Föräldrarna till Nils Nilsson
1694-1773, Ersnäs 5, Luleå socken
Teori av Leif A Boström, Täby

 

Mycket tyder på att Nils Nilsson, Ersnäs 5, var bror till pigan Karin Nilsdotter, Alvik 2. Karin benämns syster både till Erik Persson, Alvik 2 och Nils Nilsson, Ersnäs 5. Enligt hennes dödsnotis var hon född 1690 och föräldrarna hette Nils Nilsson och Anna Hansdotter. Nils och Karins mor var sannolikt Anna Hansdotter som 1702 gifte sig med Per Eriksson, Alvik 2. Anna Hansdotter var född omkring 1671 i Smedsbyn 2. Ett problem är att deras far Nils Nilsson inte verkar ha lämnat något spår i källorna, förutom i dottern Karins dödsnotis.

Genom uteslutningsmetoden kan antagas att fadern inte hette Nils Nilsson, utan var Nils Andersson, född i Smedsbyn 8 och död 1698 i Ängesbyn 3. Vissa indicier tyder på det, men inga bevis är funna. Alla med förnamn Nils i Luleå socken under den aktuella tidsperioden har undersökts, ingen annan verkar kunna vara far. De flesta Nils Nilssöner i övriga norrbottensförsamlingar kan också uteslutas.

 

Nils Nilsson

Nils Nilsson gifter sig som dräng från Alvik 1717-01-22 med Dordi Nilsdotter från Ersnäs 5. Vem var Nils?

Troligen är det han som står som gåssen Nils i husförhörslängden AI:1 från 1708 på Alvik 15. Troligen är det han som nämns som dräng från 1711 till 1715 i Alvik 15 i mantalslängder. Möjligen är han den som nämns som son 1716 i Alvik 2 i mantalslängd. Att han har markeringar för husförhör från 1708 och nämns i mantalslängd från 1711 tyder på att han var född omkring 1695. Enligt åldersuppgiften i dödsnotisen var han född 1694. Enligt husförhörslängderna var han född 1696.

Nils Nilsson benämns morbror som förmyndare för omyndiga Jonas Nilsson vid bouppteckning 1728-11-04 i Trundavan, Piteå lfs. Den piga Karin Nilsdotter från Ersnäs som 1722-12-04 gifter sig i Luleå lfs med Nils Jonsson Lejon från Trundavan 3 är troligen syster till Nils Nilssons hustru Dordi Nilsdotter. Denna Karin är född omkring 1699 och avlider i Trundavan 1727-12-30.

Karin Nilsdotter

Pigan Karin Nilsdotter i Alvik avled 1753-12-11. Hon begravdes 1753-12-22 i Luleå lfs (C:3). Bårklädespengar betalades av Erik Persson i Alvik 1753-12-23 i Luleå lfs (LIb:4). Enligt dödsnotisen var hon född 1690 och föräldrarna hette Nils Nilsson och Anna Hansdotter. Hon är troligen nämnd i husförhörslängd 1711, 1713 i Alvik 2 (AI:1b). Hon är nämnd som syster (till unge Nils Nilsson) med tillägget i Alvik 1732, 1734-1735 i Ersnäs 5 i husförhörslängd AI:2b. Hon är möjligen nämnd som piga i husförhör 1733-06-14 i Alvik 15 (AI:2b) Hon är nämnd som dotter (till Anna Hansdotter) i Alvik 2 i husförhörslängd AI:2b 1736-1739 med tillägget i Ersnäs överstruket. Hon är nämnd som syster (till Erik Persson) 1740-1753 i Alvik 2 (AI:3a-AI:4b). Sista markering i husförhörslängd 1753-07-15 i Alvik 2 (AI:4b). Eftersom hon benämns syster till Erik Persson i husförhörslängden när hon avlider 1753, så utgår jag ifrån att hon är halvsyster till honom. Erik Perssons föräldrar var Per Eriksson (1668-1718) och Anna Hansdotter på Alvik 2.

Anna Hansdotters mor hette Brita (se nedan), dvs Karin Nilsdotters mormor hette Brita och modern Anna. Det är troligt att Karin Nilsdotters farmor hette Karin.

Anna Hansdotter

Född omkring 1671 i Smedsbyn 2, Luleå sn (C:2 dödsnotis). Död 1740-02-13 i Alvik 2, Luleå sn (C:2). Begravd 1740-03-01 i Luleå lfs (C:2). Bårklädespengar betalade av Erik Persson i Alvik 1740-03-02 i Luleå lfs (LIb:4). Dotter till Hans Knutsson, 1631-1712 och hans hustru Brita Eriksdotter, 1633-1707. Eftersom Anna Hansdotter får barn 1717, så kan hon knappast vara född tidigare än 1671.

Enligt mantalslängd för Luleå socken skriven 1702-01-16 har Per Eriksson i Alvik 2 en hustru. Enligt kyrkoräkenskaperna 1702-03-09 betalar Per Eriksson brudvigningspengar (LIa:3). Vid sonen Eriks födelse 1706-12-25 kallas Per Erssons hustru Anna. Vid dottern Ellas födelse 1702-12-25 är hustruns namn inte nämnt. Därimellan är det en lucka i födelseboken, då troligen dottern Malin föddes. Per Eriksson har hustru i alla mantalslängder 1702-1706. I förhörslängden AI:1b från 1708 heter hustrun Anna. Det troliga är att Anna Hansdotter gifte sig med Per Eriksson före 1702-01-16 när mantalslängden för Luleå socken skrevs.

Enligt kyrkoräkenskaperna 1701 i december betalar en hustru Anna Hansdotter, salige Nils Anders änkia i Sunderbyn testamente efter sin man. Det skulle kunna vara denna Anna Hansdotter som betalar testamente efter sin tidigare avlidne man, innan hon gifter sig på nytt.

Anna Hansdotters mor

Anna Hansdotters mor hette Brita Eriksdotter. Hon avled 1707-01-12. I Anna Hansdotters dödsnotis 1740 kallas hon Brita Andersdotter. Varför kallas hon Andersdotter? Ingen Anders är funnen bland förfäderna till Anna Hansdotter. Anna Hansdotters bror Knut var gift med en Brita Andersdotter. Möjligen kommer namnet från henne. Möjligen kommer namnet istället från Anna Hansdotters svärfar i första äktenskapet.

Anna Hansdotters anor

 

1

Anna Hansdotter. Född omkring 1671 i Smedsbyn 2, Luleå sn (C:2 dödsnotis). Död 1740-02-13 i Alvik 2, Luleå sn (C:2). Begravd 1740-03-01 i Luleå lfs (C:2). Bårklädespengar betalade av Erik Persson i Alvik 1740-03-02 i Luleå lfs (LIb:4). (Far 2, s *, Mor 3, s *)

Gift 1:o med Nils Nilsson. Namn enligt dottern Karins dödsnotis. Ej identifierad. Möjligen är han istället Nils Andersson, död 1698 i Ängesbyn 3.

Barn:

Karin Nilsdotter. Född omkring 1690 (C:3 dödsnotis). Troligen nämnd i husförhörslängd 1711, 1713 i Alvik 2, Luleå lfs (BD) (AI:1b). Nämnd som syster (till unge Nils Nilsson) med tillägget i Alvik 1732, 1734-1735 i Ersnäs 5, Luleå lfs (BD) (AI:2b). Möjligen nämnd som piga vid husförhör 1733-06-14 i Alvik 15, Luleå lfs (BD) (AI:2b). Nämnd som dotter (med tillägget i Ersnäs överstruket) från 1736 till 1739 i Alvik 2, Luleå lfs (BD) (AI:2b). Nämnd som syster 1740-1753 i Alvik 2, Luleå lfs (BD) (AI:3a-AI:4b). Sista markering i husförhörslängd 1753-07-15 i Alvik 2, Luleå lfs (BD) (AI:4b). Död 1753-12-11 i Alvik 2, Luleå lfs (BD) (C:3).

Dog hastigt, av slag.

Enligt dödsnotisen hette fadern Nils Nilsson.

Begravd 1753-12-22 i Luleå lfs (C:3). Bårklädespengar betalade av Erik Persson i Alvik 1753-12-23 i Luleå lfs (LIb:4).

Nils Nilsson. Född omkring 1694 (Luleå lfs begravningsbok). Död 1773-05-28 i Ersnäs 5, Luleå lfs (BD). Bonde, Ersnäs 5. Enligt vigselnotisen dräng i Alvik. Troligen är det han som står som gåssen Nils i husförhörslängden AI:1 från 1708 på Alvik 15. På Alvik 15 bodde Jöns Hansson och Sissla Olofsdotter med familj. Jöns var son till Hans Torsson och Lisbeta Jönsdotter. Lisbeta var dotter till Jöns Nilsson och Ingeborg Pålsdotter, Ersnäs 1. Troligen nämnd som dräng från 1711 till 1715 i Alvik 15, Luleå lfs (BD) (Mantalslängder). Möjligen nämnd som son 1716 i Alvik 2, Luleå lfs (BD) (Mantalslängd). Nämnd i mantalsländer från 1717 i Ersnäs 5, Luleå lfs (BD). Benämns morbror som förmyndare för omyndiga Jonas Nilsson vid bouppteckning 1728-11-04 i Trundavan, Piteå lfs (BD) (Olof Andersson).

Gift 2:o 1702 i Luleå lfs med Per Eriksson. Bonde i Alvik 2. Född 1668 i Alvik 2, Luleå sn. Död 1718-10-01 i Alvik 2, Luleå sn. Nämnd som bonde 1701-1717 i Alvik 2, Luleå lfs (BD) (Mantalslängder). Per Eriksson i Alvik betalar brudvigningspengar 1702-03-09 i Luleå lfs (BD) (LIb:3). Per Eriksson i Alvik 2 har hustru enligt mantalslängd 1702-01-16 i Luleå lfs (BD).

Barn:

Ella Persdotter. Född 1702-12-25 i Alvik 2, Luleå lfs (C:1). Dopvittnen: Jöns Mattzon och dess hustru i Ahlwyk, Anders Larsson och dottern i Giäddwyk. Död troligen ung (finns ej i AI:1b). Per Eriksson i Alvik betalar bårklädespengar (möjligen för dottern Ella) 1704-12-.. i Luleå lfs (BD) (LIb:3).

Malin Persdotter. Född omkring 1703 i Alvik 2, Luleå lfs. Död av ålderdomsbräcklighet 1793-08-24 i Sunderbyn, Luleå lfs (BD).

Erik Persson. Bonde i Alvik 2 (Lärs-Eisch). Född 1706-12-25 i Alvik 2, Luleå sn. Död 1791-05-27 i Alvik 2, Luleå sn. Dopvittnen: St Erik Larsson och dess dotter Malin, Christman Jönsson och hans hustru i Alvik.

Brita Persdotter. Född 1708-11-03 i Alvik 2, Luleå sn. Dopvittnen: Hr Erik Höyer, Christman Jönsson, hustru Kerstin och hustru Ella i Alvik. Troligen vigd med soldat Erik Nilsson Lake 1735-12-09 i Luleå lfs.

Annika Persdotter. Född omkring 1710 i Alvik 2, Luleå lfs (C:3 dödsnotis). Död 37 år gammal 1747-07-01 i Långnäs 10, Luleå lfs (C:3). Enligt dödsnotisen hette modern Anna Eriksdotter. Sista markering i husförhörslängd (som syster till Erik Persson) 1744-09-09 i Alvik 2, Luleå lfs (BD) (AI:3a).

Ella Persdotter. Född 1712-04-15 i Alvik 2, Luleå lfs (BD) (C:1). Död troligen ung (ej med i AI:1b). Dopvittnen: Olof Jönsson och hans hustru i Alvik, soldat Anders Bonde, hustru Karin Jacob Pålssons i Ale.

Maria Persdotter. Född 1713-07-31 i Alvik 2, Luleå lfs. Död 1713-10-31 i Alvik 2, Luleå lfs (C:1). Dopvittnen: Nils Påhlsson i Långnäs, Olof Larsson i Alvik, hust Lisbeta Persdotter, piga Ella Nilsdotter, bägge från Alvik.

Maria Persdotter. Född 1714-10-.. i Alvik 2, Luleå lfs (åldersuppgift C:1). Död 1715-03-19 i Alvik 2, Luleå lfs (C:1).

Barbro Persdotter. Född 1717-02-03 i Alvik 2, Luleå lfs. Dopvittnen: Herman Hansson i Alvik, Nils Nilsson i Ersnäs, hustru Margeta och hustru Brita i Callax. Död troligen ung (nämns inte i AI:1b).

Generation I

2

Hans Knutsson. Född omkring 1631 i Smedsbyn, Luleå lfs (C:1 dödsnotis). Död 1712-01-27 i Smedsbyn, Luleå lfs (C:1). Nämnd åtminstone 1660-1690 i Smedsbyn 2, Luleå lfs (Mantalslängder). (Barn 1, s *, Far 4, s *, Mor 5, s *)

Gift med efterföljande ana.

Barn:

Knut Hansson. Bonde i Smedsbyn 2, Luleå landsförsamling. Född omkring 1660 i Smedsbyn 2, Luleå landsförsamling (C:1 dödsnotis). Nämnd från 1692 i Smedsbyn 2, Luleå landsförsamling (Mantalslängder). Död 1708-08-20 i Smedsbyn 2, Luleå landsförsamling (C:1).

Karin Hansdotter. Född omkring 1664 i Smedsbyn 2, Luleå landsförsamling (C:2 dödsnotis). Död 1738-03-02 i Alvik 19, Luleå landsförsamling (C:2).

Erik Hansson. Bonde i Antnäs 9, Luleå landsförsamling. Född troligen omkring 1667 i Smedsbyn 2, Luleå landsförsamling. Död i Antnäs 9, Luleå landsförsamling. Övertog Nils Anderssons (Per Jonsson Flinks) hemman 1696 i Antnäs 9, Luleå landsförsamling (Dombok).

Nils Hansson. Bonde i Gäddvik 2, Luleå landsförsamling. Född omkring 1671 i Smedsbyn 2, Luleå landsförsamling (Ingrid Vikström). Död 1740-02-21 i Gäddvik 2, Luleå landsförsamling (Ingrid Vikström).

Anna Hansdotter. Född omkring 1671 i Smedsbyn 2, Luleå landsförsamling (C:2 dödsnotis). Död 1740-02-13 i Alvik 2, Luleå landsförsamling (C:2). Begravd 1740-03-01 i Luleå landsförsamling (C:2). (Se 1, s *).

Hans Hansson. Bonde från 1701 i Smedsbyn 3, Luleå landsförsamling. Född omkring 1673 i Smedsbyn 2, Luleå landsförsamling (C:3 dödsnotis). Död 1745-02-14 i Smedsbyn 3, Luleå landsförsamling (C:3).

Margareta Hansdotter. Född omkring 1676 i Smedsbyn 2, Luleå landsförsamling (C:2 dödsnotis). Död 1740-02-04 i Börjelslandet 6, Luleå landsförsamling (C:2).

3

Brita Eriksdotter. Född 1633-10-03 i Smedsbyn 6, Luleå lfs (BD) (C:1 dödsnotis). Död 1707-01-12 i Smedsbyn 2, Luleå lfs (BD) (C:1). Nämnd som hustru åtminstone 1674-1685 i Smedsbyn 2, Luleå lfs (Mantalslängder). Kallas Andersdotter i dottern Annas dödsnotis. (Barn 1, s *, Far 6, s *, Mor 7, s *)

Gift med föregående ana.

Generation II

4

Knut Hansson. Bonde i Smedsbyn. Född omkring 1604 (Roteringslängd 1637). Nämnd åtminstone 1630-1637 i Smedsbyn 2, Luleå lfs (BD) (Roteringslängder). Nämnd åtminstone 1637-1647 i Smedsbyn 2, Luleå lfs (BD) (Mantalslängder). Troligen son till Hans Nilsson i Smedsbyn. (Barn 2, s *, Far 8, s *)

Gift med efterföljande ana.

Barn:

Hans Knutsson. Född omkring 1631 i Smedsbyn, Luleå lfs (C:1 dödsnotis). Död 1712-01-27 i Smedsbyn, Luleå lfs (C:1). (Se 2, s *).

Johan Knutsson. Född omkring 1640 (C:1 dödsnotis). Död 1711-04-19 i Svartbyn 8, Luleå lfs (C:1).

5

Karin Hansdotter. Nämnd åtminstone 1650-1655 i Smedsbyn 2, Luleå lfs (BD) (Mantalslängder). (Barn 2, s *)

Gift med föregående ana.

6

Erik Nilsson. Bonde i Smedsbyn 6. Född omkring 1603 (Roteringslängd 1637). Nämnd 1637-1656 i Smedsbyn 6, Luleå lfs (BD) (Mantalslängder). Möjligen son till Nils Antonisson i Smedsbyn. (Barn 3, s *)

Gift med efterföljande ana.

Barn:

Brita Eriksdotter. Född 1633-10-03 i Smedsbyn 6, Luleå lfs (BD) (C:1 dödsnotis). Död 1707-01-12 i Smedsbyn 2, Luleå lfs (BD) (C:1). (Se 3, s *).

Eriksdotter. Född i Smedsbyn 6, Luleå lfs (BD).

7

Barbro Nilsdotter. Nämnd 1657-1659 i Smedsbyn 6, Luleå lfs (BD) (Mantalslängder). (Barn 3, s *)

Gift med föregående ana.

Generation III

8

Hans Nilsson. Nämnd 1587-1628 i Smedsbyn 1, Luleå lfs (BD) (Skattelängder). (Barn 4, s *, Far 16, s *)

Barn:

Olof Hansson. Bonde i Smedsbyn 1. Född 1595 (Roteringslängd 1737). Nämnd 1629-1650 i Smedsbyn 1, Luleå lfs (BD) (Mantalslängder).

Nils Hansson. Nämnd 1637 i Smedsbyn 1, Luleå lfs (BD) (Mantalslängder).

Knut Hansson. Född omkring 1604 (Roteringslängd 1637). (Se 4, s *).

Generation IV

16

Nils Skräddare. Nämnd 1559-1586 i Smedsbyn 1, Luleå lfs (BD) (Skattelängder). (Barn 8, s *)

Anna Hansdotters förste man

Vem var Anna Hansdotters förste man? Troligen var de gifta om de fick två (eller fler) barn tillsammans. En annan mindre trolig möjlighet är att Nils och Karin endast är halvsyskon. Antingen skulle fadern eller modern kunna vara gemensam. Då behöver inte Anna Hansdotter ha varit gift före giftermålet med Per Eriksson i Alvik 2. Då behöver inte Nils Nilssons far vara död när Anna Hansdotter gifter sig med Per Eriksson i Alvik 2. Mycket tyder på att för både Karin och Nils hette föräldrarna Nils och Anna. Det troligaste är att föräldrarna är identiska. I det följande antas att de är identiska och att därmed Nils och Karin är helsyskon.

Antag Nils Nilsson i Luleå socken

Samtliga Nils Nilsson som nämns i Luleå socken i mantalslängder, kyrkoräkenskaper och domböcker under den aktuella tidsperioden har undersökts.

De flesta kan uteslutas eftersom de lever 1702 när Anna Hansdotter har gift sig med Per Eriksson, Alvik 2. Även övriga Nils Nilssöner har följts upp och ingen av dem är tänkbar.

Antag annan socken

Nils Nilssöner i omkringliggande socknar undersökta. Den ende Nils Nilsson som verkar tänkbar utanför Luleå socken är Nils Nilsson Trinder i Ryssbält, Nederkalix, som får en son Nils 1695. Ny soldat Trinder 1697.

Antag annat patronymikon

Möjligen är faderns patronymikon fel i Karin Nilsdotters dödsnotis. När Karin Nilsdotter avlider 1753 är det över 50 år sedan hennes far dog. Möjligen har hennes släktingar glömt vad hennes farfar hette, på samma sätt som med Anna Hansdotters morfar.

Möjligen var fadern den Nils Andersson som änkan Anna Hansdotter betalar testamente för i december 1701. Hon var änka i Sunderbyn. Den ende Nils Andersson som finns i Sunderbyn enligt mantalslängderna är Nils Andersson Smed på Sunderbyn 25. Han dog efter 1710, då han nämns i husförhörslängd. Hans hustru Dordi Andersdotter dog 1706. Ingen soldat Nils Andersson fanns i Sunderbyn under tidsperioden enligt de militära rullorna.

Den ende soldat med det namnet under tidsperioden är Nils Andersson Klinger, antagen 1689. Bosatt i Rutvik 1689, nämnd på kyrkobordet med hustru 1694-1699. Om han skulle avses borde det ha stått Nils Klingers änka, inte Nils Anderssons.

Den ende Nils Andersson i Luleå socken som är tänkbar är Nils Andersson född i Smedsbyn 8, död 1698 i Ängesbyn 3. Han nämns utan hustru 1690 och med hustru 1692-1698. Enligt kyrkoräkenskaperna gifte sig Nils Andersson i Smedsbyn i december 1690. Gården, Ängesbyn 3, övertas av Jöns Olofsson från 1700 enligt mantalslängd. På Sunderbyn 6 finns en Jöns Olofsson till 1699, då gården övertas av länsman Jöns Andersson. Han har en piga 1700 och 1701.

Nils Andersson, Ängesbyn 3, var son till Anders Nilsson och Karin Jönsdotter, Smedsbyn 8. Länsman Jöns Andersson (död före 1707) och Anders Andersson (1668-1747), Smedsbyn 8, var bröder. Jöns Olofssons hustru Dordi Andersdotter var syster. Även Sara Andersdotter gift med Erik Larsson, Sunderbyn 17 och Karin Andersdotter gift med gamle Lars Olofsson, Antnäs 10, var systrar till Nils Andersson.

Änkan Anna Hansdotter bodde troligen hos Nils bror länsman Jöns Andersson i Sunderbyn 6.

Möjligen är Per Erikssons hustru Anna Hansdotter identisk med Anna Hansdotter, Nils Anderssons hustru.

Att Nils Nilssons sonson Henrik Persson blir bonde på Ängesbyn 3, där även hans i så fall fyrmänningar bodde, är en liten indikation på släktskap.

Alla personer med förnamn Nils i Luleå socken under den aktuella tidsperioden har undersökts. Den ende som verkar möjlig som far är Nils Andersson, död 1698 i Ängesbyn 3.

Det finns även en Nils Andersson i Börjelslandet 6. Han betalar brudvigningspeng 1689 i december. Han nämns i mantalslängder 1690-1694 som son med hustru hos Anders Olofsson i Börjelslandet. I mantalslängden 1695 står han med hustru och 1696 utan hustru. I mantalslängden 1697 står Olof Andersson med hustru i Börjelslandet 6. Ingen bror nämns. Att Nils Andersson står utan hustru 1696 borde betyda att hustrun var död. Jag har inte hittat Nils efter 1696. Jag har heller inte hittat betalning av bårklädespengar varken för Nils Andersson eller hans hustru. En dotter Anna född 1692 dör 1715 som piga i Börjelslandet. Enligt hennes dödsnotis hette modern Brita Hansdotter.

 

Nils Anderssons anor

 

1

Nils Andersson. Bonde i Ängesbyn 3. Född i Smedsbyn 8, Luleå lfs (BD). Död 1698 i Ängesbyn 3, Luleå lfs (BD) (Mantalslängd). Nämnd 1690-1698 i Ängesbyn 3, Luleå lfs (BD) (Mantalslängder). Nämnd med hustru 1692-1698 i Ängesbyn 3, Luleå lfs (BD) (Mantalslängder). Syskon nämnt 1690-1695 i Ängesbyn 3, Luleå lfs (BD) (Mantalslängder). Piga nämnd 1697-1698 i Ängesbyn 3, Luleå lfs (BD) (Mantalslängder). Hemmanet öde 1698 i Ängesbyn 3, Luleå lfs (BD) (Jordebok 1701). Enligt kyrkoräkenskaperna betalar en hustru Anna Hansdotter, salige Nils Anders änkia i Sunderbyn testamente efter sin man 1701-12-.. i Luleå lfs (BD) (LIb:3). Den ende Nils Andersson, som kan avses, är Nils Andersson, död 1698 i Ängesbyn. Änkan bodde troligen hos Nils bror länsman Jöns Andersson på Sunderbyn 6. (Far 2, s *, Mor 3, s *)

Gift 1690 i Luleå lfs (BD) (LIb:3) Nils Andersson i Smedsbyn betalade brudvigningspengar 1690-12-.. i Luleå lfs (BD) (LIb:3).

Generation I

2

Anders Nilsson. Bonde i Smedsbyn 8. Född omkring 1637 i Smedsbyn 10, Luleå lfs (BD) (C:1 dödsnotis). Död 1708-04-06 i Smedsbyn 8, Luleå lfs (BD) (C:1). Nämnd 1669-1696 i Smedsbyn 8, Luleå lfs (BD) (Mantalslängder). Även ägare 1689-1691 i Ängesbyn 3, Luleå lfs (BD) (Jordeböcker). (Barn 1, s *, Far 4, s *, Mor 5, s *)

Gift med efterföljande ana.

Barn:

Dordi Andersdotter. Född 1668-10-.. i Smedsbyn 8, Luleå lfs (BD) (C:1 dödsnotis). Död 1708-03-29 i Ängesbyn 3, Luleå lfs (BD) (C:1).

Sara Andersdotter. Född omkring 1671 i Smedsbyn 8, Luleå lfs (BD) (C:2 dödsnotis). Död 1740-02-03 i Sunderbyn 17, Luleå lfs (C:2). Begravd 1740-02-09 i Luleå lfs (BD) (C:2). Unge Erik Larsson i Sunderbyn betalar bårklädespengar 1740-02-10 i Luleå lfs (BD) (LIb:4).

Nils Andersson. Född i Smedsbyn 8, Luleå lfs (BD). Död 1698 i Ängesbyn 3, Luleå lfs (BD) (Mantalslängd). (Se 1, s *).

Jöns Andersson Ekman. Länsman i Sunderbyn 6, Luleå lfs, sedan Gammelstad, Luleå lfs. Född i Smedsbyn 8, Luleå lfs (BD). Död före 1707-02-14 i Gammelstad, Luleå lfs (BD) (C:1 änkan dopvittne i födelsenotis). Betalade för otidigt sängalag 1702-04-20 i Luleå lfs (BD) (Albert Nordberg).

Anders Andersson. Bonde i Smedsbyn 8. Född omkring 1668 i Smedsbyn 8, Luleå lfs (BD) (C:3 dödsnotis). Död 1747-07-05 i Smedsbyn 8, Luleå lfs (BD) (C:3). Nämnd från 1698 i Smedsbyn 8, Luleå lfs (BD) (Mantalslängder).

Karin Andersdotter. Född omkring 1673 i Smedsbyn 8, Luleå lfs (BD) (AI:4b). Död 1758-02-10 i Antnäs 10, Luleå lfs (BD) (C:3).

3

Karin Jönsdotter. Född omkring 1642 i Ängesbyn 3, Luleå lfs (BD) (C:1 dödsnotis). Död 1710-01-08 i Smedsbyn 8, Luleå lfs (BD) (C:1). (Barn 1, s *, Far 6, s *, Mor 7, s *)

Gift med föregående ana.

Generation II

4

Nils Jacobsson. Bonde i Smedsbyn 10. Född omkring 1598 (Roteringslängd 1637). Nämnd åtminstone 1624-1655 i Smedsbyn 10, Luleå lfs (BD) (Tionde- och mantalslängder). (Barn 2, s *, Far 8, s *)

Gift med efterföljande ana.

Barn:

Jacob Nilsson. Bonde i Smedsbyn 10. Nämnd 1660-1675 i Smedsbyn 10, Luleå lfs (BD) (Mantalslängder).

Anders Nilsson. Född omkring 1637 i Smedsbyn 10, Luleå lfs (BD) (C:1 dödsnotis). Död 1708-04-06 i Smedsbyn 8, Luleå lfs (BD) (C:1). (Se 2, s *).

5

Sara Larsdotter. (Barn 2, s *)

Gift med föregående ana.

6

Jöns Davidsson. Bonde i Ängesbyn 3. Nämnd åtminstone 1631-1647 i Ängesbyn 3, Luleå lfs (BD) (Mantalslängder). (Barn 3, s *, Far 12, s *)

Gift med efterföljande ana.

Barn:

David Jönsson. Nämnd 1675 i Ängesbyn 3, Luleå lfs (BD) (Mantalslängder).

Karin Jönsdotter. Född omkring 1642 i Ängesbyn 3, Luleå lfs (BD) (C:1 dödsnotis). Död 1710-01-08 i Smedsbyn 8, Luleå lfs (BD) (C:1). (Se 3, s *).

Dordi Jönsdotter. Född omkring 1644 i Ängesbyn 3, Luleå lfs (C:1 dödsnotis). Död som hustru 1716-12-.. i Ängesbyn 3, Luleå lfs (C:1).

7

Dordi Davidsdotter. (Barn 3, s *)

Gift med föregående ana.

Generation III

8

Jacob Antonisson. Bonde i Smedsbyn 10. Nämnd 1586-1628 i Smedsbyn 10, Luleå lfs (BD) (Tiondelängder). Nämnd som knekt 1610 i Smedsbyn 10, Luleå lfs (BD) (Hjonelagslängd 1610:16). Far var Antonius Larsson, bonde 1566-1567 i Smedsbyn och farfar var Lars Jönsson, bonde 1539-1565 i Smedsbyn.

(Barn 4, s *)

Gift

12

David Jönsson. Bonde i Ängesbyn 3. Nämnd 1610-1629 i Ängesbyn 3, Luleå lfs (BD) (Tiondelängder m fl skattelängder). (Barn 6, s *, Far 24, s *)

Gift

Generation IV

24

Jöns Henriksson. Bonde i Ängesbyn 3. Nämnd 1589-1610 i Ängesbyn 3, Luleå lfs (BD) (Skattelängder). (Barn 12, s *, Far 48, s *)

Gift

Generation V

48

Henrik Larsson. Nämnd 1543-1587 i Ängesbyn 3, Luleå lfs (BD) (Skattelängder). (Barn 24, s *)

Gift

Barn:

Jöns Henriksson. (Se 24, s *).

Måns Henriksson. Nämnd 1589-1605 i Ängesbyn, Luleå lfs (BD) (Skattelängder).

 

Barnens förnamn

Nils Nilssons och Dordi Nilsdotters barn var: 1718 Karin, 1720 Anna, 1723 Nils, 1724 Per, 1727 Nils, 1731 Brita, 1733 Karin, 1735 Erik. De bör ha fått namn efter sina anor. Dordi Nilsdotters mor hette Karin och Dordi hade en faster som hette Brita så det namnet finns i hennes släkt. Däremot finns inte namnen Anna, Per och Erik på nära håll i Dordis släkt. De bör ha kommit från Nils släkt. Eftersom andra dottern hette Anna är det mycket troligt att Nils Nilssons mor hette Anna.

Dopvittnen

Genomgång av några intressanta dopvittnen.

Nils Nilssons och Dordi Nilsdotters barn

För andra dottern Anna född 1720 saknas dopnotis. Där kan nära släktingar ha förekommit som dopvittnen.

Alvik 2: 1723 Lars Nilsson Berg (gift med Malin Persdotter, dotter till Per Eriksson och Anna Hansdotter). 1727 drängen Erik Persson ifrån Alvik. 1731 hustru Anna i Alvik och dotter Brita i Alvik.

Alvik 3: 1731 Jöns Christmansson i Alvik. (Hans föräldrar och farföräldrar är dopvittnen för Per Erikssons och Anna Hansdotters barn, så något släktskap mellan familjerna föreligger troligen.)

Alvik 15: 1718 Jöns Hansson i Alvik och Jöns Hanssons moder i Alvik.

Bälinge 3: 1727 pigan Sara Eriksdotter i Bälinge. (Hennes släkting Kerstin Wellamsdotter var andra hustru till Tore Jönsson i Alvik 15. Sara är även dopvittne till ett av Malin Persdotter och Lars Nilsson Bergs barn.)

Ersnäs 13: 1718 Olof Olsson i Ersnäs. (Han var gift (trol. senare än 1718) med Anna Knutsdotter, som var dotter till Knut Hansson i Smedsbyn 2 och därmed brorsdotter till Anna Hansdotter i Alvik 2. Pigan Brita ifrån Smedsbyn är dopvittne till deras barn fött 1723.) 1723 hustru Dordi i Ersnäs. (Hon är troligen antingen Dordi Nilsdotter, Ersnäs 1 född 1655 i Ersnäs 13 eller Dordi Hansdotter, Ersnäs 13.) 1733 Hans Hansson och hans hustru Marta Olofsdotter, Ersnäs 6. (Hon var född i Ersnäs 13.) (Genom Dordi Nilsdotter gift till Ersnäs 1, finns en koppling mellan Ersnäs 13 och Ersnäs 1.)

Ersnäs 1: 1718 Jöns Hanssons mor i Alvik var Lisbeta Jönsdotter född i Ersnäs 1. 1723 hustru Dordi i Ersnäs (se under Ersnäs 13). 1727 Nils Jönsson och hans hustru i Ersnäs. (Möjligen var Dordi Nilsdotters, Ersnäs 5, farmor Lisbeta Nilsdotter född i Ersnäs 1.)

Ersnäs 4: 1723 Nils Hansson Smed (troligen systerson till hustru Karin Nilsdotter, Ersnäs 4), 1723 Olof Nilssons hustru i Ersnäs, 1724 hustru Karin Olof Nilssons i Ersnäs, 1733 Per Olofsson och hans hustru Anna Eriksdotter i Ersnäs. (Jag har inte hittat något släktskap till Nils Nilsson eller Dordi Nilsdotter, men det bör finnas.)

Trundavan 3, Piteå lfs: 1727 Soldat Nils Lejon. (Han var gift med Dordi Nilsdotters syster Karin.)

Ersnäs: 1727 Pigan Lisbeta Persdotter. (Troligen dotter till Per Persson och Karin Larsdotter. Karin var faster till Dordi Nilsdotter. I annat fall är hon dotter till Store Per Persson och Dordi Toresdotter, Ersnäs 16.)

Övriga enstaka dopvittnen har jag inte hittat något släktskap till.

Mickel Mickelsson i Ersnäs 7 är dopvittne 1731. Han är från Svartbyn i Överkalix och var gift med Margareta Andersdotter från Storön i Nederkalix. För deras barn är ofta personer från Ersnäs 5 dopvittnen. Möjligen har Nils Nilsson någon koppling till Kalix.

Karin Olofsdotter, piga i Gammelstad, är dopvittne 1735. (Hon är möjligen född omkring 1698 och dotter till Sara Andersdotter, född i Smedsbyn 8. Sara blev senare gift med Lars Eriksson i Sunderbyn 17. Det är oklart vem Karin är dotter till, hon kan även tillhöra annan släkt.)

Nils Nilssons och Dordi Nilsdotters barnbarn

De intressantaste dopvittnena är de som tillhör det högsta samhällsskiktet.

Nils Nilssons sonson Fredrik född 1777 har dopvittnena herr handelsman Hans Ekman och hans hustru Catharina Montell. Hans var en sonson till Nils Anderssons bror länsman Jöns Andersson Ekman.

Per Nilssons andra barn Dorotea född 1762 (syster till Fredrik) har som dopvittnen komministern herr Johan Bergman och hans hustru Madame Elisabet Plantin. En syster till Johan Bergman, Catharina, var gift med Jöns Ekman, som var sonson till länsman Jöns Andersson Ekman.

Bland dopvittnena för Per Nilssons barn förekommer också avskedade korpralen Johan Skytte i Gammelstad, borgmästare Emanuel Fluur och hans fru Hedvig Lung, krögaren Hindrik Sund och hans hustru Brita i Gammelstad, Battaillens Predikanten herr Zackris Wallman och Jungfru Margareta Hernelia.

Per Eriksson och Anna Hansdotters barn

Barbro född 1717-02-03: Nils Nilsson i Ersnäs. (Nils Nilsson var nyligen gift till Ernsäs 5. Det finns även en Nils Nilsson på Ersnäs 23, född i Gäddvik 3.)

Per Eriksson och Anna Hansdotters barnbarn

Erik Perssons dotter Maria född 1741-03-18: Nils Nilsson i Ersnäs och dess hustru Dordi Nilsdotter.

Malin Persdotters son Erik född 1725-07-07: Madame Elisabet Duus och hennes dotter i Nystaden. (Elisabet Duus var gift med länsman Jöns Andersson, född i Smedsbyn 8.)

Malin Persdotters son Nils född 1730: Unge Erik Larsson i Sunderbyn. (Han var son till Sara Andersdotter, född i Smedsbyn 8.)

Malin Persdotters dotter Cecilia född 1734: Erik Larsson och hustru Sara Andersdotter i Sunderbyn. (Erik är son till Sara, som var född i Smedsbyn 8.)

Slutsatser

Att flera dopvittnen kommer från Alvik 2 tyder starkt på släktskap, då de även kommer från en annan by. Att Nils Nilsson och hans hustru förekommer som dopvittnen åt barn födda på Alvik 2 tyder också på släktskap. Två av dopvittnena för Nils Nilssons första barn kommer från Alvik 15, vilket troligen beror på att Nils Nilsson vuxit upp där. De många dopvittnena från Ersnäs 4 tyder också på släktskap.

Att tre av Malin Persdotters barn har dopvittnen som tillhör samma släkt som Nils Andersson skulle kunna bero på att hennes mor varit gift med Nils Andersson, men kan även tyda på att hennes man Lars Nilsson (Berg) kommer från den släkten. Lars Nilsson Berg är dopvittne för ett av Nils Nilssons barn i Ersnäs 5. Enligt dödsnotisen hette Lars Nilsson Bergs föräldrar Nils Larsson och Sissla. Malin Persdotter är äldsta barnet till Per Eriksson och Anna Hansdotter, som blivit vuxet och fått barn. Bland övriga barn till Per Eriksson och Anna Hansdotter finns inte några släktingar till Nils Andersson som dopvittnen.

För Nils Nilssons barn förekommer inga dopvittnen från släktingar till hans mor Anna Hansdotter, förutom hennes barn och hon själv. Att det inte heller förekommer från släktingar till Nils Andersson skulle kunna bero på att Nils Nilsson inte vuxit upp inom den släkten.

Teori

Teorin är att Nils Nilsson var bror till Karin Nilsdotter, 1690-1753, och därmed son till Nils Andersson och Anna Hansdotter.

Frågetecken

Uppväxt

Varför växte inte Nils Nilsson upp hos sin mor i Alvik 2? Inte heller helsystern Karin Nilsdotter verkar ha gjort det. Hon verkar bo i Alvik 2 från och till fram till ungefär 1730. Från 1736 bodde hon i Alvik 2. Ingen dotter nämns i Alvik 2 i mantalslängderna före 1717.

Anna kan möjligen som ensamstående mor ha haft svårt att ta hand om sina barn under nödåren i slutet av 1600-talet, innan hon gifte om sig. När hon gift sig verkar barnen alltså ändå stanna hos sina fosterföräldrar.

Finns det släktskap med familjen på Alvik 15, där Nils Nilsson troligen växte upp?

Namnen Per och Erik

Nils Nilssons och Dordi Nilsdotters barns anor hette:

farfar, morfar, mormorsfar: Nils; fars svärfar: Per; farfarsfar: Anders (troligen); farmorsfar: Hans; morfarsfar: Lars; fars svärfarsfar: Erik

mormor, farfarsmor: Karin; farmor: Anna; farmorsmor: Brita; morfarsmor: Lisbeta; mormorsmor: Dordi

Barnen har fått namn efter sina anor och efter moderns andra make och hans far. Varför går namnen Per och framför allt Erik före namnen i generationen före barnens far- och morföräldrar? Förnamnen Per och Erik förekommer i släkten på Alvik 2, men Nils Nilsson härstammar inte från den. Släktskap föreligger bara genom Anna Hansdotters ingifte. Troligen har namnen Per och Erik ändå hämtats därifrån. Däremot har inga namn hämtats från släkten på Alvik 15, trots att Nils troligen växt upp där. Men troligen var inte släktskapet så nära.

Alvik 2

I den första husförhörslängden för Luleå socken (Nederluleå AI:1) som börjar 1708 står som bonde Per Ersson med hustru Anna. Som barn står uppräknade sönerna Anders (antecknad som död) och Erik Persson samt döttrarna Marta, Anna, Karin, Malin, Brita, Anika och Karin. I bouppteckning efter Per Eriksson 1724 nämns hans bröder Erik och Anders, hans systrar Marta, Anna och Malin samt förmyndarna Nils Andersson och Olof Jönsson, båda i Alvik. Olof Jönsson var gift med Per Erikssons syster Ella och Nils Andersson var gift med Anna Hansdotters syster Karin. Möjligen är några av döttrarna som nämns i första husförhörslängden istället systrar, trots att det står dotter framför var och en. Sonen Anders kan antingen vara brodern Anders eller en son till Anna Hansdotter och hennes förste make Nils.

Släktskap med Ersnäs 4

Dopvittnena tyder på släktskap med Ersnäs 4 eller troligare med Karin Nilsdotter ingift till Ersnäs 4. Kan hon möjligen vara släkt med Nils Nilsson? I hennes dödsnotis står att föräldrarna hette Nils Nilsson och Anna. Hon var född omkring 1676. Jag har med hjälp av dopvittnen antagit att hon var dotter till Nils Andersson och Anna Jönsdotter i Måttsund 5.

För Karin Nilsdotters barnbarn förekommer Dordi Nilsdotter, Ersnäs 5, som dopvittne, inte Nils Nilsson. Så kanske släktskapet är med henne.

Första hustrun till Lille Olof Nilsson i Ersnäs 4 var dotter till Tore Jönsson i Alvik 15. Hon dog barnlös enligt dombok. Hon utgör en svag koppling mellan Ersnäs 4 och Alvik 15.

 

 


Sidan skapad av Leif Boström i Täby 1999-03-16. Senast uppdaterad 2008-09-17

Åter till Genealogi

familjenbostrom.se

Åter till Norrbotten.