Förfäder Barbro Hersesdotter.   Född i Bure 6, Skellefteå (Väbo) [1] . Gift.
med Nils Olofsson. Bonde i Burträsk, Skellefteå (Väbo) [1] .
Bonde från 1565 till 1576 i Åbyn, Burträsk, Skellefteå (Väbo) [2] .
Enligt Johan Bure (avskrift X36) hette Barbros make Erik Olsson i Bureträsk, men sönerna har patronymikonet Nilsson och i originalboken står Nils Olsson.

Möjligen son till Olof Filipsson, nämnd i Burträsk åtminstone 1539-1564.

1 Jon Nilsson.   Född i Burträsk, Skellefteå (Väbo) [1] . Jon And. war i hofuet skutin i konunge byt. 1568 [1] .
1 Jakob Nilsson.   Född i Burträsk, Skellefteå (Väbo) [1] . Död barnlös i Stockholm [1] . Bonde i Burträsk, Skellefteå (Väbo) [1] .
Bonde från 1577 till 1579 i Åbyn, Burträsk, Skellefteå (Väbo) [2] .
1 Östen Nilsson.   Född i Burträsk, Skellefteå (Väbo) [1] . Bonde i Åbyn, Burträsk (Väbo) [1] .
Bonde från 1580 till 1605 i Åbyn, Burträsk, Skellefteå (Väbo) [2] .
Bonde från 1606 till 1613 i Åbyn, Burträsk (Väbo) [2] .
Barnlös [1] .
1 Olof Nilsson.   Född i Burträsk, Skellefteå (Väbo) [1] . Länsman och bonde i Byn (Hedensbyn, Skellefteå) [1] .
Haec omnia relatia [1] .
Johan Bure skriver: haec omnia retulit. Det bör innebära att Olof Nilsson var en av Johan Bures uppgiftslämnare vid hans resa i Västerbotten 1600-1601. Troligen har han lämnat uppgifterna på den sida där det står, dvs om ättlingarna till Olof Olofsson i Bure. På den sidan framgår inte Olof Nilssons bostadsort, giftermål eller barn.
Ägare från 1589 till 1609 i Hedensbyn 9, Skellefteå (Väbo) [3] .
Länsman från 1587 till 1606 [3] .
Gift med Bureättling [1] .
Gift.
med Elin Nilsdotter. Född i Falmark, Skellefteå (Väbo) [4] .
Olof Nilssons i By Länsman [4] .
Ägare som änka 1609 i Hedensbyn 9, Skellefteå (Väbo) [3] .
Gift med Bureättling [4] .
  2 Nils Olofsson.   Ägare från 1611 till 1642 i Hedensbyn 9, Skellefteå (Väbo) [3] .
med . Upprepning
1 Mariet Nilsdotter.   Född i Burträsk, Skellefteå (Väbo) [5] . Gift.
med Bo Eriksson. Bonde i Skäran, Bygdeå (Väbo) [5] .
Nämnd från 1576 till 1596 i Skäran, Bygdeå (Väbo) [2] .
NB h. Bo i Umå Pastor hans hustru het Anna the woro Bo Wernicks Cameralii Reg. Caroli faders föräldrar [6] .

Troligen son till Erik Jonsson i Skäran.

Johan Bure tar även med en son Vernik Bosson och en sonson Bo Verniksson, Camerarius Reg. Caroli IX 1611, men om sonsonen skriver Johan Bure (X37 s 84, X36 uppslag T) att herr Bo i Umeå Pastor, hans hustru hette Anna, de var kamrerare Bo Vernikssons faders föräldrar.

Bo Verniksson var kyrkoherde i Umeå lfs 1530-1548. Tidsmässigt passar inte Bo Verniksson som make till en dotter till Barbro Hersesdotter. Bo Verniksson och Bo Eriksson måste vara olika personer. Eftersom Bo är ett ytterst ovanligt förnamn i Västerbotten vid den här tiden så är det möjligt att Bo Eriksson i Skäran är ett barnbarn till kyrkoherde Bo Verniksson i Umeå.

Då kyrkoherdens sonson Bo Verniksson dog barnlös upprättades en släktförteckning 1626-05-16 i Umeå. Enligt den skall kyrkoherden ha haft en son och en dotter som var gifta i Bygdeå socken. Sonen var möjligen Måns Bosson i Skinnarbyn och dottern var möjligen gift med Erik Jonsson i Skäran.

Nils Burman har i sin handskrift bytt ut Barbros döttrar Mariet och Anna, så att Anna skulle varit gift med Bo Ersson och Mariet med Anders Persson, troligen för att det skall stämma att kamrerare Bo Varnikssons farmor skulle ha hetat Anna.

Kenneth Mossberg har på sin Internetplats skrivit om släkten i Skäran 1 och deras koppling till Buresläkten: http://user.tninet.se/~jvs207i/minasidor/bure-skaran.htm.


  2 Nils Bosson.   Född i Skäran, Bygdeå (Väbo) [5] . Bonde i Skäran, Bygdeå (Väbo) [5] .
Bonde från 1597 till 1603 i Skäran, Bygdeå (Väbo) [2] .
  2 Ingeborg Bosdotter.   Född i Skäran, Bygdeå (Väbo) [5] .
  2 Erik Bosson.   Född i Skäran, Bygdeå (Väbo) [5] . Bonde från 1606 till 1653 i Skäran, Bygdeå (Väbo) [7] .
Bonde från 1606 till 1623 i Skäran 1, Bygdeå (Väbo) [8] .
Bonde från 1624 till 1653 i Skäran 1, Nysätra (Väbo) [8] .
Nämnd från 1613 till 1653 i Skäran, Bygdeå (Väbo) [9] .
År 1624 bildades Nysätra församling genom utbrytning från Bygdeå [8] .
med .
    3 Anders Eriksson.   Född i Skäran, Nysätra (Väbo) [9] . Bonde från 1654 till 1695 i Skäran 1, Nysätra (Väbo) [8] .
Gift före 1643 [9] .
med Karin Andersdotter. Född 1615 i Grimsmark, Nysätra (Väbo) [9] .
Död 1698 i Skäran, Nysätra (Väbo) [9] .
      4 Olof Andersson.   Född 1644 i Skäran, Nysätra (Väbo) [9] . Död 1728 i Skäran, Nysätra (Väbo) [9] . Gift.
med Malin Jakobsdotter. Född 1641 i Hertsånger, Nysätra (Väbo) [9] .
Död 1698 i Skäran, Nysätra (Väbo) [9] .
Ättlingar
    3 Nils Eriksson.   Född omkring 1628 i Skäran, Bygdeå (Väbo) [10] . Död före 1677 i Överklinten, Bygdeå (Väbo) [10] . Bonde från 1655 till 1665 i Överklinten 3, Bygdeå (Väbo) [8] .
Gift före 1655 i Bygdeå (Väbo) [10] .
med Anna . Född [11] .
      4 Olof Nilsson.   Född 1666 i Överklinten, Bygdeå (Väbo) [10] . Bonde i Ratuvik, Bygdeå (Väbo) [10] .
Gift före 1691 i Bygdeå (Väbo) [10] .
med Kerstin Elofsdotter. Född 1652 i Ratuvik, Bygdeå (Väbo) [10] .
Död efter 1740 i Ratuvik, Bygdeå (Väbo) [11] .
Ättlingar
  2 Kristina Bosdotter.   Född i Skäran, Bygdeå (Väbo) [5] .
1 Filip Nilsson.   Född i Burträsk, Skellefteå (Väbo) [5] . Philpus Lackeij död [5] .
1 Lars Nilsson.   Född i Burträsk, Skellefteå (Väbo) [5] . Bonde i Villvattnet, Burträsk (Väbo) [5] .
Ej funnen i skattelängder i Villvattnet, Burträsk (Väbo).
med .
  2 Nils Larsson.   Född i Villvattnet, Burträsk (Väbo) [5] . Placerad som son till Lars Nilssons syster hustru Anna i avskriften av Johan Bures släktbok [12] .
1 Anna Nilsdotter.   Född i Burträsk, Skellefteå (Väbo) [5] . Gift.
med Anders Persson. Bonde i Burträsk, Skellefteå (Väbo) [5] .
Bonde från 1585 till 1605 i Åbyn, Burträsk, Skellefteå (Väbo) [2] .
Bonde från 1606 till 1612 i Åbyn, Burträsk (Väbo) [2] .
Nämnd som skräddare 1591-1592 och 1600-1601 i Åbyn, Burträsk, Skellefteå (Väbo) [2] .
  2 Margareta Andersdotter.   Född i Burträsk, Skellefteå (Väbo) [5] . Hustru Mariet nämnd från 1629 till 1630 i Åbyn, Burträsk (Väbo) [2] .
Hustru Margeta nämnd från 1634 till 1648 i Åbyn, Burträsk (Väbo) [2] .
Gift.
med Gunmund . Bonde i Burträsk, Skellefteå (Väbo) [5] .
Gudmund Andersson nämnd från 1612 till 1628 i Åbyn, Burträsk (Väbo) [2] .
  2 Anna Andersdotter.   Född i Burträsk, Skellefteå (Väbo) [5] .
  2 Jon Andersson.   Född i Burträsk, Skellefteå (Väbo) [5] . Bonde från 1612 till 1640 i Åbyn, Burträsk (Väbo) [2] .
Bonde från 1643 till 1648 i Åbyn, Burträsk (Väbo) [13] .
Född omkring 1612 i Åbyn, Burträsk (Väbo) [14] .
med .
    3 Jon Jonsson.   Född omkring 1612 i Åbyn, Burträsk (Väbo) [14] . Bonde från 1662 till 1679 i Åbyn 10 (8), Burträsk (Väbo) [13] .
Gift.
med Malin . Hustru Malin nämnd från 1680 till 1681 i Åbyn 10 (8), Burträsk (Väbo) [13] .
      4 Lars Jonsson.   Född omkring 1659 i Åbyn 10 (8), Burträsk (Väbo) [15] . Död 1735-05-22 i Åbyn 10 (8), Burträsk (Väbo) [15] . Bonde från 1690 i Åbyn 10 (8), Burträsk (Väbo) [13] .
Gift 1681 i Burträsk (Väbo) [15] .
med Karin . Född omkring 1659 [15] .
Död 1740-01-20 i Åbyn 10 (8), Burträsk (Väbo) [15] .
Ättlingar
    3 Anders Jonsson.   Född i Åbyn, Burträsk (Väbo). Bonde från 1641 till 1642 i Åbyn, Burträsk (Väbo) [13] .
Bonde från 1649 till 1684 i Åbyn, Burträsk (Väbo) [13] .
Gift.
med Brita Eriksdotter. Död 1696 i Åbyn 18 (5), Burträsk (Väbo) [15] .
Hustru Brita Anders Jonssons nämnd 1686 i Åbyn, Burträsk (Väbo) [13] .
Testamentespengar 1696-02-01 i Åbyn 18 (5), Burträsk (Väbo) [15] .
      4 Jon Andersson.   Född i Åbyn, Burträsk (Väbo). Död 1719 i Åbyn 18 (5), Burträsk (Väbo) [15] . Bonde från 1687 i Åbyn 18 (5), Burträsk (Väbo) [13] .
Testamentespengar 1719-03-22 i Åbyn 18 (5), Burträsk (Väbo) [15] .
Gift.
med Karin Olofsdotter. Död 1721 i Åbyn 18 (5), Burträsk (Väbo) [15] .
Testamentespengar 1721-03-12 i Åbyn 18 (5), Burträsk (Väbo) [15] .
Ättlingar
1 Sara Nilsdotter.   Född i Burträsk, Skellefteå (Väbo) [16] . Gift.
med Arvid Jöransson. Bonde i Rickleå, Bygdeå (Västerbotten) [16] .
Troligen son till Jöran Arvidsson, nämnd från 1543 till 1580 i Rickleå, Bygdeå (Västerbotten).
Nämnd från 1595 till 1600 i Rickleå, Bygdeå (Västerbotten) [2] .
  2 Anna Arvidsdotter.   Född i Rickleå, Bygdeå (Västerbotten) [16] .
  2 Örjan Arvidsson.   Född i Rickleå, Bygdeå (Västerbotten) [16] .

Källor

 1. Johan Bure, Släktbok s 195 (169)
 2. Skattelängder
 3. Ulf Lundström
 4. Johan Bure, Släktbok s 185v (150)
 5. Johan Bure, Släktbok s 195v (170)
 6. Johan Bure X37 s 84
 7. Agneta Olofsson
 8. Constantinus Lindfors 2020-01-19 Anbytarforum
 9. Kenneth Mossberg
 10. Kennth Mossberg
 11. Christer Wikström
 12. Johan Bure X 36 uppslag T
 13. Mantalslängder
 14. Roteringslängd 1637
 15. Gunda Lundström
 16. Johan Bure, Släktbok s 196 (171)

Personregister       Ortsregister