Tammelinsläkter

 

Det finns minst två släkter Tammelin, som båda härstammar från socknen Tammela i Finland. Även en släkt Tammelander härstammar därifrån. Om dessa släkter har Jarl Pousar skrivit i tidskriften Genos, nummer 49 (1978). Jag försöker kartlägga Tammelinsläkterna för att finna far- och morföräldrarna till min ana Maria Charlotta Tammelin, född 1751. Jag har samlat på mig en hel del Tammeliner. Många av dem har jag ännu inte lyckats placera in i släkttavlorna.

Kyrkoherdar i Tammela:

1639: Mikael Kaspersson Alstadius-Tammelander. Anfader för släkten Tammelander.

1648: Lars Persson Aboicus. Anfader för en släkt Tammelin. Lars andra hustru var änka efter nedanstående Isak Tammelins far Mats Larsson, kyrkoherde i Lojo. Lars tredje hustru var änka efter ovanstående Mikael Tammelander.

1671-1693: Isak Matsson Tammelin. Anfader för en släkt Tammelin. Uppdaterad 2002-05-11

Jag har hämtat många uppgifter ur de historieböcker (födda, vigda, döda = Svarta böckerna), som Genealogiska samfundet i Finland har publicerat på Internet: HisKi

Sammanställning av Tammelinsläkterna på finska. Uppdaterad 2002-05-30 (916 kB)

Felaktigheter förekommer troligen i nedanstående redovisning av delar av den ena släkten, härstammande från Lars Persson Aboicus.

 

Tabell 1

 

Tabell 1

Laurentius Petri Aboicus. Kapellan i Loimijoki 1637, kyrkoherde i Tammela 1648, prost. Född 1605 i Åbo (Turku), Finland (Juha Putkonen). Död 1671 (Jarl Pousar). Choralis 1634 i Åbo, Finland (Jarl Pousar). Gift 1:o med Sara Jöransdotter. (Död omkring 1637 (Jarl Pousar).) Far: Georgius Pauli. Kappellan i Loimijoki. Mor: Malin. Gift 2:o med Brita Larsdotter. (Död omkring 1644 (Jarl Pousar).) Far: Lars Bertilsson (Ekestubbe). Assessor i Åbo hovrätt och underlagman i Södra Finlands lagsaga. Lars Bertilsson till Olkkala i Vichtis. Född omkring 1568/1574 (Finsk Tammelinforskningsgrupp). Död 1640 (Juha Putkonen). Mor: Brita Henriksdotter. Död 1630 (Juha Putkonen). Gift 3:o med Brita Eriksdotter Abogia. (Levde 1677 (Jarl Pousar). Död 1682-06-05 i Tammela, Finland (Laurèns, Salme Palosaari).) Far: Ericus Matthiae Abogius. Kyrkoherde i Tammela. Död 1638 i Tammela, Finland (Juha Putkonen). Mor: Brita Henriksdotter.

Barn i andra kullen

Jacobus Laurentii Tammelinus. Student senast 1656 i Åbo, Finland (Jarl Pousar). Magister 1664 (Jarl Pousar). Begravd 1665-04-29 i Åbo, Finland (Jarl Pousar).

Gabriel Laurentii Tammelinus. Född 1641-02-24 (Jarl Pousar). Död 1695-08-02 i Lojo, Finland (Jarl Pousar). Se tabell 2, s .

Valborg Larsdotter. Född omkring 1633 (Salme Palosaari). Död 1669 i Hämeenlinna, Finland (Salme Palosaari). Se tabell 48, s .

Anna Larsdotter. Död 1691 (Jarl Pousar). Se tabell 49, s .

Barn i tredje kullen

Sara Larsdotter. Nämnd i Tammela prästgård "dotter till pastor Hr Laurentij enkia Brita" 1674-1675 och som syster till kyrkoherden Isak Tammelin 1680 (Jarl Pousar).

Tabell 2 (generation 1)

(Från Tabell 1, s )

Gabriel Laurentii Tammelinus. Prost i Lojo, Finland. Född 1641-02-24 (Jarl Pousar). Död 1695-08-02 i Lojo, Finland (Jarl Pousar). Student i Åbo senast 1659, magister 1664. Konrektor i Åbo 1667, rektor där 1670. Kyrkoherde i Lojo 1677 (utnämnd 1675), prost (Jarl Pousar). Gift med Anna Eriksdotter Pihl.

Barn:

Anna Tammelin. Född omkring 1688 (Juha Putkonen). Död 1738-03-11 i Lojo, Finland (Finsk Tammelinforskningsgrupp). Se tabell 3, s .

Lars Tammelin. Född 1669-05-02 (Herdaminne). Död 1733-07-02 i Åbo (Turku), Finland (Herdaminne). Se tabell 7, s .

Erik Tammelin. Född omkring 1670 (Juha Putkonen). Död 1694 (Juha Putkonen). Regementspastor.

Gabriel Tammelin. Död 1716-06-06 i Lindsbro, Östervåla sn, Uppland (U) (C:2). Se tabell 15, s .

Brita Tammelin. Naimaton. Född 1674 (Juha Putkonen). Död 1754-05-12 (Juha Putkonen).

Sara Tammelin. Född omkring 1676 (Juha Putkonen).

Jakob Tammelin. Född 1676-03-.. (Juha Putkonen). Död 1677-09-21 (Juha Putkonen).

Henrik Tammelin. Född 1677-09-21 (Juha Putkonen). Död 1753-09-.. (Juha Putkonen). Se tabell 44, s .

Maria Tammelin. Född 1670-talet (Juha Putkonen). Se tabell 45, s .

Helena Tammelin. Född 1684-03-18 (Juha Putkonen). Död 1708-05-24 (Juha Putkonen). Asui Ojamolla (Juha Putkonen).

Katarina Tammelin. Född (Finsk Tammelinforskningsgrupp). Se tabell 47, s .

Tabell 3 (generation 2)

(Från Tabell 2, s )

Anna Tammelin. Född omkring 1688 (Juha Putkonen). Död 1738-03-11 i Lojo, Finland (Finsk Tammelinforskningsgrupp). Gift 1:o 1706-08-30 i Lojo, Finland (Juha Putkonen) med Nils Elslund. (Regementskrivare, ägare till Paloniemi. Död 1709-05-29 i Lohja, Finland (Juha Putkonen).) Gift 2:o 1712-02-29 (Juha Putkonen) med Petrus Hahn. (Kronobefallningsman. Turku, Lohjo (Juha Putkonen).) Far: Abraham Hahn. Far till Petrus Hahn, enligt Juha Putkonen. Född i Sverige (Juha Putkonen).

Barn i andra kullen

Nils Hahn.

Anna Hahn. Död 1796 (Salme Palosaari). Se tabell 4, s .

Margareta Hahn. Född 1713 i Lohja, Finland (Juha Putkonen). Död 1794-05-10 i Paloniemi, Lohja, Finland (Juha Putkonen). Se tabell 5, s .

Maria Hahn. Se tabell 6, s .

Tabell 4 (generation 3)

(Från Tabell 3, s )

Anna Hahn. Död 1796 (Salme Palosaari). Gift 1733-02-11 (Finsk Tammelinforskningsgrupp) med Johan Fortelius. (Kyrkoherde i Helsingfors 1741-1765. Död 1767 i Porvoo, Finland (Finsk Tammelinforskningsgrupp).)

Tabell 5 (generation 3)

(Från Tabell 3, s )

Margareta Hahn. Född 1713 i Lohja, Finland (Juha Putkonen). Död 1794-05-10 i Paloniemi, Lohja, Finland (Juha Putkonen). Gift 1734-11-05 (Finsk Tammelinforskningsgrupp) med Otto Mauri Jägerhorn. (Sergeant. Född 1710 (Finsk Tammelinforskningsgrupp). Död 1794-05-13 i Lojo, Finland (Finsk Tammelinforskningsgrupp).)

Tabell 6 (generation 3)

(Från Tabell 3, s )

Maria Hahn. Förnamn Maria, enligt Salme Palosaari. Gift (Finsk Tammelinforskningsgrupp) med Nils Valerius. (Född (Finsk Tammelinforskningsgrupp).)

Tabell 7 (generation 2)

(Från Tabell 2, s )

Lars Tammelin. Professor i matematik i Åbo 1699. Född 1669-05-02 (Herdaminne). Död 1733-07-02 i Åbo (Turku), Finland (Herdaminne). Pastor 1706 i Nemas, Finland (Klercker-Mattonska samlingen, Kungliga biblioteket). Måste flytta under flykten 1713 i Stockholm (Klercker-Mattonska samlingen, Kungliga biblioteket). Pastor och prost 1717-05-02 i Västerfärnebo, Uppland (Klercker-Mattonska samlingen, Kungliga biblioteket). 13de biskop 1728-12-11 i Åbo (Turku), Finland (Klercker-Mattonska samlingen, Kungliga biblioteket). Biskop 1728-1733 i Åbo (Turku), Finland (Herdaminne). Teologie doktor 1732-02-23 (Klercker-Mattonska samlingen, Kungliga biblioteket). Sönerna står uppräknade i husförhörslängd Västerfärnebo AI:4 (1723-1728) under Prostgården på fol 23. Gift med Margareta Hedvig Hahn. (Död 1742 i Stockholm (Juha Putkonen).) Far: Petrus Olai Hahn. Professor i fysik vid Åbo akademi, Finland 1683. Född omkring 1650 i Uråsa sn, Småland (Svenskt biografiskt lexikon). Död 1718-12-12 i Västerfärnebo (Västerås stifts herdaminne III s 117). Mor: Margareta Nilsdotter Lietzen. Död 1718 (Salme Palosaari).

Barn:

Petrus Tammelin. Se tabell 8, s .

Gabriel Tammelin. Född 1702-04-09 (Juha Putkonen). Död 1748 i Sauvo, Finland (Juha Putkonen). Se tabell 9, s .

Lars Tammelin. Se tabell 10, s .

Henrik Tammelin. Född omkring 1702 i Åbo (Turku), Finland (Åbo hovrätt 1623-1923). Död 1771-07-12 i Åbo (Turku), Finland (Åbo hovrätt 1623-1923). Begravd i Nådendal, Finland (Åbo hovrätt 1623-1923). Se tabell 11, s .

Nils Tammelin. Född 1711 i Åbo, Finland (Juha Putkonen). Död mellan 1745-10-04 och 1745-12-02 (Herdaminne, Salme Palosaari). Se tabell 12, s .

Jakob Tammelin. Född omkring 1718. Född 1718-10-25 i Litslena (www.kansallisbiografia.fi). Död 56 år och 6 månader gammal 1775-04-22 i Klara, Stockholm (Bouppteckningsregister). Se tabell 14, s .

Tabell 8 (generation 3)

(Från Tabell 7, s )

Petrus Tammelin. Prof fil. Student 1712 (Heikki Impiwaara, Finsk Tammelinforskningsgrupp). Till Sverige (Juha Putkonen). Gift 1727-05-04 i Helga Trefaldighet, Uppsala (Mormonerna) med Ingeborg Granzelia.

Tabell 9 (generation 3)

(Från Tabell 7, s )

Gabriel Tammelin. Född 1702-04-09 (Juha Putkonen). Död 1748 i Sauvo, Finland (Juha Putkonen). Faderns vicepastor i Sagu, Finland och efterträdare där 1734. Gift med Barbro Elisabet Söderqvist.

Barn:

Margareta Elisabet Tammelin. Född 1736-09-13 i Sagu (Sauvo), Finland (Historieböcker på Internet).

barn Tammelin. Född 1737-11-16 i Sagu (Sauvo), Finland (Historieböcker på Internet).

Charlotta Tammelin. Född 1739-07-07 i Sagu (Sauvo), Finland (Historieböcker på Internet).

Helena Tammelin. Född 1740-11-08 i Sagu (Sauvo), Finland (Historieböcker på Internet).

Tabell 10 (generation 3)

(Från Tabell 7, s )

Lars Tammelin. Prof fil. Studerande vid Åbo akademi (Åbo akademis studentmatrikel). En likviditionskommissarie Lars Tammelin nämnd 1755 i Maria Magdalena, Stockholm (Mantalsregister). Gift med Kristina Tavast. Far: Karl Gustaf Tavast. Tillhörde adliga ätten nr 64. Möjligen far till denna Kristina Tavast. Född 1670 (Elgenstierna). Levde 1722 (Elgenstierna).

Barn:

Greta Sofia Tammelin. Född 1731-02-28 i Hedvig Eleonora, Stockholm (Mormonerna på Internet).

Juliana Charlotta Tammelin. Född 1742-01-04 i Jordansby, Tenala (Tenhola), Finland (Historieböcker på Internet).

Lorentz Gustav Tammelin. Född 1743-05-29 i Jordansby, Tenala (Tenhola), Finland (Historieböcker på Internet).

Tabell 11 (generation 3)

(Från Tabell 7, s )

Henrik Tammelin. Prof fil, kanslist i Åbo hovrätt. Född omkring 1702 i Åbo (Turku), Finland (Åbo hovrätt 1623-1923). Student vid Åbo akademi 1721 (Åbo hovrätt 1623-1923). Auskultant i Åbo hovrätt 1731 (Åbo hovrätt 1623-1923). Antogs till kanslist i Åbo hovrätt 1735 (Åbo hovrätt 1623-1923). Befordrades till aktuarie 1736-02-17 (Åbo hovrätt 1623-1923). Notarie 1738 (Åbo hovrätt 1623-1923). Hovrättssekreterare 1760 (Åbo hovrätt 1623-1923). Död 1771-07-12 i Åbo (Turku), Finland (Åbo hovrätt 1623-1923). Begravd i Nådendal, Finland (Åbo hovrätt 1623-1923). Gift med Maria Andersdotter Degerman. (Född 1713 (Åbo hovrätt 1623-1923). Död 1773-04-01 (Åbo hovrätt 1623-1923).) Far: Anders Degerman. Rektor vid Åbo katedralskola. Mor: Anna Maria Boisman.

Barn:

barn. Död 1736-03-12 (Juha Putkonen).

Helena Maria Tammelin. Född 1736-08-17 i Åbo svenska församling, Finland (HisKi). Döpt (mor Maria Degerman) 1736-08-20 i svenska församlingen, Åbo (Turku), Finland (Juha Putkonen). Död 1738-09-08 (Juha Putkonen).

Tabell 12 (generation 3)

(Från Tabell 7, s )

Nils Tammelin. Auditör, fil. magister. Född 1711 i Åbo, Finland (Juha Putkonen). Död mellan 1745-10-04 och 1745-12-02 (Herdaminne, Salme Palosaari). Gift med Kristina Magdalena Munsterhjelm. (Född 1711-10-.. (Juha Putkonen). Död som änka 1758-10-22 i Åbo svenska församling, Finland (HisKi).) Far: Anders Munsterhjelm. Mor: Beata Starensköld.

Barn:

Kristina Margareta Tammelin. Född 1735. Död före 1782 (Juha Putkonen). Se tabell 13, s .

Anders Niclas Tammelin. Född 1738-10-22 i Åbo svenska församling, Finland (HisKi). Död 1738. Begravd 1738-10-23 i Åbo svenska församling, Finland (HisKi).

Tabell 13 (generation 4)

(Från Tabell 12, s )

Kristina Margareta Tammelin. Född 1735. Död före 1782 (Juha Putkonen). Gift med Gotthard Johan Wellingk. (Löjtnant vid Jämtlands regemente. Född 1730 (Antti Alfthan). Död 1804-05-29 i Åbo, Finland (Antti Alfthan).)

Tabell 14 (generation 3)

(Från Tabell 7, s )

Jakob Tammelin. Borgare i Åbo (Turku), sedan Riksdagsman i Sverige. Kunglig sekreterare. Född omkring 1718. Född 1718-10-25 i Litslena (www.kansallisbiografia.fi). Död 56 år och 6 månader gammal 1775-04-22 i Klara, Stockholm (Bouppteckningsregister). Barnhusbarnet Peter Hammarberg intagen på barnhuset 1760-09-05, 11 1/4 år gammal, son till avliden timmerman och Brita Andersdotter, utlämnades 1762-11-05 till protokollsekreteraren Jacob Tammelin. Gift 1746-05-20 i Jakob och Johannes, Stockholm (Mormonernas Familysearch på Internet) med Anna Katarina Dahlstedt. (Född omkring 1726 (åldersuppgift i bouppteckningsregister, Stockholm 1742/1:387). Död 76 år gammal 1800-04-03 i Maria, Stockholm (Bouppteckningsregister, Stockholm 1800/3:807). Enligt bouppteckningsregister i Stockholms stadsarkiv 1800/3:807 var hon änka efter Tammelin, Jakob, kunglig sekreterare. Inga egna barn nämns, men två bröder och en mängd brorsbarn.) Far: Peter Anton Dahlstedt. Kapten vid art.. Död före 1747 (Bouppteckningsregister, Stockholm, 1747/1:399). Mor: Katarina Tolpo.

Tabell 15 (generation 2)

(Från Tabell 2, s )

Gabriel Tammelin. Häradshövding i Tavastehus län i Finland. Död 1716-06-06 i Lindsbro, Östervåla sn, Uppland (U) (C:2). Gift redan som student (Åbo akademis studentmatrikel). Av Fredrik Blomquist på Anbytarforum den 25 dec 1999: Jag har hittat en Häradshövding över Tavastehus län Gabriel Tamelin, som 1714 i Oktober kom som flykting till Sverige från Finland. Han sägs då ha varit på flykt i flera år i norrland, och där även legat sjuk. Han bodde 1715 som inhyses hos en bonde i Fogelsta, östervåla med sina 6 små barn och hustrun, och för häradsrätten berättas att barnen var uselt klädda, och till och med fick gå barfota om vintern, och man begärde nu understöd till familjen. Gabriel Tamelin dör i Östervåla 6/6-1716, och famljen flyttar troligen kort därefter till Harbo, de bor på det då öde hemmanet i Forsbo, 1719-1720, och hade då även hos sig en piga, som pastorn antecknat att hon inte talar någon svenska. De försvinner därefter från Häradet, och jag vet inte var de tar vägen. M.v.h. Fredrik Blomquist Gift 1:o med Elisabet Lithovius. (Född 1651 (Juha Putkonen).) Far: Gustaf Larsson Lithovius. Kyrkoherde. Död 1669. Mor: Elisabet Heikkola. Gift 2:o 1699-12-26 på Konhof, Ackas, Finland (Ramsay) med Anna Kristina Losköld. (Född 1669-09-12 i Helsingfors, Finland (Historieböcker på Internet).) Far: Mårten Tolpo-Losköld. Häradshövding. Född 1634 (Ramsay). Död 1709-05-15 på Konhof, Ackas, Finland (Ramsay). Adlad Losköld 1681-06-29 (Ramsay). Mor: Kristina Rosendal.

Barn i andra kullen

Anna Tammelin. Född omkring 1702 (Klercker-Mattonska samlingen, Kungliga biblioteket). Död av håll och styng, 57 år gammal 1759-01-04 i Kurila gård, Kalvola, Finland (Juha Putkonen, historieböcker på Internet). Se tabell 16, s .

Erik Tammelin. Döpt 1702-05-01 i Nummi (Historieböcker på Internet). Levde 1741 i Kemmola, Säxmäki, Finland (HisKi). Se tabell 19, s .

Gabriel Tammelin. Född 1703-08-22 i Järvenpää, Nummi, Finland (Historieböcker på Internet). Död 1751-05-07 i Pälkäne, Finland (Juha Putkonen). Se tabell 21, s .

Kristina Tammelin. Född 1704-08-19 i Järvepä, Nummi, Finland (Historieböcker på Internet). Död 1780-02-.. (Juha Putkonen). Se tabell 29, s .

Elisabet Tammelin. Född 1705-09-24 i Kemmola, Sääksmäki, Finland (Historieböcker på Internet). Se tabell 30, s .

Lars Tammelin. Född 1706-10-20 i Kemmola, Sääksmäki, Finland (Historieböcker på Internet). Död 1707-02-18 (Juha Putkonen).

Mårten Tammelin. Född 1707-10-06 i Kemmola, Sääksmäki, Finland (Historieböcker på Internet). Död 1708-01-12 (Juha Putkonen).

Andreas Tammelin. Född 1708-11-06 i Sääksmäki, Finland (Historieböcker på Internet). Död 1709-01-20 (Juha Putkonen).

Johannes Tammelin. Född 1711-04-05 i Sääksmäki, Finland (Historieböcker på Internet). Död 1749-04-27 (Juha Putkonen). Se tabell 38, s .

Tabell 16 (generation 3)

(Från Tabell 15, s )

Anna Tammelin. Född omkring 1702 (Klercker-Mattonska samlingen, Kungliga biblioteket). Död av håll och styng, 57 år gammal 1759-01-04 i Kurila gård, Kalvola, Finland (Juha Putkonen, historieböcker på Internet). Gift 1723-12-28 i Sääksmäki, Finland (Juha Putkonen) med Berndt Wilhelm von Gerten. (Kapten vid Nylands infanteriregemente. Född 1690-07-25 i Juustila, Viipuri, Finland (Juha Putkonen). Död 1769-03-27 i Sääksmäki, Finland (Juha Putkonen). Död 1763-03-27 på Nurila, Finland (Klercker-Mattonska samlingen, Kungliga biblioteket).) Far: Bernt Wilhelm von Gerten. Född (Juha Putkonen). Mor: Kristina Gertrud von Gagenholz. Född (Juha Putkonen).

Barn:

Berndt Johan von Gerten. Född 1724-11-21 (Juha Putkonen). Död 1795-05-16 (Juha Putkonen). Se tabell 17, s .

Anna Kristina von Gerten. Född 1730-03-29 (Finsk Tammelinforskningsgrupp). Död 1750-10-25 (Finsk Tammelinforskningsgrupp).

Henrik Axel von Gerten. Född 1733 (Finsk Tammelinforskningsgrupp). Död 1748-04-04 (Finsk Tammelinforskningsgrupp).

Katarina Elisabet von Gerten. Född 1734-09-12 i Sukula, Tammela, Finland (Finsk Tammelinforskningsgrupp). Död 1763-01-13 (Finsk Tammelinforskningsgrupp). Se tabell 18, s .

Herman Reinhold von Gerten. Född 1736-07-22 (Finsk Tammelinforskningsgrupp).

Peter Emanuel von Gerten. Född 1736-07-22 (Finsk Tammelinforskningsgrupp). Död 1738-05-09 (Finsk Tammelinforskningsgrupp).

Petrus von Gerten. Född 1742-10-23 i Jacola, Sukula, Tammela, Finland.

Tabell 17 (generation 4)

(Från Tabell 16, s )

Berndt Johan von Gerten. Kapten 1766. Major 1777. Född 1724-11-21 (Juha Putkonen). Död 1795-05-16 (Juha Putkonen). Gift 1762-06-29 (Finsk Tammelinforskningsgrupp) med Beata Eleonora Ögnelood. (Född 1734-07-07 (Finsk Tammelinforskningsgrupp). Död 1808-08-04 (Finsk Tammelinforskningsgrupp).) Far: Jakob Anders Ögnelood. Född (Finsk Tammelinforskningsgrupp). Mor: Kristina Jägerhorn af Spurila. Född (Finsk Tammelinforskningsgrupp).

Tabell 18 (generation 4)

(Från Tabell 16, s )

Katarina Elisabet von Gerten. Född 1734-09-12 i Sukula, Tammela, Finland (Finsk Tammelinforskningsgrupp). Död 1763-01-13 (Finsk Tammelinforskningsgrupp). Gift 1761-01-13 (Finsk Tammelinforskningsgrupp) med Fredrik Söderman. (Sergeant.)

Tabell 19 (generation 3)

(Från Tabell 15, s )

Erik Tammelin. Korpral. Döpt 1702-05-01 i Nummi (Historieböcker på Internet). Levde 1741 i Kemmola, Säxmäki, Finland (HisKi). Gift 1741-03-24 i Vånå (Vanaja), Finland (HisKi) med Elisabet Charlotta Bure. (Levde 1741 i Fougdila, Storluolas, Vånå, Finland (vigselnotis).)

Barn:

Anna Maria Tammelin. Född 1742-04-20 i Kemmola, Sääksmäki, Finland (Historieböcker på Internet). Död 1775-02-04 i Hausjärvi, Finland (Tapani Rossi). Se tabell 20, s .

Tabell 20 (generation 4)

(Från Tabell 19, s )

Anna Maria Tammelin. Född 1742-04-20 i Kemmola, Sääksmäki, Finland (Historieböcker på Internet). Död 1775-02-04 i Hausjärvi, Finland (Tapani Rossi). Från Sillantaka, Sääksmäki vid giftermål. Gift 1760-11-11 i Sääksmäki, Finland (Historieböcker på Internet) med Arvid Nilsson Favorin. (Kaplan i Hausjärvi, Finland. Född 1738 (Juha Putkonen). Död 1778-04-23 i Hausjärvi, Finland (Juha Putkonen).)

Barn:

Anna Charlotta Favorin. Född 1761-12-02 i Kemmola, Sääksmäki, Finland (Finsk Tammelinforskningsgrupp).

Nils Johan Favorin. Född 1763-01-25 i Kemmola, Sääksmäki, Finland (Finsk Tammelinforskningsgrupp).

Hedvig Lovisa Favorin. Född 1765-09-01 i Kemmola, Sääksmäki, Finland (Finsk Tammelinforskningsgrupp).

Karl Magnus Favorin. Född 1768-11-30 (Finsk Tammelinforskningsgrupp).

Filip Arvid Favorin. Född 1770-08-24 (Finsk Tammelinforskningsgrupp).

Margareta Favorin. Född 1772-03-28 i Hausjärvi, Finland (Juha Putkonen).

Tabell 21 (generation 3)

(Från Tabell 15, s )

Gabriel Tammelin. Född 1703-08-22 i Järvenpää, Nummi, Finland (Historieböcker på Internet). Död 1751-05-07 i Pälkäne, Finland (Juha Putkonen). Gift 1729-05-15 i Sääksmäki (HisKi) med Christina Haartman. (Född 1711 (Juha Putkonen). Död 1743-03-.. i Sääksmäki, Finland (Juha Putkonen).) Far: Jakob Jakobsson Haartman. Född (Finsk Tammelinforskningsgrupp). Mor: Anna Sofia Macralander?. Född (Finsk Tammelinforskningsgrupp).

Barn:

Gabriel Gabrielsson Tammelin. Född 1730 i Cuisema, Pälkäne, Finland (HisKi). Döpt 1730-01-25 i Päläne, Finland (HisKi). Död 1790-01-13 i Pälkäne, Finland (Juha Putkonen). Se tabell 22, s .

Anna Kristina Tammelin. Född 1732 i Kuisema, Pälkäne, Finland (HisKi). Döpt 1732-04-17 i Pälkäne, Finland (HisKi). Se tabell 25, s .

Maria Sofia Tammelin. Född 1734 i Kuisema, Pälkäne, Finland (HisKi). Döpt 1734-10-23 i Pälkäne, Finland (HisKi). Död 1812-09-07 (Finsk Tammelinforskningsgrupp). Se tabell 27, s .

Margareta Elisabet Tammelin. Född 1737-09-19 i Kuisema, Pälkäne, Finland (HisKi). Se tabell 28, s .

Erik Johan Tammelin. Född 1740-12-04 i Kuisema, Pälkäne, Finland (HisKi). Död 1740-12-20 (Juha Putkonen).

Tabell 22 (generation 4)

(Från Tabell 21, s )

Gabriel Gabrielsson Tammelin. Wollent i Pälkäne, Finland. Född 1730 i Cuisema, Pälkäne, Finland (HisKi). Döpt 1730-01-25 i Päläne, Finland (HisKi). Död 1790-01-13 i Pälkäne, Finland (Juha Putkonen). Omisti: Pälkäne Kuisema Eskola 1743-1789 (Juha Putkonen). Gift 1753-02-09 (Juha Putkonen) med Lisa Andersdotter. (Född 1732-12-24 (Juha Putkonen).)

Barn:

Karl Gabrielsson Tammelin. Född 1753-03-06 i Cuisema, Pälkäne, Finland (HisKi).

Johan Gabriel Gabrielsson Tammelin. Född 1757-02-17 i Cuisema, Pälkäne, Finland (HisKi). Död 1760-03-19 (Juha Putkonen).

Adam Berndt Gabrielsson Tammelin. Född 1760-05-23 i Cuisema, Pälkäne, Finland (HisKi).

Erik Johan Gabrielsson Tammelin. Född 1762-12-12 i Cuisema, Pälkäne, Finland (HisKi). Död 1764-11-08 (Juha Putkonen).

Johan Tammelin. Född 1765-09-01 i Kuisema, Pälkäne, Finland (HisKi). Se tabell 23, s .

Maja Lisa Tammelin. Född 1769-06-12 i Kuisema, Pälkäne, Finland (HisKi).

Lena Stina Gabrielsson Tammelin. Född 1772-07-19 i Cuisema, Pälkäne, Finland (HisKi). Död 1773-04-13 (Juha Putkonen).

Karl Gustaf Tammelin. Född 1775-03-19 i Kuisema, Pälkäne, Finland (HisKi).

Tabell 23 (generation 5)

(Från Tabell 22, s )

Johan Tammelin. Sergeant. Född 1765-09-01 i Kuisema, Pälkäne, Finland (HisKi). Kersantti. Omisti: Kuisema Eskola 1790-1819. (Juha Putkonen). Gift 1795-06-30 i Sääksmäki, Finland (Juha Putkonen) med Katarina Kaskas. (Född 1773-03-20 (Juha Putkonen).)

Barn:

Hans Johan Tammelin. Född 1796-05-27 i Kuisema, Pälkäne, Finland (HisKi).

Gabriel Reinhold Tammelin. Född 1798-06-24 i Kuisema, Pälkäne, Finland (HisKi).

Kristina Karolina Tammelin. Född 1799-08-25 i Kuisema, Pälkäne, Finland (HisKi).

Ebba Gustava Tammelin. Född 1810-11-08 i Pälkäne, Finland (HisKi). Se tabell 24, s .

Tabell 24 (generation 6)

(Från Tabell 23, s )

Ebba Gustava Tammelin. Född 1810-11-08 i Pälkäne, Finland (HisKi). Gift 1833-09-01 (Tapani Rossi) med Adolf Wilhelm Johan Henriksson Levan.

Tabell 25 (generation 4)

(Från Tabell 21, s )

Anna Kristina Tammelin. Född 1732 i Kuisema, Pälkäne, Finland (HisKi). Döpt 1732-04-17 i Pälkäne, Finland (HisKi). Gift 1751 (Juha Putkonen) med Mats Arvidsson Pihlman. (Rusthållare i Kuisema, Pälkäne, Finland. Född 1726-02-14 (Juha Putkonen).)

Barn:

Anna Sofia Pihlman. Född 1752-04-14 i Kuisema, Pälkäne, Finland (HisKi).

Johan Pihlman. Född 1755-02-01 i Kuisema, Pälkäne, Finland (HisKi).

Fredrik Pihlman. Född 1757-03-14 i Kuisema, Pälkäne, Finland (HisKi).

Maria Elisabet Pihlman. Född 1759-03-12 i Kuisema, Pälkäne, Finland (HisKi).

Henrik Pihlman. Född 1761-01-25 i Kuisema, Pälkäne, Finland (HisKi).

Maria Elisabet Pihlman. Född 1764-01-18 i Kuisema, Pälkäne, Finland (HisKi).

Karl Pihlman. Född 1766-06-29 i Kuisema, Pälkäne, Finland (HisKi).

Josef Pihlman. Född 1770-02-19 i Kuisema, Pälkäne, Finland (HisKi).

Kristoffer Pihlman. Född 1770-02-19 i Kuisema, Pälkäne, Finland (HisKi). Se tabell 26, s .

Tabell 26 (generation 5)

(Från Tabell 25, s )

Kristoffer Pihlman. Född 1770-02-19 i Kuisema, Pälkäne, Finland (HisKi). Gift med Hedvig Juliana Öberg. (Född 1764 (Finsk Tammelinforskningsgrupp).)

Tabell 27 (generation 4)

(Från Tabell 21, s )

Maria Sofia Tammelin. Född 1734 i Kuisema, Pälkäne, Finland (HisKi). Döpt 1734-10-23 i Pälkäne, Finland (HisKi). Död 1812-09-07 (Finsk Tammelinforskningsgrupp). Gift 1754-04-05 i Janakkala, Finland (Juha Putkonen) med Erik Saxlin. (Sergeant. Född omkring 1713 (Juha Putkonen). Död 1788-02-17 (Juha Putkonen).)

Barn:

Helena Kristina Saxlin. Född 1755 (Juha Putkonen).

Eva Katarina Saxlin. Född 1758-05-30 i Cuisema, Pälkäne, Finland (HisKi). Död 1820-01-15 (Juha Putkonen).

Ulrika Juliana Saxlin. Född 1760-10-30 i Cuisema, Pälkäne, Finland (HisKi). Död 1760-11-01 (Juha Putkonen).

Gustava Elisabet Saxlin. Född 1766-11-06 i Cuisema, Pälkäne, Finland (HisKi).

Eleonora Saxlin. Född 1768-03-15 i Cuisema, Pälkäne, Finland (HisKi).

Gustaf Adolf Saxlin. Född 1771-02-01 i Cuisema, Pälkäne, Finland (HisKi).

Bern. Magnus Saxlin. Född 1773-10-09 i Cuisema, Pälkäne, Finland (HisKi).

Tabell 28 (generation 4)

(Från Tabell 21, s )

Margareta Elisabet Tammelin. Född 1737-09-19 i Kuisema, Pälkäne, Finland (HisKi). Utom äktenskap

Barn:

Katarina Kristina. Född 1770-02-10 i Cuisema, Pälkäne, Finland (HisKi).

Tabell 29 (generation 3)

(Från Tabell 15, s )

Kristina Tammelin. Född 1704-08-19 i Järvepä, Nummi, Finland (Historieböcker på Internet). Död 1780-02-.. (Juha Putkonen). Gift 1723-12-28 i Sääksmäki, Finland (Historieböcker på Internet) med Daniel Barck. (Häradsskrivare. Född 1685 (Juha Putkonen). Död 1745-05-14 (Juha Putkonen).)

Barn:

Anna Elisabet Barck. Född (Finsk Tammelinforskningsgrupp).

Johanna Barck. Född (Finsk Tammelinforskningsgrupp).

Samuel Barck. Född (Finsk Tammelinforskningsgrupp).

Kristina Barck. Född (Finsk Tammelinforskningsgrupp).

Gabriel Barck. Född (Finsk Tammelinforskningsgrupp).

Erik Johan Barck. Född (Finsk Tammelinforskningsgrupp).

Jonas Barck. Född 1737-08-02 (Finsk Tammelinforskningsgrupp).

Margareta Barck. Född 1739-05-05 (Finsk Tammelinforskningsgrupp).

Henrik Barck. Född 1741-05-12 (Finsk Tammelinforskningsgrupp).

Katarina Barck. Född 1742-12-20 (Finsk Tammelinforskningsgrupp).

Tabell 30 (generation 3)

(Från Tabell 15, s )

Elisabet Tammelin. Född 1705-09-24 i Kemmola, Sääksmäki, Finland (Historieböcker på Internet). Gift 1729-02-04 i Sääksmäki, Finland (Historieböcker på Internet) med Carl Gustaf Wünsch. (Kapten, Major. Född 1700-07-04 (Antti Alfthan). Död 1793-01-27 i Åbo (Turku), Finland (Finsk Tammelinforskningsgrupp). Ägde Haga rusthåll i Sääksmäki, Finland (Antti Alfthan).) Far: Adam Johan Wünsch. Född (Juha Putkonen). Mor: Anna Margareta Ekelöf. Född (Juha Putkonen).

Barn:

Anna Kristina Wünsch. Född 1729-12-14 (Wilskmans släktbok II). Död av gikt 1793-03-09 i Niemi, Kalvola, Finland (Svarta böckerna på Internet). Se tabell 31, s .

Ulrika Sofia Wünsch. Född 1734-02-12 på Haga, Sääksmäki, Finland (Wilskmans släktbok II). Död 1813-02-19 i Sääksmäki, Finland (Wilskmans släktbok II). Se tabell 33, s .

Adam Johan Wünsch. Född 1736-10-05 (Finsk Tammelinforskningsgrupp). Död 1783-08-25 (Finsk Tammelinforskningsgrupp). Se tabell 34, s .

Katarina Wünsch. Född 1738-04-10 (Finsk Tammelinforskningsgrupp).

Hedvig Wunsch. Född 1740-01-12 i Sääksmäki, Finland. Död 1766-11-26 (Finsk Tammelinforskningsgrupp). Se tabell 35, s .

Carl Gustaf Wunsch. Född 1741-09-02 i Haga, Sääksmäki, Finland. Död 1798 (Finsk Tammelinforskningsgrupp). Se tabell 36, s .

Elsa Wunsch. Född 1743-01-20 i Haga, Sääksmäki, Finland.

Lovisa Maria Wunsch. Född 1744-07-21 i Haga, Sääksmäki, Finland. Död 1837-01-13 (Finsk Tammelinforskningsgrupp).

Brigitta Sofia Wunsch. Född 1745-08-20 (Elgenstierna). Död 1816-12-17 (Elgenstierna). Se tabell 37, s .

Tabell 31 (generation 4)

(Från Tabell 30, s )

Anna Kristina Wünsch. Född 1729-12-14 (Wilskmans släktbok II). Död av gikt 1793-03-09 i Niemi, Kalvola, Finland (Svarta böckerna på Internet). Gift 1751-03-05 i Sääksmäki, Finland (Svarta böckerna på Internet) med Adam Reinhold Tammelander. (Möjligen son till Erik Tammelander. Furir, fältväbel, cornett. Född 1729 (Åldersuppgift i dödsnotis). Död av gulsot och vattusot 62 år gammal 1791-09-10 i Niemis Gård, Kalvola (Svarta böckerna på Internet).) Far: Erik Tammelander. Kornett. Född 1692-03-11 (Wilskmans släktbok II). Död 1761-03-18 i Kalvola, Finland (Svarta böckerna på Internet). Mor: Katarina Elisabet von Wedel. Död 1738-01-25 (Wilskmans släktbok II).

Barn:

Anna Juliana Tammelander. Född 1751-07-13 i Haga gård, Sääksmäki, Finland (Svarta böckerna på Internet). Död som mamsell av flussfeber 1790-03-25 i Niemi, Kalvola (Svarta böckerna på Internet).

Erik Reinhold Tammelander. Född 1753-09-28 i Akaa, Finland (Mormonernas Family Search på Internet).

Elisabet Ulrika Tammelander. Född 1755-05-01 i Haudann Cataja, Akaa, Finland (Mormonernas Family Search på Internet). Död 1803-02-23 i Punkalaidun, Finland (Salme Palosaari).

Elsa Beata Tammelander. Född 1757-12-08 i Akaa, Finland (Mormonernas Family Search på Internet). Begravd 1 1/2 år gammal 1759-06-06 i Kalvola, Finland (Wilskmans släktbok II).

Karl Henrik Tammelander. Vice häradshövding. Född 1760-03-21 i Niemis, Kalvola, Finland (Svarta böckerna på Internet). Död ogift 1820-10-20 på Niemis, Finland (Wilskmans släktbok II).

Margareta Lovisa Tammelander. Född 1761-12-22 i Niemis, Kalvola, Finland (Svarta böckerna på Internet). Död 1764-09-10 i Sääksmäki, Finland (Wilskmans släktbok II).

Adam Johan Tamelander. Född 1764-02-02 i Niemis, Kalvola, Finland (Svarta böckerna på Internet). Död 1816-12-10 i Esbo, Finland (Wilskmans släktbok II). Se tabell 32, s .

Tabell 32 (generation 5)

(Från Tabell 31, s )

Adam Johan Tamelander. Kyrkoherde. Född 1764-02-02 i Niemis, Kalvola, Finland (Svarta böckerna på Internet). Död 1816-12-10 i Esbo, Finland (Wilskmans släktbok II). Gift med Margareta Eleonora Lemberg. (Född 1770-01-28 (Wilskmans släktbok II). Död 1831-11-08 i Åbo, Finland (Wilskmans släktbok II).) Far: Karl Henrik Lemberg. Kapellan i Korpo, vicepastor. Född (Wilskmans släktbok II). Mor: Sara Elisabet Öhrbom. Född (Wilskmans släktbok II).

Barn:

Adolf Wilhelm Tamelander. Överste. Född 1799-04-07 i Espoo, Uusimaa, Finland (Mormonernas Family Search på Internet). Död 1861-12-17 (Wilskmans släktbok II).

Tabell 33 (generation 4)

(Från Tabell 30, s )

Ulrika Sofia Wünsch. Född 1734-02-12 på Haga, Sääksmäki, Finland (Wilskmans släktbok II). Död 1813-02-19 i Sääksmäki, Finland (Wilskmans släktbok II). Gift 1765-04-07 i Haga, Sääksmäki, Finland (Svarta böckerna på Internet) med Karl Magnus Tammelander. (Kapten. Född 1736-12-12 i Kalvola, Finland (Mormonernas Family Search på Internet). Död 1799-06-20 på Solberg, Sääksmäki, Finland (Wilskmans släktbok II).) Far: Erik Tammelander. Kornett. Född 1692-03-11 (Wilskmans släktbok II). Död 1761-03-18 i Kalvola, Finland (Svarta böckerna på Internet). Mor: Katarina Elisabet von Wedel. Död 1738-01-25 (Wilskmans släktbok II).

Barn:

Erik Tammelander. Löjtnant. Född 1765-11-12 i Haga gård, Sääksmäki, Finland (Svarta böckerna på Internet). Död 1811-10-10 på Kurisjärvi Grönkulla, Finland (Wilskmans släktbok II).

Gustav Tammelander. Lantmätare. Född 1767-05-01 i Solberg, Sääksmäki, Finland (Svarta böckerna på Internet).

Juliana Karolina Tammelander. Född 1769-05-22 i Sääksmäki, Finland (Wilskmans släktbok II). Död 1808-01-03 i Rimito, Finland (Wilskmans släktbok II).

Sofia Elisabet Tammelander. Född 1770-08-31 i Solberg, Sääksmäki, Finland (Svarta böckerna på Internet). Död ogift 1858-01-13 på Solberg, Sääksmäki, Finland (Wilskmans släktbok II).

Fredrik Ulrik Tammelander. Löjtnant. Född 1772-06-05 i Solberg, Sääksmäki, Finland (Svarta böckerna på Internet). Död ogift 1816-07-26 i Punkalaitio, Finland (Wilskmans släktbok II).

Tabell 34 (generation 4)

(Från Tabell 30, s )

Adam Johan Wünsch. Kapten 1778. Född 1736-10-05 (Finsk Tammelinforskningsgrupp). Död 1783-08-25 (Finsk Tammelinforskningsgrupp). Gift (Finsk Tammelinforskningsgrupp) med Margareta Sofia Hällgren. (Född 1754-04-03 (Finsk Tammelinforskningsgrupp).)

Tabell 35 (generation 4)

(Från Tabell 30, s )

Hedvig Wunsch. Född 1740-01-12 i Sääksmäki, Finland. Död 1766-11-26 (Finsk Tammelinforskningsgrupp). Gift 1762-03-23 (Tapani Rossi) med Johan Nilsson Favorin. (Lantmätare. Född 1729 (Finsk Tammelinforskningsgrupp).)

Tabell 36 (generation 4)

(Från Tabell 30, s )

Carl Gustaf Wunsch. Överstelöjtnant. Född 1741-09-02 i Haga, Sääksmäki, Finland. Död 1798 (Finsk Tammelinforskningsgrupp). Gift med Beata Lovisa Bähr. (Född (Finsk Tammelinforskningsgrupp).)

Tabell 37 (generation 4)

(Från Tabell 30, s )

Brigitta Sofia Wunsch. Född 1745-08-20 (Elgenstierna). Död 1816-12-17 (Elgenstierna). Gift 1785-03-17 på Haga, Sääksmäki sn, Finland (Elgenstierna) med Mauritz Vilhelm von Gertten. (Kapten. Född 1746-02-06 i Sjundeå sn, Nyland, Finland (Elgenstierna). Död 1813-03-28 (Finsk Tammelinforskningsgrupp).) Far: Karl Gustaf von Gertten. Född 1703-04-02 på Tervois i Karelen, Finland (Elgenstierna). Mor: Anna Lovisa Rennerfelt. Född (Finsk Tammelinforskningsgrupp).

Tabell 38 (generation 3)

(Från Tabell 15, s )

Johannes Tammelin. Soldat. Född 1711-04-05 i Sääksmäki, Finland (Historieböcker på Internet). Död 1749-04-27 (Juha Putkonen). Gift

Barn:

Tomas Tammelin. Född omkring 1742 (Juha Putkonen). Se tabell 39, s .

Tabell 39 (generation 4)

(Från Tabell 38, s )

Tomas Tammelin. Osäkert vem han är son till. Soldat i Heinola, Finland. Född omkring 1742 (Juha Putkonen). Gift

Barn:

Adam Tammelin. Född omkring 1765 (Juha Putkonen). Se tabell 40, s .

Tabell 40 (generation 5)

(Från Tabell 39, s )

Adam Tammelin. Osäkert vem han är son till. Soldat i Heinola, Finland. Född omkring 1765 (Juha Putkonen). Gift

Barn:

Erik Johan Tammelin. Född 1800 i Heinola, Finland (Juha Putkonen). Död 1872 i Nastola, Finland (Juha Putkonen). Se tabell 41, s .

Tabell 41 (generation 6)

(Från Tabell 40, s )

Erik Johan Tammelin. Heinola, Nastola. Född 1800 i Heinola, Finland (Juha Putkonen). Död 1872 i Nastola, Finland (Juha Putkonen). Gift

Barn:

Anna Helena Tammelin. Född 1842 i Nastola, Finland (Juha Putkonen). Död 1885 i Helsingfors, Finland (Juha Putkonen). Se tabell 42, s .

Tabell 42 (generation 7)

(Från Tabell 41, s )

Anna Helena Tammelin. Född 1842 i Nastola, Finland (Juha Putkonen). Död 1885 i Helsingfors, Finland (Juha Putkonen). Gift 1868 (Juha Putkonen) med Frans Ferdinand Matsson Merikanto. (Född 1847 i Jalasjarvi, Finland (Juha Putkonen). Död 1891 i Helsingfors, Finland (Juha Putkonen).)

Barn:

Aino Merikanto. Född 1872 (Juha Putkonen). Se tabell 43, s .

Tabell 43 (generation 8)

(Från Tabell 42, s )

Aino Merikanto. Född 1872 (Juha Putkonen). Gift med Fredrik Putkonen. (Född 1869 (Juha Putkonen).)

Barn:

Lauri Putkonen. Född 1901 (Juha Putkonen).

Tabell 44 (generation 2)

(Från Tabell 2, s )

Henrik Tammelin. Född 1677-09-21 (Juha Putkonen). Död 1753-09-.. (Juha Putkonen). Assessor på Ojamo. Borgmästare i Helsingfors (Helsinki), Finland 1711-1723. Var i 12 år ägare av Sembla bruk, med bekant och utmärkt heder (Klercker-Mattonska samlingen, Kungliga biblioteket). Gift 1:o 1719-11-15 i Västanfors, Västmanland (C:1) med Anna Katarina Timme. (Anna Eriksdotter Thim, enligt Juha Putkonen. Död 1729-06-15 i Stockholm (Juha Putkonen).) Gift 2:o 1735 med Kristina Donner. (Född (Bouppteckningsregister, Stockholm, 1748/2:900).) Far: Jockim Donner. Handelsman. Död 1748-02-06 i Stockholm (Bouppteckningsregister, Stockholm, 1748/2:900). Mor: Kristina Röling.

Tabell 45 (generation 2)

(Från Tabell 2, s )

Maria Tammelin. Född 1670-talet (Juha Putkonen). Gift 1693-02-05 (Juha Putkonen) med Johan Gråå. (Kyrkoherde i Pyttis. Död omkring 1697.)

Barn:

Anna Gråå. Född 1697. Död 1775. Se tabell 46, s .

Tabell 46 (generation 3)

(Från Tabell 45, s )

Anna Gråå. Född 1697. Död 1775. Gift 1727-05-30 i Lojo, Finland med Johan Reilin. (Född 1693-12-26 i Lojo, Finland. Död 1770-03-13 i Lojo, Finland.) Far: Johan Matsson.

Tabell 47 (generation 2)

(Från Tabell 2, s )

Katarina Tammelin. Född (Finsk Tammelinforskningsgrupp). Enligt Klercker-Mattonska samlingen, Kungliga biblioteket och Hülpers hette Abraham Svanströms (eller Svartströms) hustru Maria Tammelin. Om det är riktigt skulle Abraham ha varit en andra make till Maria. En Katarina Tammelin, Tavastby gårds arrendator herr Svanströms käresta begravd 31 år 2 veckor 1 dag gammal 1706-01-14 i Pyttis (Pyhtää), Finland (Historieböcker på Internet). Gift (Finsk Tammelinforskningsgrupp) med Abraham Svanström. (Ägare av Volues frälsegård. Född (Klercker-Mattonska samlingen, Kungliga biblioteket och Hülpers).)

Barn:

Maria Svanström. Född 1703 (Hülpers). Död 1772 (Hülpers).

Tabell 48 (generation 1)

(Från Tabell 1, s )

Valborg Larsdotter. Född omkring 1633 (Salme Palosaari). Död 1669 i Hämeenlinna, Finland (Salme Palosaari). Gift 1658-07-04 (Jarl Pousar) med Henrik Florinus. (Magister, sedermera kyrkoherde i Kimito, Finland. Död 1705-04-12 (Jarl Pousar).) Henrik Florinus första gifte (Jarl Pousar).

Tabell 49 (generation 1)

(Från Tabell 1, s )

Anna Larsdotter. Död 1691 (Jarl Pousar). Nämnd hos fadern 1663-1670 i Tammela, Finland (Jarl Pousar). Gift med Johannes Petri Procopaeus. (Kyrkoherde från 1676 till 1697 i Vichtis, Finland. Prost i Vichtis, Finland. Död 1697-07-16 i Vichtis, Finland (Jarl Pousar).) Johannes Procopaeus första gifte. Far: Petrus Tomasson Hemmaeus Procopaeus. Född 1602 (Finsk Tammelinforskningsgrupp). Död 1679 (Finsk Tammelinforskningsgrupp). Mor: Margareta Laurentii. Född (Finsk Tammelinforskningsgrupp).

Barn:

Katarina Procopaeus. Född (Finsk Tammelinforskningsgrupp).

Elisabet Procopaeus. Född (Finsk Tammelinforskningsgrupp).

Gabriel Procopaeus. Död 1729 i Kalvola, Finland (Finsk Tammelinforskningsgrupp). Se tabell 50, s .

Tabell 50 (generation 2)

(Från Tabell 49, s )

Gabriel Procopaeus. Kyrkoherde från 1709 till 1729 i Kalvola, Finland. Död 1729 i Kalvola, Finland (Finsk Tammelinforskningsgrupp). Gift 1:o 1697-09-18 i Vichtis, Finland (Finsk Tammelinforskningsgrupp) med Elisabet Grek. (Född omkring 1677 (Finsk Tammelinforskningsgrupp). Död 1702-07-07 i Vichtis, Finland (Finsk Tammelinforskningsgrupp).) Gift 2:o (Finsk Tammelinforskningsgrupp) med Anna Katarina. (Född (Finsk Tammelinforskningsgrupp).) Gift 3:o 1709 (Finsk Tammelinforskningsgrupp) med Elisabet Montana. (Född 1690 (Finsk Tammelinforskningsgrupp). Begravd 1788-01-14 i Vichtis, Finland (Finsk Tammelinforskningsgrupp).)

Barn i första kullen

Johan Procopaeus. Född 1698-06-24 (Finsk Tammelinforskningsgrupp). Död 1701-08-11 (Finsk Tammelinforskningsgrupp).

Gabriel Procopaeus. Född 1699-06-23 (Finsk Tammelinforskningsgrupp). Begravd 1753-04-07 (Finsk Tammelinforskningsgrupp).

Jonas Procopaeus. Född 1701-02-18 (Finsk Tammelinforskningsgrupp). Död 1701-04-19 (Finsk Tammelinforskningsgrupp).

Barn i tredje kullen

Katarina Elisabet Procopaeus. Född 1717 (Finsk Tammelinforskningsgrupp). Död 1776-05-11 i Helsingfors, Finland (Finsk Tammelinforskningsgrupp).

Anna Hedvig Procopaeus. Död 1746 (Finsk Tammelinforskningsgrupp).

Karl Procopaeus. Född (Finsk Tammelinforskningsgrupp).

Johan Procopaeus. Född (Finsk Tammelinforskningsgrupp).

Filip Procopaeus. Född (Finsk Tammelinforskningsgrupp).

 


Sidan skapad 2000-08-26 av Leif Boström, Täby. Uppdaterad 2002-08-09.

Åter till första sidan.