Pål Olofsson.   Nämnd från 1542 till 1554 i Lästad, Ytterlännäs. [1]
Gift med .
1 Olof Pålsson.   Nämnd från 1555 till 1596 i Lästad, Ytterlännäs. [1]
Gift med .
  2 Nils Olofsson.   Bonde i Lästad, Ytterlännäs.
Nämnd från 1597 till 1629 i Lästad, Ytterlännäs. [1]
Gift med Agata Sjulsdotter.
    3 Johannes Nicolai Læstadius.   Född 1615 i Lästa, Ytterlännäs. Död 1697-03-13 i Arjeplog. Kyrkoherde från 1662 till 1697 i Arjeplog.
Student 1650 i Uppsala. [2]
Kollega Herr Johannes Nicolai bodde 1652-1659 i Staden, Piteå lfs. [3]
Gift 1659-12-26 i Piteå lfs med Anna Brenholm. Nämnd 1703 i Kyrkobordet, Öjebyn, Piteå lfs. [4]
      4 Anders Laestander.   Född 1658. Död 84 år 4 månader 3 veckor 1743-01-13 i Piteå landsförs (Norrbotten). [5] Klockare Piteå.
Barbro Noraea var två hans systrars och sedan även en hans brors svägerska.
Klockare 1699 i Piteå lfs. [6]
Gift omkring 1687 med Barbro Noraea. Död på 1720-talet. [7]
Gift 1725 i Piteå landsförs (Norrbotten) Lysning 1725-11-07 i Piteå landsförs (Norrbotten). med Anna Kurman. Född 1698-03-25 i Piteå lfs (BD).
Död 1757-01-19 i Piteå landsförs (Norrbotten). [5]
Ättlingar
      4 Nils Laestander.   Döpt 1661-11-01 i Piteå. Borgaren Nils Laestander begravdes 1706-02-12 i Piteå lfs.
Inte mycket är känt om borgaren Nils Lestander. Han finns noterad i Piteå stad 1695-1705 (mantalslängder). År 1695 noteras han som gift men har ingen hustru redan 1696.

År 1698 köpte Nils Lestander köpte ett litet skåp åt Silbojokks kyrka, som förseddes med lås och nyckel. (Källa: "Kyrklig verksamhet i Silbojokk" av Kenneth Awebro, sida 33).

Nils Lestander figurerar på tinget i Arjeplog 1704-01-18: "Förestältas Borgaren ifrån Piteå stad Nils Lestander, nu änkling, hwilken tillstod och bekiände sig Bartholome tid 1702, plägat kiötslig beblandelse med Lappkånan Margreta Clemmetsdotter ifrån Arfvisjaur, som the sammstädes pliktat för lägersmåhl med Nills Larsson, som dess Protocoll förklarar; för den skull blifver Nils Lestander för samma sitt föröfvade lägersmåhl sakfällt till 40 lod. silf.m. till skiftes i förmågo och högloft. konog. håft Rättens bref ut den 4 Janu. 1694 hwar och med vem, som ännu lefver, Nills Lestander där hoos Målsägandens andel Sökandes niutes stå Uppenbara Skrift lijkmäktigt Kyriolagens 9 Capt. 4 §."

Inga barn. (Constantinus Lindfors)

Av Constantinus Lindfors måndag den 11 dec 2006 kl. 17.58: Om Nils Laestander från Arjeplog, borgare i Piteå stad 1695-1705: Länsman Jöns Holm kom till rådhusrätten 1706 10/2 i sin helt nyligen avlidne svågers ställe angående en kvittens daterad den 12/1 s. å. Vid samma tillfälle framgår även att Nils förut varit gift med Karin Olofsdotter [-1695] och att makarna var barnlösa. Karin hade en syster, Elisabeth Olofsdotter, gift med borgaren Josef Andersson [Forsberg] och en avliden bror Per Olofsson, vars änka, dock ej namngiven, ännu levde.
Gift med Karin Olofsdotter. Död omkring 1695 i Piteå stadsförs (Norrbotten). [8]

      4 Johan Laestadius.   Född 1664-01-30. Död 1730-04-02 i Silbojokk (Lappland). [6] Kyrkoherde från 1698 till 1719 i Arjeplog.
Kyrkoherde från 1719 till 1730 i Silbojokk (Lappland).
Gift 1692 [2] med Brita Noraea. Född 1667 i Silbojokk (Lappland). [6]
Död av ålderdom 86 år 1753-03-03 i Arjeplog. [6]
Ättlingar
      4 Agata Laestadia.   Född 1667-10-04. [7] Död 1748-06-12 i Kalajoki, Österbotten, Finland. [7] Gift 1683-02-13 i Piteå landsförs (Norrbotten) [2] Lysning 1683-01-01. [2] med Per Noraeus. Kyrkoherde i Silbojokk (Lappland).
Född 1657-10-04. [6]
Död 1706-05-15 i Silbojokk (Lappland). [2]
Ättlingar
      4 Sara Laestadia.   Född omkring 1670. Gift omkring 1691 [8] med Mårten Noraeus. Handelsman i Piteå, sedan klockare i Silbojock.
Borgare från 1688 till 1697 i Piteå stadsförs (Norrbotten). [8]
Klockare efter 1697 i Silbojokk (Lappland). [2]
Hade tre söner, vilka bodde i Norge (Svenska ättartal 1898).
Familjen flyttade omkring 1715 till Norge. [2]
      4 Olof Laestander.   Född 1672-04-04 i Arjeplog. Död 1765-03-05 i Arjeplog. [5] Klockare omkring från 1700 till 1755 i Arjeplog. [2]
Notering om honom i Arjeplogs dödbok år 1765: "Klockaren i församlingen Olof Laestander dödde i sin höga ålderdom roligit och stilla sal., sedan han i denna mödosamma werlden hade lefwat i 93 år på fem weckor när. Då han förut hade anammat den hel. Nattwarden d. 3 Martii må ... krafter.och sedan med Christeligit tålamod utstått sin sista sjukdom, afled han den 5 därpå klockan fyra vid pass om morgonen " Samma år skrev kyrkoherde Öhrling i Tabellverkets mortalitetstabell för Arjeplog om att klockare Laestander in i det sista hade en väl god syn att han kunde läsa utan glasögon. (Constantinus Lindfors)
Gift omkring 1700 [6] med Karin Larsdotter. Född omkring 1684. [6]
Död 1749-02-... [6]
"I ´Hernösands stifts herdaminne´ av L. Bygdén (III - Uppsala 1925) finns en personskildring över Lars Rangius. Hustruns namn var Anna Eliasdotter Vacker och skall ha kommit från Umeå. Efter makens död 1717 flyttade hon med son och dotter till Norge och gifte sig i Hemnes kyrka 1719 med missionären Arvid Thuresson Bistock. De bodde i Mo i Rana. Anna Vacker dog 1748. Sonens namn och levnadsöde känner jag inget till om. Dottern hette Magdalena Larsdtr Rangia (född ca 1704, död 1739). Hon blev gift i Mo i Rana och hade sex barn. Ett antagande av flera släktforskare är att Rangius och Vacker även var föräldrar till klockaren Olof Laestanders hustru Karin Larsdotter i Arjeplog. Detta är med stor sannolikhet inte så. Karin Larsdtr anges i hfsl vara född 1685, men är sannolikt född något år tidigare. Rangius var inte prästvigd och sannolikt inte ens gift vid Karin Larsdtrs födelse. Men helt säker kan vi givetvis inte vara. Lars Rangius bör vara identisk med den ´Laurentius Andreae Rangius´ som undertecknat några handlingar daterade 1685-1688 i Västebottens läns Landsbok (se Erik Nordberg ´Källskrifter rörande kyrka och skola i den svenska lappmarken under 1600-talet´, s. 128)." Med andra ord är det ytterst osäkert att Karin Larsdotter är dotter till Lars Rangius och Anna Eliasdotter Vacker. Vi vet inte heller det exakta året för Karin Larsdotters födelse. Enligt Arjeplogs hfsl AI: 1 var hon född 1685, men dödboken anger att hon var 65 år gammal vid sin död år 1749 vilket ger oss födelseåret 1684. Dödboken anger att Karin Larsdotter begravdes (inte dog) i februari 1749. Mina förslag är därför att Karin Larsdotters föräldrauppgifter stryks, att hennes födelseår skrivs 1684/85 eller 168(4) eller på liknande sätt samt att hennes dödsår skrivs 1748/49 eller kanske helst "begravd i februari 1749". (Carl-Oskar Lundström)
Ättlingar
      4 Margareta Laestadia.   Född 1673. Död som blind änka 1753-10-21 i Piteå lfs. Gift 1702-04-09 i Piteå lfs (BD) med Jöns Persson Holm. Länsman i Öjebyn, Piteå lfs 1701-1716.
Född 1669 i Ytterbyholmen 10, Nederkalix. [9]
Döpt 1669-12-05 i Nederkalix.
Död 1739-12-16 i Öjebyn, Piteå lfs.

Källor

  1. Skattelängder, Constantinus Lindfors
  2. Constantinus Lindfors
  3. Olof Andersson 1999
  4. Mantalslängd, Constantinus Lindfors
  5. Piteanor 2002
  6. Elisabeth Sundh
  7. Svenska ättartal 1898
  8. Mantalslängder, Constantinus Lindfors
  9. Patrik Lundberg

Personregister       Ortsregister