Norrbotten

Släktutredningar

av Leif A Boström, Täby

 

 

ARTIKLAR SKRIVNA AV ANDRA FORSKARE

Bruksbokhållarna Lars Erasmusson och Carl Larsson Björkman i Kengis Deras ursprung och efterkommande. Artikel av Per-Olof Snell. Ny 2022-01-11. Uppdaterad 2022-02-05

Glimtar ur Kukkolas tidiga historia Bebyggelsen och människorna 1500-1700. Artikel av Per-Olof Snell. Ny 2021-09-07. Uppdaterad 2021-10-25

Det tidiga fisket i älven och forsen i Kukkola Artikel av Per-Olof Snell. Ny 2021-09-07.

Kvarnverksamheten i Kukkola 1600-1900 Artikel av Per-Olof Snell. Ny 2021-09-07.

Hulkoffgården och Nivagården i Korpikylä Släktgårdar med anor från 1500-talet. Artikel av Per-Olof Snell. Ny 2021-07-12.

Kyrkoherdarna Georgius Henrici och Johannes Torneus i Torneå Vilken var deras anknytning till Niemis? Artikel av Per-Olof Snell. Ny 2020-03-26. Uppdaterad 2020-09-21.

Tvisten om ett laxfiske i Torne socken på 1500-talet Artikel av Per-Olof Snell. Ny 2019-11-28. Uppdaterad 2020-03-26.

Tolkar och skrivare i Torneå domsaga Artikel av Per-Olof Snell. Uppdaterad 2018-05-23.

Arvet efter borgmästaren Anders Torfastsson i Torneå Artikel av Per-Olof Snell. 2018-03-08.

Länsmän i Torne socken 1560-1860 Artikel av Per-Olof Snell. Uppdaterad 2018-02-16.

Torneås första borgmästare och deras familjekrets Artikel av Per-Olof Snell. Uppdaterad 2017-04-10.

Birkarlarna på Oravaisensaari och deras anförvanter Artikel av Per-Olof Snell. På Oravaisensaari i Vojakkala bodde under 1500-talet Henrik Larsson och Nills Orffwaij vilkas anförvanter dels rekryterades till lappfogdar, dels ingick bland dem som grundade Torneå stad. Denna artikel beskriver deras släkter och många felaktigheter från andra forskare rätas ut. Uppdaterad 2014-06-25.

Clara Johansdotter Grapes anförvanter 1500-1600. Artikel av Per-Olof Snell. Uppdaterad 2022-06-10.

Brottstycken ur det tidiga Haparanda-Tornio - Bebyggelsen och människorna 1500-1700. Artikel av Per-Olof Snell. Uppdaterad 2015-09-21.

Brottstycken ur det tidiga Haparanda-Tornio - Fisket, sjöfarten och handeln 1500-1700 Artikel av Per-Olof Snell. Ny 2013-09-24.

Brottstycken från Torne och Kemi lappmarker - Birkarlar, fogdar, lappar, handel, gränstvister Artikel av Per-Olof Snell. Ny 2013-09-24.


Luleå stad åren 1690-1780 En sammanställning av familjer och släkter bosatta i Luleå stad under perioden 1690-1780 gjord av Constantinus Lindfors. Uppdaterad 2020-12-16.

Från Ulf Larssons hemsida Några Borgare i Stockholms Stads Tänkeböcker med anor från Luleå och Piteå socknar. Av Ulf H Larsson, Stockholm. Uppdaterad 2009-02-02.

Magnus Häggman Jacob Eurenius år 1770 tryckta likpredikan över Magnus Häggman i Piteå, med förteckning över Johan Månssons efterkommande. Ny 2022-01-05.

UTREDNINGAR

Nils Nilssons anor. Jag har ägnat mycket tid åt att försöka hitta föräldrarna till min ff ff ff f Nils Nilsson, född omkring 1694. Nu har jag en teori som jag själv tror på, men bevis saknas. Berör främst Luleå socken i Norrbotten. Uppdaterad 2001-01-04.
Ättlingar till Antonius Larsson och hans son Jacob Antonisson. Några av ättlingarna till Jacob Antonisson, nämnd 1586-1628 i Smedsbyn i Luleå socken i Norrbotten. Uppdaterad 2008-03-09.
Ättlingar till Nils Olofsson Några ättlingar till Nils Olofsson nämnd 1539-1558 i Hamnen, Öjebyn, Piteå socken, Norrbotten. Omfattar bl a släkten Rehn. Uppdaterad 2002-06-24. (809 kB)
Ättlingar till Nils Nilsson
Ättlingar till Fredrik Persson Bomb
Släkten Læstadius Ättlingar till Johannes Nicolai Læstadius. Omfattar bl a släkterna Læstadius, Læstander, Boström, Alenius, Bexelius och Fjellström. Uppdaterad 2009-04-08.

AVSKRIFTER

Kyrkoräkenskaper för Luleå landsförsamling En avskrift av Nederluleå Lib:1 (1628-1629, 1641-1642, 1652-1680) Kyrkoräkenskaper, Specialräkenskaper för kyrkokassa. Uppdaterad 2021-11-15.
Mantalslängder 1642-1653 för Luleå landsförsamling En avskrift av Luleådelen av mantalslängderna 1642-1653. Förkortade namn har använts. För kolumnmarkeringarna gäller b=bonde, h=hustru, s=son, d=dotter, m=måg, q=sonhustru, r=dräng, p=piga. Ny 2009-09-15
Domboksanteckningar för Luleå tingslag Spridda oordnade handskrivna anteckningar ur domböcker för Luleå tingslag 1682-1705. Ny 2009-09-19
Bouppteckningsanteckningar för Luleå tingslag Spridda handskrivna anteckningar ur bouppteckningar för Luleå tingslag 1697-1724 (ur FII:7 och FII:8). Ny 2009-09-19
Boskapslängder för Luleå socken 1599-1635 Avskrift av boskapslängder för Luleå socken 1599, 1620, 1621, 1623, 1626, 1627, 1628, 1629 och 1635. Råneådelen endast påbörjad. Jag är tacksam för meddelande om feltolkningar, felskrivningar eller annat som bör rättas. Ny 2011-10-28
Hjälpskattelängd för Luleå socken 1599 Avskrift av hjälpskattelängd ur Norrlands handlingar 1600:2b. Ny 2010-05-31
Råneå Ägarlängder. Sammanställning av skattelängder 1539-1709. Skattepliktig person redovisas varje år för varje hemman ordnat efter nummerordning i varje by. Ny 2020-06-27 Uppdaterad 2020-07-11
Överkalix Ägarlängder. Sammanställning av skattelängder 1539-1699. Skattepliktig person redovisas varje år för varje hemman ordnat efter nummerordning i varje by. Ny 2018-11-21

 

 

Åter till början...

 


Sidan skapad 2006-10-13 av Leif Boström. Senast uppdaterad 2022-06-10.

Åter till Genealogi

familjenbostrom.se