Förfäder Brita Mosesdotter.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [1] . Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [2] .
Hu. Brita Olof Olofssons i Jäfre, sedan hade hon halt Japer i Antenäs. Hon sägs och hafua haft een man Lars benämnd [2] .
Tillskrivet: Mosisdr står uti her Thomas seedel. Jacobs dr dr. Jag menar han hade glömt settia Soror [2] .
Att hu. Brita i Jäfra war Moses syster vittna Olof Biörson i Bure, Mats Nilssons syster och hu Brita i Eneköping 9 marti 608 [3] .
Och att hon icke hade meer ur Buregården i arf än hustru Mariet i Grubbe och hennes flere systrar sade Olof Biörson [3] .
Först (och i avskrifterna) skriven som dotter till Jakob Andersson.
”Hu. Brita Olof Olofzsons i Jäfra, sedhan hade hon Halt Japer i Antenäs. Hon Segz och hafua haft enn man Lars be:d”. Johan Bure har här gjort ett av sina sena tillägg i genealogin efter att han hade uppmärksammat en ”sedel”, ett papper med en sammanställning som fadern herr Thomas Matthiae hade gjort över sin hustrus släktförbindelser i Skellefteå då denne var kaplan där. Johan Bure har i vänstermarginalens tabell strukit över namnet på hustru Britas far Jakob (Andersson i Bure). Direkt efter hustru Britas dopnamn har han ovanifrån skjutit in följande rättelse: ”Mosis d(otte)r står vti her Thomae Seedel. Jacobs d(otte)r d(otte)r Jag menar han hade glömt settia Soror ”. Hustru Brita skulle alltså vara dotter till Jakob Anderssons son Moses Jakobsson i Bure enligt herr Thomas, medan Johan Bure ansåg att herr Thomas av misstag råkat skriva dotter i stället för syster. (Johan Bures släktbok i autograf, fol. 164v (111v), fol. 165r (112r))

”Att Hu. Brita i Jäfra war Moses syster vittna Olof Biörson i Bure , En Matz Nilsons syster och Hu. Brijta i Eneköping 9 Martij. <1>608.” På motstående sida av uppslaget – fol. 166r – står: ”Och att hon icke hade meer ur Bure gården i arf än Hustru Mariet i Grubbe och hennes flere systrar sade Olof Biörson.” Med hustru Mariet avses Mariet/Maria, gift med Anders Persson i Grubbe i umeå och stammoder till Norrlandssläkten Grubb. (Johan Bures släktbok i autograf, fol. 165v (112v), fol. 166r (113))

(Urban Sikeborg, Johan Bures släktbok)

Uppgiften om Olof Olofssons hu Brita Mosesdotter kommer från Johan Bures far herr Thomas Mattihiae. En uppgift om att dennes sammanställning av sin svärmoders släkt var gjord i slutet på 1550-talet rimmar illa med att Brita Mosesdotter varit gift med Jakob Jönsson i Antnäs som senast nämns år 1566. Antingen är herr Thomas Matthiaes "sedel" av ett senare datum eller så är uppgiften fel!

Johan Bures far herr Thomas Mattihiae dör år 1570 så hans uppgifter om Brita Mosesdotter. Hennes gifte med Olof Olofssons i Jävres resulterade i 5 kända barn och inleds därför troligen före 1566, så Brita Mosesdotter kan då inte ha varit gift med Jakob Jönsson i Antnäs. Olof Björnsson jämför hustru Brita med Marit Jakobsdotter och talar on hennes systrar, han talar då troligen om Brita som syster till Karin och Malin Jakobsdötterar. Brita Jakobsdotter kan inte ha varit hustru till Olof Olofsson men väl hustru till Jakob Jönsson i Antnäs och mor till hans söner Jöns och Lars och eventuelle son Nils.

Har läst Västerbottens handlingar för Jävre under åren 1548-1570 samt noterat att en Olof Olofsson äger ett av de större hemmenen i Jävre i 1543 års jordebok, han är troligen identisk med den Olof Olsson som nämns år 1548 i landskapskandlingarna, År 1549 har han en bror på hemmanet enligt bågalängden, även så år 1551 och 1552 men då har tillkommit en andra Olof Olofsson i Jävre, dessa kommer att få attributen "store" och "lille" och troligen är det store O.O som som var gift med Brita dotter till Moses Jakobsson i Bure. År 1562 betalar en Olof Olsson i Jävre 12 öre i köpmanspeng vilket är samma som birkarlen Lasse Nilsson i Jävre. Samma år ger i Jävre en Olof Olsson 1 1/2 span i tröskad säd medan den andre O.O ger 3 skylar otröskad säd. I bågalängden 1563 har lille O.O en son medan store O.O. har två söner, möjligen är en son brodern men kanske ser vi här sönerna Olof och Karl, dessa måste då vara födda 1548 eller tidigare. I bågalängden år 1568 har de två O.O i Jävre var sin son medan år 1570 är det bara store O.O som har en son. Om Olof Olofssons hustru Brita var mor till någon av Olof Olofssons söner som noterats i bågalängderna kan hon inte ha varit gift med Jakob Jönsson i Antnäs eftesom dessa föddes före 1566 alltså under dennes livstid. Hustru Brita är också för ung för att ha varit syster till Moses Jakobsson men har rätt ålder för att ha varit dennes dotter! (Ulf Larsson 2019 januari)


Gift.
med Olof Olofsson. Bonde i Jävre, Piteå landsförs (Norrbotten) [4] .
Gift.
med Lars . Gift.
med Jakob . Bonde i Antnäs, Luleå landsförsamling (Nobo) [2] .
Halt Japer i Antnäs, Luleå landsförsamling (Nobo) [2] .
En Jakob Jönsson nämnd från 1539 till 1566 i Antnäs, Luleå landsförsamling (Nobo) [5] .

1 Elin Olofsdotter.   Född i Jävre, Piteå landsförs (Norrbotten) [3] . Gift.
med Mårten Giordsson. Smed i Öregrund (Uppl) [3] .
  2 Karl Mårtensson.   Född i Öregrund (Uppl) [3] . Köpsven [3] .
  2 Mårten Mårtensson.   Född i Öregrund (Uppl) [3] . Bonde i Mårtensboda, Börstil (Uppl) [3] .
med .
    3 Maria Mårtensdotter.   Född i Mårtensboda, Börstil (Uppl) [3] .
    3 Olof Mårtensson.   Född i Mårtensboda, Börstil (Uppl) [3] .
    3 Elin Mårtensdotter.   Född i Mårtensboda, Börstil (Uppl) [3] .
    3 Erik Mårtensson.   Född i Mårtensboda, Börstil (Uppl) [3] .
  2 Påvel Mårtensson.   Född i Öregrund (Uppl) [3] . Studiosus och klockare i Domkyrk. [6] .
Studiosus och klokkare i Domkyrk. [3] .
------------------------------------------------------------ Anbytarforum: Släkter: Bureätten: Påvel Mårtensson ------------------------------------------------------------ Postat av Torsten Åkesson den måndagen 25 augusti 2008 - 18:13: Malin Påvelsdotter var dotter till Påvel Mårtensson född i Öregrund. Jag har bekostat digitalscanning av skrifterna Genealogika X-36 och X-37 från UUB, de delar som berör Påvel Mårtensson. Det står tydligt att han är Studiosus (student) i Uppsala och klockare i domkyrkan. Han var borgare i Uppsala och senare i Stockholm. När han flyttade till Stockholm är oklart men troligen innan äktenskapet med Kerstin Månsdotter. De tre barnen Mårten, Per och Malin var alla troligen födda i Stockholm. Tvillingarna Mårten och Per föddes sannolikt omkring 1585-87. Påvel Mårtensson var borgare i Stockholm och ägde ett hus vid Olof Knutssons gränd i gamla stan. Huset är beskriet i Stockholms tänkeböcker 1609-11-15, då Kerstin Månsdotters nye make Petrus Glandius hade fullmakt att försälja huset. Allt tyder på att sonen Mårten blir förälskad i en flicka, i grannkvarteren vid Köpmannagatan i gamla stan, och gifter sig med henne. Hon hette Hendrichsdotter. De får en son som de döper till Påvel Mårtensson, efter farfadern. I Stockholms tänkeböcker 1626-02-16 finner vi en Cnut Hendrichsson som köper ut sitt syskonbarn Påvel Mårtenssons, borgare i Uppsala, arvslott (halva huset) på Köpmannagatani gamla stan Stockholm. Påvel Mårtensson (Sr) avlider 1597 men änkan och barnen bor kvar i huset i gamla stan till 1609 då hon ingår äktenskap med Petrus Glandius, skolmästare (rektor)i Växjö. Han har fullmakt från sina styvbarn och medarvingar att försälja huset i Stockholm (se: Stockholms tänkeböcker 1609-11-15. Det är tydligt beskrivet vilket huset är och vilken köparen är. Huset är ett stenhus och liggande grund beläget östantill uti Olof Knutssons gränd på norra sidan, emellan wår medbroders OlofNielsson borgmästarens hus och Erich glasmästares hus. Köpare är Knut Nielsson Kråke, och han betalar 146 daler i gångbara svenska mynt. Grändens namn ändrades senare och heter i dag Kråks gränd, efter Kråke som lär ha varit en betydande person. Huset finns kvar och heter Kråks gränd 6, och kvarteret heter Marsyas. Enligt Stockholms stadsmuseum är källare och husgrunder de ursprungliga från medeltiden, men några hus byggdes om under 1600-talet. I samband med äktenskapet med Petrus Glandius flyttar Kerstn Månsdotter och dottern Malin till Växjö, medan tvillingbröderna Mårten och Per bor i Uppsala. Kerstin Månsdotter får en son Suno i sitt nya äktenskap 1609-1610. Vid Sunos födelse var troligen Kerstin i 45-års åldern. Detta skulle betyda att hon skulle vara född omkring 1564-1565. När Malin flyttar till Växjö 1609 är hon 19-20 år och gifter sig 1612 med Erik Johansson Herlin präst i Växjö stift. Att Johan Bure endast nänmer tvillingarna Mårten och Per beror trolige på att han träffade dessa i Uppsala, medan Kerstin Månsdotter och Malin bodde i Växjö I Stockholms tänkeböcker för 1500-talet saknas många handlingar. Påvel Mårtenssons köp av fastigheten i Stockholm går inte att finna. Petrus Glandius studerade i Rostock och Wittenberg, han var skolmästare i Växjö 1607-1611, kyrkoherde i Bergunda 1611-1618. Han blev prost 1618 i Jönköping och dog i peste 1623-10-13.

Postat av Niclas Rosenbalck torsdagen 13 januari 2005 - 22:28 -------------------------------------------------------------------------------- I Johan Bures släktbok över Bureätten nämns en Påvel Mårtensson. Han var son till smeden Mårten Giordsson i Öregrund (Uppland) och hans hustru Elin Olofsdotter. Den sistnämnda var av Bureätten. Om Påvel Mårtensson anger Leif Boström på sin hemsida att han var "Skrivare? och klockare i R?omkyrk" och att han vidare hade tvillingsönerna Mårten Påvelsson och Per Påvelsson. Johan Bures släktbok är inte komplett så möjligheten finns att han hade fler barn. Min undran är nu om denne Påvel Mårtensson kan ha varit klockare i Domkyrkan i Uppsala och att den svårlästa noteringen Boström tolkar avser just detta? I detta sammanhang undrar jag vidare över en eventuell koppling till en prästfru i Småland Malin Påfvelsdotter "född i Stockhom 1589 16/9" (stammoder bl a till släkten Wiesel mfl) som uppges i Växjö stifts herdaminne vara dotter till en Påvel Mårtensson "som dog i Upsala 1597 15/5" och Kerstin Månsdotter från Hjelmsryd". En bror till Malin var även en i övrigt okänd Mårten Påvelsson. En Påvel Mårtensson var fogde och kunglig skrivare på Örbyhus och i Tierp i Uppland på 1590-talet och avled 1597!. Årtalet stämmer med den för Malins uppgivne fader i Uppsala. Kanske var denne uppländske skrivare o fogde Malins fader? Jag är medveten om att namnet Påvel Mårtensson säkerligen inte är unikt i Uppland i slutet av 1500-talet, men den eventuella kopplingen till Uppsala och yrket skrivare på båda tycker jag kan vara värt att beakta. Har någon forskning och förteckning gjorts på borgerskapet i Uppsala under 1500-talet? Skattelängderna borde kunna ge besked om vilka Påvel Mårtensson som figurerar under denna tid i Uppland. Frågan är alltså om Malin Påvelsdotter är av Buresläkten? I så fall hör en stor mängd smålänningar, inklusive bla de kända kulturpersonligheterna Gunnar-Olof Hyltén-Cavallius och Peter Wieselgren, till Bureätten också...

------------------------------------------------------------ Anbytarforum: Släkter: Bureätten: Påvel Mårtensson ------------------------------------------------------------ Postat av Niclas Rosenbalck den tisdagen 26 augusti 2008 - 07:11: Hej Torsten! Intressant sammanställning. Av ditt inlägg kan jag dock inte se några nya källor som bevisar att Malin Påvelsdotter verkligen var dotter till den Påvel Mårtensson som uppges ha varit klockare i Uppsala domkyrka. Hustomten i Stockholm (Olof Knutssons gränd i gamla staden) som Per Glandii säljer (SST 1609 15/11) på sin hustrus vägnar har jag läst men där framkommer inget nytt - ej heller i Knut Henrikssons köp av en Påvel Mårtenssons del i ett hus på Köpmannagatan (SST 1626 16/2). Syskonbarn i äldre tid betyder i regel kusin och inte brorsbarn/systerbarn som i modern betydelse. Sune Glandius (han var student i Uppsala 1644 (=> ca 20-25 år, och således född ca 1620) och sedan kyrkoherde i Förlösa, Kalmar stift; att hans fadersnamn var "Persson" är jag skeptisk till just nu - källan är väl enbart Gösta Molin?) tvivlar jag på att han är son till Per Glandius och Kerstin Månsdotter. Detta av det skälet att han inte nämns i det arvskifte om skolmästargården som finns efter Per Glandius i Jönköping (omnämns av Per andersson i Jönköping i en äldre del av Släkt och hävd). Namnet Glandius betyder något med ollon- och är säkerligen inget unikt namnval och eftersom det inte fanns några regler för att anta ett efternamn i äldre tider så kunde flera bärare använda samma efternamn även om de var obesläktade. Det förekommer även en Jon Olofsson Glandius (f 1644, student i Uppsala 1668 27/2, kommin. i Lidhult, död 1685 - se Smol. Ups. nr 207 (del 1 s 214) och Per Persson Glandius (kh i Gårdsby 1612, död 1642 - se Smol. Ups. nr 17 (del 1 s 50)). Uppgiften som kopplar Sune Glandius (ej Suno det är en latinsk variant) till Per Glandius i Jönköping kommer ifrån Gösta Molin i Smolandi Upsalienses del 1. Detta verks utgivande, om småländska uppsalastudenters biografier, övertogs sedan del 2ff av Paul Wilstadius. Dessa två herrar var dock olika källkritiskt skolade. Molins uppgifter är stundvis inte vatten värda eftersom han fabulerar och gissar, använder sig av Wieselgrens felaktiga noteringar etc. Wilstadius däremot är en man värd all respekt när det gäller källforskning och kritiskt övervägande. Del 1 av Smolandi Upsalienses är alltså en ej pålitlig del och borde omarbetas. På Uppsala universitetsbibliotek (Carolina) förvaras orginalmanuskriptet till Smolandi Upsalienses med källorna och resonemnagen (de kunde ej tryckas pga kostnaderna så det som kom ut var en "lightvariant"). Kanske finns även Molins eventuella källor till del 1 här. Värt att kolla upp. I övrigt är jag benägen att hålla med dig i resonemanget som förs ovan om varför Malin Påvelsdotter ej omnämns i Johan Bures släktbok. vänliga hälsningar, Niclas Rosenbalck

------------------------------------------------------------ Anbytarforum: Släkter: Bureätten: Påvel Mårtensson ------------------------------------------------------------ Postat av Urban Sikeborg den onsdagen 27 augusti 2008 - 20:28: Niclas: Angående ditt första inlägg i denna tråd så anger Johan Bure att "H: Elin Mårten Giördsons i Öregrund. smed" hade bl.a. sonen "Påwel Mårtenson Studiosus och Klåckare i Dombkyrk. twillingar", som hade sönerna "Mårten" och "Peer". Detta enligt avskriften X37, uppsl. 54, i Uppsala universitetsbibliotek, den avskrift som har bevarat Johan Bures ursprungliga uppställning (X36 är en omdisponering av Elias Palmskiöld).

------------------------------------------------------------ Anbytarforum: Släkter: Bureätten: Påvel Mårtensson ------------------------------------------------------------ Postat av Urban Sikeborg den onsdagen 27 augusti 2008 - 20:01: Att döma av de belägg som anförs i Svenska Akademiens Ordbok används "syskonbarn" i betydelsen "barn till ett syskon" tidigast på 1800-talet. På 1500- och 1600-talen används det i betydelsen "kusin", någon också för att beteckna en kusins barn, dvs. en syssling (tremänning). I juridiska sammanhang förblev syskonbarn detsamma som kusin in på 1900-talet. Hälsningar Urban Sikeborg
med .

    3 Mårten Pålsson.   Född tvilling [3] .
    3 Per Pålsson.   Född tvilling [3] .
  2 Karin Mårtensdotter.   Född i Öregrund (Uppl) [3] . Gift.
med Mats Hansson. Bonde i Ormön, Börstil (Uppl) [3] .
    3 Johannes Matsson.   Född i Ormön, Börstil (Uppl) [3] .
    3 Mikael Matsson.   Född i Ormön, Börstil (Uppl) [3] .
    3 Helena Matsdotter.   Född i Ormön, Börstil (Uppl) [3] .
    3 Anders Matsson.   Född i Ormön, Börstil (Uppl) [3] .
    3 Bengt Matsson.   Född i Ormön, Börstil (Uppl) [3] .
    3 Olof Matsson.   Född i Ormön, Börstil (Uppl) [3] .
1 Anna Olofsdotter.   Född i Jävre, Piteå landsförs (Norrbotten) [2] . Oklart vem som är far till barnen.
Gift.
med Bryniel . Fogde vid Öregrund [2] .
Gift.
med Erik Duse. Född [2] .
  2 Cecilia .   Född i Öregrund (Uppl) [2] . Gift.
med Lars Helsing. i Öregrund (Uppl) [2] .
  2 Mariet .   Född i Öregrund (Uppl) [2] . Gift.
med Erik Persson. i Öregrund (Uppl) [2] .
    3 Anna Eriksdotter.   Född i Öregrund (Uppl) [2] .
1 Kälug Olofsdotter.   Född i Jävre, Piteå landsförs (Norrbotten) [2] . Gift.
med Lars Smid. i Öregrund (Uppl) [4] .
  2 Anna Larsdotter.   Född i Öregrund (Uppl) [7] . Gift.
med Mårten Finne. i Öregrund (Uppl) [4] .
  2 Mickel Larsson.   Född i Öregrund (Uppl) [7] . Köpsven [4] .
1 Karl Olofsson.   Född i Jävre, Piteå landsförs (Norrbotten) [2] . Ogift döder [2] .
1 Olof Olofsson.   Född i Jävre, Piteå landsförs (Norrbotten) [4] . Bonde i Jävre, Piteå landsförs (Norrbotten) [4] .
Minst en Olof Olofsson nämnd från 1539 till 1610 i Jävre, Piteå landsförs (Norrbotten) [5] .
En Olof Olofsson nämns med en bror från 1539 till 1557 i Jävre, Piteå landsförs (Norrbotten) [5] .
Denne Olof Olofsson nämns även senare men utan bror.
En annan Olof Olofsson nämns från 1552 i Jävre, Piteå landsförs (Norrbotten) [5] .
En av Olof Olofssönerna efterträds av Per Olofsson mellan 1575 och 1578 i Jävre, Piteå landsförs (Norrbotten) [5] .
med .
  2 Sigrid Olofsdotter.   Född i Jävre, Piteå landsförs (Norrbotten) [4] . Gift.
med Olof Andersson. Bonde i Tåme, Skellefteå (Väbo) [4] .
Köpter Birkarls [4] .
Bonde från 1557 till 1607 i Tåme 2, Skellefteå (Väbo) [8] .
Avrättad 1607 [8] .
Y-DNA R-BY30626 [9] .
Y-DNA R-M198 [10] .
    3 Anders Olofsson.   Född i Tåme 2, Skellefteå (Väbo) [8] . Bonde från 1608 i Tåme 2, Skellefteå (Väbo) [8] .
Ej nämnd av Johan Bure.
med .
      4 Jon Andersson.   Född i Tåme 4, Skellefteå (Väbo) [11] . Död 1663 i Tåme 4, Skellefteå (Väbo) [11] . Bonde från 1630 till 1658 i Tåme 4, Skellefteå (Väbo) [11] .
Länsman och postbonde [11] .
Gift.
med hustru . Död 1627 i Tåme 4, Skellefteå (Väbo) [11] .
Ättlingar
      4 Olof Andersson.   Född 1612 i Tåme 2, Skellefteå lfs [8] .
      4 Per Andersson.   Född i Tåme 2, Skellefteå lfs [8] .
    3 Hans Olofsson.   Född i Tåme, Skellefteå (Väbo) [4] . i Tåme, Skellefteå (Väbo) [12] .
Bonde i Tåme, Skellefteå (Väbo) [4] .
Bonde från 1604 till 1606 i Frostkåge, Skellefteå (Väbo) [13] .
Bonde från 1606 i Avan 2, Skellefteå (Väbo) [14] .
Född i Tåme, Skellefteå (Väbo) [1] .
Dömdes till 40 mark i böter för lägresmål med Sara Larsdotter i Fällfors på vintertinget 1605 [15] .
Dömdes till 40 mark i böter för att han lägrat pigan Karin Esbjörnsdotter på sommartinget 1608 [16] .
Gift med Bureättling [4] .
Gift.
med Malin Nilsdotter. Född i Burträsk, Skellefteå (Väbo) [12] .
Gift med Bureättling [12] .
Om barnen: med förre mannen [12] .
      4 Anders Hansson.   Nämns i roteringslängder från 1627 till 1628 i Avan 2, Skellefteå (Väbo) [16] .
Upprepning
      4 Johan Hansson.   Född 1597 i Skellefteå (Väbo) [16] . Död 1640 i Skellefteå (Väbo) [17] . Bonde från 1629 till 1640 i Avan 2, Skellefteå (Väbo) [16] .
Son till Hans Olofsson i Tåme, Skellefteå (Väbo) [17] .
Y-DNA R1a-M512>Z284>L448>CTS4179>YP706>YP5870>BY30626.
med . Upprepning
Ättlingar
    3 Jakob Olofsson.   Född i Tåme 2, Skellefteå (Väbo) [15] .
  2 Brita Olofsdotter.   Född i Jävre, Piteå landsförs (Norrbotten) [4] . Gift.
med Erik . Född [4] .
  2 Olof Olofsson.   Född i Jävre, Piteå landsförs (Norrbotten) [4] . Bonde i Jävre, Piteå landsförs (Norrbotten) [4] .
med .
    3 Henrik Olofsson.   Född i Jävre, Piteå landsförs (Norrbotten) [4] . Bonde i Jävre, Piteå landsförs (Norrbotten) [4] .
En Henrik Olofsson nämnd från 1590 till 1620 i Jävre, Piteå landsförs (Norrbotten) [5] .
    3 Jakob Olofsson.   Född i Jävre, Piteå landsförs (Norrbotten) [4] . Landsknekt [4] .
    3 Karl Olofsson.   Född i Jävre, Piteå landsförs (Norrbotten) [4] .
    3 Karin Olofsdotter.   Född i Jävre, Piteå landsförs (Norrbotten) [4] . Gift.
med Olof Andersson. Bonde i Långnäs, Piteå landsförs (Norrbotten) [4] .
Nämnd åtminstone 1595-1600 i Långnäs, Piteå landsförs (Norrbotten) [5] .
    3 Kälug Olofsdotter.   Född i Jävre, Piteå landsförs (Norrbotten) [18] . Nog barn [18] .
Gift.
med Henrik Olofsson. Bonde i Jävre, Piteå landsförs (Norrbotten) [3] .
  2 Jon Skreddare.   Född i Jävre, Piteå landsförs (Norrbotten) [18] . Skräddare i Svensbyn, Piteå landsförs (Norrbotten) [18] .
Jon Skräddare nämnd från 1575 till 1580 i Svensbyn, Piteå landsförs (Norrbotten) [5] .
Jon Olofsson nämnd från 1585 till 1595 i Svensbyn, Piteå landsförs (Norrbotten) [5] .
med .
    3 Abraham Jonsson.   Född i Svensbyn, Piteå landsförs (Norrbotten) [18] . Skräddare i Svensbyn, Piteå landsförs (Norrbotten) [18] .
Nämnd 1600 i Svensbyn, Piteå landsförs (Norrbotten) [5] .
    3 Jakob Jonsson.   Född i Svensbyn, Piteå landsförs (Norrbotten) [18] . tiente en herre vid Vesterårs [18] .
Uti tienst hoos een herre wid Wästerås (Johan Bure).
En Jakob Jonsson nämnd från 1600 till 1610 i Svensbyn, Piteå landsförs (Norrbotten) [5] .
    3 Johan Jonsson.   Född i Svensbyn, Piteå landsförs (Norrbotten) [18] . är halt [18] .
    3 Olof Jonsson.   Född i Svensbyn, Piteå landsförs (Norrbotten) [18] . drogh til Rom och kom igen sed neseitur ube est [18] .
Drog till Rom, och kom igen, sed neseiher esd. (Johan Bure).
  2 Nils Olofsson.   Född i Jävre, Piteå landsförs (Norrbotten) [18] . Bonde i Pitholmen och sedan i Jävre [18] .
hafuer nu lag 8 år sengledes [18] .
Legat 8 år till sängs (Johan Bure).
Nämnd från 1575 till 1590 i Pitholm, Piteå landsförs (Norrbotten) [5] .
Ej funnen i skattelängder i Jävre.
med .
    3 Margareta Nilsdotter.   Född i Pitholm, Piteå landsförs (Norrbotten) [18] . små barn [18] .
Små barn (Johan Bure).
Gift.
med Olof Persson. Bonde i Jävre, Piteå landsförs (Norrbotten) [18] .
Nämnd åtminstone från 1595 till 1620 i Jävre, Piteå landsförs (Norrbotten) [5] .
    3 Brita Nilsdotter.   Född i Pitholm, Piteå landsförs (Norrbotten) [3] . Gift.
med Erik Säliesson. Bonde i Pitholm, Piteå landsförs (Norrbotten) [3] .
Erik Selesson nämnd från 1590 till 1600 i Pitholm, Piteå landsförs (Norrbotten) [5] .
1 Olof Larsson.   Född [19] . i Gävle (Gäst) [19] .
Om honom och brodern ”Nils Larson i Gäfle” har Johan Bure noterat: ”thesse två sade Påvel Mårtenson wara Hu. Brijtas söner i Jäfra af Bure ätten.” I ett sent tillägg av Johan Bures hand, vilket med ett streck förenats med denna uppgift, sägs: ”så måtte hon vara tvegift”. Påvel Mårtensson var själv dotterson till denna hustru Brita. (Johan Bures släktbok i autograf, fol. 166v (114)) (Urban Sikeborg, Johan Bures släktbok)
med .
  2 Andreas Olai Gevaliensis.   Född i Gävle (Gäst) [19] . Drogh til Rom Liturgiae tijdh at studera [19] .
1 Nils Larsson.   Född [19] . i Gävle (Gäst) [19] .
Om honom och brodern ”Olof Larson i Gäfle” har Johan Bure noterat: ”thesse två sade Påvel Mårtenson wara Hu. Brijtas söner i Jäfra af Bure ätten.” I ett sent tillägg av Johan Bures hand, vilket med ett streck förenats med denna uppgift, sägs: ”så måtte hon vara tvegift”. Påvel Mårtensson var själv dotterson till denna hustru Brita. (Johan Bures släktbok i autograf, fol. 166v (114)) (Urban Sikeborg, Johan Bures släktbok)
med .
  2 Nilsson.   En hans son tiente Dirich Vantmakar i Stockholm [19] .
1 Jöns Jakobsson.   Bonde från 1567 till 1592 i Antnäs, Luleå landsförsamling (Nobo) [5] .
Troligen son till Jakob Jönsson i Antnäs. Möjligen son till Brita Jakobsdotter.
med .
  2 Olof Jönsson.   Bonde 1592 i Antnäs, Luleå landsförsamling (Nobo) [5] .
  2 Per Jönsson.   Bonde från 1593 till 1625 i Antnäs, Luleå landsförsamling (Nobo) [5] .

Källor

 1. Johan Bure X 36 sid Y
 2. Johan Bure, Släktbok s 164v (111v)
 3. Johan Bure, Släktbok s 166 (113)
 4. Johan Bure, Släktbok s 165 (112)
 5. Skattelängder
 6. Johan Bure X36 litt Y
 7. Johan Bure
 8. Ulf Lundström
 9. FTDNA Roger Lindahl
 10. FTDNA Lars Petter Lundqvist
 11. Lundström (2001) s 210
 12. Johan Bure, Släktbok s 156 (100)
 13. Lundström (1997) s 68
 14. Lundström (1997) s 21
 15. Lundström (1997) s 32
 16. Lundström (1997) s 22
 17. Henning Thögersen, Danmark, Disbyt
 18. Johan Bure, Släktbok s 165v (112v)
 19. Johan Bure, Släktbok s 166v (114)

Personregister       Ortsregister