Släkten Tammelander

 

Enligt Wilskmans släktbok II (utgiven 1918-1933) finns ytterligare en Tammelandersläkt, samt några familjer utan samband med dessa Tammelandersläkter. Redovisningen innehåller troligen felaktigheter.

 

Tabell 1

Michael Caspari Alstadius, senare Tammelander. Kyrkoherde i Tammela. Död på färd till riksdagen i Stockholm före 1647-02-22 (Jarl Pousar). Student 1625-11-02 i Uppsala (Jarl Pousar). Domkyrkosyssloman 1635-11-19 i Åbo, Finland (Jarl Pousar). Kyrkoherde 1639 i Tammela, Finland (Jarl Pousar). Gift 1:o med . (Begravd 1636-04-15 i Åbo, Finland (Jarl Pousar).) Gift 2:o med Brita Eriksdotter Abogia. (Levde 1677 (Jarl Pousar).) Far: Ericus Matthiae Abogius. Kyrkoherde i Tammela. Död 1638 i Tammela, Finland (Juha Putkonen). Mor: Brita Henriksdotter.

Barn i första kullen

Baltzar. Död före 1658 (Jarl Pousar).

Barn i andra kullen

Johan Tammelander. Född omkring 1641 (Jarl Pousar). Död 1702-06-08 i Brahestad, Finland (Jarl Pousar). Se tabell 2, s *.

Brita. Levde 1660 (Jarl Pousar). Troligen den Brita som nämns 1662 hos Laurentius Petri i Tammela (Jarl Pousar).

Jakob Tammelander. Begravd 1722-09-08 i Tammela, Finland (Jarl Pousar). Se tabell 6, s *.

Tabell 2 (generation 1)

(Från Tabell 1, s *)

Johan Tammelander. Rådman i Brahestad. Född omkring 1641 (Jarl Pousar). Död 1702-06-08 i Brahestad, Finland (Jarl Pousar). Student i Åbo 1660/61 (Jarl Pousar). Gift 1:o 1672 (Wilskmans släktbok II) med Anna Corte. (Född 1651 (Wilskmans släktbok II). Död 1692-05-16 i Brahestad (Raahe), Finland (Wilskmans släktbok II).) Far: Henrik Corte. Borgmästare i Brahestad, Finland. Mor: Kristina Forbus. Gift 2:o omkring 1695 (Wilskmans släktbok II) med Maria Bergudd. (Död 1730 (Wilskmans släktbok II).) Far: Nils Eriksson Bergudd. Uppsyningsman över Laihela och Malaks friherreskap. Mor: Maria Matsdotter Schildt.

Barn i första kullen

Johan Tammelander. Född omkring 1673 i Brahestad (Raahe), Finland (Wilskmans släktbok II). Död före 1722 i Brahestad (Raahe), Finland (Wilskmans släktbok II). Död 1714 i Kajaani, Finland (Juha Putkonen). Se tabell 3, s *.

Barn i andra kullen

Elsa Tammelander. Född 1696-08-08 i Brahestad (Raahe), Finland (Wilskmans släktbok II). Begravd 1696-10-09 i Brahestad (Raahe), Finland (Wilskmans släktbok II).

Gabriel Tammelander. Född 1697-07-10 i Brahestad (Raahe), Finland (Wilskmans släktbok II). Begravd 1697-09-15 i Brahestad (Raahe), Finland (Wilskmans släktbok II).

Anders Tammelander. Född 1698-07-29 i Brahestad (Raahe), Finland (Wilskmans släktbok II). Begravd 1698-08-26 i Brahestad (Raahe), Finland (Wilskmans släktbok II).

Elisabet Tammelander. Född 1699-09-30 i Brahestad (Raahe), Finland (Wilskmans släktbok II). Död 1767-08-18 i Kalajoki, Finland (Wilskmans släktbok II). Se tabell 5, s *.

Tabell 3 (generation 2)

(Från Tabell 2, s *)

Johan Tammelander. Född omkring 1673 i Brahestad (Raahe), Finland (Wilskmans släktbok II). Död före 1722 i Brahestad (Raahe), Finland (Wilskmans släktbok II). Död 1714 i Kajaani, Finland (Juha Putkonen). Gift med Elisabet Gråå. Far: Henrik Gråå. Kommendant i Uleåborg, Finland. Mor: Elsa Jenderjan.

Barn:

Johan Tammelander. Född 1694-03-18 i Brahestad (Raahe), Finland (Wilskmans släktbok II). Försvinner ur kommunionböckerna 1734 i Kajana (Kajaani), Finland (Wilskmans släktbok II). Se tabell 4, s *.

Elsa Tammelander. Född 1695-12-25 i Brahestad (Raahe), Finland (Wilskmans släktbok II). Begravd 1696-10-09 i Brahestad (Raahe), Finland (Wilskmans släktbok II).

Anna Tammelander. Född 1697-02-03 i Brahestad (Raahe), Finland (Wilskmans släktbok II). Enligt Genealogia Sursilliana gift. Måhända identisk med den syster till Erik Tammelander, som var gift med underofficeren Anders Dani? (Wilskmans släktbok II).

Henrik Tammelander. Född 1698-01-14 i Brahestad, Finland (Wilskmans släktbok II). Död 1698-01-31 i Brahestad, Finland (Wilskmans släktbok II).

Erik Tammelander. Möjligen son till Johan Tammelander. Student (österb.) i Uppsala 1713-08-04. Sockenskrivare i Pedersöre. Förestod någon tid länsmansbeställningen i Kronoby. Levde 1732. (Wilskmans släktbok II).

Tabell 4 (generation 3)

(Från Tabell 3, s *)

Johan Tammelander. Borgmästare i Kajana, Finland. Lääninvouti (Länsfogde) i Kajaani (Juha Putkonen). Född 1694-03-18 i Brahestad (Raahe), Finland (Wilskmans släktbok II). Försvinner ur kommunionböckerna 1734 i Kajana (Kajaani), Finland (Wilskmans släktbok II). Barnlösa (Wilskmans släktbok II). Gift med Katarina Wattrang.

Tabell 5 (generation 2)

(Från Tabell 2, s *)

Elisabet Tammelander. Född 1699-09-30 i Brahestad (Raahe), Finland (Wilskmans släktbok II). Död 1767-08-18 i Kalajoki, Finland (Wilskmans släktbok II). Gift redan 1724 (Wilskmans släktbok II) med Fabian Gutzen. (Löjtnant. Född 1687 (Wilskmans släktbok II). Död 76 år 4 m 8 d gammal 1763-11-08 i Kalajoki, Finland (Wilskmans släktbok II).)

Tabell 6 (generation 1)

(Från Tabell 1, s *)

Jakob Tammelander. Student i Åbo 1664/65 (Jarl Pousar). Kapellan i Tammela 1687. Begravd 1722-09-08 i Tammela, Finland (Jarl Pousar). Gift med Elisabet Hassalenius. (Född 1682 (Juha Putkonen). Död 1749-09-25 (Juha Putkonen).) Far: Bengt Johansson. Född (Juha Putkonen).

Barn:

Johan Tammelander. Se tabell 7, s *.

Jakob Tammelander. Född 1681-05-17 i Haudankorfwa, Tammela (Svarta böckerna på Internet). Student 1700 i Åbo, Finland (Wilskmans släktbok II). Nämnd i consistorii protokoll 1701-04 för grova excesser, överfall och gäld (Wilskmans släktbok II). Död som studiosus 1716-02-02 i Tammela (Svarta böckerna på Internet).

Elisabet Tammelander. Född 1682 (Åldersuppgift i dödsnotis). Död som hustru av rödsot 67 år gammal 1749 i Haudakorva, Tammela (Svarta böckerna på Internet). Begravd 1749-09-25 i Tammela (Svarta böckerna på Internet). Se tabell 8, s *.

Gabriel Tammelander. Född 1687-03-15 i Tammela (Svarta böckerna på Internet).

Fredrik Tammelander. Född 1690-01-21 i Tammela (Svarta böckerna på Internet). Död 1778-04-03 i Urjala, Finland (Wilskmans släktbok II). Se tabell 9, s *.

Erik Tammelander. Född 1692-03-11 (Wilskmans släktbok II). Död 1761-03-18 i Kalvola, Finland (Svarta böckerna på Internet). Se tabell 12, s *.

Elsa Tammelander. Född 1695-07-15 i Tammela (Svarta böckerna på Internet). Måhända identisk med "sacellani Jacob Tammelanders yngsta dotter", som begrovs i Tammela 1713-05-14 (Wilskmans släktbok II).

Tabell 7 (generation 2)

(Från Tabell 6, s *)

Johan Tammelander. Korpral. Student 1698 eller 1699 i Åbo, Finland (Wilskmans släktbok II). Sannolikt den kornett Tammelander vid Nylands dragoner, som 9 mars 1709 blev tillfångatagen vid staden Hottova (Wilskmans släktbok II). Gift 1701-06-24 i Tammela, Finland (Svarta böckerna på Internet) med Stina Tillman. Gifte mellan korpral och jungfru, på Mustiala gård.

Tabell 8 (generation 2)

(Från Tabell 6, s *)

Elisabet Tammelander. Född 1682 (Åldersuppgift i dödsnotis). Död som hustru av rödsot 67 år gammal 1749 i Haudakorva, Tammela (Svarta böckerna på Internet). Begravd 1749-09-25 i Tammela (Svarta böckerna på Internet). Gift (Wilskmans släktbok II) med Johan Andersson. (Ägare av Haudankorva Jaakkola rusthåll. Född 1685 (Wilskmans släktbok II). Levde som inhysing ännu 1763 (Wilskmans släktbok II).)

Tabell 9 (generation 2)

(Från Tabell 6, s *)

Fredrik Tammelander. Född 1690-01-21 i Tammela (Svarta böckerna på Internet). Död 1778-04-03 i Urjala, Finland (Wilskmans släktbok II). Gift 1742-03-04 i Lojo, Finland (Wilskmans släktbok II) med Sigrid Beata Erling. (Född 1711-11-24 (Wilskmans släktbok II). Död 1781-06-04 i Urdiala, Finland (Wilskmans släktbok II).) Far: Lars Erling. Kornett (Tullnär?). Mor: Lisa Hasselgren.

Barn:

Beata Juliana Tammelander. Född 1743-12-23 i Urdiala, Finland (Wilskmans släktbok II). Död 1819-06-02 i Raumo, Finland (Wilskmans släktbok II).

Karl Fredrik Tammelander. Född 1746-03-16 i Urdiala, Finland (Wilskmans släktbok II). Död 1819-07-22 på Matku, Finland (Wilskmans släktbok II). Se tabell 10, s *.

Johan Tammelander. Född 1748-07-22 i Urdiala, Finland (Wilskmans släktbok II). Död 1830-04-09 på Teiskola, Finland (Wilskmans släktbok II). Se tabell 11, s *.

Maria Elisabet Tammelander. Född 1751-08-19 i Urdiala, Finland (Wilskmans släktbok II). Död 1830-09-25 i Raumo, Finland (Wilskmans släktbok II).

Tabell 10 (generation 3)

(Från Tabell 9, s *)

Karl Fredrik Tammelander. Kornett. Född 1746-03-16 i Urdiala, Finland (Wilskmans släktbok II). Död 1819-07-22 på Matku, Finland (Wilskmans släktbok II). Gift 1779-06-24 i Tammela (Svarta böckerna på Internet) med Beata Sofia Schütz. (Född 1755-12-17 på Krokby, Tenala, Finland (Wilskmans släktbok II). Död 1826-11-09 i Urdiala, Finland (Wilskmans släktbok II).) Far: Kristoffer Schütz. Löjtnant vid Nylands dragoner. Född (Wilskmans släktbok II). Mor: Hedvig Beata Borgström. Född (Wilskmans släktbok II).

Barn:

Fredrik Tammelander. Född 1780-04-20 i Urdiala, Finland (Wilskmans släktbok II). Död 1782-03-27 i Urdiala, Finland (Wilskmans släktbok II).

Karl Tammelander. Major. Född 1782-03-13 i Urdiala, Finland (Wilskmans släktbok II). Död ogift 1836-11-15 på Maunula, Urdiala, Finland (Wilskmans släktbok II).

Georg Henrik Tammelander. Född 1784-05-08 i Urdiala, Finland (Wilskmans släktbok II). Avhände sig livet natten mot 1824-02-14 (Wilskmans släktbok II). Ogift (Wilskmans släktbok II).

Johan Fredrik Tammelander. Löjtnant. Född 1786-11-22 i Matku, Urjala, Finland (Mormonernas Family Search på Internet).

Gustaf Adolf Tammelander. Född 1788-09-04 i Urdiala, Finland (Wilskmans släktbok II). Student 1805-10-23 (Wilskmans släktbok II). Död genom olycksfall 1807-05-24 nära Åbo, Finland (Wilskmans släktbok II).

Adam Reinhold Tammelander. Född 1791-10-20 i Urdiala, Finland (Wilskmans släktbok II). Död 1793-05-26 i Urdiala, Finland (Wilskmans släktbok II).

Ernst Vilhelm Tammelander. Född 1792-10-09 i Urdiala, Finland (Wilskmans släktbok II). Död 1793-05-26 i Urdiala, Finland (Wilskmans släktbok II).

Adam Wilhelm Tammelander. Underlöjtnant. Född 1794-07-21 i Urdiala, Finland (Wilskmans släktbok II). Död ogift, vådeligen krossad 1826-02-07 i Urdiala, Finland (Wilskmans släktbok II).

Lovisa Tammelander. Född 1797-03-04 i Urdiala, Finland (Wilskmans släktbok II). Död 1804-11-12 i Raumo, Finland (Wilskmans släktbok II).

Tabell 11 (generation 3)

(Från Tabell 9, s *)

Johan Tammelander. Löjtnant. Född 1748-07-22 i Urdiala, Finland (Wilskmans släktbok II). Död 1830-04-09 på Teiskola, Finland (Wilskmans släktbok II). Gift 1789-02-19 på Rapola, Sääksmäki, Finland (Wilskmans släktbok II) med Margareta Kristina Svinhufvud. (Född 1761-02-25 på Rapola, Sääksmäki, Finland (Wilskmans släktbok II). Död 1821-03-01 i Teisko, Finland (Wilskmans släktbok II).) Far: Johan Gustaf Svinhufvud. Fänrik, ägare till Rapola rusthåll. Född (Wilskmans släktbok II). Mor: Hedvig Forell. Född (Wilskmans släktbok II).

Tabell 12 (generation 2)

(Från Tabell 6, s *)

Erik Tammelander. Kornett. Född 1692-03-11 (Wilskmans släktbok II). Död 1761-03-18 i Kalvola, Finland (Svarta böckerna på Internet). Gift 1:o med Katarina Elisabet von Wedel. (Död 1738-01-25 (Wilskmans släktbok II).) Far: Adam Kristian von Wedel. Kornett, ägare av Niemis. Född (Wilskmans släktbok II). Mor: Elisabet de la Motte. Född (Wilskmans släktbok II). Gift 2:o 1740-08-07 på Irjala, Vichtis, Finland (Wilskmans släktbok II) med Kristina Juliana Munck. (Född 1708-02-15 (Wilskmans släktbok II). Död omkring 1743 (Wilskmans släktbok II).) Far: Lorentz Anders Munck. Löjtnant. Född (Wilskmans släktbok II). Mor: Kristina Katarina Stålhane. Född (Wilskmans släktbok II). Gift 3:o 1745-08-29 på Kirvelä, Vichtis, Finland (Wilskmans släktbok II) med Anna Juliana Rennerfelt. (Född 1713 (Wilskmans släktbok II). Död 1770-08-03 i Kalvola, Finland (Wilskmans släktbok II).) Far: Anders Magnus Rennerfelt. Ryttmästare. Född (Wilskmans släktbok II). Mor: Margareta Hästesko-Fortuna. Född (Wilskmans släktbok II).

Barn i första kullen

Anna Gertrud Tammelander. Född 1727 (Wilskmans släktbok II). Död 1806-01-10 i Loppis, Finland (Wilskmans släktbok II). Se tabell 13, s *.

Adam Reinhold Tammelander. Född 1729 (Åldersuppgift i dödsnotis). Död av gulsot och vattusot 62 år gammal 1791-09-10 i Niemis Gård, Kalvola (Svarta böckerna på Internet). Se tabell 14, s *.

Erik Johan Tammelander. Möjligen son till Erik Tammelander. Furir. Född 1737 (Åldersuppgift i dödsnotis). Döpt 1736-01-01 i Kalvola, Finland (Wilskmans släktbok II). Död av feber 25 år och 8 månader gammal 1762 i Kalvola, Finland (Svarta böckerna på Internet). Begravd 1762-12-19 i Kalvola, Finland (Svarta böckerna på Internet).

Karl Magnus Tammelander. Född 1736-12-12 i Kalvola, Finland (Mormonernas Family Search på Internet). Död 1799-06-20 på Solberg, Sääksmäki, Finland (Wilskmans släktbok II). Se tabell 16, s *.

Barn i andra kullen

Lorentz (Lars) Johan Tammelander. Döpt 1742-10-29 (Wilskmans släktbok II). Se tabell 17, s *.

Tabell 13 (generation 3)

(Från Tabell 12, s *)

Anna Gertrud Tammelander. Född 1727 (Wilskmans släktbok II). Död 1806-01-10 i Loppis, Finland (Wilskmans släktbok II). Gift med Jakob Johan Finnerus.

Barn:

Adam Vilhelm Tammelander. Född 1759-03-25 (Wilskmans släktbok II). Död 1811-08-21 (Wilskmans släktbok II).

Tabell 14 (generation 3)

(Från Tabell 12, s *)

Adam Reinhold Tammelander. Möjligen son till Erik Tammelander. Furir, fältväbel, cornett. Född 1729 (Åldersuppgift i dödsnotis). Död av gulsot och vattusot 62 år gammal 1791-09-10 i Niemis Gård, Kalvola (Svarta böckerna på Internet). Gift 1751-03-05 i Sääksmäki, Finland (Svarta böckerna på Internet) med Anna Kristina Wünsch. (Född 1729-12-14 (Wilskmans släktbok II). Död av gikt 1793-03-09 i Niemi, Kalvola, Finland (Svarta böckerna på Internet).) Far: Carl Gustaf Wünsch. Kapten, Major. Född 1700-07-04 (Antti Alfthan). Död 1779 i Åbo (Turku), Finland (Juha Putkonen). Ägde Haga rusthåll i Sääksmäki, Finland (Antti Alfthan). Mor: Elisabet Tammelin. Född 1705-09-24 i Kemmola, Sääksmäki, Finland (Historieböcker på Internet).

Barn:

Anna Juliana Tammelander. Född 1751-07-13 i Haga gård, Sääksmäki, Finland (Svarta böckerna på Internet). Död som mamsell av flussfeber 1790-03-25 i Niemi, Kalvola (Svarta böckerna på Internet).

Erik Reinhold Tammelander. Född 1753-09-28 i Akaa, Finland (Mormonernas Family Search på Internet).

Elisabet Ulrika Tammelander. Född 1755-05-01 i Haudann Cataja, Akaa, Finland (Mormonernas Family Search på Internet).

Elsa Beata Tammelander. Född 1757-12-08 i Akaa, Finland (Mormonernas Family Search på Internet). Begravd 1 1/2 år gammal 1759-06-06 i Kalvola, Finland (Wilskmans släktbok II).

Karl Henrik Tammelander. Vice häradshövding. Född 1760-03-21 i Niemis, Kalvola, Finland (Svarta böckerna på Internet). Död ogift 1820-10-20 på Niemis, Finland (Wilskmans släktbok II).

Margareta Lovisa Tammelander. Född 1761-12-22 i Niemis, Kalvola, Finland (Svarta böckerna på Internet). Död 1764-09-10 i Sääksmäki, Finland (Wilskmans släktbok II).

Adam Johan Tammelander. Född 1764-02-02 i Niemis, Kalvola, Finland (Svarta böckerna på Internet). Död 1816-12-10 i Esbo, Finland (Wilskmans släktbok II). Se tabell 15, s *.

Tabell 15 (generation 4)

(Från Tabell 14, s *)

Adam Johan Tammelander. Kyrkoherde. Född 1764-02-02 i Niemis, Kalvola, Finland (Svarta böckerna på Internet). Död 1816-12-10 i Esbo, Finland (Wilskmans släktbok II). Gift med Margareta Eleonora Lemberg. (Född 1770-01-28 (Wilskmans släktbok II). Död 1831-11-08 i Åbo, Finland (Wilskmans släktbok II).) Far: Karl Henrik Lemberg. Kapellan i Korpo, vicepastor. Född (Wilskmans släktbok II). Mor: Sara Elisabet Öhrbom. Född (Wilskmans släktbok II).

Barn:

Adolf Wilhelm Tammelander. Överste. Född 1799-04-07 i Espoo, Uusimaa, Finland (Mormonernas Family Search på Internet). Död 1861-12-17 (Wilskmans släktbok II).

Tabell 16 (generation 3)

(Från Tabell 12, s *)

Karl Magnus Tammelander. Kapten. Född 1736-12-12 i Kalvola, Finland (Mormonernas Family Search på Internet). Död 1799-06-20 på Solberg, Sääksmäki, Finland (Wilskmans släktbok II). Gift 1765-04-07 i Haga, Sääksmäki, Finland (Svarta böckerna på Internet) med Ulrika Sofia Wünsch. (Född 1734-02-12 på Haga, Sääksmäki, Finland (Wilskmans släktbok II). Död 1813-02-19 i Sääksmäki, Finland (Wilskmans släktbok II).) Far: Carl Gustaf Wünsch. Kapten, Major. Född 1700-07-04 (Antti Alfthan). Död 1779 i Åbo (Turku), Finland (Juha Putkonen). Ägde Haga rusthåll i Sääksmäki, Finland (Antti Alfthan). Mor: Elisabet Tammelin. Född 1705-09-24 i Kemmola, Sääksmäki, Finland (Historieböcker på Internet).

Barn:

Erik Tammelander. Löjtnant. Född 1765-11-12 i Haga gård, Sääksmäki, Finland (Svarta böckerna på Internet). Död 1811-10-10 på Kurisjärvi Grönkulla, Finland (Wilskmans släktbok II).

Gustav Tammelander. Lantmätare. Född 1767-05-01 i Solberg, Sääksmäki, Finland (Svarta böckerna på Internet).

Juliana Karolina Tammelander. Född 1769-05-22 i Sääksmäki, Finland (Wilskmans släktbok II). Död 1808-01-03 i Rimito, Finland (Wilskmans släktbok II).

Sofia Elisabet Tammelander. Född 1770-08-31 i Solberg, Sääksmäki, Finland (Svarta böckerna på Internet). Död ogift 1858-01-13 på Solberg, Sääksmäki, Finland (Wilskmans släktbok II).

Fredrik Ulrik Tammelander. Löjtnant. Född 1772-06-05 i Solberg, Sääksmäki, Finland (Svarta böckerna på Internet). Död ogift 1816-07-26 i Punkalaitio, Finland (Wilskmans släktbok II).

Tabell 17 (generation 3)

(Från Tabell 12, s *)

Lorentz (Lars) Johan Tammelander. Korpral. Döpt 1742-10-29 (Wilskmans släktbok II). Gift 1765-03-14 (Wilskmans släktbok II) med Margareta Sofia Gyldenär. (Född 1746-12-19 (Wilskmans släktbok II). Levde som änka 1801 i Mäntsälä, Finland (Wilskmans släktbok II).) Far: Anders Erik Gyldenär. Löjtnant vid Nylands dragoner. Född (Wilskmans släktbok II). Mor: Ulrika Katarina Ignatius. Född (Wilskmans släktbok II).

Barn:

Lorentz (Lars) Johan Tammelander. Löjtnant. Född 1770 (Wilskmans släktbok II). Död 1827 (Wilskmans släktbok II).

 


Besökare nr 1210+ sedan 2000-09-22


Sidan skapad 2000-09-22 av Leif Boström, Täby. Uppdaterad 2000-09-23.

Åter till första Tammelinsidan.

Åter till första sidan.