Förfäder Mariet Andersdotter.   Född i Yttervik, Skellefteå (Väbo) [1] . Gift.
med Per . Herr i Vada (Uppl) [1] .
(i Dakkens tijdh) [1] .
Av Stig Rådahl i Anbytarforum tisdag den 25 april 2000 - 16.35:

I ärkestiftets herdaminne(Fast/Låstbom, 1842) står vid Vada följande:

6. PETRUS. 1593. Protoc. s.år: "Emellan Hr Pehr i Wada och den djeknen, som på honom klagade om sitt arf efter sin fader i Wada, det han djeknens arf ej troligen förestått, och ifrån sig lemnat hafver, vardt så beslutit, att förb:de D. Petrus skulle på någon tid stå från sitt prestekall, och vinnlägga sig på det skickligaste derom, att förberörde Nicolaus Marci må kunna bekomma en god räkenskap och saken dem emellan kunna vänligen blifva föredragen." Hans sockneboer intercederade väl sedan för honom, men domen gick likafullt i verkställighet. Skall varit mycket bedagad, när han drunknade i Brunnsviken, ej långt från Åhlkistan, hvilket ställe i långliga tider, efter denna olycka, blivit kallad Prest-udden. Var Præpositus 1550.


Gift.
med Lars Hansson. i Kåge, Skellefteå (Väbo) [2] .
Bonde från 1546 till 1568 i Storkåge 19, Skellefteå (Väbo) [3] .

1 Lars Persson.   Född i Vada (Uppl) [1] .
1 Mariet Persdotter.   Född i Vada (Uppl) [1] . Död ung [1] .
1 Karin Persdotter.   Född i Vada (Uppl) [1] . Död ung [1] .
1 Ursilia Persdotter.   Född i Vada (Uppl) [1] . 3 söner och 7 döttrar [1] .
Gift.
med Lars Persson Bod. i Hjoggböle, Skellefteå (Väbo) [1] .
Bonde från 1559 till 1601 i Hjoggböle 3, Skellefteå (Väbo) [4] .
Nämndeman från 1578 till 1586 [4] .
Köpman 1599 [4] .
  2 Sigrid Larsdotter.   Född i Hjoggböle, Skellefteå (Väbo) [1] . 2 kullar (Johan Bure). Osäkert vem som är far till de uppräknade barnen. Enligt en osäker uppgift hade hon 7 barn.
Gift.
med Olof Persson. i Ostvik, Skellefteå (Väbo) [1] .
Ägare från 1580 till 1597 i Östanbäck 8, Skellefteå (Väbo) [5] .
Gift.
med Olof Mårtensson. i Ostvik, Skellefteå (Väbo) [1] .
Ägare från 1598 till 1625 i Östanbäck 8, Skellefteå (Väbo) [5] .
    3 Per Olofsson.   Född i Ostvik, Skellefteå (Väbo) [1] .
    3 Anders Olofsson.   Född 1577 i Östanbäck 8, Skellefteå (Väbo) [6] . Död 1663 i Östanbäck 8, Skellefteå (Väbo) [6] . Bonde från 1624 till 1649 i Östanbäck 8, Skellefteå (Väbo) [6] .
Född i Ostvik, Skellefteå (Väbo) [1] .
    3 Herman Olofsson.   Född i Ostvik, Skellefteå (Väbo) [1] . Död i Ostvik, Skellefteå (Väbo) [1] .
    3 Herman Olofsson.   Född i Ostvik, Skellefteå (Väbo) [1] .
    3 Lars Olofsson.   Född i Ostvik, Skellefteå (Väbo) [1] .
    3 Anna Olofsdotter.   Född i Ostvik, Skellefteå (Väbo) [1] .
    3 Olof Olofsson.   Född i Ostvik, Skellefteå (Väbo) [1] .
  2 Karin Larsdotter.   Född i Hjoggböle, Skellefteå (Väbo) [1] . 5 barn [1] .
Gift.
med Olof Larsson. i Vallen, Lövånger (Västerbotten) [1] .
Bonde från 1600 till 1620 i Vallen, Lövånger (Västerbotten) [7] .
    3 Per Olofsson.   Född i Vallen, Lövånger (Västerbotten) [1] . Bonde från 1625 till 1635 i Vallen, Lövånger (Västerbotten) [7] .
    3 Nils Olofsson.   Född i Vallen, Lövånger (Västerbotten) [1] .
    3 Lars Olofsson.   Född i Vallen, Lövånger (Västerbotten) [1] .
    3 Anders Olofsson.   Född i Vallen, Lövånger (Västerbotten) [1] .
    3 Kälug Olofsdotter.   Född i Vallen, Lövånger (Västerbotten) [1] .
  2 Elisabet Larsdotter.   Född i Hjoggböle, Skellefteå (Väbo) [8] . Gift.
med Olof Svensson. i Skråmträsk, Skellefteå (Väbo) [8] .
Bonde från 1595 till 1619 i Skråmträsk 7, Skellefteå (Väbo) [9] .
    3 Junke Olofsson.   Född i Skråmträsk, Skellefteå (Väbo) [8] . Jon Olofsson bonde från 1618 till 1645 i Skråmträsk 7, Skellefteå (Väbo) [9] .
    3 Cecilia Olofsdotter.   Född i Skråmträsk, Skellefteå (Väbo) [8] .
    3 Kerstin Olofsdotter.   Född i Skråmträsk, Skellefteå (Väbo) [8] .
    3 Sven Olofsson.   Född i Skråmträsk, Skellefteå (Väbo) [8] .
    3 Sara Olofsdotter.   Född i Skråmträsk, Skellefteå (Väbo) [8] .
  2 Anna Larsdotter.   Född i Hjoggböle, Skellefteå (Väbo) [8] . Död 1648 i Bure 7, Skellefteå (Väbo) [10] . Gift med Bureättling [8] .
5 barn [8] .
Gift.
med Björn Olofsson. i Bure, Skellefteå (Väbo) [11] .
Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [11] .
Död 1648 i Bure 7, Skellefteå (Väbo) [10] .
Nämnd i diverse skattelängder mellan 1601 och 1630 i Bure 7, Skellefteå (Väbo) [12] .
Uppgiften att han skulle ha varit gästgivare och sockenskrivare har ej kunant verifieras i det samtida källmaterialet. Hans hemman uppstod genom delning med brodern Carl och innehades sedan av Östen Eriksson, måhända gift med en av Björn Olofssons döttrar. (Carl Henrik Carlsson)
Gift med Bureättling [11] .
    3 Brita Björnsdotter.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [11] . Upprepning
    3 Anna Björnsdotter.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [11] . Upprepning
    3 Olof Björnsson.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [11] . Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [8] .
Sannolikt identisk med den Olof Björnsson i Bure, som omnämns i RoU mm 1621 (som landsknekt), 1623 och 1627. Står för Björn Olofssons hemman i 1622 års tl, 1623 års bol samt 1627 års bol. Han eller någon av hans bröder sannolikt död 1631 då Björn Olofsson i Bure gav testamentespengar efter sin son. (Carl Henrik Carlsson)
Upprepning
    3 Kjell Björnsson.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [11] . Upprepning
    3 Moses Björnsson.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [11] . Sannolikt identisk med den Moses Björnsson i Bure, som omnämns i 1621 års RoU, och som 1627 var soldat i kapten Göran Timmermans kompani, Vb reg. (Carl Henrik Carlsson)
Upprepning
    3 Lars Björnsson Burman.   Född 1607 i Bure 7, Skellefteå (Väbo) [12] . Död 1685-07-05 [12] . Kontraktsprost
Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [8] .
Inskriven vid Uppsala Universitet 1626 [12] .
Kyrkoherde från 1652 till 1685 i Bygdeå (Väbo) [13] .
Sist kyrkoherde och kontraktsprost i Bygdeå, Vb Gift två gånger, elva barn nämnda. Se vidare Hsands hm 1, s 195f, SBL, bd 6 mm. (Carl Henrik Carlsson)
Gift.
med Katarina Olofsdotter Löja. Gift.
med Anna Stecksenia. Upprepning
    3 Mikael Björnsson Burman.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [8] . Död 1674 [12] . Handelsman (linkrämare) i Stockholm.
Gift 1636-01-07 i S:t Nikolai, Stockholm, (Uppl) [12] .
med Kerstin Olofsdotter. Född omkring 1616 [12] .
Död 1704-04-20 i Piteå stad [12] .
Upprepning
    3 Anders Björnsson.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [8] . Upprepning
    3 Nils Björnsson.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [8] . Upprepning
  2 Per Larsson.   Född i Hjoggböle, Skellefteå (Väbo) [8] . Bonde från 1602 till 1628 i Hjoggböle 3, Skellefteå (Väbo) [4] .
Hemma [8] .
med .
    3 Karin Persdotter.   Född i Hjoggböle, Skellefteå (Väbo) [8] . Död [8] .
    3 Jon Persson.   Född 1588 [14] . Död 1676 i Hjoggböle 3, Skellefteå lfs [14] . Bonde från 1628 till 1671 i Hjoggböle 3, Skellefteå lfs [14] .
Gift.
med Holgersdotter. Född i Lappvattnet, Burträsk.
Död 1679 i Hjoggböle 3, Skellefteå (Väbo) [14] .
Död före 1677-10-09 i Hjoggböle 3, Skellefteå (Väbo) [15] .
Lite förenklat, "vad anbelangar Holger Perssons hemman i Lappvattnet om ett helt mantal, det hans dotterbarn sins emellan har delat i så måtto Olof Nilsson haver därav en halvpart, och de andra arvingarna Johan Jonsson i Hjoggböle, Per Jonsson i samma by, Olof Danielssons moder i Storkåge, och Mårten Matssons hustru i Piteå den andra halvan, vilken Olof Nilssons dotter Brita med sin nuvarande man Anders Nilsson begärer sig lösa in efter syskonköpet...." etc. Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3160 (1677-1677) Bild 5030 / sid 790 (AID: v421954.b5030.s790, NAD: SE/RA/42042202) Det finns fler domboksutdrag som berör släktförhållandena i Lappvattnet, men kort kan jag säga att Brita Olofsdotter är mamma till brofogden mm Olof Andersson Fattenborg i Kräkånger, vars släkt breder ut sig över både Väster, Norr och Österbotten och som är en ana jag härstammar tvåfaldigt ifrån, därav mitt intresse. (Tommy Andersson 2013-07-08 Anbytarforum Piteå stadsförsamling)

Tommy: Tack, nu har jag kikat i domboken och gör den tolkningen att Olof Nilssons fyra medarvingar var syskon (Holger Perssons dotterbarn) som efter deras moders bortgång fått ärva hemmanets andra halva. I boken "Skellefteå socken 1650-1790" på sida 538 under Hjoggböle 3: "Jon Persson (1588- 1676) var ägare till gården 1628-71. Han var gift och hustrun dog 1679. Hon var en dotter till Nils Holgersson i Lappvattnet i Burträsk socken. Makarna hade barnen Johan (1622-1685) och Per." Här konstaterar jag två felaktigheter: Jon Perssons hustru var dotter till Holger Persson, och hon var död senast oktober 1677 (tinget 9-11/10). Mårten Mattssons hustru Karin i Piteå var alltså dotter till Jon Persson i Hjoggböle, och samtidigt förklaras bakgrunden till Jonas Melanders dopnamn! (Constantinus Lindfors 2013-07-08 Anbytarforum Piteå stadsförsamling)

      4 Per Jonsson.   Född i Hjoggböle 3, Skellefteå lfs [14] . Bonde från 1672 till 1701 i Hjoggböle 3, Skellefteå lfs [14] .
Gift 1665 [14] .
med Kälug Persdotter. Född 1638 i Storkågeträsk 3, Skellefteå lfs [14] .
Död 1729 i Hjoggböle 3, Skellefteå lfs [14] .
mtDNA K1b2a2a (MDA group: Kelu Persdotter 1638 Storkågeträsk, Skellefteå 1729 Hjoggböle, Skellefteå MRCA: Sara Andersdotter 1739-1834 Norsjö) [16] .
Ättlingar
      4 Johan Jonsson.   Född 1622 i Hjoggböle 3, Skellefteå (Väbo) [17] . Död 1685 i Lappvattnet 1 (4), Burträsk (Väbo) [14] . Bonde från 1662 till 1675 i Lappvattnet 1 (4), Burträsk (Väbo) [18] .
      4 Karin Jonsdotter.   Född i Hjoggböle 3, Skellefteå (Väbo) [18] . Död 1686 i Piteå stadsförsamling (Nobo) [18] . Gift.
med Mårten Matsson. Borgare från 1651 till 1683 i Piteå stadsförsamling (Nobo) [18] .
Bonde från 1653 till 1680 i Öjebyn 22 Svartnäs, Piteå landsförs (Norrbotten) [18] .
Död 1683 i Piteå stadsförsamling (Nobo) [18] .
Makarna hade sju barn, av vilka fem är kända med namn [18] .
Ättlingar
  2 Mariet Larsdotter.   Född i Hjoggböle, Skellefteå (Väbo) [2] . Nyckelpiga i Skellefteå prästgård [2] .
  2 Kälug Larsdotter.   Född i Hjoggböle, Skellefteå (Väbo) [2] .
  2 Kerstin Larsdotter.   Född i Hjoggböle, Skellefteå (Väbo) [2] .
  2 Lars Larsson.   Född i Hjoggböle, Skellefteå (Väbo) [2] .
  2 Nicolaus Larsson.   Född i Hjoggböle, Skellefteå (Väbo) [2] . I skola i Stockholm [2] .
  2 Kälug Larsdotter.   Född i Hjoggböle, Skellefteå (Väbo) [2] .
1 Olof Larsson.   Född i Kåge, Skellefteå (Väbo) [2] . i Kåge, Skellefteå (Väbo) [2] .
Bonde från 1568 till 1613 i Storkåge 19, Skellefteå (Väbo) [2] .
Tolvman [2] .
1 Brita Larsdotter.   Född i Kåge, Skellefteå (Väbo) [2] . Brita vidua nämnd 1599 i Sjulnäs, Piteå landsförs (Nobo) [7] .
Gift.
med Jakob Olofsson. i Sjulnäs, Piteå landsförs (Nobo) [2] .
Bonde från 1588 till 1596 i Sjulnäs, Piteå landsförs (Nobo) [7] .
Landsköpman från 1586 till 1588 i Sjulnäs, Piteå landsförs (Nobo) [19] .
  2 Per Jakobsson.   Bonde från 1598 till 1605 i Sjulnäs, Piteå landsförs (Nobo) [7] .
  2 Vibbe Jakobsson.   Bonde från 1607 till 1617 i Sjulnäs, Piteå landsförs (Nobo) [7] .
  2 Olof Jakobsson.   Född omkring 1592 i Sjulnäs, Piteå landsförs (Nobo) [20] . Bonde från 1619 till 1650 i Sjulnäs, Piteå landsförs (Nobo) [7] .
1 Mariet Larsdotter.   Född i Kåge, Skellefteå (Väbo) [21] . Osäkert vem som är far till barnen.
Hustru Mariet nämnd från 1593 till 1594 i Burträsk, Skellefteå (Väbo) [7] .
Gift.
med Lars Svensson. i Burträsk, Skellefteå (Väbo) [21] .
Bonde från 1588 till 1592 i Burträsk, Skellefteå (Väbo) [7] .
Gift.
med Nils Nilsson. i Burträsk, Skellefteå (Väbo) [21] .
Bonde från 1595 till 1604 i Burträsk, Skellefteå (Väbo) [7] .
  2 Östen Larsson.   Född i Burträsk, Skellefteå (Väbo) [21] .
  2 Lars Larsson.   Född i Burträsk, Skellefteå (Väbo) [21] . Bonde från 1604 till 1624 i Gammelbyn, Burträsk (Väbo) [7] .
  2 Nils Larsson.   Född i Burträsk, Skellefteå (Väbo) [21] . Bonde från 1606 till 1633 i Gammelbyn, Burträsk (Väbo) [7] .
Gift.
med Mariet . Hustru Mariet nämnd 1634 i Gammelbyn, Burträsk (Väbo) [7] .
    3 Sven Nilsson.   Född omkring 1611 i Gammelbyn, Burträsk (Väbo) [20] . Bonde från 1635 till 1678 i Gammelbyn 2 Moran, Burträsk (Väbo) [7] .
Testamentespeng 1686-05-09 i Gammelbyn 2 Moran, Burträsk (Väbo) [22] .
med .
      4 Anders Svensson.   Född omkring 1644 i Gammelbyn 2 Moran, Burträsk (Väbo) [23] . Död 1714 i Vebomark 7, Lövånger (Västerbotten) [23] . Bonde från 1678 till 1681 i Gammelbyn 2 Moran, Burträsk (Väbo) [24] .
Bonde i Vebomark 7, Lövånger (Västerbotten) [18] .
Gift [18] .
med Anna Larsdotter. Född 1658 i Bodbyn 7 (13), Burträsk (Väbo) [18] .
Död 1733 i Vebomark 7, Lövånger (Västerbotten) [18] .
Ättlingar
      4 Nils Svensson.   Född i Gammelbyn 2 Moran, Burträsk (Väbo). Död 1721-06-07 i Gammelbyn 2 Moran, Burträsk (Väbo) [22] . Bonde från 1682 i Gammelbyn 2 Moran, Burträsk (Väbo) [24] .
Gift.
med Anna . Död 1719-01-18 i Gammelbyn 2 Moran, Burträsk (Väbo) [22] .
Ättlingar
      4 Svensdotter.   Född i Gammelbyn 2 Moran, Burträsk (Väbo). Anders Åsvedsson var i varje fall gift med en dotter till Sven Nilsson i Moren 1673 s 75 Anders Åsvedsson i Bodbyn frikänns för rykte att ha slagit svärfadern Sven Nilsson i Gammelbyn... det framgår att Sven Nilsson och Lars Jakobsson (i Bodbyn) för 12-13 år sedan under en resa från Umeå börjat slåss i Brände. Johan Jonsson från Lappvattnet och Anders Åsvedsson försökte då skilja dem åt varvid Anders råkat rycka Sven i skägget... Någon annan hustru har jag inte sett i längderna. Överhuvudtaget är han en "skummis" när han dyker upp 1658, före honom hittar jag ingen lämplig fader, men 1642 noteras Nils Åsvidsson i längden. Skulle kunna vara en farfar, och före honom i jordeböckerna en Åsvid Nilsson. Dock anger roteringslängden 1637 att Nils Åsvidsson är 26 år och då är han för ung för att kunna vara farfar åt Anders Åsvedsson som borde vara född på sent 1630-tal. Svärfadern Sven Nilsson är t ex också 26 år, dvs född cirka 1611. Det är fullt möjligt att Anders Åsvedsson istället är inflyttad någonstans ifrån. Det som talar för att det finns en koppling mellan Nils Åsvedsson som noteras fram till 1642 och Anders som börjar noteras 1658 är det rätt ovanliga namnet Åsved, och att det verkar kunna vara samma hemman. (Tommy Andersson 2013-07-09 Anbytarforum Piteå stadsförsamling)

År 1659 skänkte Anders Åsvidsson en silversked till Burträsks kyrka i testamente efter sin sal. hustru (LIa:1). Andra hustrun, som alltså var Sven Nilssons dotter, dog 1716 (testamentspeng till kyrkan 25/3; LIa:2 sida 227). Nils Åsvidsson i Bodbyn 5 (som efterträddes av Anders Nilsson) och Anders Åsvidsson var sannolikt bröder: "Dmb1688 23/2 Vad vidkommer Anders Östensson i Bodbyns käromål till sin svåger tolvm Anders Nilsson där sammastädes om tvenne dess systrars tillfallna arv efter deras föräldrar som hos AN skall vara innestående. Den ena syster som döder är hennes sytningsman Måns Elisasson ifr Lövånger tillstädes.. den andra systerns arv bliver hos AN innestående.." "Dmb1689 16/8 1g lät Nils Andersson i Bodbyn uppbjuda den sytningslön som honom uppdragen är av dess föräldrar." "Dmb1692 27/1 Anders Åsvedsson i Bodbyn / Anders Nilsson ang arv efter 2ne Åsvedssons systrar." "Dmb1693 /8 Nils Andersson i Bodbyn, begär laga fasta på den sytn hans fader Anders Nilsson ibidem honom uppdragit.." (Constantinus Lindfors 2013-07-09 Anbytarforum Piteå stadsförsamling)
Gift.
med Anders Åsvidsson. Anders Arvidsson Bonde från 1658 i Bodbyn 12 (7), Burträsk (Väbo) [25] .

Ättlingar
  2 Anders Larsson.   Född i Burträsk, Skellefteå (Väbo) [21] .
  2 Kerstin Larsdotter.   Född i Burträsk, Skellefteå (Väbo) [21] .

Källor

 1. Johan Bure, Släktbok s 193v (166)
 2. Johan Bure, Släktbok s 194v (168)
 3. Lundström (1997) s 102
 4. Lundström (1997) s 275
 5. Lundström (1997) s 81
 6. Lundström (1997) s 82
 7. Skattelängder
 8. Johan Bure, Släktbok s 194 (167)
 9. Lundström (1997) s 204
 10. Lundström (1997) s 397
 11. Johan Bure, Släktbok s 158v (97)
 12. Carl Henrik Carlsson
 13. Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne
 14. Ulf Lundström
 15. Peder Andersson
 16. FTDNA
 17. Constantinus Lindfors; Ulf Lundström
 18. Constantinus Lindfors
 19. Västerbottens landskapshandlingar
 20. Roteringslängd 1637
 21. Johan Bure, Släktbok s 195 (169)
 22. Gunda Lundström
 23. Sune Löfroth
 24. Mantalslängder
 25. Kenneth Mossberg: mantalslängder

Personregister       Ortsregister