Förfäder Sara Andersdotter.   Född omkring 1671 i Smedsbyn 8, Luleå landsförsamling. [1] Död 1740-02-03 i Sunderbyn 17, Luleå lfs. [2] Unge Erik Larsson i Sunderbyn betalar bårklädespengar 1740-02-10 i Luleå landsförsamling. [3]
Gift med Olof . Gift 1702 i Luleå lfs (BD) [4] Brudvigningspengar 1702-11-.. i Luleå lfs (BD). [5] med Lars Eriksson. Bonde i Sunderbyn 17.
Född omkring 1669 i Sunderbyn 17, Luleå lfs (BD). [6]
Död 1710-02-13 i Sunderbyn 17, Luleå lfs (BD). [7]
Nämnd åtminstone 1688-1703 i Sunderbyn 17, Luleå lfs (BD). [4]
1 Barbro Olofsdotter.  
1 Anna Olofsdotter.  
1 Karin Olofsdotter.   Född omkring 1698. [8] Möjligen Olofsdotter, enligt AI:4b syster Karin Olofsdotter (till Erik Larsson). Möjligen var Sara Andersdotter gift med en Olof före äktenskapet med Lars Eriksson.
1 Erik Larsson.   Född 1704-01-06 i Sunderbyn 17, Luleå lfs (BD). [7] Död 1792-06-25 i Sunderbyn 17, Luleå lfs (BD). Bonde i Sunderbyn 17.
Dopvittnen: Fältskären Gustaf Saxe, Per Jönsson i Sunderbyn, hustru Anna Jöns Larssons ibidem, klockarens dotter Cicla.
Gift 1736-12-16 i Luleå lfs (BD) med Maria Olofsdotter. Född omkring 1695 i Sunderbyn, Luleå lfs (BD). [9]
Död 1800-06-13 i Sunderbyn 17, Luleå lfs (BD).
  2 Lars Eriksson.   Född 1737-10-29 i Sunderbyn 17, Luleå lfs (BD). [2] Död 1737-12-07 i Sunderbyn 17, Luleå lfs (BD). Dopvittnen: Jöns Eriksson och thes hustru Lisbeta Olofsdotter i Bäling, Soldat Jöns Brun, Unge Nils Johansson, hustru Margeta Jöns Erikssons och piga Karin Johansdotter i Sunderbyn.
  2 Elisabet Eriksdotter.   Född 1739-04-21 i Sunderbyn 17, Luleå lfs (BD). [2] Dopvittnen: Olof Persson i Sunderbyn, Anders Jönsson i Ängesbyn, Jöns Ers hustru Lisbeta Olofsdotter i Bäling, pigan Maria Andersdotter i Ängesbyn.
  2 Lars Eriksson.   Född 1741-12-26 i Sunderbyn 17, Luleå lfs (BD). [2] Död som änkling och häradsdomare 1830-01-08 i Sunderbyn, Luleå lfs (BD). Dopvittnen: Lars Eriksson och thes hustru Karin Olofsdotter, dräng Per Olofsson, piga Margeta Eriksdotter i Sunderbyn.
Soldat Brun 1762-03-13 i Sunderbyn 18 (17), Luleå lfs (BD). [10]
  2 Sara Eriksdotter.   Född 1744-02-27 i Sunderbyn 17, Luleå lfs (BD). [11] Dopvittnen: Herr Comministern Wilhelm Hernodius och thes hustru Madame Maria Lindbaum, Nils Nilsson och thes hustru Sara Eriksdotter i Sunderbyn.
  2 Barbro Eriksdotter.   Född 1746-11-21 i Sunderbyn 17, Luleå lfs (BD). [11] Död 1746-12-13 i Sunderbyn 17, Luleå lfs (BD). [11] Dopvittnen: Jöns Olofsson och thes hustru Ella Jönsdotter, Soldat Jöns Brun, Nils Larsson, hustru Dårdi Beställare och hustru Dårdi Christmansdotter, alla ifrån Sunderbyn.
  2 Olof Eriksson.   Född 1748-01-22 i Sunderbyn 17, Luleå lfs (BD). [11] Dopvittnen: Studiosus Dhi? Olof Plantin, Jungfru Susanna Wallman, Nils Christophersson och hustru Karin Hansdotter, dräng Jöns Eriksson och piga Dordi Olofsdotter, alla i Sunderbyn.
1 Anders Larsson.   Född 1706-07-24 i Sunderbyn 17, Luleå lfs (BD). [7] Dopvittnen: Erik Skräddare och hustru här på Kyrkobordet, Gamle Jöns Larsson och hans hustru på Sunderbyn.
1 Jöns Larsson Brun.   Född 1707-08-18 i Sunderbyn 17, Luleå lfs (BD). [7] Död 1787-04-03 i Sunderbyn, Luleå lfs (BD). Soldat i Sunderbyn.
Dopvittnen: Organisten Anders Holm, Per Jönsson i Sunderbyn, hustru Margareta Ryss, pigan Barbro Eriksdotter, bägge ifrån Sunderbyn.
Soldat Brun 1728-07-11 i Sunderbyn, Luleå lfs (BD). [10]
Casserad 1757-06-30. [10]
Gift 1737-12-11 i Luleå lfs (BD) med Karin Johansdotter. Född 1708-08-15 i Sunderbyn 25, Luleå lfs (BD). [7]
Död 1783-04-13 i Sunderbyn, Luleå lfs (BD).
Dopvittnen: Christopher Olofsson och hustru ifrån Sunderbyn, Per Olofsson Smed, pigan Lisbeta Nilsdotter i Sunderbyn. Gift enligt husförhörslängd AI:2b (1732-1739).
  2 Lars Jönsson.   Född 1738-07-31 i Sunderbyn, Luleå lfs (BD). [2] Död 1738-09-01 i Sunderbyn, Luleå lfs (BD). Dopvittnen: Smeden Johan Hansson Sundén, dräng Johan Jönsson ifrån Ersnäs, afskedade soldaten Jöran Bergman, Jacob Jacobssons hustru Karin Jönsdotter, pigan Maria Jönsdotter ifrån Sunderbyn, pigan Marta? Andersdotter i Gamla staden.
  2 Karin Jönsdotter.   Född 1739-07-29 i Sunderbyn, Luleå lfs (BD). [2] Dopvittnen: Unge Erik Larsson och dess hustru Maria Olofsdotter, Soldat Per Johansson Smedman, pigan Anna Persdotter, alla i Sunderbyn.
  2 Sara Jönsdotter.   Född 1740-11-14 i Sunderbyn, Luleå lfs (BD). [2] Dopvittnen: Lars Eriksson, Unge Nils Johansson, hustru Margeta Olofsdotter, pigan Anna Johansdotter, alla hemma uti Sunderbyn.
  2 Per Jönsson.   Född 1744-04-22 i Sunderbyn, Luleå lfs (BD). [11] Dopvittnen: Nils Christoffersson och thes hustru Karin Hansdotter, dräng Per Oofsson och piga Dårdi Johansdotter, alla i Sunderbyn.
  2 Johan Jönsson.   Född 1745-07-20 i Sunderbyn, Luleå lfs (BD). [11] Dopvittnen: Erik Knutsson ifrån Sunderbyn, dräng Hans Jönsson ibidem, hustru Anna Larsdotter sammastädes, piga Karin ibidem, Erik Jönssons styfdotter.
  2 Barbro Jönsdotter.   Född 1747-10-09 i Sunderbyn, Luleå lfs (BD). [11] Dopvittnen: Per Olofsson, hustru Dårdi Christmansdotter, dräng Isak Larsson och piga Dårdi Olofsdotter, alla i Sunderbyn.
  2 Jöns Jönsson.   Född 1748-10-04 i Sunderbyn, Luleå lfs (BD). [11] Dopvittnen: Jöns Nilsson, Soldat Nils Nilsson Flygare, hustru Helena Olofsdotter och piga Margeta Jacobsdotter, alla ifrån Sunderbyn.
1 Anders Quick.   Född 1708-11-05 i Sunderbyn 17, Luleå lfs (BD). [7] Död 1741-08-23 i Willmanstrand, Finland. [10] Soldat.
Dopvittnen: Per Hindersson och Olof Jacobsson i Sunderbyn, Ländzmands Enkia hust Lisbeta Duus, pigan Anna Eriksdotter i Sunderbyn.
Soldat Quick 1733-08-.. i Rutvik, Luleå lfs (BD). [10]
Kommenderad till Finland 1739-09-23. [10]
Ogift 1739. [10]

Källor

 1. C:2 dödsnotis
 2. C:2
 3. LIb:4
 4. Mantalslängder
 5. LIb:3
 6. C:1 dödsnotis
 7. C:1
 8. Luleå lfs (BD) AI:4b
 9. AI:4b
 10. Kenneth Mossberg
 11. C:3

Personregister       Ortsregister