Malin .   Drunknade 1732-11-12 i Tavelsjö, Umeå landsförs (Väbo) [1] . Gift senast 1714 [2] .
med Anders Danielsson Opman. Född omkring 1692.
Drunknade med sin hustru 1732-11-12 i Tavelsjö, Umeå landsförs (Väbo) [1] .
Soldat i Långviken, Umeå landsförs (Väbo).
"Utbytt mot förra knekten 22/3 1714, 22 år, gift, kunde läsa 1715 och sändes till Flottan i juni 1715. Han var med i GM 1719 och 1728 var han 34 år med 13 tjänsteår, men drunknade i november 1732. I GM 1735 utlovade rotan att anskaffa karl till nästa recrutering och det dröjde ända till 1741." (Lennart Andersson: Umebygdens soldater 1695-1895)

Soldat Anders Danielsson-Oppman Född 1692-00-00 Död 1732-11-00 Antagen 1714-03-22 Avgått 1732-11-00 Till: Död, drunknad. 1715: 22 år gift Wästerbottning. kan läsa, commenderad på Flåttan 25 juni. 1719: 26 år 5 tj.-år Wb gift. 1728: 34 år 13 tj.-år. gift Wb. Vigd 1714 senast med Malin N.-dotter född 16??-00-00 död 1732-11-00 drunknad tillsammans med maken i Yttre Tavelsjön. Långviken 1723--1732. Barn: Magdalena född 1722-00-00 vigd 1749-01-21 med Hans Persson ifrån Sörmiöle bor i Norrmiöle, Maria född 1723-03-(27 döpt), Per född 1725-09-(05 döpt), Anders född 1729-04-(13 döpt), barn född 1732-06-28. (Kenneth Mossberg)

Enligt dombok för Västerbottens län, Umeå tingslag och Umeå socken 25/3 1735 så "förordnades Nämndemannen Wählförståndiga Anders Mårtensson ifrån Tiählamarck och Tomas Pärsson uti Degerfors till förmyndare för afledne soldatens Anders Danielsson Uppmans omyndiga Barn uti Långwyken som therföre äga the omyndigas gagn och bästa ifölja af lag och förmyndareförordningen i ackt taga och bewaka."

Olof Danielsson From är dopvittne för Sara Andersdotters första barn. Sara Andersdotter är en trolig dotter till Anders Danielsson Opman. En möjlig far till Anders Danielsson Opman är Olof Danielsson Froms far, som troligen var Daniel Olofsson, bonde från 1703 i Stöcksjö 13 (14). I så fall måste han ha varit gift tidigare. Enligt mantalslängderna verkar inte Daniel Olofsson vara möjlig far till Anders Danielsson Opman.

En annan möjlig far till Anders är Daniel Danielsson Opman som utgår knekt 1694 för byn Flurkmark och vid indelningsverket 1695 placeras på rote 106 Opman. Han är enligt en domboksuppgift 23 år 1697. Opmans hustru Elisabet omnämns i mantalslängden för Långviken 1705-1706. I mantalslängden 1714 finns i Långviken knekthustrun Malin hos bonden Johan Eriksson, hon nämns även i längden 1718. 1714 är det år Anders utgår knekt och han var då gift och hans hustru hette Malin. (Staffan Bengtsson). Om åldersuppgifterna stämmer skulle Daniel Danielsson Opman ha varit 18 år då Anders Danielsson föddes.


"Utbytt mot förra knekten 22/3 1714, 22 år, gift, kunde läsa 1715 och sändes till Flottan i juni 1715. Han var med i GM 1719 och 1728 var han 34 år med 13 tjänsteår, men drunknade i november 1732. I GM 1735 utlovade rotan att anskaffa karl till nästa recrutering och det dröjde ända till 1741." (Lennart Andersson: Umebygdens soldater 1695-1895)

Soldat Anders Danielsson-Oppman Född 1692-00-00 Död 1732-11-00 Antagen 1714-03-22 Avgått 1732-11-00 Till: Död, drunknad. 1715: 22 år gift Wästerbottning. kan läsa, commenderad på Flåttan 25 juni. 1719: 26 år 5 tj.-år Wb gift. 1728: 34 år 13 tj.-år. gift Wb. Vigd 1714 senast med Malin N.-dotter född 16??-00-00 död 1732-11-00 drunknad tillsammans med maken i Yttre Tavelsjön. Långviken 1723--1732. Barn: Magdalena född 1722-00-00 vigd 1749-01-21 med Hans Persson ifrån Sörmiöle bor i Norrmiöle, Maria född 1723-03-(27 döpt), Per född 1725-09-(05 döpt), Anders född 1729-04-(13 döpt), barn född 1732-06-28. (Kenneth Mossberg)

Enligt dombok för Västerbottens län, Umeå tingslag och Umeå socken 25/3 1735 så "förordnades Nämndemannen Wählförståndiga Anders Mårtensson ifrån Tiählamarck och Tomas Pärsson uti Degerfors till förmyndare för afledne soldatens Anders Danielsson Uppmans omyndiga Barn uti Långwyken som therföre äga the omyndigas gagn och bästa ifölja af lag och förmyndareförordningen i ackt taga och bewaka."

Olof Danielsson From är dopvittne för Sara Andersdotters första barn. Sara Andersdotter är en trolig dotter till Anders Danielsson Opman. En möjlig far till Anders Danielsson Opman är Olof Danielsson Froms far, som troligen var Daniel Olofsson, bonde från 1703 i Stöcksjö 13 (14). I så fall måste han ha varit gift tidigare. Enligt mantalslängderna verkar inte Daniel Olofsson vara möjlig far till Anders Danielsson Opman.

En annan möjlig far till Anders är Daniel Danielsson Opman som utgår knekt 1694 för byn Flurkmark och vid indelningsverket 1695 placeras på rote 106 Opman. Han är enligt en domboksuppgift 23 år 1697. Opmans hustru Elisabet omnämns i mantalslängden för Långviken 1705-1706. I mantalslängden 1714 finns i Långviken knekthustrun Malin hos bonden Johan Eriksson, hon nämns även i längden 1718. 1714 är det år Anders utgår knekt och han var då gift och hans hustru hette Malin. (Staffan Bengtsson). Om åldersuppgifterna stämmer skulle Daniel Danielsson Opman ha varit 18 år då Anders Danielsson föddes.


1 Sara Andersdotter.   Född omkring 1714. Död av ålderdomssvaghet 1800-01-05 i Lomfors, Lycksele (Lapp) [3] . Nämnd som piga i den särskilda piglängden av hfl från 1736 till 1738 i Långviken, Umeå lfs [4] .
Möjligen piga hos Erik Johansson i Långviken, där det fanns en piga Sara 1729 (Rune Forsgren).

Enligt Lycksele AI:4 ifrån Umeå, soldat Silfvers änka.

Möjligen dotter till soldat Anders Danielsson Oppman och hans hustru Malin i Långviken, Umeå lfs. De hade en dotter Sara enligt hfl soldater 1732-1736 (Rune Forsgren; AI:3 s 262).

Tyko Lundkvist hävdar att hon är dotter till Anders Silver. Han anger också exakt födelsedatum 1714-03-17. Enligt Kenneth Mossbergs soldatsammanställning antas en soldat Anders Silver 1706. Han ersätts 1710 av Erik Silver, som 1712 ersätts av Johan Hansson, som 1714 ersätts av Mårten Mårtensson, som 1715 ersätts av Mats Eriksson. I mantalslängden 1714 nämns i Nybyn knekthustrun Barbro? Anders Silvers.

Dopvittnet till Saras dotter född 1740, Olof Danielsson From, var enligt Kenneth Mossberg född 1703 i Grisbacka som son till Daniel Larsson och hans hustru Malin. Daniel Larsson gifte sig senast 1690 enligt mantalslängderna, så han är kanske en möjlig far till Anders Danielsson Oppman. Nej, Anders Chriström född omkring 1700 är son till Daniel Larsson.

Det verkar inte finnas någon dotter Malin i Saras barnaskara. Det talar mot att Sara är dotter till Anders Oppman och hans hustru Malin. Men inte heller Anders Oppman och Malins barn Maria eller Per har någon dotter Malin. Namnet Emanuel finns både i Saras och Marias barnaskaror.
mtDNA U4c1.
Gift 1739-03-18 i Umeå landsförsamling (Väbo) [5] .
med Johan Johansson Silver. Soldat i Nyby, Umeå landsförs (Väbo).
Född omkring 1715.
Död 1741-12-?? i Fredrikshamn, Finland.
Johan Hansson insätts som soldat för rotan Silver i Nybyn 1736 och är då 21 år. Han var med i generalmönstringen 1739, 24 år och gift. Tyvärr dog han i Fredrikshamn i december 1741. (Lennart Andersson)

Soldat Johan Hansson-Silfver Född 1715-00-00 Död 1741-12-00 i Fredrikshamn. Antagen 1736-05-00 Avgått 1741-12-00 Till: Död. 1739: 24 år 3 tj.-år. gift Wästerbottning, commenderad till Finland 1739-09-27. (Kenneth Mossberg)


Johan Hansson insätts som soldat för rotan Silver i Nybyn 1736 och är då 21 år. Han var med i generalmönstringen 1739, 24 år och gift. Tyvärr dog han i Fredrikshamn i december 1741. (Lennart Andersson)

Soldat Johan Hansson-Silfver Född 1715-00-00 Död 1741-12-00 i Fredrikshamn. Antagen 1736-05-00 Avgått 1741-12-00 Till: Död. 1739: 24 år 3 tj.-år. gift Wästerbottning, commenderad till Finland 1739-09-27. (Kenneth Mossberg)


Gift 1742-12-26 i Lycksele (Lapp) [1] .
med Per Eriksson. Född 1704 i Knaften, Lycksele (Lappland).
Död av håll och styng 1793-01-27 i Lomfors, Lycksele (Lapp) [6] .
Soldat Kruus och nybyggare, bonde i Lomfors, Lycksele (Lapp).
Soldat på rotan 118 Botsmark-Tålsmark med namnet Kruus. Efter skada i axeln kasserad, blev nybyggare 1742 i Lomfors. DB 1744: God kroppsstyrka, i 4 år varit soldat vid Umeå komp.
Soldat på rotan 118 Botsmark-Tålsmark med namnet Kruus. Efter skada i axeln kasserad, blev nybyggare 1742 i Lomfors. DB 1744: God kroppsstyrka, i 4 år varit soldat vid Umeå komp.

  2 Maria Elisabet Johansdotter.   Född 1740-05-01 i Nyby, Umeå landsförs (Väbo) [7] . Dopvittnen: Olof Danielsson From, Moses Johansson i Nyby, hustru Anna Jonsdotter, Sold. Backmans hustru, Pig Malin frå Tavelsjön.
mtDNA H2a1n har Lisa Johansdotter i Arvidsjaur (Lapp) [8] .
"Min moder var en fattig soldatdotter från Umeå (hennes far stupade i slaget vid Villmanstrand i Finland år 1741) som blev uppfostrad som tjänarinna i prostens hus. Efter prostens död kom hon i tjänst i flera förnäma hus och slutligen följde hon med räntmästare Nordbom då han flyttade till Skellefteå. Eftersom hon var uppfostrad i något finare seder än tjänstefolk i allmänhet och dessutom var kunnig i finare matlagning mm, blev hon ofta anlitad som kokerska vid bröllop. Hon erhöll alltid som extra betalning en mängd matvaror för att taga med hem till de sina". Uppgifterna är nertecknade av Lisas son, länsman Anders Myrenius. Anteckningar är bevarade i avskrift på Skellefteå museum och delvis publicerade i "Land och Folk", häfte 2 år 1878. Anders Myrenius skrift har hög trovärdighet, eftersom det bör vara uppgifter meddelade direkt från hans mor Lisa. Lisas födelseår (1739) är omnämnt i Arvidsjaurs husförhörslängd och som ålderuppgift (79 år gammal) när hon dog 1818.

I Umeå landsförsamlings födelsebok finns endast en möjlig kandidat i födelseboken. Det är den Maria Elisabet som föddes 1 maj 1740. Föräldrarna anges vara soldaten Johan Johansson Silver och Sara Andersdotter i Nyby. Johan Silver deltog i slaget vid Villmanstrand i Finland 1741 och dog några månader senare i grannorten Fredrikshamn (Hamina). Modern Sara gifte då om sig med Per Eriksson i Knaften, Lycksele. När Sara flyttar dit saknas dock dottern, vilket bör innebära att hon antingen dog före 1742 (kan dock inte återfinnas i dödsboken) eller bodde hos någon annan, enligt Myrenius hos prosten. Mycket talar därför för att Johan Johansson Silver och Sara Andersdotter är hennes föräldrar, men att hon växte upp hos prosten i Umeå landsförsamling .

Prosten i Umeå landsförsamling var Erik Fluur, född 1697 i Skellefteå och gift med Anna Burman. Fluur fick efter sin död goda vitsord för ett kristeligt leverne och "hans ömma och godhjärtade sinnelag emot de fattiga och nödlidande". Prosten fick slaganfall 1756 och dog 1757. Även prostens hustru dog 1757, vilket självklart innebar att Lisa fick flytta vid denna tid. Även prostens barn hamnade "uti ett fattigt och gäldbundet tillstånd" (Härnösands Stifts Herdaminne). En flytt till räntmästare Nordbom kring 1756-1757 stämmer bra i tiden, eftersom hon senast 1758 fanns hos Nordbom.

Räntmästare Jakob Nordbom f 1696 bodde med sin familj 1727-1758 i Västerhiske 5, Umeå landsförsamling. Han hade 8 barn och hans hustru dog 1750. Jakob själv dog 1765 i Kyrkobordet, Skellefteå landsförsamling. Enligt Umeå lands hfl flyttade han med sin familj till Skellefteå 1758, vilket innebär att även Lisa flyttade från Umeå till Skellefteå 1758.”

(Stefan Björn, e-post 2018-08-19)
Kan inte vara identisk med Lisa Johansdotter i Arvidsjaur (Lapp) [9] .

  2 Helena Persdotter.   Född 1743-04-03 i Lomfors, Lycksele (Lapp) [1] . Död 1810. Dopvittnen: Petrus Fiellström, Catharina Siöberg, Mag Högström, Jungf Catharina Fiellström.
Gift 1768 i Lycksele (Lapp).
med Mats Matsson. Bonde i Vänjaurträsk, Lycksele (Lapp).
Född 1741-09-06 i Örträsk, Lycksele (Lappland) [10] .
Död 1787 i Vänjaurträsk, Lycksele (Lapp).
Gift 1788 i Lycksele (Lapp) [10] .
med Anders Persson. Född 1756-01-25 i Åbyn, Burträsk (Väbo) [11] .
Död 1805 i Vänjaurträsk, Lycksele (Lapp) [11] .
    3 Mats Matsson.   Född 1769. Död 1784. "Warit i all sin dagar wettlös och en Siucling."
    3 Sara Margareta Matsdotter.   Född 1772-04-22 i Vänjaurträsk, Lycksele (Lapp) [10] . Ihjälfrusen 1807. Ogift.
Utomäktenskapligt förhållande.
med Per Olof Grönlund. Kyrkoherde i Vilhelmina (Lapp).
Född 1788-08-06 i Arvidsjaur [12] .
Död 1846-07-08 i Vilhelmina (Lapp) [13] .
Möjligen far till Per Olof Granström.
Möjligen far till Per Olof Granström.
      4 Per Olof Granström.   Född oäkta 1806-06-11 i Vänjaurträsk, Lycksele (Lapp) [14] . Död 1882-09-15 i Granträsk, Lycksele (Lapp) [10] . Granträsk, Lycksele
En äldre "kodoktor" Anders Olofsson Bylin, då boende i Hornmyra, skulle 1824 bota en skabbsjuk häst, tillhörig drängen Pehr Olof Granström i Granträsk, men hade "ingifvit kreaturet sådane Läkemedel, at detsamma korrt därefter dödeligen stelnat". Intyg: Alldra Ödmiukaste får jag inlägga min talan som Wittne skal gifva den upplysning att jag såg Anders Olofsson ifrån hornmyra var der och rustade till medikamänterne, men intet såg jag då han gaf honom in. men det såg jag efter 3ne Dagar så kom nämde Aders Olofsson till baka och försökte till att laga honom till sig igen. men det var omöjeligt ty hästen var så skadat ty när han ått och drack så ran det ut, igenom näsan. jag hörde att han sade att han fruktade för det han gaf hästen in för starka saker, äfven så hörde jag han sade att han fruktade för att det skulle hafva kommit något förgift, uti det han gaf in åt hästen. ty han sade att han hafvit det i sina saker. detta Vittnar jag Sara Sophia Jons dotter i Granträsk och Lycksele. Bylin, som befann sig på okänd ort och icke inställde sig vid tinget, skulle efterspanas och sändas till Lands-Cancelliet i Umeå. (Hämtat ur Ossian Egerbladh: Örträskfinnarnas ättlingar.)
http://goto.glocalnet.net/Kalixius/Efterlysningar.htm 96-35 Från Amerika kommer en förfrågan: Roy A. Granström 1440 Mollie Dr Morris Illinois 60450, USA Roys far, Artur Holger Granström f 1904 i Nederkalix utvandrade 1926 från Kalix och var son till August Konstantin Granström och Hulda Katarina Mattsdotter och de var bägge födda i Lycksele, August 17/10 1866 och Hulda 14/12 1869 och inflyttade år 1896 från Nordmaling till Kalix. De hade då med sig döttrarna. Agda Hildegard f 26/4 1891 i Degerfors och Jenny Armida f 22/4 1893 i Degerfors och sonen Algot Harald f 21/5 1895 i Nordmaling. Sonen Alvar Granström f 1909 bor nu i Nacka utanför Stockholm. August Konstantin hade med säkerhet flera syskon (tre st finns med på en bild som Roy sänt en kopia på) Förmodligen hade familjen 12 barn enligt Roy. Roy är intresserad av att veta data om sina anfäder. Enligt Roys muntliga tradition skall, någon gång på 16-1700-talet, en ung präst -Grönlund?- fått ett barn - Pär-Olof ?- med en lappiga, kallad Margareta. Barnet togs om hand av en bondfamilj där gårdens namn var GRANträsk.....? Pär Olof tog sig namnet Granström. Han gifte sig och fick en son, Jonas, som gifte sig med en postmästares dotter i Osele (Åsele). Postmästaren "was conspiring against the king and the king had him killed". Jonas var även bonde. Han höll predikningar i sitt hem och lär även ha byggt en orgel, som nu lär ska finnas på något museum i Sverige. Jonas skulle vara far till August Konstantin Granström. Detta var den muntliga traditionen. Går den att verifiera ? (August Granström var skräddare i Kalix och finns på bild i Tore Lidmarks "Kalix i närbild" .anm BGN) Svar: Leif Boström i Täby meddelar att hans mormors mor - Tekla* Carolina Matsdotter. född 1/1 1859 in Vänjaurträsk, Lycksele - var syster till August Granströms hustru Hulda Katarina Matsdotter. Föräldrarna var: Mats Johansson, född 2/12 1827 i Umgransele, Lycksele. Död 21/9 1903 i Vänjaurträsk, Lycksele. Bonde i Vänjaurträsk, Lycksele,Västerbotten. Gift med Elisabeth Catharina Matsdotter, född 28/1 1825 i Granträsk, Lycksele. Död 30/10 1906 i Vänjaurträsk, Lycksele. August Granström var född i Knaften, Lycksele och Per Olof Granström född 1806, bodde i Granträsk, Lycksele. Gift med Elisabet Catharina Jonsdotter, född 1801 in Lögdasund, Fredrika. Jag är överraskad över hur väl den muntliga traditionen stämmer. Året när Per Olof Granström var född var inte på 1600- eller 1700-talet och hans mor var inte lappiga. Hon hette Sara Margareta Matsdotter, född 1772 in Vänjaurträsk, Lycksele. Ihjälfrusen 1807. Ogift. Utomäktenskapligt förhållande.( Per Olof var ju då bara ett år när modern dog och hamnade då tydligen hos fosterföräldrar i Granträsk? Anm BGN) Resten verkar stämma. Per Olof Granströms morfars mormor Anna Adamsdotter hade samiska föräldrar, så ett litet uns av sanning låg det i det samiska ursprunget också. Jag har inte verifierat att P O Granströms far hette P O Grönlund, men att det finns en sådan person tyder på att den muntliga traditionen kan stämma. Jag har läst i något annat sammanhang att det var vanligt att en oäkta son fick faderns förnamn. Jag har hittat en Per Olof Grönlund, f 1788. Han blev kyrkoherde i Vilhelmina. Sitt första barn inom äktenskapet fick han 1816. Han är en trolig far till Per Olof Granström. Han är möjligen son till Jonas Grönlund, f 1759, g 1786. Göran Stenberg i Stockholm meddelar att August Granströms son - Alvar Granström i Nacka - inte är född 1909 utan 1907 och att han således fyller 90 år nästa år. Den som vill veta mer om honom kan läsa hans memoarbok " Bara en kostymtecknare".
Gift 1829-06-21 i Fredrika (Lapp) [15] .
med Elisabet Katarina Jonsdotter. Född 1801-01-01 i Skarda, Lycksele (Lapp) [10] .
Död 1865-04-02 i Granträsk, Lycksele (Lapp) [10] .
Ättlingar
    3 Magdalena Matsdotter.   Född 1774-10-27 i Vänjaurträsk, Lycksele (Lapp) [10] . Död 1844. Flyttade 1833-12-24 från Flakaträsk, Lycksele (Lapp) till Fredrika (Lapp) [10] .
Utom äktenskap.
med Johan Persson. Bonde i Byskträsk, Lycksele.
Född 1771-04-03 i Byssträsk, Lycksele (Lapp) [10] .
Död 1854-06-10 i Byssträsk, Lycksele (Lapp) [10] .
Född 1771-02-24 i Byssträsk, Lycksele (Lapp) [16] .
Gift 1801-01-25 i Lycksele (Lapp) [11] .
med Anders Jonsson. Född 1778-11-02 i Balfors, Nordmaling (Ånge) [11] .
Död 1845-11-02 i Bredträsk, Fredrika (Lapp) [11] .
      4 Fredrik Jonsson.   Född 1796-07-18 i Vänjaurträsk, Lycksele (Lapp) [10] . Död 1796-09-01 i Vänjaurträsk, Lycksele (Lapp) [11] .
      4 Jonas Andersson.   Född 1801-12-24 i Vänjaurträsk, Lycksele (Lapp) [11] .
      4 Mats Andersson.   Född 1802-12-31 i Vänjaurträsk, Lycksele (Lapp) [11] .
      4 Margareta (Greta) Magdalena Andersdotter.   Född 1805-02-10 i Vänjaurträsk, Lycksele (Lapp) [11] . Död 1861 i Bredträsk, Fredrika (Lapp) [11] . Gift 1827-03-11 i Lycksele (Lapp) [10] .
med Emanuel Johansson. Född 1804-10-28 i Långsele, Lycksele (Lapp) [10] .
Död 1884-06-18 i Bredträsk, Fredrika (Lapp) [17] .
Ättlingar
      4 Per Andersson.   Född 1807-04-22 i Vänjaurträsk, Lycksele (Lapp) [10] . Gift 1829-11-29 i Fredrika (Lapp) [11] .
med Sara Elisabet Danielsdotter. Född 1806-10-14 [10] .
Ättlingar
      4 Olof Andersson.   Född 1808-11-25 i Vänjaurträsk, Lycksele (Lapp) [10] . Flyttade 1833-12-24 från Flakaträsk, Lycksele (Lapp) till Fredrika (Lapp) [10] .
Gift 1837-12-26 i Björna (Ånge) [11] .
med Anna Andersdotter. Född 1804-08-21 i Studsviken, Björna (Ånge) [11] .
Ättlingar
      4 Kristina Katarina Andersdotter.   Född 1810-10-07 i Vänjaurträsk, Lycksele (Lapp) [10] . Död 1880-09-01 i Vackerås, Bjurholm (Ånge) [11] . Flyttade 1833-12-24 från Flakaträsk, Lycksele (Lapp) till Fredrika (Lapp) [10] .
Gift 1834-03-12 i Fredrika (Lapp) [11] .
med Olof Mikaelsson. Född 1811-06-10 i Nordsjö, Gideå (Ånge) [11] .
Död 1896-02-17 i Vackerås, Bjurholm (Ånge) [11] .
Ättlingar
      4 Erik Johannes Andersson.   Född 1813-01-24 i Vänjaurträsk, Lycksele (Lapp) [11] . Flyttade 1833-12-24 från Flakaträsk, Lycksele (Lapp) till Fredrika (Lapp) [10] .
      4 Maria Sofia Andersdotter.   Född 1814-10-15 i Vänjaurträsk, Lycksele (Lapp) [10] . Död 1891-09-12 i Kyrkbyn, Lycksele (Lappland) [10] . Gift 1847-06-01 i Lycksele (Lapp) [10] .
med Johan Karlsson. Född 1817-03-01 i Husbondliden, Lycksele (Lappland) [10] .
Död 1898-09-21 i Kyrkbyn, Lycksele (Lappland) [10] .
Ättlingar
    3 Johan Matsson.   Född 1781. Död 1786.
    3 Olof Matsson.   Född 1782-08-27 i Vänjaurträsk, Lycksele (Lapp) [10] . Död 1848-09-11 i Vänjaurträsk, Lycksele (Lapp) [10] . Vänjaurbäck
Barnlös.
Gift 1806 i Lycksele (Lapp) [10] .
med Maria Sofia Larsdotter. Född 1787-06-30 i Hornmyr, Lycksele (Lapp) [10] .
Död 1873-03-09 i Vänjaurträsk, Lycksele (Lapp) [10] .
    3 Maria Kristina Matsdotter.   Född 1784-02-09 i Vänjaurträsk, Lycksele (Lapp) [10] . Död 1856 [10] . Gift 1835-02-05 i Lycksele (Lapp) [10] .
med König Persson. Född 1785-04-22 i Gäddträsk, Lycksele (Lapp) [10] .
    3 Katarina Sofia Andersdotter.   Född 1792-03-25 i Vänjaurträsk, Lycksele (Lapp) [10] . Död 1870-06-29 i Vänjaurträsk, Lycksele (Lapp) [10] . Gift 1816 i Lycksele (Lapp) [10] .
med Isak Eriksson Sjögren. Född 1792 [10] .
Död 1866-12-22 i Vänjaurträsk, Lycksele (Lapp) [10] .
      4 Erik Isaksson Sjögren.   Född 1816-10-17 i Vänjaurträsk, Lycksele (Lapp) [10] . Död 1886-10-14 [10] . Gift 1842-01-13 i Lycksele (Lapp) [11] .
med Sigrid Katarina Johansdotter. Född 1818-12-15 [11] .
Ättlingar
      4 Isak Isaksson Sjögren.   Född 1822-01-18 i Vänjaurträsk, Lycksele (Lapp) [10] . Död 1900-03-17 [10] . Gift 1847 i Fredrika (Lapp) [11] .
med Katarina Kristina Jonsdotter. Född 1825-01-18 i Aspsele, Fredrika (Lapp) [11] .
Ättlingar
      4 Reinhold Isaksson.   Född 1824-01-14 i Vänjaurträsk, Lycksele (Lapp) [10] . Död 1853-04-20 i Vänjaurträsk, Lycksele (Lapp) [10] . Gift [11] .
med Barbro Katarina Johansdotter. Född 1822-05-08 i Hummelholm, Nordmaling (Ånge) [11] .
Död 1895-07-24 i Bjurholm, Bjurholm (Ånge) [11] .
Ättlingar
      4 Bernhard Sjögren.   Född 1829-02-14 i Vänjaurträsk, Lycksele (Lapp) [10] . Död 1912-01-03 [10] . Gift 1858-12-24 i Lycksele (Lapp) [11] .
med Kristina Katarina Persdotter. Född 1836-11-30 i Strömåker, Bjurholm (Ånge) [11] .
Död 1859-08-05 i Kulla, Lycksele (Lapp) [11] .
Gift 1860-10-28 i Lycksele (Lapp) [11] .
med Sofia Margareta Andersdotter Långström. Född 1828-03-13 i Örträsk, Lycksele (Lappland) [11] .
Död 1904-01-05 [11] .
Ättlingar
      4 Katarina Helena Isaksdotter.   Född 1835-05-05 i Vänjaurträsk, Lycksele (Lapp) [10] . Död 1835-06-21 i Vänjaurträsk, Lycksele (Lapp) [10] .
      4 Johan August Isaksson Sjögren.   Född 1837-03-20 i Vänjaurträsk, Lycksele (Lapp) [10] . Död 1880-03-25 [10] . Gift 1860-03-01 i Åsele (Lapp) [11] .
med Matilda Johanna Jonsdotter. Född 1837-08-26 i Åttonträsk, Lycksele (Lappland) [11] .
Död 1915-10-02 i Norrfors, Lycksele (Lapp) [11] .
  2 Margareta Persdotter.   Född 1745-05-10 i Lomfors, Lycksele (Lapp) [1] . Dopvittnen: H Scholemästaren Ask, Madam Christina Rehn, drängen Olof Larsson, pigan Caren Hakansdotter.
Levde mellan 1788 och 1809.
Levde ogift 1792-06-10 i Lomfors, Lycksele (Lapp) [10] .
  2 Johan Persson.   Född 1747-01-01 i Lomfors, Lycksele (Lapp) [1] . Död 1825 i Lomfors, Lycksele (Lapp). Bonde i Lomfors, Lycksele (Lapp).
Se ÖÄ s62 troligen. Dopvittnen: Herr Eric Lindahl, hustru Lisa Johansdotter i Knaften, drängen Adam Micelson i ..., pigan Caren Jonsdotter.
Gift 1774-10-02 i Lycksele (Lapp) [10] .
med Magdalena Andersdotter. Född 1748-10-30 i Vägsele, Lycksele (Lappland) [10] .
Död 1814 i Lomfors, Lycksele (Lapp) [10] .
Död 1807 i Lomfors, Lycksele (Lapp).
Gift 1814 i Lycksele (Lapp) [10] .
med Margareta Eriksdotter. Född 1778-02-01 i Örträsk, Lycksele (Lappland) [10] .
Död 1861-11-29 i Ledningsvall, Lycksele (Lapp) [10] .
  2 Emanuel Persson.   Född 1750 i Lomfors, Lycksele (Lapp) [18] . Död av ålderdomsbräcklighet 1842-12-25 i Rödingträsk, Lycksele (Lapp) [19] . Bonde i Rödingträsk, Lycksele (Lapp).
Dopvittnen: Per Persson med hustru ifrån Öhrträsk, Nils Eriksson i Knaften, pigan Ella Larsdotter.
Y-DNA Q M242>L804>Y45428.
Gift 1774-10-02 i Lycksele (Lapp) [11] .
med Maria Andersdotter. Född 1754 i Vägsele, Lycksele [20] .
Döpt 1754-02-17 i Lycksele (Lapp) [21] .
Död av ålderdom 1832-09-05 i Rödingträsk, Lycksele (Lapp) [22] .
  2 Elisabet Persdotter.   Född 1751 i Lomfors, Lycksele (Lapp) [23] . Död av ålderdom 1833-03-06 i Granträsk, Lycksele (Lapp) [22] . Dopvittnen: Gamle Samuel Samuelsson, Erik Eriksson i Örträsk, Nils Erikssons hustru, pigan Maria Matsdotter, bägge ifrån Knaften.
Gift 1777-09-21 i Lycksele (Lapp) [10] .
med Jonas Filipsson. Född 1750 i Örträsk, Lycksele (Lappland) [24] .
Döpt 1750-12-25 i Lycksele (Lapp) [24] .
Död av ålderdom 1846-03-07 i Granträsk, Lycksele (Lapp) [25] .
Förste nybyggaren i Granträsk, Lycksele (Lapp).
    3 Maria Jonsdotter.   Född 1779-02-15 i Granträsk, Lycksele (Lapp) [10] . Flyttade 1834 från Granträsk, Lycksele (Lapp) till Fredrika (Lapp) [10] .
med .
      4 Karl Johan Mariasson Alenius.   Född 1811-03-25 i Granträsk, Lycksele (Lapp) [10] .
    3 Sara Sofia Jonsdotter.   Född 1780-11-25 i Granträsk, Lycksele (Lapp) [10] . Flyttade 1844-03-03 från Granträsk, Lycksele (Lapp) till Vilhelmina (Lapp) [10] .
med .
      4 Abraham Abrahamsson.   Född 1808-06-25 i Granträsk, Lycksele (Lapp) [10] .
    3 Margareta Jonsdotter.   Född 1781-10-26 i Granträsk, Lycksele (Lapp) [10] . Död 1847-12-21 i Skurträsk, Lycksele (Lapp) [10] . Gift 1806 i Lycksele (Lapp) [10] .
med Erik Johansson. Född 1773-03-15 i Tannsele, Lycksele (Lappland) [10] .
Död 1833-03-20 i Långsele, Lycksele (Lapp) [10] .
      4 Jonas Eriksson.   Född 1807 i Granträsk, Lycksele (Lapp) [10] . Död 1810 i Granträsk, Lycksele (Lapp) [10] .
      4 Sofia Eriksdotter.   Född 1808-03-07 i Granträsk, Lycksele (Lapp) [10] . Död 1848-02-21 i Granträsk, Lycksele (Lapp) [10] . Gift 1824 i Lycksele (Lapp) [10] .
med Olof Mikaelsson. Född 1796-01-14 i Långsele, Lycksele (Lapp) [10] .
Ättlingar
      4 Elisabet Katarina (Lisa Kajsa) Eriksdotter.   Född 1810-06-08 i Granträsk, Lycksele (Lapp) [26] . Piga 1830 i Degerfors, Degerfors (Västerbotten) [27] .
Född 1810 [28] .
Flyttade 1830 från Lycksell? till Degerfors, Degerfors (Västerbotten) [27] .
Flyttade 1829-11-01 från Lycksele (Lapp) till Degerfors, Degerfors (Västerbotten) [29] .
Gift 1837-10-17 [30] .
med Nils Eriksson. Bonde i Degerfors, Degerfors (Västerbotten) [30] .
Bonde i Häggnäs, Degerfors [28] .
Född 1813-08-12 [31] .
Ättlingar
      4 Eva Margareta Eriksdotter.   Född 1812-08-23 i Granträsk, Lycksele (Lapp) [10] . Död 1817 i Långsele, Lycksele (Lapp) [10] .
      4 Erika Margareta Eriksdotter.   Född 1814-09-23 i Granträsk, Lycksele (Lapp) [10] . Flyttade 1840-11-03 från Skurträsk, Lycksele (Lapp) till Degerfors (Väbo) [10] .
      4 Maria Margareta Eriksdotter.   Född 1816-02-03 i Granträsk, Lycksele (Lapp) [10] . Död 1857 i Långsele, Lycksele (Lapp) [10] . Gift 1836-03-14 i Lycksele (Lapp) [10] .
med Zakarias Vilhelm Persson Sydvander. Född 1815-07-27 i Skurträsk, Lycksele (Lapp) [10] .
Ättlingar
    3 Per Jonsson.   Född 1782-12-18 i Granträsk, Lycksele (Lapp) [10] . Död 1784-09-17 i Granträsk, Lycksele (Lapp) [11] .
    3 Elisabet Jonsdotter.   Född 1785-01-17 i Granträsk, Lycksele (Lapp) [10] . Död 1868-10-08 [10] . Gift 1813 i Lycksele (Lapp) [10] .
med Mikael Eriksson. Född 1781 i Dorotea (Lapp) [10] .
Död 1868-02-26 i Granträsk, Lycksele (Lapp) [10] .
      4 Jonas Mikaelsson.   Född 1814-09-09 i Granträsk, Lycksele (Lapp) [10] . Död 1814 i Granträsk, Lycksele (Lapp) [10] .
      4 Erik Mikaelsson.   Född 1815-12-20 i Granträsk, Lycksele (Lapp) [10] . Död 1894-03-10 [10] .
      4 Mikael Mikaelsson.   Född 1819-02-26 i Granträsk, Lycksele (Lapp) [10] . Död 1909-01-14 [10] .
      4 Johan Mikaelsson.   Född 1822-11-28 i Granträsk, Lycksele (Lapp) [10] . Död 1823 i Granträsk, Lycksele (Lapp) [10] .
      4 Elisabet Katarina Mikaelsdotter.   Född 1829-01-14 i Granträsk, Lycksele (Lapp) [10] . Död 1910 i Fredrika (Lapp) [10] . Flyttade 1858 från Granträsk, Lycksele (Lapp) till Fredrika (Lapp) [10] .
Gift 1858 i Fredrika (Lapp) [10] .
med Johan Aron Fredriksson Kansén. Född 1836 i Fredrika (Lapp) [10] .
Död 1905 i Fredrika (Lapp) [10] .
Ättlingar
    3 Filip Jonsson.   Född 1786-06-05 i Granträsk, Lycksele (Lapp) [10] . Död ogift 1808.
    3 Johan Jonsson.   Född 1787-07-22 i Granträsk, Lycksele (Lapp) [10] . Död 1788 i Granträsk, Lycksele (Lapp).
    3 Lovisa Jonsdotter.   Född 1788-06-27 i Granträsk, Lycksele (Lapp) [10] . Död 1791 i Granträsk, Lycksele (Lapp).
    3 Katarina Magdalena Jonsdotter.   Född 1790-02-06 i Granträsk, Lycksele (Lapp) [10] . Död 1862-01-20 i Knaften, Lycksele (Lappland) [10] . Gift 1818-01-15 i Lycksele (Lapp) [10] .
med Per Olofsson. Född 1778 i Burträsk (Väbo) [10] .
Död 1822-09-15 i Knaften, Lycksele (Lappland) [10] .
Gift 1827-07-28 i Lycksele (Lapp) [10] .
med Mikael Olofsson. Född 1798-10-16 i Knaften, Lycksele (Lappland) [10] .
Död 1839 i Knaften, Lycksele (Lappland) [10] .
      4 Jonas Persson.   Född 1818-09-28 i Knaften, Lycksele (Lappland) [10] . Död 1819 i Knaften, Lycksele (Lappland) [10] .
      4 Elisabet Magdalena Persdotter.   Född 1819-11-04 i Knaften, Lycksele (Lappland) [10] . Död 1870-09-25 [10] . Gift 1849-03-03 i Lycksele (Lapp) [10] .
med Erik Johan Olofsson. Född 1815-08-25 i Hornmyr, Lycksele (Lapp) [10] .
Död 1885-09-05 i Hornmyr, Lycksele (Lapp) [10] .
Ättlingar
      4 Per Erik Persson.   Född 1820-12-13 i Knaften, Lycksele (Lappland) [10] .
      4 Margareta Johanna Persdotter.   Född 1821-12-12 i Knaften, Lycksele (Lappland) [10] . Död 1885-09-11 [10] . Gift 1849-05-19 i Lycksele (Lapp) [10] .
med Per Erik Renmark. Folkskolmästare i Kyrkbyn, Lycksele (Lappland) [10] .
Född 1816-05-12 i Fredrika (Lapp) [10] .
Död 1881-03-16 i Tuvträsk, Lycksele (Lappland) [10] .
Ättlingar
      4 Brita Sofia Persdotter.   Född 1823-03-01 i Knaften, Lycksele (Lappland) [10] . Död 1910-01-05 i Kyrkbyn, Lycksele (Lappland) [10] . Levde ogift 1866 i Knaften, Lycksele (Lappland) [10] .
Levde som fattighjon 1900 i Kyrkbyn, Lycksele (Lappland) [10] .
    3 Eva Jonsdotter.   Född 1792-12-24 i Granträsk, Lycksele (Lapp) [32] . Död av förkylning 1852-10-14 i Granträsk, Lycksele (Lapp) [33] . Gift 1819 i Lycksele (Lapp) [34] .
med Mats Nilsson. Född tvilling 1775 i Tallsjö, Åsele [35] .
Död 1843-06-26 i Granträsk, Lycksele (Lapp) [36] .
Bonde i Granträsk, Lycksele (Lapp).
Johan Wilhelm Zetterstedt skriver i "Resa genom Umeå Lappmarker år 1832": Vi anlände till Granträsk kl. 1/2 12 f. m. (den 31 Juli). Matts Nilsson i Vestergården var borta för att enligt Länsmans order laga och spånlägga vägen åt Hornmyra. Men de hemmavarande, en 70 års gumma och en blind gubbe, hjelptes åt att utrymma en liten mörk kammare för vår räkning; de små barnen skyndade sig efter ved och friskt vatten; och der en god eldbrasa lågar på spiseln, samt gladlynta ansigten omgifva ens person, saknar man åtminstone icke ljus och trefnad. Sent på aftonen hemkommo värdfolket. De beklagade, att deras nödstälta belägenhet nekade dem att herbergera oss så som de önskat. De hade inga sängkläder, ty sjelfve lågo de på Renshudar under Fårskinnsfällar. Men der viljan är god, finner man alltid på råd: hustrun tog sin enda duk och bredde öfver vår höbädd. Det var väl att vi sjelfve hade lakan och täcke med oss. Åboarne i Granträsk så helt obetydligt Råg, men något mera Korn. Af sin Potates-lycka och af ett litet Rofland, vänta de sig äfven någon skörd. Likväl äro boskapsskötsel och fiske de näringsgrenar, hvaraf de egentligen kunna påräkna sitt uppehälle. Matts Nilsson äger 8 Kor, 15 Får och 3 Hästar.
Johan Wilhelm Zetterstedt skriver i "Resa genom Umeå Lappmarker år 1832": Vi anlände till Granträsk kl. 1/2 12 f. m. (den 31 Juli). Matts Nilsson i Vestergården var borta för att enligt Länsmans order laga och spånlägga vägen åt Hornmyra. Men de hemmavarande, en 70 års gumma och en blind gubbe, hjelptes åt att utrymma en liten mörk kammare för vår räkning; de små barnen skyndade sig efter ved och friskt vatten; och der en god eldbrasa lågar på spiseln, samt gladlynta ansigten omgifva ens person, saknar man åtminstone icke ljus och trefnad. Sent på aftonen hemkommo värdfolket. De beklagade, att deras nödstälta belägenhet nekade dem att herbergera oss så som de önskat. De hade inga sängkläder, ty sjelfve lågo de på Renshudar under Fårskinnsfällar. Men der viljan är god, finner man alltid på råd: hustrun tog sin enda duk och bredde öfver vår höbädd. Det var väl att vi sjelfve hade lakan och täcke med oss. Åboarne i Granträsk så helt obetydligt Råg, men något mera Korn. Af sin Potates-lycka och af ett litet Rofland, vänta de sig äfven någon skörd. Likväl äro boskapsskötsel och fiske de näringsgrenar, hvaraf de egentligen kunna påräkna sitt uppehälle. Matts Nilsson äger 8 Kor, 15 Får och 3 Hästar.
      4 Nils Johan Matsson.   Född 1822 i Granträsk, Lycksele. Död 1827.
      4 Elisabet Katarina Matsdotter.   Född 1825-01-28 i Granträsk, Lycksele [37] . Död 1906-10-30 i Vänjaurträsk, Lycksele. Gift.
med Mats Johansson. Född 1827-12-05 i Umgransele, Lycksele [38] .
Död 1903-09-21 i Vänjaurträsk, Lycksele.
Bonde i Vänjaurträsk, Lycksele, Västerbotten
Y-DNA N-Y112498 [39] .
Ättlingar
      4 Mats Matsson.   Född 1827-12-27 i Granträsk, Lycksele [10] . Död 1897-01-23 [10] . Granträsk
Gift 1854-03-05.
med Magdalena Johanna Israelsdotter. Född 1830-11-12 i Tuvträsk, Lycksele.
Död 1914-11-20 [10] .
Ättlingar
      4 Eva Karolina Matsdotter.   Född 1829-12-10 i Granträsk, Lycksele [10] . Levde ogift 1855 i Granträsk, Lycksele (Lapp) [10] .
    3 Brita Kristina Jonsdotter.   Född 1794-04-14 i Granträsk, Lycksele (Lapp) [10] . Död 1863-03-27 [10] . Gift 1827-10-07 i Lycksele (Lapp) [40] .
med Daniel Holmlund. Skomakare i Lycksele
Född 1793-08-?? i Vindelgransele, Lycksele (Lappland) [41] .
Döpt 1793-08-25 i Lycksele (Lapp) [41] .
Död 1838-01-29 i Kyrkbyn, Lycksele (Lappland) [42] .
Ålder vid dödsfall 44 år 5 månader 7 dagar [43] .
Förrymt till Norge i juli 182(3?), återkommit 1825 i oktober i Kyrkbyn, Lycksele (Lappland) [44] .
      4 Klara Kristina Danielsdotter.   Född 1828-08-10 i Kyrkbyn, Lycksele (Lappland) [10] . Död 1911-03-12 i Kyrkbyn, Lycksele (Lappland) [10] . Gift 1852-01-14 i Lycksele (Lapp) [10] .
med Johan Petter Eriksson. Född 1827-05-13 i Vormträsk, Lycksele (Lapp) [10] .
Död 1885-10-06 i Kyrkbyn, Lycksele (Lappland) [10] .
Ättlingar
      4 Charlotta Holmlund.   Född 1829-07-24 i Kyrkbyn, Lycksele (Lappland) [10] . Död 1903-12-05 i Kyrkbyn, Lycksele (Lappland) [10] . Levde barnlös 1899 i Kyrkbyn, Lycksele (Lappland) [10] .
Gift 1886-02-28 i Lycksele (Lapp) [10] .
med Olof Reinhold Persson Dahlbäck. Handlare i Kyrkbyn, Lycksele (Lappland) [10] .
Född 1843-04-21 i Ekorrträsk, Lycksele (Lapp) [10] .
      4 Jonas Holmlund.   Född 1834-01-10 i Kyrkbyn, Lycksele (Lappland) [45] . Död 1834-09-07 i Kyrkbyn, Lycksele (Lappland) [45] .
      4 Erik Vilhelm Holmlund.   Född 1835-11-01 i Kyrkbyn, Lycksele (Lappland) [10] . Död 1889-11-13 i Kyrkbyn, Lycksele (Lappland) [10] . Skomakare [10] .
  2 Sofia Persdotter.   Född 1754-09-27 i Lomfors, Lycksele (Lapp) [1] . Död 1789 i Vänjaurbäck, Lycksele (Lappland) [10] . Dopvittnen: H Mag Eric Forsner, Jungf Sophia Ask, Unge Samuel Samuelsson med sin hustru Anna Ersdotter i Örträsk.
Gift 1784-12-26 i Lycksele (Lapp) [11] .
med Anders Olofsson. Född 1762-03-25 i Vänjaurbäck, Lycksele (Lappland) [46] .
Änkling vid giftermål med Brita Natanaelsdotter.
Död 1843-12-07 i Vänjaurbäck, Lycksele (Lappland) [10] .
Född 1762-03-06 i Vänjaurbäck, Lycksele (Lappland) [10] .
Änkling vid giftermål med Brita Natanaelsdotter.
    3 Brita Margareta Andersdotter.   Född 1786-01-31 i Vänjaurbäck, Lycksele (Lappland) [11] . Död 1786-03-25 i Vänjaurbäck, Lycksele (Lappland) [11] .
    3 Sara Andersdotter.   Född 1786-12-29 i Vänjaurbäck, Lycksele (Lappland) [11] . Död 1787-02-?? i Vänjaurbäck, Lycksele (Lappland) [11] .
    3 Magdalena Andersdotter.   Född 1788-07-23 i Vänjaurbäck, Lycksele (Lappland) [10] . Död 1789 i Vänjaurbäck, Lycksele (Lappland) [10] .
  2 Petrus Persson.   Född 1757-06-17 i Lomfors, Lycksele (Lapp) [1] . Död 1757-12-25 i Lomfors, Lycksele (Lapp) [1] . Dopvittnen: Adjunkt Petr Edin, Mad: Anna Siöberg, Stud Carl Fiellström, Jungfr Charlotta Ask.
1 Malin Andersdotter.   Född 1722 i Långviken, Umeå landsförs (Väbo) [47] . Död 1779-06-02 i Norrmjöle, Umeå landsförs (Väbo) [47] . Död 1779 i Norrmjöle, Umeå landsförs (Väbo) [48] .
Gift 1749-01-21 i Umeå landsförsamling (Väbo) [49] .
med Hans Persson. Bonde i Norrmjöle, Umeå landsförs (Väbo) [50] .
Bonde i Norrmjöle, Umeå landsförs (Väbo) [48] .
Född 1726-02-03 i Sörmjöle, Umeå landsförs (Väbo).
Död 1789-10-12 i Norrmjöle, Umeå landsförs (Väbo) [47] .
Född 1726 i Sörmjöle, Umeå landsförs (Väbo) [47] .
  2 Magdalena Hansdotter.   Född 1749-06-04 i Sörmjöle, Umeå landsförs (Väbo) [11] . Död 1800-09-28 i Sörbyn, Nordmaling (Ånge) [11] . Född 1749 i Umeå landsförsamling (Väbo) [50] .
Flyttade 1769 från Norrmjöle, Umeå landsförs (Väbo) till Nordmaling (Ånge) [50] .
Gift 1771-01-13 i Umeå landsförsamling (Väbo) [11] .
med Erik Svensson. Född 1742-01-27 i Sörbyn, Nordmaling (Ånge) [51] .
Levde 1809 i Långed, Nordmaling (Ånge) [52] .
Sålde 1802 i Sörbyn, Nordmaling (Ånge) [52] .
Levde 1809 i Långed, Nordmaling (Ånge) [52] .
    3 Lisa Kajsa Eriksdotter.   Född 1772-08-20 i Sörbyn, Nordmaling (Ånge) [51] . Död 1841-11-11 i Ytterhiske, Umeå landsförs (Väbo) [53] . Gift 1799-12-29 i Nordmaling (Ånge) [11] .
med Lars Johansson Wallström. Född 1771-05-24 i Vallen, Nordmaling (Ånge) [11] .
Död 1828-02-01 i Ytterhiske, Umeå landsförs (Väbo) [11] .
      4 Jonatan Wallström.   Född 1800-12-09 i Ytterhiske, Umeå landsförs (Väbo) [11] .
      4 Anna Magdalena Wallström.   Född 1802-06-05 i Ytterhiske, Umeå landsförs (Väbo) [11] . Död 1809 i Ytterhiske, Umeå landsförs (Väbo) [11] .
      4 Elisabet Brita Larsdotter Wallström.   Född 1803-08-31 i Ytterhiske, Umeå landsförs (Väbo) [11] . Död 1841-11-15 i Ytterhiske, Umeå landsförs (Väbo) [53] . Gift 1830-10-31 i Umeå landsförsamling (Väbo) [11] .
med Hans Nilsson Strömberg. Inhyses i Ytterhiske, Umeå landsförs (Väbo) [54] .
Född 1806-11-02 [11] .
Dräng 1829 i Ytterhiske, Umeå landsförs (Väbo) [55] .
UM/Ytterhiske,A1:13c,6/9,s1129,1830-34,inhyses [11] .
Ättlingar
      4 Maria Kristina Larsdotter.   Född 1806-12-10 i Ytterhiske, Umeå landsförs (Väbo) [11] . Död ung.
      4 Erik Larsson Lydig.   Född 1815-12-03 i Ytterhiske, Umeå landsförs (Väbo) [11] .
    3 Sven Eriksson Söderström.   Född 1773-10-07 i Sörbyn, Nordmaling (Ånge) [51] . Död 1838-05-20 i Långed, Nordmaling (Ånge) [11] . Gift 1797 i Själevad (Ånge) [11] .
med Brita Olofsdotter. Född 1766-12-10 i Själand, Själevad (Ånge) [11] .
Död 1847-01-02 i Långed, Nordmaling (Ånge) [11] .
    3 Magdalena Eriksdotter.   Född 1774-11-08 i Sörbyn, Nordmaling (Ånge) [51] .
    3 Hans Eriksson.   Född 1776-05-27 i Sörbyn, Nordmaling (Ånge) [51] . Död 1844-07-06 i Hörneå, Umeå landsförs (Väbo) [11] . Gift 1812-12-13 i Umeå landsförsamling (Väbo) [11] .
med Brita Katarina Tomasdotter. Född 1770-02-05 i Stöcke, Umeå landsförs (Väbo) [11] .
Död 1819-02-08 i Hörnefors, Umeå landsförs (Väbo) [11] .
Gift 1819-12-26 i Umeå landsförsamling (Väbo) [11] .
med Katarina Cecilia Söderberg. Född 1774-04-16 i Österteg, Umeå landsförs (Väbo) [11] .
    3 Kristina Eriksdotter.   Född 1777-08-07 i Sörbyn, Nordmaling (Ånge) [51] . Död 1831-11-30 i Mariebäck, Bjurholm (Ånge) [11] . Gift 1799-12-08 i Nordmaling (Ånge) [11] .
med Per Johansson. Född 1776-12-18 i Högland, Nordmaling (Ånge) [11] .
Död 1803-12-16 i Mariebäck, Nordmaling (Ånge) [11] .
Gift 1806-11-29 i Nordmaling (Ånge) [11] .
med Olof Andersson. Född 1779 i Grundsunda (Ånge) [52] .
Levde i Braxele, Nordmaling (Ånge) [52] .
Levde i Mariebäck, Bjurholm (Ånge) [52] .
Död 1866-06-24 i Högås, Bjurholm (Ånge) [11] .
Levde i Braxele, Nordmaling (Ånge) [52] .
Levde i Mariebäck, Bjurholm (Ånge) [52] .
      4 Anna Magdalena Persdotter.   Född 1800-11-10 i Mariebäck, Nordmaling (Ånge) [11] . Död 1862-05-16 i Nyåker, Nordmaling (Ånge) [11] . Gift 1824-06-?? i Nordmaling (Ånge) [11] .
med Johan Johansson. Född 1789-04-27 i Nyåker, Nordmaling (Ånge) [11] .
Död 1875-07-18 i Nyåker, Nordmaling (Ånge) [11] .
Ättlingar
      4 Johan Persson.   Född 1801-12-23 i Mariebäck, Nordmaling (Ånge) [11] . Död 1802-02-04 i Mariebäck, Nordmaling (Ånge) [11] .
      4 Erik Persson.   Född 1802-11-23 i Mariebäck, Nordmaling (Ånge) [11] . Död 1828 i Mariebäck, Bjurholm (Ånge) [11] .
      4 Per Persson.   Född 1803-12-05 i Mariebäck, Nordmaling (Ånge) [11] . Död 1886-11-17 i Mariebäck, Bjurholm (Ånge) [11] .
      4 Anders Olofsson.   Född 1806-12-28 i Mariebäck, Nordmaling (Ånge) [11] . Död 1832 i Lycksele (Lapp) [10] .
      4 Olof Olofsson.   Född 1808-07-17 i Mariebäck, Nordmaling (Ånge) [11] . Död 1809-02-10 i Mariebäck, Bjurholm (Ånge) [11] .
      4 Kajsa Lotta Olofsdotter.   Född 1812-04-25 i Mariebäck, Bjurholm (Ånge) [56] . Död 1880-10-09 i Örträsk, Örträsk (Lapp) [11] . Gift 1835-04-04 i Lycksele (Lapp) [10] .
med Johan Olofsson Långström. Född 1799-07-26 i Örträsk, Lycksele (Lappland) [11] .
Död 1877 i Örträsk, Örträsk (Lapp) [57] .
Ättlingar
      4 Margareta Kristina Olofsdotter.   Född 1814-07-28 i Mariebäck, Bjurholm (Ånge) [11] . Död 1814 i Mariebäck, Bjurholm (Ånge) [11] .
      4 Olof Olofsson.   Född 1815-11-11 i Mariebäck, Bjurholm (Ånge) [56] .
    3 Erik Eriksson.   Född 1778-09-14 i Sörbyn, Nordmaling (Ånge) [11] . Död 1778-09-30 i Sörbyn, Nordmaling (Ånge) [11] .
    3 Brita Eriksdotter.   Född 1781-02-15 i Sörbyn, Nordmaling (Ånge) [51] . Gift 1806-05-25 i Umeå landsförsamling (Väbo) [11] .
med Nils Abrahamsson. Bonde i Hörneå, Umeå landsförs (Väbo) [58] .
Född 1780-11-13 i Hörneå, Umeå landsförs (Väbo) [11] .
      4 Anna Magdalena Nilsdotter.   Född 1807-04-08 i Hörneå, Umeå landsförs (Väbo) [11] . Död ung, ty saknas i i Hörneå, Umeå landsförs (Väbo) [59] .
      4 Abraham Nilsson.   Född 1808-05-06 i Hörneå, Umeå landsförs (Väbo) [11] . Död ung, ty saknas i i Hörneå, Umeå landsförs (Väbo) [59] .
      4 Brita Kristina Nilsdotter.   Född 1809-04-11 i Hörneå, Umeå landsförs (Väbo) [11] . Död ung, ty saknas i i Hörneå, Umeå landsförs (Väbo) [59] .
      4 Abraham Nilsson.   Född 1810-12-03 i Hörneå, Umeå landsförs (Väbo) [11] . Död 1842-04-05 i Hörneå, Umeå landsförs (Väbo) [11] . Gift.
med Maja Greta Johansdotter. Född 1802 [60] .
Ättlingar
      4 Erik Nilsson.   Född 1811-12-18 i Hörneå, Umeå landsförs (Väbo) [59] . Död ung i Hörneå, Umeå landsförs (Väbo) [59] .
      4 Nils Nilsson.   Född 1813-04-03 i Hörneå, Umeå landsförs (Väbo) [11] . Död ogift 1893-12-12 i Hörneå, Umeå landsförs (Väbo) [61] . Landbonde i Hörneå, Umeå landsförs (Väbo) [62] .
Landbonde i Hörneå, Umeå landsförs (Väbo) [63] .
Arbetare i Hörneå, Umeå landsförs (Väbo) [64] .
Gift 1839-11-24 i Umeå landsförsamling (Väbo) [11] .
med Maria Kristina Westerin. Född 1812-03-23 i Degerbäck, Umeå landsförs (Väbo) [11] .
Död 1842-08-15 i Hörneå, Umeå landsförs (Väbo) [11] .
Gift 1843-11-12 i Umeå landsförsamling (Väbo) [11] .
med Anna Maria Boström. Född 1817-05-19 i Strängnäs, Umeå landsförs (Väbo) [65] .
Inget gemensamt barn med Nils Nilsson [63] .
Ättlingar
      4 Brita Kajsa Nilsdotter.   Född 1815-05-31 i Hörneå, Umeå landsförs (Väbo) [59] . Död 1815 i Hörneå, Umeå landsförs (Väbo) [59] .
      4 Brita Maja Nilsdotter.   Född 1816-07-11 i Hörneå, Umeå landsförs (Väbo) [59] . Död 1817 i Hörneå, Umeå landsförs (Väbo) [59] .
      4 Petrus Nilsson.   Född 1818-10-17 i Hörneå, Umeå landsförs (Väbo) [59] . Död 1819 i Hörneå, Umeå landsförs (Väbo) [59] .
      4 Per Nilsson.   Född 1824-10-10 i Hörneå, Umeå landsförs (Väbo) [11] .
    3 Anna Greta Eriksdotter.   Född 1782-04-20 i Sörbyn, Nordmaling (Ånge) [51] . Död 1841-09-23 i Hörneå, Umeå landsförs (Väbo) [11] . med . Gift.
med Olof Olofsson. Bonde i Hörneå, Umeå landsförs (Väbo) [66] .
Född 1784 i Rättvik (Dala) [11] .
Död 1852-09-22 i Hörneå, Umeå landsförs (Väbo) [11] .
      4 Erik .   Född 1803-10-08 i Långed, Nordmaling (Ånge) [11] . Död 1803 i Långed, Nordmaling (Ånge) [11] .
      4 Anna Magdalena Olofsdotter.   Född 1810-03-17 i Hörneå, Umeå landsförs (Väbo) [11] . Död ung, ty saknas i i Hörneå, Umeå landsförs (Väbo) [67] .
      4 Olof Olofsson.   Född 1811 i Hörneå, Umeå landsförs (Väbo) [11] .
      4 Erik Olofsson.   Född 1813-09-25 i Hörneå, Umeå landsförs (Väbo) [11] .
      4 Anders Olofsson.   Född 1815-04-15 i Hörneå, Umeå landsförs (Väbo) [11] . Gift 1841-10-24 i Umeå landsförsamling (Väbo) [11] .
med Anna Magdalena Persdotter. Född 1819-12-13 i Sikeå, Bygdeå (Väbo) [11] .
Ättlingar
      4 Maria Olofsdotter.   Född 1818-07-?? i Hörneå, Umeå landsförs (Väbo) [67] . Död ung, ty saknas i i Hörneå, Umeå landsförs (Väbo) [68] .
    3 Maria Eriksdotter.   Född 1783-05-18 i Sörbyn, Nordmaling (Ånge) [51] . Död 1848-09-05 i Myckelgensjö, Anundsjö (Ånge) [11] . Piga 1811 i Hörneå, Umeå landsförs (Väbo) [59] .
Gift 1817-10-12 i Anundsjö (Ånge) [11] .
med Per Svensson. Född 1783-08-02 i Myckelgensjö, Anundsjö (Ånge) [11] .
Död 1840-07-22 i Myckelgensjö, Anundsjö (Ånge) [11] .
      4 Erik Petter Persson.   Född 1821-10-07 i Myckelgensjö, Anundsjö (Ånge) [11] . Död 1898-10-28 i Skureå, Sidensjö (Ånge) [11] .
    3 Sigrid Eriksdotter.   Född 1784-12-13 i Sörbyn, Nordmaling (Ånge) [51] . Död 1785 i Sörbyn, Nordmaling (Ånge) [51] .
    3 Barbro Eriksdotter.   Född 1787-09-14 i Sörbyn, Nordmaling (Ånge) [51] . Piga 1811 i Hörneå, Umeå landsförs (Väbo) [59] .
med .
      4 Brita Magdalena .   Född 1818-12-14 i Långed, Nordmaling (Ånge) [11] .
    3 Per Eriksson.   Född 1789-05-03 i Sörbyn, Nordmaling (Ånge) [51] . Död 1809 i Långed, Nordmaling (Ånge) [11] .
    3 Sigrid Eriksdotter.   Född 1790-11-19 i Sörbyn, Nordmaling (Ånge) [51] . Död 1791 i Sörbyn, Nordmaling (Ånge) [51] .
    3 Eva Eriksdotter.   Född 1792-06-12 i Sörbyn, Nordmaling (Ånge) [11] . Död späd, ty inte i husförhörslängd [69] .
    3 Anders Eriksson.   Född 1797-05-07 i Långed, Nordmaling (Ånge) [11] .
  2 Margareta Hansdotter.   Född 1750-06-06 i Norrmjöle, Umeå landsförs (Väbo) [11] . Död 1809 i Sörbyn, Nordmaling (Ånge) [11] . Flyttade 1772 från Norrmjöle, Umeå landsförs (Väbo) till Nordmaling (Ånge) [50] .
med . Gift 1780 i Umeå landsförsamling (Väbo) [10] .
med Natanael Eriksson. Torpare i Sörbyn, Nordmaling (Ånge) [51] .
Född 1753-03-08 i Nordmaling (Ånge) [10] .
Död 1801 i Nordmaling (Ånge) [10] .
Född 1753-08-03 [51] .
Gift 1808-03-25 i Nordmaling (Ånge) [11] .
med Karl Andersson Bergman. Död 1809-08-11 i Sörbyn, Nordmaling (Ånge) [11] .
    3 Margareta .   Född 1776-06-16 i Sörbyn, Nordmaling (Ånge) [11] . Död 1776-06-24 i Sörbyn, Nordmaling (Ånge) [70] .
    3 Natanael Natanaelsson.   Född 1780-05-30 i Sörbyn, Nordmaling (Ånge) [11] . Död 1780-06-30 i Sörbyn, Nordmaling (Ånge) [71] .
    3 Brita Natanaelsdotter.   Född 1781-09-26 i Sörbyn, Nordmaling (Ånge) [72] . Död 1782-09-29 i Långed, Nordmaling (Ånge) [73] .
    3 Erik Natanaelsson.   Född 1782-10-04 i Långed, Nordmaling (Ånge) [74] . Död 1852-09-23 i Örträsk, Örträsk (Lapp) [11] . med . Gift 1805 [11] .
med Kristina Eriksdotter. Född 1782-05-17 i Örträsk, Lycksele (Lappland) [11] .
Död 1866-06-15 i Örträsk, Lycksele (Lappland) [11] .
    3 Magdalena Natanaelsdotter.   Född 1783-09-21 i Sörbyn, Nordmaling (Ånge) [75] . Död 1784-05-13 i Sörbyn, Nordmaling (Ånge) [76] .
    3 Hans Natanaelsson.   Född 1786-03-22 i Sörbyn, Nordmaling (Ånge) [51] . Död 1789 i Sörbyn, Nordmaling (Ånge) [51] .
    3 Per Natanaelsson.   Född 1788-02-15 i Sörbyn, Nordmaling (Ånge) [11] . Död 1788 i Sörbyn, Nordmaling (Ånge) [11] .
    3 Margareta Natanaelsdotter.   Född 1792-05-19 i Sörbyn, Nordmaling (Ånge) [11] . Död 1792 i Sörbyn, Nordmaling (Ånge) [11] .
    3 Natanael Natanaelsson.   Född 1794-12-07 i Sörbyn, Nordmaling (Ånge) [11] .
    3 Olof Natanaelsson.   Född 1796-03-24 i Sörbyn, Nordmaling (Ånge) [11] . Död 1796 i Sörbyn, Nordmaling (Ånge) [11] .
  2 Per Hansson.   Född 1752-12-22 i Norrmjöle, Umeå landsförs (Väbo) [11] . Gift.
med Katarina Hansdotter. Född 1759 [48] .
  2 Anders Hansson.   Född 1755-12.. i Norrmjöle, Umeå landsförs (Väbo) [11] . Död 1814 i Norrmjöle, Umeå landsförs (Väbo) [11] .
  2 Maria Brita Hansdotter.   Född 1758-08-04 i Norrmjöle, Umeå landsförs (Väbo) [47] . Född 1752 [77] .
Gift 1782-10-27 i Umeå landsförsamling (Väbo) [47] .
med Per Nilsson. Bonde i Sörböle, Umeå landsförs (Väbo).
Född 1751-02-24 i Bullmark, Umeå landsförs (Väbo) [47] .
Död 1809 i Sörböle, Umeå landsförs (Väbo) [77] .
Född 1751 [77] .
    3 Nils Persson.   Född 1786-08-13 i Sörböle, Umeå landsförs (Väbo) [11] . Död troligen ung.
    3 Hans Persson.   Född 1788-02-05 i Sörböle, Umeå landsförs (Väbo) [11] . Död 1883-10-15 i Järnäs, Nordmaling (Ånge) [11] . Bonde i Sörböle, Umeå landsförs (Väbo) [77] .
Född 1788 [77] .
Gift.
med Lovisa Eriksdotter. Född 1785 [77] .
    3 Magdalena Persdotter.   Född 1793-05-05 i Sörböle, Umeå landsförs (Väbo) [11] . Död 1854-09-12 i Fällforsån, Umeå landsförs (Väbo) [11] . Född 1793 i Sörböle, Umeå landsförs (Väbo) [77] .
Möjligen vigd 1811 med Jakob Nilsson Renman född omkring 1780 i Burträsk (Mattias Renman i Disbyt).
Gift 1817-02-16 i Umeå landsförsamling (Väbo) [11] .
med Lars Gabrielsson Ekström. Född 1785-09-28 i Ytterklinten, Bygdeå (Väbo) [11] .
Död 1860-01-12 i Fällforsån, Umeå landsförs (Väbo) [11] .
      4 Gabriel Petter Larsson.   Född 1817-11-05 i Sävar, Umeå landsförs (Väbo) [11] . Död 1817 i Umeå landsförsamling (Väbo) [11] .
      4 Gabriel Petter Ekström.   Född 1822-12-01 i Fällforsån, Umeå landsförs (Väbo) [11] . Gift 1862-11-07 i Umeå landsförsamling (Väbo) [11] .
med Ulrika Kristina Jonsdotter. Född 1825-11-03 i Ersmark, Umeå landsförs (Väbo) [11] .
      4 Lars Johan Ekström.   Född 1827-02-08 i Fällforsån, Umeå landsförs (Väbo) [11] . Talar illa i Fällforsån, Umeå landsförs (Väbo) [78] .
      4 Brita Kristina Larsdotter.   Född 1830-05-11 i Fällforsån, Umeå landsförs (Väbo) [11] . Död 1833-09-20 i Fällforsån, Umeå landsförs (Väbo) [11] .
      4 Katarina Magdalena Ekström.   Född 1832-12-07 i Fällforsån, Umeå landsförs (Väbo) [11] . Död 1909-09-11 i Hissjö, Umeå landsförs (Väbo) [79] . Gift 1856-04-13 i Umeå landsförsamling (Väbo) [80] .
med Karl Erik Berg. Bonde i Hissjö, Umeå landsförs (Väbo) [81] .
Född 1823-08-06 [80] .
Död 1899-09-25 i Hissjö, Umeå landsförs (Väbo) [79] .
Ättlingar
      4 Hans Olof Larsson.   Född 1834-01-09 i Fällforsån, Umeå landsförs (Väbo) [11] . Död 1834-07-23 i Fällforsån, Umeå landsförs (Väbo) [11] .
      4 Brita Lovisa Larsdotter.   Född 1835-12-10 i Fällforsån, Umeå landsförs (Väbo) [11] . Död 1837-12-25 i Fällforsån, Umeå landsförs (Väbo) [11] .
    3 Maria Katarina Persdotter.   Född 1797-01-02 i Umeå landsförsamling (Väbo) [82] . Död 1846-02-14 i Bösta, Umeå landsförs (Väbo) [65] . Gift 1816-06-02 [83] .
med Johan Nilsson Boström. Bonde i Bösta, Umeå landsförs (Väbo).
Bonde i Strängnäs, Umeå lfs [84] .
Inhysesman 1816 i Sörböle, Umeå landsförs (Väbo) [85] .
Född 1784-06-25 i Sörböle, Umeå landsförs (Väbo) [86] .
Död 1852-08-28 i Bösta, Umeå landsförs (Väbo) [87] .
Inhysesman 1816 i Sörböle, Umeå landsförs (Väbo) [85] .
      4 Anna Maria Boström.   Född 1817-05-19 i Strängnäs, Umeå landsförs (Väbo) [65] . Inget gemensamt barn med Nils Nilsson [63] .
med . Gift 1843-11-12 i Umeå landsförsamling (Väbo) [11] .
med Nils Nilsson. Landbonde i Hörneå, Umeå landsförs (Väbo) [62] .
Landbonde i Hörneå, Umeå landsförs (Väbo) [63] .
Arbetare i Hörneå, Umeå landsförs (Väbo) [64] .
Född 1813-04-03 i Hörneå, Umeå landsförs (Väbo) [11] .
Död ogift 1893-12-12 i Hörneå, Umeå landsförs (Väbo) [61] .
Ättlingar
      4 Johan Boström.   Född 1819-04-20 i Strängnäs, Umeå landsförs (Väbo) [88] . Död ung i Strängnäs, Umeå lfs [88] . Död 1821 [86] .
      4 Sofia Magdalena Boström.   Född 1822-03-02 i Strängnäs, Umeå landsförs (Väbo) [87] . Död 1876-10-30 i Böle, Umeå landsförs (Väbo) [89] . Ogift arbeterska 1870 i Böle, Umeå landsförs (Väbo) [64] .
      4 Johan Boström.   Född 1824-07-29 i Strängnäs, Umeå lfs [88] . Död 1826-06-03 i Strängnäs, Umeå lfs [88] .
      4 Karl Boström.   Född 1826-05-31 i Strängnäs, Umeå landsförs (Väbo) [87] . Död 1908-12-01 i Bösta, Umeå landsförs (Väbo) [86] . Bonde i Bösta, Umeå landsförs (Väbo).
Hemmansbrukare 1870 i Bösta, Umeå landsförs (Väbo) [64] .
Stammar i Bösta, Umeå landsförs (Väbo) [90] .
Gift 1853-10-16 i Umeå landsförsamling (Väbo) [87] .
med Kajsa Greta Andersdotter. Född 1835-05-06 i Umeå landsförsamling (Väbo) [87] .
Död 1892-11-13 [86] .
Född 1835-03-06 [86] .
Ättlingar
      4 Karolina Boström.   Född 1828-05-06 i Strängnäs, Umeå landsförs (Väbo) [87] . Död 1876-11-16 i Stöcksjö, Umeå landsförs (Väbo) [91] . Läser illa i Bösta, Umeå landsförs (Väbo) [90] .
Gift 1853-10-07 i Umeå landsförsamling (Väbo) [11] .
med Erik Johansson. Född 1820-03-14 i Stöcksjö, Umeå landsförs (Väbo) [11] .
Död 1870 i Umeå landsförsamling (Väbo) [92] .
Ättlingar
      4 Emanuel Boström.   Född 1831-04-21 i Strängnäs, Umeå landsförs (Väbo) [87] . Död 1893-10-02 [86] . Hemmansägare 1880 i Bösta, Umeå landsförs (Väbo) [93] .
Brukare 1870 i Bösta, Umeå landsförs (Väbo) [64] .
Gift 1855-06-29 [86] .
med Kajsa Lotta Karlsdotter. Född 1825 i Umeå landsförsamling (Väbo) [64] .
Född 1825-08-03 [86] .
Ättlingar
      4 Johan Boström.   Född 1837-07-09 i Bösta, Umeå landsförs (Väbo) [87] . Brukare 1870 i Bösta, Umeå landsförs (Väbo) [64] .
Gift 1860-07-15 [86] .
med Maja Lisa (eller Maja Lena) Israelsdotter. Född 1832 i Umeå landsförsamling (Väbo) [64] .
Född 1832-03-21 [86] .
Ättlingar
    3 Babba Greta Persdotter.   Född 1801-01-07 i Sörböle, Umeå landsförs (Väbo) [11] . Död 1801-03-22 i Sörböle, Umeå landsförs (Väbo) [11] . Född 1801 i Sörböle, Umeå landsförs (Väbo) [77] .
Död 1802 i Sörböle, Umeå landsförs (Väbo) [77] .
  2 Hans Hansson.   Född 1761-01-05 i Norrmjöle, Umeå landsförs (Väbo) [11] .
  2 Barbro Hansdotter.   Född 1763-10-06 i Norrmjöle, Umeå landsförs (Väbo) [11] . Död 1828 i Umeå landsförsamling (Väbo) [94] . Gift 1788-06-08 i Umeå landsförsamling (Väbo) [11] .
med Jon Nilsson. Bonde i Pengsjö 1, Umeå landsförs (Väbo) [95] .
Född 1760-06-21 i Håkmark, Umeå landsförs (Väbo) [11] .
Död 1833 i Umeå landsförsamling (Väbo) [94] .
    3 Nils Petter Jonsson.   Född 1789-10-14 i Pengsjö, Umeå landsförs (Väbo) [96] . Död 1868-08-12 i Umbyn, Umeå landsförs (Väbo) [11] .
    3 Hans Jonsson.   Född 1790-09-25 i Pengsjö, Umeå landsförs (Väbo) [11] . Död troligen ung.
    3 Magdalena Jonsdotter.   Född 1791-12-18 i Pengsjö, Umeå landsförs (Väbo) [11] . Död ung i Pengsjö, Umeå landsförs (Väbo).
    3 Jonas Jonsson.   Född 1792-12-19 i Pengsjö, Umeå landsförs (Väbo) [96] . Död 1799 i Pengsjö, Umeå landsförs (Väbo) [97] . Död 1793 i Pengsjö, Umeå landsförs (Väbo) [11] .
    3 Magdalena Jonsdotter.   Född 1794-02-20 i Pengsjö, Umeå landsförs (Väbo) [96] .
    3 Barbro Katarina Jonsdotter.   Född 1795 i Pengsjö, Umeå landsförs (Väbo) [96] . Död 1882-03-17 i Kolksele, Vännäs [11] . Gift 1824-10-17 [11] .
med Emanuel Emanuelsson. Född 1802-04-14 i Umeå landsförsamling (Väbo) [11] .
Död 1874-04-13 i Kolksele, Vännäs [11] .
      4 Anna Margareta Emanuelsdotter.   Född 1825-08-21 i Kolksele, Vännäs [11] .
      4 Katarina Magdalena Emanuelsdotter.   Född 1828-04-30 i Kolksele, Vännäs [11] . Gift 1848-10-27 i Vännäs [11] .
med Johan Johansson. Född 1825-04-10 i Vännäs [11] .
Ättlingar
      4 Kristina Helena Emanuelsdotter.   Född 1829-10-19 i Kolksele, Vännäs [11] . Död 1830 i Kolksele, Vännäs [11] .
      4 Kristina Helena Emanuelsdotter.   Född 1830-12-28 i Kolksele, Vännäs [11] . Död 1899-08-10 i Östergård, Vännäs [11] . Gift 1857 i Vännäs [11] .
med Anders Gustaf Fredriksson. Född 1828-12-12 i Nygård, Vännäs [11] .
Död 1899-08-22 i Östergård, Vännäs [11] .
Ättlingar
      4 Karolina Emanuelsdotter.   Född 1835-06-15 i Kolksele, Vännäs [11] . Död 1870-11-13 i Kolksele, Vännäs [11] . Gift 1853-08-20 i Vännäs [11] .
med Sven Karlsson Rosendahl. Född 1830-07-14 i Kolksele, Vännäs [11] .
Död 1887-08-14 i Kolksele, Vännäs [11] .
Ättlingar
      4 Jonas Emanuelsson.   Född 1836-08-20 i Kolksele, Vännäs [11] . Död 1836-11-24 i Kolksele, Vännäs [11] .
      4 Maria Lovisa Emanuelsdotter.   Född 1836-08-20 i Kolksele, Vännäs [11] . Död 1837-05-05 i Kolksele, Vännäs [11] .
      4 Jonas Emanuelsson.   Född 1838-03-09 i Kolksele, Vännäs [11] . Död 1839-04-06 i Kolksele, Vännäs [11] .
      4 Isak Emanuelsson.   Född 1845-01-09 i Kolksele, Vännäs [11] .
    3 Hans Jonsson.   Född 1796-10-30 i Pengsjö, Umeå landsförs (Väbo) [96] . Död 1800 i Pengsjö, Umeå landsförs (Väbo) [97] .
    3 Maria Brita Jonsdotter.   Född 1798-05-12 i Pengsjö, Umeå landsförs (Väbo) [97] . Död ung i Pengsjö, Umeå landsförs (Väbo).
    3 Jonas Jonsson.   Född 1799-08-17 i Pengsjö, Umeå landsförs (Väbo) [96] . Död 1881-11-11 i Pengsjö, Umeå landsförs (Väbo) [11] .
    3 Maja Brita Jonsdotter.   Född 1801-01-24 i Pengsjö, Umeå landsförs (Väbo) [97] . Död 1871 i Umeå landsförsamling (Väbo) [94] . Gift 1820-11-25 i Umeå landsförsamling (Väbo) [98] .
med Anders Isaksson. Född 1800-10-04 i Kolksele, Umeå landsförs (Väbo) [11] .
Död 1878 i Vännäs [94] .
      4 Jonas Andersson.   Född 1821-09-10 i Fagernäs, Umeå landsförs (Väbo) [11] . Död 1877-08-31 i Kolksele, Vännäs [11] .
      4 Anders Andersson.   Född 1824-04-20 i Fagernäs, Umeå landsförs (Väbo) [11] .
      4 Johan Andersson.   Född 1828-03-30 i Kolksele, Umeå landsförs (Väbo) [11] .
      4 Maria Margareta Andersdotter.   Född 1834-07-26 i Kolksele, Umeå landsförs (Väbo) [11] . Död 1897-10-06 i Vännäs (Väbo) [99] . Gift 1854-06-07 i Vännäs (Väbo) [11] .
med Erik Karlsson. Född 1831-10-18 i Vännäs, Umeå landsförs (Västerbotten) [11] .
Död 1866-10-12 i Koksele, Vännäs [11] .
Gift 1868-10-08 i Vännäs (Väbo) [11] .
med Sven Jonsson. Född 1837-07-05 i Nyby, Umeå landsförs (Väbo) [11] .
Död 1893-07-04 i Koksele, Vännäs [11] .
Ättlingar
      4 Olof Andersson.   Född 1837-03-01 i Kolksele, Vännäs [11] . Död 1877-01-21 i Näsåker, Vännäs [11] .
      4 Isak Andersson.   Född 1838-08-16 i Kolksele, Vännäs [11] . Död 1839-05-03 i Kolksele, Vännäs [11] .
    3 Greta Stina Jonsdotter.   Född 1802-08-07 i Pengsjö, Umeå landsförs (Väbo) [96] .
    3 Hans Jonsson.   Född 1805-12-20 i Pengsjö, Umeå landsförs (Väbo) [11] . Död troligen ung.
    3 Anders Jonsdotter.   Född 1807-02-27 i Pengsjö, Umeå landsförs (Väbo) [96] .
1 Maria Andersdotter.   Född 1723-03-27 i Långviken, Umeå landsförs (Väbo) [1] . Död 1795-03-02 i Sörböle, Umeå landsförs (Väbo) [11] . Dopvittnen: Hr. Ol. Modin, hust., Såld. Erik Kungsman, pig. Malin ifrån Långwiken.
Gift 1752-10-03 i Umeå landsförsamling (Väbo) [5] .
med Jon Persson. Bonde i Sörböle, Umeå lfs.
Född 1729 i Sörböle, Umeå lfs [100] .
Död 1778 [100] .
Möjligen gift med denna Maria Andersdotter.
Möjligen gift med denna Maria Andersdotter.
  2 Anna Margareta Jonsdotter.   Född 1753-10-18 i Sörböle, Umeå landsförs (Väbo) [101] . Död 1825-04-19 i Sävar by, Sävar [101] . Gift 1777-10-12 i Umeå landsförsamling (Väbo) [102] .
med Erik Persson. Bonde i Sävar, Umeå landsförs (Väbo).
Bonde i Sävar 18
Född 1726-08-17 i Sävar, Umeå landsförs (Väbo) [11] .
Död 1798-04-24 i Sävar, Umeå landsförs (Väbo) [101] .
    3 Peter Eriksson.   Född 1778-02-27 i Sävar, Umeå landsförs (Väbo) [11] . Död 1778-03-22 i Sävar, Umeå landsförs (Väbo) [11] .
    3 Maria Magdalena Eriksdotter.   Född 1779 i Sävar, Umeå landsförs (Väbo) [101] . Död 1866-03-28 i Ivarsboda, Sävar [101] . Gift 1801-11-15 i Umeå landsförsamling (Väbo) [11] .
med Lars Andersson Boström. Torpare i Ivarsboda
Född 1773-09-05 i Ivarsboda, Bygdeå [101] .
Död som torpare 1836-01-30 i Ivarsboda, Sävar [101] .
      4 Andreas Boström.   Född 1802-10-13 i Ivarsboda, Bygdeå [101] . Död 1802-10-28 i Ivarsboda, Bygdeå (Väbo) [11] .
      4 Erik Emanuel Boström.   Född 1803-09-24 i Ivarsboda, Bygdeå [101] . Död av bröstfeber 1803-10-08 i Ivarsboda, Bygdeå [101] .
      4 Greta Kajsa Boström.   Född 1805-03-22 i Ivarsboda, Bygdeå [101] . Död 1835-03-02 i Sävar, Sävar (Väbo) [11] . Gift [101] .
med Jonas Nilsson. Bonde i Sävar 1
Född 1807-05-28 i Sävar, Umeå lfs [101] .
Död 1876-08-21 i Sävar by, Sävar [101] .
Ättlingar
      4 Anders Larsson Boström.   Född 1806-10-09 i Ivarsboda, Bygdeå [101] . Död 1872-07-03 i Holmön (Väbo) [101] . Gift 1839-05-12 i Holmön (Väbo) [101] .
med Brita Kristina Johansdotter. Född 1804 [103] .
Död 1866-05-16 i Holmön (Väbo) [101] .
Ättlingar
      4 Lars Petter Boström.   Född 1809-03-05 i Ivarsboda, Bygdeå [101] . Död 1867-12-30 i Ytterboda, Sävar [101] . Bonde i Ytterboda
Gift 1839-01-01 i Sävar [101] .
med Ulrika Nilsdotter. Född 1821-08-19 i Ytterboda, Umeå lfs [101] .
Död 1888-02-23 i Ytterboda, Sävar [101] .
Ättlingar
      4 Mattias Boström.   Född 1812-05-02 i Ivarsboda, Bygdeå [101] . Död 1812-09-21 i Ivarsboda, Bygdeå [101] .
      4 Brita Magdalena Boström.   Född 1813-09-12 i Ivarsboda, Bygdeå [101] . Död 1901-01-07 i Holmön (Väbo) [101] . Barnlös [104] .
Gift 1840-08-30 i Holmön (Väbo) [101] .
med Per Gustaf Holmqvist. Bonde i Holmön
Levde från 1850 till 1863 i Holmön (Väbo) [105] .
Levde som fattighjon 1890 i Holmön (Väbo) [106] .
Född 1818-04-12 i Holmön (Väbo) [107] .
Död 1902-07-09 i Holmön (Väbo) [108] .
Levde från 1850 till 1863 i Holmön (Väbo) [105] .
Levde som fattighjon 1890 i Holmön (Väbo) [106] .
      4 Maria Johanna Boström.   Född 1816-06-03 i Ivarsboda, Bygdeå [101] . Troligen hon död som ogift strykerska 1893-10-30 i Stockholm [109] . Piga i Härnösand stad (Ånge) [110] .
Född 1816-03-06 [110] .
      4 Anna Charlotta Boström.   Född 1819-07-10 i Ivarsboda, Bygdeå [101] . Död 1821-06-01 i Ivarsboda, Bygdeå [101] .
      4 Maria Helena Boström.   Född 1821-08-21 i Ivarsboda, Bygdeå [101] . Död av magsjuka 1823-10-?? i Ivarsboda, Bygdeå [101] .
    3 Jonas Eriksson.   Född 1780-07-10 i Sävar, Umeå landsförs (Väbo) [11] . Död 1780-07-14 i Sävar, Umeå landsförs (Väbo) [11] .
    3 Erik Eriksson Österlund.   Född 1784-08-23 i Sävar, Umeå landsförs (Väbo) [11] . Död 1809-09-13 i Sävar, Umeå landsförs (Väbo) [11] . Bruksarbetare i Sävar, Umeå landsförs (Väbo).
Gift.
med Brita Greta Samuelsdotter. Född 1786-03-02 i Gunnismark, Umeå landsförs (Väbo) [11] .
Död 1861-12-24 i Tålsmark, Umeå landsförs (Västerbotten) [11] .
    3 Emanuel Eriksson.   Född 1792-12-06 i Sävar, Umeå landsförs (Väbo) [11] . Död 1798 i Sävar, Umeå landsförs (Väbo) [111] .
    3 Brita Margareta Eriksdotter.   Född 1795-09-09 i Sävar, Umeå landsförs (Väbo) [11] . Död 1796 i Sävar, Umeå landsförs (Väbo) [111] .
  2 Per Jonsson.   Född 1754-10-11 i Sörböle, Umeå lfs [112] .
  2 Jonas Jonsson.   Född 1757-07-08 i Sörböle, Umeå landsförs (Väbo) [11] .
  2 Anders Jonsson Söderström.   Född 1758-09-23 i Sörböle, Umeå landsförs (Väbo) [11] . Gift 1788-11-27 i Umeå landsförsamling (Väbo) [11] .
med Kristina Nilsdotter. Född 1768-05-19 i Ström, Umeå landsförs (Väbo) [11] .
  2 Emanuel Jonsson.   Född 1761-01-01 i Sörböle, Umeå landsförs (Väbo) [11] . Död 1811-07-29 i Sävar, Umeå landsförs (Väbo) [11] .
  2 Helena Jonsdotter.   Född 1764-04-15 i Sörböle, Umeå landsförs (Väbo) [11] . Gift 1800-06-?? i Umeå landsförsamling (Väbo) [11] .
med Erik Sundqvist. Född 1763 [11] .
Skräddare 1812 i Strömbäck, Umeå landsförs (Väbo) [113] .
Skräddare från 1815 till 1820 i Innertavle, Umeå landsförs (Väbo) [114] .
    3 Nils Petter Sundqvist.   Född 1801-06-06 i Innertavle, Umeå landsförs (Väbo) [11] . Död 1804 i Innertavle, Umeå landsförs (Väbo) [11] .
    3 Erik Emanuel Sundqvist.   Född 1803-01-09 i Prästbordet, Umeå landsförs (Väbo) [11] . Död 1824-06-06 i Innertavle, Umeå landsförs (Väbo) [11] .
    3 Maria Kristina Sundqvist.   Född 1804-12-11 i Ström, Umeå landsförs (Väbo) [11] . Död omkring 1811 i Strömbäck, Umeå landsförs (Väbo) [113] .
  2 Maria Jonsdotter Söderström.   Född 1765-04-13 i Sörböle, Umeå landsförs (Väbo) [11] . Död 1802 i Stöcksjö, Umeå landsförs (Väbo) [115] . Gift 1792-11-27 i Umeå landsförsamling (Väbo) [11] .
med Erik Eriksson Hedström. Skräddare i Stöcksjö, Umeå landsförs (Väbo) [115] .
Född 1767-12-25 i Degerfors, Umeå landsförs (Väbo) [11] .
Död 1809 i Stöcksjö, Umeå landsförs (Väbo) [11] .
    3 Erik Hedström.   Född 1793-09-14 i Stöcksjö, Umeå landsförs (Väbo) [11] . Död 1865-06-14 [11] .
    3 Magdalena Hedström.   Född 1794-11-01 i Stöcksjö, Umeå landsförs (Väbo) [11] . Död ogift 1881-01-09 i Godby, Arboga landsförsamling (Väsm) [61] . Flyttade 1860 från Stockholm till Godby, Arboga landsförsamling (Väsm) [116] .
Hyresgäst i Godby, Arboga landsförsamling (Väsm) [117] .
    3 Johan Eriksson.   Född 1795-12-26 i Stöcksjö, Umeå landsförs (Väbo) [11] .
    3 Eva Maria Hedström.   Född 1798-03-11 i Stöcksjö, Umeå landsförs (Väbo) [11] . Död ung.
    3 Maria Kristina Hedström.   Född 1799-06-22 i Stöcksjö, Umeå landsförs (Väbo) [11] . Död 1881-01-14 i Godby, Arboga landsförsamling (Väsm) [61] . Flyttade 1811 från Stöcksjö, Umeå landsförs (Väbo) till Degerfors (Väbo) [118] .
Flyttade 1837 från Arboga stadsförsamling (Väsm) till Klockargården, Arboga landsförsamling (Väsm) [119] .
Levde 1846 i Klockargården, Arboga landsförsamling (Väsm) [119] .
Levde 1856 i Klockargården, Arboga landsförsamling (Väsm) [120] .
Hyresgäst från 1860 i Godby, Arboga landsförsamling (Väsm) [116] .
Hyresgäst i Godby, Arboga landsförsamling (Väsm) [117] .
Hyresgäst i Godby, Arboga landsförsamling (Väsm) [121] .
Barnlös [122] .
Gift 1837-07-27 i Arboga stadsförsamling (Väsm) [122] .
med Jan Fredrik Norling. Organist i Klockargården, Arboga landsförsamling (Väsm) [122] .
Född 1806-06-07 i Arboga stadsförsamling (Väsm) [122] .
Död 1840-01-24 i Klockargården, Arboga landsförsamling (Väsm) [61] .
    3 Jonas Gustaf Hedström.   Född 1800-12-27 i Stöcksjö, Umeå landsförs (Väbo) [11] .
    3 Katarina Charlotta Hedström.   Född 1802-08-08 i Stöcksjö, Umeå landsförs (Väbo) [11] . Död 1809 i Stöcksjö, Umeå landsförs (Väbo) [11] .
  2 Brita Kristina Jonsdotter.   Född 1767-09-14 i Sörböle, Umeå landsförs (Väbo) [11] . Död 1767 i Sörböle, Umeå landsförs (Väbo) [11] .
  2 Abraham Jonsson.   Född 1769-11-18 i Sörböle, Umeå landsförs (Väbo) [11] .
1 Per Andersson Wimmerfelt.   Född 1725-09-05 i Långviken, Umeå landsförs (Väbo) [1] . Död av slag 1799-09-29 i Flurkmark, Umeå landsförs (Väbo) [123] . Dopvittnen: Hans Jonsson i Haddingen, As Larsson och hust i Tafvelsiön, Pig? Cherstin.
Soldat 1751-05-28 i Flurkmark, Umeå landsförs (Väbo) [124] .
Avsked 1779-06-14.
Föräldrarna dog då han var 7 år. Uppvuxen i Anders Mårtenssons familj i Tjälamark.
Gift 1751-04-?? i Umeå landsförsamling (Väbo) [5] .
med Anna Kristina Königsdotter. Född 1722-08-?? i Västerteg, Umeå landsförs (Väbo) [1] .
Död av ålderdom 1807-06-06 i Flurkmark, Umeå landsförs (Väbo) [123] .
1 Anders Andersson.   Född 1729-04-13 i Långviken, Umeå landsförs (Väbo) [1] . Soldat Oppman 1751-02-28 i Långviken, Umeå landsförs (Väbo) [2] .
Dopvittnen: Comminister Lindahl och dess hustru, dr Pär och pig Ingrid.
Gift 1750-09-15 i Umeå landsförsamling (Väbo) [11] .
med Maria Persdotter. Född 1731-11-01 i Botsmark, Umeå landsförs (Väbo) [11] .
Möjligen dotter till Per Persson Nystedt.
Möjligen dotter till Per Persson Nystedt.
1 Abraham Andersson.   Född 1732-06-28 i Långviken, Umeå landsförs (Väbo) [125] . Död 1747-02-?? i Långviken, Umeå landsförs (Väbo) [11] . Dopvittnen: Comminister Modin dess svärfader, pigan Anna och Olof Måns dotter Anna i Långviken.

Källor

 1. C:1
 2. Kenneth Mossberg
 3. Lycksele F:1 (1778-1831) s 44
 4. Rune Forsgren
 5. C:2
 6. Lycksele F:1 (1778-1831) s 24
 7. Umeå landsförsamling (AC) C:2 (1736-1756) Bild: 70 Sida: 124
 8. FTDNA kit 666155 Anna-Karin Bohman
 9. Annan mtDNA haplogrupp
 10. Sven-Erik Fahlesson
 11. Databas Kråken 11A
 12. Hernösands stifts herdaminne
 13. Släktföreningen Lindahl
 14. Lycksele C:2 (1778-1813) s 129
 15. Lycksele F:1 (1778-1831) s 167
 16. Thea Hälleberg (2002)
 17. Kråken 11A
 18. Lycksele C:1 (1702-1777) s70
 19. Lycksele F:2 (1832-1872) 27/110
 20. Lycksele C:1 (1702-1777) 93/261
 21. Lycksele C:1 (1702-1777) s84
 22. Lycksele F:2 (1832-1872) 7/110
 23. Lycksele C:1 (1702-1777) s75
 24. Lycksele C:1 (1702-1777) s73
 25. Lycksele F:2 (1832-1872) 35/110
 26. Lycksele C:2 (1778-1813) bild 158/175
 27. Degerfors AI:3 (1825-1835) s 169
 28. Degerfors AI:6b (1848-1857) s 361
 29. Degerfors B:1 (1822-1856) bild 10/51
 30. Degerfors AI:5a (1843-1847) s 274
 31. Degerfors AI:6b (1848-1857) s 328
 32. Lycksele C:2 (1778-1813) s66
 33. Lycksele F:2 (1832-1872) 48/110
 34. Lycksele AI:9 (1839-1845)
 35. Åsele AI:2 (1781-1802) s210
 36. Lycksele F:2 (1832-1872) 28/110
 37. Lycksele C:3 (1813-1831) s89
 38. Lycksele C:3 (1813-1831) s110
 39. FTDNA
 40. Lycksele F:1 (1778-1831) s 163
 41. Lycksele C:2 (1778-1813) (Genline bild 78/175)
 42. Lycksele AI:8 (1829-1838) s 10; Lycksele F:2 (Genline bild 16/110)
 43. Lycksele F:2 (Genline bild 16/110)
 44. Lycksele AI:7 (1817-1828) s 5
 45. Lycksele AI:8 (1829-1838) s 10
 46. Kjell-Åke Lundström, Lars-Olof Delsing
 47. Agneta Olofsson
 48. Umeå lfs AI:8 (1778-1786) sid 67
 49. Kenneth Mossberg; Agneta Olofsson
 50. Umeå landsförsamling AI:7 (1768-1777) s 66
 51. Nordmaling AI:4 (1785-1794) s 215
 52. Tyko Lundkvist
 53. Umeå lfs AI:15c (1841-1847) s 1308
 54. Umeå lfs AI:13c (1829-1834) s 1129, AI:14c (1834-1840) s 1371, AI:15c (1841-1847) s 1308, AI:16c (1848-1854) s 1396, AI:17c (1855-1861) s 1537, AI:18d (1862-1868) s 1577
 55. Umeå lfs AI:13c (1829-1834) s 1127
 56. Bjurholm AI:2 (1827-1834) s 111
 57. Gullmaj Sandberg
 58. Umeå lfs AI:11a (1811-1820) s 204, AI:12a (1821-1828) s 304, AI:13a (1829-1834) s 351
 59. Umeå lfs AI:11a (1811-1820) s 204
 60. Umeå lfs AI:13a (1829-1834) s 351
 61. Sveriges dödbok
 62. Umeå landsförsamling (AC) AI:16b (1848-1854) Bild: 121 Sida: 339
 63. Umeå landsförsamling (AC) AI:17a (1855-1861) Bild: 348 Sida: 337
 64. Folkräkningen 1870
 65. Umeå lfs AI:15a (1841-1847) s 487
 66. Umeå lfs AI:11a (1811-1820) s 206, AI:12a (1821-1828) s 308, AI:13a (1829-1834) s 355
 67. Umeå lfs AI:11a (1811-1820) s 206
 68. Umeå lfs AI:12a (1821-1828) s 308
 69. Nordmaling (AC, Y) AI:4 1785-1794 Bild 224 / Sida 215
 70. Nordmaling (AC, Y) F:1 (1750-1817) Bild: 74 Sida: 139
 71. Nordmaling (AC, Y) F:1 (1750-1817) Bild: 88 Sida: 166
 72. Nordmaling AI:3 (1775-1784) s 157
 73. Nordmaling (AC, Y) F:1 (1750-1817) Bild: 95 Sida: 180
 74. Sven-Erik Fahlesson; Sven-Erik Johansson
 75. Nordmaling AI:3 (1775-1784) s 157; C:2 (1745-1788) s 185
 76. Nordmaling (AC, Y) F:1 (1750-1817) Bild: 99 Sida: 188
 77. Umeå lfs AI:10a (1799-1810) s 76
 78. Umeå lfs AI:14c (1834-1840) s 1496
 79. Umeå landsförsamling (AC) AIIa:5 1895-1909 Bild 3790 / Sida 2067
 80. Umeå lfs AI:17c (1855-1861) s 1345
 81. Umeå lfs AI:17c (1855-1861) s 1345, AI:18c (1862-1868) s 1366, AI:19c (1869-1875) s 1393, AI:20c (1876-1885) s 1744
 82. Sven-Erik Johansson
 83. Umeå lfs AI:15a (1841-1847) s 487; Umeå lfs E:2 (1807-1826) 38/85
 84. Umeå lfs AI:13b (1829-1834) s 464
 85. Umeå lfs E:2 (1807-1826) 38/85
 86. Lars Brändström
 87. Umeå lfs AI:16a (1848-1854) s 459
 88. Umeå lfs AI:12a (1821-1828) s 394
 89. Befolkningen i Sverige 1860-1930
 90. Umeå lfs AI:14b (1834-1840) s 498
 91. Umeå landsförsamling (AC) AI:20b 1876-1885 Bild 53 / Sida 741
 92. Uno Sköld
 93. Folkräkningen 1880
 94. Kurt Sandberg
 95. Umeå landsförsamling E:2 (1807-1826) bild 53 av 85 dotterns vigselnotis)
 96. Umeå landsförsamling AI:10a (1799-1810) s 280, Databas Kråken 11A
 97. Umeå landsförsamling AI:10a (1799-1810) s 280
 98. Umeå landsförsamling E:2 (1807-1826) bild 53 av 85
 99. Kurt Sandberg, Databas Kråken 11A
 100. Staffan Bengtsson
 101. Kurt Andersson
 102. Umeå landsförsamling C:3 (1756-1782) s 258
 103. Holmön (AC) AI:2 1830-1850 Bild 23 / Sida 16
 104. Holmön (AC) AI:3 (1850-1863) Bild: 26 Sida: 20
 105. Holmön (AC) AI:3 1850-1863 Bild 26 / Sida 20
 106. Sveriges befolkning 1890
 107. Holmön (AC) AI:4 1864-1883 Bild 104 / Sida 27
 108. Holmön AII:1 (1896-1920) Bild 760 / Sida 60
 109. Söderskivan
 110. Härnösand AI:16 (1855-1863) s 193
 111. Umeå lfs AI:9 (1787-1798) s 438
 112. Tommy Andersson
 113. Umeå landsförsamling (AC) AI:11c 1811-1820 Bild 383 / Sida 1143
 114. Umeå landsförsamling (AC) AI:11c 1811-1820 Bild 105 / Sida 865
 115. Umeå lfs AI:10a (1799-1810) s 159
 116. Arboga landsförsamling (U) AIa:19a (1856-1866) Bild: 107 Sida: 87
 117. Arboga landsförsamling (U) AIa:21a (1873-1882) Bild: 449 Sida: 433
 118. Umeå lfs AI:11a (1811-1820) s 321
 119. Arboga landsförsamling (U) AIa:18b (1846-1855) Bild: 42 Sida: 236
 120. Arboga landsförsamling (U) AIa:19b (1856-1866) Bild: 91 Sida: 346
 121. Arboga landsförsamling (U) AIa:20a (1867-1872) Bild: 364 Sida: 359
 122. Arboga landsförsamling (U) AIa:17 (1835-1845) Bild: 242 Sida: 232
 123. C:4
 124. Lennart Andersson: Umebygdens soldater
 125. Umeå landsförsamling (AC) C:1 (1721-1735) Bild: 110 Sida: 124

Personregister       Ortsregister