Förfäder Lucia Svensdotter.   Född i Bäck, Skellefteå (Väbo) [1] . Död i Falmark 10 Östra Falmark, Skellefteå (Väbo). Gift.
med Nils Nilsson. Bonde i Falmark, Skellefteå lfs i Falmark, Skellefteå (Väbo) [1] .
Ägare 1539-1561 i Falmark 10 Östra Falmark, Skellefteå (Väbo) [2] .
Y-DNA G-Y16788 [3] .
1 Karin Nilsdotter.   Född i Falmark, Skellefteå (Väbo) [1] .
1 Nils Nilsson.   Född i Falmark, Skellefteå (Väbo) [1] . i Falmark, Skellefteå (Väbo) [1] .
Ägare 1562-1585 i Falmark 10 Östra Falmark, Skellefteå (Väbo) [2] .
Nämnd som unge Nils 1571 i Falmark 10 Östra Falmark, Skellefteå (Väbo) [2] .
Nämndeman från 1570 till 1582 [2] .
med .
  2 Olof Nilsson.   Född i Falmark, Skellefteå (Väbo) [1] . i Falmark, Skellefteå (Väbo) [1] .
3 barn [1] .
Ägare 1586-1596 i Falmark 10 Östra Falmark, Skellefteå (Väbo) [2] .
med .
    3 Erik Olofsson.   Bonde från 1610 till 1634 i Falmark 10 Östra Falmark, Skellefteå (Väbo) [4] .
med .
      4 Olof Eriksson.   Bonde från 1630 till 1639 i Falmark 10 Östra Falmark, Skellefteå (Väbo) [4] .
Gift.
med Ingeborg . Hustru Ingeborg nämnd från 1635 till 1639 i Falmark 10 Östra Falmark, Skellefteå (Väbo) [4] .
Ättlingar
  2 Elin Nilsdotter.   Född i Falmark, Skellefteå (Väbo) [1] . Olof Nilssons i By Länsman [1] .
Ägare som änka 1609 i Hedensbyn 9, Skellefteå (Väbo) [2] .
Gift med Bureättling [1] .
Gift.
med Olof Nilsson. Länsman och bonde i Byn (Hedensbyn, Skellefteå) [5] .
Född i Burträsk, Skellefteå (Väbo) [5] .
Haec omnia relatia [5] .
Johan Bure skriver: haec omnia retulit. Det bör innebära att Olof Nilsson var en av Johan Bures uppgiftslämnare vid hans resa i Västerbotten 1600-1601. Troligen har han lämnat uppgifterna på den sida där det står, dvs om ättlingarna till Olof Olofsson i Bure. På den sidan framgår inte Olof Nilssons bostadsort, giftermål eller barn.
Ägare från 1589 till 1609 i Hedensbyn 9, Skellefteå (Väbo) [2] .
Länsman från 1587 till 1606 [2] .
Gift med Bureättling [5] .
    3 Nils Olofsson.   Ägare från 1611 till 1642 i Hedensbyn 9, Skellefteå (Väbo) [2] .
med .
      4 Jöns Nilsson.   Född i Hedensbyn 9, Skellefteå (Väbo) [6] . Död 1681 i Hedensbyn 9, Skellefteå (Väbo) [6] . Bonde från 1643 till 1681 i Hedensbyn 9, Skellefteå (Väbo) [6] .
Gift.
med Kälug Jakobsdotter. Född omkring 1630 i Tjärn 4, Skellefteå (Väbo) [6] .
Nämnd från 1682 till 1693 i Hedensbyn 9, Skellefteå (Väbo) [6] .
Ättlingar
  2 Ingeborg Nilsdotter.   Född i Falmark, Skellefteå (Väbo) [7] .
  2 Margareta Nilsdotter.   Född i Falmark, Skellefteå (Väbo) [7] .
  2 Nils Nilsson.   Född i Falmark, Skellefteå (Väbo) [7] . Blas Dundis dr[äng] gift i Stockh[olm] [7] .
  2 Filip Nilsson.   Född i Falmark, Skellefteå (Väbo) [7] .
1 Mariet Nilsdotter.   Född i Falmark, Skellefteå (Väbo) [7] . Gift.
med Olof Eriksson. i Lappvattnet, Burträsk, Skellefteå (Väbo) [7] .
Bonde från 1561 i Lappvattnet, Burträsk, Skellefteå (Väbo) [8] .
Bonde från 1562 till 1601 i Lappvattnet, Burträsk, Skellefteå (Väbo) [9] .
Nämnd från 1562 till 1569 i Ytterbyn, Burträsk, Skellefteå (Väbo) [9] .
Nämnd från 1570 till 1580 i Burträsk, Skellefteå (Väbo) [9] .
Nämnd 1583 i Ytterbyn, Burträsk, Skellefteå (Väbo) [9] .
Nämnd från 1585 till 1590 i Lappvattnet, Burträsk, Skellefteå (Väbo) [9] .
Nämnd från 1592 till 1600 i Burträsk, Skellefteå (Väbo) [9] .
Nämnd 1600 i Ytterbyn, Burträsk, Skellefteå (Väbo) [9] .
Nämnd 1601 i Burträsk, Skellefteå (Väbo) [9] .
I Lappvattnet vid Burträsk fanns ett hemman år 1539 vilket ägdes av Erik Olsson som var bonde på gården 1539-1561. De allra flesta åren redovisas han under den stora byn Burträsk som omfattade all bebyggelse runt sjön Burträsket, dvs. Åbyn, Gammelbyn, Moren, Bodbyn, Kvarnriset och Lappvattnet. Gården hade 1543, 14 spannland åker, 2,2 hektar samt 20 lass äng. Erik Olsson var nämndeman på tinget 1539-1549. År 1553 hade han ett fjällträskfiske i Lappselet som ligger i Risåns dalgång. År 1548 delades hemmanet och sonen Holger Eriksson blev ägare till halva hemmanet. Hemmanet redovisades 1558 under Ytterbyn som var en benämning på Bodbyn samt bosättningarna i Lappvattnet och Kvarnriset. Erik Olssons hemman var 1559 på 6½ markland, dvs något större än Holger Erikssons hemman. Sonen Olof Ersson tog över fadershemmanet 1561. På vintertinget 1570 fick Olof Ersson böta 10 mark för att han hade gjort ett "förfiske" som låg ovanför kungens fiske och där han fått lite ål. Fisket låg troligen i Bureälven. Vid Älvsborgs lösen 1571 ägde han 20 lod silver, 60 mark i pengar, 2 skålpund koppar, 11 kor, 4 stutar om 2 år, 3 kvigor om 1 år, 32 får och getter, 4 svin samt 2 hästar för 22 ½ mark. Egendomen värderades till 350 mark. Olof Ersson var birkarl 1590, dvs han hade rätt att handla med samerna. År 1599 hade han som en förgångsförmån 100 lod i silver. Lappvattnet är en intressant plats på 1500-talet med en familj där huvudmannen är birkarl. Eftersom byn ligger vid den långsträckta åsen som sträcker sig från trakten av Sorsele ner till havet vid Ånäset verkar samerna ha passerat byn under vintern. På den här tiden hade inte samerna tama renhjordar utan de kom troligen ner till kusten för att jaga och fiska. Gården hade sitt fjällträskfiske vid Lappselet vid Risån vilket också antyder att samerna vistats där. Barnen till Olof Ersson gifter sig med bönder och handelsmän som bor vid andra åsar såsom Olof Jönsson i Avan i Lövångers socken som bodde nära samma ås som passerar Lappvattnet. En annan dotter var gift med Per Svensson i Lappvik vilken ligger nära den ås som passerar Bureå. Det är kanske ingen tillfällighet att ordet lapp- även ingår i detta bynamn. Släkten var förmögen och tydligen inflytelserik. Ett tecken på detta är att barn gifter sig i andra socknar såsom Lövånger, Bygdeå och Piteå. Sonen Sven Djäken som tydligen hade en utbildning bodde i Uppsala. Lappvattnet tycks alltså på 1500-talet ha varit en kontaktpunkt mellan kustens bönder och inlandets samer. Sannolikt har samerna färdats efter åssträckningarna. (Skellefteå lokalhistoriska portal http://lokalhistoria.skelleftea.org/kultur01.htm)
  2 Margareta Olofsdotter.   Född i Lappvattnet, Burträsk, Skellefteå (Väbo) [7] . Per Svenssons änka nämnd 1600 i Bjurön, Lövånger (Väbo) [9] .
Gift.
med Per Svensson. i Lappviken, Lövånger (Väbo) [7] .
Bonde från 1572 till 1597 i Lappviken, Lövånger (Väbo) [9] .
Nämnd 1572-1575 och 1595 i Bjurön, Lövånger (Väbo) [9] .
    3 Rådgjärd Persdotter.   Född i Lappviken, Lövånger (Väbo) [7] .
    3 Karin Persdotter.   Född i Lappviken, Lövånger (Väbo) [7] .
    3 Sven Persson.   Född i Lappviken, Lövånger (Väbo) [7] . Bonde från 1604 till 1625 i Bjurön, Lövånger (Väbo) [9] .
Nämnd möjligen 1631 i Önnesmark, Lövånger (Väbo) [9] .
med .
      4 Nils Svensson.   Nämnd 1645 i Bjurön 1 Lappviken, Lövånger [10] .
Troligen son till Sven Persson.
    3 Olof Persson.   Född i Lappviken, Lövånger (Väbo) [7] .
    3 Nils Persson.   Född i Lappviken, Lövånger (Väbo) [7] .
    3 Jakob Persson.   Född i Lappviken, Lövånger (Väbo) [7] . Bonde från 1615 till 1625 i Bjurön, Lövånger (Väbo) [9] .
Nämnd möjligen 1631-1635 i Önnesmark, Lövånger (Väbo) [9] .
  2 Karin Olofsdotter.   Född i Lappvattnet, Burträsk, Skellefteå (Väbo) [7] . Gift.
med Torfast Olofsson. i Svensbyn, Piteå landsförs (Norrbotten) [7] .
Bonde från 1599 till 1600 i Svensbyn, Piteå landsförs (Norrbotten) [9] .
    3 Johan Torfastsson.   Född i Svensbyn, Piteå landsförs (Norrbotten) [7] .
    3 Margareta Torfastsdotter.   Född i Svensbyn, Piteå landsförs (Norrbotten) [7] .
  2 Kerstin Olofsdotter.   Född i Lappvattnet, Burträsk, Skellefteå (Väbo) [7] . Gift.
med Erik Eriksson. i Öndebyn, Bygdeå (Väbo) [7] .
Bonde från 1585 till 1629 i Öndebyn, Bygdeå (Väbo) [9] .
Född 1556 i Öndebyn, Bygdeå (Väbo) [11] .
Ägare 1592 i Öndebyn, Bygdeå (Väbo) [2] .
Nämndeman 1620 i Öndebyn, Bygdeå (Väbo) [11] .
Länsman [11] .
    3 Kerstin Eriksdotter.   Född i Öndebyn, Bygdeå (Väbo) [7] .
    3 Erik Eriksson.   Född i Öndebyn, Bygdeå (Väbo) [7] .
    3 Per Eriksson.   Bonde i Öndebyn 2, Bygdeå (Väbo) [12] .
Son till Erik Eriksson [12] .
Ej nämnd av Johan Bure.
med .
      4 Erik Persson.   Född i Öndebyn, Bygdeå (Väbo) [11] . Bonde från 1650 till 1669 i Öndebyn, Bygdeå (Väbo) [11] .
      4 Elisabet Persdotter.   Född i Öndebyn 2, Bygdeå (Väbo) [12] . Nämnd som hustru 1642 i Öndebyn 2, Bygdeå (Väbo) [9] .
Gift.
med Olof Larsson. Bonde till 1640 i Öndebyn, Bygdeå (Väbo) [9] .
Född omkring 1592 [13] .
Ättlingar
  2 Hångerd Olofsson.   Född i Lappvattnet, Burträsk, Skellefteå (Väbo) [14] . i Burträsk, Skellefteå (Väbo) [15] .
Bonde i Lappvattnet, Burträsk, Skellefteå (Väbo) [9] .
Gift med Bureättling [14] .
En Holger Olofsson nämnd från 1570 till 1605 i Burträsk, Skellefteå (Väbo) [9] .
Nämnd från 1610 till 1625 i Lappvattnet, Burträsk (Väbo) [9] .
Sonen Holger Olsson ägde hemmanet i Lappvattnet från 1599 då han hade 10 tunnors utsäde, 14 kor, en kviga, 25 får, 10 unga får, 2 risbitar (unga getter), 13 getter, 5 gamla svin, 6 unga svin, 2 hästar, ett sto samt 60 lod silver. I skatt fick han betala 2 daler, 3 mark, 5 öre samt 6 penningar. En av hans hästar var "utgammal". År 1606 ägde Nils Ersson en del av hemmanet så att det fanns 3 gårdar i Lappvattnet.

(Skellefteå lokalhistoriska portal http://lokalhistoria.skelleftea.org/kultur01.htm)
Gift.
med Brita Tomasdotter. Född i Burträsk, Skellefteå (Väbo) [15] .
Testamentespengar efter Nils Holgerssons mor 1649 i Lappvattnet 4 (2), Burträsk (Väbo) [11] .

    3 Lars Holgersson.   Född i Lappvattnet, Burträsk, Skellefteå (Väbo) [14] .
    3 Sven Holgersson.   Född i Lappvattnet, Burträsk, Skellefteå (Väbo) [14] . Död [14] .
    3 Moses Holgersson.   Född i Lappvattnet, Burträsk, Skellefteå (Väbo) [14] . Död [14] .
    3 Nils Holgersson.   Född omkring 1597 i Lappvattnet, Burträsk, Skellefteå (Väbo) [13] . Bonde från 1626 till 1655 i Lappvattnet 4 (2), Burträsk (Väbo) [6] .
Bonde från 1634 till 1640 i Gammelbyn 10 (11), Burträsk (Väbo) [9] .
Född i Lappvattnet, Burträsk, Skellefteå (Väbo) [14] .
Född i Burträsk, Skellefteå (Väbo) [15] .
Nämnd 1605-1610 i Burträsk (Väbo) [9] .
Nämnd 1615-1620 i Bursiljum, Burträsk (Väbo) [9] .
Nämnd 1620 i Svarttjärn, Burträsk (Väbo) [9] .
Nämnd 1630 i Lappvattnet 4 (2), Burträsk (Väbo) [11] .
Nämnd från 1630 i Lappvattnet, Burträsk (Väbo) [9] .
Nämnd från 1635 i Gammelbyn, Burträsk (Väbo) [9] .
med .
      4 Holger Nilsson.   Född i Lappvattnet 4 (2), Burträsk (Väbo) [11] .
      4 Elsa Nilsdotter.   Född i Lappvattnet 4 (2), Burträsk (Väbo) [11] . med . Ättlingar
      4 Olof Nilsson.   Född i Lappvattnet 4 (2), Burträsk (Väbo) [11] .
      4 Nilsdotter.   Född i Lappvattnet 4 (2), Burträsk (Väbo) [11] . Gift [11] .
med Mårten Mått. Piteå [11] .
      4 Nilsdotter.   Född i Lappvattnet 4 (2), Burträsk (Väbo) [11] . Gift.
med Per Nilsson. Knekt från 1665 till 1667 i Lappvattnet 4 (2), Burträsk (Väbo) [16] .
Bonde från 1656 till 1667 i Lappvattnet 4 (2), Burträsk (Väbo) [6] .
      4 Anna Nilsdotter.   Född i Lappvattnet 4 (2), Burträsk (Väbo) [11] . Nämnd som hustru Anna från 1679 till 1682 i Lappvattnet 4 (2), Burträsk (Väbo) [6] .
Gift.
med Östen Andersson. Bonde från 1669 till 1678 i Lappvattnet 4 (2), Burträsk (Väbo) [16] .
Jakob och Lars var söner till Anders Åsvidsson, gifta med var sin dotter till Östen Andersson. Anna ledsnade på Jakob och drog, tror det är rätt ovanligt med en beskrivning av hur en person ser ut, men hon fick en sorts efterlysning på tinget när hon stuckit, står "liten, med blå ögon" etc. Jakob ansökte om skilsmässa efter det. 1670, Skelleftetinget s59 gästgivaren Nils Perssons fader Per Nilsson hade på sin avlidna hustrus vägnar ägt en tredjedel i Lappvattnet, och hans svåger Östen Andersson den andra tredjedelen. Den tredje är förpantad. Beslöts att Sven Larsson (i Bodbyn) brukar den tredjedelen. Nils Persson ska till nästa ting av sina styvsyskon (?) inhämta besked huruvida de vill inbörda tredjedelen eller inte. 1673 s 66 Östen Andersson i Lappvattnet berättar att under hans svärfar Nils Holgerssons hemman ibm ska åtskilliga ägor vara förpantade, en tredjedel eller 4 tunnors skatt till Sven Larsson i Bodbyn och hans andre svågers eller systerman gästgivaren sal. fader Per Nilsson anno 1669 försålde... begärde ägorna åter. Gästgivaren Nils Persson invände att hans fader igenlöst hmn ur oskylda händer och har ej bekommit i arv med sina svågrar. Bestäms att en tredjedel till Östen, en tredjedel till Per Nilsson, en tredjedel till omyndige barn i Sthlm på sin mors vägnar... var den sista systertredjedelen.. 1678 s 121 visar Håkan Andersson i Renbergsvattnet upp ett lagmansdombrev från 1650-11-18 köpt nåt som heter "Lundänget liggandes i Lappbacken" av Nils Holgersson. Talas också om Nils Holgerssons döttrar i den notisen (Tommy Andersson 2013-07-08 Anbytarforum Piteå stadsförsamling)
Från 1675 finns ett mål till som behandlar Östen Anderssons del av hemmanet i Lappvattnet. Det heter bland annat att Lars Andersson i Bodbyn har 6 skälsland i underpant... Per Nilsson som tidigare bott på hemmanet... Lars Jakobsson i Bodbyn är involverad på nåt sätt, jag har svårt att avgöra vem av Östen Andersson eller Lars Jakobsson som gett upp sin bördsrätt, men sedan ångrat sig. Målet finns här: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3157 (1675-1675) Bild 8350 / sid 823 (AID: v421951.b8350.s823, NAD: SE/RA/42042202) (Tommy Andersson 2013-07-09 Anbytarforum Piteå stadsförsamling)
Ättlingar
    3 Dordi Holgersdotter.   Född i Burträsk, Skellefteå (Väbo) [15] .
    3 Anna Holgersdotter.   Född i Burträsk, Skellefteå (Väbo) [15] .
  2 Nils Olofsson.   Född i Lappvattnet, Burträsk, Skellefteå (Väbo) [14] . i Hedensbyn, Skellefteå (Väbo) [14] .
Ägare från 1598 till 1604 i Hedensbyn 3, Skellefteå (Väbo) [17] .
med .
    3 Lisbet Nilsdotter.   Född i Hedensbyn, Skellefteå (Väbo) [14] .
    3 Rådgerd Nilsdotter.   Född i Hedensbyn, Skellefteå (Väbo) [14] .
  2 Erik Olofsson.   Född i Lappvattnet, Burträsk, Skellefteå (Väbo) [14] . Död barn i Lappvattnet, Burträsk, Skellefteå (Väbo) [14] .
  2 Mats Olofsson.   Född i Lappvattnet, Burträsk, Skellefteå (Väbo) [14] . Död (två döde) [14] .
  2 Mats Olofsson.   Född i Lappvattnet, Burträsk, Skellefteå (Väbo) [14] . Död (två döde) [14] .
  2 Elisabet Olofsdotter.   Född i Lappvattnet, Burträsk, Skellefteå (Väbo) [14] .
  2 Sigrid Olofsdotter.   Född i Lappvattnet, Burträsk, Skellefteå (Väbo) [14] . Död [14] .
  2 Lucia Olofsdotter.   Född i Lappvattnet, Burträsk, Skellefteå (Väbo) [14] . Gift.
med Olof Jönsson. i Avan, Lövånger (Västerbotten) [14] .
Bonde från 1575 till 1615 i Avan, Lövånger (Västerbotten) [9] .
    3 Ingrid Olofsdotter.   Född i Avan, Lövånger (Västerbotten) [14] .
    3 Margareta Olofsdotter.   Född i Avan, Lövånger (Västerbotten) [14] .
    3 Jöns Olofsson.   Född i Avan, Lövånger (Västerbotten) [14] .
    3 Annika Olofsdotter.   Född i Avan, Lövånger (Västerbotten) [14] .
  2 Elisabet Olofsdotter.   Född i Lappvattnet, Burträsk, Skellefteå (Väbo) [18] . Gift.
med Per Persson. i Medle, Skellefteå (Väbo) [18] .
Bonde från 1595 till 1626 i Medle 4, Skellefteå (Väbo) [19] .
    3 Östen Persson.   Född i Medle, Skellefteå (Väbo) [18] . Död [18] .
    3 Margareta Persdotter.   Född i Medle, Skellefteå (Väbo) [18] .
  2 Erik Olofsson.   Född i Lappvattnet, Burträsk, Skellefteå (Väbo) [18] . Bosatt i Västanby, Lövånger [18] .
Ej funnen i Västanå, Lövånger (Väbo) [9] .
  2 Sven Olofsson.   Född i Lappvattnet, Burträsk, Skellefteå (Väbo) [18] . Död i Uppsala [18] . Diekne i Uppsala [18] .
1 Olof Nilsson.   Född i Falmark, Skellefteå (Väbo) [7] . Död [7] .
1 Kälug Nilsdotter.   Född i Falmark, Skellefteå (Väbo) [18] . Nämnd från 1585 till 1593 i Ängesbyn, Luleå landsförsamling (Nobo) [9] .
”Hu: Kälugh Jacob Hansons i Engebyn i Lule.” Därunder är inritad en klammer för redovisande av barnen. I stället för några namn på dessa anges bara ”3” för att ange antalet barn. (Johan Bures släktbok i autograf, fol. 187r (s 153))

Om hustru Kälug anges även: ”medh senere gifte 3 Söner 2 Dött.” Namnen på dessa fem barn anges, dock inte den andre makens. (Johan Bures släktbok i autograf, fol. 187v (s 154))

(Urban Sikeborg, Johan Bures släktbok)

Jakob Hansson efterträds 1585 av hustru Kälug på hemmanet i Ängesbyn enligt tiondelängderna. Hon nämns till 1593 och även 1596. Hustru Kälug efterträds i sin tur av Hans Jakobsson från 1594. Han nämns inte 1596 när hon nämns, eller 1602-1605 när istället Zakris Jakobsson nämns. Från 1606 nämns både Zakris och Hans Jakobssöner.

Då Kälugs far Nils Nilsson nämns 1539-1561 och troligen dog 1561 bör Kälug vara född allra senast 1561, troligen mycket tidigare. Att hon skulle kunna få fem barn i ett gifte efter 1596 är inte rimligt. Hennes senare gifte måste vara med Jakob Hansson och det tidigare giftet med någon annan eller så avser det ett tidigare gifte för Jakob Hansson där hans son Zakris föddes.


Gift.
med Jakob Hansson. i Ängesbyn, Luleå landsförsamling (Nobo) [18] .
Bonde från 1555 till 1584 i Ängesbyn 11, Luleå landsförsamling (Nobo) [9] .
Jakob Hansson hade tre barn i första giftet samt 3 söner och 2 döttrar i andra giftet med Kälug Nilsdotter (Johan Bure).
Ur En gammal Norrbottensbygd: Hans Nilsson efterträddes såsom lappfogde av sonen Jacob Hansson, som den 9 juli 1555 förordnades därtill av konungen och var fogde t.o.m. år 1559. År 1558 var "Jacob hansson lappe fougten" med vid inventering på Luleå kungsgård. (Albert Nordberg)

Ur En gammal Norrbottensbygd: Jacob Hansson var en av de sju rikaste bönderna i Luleå socken vid Älvsborgs lösen 1571. Han hade då 232 lod silver, 10 mark penningar, 6 lispund koppar, 4 lispund 12 mark tenn, 3 lispund mässing, 12 kor, 4 ungnöt, 11 får, 14 getter, 5 svin, 3 hästar. Tillsammans värt 1263 mark 2 öre. (Albert Nordberg)


  2 Jakob Jakobsson.   Född i Ängesbyn, Luleå landsförsamling (Nobo) [20] .
  2 Hans Jakobsson.   Född i Ängesbyn, Luleå landsförsamling (Nobo) [20] . Bonde från 1594 till 1628 i Ängesbyn 11, Luleå landsförsamling (Nobo) [9] .
  2 Gabriel Jakobsson.   Född i Ängesbyn, Luleå landsförsamling (Nobo) [20] .
  2 Olof Jakobsson.   Född i Ängesbyn, Luleå landsförsamling (Nobo) [20] .
  2 Kälug Jakobsdotter.   Född i Ängesbyn, Luleå landsförsamling (Nobo) [20] .
1 Anna Nilsdotter.   Född i Falmark, Skellefteå (Väbo) [20] . Gift.
med Tomas Jonsson. i Hiske, Umeå landsförs (Väbo) [20] .
Bonde från 1562 till 1602 i Västerhiske, Umeå landsförs (Väbo) [9] .
  2 Nils Tomasson.   Född i Hiske, Umeå landsförs (Väbo) [20] .
  2 Lars Tomasson.   Född i Hiske, Umeå landsförs (Väbo) [20] .
  2 Olof Tomasson.   Född i Hiske, Umeå landsförs (Väbo) [20] . Bonde från 1605 till 1645 i Västerhiske, Umeå landsförs (Väbo) [9] .
  2 Malin Tomasdotter.   Född i Hiske, Umeå landsförs (Väbo) [20] . Gift i Stockholm [20] .
  2 Sigrid Tomasdotter.   Född i Hiske, Umeå landsförs (Väbo) [20] . Gift.
med Håkan . i Hamnen [20] .
  2 Karin Tomasdotter.   Född i Hiske, Umeå landsförs (Väbo) [20] . Gift.
med Sven . i Rickleå, Bygdeå (Västerbotten) [20] .
Sven Håkansson och Sven Persson nämns 1605 i Rickleå, Bygdeå (Västerbotten) [9] .
  2 Kälug Tomasdotter.   Född i Hiske, Umeå landsförs (Väbo) [21] .
1 Elisabet Nilsdotter.   Född i Falmark, Skellefteå (Väbo) [21] . Ägare från 1606 till 1611 i Stämningsgården 5, Skellefteå (Väbo) [22] .
Gift.
med Sune Clemetsson. i Stämningsgården, Skellefteå (Väbo) [21] .
Bonde från 1583 till 1605 i Stämningsgården 5, Skellefteå (Väbo) [22] .
  2 Kälug Sunesdotter.   Född i Stämningsgården, Skellefteå (Väbo) [21] . Gift.
med Anders Arvidsson. i Morön, Skellefteå (Väbo) [21] .
Bonde från 1599 till 1620 i Morön 2, Skellefteå (Väbo) [23] .
Sexman [21] .
    3 Per Andersson.   Född i Morön 2, Skellefteå (Väbo) [23] . Ägare 1613-1618 och 1644-1645 i Morön 2, Skellefteå (Väbo) [23] .
    3 Nils Andersson.   Född 1592 i Morön 2, Skellefteå (Väbo) [23] . Död 1669 i Hedensbyn 3, Skellefteå (Väbo) [17] . Ägare från 1621 till 1625 i Morön 2, Skellefteå (Väbo) [23] .
Ägare från 1629 till 1662 i Hedensbyn 3, Skellefteå (Väbo) [17] .
Ägare från 1639 till 1643 i Morön 2, Skellefteå (Väbo) [23] .
med .
      4 Benjamin Nilsson.   Död senast 1678 i i fiendeland [24] . Ägare från 1663 till 1668 i Hedensbyn 3, Skellefteå lfs [2] .
Gift omkring 1662 [25] .
med hustru . Död seanst 1665 i Hedensbyn 3, Skellefteå lfs [25] .
Var gift i Hedensbyn 3, Skellefteå lfs [2] .
Gift 1668-10-18 i Nederkalix [26] .
med Jönsdotter. Född i Rolfs 5 vid Landet, Nederkalix.
Ättlingar
      4 Lars Nilsson.   Soldat från 1659 till 1660 [2] .
      4 Johan Nilsson.   Ägare 1669 i Hedensbyn 3, Skellefteå lfs [2] .
    3 Olof Andersson.   Född 1603 i Morön 2, Skellefteå (Väbo) [23] . Nämnd 1628-1629 och 1637 i Morön 2, Skellefteå (Väbo) [23] .
  2 Margareta Sunesdotter.   Född i Stämningsgården, Skellefteå (Väbo) [21] . 3 barn [21] .
Gift.
med Jon Olofsson. i Boviken, Skellefteå landsförs (Väbo) [21] .
Bonde från 1618 till 1623 i Stämningsgården 5, Skellefteå (Väbo) [27] .
Ägare från 1599 till 1611 i Boviken 1, Skellefteå (Väbo) [28] .
Ägare från 1611 till 1617 i Lund 4, Skellefteå (Väbo) [29] .
  2 Sara Sunesdotter.   Född i Stämningsgården, Skellefteå (Väbo) [21] . Sara tiener Olof Greg i Stockholm [21] .
  2 Kajsa Sunesdotter.   Född i Stämningsgården, Skellefteå (Väbo) [21] . Hemma [21] .
  2 Lars Sunesson.   Född i Stämningsgården, Skellefteå (Väbo) [21] . Drog söderut [21] .
  2 Nils Sunesson.   Född i Stämningsgården, Skellefteå (Väbo) [21] . Nämnd från 1612 till 1618 i Stämningsgården 5, Skellefteå (Väbo) [27] .
  2 Clemet Sunesson.   Född i Stämningsgården, Skellefteå (Väbo) [21] . Nämnd från 1609 till 1617 i Stämningsgården 5, Skellefteå (Väbo) [27] .
  2 Hans Sunesson.   Född i Stämningsgården 5, Skellefteå (Väbo) [22] . Död 1617 i Stämningsgården 5, Skellefteå (Väbo) [22] . Bonde från 1606 till 1617 i Stämningsgården 5, Skellefteå (Väbo) [22] .
Ej nämnd av Johan Bure.
1 Per Nilsson.   Född i Falmark, Skellefteå (Väbo) [30] . i Falmark 13 Sjöbotten, Skellefteå (Väbo) [30] .
Nog barn [30] .
Ägare från 1586 till 1621 i Falmark 13 Sjöbotten, Skellefteå (Väbo) [31] .
Bröt ut en del av broderns hemman 1586 i Falmark 10 Östra Falmark, Skellefteå (Väbo) [31] .
Delar sannolikt hemmanet och bosätter sig i Sjöbotten. Möjligen är det vid hemmanets fäbodar han bosätter sig. (Ulf Lundström).
1 Gunilla Nilsdotter.   Född i Falmark, Skellefteå (Väbo) [30] .

Källor

 1. Johan Bure, Släktbok s 185v (150)
 2. Ulf Lundström
 3. Peter Sjölund
 4. Lundström (1997) s 289
 5. Johan Bure, Släktbok s 195 (169)
 6. Constantinus Lindfors
 7. Johan Bure, Släktbok s 186 (151)
 8. Skellefteå lokalhistoriska portal
 9. Skattelängder
 10. Gunnar Nordlund, Bjurön och Agneta Olofsson
 11. Agneta Olofsson
 12. Bengt Bergström
 13. Roteringslängd 1637
 14. Johan Bure, Släktbok s 186v (152)
 15. Johan Bure, Släktbok s 192 (163)
 16. Mantalslängder
 17. Lundström (1997) s 332
 18. Johan Bure, Släktbok s 187 (153)
 19. Lundström (1997) s 188
 20. Johan Bure, Släktbok s 187v (154)
 21. Johan Bure, Släktbok s 188 (155)
 22. Lundström (1997) s 165
 23. Lundström (1997) s 326
 24. Domboksnotis
 25. Mantalslängder, Kenneth Mossberg
 26. C:1
 27. Lundström (1997) s 166
 28. Lundström (1997) s 109
 29. Lundström (1997) s 233
 30. Johan Bure, Släktbok s 188v (156)
 31. Lundström (1997) s 291

Personregister       Ortsregister