Förfäder Jöns Andersson Ekman.   Född i Smedsbyn 8, Luleå landsförsamling. Död före 1707-02-14 i Gammelstad, Luleå landsförsamling. [1] Länsman i Sunderbyn 6, Luleå lfs, sedan Gammelstad, Luleå lfs.
Betalade för otidigt sängalag 1702-04-20 i Luleå landsförsamling. [2]
Gift 1701 i Luleå lfs (BD) Brudvigningspengar 1701-12-29 i Luleå lfs (BD). [3] med Elisabet Duus. Död 1743-05-25 i Luleå stad (BD). [4]
Nämnd som dopvittne tillsammans med dotter i Nystaden för Malin Persdotters barn fött 1725-07-07 i Alvik 2, Luleå (BD). [5]
1 Erik Ekman.   Född 1702-04-20 i Sunderbyn 6, Luleå lfs (BD). [6] Död 1740-01-08 i Luleå stad. [4] Handelsman i Luleå stad.
Dopvittnen: Hans? Biörn?, Postmästare? Gröning och Michel Biuur ifrån ?, Madame Malin Forssman, Christina Plantin och Jungfru Brita Plantin.
Gift 1733-03-01 i Luleå stad [6] med Maria Ruuth. Född 1704-09-26 i Luleå stad. [6]
  2 Zackarias Ekman.   Född 1734-02-23 i Luleå stad. [6] Död 1734-05-05 i Luleå stad. [6] Dopvittnen: Comminister Jöns Hernodius, handelsman Zacharias Carlsson, dito Daniel Bolin, Mons Johan Ruut, Madame Catharina Orre, Madame Magdalena Schoug, hustru Brita Pallman, Jungfru Brita Ekman.
  2 Hans Ekman.   Född 1735-11-16 i Luleå stad. [6] Handelsman.
Dopvittnen: Handelsman Arendt Renmarck, do Johan Ekman, Mons Carl Unberg, Madame Christina Hahn, hustru Elisabet Schotte, Jungfru Anna Unberg.
Dopvittne tillsammans med makan för Per Nilssons barn fött 1777-09-21 i Ersnäs 5, Luleå lfs. [7]
Gift omkring 1762 [8] med Catharina Montell. Född omkring 1740 i Luleå stad. [9]
Död av lungsot, 39 år gammal 1779-09-30 i Luleå stad. [4]
Dopvittne tillsammans med maken för Per Nilssons barn fött 1777-09-21 i Ersnäs 5, Luleå lfs. [7]
    3 Maria Brita Ekman.   Född 1763-04-10 i Luleå stad. [4] Dopvittnen: Rådman Eric Unberg, hustru Maria Ahlman, handelsman C P Montell, hustru Brita Ekman, Mons Jöns Ekman, Jungfru Anna Greta Hahn.
Gift 1784 i Luleå stad [10] med Erik Wahlberg. Född 1751-04-11 i Luleå stad. [4]
    3 Katarina Ekman.   Född 1765-06-13 i Luleå stadsförsamling. [11] Död 1766-11-09 i Luleå stadsförsamling. [11]
    3 Erik Ekman.   Född 1767-12-11 i Luleå stad. [4] Död av okänd barnsjukdom 1768-05-12 i Luleå stad. [4] Dopvittnen: handelsman Isak Hahn, madame Anna Helena Moden, mons Abraham Hahn, jungfru Brita Ruth.
    3 Carl Ekman.   Född 1771-10-14 i Luleå stad. [4] Död 1794 i Luleå stad. [10] Dopvittnen: Borgaren Hans Ruth, Monsr Benjamin Hahn Johanis, dito Johan Unberg, Madame Brita Brant, Jungfru Margareta Hernelia, dito Elisabetha Hahn.
  2 Jöns Ekman.   Född 1736-12-30 i Luleå stad. [6] Död 1817 i Luleå stad. [12] Råd- och handelsman.
Dopvittnen: Handelsman Zachris Carlsson, Borgaren Salomon Frimodig, Mons Peter Ruut, hustru Magdalena Liungberg, hustru Elisabetta Duus, hustru Anna Calicia.
Gift med Maria Moberg. Född 1751-02-16 i Ytterbyn, Nederkalix. [4]
Död 1803 i Luleå stad. [12]
    3 Maria Christina Ekman.   Född 1778-09-01 i Luleå stad. [12] Flyttade 1798 från Luleå stad till Torneå. [13]
Gift 1798 [13] med Lars Johansson Tornberg. Född 1771-09-23. [14]
      4 Johan Larsson Tornberg.   Född 1799. [14]
      4 Lars Larsson Tornberg.   Född 1800-12-24. [14] Handlesman.
      4 Brita Maria Larsdotter Tornberg.   Född 1802-06-22. [14]
      4 Susanna Margareta Larsdotter Tornberg.   Född 1804-05-16. [14]
      4 Johan Gustav Larsson Tornberg.   Född 1806-11-04. [14]
    3 Margareta Catharina Ekman.   Född 1783-01-.. i Luleå stad. [12] Död 1815 i Luleå stad. [12] Gift 1804 [13] med Lars Anton Wallmark. Regementsskrivare.
Född 1772-04-11. [13]
Flyttade 1804 från Skellefteå till Luleå stad. [13]
  2 Erik Ekman.   Född 1738-02-01 i Luleå stad. [15] Död 1738-08-01 i Luleå stad. [6]
  2 Abraham Ekman.   Född 1739-05-23 i Luleå stad. [6] Död 15 veckor och en dag gammal 1739-08-28 i Luleå stad. [6] Dopvittnen: comminister J Hernelius, madame Margareta Hernelius, handelsman Olof Loffman, hustru Sa Öman, handelsman Lars Lung, jungfru Barbro Lung.
1 Brita Jönsdotter.   Född 1703-05-19 i Sunderbyn 6, Luleå lfs (BD). [6] Död 1703. Dopvittnen: Ehrew. Probsten hr Mag. Öman, hr Befallningsman Hans Renhorn, hr Nils Berghem, Madam Brita Graan, hust Elizabeth Orre, Jungfru Sara Wallanger.
Testamente efter och lägerställe för länsman Jöns Anderssons barn 1703-09-28 i Luleå lfs (BD). [3]
1 Johan Ekman.   Född 1704-09-29 i Gammelstad, Luleå lfs (BD). [6] Död 1747-09-30 i Luleå stad. [4] Borgare i Luleå stadsförsamling.
Dopvittnen: hr Lantmätaren Hans Kruus, fru Leutnantskan Dorothea Mörner, hr Regementsskrivaren Jacob Lindbohm och hans k. hustru, samt Exhord? Lantmätaren Petter Häggström och hr handelsm. Johan Bröms k. hustru ifrån Nystaden.
Möjligen riksdagsfullmäktig från Västerbotten som 10 februari 1743 med tre andra (Claes Deboe från Torneå stad, Mats Önnesson från Djäkneböle och Hans Packanen) undertecknade skrivelse till Gabriel Gyllengrip där ett anfall på ryssarna över Kvarken föreslogs. Hemort för Johan Ekman är inte uppgiven. (Fahlgren 1970, sid 145).
Gift 1731-01-12 i Luleå stad [6] med Elisabet Schotte. Döpt 1690-11-03 i Luleå stadsförsamling. [11]
Död 1780-03-30 i Luleå stadsförsamling. [11]
  2 Olof Ekman.   Född 1731-10-28 i Luleå stad. [6] Död 1732-01-28 i Luleå stad. [6] Dopvittnen: Borgaren Zachris Carlsson, Johan Schotte, Mons Eric Ekman, hustru Elisabeta Duus, hustru Brita Pallman, jungfru Brita Ekman.
  2 Jöns Ekman.   Född 1733-06-13 i Luleå stad. [6] Död 1790 i Luleå stad. [10] Borgare.
Dopvittnen: Scholamästaren herr Olof Örnberg, Tull- och ...skrifwaren Carl Peter Montel, Mons Peter Kråka, Madame Märta Sidenbaum, hustru Maria Ruut, jungfru Dorothea Ahlman.
Gift 1755-01-03 i Luleå stad [4] med Catharina Bergman. Född 1726-07-29 i Luleå stad. [6]
Död 1809-11-17 i Luleå stad. [12]
Dopvittnen: Thore? Anelisson? hust? Christina Elg? Jonas Öman hust Cath Bäck? Lars Lung Christina Hansdotter Eng?
    3 Elisabet Ekman.   Född 1755-10-18 i Luleå stad. [4] Död av ålderdom 1834-02-26 i Gammelstad, Nederluleå (BD). Utflyttad och gift 1788 från Luleå stad. [10]
Gift 1788-01-07 i Luleå lfs med Jacob Bergman. Guldsmed i Gammelstad.
Född 1761-12-17 i Gammelstad, Luleå lfs (BD). [16]
Död av slag 1830-02-08 i Gammelstad, Nederluleå (BD).
      4 Johan Jacob Bergman.   Född 1788-01-07 i Gammelstad, Luleå lfs (BD). [16] Död 1814. [16]
      4 Zackarias Bergman.   Född 1789-12-.. i Gammelstad, Luleå lfs (BD). [17] Död 1790-01-31 i Gammelstad, Luleå lfs (BD).
      4 Lisa Johanna Bergman.   Född 1791-03-13 i Gammelstad, Luleå lfs (BD). [16]
      4 Nils Gabriel Bergman.   Född 1792-05-31 i Gammelstad, Luleå lfs (BD). [16] Död 1852-01-04. [16]
      4 Isak Bergman.   Född 1794-11-22 i Gammelstad, Luleå lfs (BD). [16]
      4 Greta Kajsa Bergman.   Född 1794-12-.. i Gammelstad, Luleå lfs (BD). [17] Död av tärande sjukdom 1795-02-19 i Gammelstad, Luleå lfs (BD).
      4 Greta Magdalena Bergman.   Född 1797-08-28 i Gammelstad, Luleå lfs (BD). [16] Död 1825-11-20. [16]
      4 Zackarias Bergman.   Född 1802-02-07 i Gammelstad, Luleå lfs (BD). [16] Död 1841-10-10 i Gammelstad, Nederluleå (BD). [16] i Gammelstad.
Gift 1835 [16] med Greta Fredriksdotter. Född 1806-02-18. [16]
Död 1851-12-23. [16]
Ättlingar
    3 Johan Ekman.   Född 1757-01-17 i Luleå stad. [4]
    3 Johan Ekman.   Född 1758-11-04 i Luleå stad. [18] Död 1820 i Luleå stad. [19] Sjöman (1810, 1819-20), arbetskarl (1818).
Hushållet fattigt, enligt husförhörslängd Luleå stad AI:3 sid 578 (kort 6), Nr 127. De två äldsta döttrarna levde av arbete 1818, sonen Johan tituleras tjänstegosse och sonen Gabriel uppges 1810 vara hos fadder med tiggande.
Gift 1791-02-06 i Luleå stad [20] med Catharina Högberg. Född 1764-12-22. [13]
Död 1840-11-03 i Luleå stadsförsamling. [21]
      4 Anna Catharina Ekman.   Född 1793-02-13 i Luleå stad. [12] Enligt husförhörslängd Luleå stad AI:4: Flyttad till Uleåborg 1820, flyttad 1823.
      4 Brita Ekman.   Född 1794-03-06 i Luleå stad. [12] Gift 1820-11-19 i Luleå stadsförsamling [7] med Nils Petter Strömberg. Sjöman i Luleå stad.
Född 1798-12-20. [22]
Ättlingar
      4 Johan Ekman.   Född 1796-03-13 i Luleå stad. [12]

Seglar utrikes, enligt husförhörslängd Luleå stad AI:3.

Rest utrikes, enligt husförhörslängd Luleå stad AI:4.

      4 Gabriel Ekman.   Född 1797-12-25 i Luleå stad. [12] Död 1849-11-15 i Luleå stadsförsamling. [23] Sjöman.
Nämnd med modern på nr 108 i Luleå stad i husförhörslängd AI:5 1828-1833.
Gift 1839-11-10 [23] med Katarina Jakobsdotter. Född 1797-09-28. [24]
      4 Sara Lisa Ekman.   Född 1803-07-23 i Luleå stad. [12] Flyttat 1825 enligt husförhörslängd Luleå stad AI:4.
    3 Zackarias Ekman.   Född 1762-11-21 i Luleå stad. [18] Död 1809-11-21 i Luleå stad. [12] Fiskare.
Gift 1796-11-25 i Luleå stad [20] med Sigrid Eliadotter Enström. Född 1768 i Nederkalix. [25]
Död 1829-07-23 i Luleå stad. [26]
Flyttade 1789 från Kalix till Luleå stad. [13]
      4 Zackris Ekman.   Född 1799-04-17 i Luleå stad. [12] Död 1839-10-04 i Luleå stadsförsamling. [21] Fiskare.
Gift 1822-02-12 i Luleå stadsförsamling [7] med Catharina Margareta Granström. Född 1799-03-18. [27]
Ättlingar
    3 Catharina Ekman.   Född 1766-01-04 i Luleå stadsförsamling. [23] Död 1851-05-21 i Luleå stadsförsamling. [23] Gift 1794 [23] med Isak Bolin. Sjöman.
Född 1766-01-04. [28]
      4 Olof Bohlin.   Född 1794-11-11. [23]
    3 Sara Ekman.   Född 1768-06-22 i Luleå stadsförsamling. [29] Död 1846-08-06 i Luleå stadsförsamling. [29] Gift 1800-11-30 [23] med Nils Peter Åkerström. Skomakare.
Född 1776-08-23. [23]
      4 Johan Åkerström.   Född 1803-03-04 i Luleå stadsförsamling. [23] Hattmakare i Luleå stadsförsamling.
  2 Elisabet Ekman.   Född 1737-01-26 i Luleå stad. [6] Död som änka, i lungsot 1796 i Luleå stad. [30] Dopvittnen: Handelsman Carl Uneus, Borgaren Hindric Strand, Mons Johan .. Ruut, Madame Brita? Ekman?, hustru Anna Calicia, jungfru Anna Unberg.
Gift 1765 i Luleå stad [10] med Olof Harlin. Borgare.
Född 1731. [31]
Död 1798 i Luleå stad. [10]
    3 Johan Harlin.   Född 1767 i Luleå stad. [10] Gift 1795 i Luleå stad [10] med Christina Öström.
    3 Catharina Harlin.   Född 1774 i Luleå stad. [10]
    3 Olof Harlin.   Född 1780 i Luleå stad. [10]
    3 Carl Harlin.   Född 1781 i Luleå stad. [10]
1 Brita Ekman.   Född 1705 i Gammelstad, Luleå lfs. [31] Gift 1736-03-09 i Luleå stad [6] med Carl Unberg. Handelsman i Luleå stadsförsamling.
Döpt 1706-05-22 i Luleå stadsförsamling. [11]
Död 1751. [11]
Gift 1753-03-08 i Luleå stad [4] med Nils Sandman. Borgare i Luleå stad.
Född 1723-11-19 i Piteå stadsförs (Norrbotten). [11]
Död 1755-09-10 i Luleå stadsförsamling. [11]
Gift 1757-03-10 i Luleå stad [4] med Lars Svedberg. Handelsman.
Född 1733. [31]
Född 1732-11-05 i Piteå landsförs (Norrbotten). [11]
  2 Zackarias Unberg.   Född 1737-01-03 i Luleå stad. [6] Dopvittnen: Tulln Johan Hackzell, handelsman Arendt Renmarck, do Eric Ekman, Madame Christina Hahn, hustru Elisabet Schotte, jungfru Anna Unberg.
  2 Arvid Unberg.   Född 1738 i Luleå stad. [9] Död 4 veckor gammal 1738-05-04 i Luleå stad. [4]
  2 Jöns Unberg.   Född 1739-05-25 i Luleå stad. [4] Död 4 månader och en vecka gammal 1739-10-02 i Luleå stad. [4] Dopvittnen: scholmästaren herr Sundberg, hand Jöns Carlsson, do Nils Rysslander, mad Margareta Sten, do Magdalena Liungberg, do Elisabet Schog.
  2 Carl Unberg.   Född 1740-09-02 i Luleå stad. [4]
  2 Elisabet Catharina Unberg.   Född 1741-12-07 i Luleå stad. [4] Död 7 månader gammal 1742-06-02 i Luleå stad. [4] Dopvittnen: rådman Johan Hahn, hand Rold? Lung, tullskrivare Carl Peter Montell, mad Anna Maria Wise (g Erik Unberg), mad Catharina Orre, h Maria Ahlman.
  2 Johannes Unberg.   Född 1743-09-18 i Luleå stad. [4] Dopvittnen: hand Zackarias Carlsson, tullskrivare Nils Forsberg, mad Brita Ström, do Margareta Schog.
  2 Benjamin Unberg.   Född 1744-09-27 i Luleå stad. [4] Dopvittnen: hand Benjamin Hahn, do Erik ...
  2 Brigitta Unberg.   Född 1746-05-12 i Luleå stad. [4] Dopvittnen: rådman Peter Kråka, hand Nils Sundgren, mons Hans Engman, mad Margareta Hernelia, do Helena Holm, jungfru Catharina Engman.
  2 Jacobus Unberg.   Född 1747-10-02 i Luleå stad. [4] Dopvittnen: scholemäst hr Peter Sundberg, rådm Hans Forbus, mons Carl Govinius, änk häradshövdingskan fru Catharina ?, mad Magdalena Sandman, jungfru Sara Hahn.
  2 Carl Unberg.   Född 1751-09-30 i Luleå stad. [4]
  2 Nils Sandman.   Född 1753-11-05 i Luleå stadsförsamling. [11] Död 1754-01-17 i Luleå stadsförsamling. [11]

Källor

 1. C:1 änkan dopvittne i födelsenotis
 2. Albert Nordberg
 3. LIb:3
 4. C:2
 5. Luleå lfs C:1
 6. C:1
 7. C:4
 8. Luleå stad AI:1
 9. C:2 dödsnotis
 10. AI:2
 11. Constantinus Lindfors
 12. AI:3
 13. Luleå stad AI:3
 14. Kjell Lassinantti
 15. C:1 dödsnotis
 16. Kjell Mäki
 17. dödsnotis
 18. AI:2, AI:3
 19. AI:4
 20. C:3
 21. AI:6
 22. Luleå stad AI:4
 23. Luleå stad AI:7
 24. Luleå stad AI:6
 25. Luleå stad AI:2, AI:3
 26. AI:5
 27. Luleå stad AI:4, AI:5
 28. Luleå stad AI:3 s 178
 29. AI:7
 30. C:3 (mellan 19/9 och ?/10)
 31. Luleå stad AI:2

Personregister       Ortsregister