Recensioner

av boken Nederkalix sockens familjer 1539-1739

av Leif Boström, Täby

 

Exempel på sidor ur boken Nederkalix sockens familjer 1539-1739

 

I Norrländska socialdemokratens helgbilagor 2005-03-26 och 2005-04-02 har artiklar om Leif Boström och boken "Nederkalix sockens familjer 1539-1739" publicerats. Artiklarna har funnits tillgängliga på Internet:
Kalix historia ett fascinerande ämne
En unik inblick i dåtidens vardag
Fakta om Kalixbygdens forskarförening
Olles och Eriks Blåkullafärder
Berättelser från Kalix under 200 år
Upptäcksfärd i Nederkalix historia
Utdrag ur boken om Nederkalix
Vidskepelse i Övermorjärv

men kan nu läsas i följande fil:
NSD-artiklar

I Boden-ANAN nr 2, april 2005, finns en recension.

I Släkthistoriskt forum 2005:5 sid 28, finns en anmälan av boken: "Man upphör aldrig att förvånas över den stora kunskap, tålamod och envishet som kommer fram inom släktforskarrörelsen. Den här boken är ett sådant exempel. Uppgifterna är en sammanställning ur praktiskt taget alla skriftliga källor för perioden med målsättningen att ge en heltäckande bild av vilka som bodde i Nederkalix. 200 gårdar redovisas med familjebildningar, kartor, utdrag ur domböcker och mycket annat. Det är mer än 800 sidor späckade med information. En del av materialet och analyserna ger läsaren en helt ny inblick i en delvis mörk period. - Crister Lindström"

 


Välkommen, besökare nr sedan 2006-09-26


Sidan skapad 2005-01-01 av Leif Boström. Senast uppdaterad 2008-09-17.

Åter till Nederkalix

Genealogi

familjenbostrom.se