Ängesbyn 3, Luleå lfs (BD). [6] Bonde i Ängesbyn 3.
Gift Ej funnit vigselnotis. med Anna Larsdotter. Född omkring 1686. [7]
Död 1755-01-19 i Ängesbyn 3, Luleå landsförsamling. [8]
Enligt dödsnotisen hette fadern Lars Olofsson.
  2 Jöns Andersson.   Född 1715 i Ängesbyn 3, Luleå lfs (BD). [1] Död 6 mån 3 dagar 1716-05-19 i Ängesbyn 3, Luleå lfs (BD). [2]
  2 Maria Andersdotter.   Född omkring 1718 i Ängesbyn 3, Luleå lfs (BD). Död som piga 1799-04-06 i Ängesbyn 3, Luleå lfs (BD). Nämnd åtminstone till 1763 i Ängesbyn 3, Luleå lfs (BD). [9]
  2 Anna Andersdotter.   Född 1721-04-06 i Ängesbyn 3, Luleå lfs (BD). [2] Död av inflammationsfeber 1782-11-06 i Persön, Luleå lfs. Dopvittnen: Lars Olofsson i Ängesbyn, Lars Olofsson i Hindersön, hustru Barbro Daniel Olofssons, Karin Hindriksdotter i Ängesbyn.
Gift 1746-12-04 i Luleå lfs (BD) med Nils Olofsson. Soldat Storm-Dryg, Korpral Skytt-Krypskytt.
Född omkring 1723. [10]
Född 1722-05-21 i Persön 8, Luleå lfs. [11]
Död (avskedad korpral) av kräfta, 63 år gammal 1784-05-01 i Persön, Luleå lfs (BD).
Dopvittnen: Föraren Påhl Ahlbom, Abraham Fransman, hustru Brita Jönsdotter, Sophia Fransman.
Soldat Storm 1743 i Brändön, Luleå lfs (BD). [10]
Soldat Dryg 1747 i Luleå lfs (BD). [10]
Soldat Skytt 1748-05-.. i Persön Nickbyn, Luleå lfs (BD). [10]
Korpral 1758-07-.. i Persön Nickbyn, Luleå lfs (BD). [10]
Kallas Krypskytt 1763 i Persön Nickbyn, Luleå lfs (BD). [10]
    3 Susanna Nilsdotter.   Född 1747-12-08 i Nickbyn, Persön, Luleå lfs (BD). [8] Dopvittnen: Herr Hans Nordmarck, Per Olofsson, Jacob Israelsson i Nickbyn, hustru Anna Larsdotter i Persön, hustru Maria Persdotter i Nickbyn och pigan Maria Andersdotter ifrån Ängesbyn.
    3 Brita Nilsdotter.   Född 1749-03-12 i Persön, Luleå lfs (BD). [8] Dopvittnen: Sergeant Daniel Pihlfelt och thes hustru Brita, Olof Olofsson och hustru Maria Larsdotter ifrån Persön.
    3 Olof Nilsson.   Född 1750-07-30 i Persön, Luleå lfs (BD). [8] Dopvittnen: Hr Mårten Hackzell och dess hustru Christina Berg, Corp Anders Dryg och hustru Marja Pärsdotter ifrån Persön.
    3 Karin Nilsdotter.   Född 1751-11-15 i Persön, Luleå lfs (BD). [8] Dopvittnen: Pär Nilsson, hustru Brita Olofsdotter i Persön, Soldaten Nils Andersson Lejon och pigan Maria Andersdotter ifrån Ängesbyn.
    3 Anders Nilsson.   Född 1754-04-21 i Persön, Luleå lfs (BD). [8] Död 2 m 21 d 1754-07-16 i Persön, Luleå lfs (BD). Dopvittnen: Johan Bergman, Jungfru Justina Gieding?, Olof Olofsson, hustru Ella Nilsdotter i Råneå.
    3 Nils Nilsson.   Född tvilling 1756-05-08 i Persön, Luleå lfs (BD). [8] Död 4 m 1756-08-02 i Persön, Luleå lfs (BD). Dopvittnen: Olof Olofsson, hustru Karin Larsdotter, Per Olofsson och hustru Maria Persdotter i Persön.
    3 Lars Nilsson.   Född tvilling 1756-05-08 i Persön, Luleå lfs (BD). [8] Dopvittnen: Nils Persson och hustru Brita Olofsdotter, dräng Nils Persson och piga Karin Persdotter ifrån Persön.
    3 Nils Nilsson.   Född 1760-12-13 i Persön, Luleå lfs (BD). [8] Dopvittnen: V. Comminister herr Johan Bergman, Sergianten hr Jacob Lindbaum, hustru Brita Sundbom i Gamla staden och hustru Christina Månsdotter ifrån Persön.
    3 Maria Nilsdotter.   Född omkring 1764 i Persön, Luleå lfs (BD).
  2 Lars Andersson.   Född 1722-09-06 i Ängesbyn 3, Luleå lfs (BD). [2] Död av ålderdom 1796-04-18 i Ängesbyn 3, Luleå lfs (BD). Bonde i Ängesbyn 3.
Dopvittnen: Peter Ängström, Påhl Ahlbom och hans hustru, Karin Pålsdotter.
Soldat Lejon 1742-01-19 i Ängesbyn, Luleå lfs. [10]
Soldat Lund 1742-12-.. i Ängesbyn, Luleå lfs. [10]
Gift 1745-01-08 i Luleå lfs (BD) med Karin Hansdotter. Född omkring 1720 i Persön, Luleå lfs (BD).
Född 1718-03-19 i Persön 3, Luleå lfs. [12]
Död av ålderdom, 62 år gammal 1780-02-22 i Ängesbyn 3, Luleå lfs (BD).
Piga från Persön vid giftermål.
    3 Anders Larsson.   Född 1745-10-17 i Ängesbyn 3, Luleå lfs (BD). [8] Dopvittnen: Föraren Hindrik Lifbohm, Nils Larsson, soldat Nils Olofsson Storm och hustru Brita Hansdotter, alla ifrån Persön, hustru Lisbeta Knutsdotter och pigan Anna Andersdotter i Ängesbyn.
Gift 1776-12-05 i Luleå lfs (BD) med Lisbeta Danielsdotter. Född 1750-09-04 i Ängesbyn, Luleå lfs. [8]
Död 1791 i Ängesbyn 3, Luleå lfs (BD). [13]
Död av håll och styng 1791-11-16 i Ängesbyn 3, Luleå lfs (BD). [11]
Dopvittnen: Soldat Jonas Nilsson Öman, soldat Lars Nilsson Kröger, hustru Anna Nilsdotter och pigan Lisbeta Knutsdotter, alla ifrån Ängesbyn.
Gift 1793-10-05 i Luleå lfs (BD) Troligen denne Anders Larsson, bonde i Ängesbyn. med Sigrid Olofsdotter. Född omkring 1768 i Bränna, Överkalix.
      4 Lars Andersson.   Född 1777-06-11 i Ängesbyn 3, Luleå lfs (BD). [14] Gift 1802-03-27 i Luleå lfs (BD) [11] med Christina Jacobsdotter. Född 1777 i Brändön, Luleå lfs (BD).
Död. [15]
Ättlingar
      4 Anders Andersson.   Född 1778 i Ängesbyn 3, Luleå lfs (BD). Död av lungsot 1801-05-01 i Ängesbyn 3, Luleå lfs (BD).
      4 Daniel Andersson.   Född 1781-12-03 i Ängesbyn 3, Luleå lfs (BD). [14]
      4 Catharina Andersdotter.   Född 1784-07-07 i Ängesbyn 3, Luleå lfs (BD). [14] Död i Ängesbyn 11, Luleå lfs. [11] Gift 1812-02-23 i Luleå lfs [11] med .
      4 Nils Andersson.   Född 1786-12-23 i Ängesbyn 3, Luleå lfs (BD). [14] I Staden enligt AI:6c.
      4 Olof Andersson.   Född 1791 i Ängesbyn 3, Luleå lfs (BD). Död 1792 i Ängesbyn 3, Luleå lfs (BD).
      4 Anna Greta Andersdotter.   Född 1794 i Ängesbyn 3, Luleå lfs (BD).
      4 Olof Andersson.   Född 1796 i Ängesbyn 3, Luleå lfs (BD). Död 1798 i Ängesbyn 3, Luleå lfs (BD).
      4 Johannes Andersson.   Född 1797 i Ängesbyn 3, Luleå lfs (BD). Död 1798 i Ängesbyn 3, Luleå lfs (BD).
      4 Johannes Andersson.   Född 1799 i Ängesbyn 3, Luleå lfs (BD).
      4 Magdalena Andersdotter.   Född 1800 i Ängesbyn 3, Luleå lfs (BD).
      4 Anders Andersson.   Född 1802 i Ängesbyn 3, Luleå lfs (BD).
    3 Hans Larsson Engström.   Född 1748-08-13 i Ängesbyn 3, Luleå lfs (BD). [8] Död 1835-04-30 i Ängesbyn 3, Luleå lfs (BD). [11] Bonde i Ängesbyn 3.
Dopvittnen: Comminister Hans Nordmarck, Jungfru Elisabetha Plantin, Olof Larsson och hustru Anna Andersdotter ifrån Ängesbyn.
Gift 1786-04-23 i Luleå lfs (BD) med Anna Lisa Olofsdotter Nordqvist. Född 1763-03-15 i Persön 13, Luleå lfs. [8]
Död av tvinsot 1812-02-04 i Ängesbyn 3, Luleå lfs (BD). [11]
      4 Lars Hansson.   Född 1787-03-07 i Ängesbyn 3, Luleå lfs (BD). [11] Död 1854-05-05 i Ängesbyn 3, Nederluleå (BD). [11] Bonde i Ängesbyn 3.
Gift 1814-11-28 i Luleå lfs [11] med Maria Cajsa Eliadotter. Född 1789-10-20 i Boden, Luleå lfs. [11]
Död av barnsbörd 1816-10-12 i Ängesbyn 3, Luleå lfs (BD). [11]
Gift 1818-11-07 i Luleå lfs (BD) [11] med Maja Stina Eriksdotter. Född 1791-11-13 i Buddbyn 3, Luleå lfs. [11]
Ättlingar
      4 Catharina Hansdotter.   Född 1792-07-08 i Ängesbyn 3, Luleå lfs (BD). [11] Död 1824. [11]
      4 Anna Lisa Hansdotter.   Född 1795-06-21 i Ängesbyn 3, Luleå lfs (BD). [11] Gift 1825 i Luleå lfs (BD) [11] med .
      4 Maja Greta Hansdotter.   Född 1796-09-16 i Ängesbyn 3, Luleå lfs (BD). [11]
      4 Olof Hansson.   Född 1800-11-08 i Ängesbyn 3, Luleå lfs (BD). [11] Gift 1823 i Luleå lfs (BD) [11] med .
      4 Brita Stina Hansdotter.   Född 1802-10-21 i Ängesbyn 3, Luleå lfs (BD). [11]
    3 Anna Larsdotter.   Född 1751-02-24 i Ängesbyn 3, Luleå lfs (BD). [8] Dopvittnen: Johan Ekman och dess hustru Brita Hindriksdotter, Soldat Anders Andersson Lind, hustru Brita Nilsdotter, Soldat Nils Andersson Lejon och piga Kerstin Hansdotter, alla ifrån Ängesbyn.
Gift 1781-01-28 i Luleå lfs (BD) Troligen denna Anna Larsdotter, piga i Ängesbyn. med Olof Olofsson. Bonde i Långnäs.
    3 Lars Larsson.   Född 1753-08-04 i Ängesbyn 3, Luleå lfs (BD). [8] Död av lungsot 1764-05-08 i Ängesbyn 3, Luleå lfs (BD). Dopvittnen: Olof Olofsson i Persön, dräng Knut Olofsson, hustru Margeta Olofsdotter och pigan Maria Andersdotter, alla ifrån Ängesbyn.
    3 Margeta Larsdotter.   Född 1754-08-09 i Ängesbyn 3, Luleå lfs (BD). [8] Död i Ängesbyn 11, Luleå lfs. [11] Dopvittnen: Skräddaren Jacob Renman, hustru Margeta Henriksdotter ifrån Ängesbyn, dräng Erik Johansson och pigan Maria Johansdotter, alla ifrån Smedsbyn.
Gift 1777-02-23 i Luleå lfs (BD) Troligen denna Margeta Larsdotter, Ängesbyn. med Johan Johansson. Hemmansägare i Ängesbyn.
    3 Olof Larsson.   Född 1757-12-21 i Ängesbyn 3, Luleå lfs (BD). [8] Dopvittnen: Johan Bergman, afskedade corpralen Johan Olofsson Schytt, hustru Margeta Olofsdotter, hustru Elisabet Knutsdotter i Ängesbyn.
Gift 1788-07-06 i Luleå lfs (BD) med Lisa Knutsdotter. Född i Ängesbyn, Luleå lfs (BD).
    3 Catharina Larsdotter.   Född 1759-03-10 i Ängesbyn 3, Luleå lfs (BD). [8] Död i Brändön 12, Luleå lfs. [11] Dopvittnen: Bönderna Olof Hansson och Jöns Nilsson, hustru Margeta Olofsdotter och piga Margeta Olofsdotter, alla ifrån Persön.
Gift 1793-04-07 i Luleå lfs (BD) med Anders Jönsson. Bonde i Brändön.
    3 Nils Larsson.   Född 1762-06-07 i Ängesbyn 3, Luleå lfs (BD). [8] Dopvittnen: Bonden Henrik Olofsson, hustru Anna Nilsdotter, dräng Nils Knutsson och piga Dorothea Hansdotter ifrån Ängesbyn.
Utflyttad 1787 från Luleå lfs (BD). [13]
  2 Anders Andersson.   Född 1725-12-02 i Ängesbyn 3, Luleå lfs (BD). [2] Dopvittnen: Nils Larsson i Persön, Lars Jönsson i Björsbyn, hust Karin Hindrichsdotter i Ängesbyn, p Anna Jönsdotter i Björsbyn. Möjligen soldat Anders Andersson Lind i Ängesbyn, antagen 1745-11-22, död 1758-07-02, gift 1749-04-26 med Brita Nilsdotter, piga från Ängesbyn.
Gift 1749-04-26 i Luleå lfs (BD) med Brita Nilsdotter. Född 1722-10-14 i Ängesbyn 7, Luleå lfs. [2]
Född omkring 1725 i Ängesbyn, Luleå lfs (BD).
Död möjligen som inhysesmansänka 1795-01-08 i Smedsbyn, Luleå lfs.
Dopvittnen: Daniel Trinterborg, Abraham Fransman, hust Ella med pig Anna från Ängesbyn.
Möjlligen dotter till Nils Nilsson och Brita Danielsdotter, Ängesbyn 7.
    3 Anders Andersson.   Född 1750-04-20 i Ängesbyn, Luleå lfs. [8] Dopvittnen: Nils Nilsson ifrån Ängesbyn, dräng Isak Isaksson ifrån Smedsbyn, hustru Karin Nilsdotter, pigan Maria Andersdotter ifrån Ängesbyn.
    3 Nils Andersson.   Född 1751-04-18 i Ängesbyn, Luleå lfs (BD). [8] Dopvittnen: Corporalen Anders Dryg och Corporalen Johan Schytt, pig Brita Samuelsdotter, dessa från Gamla staden och hustru Margeta Knutsdotter ifrån Ängesbyn.
    3 Anna Andersdotter.   Född 1754-04-19 i Ängesbyn, Luleå lfs (BD). [8] Dopvittnen: Skräddaren Jacob Renman, hustru Anna Renman, deras son Hans Renman i Gamla staden och pigan Anna Nilsdotter i Ängesbyn.
  2 Nils Andersson.   Född 1730-06-06 i Ängesbyn 3, Luleå lfs (BD). [6] Död av bröstsjukdom 1802-03-14 i Ängesbyn 3, Luleå lfs (BD). Soldat Lejon och bonde i Ängesbyn 3.
Dopvittnen: Olof Olofsson, Olof Larsson och thes hustru, samt hustru Kerstin ..., alla ifrån Ängesbyn.
Soldat Lejon 1748-06-15 i Ängesbyn 3, Luleå lfs (BD). [10]
Lösgiven från soldattjänsten 1758-07-... [10]
Gift 1755-12-07 i Luleå lfs (BD) med Anna Nilsdotter. Född 1733-03-11 i Ängesbyn, Luleå lfs (BD). [6]
Död av magsjukdom 1799-07-21 i Ängesbyn 3, Luleå lfs (BD).
Dopvittnen: .. Hans Öman, Trumslagaren Daniel Tulpan, hust Anna Larsdotter if Ängesbyn och pigan Dordi Danielsdotter på Kyrkobordet.
    3 Brita Nilsdotter.   Född 1756-04-27 i Ängesbyn 3, Luleå lfs (BD). [8] Död 1781-05-24 i Ängesbyn 3, Luleå lfs (BD). Dopvittnen: Adjuncten herr Willhelm Hernodius, Nils Nilsson, Knut Olofsson, hustru Brita Danielsdotter, hustru Margeta Olofsdotter och piga Maria Andersdotter i Ängesbyn.
    3 Anna Nilsdotter.   Född 1758-02-14 i Ängesbyn 3, Luleå lfs (BD). [8] Dopvittnen: Lars Andersson, dräng Erik Nilsson, hustru Karin Hansdotter och piga Anna Nilsdotter, alla ifrån Ängesbyn. Möjligen gift 1779 25/6 med Per Jönsson hemmansägare i Smedsbyn. Enligt AI:5a gift 1777.
Gift 1779 i Luleå lfs (BD) [11] med .
    3 Maria Nilsdotter.   Född 1759-06-10 i Ängesbyn 3, Luleå lfs (BD). [8] Dopvittnen: Kyrkioherden högvärd.. herr Magister Lars Eriksson Lang, Klockaren Immanuel Wallén, hustru Maria Jönsdotter ifrån Ängesbyn och jungfru Maria Branstedt i Pastgarden?
Gift 1779-02-22 i Luleå lfs (BD) med Olof Larsson. Dräng i Forsnäs, soldat Kanon.
    3 Nils Nilsson.   Född 1761-03-08 i Ängesbyn 3, Luleå lfs (BD). [8] Dopvittnen: vice Comministern herr Johan Bergman, Madame Elisabeth Plantin, Afskedade Corporalen Johan Skytte i Gamla staden och hustru Brita Nilsdotter i Ängesbyn.
Gift 1783-06-15 i Luleå lfs (BD) med Catharina Olofsdotter. Född 1751-10-19 i Ängesbyn 10, Luleå lfs (BD). [8]
Död 1789-12-11 i Ängesbyn 3, Luleå lfs (BD).
Gift 1795-11-22 i Luleå lfs (BD) med Anna Greta Hansdotter. Född 1768 i Vibbyn, Luleå lfs (BD).
      4 Nils Nilsson.   Född 1783-09-18 i Ängesbyn 3, Luleå lfs (BD). [11] Död 1838-03-23 i Ängesbyn, Nederluleå (BD). [11] Gift med Maja Lisa Hansdotter. Född 1783-11-07 i Smedsbyn 5, Luleå lfs. [16]
Död 1823 i Ängesbyn, Luleå lfs (BD). [11]
Gift 1824-04-25 i Luleå lfs (BD) [11] med Brita Cajsa Larsdotter. Född 1791-02-24 i Vibbyn, Luleå lfs. [11]
Död 1842-04-08 i Ängesbyn, Nederluleå (BD). [11]
Ättlingar
      4 Olof Gustaf Nilsson.   Född 1784-09-28 i Ängesbyn 3, Luleå lfs (BD). [14]
      4 Anna Nilsdotter.   Född 1787-09-07 i Ängesbyn 3, Luleå lfs (BD). [11]
      4 Hans Nilsson.   Född 1795-12-28 i Ängesbyn 3, Luleå lfs (BD). [11]
      4 Andreas Nilsson.   Född 1799-08-05 i Ängesbyn 3, Luleå lfs (BD). [11]
      4 Brita Nilsdotter.   Född 1800 i Ängesbyn 3, Luleå lfs (BD). [13] Död troligen ung. [17]
      4 Lisa Greta Nilsdotter.   Född 1802 i Ängesbyn 3, Luleå lfs (BD). [13]
      4 Sofia Nilsdotter.   Född 1803-12-22 i Ängesbyn 3, Luleå lfs (BD). [11] Död i Ängesbyn 7, Luleå lfs (BD). [11]
    3 Anders Nilsson.   Född 1768 i Ängesbyn 3, Luleå lfs (BD).
    3 Lars Nilsson.   Född 1771 i Ängesbyn 3, Luleå lfs (BD). Enligt AI:5a gift 1792, ej funnen i vigselbok.
Gift 1792 i Luleå lfs (BD) [11] med .
    3 dödfödd son .   Död 1777-12-09 i Ängesbyn 3, Luleå lfs (BD).
1 Jöns Jönsson.   Född 1701-10-10 i Ängesbyn 3, Luleå lfs. [2] Dopvittnen: hr Nils B..., Hans Nilsson, hustru ..., hustru Brita i Ängesbyn.
Möjligen soldat Lind och senare bonde Ängesbyn 4 samt gift 1730-10-12 med Anna Larsdotter, f 1682 i Ängesbyn 4. I så fall död 1768-01-03.
Gift 1730-11-15 i Luleå lfs (BD) Troligen Jöns Jönssons giftermål: dräng i Ängesbyn med änka Kalix. Enligt AI:2c (1732-) är Jöns Jönsson gift i Vibbyn. Ej återfunnen i Vibbyn i AI:2c. med Brita Nilsdotter.
1 Olof Jönsson.   Född omkring 1699 i Ängesbyn 3, Luleå lfs (BD). [9] Död som dräng av styngsjuka 1757-02-01 i Ängesbyn 3, Luleå lfs (BD). [8]

Källor

 1. C:1 dödsnotis
 2. C:1
 3. LIb:3
 4. Mantalslängder
 5. C:2 dödsnotis
 6. C:2
 7. C:3 dödsnotis
 8. C:3
 9. AI:4c
 10. Kenneth Mossberg
 11. Julius Sundström
 12. C:1, Julius Sundström
 13. AI:5a
 14. AI:5a, AI:6c
 15. AI:6c
 16. AI:6c, Julius Sundström
 17. Struken i AI:5a

Personregister       Ortsregister