Förfäder Karl Mosesson.   Född i Bure 8, Skellefteå (Väbo) [1] . Död omkring 1560 i Bure 8, Skellefteå (Väbo). Bonde från 1539 till 1559 i Bure 8, Skellefteå (Väbo) [2] .
Birkarl, landsköpman och nämndeman i Bure 8, Skellefteå (Väbo) [2] .
Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [3] .
Han bygde först 5 gården i Bure [3] .
Karl i Bure var tolvman år 1550 [3] .
Gift.
med Anna . Född i Aför, Boteå (Ånge) [3] .
Nämnd som änka från 1560 till 1562 i Bure 8, Skellefteå (Väbo) [2] .
Hon wof suåra wäl [4] .
1 Lucia Karlsdotter.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [3] . Gift.
med Olof Persson. i Bäck, Bygdeå (Väbo) [3] .
Bonde i Bäck, Bygdeå (Bygdebäck) [5] .
Bonde från 1561 till 1612 i Bäck, Bygdeå (Väbo) [6] .
  2 Per Olofsson.   Född i Bäck, Bygdeå (Bygdebäck) [5] . Bonde 1615 i Bäck, Bygdeå (Väbo) [6] .
Född i Bäck, Bygdeå (Väbo) [3] .
Gift med Bureättling [3] .
medh förre Hustrun twilliger, alle döde, | medh Per Skredderes Dotter Dotter i Öregrund Hu Malin Anders Jonsons. | medh Aran i Löfonger, Dotter” samt direkt därunder namnen på barnen Karin och Olof i detta sista äktenskap.

(Johan Bures släktbok i autograf, fol. 155v (95))
Gift.
med Karin Andersdotter. Född i Lillpite, Piteå landsförs (Norrbotten) [7] .
Död i barnsäng med första barnet [7] .
Född i Lillpite, Piteå landsförs (Norrbotten) [8] .
Dödde i barnsäng med första barnet [8] .
Gift med Bureättling [9] .
Hade tvillingar som är döda [3] .
Möjligen första hustru till denne Per Olofsson i Bäck, Bygdeå (Väbo).
Gift.
med hustru 2 . Per Skreddares dotterdotter i Öregrund (Uppl) [3] .
Gift.
med Arendtsdotter. Född i Lövånger (Väbo) [3] .

    3 Malin Persdotter.   Född [3] . Gift.
med Anders Jonsson. i Lövånger (Väbo) [3] .
    3 Olof Persson.   Född i Bäck, Bygdeå (Väbo) [3] . Död i Bäck, Bygdeå (Väbo) [3] .
    3 Karin Persdotter.   Född i Bäck, Bygdeå (Väbo) [3] .
  2 Jakob Olofsson.   Född i Bäck, Bygdeå (Bygdebäck) [5] . Bonde från 1615 till 1640 i Bäck, Bygdeå (Väbo) [6] .
Jacob tiente Lars Bert: än een dödh [3] .
Med ”Lars Bert:” avses väl Bureättlingen och borgmästaren Lars Bertilsson i Gävle [10] .
Tjänte Lars Bengtsson [11] .
Länsman 1620 i Bäck, Bygdeå (Väbo) [6] .
Född i Bäck, Bygdeå (Väbo) [3] .
med .
    3 Per Jakobsson.   Född omkring 1616 i Bäck, Bygdeå (Väbo) [12] . Bonde från 1642 till 1644 i Bäck, Bygdeå (Väbo) [13] .
med .
      4 Persdotter.   Född i Bäck, Bygdeå (Väbo). Gift före 1642 [13] .
med Lars Kristiernsson. Bonde från 1645 till 1675 i Bäck, Bygdeå (Väbo) [13] .
Ättlingar
  2 Anna Olofsdotter.   Född i Bäck, Bygdeå (Bygdebäck) [5] . Född i Bäck, Bygdeå (Väbo) [3] .
Gift.
med Per Germundsson. i Holmön, Umeå landsförs (Väbo) [3] .
Bonde från 1602 till 1641 i Holmön, Umeå landsförs (Väbo) [14] .
    3 Dordi Persdotter.   Född [11] . Född i Holmön, Umeå landsförs (Väbo) [3] .
    3 Olof Persson.   Född 1603 i Holmön, Umeå landsförs (Väbo) [14] . Bonde från 1642 till 1671 i Holmön, Umeå landsförs (Väbo) [14] .
Unge Olof Persson.
Ej nämnd av Johan Bure.
med .
      4 Carl Olofsson.   Född omkring 1630 på Holmön, Umeå lfs [14] . Bonde från 1674 till 1701 på Holmön, Umeå lfs [14] .
med .
Ättlingar
  2 Mariet Olofsdotter.   Född i Bäck, Bygdeå (Bygdebäck) [5] . Död [11] . Född i Bäck, Bygdeå (Väbo) [3] .
Död [3] .
  2 Dordi Olofsdotter.   Född i Bäck, Bygdeå (Bygdebäck) [5] . Död i barnsäng [11] . Fick tvillingar [11] .
Född i Bäck, Bygdeå (Väbo) [3] .
Död i barnsäng [3] .
Hade tvillingar [3] .
Gift.
med Olof Jonsson. i Rickleå, Bygdeå (Västerbotten) [3] .
Bonde i Rickleå, Bygdeå (Västerbotten) [11] .
Bonde 1600 i Rickleå, Bygdeå (Västerbotten) [6] .
  2 Karl Olofsson.   Född i Bäck, Bygdeå (Väbo) [3] . Död i Bäck, Bygdeå (Väbo) [3] .
  2 Karl Olofsson.   Född i Bäck, Bygdeå (Väbo) [3] . Karlar 2 en lever [3] .
  2 Mårten Olofsson.   Född i Bäck, Bygdeå (Bygdebäck) [5] . Död [15] . Född i Bäck, Bygdeå (Väbo) [3] .
Död [3] .
  2 Nils Olofsson.   Född i Bäck, Bygdeå (Bygdebäck) [5] . Född i Bäck, Bygdeå (Väbo) [3] .
  2 Maria Olofsdotter.   Född i Bäck, Bygdeå (Bygdebäck) [5] . Född i Bäck, Bygdeå (Väbo) [3] .
1 Kälug Karlsdotter.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [4] . Gift.
med Nils Persson. Skräddare i Kusmark, Skellefteå (Väbo) [4] .
Ägare från 1557 till 1587 i Kusmark 1, Skellefteå (Väbo) [16] .
  2 Per Nilsson.   Född i Kusmark, Skellefteå (Väbo) [4] . i Kusmark, Skellefteå (Väbo) [4] .
Bonde på faderns gård i Kusmark, Skellefteå (Väbo).
Bonde från 1588 till 1623 i Kusmark 1, Skellefteå (Väbo) [17] .
med .
    3 Per Persson.   Född i Kusmark, Skellefteå (Väbo) [4] . Betalar Älvsborgs lösen 1613 [17] .
    3 Kälug Persdotter.   Född i Kusmark, Skellefteå (Väbo) [4] .
    3 Nils Persson.   Född 1581 i Kusmark 1, Skellefteå (Väbo) [17] . Bonde från 1622 till 1654 i Kusmark 1, Skellefteå (Väbo) [17] .
Född i Kusmark, Skellefteå (Väbo) [4] .
    3 Kerstin Persdotter.   Född i Kusmark, Skellefteå (Väbo) [4] .
    3 Sven Persson.   Född i Kusmark, Skellefteå (Väbo) [4] .
    3 Anders Persson.   Född i Kusmark, Skellefteå (Väbo) [4] .
    3 Lars Persson.   Född i Kusmark, Skellefteå (Väbo) [4] .
  2 Moses Nilsson.   Född i Kusmark, Skellefteå (Väbo) [4] .
  2 Karl Nilsson.   Född i Kusmark, Skellefteå (Väbo) [4] .
  2 Brita Nilsdotter.   Född i Kusmark, Skellefteå (Väbo) [4] . Gift.
med Jon Nilsson. i Kräkånger, Lövånger (Väbo) [4] .
Bonde från 1589 till 1600 i Kräkånger, Lövånger (Väbo) [6] .
    3 Brita Jonsdotter.   Född i Kräkånger, Lövånger (Väbo) [4] .
    3 Kälug Jonsdotter.   Född i Kräkånger, Lövånger (Väbo) [4] .
    3 Anna Jonsdotter.   Född i Kräkånger, Lövånger (Väbo) [4] .
    3 Maria Jonsdotter.   Född i Kräkånger, Lövånger (Väbo) [4] .
    3 Håkan Jonsson.   Född i Kräkånger, Lövånger (Väbo) [4] .
  2 Anna Nilsdotter.   Född i Kusmark, Skellefteå (Väbo) [4] .
  2 Jakob Nilsson.   Född i Kusmark, Skellefteå (Väbo) [4] . i Kusmark, Skellefteå (Väbo) [4] .
Bonde från 1593 till 1616 i Kusmark 20, Skellefteå (Väbo) [18] .
med .
    3 Nils Jakobsson.   Född i Kusmark, Skellefteå (Väbo) [4] . Har ett litet hemman 1599-1605 från 1599 till 1605 i Kusmark, Skellefteå (Väbo) [19] .
    3 Kerstin Jakobsdotter.   Född i Kusmark, Skellefteå (Väbo) [4] . Hustru Kerstin ägare från 1646 till 1648 i Kusmark 20, Skellefteå (Väbo) [18] .
Gift.
med Erik Jonsson. Född före 1577 [18] .
Ägare från 1613 till 1645 i Kusmark 20, Skellefteå (Väbo) [18] .
Troligen gift med Jakob Nilssons dotter Kerstin.
      4 Nils Eriksson.   Bonde från 1645 till 1654 i Kusmark 20, Skellefteå (Väbo) [18] .
      4 Jakob Eriksson.   Bergsknekt från 1642 till 1646 [18] .
  2 Olof Nilsson.   Född i Kusmark, Skellefteå (Väbo) [4] . Skräddardräng (Johan Bure)
Drog till Wall - Ängerö.
  2 Ingrid Nilsdotter.   Född i Kusmark, Skellefteå (Väbo) [4] .
  2 Malin Nilsdotter.   Född i Kusmark, Skellefteå (Väbo) [4] . Gift.
med Erik Larsson. i Kusmark, Skellefteå (Väbo) [4] .
Bonde från 1599 till 1603 i Kusmark, Skellefteå (Väbo) [20] .
    3 Karin Eriksdotter.   Född i Kusmark, Skellefteå (Väbo) [4] .
    3 Nils Eriksson.   Född i Kusmark, Skellefteå (Väbo) [4] .
1 Mariet Karlsdotter.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [21] . Gift med Bureättling [21] .
Gift.
med Olof Björnsson. i Bure, Skellefteå (Väbo) [21] .
Bonde från 1563 till 1606 i Bure 8, Skellefteå (Väbo) [22] .
Nämndeman från 1569 till 1607 [22] .
Sexman 1595 [22] .
Olof Björnsson ägde enligt hjälpskattelängden 1599: Spannmål: 17, Kor: 20, Kvigor: 2, Ungnöt: 2, Tjur: 1, Får: 10, Ungfår: 5, Getter: 9, Gammalsvin: 1, Ungsvin: 2, Hästar: 2 och Silver 4 lod. (Carl Henrik Carlsson)
  2 Björn Olofsson.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [21] . Död 1648 i Bure 7, Skellefteå (Väbo) [2] . i Bure, Skellefteå (Väbo) [21] .
Nämnd i diverse skattelängder mellan 1601 och 1630 i Bure 7, Skellefteå (Väbo) [22] .
Uppgiften att han skulle ha varit gästgivare och sockenskrivare har ej kunant verifieras i det samtida källmaterialet. Hans hemman uppstod genom delning med brodern Carl och innehades sedan av Östen Eriksson, måhända gift med en av Björn Olofssons döttrar. (Carl Henrik Carlsson)
Gift med Bureättling [21] .
Gift.
med Anna Larsdotter. Född i Hjoggböle, Skellefteå (Väbo) [23] .
Död 1648 i Bure 7, Skellefteå (Väbo) [2] .
Gift med Bureättling [23] .
5 barn [23] .
    3 Brita Björnsdotter.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [21] .
    3 Anna Björnsdotter.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [21] .
    3 Olof Björnsson.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [21] . Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [23] .
Sannolikt identisk med den Olof Björnsson i Bure, som omnämns i RoU mm 1621 (som landsknekt), 1623 och 1627. Står för Björn Olofssons hemman i 1622 års tl, 1623 års bol samt 1627 års bol. Han eller någon av hans bröder sannolikt död 1631 då Björn Olofsson i Bure gav testamentespengar efter sin son. (Carl Henrik Carlsson)
    3 Kjell Björnsson.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [21] .
    3 Moses Björnsson.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [21] . Sannolikt identisk med den Moses Björnsson i Bure, som omnämns i 1621 års RoU, och som 1627 var soldat i kapten Göran Timmermans kompani, Vb reg. (Carl Henrik Carlsson)
    3 Lars Björnsson Burman.   Född 1607 i Bure 7, Skellefteå (Väbo) [22] . Död 1685-07-05 [22] . Kontraktsprost
Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [23] .
Inskriven vid Uppsala Universitet 1626 [22] .
Kyrkoherde från 1652 till 1685 i Bygdeå (Väbo) [24] .
Sist kyrkoherde och kontraktsprost i Bygdeå, Vb Gift två gånger, elva barn nämnda. Se vidare Hsands hm 1, s 195f, SBL, bd 6 mm. (Carl Henrik Carlsson)
Gift.
med Katarina Olofsdotter Löja. Gift.
med Anna Stecksenia.
      4 Ingeborg Burman.   Död som barn 1644 [24] .
      4 Gunilla Burman.   Död som barn 1647 [24] .
      4 Katarina Burman.   Död som barn 1649 [24] .
      4 Nils Burman.   Död som barn 1651 [24] .
      4 Olof Burman.   Död ogift 1677 [24] . Sekreterare och hovmästare hos riksmarskalken J Stenbock
Student 1662 [24] .
Efter fleråriga utrikes resor
      4 Maria Burman.   Född 1649-07-10 [24] . Död 1702-12-31 [24] . I förra giftet 2 söner 1 dotter, i senare 7 söner 1 dotter (Leonard Bygdén).
Gift 1667 [24] .
med Nicolaus Turdin. Vice pastor i Bygdeå
Död 1678 [24] .
Gift 1679-09-07 [24] .
med Martin Galle. Kyrkoherde i Wörö, Österbotten, Finland
      4 Jacob Burman.   Född 1652 [24] . Död 1726 [24] . Kyrkoherde i Bygdeå 1686-1723
Gift 1686-03-07 [24] .
med Margareta Graan. Född 1668-08-02 i Piteå lfs [24] .
Gift 1689-10-06 i Selångers prästgård [24] .
med Kristina Bozaea.
Ättlingar
      4 Abraham Burman.   Född 1656-11-07 i Bygdeå [24] . Död 1737-08-04 i Offerdal [24] . Prost och kyrkoherde (1689-1737) i Offerdal
Gift 1690-02-24 [24] .
med Elisabet Plantin. Född 1670-09-?? i Härnösand [24] .
Död långfredagen 1740-04-04 på Åberg i Alsen [24] .
Ättlingar
      4 Anna Burman.   Gift.
med Erik Plantin. Kyrkoherde i Umeå
Död 1688.
Ättlingar
      4 Katarina Burman.   Enligt Leonard Bygdén gift med rådman Erik Eriksson Orre i Luleå. Troligen son till den Erik Eriksson Orre, som var borgmästare 1667-1694.
Gift.
med Erik Eriksson Orre. Rådman i Luleå stad [25] .
Död 1722-04-06 i Luleå stad [25] .
Ättlingar
    3 Mikael Björnsson Burman.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [23] . Död 1674 [22] . Handelsman (linkrämare) i Stockholm.
Gift 1636-01-07 i S:t Nikolai, Stockholm, (Uppl) [22] .
med Kerstin Olofsdotter. Född omkring 1616 [22] .
Död 1704-04-20 i Piteå stad [22] .
      4 Johan Mikaelsson Burman.   Född i Stockholm [22] . Linkrämare
Burskap som linkrämare 1668-03-31 i Stockholm [22] .
Sades då ha tjänat sin far i åtta år.
Levde ännu 1688 [22] .
Hade då tre barn. (Carl Henrik Carlsson)
Gift.
med Karin Andersdotter. Född i Stockholm.
Död 1687 [22] .
Betalt för själaringning 1687-07-04 i S:t Nikolai, Stockholm, (Uppl) [22] .
Ättlingar
      4 Anders Mikaelsson.   Döpt 1637-11-28 i S:t Nikolai, Stockholm, (Uppl) [22] .
      4 Olof Mikaelsson.   Döpt 1642-01-08 i S:t Nikolai, Stockholm, (Uppl) [22] .
      4 barn .   Begravd 1638-07-12 i Stockholm, Klara [22] .
      4 barn .   Begravd 1644-05-14 i Stockholm, Klara [22] .
      4 Mikael Mikaelsson Burman.   Döpt 1645-05-30 i S:t Nikolai, Stockholm, (Uppl) [22] . Erhöll bördsbrev som körsnär 1664-06-21 i Stockholm [22] .
Gift.
med Elisabet Hansdotter. Född i Svensbyn, Piteå lfs [26] .
      4 Kerstin Mikaelsdotter.   Döpt 1649-01-14 i S:t Nikolai, Stockholm, (Uppl) [22] .
      4 barn .   Begravd 1651-11-18 i S:t Nikolai, Stockholm, (Uppl) [22] .
      4 barn .   Begravd 1655-11-30 i S:t Nikolai, Stockholm, (Uppl) [22] .
      4 barn .   Begravd 1657-05-01 i S:t Nikolai, Stockholm, (Uppl) [22] .
      4 barn .   Begravd 1660-06-19 i S:t Nikolai, Stockholm, (Uppl) [22] .
      4 Katarina Mikaelsdotter Burman.   Död 1689 [22] . Gift 1672-05-20 i S:t Nikolai, Stockholm, (Uppl) [22] .
med Olaus Svenonis Bidenius. sist kyrkoherde i Luleå
Död 1679 [22] .
Gift.
med Hans Renhorn. Befallningsman över lappmarken
Befallningsman, inspektor vid Luleå silvergruva, kronofogde
Född 1659-10-11 i Gamla staden, Luleå landsförsamling (Nobo) [27] .
Död 66 år 5 veckor 5 dagar gammal 1725-11-25 i Luleå landsförsamling (Nobo) [22] .
Död 1725-11-25 i Gamla staden, Luleå landsförsamling (Nobo) [28] .
Ägde från 1694 i Gäddvik 1, Luleå landsförsamling (Nobo) [13] .
      4 Elisabet Mikaelsdotter Burman.   Döpt 1654-07-27 i S:t Nikolai, Stockholm, (Uppl) [22] . Död 1707-10-02 i Piteå stad [22] . Piteå nya stad 2/10 1707 Sal. Turdins änka hustru Elisabet Burman, begr. 5/11 53 år gl. [29] .
Gift 1672-05-20 i S:t Nikolai, Stockholm, (Uppl) [22] .
med Zacharias Olai Anzenius. Fältpräst vid Västerbottens regemente
Död 1675-05-26 i Göteborg [22] .
Gift 1677 [22] .
med Lars Henriksson Strand. Komminister i Piteå lfs 1664-1679
Född i Härnösand [24] .
Död 1679 [22] .
Begravd 1679-12-07 i Piteå lfs [22] .
Hustru Elisabet Burman efter sahl hr Lars och två barn 1680-11-28 i Piteå lfs (BD).
Erik Holmlund (Holmlund) Registrerad användare Postat tisdagen 06 april 2010 - 20:59 -------------------------------------------------------------------------------- Jag har hittat en "ny" ättling till familjen Rhen i Piteå. Jag sätter "ny" inom citationstecken eftersom jag inte har sett honom uppräknad i någon Rhensk barnaskara någonstans. Dock är han lite svårplacerad. Enligt CDn Piteanor 2008 finns i Piteås födelsebok en Samuel som föds 1662 i januari. Hans föräldrar nämns inte vid namn, men där står istället 'Hr Samuels dotterson'. Hr Samuel bör utan tvekan vara komministern i Piteå, Samuel Edvardi Rhen(d.1680 i Råneå), härefter kallad SER. Av SER:s döttrar så som de är uppgivna i herdaminnet, ser jag bara följande två som kan vara moderskandidater, men ingen av dem passar in riktigt bra: 1) Birgitta Samuelsdotter Rhen, som var gift med SER:s efterträdare Lars Henriksson Strand. Enligt herdaminnet har de bl.a. en son Henrik, född 1661 och en icke namngiven dotter född 1663-01-25. Det tycks väl tajt att få in en son Samuel däremellan även om det är teoretisk möjligt. 2) Margareta Samuelsdotter Rhen, som var gift med borgaren i Luleå, Jöns Jönsson Sund. Enligt webbsidan 'Luleå Stad åren 1690-1780' av Constantinus Lindfors, hade paret en son Samuel. Han dyker dock upp som son i mtl först år 1687, vilket pekar på att han var född ca 1669-73 och alltså för ung för att vara den Samuel som föddes 1662-01. Jöns Jönsson Sund nämns i mtl från 1669 och parets äldsta kända barn är Margareta f.1669. Var paret verkligen gifta så pass tidigt som 1661? Vem var mor till Samuel, född 1662 i januari? Någon av de ovanstående? Eller kan det månne finnas någon hittills okänd Samuelsdotter, dotter till Samuel Edvardi Rhen, som inte räknas upp i herdaminnet? Constantinus Lindfors (Ratengo) Registrerad användare Postat onsdagen 07 april 2010 - 06:54 -------------------------------------------------------------------------------- Hej Erik, Det var ett intressant fynd som du gjort. Tänka sig att ingen annan forskare observerat detta tidigare...! Kollat mantalslängder för åren 1659-1663; i dessa har Hr. Samuel (Rehn) 0 döttrar 1659, 1 dotter 1660, 2 döttrar 1662 och 1 dotter 1663. I samma längder har Hr. Lars (Strand) ingen hustru 1659-1662 och en hustru 1663. Det lystes emellertid för Lars redan 1657 13/12 (källa: Piteå lfs LI:1). Lars Strand har inte återfunnits i mtl för 1658. Jag konstaterar då att Henrik Strand (som var gymnasist redan 1677) antingen kommer från faderns ev. första äktenskap - i så fall född redan 1658. Eller så hann pojken hitta ut innan föräldrarnas vigsel under året 1662 och därmed är notisen utformad som den gör i dopboken. Brita Rehn bör ha varit i 18-årsåldern (hennes föräldrar gifte sig 1643). En Jöns Jönsson i Sunderbyn erlägger visserligen lysningspengar i april 1663 (källa: Nederluleå lfs LIB:1) men han var son till Jöns Hansson i Sunderbyn, som får en sonhustru uppförd i mtl. Jöns Jönsson Sunds far Jöns Jönsson (d. 1670) i samma by har inga sonhustrur i längderna. Mvh / Constantinus Erik Holmlund (Holmlund) Registrerad användare Postat söndagen 18 april 2010 - 20:53 -------------------------------------------------------------------------------- Constantinus> Intressanta observationer från MTL! Märkligt att Lars Strand lyses 1657-12-13 men står utan hustru 1659. Första hustrun måste ha dött. Eller ja, det kanske man inte tvärsäkert kan säga. Det som krånglar till det litegrann är ju att Lars Strand senare efterträder Samuel Edvardi Rhen. Kan möjligen Lars Strand som inflyttad från Härnösand ha hamnat som inneboende hos sin svärfar? Och att hans hustru skrivs som dotter till Hr Samuel ist.f. som hustru åt mågen? Själva dopnotisen är ju märklig också. Varför står det "Hr Samuels dotterson"? Man tycker ju att föräldrarna borde vara uppgivna. I dödboken för Piteå finns en Sigrid, dotter åt "Dni Samueli", som dör i april 1658. Kanske var Lars Strand gift först med en samuelsdotter, som dog. Och sen omgift med en annan samuelsdotter? Bara en spekulation... Angående Samuel E. Rhen skriver du att han gifter sig 1643. Har du månne verfierat det på nåt sätt, exempelvis genom att det är då som hustrun dyker upp i mtl? I herdaminnet uppges det något oprecisa "omkr.1643" som år för giftermålet. Det skulle ju öppna för möjligheten att de gifte sig något eller några år tidigare, dvs om det nu inte finns någon konkret källuppgift som pekar mot just 1643. Om det inte finns någon sådan uppgift som pekar på 1643, så öppnar det ju för möjligheten att Hr Samuel E.Rhen kunnat haft någon dotter i "lysningsmogen" ålder redan i dec 1657. Man skulle också kunna flika in en helt annan möjlighet, om än kanske en liten sådan, nämligen att den upptäckta dopnotisen ev. skulle kunna syfta på en helt annan Hr Samuel än Samuel E.Rhen. Den tidigare avlidne Samuel Kuuth, d.1643, komminister i Nederluleå socken, hade kopplingar till Piteå. Kuuths svärmor Margareta Rhen blev änka 1649 efter Johannes Hossius (khde i Piteå 1629-49) och hon fick skattefrihet 1650 för gården Granden i kyrkbyn, Piteå. Margareta Rhen dog 1669. Kanske dottern (med barnbarn?) som ju också blivit änka i Luleå flyttat till sin moder i Piteå som satt på en gård med skatteförmåner? En möjlighet som borde undersökas i MTL, även om jag nog tycker att dopnotisen borde syfta på den Hr Samuel som levde och verkade i Piteå vid tiden för dopnotisen. Men helt säker kanske man inte kan vara. Constantinus Lindfors (Ratengo) Registrerad användare Postat söndagen 18 april 2010 - 21:58 -------------------------------------------------------------------------------- Du har rätt, Samuel Rehn gifte sig omkr. 1643! Något säkert årtal går inte att få fram dels för att Hr. Samuel noteras i mtl först år 1646 och dels för att noteringar om lysningspengar börjar föras först år 1650. Om Samuel Kuuth hade åsyftats, tycker du inte att det skulle ha stått "Sal. Hr Samuels dotterson" i dopboken då? Han hade varit död sedan ca tjugo år tillbaka. För övrigt har jag inget mer att tillägga.
Gift [22] .
med Petrus Zackariae Turdin. Konrektor i Piteå
Skolmästare från 1671 till 1674 i Luleå stadsförsamling (Nobo) [25] .
Död 1696 [22] .
Av Staffan Bengtsson söndag den 01 aug 1999 kl. 00.15: Peder Turdin var konrektor vid Piteå kungliga trivialskola. Enligt domboken för Umeå stad år 1674 uppges han dock vara boende i Luleå. Han omnämns som svåger till, avlidne fältskären i Umeå Petter Bergmans, hustru Britta Anthelia(d t kh Olof Anthelius i Boteå). I domboken uppges också att Petter Bergman har två barn i Luleå samt att Peder Turdin har en bror vid namn Anders Zachrisson i Bygdeå. Kan någon lämna ytterligare upplysningar om personerna ovan? -------------------------------------------------------------------------------- Av Rune Forsgren torsdag den 04 nov 2004 kl. 15.14: Peter Turdins hustru hette Christina Persdotter (död i Piteå 1677). Hon torde väl ha varit syster till Peter Bergman.
Ättlingar
      4 Maria Mikaelsdotter.   Döpt 1655-09-23 i S:t Nikolai, Stockholm, (Uppl) [22] .
      4 Jakob Mikaelsson.   Döpt 1660-03-08 i S:t Nikolai, Stockholm, (Uppl) [22] .
      4 Margareta Mikaelsdotter Burman.   Död 1717 [22] . Själaringning 1717-02-24 i S:t Nikolai, Stockholm, (Uppl) [22] .
Gift 1661-05-26 i S:t Nikolai, Stockholm, (Uppl) [22] .
med Anders Jönsson. Kryddkrämare och kyrkvärd vid Nikolai kyrka i Stockholm
Död senast 1695 [22] .
    3 Anders Björnsson.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [23] .
    3 Nils Björnsson.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [23] .
  2 Karl Olofsson.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [21] . Död sannolikt senast 1637 [22] . Bonde i Bure 8 efter sin far, nämndeman
Delade sin fars hemman 1608 med brodern Björn "som delnings instrumentet upprättat åhr 1608 af deras broder, Jacob Burman, utwiser"
Står för hemmanet i div skattelängder mm från 1606 till 1630 i Bure 8, Skellefteå (Väbo) [22] .
Nämndeman mellan 1606 och 1609 [22] .
Gift.
med Margareta Nilsdotter. Född i Tjärn, Skellefteå (Väbo) [21] .
Död sannolikt 1652 [22] .
    3 Maria Karlsdotter.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [21] .
    3 Ingierd Karlsdotter.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [21] .
    3 Abraham Karlsson.   Född omkring 1602 i Bure 8, Skellefteå (Väbo) [22] . Bonde i Bure 8, Skellefteå (Väbo).
Nämnd från 1631 till 1646 i Bure 8, Skellefteå (Väbo) [22] .
Gästgivare 1642 [22] .
Gift.
med Brita . Sannolikt hustru till Abraham Carlsson.
Står för hemmanet i jb och tl 1646 i Bure 8, Skellefteå lfs.
Står för hemmanet i mtl 1647 i Bure 8, Skellefteå lfs.
Sannolikt identisk med den hsutru Brita i Bure som 1648 gav testamentespengar efter sin man.
      4 Jakob Abrahamsson.   Död omkring 1701 i Yttervik 7, Skellefteå lfs [19] . Bonde från 1670 till 1701 i Yttervik 7, Skellefteå lfs [19] .
Gift 1656 [19] .
med Karin . Troligen dotter till Sven Svensson i Yttervik 7 Båtvik, Skellefteå (Väbo) [30] .
Ättlingar
    3 Olof Karlsson Burman.   Död sannolikt 1689 [22] . Bonde, länsman, gästgivare och postbonde i Bure 8, Skellefteå (Väbo).
Bonde från 1647 till 1690 i Bure 8, Skellefteå (Väbo) [31] .
Bonde i Bure 8 efter brodern Abraham och h h Brita.
Nämnd från 1647 till 1688 i Bure 8, Skellefteå (Väbo) [22] .
Brofogde 1684 [22] .
Riksdagsman 1660 [22] .
Gift tre gånger. Vilka som var mödrar till vilka barn är oklart. Se hans ättlingar i boken "Bureå sockens kustbyar, kap. 1, s 82-83". (Elof Lindmark)
Gift.
med Margareta Olofsdotter. Född i Risböle 3, Lövånger (Väbo) [31] .
Gift.
med Anna Rusk. Född i Lövånger (Väbo) [25] .
Död 1684 i Bure 8, Skellefteå (Väbo) [31] .
Född i Selet 4, Lövånger (Väbo) [31] .
Gift 1685 i Skellefteå (Väbo) [31] .
med Karin Hansdotter Fellenia. Född omkring 1648 i Fällan, Lövånger (Väbo) [25] .
Död 1716 i Piteå stadsförsamling (Nobo) [25] .
Nämnd som dotter i mantalslängder från 1665 till 1684 i Fällan, Lövånger (Väbo) [25] .
      4 Anna Olofsdotter.   Skrev testamente 1739-09-14 i Skellefteå [32] .
      4 Margareta Olofsdotter.   Född 1661 i Bure 8, Skellefteå (Väbo) [33] . Död 1725 i Degerbyn 4, Skellefteå (Väbo) [33] . Stammoder för släkten Degerman. (Carl Henrik Carlsson)
Gift 1683 i Skellefteå (Väbo) [33] .
med Johan Svensson Degerman. Bonde från 1692 till 1715 i Degerbyn 4, Skellefteå (Väbo) [33] .
Född 1659 i Degerbyn 4, Skellefteå (Väbo) [33] .
Död 1744 i Degerbyn 4, Skellefteå (Väbo) [33] .
Ättlingar
      4 Olof Olofsson.   Född 1662 i Bure 8, Skellefteå (Väbo) [31] . Död 1733 [34] . Bonde och gästgivare i Bure 8
      4 Anders Olofsson.   Född i Bure 8, Skellefteå (Väbo) [31] . Död ogift [31] . Soldat [31] .
Ut i krigstjänst.
      4 Jakob Olofsson.   I krigstjänst. Reste söderut. (Nils Burman)
      4 Karl Olofsson.   Reste 1696 i Gävle.
Blev sedan skolmästare i Stockholm. Fick 2 söner och 2 döttrar.
      4 Lars Olofsson.   I krigstjänst.
med .
Ättlingar
      4 Barbro Olofsdotter.   Född 1669 i Bure 8, Skellefteå (Väbo) [19] . Död 1754 i Bergsbyn 7, Skellefteå (Väbo) [19] . Mor Anna Rusk [25] .
Gift.
med Per Persson Furman. Korpral [35] .
Död 1709 i Skellefteå (Väbo) [35] .
Gift 1710 i Skellefteå (Väbo) [36] .
med Gert Mårtensson. Bonde från 1700 till 1718 i Bergsbyn 7, Skellefteå (Väbo) [19] .
Född 1658 i Hjoggböle, Skellefteå (Väbo) [25] .
Död 1747 i Bergsbyn 7, Skellefteå (Väbo) [25] .
Ättlingar
      4 Karin Olofsdotter.   Född 1670 i Bure 8, Skellefteå (Väbo) [37] . Död 1740 i Ersmark 8, Skellefteå (Väbo) [37] . Gift 1690 i Skellefteå (Väbo) [37] .
med Herman Nilsson. Född 1663 i Ersmark 3, Skellefteå (Väbo) [38] .
Bonde från 1692 till 1738 i Ersmark 8, Skellefteå (Väbo) [37] .
Kopparslagare i Ersmark 8, Skellefteå (Väbo) [37] .
Död 1751 i Ersmark 8, Skellefteå (Väbo) [37] .
Store.
Ättlingar
      4 Brita Olofsdotter Burman.   Född omkring 1687 [22] . Död 1774 [22] . Brita noteras som Degermans styvdotter när hon var dopvittne i Piteå 1703 3/10. (Constantinus Lindfors)
Gift 1706 i Piteå [39] .
med Erik Jonsson Uddman. Handelsman i Piteå
Född omkring 1672 i Böle 5, Piteå landsförs (Norrbotten) [40] .
Död 1747 [39] .
Upprepning
Ättlingar
      4 Maria Olofsdotter.   Död ogift 1745. Upprepning
      4 Abraham Olofsson.   Död ogift. Skräddare
Upprepning
    3 Margareta Karlsdotter.   Född i Bure 8, Skellefteå (Väbo) [41] . Gift.
med Anders Larsson. Bonde från 1639 till 1671 i Myckle 3, Skellefteå (Väbo) [42] .
Född i Myckle 3, Skellefteå (Väbo) [43] .
Död 1674 i Myckle 3, Skellefteå (Väbo) [43] .
Knekt från 1624 till 1638 [43] .
Korpral 1633 [43] .
Kyrkvärd 1648 [43] .
      4 Andersdotter.   Född i Myckle 3, Skellefteå lfs. Nämns ej av Johannes Bureus eller Ulf Lundström.
      4 Margareta Andersdotter.   Född i Myckle 3, Skellefteå lfs. Möjligen gift med denne Erik Olofsson.
Lysning (ej hustruns namn) 1709-04-21 [44] .
med Erik Olofsson. Bonde i Bygdsiljum, Burträsk
Död före 1725 i Bygdsiljum 5, Burträsk [44] .
Nämnd från 1690 i Bygdsiljum, Burträsk [45] .
Ättlingar
      4 Johan Andersson.   Född i Myckle 3, Skellefteå (Väbo). Död omkring 1710 i Myckle 3, Skellefteå (Väbo). Bonde från 1669 till 1701 i Myckle 3, Skellefteå (Väbo).
1687: angående laxfisket.
Gift.
med Karin Nikodemidotter. Född 1651 i Gammelbyn 5, Burträsk (Väbo).
Död omkring 1723 i Myckle 3, Skellefteå (Väbo).
mtDNA U1a1a2 (MDA group: Karin b.a 1580 wife of Per Isaksson owner Gammelbyn 8, Burträsk 1605-1625 MRCA: Marta Eriksdotter 1764-1854 Norsjö) [46] .
Ättlingar
  2 Maria Olofsdotter.   Född i Bure 8, Skellefteå lfs [15] .
  2 Anna Olofsdotter.   Född i Bure 8, Skellefteå (Väbo) [21] . Död [21] .
  2 Jakob Olofsson.   Född i Bure 8, Skellefteå (Väbo) [21] . Död [21] .
  2 Byriet Olofsdotter.   Född i Bure 8, Skellefteå (Väbo) [21] . Död [21] .
  2 Margareta Olofsdotter.   Född i Bure 8, Skellefteå (Väbo) [21] . Död 1598 [21] .
  2 Jacob Olofsson Burman.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [21] . Död senast 1658 [22] . Fogde
Fogde 1612 i Jämtland [21] .
Studerar i Stockholm [21] .
Studerat i Stockholm 1608, var i oktober samma år handskrivare åt ståthållaren Baltxar Bäck, var 1609-1611 mönsterskrivare under Peder Clemetssons fänika (västerbottningar), fogde i Jämtland och Härjedalen 1611-1612.
Bekom skjutsfärdspenning ifrån Hudiksvall till Hernösand 1609-11-05 i Hudiksvall (Häls) [47] .
Fullmakt 1612-05-21 [22] .
Var i augusti 1615 kommissarieskrivare i Nordlanden, fogde i Torne lappmark 1615-1619.
Fullmakt 1615-10-20 [22] .
Fogde från 1619 till 1624 i Österbotten, Finland [22] .
Fullmakt 1619-07-30 [22] .
Arrenderade Karlö, Ule, Kajana och Limingo socknar i Österbotten 1624-1627.
Kontrakt 1624-05-28 [22] .
Hade 1609 och 1610 sin faders jord om 1 1/8 mantal i Bure, Skellefteå, fritt, uppå vilken hans två bröder Carl Olsson och Björn Olsson då satt; köpte 1611 ett hemman i Bodviken, Skellefteå av Jon Olsson; står för detta hemman i jb mm 1612-1628; hade detsamma fritt 1612 och 1613; kom under sin tid som befallningsman i Österbotten i stor skuld till kronan, vilken hans cautionist prosten Samuel i Limingo, Österbotten, tvingades betala. Denne sålde därför omkring 1629 ("för 29 år sedan") Burmans hemman i Bodviken för 424 daler 24 öre kopparmynt till en bonde Jacob Bluut. Jacob var svåger till Hans Andersson i Stockholm, hos vilken han bodde vid ett besök där 1618. (Carl Henrik Carlsson)
Ägare från 1611 till 1629 i Boviken 1, Skellefteå (Väbo) [48] .
med .
    3 Olof Jacobsson Burman.   Död 1708 [22] . Hovkällarmästare
Själaringning 1708-02-07 i S:t Nikolai, Stockholm, (Uppl) [22] .
Hovbetjänt hos drottning Kristina, blev vid hennes abdikation utan tjänst; källarmästare 1655-1659 vid svenska legationen i Lillryssland; i (sedermera) änkedrottning Hedvig Eleonoras tjänst 1659; källarskrivare, sedan källarmästare hos henne till sin död. (Carl Henrik Carlsson)
Gift.
med hustru . Död 1691 [22] .
Begravd 1691-12-15 i S:t Nikolai, Stockholm, (Uppl) [22] .
Själaringning 1691-12-07 i S:t Nikolai, Stockholm, (Uppl) [22] .
      4 Olof Burman.   Död 1708-04-13 [22] . Bokhållare
Kanslist i Riksbanken 1689-04-29 [22] .
Sedan extra ordinarie bokhållare där. (Carl Henrik Carlsson)
Gift.
med Anna Sophia Beijsner. Levde ännu 1716 [22] .
Levde ännu 1716 [22] .
      4 Jacob Burman.   Död 1696 [22] . Bokhållare i Stockholm
Själaringning 1696-01-16 i S:t Nikolai, Stockholm, (Uppl) [22] .
Hade 1683 varit i änkedrottning Hedvig Eleonoras tjänst i sex år; bokållare vid hennes hovkontor. (Carl Henrik Carlsson)
Gift 1683-11-11 i Stockholm [22] .
med Maria Holl. Död 1735-05-03 i S:t Nikolai, Stockholm, (Uppl) [22] .
Ättlingar
      4 barn Burman.   Begravd i Mikael Björnssons grav 1660-07-26 i S:t Nikolai, Stockholm, (Uppl) [22] .
    3 Maria Jacobsdotter.   Gift och bosatt 1658 i Torneå stad, Finland [22] .
  2 Anders Olofsson.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [21] . i Bure, Skellefteå (Väbo) [21] .
Anders Olson i Bure Denne wiste til prikka referere om Härse och Bureätten [21] .
1 Rådgierd Karlsdotter.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [21] . Gift.
med Lars Östensson. Bonde i Falmark, Skellefteå (Väbo) [49] .
i Falmark, Skellefteå (Väbo) [21] .
Född i Falmark 1, Skellefteå (Väbo) [50] .
Bonde från 1591 till 1598 i Falmark 18 Sjöbotten, Skellefteå (Väbo) [51] .
  2 Clemet Larsson.   Född i Falmark, Skellefteå (Väbo) [21] . i Falmark, Skellefteå (Väbo) [21] .
Bonde från 1599 till 1622 i Falmark 18 Sjöbotten, Skellefteå (Väbo) [51] .
Gift med Bureättling [21] .
  2 Kälug Larsdotter.   Född i Falmark, Skellefteå (Väbo) [52] . Gift med Bureättling [52] .
Gift.
med Nils Hansson. Bonde i Bure, Skellefteå (Väbo) [49] .
i Bure, Skellefteå (Väbo) [52] .
Bonde från 1583 till 1606 i Bure 6, Skellefteå (Väbo) [53] .
Född i Bure 6, Skellefteå (Väbo) [49] .
Nils Hansson i Bure boor där Anders Olofson Herses sonason bodde [49] .
Johan Bure (X36 sid T) skriver: Nils Hansson i Bure ther Anders Olsson Herses sonsonson bodde.
Gift med Bureättling [49] .
Betalar böter för jungfrukränkning vid vintertinget 1561 [53] .
    3 Sara Nilsdotter.   Född i Bure 6, Skellefteå (Väbo) [49] . Gift.
med Olof Jonsson. Bonde i Bure, Skellefteå (Väbo) [49] .
Bonde i Bure, Skellefteå (Väbo) [54] .
Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [54] .
Nämnd från 1593 till 1601 i Bure, Skellefteå (Väbo) [22] .
Ägare 1585 i Bure 2, Skellefteå (Väbo) [19] .
Ägare från 1593 till 1605 i Bure 4, Skellefteå (Väbo) [19] .
Bure 4 ligger på Klosterholmen (Ulf Lundström).
Med annan stil och svagt skrivet (möjligen utsuddat) är ett d tillskrivet efter varje barn och namnen Jakob, Call och Björn tillagda [54] .
Barn: Carl, Björn och Jacob [55] .
Inga barn nämnda [56] .
Troligen är barnen Jakob, Karl och Björn felaktiga och en sammanblandning med Olof Björnssons barn i Bure 8, Skellefteå (Väbo).
      4 Jon Olofsson.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [54] .
      4 Mais Olofsdotter.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [54] .
      4 Byriet Olofsdotter.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [54] .
      4 Per (Pelle) Olofsson.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [54] .
      4 Nils Olofsson.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [54] .
      4 Anders Olofsson.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [54] .
    3 Kerstin Nilsdotter.   Född i Bure 6, Skellefteå (Väbo) [49] . Gift.
med Jon Andersson. Bonde i Uttersjön, Lövånger (Väbo) [49] .
Nämnd från 1595 till 1615 i Uttersjön, Lövånger (Väbo) [6] .
      4 Sara Jonsdotter.   Född i Uttersjön, Lövånger (Väbo) [49] .
    3 Hans Nilsson.   Född i Bure 6, Skellefteå (Väbo) [49] . Bonde i Bure, Skellefteå (Väbo) [49] .
Nämnd från 1606 till 1623 i Bure 6, Skellefteå (Väbo) [53] .
Gift med Bureättling [49] .
Gift.
med Karin .
      4 Anders Hansson.   Född i Bure 6, Skellefteå (Väbo) [49] .
      4 Anna Hansdotter.   Född i Bure 6, Skellefteå (Väbo) [49] .
      4 Kälug Hansdotter.   Född i Bure 6, Skellefteå (Väbo) [49] . Gift med Bureättling [49] .
Gift.
med Lars Östensson. Bonde i Falmark, Skellefteå (Väbo) [49] .
i Falmark, Skellefteå (Väbo) [21] .
Född i Falmark 1, Skellefteå (Väbo) [50] .
Bonde från 1591 till 1598 i Falmark 18 Sjöbotten, Skellefteå (Väbo) [51] .
    3 Cecilia Nilsdotter.   Född i Bure 6, Skellefteå (Väbo) [49] .
  2 Anna Larsdotter.   Född i Falmark, Skellefteå (Väbo) [52] . Gift.
med Jon Jakobsson. Skräddare i Uppsala [52] .
”förfrag om Jacob Skr. i Vps. var hans son." [52] .
  2 Per Larsson.   Född i Falmark, Skellefteå (Väbo) [52] .
  2 Karl Larsson.   Född i Falmark, Skellefteå (Väbo) [52] .
  2 Moses Larsson.   Född i Falmark, Skellefteå (Väbo) [52] .
  2 Nils Larsson.   Född i Falmark, Skellefteå (Väbo) [52] . Bonde på gård om 7/8 mantal 1599 i Falmark 5 Gamla Falmark Vallen, Skellefteå (Väbo) [57] .
Gift och storbonde.
med .
    3 Per Nilsson.   Född före 1577 [57] . Store Per Nilsson ägare från 1613 till 1650 i Falmark 5 Gamla Falmark Vallen, Skellefteå (Väbo) [57] .
med .
      4 Anders Persson.   Ägare 1652-1663 i Falmark 5 Gamla Falmark Vallen, Skellefteå lfs [19] .
  2 Margareta Larsdotter.   Född i Falmark, Skellefteå (Väbo) [52] .
  2 Maria Larsdotter.   Född i Falmark, Skellefteå (Väbo) [52] .
1 Jakob Karlsson.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [52] . Död barnlös i Stockholm [52] . Prästlärd [58] .
War prästlärd utsuddat [52] .

Källor

 1. Johan Bure X 36 sid K, L
 2. Lundström (1997) s 397
 3. Johan Bure, Släktbok s 155v (95)
 4. Johan Bure, Släktbok s 158 (96)
 5. Johan Bure X 36 sid K; Ulf Lundström
 6. Skattelängder
 7. Johan Bure X 36 sid Y
 8. Johan Bure, Släktbok s 163v (110v)
 9. Johan Bure, Släktbok s 164 (111)
 10. Urban Sikeborg, Johan Bures släktbok i autograf
 11. Johan Bure X 36 sid K
 12. Roteringslängd 1637
 13. Mantalslängder
 14. Staffan Bengtsson
 15. Johan Bure
 16. Lundström (1997) s 130
 17. Lundström (1997) s 132
 18. Lundström (1997) s 138
 19. Ulf Lundström
 20. Lundström (1997) s 140
 21. Johan Bure, Släktbok s 158v (97)
 22. Carl Henrik Carlsson
 23. Johan Bure, Släktbok s 194 (167)
 24. Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne
 25. Constantinus Lindfors
 26. Olle Malmsten
 27. C:1 dödsnotis
 28. C:1
 29. Kristina Öberg i Anbytarforum 2004-11-06
 30. Lundström (2001) s 695
 31. Lundström (2001) s 705
 32. SHA, Vb domb nr 28, f741v o 742, RA, Carl Henrik Carlsson
 33. Lundström (2001) s 404
 34. Agneta Sundbom, Lars-Olof Delsing
 35. Lundström (2001) s 650
 36. Henning Thögersen, Danmark, Disbyt
 37. Lundström (2001) s 332
 38. Lundström (2001) s 327
 39. Svenska ättartal 1898
 40. Svenska ättartal 1898; Constantinus Lindfors
 41. Lundström (1997) s 399
 42. Lundström (2001) s 415
 43. Lundström (1997) s 181
 44. Agneta Olofsson
 45. Mantalslängder, Kenneth Mossberg
 46. FTDNA
 47. Thomas Sverker: Landskapshandlingar Hälsinglands handlingar, SE/RA/5121/5121.12/1609: 1 (1609), bildid: A0044170_00229
 48. Lundström (1997) s 111
 49. Johan Bure, Släktbok s 197 (173)
 50. Lundström (1997) s 284
 51. Lundström (1997) s 294
 52. Johan Bure, Släktbok s 159 (98)
 53. Lundström (1997) s 396
 54. Johan Bure, Släktbok s 198v (178)
 55. Johan Bure X37 uppslag 87, X36 uppslag V
 56. Johan Bure X36 uppslag V
 57. Lundström (1997) s 286
 58. Johan Bure X36, sid K

Personregister       Ortsregister