Förfäder Daniel Andersson.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [1] . i Bure, Skellefteå (Väbo) [1] .
Bonde från 1539 till 1582 i Bure 1, Skellefteå (Väbo) [2] .
Bodde i fadersgården [3] .
med .
1 Anders Danielsson.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [1] . i Bure, Skellefteå (Väbo) [1] .
Bonde från 1583 till 1601 i Bure 1, Skellefteå (Väbo) [4] .
4 barn [1] .
Boor på fädernesgården 1601 [1] .
med .
  2 Per Andersson.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [1] . i Bure, Skellefteå (Väbo) [1] .
Bonde från 1599 till 1623 i Bure 1, Skellefteå (Väbo) [4] .
med .
    3 Olof Persson.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [1] .
    3 Sven Persson.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [1] .
    3 Kerstin Persdotter.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [1] .
    3 Daniel Persson.   Född 1594 i Bure 1, Skellefteå (Väbo) [4] . Död 1661 i Bure 1, Skellefteå (Väbo) [4] . Bonde från 1624 till 1661 i Bure 1, Skellefteå (Väbo) [5] .
Ej nämnd av Johan Bure [1] .
  2 Kerstin Andersdotter.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [1] . Gift med Bureättling [1] .
Gift.
med Lars Andersson. Född i Tuvan, Skellefteå (Väbo) [6] .
i Bergsbyn, Skellefteå (Väbo) [6] .
Bonde i Bergsbyn 3 från 1599 till 1617 i Bergsbyn 3, Skellefteå landsförs (Väbo) [7] .
2 barn [6] .
    3 Daniel Larsson.   Född i Bergsbyn, Skellefteå (Väbo) [1] . Upprepning
    3 Clemet Larsson.   Född i Bergsbyn, Skellefteå (Väbo) [1] . Upprepning
    3 Olof Larsson.   Född i Bergsbyn, Skellefteå (Väbo) [1] . Upprepning
    3 Josef Larsson.   Född i Bergsbyn, Skellefteå (Väbo) [1] . Upprepning
  2 Anna Andersdotter.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [3] . Inga barn [3] .
Gift.
med Lars Olofsson. i Risböle, Lövånger (Väbo) [3] .
Ej funnen i Ryssböle, Lövånger. Håkan Olofsson nämns 1595-1625. Han är troligen son till Olof Larsson. Lars Olofsson var troligen en bror till Håkan.
  2 Olof Andersson.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [3] . Gick i skola i Stockholm, där död [3] .
1 Brita Danielsdotter.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [3] . Om barnen anges att "3 läfua än" [3] .
Gift.
med Anund Persson. i Bergsbyn, Skellefteå (Väbo) [3] .
Bonde från 1597 till 1620 i Bergsbyn 1, Skellefteå (Väbo) [8] .
År 1620 betecknas han som utfattig och han har ingen ko. Hans styvson brukar hemmanet och har inte betalat någon skatt.” Denne styvson är troligen den Olof Andersson som skrivs för hemmanet 1621–1631 [8] .
  2 Kerstin Anundsdotter.   Född [3] .
  2 Malin Anundsdotter.   Född [3] .
  2 Olof Anundsson.   Född [3] .
1 Mariet Danielsdotter.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [3] . Hu: Mariet Måns i Kungzåra. öfuergaf hemmanet och gaf sigh medh sin förlammäde man i Eneköp. hospital [3] .
Gift.
med Måns Andersson. I Gamble Haga i Tillinge socken i Kungsåra (Johan Bure).
  2 Malin Månsdotter.   Född [3] . Hu. Malin Anderses i Gamble Haga i Tillinge S [3] .
Gift.
med Anders . Född [3] .
1 Jon Danielsson.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [9] . Död i pesten 1603 [10] . Herr Jon Danielsson i Kungzåra vid Eneköping [9] .
Kyrkoherde 1583 i Kungsåra (Väsm) [10] .
Bosatt i Kungsåra vid Enköping [9] .
Jonas Danielis hade warit Capellan i Husby då han hitkom 1583. Underskref Upsala mötes beslut 1593. Herr Jon predikade i prestmötet 1595. 1596 skulle han döpa Herr Swens barn i Ängsö, men kom icke, då "nobiles compatres" woro kallade. Fadren måste då döpa och Jonas "privatione dignus judicabatur." Omtalas i Cons. acter 1599. Död i pesten 1603. (Westerås stifts herdaminne af Joh. Fr. Muncktell, första delen)
med .
  2 Brita Jonsdotter.   Född i Kungsåra (Väsm) [9] .
  2 Daniel Jonsson.   Född i Kungsåra (Väsm) [9] .
  2 Karin Jonsdotter.   Född i Kungsåra (Väsm) [9] .

Källor

  1. Johan Bure, Släktbok s 173v (127)
  2. Lundström (1997) s 389
  3. Johan Bure, Släktbok s 174 (128)
  4. Lundström (1997) s 391
  5. Lundström (1997) s 392
  6. Johan Bure, Släktbok s 149v (83)
  7. Lundström (1997) s 349
  8. Lundström (1997) s 348
  9. Johan Bure, Släktbok s 174v (129)
  10. Westerås stifts herdaminne af Joh. Fr. Muncktell, första delen

Personregister       Ortsregister