Ättlingar till Nils Olofsson i Hamnen, Öjebyn, Piteå socken

 

Några ättlingar till Nils Olofsson nämnd 1539-1558 i Hamnen, Öjebyn, Piteå socken. Omfattar bl a släkten Rehn. Släkterna Læstadius, Læstander, Boström och Alenius, som också härstammar från Nils Olofsson finns på en egen sida. Bilden visar ett urval av släkter som härstammar från Nils Olofsson.

Olof Andersson har påvisat att uppgiften i Alma Rhens bok Norrlandssläkten Rhen att borgmästaren Evert Eriksson är sonson till Nils Olsson i Hamnen är felaktig.

Obs! Tester av Y-DNA har visat att Nicolaus Bothniensis inte var son till Olof Nilsson i Kyrkbyn, Pite landsförsamling och att Olof Nilsson Klumb inte var son till Nils Hansson i Sjulnäs 14. De kopplingarna i nedanstående släkttavla är alltså felaktiga.

 

 

 

Släktskiss 

 

  

 

Källor:

Kyrkböcker.

Skattelängder.

Domböcker.

Olof Andersson och Helge Lundgren, Piteå församlings äldsta historia 1300-1700-talen, Piteå 1999.

Leonard Bygdén, Hernösands stifts herdaminne, Uppsala 1923-1926.

Carl Henrik Carlsson, Släkten Burman i svenskt biografiskt lexikon – en släkt eller två? – eller tre? i Individ och historia, 1990.

Curt Carlsson, I Nicolaus Bothniensis fotspår, Skellefteå 1992.

Ossian Egerbladh, Örträskfinnarnas ättlingar, Umeå 1966 och Sorsele 1671-1821, Umeå 1967.

Nationalencyklopedin.

Johan Nordlander, Norrländska samlingar, Umeå 1990

Albert Nordberg, En gammal norrbottensbygd – Anteckningar till Luleå sockens historia, Luleå 1928. Nyutgåva 1965, 1970.

Agneta Olofsson, Lövånger 1600-1800, Härnösand 1995.

Elisabeth Sundh, Juktåhäftet, Uppsala 1993.

Örnberg, Svenska ättartal 1898, tolfte årgången, Stockholm 1898.

Olof Andersson och Kristina Öberg, avskrifter av kyrkböcker i Piteå landsförsamling, 1990.

Ingegerd Andersson, artiklar i Pitebygdens forskarförenings tidskrift Ätt och Bygd.

Olof Andersson, artiklar i Pitebygdens forskarförenings tidskrift Ätt och Bygd.

Nils Joëlson, artiklar i Pitebygdens forskarförenings tidskrift Ätt och Bygd.

Henning Larsson i Ätt och Bygd nr 43, 1994.

Ingegerd Larsson, Pitebygdens forskarförenings medlemsblad Ätt & Bygd nr 47, Piteå 1995.

Roland Fahlgren, Svenska antavlor.

Ingvar Dahl, Släkthistoriskt forum.

Bo Lindwall, Släkthistoriskt forum? och Anbytarforum

Margareta Lindgren, Södertälje, personlig korrespondens.

Olle Malmsten, Luleå, personlig korrespondens.

Agnes Palmgren, Luleå, personlig kontakt.

J K Sörblom, Hägersten, personlig korrespondens.

John Winblad von Walter, Minnesota, USA, personlig korrespondens.

Herman Hofberg, Frithiof Heurlin, Viktor Millqvist och Olof Rubenson, Svenskt biografiskt handlexikon, Stockholm 1906, från projekt Runeberg på Internet.

Ingegerd Stenström, Forskningsarkivet i Umeå 1996, från Internet.

Staffan Bengtsson, Diskussion under Anbytarforum på Internet 1999.

Eric Johansson, Diskussion under Anbytarforum på Internet 1999.

Erika Renberg, Diskussion under Anbytarforum på Internet 1999.

Annika Lindqvist, från hemsida på Internet.

 

 

 

Ättlingar till Johan Laestadius och Anna Brenholm.

 

 

Tabell 1

Nils Olofsson. Död omkring 1557. Birkarl Hamnen, Öjebyn, Piteå lfs. Ägare från 1539 till 1558 i Öjebyn 23 Hamnen, Piteå lfs (BD) (Olof Andersson). Nämnd som birkarl med 15 kor 1553 i Hamnen, Öjebyn, Piteå lfs (Johan Nordlander: Norrländska samlingar, Umeå 1990). Ägde 18 kor 1553 i Öjebyn 23 Hamnen, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 86 2000). Gift med Sigrid. (Nämnd från 1561 till 1562 i Öjebyn 23 Hamnen, Piteå lfs (BD) (Olof Andersson).)

Barn:

Olof Nilsson. Född i Öjebyn 23 Hamnen, Piteå lfs. Död mellan 1576 och 1577 i Kyrkbyn, Piteå lfs (Olof Andersson). Se tabell 2, s .

Erik Nilsson. Född i Hamnen, Öjebyn, Piteå lfs. Se tabell 52, s .

Andreas Nicolai. Född i Hamnen, Öjebyn, Piteå lfs. Död 1600 i Piteå lfs. Se tabell 53, s .

Nilsdotter. Född i Öjebyn 23 Hamnen, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 86 2000). Se tabell 504, s .

Tabell 2 (generation 1)

(Från Tabell 1, s )

Olof Nilsson. Född i Öjebyn 23 Hamnen, Piteå lfs. Död mellan 1576 och 1577 i Kyrkbyn, Piteå lfs (Olof Andersson). Nämnd i tullpenningsregister och saköreslängd 1546 i Öjebyn 23 Hamnen, Piteå lfs (Olof Andersson). Kyrkbyn omnämns som kronojord i jordebok 1546 (Olof Andersson). Gården uppges ha 19 kor i hjälpgärdeslängd 1553 i Kyrkbyn, Piteå (Olof Andersson). Olof Nilsson benämns landbo (arrendator) i bågaskattelängderna 1561, 1562 och 1564 i Kyrkbyn, Piteå (Olof Andersson). Nämnd 1544-1580 (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 86 2000). Gift med Agnes Olofsdotter. (Född mellan 1515 och 1520 i Hortlax 20, Piteå lfs (Olof Andersson). Nämnd i tiondelängder från 1577 till 1583 i Kyrkbyn, Piteå lfs (Olof Andersson).) Far: Olof Jonsson. Brukade hemmanet (det klart största i Hortlax under början av 1500-talet) från 1539 till 1546 i Hortlax 20, Piteå lfs (Olof Andersson). Ägare från 1539 till 1546 i Hortlax 20, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 73 2001). Mor: hustru.

Barn:

Hans Olofsson. Född i Gamla Kyrkobyn, Piteå lfs (Olof Andersson). Se tabell 3, s .

Olof Olofsson. Nämnd i saköreslängd 1583 i Piteå (Olof Andersson).

Staffan Olofsson. Nämns i tiondelängder från 1584 till 1593 i Kyrkbyn, Piteå (Olof Andersson).

Nicolaus Bothniensis. Död 1600-05-18 i Uppsala (Curt Carlsson). Se tabell 38, s .

Tabell 3 (generation 2)

(Från Tabell 2, s )

Hans Olofsson. Född i Gamla Kyrkobyn, Piteå lfs (Olof Andersson). Nämnd i boskapslängd 1571 (Olof Andersson). Gift

Barn:

Olof Hansson. Begravd 1653-03-19 i Piteå lfs (Olof Andersson). Se tabell 4, s .

Nils Hansson. Född i Gamla Kyrkobyn, Piteå lfs (Olof Andersson). Död i Sjulnäs 14, Piteå lfs (BD). Se tabell 10, s .

Tabell 4 (generation 3)

(Från Tabell 3, s )

Olof Hansson. Begravd 1653-03-19 i Piteå lfs (Olof Andersson). Betalar tionde enligt tiondelängderna från 1595 till 1598 i Kyrkbyn, Piteå lfs (Olof Andersson). Flyttar och upptar ett nytt hemman beläget i "Persöbyn" 1598 i Långnäs 3, Piteå lfs (Olof Andersson). Ägare från 1598 till 1651 i Långnäs 3, Piteå lfs (Olof Andersson). Hade minst sju barn med sin hustru Cecilia. Gift med Cecilia.

Barn:

Hans Olofsson. Född omkring 1602 i Långnäs 3, Piteå lfs (Olof Andersson). Död 1675-12-31 i Långnäs 3, Piteå lfs (Olof Andersson). Se tabell 5, s .

Anders Olofsson. Född i Långnäs 3, Piteå lfs (Olof Andersson).

Karin Olofsdotter. Född omkring 1611 i Långnäs 3, Piteå lfs (Olof Andersson). Död 1693-12-16.

Olof Olofsson Holm. Född omkring 1621 i Långnäs 3, Piteå lfs (Olof Andersson). Död 1692-10-22 i Långnäs 2, Piteå lfs (Olof Andersson). Se tabell 7, s .

Tabell 5 (generation 4)

(Från Tabell 4, s )

Hans Olofsson. Född omkring 1602 i Långnäs 3, Piteå lfs (Olof Andersson). Död 1675-12-31 i Långnäs 3, Piteå lfs (Olof Andersson). Ägde från 1649 till 1679 i Långnäs 3, Piteå lfs (Olof Andersson). Gift mellan 1650 och 1651 (Olof Andersson) med Kerstin Eriksdotter. (Ägde från 1678 till 1687. Efter Kerstin betalades bårpengar 1696-12-19 (Olof Andersson).)

Barn:

Erik Hansson. Född i Långnäs 3, Piteå lfs (Olof Andersson). Se tabell 6, s .

Abraham Hansson. Född i Långnäs 3, Piteå lfs (Olof Andersson).

Hansdotter. Född 1660-01-19 i Långnäs 3, Piteå lfs (Olof Andersson).

Hansson. Född 1662-12-31 i Långnäs 3, Piteå lfs (Olof Andersson).

Hansdotter. Född 1665-10-22 i Långnäs 3, Piteå lfs (Olof Andersson).

Tabell 6 (generation 5)

(Från Tabell 5, s )

Erik Hansson. Bonde i Långnäs 3. Född i Långnäs 3, Piteå lfs (Olof Andersson). Ägare från 1690 i Långnäs 3, Piteå lfs (Olof Andersson). Gift 1:o 1690-12-08 i Piteå lfs (Olof Andersson) med Barbro Andersdotter. (Född i Avan 1, Skellefteå lfs (Olof Andersson). Död 1697 i Långnäs 3, Piteå lfs (Olof Andersson). Bårpengar 1697-04-10 (Olof Andersson).) Gift 2:o 1698 i Piteå lfs (Olof Andersson) med Karin Johansdotter. Lysningspengar 1698-11-06 (Olof Andersson).

Tabell 7 (generation 4)

(Från Tabell 4, s )

Olof Olofsson Holm. Född omkring 1621 i Långnäs 3, Piteå lfs (Olof Andersson). Död 1692-10-22 i Långnäs 2, Piteå lfs (Olof Andersson). År 1657 delades Långnäs nr 3 mellan bröderna Hans och Olof Olofsson. Den nya hemmansdelen kallas Långnäs 2 och ägs av Olof Olofsson. Hans Olofsson övertog den gamla hemmansdelen. Ägare från 1657 till 1687 i Långnäs 2, Piteå lfs (Olof Andersson). Hade minst nio barn. Gift 1:o med . (Död 1650 i Långnäs 3, Piteå lfs (Olof Andersson). Bårpengar 1650-11-17 (Olof Andersson).) Gift 2:o 1650 i Piteå lfs (Olof Andersson) med Kerstin Mårtensdotter. (Född omkring 1627 i Sjulnäs 12, Piteå lfs (Olof Andersson). Död 1698 i Långnäs 2, Piteå lfs (Olof Andersson). Bårpengar 1698-05-21 (Olof Andersson).) Lysningspengar 1650-12-26 (Olof Andersson).

Barn i andra kullen

Nils Olofsson. Ägare från 1690 i Långnäs 2, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 86 2000).

Olof Olofsson. Knekt i Långnäs.

Karin Olofsdotter.

Lisbeta Olofsdotter. Se tabell 8, s .

Brita Olofsdotter. Se tabell 9, s .

Tabell 8 (generation 5)

(Från Tabell 7, s )

Lisbeta Olofsdotter. Gift med Sven Abrahamsson Dråssa. (Bosatt på Håkansön 4.)

Tabell 9 (generation 5)

(Från Tabell 7, s )

Brita Olofsdotter. Gift med Per Andersson. (Bonde i Rosvik 3.)

Tabell 10 (generation 3)

(Från Tabell 3, s )

Nils Hansson. Bonde i Sjulnäs 14. Född i Gamla Kyrkobyn, Piteå lfs (Olof Andersson). Död i Sjulnäs 14, Piteå lfs (BD). Nämnd i tiondelängd från 1594 till 1601 i Kyrkbyn, Piteå lfs (BD) (Olof Andersson). Nämnd i jordmantalslängd från 1600 till 1602 i Kyrkbyn, Piteå lfs (BD) (Olof Andersson). Upptog ett helt nytt hemman i Sjulnäs mellan åren 1602 och 1604. Hemmanet är beläget på nuvarande Ryggskatan. Nils Hansson var säkerligen en av de rikare bönderna i socknen. Han hade egen skuta och bedrev handel med Stockholm. Detta framgår av en fraktkvittens, original i landskapshandlingar Västerbotten 1609:10. Brevvisaren Nils Hansson i Sjulnäs har överfört hästar från Djuröhamn till Livland. För detta har han erhållit 23 daler. Underskrivet Stockholms slott den 15 augusti år 1608. (Olof Andersson.) Ägare från 1604 till 1632 i Sjulnäs 14, Piteå lfs (BD) (Olof Andersson). Gift

Barn:

Hans Nilsson. Född omkring 1597 i Kyrkbyn, Piteå lfs (BD) (Olof Andersson). Död 1669-10-16 i Sjulnäs 14, Piteå lfs (BD). Se tabell 11, s .

Olof Nilsson Klumb. Född omkring 1599 i Kyrkbyn, Piteå lfs (Olof Andersson). Död 1686-06-19 i Sjulnäs 15, Piteå lfs (Olof Andersson). Se tabell 32, s .

Tabell 11 (generation 4)

(Från Tabell 10, s )

Hans Nilsson. Sjulnäs 14. Född omkring 1597 i Kyrkbyn, Piteå lfs (BD) (Olof Andersson). Död 1669-10-16 i Sjulnäs 14, Piteå lfs (BD). Nämnd 1628-1665 i Sjulnäs 14, Piteå lfs (BD) (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 86 2000). Gift med Karin. (Född omkring 1603. Död 86 år gammal 1689-06-21 i Sjulnäs 14, Piteå lfs (BD). I familjen finns minst fem barn.)

Barn:

Nils Hansson. Född omkring 1638 i Sjulnäs 14, Piteå lfs (BD). Drunknad 50 år gammal 1688-06-26 i Sjulnäs 14, Piteå lfs (BD). Se tabell 12, s .

Tabell 12 (generation 5)

(Från Tabell 11, s )

Nils Hansson. Född omkring 1638 i Sjulnäs 14, Piteå lfs (BD). Drunknad 50 år gammal 1688-06-26 i Sjulnäs 14, Piteå lfs (BD). Soldat och bonde Sjulnäs 14. Ägare från 1667 till 1687 i Sjulnäs 14, Piteå lfs (BD) (Olof Andersson). Ansågs ha dränkt sig av huvudsvaghet. Återfanns 1688-08-21. Gift 1663 med Anna Matsdotter. Lysningspengar betalades 1663-06-.. i Piteå lfs (Olof Andersson).

Barn:

barn. Född 1666-01-21 i Sjulnäs 14, Piteå lfs.

Hans Nilsson Rugg. Född 1667-11-17 i Sjulnäs 14, Piteå lfs (Olof Andersson). Död före 1700-09-.. i Sjulnäs 14, Piteå lfs (tingsprotokoll). Se tabell 13, s .

Mats Nilsson Rugg. Född 1670-05-01 i Sjulnäs 14, Piteå lfs (BD). Död 1754-06-05 i Sjulnäs 14, Piteå lfs (BD). Se tabell 14, s .

barn. Född 1674-01-11 i Sjulnäs 14, Piteå lfs.

Tabell 13 (generation 6)

(Från Tabell 12, s )

Hans Nilsson Rugg. Bonde Sjulnäs 14. Född 1667-11-17 i Sjulnäs 14, Piteå lfs (Olof Andersson). Död före 1700-09-.. i Sjulnäs 14, Piteå lfs (tingsprotokoll). Ägde hemmanet från 1690 till 1696 i Sjulnäs 14, Piteå lfs (Olof Andersson). Gift 1687-11-06 i Piteå lfs med Kerstin Hansdotter. (Född i Långnäs 14, Piteå lfs.) Far: Hans Eriksson. Bonde och soldat i Långnäs. Nämnd 1667-1678 i Långnäs 14, Piteå lfs (Mantalslängder). Mor: Kerstin Gabrielsdotter. Död 1698-03-05 i Långnäs, Piteå lfs (BD). En dotter till Gabriel Nilsson är möjligen mor till Gabriel Hansson. Nämnd 1679-1686 i Långnäs 14, Piteå lfs (Mantalslängder).

Barn:

Johan Hansson. Född i Sjulnäs 14, Piteå lfs (BD).

Kerstin Hansdotter. Född i Sjulnäs 14, Piteå lfs (BD).

Tabell 14 (generation 6)

(Från Tabell 12, s )

Mats Nilsson Rugg. Född 1670-05-01 i Sjulnäs 14, Piteå lfs (BD). Död 1754-06-05 i Sjulnäs 14, Piteå lfs (BD). Bonde och fjärdingsman, Sjulnäs 14. Ägare från 1697 i Sjulnäs 14, Piteå lfs (BD) (Olof Andersson). Gift 1:o 1694-11-11 i Piteå lfs med Sigrid Hansdotter. (Född i Långnäs, Piteå lfs (BD). Död 1715-05-28 i Sjulnäs 14, Piteå lfs (BD).) Far: Hans Eriksson. Bonde och soldat i Långnäs. Nämnd 1667-1678 i Långnäs 14, Piteå lfs (Mantalslängder). Mor: Kerstin Gabrielsdotter. Död 1698-03-05 i Långnäs, Piteå lfs (BD). En dotter till Gabriel Nilsson är möjligen mor till Gabriel Hansson. Nämnd 1679-1686 i Långnäs 14, Piteå lfs (Mantalslängder). Gift 2:o 1719-04-26 i Piteå lfs med Margeta Jonsdotter. (Född 1660. Död 1756-09-20 i Sjulnäs 14, Piteå lfs (BD).)

Barn i första kullen

Anna Mattsdotter. Född 1695-07-22 i Sjulnäs 14, Piteå lfs (BD). Död av styng 1761-01-07.

Margeta Matsdotter. Född 1698-03-03 i Sjulnäs 14, Piteå lfs (BD).

Nils Mattsson. Född 1700-09-08 i Sjulnäs 14, Piteå lfs (BD). Död 1702-09-29.

Erik Mattsson. Född 1702-10-18 i Sjulnäs 14, Piteå lfs (BD). Död 1708-05-10.

Anders Mattsson. Född 1704-09-26 i Sjulnäs 14, Piteå lfs (BD). Död 1759-08-17 i Sjulnäs 14, Piteå lfs (BD). Se tabell 15, s .

Kerstin Mattsdotter. Född 1707-12-03 i Sjulnäs 14, Piteå lfs (BD). Död av håll och styng möjligen 1768-04-23.

Hans Matsson. Född 1710-01-29 i Sjulnäs 14, Piteå lfs (BD). Död av prostata 1760-10-15 i Blåsmark 3, Piteå lfs (BD). Se tabell 16, s .

Mats Mattsson. Född 1712-10-21 i Sjulnäs 14, Piteå lfs (BD).

Tabell 15 (generation 7)

(Från Tabell 14, s )

Anders Mattsson. Född 1704-09-26 i Sjulnäs 14, Piteå lfs (BD). Död 1759-08-17 i Sjulnäs 14, Piteå lfs (BD). Gift 1:o 1727-11-.. med Margreta Hansdotter. (Född 1703 i Sjulnäs 7, Piteå lfs. Död 1745-06-08.) Gift 2:o med Malin Andersdotter. (Född 1708 i Svensbyn, Piteå lfs. Död 1789 i Sjulnäs 13, Piteå lfs.)

Tabell 16 (generation 7)

(Från Tabell 14, s )

Hans Matsson. Född 1710-01-29 i Sjulnäs 14, Piteå lfs (BD). Död av prostata 1760-10-15 i Blåsmark 3, Piteå lfs (BD). Bonde i Svensbyn 36 - Blåsmark 3. Gift 1736-11-14 i Piteå lfs med Margeta Andersdotter. (Född 1712-01-28 i Öjebyn, Piteå lfs (BD). Död 1792-11-07 i Blåsmark 3, Piteå lfs (BD).) Far: Anders Eriksson. Född 1686-03-16 i Öjebyn 17, Piteå lfs (BD). Död 1748-10-04. Bonde i Öjebyn. Mor: Margareta Sundell. Född 1679-06-... Bårpengar 1714-10-10 i Öjebyn 17, Piteå lfs (BD).

Barn:

Anders Hansson. Född 1736-12-01 i Svensbyn 36, Piteå lfs (BD). Död 1800-02-01. Se tabell 17, s .

Mats Hansson. Född 1738-09-17 i Svensbyn 36, Piteå lfs.

Margeta Hansdotter. Född 1740-02-17 i Svensbyn 36, Piteå lfs.

Sigrid Hansdotter. Född 1741-08-30 i Svensbyn 36, Piteå lfs.

Erik Hansson. Född 1743-03-27 i Svensbyn 36, Piteå lfs.

Anna Hansdotter. Född 1747-02-19 i Svensbyn 36, Piteå lfs. Död 1750.

Maria Hansdotter. Född 1748-06-27 i Svensbyn 36, Piteå lfs.

Hans Hansson. Född 1750-05-18 i Blåsmark 3, Piteå lfs. Död 1751.

Anna Hansdotter. Född 1755. Död 1755.

Tabell 17 (generation 8)

(Från Tabell 16, s )

Anders Hansson. Född 1736-12-01 i Svensbyn 36, Piteå lfs (BD). Död 1800-02-01. Bonde i Blåsmark 3. Gift 1760 med Dordi Andersdotter. (Född 1735-11-24 i Blåsmark 2, Piteå lfs (BD). Död 1814-01-14 i Blåsmark 3, Piteå lfs (BD).) Far: Anders Andersson. Född 1708-12-16 i Blåsmark 2, Piteå lfs (BD). Död 1759-07-16 i Blåsmark 2, Piteå lfs (BD). Bonde i Blåsmark 2. Mor: Karin Jakobsdotter. Född 1711-07-28 i Sikfors 7, Piteå lfs (BD). Död av slag 1787-11-22 i Blåsmark 2, Piteå lfs (BD).

Barn:

Margareta Andersdotter. Född 1762. Se tabell 18, s .

Catharina Andersdotter. Född 1764-02-09 i Blåsmark 2, Piteå lfs. Död 1765.

Katarina Andersdotter. Född 1767-05-20 i Blåsmark, Piteå lfs (BD). Död 1848-04-03 i Alträsk, Överluleå (BD). Se tabell 19, s .

Maria Andersdotter. Född 1777 i Blåsmark 2, Piteå lfs. Se tabell 31, s .

Tabell 18 (generation 9)

(Från Tabell 17, s )

Margareta Andersdotter. Född 1762. Gift 1781-01-14 i Piteå lfs med Gabriel Gabrielsson. (Född 1758 i Hemmingsmark, Piteå lfs.)

Barn:

Sigrid Dorotea Gabrielsdotter. Född 1782.

Margeta Gabrielsdotter. Född 1786.

Anders Gabrielsson. Född 1788.

Anna Catharina Gabrielsdotter. Född 1800.

Tabell 19 (generation 9)

(Från Tabell 17, s )

Katarina Andersdotter. Född 1767-05-20 i Blåsmark, Piteå lfs (BD). Död 1848-04-03 i Alträsk, Överluleå (BD). Gift 1788-11-16 i Piteå lfs med Per Olofsson Markstedt. (Född 1766-07-18 i Blåsmark 7, Piteå lfs (BD). Död 1827-04-17 i Alträsk, Överluleå (BD). Bonde i Alträsk.) Far: Olof Mickelsson. Bonde i Blåsmark 7 (Orrgården). Född 1729-03-10 i Skellefteå lfs (Ulf Lundström). Död av styng 1781-08-06 i Blåsmark 7, Piteå lfs (BD). Mor: Karin Jonsdotter. Född 1726-10-05 i Roknäs, Piteå lfs (BD). Död 1800-04-13.

Barn:

Catharina Persdotter. Född 1789 i Blåsmark 7, Piteå lfs. Gift.

Dorothea Persdotter. Född 1790 i Blåsmark 7, Piteå lfs. Se tabell 20, s .

Margreta Persdotter. Född 1791 i Blåsmark 7, Piteå lfs. Död 1793.

Anders Persson. Född 1794 i Blåsmark 7, Piteå lfs. Död ung.

Olof Markström. Född 1797-07-26 i Blåsmark 7, Piteå lfs (BD). Död 1850-06-28 i Alträsk, Överluleå (BD). Se tabell 22, s .

Greta Persdotter. Född 1799 i Blåsmark 7, Piteå lfs. Se tabell 28, s .

Johannes Persson. Född 1802 i Blåsmark 7, Piteå lfs.

Maria Persdotter. Född 1805-11-04 i Blåsmark 7, Piteå lfs. Död ung.

Anders Markstedt. Född 1809 i Alträsk 6, Luleå lfs (Överluleå). Se tabell 30, s .

Tabell 20 (generation 10)

(Från Tabell 19, s )

Dorothea Persdotter. Född 1790 i Blåsmark 7, Piteå lfs. Gift 1817 med Hans Petter Wikström. (Född 1792. Alvik 1.)

Barn:

Greta Cajsa Wikström. Född 1819 i Alvik 1, Nederluleå. Se tabell 21, s .

Tabell 21 (generation 11)

(Från Tabell 20, s )

Greta Cajsa Wikström. Född 1819 i Alvik 1, Nederluleå. Gift 1843 med Johan Johansson. (Född 1814. Alvik 1.)

Barn:

Greta Johanna Johansdotter. Född 1844 i Alvik 1, Nederluleå.

Brita Cajsa Johansdotter. Född 1847 i Alvik 1, Nederluleå.

Tabell 22 (generation 10)

(Från Tabell 19, s )

Olof Markström. Född 1797-07-26 i Blåsmark 7, Piteå lfs (BD). Död 1850-06-28 i Alträsk, Överluleå (BD). Bonde i Alträsk, Överluleå. Gift 1821-12-23 i Luleå lfs (E:2) med Johanna Gabrielsdotter Boqvist. (Född 1797-09-01 i Hjortdammen, Bo (T) (C:2). Död 1882-10-06 i Överluleå (Norrbotten). Döpt 1797-09-03 i Bo (Närke) (C:2). Dopvittnen: Anders Jonsson och dess hustru Anna Andersdotter i Fogelhult, dr. Isac Andersson, pig. Caisa Persdotter i Stene. Utflyttad 1800-05-12 från Bo (Närke) (AI:6).) Far: Gabriel Månsson. Född 1765-03-30 i Gillberga, Svennevad (T) (C:5). Död 1839-01-10 i Alträsk, Överluleå (BD). Nybyggare i Alträsk. Döpt 1765-03-31 i Svennevad (Närke) (C:5). Dopvittnen: Sold. Claes Gillberg, hans hustr. Ingeborg Ersdotter, dr Lars Peter?sson i Gillberga, pig. Stina Andersdotter ibidem. Levde som dräng 1787 i Övre Holmtorp, Svennevad (T) (AI:5). Levde som förvarskarl 1790 i Nedre Holmtorp, Svennevad (T) (AI:5-6). Levde som dagkarl 1792 i Masugnsbacken, Bo (T) (AI:5-6). Levde som torpare 1794 i Hjortdammen, Bo (T) (AI:6). Mor: Katarina Nilsdotter. Född 1774-12-13 i Sprättkula, Klockrike (E) (C:1). Dopvittnen: Lars Nilsson i Tecktö, Ryttaren Lars Tackman, hustru Stina Albrechtsdr, hustru Brita Samuelsdotter i Tecktö. Född 1774 i Brunneby (Östergötland) (Svennevad AI:3-6). Ej i födelsebok 1774 i Svennevad/T, Bo/T. Ej i födelsebok 1770-78 i Brunneby/E, 1772-80 i Brunnby/M. Död 1852-11-14 i Alträsk, Överluleå (BD). Levde i Qvarnstugan, Svennevad (T) (AI:3-5). Levde 1786 i Nedre Holmtorp, Svennevad (T) (AI:5-6). Står som dotter till torparen Per Jansson och hustru Margreta Henriksdotter i Qvarnstugan och sedan Nedre Holmtorp, Svennevad (T).

Barn:

Olof Abraham Markström. Född 1823-02-19 i Alträsk, Luleå lfs (BD). Död som torpare 1900-05-09 i Svartlå 1, Edefors (Rolf Boström). Se tabell 23, s .

Johanna Markström. Född 1824 i Alträsk 5, Överluleå. Död 1853. Se tabell 24, s .

Lovisa Catharina Markström. Född 1826 i Alträsk 5, Överluleå. Se tabell 25, s .

Maria Gustava Markström. Född 1827 i Alträsk 5, Överluleå. Se tabell 26, s .

Sara Greta Markström. Född 1830 i Alträsk 5, Överluleå. Se tabell 27, s .

Tabell 23 (generation 11)

(Från Tabell 22, s )

Olof Abraham Markström. Torpare i Svartlå, Överluleå. Född 1823-02-19 i Alträsk, Luleå lfs (BD). Död som torpare 1900-05-09 i Svartlå 1, Edefors (Rolf Boström). Gift 1851-03-24 med Anna Kristina Larsdotter. (Född 1827-12-19 i Kilkok, Jokkmokk (BD).) Far: Lars Eriksson. Född 1801 i Holmsvattnet, Råneå (BD). Nybyggare i Kilkok, Jokkmokk, sedan i Holmträsk, Jokkmokk. Mor: Anna Elisabet Jakobsdotter. Född 1804-03-03 i Svartlå, Luleå lfs (BD) (C:5). Dopvittnen: Soldat Pehr Stormodig och dess hustru, dräng Per Persson, piga Anna? Persdotter, alla i Svartlå. Ej funna i inflyttningslängd för Överluleå. En del av barnen flyttade tidigare till Överluleå.

Barn:

Johan Julius Markström. Född 1851-07-14 i Svartlå, Överluleå. Murare i Buddbyn - Sävast - Boden. Till Boden 1893.

Elisabet Johanna Markström. Född 1852-08-28 i Svartlå, Överluleå (BD). Död 1934-01-12 i Åkerby, Edefors (BD).

Brita Gustafva Markström. Född 1855-11-06 i Svartlå, Överluleå. Död 1895-03-19 i Harads 1, Edefors.

Anna Lovisa Markström. Född 1858-11-28 i Svartlå, Överluleå. Död av galopperande lungsot 1884-10-10 i Strömnäs, Jokkmokk.

Maria Ulrika Markström. Född 1861-09-04 i Svartlå, Överluleå.

Karolina Markström. Född 1864-01-23 i Svartlå, Överluleå. Död 1899-10-09 i Svartlå, Edefors (Rolf Boström).

Sofia Erica Markström. Född 1867 i Svartlå, Överluleå. Död 1867.

Tabell 24 (generation 11)

(Från Tabell 22, s )

Johanna Markström. Född 1824 i Alträsk 5, Överluleå. Död 1853. Gift 1844 med Nils Petter Jönsson Granström. (Född 1818. Inhyses, Mockträsk.)

Barn:

Anna Lovisa Granström. Född 1844 i Mockträsk, Överluleå. Död 1853.

Nils Adolf Granström. Född 1847 i Mockträsk, Överluleå.

Lars Olof Granström. Född 1849 i Mockträsk, Överluleå. Död 1859.

Greta Johanna Granström. Född 1851 i Mockträsk, Överluleå.

Tabell 25 (generation 11)

(Från Tabell 22, s )

Lovisa Catharina Markström. Född 1826 i Alträsk 5, Överluleå. Gift 1849 med Jonas Andersson Wiklund. (Född 1822. Lös karl, Sävast.)

Barn:

Jonas Adolf Wiklund. Född 1849 i Sävast, Överluleå.

Anna Lovisa Wiklund. Född 1851 i Sävast, Överluleå.

Nils Petter Wiklund. Född 1854 i Sävast, Överluleå.

Gustaf Wiklund. Född 1858 i Sävast, Överluleå.

Carl Johan Wiklund. Född 1861 i Sävast, Överluleå.

Tabell 26 (generation 11)

(Från Tabell 22, s )

Maria Gustava Markström. Född 1827 i Alträsk 5, Överluleå. Gift 1849 med Isak Isaksson Wikström. (Född 1822 i Mockträsk 1, Överluleå. Mockträsk 1.)

Barn:

Johanna Wikström. Född 1849 i Mockträsk 1, Överluleå. Död 1850.

Johanna Maria Wikström. Född 1851 i Mockträsk 1, Överluleå.

Isak Petter Wikström. Född 1853 i Mockträsk 1, Överluleå.

Greta Lovisa Wikström. Född 1855 i Mockträsk 1, Överluleå.

Erika Wikström. Född 1857 i Mockträsk 1, Överluleå.

Anna Wikström. Född 1860 i Mockträsk 1, Överluleå.

Erik Johan Wikström. Född 1862 i Mockträsk 1, Överluleå.

Tabell 27 (generation 11)

(Från Tabell 22, s )

Sara Greta Markström. Född 1830 i Alträsk 5, Överluleå. Gift 1858 med Johan Jacob Isaksson. (Född 1833 i Mockträsk 1, Överluleå. Dräng, Mockträsk 1.)

Barn:

Johanna Albertina. Född 1860 i Mockträsk 1, Överluleå.

Tabell 28 (generation 10)

(Från Tabell 19, s )

Greta Persdotter. Född 1799 i Blåsmark 7, Piteå lfs. Gift 1824 med Johan Aron Lundgren. (Född 1801. Alträsk 4.)

Barn:

Stina Caisa Lundgren. Född 1825 i Alträsk 4, Överluleå. Inflyttad 1843 till Nederluleå.

Johan Peter Lundgren. Född 1827 i Alträsk 4, Överluleå. Se tabell 29, s .

Isak Aron Lundgren. Född 1830 i Alträsk 4, Överluleå. Död 1837.

Greta Lovisa Lundgren. Född 1837 i Alträsk 4, Överluleå.

Erica Johanna Lundgren. Född 1842 i Alträsk 4, Överluleå. Död 1845.

Tabell 29 (generation 11)

(Från Tabell 28, s )

Johan Peter Lundgren. Född 1827 i Alträsk 4, Överluleå. Alträsk 4. Gift 1852 med Sofia Nilsdotter. (Född 1831.)

Barn:

Nils Johan Lundgren. Född 1852 i Alträsk 4, Överluleå.

Carl Fredrik Lundgren. Född 1854 i Alträsk 4, Överluleå.

Frans Fridolf Lundgren. Född 1856 i Alträsk 4, Överluleå.

Albert Lundgren. Född 1859 i Alträsk 4, Överluleå.

Sofia Augusta Lundgren. Född 1861 i Alträsk 4, Överluleå. Död 1862.

Tabell 30 (generation 10)

(Från Tabell 19, s )

Anders Markstedt. Född 1809 i Alträsk 6, Luleå lfs (Överluleå). Inhyses, Alträsk. Gift 1836 med Caisa Brita Rinman. (Född 1810.)

Barn:

Anton Mauritz Markstedt. Född 1836 i Alträsk, Överluleå.

Greta Caisa Markstedt. Född 1838 i Alträsk, Överluleå. Inflyttad 1855 till Nederluleå.

Johannes Markstedt. Född 1841 i Alträsk, Överluleå.

Nils Petter Markstedt. Född 1843 i Alträsk, Överluleå.

Isak Aron Markstedt. Född 1846 i Alträsk, Överluleå.

Maja Lisa Markstedt. Född 1848 i Alträsk, Överluleå.

Brita Johanna Markstedt. Född 1850 i Alträsk, Överluleå.

Anna Sofia Markstedt. Född 1853 i Alträsk, Överluleå.

Carl Fredrik Markstedt. Född 1856 i Alträsk, Överluleå.

Tabell 31 (generation 9)

(Från Tabell 17, s )

Maria Andersdotter. Född 1777 i Blåsmark 2, Piteå lfs. Gift 1798 med Anders Mickelsson. (Född 1772 i Blåsmark 5, Piteå lfs.)

Barn:

Catrina Andersdotter. Född 1799. Död 1800-09-04.

Anders Andersson. Född 1801.

Tabell 32 (generation 4)

(Från Tabell 10, s )

Olof Nilsson Klumb. Bonde i Sjulnäs 15. Född omkring 1599 i Kyrkbyn, Piteå lfs (Olof Andersson). Ägare från 1633 till 1670 i Sjulnäs 15, Piteå lfs (Olof Andersson). Borgare från 1652 till 1662 i Piteå stad (Olof Andersson). Styrman och rådman (Olof Andersson). Död 1686-06-19 i Sjulnäs 15, Piteå lfs (Olof Andersson). Gift med hustru. (Död 1670-01-08 (Olof Andersson).)

Barn:

Erik Olofsson Glasmästare. Född i Sjulnäs 15, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 68 2000). Se tabell 33, s .

Anders Olofsson Glasmästare. Född i Sjulnäs 15, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 68 2000).

Johan Olofsson. Född 1624 i Sjulnäs 15, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 73 2001).

Samuel Olofsson Klumb. Född i Sjulnäs 15, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 68 2000). Nämnd från 1675 i Sjulnäs 15, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 86 2000).

Olofsdotter. Född i Sjulnäs 15, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 73 2001).

Tabell 33 (generation 5)

(Från Tabell 32, s )

Erik Olofsson Glasmästare. Borgare från 1644 till 1695 i Piteå stad. Född i Sjulnäs 15, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 68 2000). Gift 1:o med hustru. (Död 1663-04-11 (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 73 2001).) Gift 2:o 24/2 1667 eller 20/9 1668 (lysning) (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 73 2001) med hustru. (Död 1683-1684 (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 73 2001).)

Barn i första kullen

Eriksson. Född 1647 i Piteå stad (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 73 2001).

Eriksdotter. Född (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 73 2001).

Eriksdotter. Född 1660 i Piteå stad (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 73 2001).

barn. Död 1660-12-01 i Piteå stad (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 73 2001).

Barn i andra kullen

Erik Eriksson Glasmästare Häggman. Född 1667 i Piteå stad (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 73 2001). Död 1734-1735 (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 73 2001). Se tabell 34, s .

Tabell 34 (generation 6)

(Från Tabell 33, s )

Erik Eriksson Glasmästare Häggman. Skeppare, rådman, glasmästare och handlande i Piteå stad. Född 1667 i Piteå stad (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 73 2001). Död 1734-1735 (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 73 2001). Borgare från 1688 till 1734 i Piteå stad. Gift 1:o med Christina Rockstadia. (Född 1659 (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Död 1712-10-17 i Piteå (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne).) Far: Petrus Rockstadius. Kyrkoherde i Råneå. Född omkring 1620 i Rösta, Resele. Död 1691 i Råneå (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Mor: Kristina Sidenia. Född 1632 i Nyland, Sidensjö. Levde 1704 (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Gift 2:o 1718-10-28 i Piteå stad (Piteanor 2000) med Sofia Abrahamsdotter Touschea. (Möjligen dotter till denne Abraham Touscher. Född 1701 i Piteå stad (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 73 2001).) Far: Abraham Nilsson Toucher. Råd- och handelsman i Piteå, riksdagsman. Född omkring 1666. Död 1725-08-09 i Piteå stad. Mor: Sofia Noraea. Död 1728-07-20 i Piteå stad (Carl Henrik Carlsson).

Barn i första kullen

Lisbeta Häggman. Född 1680 i Piteå stad (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 73 2001).

Erik Häggman. Född 1687-10-28 i Piteå stad (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 73 2001). Död mellan 1742 och 1743 (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 73 2001). Se tabell 35, s .

son Häggman. Född 1692 i Piteå stad (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 73 2001).

Christina Häggman. Född 1694-01-24 i Piteå (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Död 1763-08-06 i Råneå (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Se tabell 36, s .

son Häggman. Född 1695 i Piteå stad (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 73 2001).

dotter Häggman. Född 1695 i Piteå stad (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 73 2001).

Johan Häggman. Född 1705-01-11 i Piteå stad (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 73 2001). Död 1705-03-31 i Piteå stad (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 73 2001).

Johan Häggman. Född 1706-06-12 i Piteå stad (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 73 2001). Död 1706-06-17 i Piteå stad (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 73 2001).

Barn i andra kullen

Anna Sofia Häggman. Född 1720-10-19 i Piteå stad (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 73 2001). Död 1739-09-04 (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 73 2001).

Katarina Häggman. Född 1724-02-23 i Piteå stad (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 73 2001). Död 1743-04-10 (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 73 2001).

Ulrika Häggman. Född 1726-01-09 i Piteå stad (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 73 2001).

Margareta Häggman. Född 1728-01-11 i Piteå stad (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 73 2001).

Tabell 35 (generation 7)

(Från Tabell 34, s )

Erik Häggman. Borgare 1709 och från 1718 till 1742 i Piteå stad. Född 1687-10-28 i Piteå stad (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 73 2001). Död mellan 1742 och 1743 (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 73 2001). Gift 1715 i Stockholm (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 73 2001) med Elisabet Johansdotter Sterner. (Född 1694 i Piteå stad (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 73 2001).) Far: Johan Eriksson Sterner. Råd- och handelsman. Mor: Catharina Örnkloo.

Tabell 36 (generation 7)

(Från Tabell 34, s )

Christina Häggman. Född 1694-01-24 i Piteå (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Död 1763-08-06 i Råneå (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Gift 1713-03-03 (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne) med Samuel Gulicii Blix. (Kyrkoherde i Råneå 1723-1740. Född 1686-06-.. i Boteå (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Död 1740-03-17 i Råneå (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne).) Far: Gullik Blix. Född 1648-05-12 i Tuna, Medelpad (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Död 1725-05-14 i Råneå (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Kyrkoherde i Råneå 1693-1723. Mor: Catharina Rhen. Född 1653 (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne, Uppsala 1925). Död 1716-05-17 i Råneå (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne).

Barn:

Catharina Blix. Född 1720-08-02 i Råneå (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Död 1756-01-24 (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Se tabell 37, s .

Christina Blix. Född 1723-07-14 i Råneå (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Död 1723-08-21 i Råneå (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne).

Magnus Blix. Född 1729-08-22 i Råneå (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Död 1729-11-04 i Råneå (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne).

Tabell 37 (generation 8)

(Från Tabell 36, s )

Catharina Blix. Född 1720-08-02 i Råneå (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Död 1756-01-24 (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Stammoder till adliga ätten Anckarsparre (Bygdén). Gift 1736-11-23 (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne) med Carl Johan Thingvall. (Kapten.)

Barn:

Fredrik Thingvall.

Gustaf Thingvall.

Crispin Thingvall. Komminister i Nederkalix 1784-1827, kyrkoherde i Mo. Född 1751-06-19 (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne).

Tabell 38 (generation 2)

(Från Tabell 2, s )

Nicolaus Bothniensis. Utnämnd till ärkebiskop 1598 (Johan Bure). Död 1600-05-18 i Uppsala (Curt Carlsson). Möjligen son till Olof Nilsson i Kyrkobyn, Piteå lfs. Gift 1598 (Nordin, Norrländska släkter) med Elisabet Andersdotter Grubb. (Född 1568 (Curt Carlsson). Död 1614 (Curt Carlsson). "Ett gudfruktigt och förståndigt fruntimmer" (Curt Carlsson).) Far: Anders Petri Grubb. Präst i Luleå lfs 1569-1611, kyrkoherde och prost. Född 1525 i Gävle (Lenoard Bygdén). Död 1611 i Luleå lfs (Lenoard Bygdén). Mor: Christina Samuelsdotter.

Barn:

Elisabet Nilsdotter. Se tabell 39, s .

Christina Nilsdotter. Död i samband med förlossning 1618 (Curt Carlsson). Se tabell 45, s .

Anna Nilsdotter. Född (Johan Bure).

Anders Nilsson. Född (Johan Bure). Död (Johan Bure).

Katarina Nilsdotter. Född 1595-01-05 i Uppsala (Bo Lindwall). Död 1681-07-22 i Uppsala (Bo Lindwall). Se tabell 46, s .

Olaus Nicolai. Född 1598 i Uppsala (Curt Carlsson). Död 1676 (Torbjörn Lindkvist). Se tabell 50, s .

Tabell 39 (generation 3)

(Från Tabell 38, s )

Elisabet Nilsdotter. Gift med Johannes Honterus. (Kyrkoherde i Alunda och Morkarla. Född 1590 (Curt Carlsson). Död 1669 (Curt Carlsson).) Far: Peder Jonae Honther. Född (Torbjörn Lindkvist).

Barn:

Laurentius Honterus. Se tabell 40, s .

Tabell 40 (generation 4)

(Från Tabell 39, s )

Laurentius Honterus. Regementspastor, kyrkoherde. Gift

Barn:

Laurentius Honterus. universitetsmatrikeln för 1686-87 namnen på Laurentius, Isacus och Jacobus Hontherus. De imma- trikulerades då med anteckningen "Uplandi sub praec.", vilket anger att dessa Hontherar hade informator med sig. (Torbjörn Lindkvist)

Jakob Honterus.

Isak Honterus.

Samuel Honterus. Född (Curt Carlsson). Född omkring 1668 (Torbjörn Lindkvist). Död 1738-02-02 i Öja, Gotland (Torbjörn Lindkvist). Se tabell 41, s .

Elsa Hontera. Född (Torbjörn Lindkvist). Se tabell 44, s .

Tabell 41 (generation 5)

(Från Tabell 40, s )

Samuel Honterus. Skolmästare på Gotland. Född (Curt Carlsson). Född omkring 1668 (Torbjörn Lindkvist). Död 1738-02-02 i Öja, Gotland (Torbjörn Lindkvist). Enligt Curt Carlsson sonson till Johannes Honterus, möjligen son till Laurentius eller Johan Honterus. Kom att hamna på Gotland som skolmästare genom förmedling av Petrus Stjernman, sonson till Nicolaus Bothniensis (Curt Carlsson).

"Anno 1699 den 8 Octobris war Högwyrdige Hr Biskopen Doctor Israel Kolmodin tillika medh Probsten i Södra Tredingen Ährewyrdige Hr Mag: Georgis Oxenwaldt och Kyrckioherrden i Hablingbo Ährew: Hr Niels Steenman, på en ransakning uti Öija Kyrckia... 4. Blef Samuel Honterus satter till Skolmäsare uthi Öija och Hambra; men Moses Pährsson blev afsatter. Då Adam Lang morrade och sade: Skola wij nu ock taga Skolmästare ifrån Swerige". (Torbjörn Lindkvist)

"1679 d. 5 Martij. Samuel Laur. Hontherus Upl." (Uppsala universitets matrikel för åren 1595-1700, Torbjörn Lindkvist) Gift

Barn:

Elsa Samuelsdotter Hontera. Född 1702 i Öja, Gotland (Lotte Jensen). Se tabell 42, s .

Tabell 42 (generation 6)

(Från Tabell 41, s )

Elsa Samuelsdotter Hontera. Född 1702 i Öja, Gotland (Lotte Jensen). Gift (Lotte Jensen) med Jöns Jönsson Steen. (Skomakargesäll. Född 1683 i Visby, Gotland (Lotte Jensen). Inflyttad till Mjölhatte, Öja, Gotland (Lotte Jensen).)

Barn:

Dorotea Jönsdotter Steen. Född 1744-03-14 i Mjölhatte, Öja, Gotland (Lotte Jensen). Död 1807-12-08 i Mjölhatte, Öja, Gotland (Lotte Jensen). Se tabell 43, s .

Tabell 43 (generation 7)

(Från Tabell 42, s )

Dorotea Jönsdotter Steen. Född 1744-03-14 i Mjölhatte, Öja, Gotland (Lotte Jensen). Död 1807-12-08 i Mjölhatte, Öja, Gotland (Lotte Jensen). Gift 1:o 1763-11-10 i Öja, Gotland (Lotte Jensen) med Rasmus Larsson. (Född i Stora Sindarve, Hamra, Gotland (Lotte Jensen). Död i Mjölhatte, Öja, Gotland (Lotte Jensen).) Gift 2:o 1771 (Lotte Jensen) med Anders Jacobsson. (Född 1744-10-11 i Allmunde, När, Gotland (Lotte Jensen). Död 1825 i Sles, Grötlingbo, Gotland (Lotte Jensen). Inflyttad till Mjölhatte, Öja, Gotland (Lotte Jensen). Inflyttad till dottern i Sles, Grötlingbo, Gotland (Lotte Jensen).)

Tabell 44 (generation 5)

(Från Tabell 40, s )

Elsa Hontera. Född (Torbjörn Lindkvist). Gift (Torbjörn Lindkvist) med Johannes Baazius. (Ärkebiskop.)

Tabell 45 (generation 3)

(Från Tabell 38, s )

Christina Nilsdotter. Död i samband med förlossning 1618 (Curt Carlsson). Gift 1610-06-24 (Curt Carlsson, Annika Lindqvist) med Johannes Rudbeckius. (Professor, biskop i Västerås. Född 1581-04-03 i Ormesta, Almby (T) (Annika Lindqvist). Död 1646-08-08 i Västerås (U) (Annika Lindqvist). Biskop i Västerås. Född 1581 3/4 i Ormesta, Almby (T). Död 1646 8/8 i Västerås (U). ) Far: Johan Persson Rudbeck. Stadsskrivare i Örebro. Född 1550 i Rudbeck, Vedsted sn, Slesvig (Bävernytt, Mikael Wikman). Död 1603 i Örebro (Bävernytt, Mikael Wikman). Mor: Kristina Persdotter Bose. Född 1557 i Äskog, Almby sn (Bävernytt, Mikael Wikman). Död 1620 i Västerås (Bävernytt, Mikael Wikman).

Tabell 46 (generation 3)

(Från Tabell 38, s )

Katarina Nilsdotter. Född 1595-01-05 i Uppsala (Bo Lindwall). Död 1681-07-22 i Uppsala (Bo Lindwall). Gift 1614 (Curt Carlsson) med Jacob Zebrozynthius. (Jacobus Johannis Buraeus Zebråzynthius. Biskop i Strängnäs, professor. Född 1582-11-17 i Säbrå (Bo Lindwall). Född 1572-11-17 i Säbrå prästgård (Elgenstierna). Död 1642-07-09 i Strängnäs (Bo Lindwall). Professor 1612 i Uppsala (Johan Bure). Bland biskopens ättlingar märks: sångerskan Zarah Leander, författaren Olof Lagercrantz, författarinnan Agnes von Krusenstjerna, regissörerna Gustaf och Olof Molander, skådespelarna Gösta Ekman och Max von Sydow, statsministern Thorbjörn Fälldin, författarinnan Selma Lagerlöf samt Marcus, Jacob och Raoul Wallenberg, skådespelarna Allan Edwall och Pernilla Wahlgren (Curt Carlsson).

Några av dessa härstammar från syskon till Jacob.) Far: Johannes Laurentii. Kyrkoherde i Säbrå. Född 1548-01-24 i Säbrå sn. Död 1603-04-26 i Säbrå sn. Johan Bure. Mor: Kerstin Zynthia.

Barn:

Anna Burea . Född omkring 1615 (Bo Lindwall). Död 1673-12-06 i Jakob, Stockholm (Bo Lindwall). Se tabell 47, s .

Nils Burensköld. Född 1625 (Elgenstierna). Död 1684 (Ingvar Dahl). Död 1681 (Elgenstierna). Begravd 1681 i Norrköping (Curt Carlsson). Se tabell 48, s .

Elisabet Bure. Född 1624 (Ingvar Dahl i Anbytarforum 1999). Död i slutet av 1705 (Ingvar Dahl i Anbytarforum 1999). Begravd 1706-01-14 i Stavnäs (Ingvar Dahl i Anbytarforum 1999). Se tabell 49, s .

Johannes Jacobi Bureus. Professor och assessor i Svea hovrätt. Död 1672 (Ingvar Dahl).

Jacob Bure. "fullmijndig Präsident uthi Norrköping" (Ingvar Dahl).

Tabell 47 (generation 4)

(Från Tabell 46, s )

Anna Burea . Född omkring 1615 (Bo Lindwall). Död 1673-12-06 i Jakob, Stockholm (Bo Lindwall). Gift 1635 (Curt Carlsson) med Anders Gylle, adlad Gyldenklou. (Landshövding, regerings- o i hovrättspresident. Född 1602-12-20 i Slomarp, Högby (Bo Lindwall). Död 1665-01-10 i Skånelaholm, Skånela (Bo Lindwall). Adlad 1639-08-20 (Bo Lindwall).) Far: Måns Persson. Kamrerare hos hg Johan av Ög i Slomarp, Högby sn. Född i Slomarp, Högby (Bo Lindwall). Död 1644-02-20 i Slomarp, Högby (Bo Lindwall). Mor: Gertrud Hansdotter. Död 1655 (Bo Lindwall).

Barn:

Katarina Gyldenklou.

Tabell 48 (generation 4)

(Från Tabell 46, s )

Nils Burensköld. Häradshövding, justitiepresident, burggreve. Född 1625 (Elgenstierna). Död 1684 (Ingvar Dahl). Död 1681 (Elgenstierna). Begravd 1681 i Norrköping (Curt Carlsson). Adlad 1654. Gift

Barn:

Henrik Johan Burensköld.

Tabell 49 (generation 4)

(Från Tabell 46, s )

Elisabet Bure. Född 1624 (Ingvar Dahl i Anbytarforum 1999). Död i slutet av 1705 (Ingvar Dahl i Anbytarforum 1999). Begravd 1706-01-14 i Stavnäs (Ingvar Dahl i Anbytarforum 1999). Gift 1647-02-24 (Ingvar Dahl) med Samuel Schillerfeldt. (Assessor, till Ekeby. Född 1618 (Ingvar Dahl). Död 1665 (Ingvar Dahl). Köpte 1666-03-16 i Björnö, Gillberga (S) (Ingvar Dahl).) Far: Carolus Schillerus. Mor: Ebba Siggesdotter.

Tabell 50 (generation 3)

(Från Tabell 38, s )

Olaus Nicolai. Född 1598 i Uppsala (Curt Carlsson). Student 1611 i Uppsala (Curt Carlsson). Magister 1625 efter studier i Wittenberg. Samma år blev han konrektor vid Uppsala trivialskola och rektor där 1631. Kyrkoherde 1639 i Torstuna (Curt Carlsson). Död 1676 (Torbjörn Lindkvist). Gift med Anna Hontera. (Födde sju söner och fem döttrar (Curt Carlsson).) Far: Peder Jonae Honther. Född (Torbjörn Lindkvist).

Barn:

Nils Stiernman. Magister och lektor i Stockholm.

Andreas Stjernman. Magister och lektor i Gävle skola. Död 1676 (Curt Carlsson).

Petrus Stjernman. Superintendent på Gotland. Död 1692 i Visby, Gotland (Torbjörn Lindkvist).

Johannes Stiernman. Landsskrivare i Ångermanland.

Olaus Stiernman. Se tabell 51, s .

Erik Stiernman. Häradshövding i Halland.

Tabell 51 (generation 4)

(Från Tabell 50, s )

Olaus Stiernman. Borgmästare i Nystad. Gift

Barn:

Olof Stiernman. Hovpredikant 1732 och kungaparets biktfader, teol doktor i Greifswald coh kyrkoherde i Falun. Hans efterkommande blev adlade von Stierneman och ägnade sig i huvudsak åt officersyrket. Den adliga släkten dog ut 1861. (Curt Carlsson)

Tabell 52 (generation 1)

(Från Tabell 1, s )

Erik Nilsson. Född i Hamnen, Öjebyn, Piteå lfs. Nämnd i olika längder från 1549 till 1561 (Olof Andersson). Bötar för lönskaläge 1546 i Piteå (Olof Andersson i Ätt och Bygd nr 33). Bötar för lönskaläge p g a sängalag 1548 i Öjebyn 23 Sanden, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och Bygd nr 33). Ägare 1554-1565 i Öjebyn 23 Hamnen, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 86 2000). Gift

Tabell 53 (generation 1)

(Från Tabell 1, s )

Andreas Nicolai. Prost och birkarl i Piteå. Född i Hamnen, Öjebyn, Piteå lfs. Död 1600 i Piteå lfs. Ägare 1559, 1563-1564, 1566-1600 i Hamnen, Öjebyn, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och Bygd nr 33). Ägare 1559-1599 i Öjebyn 23 Hamnen, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 86 2000). Kyrkoherde 1566-1600 i Piteå socken (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne, Uppsala 1925).

I Älvsborgs lösen 1571 står: Her Anders Nicolai kyrkoherde med sin broders dotter. Han är socknens rikaste man med en förmögenhet värderad till 2294 mark 6 ör (Olof Andersson).

Ur 1574 års landskapshandlingar: Kyrkoherden i Piteå Her Anders Nilsson hver lidit skada i det att prästgården är för en år sedan igenom vådeld uppbrunnen. (Olof Andersson).

Ur 1592 års landskapshandlingar: Her Anders i Piteå på ett hemman i öjebyn frihet för alla utlagor därpå hans brev datum 10 december anno 1591. Skattepenningar 4 mr 7½ ör. Skattesmör 3 # 19 mr. (Olof Andersson).

Ur 1595 års landskapshandlingar: Efter km brev datum den 9 oktober anno 1593 haver Her Anders i Piteå för ett hemman benämnt Hampnen i Piteå socken. Skattejorden 28 mr 2 öresland, mantal 1, Penningar 5 mr 5 ör 6 d, Smör 3 # 15 mr, Samfong 4 st. (Olof Andersson).

År 1593 efterlåter konung Sigismund her Anders att njuta hans hemman, Hampne gården ben., fritt för alla utlagor, både vissa och ovissa, emedan han hade haft omak med att rannsaka rå och rör emellan Sverige och Ryssland och de lappar "som äro vane att göra oss Crononesina rättigheter och sin skatt". Det k. bref år 1583, hvarigenom han förordnades till prost i norra prosteriet, är ett vackert vittnesbörd om öfverhetens förtroende till honom. (Johan Nordlander)

I landskapshandlingar 1601 kallas han för salige Her Anders (Olof Andersson).

Hans hustru, hvars namn nu ej är kändt, var sannolikt från Stockholm. I stadens tänkebok för 1596 den 5 juli heter det: "Herr Anders i Piteå klagar till Lars Holgersson, att honom och hans medarfvingar skett orätt i arfskiftet efter Lars Holgerssons hustru". Förmodligen var den aflidna syster till herr Anders' hustru.

Från khden Anders' Nicolai tid förskrifver sig ett Piteå kyrka tillhörigt antependium med årtalet 1589 insydt, ett för sin tid särdeles prydligt arbete af inhemskt ursprung. I ena hörnet äro broderade åtskilliga initialer, som med säkerhet antyda namnen på gifvarna, hvilka torde varit prosten och några medlemmar af hans familj: AN (prosten), MJD (prostinnan), AMAD och KAD (prostdöttrarne).

Af barnen äro kända: Nicolaus, faderns efterträdare som khde; Anders Andersson; Äfven en icke namngifven dotter omtalas.

(Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne).

Gift

Barn:

Nicolaus Andreae Rhen. Död 1628. Se tabell 54, s .

Anders Andersson. Se tabell 454, s .

Tabell 54 (generation 2)

(Från Tabell 53, s )

Nicolaus Andreae Rhen. Prost i Piteå. Död 1628. Övertar hela hemmanet efter Olof Nilssons sonsöner 1602 i Kyrkbyn, Piteå lfs (BD) (Olof Andersson). Komminister 1593-1600 i Piteå socken (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Kyrkoherde 1600-1628 i Piteå socken (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne, Uppsala 1925). Gift med Margareta. (Död 1632 (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Testamente efter henne annandag påsk 1632 i Piteå lfs (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne).)

Akt nr 66 i Grans gårdsarkiv: Relation för kyrkiobyn af Samuel Flock och hans hustru: I Kyrkiobyn först af konung (tomt) utbytt emot ett stenhus i Stockholm af Samuel Klumbs i Sjulnäs fahr fahrs moder hust Agneta ifrån Hortlax men Samuels fahrfahr såldt alla kyrkobyägorna till Hr Nils Rehn pastor här i Pyteå, hans 3 söner döda omyndiga men dotter gifte han bort 4 st nembl till Hr Johan Hossius den eldsta, den andra Efvert Ersson på Böhle, 3die Hindrich Jöransson häradsskrif och den 4de till Anders Larsson Rådman, borgare och tullnär. Så var Kyrkobyn i 6 dehlar dhelt huar uti Rehns ...

Ur herdaminnet:

Efter föregående studier prästvigd år 1581 blef han förmodligen kort därpå faderns medhjälpare, bekräftade sås. kapellan i Piteå Upsala mötes beslut 1593 och tjänstgjorde tydligen som vice pastor under den tid fadern på offentligt uppdrag deltog i gränskommissionens arbeten.

G m hustru Margareta, som dog 4 år efter sin man. Till Piteå kyrka gafs annandag påsk 1632 i testamente efter henne 10 daler. Två barn kända: Anders Nilsson, som ägnade sig åt handelsyrket och 1/10 1616 i Sthlms Storkyrka vigdes med Dorothea Valentinsdotter, styfbarn till Philip Tråtz; Margareta, g m faderns efterträdare khde J Hossius.

(Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne, Uppsala 1925).

Efter Nicolaus död i maj 1628 delades Gamla Kyrkobyn i fyra systerlotter. Det finns tre källor som beskriver hur delningen gick till. Ett dokument är daterat 20/8 1687, samt två olika beskrivningar från Piteå häradsrätt den 17/5 1698, dels originaldomboken, dels den renoverade domboken. (Olof Andersson 1999).

Barn:

Anders Nilsson. Ägare 1617-1621 i Gamla Kyrkobyn, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 86 2000).

Margareta Nilsdotter. Död vid pingsttiden 1669 (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Begravd 1669-06-20 i Piteå lfs (BD). Se tabell 55, s .

Nilsdotter. Bårpengar 1654-03-27 i Piteå stad (Olof Andersson 1999). Död före 1655-12-11 (Benämns salig i dombok). Se tabell 74, s .

Brita Nilsdotter. Se tabell 75, s .

Sara Nilsdotter. Se tabell 145, s .

Tabell 55 (generation 3)

(Från Tabell 54, s )

Margareta Nilsdotter. Död vid pingsttiden 1669 (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Begravd 1669-06-20 i Piteå lfs (BD).

Johannes Hossius var gift med företrädarens dotter Margareta Rhen, som under 3 år fick uppbära 12 tr spannmål i underhåll samt genom Kgl bref 13/7 1650 erhöll frihet från kronoutlagor för sitt hemman Granden (Gran), 1 mantal i kyrkbyn. Död pingsttiden och begrafven 20/6 1669.

(Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne, Uppsala 1925).

Gift med Johannes Johannis Hossius. (Kyrkoherde i Piteå 1629-1649. Född i Ångermanland (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne, Uppsala 1925). Död 1649 (Olof Andersson 1999). Komminister 1623-1629 i Piteå lfs (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne).)

Barn:

Malin Hossia. Se tabell 56, s .

Brita Hossia. Se tabell 57, s .

Barbro Hossia. Se tabell 58, s .

Margareta Johansdotter Hossia. Död 1684-06-14. Se tabell 60, s .

Hossia. Se tabell 73, s .

Tabell 56 (generation 4)

(Från Tabell 55, s )

Malin Hossia. Gift med Nils Olai Bruzelius. (Kyrkoherde i Skog, Hälsningland.)

Tabell 57 (generation 4)

(Från Tabell 55, s )

Brita Hossia. Gift med Samuel Petri Kuuth. (Komminister i Luleå socken 1627-1643. Född i Skellefteå lfs (Johan Bure).

Han blev student 1619. Han kom till Luleå socken 1627. Åren 1629 och 1631 var han i skuld till kyrkan för korn ("vinsäd"), som han köpt. År 1638 blev han skyldig för 1 k:a vin 3 dr kmt, vilken skuld kvarstod 1642. År 1643 levererade "her Samuel" till kyrkan 7 dr 16 öre för 2 1/2 k:a vin, "som han togh åth sin swärfadher till Erchiebispens behoff". Hans svärfader var enligt Hernösands stifts herdaminne kyrkoherden Johan Hossius i Piteå, med vars dotter Brita han var gift. Enligt samma källa var han år 1639 invecklad i ett smugglerimål. Han hade dock intet med själva smugglingen att göra. Den gjordes av Henrik Brugman. År 1646 den 8 aug. levererade borgmästaren Johan Månsson till kyrkan å Anders Jonssons i Gävle vägnar i testamente "efter S. her Samuel 22 dr".

Albert Nordberg: En gammal norrbottensbygd.) Far: Per Olofsson. Hövitsman. Död 1608 i Bergsholmen, Skellefteå lfs (Elof Lindmark). Nämnd från 1585 till 1608 i Bergsbyn 6 på Bergsholmen, Skellefteå lfs (Ulf Lundström). Anställd som trumslagare vid Christoffer Nilssons fänika. Blev fänrik 1579, löjtnant 1580-1582, hövitsman för samma fänika 1583-1601, krigsöverste för Norrlands knektar i Pernau i Livland 1602. Var med vid stormningen av Narva 6/9 1582, stormningen av Kexholm 1580, belägringen av Wesensberg i mars 1581 och belägringen av Nöteborg 1582. Härtåg till Vita havet 1590 samt till Kola-Hus på Kolahalvön 1591 och dess belägring. Per Olofsson ägde och bebodde ett hemman om 3/4 mantal = 6 tunnor skatt i Bergsholmen. Han fick dessutom förläningar i Hedensbyn. Dessa förläningar blev sedan kronohemmanet Risön i Skellefteå. Han fick från 1583 3 tunnor spannmål årligen, 1587 skattefrihet för hemmanet i Bergsholmen. Från 1589 fick han 6 pund spannmål årligen samt 10 lass hö årligen att föda en klipp = ridhäst, att bruka på sina krigsresor. Från 10/3 1588 fick han tillstånd att på egen bekostnad bruka Bomansforsen samt laxfisket i Finnforsen, som tillhörde kronan, att leverera 7 tunnor väl förvarad lax årligen, men vad Gud och fisket däröver giver, skall han behålla för sin möda och omkostnad. (Elof Lindmark). Mor: Margareta Kenicia. Född i Baggböle, Umeå lfs (Johan Bure). Ägare i olika längder från 1609 till 1630 i Bergsbyn 6, Skellefteå lfs (Ulf Lundström).

Tabell 58 (generation 4)

(Från Tabell 55, s )

Barbro Hossia. Gift 1:o med Petrus Turdinus. (Komminister i Piteå socken 1633-1640, kyrkoherde i Arjeplog 1641-1642.) Lysning 1651-02-08 i Piteå lfs (Olof Andersson 1999) med Daniel Olofsson Sundel. (Död 1656-09-22. Borgare och skeppare i Piteå. Bosatt 1653-1656 i Staden, Piteå lfs (Olof Andersson 1999).) Far: Olof Jonsson Sundel. Borgmästare, rådman, befallningsman och lappfogde i Piteå. Lappfogde över Ume, Pite och Lule lappmarker 1626-1663 (Henning Larsson i Ätt och Bygd nr 43, 1994).

Olof Jonsson var den som fick sköta transporttjänsten när Nasafjälls silvergruva öppnades, söka fram bästa platsen för själva bruket, staka den 50 mil långa vägen upp och organisera lapparnas transportuppgifter. Denna uppgift hade han hela tiden från 1635 till 1659 då anläggningen raserades av norrmännen genom eld. De sista nio åren var han arrendator av silververket tillsammans med en annan duktig tjänsteman vid gruvan.

Hans pionjärgärning vid gruvstarten blev belönad av Bergsamtet. Han fick skattefrihet på sitt hemman 1 mantal Västersundet samt som en extra belöning "en klädnings (kostyms) värde a 20 riksdaler." Plus 400 Rd per år från bruket.

Olof Jonsson avled 1656 eller 1657 och hustrun levde då.

(Henning Larsson i Ätt och Bygd nr 43, 1994).

Ägare från 1621 till 1629 i Öjebyn 31 Västansund, Piteå lfs (BD). Bosatt 1623-1654 i Piteå stad (Olof Andersson 1999). Död 1656 i Piteå stad (Olof Andersson 1999). Bårpengar 1656-06-08 (Olof Andersson 1999). Mor: Ingrid Östensdotter. Lysning 1660-09-02 i Piteå lfs (BD) med David Persson Fordel. (Borgare och borgmästare i Piteå stad. Ägare i Öjebyn 1 Gran, Piteå lfs (Olof Andersson 1999).

David Pederssons barn i Gran begravd 1678-11-02. Bosatt 1660-1679 i Piteå stad (Olof Andersson 1999).) Far: Per Hansson. Nämnd 1590-1653 i Öjebyn, Piteå lfs (Olle Malmsten). Enligt mantalslängd: dotter 1629, dotter 1635, son 1637 (Olle Malmsten).

Barn i andra kullen

barn. Begravd 1654 (Olof Andersson 1999).

barn. Begravd 1655 (Olof Andersson 1999).

barn. Död 1657-06-13 i Piteå stad (Olof Andersson 1999).

barn. Testamente 1657-10-04 (Olof Andersson 1999).

Barn i tredje kullen

dotter Fordel. Född 1661-08-22 i Staden, Piteå lfs (BD). Begravd dotter till David Pedersson i Staden 1663-02-01 i Piteå lfs.

barn Fordel. Född 1662-11-30 i Staden, Piteå lfs (BD). Begravd barn till David Pedersson i Staden 1664-04-05 i Piteå lfs.

Johannes Fordel. Född 1665-10-22 i Piteå lfs (BD).

dotter Fordel. Född 1668-02-24 i Piteå lfs (BD). Begravd 1668-03-24 i Piteå lfs.

dotter Davidsdotter. Född barn till Borgm David Pedersson 1670-07-03 i Piteå lfs. Begravd 1670-08-13 i Piteå lfs.

David Fordell. Född 1673-05-04 i Piteå stad (Olof Andersson 1999).

Elisabet Fordell. Född 1678-05-15 i Piteå stad (Olof Andersson 1999).

Margareta Davidsdotter Fordell. Se tabell 59, s .

Tabell 59 (generation 5)

(Från Tabell 58, s )

Margareta Davidsdotter Fordell. Dopvittne 1715-01-16 i Nederkalix (C:2). Gift med Barthold Vhael. (Pastor i Ilmåla?.)

Tabell 60 (generation 4)

(Från Tabell 55, s )

Margareta Johansdotter Hossia. Död 1684-06-14. Den som dog 1684 14/6 benämns sal. Sundels änka hustru Margeta, enligt dödboken. Enligt kyrkoräkenskaperna ges testamente 1681 6/1 av hustru Margareta Johansdotter Hossia efter sin sahl man Befallningm Johan Olofsson Sundel och sina barn, Een Liuus Crona och 20 D:r Kopp:mt. Nämnd i mantalslängder 1674 och 1675 i Piteå stad (Olof Andersson). Gift med Johan Olofsson Sundell. (Befallningsman. Död 1672-04-24 (Olof Andersson 1998). Ägare av Granhemmanet 1635-1670 i Öjebyn 1, Piteå lfs (Olof Andersson 1998). Borgare 1646-1654, 1669-1671 i Piteå stad (Olof Andersson 1998).

Johan Olofsson Sundel avled 1672 med ett ekonomiskt trassel av katastrofala mått ända till sotsängen. Bekymren räckte långt in på nästa generation. Hans hustru kallas i Rådstugurätten i Piteå änka 1672. Då hade han varit svårt sjuk året innan. (Henning Larsson i Ätt och Bygd nr 43, 1994.)

Enligt Piteå sockens renoverade dombok 17/5 1698 hade Johan Olofsson Sundell en systerson vid namn Johan Rozelio. Han var handelsman i Stockholm. Enligt samma källa hade Johan Rozelio en bror, Olof Rozelius, lektor i Härnösand. Olof var gift med Malin Plantin. (Olof Andersson)) Far: Olof Jonsson Sundel. Borgmästare, rådman, befallningsman och lappfogde i Piteå. Lappfogde över Ume, Pite och Lule lappmarker 1626-1663 (Henning Larsson i Ätt och Bygd nr 43, 1994).

Olof Jonsson var den som fick sköta transporttjänsten när Nasafjälls silvergruva öppnades, söka fram bästa platsen för själva bruket, staka den 50 mil långa vägen upp och organisera lapparnas transportuppgifter. Denna uppgift hade han hela tiden från 1635 till 1659 då anläggningen raserades av norrmännen genom eld. De sista nio åren var han arrendator av silververket tillsammans med en annan duktig tjänsteman vid gruvan.

Hans pionjärgärning vid gruvstarten blev belönad av Bergsamtet. Han fick skattefrihet på sitt hemman 1 mantal Västersundet samt som en extra belöning "en klädnings (kostyms) värde a 20 riksdaler." Plus 400 Rd per år från bruket.

Olof Jonsson avled 1656 eller 1657 och hustrun levde då.

(Henning Larsson i Ätt och Bygd nr 43, 1994).

Ägare från 1621 till 1629 i Öjebyn 31 Västansund, Piteå lfs (BD). Bosatt 1623-1654 i Piteå stad (Olof Andersson 1999). Död 1656 i Piteå stad (Olof Andersson 1999). Bårpengar 1656-06-08 (Olof Andersson 1999). Mor: Ingrid Östensdotter.

Barn:

Johan Johansson Sundel. Drunknade 1669 (Rådhusprotokoll 1670, Henning Larsson i Ätt och Bygd nr 43, 1994). Studerade 1663-1668 i Uppsala (Rådhusprotokoll 1670, Henning Larsson i Ätt och Bygd nr 43, 1994).

Tomas Johansson Sundell. Född 1645 i Öjebyn 1, Piteå lfs (BD) (Olof Andersson 1998). Död 1712-08-03 i Öjebyn 31, Piteå lfs (BD). Se tabell 61, s .

son. Född 1645 (Olof Andersson 1998).

barn. Lägerstad 1647 (Olof Andersson 1998).

Nils Sundell. Född 1648-05-12 (Leonard Bygdén, Hernösands stifts herdaminne). Död 1720-03-28 i Sunne, Jämtland (Nils Sundell, Olof Rosenius). Se tabell 66, s .

barn. Begravd 1652-06-05 (Olof Andersson 1998).

barn. Bårpengar 1652-06-26 (Olof Andersson 1998).

son. Testamente 1656-03-30 (Olof Andersson 1998).

Sofia Johansdotter. Född 1658-04-14 (Olof Andersson 1998). Död 1658-10-30 (Olof Andersson 1998).

dotter. Testamente 1659-04-10 (Olof Andersson 1998).

Lucretia Sundell. Född 1659-10-.. i Piteå lfs (Avskrift av födelsebok, Henning Larsson i Ätt och Bygd nr 43, 1994). Se tabell 72, s .

son. Född 1660-01-10 (Olof Andersson 1998).

barn. Testamente 1664-04-21 (Olof Andersson 1998).

barn. Testamente 1664-04-21 (Olof Andersson 1998).

Daniel Johansson. Född 1661-05-05 (Olof Andersson 1998). Död 1668-05-16 (Olof Andersson 1998).

Jeremias Johansson. Född 1663-12-20 (Olof Andersson 1998). Död 1664-12-24 (Olof Andersson 1998).

Tabell 61 (generation 5)

(Från Tabell 60, s )

Tomas Johansson Sundell. Född 1645 i Öjebyn 1, Piteå lfs (BD) (Olof Andersson 1998). Död 1712-08-03 i Öjebyn 31, Piteå lfs (BD). Inskriven 1667 vid Uppsala Universitet (Henning Larsson i Ätt och Bygd nr 43, 1994).

Enligt rådhusprotokoll 1675-05-03 "kom för rätte en ung person Thomas Sundel, han var salig befallningsman Sundels son. Han begärde burskap som beviljades.

Henning Larsson i Ätt och Bygd nr 43, 1994.

Köpte av Gert Weber i Stockholm 1686 Öjebyn 32 Västansund, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 72, 2001). Gift 1678-11-10 i Piteå lfs med Dordi Jönsdotter. (Född 1647 i Kyrkobordet (Gamla staden), Piteå lfs (BD) (Olof Andersson 1998). Född 1640 i Piteå stad (Olof Andersson 1999).) Far: Jöns Johansson. Tullnär Piteå gamla stad 1650-1654. Död 1653 i Piteå stad (Olof Andersson 1999). Begravd 1653-12-21 (Olof Andersson 1999). Mor: Brita Persdotter. Gästgiverska.

Barn:

Margareta Sundell. Född 1679-06-... Se tabell 62, s .

Dordi Sundell. Ogift.

Brita Sundell. Född 1683-03-24. Ogift.

Johan Sundell. Född 1686-01-20. Död ung, möjligen 1687.

Jöns Tomasson. Född 1690-05-01. Se tabell 64, s .

Olof Tomasson Sundell. Född 1691-05-19. Se tabell 65, s .

Tomas Sundell. Född 1693-04-17. Död 1693-10-04.

Tabell 62 (generation 6)

(Från Tabell 61, s )

Margareta Sundell. Född 1679-06-... Bårpengar 1714-10-10 i Öjebyn 17, Piteå lfs (BD). Gift 1710-12-25 med Anders Eriksson. (Född 1686-03-16 i Öjebyn 17, Piteå lfs (BD). Död 1748-10-04. Bonde i Öjebyn.) Far: Erik Andersson. Född i Öjebyn 18 Svartnäs, Piteå lfs. Död 1720-09-10 i Öjebyn 18 Svartnäs, Piteå lfs. Bonde i Öjebyn 18 Svartnäs. Ägare från 1684 i Öjebyn 18 Svartnäs, Piteå lfs (Olof Andersson 1998). Mor: Margeta Nilsdotter. Född 1660-12-16 i Trundavan 2, Piteå lfs (BD). Bårpengar 1709-07-08 i Öjebyn 17, Piteå lfs (BD).

Barn:

Margeta Andersdotter. Född 1712-01-28 i Öjebyn, Piteå lfs (BD). Död 1792-11-07 i Blåsmark 3, Piteå lfs (BD). Se tabell 63, s .

Dordi Andersdotter. Född 1713-06-11 i Öjebyn 17, Piteå lfs.

Tabell 63 (generation 7)

(Från Tabell 62, s )

Margeta Andersdotter. Född 1712-01-28 i Öjebyn, Piteå lfs (BD). Död 1792-11-07 i Blåsmark 3, Piteå lfs (BD). Gift 1736-11-14 i Piteå lfs med Hans Matsson. (Född 1710-01-29 i Sjulnäs 14, Piteå lfs (BD). Död av prostata 1760-10-15 i Blåsmark 3, Piteå lfs (BD). Bonde i Svensbyn 36 - Blåsmark 3.) Far: Mats Nilsson Rugg. Född 1670-05-01 i Sjulnäs 14, Piteå lfs (BD). Död 1754-06-05 i Sjulnäs 14, Piteå lfs (BD). Bonde och fjärdingsman, Sjulnäs 14. Ägare från 1697 i Sjulnäs 14, Piteå lfs (BD) (Olof Andersson). Mor: Sigrid Hansdotter. Född i Långnäs, Piteå lfs (BD). Död 1715-05-28 i Sjulnäs 14, Piteå lfs (BD).

Barn:

Anders Hansson. Född 1736-12-01 i Svensbyn 36, Piteå lfs (BD). Död 1800-02-01. Repetition, se tabell 17, s .

Mats Hansson. Född 1738-09-17 i Svensbyn 36, Piteå lfs.

Margeta Hansdotter. Född 1740-02-17 i Svensbyn 36, Piteå lfs.

Sigrid Hansdotter. Född 1741-08-30 i Svensbyn 36, Piteå lfs.

Erik Hansson. Född 1743-03-27 i Svensbyn 36, Piteå lfs.

Anna Hansdotter. Född 1747-02-19 i Svensbyn 36, Piteå lfs. Död 1750.

Maria Hansdotter. Född 1748-06-27 i Svensbyn 36, Piteå lfs.

Hans Hansson. Född 1750-05-18 i Blåsmark 3, Piteå lfs. Död 1751.

Anna Hansdotter. Född 1755. Död 1755.

Tabell 64 (generation 6)

(Från Tabell 61, s )

Jöns Tomasson. Född 1690-05-01. Bonde Öjebyn - Bergsvik. Bytte hemman med Nils Henriksson någon gång mellan 1733 och 1735 i Bergsviken 2, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 72, 2001). Gift 1719-11-01 i Piteå lfs med Elsa Johansdotter. (Född 1691-04-21 i Öjebyn 23 Hamnen, Piteå lfs.) Far: Johan Eliasson. Född 1666-02-25 i Öjebyn 23 Hamnen, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 68 2000). Död 1739-11-25 i Öjebyn, Piteå lfs (Ingegerd Andersson). Nämndeman åtminstone från 1704 till 1717 i Öjebyn 23 Hamnen, Piteå lfs (Utdrag ur renoverade domböcker av Olof Andersson). Länsman från 1718 i Öjebyn 23 Hamnen, Piteå lfs (Utdrag ur renoverade domböcker av Olof Andersson). Ägare från 1690 i Öjebyn 23 Hamnen, Piteå lfs (BD) (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 68 2000). Mor: Sara Jonsdotter. Född omkring 1667 i Skellefteå. Död samma dag som maken 1739-11-25 i Öjebyn, Piteå lfs (Ingegerd Andersson).

Barn:

Dordi Sundell. Född 1725-02-14 i Öjebyn, Piteå lfs (Piteanor 2000).

Sara Sundell. Född 1728-03-24 i Öjebyn, Piteå lfs (Piteanor 2000).

Margareta Sundell. Född 1730-12-01 i Öjebyn, Piteå lfs (Piteanor 2000).

Johan Sundell. Född 1733-05-21 i Öjebyn, Piteå lfs (Piteanor 2000).

Tabell 65 (generation 6)

(Från Tabell 61, s )

Olof Tomasson Sundell. Född 1691-05-19. Bonde Pitholmen. Gift med Kerstin Andersdotter.

Barn:

Johan Sundell. Född 1728-09-24 i Öjebyn, Piteå lfs (Piteanor 2000).

Anders Sundell. Född 1730-04-16 i Pitholm, Piteå lfs (Piteanor 2000).

Tomas Sundell. Född 1733-04-25 i Pitholm, Piteå lfs (Piteanor 2000).

Tabell 66 (generation 5)

(Från Tabell 60, s )

Nils Sundell. Komminister i Sunne, Jämtland 1692-1719. Född 1648-05-12 (Leonard Bygdén, Hernösands stifts herdaminne). Död 1720-03-28 i Sunne, Jämtland (Nils Sundell, Olof Rosenius). Gift 1679-02-02 (Leonard Bygdén, Hernösands stifts herdaminne) med Margareta Berghemia. (Död 1736-02-.. (Leonard Bygdén, Hernösands stifts herdaminne). Hade 15 barn (Leonard Bygdén).) Far: Petrus Berghemius. Kyrkoherde i Undersåker.

Barn:

Margareta Sundell. Se tabell 67, s .

Johan Sundel. Född 1682-07-27 i Nyland, Undersåker, Jämtland (Christer Hoflin). Se tabell 68, s .

Petrus Sundell. Född 1689-06-17 i Undersåker (Leonard Bygdén, Hernösands stifts herdaminne).

Sofia Sundell. Född 1691-01-06 (Leonard Bygdén, Hernösands stifts herdaminne). Begravd 1691-05-10 (Leonard Bygdén, Hernösands stifts herdaminne).

Elisabet Sundell. Född 1692-07-16 (Leonard Bygdén, Hernösands stifts herdaminne).

Catharina Sundell. Född 1693 (Leonard Bygdén, Hernösands stifts herdaminne). Begravd 1746-05-26 i Sunne, Jämtland (Leonard Bygdén, Hernösands stifts herdaminne). Se tabell 69, s .

Olof Nilsson Sundell. Född 1697-03-02 i Sunne, Jämtland (Leonard Bygdén, Hernösands stifts herdaminne). Död 1746-12-11 (Leonard Bygdén, Hernösands stifts herdaminne). Se tabell 70, s .

Tabell 67 (generation 6)

(Från Tabell 66, s )

Margareta Sundell. Gift 1705 (Leonard Bygdén, Hernösands stifts herdaminne) med Elias Thallin. (Hemmansägare och sockenskrivare i Gärsta.)

Tabell 68 (generation 6)

(Från Tabell 66, s )

Johan Sundel. Född 1682-07-27 i Nyland, Undersåker, Jämtland (Christer Hoflin). Gift (Christer Hoflin) med Anna Sundström.

Tabell 69 (generation 6)

(Från Tabell 66, s )

Catharina Sundell. Född 1693 (Leonard Bygdén, Hernösands stifts herdaminne). Begravd 1746-05-26 i Sunne, Jämtland (Leonard Bygdén, Hernösands stifts herdaminne). Gift med Esbjörn Rörberg. (Fältväbel i Orrviken.)

Tabell 70 (generation 6)

(Från Tabell 66, s )

Olof Nilsson Sundell. Komminister i Sunne, Jämtland 1720-1746. Född 1697-03-02 i Sunne, Jämtland (Leonard Bygdén, Hernösands stifts herdaminne). Död 1746-12-11 (Leonard Bygdén, Hernösands stifts herdaminne). Gift 1719-07-29 på Frösön (Leonard Bygdén, Hernösands stifts herdaminne) med Catharina Hellberg. (Född 1692-06-23 i Ljustorp (Leonard Bygdén, Hernösands stifts herdaminne).) Far: Erik Christoffersson Hellberg. Född i Härnösand (Leonard Bygdén, Hernösands stifts herdaminne). Död 1708-08-22 i Ljustorp (Leonard Bygdén, Hernösands stifts herdaminne). Kyrkoherde i Ljustorp 1687-1708. Andre stadskomminister från 1672 till 1687 i Härnösand (Leonard Bygdén, Hernösands stifts herdaminne). Mor: Barbara Larsdotter Moman. Född i Härnösand (Leonard Bygdén, Hernösands stifts herdaminne). Levde ännu 1720 (Leonard Bygdén, Hernösands stifts herdaminne).

Barn:

Nils Sundell. Född 1731-04-13 i Hiersten (Gärstad), Marby socken, Jämtland (Nils Sundell, Olof Rosenius). Död 1782 (Olof Rosenius). Se tabell 71, s .

Tabell 71 (generation 7)

(Från Tabell 70, s )

Nils Sundell. Komminister i Hallen och Marby, Jämtland 1774-1782. Född 1731-04-13 i Hiersten (Gärstad), Marby socken, Jämtland (Nils Sundell, Olof Rosenius). Död 1782 (Olof Rosenius). Gift med Ingeborg Sabina Nordin. (Född 1730-03-17 i Björsjö, Sundsjö (Olle Rosenius).)

Barn:

Katarina Sofia Sundell. Född 1771-06-28 i Revsund (Olle Rosenius). Död 1832-09-04 i Gärsta, Marby, Jämtland (Olle Rosenius).

Tabell 72 (generation 5)

(Från Tabell 60, s )

Lucretia Sundell. Född 1659-10-.. i Piteå lfs (Avskrift av födelsebok, Henning Larsson i Ätt och Bygd nr 43, 1994). Gift 1695-04-23 i Piteå lfs med Lars Nilsson Djurman. (Född i Långnäs, Piteå lfs (Henning Larsson i Ätt och Bygd nr 43, 1994).)

Tabell 73 (generation 4)

(Från Tabell 55, s )

Hossia.

Enligt herdaminnet hade Johannes Hossius en dotter g m Nicolaus Andreae, stud 1633, adj åt svärfadern, biträdande lärare i Piteå skola (Udpr. 5/8 1646).

Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne, Uppsala 1925.

Gift med Nicolaus Andreae Pitensis. (Präst, vice pastor i Skellefteå - Lärare i Piteå. Möjligen son till Anders Andersson i Hamnen, Öjebyn, Piteå lfs.)

Tabell 74 (generation 3)

(Från Tabell 54, s )

Nilsdotter. Enligt skrivelse av Samuel Flosk var Nils Rehns tredje dotter gift med häradsskrivaren Henrik Jöransson och den första dottern gift med Johan Hossius. Jacob Thomasson nämns inte som make till någon av Nils Rehns döttrar. Bårpengar 1654-03-27 i Piteå stad (Olof Andersson 1999). Död före 1655-12-11 (Benämns salig i dombok). Testamentespengar 1657-05-03 i Piteå lfs (Olof Andersson 1999). Gift med Henrik Jöransson. (Postbonde, postförvaltare, rådman samt Härads- och landsskrivare i Piteå stad. Skriven för 1/4 av hemmanet 1621-1649 i Gamla Kyrkobyn, Piteå lfs (Olof Andersson 1999). Bosatt 1636-1654 i Piteå stad (Olof Andersson 1999).)

Barn:

Jöran Henriksson. Stadsskrivare och postmästare i Piteå stad, Organist i Luleå. Se Piteå sockens renoverade dombok 1655-12-11 (Riksarkivet, Svea hovrätt, Renoverade domböcker, Gävleborgs län nr 4; Olof Andersson). Född 1628 (Olof Andersson 1999).

Tabell 75 (generation 3)

(Från Tabell 54, s )

Brita Nilsdotter. Gift med Evert Eriksson. (Död 1643 i Piteå landsförs (Norrbotten) (18/6 betaldes för hans lägerstad, LI:1). Bosatt i Böle, Piteå lfs. Lappfogde, Piteå stads förste borgmästare. Se bl a Almquist, 4 s 55 och Övre Norrlands historia, 2 (1965). Hans änka hette Brita enligt krk 1651 (Piteå lfs LI:1). Om Nils Burmans uppgift att hon var dotter till lappfogden Olof Burman är riktig, måste Evert ha varit gift två gånger. Av ett brev från Per Anundsson till Axel Oxenstierna 1613 16/5 (E 798, RA) framgår nämligen att Evert då var gift med en dotter till kyrkoherden Nicolaus Andreae i Piteå. (Carl Henrik Carlsson) Köpte hemman av Anders Eriksson i Böle 14, Piteå lfs (Riksarkivet, Kammararkivet, Landskapshandlingar Västerbotten 1612:11, Saköreslängd 1612-07-30; Olof Andersson). Skriven 1623-1641 i Staden, Piteå lfs (Olof Andersson 1999). Ägare 1610-1643 i Böle 14, Piteå lfs (Olof Andersson 1999). Ägare 1632-1640 i Öjebyn 31, Piteå lfs (Olof Andersson 1998).)

Barn:

Johan Evertsson. Död 1656. Bosatt 1637-1646 i Staden, Piteå lfs (Olof Andersson 1999). Se tabell 76, s .

Samuel Edvardi Rhen. Död 1680 i Råneå (Erika Renberg). Skriven 1646-1659 i Staden, Piteå lfs (Olof Andersson 1999). Se tabell 77, s .

Anders Evertsson. Död 1675 i Böle, Piteå lfs. Begravd 1675-05-08 i Piteå lfs. Bosatt 1645-1660 i Staden, Piteå lfs (Olof Andersson 1999). Se tabell 130, s .

Evertsdotter. Född 1629 (Olof Andersson 1999).

Margareta Evertsdotter. Se tabell 132, s .

Evert Evertsson. Se tabell 143, s .

Tabell 76 (generation 4)

(Från Tabell 75, s )

Johan Evertsson. Död 1656. Inspektor, tullnär, borgare och lagläsare i Götaland. Bosatt 1637-1646 i Staden, Piteå lfs (Olof Andersson 1999). Ägare 1645 i Öjebyn 31, Piteå lfs (Olof Andersson 1998). Gift med Elisabeth.

Barn:

Johansson. Född 1628 (Olof Andersson 1999).

Tabell 77 (generation 4)

(Från Tabell 75, s )

Samuel Edvardi Rhen. Komminister i Piteå 1641-1664 - Kyrkoherde Råneå 1671-1680. Död 1680 i Råneå (Erika Renberg). Ägare 1646-1665 i Öjebyn 31, Piteå lfs (Olof Andersson 1998). Skriven 1646-1659 i Staden, Piteå lfs (Olof Andersson 1999). Gift med Catharina Mårtensdotter Roth. (Född i Porsnäs 5, Piteå lfs (Olof Andersson 1999). Beviset för att Samuel Edvardi Rhens hustru Catharina Mårtensdotter är dotter till Mårten Olofsson i Porsnäs finns i Piteå rådhusrätts dombok år 1663 den 21 november. "Samma dato kom för rätten Hr Samuel och angav at han med sina intressenter är sinnade at bortsälja sahl Mårten Olofssons gård och föregiver att den gatan som är emellan Olof Johanssons och hans svärfaders gård, skall höra under Mårten Olofs gårdstomt" (HLA, Piteå stadsarkiv, dombok 1656-1665; Olof Andersson 1999).) Far: Mårten Olofsson. Bonde i Porsnäs 5, Rådman och borgare i Piteå stad. Född i Porsnäs 1, Piteå lfs (Olof Andersson 1999). I Norrländska samlingar 16 finns ett kapitel som handlar om när Samuel Edvardi Rhen anklagas för stöld. Målet började 24 april 1656 i Piteå rådstuga och pågick under flera år. Där nämns herr Samuels svärfader Mårten Olofsson, som efter vad jag förstår bodde i Piteå. (Barbro Sjöland i Anbytarforum 1999). Nämnd 1635-1640 i Porsnäs, Piteå lfs (Skattelängder). Bosatt 1623-1658 i Piteå stad (Olof Andersson 1999). Ägare 1611-1656 i Porsnäs 5, Piteå lfs (Olof Andersson 1999). Mor: hustru. Död 1644 eller 1645 (Olof Andersson 1999).

Barn:

Samuel Rhen. Död 1690 (Erika Renberg). Se tabell 78, s .

Birgitta Rhen. Död (hustru Brita Samuelsdotter Reen) 1675-09-26 i Piteå lfs. Se tabell 99, s .

Catharina Rhen. Född 1653 (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne, Uppsala 1925). Död 1716-05-17 i Råneå (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Se tabell 100, s .

Sofia Rehn. Död 1695. Se tabell 113, s .

Margareta Rehn. Död före 1707 (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne, Uppsala 1925). Se tabell 128, s .

barn Rehn. Begravd 1650-09-08 i Piteå lfs.

barn Rehn. Begravd 1653-01-24 i Staden, Piteå lfs.

Sigrid Rehn. Död 1658-05-04 (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne, Uppsala 1925).

Johannes Rehn. Döpt 1659-04-17 i Piteå lfs.

Erik Rehn. Död 1659-07-16 (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne, Uppsala 1925).

Evert Rehn. Döpt 1661-10-03 i Piteå lfs. Död 1661-12-21 (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne, Uppsala 1925).

son Rehn. Död 1664-04-30 (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne, Uppsala 1925).

Tabell 78 (generation 5)

(Från Tabell 77, s )

Samuel Rhen. Kyrkoherde i Jukkasjärvi. Död 1690 (Erika Renberg). Gift med Appolonia Gestrina. Far: Ericus Petri Hedsander. Kyrkoherde i Hammerdal, Jämtland. Mor: Appollonia Persdotter Svinfot. Född 1610 (Erika Renberg).

Barn:

Samuel Rehn. Död 1712-05-04 i Piteå lfs. Se tabell 79, s .

Tabell 79 (generation 6)

(Från Tabell 78, s )

Samuel Rehn. Komminister i Piteå socken 1700-1712. Död 1712-05-04 i Piteå lfs. Gift 1698-11-12 i Piteå lfs med Anna Hortelia. (Född 1677 (Svenska ättartal 1898). Född 1676-02-13 i Staden, Piteå lfs (Olof Andersson 1999). Hr Samuelis Horteli Collega dotter döptes 1676-02-13 i Piteå lfs. Död 1744-03-21 (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne, Uppsala 1925).) Far: Samuel Petri Hortelius. Komminister. Född i Hortlax, Piteå lfs (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne, Uppsala 1925). Född i Hortlax 18, Piteå lfs (Olof Andersson 1999). Bosatta 1664-1697 i Staden, Piteå lfs (Olof Andersson 1999).

Prästvigd 1674, kollegatjänst i Piteå triv skola 1669, kollega 1679, komminister i Piteå stad 1683. (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne, Uppsala 1925.)

Komminister 1683-1690 i Piteå nya stad (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne, Uppsala 1925). Komminister 1690-1700 i Piteå socken (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne, Uppsala 1925). Begravd 1700-08-26 i Piteå lfs. Mor: Anna Häggman.

Barn:

Appollonia Rehn. Född 1699-07-02 i Piteå lfs. Begravd 1699-07-23 i Piteå lfs.

Samuel Rehn. Korpral vid Bohusläns gröna dragoner. Född 1700-11-30 i Piteå lfs. Död barnlös i Skåne (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne, Uppsala 1925).

Anna Rehn. Född 1702-01-22 i Piteå lfs. Begravd 1702-06-08 i Piteå lfs.

Magnus Rehn. Stadsfiskal i Uleåborg. Född 1703-02-22 i Piteå lfs.

Erik Rehn. Född 1704-03-27 i Piteå lfs. Se tabell 80, s .

Sophia Rehn. Född 1705-10-07 i Piteå lfs. Begravd 1706-10-28 i Piteå lfs.

Magdalena Rehn. Född 1708-09-05 i Piteå lfs. Se tabell 98, s .

Tabell 80 (generation 7)

(Från Tabell 79, s )

Erik Rehn. Kyrkoherde i Älvkarleby 1745-1762, Piteå socken 1763-1765. Född 1704-03-27 i Piteå lfs. Gift 1740-07-15 (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne, Uppsala 1925) med Elisabet Catharina Gedda. (Född 1723-02-21 i Malax, Finland (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne, Uppsala 1925).) Far: Anders Gädda. Kyrkoherde i Malax, Österbotten. Mor: Kristina Burman. Född 1701-09-21 i Offerdal (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Död hos sin måg prosten Erik Rehn 1778-09-15 i Piteå (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne).

Barn:

Samuel Rehn. Skolmästare vid Gysinge bruk, Fernebo sn. Född 1746-06-04 i Älvkarleby (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Död 1798-03-20 (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne).

Abraham Rehn. Kyrkoherde i Fasta i ärkestiftet. Född 1748-03-18 i Älvkarleby (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Död 1808-03-13 (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne).

Anna Christina Rehn. Född 1750-02-24 i Älvkarleby (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Se tabell 81, s .

Erik Rehn. Född 1751-11-16 i Älvkarleby (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Död 1811-07-30 i Nätra (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Se tabell 82, s .

Elisabeth Margareta Rehn. Född 1754-04-24 i Älvkarleby (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Se tabell 94, s .

Catharina Helena Rehn. Född 1756-10-01 i Älvkarleby (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Död 1813-10-19 i Notvik, Luleå (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Se tabell 95, s .

Maria Agatha Rehn. Född 1759-10-06 i Älvkarleby (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Död 1817-09-09 (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Se tabell 96, s .

Tabell 81 (generation 8)

(Från Tabell 80, s )

Anna Christina Rehn. Född 1750-02-24 i Älvkarleby (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Gift 1768 (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne) med Jonas Olofsson Hollsten. (Prost i Luleå lfs. Född 1717-04-04 i Hollborgen, Jämtland (Julius Sundström).)

Tabell 82 (generation 8)

(Från Tabell 80, s )

Erik Rehn. Pastor i Åsele. Född 1751-11-16 i Älvkarleby (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Död 1811-07-30 i Nätra (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne).

Ur herdaminnet: Inskrefs i piteå skola 1763, student i Upsala 1768-10-25; såsom stipendiat lärde han sig åren 1769 och 1770 i Jockmock lappska språket. Prästvigd 1776-03-29 till pastorsadjunkt åt erik Lindahl i Lycksele; utnämnd till skolmästare vid lappskolan i Åsele 1782 samt fick fullmakt såsom pastor i åsele 1799-12-28 med tillträde 1800-05-01. Under sin skolmästaretid erhöll han landshöfdingens tillstånd 1784-02-16 att under namn af Kullerbacka nybruk få intaga och i 50 år inneha vissa å Åsele skolebord 1783-09-25 utsynta lägenheter. Han afled i Nätra, där han vistades för brunnsdrickning, blef ock där begrafven. (Leonard Bygdén)

Gift 1783-02-.. (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne) med Sara Magdalena Forsner. (Född 1766-05-16 (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Död av nervslag 1828-12-26 på Kullerbacka, Åsele (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne).) Far: Erik Forsner. Kyrkoherde i Åsele. Född 1714 (Eric Johansson). Död 1781-08-26 (Eric Johansson). Mor: Sofia Brita Ask. Född 1731 (Eric Johansson). Död 1807-05-03 (Eric Johansson).

Barn:

Elisabet Sofia Rehn. Född 1783-11-23 i Åsele (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Död 1852-05-09 i Gavsele, Åsele (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne).

Abraham Bernhard Rehn. Född 1787-02-22 i Åsele (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Död 1817-05-04 (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Se tabell 83, s .

Erik Samuel Rehn. Född 1791 i Åsele (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Död 1860 i Sorsele (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Bosatt på Kullerbacka, Åsele (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Se tabell 87, s .

Christina Magdalena Rehn. Född 1792-05-01 (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Död 1877-06-28 i Umeå stad (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne).

Gustaf Edvard Rehn. Kyrkoherde i Älvkarleby. Född 1795-11-13 (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Död 1865-12-15 (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne).

Eleazar Rehn. Född 1801-04-13 i Åsele (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Död 1802-05-16 i Åsele (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne).

Anna Carolina Matlida Rehn. Född 1803-02-21 i Åsele (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Död ogift 1825-12-29 på Kullerbacka, Åsele (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne).

Eleazar Rehn. Kronolänsman i Dorotea. Född 1805-03-03 i Åsele (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Död 1877-09-02 i Dorotea (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne).

Elias Gideon Rehn. Kyrkvärd i Åsele. Född 1807-07-03 i Åsele (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Död 1880-09-19 på Kullerbacka, Åsele (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne).

Brita Catharina Rehn.

Sara Lovisa Rehn.

Eva Agata Rehn.

Tabell 83 (generation 9)

(Från Tabell 82, s )

Abraham Bernhard Rehn. Pastorsadjunkt i Lycksele. Född 1787-02-22 i Åsele (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Död 1817-05-04 (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Utom äktenskap (Bo Ulfvenstierna) med Maria Eliadotter. Mor: Gertrud Persdotter. Gift 1811-03-10 (Eric Johansson) med Elisabeth Catharina Rådström. (Född 1790-08-08 i Lycksele (Erika Renberg).) Far: Per Rådström. Skolmästare i Lycksele. Född 1755-02-11 (Eric Johansson). Död 1835-09-06 (Eric Johansson). Pastorsadjunkt 1779 i Åsele (Staffan Bengtsson). Komminister från 1783 i Sorsele (Staffan Bengtsson). Skolmästare från 1802 i Lycksele (Staffan Bengtsson). Mor: Anna Sofia Forsner. Född 1758-06-29 (Eric Johansson). Död 1814-09-02 (Eric Johansson).

Barn i första kullen

Abraham Bernhard. Född omkring 1805 (Bo Ulfvenstierna). Se tabell 84, s .

Gertrud Brita. Född 1811 (Bo Ulfvenstierna).

Barn i andra kullen

Freja Eva Christophera Sara Maria Patricia Rehn. Född 1816 (Ossian Egerbladh). Se tabell 85, s .

Tabell 84 (generation 10)

(Från Tabell 83, s )

Abraham Bernhard. Född omkring 1805 (Bo Ulfvenstierna). Gift med Anna Kristina. (Född (Bo Ulfvenstierna).) Far: Daniel Holmlund. Skomakare i Lycksele. Född 1793 (Bo Ulfvenstierna). Död 1838 (Ossian Egerbladh). Mor: Kristina Andersdotter. Född (Bo Ulfvenstierna).

Tabell 85 (generation 10)

(Från Tabell 83, s )

Freja Eva Christophera Sara Maria Patricia Rehn. Född 1816 (Ossian Egerbladh). Gift med Jacob Nordenstam. (Kronolänsman i Åsele. Född 1821 (Ossian Egerbladh). Catheket och kommissarie i Åsele (Ossian Egerbladh).) Far: Olof Andersson. Bonde i Hornmyr, Lycksele. Född 1785 i Manjaur, Degerfors (Ossian Egerbladh). Mor: Anna Sophia Samuelsdotter. Född 1786 (Ossian Egerbladh).

Barn:

Frej Adonis Helios Eugen Theodor Roseus Patricius Nordenstam. Född 1847 (Ossian Egerbladh). Se tabell 86, s .

Tabell 86 (generation 11)

(Från Tabell 85, s )

Frej Adonis Helios Eugen Theodor Roseus Patricius Nordenstam. Kronolänsman i Lycksele. Född 1847 (Ossian Egerbladh). Gift med Olga Iduna Amalgunda Hellgren. (Född 1855 (Ossian Egerbladh).)

Tabell 87 (generation 9)

(Från Tabell 82, s )

Erik Samuel Rehn. Lantmätare. Född 1791 i Åsele (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Död 1860 i Sorsele (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Bosatt på Kullerbacka, Åsele (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Gift med Brita Helena Nygren. (Född 1797 i Nätra (Lennart Näslund). Död 1878 i Åsele (Lennart Näslund).)

Barn:

Erika Katarina Bernhardina Rehn. Född 1819-08-26 (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Död 1916-06-20 i Lits prästgård (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Se tabell 88, s .

Lovisa Helena Rehn. Född 1821-04-24 i Åsele (Peter Lindahl). Död 1906-06-10 (Peter Lindahl). Se tabell 90, s .

Eva Agata Rehn. Född 1823-07-15 i Åsele (Per Olov Österlind). Död 1898-09-11 i Burträsk (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Se tabell 92, s .

Tabell 88 (generation 10)

(Från Tabell 87, s )

Erika Katarina Bernhardina Rehn. Född 1819-08-26 (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Död 1916-06-20 i Lits prästgård (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Gift med Olof Lindahl. (Född 1811-11-20 (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Död 1898-04-12 i Vilhelmina (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne).) Far: Olof Lindahl. Född 1772-04-29 i Lycksele. Död 1852-12-05 i Åsele (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Kyrkoherde i Lycksele 1827-1830, i Åsele 1830-1852. Mor: Maria Christina Öman. Född 1780 (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Död av andtäppa 1846-01-28 i Åsele prästgård (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne).

Barn:

Karl Teodor Lindahl. Fil kand, läroverksadjunkt i Sundsvall, drätselkammarens sekreterare, RVO. Född 1843-01-11 i Åsele (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Död 1926-06-16 (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne).

Selma Aurora Lindahl. Född 1845-01-14 i Åsele (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Död 1892-05-18 i Bjästa, Ångermanland (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne).

Erik Olof Lindahl. Jordbrukare och handlande i Stensele. Född 1846-10-18 i Åsele (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Död 1899 (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne).

Ernst Albin Lindahl. Född 1848-12-16 i Åsele (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Död 1879-03-31 (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Avlade maturitetsexamen 1871 i Umeå (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne).

Ida Kristina Lindahl. Född 1851-02-08 i Åsele (Leonard Bygdén, Hernösands stifts herdaminne). Död 1918-06-08 i Lits prsätgård (Leonard Bygdén, Hernösands stifts herdaminne). Se tabell 89, s .

Bernhard Viktor Emanuel Lindahl. Förste kassör i Sundsvalls enskilda bank 1892. Född 1857-07-01 i Åsele (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne).

Rudolf Lindahl. Vice länsman, kontorsskrivare i Vilhelmina. Född tvilling 1858-03-16 i Åsele (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne).

August Betuel Lindahl. Guldsmed i Örnsköldsvik. Född tvilling 1858-03-16 i Åsele (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Död 1904-11-17 (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne).

Tabell 89 (generation 11)

(Från Tabell 88, s )

Ida Kristina Lindahl. Född 1851-02-08 i Åsele (Leonard Bygdén, Hernösands stifts herdaminne). Död 1918-06-08 i Lits prsätgård (Leonard Bygdén, Hernösands stifts herdaminne). Gift 1885-04-15 (Leonard Bygdén, Hernösands stifts herdaminne) med Seth Nikolaus Sundelin. (Kyrkoherde i Lit 1906-1923. Född 1849-11-18 i Sorsele (Leonard Bygdén, Hernösands stifts herdaminne). Död 1923-06-09 i Lit (Leonard Bygdén, Hernösands stifts herdaminne).) Far: Ferdinand Sundelin. Komminister i Umeå stad 1863-1868. Född 1819-09-06 i Arjeplog (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Död 1868-05-21 i Umeå (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Mor: Eva Agata Rehn. Född 1823-07-15 i Åsele (Per Olov Österlind). Död 1898-09-11 i Burträsk (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne).

Tabell 90 (generation 10)

(Från Tabell 87, s )

Lovisa Helena Rehn. Född 1821-04-24 i Åsele (Peter Lindahl). Död 1906-06-10 (Peter Lindahl). Gift 1845 (Peter Lindahl) med Per Vilhelm Lindahl. (Kronolänsman i Näsåker. Född 1821-05-30 (Peter Lindahl). Död 1892-06-29 (Peter Lindahl). Flyttade 1838-06-12 från Lövånger till Umeå (Peter Lindahl).)

Barn:

Georg Wilhelm Lindahl. Född (Peter Lindahl).

Axel Samuel Lindahl. Född (Peter Lindahl).

Alfred August Lindahl. Född (Peter Lindahl).

Knut Emil Lindahl. Född (Peter Lindahl).

Karl Gideon Lindahl. Född (Peter Lindahl).

Nanna Helena Lindahl. Född (Peter Lindahl).

Gustav Enok Lindahl. Född (Peter Lindahl).

Lydia Vilhelmina Lindahl. Född (Peter Lindahl).

Lovisa Petronella Lindahl. Född (Peter Lindahl).

Lilly Johanna Lindahl. Född (Peter Lindahl). Se tabell 91, s .

Gotthard Johannes Lindahl. Född (Peter Lindahl).

Ernst Kristian Lindahl. Född (Peter Lindahl).

Tabell 91 (generation 11)

(Från Tabell 90, s )

Lilly Johanna Lindahl. Född (Peter Lindahl). Gift med Kristian Hörnfeldt. (Född (Frank Orton).)

Tabell 92 (generation 10)

(Från Tabell 87, s )

Eva Agata Rehn. Född 1823-07-15 i Åsele (Per Olov Österlind). Död 1898-09-11 i Burträsk (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Gift 1846-08-30 i Lycksele (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne) med Ferdinand Sundelin. (Komminister i Umeå stad 1863-1868. Född 1819-09-06 i Arjeplog (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Död 1868-05-21 i Umeå (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne).) Far: Nils Johan Sundelin. Kyrkoherde och distriktsprost i Arjeplog. Född 1770-02-03 i Jokkmokk (Per Olov Österlind). Död 1822-06-09 i Arjeplog (Per Olov Österlind). Inskriven i Piteå trivialskola 1784. Student i Uppsala 1786. Prästvigd 31 maj 1795 i Härnösand till pastorsadjunkt åt fadern i Arjeplog. Förestod 1796 Kvikkjokks komministratur mne återgick till adjunktsbefattningen. Tf skolmästare i Arjeplog 1804-07. Pastor i Arjeplog 1807-22, från 1820 distriktsprost över södra lappmarken. "Han var en kraftfull herde...och han hade en sällsynt makt öfver sina åhörares sinnen..." (Per Olov Österlind). Mor: Anna Brita Nordlund. Född 1778-04-10 i Backen, Umeå lfs (Per Olov Österlind). Död 1858-07-02 i Norrlunda, Lycksele (Per Olov Österlind).

Barn:

Seth Nikolaus Sundelin. Född 1849-11-18 i Sorsele (Leonard Bygdén, Hernösands stifts herdaminne). Död 1923-06-09 i Lit (Leonard Bygdén, Hernösands stifts herdaminne). Se tabell 93, s .

Tabell 93 (generation 11)

(Från Tabell 92, s )

Seth Nikolaus Sundelin. Kyrkoherde i Lit 1906-1923. Född 1849-11-18 i Sorsele (Leonard Bygdén, Hernösands stifts herdaminne). Död 1923-06-09 i Lit (Leonard Bygdén, Hernösands stifts herdaminne). Gift 1885-04-15 (Leonard Bygdén, Hernösands stifts herdaminne) med Ida Kristina Lindahl. (Född 1851-02-08 i Åsele (Leonard Bygdén, Hernösands stifts herdaminne). Död 1918-06-08 i Lits prsätgård (Leonard Bygdén, Hernösands stifts herdaminne).) Far: Olof Lindahl. Född 1811-11-20 (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Död 1898-04-12 i Vilhelmina (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Mor: Erika Katarina Bernhardina Rehn. Född 1819-08-26 (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Död 1916-06-20 i Lits prästgård (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne).

Tabell 94 (generation 8)

(Från Tabell 80, s )

Elisabeth Margareta Rehn. Född 1754-04-24 i Älvkarleby (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Sjuklig och blind (Bygdén). Gift 1786-03-30 (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne) med Erik Dyhr. (Rådman och tapetfabrikör i Umeå.)

Tabell 95 (generation 8)

(Från Tabell 80, s )

Catharina Helena Rehn. Född 1756-10-01 i Älvkarleby (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Död 1813-10-19 i Notvik, Luleå (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Gift med Lars Magnus Moritz. (Kapten vid Västerbottens regemente. Bosatt på Notviks hemman i Luleå (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne).)

Tabell 96 (generation 8)

(Från Tabell 80, s )

Maria Agatha Rehn. Född 1759-10-06 i Älvkarleby (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Död 1817-09-09 (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Gift med Abraham Häggström. (Kyrkoherde i Överkalix 1791-1810. Född 1754-08-07 (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Död 1810-08-09 i Överkalix prästgård (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne).) Far: Abraham Häggström. Kyrkoherde i Burträsk 1768-1780. Född 1702-08-13 i Piteå nya stad (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Död 1780-03-16 i Burträsk (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Mor: Maria Catharina Modin. Född 1726 (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne).

Barn:

Erik Abraham Häggström. Född 1787-10-23 i Burträsk (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Död 1852-01-27 i Nederkalix (J K Sörblom). Se tabell 97, s .

Axel Fredrik Häggström. Komminister i Nederkalix. Född 1789-03-04 (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne).

Tabell 97 (generation 9)

(Från Tabell 96, s )

Erik Abraham Häggström. Komminister i Nederkalix. Född 1787-10-23 i Burträsk (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Död 1852-01-27 i Nederkalix (J K Sörblom). Gift 1815-01-29 (J K Sörblom) med Sara Magdalena Bergner. (Född 1793-08-28 i Umeå stad (J K Sörblom). Död 1825-05-24 i Gammelbyn, Burträsk (J K Sörblom).) Far: Laurens Petter Bergner. Lantmätare. Mor: Anna Sofia Renmark. Född 1766-08-17 i Umeå (J K Sörblom). Död 1843-06-01 i Råneå (J K Sörblom).

Barn:

Sofia Agata Häggström. Född 1815-07-15 i Råneå (J K Sörblom).

Lorentz Abraham Häggström. Född 1818-04-26 i Ånäset, Nysätra (J K Sörblom).

Teodor Häggström. Född 1819-10-02 i Nybyn (J K Sörblom). Död 1820-10-11 (J K Sörblom).

Agathademom Häggström. Skräddare. Född 1820-11-27 (J K Sörblom).

Maria Magdalena Häggström. Skollärarinna. Född 1822-02-10 (J K Sörblom).

Erika Abrahamina Häggström. Född 1823-05-09 i Gammelbyn, Burträsk (J K Sörblom). Död 1823-10-02 (J K Sörblom).

Carl Leonard Häggström. Född tvilling 1824-09-28 (J K Sörblom). Död 1824-12-20 (J K Sörblom).

Frans Leo Häggström. Född tvilling 1824-09-29 (J K Sörblom). Död 1825-01-09 (J K Sörblom).

Tabell 98 (generation 7)

(Från Tabell 79, s )

Magdalena Rehn. Född 1708-09-05 i Piteå lfs. Gift 1739-01-23 (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne, Uppsala 1925) med Johan Baeckman. (Organist i Luleå stad.)

Tabell 99 (generation 5)

(Från Tabell 77, s )

Birgitta Rhen. Död (hustru Brita Samuelsdotter Reen) 1675-09-26 i Piteå lfs. Gift med Lars Henriksson Strand. (Komminister i Piteå lfs 1664-1679. Född i Härnösand (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Död 1679 (Carl Henrik Carlsson). Begravd 1679-12-07 i Piteå lfs (Carl Henrik Carlsson). Hustru Elisabet Burman efter sahl hr Lars och två barn 1680-11-28 i Piteå lfs (BD).) Far: Henrik Strand. Borgare i Härnösand.

Barn:

Henrik Strand. Född 1661 (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Gymnasist 1677 i Härnösand (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Student 1679 i Åbo (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Informator 1686 i Stockholm (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne).

dotter. Född 1663-01-25 (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Död 1663-02-14 (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne).

son Strand. Född 1663-12-.. (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne).

barn. Född 1665-08-06 i Piteå lfs (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne).

Samuel Strand. Född 1666-11-11 i Piteå lfs (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Begravd 1666-12-01 i Piteå lfs (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne).

Andreas Strand. Född 1668-02-16 i Piteå lfs (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne).

Emerentia Strand. Begravd 1670-04-02 i Piteå lfs (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne).

Samuel Strand. Född 1671-01-06 i Piteå lfs (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne).

Brita Strand. Född 1672-04-28 i Piteå lfs (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Död 1675 i Piteå lfs (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne).

Catharina Strand. Begravd 1673-09-28 i Piteå lfs (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne).

Emerentia Strand. Född 1675-05-18 i Piteå lfs (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Begravd 1675-07-03 i Piteå lfs (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne).

Tabell 100 (generation 5)

(Från Tabell 77, s )

Catharina Rhen. Född 1653 (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne, Uppsala 1925). Död 1716-05-17 i Råneå (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Gift med Gullik Blix. (Född 1648-05-12 i Tuna, Medelpad (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Död 1725-05-14 i Råneå (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Kyrkoherde i Råneå 1693-1723.) Far: Magnus Simonis Blix. Kyrkoherde i Tuna, Medelpad 1661-1664. Född omkring 1620 (Leonard Bygdén, Hernösands stifts herdaminne). Död 1664 i Tuna, Medelpad (Leonard Bygdén, Hernösands stifts herdaminne). Mor: Elisabet Gulliksdotter Helsing. Magnus Blix efterlämnade hustru och många små barn i stort armod. Elisabet Helsing erhöll dubbla nådår enligt kgl brev 16/3 1665. Hon flyttade efter makens död till Sundby i Boteå, där hennes broder kapten Johan Gulichsson bodde. (Leonard Bygdén).

Barn:

Christina Gulliksdotter. Se tabell 101, s .

Samuel Gulicii Blix. Född 1686-06-.. i Boteå (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Död 1740-03-17 i Råneå (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Se tabell 111, s .

Sofia Blix. Se tabell 112, s .

Catharina Gulliksdotter. Född 1695-12-09 i Råneå (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Död 1696-11-29 i Råneå (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne).

Tabell 101 (generation 6)

(Från Tabell 100, s )

Christina Gulliksdotter. Gift med Ture Hansson Ruuth. (Borgare i Luleå. Född i Rutvik, Luleå sn. Död 1734.) Far: Hans Jakobsson Ruuth. Bonde i Rutvik, Luleå lfs och rådman, borgmästare och skutskeppare i Luleå. Död 1660. Mor: Sigrid Persdotter. Född i Alvik, Luleå landsförsamling.

Barn:

Hans Turesson Ruuth. Död 1734. Se tabell 102, s .

Tabell 102 (generation 7)

(Från Tabell 101, s )

Hans Turesson Ruuth. Borgare i Luleå. Död 1734. Gift med Brita Andersdotter Pallman. (Född 1674 i Uleåborg (Olle Malmsten). Död 1754 i Luleå stad (Olle Malmsten).)

Barn:

Karin Ruuth. Född 1702 i Luleå stad. Möjligen dotter till Hans Turesson Ruuth, i annat fall till Hans Toresson och hans hustru Anna.

Maria Ruuth. Född 1704-09-26 i Luleå stad (C:1). Se tabell 103, s .

Johan Ruuth. Född 1706-12-29 i Luleå stad. Se tabell 109, s .

Per Ruuth. Född 1709 i Luleå stad.

Hans Ruuth. Född 1713-06-25 i Luleå stad. Död 1776-04-14 i Luleå stad (C:2). Se tabell 110, s .

Lisbeta Ruuth.

Tabell 103 (generation 8)

(Från Tabell 102, s )

Maria Ruuth. Född 1704-09-26 i Luleå stad (C:1). Gift 1733-03-01 i Luleå stad (C:1) med Erik Ekman. (Född 1702-04-20 i Sunderbyn 6, Luleå lfs (BD) (C:1). Dopvittnen: Hans? Biörn?, Postmästare? Gröning och Michel Biuur ifrån ?, Madame Malin Forssman, Christina Plantin och Jungfru Brita Plantin. Handelsman i Luleå stad. Död 1740-01-08 i Luleå stad (C:2).) Far: Jöns Andersson Ekman. Länsman i Sunderbyn 6, Luleå lfs, sedan Gammelstad, Luleå lfs. Född i Smedsbyn 8, Luleå lfs (BD). Död före 1707-02-14 i Gammelstad, Luleå lfs (BD) (C:1 änkan dopvittne i födelsenotis). Betalade för otidigt sängalag 1702-04-20 i Luleå lfs (BD) (Albert Nordberg). Mor: Elisabet Duus. Död 1743-05-25 i Luleå stad (BD) (C:2). Nämnd som dopvittne tillsammans med dotter i Nystaden för Malin Persdotters barn fött 1725-07-07 i Alvik 2, Luleå (BD) (Luleå lfs C:1).

Barn:

Zackarias Ekman. Född 1734-02-23 i Luleå stad (C:1). Dopvittnen: Comminister Jöns Hernodius, handelsman Zacharias Carlsson, dito Daniel Bolin, Mons Johan Ruut, Madame Catharina Orre, Madame Magdalena Schoug, hustru Brita Pallman, Jungfru Brita Ekman. Död 1734-05-05 i Luleå stad (C:1).

Hans Ekman. Född 1735-11-16 i Luleå stad (C:1). Se tabell 104, s .

Jöns Ekman. Född 1736-12-30 i Luleå stad (C:1). Död 1817 i Luleå stad (AI:3). Se tabell 106, s .

Erik Ekman. Född 1738-02-01 i Luleå stad (C:1 dödsnotis). Död 1738-08-01 i Luleå stad (C:1).

Abraham Ekman. Född 1739-05-23 i Luleå stad (C:1). Död 15 veckor och en dag gammal 1739-08-28 i Luleå stad (C:1). Dopvittnen: comminister J Hernelius, madame Margareta Hernelius, handelsman Olof Loffman, hustru Sa Öman, handelsman Lars Lung, jungfru Barbro Lung.

Tabell 104 (generation 9)

(Från Tabell 103, s )

Hans Ekman. Handelsman. Född 1735-11-16 i Luleå stad (C:1). Dopvittnen: Handelsman Arendt Renmarck, do Johan Ekman, Mons Carl Unberg, Madame Christina Hahn, hustru Elisabet Schotte, Jungfru Anna Unberg. Dopvittne tillsammans med makan för Per Nilssons barn fött 1777-09-21 i Ersnäs 5, Luleå lfs (C:4). Gift omkring 1762 (Luleå stad AI:1) med Catharina Montell. (Född omkring 1740 i Luleå stad (C:2 dödsnotis). Död av lungsot, 39 år gammal 1779 i Luleå stad (C:2). Dopvittne tillsammans med maken för Per Nilssons barn fött 1777-09-21 i Ersnäs 5, Luleå lfs (C:4).) Far: Carl Petter Montell. Tull- och accisskrivare i Luleå stad. Född 1702 i Nyland (Anders Sandström). Död 1743-04-05 i Luleå stad (Anders Sandström). När bouppteckning hölls 1745-07-03 efter Marias första man Carl Petter Montell antecknades endast barnen Carl Petter, Emanuel och Catharina. Detta måste betyda att övriga barn i första giftet voro döda. Bouppteckningen som hölls dryga två år efter mannens död kom säkerligen till stånd med anledning av Marias förestående gifte med Hindrich Forbus. Av fast egendom fanns endast en stolpbod och en stugbod. Bland lösöret må nämnas tvenne guldringar vilka fadern givit dottern Catharina samt en förgylld pokal om 32 lod, en snusdosa om 6 3/4 lod, en förgylld tumlare om 2 lod och en sked om 3 lods vikt, det senare allt i silver. Av detta hade Emanuel fått tumlaren och Carl Petter skeden medan fadern ännu var i livet. Familjen synes ha hållit sig med två kor. (Anders Sandström i boken Per Clemetsson och hans ättlingar, Luleå 1984) Mor: Maria Christmansdotter Ahlman. Född 1703-10-04 i Alvik 3, Luleå landsförsamling. Död 1773-03-12.

Barn:

Maria Brita Ekman. Född 1763-04-10 i Luleå stad (C:2). Se tabell 105, s .

Erik Ekman. Född 1767-12-11 i Luleå stad (C:2). Död av okänd barnsjukdom 1768-05-12 i Luleå stad (C:2). Dopvittnen: handelsman Isak Hahn, madame Anna Helena Moden, mons Abraham Hahn, jungfru Brita Ruth.

Carl Ekman. Född 1771-10-14 i Luleå stad (C:2). Död 1794 i Luleå stad (AI:2). Dopvittnen: Borgaren Hans Ruth, Monsr Benjamin Hahn Johanis, dito Johan Unberg, Madame Brita Brant, Jungfru Margareta Hernelia, dito Elisabetha Hahn.

Tabell 105 (generation 10)

(Från Tabell 104, s )

Maria Brita Ekman. Född 1763-04-10 i Luleå stad (C:2). Dopvittnen: Rådman Eric Unberg, hustru Maria Ahlman, handelsman C P Montell, hustru Brita Ekman, Mons Jöns Ekman, Jungfru Anna Greta Hahn. Gift 1784 i Luleå stad (AI:2) med Erik Wahlberg. (Född 1751-04-11 i Luleå stad (C:2).) Far: Erik Samuelsson Wahlberg. Handelsman. Född 1717 (Luleå stad C:2 dödsnotis). Död av slag, 58 år gammal 1775-05-21 i Luleå stad (C:2). Mor: Brita Ruuth.

Tabell 106 (generation 9)

(Från Tabell 103, s )

Jöns Ekman. Född 1736-12-30 i Luleå stad (C:1). Död 1817 i Luleå stad (AI:3). Dopvittnen: Handelsman Zachris Carlsson, Borgaren Salomon Frimodig, Mons Peter Ruut, hustru Magdalena Liungberg, hustru Elisabetta Duus, hustru Anna Calicia. Råd- och handelsman. Gift med Maria Moberg. (Född 1751-02-16 i Ytterbyn, Nederkalix (C:2). Död 1803 i Luleå stad (AI:3).) Far: Erik Eriksson Moberg. Mor: Maria Nilsdotter. Född 1731-07-29 i Ytterbyn, Nederkalix.

Barn:

Maria Christina Ekman. Född 1778-09-01 i Luleå stad (AI:3). Se tabell 107, s .

Margareta Catharina Ekman. Född 1783-01-.. i Luleå stad (AI:3). Död 1815 i Luleå stad (AI:3). Se tabell 108, s .

Tabell 107 (generation 10)

(Från Tabell 106, s )

Maria Christina Ekman. Född 1778-09-01 i Luleå stad (AI:3). Flyttade 1798 från Luleå stad till Torneå (Luleå stad AI:3). Gift 1798 (Luleå stad AI:3) med Lars Johansson Tornberg. (Född 1771-09-23 (Kjell Lassinantti).) Far: Johan Larsson Tornberg. Handlesman. Född 1747-12-19 (Kjell Lassinantti). Mor: Brita Törnqvist. Född 1747-12-26 (Kjell Lassinantti).

Barn:

Johan Larsson Tornberg. Född 1799 (Kjell Lassinantti).

Lars Larsson Tornberg. Handlesman. Född 1800-12-24 (Kjell Lassinantti).

Brita Maria Larsdotter Tornberg. Född 1802-06-22 (Kjell Lassinantti).

Susanna Margareta Larsdotter Tornberg. Född 1804-05-16 (Kjell Lassinantti).

Johan Gustav Larsson Tornberg. Född 1806-11-04 (Kjell Lassinantti).

Tabell 108 (generation 10)

(Från Tabell 106, s )

Margareta Catharina Ekman. Född 1783-01-.. i Luleå stad (AI:3). Död 1815 i Luleå stad (AI:3). Gift 1804 (Luleå stad AI:3) med Lars Anton Wallmark. (Regementsskrivare. Född 1772-04-11 (Luleå stad AI:3). Flyttade 1804 från Skellefteå till Luleå stad (Luleå stad AI:3).)

Tabell 109 (generation 8)

(Från Tabell 102, s )

Johan Ruuth. Född 1706-12-29 i Luleå stad. Gift med Anna Hahn. Far: Rudolf Hahn. Läns- och handelsman. Borgare 1686 i Luleå (Svenskt biografiskt lexikon). Länsman 1706 i Luleå socken (Svenskt biografiskt lexikon). Mor: Anna Orre.

Tabell 110 (generation 8)

(Från Tabell 102, s )

Hans Ruuth. Född 1713-06-25 i Luleå stad. Död 1776-04-14 i Luleå stad (C:2). Gift

Barn:

Peter Ruuth.

Hans Ruuth.

Johan Ruuth.

Maria Ruuth.

Tabell 111 (generation 6)

(Från Tabell 100, s )

Samuel Gulicii Blix. Kyrkoherde i Råneå 1723-1740. Född 1686-06-.. i Boteå (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Död 1740-03-17 i Råneå (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Gift 1713-03-03 (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne) med Christina Häggman. (Född 1694-01-24 i Piteå (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Död 1763-08-06 i Råneå (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne).) Far: Erik Eriksson Glasmästare Häggman. Skeppare, rådman, glasmästare och handlande i Piteå stad. Född 1667 i Piteå stad (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 73 2001). Död 1734-1735 (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 73 2001). Borgare från 1688 till 1734 i Piteå stad. Mor: Christina Rockstadia. Född 1659 (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Död 1712-10-17 i Piteå (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne).

Barn:

Catharina Blix. Född 1720-08-02 i Råneå (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Död 1756-01-24 (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Repetition, se tabell 37, s .

Christina Blix. Född 1723-07-14 i Råneå (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Död 1723-08-21 i Råneå (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne).

Magnus Blix. Född 1729-08-22 i Råneå (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Död 1729-11-04 i Råneå (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne).

Tabell 112 (generation 6)

(Från Tabell 100, s )

Sofia Blix. Gift 1699-01-01 (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne) med Petrus Rockstadius. (Komminister i Råneå. Född 1665-01-02 (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Död 1710-05-20 i Råneå (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne).) Far: Petrus Rockstadius. Kyrkoherde i Råneå. Född omkring 1620 i Rösta, Resele. Död 1691 i Råneå (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Mor: Kristina Sidenia. Född 1632 i Nyland, Sidensjö. Levde 1704 (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne).

Tabell 113 (generation 5)

(Från Tabell 77, s )

Sofia Rehn. Död 1695. Enligt Albert Nordberg dotter till kyrkoherde Samuel Rehn. Gift med Jacob Nilsson Ruuth. (Borgmästare i Luleå 1694-1709. Död 1709. Nämnd 1679 (Olle Malmsten).) Far: Nils Jakobsson. Borgmästare 1661-1669, tullnär i Luleå. Född i Bensbyn, Nederluleå. Död 1703-01-11. Nämnd från 1642 till 1703 (Olle Malmsten). Mor: Anna Hansdotter. Död 1670. Nämnd som hustru till Nils Jakobsson Ruuth 1649. Testamente efter henne 1670.

Barn:

Anna Ruuth. Se tabell 114, s .

Tabell 114 (generation 6)

(Från Tabell 113, s )

Anna Ruuth. Gift 1:o med Arendt Larsson Renmarck. (Handlande i Luleå. Far: Lars Erasmusson, bokhållare på Kengis Bruk. Mor: Margareta Grape, dotter till f. bruksägaren Arendt Grape och Klara Reuter. (Ernst Grape, Sture Torikka från JK Sörblom)) Far: Lars Erasmusson. Bruksbokhållare. Mor: Margareta Arendtsdotter Grape. Född 1642 (Kjell Lassinantti). Gift 2:o med Erik Dahlgren. (Borgmästare i Piteå.)

Barn i första kullen

Jacob Arendtsson Renmarck. Född 1691-10-24 i Luleå nystad (Albert Nordberg). Död 1755-06-30 i Luleå (Albert Nordberg). Se tabell 115, s .

Lars Arendtsson Renmark. Född 1693-01-25 (J K Sörblom). Död 1693-04-23 (J K Sörblom).

Anna Arendtsdotter Renmark. Född 1699-10-11 (J K Sörblom). Död 1714-11-11 (J K Sörblom).

Samuel Arendtsson Renmark. Född 1701-11-14 (J K Sörblom).

Lars Arendtsson Renmark. Född 1706-03-19 (J K Sörblom). Död 1706-07-08 (J K Sörblom).

Carl Arendtsson Renmark. Född 1710-04-02 (J K Sörblom).

Tabell 115 (generation 7)

(Från Tabell 114, s )

Jacob Arendtsson Renmarck. Kontraktsprost. Född 1691-10-24 i Luleå nystad (Albert Nordberg). Kyrkoherde från 1736 till 1755 i Luleå lfs (Albert Nordberg). Död 1755-06-30 i Luleå (Albert Nordberg). Gift 1:o 1723-10-29 i Härnösand (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne) med Anna Catharina Wänman. (Född 1704-06-28 i Nederkalix (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Död 1753-02-08 i Luleå lfs (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne).) Far: Carl Erici Wänman. Prost i Nederkalix. Född 1659-10-30 i Vännäs, Umeå lfs (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Död på hösten 1714 i Nederkalix (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Mor: Sigrid Salin. Född 1660 (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Död 1743-11-06 (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Gift 2:o 1753-10-04 i Umeå (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne) med Anna Sofia Lagerborg. (Född 1719-01-20 (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Död 1783-10-16 (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne).) Far: Daniel Lagerborg. Överstelöjtnanten vid Västerbottens regemente.

Barn i första kullen

Carl Renmark. Född 1724-10-19 i Härnösand (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Död 1773-09-18 (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Se tabell 116, s .

Jacob Renmark. Född 1727-02-19 i Härnösand (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Begravd 1727-05-19 i Härnösand (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne).

Arendt Renmark. Född 1728 (J K Sörblom). Död 1730-01-19 (J K Sörblom).

Olaus Renmark. Född 1730-02-19 (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Begravd 1730-05-07 (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne).

Jacob Renmark. Född 1732-06-05 (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Död 1740-02-04 i Luleå (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne).

Arendt Renmark. Född 1735-01-15 i Härnösand (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Död 1792-03-16 i Umeå stad (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Se tabell 117, s .

Zackarias Renmark. Född 1739-09-03 i Luleå (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Död 1739-09-06 i Luleå (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne).

Jacob Johan Renmark. Kommiss. lantmätare, andre lantmätare i Örebro län. Född 1743-02-10 i Luleå (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Död ogift 1810-02-19 i Nora stad (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne).

Tabell 116 (generation 8)

(Från Tabell 115, s )

Carl Renmark. Kollega i Piteå trivialskola. Född 1724-10-19 i Härnösand (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Död 1773-09-18 (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Gift med Anna Margareta Fluur. (Född 1735 i Umeå lfs (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Död som änka 1782-10-28 (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne).) Far: Erik Johansson Fluur. Kyrkoherde i Umeå lfs. Född 1697-11-11 i Skellefteå förs (Hernösands stifts herdaminne). Död 1757-02-11 i Umeå lfs (Hernösands stifts herdaminne). Mor: Anna Burman. Född 1704-12-12 i Piteå stad (Piteanor 2000). Död 1757-06-.. i Umeå lfs (Hernösands stifts herdaminne). Av barnen, 6 söner och 6 döttrar, avled 7 före fadern.

Tabell 117 (generation 8)

(Från Tabell 115, s )

Arendt Renmark. Vice häradshövding, avvittringsdomare i södra Lappmarken. Född 1735-01-15 i Härnösand (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Död 1792-03-16 i Umeå stad (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Gift före 1765 (J K Sörblom) med Anna Häggström. (Född 1745-01-01 i Umeå (J K Sörblom). Död 1776-02-12 i Umeå (J K Sörblom).) Far: Johan Häggström. Mor: Catharina Andersdotter Sikström.

Barn:

Anna Catharina Renmark. Född 1765-04-11 i Umeå (J K Sörblom). Död 1765-04-25 i Umeå (J K Sörblom).

Anna Sofia Renmark. Född 1766-08-17 i Umeå (J K Sörblom). Död 1843-06-01 i Råneå (J K Sörblom). Se tabell 118, s .

Christina Catharina Renmark. Född 1767-08-22 i Umeå (J K Sörblom). Död 1767-10-24 i Umeå (J K Sörblom).

Jacob Georg Renmark. Född 1772-04-20 i Umeå (J K Sörblom). Död 1773-05-31 i Umeå (J K Sörblom).

Arendt Johan Renmark. Född 1775-04-24 i Umeå (J K Sörblom). Död 1775-08-11 i Umeå (J K Sörblom).

Tabell 118 (generation 9)

(Från Tabell 117, s )

Anna Sofia Renmark. Född 1766-08-17 i Umeå (J K Sörblom). Död 1843-06-01 i Råneå (J K Sörblom). Gift 1785-12-11 i Umeå (J K Sörblom) med Laurens Petter Bergner. (Lantmätare.) Far: Erik Bergner. Sidenkrämare i Gävle. Mor: Sara Margareta Sehlberg.

Barn:

Erik Arendt Bergner. Född 1786-10-27 i Umeå stad (J K Sörblom). Död 1852-01-04 (J K Sörblom). Se tabell 119, s .

Anna Margareta Bergner. Född 1787-11-22 i Umeå stad (J K Sörblom). Död 1788-02-03 i Umeå stad (J K Sörblom).

Lars Jacob Renmark. Född 1789-05-07 i Umeå stad (J K Sörblom). Död ogift 1846-02-27 i Umeå stad (J K Sörblom). Blind (J K Sörblom).

Anna Sofia Bergner. Född 1790-07-08 i Umeå stad (J K Sörblom). Död ogift 1866-04-20 (J K Sörblom).

Per Gustaf Bergner. Född 1791-08-03 i Umeå stad (J K Sörblom). Död 1791-11-07 i Umeå stad (J K Sörblom).

Sara Magdalena Bergner. Född 1793-08-28 i Umeå stad (J K Sörblom). Död 1825-05-24 i Gammelbyn, Burträsk (J K Sörblom). Se tabell 120, s .

Johan Fredrik Bergner. Född 1796-01-25 i Luleå lfs (J K Sörblom).

Carl Peter Bergner. Född 1797-06-30 i Luleå lfs (J K Sörblom). Död 1799-02-06 i Luleå lfs (J K Sörblom).

Samuel Magnus Bergner. Född 1799-04-19 i Råneå (J K Sörblom). Död 1800-11-30 i Råneå (J K Sörblom).

Carl Fredrik Bergner. Född 1801-01-02 i Råneå (J K Sörblom). Död 1872-12-21 (J K Sörblom). Se tabell 121, s .

Laurentia Petronella Bergner. Född 1802-01-23 i Råneå (J K Sörblom). Död 1859-11-02 (J K Sörblom). Se tabell 122, s .

Johan Otto Bergner. Skolmästare i Råneå. Född 1803-01-27 i Råneå (J K Sörblom). Död ogift 1836-06-06 i Råneå (J K Sörblom).

Margareta Justina Bergner. Född 1804-02-11 i Råneå (J K Sörblom). Död 1851-08-13 (J K Sörblom). Se tabell 123, s .

Per Edvard Bergner. Född 1807-01-11 i Råneå (J K Sörblom). Död 1844-05-08 i Råneå (J K Sörblom). Se tabell 124, s .

Tabell 119 (generation 10)

(Från Tabell 118, s )

Erik Arendt Bergner. Född 1786-10-27 i Umeå stad (J K Sörblom). Död 1852-01-04 (J K Sörblom). Gift 1808-07-24 (J K Sörblom) med Ulrika Sundelin.

Tabell 120 (generation 10)

(Från Tabell 118, s )

Sara Magdalena Bergner. Född 1793-08-28 i Umeå stad (J K Sörblom). Död 1825-05-24 i Gammelbyn, Burträsk (J K Sörblom). Gift 1815-01-29 (J K Sörblom) med Erik Abraham Häggström. (Komminister i Nederkalix. Född 1787-10-23 i Burträsk (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Död 1852-01-27 i Nederkalix (J K Sörblom).) Far: Abraham Häggström. Kyrkoherde i Överkalix 1791-1810. Född 1754-08-07 (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Död 1810-08-09 i Överkalix prästgård (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Mor: Maria Agatha Rehn. Född 1759-10-06 i Älvkarleby (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Död 1817-09-09 (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne).

Barn:

Sofia Agata Häggström. Född 1815-07-15 i Råneå (J K Sörblom).

Lorentz Abraham Häggström. Född 1818-04-26 i Ånäset, Nysätra (J K Sörblom).

Teodor Häggström. Född 1819-10-02 i Nybyn (J K Sörblom). Död 1820-10-11 (J K Sörblom).

Agathademom Häggström. Född 1820-11-27 (J K Sörblom).

Maria Magdalena Häggström. Född 1822-02-10 (J K Sörblom).

Erika Abrahamina Häggström. Född 1823-05-09 i Gammelbyn, Burträsk (J K Sörblom). Död 1823-10-02 (J K Sörblom).

Carl Leonard Häggström. Född tvilling 1824-09-28 (J K Sörblom). Död 1824-12-20 (J K Sörblom).

Frans Leo Häggström. Född tvilling 1824-09-29 (J K Sörblom). Död 1825-01-09 (J K Sörblom).

Tabell 121 (generation 10)

(Från Tabell 118, s )

Carl Fredrik Bergner. Född 1801-01-02 i Råneå (J K Sörblom). Död 1872-12-21 (J K Sörblom). Gift 1828-12-14 (J K Sörblom) med Gustava Brodin.

Tabell 122 (generation 10)

(Från Tabell 118, s )

Laurentia Petronella Bergner. Född 1802-01-23 i Råneå (J K Sörblom). Död 1859-11-02 (J K Sörblom). Gift 1828-12-14 (J K Sörblom) med Nils Bröms. (Lantmätare.)

Tabell 123 (generation 10)

(Från Tabell 118, s )

Margareta Justina Bergner. Född 1804-02-11 i Råneå (J K Sörblom). Död 1851-08-13 (J K Sörblom). Gift 1843-10-23 (J K Sörblom) med Lars Gustav Bergman.

Tabell 124 (generation 10)

(Från Tabell 118, s )

Per Edvard Bergner. Lantmätare i Västerbottens län. Född 1807-01-11 i Råneå (J K Sörblom). Död 1844-05-08 i Råneå (J K Sörblom). Lantmätare i Norrbotten. Examen 1827. Vice lantmätare 1831, Vid avvittringen 1834-45. Kom. Lantmätare 1837. (J K Sörblom). Gift 1834-06-08 i Råneå (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne) med Helena Burman. (Född 1810-06-01 i Luleå (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Död 1873-02-10 i Burträsk prästgård (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne).) Far: Olof Burman. Kyrkoherde 1819-1843 och prost i Råneå. Född 1772-03-25 i Piteå (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Död 1843-12-25 i Råneå (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Burman fick utstå mycket obehag med anledning av den sekteristiska rörelse för vilken Lars Andersson Riström i Råneå var ledare. De vägrade höra skriftemålet, då de själva skriftade sig i stugorna. Lars och hans hustru dömdes därför till vatten och bröd. En söndagsmorgon 1823 rådde stor livlighet på Råneå kyrkplats. Lars Andersson och anhängare hade slagit sig ned på altarringen och sjöng Sions sånger. Burman kom inrusande. Han stötte sin käpp i golvet och frågade: Finns då ingen ordning i Guds hus? Lars Andersson vägrade lämna kyrkan förrän han givit sig själv syndernas förlåtelse, vilket han också gjorde. Dömdes till strängare straff, blev så småningom allt mera världsfrånvänd och till slut galen. Han reste runt i bygderna tillsammans med en ung flicka som han kallade Kristi brud. Kallade sig själv Kristus. Hamnade på Danvikens hospital. Tillfrisknade något senare själsligen, ångrade sina gärningar och skrev till Burman om förlåtelse för sina handlingar, som han förstod givit prästen mycket besvär. Själv led Burman av andtäppa och hade svag röst. (icke ordagrann avskrift av HsH gjord av JK Sörblom) Mor: Anna Catharina Wallis. Född 1778-06-04 (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Död 1846-04-08 (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne).

Barn:

Edvard Bergner. Född 1835-03-11 i Råneå (J K Sörblom). Död 1877-09-24 i Luleå stad (J K Sörblom). Se tabell 125, s .

Anna Bergner. Född 1837-01-07 i Råneå (J K Sörblom). Död 1840-04-07 i Råneå (J K Sörblom).

Petter Olof Bergner. Född 1839-06-06 i Råneå (J K Sörblom). Död i Burträsk (J K Sörblom). Se tabell 126, s .

Maria Bergner. Född 1842-02-27 i Råneå (J K Sörblom). Se tabell 127, s .

Tabell 125 (generation 11)

(Från Tabell 124, s )

Edvard Bergner. Tullvaktmästare i Luleå stad. Född 1835-03-11 i Råneå (J K Sörblom). Död 1877-09-24 i Luleå stad (J K Sörblom). Gift 1857-03-20 i Piteå (J K Sörblom) med Lovisa Rehn. (Född 1828-02-24 i Piteå (J K Sörblom). Död 1889-03-02 i Luleå stad (J K Sörblom).

GRAF-BREF.

Nr 16

Till Fru Lovisa Bergner afstå vi och upplåta Vi, Committerade, å Luleå Stadsförsamlings vägnar och på grund af det beslut, som vid allmän kyrkostämma, den 13 december 1876, blifvit fattadt, Grafstället å Stadens Nya Begrafningsplats, under N:o 16, innehållande 20 fot i längd och 16 fot i bredd, eller en arealvidd af 320 qvadratfot, emot en betingad köpeskilling af 16 Kronor och __ öre; och som nämnde köpeskilling, denna dag, blifvit till fullo betald, alltså afhända Vi Stadsförsamlingen berörde Grafställe, som vi tillegna Köparen att såsom annan välfången egendom för sig, anhöriga och efterkommande, ega och områda, likväl med det å allmän kyrkostämma den 19 September 1873 bestämda vilkor, att inom fem år hafva verkstäldt plantering omkring grafven, i annat fall, samt utan afgiftens återbetalning, återfaller platsen till staden och upplåtes åt annan person, äfvensom då af Kyrkorådet godkänd inhägnad eller likhus derå uppföras, det åligger Grafställets egare eller dess rätts innehavare, att detsamma tillbörligen underhålla.

Luleå den 25 September 1877

Oskar Burman

J. Aug. Westman

Tillagt:

Denna grav är inlöst för framtida vård med Kronor Sexhundra (600:-)

Luleå den 26 sept. 1950

J ??? Håkansson enligt uppdrag.

(J K Sörblom)) Far: Johannes Rehn. Sadelmakare. Född 1796-12-06 i Öjebyn, Piteå lfs (J K Sörblom). Död 1840-01-14 i Piteå stad (J K Sörblom). Släktens siste man i Hamnen, Öjebyn (J K Sörblom). Mor: Marta Lindström. Född 1801-05-03 i Uppsala (J K Sörblom). Död 1867-12-16 i Piteå stad (J K Sörblom).

Barn:

Dödfödd son. Död 1858-04-25 i Råneå (J K Sörblom).

Jonas Bergner. Bildhuggare och oljemålare. Född 1859-03-20 (J K Sörblom). Inflyttad 1879 till Norra Amerika (J K Sörblom). Död 1936-01-11 i Newport, Rhode Island, USA (J K Sörblom). Brev mm från J K Sörblom:

Stockholm den 24 Nov 1874

Älskade Pappa!!

Ditt kärkomna bref af den 11 dennes får jag härmed tacka dig för. Jag har länge tänkt om skrifva, men det har ingenting blifvit utaf. Här i Stockholm går det utmärkt bra för mig, jag har gått igenom 1sta och 2dra afdelningen i linearfrihandstekning och jag tänker att gå igenom detta emne denna termin, får väl se om jag hinner; på verkstan går det också bra för mig, men ännu kan jag ej få någon aflöning. Den klädlåda som du talar om, den står ännu kvar hos farrbror i Burträsk. Han lofte att skicka den, men ännu lär det vara ogjort, det har jag fått veta nu, så att den är nog kvar. Hälsa farrbror Hamrin och säg att då jag blir skicklig Bildhuggare så skall jag komma till Luleå och bygga en storartad Bildhuggareverkstad på den tomt han gaf mig för 4 år sedan och så skall jag förse Luleå stad med byster och statyer. (Präktigt luftslott, bara det ej ramlar.) Yngve och Pelle får väl tala med mig en liten stund då, går Pelle i skolan? Hälsa Mamma och mina bröder, Pelle mest. Bryggaregatan ligger på Norrmalm, i St Clara församling, den går från Drottning-gatan ända ned till Clara Sjö. Den bildhuggare som jag arbetar hos heter Mellin, men till våren skall jag försöka att komma till Stockholms skickligaste bildhuggare Herr H Nerpin, får se om det lyckas. Häls Farrbror Anderson från din son.

Jonas Bergner

Stockholm den 6 September 1877

Älskade Mamma!

Nu måste jag bryta tystnaden. Jag har väntadt bref från eder hela sommaren. I början på sommaren har jag bytt om mästare, jag flyttade nemligen till Ornamentsbildhuggaren W Hoffman och der jag fick 4,50 Kr i veckan då jag varit der en månad begärde jag påök och fick 6 Kronor i veckan på dessa 6 Kronor lefver jag nu så godt jag kan. 8 Kronor betalar jag för nattlogi så till klädtvätt och dyligt går det mera än 4 kronor så att det blir 50 öre på dagen till mat många gånger får jag vara utan qvällsmat för att det räcker ej till, då Farrbror kommer hit nu i höst så skall jag be honom att jag får låna litet pengar af honom för det går ej att lefva på 6 Kronor i Weckan.

I oktober kommer jag att börja i Slöjdskolan och då blir det roligare för mig. Jag har nu i sommar varit ute och satt upp Gips, ett olustigt göra att hänga i ställningar. Hälsa Pappa jag kan nog tro att han är ute på bevakning som vanligt. Hälsa mina bröder, det jag loft Pontus skall jag ge Honom, jag fick ej tid att göra något till utstellningen. Skrif snart och låt höra af eder beder din son

Jonas Bergner

Ur Svenskarna i Rhode Island:

Vi skola nu för en stund förflytta oss till Newport, R.I., ty det är vår afsikt att göra läsaren bekant med svenska koloniens i Newport "Grand Old Man", mr Jonas Bergner, förutan hvars biografi detta kapitel vore långt ifrån fyllständigt. Mr Bergner är såväl skulptör som målare och uti hans idylliska hem på Gardiner St hänga dussintals alster från hans pensel. Flertalet af dessa äro marinbilder, hvilket tycks utgöra mr Bergners favoritämne. Newport Beach och trakterna däromkring utgöra också de tacksammaste motiv man gärna kan önska, hvilket tydligen mr Bergner i stort insett. Som målare har mr Bergner förblifvit dilletant, då skulpturen däremot i många år utgjort källan till hans lifsuppehälle. Med den för svensken betecknande tillbakadragenheten föredrar mr Bergner blifva kallad träsnidare i stället för skulptör och som han i sin anställning arbetar mestadels i trä torde detta vara den riktiga benämningen på yrket. De som emellertid sett prof på hans alster vare sig i trä, lera eller gips anse dock denna titel allt för blygsam. Äfven litteraturen äger i mr Bergner en genuin vän och beundrare. Såsom medlem af Newport Historical Society har han äfvenså ägnat sig åtskilligt åt forskning och är författaren av denna bok honom stor tack skyldig för väredefull hjälp vid nedtecknandet av Svenskarnas i R.I. historia, hvad Newport beträffar. Mr Bergner är norrlänning till börden och har varit bosatt i Newport i några och 30 år, hvarför han ock med skäl anses som en af de äldsta svenskarna på platsen.

(Boken utgiven 1915)

(J K Sörblom)

Pontus Edvard Bergner. Mekaniker i Luleå. Född 1861-03-05 i Luleå (J K Sörblom). Död 1930-11-26 i Luleå (J K Sörblom).

Bergner & Co, Mek. Verkstad.

Rörelsen startade 1916 av J E Häggström och J W Blomqvist under firma P. E. Bergners Mek. Verkstad. Nuvarande firmanamn från 1938. Firmans ledning utgöres av följande personer: JE Häggström, Gunnar Bergner och JE Landfors, samtliga i Luleå. Verkstaden, som är försedd med modern maskin- och verktygsuppsättning, utför alla slags motorrenoveringar och motorreparationer billackeringar och bilplåtslageriarbeten. Auktoriserad för GM:s samtliga märken. Nytillverkning av maskiner. Båtslip och båtbyggeri, metallgjuteri m.m. Lager av reservdelar och biltillbehör. Totalareal 3000 m2. Fast anställd personal 22 personer.

Pontus Edvard tillverkade en gång på beställning en benprotes. När beställaren skulle betala träbenet, tycktes honom priset, 11 kronor och 75 öre, vara allt för högt satt. Han vägrade betala, och träbenet blev länge hängande kvar på väggen i verkstaden. Från den dagen signerade Pontus Edvard alla sina alster med 11,75. En fällkniv, gjord 1903, är sålunda signerad och skvallrar om att ovanstående händelse måste utspelat sig före detta år. Andra bevarade artefakter ur hans produktion är bl.a. Sveriges fulaste golvur, tillverkat av en synnerligen knotig surstock, och målad svart. (J K Sörblom)

Hugo Bergner. Handlande i Jokkmokk. Född 1863 (J K Sörblom). Död ogift 1935 (J K Sörblom).

Eskil Yngve Bergner. Född 1865 (J K Sörblom). Död ogift 1937 i Jokkmokk (J K Sörblom). Om honom berättas att han ägde ett betydande bibliotek, som han sedermera donerade till Jokkmokks socken. Han hade även ett skelett stående vid fotändan av sin säng, för att ständigt påminna sig om att varje ny dag var en dag närmare döden. (J K Sörblom)

Carl Petrus Bergner. Född 1867-03-20 i Luleå (J K Sörblom). Död 1909-04-04 (J K Sörblom).

Gunnar Bergner. Född 1868-07-19 (J K Sörblom). Död 1868-09-07 (J K Sörblom).

Gunnar Bergner. Född 1870 (J K Sörblom). Död 1870 (J K Sörblom).

Tabell 126 (generation 11)

(Från Tabell 124, s )

Petter Olof Bergner. Handlande i Burträsk. Född 1839-06-06 i Råneå (J K Sörblom). Död i Burträsk (J K Sörblom). Gift med Anna Helena Baudin. (Född 1853-01-30 i Nysätra (J K Sörblom).) Far: Viktor Joakim Baudin. Mor: Sara Kjellerstedt.

Barn:

Hjalmar Bergner. Född 1874-05-11 i Gammelbyn, Burträsk (J K Sörblom).

Maria Bergner. Född 1875-12-24 i Gammelbyn, Burträsk (J K Sörblom).

Gunnar Bergner. Apotekare i Haparanda. Född 1878-08-12 i Gammelbyn, Burträsk (J K Sörblom).

Tabell 127 (generation 11)

(Från Tabell 124, s )

Maria Bergner. Född 1842-02-27 i Råneå (J K Sörblom). Gift 1869-01-13 (J K Sörblom) med Axel Hugo Sandström. (Kyrkoherde i Överkalix och Bygdeå. Född 1843 i Lövånger (J K Sörblom). Död 1903-02-14 i Bygdeå (J K Sörblom). Komminister i Bygdeå 1870. Khde i Överkalix 1875. Folkskoleinspektör. 1877-81 ledamot av riksdagens andra kammare valperioden 1882-84 Invigde Umeå nya kyrka. Avled 1903 02 14 i Bygdeå. Rikt begåvad och varmhjärtad Både i Bygdeå och Överkalix åsamkades hans prästebord rätt dryga omkostnader p.g.a övergångna lantmäteriskiften. Då brukade han trösta sin fru, Maria Bergner, om att de båda var av lantmätarsläkt, och därför väl bäst finge tåla det. (Icke ordagrann avskrift av Hernösands stifts herdaminne, gjord av J K Sörblom) ) Far: Robert Sandström. Lantmätare. Mor: Fredrika Johanna Eriksdotter.

Barn:

Jenny Helena Sandström. Född 1870-07-20 i Bygdeå (J K Sörblom).

Gerda Maria Sandström. Född 1871-10-15 i Bygdeå (J K Sörblom).

Carl Robert Sandström. Skogsinspektör vid Byske sågverk. Född 1873-03-12 i Bygdeå (J K Sörblom). Död 1912-03-24 (J K Sörblom).

Hugo Immanuel Sandström. Folkskoleinspektör. Född 1874-07-25 i Bygdeå (J K Sörblom).

Tekla Fredrika Sandström. Född 1875-12-29 i Bygdeå (J K Sörblom).

Axel Natanael Sandström. Anställd på P A Nordstedts i Stockholm. Född 1878-09-17 i Bygdeå (J K Sörblom). Död 1915-06-22 (J K Sörblom).

Gustaf Johannes Sandström. Född 1884-09-07 i Bygdeå (J K Sörblom). Död 1902 (J K Sörblom).

Tabell 128 (generation 5)

(Från Tabell 77, s )

Margareta Rehn. Död före 1707 (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne, Uppsala 1925). Gift med Jöns Jönsson Sund. (Rådman i Luleå.)

Barn:

Margareta Sund. Född omkring 1669 (C:2 dödsnotis). Död 1742-06-08 i Gammelstad, Luleå lfs (C:2). Se tabell 129, s .

Tabell 129 (generation 6)

(Från Tabell 128, s )

Margareta Sund. Född omkring 1669 (C:2 dödsnotis). Död 1742-06-08 i Gammelstad, Luleå lfs (C:2). Dopvittne för Nils Nilssons son född 1735-02-12 i Ersnäs 5, Luleå lfs (C:2). Gift med Paul Albom. (Förare. Född omkring 1677 (E:1 dödsnotis). Död 1770-03-13 i Gammelstad, Luleå lfs. Antagen som soldat för rote 21 Spelman 1704 i Långnäs, Luleå lfs (Kenneth Mossberg). Förare 1719-01-.. (Kenneth Mossberg). Reducerad 1719-07-.. (Kenneth Mossberg). Rymt från fångenskapen i Ryssland (Kenneth Mossberg). Dopvittne för Nils Nilssons son född 1735-01-12 i Ersnäs 5, Luleå lfs (C:2). Gift tre gånger (Albert Nordberg).)

Tabell 130 (generation 4)

(Från Tabell 75, s )

Anders Evertsson. Bonde i Böle och tullnär i Piteå stad. Död 1675 i Böle, Piteå lfs. Begravd 1675-05-08 i Piteå lfs. Ägare 1644-1675 i Böle 14, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 86 2000). Bosatt 1645-1660 i Staden, Piteå lfs (Olof Andersson 1999). Gift med Malin.

Barn:

Evert Andersson. Död 1696 i Böle, Piteå lfs. Se tabell 131, s .

barn. Född 1661-03-10 i Piteå lfs.

barn. Född 1664-08-07 i Piteå lfs. Död 1664-08-20 i Böle, Piteå lfs.

barn. Född 1666-12-19 i Böle, Piteå lfs.

Tabell 131 (generation 5)

(Från Tabell 130, s )

Evert Andersson. Död 1696 i Böle, Piteå lfs. Bonde Böle. Gift 1676-12-26 i Piteå lfs (BD)

Barn:

Anders Evertsson. Född 1681-03-05 i Böle, Piteå lfs.

Tabell 132 (generation 4)

(Från Tabell 75, s )

Margareta Evertsdotter. Möjligen identisk med dottern född 1629. I så fall är Margaretas dotter Dordi född senare än 1639. Gift med Anders Persson Lundius. (Död 1665. Kyrkoherde i Jokkmokk.)

Barn:

Dordi Andersdotter Lundia. Född 1639. Död 1706-09-17 i Sunderbyn, Luleå lfs (BD) (C:1). Se tabell 133, s .

Tabell 133 (generation 5)

(Från Tabell 132, s )

Dordi Andersdotter Lundia. Född 1639. Död 1706-09-17 i Sunderbyn, Luleå lfs (BD) (C:1). Smeden Nils Anderssons hustru i Sunderbyn, fört ett saktmodigt leverne. Gift 1663-02-21 (Olle Malmsten) med Nils Andersson Smed. (Smed, borgare i Luleå, bonde i Sunderbyn. Född före 1640 (Över 60 år mtl 1701). Död efter 1710 (AI:1). Född 1629 (Åldersuppgift dödsnotis). Död 1720 i Sunderbyn 25, Luleå lfs (Olle Malmsten). Död 90 år gammal 1719-12-24 i Rutvik, Luleå lfs (C:1, Ebba Loräng). Nämnd som borgare utan hustru från 1660 till 1662 i Luleå stad (Mantalslängder, Kenneth Mossberg). Borgare med hustru från 1663 till 1675 i Luleå stad (Mantalslängder, Kenneth Mossberg). Nämnd från 1678 till 1701 i Sunderbyn 25, Luleå lfs (Mantalslängder). Nils Andersson Smed betalar för lägerställe och bårkläde 1686-04-.. i Sunderbyn, Luleå lfs (LIb:3). Bårklädespengar betalas av Nils Smed 1689-03-09 i Sunderbyn 25, Luleå lfs (BD) (LIb:3). Nils Andersson i Sunderbyn har hustru enligt mantalslängd 1688. Brudvigningspengar betalas av Nils Andersson i Sunderbyn 1689-12-.. i Luleå lfs (BD) (LIb:3). Dombok 1674: Smeden Nils Andersson i Sunderbyn och Luleå nystad hade en broder Anders Andersson. Enligt dombok 1666 var Nils Andersson Smed, Luleå och Sunderbyn gift med Dordi Andersdotter av prosten Anders Lundius. (Ebba Loräng)) Far: Anders Eriksson. Bonde från 1635 till 1665 i Sunderbyn 25, Luleå lfs. Död före 1667 i Sunderbyn 25, Luleå lfs (Mantalslängder). Mor: Brita Nilsdotter. Nämnd från 1667 till 1675 i Sunderbyn 25, Luleå lfs (Mantalslängder).

Barn:

Johan Nilsson. Född 1660. Död 1731-03-14 i Sunderbyn, Luleå lfs (Julius Sundström). Se tabell 134, s .

Brita Nilsdotter.

Dordi Nilsdotter.

Nils Nilsson. Hade lägrat lappigan Anna enligt dombok i början av 1690-talet.

Tabell 134 (generation 6)

(Från Tabell 133, s )

Johan Nilsson. Född 1660. Död 1731-03-14 i Sunderbyn, Luleå lfs (Julius Sundström). Gift med Karin Persdotter. (Född 1656. Död 1755-06-09 i Sunderbyn, Luleå lfs (C:3).) Far: Per Nilsson.

Barn:

Anna Johansdotter. Född (AI:1).

Dordi Johansdotter. Född 1701-04-07 i Sunderbyn 25, Nederluleå (Julius Sundström). Död 1764-11-19 (Nils Joëlson). Se tabell 135, s .

Nils Johansson. Född 1703-12-06 i Sunderbyn 25, Nederluleå (Julius Sundström). Död 1788-12-20 i Sunderbyn 25, Nederluleå (Julius Sundström). Se tabell 140, s .

Cissla Johansdotter. Född (AI:1).

Barbro Johansdotter. Född 1706-12-03 i Sunderbyn 25, Nederluleå (Julius Sundström). Se tabell 141, s .

Karin Johansdotter. Född 1708-08-15 i Sunderbyn 25, Luleå lfs (BD) (C:1). Död 1783-04-13 i Sunderbyn, Luleå lfs (BD). Se tabell 142, s .

Per Johansson Smed. Född 1711 i Sunderbyn 25, Luleå lfs (BD) (C:1). Döpt 1711-12-10 i Luleå lfs (BD) (C:1). Dopvittnen: Jöns Olofsson och hustru Anna Persdotter, Nils Jönsson och syster hustru Ella, alla ifrån Sunderbyn.

Enligt Julius Sundström född 7/12, Smedman.

Kerstin Johansdotter. Född 1715-01-04 i Sunderbyn 25, Luleå lfs (BD) (C:1).

Sofia Johansdotter. Född 1719-01-19 i Sunderbyn 25, Luleå lfs (BD) (C:1). Dopvittnen: Klockaren Nils Degerman, Nils Jönsson i Sunderbyn, hustru Brita Danielsdotter och pigan Anna Jönsdotter. Död 1719-05-11 i Sunderbyn 25, Luleå lfs (BD) (Julius Sundström).

Anders Johansson. Född 1721-09-.. i Sunderbyn 25, Luleå lfs (BD) (Julius Sundström). Död 1722-01-02 i Sunderbyn 25, Luleå lfs (BD) (Julius Sundström).

Tabell 135 (generation 7)

(Från Tabell 134, s )

Dordi Johansdotter. Född 1701-04-07 i Sunderbyn 25, Nederluleå (Julius Sundström). Död 1764-11-19 (Nils Joëlson). Gift troligen 1729-12-10 i Luleå lfs med Per Andersson Berg. (Född 1706-02-06 i Prästholm, Råneå (Nils Joëlson). Död 1772 (Nils Joëlson). Bodde 1755 i Liden, Prästholm, Råneå (Nils Joëlson).) Far: Anders Persson Spegel/Lake. Soldat och bonde i Prästholm. Född 1679-03-25 (Nils Joëlson). Död 1759-12-04 (Nils Joëlson). Mor: Anna Nilsdotter. Född omkring 1674 i Liden, Prästholm, Råneå (Nils Joëlson). Död 1751-12-18 (Nils Joëlson).

Barn:

Anders Persson. Född 1730 i Prästholm, Råneå (Gun-Marie Åkerström). Död 1769 i Prästholm, Råneå (Gun-Marie Åkerström). Se tabell 136, s .

Tabell 136 (generation 8)

(Från Tabell 135, s )

Anders Persson. Bonde i Prästholm, Råneå. Född 1730 i Prästholm, Råneå (Gun-Marie Åkerström). Död 1769 i Prästholm, Råneå (Gun-Marie Åkerström). Gift 1753 (Gun-Marie Åkerström) med Maria Eriksdotter. (Född 1729 (Gun-Marie Åkerström). Död 1819 i Prästholm, Råneå (Gun-Marie Åkerström).)

Barn:

Anders Andersson. Född 1758 i Prästholm, Råneå (Gun-Marie Åkerström). Död 1829 i Lassbyn, Råneå (Gun-Marie Åkerström). Bosatt i Lassbyn, Råneå (Gun-Marie Åkerström). Se tabell 137, s .

Tabell 137 (generation 9)

(Från Tabell 136, s )

Anders Andersson. Född 1758 i Prästholm, Råneå (Gun-Marie Åkerström). Död 1829 i Lassbyn, Råneå (Gun-Marie Åkerström). Bosatt i Lassbyn, Råneå (Gun-Marie Åkerström). Gift 1785 (Gun-Marie Åkerström) med Magdalena Larsdotter. (Född 1762 (Gun-Marie Åkerström). Död 1825 (Gun-Marie Åkerström).)

Barn:

Nils Andersson. Född 1788 (Gun-Marie Åkerström). Död 1834 (Gun-Marie Åkerström). Bosatt i Lassbyn, Råneå (Gun-Marie Åkerström). Se tabell 138, s .

Tabell 138 (generation 10)

(Från Tabell 137, s )

Nils Andersson. Född 1788 (Gun-Marie Åkerström). Död 1834 (Gun-Marie Åkerström). Bosatt i Lassbyn, Råneå (Gun-Marie Åkerström). Gift 1810 (Gun-Marie Åkerström) med Anna Lisa Pålsdotter. (Född 1785 (Gun-Marie Åkerström). Död 1860 (Gun-Marie Åkerström).)

Barn:

Anders Nilsson. Född 1812 (Gun-Marie Åkerström). Död 1881 (Gun-Marie Åkerström). Bosatt i Lassbyn, Råneå (Gun-Marie Åkerström). Se tabell 139, s .

Tabell 139 (generation 11)

(Från Tabell 138, s )

Anders Nilsson. Född 1812 (Gun-Marie Åkerström). Död 1881 (Gun-Marie Åkerström). Bosatt i Lassbyn, Råneå (Gun-Marie Åkerström). Gift 1833 (Gun-Marie Åkerström) med Johanna Isaksdotter. (Född 1811 (Gun-Marie Åkerström). Död 1883 (Gun-Marie Åkerström).)

Barn:

Anna Lisa Andersdotter. Född 1833 (Gun-Marie Åkerström). Död 1903 (Gun-Marie Åkerström).

Tabell 140 (generation 7)

(Från Tabell 134, s )

Nils Johansson. Född 1703-12-06 i Sunderbyn 25, Nederluleå (Julius Sundström). Död 1788-12-20 i Sunderbyn 25, Nederluleå (Julius Sundström). Gift 1744-01-29 i Luleå lfs med Anna Larsdotter. (Född 1723-08-01 i Hindersön 3, Luleå lfs (Julius Sundström). Död 1797-09-13 i Sunderbyn 25, Luleå lfs (BD) (Julius Sundström).)

Barn:

Johan Nilsson. Född 1744-12-05 i Sunderbyn 25, Luleå lfs (BD) (C:3). Dopvittnen: Erik Knutsson och hustru Anna Olofsdotter, Soldat Nils Smedman, dräng Per Olofsson, piga Barbro Johansdotter och piga Anna Olofsdotter, alla ifrån Sunderbyn.

Lars Nilsson. Född 1746-09-12 i Sunderbyn, Luleå lfs (C:3). Dopvittnen: Lars Johansson, drängen Johan Larsson och hust Ella Andersdr i Hindersön och pigan.

Christina Nilsdotter. Född tvilling 1749-01-25 i Sunderbyn, Luleå lfs (C:3). Dopvittnen: Nils Larsson, Isak Larsson, hust Dårdi Christmansdr och pig Dårdi Olofsdr i Sunderbyn.

Catharina Nilsdotter. Född tvilling 1749-01-25 i Sunderbyn, Luleå lfs (C:3). Dopvittnen: Olof Larsson och hust Anna Pärsdr, drängen Nils Nilsson och pig Margeta Larsdr, alla ifrån Sunderbyn.

Sofia Nilsdotter. Född 1751 i Sunderbyn, Luleå lfs (AI:4b).

Johan Nilsson. Född 1754 i Sunderbyn, Luleå lfs (AI:4b).

Tabell 141 (generation 7)

(Från Tabell 134, s )

Barbro Johansdotter. Född 1706-12-03 i Sunderbyn 25, Nederluleå (Julius Sundström). Gift troligen 1746-01-23 i Luleå lfs med Hans Jönsson.

Tabell 142 (generation 7)

(Från Tabell 134, s )

Karin Johansdotter. Född 1708-08-15 i Sunderbyn 25, Luleå lfs (BD) (C:1). Dopvittnen: Christopher Olofsson och hustru ifrån Sunderbyn, Per Olofsson Smed, pigan Lisbeta Nilsdotter i Sunderbyn. Gift enligt husförhörslängd AI:2b (1732-1739). Död 1783-04-13 i Sunderbyn, Luleå lfs (BD). Gift 1737-12-11 i Luleå lfs (BD) med Jöns Larsson Brun. (Soldat i Sunderbyn. Född 1707-08-18 i Sunderbyn 17, Luleå lfs (BD) (C:1). Död 1787-04-03 i Sunderbyn, Luleå lfs (BD). Dopvittnen: Organisten Anders Holm, Per Jönsson i Sunderbyn, hustru Margareta Ryss, pigan Barbro Eriksdotter, bägge ifrån Sunderbyn. Soldat Brun 1728-07-11 i Sunderbyn, Luleå lfs (BD) (Kenneth Mossberg). Casserad 1757-06-30 (Kenneth Mossberg).) Far: Lars Eriksson. Bonde i Sunderbyn 17. Född omkring 1669 i Sunderbyn 17, Luleå lfs (BD) (C:1 dödsnotis). Nämnd åtminstone 1688-1703 i Sunderbyn 17, Luleå lfs (BD) (Mantalslängder). Död 1710-02-13 i Sunderbyn 17, Luleå lfs (BD) (C:1). Mor: Sara Andersdotter. Född omkring 1671 i Smedsbyn 8, Luleå lfs (BD) (C:2 dödsnotis). Död 1740-02-03 i Sunderbyn 17, Luleå lfs (C:2). Begravd 1740-02-09 i Luleå lfs (BD) (C:2). Unge Erik Larsson i Sunderbyn betalar bårklädespengar 1740-02-10 i Luleå lfs (BD) (LIb:4).

Barn:

Lars Jönsson. Född 1738-07-31 i Sunderbyn, Luleå lfs (BD) (C:2). Död 1738-09-01 i Sunderbyn, Luleå lfs (BD). Dopvittnen: Smeden Johan Hansson Sundén, dräng Johan Jönsson ifrån Ersnäs, afskedade soldaten Jöran Bergman, Jacob Jacobssons hustru Karin Jönsdotter, pigan Maria Jönsdotter ifrån Sunderbyn, pigan Marta? Andersdotter i Gamla staden.

Karin Jönsdotter. Född 1739-07-29 i Sunderbyn, Luleå lfs (BD) (C:2). Dopvittnen: Unge Erik Larsson och dess hustru Maria Olofsdotter, Soldat Per Johansson Smedman, pigan Anna Persdotter, alla i Sunderbyn.

Sara Jönsdotter. Född 1740-11-14 i Sunderbyn, Luleå lfs (BD) (C:2). Dopvittnen: Lars Eriksson, Unge Nils Johansson, hustru Margeta Olofsdotter, pigan Anna Johansdotter, alla hemma uti Sunderbyn.

Per Jönsson. Född 1744-04-22 i Sunderbyn, Luleå lfs (BD) (C:3). Dopvittnen: Nils Christoffersson och thes hustru Karin Hansdotter, dräng Per Oofsson och piga Dårdi Johansdotter, alla i Sunderbyn.

Johan Jönsson. Född 1745-07-20 i Sunderbyn, Luleå lfs (BD) (C:3). Dopvittnen: Erik Knutsson ifrån Sunderbyn, dräng Hans Jönsson ibidem, hustru Anna Larsdotter sammastädes, piga Karin ibidem, Erik Jönssons styfdotter.

Barbro Jönsdotter. Född 1747-10-09 i Sunderbyn, Luleå lfs (BD) (C:3). Dopvittnen: Per Olofsson, hustru Dårdi Christmansdotter, dräng Isak Larsson och piga Dårdi Olofsdotter, alla i Sunderbyn.

Jöns Jönsson. Född 1748-10-04 i Sunderbyn, Luleå lfs (BD) (C:3). Dopvittnen: Jöns Nilsson, Soldat Nils Nilsson Flygare, hustru Helena Olofsdotter och piga Margeta Jacobsdotter, alla ifrån Sunderbyn.

Tabell 143 (generation 4)

(Från Tabell 75, s )

Evert Evertsson. Evert Eriksson hade möjligen en son Evert. Enligt Nils Burman hade han barnen Samuel, Anders och Evert. Gift

Barn:

Anders Evertsson. Se tabell 144, s .

Tabell 144 (generation 5)

(Från Tabell 143, s )

Anders Evertsson. Korpral. Nämnd åtminstone från 1682 i Antnäs 6, Luleå lfs (BD) (Mantalslängder). Enligt Agnes Palmgren från släkten Rehn i Piteå. Gift

Barn:

Evert Andersson. Nämnd åtminstone 1690 i Antnäs 6, Luleå lfs (BD) (Mantalslängder).

Tabell 145 (generation 3)

(Från Tabell 54, s )

Sara Nilsdotter. Ägare (änkan Sara Nilsdotter) 1651-1659 i Öjebyn, Piteå socken (Tiondelängder, Olof Andersson). Gift med Anders Larsson Huller. (Borgare och tullnär i Öjebyn 25 Sanden och i Piteå stad. Född i Öjebyn 25, Piteå socken (Olof Andersson). Ägare 1613-1650 i Öjebyn 25 Sanden, Piteå socken (Olof Andersson). Nämnd 1636-1650 i Piteå stad (Olof Andersson).) Far: Lars Andersson. Född 1544 i Öjebyn 25, Piteå socken (Olof Andersson). Ägare 1576-1617 i Öjebyn 25 Sanden, Piteå socken (Olof Andersson).

Barn:

Lars Andersson Huller. Se tabell 146, s .

Nils Andersson Brenholm. Född 1647. Död 1691 i Hamnen, Piteå lfs (BD). Begravd 1691-07-25 i Piteå lfs (BD). Se tabell 147, s .

Johan Brenholm. Arrendator i Sanden, Öjebyn. Ägare 1665 i Öjebyn 25 Sanden, Piteå socken (Olof Andersson).

Samuel Andersson Flock. Se tabell 148, s .

Anna Brenholm. Se tabell 149, s .

Mickel Brenholm.

Tabell 146 (generation 4)

(Från Tabell 145, s )

Lars Andersson Huller. Sockenskrivare Kalix. Benämns sockenskrivare Huller 1690 och 1697 på Kyrkobordet, Nederkalix (Mantalslängder). Benämns gamle sockenskrivaren (Christian Kämpe är sockenskrivare) 1698-03-17 på Kyrkobordet, Nederkalix (Mantalslängd). Gift 1:o med Anna. (Testamentespengar 1696-07-18 i Nederkalix (Kyrkoräkenskaper).) Gift 2:o omkring 1698 (Mantalslängder) med Elisabet.

Barn i första kullen

Brita Larsdotter. Döpt 1656-07-13 i Nederkalix (C:1).

Anders Larsson. Född i Backen, Nederkalix (C:1). Döpt 1659-01-02 i Nederkalix (C:1). Död i Backen, Nederkalix (C:1). Begravd 1659-01-16 i Nederkalix (C:1).

Samuel Larsson. Döpt 1660-02-19 i Nederkalix (C:1).

Anna Larsdotter. Född i Backen, Nederkalix (C:1). Döpt 1662-11-07 i Nederkalix (C:1).

Anders Larsson. Född på Kyrkobordet, Nederkalix (C:1). Döpt 1665-04-23 i Nederkalix (C:1).

Nils Larsson. Född på Kyrkobordet, Nederkalix (C:1). Döpt 1667-08-29 i Nederkalix (C:1). Död på Kyrkobordet, Nederkalix (C:1). Begravd 1667-10-31 i Nederkalix (C:1).

Karin Larsdotter. Född på Kyrkobordet, Nederkalix (C:1). Döpt 1671-06-24 i Nederkalix (C:1). Död på Kyrkobordet, Nederkalix (C:1). Begravd 1671-09-28 i Nederkalix (C:1).

Abraham Larsson. Född på Kyrkobordet, Nederkalix (C:1). Döpt 1673-06-29 i Nederkalix (C:1). Död på Kyrkobordet, Nederkalix (C:1). Begravd 1673-08-16 i Nederkalix (C:1).

Tabell 147 (generation 4)

(Från Tabell 145, s )

Nils Andersson Brenholm. Född 1647. Död 1691 i Hamnen, Piteå lfs (BD). Begravd 1691-07-25 i Piteå lfs (BD). Häradsskrivare, länsman och sockenskrivare. Ägare 1678-1692 i Öjebyn 25 Sanden, Piteå socken (Olof Andersson). Gift med Anna Grubb. (Född i Umeå (Olof Andersson).)

Barn:

Nils Brenholm. Provinsiallantmätare. Född 1682-07-19 i Öjebyn, Piteå lfs.

Nilsdotter. Död 1697 (Olof Andersson). Bårpengar betalades 1697-09-19 (Olof Andersson).

Tabell 148 (generation 4)

(Från Tabell 145, s )

Samuel Andersson Flock. Räntmästare. Ägare från 1667 till 1678 i Öjebyn 25 Sanden, Piteå lfs (Olof Andersson). Samuel Andersson Flock med familj flyttade år 1681 till Böle 13 och han omnämns då vara bosatt i Kyrkbyn (Olof Andersson). Gift 1668-06-14 i Piteå lfs Möjligen detta giftermål. Samuel Andersson, Hamnen.

Barn:

Samuel Brendholms barn i Staden. Född 1669-02-02 i Piteå lfs. Möjligen son till denne Samuel. Begravd Samuel Anderssons barn i Staden 1672-05-25 i Piteå lfs.

barn. Född 1671-07-09 i Hamnen, Öjebyn, Piteå lfs. Begravd Samuel Anderssons dotter i Staden 1672-02-17 i Piteå lfs.

Anders Samuelsson. Född 1672-09-08 i Piteå lfs. Far Samuel Andersson. Död Samuel Anderssons barn 1675 i Hamnen, Öjebyn, Piteå lfs. Begravd 1675-09-26 i Piteå lfs.

Margeta Samuelsdotter. Född 1675-05-30 i Piteå lfs. Far Samuel Flock. Död Samuel Flocks barn 1675 i Hamnen, Öjebyn, Piteå lfs. Begravd 1675-08-22 i Piteå lfs.

barn. Född 1676-10-.. i Piteå lfs. Far Samuel Andersson Flock.

Johan Samuelsson. Född 1679-08-21 i Hamnen, Öjebyn, Piteå lfs.

Hans Samuelsson. Född 1683-04-14 i Kyrkbyn, Piteå lfs. Far Samuel Flock i Böle.

Tabell 149 (generation 4)

(Från Tabell 145, s )

Anna Brenholm. Gift 1659-12-26 i Piteå lfs med Johannes Nicolai Læstadius. (Född 1615 i Lästa, Ytterlännäs/Y. Död 1697-03-13 i Arjeplog. Kollega Herr Johannes Nicolai bodde 1652-1659 i Staden, Piteå lfs (Olof Andersson 1999). Kyrkoherde i Arjeplog 1662-1697.) Far: Nils Olofsson. Bonde i Lästad. Mor: Agata Sjulsdotter.

Barn:

Anders Laestander. Född 1658. Död 1743-01-13 (Elisabeth Sundh).

Nils Laestadius. Döpt 1661-11-01 i Piteå.

Johan Laestadius. Född 1664-01-30. Död 1730-04-02 i Silbojock (Elisabeth Sundh).

Agata Laestadia. Född 1667-10-04 (Svenska ättartal 1898). Död 1748-06-12 i Kalajocki, Österbotten (Svenska ättartal 1898).

Sara Laestadia. Född omkring 1670.

Olof Laestander. Född 1672-04-04 i Arjeplog. Död 1765-03-05.

Margareta Laestadia. Född 1673. Död som blind änka 1753-10-21 i Piteå lfs.

Tabell 454 (generation 2)

(Från Tabell 53, s )

Anders Andersson. Kronans lappfogde över Pite lappmark. Köpman, länsman, nämndeman, befallningsman, tiondefogde och lappfogde (Olof Andersson). Nämnd från 1601 i Hamnen, Öjebyn, Piteå lfs (Johan Nordlander: Norrländska samlingar, Umeå 1990). Testamentespengar Johan i Hampn efter sin fader 1650 i Piteå lfs.

Anders Andersson nedsändes 1593 nedsändes till hertig Carl med en lagbok och ett vittnesbesked rörande gränsrån. Han är 1601 ägare af hemmanet Hamnen i Öjebyn och kronans lappfogde öfver Pite lappmark. (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne).

Ägare 1599-1629 i Öjebyn 23 Hamnen, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 68 2000).

Ur saköreslängd 2 augusti 1608: Anders Andersson i Hampnen, uppbörd 7 skälsland jord och äng, där efter, som han haver köpt av Joen Andersson i Trundavan, släkten till återlöse. (Kammararkivet, Landskapshandlingar, Västerbotten 1608:3; Olof Andersson). Gift

Barn:

Johan Andersson. Född omkring 1602 i Öjebyn, Piteå lfs (BD) (Roteringslängd 1637). Död 1680 i Öjebyn 23 Hamnen, Piteå lfs (BD). Begravd 1680-10-23 i Piteå lfs. Se tabell 455, s .

Tabell 455 (generation 3)

(Från Tabell 454, s )

Johan Andersson. Född omkring 1602 i Öjebyn, Piteå lfs (BD) (Roteringslängd 1637). Död 1680 i Öjebyn 23 Hamnen, Piteå lfs (BD). Begravd 1680-10-23 i Piteå lfs. Länsman, riksdagsman Hamnen, Öjebyn.

Hade tre barn: Elias, Johan och Karin, enligt bouppteckning i dombok 1681-05-02 (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 25 sept 1989).

Ur dombok 9/4 1681: Inventering den 2 maj 1681 hos framledne länsmannnen sal Johan Andersson i Hamnen, emellan hans son, nuvarande länsmannen Elias Johansson och hans syster karin, stadsnotariens Johan Erikssons hustru. Notarien pretenderade på sin hustrus vägnar 57 dr 16 ör som honom skall restera uppå Stockholmsarvet efter svågern sal Johan Johansson Reen. (Svea hovrätt, Renoverade domböcker, Västernorrland 2, 1681; Olof Andersson).

Ägare 1630-1675 i Öjebyn 23 Hamnen, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 86 2000). Gift

Barn:

Johan Johansson Reen. Borgare och handelsman i Stockholm. Död före 1681-05-02 (Benämns salig i bouppteckning efter fadern).

Ur 1678 års dombok: Pretension som rådmannen Johan Christersson från Luleå haver till länsman Johan Andersson, hans framledna son, borgaren i Stockholm Johan Johansson Reen, angående en förköpter mudd och ett par lappskor. (Svea hovrätt, Renoverade domböcker, Gävleborg 26, 1678; Olof Andersson).

 

Elias Johansson. Född 1641 i Öjebyn 23 Hamnen, Piteå lfs (BD) (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 68 2000). Död 1685-02-28 i Hamnen, Öjebyn, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 68 2000). Begravd 1685-02-28 i Piteå lfs. Se tabell 456, s .

Karin Johansdotter. Född 1643 i Öjebyn 23 Hamnen, Piteå lfs (Olof Andersson 1999). Född 1645 i Öjebyn, Piteå lfs (BD) (åldersuppgift i dödsnotis). Död 1730-03-18 i Piteå lfs. Se tabell 487, s .

barn. Död 1648 i Öjebyn 23 Hamnen, Piteå lfs (BD) (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 86 2000).

Tabell 456 (generation 4)

(Från Tabell 455, s )

Elias Johansson. Född 1641 i Öjebyn 23 Hamnen, Piteå lfs (BD) (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 68 2000). Död 1685-02-28 i Hamnen, Öjebyn, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 68 2000). Begravd 1685-02-28 i Piteå lfs. Länsman i Hamnen, Öjebyn. Nämnd 1678-1684 i Öjebyn 23 Hamnen, Piteå lfs (BD) (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 68 2000). Gift 1661 med Elisabet Nicodemidotter. (Född i Burträsk. Död 1688-06-16 i Öjebyn 23 Hamnen, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 68 2000). Begravd 1688-06-16 i Piteå lfs. Ägare 1685-1687 i Öjebyn 23 Hamnen, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 68 2000).) Elias Johansson i Hamnen gift 1664-11-27 i Piteå lfs. Far: Nikodemus Håkansson. Nämnd 1630 i Gammelbyn 7, Burträsk. Mor: Margareta Persdotter. Nämnd 1668 i Gammelbyn 7, Burträsk.

Barn:

barn. Född 1662-04-06 i Öjebyn 23 Hamnen, Piteå lfs.

son Eliasson. Född 1663-09-13 i Öjebyn 23 Hamnen, Piteå lfs. Begravd Elias son i Hamnen 1664-10-08 i Piteå lfs.

Sara Eliadotter. Född 1664-10-23 i Öjebyn 23 Hamnen, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 68 2000). Se tabell 457, s .

Johan Eliasson. Född 1666-02-25 i Öjebyn 23 Hamnen, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 68 2000). Död 1739-11-25 i Öjebyn, Piteå lfs (Ingegerd Andersson). Se tabell 458, s .

barn. Född 1668-02-16 i Öjebyn 23 Hamnen, Piteå lfs.

Per Eliasson. Född 1669-10-08 i Öjebyn 23 Hamnen, Piteå lfs. Flyttade till Stockholm (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 68 2000).

Anders Eliasson. Född 1672-01-28 i Öjebyn 23 Hamnen, Piteå lfs. Begravd Elias son i Hamnen 1672-11-16 i Piteå lfs.

Gert Eliasson. Soldat i Öjebyn. Född 1673-04-06 i Öjebyn 23 Hamnen, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 68 2000).

Margeta Eliadotter. Född i Öjebyn 23 Hamnen, Piteå lfs. Se tabell 480, s .

Daniel Eliasson. Född 1675-11-20 i Öjebyn 23 Hamnen, Piteå lfs. Död 1756-03-18 i Öjebyn 16 Bonäset, Piteå lfs. Se tabell 481, s .

Samuel Eliasson. Född 1677-01-29 i Öjebyn 23 Hamnen, Piteå lfs.

Anna Eliasdotter. Född 1678-03-21 i Piteå lfs. Far länsman.

Elias Eliasson. Född 1680-02-23 i Öjebyn, Piteå lfs.

Nils Eliasson. Född 1681-05-19 i Öjebyn 23 Hamnen, Piteå lfs. Död Elias Johanssons son 1681 i Öjebyn 23 Hamnen, Piteå lfs (BD). Begravd 1681-07-02 i Piteå lfs.

Elisabet Eliasdotter. Född 1682-11-14 i Öjebyn 23 Hamnen, Piteå lfs.

Henrik Eliasson. Född 1684-08-17 i Öjebyn 23 Hamnen, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 68 2000).

Tabell 457 (generation 5)

(Från Tabell 456, s )

Sara Eliadotter. Född 1664-10-23 i Öjebyn 23 Hamnen, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 68 2000). Hon eller annat barn fött detta datum. Gift med Olof Persson. (Bonde i Hortlax 2.)

Tabell 458 (generation 5)

(Från Tabell 456, s )

Johan Eliasson. Född 1666-02-25 i Öjebyn 23 Hamnen, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 68 2000). Död 1739-11-25 i Öjebyn, Piteå lfs (Ingegerd Andersson). Nämndeman åtminstone från 1704 till 1717 i Öjebyn 23 Hamnen, Piteå lfs (Utdrag ur renoverade domböcker av Olof Andersson). Länsman från 1718 i Öjebyn 23 Hamnen, Piteå lfs (Utdrag ur renoverade domböcker av Olof Andersson). Ägare från 1690 i Öjebyn 23 Hamnen, Piteå lfs (BD) (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 68 2000). Gift med Sara Jonsdotter. (Född omkring 1667 i Skellefteå. Död samma dag som maken 1739-11-25 i Öjebyn, Piteå lfs (Ingegerd Andersson).)

Barn:

Elisabet Johansdotter. Född 1689-12-11 i Öjebyn 23 Hamnen, Piteå lfs. Död 1 år 8 mån 3 dag 1691-08-22 i Hamnen, Piteå lfs (BD).

Elsa Johansdotter. Född 1691-04-21 i Öjebyn 23 Hamnen, Piteå lfs. Se tabell 459, s .

Elias Johansson. Född 1692-10-06 i Öjebyn 23 Hamnen, Piteå lfs. Död 1739-11-28 i Öjebyn 23 Hamnen, Piteå lfs (Ingegerd Andersson). Se tabell 460, s .

Jonas Johansson. Född 1694-01-15 i Öjebyn 23 Hamnen, Piteå lfs. Begravd 1694-07-28 i Piteå lfs.

Johan Johansson. Född 1695-09-20 i Öjebyn 23 Hamnen, Piteå lfs. Begravd 1696-01-18 i Piteå lfs.

Sara Johansdotter. Född 1698-03-29 i Öjebyn 23 Hamnen, Piteå lfs. Bårpengar 1698-07-17 i Piteå lfs.

Johan Johansson. Född 1699-09-09 i Öjebyn 23 Hamnen, Piteå lfs. Bårpengar för son 1716-11-16 i Öjebyn 23 Hamnen, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 86 2000).

Anna Johansdotter. Född 1700-11-12 i Öjebyn 23 Hamnen, Piteå lfs. Bårpengar för barn 1701-09-21 i Piteå lfs.

Margareta Johansdotter. Född 1702-10-18 i Öjebyn 23 Hamnen, Piteå lfs. Se tabell 473, s .

Jon Johansson. Född 1705-07-24 i Öjebyn 23 Hamnen, Piteå lfs. Bårpengar 1706-04-07 i Piteå lfs.

Kerstin Johansdotter. Född 1706-10-13 i Öjebyn 23 Hamnen, Piteå lfs. Se tabell 474, s .

Erik Johansson Rehn. Född 1712-03-18 i Öjebyn 23 Hamnen, Piteå lfs. Död 1780-09-01 i Kyrkobordet, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och Bygd nr 22, 1988). Se tabell 479, s .

Tabell 459 (generation 6)

(Från Tabell 458, s )

Elsa Johansdotter. Född 1691-04-21 i Öjebyn 23 Hamnen, Piteå lfs. Gift 1719-11-01 i Piteå lfs med Jöns Tomasson. (Född 1690-05-01. Bonde Öjebyn - Bergsvik. Bytte hemman med Nils Henriksson någon gång mellan 1733 och 1735 i Bergsviken 2, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 72, 2001).) Far: Tomas Johansson Sundell. Född 1645 i Öjebyn 1, Piteå lfs (BD) (Olof Andersson 1998). Död 1712-08-03 i Öjebyn 31, Piteå lfs (BD). Inskriven 1667 vid Uppsala Universitet (Henning Larsson i Ätt och Bygd nr 43, 1994).

Enligt rådhusprotokoll 1675-05-03 "kom för rätte en ung person Thomas Sundel, han var salig befallningsman Sundels son. Han begärde burskap som beviljades.

Henning Larsson i Ätt och Bygd nr 43, 1994.

Köpte av Gert Weber i Stockholm 1686 Öjebyn 32 Västansund, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 72, 2001). Mor: Dordi Jönsdotter. Född 1647 i Kyrkobordet (Gamla staden), Piteå lfs (BD) (Olof Andersson 1998). Född 1640 i Piteå stad (Olof Andersson 1999).

Barn:

Dordi Sundell. Född 1725-02-14 i Öjebyn, Piteå lfs (Piteanor 2000).

Sara Sundell. Född 1728-03-24 i Öjebyn, Piteå lfs (Piteanor 2000).

Margareta Sundell. Född 1730-12-01 i Öjebyn, Piteå lfs (Piteanor 2000).

Johan Sundell. Född 1733-05-21 i Öjebyn, Piteå lfs (Piteanor 2000).

Tabell 460 (generation 6)

(Från Tabell 458, s )

Elias Johansson. Född 1692-10-06 i Öjebyn 23 Hamnen, Piteå lfs. Död 1739-11-28 i Öjebyn 23 Hamnen, Piteå lfs (Ingegerd Andersson). Gift 1:o med Maria Olofsdotter Kråka. (Född 1694 i Luleå. Död 1729-08-24 i Öjebyn 23 Hamnen, Piteå lfs. Bouppteckning 1730-10-29 i Piteå lfs (HI:1, Nils Joëlson i Ätt och Bygd nr 22, 1988). I bouppteckningen uppges att inventarium (efter Elias Johanssons föräldrar/far) upprättats 1722-11-22. Som medarvingar upptages brodern Erik och systrarna Margareta och Christina.) Far: Olof Olofsson Kråka. Bonde i Sunderbyn, borgare och handelsman i Luleå. Drunknade hösten 1697. Nämnd 1680. Mor: Elisabet Månsdotter Häggman. Född 1661-06-09. Död 1746. Gift 2:o 1730-11-08 i Piteå lfs med Dordi Larsdotter. (Född 1708-08-24 i Öjebyn 28, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 86 2000).)

Barn i första kullen

Johan Eliasson. Född 1718-01-25 i Öjebyn, Piteå lfs. Bårpengar 1718-04-26 i Öjebyn 23 Hamnen, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 86 2000).

Sara Eliadotter Rehn. Född 1719-02-22 i Öjebyn, Piteå lfs. Se tabell 461, s .

Lisbeta Eliasdotter. Född 1721-12-13 i Öjebyn 23 Hamnen, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 86 2000).

Anna Eliadotter. Född 1724-02-22 i Öjebyn, Piteå lfs.

Olof Eliasson Rehn. Född 1726-01-31 i Öjebyn, Piteå lfs. Död 1769-06-25 i Keupan, Piteå lfs (JK Sörblom). Se tabell 462, s .

Johan Eliasson Rhen. Född 1728-02-12 i Öjebyn 23 Hamnen, Piteå lfs. Död 1798-07-09 i Öjebyn, Piteå lfs (Ingegerd Andersson). Se tabell 468, s .

Barn i andra kullen

Samuel Eliasson. Född 1731-08-13 i Öjebyn 23 Hamnen, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 86 2000). Död 1748-07-30 (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 86 2000).

Katarina Eliasdotter. Född 1733-01-14 i Öjebyn 23 Hamnen, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 86 2000). Död 1804-09-29 i Öjebyn 24 Hamnen, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 86 2000). Se tabell 470, s .

Maria Eliasdotter. Född 1734-02-14 i Öjebyn 23 Hamnen, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 86 2000).

Lars Eliasson. Född 1736-01-14 i Öjebyn 23 Hamnen, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 86 2000).

Elias Eliasson. Född 1737-03-17 i Öjebyn 23 Hamnen, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 86 2000).

Israel Eliasson. Född 1738-05-26 i Öjebyn 23 Hamnen, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 86 2000). Död 1739-09-14 i Öjebyn 23 Hamnen, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 86 2000).

Sofia Eliasdotter. Född 1740-02-02 i Öjebyn 23 Hamnen, Piteå lfs. Död 1740-05-20 i Öjebyn 23 Hamnen, Piteå lfs.

Tabell 461 (generation 7)

(Från Tabell 460, s )

Sara Eliadotter Rehn. Född 1719-02-22 i Öjebyn, Piteå lfs. Gift 1754-11-21 i Piteå lfs med Samuel Rosenius. (Kyrkoherde i Råneå 1770-1779. Född 1720-05-21 i Rosvik, Piteå lfs. Död 1779-04-19 i Råneå (Hernösands stifts herdaminne).) Far: Anders Andersson. Mor: Brita Olofsdotter.

Tabell 462 (generation 7)

(Från Tabell 460, s )

Olof Eliasson Rehn. Bonde i Öjebyn 24. Född 1726-01-31 i Öjebyn, Piteå lfs. Död 1769-06-25 i Keupan, Piteå lfs (JK Sörblom). Gift 1749-04-09 i Piteå lfs med Brita Andersdotter. (Född 1730-09-04 i Pitholm 26, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 86 2000).) Hon piga från Pitholm vid giftermål. Far: Anders Nilsson. Född (JK Sörblom). Mor: Sara. Född (JK Sörblom).

Barn:

Johan Olofsson. Född 1750-04-11 i Öjebyn 24 Hamnen, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 86 2000).

Elias Olofsson Rehn. Född 1751-03-27 i Öjebyn, Piteå lfs.

Anders Olofsson Rehn. Född 1753-07-31 i Öjebyn, Piteå lfs.

Maria Rehn. Född 1756-01-12 i Öjebyn, Piteå lfs (J K Sörblom).

Sara Rehn. Född 1758-03-15 i Öjebyn, Piteå lfs (J K Sörblom).

Olof Olofsson Rehn. Född 1759-05-28 i Öjebyn, Piteå lfs (J K Sörblom). Död 1800-06-15 (J K Sörblom). Se tabell 463, s .

Johan Rehn. Född 1761-02-06 i Öjebyn, Piteå lfs (J K Sörblom).

Erik Rehn. Född 1762-05-20 i Öjebyn, Piteå lfs (J K Sörblom).

Samuel Rehn. Född 1764-01-27 i Öjebyn, Piteå lfs (J K Sörblom).

Nils Rehn. Född 1765-09-19 i Öjebyn, Piteå lfs (J K Sörblom).

Brita Rehn. Född 1768-02-26 i Keupan, Piteå lfs (J K Sörblom).

Tabell 463 (generation 8)

(Från Tabell 462, s )

Olof Olofsson Rehn. Född 1759-05-28 i Öjebyn, Piteå lfs (J K Sörblom). Död 1800-06-15 (J K Sörblom). Gift 1790-05-09 (J K Sörblom) med Magdalena Andersdotter. (Född 1766-12-02 i Öjebyn, Piteå lfs (J K Sörblom).) Far: Anders Norrlänning. Mor: Magdalena Hermansdotter.

Barn:

Olof Rehn. Född 1790-08-20 i Öjebyn, Piteå lfs (J K Sörblom). Död 1809-09-18 (J K Sörblom).

Anders Rehn. Född 1792-10-26 i Öjebyn, Piteå lfs (J K Sörblom).

Anders Rehn. Född 1794-07-20 (J K Sörblom).

Johannes Rehn. Född 1796-12-06 i Öjebyn, Piteå lfs (J K Sörblom). Död 1840-01-14 i Piteå stad (J K Sörblom). Se tabell 464, s .

Brita Magdalena Rehn. Född 1799-11-09. Död 1886-08-28 troligen i Luleå (John Winblad von Walter). Se tabell 467, s .

Tabell 464 (generation 9)

(Från Tabell 463, s )

Johannes Rehn. Sadelmakare. Född 1796-12-06 i Öjebyn, Piteå lfs (J K Sörblom). Död 1840-01-14 i Piteå stad (J K Sörblom). Släktens siste man i Hamnen, Öjebyn (J K Sörblom). Gift 1823-11-20 (J K Sörblom) med Marta Lindström. (Född 1801-05-03 i Uppsala (J K Sörblom). Död 1867-12-16 i Piteå stad (J K Sörblom).)

Barn:

Sofia Eriana Rehn. Född 1824-11-13 i Piteå (J K Sörblom). Död 1828-10-02 (J K Sörblom).

Johannes Rehn. Född 1826-05-11 (J K Sörblom).

Lovisa Rehn. Född 1828-02-24 i Piteå (J K Sörblom). Död 1889-03-02 i Luleå stad (J K Sörblom). Se tabell 465, s .

Sofia Eriana Rehn. Född 1830-06-09 i Piteå (J K Sörblom). Bosatt 1890 i Vännträsk såg, Överluleå (Folkräkningen). Se tabell 466, s .

Carl August Rehn. Född 1834-01-16 (J K Sörblom).

Tabell 465 (generation 10)

(Från Tabell 464, s )

Lovisa Rehn. Född 1828-02-24 i Piteå (J K Sörblom). Död 1889-03-02 i Luleå stad (J K Sörblom).

GRAF-BREF.

Nr 16

Till Fru Lovisa Bergner afstå vi och upplåta Vi, Committerade, å Luleå Stadsförsamlings vägnar och på grund af det beslut, som vid allmän kyrkostämma, den 13 december 1876, blifvit fattadt, Grafstället å Stadens Nya Begrafningsplats, under N:o 16, innehållande 20 fot i längd och 16 fot i bredd, eller en arealvidd af 320 qvadratfot, emot en betingad köpeskilling af 16 Kronor och __ öre; och som nämnde köpeskilling, denna dag, blifvit till fullo betald, alltså afhända Vi Stadsförsamlingen berörde Grafställe, som vi tillegna Köparen att såsom annan välfången egendom för sig, anhöriga och efterkommande, ega och områda, likväl med det å allmän kyrkostämma den 19 September 1873 bestämda vilkor, att inom fem år hafva verkstäldt plantering omkring grafven, i annat fall, samt utan afgiftens återbetalning, återfaller platsen till staden och upplåtes åt annan person, äfvensom då af Kyrkorådet godkänd inhägnad eller likhus derå uppföras, det åligger Grafställets egare eller dess rätts innehavare, att detsamma tillbörligen underhålla.

Luleå den 25 September 1877

Oskar Burman

J. Aug. Westman

Tillagt:

Denna grav är inlöst för framtida vård med Kronor Sexhundra (600:-)

Luleå den 26 sept. 1950

J ??? Håkansson enligt uppdrag.

(J K Sörblom) Gift 1857-03-20 i Piteå (J K Sörblom) med Edvard Bergner. (Tullvaktmästare i Luleå stad. Född 1835-03-11 i Råneå (J K Sörblom). Död 1877-09-24 i Luleå stad (J K Sörblom).) Far: Per Edvard Bergner. Lantmätare i Västerbottens län. Född 1807-01-11 i Råneå (J K Sörblom). Död 1844-05-08 i Råneå (J K Sörblom). Lantmätare i Norrbotten. Examen 1827. Vice lantmätare 1831, Vid avvittringen 1834-45. Kom. Lantmätare 1837. (J K Sörblom). Mor: Helena Burman. Född 1810-06-01 i Luleå (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Död 1873-02-10 i Burträsk prästgård (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne).

Barn:

Dödfödd son. Död 1858-04-25 i Råneå (J K Sörblom).

Jonas Bergner. Född 1859-03-20 (J K Sörblom). Död 1936-01-11 i Newport, Rhode Island, USA (J K Sörblom).

Pontus Edvard Bergner. Född 1861-03-05 i Luleå (J K Sörblom). Död 1930-11-26 i Luleå (J K Sörblom).

Hugo Bergner. Född 1863 (J K Sörblom). Död ogift 1935 (J K Sörblom).

Eskil Yngve Bergner. Född 1865 (J K Sörblom). Död ogift 1937 i Jokkmokk (J K Sörblom).

Carl Petrus Bergner. Född 1867-03-20 i Luleå (J K Sörblom). Död 1909-04-04 (J K Sörblom).

Gunnar Bergner. Född 1868-07-19 (J K Sörblom). Död 1868-09-07 (J K Sörblom).

Gunnar Bergner. Född 1870 (J K Sörblom). Död 1870 (J K Sörblom).

Tabell 466 (generation 10)

(Från Tabell 464, s )

Sofia Eriana Rehn. Född 1830-06-09 i Piteå (J K Sörblom). Bosatt 1890 i Vännträsk såg, Överluleå (Folkräkningen). Gift

Barn:

Petrus. Född 1872 i Överluleå. Nämnd 1890 i Vännträsk såg, Överluleå (Folkräkningen).

Tabell 467 (generation 9)

(Från Tabell 463, s )

Brita Magdalena Rehn. Född 1799-11-09. Död 1886-08-28 troligen i Luleå (John Winblad von Walter). Gift 1824-12-21 i Piteå stad (John Winblad von Walter) med Jonas Sandman. (Häradsskrivare i Luleå fögderi. Född 1801-10-07 i Piteå stad (John Winblad von Walter). Död 1871-03-15 i Öjebyn, Piteå lfs (John Winblad von Walter).) Far: Mikael Nilsson Sandman. Takelmästare? i Piteå stad. Död 1826 i Piteå stad (John Winblad von Walter). Mor: Greta Vendela Wahlfisk. Född 1770 (John Winblad von Walter). Död tidigast 1826 (John Winblad von Walter).

Tabell 468 (generation 7)

(Från Tabell 460, s )

Johan Eliasson Rhen. Bonde i Öjebyn 27 Ståhl. Född 1728-02-12 i Öjebyn 23 Hamnen, Piteå lfs. Död 1798-07-09 i Öjebyn, Piteå lfs (Ingegerd Andersson). Gift 1750-03-25 i Piteå lfs (Ingegerd Andersson) med Brita Eriksdotter Ståhl. (Född 1727 i Öjebyn, Piteå lfs (Ingegerd Andersson). Död 1796 i Öjebyn, Piteå lfs (Ingegerd Andersson).) Far: Erik Johansson Ståhl. Bonde i Öjebyn 27 Ståhl. Född 1703-06-11 i Öjebyn, Piteå lfs (Ingegerd Andersson). Död 1737-05-28 i Öjebyn, Piteå lfs (Ingegerd Andersson). Mor: Elsa Matsdotter. Född 1702-01-03 i Lillpite 24, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och Bygd nr 22, 1988). Död 1770-01-11 i Öjebyn 27 Stål, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och Bygd nr 22, 1988).

Barn:

Elias Johansson. Född 1760-03-09 i Öjebyn, Piteå lfs (Ingegerd Andersson). Se tabell 469, s .

Tabell 469 (generation 8)

(Från Tabell 468, s )

Elias Johansson. Född 1760-03-09 i Öjebyn, Piteå lfs (Ingegerd Andersson). Gift 1780-11-27 i Piteå lfs (Ingegerd Andersson) med Sara Olofsdotter. (Född 1758-11-22 i Öjebyn, Piteå lfs (Ingegerd Andersson).)

Tabell 470 (generation 7)

(Från Tabell 460, s )

Katarina Eliasdotter. Född 1733-01-14 i Öjebyn 23 Hamnen, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 86 2000). Död 1804-09-29 i Öjebyn 24 Hamnen, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 86 2000). Gift 1758-08-27 i Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 86 2000) med Kristoffer Andersson. (Bonde i Öjebyn 24. Född 1728-07-08 i Sjulsmark 1, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 86 2000). Död 1812-06-28 i Öjebyn 24 Hamnen, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 86 2000).)

Barn:

Elias Kristoffersson. Född 1760-08-27 i Öjebyn 24 Hamnen, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 86 2000).

Anders Kristoffersson Ölund. Född 1762-03-09 i Öjebyn 24 Hamnen, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 86 2000). Död 1817-12-07 i Öjebyn 24 Hamnen, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 86 2000). Se tabell 471, s .

Magdalena Kristoffersdotter. Född 1765-12-16 i Öjebyn 24 Hamnen, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 86 2000).

Elias Kristoffersson. Född 1768-12-30 i Öjebyn 24 Hamnen, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 86 2000).

Samuel Kristoffersson. Född 1771-11-03 i Öjebyn 24 Hamnen, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 86 2000).

Maria Kristoffersdotter. Född 1774-04-29 i Öjebyn 24 Hamnen, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 86 2000). Död 1778-03-12 i Öjebyn 24 Hamnen, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 86 2000).

Tabell 471 (generation 8)

(Från Tabell 470, s )

Anders Kristoffersson Ölund. Bonde i Öjebyn 24. Född 1762-03-09 i Öjebyn 24 Hamnen, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 86 2000). Död 1817-12-07 i Öjebyn 24 Hamnen, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 86 2000). Gift 1:o 1784-12-12 i Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 86 2000) med Magdalena Matsdotter. (Född 1762-01-15 i Sjulnäs 14, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 86 2000). Död 1806-09-20 i Öjebyn 24 Hamnen, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 86 2000).) Gift 2:o 1807-06-21 i Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 86 2000) med Magdalena Eriksdotter. (Född 1759-01-24 i Byn 1, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 86 2000). Död 1855-06-10 i Öjebyn 24 Hamnen, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 86 2000).)

Barn i första kullen

Kristoffer Andersson. Född 1785 i Öjebyn 24 Hamnen, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 86 2000).

Anna Katarina Andersdotter. Född 1788-04-09 i Öjebyn 24 Hamnen, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 86 2000). Död 1789-06-24 i Öjebyn 24 Hamnen, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 86 2000).

Anders Andersson. Född 1789-09-29 i Öjebyn 24 Hamnen, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 86 2000). Död 1791-12-23 i Öjebyn 24 Hamnen, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 86 2000).

Anna Katarina Andersdotter. Född 1792-04-08 i Öjebyn 24 Hamnen, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 86 2000).

Magdalena Andersdotter. Född 1793-05-18 i Öjebyn 24 Hamnen, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 86 2000). Död 1795-02-21 i Öjebyn 24 Hamnen, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 86 2000).

Anders Andersson Ölund. Född 1796-01-02 i Öjebyn 24 Hamnen, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 86 2000). Död 1856-05-08 i Öjebyn 24 Hamnen, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 86 2000). Se tabell 472, s .

Samuel Andersson. Född 1798-02-15 i Öjebyn 24 Hamnen, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 86 2000).

Elias Andersson. Född 1800-11-28 i Öjebyn 24 Hamnen, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 86 2000).

Maria Margareta Andersdotter. Född 1803-02-24 i Öjebyn 24 Hamnen, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 86 2000). Död 1803-06-02 i Öjebyn 24 Hamnen, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 86 2000).

Tabell 472 (generation 9)

(Från Tabell 471, s )

Anders Andersson Ölund. Bonde i Öjebyn 24. Född 1796-01-02 i Öjebyn 24 Hamnen, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 86 2000). Död 1856-05-08 i Öjebyn 24 Hamnen, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 86 2000). Lysning 1819-11-14 i Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 86 2000) med Greta Andersdotter Lidfeldt. (Född 1798-05-08 i Svensbyn 6, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 86 2000). Död 1870-12-29 i Öjebyn 24 Hamnen, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 86 2000).)

Barn:

Magdalena Erika Ölund. Född 1821-09-02 i Öjebyn 24 Hamnen, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 86 2000).

Erika Magdalena Ölund. Född 1823-01-02 i Öjebyn 24 Hamnen, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 86 2000).

Johanna Gustava Ölund. Född 1825-06-19 i Öjebyn 24 Hamnen, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 86 2000).

August Ölund. Bonde i Öjebyn 24. Född 1828-04-13 i Öjebyn 24 Hamnen, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 86 2000). Död 1868-01-27 i Öjebyn 24 Hamnen, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 86 2000).

Josefina Karolina Ölund. Född 1830-12-13 i Öjebyn 24 Hamnen, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 86 2000).

Augusta Aurora Ölund. Född 1835-04-04 i Öjebyn 24 Hamnen, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 86 2000).

Tabell 473 (generation 6)

(Från Tabell 458, s )

Margareta Johansdotter. Född 1702-10-18 i Öjebyn 23 Hamnen, Piteå lfs. Gift 1735 (Staffan Bengtsson) med Jonas Grubbman. (Borgare i Umeå stad.)

Barn:

Anna Christina Grubbman. Född 1739 (Staffan Bengtsson).

Tabell 474 (generation 6)

(Från Tabell 458, s )

Kerstin Johansdotter. Född 1706-10-13 i Öjebyn 23 Hamnen, Piteå lfs. Gift med Bernhard Ask. (Skolmästare i Lycksele. Född 1700-04-16 (Eric Johansson). Död 1777-12-29 (Eric Johansson).) Far: Elias Ask. Kyrkoherde i Lövånger. Född 1672-02-02 (Eric Johansson). Död 1722-03-15 (Eric Johansson). Mor: Brita Lambert. Död 1730-06-21 (Eric Johansson).

Barn:

Sofia Brita Ask. Född 1731 (Eric Johansson). Död 1807-05-03 (Eric Johansson). Se tabell 475, s .

Tabell 475 (generation 7)

(Från Tabell 474, s )

Sofia Brita Ask. Född 1731 (Eric Johansson). Död 1807-05-03 (Eric Johansson). Gift 1754 (Eric Johansson) med Erik Forsner. (Kyrkoherde i Åsele. Född 1714 (Eric Johansson). Död 1781-08-26 (Eric Johansson).) Far: Erik Forsner. Fors, Nätra.

Barn:

Anna Sofia Forsner. Född 1758-06-29 (Eric Johansson). Död 1814-09-02 (Eric Johansson). Se tabell 476, s .

Sara Magdalena Forsner. Född 1766-05-16 (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Död av nervslag 1828-12-26 på Kullerbacka, Åsele (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Se tabell 478, s .

Tabell 476 (generation 8)

(Från Tabell 475, s )

Anna Sofia Forsner. Född 1758-06-29 (Eric Johansson). Död 1814-09-02 (Eric Johansson). Gift 1781 (Ingrid Rådström) med Per Rådström. (Skolmästare i Lycksele. Född 1755-02-11 (Eric Johansson). Död 1835-09-06 (Eric Johansson). Pastorsadjunkt 1779 i Åsele (Staffan Bengtsson). Komminister från 1783 i Sorsele (Staffan Bengtsson). Skolmästare från 1802 i Lycksele (Staffan Bengtsson).) Far: Erik Pålsson. Nybyggare i Råsele i Vilhelmina socken. Född 1717-05-03 (Ingrid Rådström). Drunknad 1756 i Råseleforsen (Ingrid Rådström). Mor: Anna Göransdotter.

Barn:

Elisabeth Catharina Rådström. Född 1790-08-08 i Lycksele (Erika Renberg). Se tabell 477, s .

Tabell 477 (generation 9)

(Från Tabell 476, s )

Elisabeth Catharina Rådström. Född 1790-08-08 i Lycksele (Erika Renberg). Gift 1811-03-10 (Eric Johansson) med Abraham Bernhard Rehn. (Pastorsadjunkt i Lycksele. Född 1787-02-22 i Åsele (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Död 1817-05-04 (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne).) Far: Erik Rehn. Pastor i Åsele. Född 1751-11-16 i Älvkarleby (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Död 1811-07-30 i Nätra (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne).

Ur herdaminnet: Inskrefs i piteå skola 1763, student i Upsala 1768-10-25; såsom stipendiat lärde han sig åren 1769 och 1770 i Jockmock lappska språket. Prästvigd 1776-03-29 till pastorsadjunkt åt erik Lindahl i Lycksele; utnämnd till skolmästare vid lappskolan i Åsele 1782 samt fick fullmakt såsom pastor i åsele 1799-12-28 med tillträde 1800-05-01. Under sin skolmästaretid erhöll han landshöfdingens tillstånd 1784-02-16 att under namn af Kullerbacka nybruk få intaga och i 50 år inneha vissa å Åsele skolebord 1783-09-25 utsynta lägenheter. Han afled i Nätra, där han vistades för brunnsdrickning, blef ock där begrafven. (Leonard Bygdén)

Mor: Sara Magdalena Forsner. Född 1766-05-16 (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Död av nervslag 1828-12-26 på Kullerbacka, Åsele (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne).

Barn:

Freja Eva Christophera Sara Maria Patricia Rehn. Född 1816 (Ossian Egerbladh). Repetition, se tabell 85, s .

Tabell 478 (generation 8)

(Från Tabell 475, s )

Sara Magdalena Forsner. Född 1766-05-16 (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Död av nervslag 1828-12-26 på Kullerbacka, Åsele (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Gift 1783-02-.. (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne) med Erik Rehn. (Pastor i Åsele. Född 1751-11-16 i Älvkarleby (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Död 1811-07-30 i Nätra (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne).

Ur herdaminnet: Inskrefs i piteå skola 1763, student i Upsala 1768-10-25; såsom stipendiat lärde han sig åren 1769 och 1770 i Jockmock lappska språket. Prästvigd 1776-03-29 till pastorsadjunkt åt erik Lindahl i Lycksele; utnämnd till skolmästare vid lappskolan i Åsele 1782 samt fick fullmakt såsom pastor i åsele 1799-12-28 med tillträde 1800-05-01. Under sin skolmästaretid erhöll han landshöfdingens tillstånd 1784-02-16 att under namn af Kullerbacka nybruk få intaga och i 50 år inneha vissa å Åsele skolebord 1783-09-25 utsynta lägenheter. Han afled i Nätra, där han vistades för brunnsdrickning, blef ock där begrafven. (Leonard Bygdén) ¶) Far: Erik Rehn. Kyrkoherde i Älvkarleby 1745-1762, Piteå socken 1763-1765. Född 1704-03-27 i Piteå lfs. Mor: Elisabet Catharina Gedda. Född 1723-02-21 i Malax, Finland (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne, Uppsala 1925).

Barn:

Elisabet Sofia Rehn. Född 1783-11-23 i Åsele (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Död 1852-05-09 i Gavsele, Åsele (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne).

Abraham Bernhard Rehn. Född 1787-02-22 i Åsele (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Död 1817-05-04 (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Repetition, se tabell 83, s .

Erik Samuel Rehn. Född 1791 i Åsele (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Död 1860 i Sorsele (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Bosatt på Kullerbacka, Åsele (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Repetition, se tabell 87, s .

Christina Magdalena Rehn. Född 1792-05-01 (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Död 1877-06-28 i Umeå stad (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne).

Gustaf Edvard Rehn. Född 1795-11-13 (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Död 1865-12-15 (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne).

Eleazar Rehn. Född 1801-04-13 i Åsele (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Död 1802-05-16 i Åsele (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne).

Anna Carolina Matlida Rehn. Född 1803-02-21 i Åsele (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Död ogift 1825-12-29 på Kullerbacka, Åsele (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne).

Eleazar Rehn. Född 1805-03-03 i Åsele (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Död 1877-09-02 i Dorotea (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne).

Elias Gideon Rehn. Född 1807-07-03 i Åsele (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Död 1880-09-19 på Kullerbacka, Åsele (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne).

Brita Catharina Rehn.

Sara Lovisa Rehn.

Eva Agata Rehn.

Tabell 479 (generation 6)

(Från Tabell 458, s )

Erik Johansson Rehn. Klockare. Född 1712-03-18 i Öjebyn 23 Hamnen, Piteå lfs. Död 1780-09-01 i Kyrkobordet, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och Bygd nr 22, 1988). Vice klockare 1761 i Piteå lfs (Nils Joëlson i Ätt och Bygd nr 22, 1988). Ordinarie klockare 1765 i Piteå lfs (Nils Joëlson i Ätt och Bygd nr 22, 1988). Gift 1:o 1739-08-26 i Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och Bygd nr 22, 1988) med Elsa Matsdotter. (Född 1702-01-03 i Lillpite 24, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och Bygd nr 22, 1988). Död 1770-01-11 i Öjebyn 27 Stål, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och Bygd nr 22, 1988).) Far: Mats Nilsson Ståhl. Bonde i Lillpite 24 Ståhl. Mor: Elin Andersdotter. Gift 2:o 1773-01-03 i Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och Bygd nr 22, 1988) med Margareta Calling. (Död 36 1/2 år gammal 1773-11-03 i Kyrkobordet, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och Bygd nr 22, 1988).) Gift 3:o 1774-10-13 (Olof Andersson i Ätt och Bygd nr 22, 1988) med Margareta Johansdotter Viklund. (Född 1749-06-08 i Näsbyn 10, Nederkalix (Olof Andersson i Ätt och Bygd nr 22, 1988). Död i barnsbörd 1780-08-03 på Kyrkobordet, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och Bygd nr 22, 1988).)

Barn i tredje kullen

Sara Lena Rehn. Född 1775-11-07 i Gamla staden, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och Bygd nr 22, 1988). Död 1775-12-09 i Gamla staden, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och Bygd nr 22, 1988).

Johan Erik Rehn. Född 1777-12-04 i Gamla staden, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och Bygd nr 22, 1988).

Anna Margareta Rehn. Född 1780-06-27 i Gamla staden, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och Bygd nr 22, 1988).

Tabell 480 (generation 5)

(Från Tabell 456, s )

Margeta Eliadotter. Född i Öjebyn 23 Hamnen, Piteå lfs. Gift 1704-06-08 i Piteå lfs med Nils Henriksson. (Född i Hortlax, Piteå lfs.)

Tabell 481 (generation 5)

(Från Tabell 456, s )

Daniel Eliasson. Bonde i Öjebyn 17 (16) Bonäset. Född 1675-11-20 i Öjebyn 23 Hamnen, Piteå lfs. Död 1756-03-18 i Öjebyn 16 Bonäset, Piteå lfs. Ägare av Öjebyn 14 och Öjebyn 17 (Olof Andersson). Gift 1:o 1698-10-23 i Piteå lfs med Brita Persdotter. (Född i Rosvik, Piteå lfs.) Far: Per Jakobsson. Bonde i Rosvik. Gift 2:o med Anna Matsdotter Stålhammar. (Född 1671 (Julius Sundström). Död 1752-02-17 i Gamla staden, Piteå lfs (Julius Sundström).)

Barn i andra kullen

Elias Danielsson. Född 1699-08-07 i Kyrkobordet, Piteå lfs. Död 1700-01-20 i Öjebyn, Piteå lfs.

Lisbeta Danielsdotter. Född 1700-08-14 i Öjebyn 16 Bonäset, Piteå lfs.

Kerstin Danielsdotter. Född 1701-08-11 i Öjebyn 16 Bonäset, Piteå lfs.

Per Danielsson. Född 1703-05-02 i Öjebyn 16 Bonäset, Piteå lfs.

Nicodemus Danielsson. Född 1704-07-02 i Öjebyn 16 Bonäset, Piteå lfs.

Margeta Danielsdotter. Född 1706-01-09 i Öjebyn 16 Bonäset, Piteå lfs. Se tabell 482, s .

Christoffer Danielsson. Född 1707-05-02 i Öjebyn 16 Bonäset, Piteå lfs. Död 1743-01-27 i Öjebyn 16 Bonäset, Piteå lfs. Se tabell 483, s .

Anna Danielsdotter. Född 1708-09-05 i Öjebyn 16 Bonäset, Piteå lfs. Se tabell 485, s .

Elias Danielsson. Född 1711-10-26 i Öjebyn 16 Bonäset, Piteå lfs. Se tabell 486, s .

Lisbeta Danielsdotter. Född 1713-04-08 i Öjebyn 16 Bonäset, Piteå lfs.

Daniel Danielsson. Född 1716-03-11 i Öjebyn 16 Bonäset, Piteå lfs.

Tabell 482 (generation 6)

(Från Tabell 481, s )

Margeta Danielsdotter. Född 1706-01-09 i Öjebyn 16 Bonäset, Piteå lfs. Gift 1732-12-10 (Julius Sundström)

Tabell 483 (generation 6)

(Från Tabell 481, s )

Christoffer Danielsson. Bonde i Öjebyn 16 Bonäset. Född 1707-05-02 i Öjebyn 16 Bonäset, Piteå lfs. Död 1743-01-27 i Öjebyn 16 Bonäset, Piteå lfs. Gift 1732-04-12 i Piteå lfs med Margareta Andersdotter. (Född 1713-01-30 i Sjulsmark 8, Piteå lfs (Julius Sundström). Död 1791 i Öjebyn 17 Bonäset, Piteå lfs (Piteå lfs AI:3c).) Far: Anders Andersson. Bonde i Sjulsmark 8. Född 1688-10-01 i Sjulsmark 8, Piteå lfs (Piteanor 2000). Mor: Brita. Född i Rosvik, Piteå lfs.

Barn:

Anna Christoffersdotter. Född 1734-02-09 i Öjebyn 16 Bonäset, Piteå lfs. Se tabell 484, s .

Brita Christoffersdotter. Född 1735 i Öjebyn 16 Bonäset, Piteå lfs. Död 19 veckor 1736-01-29 i Öjebyn 16 Bonäset, Piteå lfs.

Daniel Christoffersson. Född 1738 i Öjebyn 16 Bonäset, Piteå lfs. Död 3 veckor 1738-08-09 i Öjebyn 16 Bonäset, Piteå lfs.

Anders Christoffersson. Född 1739 i Öjebyn 16 Bonäset, Piteå lfs. Död 6 veckor 1739-12-01 i Öjebyn 16 Bonäset, Piteå lfs.

Tabell 484 (generation 7)

(Från Tabell 483, s )

Anna Christoffersdotter. Född 1734-02-09 i Öjebyn 16 Bonäset, Piteå lfs. Gift 1751-12-08 i Piteå lfs med Johan Johansson. (Född i Långnäs, Piteå lfs.)

Tabell 485 (generation 6)

(Från Tabell 481, s )

Anna Danielsdotter. Född 1708-09-05 i Öjebyn 16 Bonäset, Piteå lfs. Gift 1732-05-31 (Julius Sundström)

Tabell 486 (generation 6)

(Från Tabell 481, s )

Elias Danielsson. Född 1711-10-26 i Öjebyn 16 Bonäset, Piteå lfs. Gift 1734-01-20 i Piteå lfs med Brita Simonsdotter. (Född i Rosvik, Piteå lfs.)

Tabell 487 (generation 4)

(Från Tabell 455, s )

Karin Johansdotter. Född 1643 i Öjebyn 23 Hamnen, Piteå lfs (Olof Andersson 1999). Född 1645 i Öjebyn, Piteå lfs (BD) (åldersuppgift i dödsnotis). Död 1730-03-18 i Piteå lfs. Lysning 1667-12-26 med Johan Eriksson Fact. (Stadsnotarie och stadsskrivare i Staden, Piteå lfs. Född 1637 i Piteå stad (Olof Andersson 1999). Död 1696 i Piteå lfs (BD). Begravd 1696-06-14 i Piteå lfs (BD).) Far: Erik Jonsson. Borgare i Piteå gamla stad. Bosatt 1627-1665 i Piteå stad (Olof Andersson 1999). Han uppges ha ett hemman i Öjebyn (Olof Andersson 1999). Död 1667-03-03 i Piteå stad (Olof Andersson 1999). Mor: Anna Johansdotter. Död 1676-01-22 i Piteå.

Barn:

Johansdotter. Död 1668-12-24 i Staden, Piteå lfs (Olof Andersson 1999).

Johansdotter. Död 1669-08-14 i Staden, Piteå lfs (Olof Andersson 1999).

dödfött barn. Död 1669-02-13 i Staden, Piteå lfs (Olof Andersson 1999).

barn. Född 1669-12-25 i Piteå. Död 1671-08-05.

barn. Född 1671-12-03 i Piteå.

Sara Fact. Född 1675-03-19 i Öjebyn, Piteå lfs (BD). Död 1739-01-.. i Sikfors 7, Piteå lfs (BD). Se tabell 488, s .

Johan Johansson. Född 1676-10-18 i Piteå. Död möjligen (barn) 1681-08-20.

dödfödd. Född 1681-09-27 i Piteå. Död 1681-09-27.

Karin Johansdotter. Född 1686-01-30 i Öjebyn, Piteå lfs.

Anders Johansson. Född 1690-11-06 i Öjebyn, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 25 sept 1989).

Johansson. Död 1696-04-11 i Piteå lfs (BD).

Tabell 488 (generation 5)

(Från Tabell 487, s )

Sara Fact. Född 1675-03-19 i Öjebyn, Piteå lfs (BD). Död 1739-01-.. i Sikfors 7, Piteå lfs (BD). Gift 1707-12-03 i Piteå lfs med Jakob Eriksson. (Född 1674-12-19 i Sikfors 7, Piteå lfs (BD). Död 1740-01-24 i Sikfors 7, Piteå lfs (BD). Bonde i Sikfors 7.) Far: Erik Eriksson. Född i Lillpite, Piteå lfs (BD). Död 1723 i Sikfors, Piteå lfs (BD). Bonde och nämndeman i Sikforsen, Piteå lfs. Mor: Jakobsdotter. Född i Sikfors, Piteå lfs (BD). Död 1682-01-28 i Sikfors, Piteå lfs (BD).

Barn:

Erik Jacobsson. Född 1708-11-03 i Sikfors 7, Piteå lfs. Bonde, Sikfors 7 (Gammelgården).

Karin Jakobsdotter. Född 1711-07-28 i Sikfors 7, Piteå lfs (BD). Död av slag 1787-11-22 i Blåsmark 2, Piteå lfs (BD). Se tabell 489, s .

Johan Jacobsson. Född 1714-01-31 i Sikfors 7, Piteå lfs. Död 1762 i Piteå lfs (Roland Fahlgren). Se tabell 503, s .

Jacob Jacobsson. Född 1715-11-19 i Sikfors 7, Piteå lfs. Död 1716-02-25.

Margeta Jacobsdotter. Född 1717-02-16 i Sikfors 7, Piteå lfs. Död 1717-08-11.

Sara Jacobsdotter. Född 1718-07-26 i Sikfors 7, Piteå lfs. Död 1718-08-09.

Tabell 489 (generation 6)

(Från Tabell 488, s )

Karin Jakobsdotter. Född 1711-07-28 i Sikfors 7, Piteå lfs (BD). Död av slag 1787-11-22 i Blåsmark 2, Piteå lfs (BD). Gift 1731-03-07 i Piteå lfs med Anders Andersson. (Född 1708-12-16 i Blåsmark 2, Piteå lfs (BD). Död 1759-07-16 i Blåsmark 2, Piteå lfs (BD). Bonde i Blåsmark 2.) Far: Anders Eriksson. Död möjligen 1721-04-30 i Blåsmark 2, Piteå lfs (BD). Bonde i Blåsmark 2. Nämnd från 1694 i Blåsmark 2, Piteå lfs (Mantalslängder, Kenneth Mossberg). Mor: Dordi Andersdotter. Född 1666 i Luleå. Död 1743-04-17 i Blåsmark 2, Piteå lfs (BD).

Barn:

Anders Andersson. Född 1732-03-07 i Blåsmark 2, Piteå lfs. Gift i Svensbyn.

Sara Andersdotter. Född 1733-03-09 i Blåsmark 2, Piteå lfs.

Dordi Andersdotter. Född 1735-11-24 i Blåsmark 2, Piteå lfs (BD). Död 1814-01-14 i Blåsmark 3, Piteå lfs (BD). Se tabell 490, s .

Jacob Andersson. Född 1740-05-06 i Blåsmark 2, Piteå lfs. Se tabell 491, s .

Karin Andersdotter. Född 1743-03-16 i Blåsmark 2, Piteå lfs.

Erik Andersson. Född 1745-04-01 i Blåsmark 2, Piteå lfs.

Anna Andersdotter. Född 1748-02-08 i Blåsmark 2, Piteå lfs.

Johan Andersson. Född 1750-04-24 i Blåsmark 2, Piteå lfs. Död 1836-05-09 (JK Sörblom). Se tabell 492, s .

Tabell 490 (generation 7)

(Från Tabell 489, s )

Dordi Andersdotter. Född 1735-11-24 i Blåsmark 2, Piteå lfs (BD). Död 1814-01-14 i Blåsmark 3, Piteå lfs (BD). Gift 1760 med Anders Hansson. (Född 1736-12-01 i Svensbyn 36, Piteå lfs (BD). Död 1800-02-01. Bonde i Blåsmark 3.) Far: Hans Matsson. Född 1710-01-29 i Sjulnäs 14, Piteå lfs (BD). Död av prostata 1760-10-15 i Blåsmark 3, Piteå lfs (BD). Bonde i Svensbyn 36 - Blåsmark 3. Mor: Margeta Andersdotter. Född 1712-01-28 i Öjebyn, Piteå lfs (BD). Död 1792-11-07 i Blåsmark 3, Piteå lfs (BD).

Barn:

Margareta Andersdotter. Född 1762. Repetition, se tabell 18, s .

Catharina Andersdotter. Född 1764-02-09 i Blåsmark 2, Piteå lfs. Död 1765.

Katarina Andersdotter. Född 1767-05-20 i Blåsmark, Piteå lfs (BD). Död 1848-04-03 i Alträsk, Överluleå (BD). Repetition, se tabell 19, s .

Maria Andersdotter. Född 1777 i Blåsmark 2, Piteå lfs. Repetition, se tabell 31, s .

Tabell 491 (generation 7)

(Från Tabell 489, s )

Jacob Andersson. Född 1740-05-06 i Blåsmark 2, Piteå lfs. Gift 1764-12-11 i Piteå lfs med Magdalena Johansdotter. (Född 1740 i Hemmingsmark, Piteå lfs.)

Barn:

Catrina Jacobsdotter. Född 1765 i Blåsmark 2, Piteå lfs.

Tabell 492 (generation 7)

(Från Tabell 489, s )

Johan Andersson. Född 1750-04-24 i Blåsmark 2, Piteå lfs. Död 1836-05-09 (JK Sörblom). Gift 1774-04-10 (J K Sörblom) med Christina Abrahamsdotter. (Född 1755 i Svensbyn, Piteå lfs (J K Sörblom). Död 1837-04-25 i Blåsmark, Piteå lfs (J K Sörblom).) Far: Abraham Eriksson. Mor: Elsa Johansdotter.

Barn:

Anders Johansson. Född 1775-11-11 i Blåsmark, Piteå lfs (J K Sörblom). Död 1822-11-10 i Blåsmark, Piteå lfs (J K Sörblom). Se tabell 493, s .

Elsa Johansdotter. Född 1778-03-24 i Blåsmark, Piteå lfs (J K Sörblom).

Johannes Johansson. Född 1779-07-10 i Blåsmark, Piteå lfs (J K Sörblom). Död 1781-08-24 i Blåsmark, Piteå lfs (J K Sörblom).

Johannes Johansson. Född 1783-05-17 i Blåsmark, Piteå lfs (J K Sörblom).

Jonas Johansson. Född 1786-07-09 i Blåsmark, Piteå lfs (J K Sörblom).

Brita Catharina Johansdotter. Född 1787-12-13 i Blåsmark, Piteå lfs (J K Sörblom). Se tabell 501, s .

Samuel Johansson. Född 1790-09-09 i Blåsmark, Piteå lfs (J K Sörblom).

Abraham Johansson. Född 1793-07-05 i Blåsmark, Piteå lfs (J K Sörblom).

Christina Johansdotter. Född 1797-01-08 i Blåsmark, Piteå lfs (J K Sörblom).

Tabell 493 (generation 8)

(Från Tabell 492, s )

Anders Johansson. Bonde i Blåsmark 2. Född 1775-11-11 i Blåsmark, Piteå lfs (J K Sörblom). Död 1822-11-10 i Blåsmark, Piteå lfs (J K Sörblom). Systern Fredrika är skådespelerskan Viveca Lindfors anmoder (J K Sörblom). Gift 1805-09-29 (J K Sörblom) med Elsa Christina Risberg. (Född 1779-02-22 i Adolfström, Arjeplog (J K Sörblom). Död 1839-10-20 i Blåsmark, Piteå lfs (J K Sörblom).) Far: Jonas Risberg. Komminister. Mor: Christina Mellin. Ättling till Petrus Steuchius (J K Sörblom).

Barn:

Jonas Andersson Risberg. Född 1808-09-23 i Blåsmark, Piteå lfs (J K Sörblom). Död 1873-10-28 i Hemmingsmark, Piteå lfs (J K Sörblom). Se tabell 494, s .

Christina Johanna Andersdotter. Född 1806-04-04 i Blåsmark, Piteå lfs (J K Sörblom).

Johan Andersson. Född 1807-05-13 i Blåsmark, Piteå lfs (J K Sörblom).

Helena Catharina Andersdotter. Född 1811-11-09 i Blåsmark, Piteå lfs (J K Sörblom).

Samuel Andersson. Född 1813-02-03 i Blåsmark, Piteå lfs (J K Sörblom).

Fredrika Andersdotter. Född 1814-09-15 i Blåsmark, Piteå lfs (J K Sörblom).

Gabriel Andersson. Född 1816-04-21 i Blåsmark, Piteå lfs (J K Sörblom).

Maria Lovisa Andersdotter. Född 1818-02-20 i Blåsmark, Piteå lfs (J K Sörblom). Död 1888-03-10 (J K Sörblom). Se tabell 500, s .

Tabell 494 (generation 9)

(Från Tabell 493, s )

Jonas Andersson Risberg. Född 1808-09-23 i Blåsmark, Piteå lfs (J K Sörblom). Död 1873-10-28 i Hemmingsmark, Piteå lfs (J K Sörblom). Gift med Sofia Magdalena Gabrielsdotter Sjöberg. (Född 1815-10-17 i Blåsmark, Piteå lfs (J K Sörblom). Död 1886-09-04 i Hemmingsmark, Piteå lfs (J K Sörblom).) Far: Gabriel Andersson Sjöberg Gefyr. Född 1781-02-26 i Blåsmark, Piteå lfs (J K Sörblom). Död 1869-06-08 (J K Sörblom). Mor: Brita Catharina Johansdotter. Född 1787-12-13 i Blåsmark, Piteå lfs (J K Sörblom).

Barn:

Johan Gabriel Risberg. Född 1844-12-17 i Hemmingsmark, Piteå lfs (J K Sörblom). Död 1914-04-24 i Luleå dkf (J K Sörblom). Se tabell 495, s .

Jonas Risberg. Född 1847-10-27 i Hemmingsmark, Piteå lfs (J K Sörblom).

Catharina Lovisa Risberg. Född 1850-09-26 i Hemmingsmark, Piteå lfs (J K Sörblom).

Alfred Risberg. Född 1851-09-23 i Hemmingsmark, Piteå lfs (J K Sörblom). Död 1912-08-11 (J K Sörblom).

Anders Risberg. Född 1854-12-17 i Hemmingsmark, Piteå lfs (J K Sörblom). Se tabell 499, s .

Jonas Gustav Risberg. Född 1861-09-28 i Hemmingsmark, Piteå lfs (J K Sörblom).

Tabell 495 (generation 10)

(Från Tabell 494, s )

Johan Gabriel Risberg. Född 1844-12-17 i Hemmingsmark, Piteå lfs (J K Sörblom). Död 1914-04-24 i Luleå dkf (J K Sörblom). Gift 1:o 1871-03-16 (J K Sörblom) med Anna Sofia Lundberg. (Född 1841-12-17 i Hemmingsmark, Piteå lfs (J K Sörblom). Död 1901-06-26 (J K Sörblom).) Far: Petter Johansson Lundberg. Hemmingsmark. Mor: Sofia Margareta Johansdotter. Gift 2:o 1903-09-13 (J K Sörblom) med Hilma Helena Svensson. (Född 1873-08-09 i Svensbyn, Piteå lfs (J K Sörblom). Död 1940-03-03 i Älvsbyn (J K Sörblom).)

Barn i första kullen

Sofia Serafia Risberg. Född 1871-09-03 (J K Sörblom). Död 1893-11-08 (J K Sörblom).

Anna Lovisa Risberg. Född 1873-06-29 (J K Sörblom). Död ogift 1940-04-19 (J K Sörblom). Se tabell 496, s .

Ida Johanna Risberg. Född 1875-02-06 i Hemmingsmark, Piteå lfs (J K Sörblom). Död 1952-12-02 i Luleå (J K Sörblom). Se tabell 497, s .

Johannes Risberg. Född 1877-07-02 (J K Sörblom). Död 1881-03-10 (J K Sörblom).

Jonas Arvid Risberg. Född 1879-03-16 (J K Sörblom). Död 1879-12-24 (J K Sörblom).

Emma Kristina Risberg. Född 1880-12-05 i Östanbäck, Byske (J K Sörblom). Död 1881-09-25 (J K Sörblom).

Gabriel Risberg. Född 1882-08-17 i Östanbäck, Byske (J K Sörblom). Död 1882-08-19 (J K Sörblom).

Johan Brynolf Risberg. Född 1883-10-06 i Östanbäck, Byske (J K Sörblom). Död 1959-11-02 (J K Sörblom). Se tabell 498, s .

Barn i andra kullen

Gunhild Helena Risberg. Född 1906-08-30 i Lövånger (J K Sörblom). Död 1975-11-28 (J K Sörblom).

Ragnhild Sofia Risberg. Född 1908-07-11 (J K Sörblom).

Tabell 496 (generation 11)

(Från Tabell 495, s )

Anna Lovisa Risberg. Född 1873-06-29 (J K Sörblom). Död ogift 1940-04-19 (J K Sörblom). Utom äktenskap

Barn:

John Risberg. Billackerare. Född 1909-04-10 (J K Sörblom). Död 1981-06-07 (J K Sörblom).

Tabell 497 (generation 11)

(Från Tabell 495, s )

Ida Johanna Risberg. Född 1875-02-06 i Hemmingsmark, Piteå lfs (J K Sörblom). Död 1952-12-02 i Luleå (J K Sörblom). Gift 1898-11-20 (J K Sörblom) med Pontus Edvard Bergner. (Mekaniker i Luleå. Född 1861-03-05 i Luleå (J K Sörblom). Död 1930-11-26 i Luleå (J K Sörblom).

Bergner & Co, Mek. Verkstad.

Rörelsen startade 1916 av J E Häggström och J W Blomqvist under firma P. E. Bergners Mek. Verkstad. Nuvarande firmanamn från 1938. Firmans ledning utgöres av följande personer: JE Häggström, Gunnar Bergner och JE Landfors, samtliga i Luleå. Verkstaden, som är försedd med modern maskin- och verktygsuppsättning, utför alla slags motorrenoveringar och motorreparationer billackeringar och bilplåtslageriarbeten. Auktoriserad för GM:s samtliga märken. Nytillverkning av maskiner. Båtslip och båtbyggeri, metallgjuteri m.m. Lager av reservdelar och biltillbehör. Totalareal 3000 m2. Fast anställd personal 22 personer.

Pontus Edvard tillverkade en gång på beställning en benprotes. När beställaren skulle betala träbenet, tycktes honom priset, 11 kronor och 75 öre, vara allt för högt satt. Han vägrade betala, och träbenet blev länge hängande kvar på väggen i verkstaden. Från den dagen signerade Pontus Edvard alla sina alster med 11,75. En fällkniv, gjord 1903, är sålunda signerad och skvallrar om att ovanstående händelse måste utspelat sig före detta år. Andra bevarade artefakter ur hans produktion är bl.a. Sveriges fulaste golvur, tillverkat av en synnerligen knotig surstock, och målad svart. (J K Sörblom) ) Far: Edvard Bergner. Tullvaktmästare i Luleå stad. Född 1835-03-11 i Råneå (J K Sörblom). Död 1877-09-24 i Luleå stad (J K Sörblom). Mor: Lovisa Rehn. Född 1828-02-24 i Piteå (J K Sörblom). Död 1889-03-02 i Luleå stad (J K Sörblom).

GRAF-BREF.

Nr 16

Till Fru Lovisa Bergner afstå vi och upplåta Vi, Committerade, å Luleå Stadsförsamlings vägnar och på grund af det beslut, som vid allmän kyrkostämma, den 13 december 1876, blifvit fattadt, Grafstället å Stadens Nya Begrafningsplats, under N:o 16, innehållande 20 fot i längd och 16 fot i bredd, eller en arealvidd af 320 qvadratfot, emot en betingad köpeskilling af 16 Kronor och __ öre; och som nämnde köpeskilling, denna dag, blifvit till fullo betald, alltså afhända Vi Stadsförsamlingen berörde Grafställe, som vi tillegna Köparen att såsom annan välfången egendom för sig, anhöriga och efterkommande, ega och områda, likväl med det å allmän kyrkostämma den 19 September 1873 bestämda vilkor, att inom fem år hafva verkstäldt plantering omkring grafven, i annat fall, samt utan afgiftens återbetalning, återfaller platsen till staden och upplåtes åt annan person, äfvensom då af Kyrkorådet godkänd inhägnad eller likhus derå uppföras, det åligger Grafställets egare eller dess rätts innehavare, att detsamma tillbörligen underhålla.

Luleå den 25 September 1877

Oskar Burman

J. Aug. Westman

Tillagt:

Denna grav är inlöst för framtida vård med Kronor Sexhundra (600:-)

Luleå den 26 sept. 1950

J ??? Håkansson enligt uppdrag.

(J K Sörblom)

Barn:

Pontus Gabriel Bergner.

Gunnar Bergner.

Edvin Rickard Bergner.

Tabell 498 (generation 11)

(Från Tabell 495, s )

Johan Brynolf Risberg. Fartygsmaskinist. Född 1883-10-06 i Östanbäck, Byske (J K Sörblom). Död 1959-11-02 (J K Sörblom). Gift med Karin.

Tabell 499 (generation 10)

(Från Tabell 494, s )

Anders Risberg. Född 1854-12-17 i Hemmingsmark, Piteå lfs (J K Sörblom). Gift 1884-11-11 (J K Sörblom) med Erika Lovisa Berglund.

Tabell 500 (generation 9)

(Från Tabell 493, s )

Maria Lovisa Andersdotter. Född 1818-02-20 i Blåsmark, Piteå lfs (J K Sörblom). Död 1888-03-10 (J K Sörblom). Gift 1856-04-10 (J K Sörblom) med Johannes Johansson Berglund. (Född 1811-07-17 i Blåsmark 2, Piteå lfs (J K Sörblom). Död 1895-11-13 i Blåsmark 2, Piteå lfs (J K Sörblom).)

Tabell 501 (generation 8)

(Från Tabell 492, s )

Brita Catharina Johansdotter. Född 1787-12-13 i Blåsmark, Piteå lfs (J K Sörblom). Gift 1812-10-04 (J K Sörblom) med Gabriel Andersson Sjöberg Gefyr. (Född 1781-02-26 i Blåsmark, Piteå lfs (J K Sörblom). Död 1869-06-08 (J K Sörblom).) Far: Anders Gabrielsson Örn. Mor: Malin Jonsdotter.

Barn:

Sofia Magdalena Gabrielsdotter Sjöberg. Född 1815-10-17 i Blåsmark, Piteå lfs (J K Sörblom). Död 1886-09-04 i Hemmingsmark, Piteå lfs (J K Sörblom). Se tabell 502, s .

Anders Gabrielsson. Född 1812-11-18 (J K Sörblom).

Carl Johan Gabrielsson. Född 1819-03-18 (J K Sörblom).

Gabriel Gabrielsson Sjöberg. Född 1822-03-15 (J K Sörblom).

Erik Magnus Gabrielsson. Född 1825-05-22 (J K Sörblom).

Christina Johanna Gabrielsdotter. Född 1828-04-11 (J K Sörblom).

Catharina Lovisa Gabrielsdotter. Född 1834-01-12 (J K Sörblom).

Tabell 502 (generation 9)

(Från Tabell 501, s )

Sofia Magdalena Gabrielsdotter Sjöberg. Född 1815-10-17 i Blåsmark, Piteå lfs (J K Sörblom). Död 1886-09-04 i Hemmingsmark, Piteå lfs (J K Sörblom). Gift med Jonas Andersson Risberg. (Född 1808-09-23 i Blåsmark, Piteå lfs (J K Sörblom). Död 1873-10-28 i Hemmingsmark, Piteå lfs (J K Sörblom).) Far: Anders Johansson. Bonde i Blåsmark 2. Född 1775-11-11 i Blåsmark, Piteå lfs (J K Sörblom). Död 1822-11-10 i Blåsmark, Piteå lfs (J K Sörblom). Systern Fredrika är skådespelerskan Viveca Lindfors anmoder (J K Sörblom). Mor: Elsa Christina Risberg. Född 1779-02-22 i Adolfström, Arjeplog (J K Sörblom). Död 1839-10-20 i Blåsmark, Piteå lfs (J K Sörblom).

Barn:

Johan Gabriel Risberg. Född 1844-12-17 i Hemmingsmark, Piteå lfs (J K Sörblom). Död 1914-04-24 i Luleå dkf (J K Sörblom). Repetition, se tabell 495, s .

Jonas Risberg. Född 1847-10-27 i Hemmingsmark, Piteå lfs (J K Sörblom).

Catharina Lovisa Risberg. Född 1850-09-26 i Hemmingsmark, Piteå lfs (J K Sörblom).

Alfred Risberg. Född 1851-09-23 i Hemmingsmark, Piteå lfs (J K Sörblom). Död 1912-08-11 (J K Sörblom).

Anders Risberg. Född 1854-12-17 i Hemmingsmark, Piteå lfs (J K Sörblom). Repetition, se tabell 499, s .

Jonas Gustav Risberg. Född 1861-09-28 i Hemmingsmark, Piteå lfs (J K Sörblom).

Tabell 503 (generation 6)

(Från Tabell 488, s )

Johan Jacobsson. Bonde i Vistträsk, Piteå lfs. Född 1714-01-31 i Sikfors 7, Piteå lfs. Gift 1742-01-30 till Wisträsk 3. Död 1762 i Piteå lfs (Roland Fahlgren). Gift 1743 i Piteå lfs (Roland Fahlgren) med Karin Nilsdotter. (Född 1712 i Svensbyn, Piteå lfs (Roland Fahlgren). Död 1799 i Piteå lfs (Roland Fahlgren).) Far: Nils Andersson. Bonde i Svensbyn. Död 1716 i Svensbyn, Piteå lfs (Roland Fahlgren). Mor: Kerstin Pålsdotter. Född 1670 i Piteå lfs (Roland Fahlgren). Död 1729 i Piteå lfs (Roland Fahlgren).

Tabell 504 (generation 1)

(Från Tabell 1, s )

Nilsdotter. Född i Öjebyn 23 Hamnen, Piteå lfs (Olof Andersson i Ätt och bygd nr 86 2000). Gift med Lars Holgersson. (I Stockholm (Olof Andersson).)

 

 


Besökare nr sedan 1999-05-04


Sidan skapad av Leif Boström. Senast uppdaterad 2002-06-24.

 

Åter till första sidan.