MT-DNA

av Leif A Boström, Täby

 

 

Leif Boströms mtDNA U4c1

Mitt mitokondriska DNA har analyserats vid flera tillfällen. Första analysen gjordes av SMGF på ett prov som jag lämnade 2006. De analyserade platserna på mtDNA-cirkeln från 16001 till 00579. Det intervallet brukar delas upp i tre delintervall HVR1-HVR3. SMGF kunde av vilka mutationer som finns i mitt mitokondriska DNA fastställa att jag tillhör haplogruppen U4, som brukar kallas Ulrike. Haplogruppen finns över hela Europa, främst i östra och norra Europa. Högst koncentration finns i Skandinavien och de baltiska staterna. Omkring 2 procent av européerna tillhör haplogrupp U4.

Till 23andme skickade jag in salivprov 2010. De analyserade många fler baser (positioner) i mitokondrien och kunde fastställa min haplogrupp till U4c1, d v s en undergrupp till U4 kunde bestämmas med de ytterligare testade positionerna och genom att fler undergrupper hade definierats. National geographics analys av ett prov mitt på mtDNA lämnat 2013 visar att jag har haplogrupp U4c1. Jag har också mutationen G4924A. Den undergruppen har inte fått något namn än, men YFull har gett den det preliminära namnet U4c1-a4.

Från samma prov som National Geograhics använde har nu Family Tree DNA analyserat mitt DNA på samtliga positioner i mitokondrien. Resultatet var klart 2014-02-28.

Följande tabell visar för vilka positioner mitt mtDNA avviker från rCRS.

Position rCRS Bert Karin Leif Definierar
263 A G G G ej H2a2a1
8860 A G G G ej H2a2a
15326 A G G G ej H2a2a
750 A G G G ej H2a2
4769 A G G G ej H2a
1438 A G G G ej H2
2706 A G G G ej H
7028 C T T T ej H
14766 C T T T ej HV
73 A G G G ej R0
11719 G A A A ej R0
11467 A G G G U
12308 A G G G U
12372 G A A A U
1811 A G G G U2'3'4'7'8'9
195 T C C C U4'9
499 G A A A U4'9
5999 T C C C U4'9
16519 T C C C (U4'9)
4646 T C C C U4
6047 A G G G U4
11332 C T T T U4
14620 C T T T U4
15693 T C C C U4
16356 T C C C U4
10907 T C C C U4c
4811 A G G G U4c1
6146 A G G G U4c1
9070 T G G G U4c1
14866 C T T T U4c1
16179 C T T T U4c1
11009 T C C C U4c1-a
4924 G A A A U4c1-a4
150 C T T T U4c1-a4
315.1 C C C
523.1 C C C
523.2 A A A
6419 A A A M
10306 A A A M

Beteckningarna 315.1 och 523.1 innebär en tillagd bas efter position 315 respektive 523. Beteckningen 523.2 innebär ytterligare ett tillägg efter det tidigare.

I en och samma cell kan det finnas vissa mtDNA-molekyler som innehåller en mutation och andra som inte gör det. Denna heterogenitet i sammansättning hos DNA kallas för heteroplasmi. Beteckningen M ovan innebär att det finns mer än ett resultat i den positionen och att basen i den positionen är antingen A eller C.

 

Min tidigaste kända ana i mödernelinjen är min mormors mormors mormors mor Sara Andersdotter, född omkring 1714 troligen i Långviken, Umeå landsförsamling. Hon var gift med Per Eriksson i Lomfors, Lycksele. Jag är osäker på vem som var Sara Andersdotters mor, men har antagit att det var Malin, hustru till soldaten Anders Danielsson Opman i Långviken. De båda drunknade 1732. Att de hade döttrarna Malin och Maria Andersdöttrar födda 1722 respektive 1723 i Långviken är säkert. Om någon som härstammar från Anders Danielsson och hustru Malins döttrar Malin eller Maria på mödernelinjen skulle undersöka sitt mitokondriska DNA, så skulle det gå att avgöra om antagandet att hon var mor till Sara Andersdotter är rimligt.

Släktskiss

 

På denna länk finns ättlingar i kvinnliga linjer till Malin och hennes make Anders Danielsson Opman

 

I Family Tree DNA:s databas, av dem som har analyserat hela mt-genomet, har de som ligger närmast min mtDNA-sekvens två avvikelser mot min sekvens. En av dem, Karin, härstammar från Helena Persdotter, syster till min ana Elisabet Persdotter. De två avvikelserna i våra mtDNA är i positionerna 6419 och 10306, där jag har heteroplasmi. En av dem som har samma mtDNA som jag, enligt SMGFs test, härstammar också från Elisabet Persdotter. Där var dock inte alla positioner analyserade.

Den äldsta kända anan på rena mödernelinjen för ytterligare en, Bert, som har två avvikelser från mitt mtDNA var född i Gnarp, Hälsingland. Avvikelserna mot mitt mtDNA är desamma som för den som har dokumenterad gemensam ana med mig. Det innebär att min haplogrupp, bortsett från positionerna med heteroplasmi, har bildats längre tillbaka i tiden än vad som går att följa i skriftliga dokument.

 

 

Sune Boströms mtDNA H1a2

Släktskiss

Det finns flera personer i Family Tree DNA:s databas som har samma mtDNA som min pappa. De flesta av deras tidigaste kända anor i mödernelinjerna var bosatta i norra Sverige eller norra Finland. Hos Family Tree DNA finns det utöver min pappa ytterligare sju personer som härstammar från Märeta Olofsdotter i Gammmelgården 3 i Nederkalix. Testerna av mtDNA har visat att systrarna Margareta och Anna hade samma mor, trots att det skiljer 17 år mellan dem.

Några andra som har mtDNA-haplogruppen H1a2 har följande äldsta kända anor.

Genetisk distans 0
Uppland Maria Nilsdotter 1755 Låssa (Uppl) Anna Jonsdotter 1725 Kalmar (Uppl)
Skellefteå Malin Johansdotter 1639-1726 Innervik 11 Kerstin Nilsdotter
Piteå Karin Eriksdotter 1694-1771 Långnäs 15-Långnäs 13 Malin Johansdotter
Nederluleå Malin Olofsdotter c1660-1721 Ersnäs-Sjulsmark 1
Nederluleå Karin Larsdotter 1651-1742 Antnäs 11-Långnäs 4 Luleå Kerstin Larsdotter
Överluleå Sigrid Persdotter c1668-1751 Heden 7 Gertrud Andersdotter
Överluleå Ingeborg Nilsdotter c1653-1734 Vittjärv 3-Sävast 9 Sigrid Nilsdotter
Råneå Brita Persdotter c1653-1730 Vitån 10-Prästholm 4 Barbro Olofsdotter
Nederkalix Anna Mickelsdotter 1691-1760 Vånafjärden 1-Sangis 10 Elisabet
Överkalix Karin Larsdotter c1645-1698 Rödupp Barbro
Övertorneå Margeta Henriksdotter Rautia 1653-1735 Hietaniemi Brita
FIN Valborg Matsdotter Ala-Kukko 1688-1762 Finland Riita
FIN Eeva Heikintytär 1783-1834, Ylitornio, Lohijärvi
FIN Maria Eriksdotter Rautajoki, 1724-1788 Tyrv
FIN Maria Katariina Heikintytär (Henriksdotter)
FIN Brita Johannesdatter 1709-1775 Kolari (LAP) Finland
FIN Anna Månsdotter, c1641-4.9.1724, Rovaniemi, Finland
FIN Valborg Persdotter, 1715-1781
FIN Anna Tuomaantytär 2.1.1796 - 26.6.1868
Genetisk distans 1
Piteå Karin Johansdotter 1613-1689 Lillpite 2-Piteå stad Dordi -1668 Lillpite 2
Piteå Margeta Nilsdotter 1660-1709 Trundavan 2-Öjebyn 17 Dordi Persdotter -1705 Trundavan 2
Piteå Karin Nilsdotter 1674 Porsnäs 13-Sjulsmark 7 Kerstin Olofsdotter
Nederluleå Helena Andersdotter 1726 Ängesbyn 5 Kerstin Johansdotter o1691
Överluleå Karin Olofsdotter 1653-1743 Heden 8 Marta
Överluleå Brita Hansdotter o1616-1716 Bredåker-Heden 10 Märet Persdotter
Överluleå Anna Nilsdotter o1642-1705 Bredåker 5-Rånbyn, Råneå Brita Larsdotter
Råneå Dordi Hansdotter -1665 Jämtön
Överkalix Elisabet Eriksdotter c1686-1759 Rödupp 1-Bränna Marita c1648-1698 Rödupp 1
Genetisk distans 2
Nederkalix Brita Mickelsdotter -1696 Månsbyn 2 Marit

Min pappas hela mtDNA har testats av Family Tree DNA. Han har haplogrupp H1a2. Följande tabell visar för vilka positioner hans mtDNA avviker från rCRS.

Position rCRS Sune Definierar
263 A G ej H2a2a1
8860 A G ej H2a2a
15326 A G ej H2a2a
750 A G ej H2a2
4769 A G ej H2a
1438 A G ej H2
3010 G A H1
73 A G H1a
16162 A G H1a
8271 A T H1a2
152 T C
315.1 C
16519 T C

 

 

mtDNA för mina far- och morföräldrar

Släktskiss
mtDNA-haplogrupper för mina far- och morföräldrar

 

 

Bertil Gellands mtDNA H2a1

Släktskiss

Min svärfars hela mtDNA har testats av Family Tree DNA. Han har haplogrupp H2a1. Följande tabell visar för vilka positioner hans mtDNA avviker från rCRS.

Position rCRS Bertil Definierar
263 A G ej H2a2a1
8860 A G ej H2a2a
15326 A G ej H2a2a
750 A G ej H2a2
951 G A H2a1
16354 C T H2a1
151 C T
309.1 C
309.1 C
315.1 C

Det finns flera i Family Tree DNA:s databas som har haplogruppen H2a1, men ingen som har exakt samma mtDNA som Bertil.

 

 

Veronica Gelland Boströms mtDNA H6a1b3

Släktskiss

Ytterligare en person som har testat hos Family Tree DNA har samma mt-DNA som Veronica. Hon härstammar också från Karin Persdotter i Stenum, Västergötland.

Min frus hela mtDNA har testats av Family Tree DNA. Hon har haplogrupp H6a1b3. Följande tabell visar för vilka positioner hennes mtDNA avviker från rCRS.

Position rCRS Veronica Definierar
263 A G ej H2a2a1
8860 A G ej H2a2a
15326 A G ej H2a2a
750 A G ej H2a2
4769 A G ej H2a
1438 A G ej H2
239 T C H6
16362 T C H6
16482 A G (H6)
3915 G A H6a
9380 G A H6a
4727 A G H6a1
10589 G A H6a1b
204 T C H6a1b3
16193 C T H6a1b3
16219 A G H6a1b3
309.1 C
309.1 C
315.1 C
10373 G A

 

 

 

 

Åter till början...

 


Sidan skapad 2008-08-07 av Leif Boström, Täby. Senast uppdaterad 2023-12-01.

Åter till DNA-genealogi

Åter till första sidan

familjenbostrom.se