Förfäder Anders Andersson.   Född omkring 1668 i Smedsbyn 8, Luleå landsförsamling. [1] Död 1747-07-05 i Smedsbyn 8, Luleå landsförsamling. [2] Bonde i Smedsbyn 8.
Nämnd från 1698 i Smedsbyn 8, Luleå landsförsamling. [3]
Gift senast 1700 [3] Brudvigningspengar 1700-01-06 i Luleå lfs (BD). [4] med Brita Hansdotter. Född omkring 1682 i Smedsbyn 1, Luleå lfs (BD). [5]
Död i barnsäng 1722-05-20 i Smedsbyn 8, Luleå lfs (BD). [6]
Gift 1723-03-17 i Luleå landsförsamling med Brita Olofsdotter. Född omkring 1683 i Alvik Skäret, Luleå landsförsamling. [1]
Död 1743-04-27 i Smedsbyn 8, Luleå landsförsamling. [2]
Begravd 1743-05-23 i Luleå landsförsamling. [2]
Anders Andersson i Smedsbyn betalade bårklädespengar 1743-05-24 i Luleå landsförsamling. [7]
1 Karin Andersdotter.   Född 1700-09-22 i Smedsbyn 8, Luleå lfs (BD). [6] Dopvittnen: Länsman Jöns Andersson i Sunderbyn, Olof Isakssons hustru Karin och Karin piga i Smedsbyn.
Testamente efter Anders Anderssons barn 1701-12-24 i Smedsbyn 8, Luleå lfs (BD). [4]
1 Anders Andersson.   Född 1702-06-09 i Smedsbyn 8, Luleå lfs (BD). [6] Dopvittnen: Gästgifvaren i gamla Staden Hans Nilsson, ... Hans Persson, Olof Isakssons hustru Karin i Smedsbyn, pigan Karin ibidem.
1 Hans Andersson.   Född 1703-02-01 i Smedsbyn 8, Luleå lfs (BD). [6] Dopvittnen: Hans Andersson i Vibbyn och hans hustru, Isak Persson och hustru Karin i Smedsbyn.
1 Hans Andersson.   Född 1703-08-04 i Smedsbyn 8, Luleå lfs (BD). [6] Död 1735-01-28 i Smedsbyn 8, Luleå lfs (BD). [8] Dopvittnen: Präposetur? och .... Erik Skräddare i Gamla Staden, Anders Hanssons hustru och pigan Brita ifrån Smedsbyn.
Gift 1727-03-12 i Luleå lfs (BD) [8] Vid giftermålet benämns hon Lisbeta Andersdotter, piga från Unbyn. med Lisbeta Olofsdotter. Född omkring 1704. [9]
  2 Brita Hansdotter.   Född 1730-11-08 i Smedsbyn 8, Luleå lfs (BD). [8] Död av lungsot 1780 i Vibbyn, Luleå lfs (BD). [10] Dopvittnen: Per Larsson i Börjelslandet och Jöns Jakobsson i Persön, Erik Hanssons hustru i Smedsbyn och hustru Brita Olofsdotter på Kyrkobordet.
Gift 1761-11-08 i Luleå lfs (BD) med Anders Nilsson. Bonde i Vibbyn.
Född omkring 1734 i Vibbyn, Luleå lfs (BD).
Död av rötfeber, 39 år gammal 1773-11-25 i Vibbyn, Luleå lfs (BD).
Gift med Olof Andersson.
    3 Brita Andersdotter.   Född 1761-12-27 i Vibbyn, Luleå lfs (BD). [2] Dopvittnen: Bonden Olof Christiophersson i Smedsbyn och hustru Lisa Nilsdotter, Soldaten Abraham Ericsson Ström och pigan Cherstin Nilsdotter i Vibbyn.
    3 Elisabet Andersdotter.   Född 1763-05-24 i Vibbyn, Luleå lfs (BD). [2] Dopvittnen: Fjerdingskarlen Olof Rismarck och Soldaten Herman Sund i Gamla staden, hustru Brita Isacsdotter och pigan Catharina Nilsdotter ifrån Vibbyn.
    3 Catharina Andersdotter.   Född 1764-08-13 i Vibbyn, Luleå lfs (BD). [2] Dopvittnen: Skomakaren Olof Sundelin i Gamla staden, hustru Brita Andersdotter, dräng Olof Andersson och pigan Brita Andersdotter ifrån Vibbyn.
    3 Anna Christina Andersdotter.   Född 1767-08-.. i Vibbyn, Luleå lfs (BD). Död av bröstvärk, 1 år 3 m 1768-11-25 i Vibbyn, Luleå lfs (BD).
    3 Christina Andersdotter.   Död späd 1769-01-23 i Vibbyn, Luleå lfs (BD).
  2 Anders Hansson.   Född 1733-10-18 i Smedsbyn 8, Luleå lfs (BD). [8] Dopvittnen: Nils Hansson i Persön, Olof Christoffersson i Smedsbyn och soldat Johan Olofsson Menlös, förare Engströms hustru Maria Öman, hustru Karin Larsdotter och pigan Karin Andersdotter, bägge ifrån Smedsbyn.
  2 Hans Hansson.   Född 1735-05-04 i Smedsbyn 8, Luleå lfs (BD). [8] Död i hetsig feber 1785-08-14 i Smedsbyn 8, Luleå lfs (BD). Dopvittnen: Soldat Anders Buske och dess hustru, Soldat Anders Qvick i Rutvik och pigan Brita Knutsdotter i Smedsbyn.
Gift 1759-12-09 i Luleå lfs (BD) med Brita Hansdotter. Född omkring 1734 i Måttsund, Luleå lfs (BD).
Död i hetsig feber 1800-01-25 i Smedsbyn 8, Luleå lfs (BD).
    3 Elisabet Hansdotter.   Född 1761-06-09 i Smedsbyn 8, Luleå lfs (BD). [2] Död av inflammatorisk feber 1828-04-26 i Smedsbyn 8, Luleå lfs (BD). Dopvittnen: Klockaren Emanuel Wallén, Monsieur Johan Åhman i Gamla staden, hustru Lisa Knutsdotter och pigan Brita Hansdotter ifrån Smedsbyn.
Gift 1784-01-25 i Luleå lfs (BD) med Jacob Johansson. Född 1757 i Brändön, Luleå lfs (BD).
Död som änkling, av ålderdom, 72 år gammal 1829-04-10 i Smedsbyn 8, Luleå lfs (BD).
    3 Hans Hansson.   Född 1763-03-22 i Smedsbyn 8, Luleå lfs (BD). [2] Död 9 m 1763-11-26 i Smedsbyn 8, Luleå lfs (BD). Dopvittnen: Olof Christophersson och hustru Helena Larsdotter i Smedsbyn, dräng Olof Persson ifrån Sävastbyn och piga Margeta Larsdotter ifrån Måttsund.
    3 Margeta Hansdotter.   Född 1766 i Smedsbyn 8, Luleå lfs (BD). Död som änka, av lungsot, 67 år gammal 1833-06-16 i Smedsbyn, Luleå lfs (BD). Gift 1788-11-23 i Luleå lfs (BD) med Johan Johansson. Hemmanstillträdare i Unbyn.
    3 Brita Hansdotter.   Född 1768 i Smedsbyn 8, Luleå lfs (BD). Död 1800 i Smedsbyn 8, Luleå lfs (BD). Gift 1789-11-29 i Luleå lfs (BD) med Johannes Hansson. Hemmanstillträdare i Bensbyn.
    3 Maria Hansdotter.   Född i Smedsbyn 8, Luleå lfs (BD).
    3 Johannes Hansson.   Född 1776-03-... Död av klåda och utslag, 4 mån 1776-07-17 i Smedsbyn, Luleå lfs (BD).
    3 dödfödd dotter .   Död 1776-10-26 i Smedsbyn, Luleå lfs (BD).
1 Lisbeta Andersdotter.   Född 1707-02-14 i Smedsbyn 8, Luleå lfs (BD). [6] Död 1708-04-07 i Smedsbyn 8, Luleå lfs (BD). [6] Dopvittnen: Hr handelsman Johan Br..., hustru Elizabet Duus salige ländzmans enckia, Olof Isaacz och hustru i Smedsbyn hustru Karin.
1 Karin Andersdotter.   Född 1709-11-15 i Smedsbyn 8, Luleå lfs (BD). [6] Död som piga 1735-02-22 i Smedsbyn 8, Luleå lfs (BD). Dopvittnen: Knut Hansson och hustru Karin Nilsdotter, Erik Hansson, alla ifrån Smedsbyn, pigan Lisbeta Eriksdotter, här vid Kyrkobordet.
1 Anders Andersson.   Född 1711-06-16 i Smedsbyn 8, Luleå lfs (BD). [6] Drunknade 1756-06-20 i Smedsbyn 8, Luleå lfs (BD). [2] Soldat, sedan Smed i Smedsbyn.
Soldat Frimodig 1728-07-11 i Smedsbyn 8, Luleå lfs (BD). [11]
Avsked 1735-07-05. [11]
Generalmönstring 1735: 23 år, 7 tjänsteår, gift, mist dess högra ben af ett hugg, får avsked (Kenneth Mossberg).
Gift 1732-11-27 i Luleå lfs (BD) med Ella Johansdotter. Född omkring 1714 i Brobyn, Luleå lfs (BD). [12]
  2 Brita Andersdotter.   Född 1733-10-21 i Smedsbyn, Luleå lfs (BD). [8] Död 1733-11-16 i Smedsbyn, Luleå lfs (BD). Dopvittnen: Fältväbel Nils Rutström och dess hustru Brita Sten, klockaren Olof Rutström och hustru Brita Olofsdotter i Smedsbyn.
  2 Karin Andersdotter.   Född 1735-08-26 i Smedsbyn, Luleå lfs (BD). [8] Död 1 år 9 v 1736-11-04 i Smedsbyn, Luleå lfs (BD). Dopvittnen: Erik Hansson och dräng Hans Hansson, gamle Hans Hanssons hustru Agneta Hansdotter och pigan Karin Eriksdotter, alla i Smedsbyn.
  2 Brita Andersdotter.   Född 1736-10-19 i Smedsbyn, Luleå lfs (BD). [8] Död 8 m 11 d 1737-07-01 i Smedsbyn, Luleå lfs (BD). Dopvittnen: Anders Andersson i Smedsbyn, Soldat Olof Hansson Frimodig och soldat Per Persson Knort, hustru Ella Olof Larssons i Gamla staden, pigan Anna Eriksdotter och pigan Brita Hansdotter, begge ifrån Smedsbyn.
  2 Karin Andersdotter.   Född 1738-05-26 i Smedsbyn, Luleå lfs (BD). [8] Dopvittnen: Påhl Johansson ifrån Brobyn, Soldat Anders Quick, Hans Cnutssons hustru Lisbeta Matsdotter i Smedsbyn, pigan Anna Eriksdotter ibidem.
  2 Anna Andersdotter.   Född 1739-08-30 i Smedsbyn, Luleå lfs (BD). [8] Dopvittnen: David Påhlsson i Ahle, Soldat Johan Norman, Anders Anderssons hustru Brita Olofsdotter, pigan Anna Johansdotter ifrån Brobyn, 2ne förra ifrån Smedsbyn.
  2 Anders Andersson.   Född 1742-02-02 i Smedsbyn, Luleå lfs (BD). [8] Död 27 v 1742-08-05 i Smedsbyn, Luleå lfs (BD). Dopvittnen: Föraren Peter Engström, dräng Olof Jönsson i Buddbyn, Trumslagerskan Barbro Jönsdotter Unberg, pigan Lisbeta Hansdotter ifrån Smedsbyn.
  2 Helena Andersdotter.   Född 1744-02-19 i Smedsbyn, Luleå lfs (BD). [2] Död 13 d 1744-03-04 i Smedsbyn, Luleå lfs (BD). Dopvittnen: Länsman Nils Pyhlgren här i Gamla staden, Soldat Gunnar Gunnarsson i Skatamark, hustru Lisbeta Andersdotter ifrån Smedsbyn och piga Anna Andersdotter ifrån Ängesbyn.
  2 Lisbeta Andersdotter.   Född 1745-05-01 i Smedsbyn, Luleå lfs (BD). [2] Dopvittnen: Olof Christoffersson i Smedsbyn, Jonas Ekman i Ängesbyn, hustru Sara Knutsdotter och Lisbeta Eriksdotter, bägge ifrån Smedsbyn.
  2 Brita Andersdotter.   Född 1749-09-08 i Smedsbyn, Luleå lfs (BD). [2] Död 1 år 7 m 16 d 1751-04-24 i Smedsbyn, Luleå lfs (BD). [2]
1 Jöns Andersson.   Född 1713-09-13 i Smedsbyn 8, Luleå lfs (BD). [6] Död som dräng 1734-10-31 i Smedsbyn 8, Luleå lfs (BD). Dopvittnen: Herr Erik Höjer, Olof Hansson i Altersundet, Lisken Duus på Kyrkobordet och hustru Karin Olof Larg? i Smedsbyn.
1 Nils Andersson.   Född 1715-07-09 i Smedsbyn 8, Luleå lfs (BD). [5] Död 41 v 4 d 1716-04-.. i Smedsbyn 8, Luleå lfs (BD). [6]
1 Erik Andersson Saktmodig.   Född omkring 1721 i Smedsbyn 8, Luleå lfs (BD). [13] Död (afskedad soldat) av ålderdomsbräcklighet 74 år gammal 1792-08-21 i Smedsbyn, Luleå lfs (BD). Soldat Frimodig 1740-03-29 i Smedsbyn 8, Luleå lfs (BD). [11]
Städslad av rotehållaren Olof Jönsson, Vibbyn 3. [14]
Kallas Saktmodig 1757. [15]
Möjligen denne Erik Andersson, som var soldat Frimodig-Saktmodig.
Gift med Maria Christina Andersdotter Åkerman. Född omkring 1719.
  2 Johan Eriksson.   Född 1745-06-23 i Smedsbyn, Luleå lfs (BD). [2] Dopvittnen: Lars Knutsson, hustru Lisbeta Olofsdotter och pigan Kerstin Eriksdotter ifrån Smedsbyn samt soldat Johan Andersson Flinck ifrån Persön.
  2 Anders Eriksson.   Född 1747-06-01 i Smedsbyn, Luleå lfs (BD). [2] Död 18 v 1747-09-28 i Smedsbyn, Luleå lfs (BD). Modern kallas Maria Åkerman i födelsenotisen. Dopvittnen: Klockaren Mårten Hackzell, hustru Margeta Hindriksdotter ifrån Ängesbyn, afskedade soldaten Anders Andersson Frimodig och pigan Maria Persdotter i Smedsbyn.
  2 Brita Eriksdotter.   Född 1748-08-11 i Smedsbyn, Luleå lfs (BD). [2] Död ogift av ålderdom 84 år gammal 1832-02-15 i Smedsbyn, Luleå lfs (BD). Dopvittnen: Gunnar Gunnarsson ifrån ..byn, dräng Hindrik Bertilsson ifrån Skatamark, hustru Karin Eriksdotter och piga Brita Hansdotter ifrån Smedsbyn.
  2 Erik Eriksson.   Född 1756-03-.. i Smedsbyn, Luleå lfs (BD). Död 4 m 12 d 1756-07-30 i Smedsbyn, Luleå lfs (BD).
1 Lisbeta Andersdotter.   Född i Smedsbyn 8, Luleå lfs (BD). [16]

Källor

 1. C:3 dödsnotis
 2. C:3
 3. Mantalslängder
 4. LIb:3
 5. C:1 dödsnotis
 6. C:1
 7. LIb:4
 8. C:2
 9. AI:4c
 10. Ingela Utterström
 11. Kenneth Mossberg
 12. vigselnotis
 13. AI:1a, Kenneth Mossberg (årtal)
 14. GM 1744, Kenneth Mossberg
 15. GM, Kenneth Mossberg
 16. AI:1a

Personregister       Ortsregister