Förfäder Anna Andersdotter.   Född i Kåge, Skellefteå (Väbo) [1] . Död 1583-04-30 [2] . Född i Kåge, Skellefteå (Väbo) [3] .
Nämnd från 1569 till 1577 i Storkåge 1, Skellefteå landsförs (Väbo) [4] .
Hade tio barn.
Gift.
med Anders Olofsson. Kyrkoherde i Skellefteå
Född 1512-03-03 i Uppsala [5] .
Död 1569-03-03 i Skellefteå [5] .
Nämnd från 1550 till 1569 i Storkåge 1, Skellefteå landsförs (Väbo) [4] .
1 Karin Andersdotter.   Född i Skellefteå (Väbo) [3] . Horum relatrix 1601 [3] .
Gift.
med Anders Silboe. Länsman i Tuvan, Skellefteå (Väbo) [3] .
Anders Olofsson Silbo ägare från 1557 till 1584 i Tuvan 3 Hällom, Skellefteå (Väbo) [6] .
  2 Margareta Andersdotter.   Född i Tuvan, Skellefteå (Väbo) [3] . Hon wart intet ächta ty fad(re)n vndkom [3] .
Om barnen: 5 dödhe thesse 7 lefde 1601 [3] .
Gift.
med Jon Jonsson. i Ursviken, Skellefteå (Väbo) [3] .
Bonde 1571 och från 1578 till 1608 i Innerursviken 2, Skellefteå (Väbo) [7] .
    3 Per Jonsson.   Född i Ursviken, Skellefteå (Väbo) [3] .
    3 Josef Jonsson.   Född i Ursviken, Skellefteå (Väbo) [3] .
    3 Anders Jonsson.   Född i Ursviken, Skellefteå (Väbo) [3] .
    3 Maria Jonsdotter.   Född i Ursviken, Skellefteå (Väbo) [3] .
    3 Abraham Jonsson.   Född i Ursviken, Skellefteå (Väbo) [3] . Bonde från 1607 till 1649 i Innerursviken 2, Skellefteå (Väbo) [7] .
    3 Olof Jonsson.   Född i Ursviken, Skellefteå (Väbo) [3] .
    3 Anders Jonsson.   Född i Ursviken, Skellefteå (Väbo) [3] .
  2 Anna Andersdotter.   Född i Tuvan, Skellefteå (Väbo) [8] . Gift med Bureättling [8] .
Gift.
med Sven Olofsson. Rådman i Uppsala [8] .
Född i Yttervik 7 Båtvik, Skellefteå (Väbo) [9] .
Död 1603 i Uppsala [8] .
Gift med Bureättling [10] .
    3 Malin Svensdotter.   Född i Uppsala [8] . Gift.
med Per Olofsson. i Uppsala [8] .
      4 Karin Persdotter.   Född i Uppsala [8] .
      4 Olof Persson.   Född i Uppsala [8] . Död i Uppsala [8] .
      4 Sara Persdotter.   Född i Uppsala [8] . Död i Uppsala [8] .
    3 Margareta Svensdotter.   Född i Uppsala [8] . Gift.
med Erik Persson. i Uppsala [8] .
      4 Per Eriksson.   Född i Uppsala [8] .
      4 Zakarias Eriksson.   Född i Uppsala [8] .
      4 Abraham Eriksson.   Född i Uppsala [8] .
      4 Johan Eriksson.   Född i Uppsala [8] . Död i Uppsala [8] .
      4 Sven Eriksson.   Född i Uppsala [8] . Död i Uppsala [8] .
    3 Anna Svensdotter.   Född i Uppsala [8] . Född i Uppsala [9] .
Gift.
med Johan Larsson. I Canzelijet än 1613 [8] .
Hu Anna Johan Larssons i Hofrätten i Stockholm [9] .
      4 Anna Johansdotter.   Född i Stockholm [8] . Född i Stockholm [9] .
med Hans Stålbom. Född [9] .
Borgmästare från 1649 till 1661 i Kristinestad, Finland [11] .
      4 Lars Johansson.   Född i Stockholm [8] . Död i Stockholm [8] .
      4 Lars Johansson.   Född i Stockholm [8] . Död i Stockholm [8] .
  2 Elisabet Andersdotter.   Född i Tuvan, Skellefteå (Väbo) [8] . 10 barn [8] .
Gift.
med Per Jakobsson. i Bergsbyn, Skellefteå (Väbo) [8] .
Bonde från 1585 till 1620 i Bergsbyn 4, Skellefteå (Väbo) [12] .
    3 Anders Persson.   Född i Bergsbyn, Skellefteå (Väbo) [8] .
    3 Olof Persson.   Född 1581 i Bergsbyn 4, Skellefteå (Väbo) [12] . Bonde från 1610 till 1649 i Bergsbyn 4, Skellefteå (Väbo) [12] .
Född i Bergsbyn, Skellefteå (Väbo) [8] .
    3 Anna Persdotter.   Född i Bergsbyn, Skellefteå (Väbo) [8] .
  2 Olof Andersson.   Född i Tuvan, Skellefteå (Väbo) [8] . i Tuvan, Skellefteå (Väbo) [8] .
Bonde från 1585 till 1632 i Tuvan 3 Hällom, Skellefteå lfs [6] .
med .
    3 Anna Olofsdotter.   Född i Tuvan, Skellefteå (Väbo) [8] .
    3 Brita Olofsdotter.   Född i Tuvan, Skellefteå (Väbo) [8] .
    3 Karin Olofsdotter.   Född i Tuvan, Skellefteå (Väbo) [8] .
    3 Anders Olofsson.   Född i Tuvan, Skellefteå (Väbo) [8] .
    3 Brita Olofsdotter.   Född i Tuvan, Skellefteå (Väbo) [8] .
  2 Lars Andersson.   Född i Tuvan, Skellefteå (Väbo) [8] . i Bergsbyn, Skellefteå (Väbo) [8] .
Bonde i Bergsbyn 3 från 1599 till 1617 i Bergsbyn 3, Skellefteå landsförs (Väbo) [13] .
2 barn [8] .
Gift.
med Kerstin Andersdotter. Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [14] .
Gift med Bureättling [14] .
    3 Daniel Larsson.   Född i Bergsbyn, Skellefteå (Väbo) [14] .
    3 Clemet Larsson.   Född i Bergsbyn, Skellefteå (Väbo) [14] .
    3 Olof Larsson.   Född i Bergsbyn, Skellefteå (Väbo) [14] .
    3 Josef Larsson.   Född i Bergsbyn, Skellefteå (Väbo) [14] .
  2 Josef Andersson.   Född i Tuvan, Skellefteå (Väbo) [8] . Död [8] . Guldsmedsdräng [8] .
  2 Abraham Andersson.   Född i Tuvan, Skellefteå (Väbo) [8] . Guldsmed i Uppsala [8] .
Gift.
med Anna Larsdotter. Född i Vaksala (Uppl) [8] .
  2 Anders Andersson.   Född i Tuvan, Skellefteå (Väbo) [8] .
  2 Per Andersson.   Född i Tuvan, Skellefteå (Väbo) [8] . Död [8] .
  2 Hans Andersson.   Född i Tuvan, Skellefteå (Väbo) [8] .
  2 Malin Andersdotter.   Född i Tuvan, Skellefteå (Väbo) [15] . Gift med Bureättling [15] .
Gift.
med Herman Olofsson. ”Hu: Malin Hermans (af Bureätt) #”. Ovanför Malins namn står siffran tolv, som indikerar att hon var den tolfte födde i syskonskaran. Johan Bure har i efterhand lagt till vid Hermans namn: ”Olsons p sonesons”. Möjligen ska tillägget förstås som att Malin varit första gången gift med Herman Olofsson och andra gången med en Per Sonesson. Det verkar dock av sammanhanget troligare att vad som avses är att Johan Bure hade fått höra att Herman Olofsson varit sonson till en viss Per.

(Johan Bures släktbok i autograf, fol. 150r (84))

    3 Gabriel Hermansson.   Född [15] .
    3 Olof Hermansson.   Född [15] .
    3 Karin Hermansdotter.   Född [15] .
  2 Daniel Andersson.   Född i Tuvan, Skellefteå (Väbo) [8] . Bonde från 1609 till 1649 i Bergsbyn 3, Skellefteå landsförs (Väbo) [13] .
Borta vid Pernau [8] .
1 Brita Andersdotter.   Född 1538-10-05 i Skellefteå (Väbo) [15] . Död 1565-09-13 [15] . Gift.
med Mickel . Herr i Skånela (Uppl) [15] .
Gift.
med Mats . Herr i Ärentuna (Uppl) [15] .
Död 1564-05-27 [16] .
  2 Lars Matsson.   Född i Ärentuna (Uppl) [15] . Död 1638 i Ärentuna (Uppl) [17] . Herr i Ärentuna (Uppl) [15] .
Kyrkoherde i Ärentuna (Uppl) [18] .
Ordinatus 1588-09-29 [16] .
Kom till Ärentuna 1597-05-28 [19] .
Han omnämns också i Johan Bures släktgren i autografen. Johan Bure har där lagt till följande kommentar om sitt andra gifte: ”gift andre resan med J Ingeborg Gyntesd. 25 Aug. 1526. Her Larses i Arent. Dotter d(otte)r.”

(Johan Bures släktbok i autograf, fol. 151r (86))
med .

    3 Brita Larsdotter.   Född 1590-08-25 i Ärentuna (Uppl) [15] . Död 1652 [20] . Gift.
med Gynte Erici Svinfot. Herr Gynte [15] .
Kyrkoherde i Söderby-Karl (Uppl) [18] .
Död 1628 i Söderby-Karl (Uppl) [18] .
      4 Olof Gyntesson.   Född i Söderby-Karl (Uppl) [15] . Död [15] .
      4 Abluna Gyntesdotter.   Född i Söderby-Karl (Uppl) [15] . Död [15] .
      4 Ingeborg Gyntesdotter.   Född i Söderby-Karl (Uppl) [15] . Död 1650 i Vårsätra, Bondkyrka sn, Uppland [21] . Född 1615-03-04 i Söderby-Karl (Uppl) [22] .
Gift med Bureättling [15] .
Gift 1636-08-25 [23] .
med Johan Bure. Riksantikvarie
Född 1568-03-25 i Berga prästgård, Åkerby (Uppl) [24] .
Död 1652-10-22 i Uppsala [25] .
Författare till Johan Bures släktbok.
Ättlingar
      4 Malin Gyntesdotter.   Född i Söderby-Karl (Uppl) [15] .
    3 Natanael Larsson.   Född 1592 i Ärentuna (Uppl) [15] . Död 1592-12-18 i Ärentuna (Uppl) [16] . Död i Ärentuna (Uppl) [15] .
    3 Anna Larsdotter.   Född 1595 i Ärentuna (Uppl) [15] . Död 1595-03-15 i Ärentuna [16] . Död [15] .
    3 Johannes Larsson.   Född 1597 i Ärentuna (Uppl) [15] . Död 1597-12-10 i Ärentuna (Uppl) [16] . Död [15] .
    3 Olaus Larsson.   Född 1600 i Ärentuna (Uppl) [15] .
    3 Elisabet Larsdotter.   Född 1601-04-21 i Ärentuna (Uppl) [15] .
    3 Anders Larsson Ehrendt.   Född 1603-10-30 i Ärentuna (Uppl) [15] . Död 1642-12-10 i Helsingfors stad, Nyland, Finland [26] . Räntmästare och borgmästare i Helsingfors stad, Nyland, Finland [15] .
    3 Sara Larsdotter.   Född 1605-11-12 i Ärentuna (Uppl) [15] .
    3 Margareta Larsdotter.   Född 1608-04-14 i Ärentuna (Uppl) [15] .
  2 Jakob Matsson.   Född i Ärentuna (Uppl) [15] .
  2 Anders Matsson.   Född i Ärentuna (Uppl) [15] . Död 1603 i Uppsala [15] . Stadsskrivare i Uppsala [15] .
med .
    3 Margareta Andersdotter.   Född i Uppsala [15] . Död i Uppsala [15] .
    3 Mats Andersson.   Född 1596-09-25 i Uppsala [16] . Kapten [18] .
Född i Uppsala [15] .
Capiten i Tyske feigden [15] .
    3 Brita Andersdotter.   Född i Uppsala [15] . Död i Uppsala [15] .
    3 Abraham Andersson.   Född i Uppsala [15] . Död i Uppsala [15] .
  2 Kerstin Matsdotter.   Född i Ärentuna (Uppl) [15] . med .
    3 Karin .   Född [15] . Gift.
med Erik Olofsson. Borgare i Uppsala [15] .
1 Malin Andersdotter.   Född 1541-01-29 i Uppsala [24] . Död 1580-09-27 i Vassunda (Uppl) [24] . Gift 1555-11-17 [24] .
med Tomas Matsson. Kyrkoherde i Åkerby, Uppland
Född i Nyland, Finland [27] .
Död 1570 i Åkerby (Uppl).
Gift.
med Olof Jonae. Herr Olof i Vassunda.
  2 Kristina Tomasdotter.   Född 1557-04-03 i Kåge, Skellefteå (Väbo) [24] .
  2 Brita Tomasdotter.   Född 1559-05-14 i Kåge, Skellefteå (Väbo) [24] . Död 1588 i Stockholm [24] . Gift.
med Henrik Fransson. Borgare i Stockholm [24] .
Född i Stockholm [28] .
Vintappare [18] .
    3 Urbanus Henriksson.   Född i Stockholm [24] .
    3 Franciscus Henriksson.   Född i Stockholm [24] .
    3 Margareta Henriksdotter.   Född 1587-03-05 i Stockholm [24] . Död i barnsäng 1610 [24] . Nils Arvidssons trolovade [24] .
Gift.
med Nils .
    3 Lukas Henriksson.   Född i Stockholm [24] .
  2 Sara Tomasdotter.   Född 1563-08-31 [24] . Död i pesten 1565-10-25 [24] .
  2 Margareta Tomasdotter.   Född 1565-06-01 [24] . Död 1580 [24] .
  2 Johan Bure.   Född 1568-03-25 i Berga prästgård, Åkerby (Uppl) [24] . Död 1652-10-22 i Uppsala [25] . Riksantikvarie
Författare till Johan Bures släktbok.
Gift 1591-08-22 [24] .
med Margareta Martini. Född 1572-01-14 i Uppsala [29] .
Gift 1636-08-25 [23] .
med Ingeborg Gyntesdotter. Född i Söderby-Karl (Uppl) [15] .
Död 1650 i Vårsätra, Bondkyrka sn, Uppland [21] .
Född 1615-03-04 i Söderby-Karl (Uppl) [22] .
Gift med Bureättling [15] .
    3 Hananias Bure.   Född 1592-09-05 i Stockholm [24] . Död 14 veckor gammal [24] .
    3 Azarias Bure.   Född 1593-09-13 i Stockholm [24] . Död 1596-12-13 i Uppsala [24] .
    3 Magdalena Bure.   Född 1596-04-14 i Uppsala [24] . Död 1626-07-17 [5] . Gift 1621-10-14 [30] .
med Jonas Benedicti Rudberus. Född 1594 [30] .
    3 Kristina Bure.   Född 1598-08-19 i Uppsala [24] . Död 1599-08-06 i Vassunda (Uppl) [31] .
    3 Katarina Bure.   Född 1601-01-22 i Uppsala [24] . Död 1678-12-24 i Uppsala [32] .
    3 Tomas Bure.   Född 1603-05-26 i Uppsala [24] . Död i pesten 1603-07-02 i Uppsala [33] .
    3 Johannes Bure.   Född 1605-05-06 i Uppsala [24] . Död 1627-05-06 i Darzewo (Darsow), Ostpreussen, Polen [5] .
    3 Margareta Johansdotter.   Född 1637-07-11 i Vårsätra, Bondkyrka sn, Uppland [23] . Upprepning
  2 Tomas Olofsson.   Född i Vassunda (Uppl) [24] . Död [24] .
  2 Jonas Olavi.   Född i Vassunda (Uppl) [23] . Död barnlös och ogift 1603 [27] . War sin faders Capellan [23] .
  2 Brita Olofsdotter.   Född i Vassunda (Uppl) [23] . Död [23] .
  2 Anna Olofsdotter.   Född i Vassunda (Uppl) [23] . Död [23] .
  2 Lars Olofsson.   Född i Vassunda (Uppl) [23] . Död [23] .
1 Daniel Andersson.   Född 1544-12-09 [23] . Kansliskrivare [23] .
Skrivare åt herr Pontus de la Gardie [34] .
Honom lärde min fader skriva [23] .
Honom lärde Iohannis Buraei fader skrifwa, ty han skref mächta wäl [35] .
1 Olaus Andreae.   Född 1546-05-16 i Skellefteå (Väbo) [23] . Död 1568-09-20 [23] . War prest lärd [23] .
1 Dordi Andersdotter.   Född 1548-05-31 i Skellefteå (Väbo) [23] . Död efter julen 1591 [36] . Gift.
med Per Erici Bergmannus. Herr i Almunge (Uppl).
Kyrkoherde i Almunge (Uppl) [18] .
  2 Brita Persdotter.   Född i Almunge (Uppl) [23] . Död [23] .
  2 Anna Persdotter.   Född i Almunge (Uppl) [23] . Död [23] .
  2 Anders Persson.   Född i Almunge (Uppl) [23] . Död [23] .
  2 Erik Persson Bureus.   Född i Almunge (Uppl) [23] . Död widh Hamburgh på en Herregård der han Instruerede ens Hermans söner i Hamburg, Tyskland [23] .
  2 Elin Persdotter.   Född i Almunge (Uppl) [36] . Gift.
med Jöran . Snickare i Uppsala [36] .
    3 Anders Jöransson.   Född i Uppsala [36] . Död [36] .
    3 Erik Jöransson.   Född i Uppsala [36] . Död [36] .
    3 Per Jöransson.   Född i Uppsala [36] . Död [36] .
  2 Anna Persdotter.   Född i Almunge (Uppl) [36] . Gift.
med Per . Borgare i Uppsala [36] .
Gift.
med Erik Persson. i Gränby, Almunge (Uppl) [36] .
    3 Per Persson.   Född i Uppsala [36] . Knekt [36] .
Nog barn [36] .
    3 Margareta Eriksdotter.   Född i Gränby, Almunge (Uppl) [36] . Gift.
med Nils . Kapellan i Ärentuna (Uppl) [36] .
Gift.
med Bengt Snickare. Borgare i Uppsala [36] .
Västgöte [36] .
      4 Karin Bengtsdotter.   Född 1639 i Uppsala [36] .
  2 Henrik Persson.   Född i Almunge (Uppl) [36] . Död 1603 [36] . War gift [36] .
  2 Margareta Persdotter.   Född i Almunge (Uppl) [36] . Död [36] .
  2 Johannes Persson.   Född i Almunge (Uppl) [36] . Laxfogde 1612 i Kiminge (Kiiminki), Norra Österbotten, Uleåborgs län, Finland [36] .
Gift.
med Svensdotter. Född [36] .
    3 Dordi Johansdotter.   Född [36] .
  2 Petrus Persson.   Född i Almunge (Uppl) [36] . Död [36] .
1 Elisabet Andersdotter.   Född 1549-09-06 i Skellefteå (Väbo) [36] . Död efter solens nedergång 1597-10-09 i Själevad (Ånge) [37] . Gift.
med Engelbert Laurentii. Präst i Säbrå (Ånge) [36] .
Kyrkoherde i Själevad (Ånge) [38] .
Kyrkoherde i Luleå landsförsamling (Nobo) [39] .
Född 1542 i Säbrå (Ånge) [40] .
Död 1621 i Luleå landsförsamling (Nobo) [41] .
  2 Anders Bure.   Född 1571-08-14 i Säbrå (Ånge) [36] . Död 1646 [42] . Kanslisekreterare, Diplomat, Kartograf, Krigsråd, Generalmatematiker, Adelsman [18] .
Sekreterare [37] .
I konung Carls kansli [36] .
”Nobilitat(us)”, dvs adlad [36] .
Adlad 1624-05-10 [43] .
Gift 1604-10-21 [43] .
med Kerstin Knutsdotter Krabbe. Levde änka 1647 [44] .
Levde änka 1647 [44] .
    3 Andreas Bure.   Född 1606-10-02 [36] . Ogift ihjälskjuten av sin löjtnant efter 1629-07-19 [43] . Major i fransk tjänst
Student 1621-10-?? i Uppsala [43] .
    3 Johannes Bure.   Född [36] . Död 1644-11-19 [43] . Levde utan tjänst
Gift 1637-01-01 [43] .
med Brigitta Tott af Skedebo. Född 1603 [43] .
Död 1679 [43] .
      4 Anders Bure.   Född 1640-10-21 [43] . Död 1656-09-26 i Uppsala [43] .
      4 Erik Bure.   Död omkring 1707 [43] . Major och överjägmästare
Gift.
med Brita Planting-Gyllenbåga. Död 1674 [43] .
Gift.
med Maria Hedvig Buxhövden.
Ättlingar
      4 Sofia Bure.   Möjligen dotter (Elgenstierna).
      4 Kristina Bure.   Född 1644-07-13 [43] . Död 1698-11-18 [43] . Gift 1660 [43] .
med Gustaf Hjulhammar. Överstelöjtnant och jägmästare
Född 1630 [43] .
Död 1712 [43] .
  2 Lars Bure.   Född 1573-08-29 i Säbrå (Ånge) [36] . Död 1612 i Riddarholmen (Uppl) [45] . Kapellan i Vidbo (Uppl) [36] .
Herr i Klöstret i Stockholm [46] .
Kyrkoherde i Riddarholmen (Uppl) [36] .
Död samt och sin hustru sam(m)a år 1612 [37] .
Gift.
med Märta Eriksdotter. Född [45] .
Död 1612 i Riddarholmen (Uppl) [37] .
    3 Lisbet Bure.   Född i Själevad (Ånge) [36] . Gift.
med Lars Gudmundsson. i Onsike, Skogs-Tibble (Uppl) [36] .
    3 Engelbrekt Bure.   Född 1603 i Värmdö (Uppl) [36] . Död 1603 i Värmdö (Uppl) [36] .
    3 Cecilia Bure.   Född 1603 i Värmdö (Uppl) [36] . Död 1603 i Värmdö (Uppl) [36] .
    3 Cecilia Bure.   Född i Värmdö (Uppl) [36] . Död 1663-11-04 [45] . Född 1603-11-23 i Värmdö (Uppl) [45] .
Gift.
med Jöran Lilja (Stiernhielm). Född [36] .
    3 Lars Bure.   Född [36] . Död [36] .
    3 Engelbrekt Bure.   Född 1607 i Tärf [36] .
  2 Jonas Bure.   Född 1575-11-16 i Säbrå (Ånge) [38] . Död 1655-02-26 i Stockholm [43] . Sekreterare [38] .
Kanslisekreterare, Diplomat, sekreterare i Riksarkivet, Custos archivi, Genealog, Adelsman [18] .
I konung Karls kansli [38] .
Adlad 1624-05-10 [43] .
Gift 1614-01-02 i S:t Nikolai, Stockholm, (Uppl) [43] .
med Anna Bagge af Boo. Död 1626-11-03 [43] .
    3 Jonas Bure.   Född 1615-09-23 [43] . Död 1686-09-08 [43] . Assessor
Född [38] .
Gift 1649-10-10 [43] .
med Märta Bonde. Född 1626 på Säckestad, Trästena sn, Västergötland [43] .
Död på Burvik, Knutby sn [43] .
Begravd 1705-03-21 i Knutby kyrka [43] .
      4 Jakob Bure.   Död 1709 [43] . Landshövding
Gift.
med Margareta Katarina Olivecrantz. Född tvilling 1666-03-14 [43] .
Död 1717-04-?? på Ulf- eller Olivehäll, nära Strängnäs [43] .
Ej rätt klock på slutet (Elgenstierna).
Ättlingar
      4 Anna Kristina Bure.   Född 1650 [43] . Död 1708 i Stockholm [43] . Gift 1672-12-29 i Stockholm [43] .
med Hans Clerck. Kungligt råd och president; friherre
Född 1639 [43] .
Död 1711 [43] .
Begravd i Vallentuna kyrka [43] .
      4 Gustaf Bure.   Född 1651 [43] . Död 1728-10-22 på Burvik, Knutby sn [43] . Kapten
Gift 1708-06-30 på Länna, Almunge sn [43] .
med Beata Rålamb. Född 1677-08-18 i Stockholm [43] .
Död 1716-06-05 [43] .
Ättlingar
      4 Jonas Bure.   Död ogift i Stralsund, Tyskland [43] . Löjtnant vid överste Makeléers regemente
Student 1662-10-18 i Uppsala [43] .
      4 Filip Bure.   Född 1659-09-15 [43] . Sköt av våda ihjäl sig på jakt 1680-09-15 [43] . till Burvik och Grundralöf.
Fänrik vid Kalmar regemente 1679 [43] .
      4 Karin Bure.   Levde 1678 [43] .
      4 Ingrid Bure.   Levde 1678 [43] .
      4 Margareta Bure.   Född 1666-02-18 [43] . Död ogift 1753-08-21 i Rasbo sn, Uppland [43] .
      4 Elisabet Bure.   Född 1660 [43] . Död 1740-07-05 i Vidbo sn [43] . Gift 1684-01-06 på Burvik, Knutby sn [43] .
med Bengt Kafle. Död 1715 [43] .
    3 Jakob Bure.   Född [38] . Död som barn [43] . Död [38] .
    3 Anna Bure.   Född 1620 [47] . Död 1694-04-23 i Stockholm [47] . Filia född [38] .
Gift 1639 [47] .
med Karl Silfversparre. Överste
Född 1614 [47] .
Död 1671 [47] .
    3 Elisabet Bure.   Född 1624 [47] . Död 1705 [47] . Gift sannolikt 1644-45 med sin faders kusin, landshövdingen Johan Gerhardsson, adlad Graan, nr 336, i hans 2:a gifte [47] .
Gift omkring 1645 [48] .
med Johan Graan. Landshövding i Öster- och Västerbotten från 1653 till 1679.
Död 1679 [44] .
Adlad Graan till Årsta i Turinge och Stora Väsby i Almunge (Ingvar Dahl i Anbytarforum 1999).
  2 Olof Bure.   Född 1578-09-02 i Säbrå (Ånge) [38] . Död 1655-12-13 i Åbo, Finland [43] . Doctor Medicinae 1611-07-04 [38] .
Adlad 1621-06-24 [43] .
Gift 1612-12-08 i S:t Nikolai, Stockholm, (Uppl) [43] .
med Elisabet Bagge af Boo. Död 1661-12-?? i Stockholm [43] .
Begravd 1662-08-24 i Stockholm [43] .
Ringning 1661-12-20 i Stockholm [43] .
    3 Jakob Bure.   Född [38] . Död ung, före fadern [43] . Död [38] .
    3 Elisabet Bure.   Född 1615-01-23 Bolltorp, Skönberga (Östg) [43] . Begravd 1680-10-10 i Åbo domkyrka, Finland [43] . Född [38] .
Gift 1635 [43] .
med Johan Munck af Fulkila. Vice president
Född 1614-01-19 [43] .
Död 1663-05-06 [43] .
      4 Elisabet Munck af Fulkila.   Född 1643-01-19 i Åbo, Finland [43] . Död 1699-02-23 [43] . Gift.
med Bernhard Rehbinder. Överste, friherre
Född 1639-07-04 [43] .
Död 1705-07-09 [43] .
Ättlingar
    3 Märta Bure.   Född [38] . Död [38] .
    3 Kristina Bure.   Född 1618 [43] . Död 1695-05-08 på Gladö, Huddinge sn, Södermanland [43] . Född [38] .
Gift 1636 [43] .
med Sven Svensson Svart. Kapten och häradshövding i Pikkis [49] .
Född 1606-01-13 i Gladö, Huddinge sn [49] .
Död 1688-01-27 i Gladö, Huddinge sn [49] .
      4 Maria Svart.   Född 1647-03-06 i Åbo, Finland [49] . Död 1701-07-12 i Visby [49] . Gift [49] .
med Gustaf Adolf von der Osten gennant Sacken. Överstelöjtnant, landshövding, friherre
Född 1636-02-02 i Korssäter, Västra Husby sn [49] .
Död 1716-02-10 i Lagerlunda, Kärna sn [49] .
Ättlingar
    3 Maria Bure.   Född 1622 [43] . Död 1682-11-13 [43] . Gift 1648-10-17 [43] .
med Johan Andersson Lenaeus. Krigsråd, ingenjör, generalkvartersmästare
Död 1674-02-08 i S:t Nikolai, Stockholm, (Uppl) [49] .
Adlad Wärnschöld.
      4 Jakob Wärnschöld.   Född 1664-01-17 [49] . Död 1731-01-17 [49] . Kornett vid Östgöta kavalleriregemente
Gift 1692-07-12 [49] .
med Elisabet von der Osten gennant Sacken. Friherrinna
Född 1671-01-21 i Fullerstad, Skönberga sn [49] .
Död 1705-05-24 i Tomtaholm, Drothems sn [49] .
Ättlingar
    3 Anna Bure.   Född 1624-06-14 [47] . Död 1690-09-29 [47] . Född [38] .
Gift 1647-09-19 [43] .
med Johan Hulshorst. Landshövding
Gift 1680-06-27 i Stockholm [43] .
med Henrik Rehbinder. Generalmajor, friherre
Född 1604-10-08 i Livland [43] .
Död 1680-10-30 [43] .
  2 Malin Engelbrektsdotter Bure.   Född 1581-10-01 i Säbrå (Ånge) [38] . I Nora och Själevad (Johan Bure).
Gift.
med Zackarias Jonae. Herr i Själevad (Ånge) [38] .
Kyrkoherde från 1609 till 1613 i Nora (Uppl) [38] .
Kyrkoherde från 1613 till 1638 i Själevad (Ånge) [50] .
    3 Johannes Zackariasson Bure.   Född 1598-04-06 i Själevad (Ånge) [37] . Född 1598 i Själevad (Ånge) [38] .
    3 Jonas Zackariae Bure.   Född 1599-08-16 i Själevad (Ånge) [37] . Präst, Kaplan, Kyrkoherde [18] .
Kyrkoherde från 1651 till 1655 i Gudmundrå (Ånge).
Född 1599 i Själevad (Ånge) [38] .
    3 Lisbet Zackariadotter Bure.   Född 1601-09-07 i Själevad (Ånge) [37] . Född 1600 i Själevad (Ånge) [38] .
Gift.
med Olof Abrahamsson Gene. Borgmästare i Härnösand stad (Ånge) [51] .
    3 Malin Zackariadotter Bure.   Född 1604-09-01 i Själevad (Ånge) [37] . Död 1675 [52] . Född 1604 i Själevad (Ånge) [38] .
Ej död (herdaminnet har fel) 1689 [52] .
Gift omkring 1625 [53] .
med Olaus Petri Niurenius. i Gävle [54] .
Kyrkoherde
Född omkring 1580 i Njurunda prästgård [55] .
Död 1645-09-24 i Umeå landsförsamling (Väbo) [55] .
I Bygdéns herdaminne anges om honom bland kyrkoherdar i Umeå bland annat följande: ”f.<ödd> i Njurunda prästgård, äldste son till khden därst.<ädes>, sedermera prosten Petrus Olai Gestricius i Umeå Födelseåret uppgifves vara 1580. Han inskrefs som stud. vid Upsala univ. 1599 och uppflyttades i astronomiska klassen 4 okt. 1604, begaf sig sedan till utlandet och blef inskrifven vid universitetet i Helmstedt 15 okt. 1605 på samma gång som sin landsman Dominicus Olai Arnæsius samt promoverades där till fil. mag. 1607. Efter ett kortare uppehåll vid Greifswalds univ. lät han immatrikulera sig vid univ. i Wittenberg 27 okt. s. å. Omkring 1611 torde han ha fått anställning vid Gefle skola, blef 1615 dess rektor och tillika förste prebendepastor i Hille församling. Såsom sådan var han följande år sin svärfader ärkebiskop P. Kenicius följaktig på en visitationsresa ända upp till Torneå. Sedan khde P. Rudbeckius tillkännagifvit sin afsikt att frånträda Umeå pastorat, insände församlingsborna 24 febr. 1618 en supplik, som af K. M:t remitterades till ärkebiskopen, hvilken i bref till rikskansleren Axel Oxenstierna 7 maj 1618 i anslutning till församlingens önskan hemställde, att för den händelse Rudbeckius framhärdade i sin mening ’M. Olaus rector scholæ Gefvaliensis, som är M. Petri son, fordom pastoris i Uma, må komma därtill, efter han hafver tjänt vid skolan öfver 6 år och församblingen eljest begärer honom, så är ock Uma en förnämlig försambling, och det tjänar vara en skickelig man både till lärdom och lefverne, som dit skulle förordnas’. Niurenius tillträdde pastoratet 1 maj 1619 Utn.<ämnd> till prost 1623 blef han en nitisk främjare af själavården ej blott inom moderförsamlingen utan äfven bland den underlydande lappmarkens befolkning Hans död inträffade 24 sept. 1645 helt oförmodadt efter en hård, häftig sjukdom, och han begrofs i landskyrkans kor under den sten han där låtit lägga öfver sina föräldrars grafställe. Bland hans jordiska kvarlefvor i den vid en omläggning af korets golf öppnade grafven fann man en röd sammetskalott och ett par mässingbågade glasögon. G. 1) m. Barbara Kenicia, dotter till ärkebiskop Petrus Kenicius, † omkr. 1622. 2) omkr. 1625 m. Magdalena (Malin) Zachrisdotter, dotter till prosten Zacharias Jonæ i Själevad. Barn i förra giftet 2 söner, i senare 7 söner och 3 döttrar. De antogo namnet Plantin.” (Bygdén (2004), d. 4, s. 214–216 - Urban Sikeborg: Johan Bures släktbok)
      4 Zackarias Plantin.   Död våren 1688 i Offerdal [56] . Prost och kyrkoherde i Offerdal
Gift.
med Anna Maria Pihl. Gift.
med Margareta Flodalin. Död 1692-10-20 [53] .
Ättlingar
      4 Margareta Olofsdotter Plantin.   Född 1627-09-30 i Umeå lfs [55] . Död 1701-05-12 i Anundsjö [56] . Gift.
med Petrus Jonae Linnerius. Kyrkoherde i Skellefteå
Född 1616 eller 1617 i Härnösand [56] .
Död 1656-10-27 i Skellefteå lfs [56] .
Gift.
med Olof Zachariae Anzenius. Kyrkoherde i Anundsjö
Född 1616 i Anundsjö [56] .
Död 1700-07-08 i Anundsjö [56] .
Ättlingar
      4 Nils Plantin.   Född 1629 i Umeå lfs [57] . Prost i Luleå lfs
Gift.
med Christina Steuchia. Född 1642 [58] .
Död i Sollefteå [53] .
Begravd 1718-12-?? [53] .
Ättlingar
      4 Andreas Plantin.   Född 1631 [56] . Död 1708 [56] . Auditör, häradshövding över Jämtland och Härjedalen, sist över södra Västerbotten
      4 Erik Plantin.   Död 1688. Kyrkoherde i Umeå
Gift.
med Anna Burman. Gift.
med Margareta Ivarsdotter Teet. Född omkring 1628 [59] .
Nämnd som änka 1693 [60] .
Ättlingar
      4 Magdalena Plantin.   Levde ännu 1657 [56] .
Gift.
med Nicolaus Martini. Kyrkoherde i Skellefteå
Ägde från 1638 till 1650 i Lund 4, Skellefteå (Väbo) [61] .
Ättlingar
      4 Olof Plantin.   Född omkring 1640 [56] . Död troligen 1689 i Nordmaling [56] . Skolmästare i Umeå stad, sedan kyrkoherde i Nordmaling
Gift.
med Brita Forselia.
Ättlingar
      4 Daniel Plantin.   Död 1711 i Stockholm [56] . Tullnär i Umeå 1681, räntmästare i Viborg
Gift.
med Anna Andersdotter Grubb.
    3 Margareta Zackariadotter Bure.   Född 1611-06-20 i Nora (Ånge) [37] . Född 1611 i Nora (Ånge) [38] .
  2 Anna Engelbrektsdotter.   Född [38] . Död 1583 i Säbrå (Ånge) [38] .
  2 Daniel Engelbrektsson.   Född 1586-07-26 i Säbrå (Ånge) [38] .
  2 Anna Engelbrektsdotter.   Född 1588-10-25 i Säbrå (Ånge) [38] . Gift.
med Axel Hansson. Tullnär i Västerås [37] .
Född [38] .
    3 Kerstin Axelsdotter.   Född [38] .
    3 Anders Axelsson.   Född [38] .
    3 Anna Axelsdotter.   Född [38] . Gift.
med Anders Israelsson. Född [38] .
    3 Elisabet Axelsdotter.   Född [38] . Gift.
med Erland Persson. Född [38] .
  2 Johannes Engelbrektsson.   Född 1591-07-07 i Säbrå (Ånge) [38] . Död 1612 [27] .
  2 Erik Engelbrektsson.   Född i Själevad (Ånge) [38] . Död [38] .
1 Andreas Andreae.   Född 1551-08-14 i Skellefteå [38] . Död 1589-06-04 i Uppsala [62] . Syssloman i Uppsala domkyrka [38] .
Död 1589-05-?? [38] .
Gift 1589-02-09 [62] .
med Sara Persdotter. Född i Stockholm [63] .
1 Sara Andersdotter.   Född 1544 i Skellefteå (Väbo) [38] . Död 1597-04-10 [38] . Gift.
med Olof Andreae. Herr i Norrbo (Häls) [38] .
Olaus Andreae var kyrkoherde från 1578 till 1628 i Norrbo (Häls).
1 Nils Andersson.   Född 1557-03-05 i Skellefteå [27] . Död 1596 eller 1597 i Kåge, Skellefteå lfs [27] . Skattebonde, riksdagsman, sexman [64] .
Bosatt i Kåge, Skellefteå lfs.
Ägare 1578-1598 i Storkåge 1, Skellefteå lfs [61] .
Gift.
med Sara . Ägare 1599-1600 i Storkåge 1, Skellefteå lfs [27] .
När Johannes Bureus besöker Skellefteå 1600-1601 får han upplysningar av hustru Sara (Ulf Lundström).
  2 Anna Nilsdotter.   Född i Storkåge 1, Skellefteå landsförs (Väbo) [38] . Hon skrivs i faderns gren av Bureätten som ”Hu Anna Olof Olofzso(n)s i Dig(er)byn #”. (Johan Bures släktbok i autograf, fol. 152r) Hon skrivs också i makens gren av Bureätten: ”Olof Olofzson i Digerbyn i Skell: #”. Under det gärdsgårdsliknande tecknet har Johan Bure angett hustruns Bure-härstamning genom att i en övre rad ange respektive generation med en bokstav och under varje generationsbokstav första bokstaven i anfaderns namn: generation ”b.”: ”A.”; generation ”c.”: ”I.”; generation ”d.”: ”A.”; generation ”e.”: ”A.”; generation ”f.”: ”N. Anderson >”; generation ”g”: ”Anna.” Den sistnämnda är alltså Olof Olofssons hustru Anna (Nilsdotter). Under den klammer som varit tänkt att redovisa barnen står endast bokstaven ”b”, placerat direkt under initialbokstaven för Anders Olofsson (generation b). (Johan Bures släktbok i autograf, fol. 200r) Johan Bure har gjort ett sent tillägg till redovisningen av Nils Anderssons i Kåge barn som han sedan strukit över med samma bläck: ”Hu: Nilsdotter Olof Olofzsons i Digerby. Han löste mig ur Kåge anno 1601 #”. Därunder: ”O • Mal. Olof. Jon. Olof • Härse verte fol. ”. Namnraden i slutet anger dopnamnen på Olof Olofssons förfäder tillbaka till Härse i Bure. (Johan Bures släktbok i autograf, fol. 152v) (Urban Sikeborg: Johan Bures släktbok)
Gift med Bureättling [38] .
Gift [27] .
med Olof Olofsson. Bonde i Degerbyn 5, Skellefteå (Väbo) [38] .
i Degerbyn, Skellefteå (Väbo) [65] .
Född i Myckle, Skellefteå (Väbo) [65] .
Bonde från 1595 till 1621 i Degerbyn 5, Skellefteå (Väbo) [66] .
Gift med Bureättling [65] .
    3 Anna Olofsdotter.   Född i Degerbyn 5, Skellefteå (Väbo) [38] . Gift.
med Mickel Eriksson. Komminister
Död 1646 i Storkåge 1, Skellefteå lfs [61] .
Nämnd 1622-1640 i del av i Degerbyn 5, Skellefteå lfs [61] .
Nämnd 1629-1646 i Storkåge 1, Skellefteå lfs [61] .
Komminister 1616-1646 i Skellefteå socken [61] .
    3 Lisbet Olofsdotter.   Född i Degerbyn 5, Skellefteå (Väbo) [38] .
    3 Nils Olofsson.   Född omkring 1601 i Degerbyn 5, Skellefteå (Väbo) [67] . Död 1684 i Degerbyn 5, Skellefteå (Väbo) [67] . Bonde från 1626 till 1673 i Degerbyn 5, Skellefteå (Väbo) [67] .
Nämnd 1623-1648 i del av i Degerbyn 5, Skellefteå (Väbo) [67] .
Nämnd 1649-1669 som ägare av hela i Degerbyn 5, Skellefteå (Väbo) [67] .
med .
      4 Nils Nilsson.   Nämnd 1644 i Degerbyn 5, Skellefteå lfs [61] .
      4 Lars Nilsson Degerman.   Född omkring 1629 i Degerbyn 5, Skellefteå lfs [61] . Död 1711 i Degerbyn 5, Skellefteå lfs [61] . Bonde från 1674 till 1701 i Degerbyn 5, Skellefteå lfs [61] .
med .
Ättlingar
      4 Brita Nilsdotter.   Född i Degerbyn 5, Skellefteå (Väbo) [68] . Död 1692 i Degerbyn 4, Skellefteå (Väbo) [68] . Gift.
med Sven Hermansson. Bonde från 1659 till 1690 i Degerbyn 4, Skellefteå (Väbo) [68] .
Född 1626 i Ersmark 8, Skellefteå (Väbo) [68] .
Död 1702 i Degerbyn 4, Skellefteå (Väbo) [68] .
Ättlingar
      4 Malin Nilsdotter.   Född 1646 i Degerbyn, Skellefteå (Väbo). Gift 1667.
med Erik Jönsson Kämpe. Korpral i Ytterbyn, Nederkalix (Norrbotten).
Utom äktenskap.
med Johan Adamsson. Trumslagare [69] .
Ättlingar
    3 Daniel Olofsson.   Född 1609 i Degerbyn 5, Skellefteå (Väbo) [67] . Nämnd som ägare av del av från 1639 i Storkåge 1, Skellefteå landsförs (Väbo) [70] .
Ägare från 1642 till 1671 i Storkåge 1, Skellefteå landsförs (Väbo) [61] .
Gift.
med Jonsdotter. Född möjligen i Bureå 5, Skellefteå lfs [61] .
Daniel Olofssons fru var möjligen en syster till Nils Jonsson i Bureå (Ulf Lundström).
      4 Olof Danielsson.   Född 1637 i Storkåge 1, Skellefteå landsförs (Väbo) [61] . Död möjligen 1727 i Storkåge 1, Skellefteå landsförs (Väbo) [61] . Gift.
med Kerstin Simonsdotter. Född omkring 1637 [61] .
Patronymikon enligt [71] .
Ättlingar
      4 Margareta Danielsdotter.   Född i Storkåge 1, Skellefteå lfs. Ägare från 1681 till 1684 i Tuvan 3, Skellefteå lfs [61] .
Gift [61] .
med Anders Persson. Bonde från 1663 till 1680 i Tuvan 3, Skellefteå lfs [61] .
Gift 1685 [61] .
med Jöran Larsson. Bonde från 1679 till 1709 i Tjärn 3, Skellefteå lfs [61] .
    3 Olofsdotter.   Gift.
med Petrus Laurentii Scrutarius. Komminister från 1642 till 1685 i Skellefteå [67] .
Nämnd från 1647 till 1648 i Degerbyn 5, Skellefteå (Väbo) [67] .
  2 Anders Nilsson.   Född i Storkåge 1, Skellefteå landsförs (Väbo) [38] . Död [38] .
  2 Daniel Nilsson.   Född i Storkåge 1, Skellefteå landsförs (Väbo) [38] . Död [38] .
  2 Malin Nilsdotter.   Född i Storkåge 1, Skellefteå landsförs (Väbo) [72] . Död [72] .
  2 Nils Nilsson.   Född 1583-07-06 i Storkåge 1, Skellefteå landsförs (Väbo) [72] . Bonde i Kåge, Skellefteå (Väbo) [72] .
Borgare i Norrköping [72] .
”Nils Nils. i Kåghe. i Norköping”. Längst ned i vänstra hörnet på sidan har Johan Bure antecknat med samma bläck som den tidigaste texten om honom: ”Nils Nilson född i Kåge 1583. 6 Julij in ortu Solis . fodd medh Segerhufvuan.” (Johan Bures släktbok i autograf, fol. 152v) I ett rudimentärt register över Bureättlingar i geografisk ordning i slutet av släktboken har Johan Bure under rubriken ”Norköping” skrivit in ”Nils Nilson den oredde . A. A. J. A. O. H. F.” Den avslutande delen av texten utvisar fadern Nils Anderssons Burehärstamning genom att i förkortad form ange dopnamnet på respektive släktled bakåt till den föregivne anfadern Fale hin unge (”F.”). (Johan Bures släktbok i autograf, s. 220) (Urban Sikeborg: Johan Bures släktbok)
med .
    3 Nilsdotter.   Född [72] . Gift [73] .
med Mats Örn. Kapten i Östergötland [72] .
  2 Anders Nilsson.   Född i Storkåge 1, Skellefteå landsförs (Väbo) [72] . Död [72] .
  2 Anders Nilsson.   Född i Storkåge 1, Skellefteå landsförs (Väbo) [72] . Äldst, oäkta [72] .

Källor

 1. Johan Bure X 36 uppslag E, F
 2. Urban Sikeborg, Johan Bures släktbok i autograf - Johan Bures nativitetsbok, handskrift Fa 2, Kungl. Bibl., fol. 2v
 3. Johan Bure, Släktbok s 149 (82)
 4. Lundström (1997) s 91
 5. Urban Sikeborg, Johan Bures släktbok i autograf - Johan Bures nativitetsbok, handskrift Fa 2, Kungl. Bibl., fol. 2r
 6. Lundström (1997) s 344
 7. Lundström (1997) s 362
 8. Johan Bure, Släktbok s 149v (83)
 9. Johan Bure, Släktbok s 193 (165)
 10. Lundström (1997) s 248
 11. Urban Sikeborg, Johan Bures släktbok
 12. Lundström (1997) s 350
 13. Lundström (1997) s 349
 14. Johan Bure, Släktbok s 173v (127)
 15. Johan Bure, Släktbok s 150 (84)
 16. Johan Bures släktbok, avskrift X37, uppsl. 38
 17. Urban Sikeborg, Johan Bures släktbok i autograf - Stockmann (2004), s. 67
 18. Urban Sikeborg, Johan Bures släktbok i autograf
 19. Urban Sikeborg, Johan Bures släktbok i autograf - Klemming (1885). Samlaren, årg. 4, 1883, s. 15
 20. Urban Sikeborg, Johan Bures släktbok i autograf - Stockmann (2004), s. 68
 21. Urban Sikeborg, Johan Bures släktbok i autograf - Hildebrand, Hans (1910), s. 160
 22. Urban Sikeborg, Johan Bures släktbok i autograf - Klemming (1885). Samlaren, årg. 4, 1883, s. 43
 23. Johan Bure, Släktbok s 151 (86)
 24. Johan Bure, Släktbok s 150v (85)
 25. Urban Sikeborg, Johan Bures släktbok i autograf - SBL, Bure, Johan
 26. Urban Sikeborg, Johan Bures släktbok i autograf - Stockmann (2004), s. 70
 27. Johan Bure
 28. Urban Sikeborg, Johan Bures släktbok i autograf - Stockholms stads tänkeböcker 1584–1588, s. 23 f
 29. Urban Sikeborg, Johan Bures släktbok i autograf - Klemming (1885). Samlaren, årg. 4, 1883, s. 12
 30. Urban Sikeborg, Johan Bures släktbok i autograf - Klemming (1885). Samlaren, årg. 4, 1883, s. 75
 31. Urban Sikeborg, Johan Bures släktbok i autograf - Klemming (1885). Samlaren, årg. 4, 1883, s. 16
 32. Urban Sikeborg, Johan Bures släktbok i autograf - Hildebrand, Hans (1910), s. 159
 33. Urban Sikeborg, Johan Bures släktbok i autograf - Klemming (1885). Samlaren, årg. 4, 1883, s. 129
 34. Urban Sikeborg, Johan Bures släktbok i autograf - Hildebrand, Hans (1910), s. 219
 35. Johan Bures släktbok, avskrift X37, uppsl. 39
 36. Johan Bure, Släktbok s 151v (87)
 37. Johan Bures släktbok, avskrift X37, uppsl. 40
 38. Johan Bure, Släktbok s 152 (88)
 39. Johan Bure, Släktbok s 134 (61)
 40. Bygdén (2004), d. 3, s. 19
 41. Bygdén (2004), d. 4, s. 20
 42. Urban Sikeborg, Johan Bures släktbok i autograf - SBL, Bure, Anders
 43. Elgenstierna
 44. Ingvar Dahl i Anbytarforum 1999
 45. Urban Sikeborg, Johan Bures släktbok i autograf - Hellström (1951), s. 524
 46. Johan Bures släktbok, avskrift X37, uppsl. 26
 47. Elgenstierna (2002), adl. ätten Bure (nr 126)
 48. Ingvar Dahl i Anbytarforum 2000-01-30 Burarna i Gillbergs härad, västra Värmland (S)
 49. Bo Lindwall
 50. Bygdén (2004), d. 3, s. 27
 51. Bygdén (2004), d. 3, s. 278
 52. Rune Forsgren
 53. Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne
 54. Johan Bure, Släktbok s 180 (139)
 55. Bygdén: Hernösands stifts herdaminne
 56. Leonard Bygdén, Hernösands stifts herdaminne
 57. Albert Nordberg
 58. Bygdén: Hernösands stifts herdaminne, I, s 7
 59. Ingvar Sahlin
 60. Umeå stads dombok, Staffan Bengtsson
 61. Ulf Lundström
 62. Urban Sikeborg, Johan Bures släktbok i autograf - Klemming (1885). Samlaren, årg. 4, 1883, s. 13
 63. Johan Bure, Släktbok s 146 (78)
 64. Urban Sikeborg: Johan Bures släktbok
 65. Johan Bure, Släktbok s 200 (181)
 66. Lundström (1997) s 172
 67. Lundström (1997) s 173
 68. Lundström (2001) s 404
 69. Boström (2004) s 670
 70. Lundström (1997) s 92
 71. Olle Fahlgren i Disbyt
 72. Johan Bure, Släktbok s 152v (89)
 73. Johan Bure, Släktbok s 153 (90)

Personregister       Ortsregister