Förfäder Jakob Mosesson.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [1] . Bonde från 1549 till 1561 i Fällan, Lövånger (Väbo) [2] .
Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [3] .
I 1543 års jordebok nämns endast Helige Larson i Fellom=Fällan, Lövånger. Inte utomäktenskaplig son till Moses Jakobsson i Bure (även bekräftat genom DNA-analys).
Jacob i Fällen, Moses äldste och ächta Son. sade Moses Nilson hans Sonason [3] .
En bokstav (o) som inlett ordet ’ächta’ har skrapats bort [3] .
Gift.
med Helgesdotter. Född i Fällan, Lövånger (Väbo).
1 Nils Jakobsson.   Född i Fällan, Lövånger (Väbo) [3] . Bonde från 1554 till 1587 i Ytterbyn, Burträsk, Skellefteå (Väbo) [2] .
i Burträsk, Skellefteå (Väbo) [3] .
Bonde från 1554 i Lappvattnet, Burträsk, Skellefteå lfs [4] .
Bosatt i Burträsk.
Hade fyra barn. Möjligen bosatt i Bodbyn 1 eller 12.
Nämnd 1555-1580 i Burträsk, Skellefteå lfs [2] .
Nämnd 1585 i Ytterbyn, Skellefteå lfs [2] .
År 1559 var gården på 6 markland vilket motsvarar halva arealen från 1543. Vid Älvsborgs lösen 1571 hade Nils Jakobsson 10 lod i silver, 50 mark i pengar, 2 skålpund koppar, 7 kor, 2 stutar om 2 år, en stut om ett år, ett antal får och getter, 3 svin samt en häst för 13 mark. Egendomen värderades till 228 mark. Nils Jakobsson fick 1554 böta 3 mark för mökränkning. År 1570 fick han böta 10 mark för att han sålt en korsräv under förbjuden tid. Även räven blev konfiskerad. I samband med detta mål är namnet Lappvattnet belagt för första gången, i formerna "lappe uat" och "lappe uatn".
Gift.
med Karin . Nämnd 1553 i Lappvattnet, Burträsk, Skellefteå lfs [4] .
  2 Moses Nilsson.   Född i Burträsk, Skellefteå (Väbo) [3] . i Burträsk, Skellefteå (Väbo) [3] .
Bonde från 1588 till 1605 i Ytterbyn, Burträsk, Skellefteå (Väbo) [2] .
Bonde från 1606 till 1625 i Bodbyn, Burträsk (Väbo) [2] .
Qvi haec retulit 1601-02-23 [3] .
med .
    3 Brita Mosesdotter.   Född i Burträsk, Skellefteå (Väbo) [3] . Gift.
med Olof Jonsson. i Kusmark, Skellefteå (Väbo) [5] .
Bonde i Kusmark, Skellefteå (Väbo) [3] .
"Thenne Olof Jonson när han skulle gå på annat gifte, fan han med stor möda, den hans förre hustru oskild war, ty tog han en af Jacobs afkome i Fällan, effter han war oächta.”

(Johan Bures släktbok, avskrift X37, uppsl. 41)


Skellefteåforskaren Ulf Lundström redovisar två skattebönder med namnet Olof Jonsson i byn Kusmark vilka kronologiskt sett kan vara identiska med den Olof Jonsson i Kusmark som Johan Bure nämner. Den ene, som Lundström föreslår som den troliga kandidaten, skrivs 1588–1598 som den förste bonden på det hemman i Kusmark som sedermera får jordeboksnumret 8. Hemmanet förestås därefter, 1599–1630, av en Anders Olofsson, som Lundström vill se som en son. Den andre skrivs som skattebonde på hemmanet med det senare jordeboksnumret 21 i Kusmark åren 1600–1640. Denne verkar, enligt Lundström, ha haft en son Jon Olofsson, som nämns som knekt 1623. ”Olof Jonsson har inte betalat Älvsborgs lösen 1613–1618. År 1620 beskrivs han som utfattig och han äger ingen ko. Dessutom beskrivs han som tiggare. Samma omdömen om honom återkommer 1623. Då beskrivs han som mycket sjuklig Under 1630-talet betecknas Olof Jonsson som mycket fattig. han har många barn.”

(Lundström (1997), s. 134)


      4 Jon Olofsson.   Född i Kusmark, Skellefteå (Väbo) [3] .
    3 Jakob Mosesson.   Född i Burträsk, Skellefteå (Väbo) [3] .
    3 Per Mosesson.   Född i Burträsk, Skellefteå (Väbo) [3] .
    3 Kälug Mosesdotter.   Född i Burträsk, Skellefteå (Väbo) [3] .
    3 Nils Mosesson.   Född omkring 1587 i Bodbyn, Burträsk (Väbo) [6] . Bonde från 1626 till 1656 i Bodbyn, Burträsk (Väbo) [7] .
Född i Burträsk, Skellefteå (Väbo) [3] .
med .
      4 Jakob Nilsson.   Född omkring 1615 i Bodbyn, Burträsk (Väbo) [6] .
      4 Moses Nilsson.   Bonde från 1657 till 1675 i Bodbyn, Burträsk (Väbo) [7] .
      4 Jon Nilsson.   Bonde 1641 och 1644 i Bodbyn, Burträsk (Väbo) [7] .
Bonde från 1651 till 1681 i Bodbyn, Burträsk (Väbo) [7] .
Möjligen son till Nils Mosesson i Bodbyn, Burträsk (Väbo).
Enligt mantalslängderna bonde och hustru, dessutom

1658-59, 62-65 d

1660 s

1667 2

1669-71 4

1674 sd

1675-79 2sd

1680-81 2s2d¶

hustru Brita

1682 2s2d

1683 2s3d

1684 2s3dk

1686 2s2dk

Israel Jonsson

1687 b

1688 bh

1690 bhy knekthustru Karin

1692-95 bhy

1696 by2pu 1697 bh2p2i 1698 bhuk
Bekräftad tillhöra Buresläkten via Y-DNA [8] .
Gift omkring 1643 i Burträsk (Väbo) [7] .
med hustru . Möjligen (men troligen inte) dotter till Per Åsvidsson i Bodbyn, Burträsk (Väbo).
Jon Nilsson betalar testamentespeng för hustru 1649 i Bodbyn, Burträsk (Väbo) [9] .
Gift omkring 1650 i Burträsk (Väbo) [7] .
med Brita . Möjligen Israelsdotter.
Nämnd från 1682 till 1686 i Bodbyn, Burträsk [7] .
Testamentespengar betalade av son Johan och dotter Margreta 1686-01-?? i Bodbyn, Burträsk (Väbo) [9] .

Ättlingar
    3 Elisabet Mosesdotter.   Född i Burträsk, Skellefteå (Väbo) [3] .
    3 Lars Mosesson.   Född omkring 1591 i Bodbyn, Burträsk (Väbo) [6] . Bonde från 1623 till 1656 i Bodbyn, Burträsk (Väbo) [7] .
Född i Burträsk, Skellefteå (Väbo) [3] .
med .
      4 Moses Larsson.   Bonde från 1657 till 1675 i Bodbyn, Burträsk (Väbo) [7] .
Soldat 1676-03-18 [10] .
med .
      4 Anna Larsdotter.   Född i Bodbyn 1 (2), Burträsk (Väbo). Dmb1663 23/11 hu Anna i Bodbyn kärande till sin broder Moses Larsson ibidem om 1½skl jord som kommer på hans arv [9] .
Hustru Anna nämnd från 1663 till 1686 i Bodbyn 2 (3), Burträsk (Väbo) [7] .
Gift.
med Daniel Nilsson. Knekt från 1654 till 1657 i Bodbyn 2 (3), Burträsk (Väbo) [7] .
Bonde från 1650 till 1662 i Bodbyn 2 (3), Burträsk (Väbo) [2] .
Född omkring 1617 [6] .
    3 Karin Mosesdotter.   Född i Burträsk, Skellefteå (Väbo) [3] .
  2 Ingrid Nilsdotter.   Född i Burträsk, Skellefteå (Väbo) [3] . Gift.
med Olof Larsson. Bonde i Brände, Bygdeå (Väbo) [3] .
Bonde från 1592 till 1603 i Brände, Bygdeå (Väbo) [2] .
Bonde från 1567 till 1626 i Brände, Bygdeå (Väbo) [9] .
Det fanns tre bönder med namnet Olof Larsson från 1592 till 1603 i Brände, Bygdeå (Väbo) [2] .
En var bonde åtminstone till 1611, övriga efterträddes av Lars Olofsson från 1601 och Erik Olofsson från 1603 [2] .
  2 Kälug Nilsdotter.   Född i Burträsk, Skellefteå (Väbo) [3] . Gift.
med Olof Andersson. Bonde i Ultervattnet, Bygdeå (Väbo) [3] .
I tiondelängden för Bygdeå år 1600 skrivs ”Oluff And:” som en av de elva bönderna i Ultervattnet [11] .
  2 Malin Nilsdotter.   Född i Burträsk, Skellefteå (Väbo) [12] . Gift med Bureättling [12] .
Om barnen: med förre mannen [12] .
med . Gift.
med Hans Olofsson. i Tåme, Skellefteå (Väbo) [12] .
Född i Tåme, Skellefteå (Väbo) [13] .
Bonde i Tåme, Skellefteå (Väbo) [13] .
Bonde från 1604 till 1606 i Frostkåge, Skellefteå (Väbo) [14] .
Bonde från 1606 i Avan 2, Skellefteå (Väbo) [15] .
Född i Tåme, Skellefteå (Väbo) [16] .
Dömdes till 40 mark i böter för lägresmål med Sara Larsdotter i Fällfors på vintertinget 1605 [17] .
Dömdes till 40 mark i böter för att han lägrat pigan Karin Esbjörnsdotter på sommartinget 1608 [18] .
Gift med Bureättling [13] .
    3 Brita .   Född [12] .
    3 Anna .   Född [12] .
    3 Nils .   Född [12] .
    3 Karin .   Född [12] .
    3 Anders Hansson.   Nämns i roteringslängder från 1627 till 1628 i Avan 2, Skellefteå (Väbo) [18] .
    3 Johan Hansson.   Född 1597 i Skellefteå (Väbo) [18] . Död 1640 i Skellefteå (Väbo) [19] . Bonde från 1629 till 1640 i Avan 2, Skellefteå (Väbo) [18] .
Son till Hans Olofsson i Tåme, Skellefteå (Väbo) [19] .
Y-DNA R1a-M512>Z284>L448>CTS4179>YP706>YP5870>BY30626.
med .
      4 Mikael Johansson.   Född 1625 i Skellefteå (Väbo) [20] . Död 1676 i Skellefteå (Väbo) [20] . Bonde från 1648 till 1675 i Avan 2, Skellefteå (Väbo) [21] .
Gift 1655 i Skellefteå (Väbo) [21] .
med Malin . Född [21] .
Ättlingar
1 Lars Jakobsson.   Född i Fällan, Lövånger (Väbo) [12] . Död i Fällan, Lövånger (Väbo). Bonde i Fällan, Lövånger (Väbo) [12] .
Bonde från 1562 till 1597 i Fällan, Lövånger (Väbo) [2] .
med .
  2 Olof Larsson.   Född i Fällan, Lövånger (Väbo) [12] . Bonde från 1600 till 1615 i Fällan, Lövånger (Väbo) [2] .
Hemboende i Fällan, Lövånger (Väbo) [12] .
med .
    3 Karl Olofsson.   Född i Fällan, Lövånger (Väbo) [12] . Bonde från 1620 till 1631 i Fällan, Lövånger (Väbo) [2] .
    3 Israel Olofsson.   Född i Fällan, Lövånger (Väbo) [12] .
    3 Ingrid Olofsdotter.   Född i Fällan, Lövånger (Väbo) [12] .
    3 Moses Olofsson.   Född i Fällan, Lövånger (Väbo) [12] .
  2 Ingrid Larsdotter.   Född i Fällan, Lövånger (Väbo) [12] . hu: Ingrid Olof Jöns: vid Avan i Löfånger [12] .
Gift.
med Olof Jönsson. Bonde från 1585 till 1615 i Avan, Lövånger (Västerbotten) [2] .
  2 Anna Larsdotter.   Född i Fällan, Lövånger (Väbo) [12] . hustru Anna Östens i Kåsböle, Lövånger (Väbo) [12] .
Gift.
med Östen Holgersson. Bonde från 1580 till 1620 i Kåsböle, Lövånger (Väbo) [2] .
    3 Holger Östensson.   Född omkring 1576 i Kåsböle, Lövånger (Väbo) [22] . Bonde från 1622 till 1639 i Fällan, Lövånger (Väbo) [23] .
Troligen son till Östen Holgersson i Kåsböle, Lövånger (Väbo).
med .
      4 Anna Holgersdotter.   Född i Fällan, Lövånger (Väbo). Begravd 78 år gammal 1709-08-01 i Lövånger (Väbo) [9] . Nämnd från 1678 till 1688 i Fällan, Lövånger (Väbo) [23] .
Gift.
med Hans Hansson. Bonde från 1642 till 1675 i Fällan, Lövånger (Väbo) [23] .
Nämndeman, landstingsman och riksdagsman [24] .
Ättlingar
      4 Holgersson.   Född i Fällan, Lövånger (Väbo) [23] . Nämnd som son hos Hans Hansson 1642 i Fällan, Lövånger (Väbo) [23] .
      4 Brita Holgersdotter.   Född i Fällan, Lövånger (Väbo) [23] . Död 1685 i Umeå stadsförsamling (Väbo) [23] . Gift 1652 [23] .
med Nils Andersson Sadlare. Borgare från 1662 till 1675 i Umeå stadsförsamling (Väbo) [23] .
Gift.
med Elias Persson Burgerus. Borgare från 1678 till 1686 i Umeå stadsförsamling (Väbo) [23] .
    3 Nils Östensson.   Bonde från 1625 till 1631 i Kåsböle, Lövånger (Väbo) [2] .
med .
      4 Erik Nilsson.   Nämnd 1635 i Kåsböle, Lövånger [2] .
Nämnd 1639 i Kåsböle 4, Lövånger [9] .
med .
Ättlingar
  2 Jakob Larsson.   Född i Fällan, Lövånger (Väbo) [12] . Bonde från 1597 till 1606 i Böle, Umeå landsförs (Väbo) [2] .
Jacob i Bölet i Ume Carl Unessons syster [12] .
Gift.
med Unesdotter. Född i Böle, Umeå landsförs (Väbo).
  2 Moses Larsson.   Född i Fällan, Lövånger (Väbo) [12] . Köpman [12] .
1 Lucia Jakobsdotter.   Född i Fällan, Lövånger (Väbo) [25] . Död i Nordbyn, Lövånger (Väbo). Gift.
med Anders Persson. i Nordbyn, Lövånger (Väbo) [25] .
Död i Nordbyn, Lövånger (Väbo).
Bonde från 1566 till 1600 i Nordbyn, Lövånger (Väbo) [2] .
  2 Jakob Andersson.   Född i Nordbyn, Lövånger (Väbo) [25] . i Bure, Skellefteå (Väbo) [25] .
Bonde från 1599 till 1630 i Bure 5, Skellefteå (Väbo) [26] .
Gift med Margareta, Nils Anderssons efterleverska i Bure, Skellefteå (Väbo) [25] .
Nämndeman från 1602 till 1623 [26] .
Inga barn till honom nämnda av Johan Bure.
Gift med Bureättling [25] .
Gift.
med Mariet Andersdotter. Född i Böle, Skellefteå (Väbo) [27] .
Gift med Bureättling [27] .
    3 Hans Jakobsson.   Död ung.
    3 Anders Jakobsson.  
    3 Brita Jakobsdotter.  
    3 Nikolaus Jakobi.   Död 1655 i Örebro. Präst?
Hade flera söner, adlade.
Gift.
med hustru . Prästdotter från Kalix.
    3 Per Jakobsson.  
    3 Lucia Jakobsdotter.  
  2 Lars Andersson.   Född i Nordbyn, Lövånger (Väbo) [25] . i Nordbyn, Lövånger (Väbo) [25] .
Bonde från 1600 till 1620 i Nordbyn, Lövånger (Väbo) [2] .
Hemboende [25] .
Nämnd 1600-1620 i Nordbyn, Lövånger [2] .
med .
    3 Hans Larsson.   Född i Nordbyn, Lövånger (Väbo) [25] . Död [25] .
    3 Anders Larsson.   Född i Nordbyn, Lövånger (Väbo) [25] . Bonde från 1625 till 1642 i Nordbyn, Lövånger (Väbo) [2] .
Nämnd 1630 i Nordbyn 4, Lövånger (Väbo) [9] .
    3 Brita Larsdotter.   Född i Nordbyn, Lövånger (Väbo) [25] .
    3 Nils Larsson.   Född i Nordbyn, Lövånger (Väbo) [25] .
    3 Per Larsson.   Född i Nordbyn, Lövånger (Väbo) [25] .
    3 Lucia Larsdotter.   Född i Nordbyn, Lövånger (Väbo) [25] .
  2 Kälug Andersdotter.   Född i Nordbyn, Lövånger (Väbo) [25] . Nils Olofssons hustru nämnd 1601 i Villvattnet, Burträsk (Väbo) [2] .
Gift.
med Nils Olofsson. i Villvattnet, Burträsk (Väbo) [25] .
Bonde från 1599 till 1600 i Villvattnet, Burträsk (Väbo) [2] .
    3 Lucia Nilsdotter.   Född i Villvattnet, Burträsk (Väbo) [25] .
    3 Olof Nilsson.   Född i Villvattnet, Burträsk (Väbo) [25] .
    3 Ingeborg Nilsdotter.   Född i Villvattnet, Burträsk (Väbo) [25] .
    3 Kerstin Nilsdotter.   Född i Villvattnet, Burträsk (Väbo) [25] .
  2 Jöns Andersson.   Född i Nordbyn, Lövånger (Väbo) [25] . i Bjurön, Narva, Ida-Viru, Estland [25] .
Jöns Anderson bor på Biurön vidh Narven [25] .
med .
    3 Anders Jonsson.   Född [28] .
    3 Karin Jonsdotter.   Född [28] .
  2 Olof Andersson.   Född i Nordbyn, Lövånger (Väbo) [25] .
  2 Kerstin Andersdotter.   Född i Nordbyn, Lövånger (Väbo) [25] .
  2 Mariet Andersdotter.   Född i Nordbyn, Lövånger (Väbo) [25] .
1 Kälug Jakobsdotter.   Född i Fällan, Lövånger (Väbo) [29] . Gift.
med Nils Olofsson. i Bjurön, Lövånger (Väbo) [29] .
Nämnd 1566 i Bjurön, Lövånger (Väbo) [30] .
1 Karin Jakobsdotter.   Född i Fällan, Lövånger (Väbo) [29] . Gift.
med Anders Jonsson. i Gamlebyn, Lövånger (Väbo) [29] .
Bonde från 1566 till 1600 i Gamlebyn, Lövånger (Väbo) [2] .
  2 Per Andersson.   Född i Gamlebyn, Lövånger (Väbo) [29] . Död [29] .
  2 Cecilia Andersdotter.   Född i Gamlebyn, Lövånger (Väbo) [29] . 3 barn [29] .
Gift.
med Jon Olofsson. i Vallen, Lövånger (Västerbotten) [29] .
Bonde från 1595 till 1620 i Vallen, Lövånger (Västerbotten) [2] .
  2 Kälug Andersdotter.   Född i Gamlebyn, Lövånger (Väbo) [29] . Gift.
med Tomas Larsson. i Fjällbyn, Lövånger (Västerbotten) [29] .
Bonde från 1597 till 1610 i Fjällbyn, Lövånger (Västerbotten) [2] .
    3 Anders Tomasson.   Nämnd 1635 i Fjällbyn, Lövånger (Västerbotten) [2] .
  2 Jon Andersson.   Född i Gamlebyn, Lövånger (Väbo) [29] . Bonde från 1605 till 1635 i Gamlebyn, Lövånger (Väbo) [2] .
med .
    3 Johan Jonsson.   Nämnd 1654 i Gammelbyn 1, Lövånger [9] .
med .
      4 Jon Johansson.   Död 1724-12-15 i Gammelbyn 1, Lövånger [9] . Klockare och bonde i Gammelbyn 1
Gift.
med Malin Persdotter. Död 88 år gammal 1736-10-16 i Gammelbyn 1, Lövånger [9] .
Ättlingar
  2 Jakob Andersson.   Född i Gamlebyn, Lövånger (Väbo) [29] .
  2 Kerstin Andersdotter.   Född i Gamlebyn, Lövånger (Väbo) [29] .
1 Barbro Jakobsdotter.   Född i Fällan, Lövånger [28] . Gift.
med Jöns Olofsson. i Bjurön, Lövånger (Väbo) [31] .
Bonde från 1567 till 1588 i Bjurön, Lövånger (Väbo) [2] .
Jöns Olofsson i öön är nämndeman vid vintertinget 1580 [32] .
  2 Malin Jönsdotter.   Född i Bjurön, Lövånger (Väbo) [31] . 3 barn [31] .
Gift.
med Anders Hångierdsson. i Bjurön, Lövånger (Väbo) [31] .
Anders Holgersson nämnd från 1595 till 1605 i Bjurön, Lövånger (Väbo) [2] .
  2 Kälug Jönsdotter.   Född i Bjurön, Lövånger (Väbo) [31] . Gift.
med Sven Östensson. i Bjurön, Lövånger (Väbo) [31] .
Bonde från 1597 till 1635 i Bjurön, Lövånger (Väbo) [2] .
Nämnd 1630 i Bjurön 3, Lövånger (Väbo) [33] .
Nämndeman 1613 [34] .
    3 Jöns Svensson.   Född i Bjurön, Lövånger (Väbo) [31] . Johan Svensson belagd från jordebok 1639 till mantalslängd 1654 i Bjurön, Lövånger (Väbo) [35] .
Delar tydligen 1639 hemmanet med sin bror Samuel (Gunnar Nordlund, Bjurön)
    3 Samuel Svensson.   Nämnd 1639 i Bjurön 3, Lövånger (Väbo) [33] .
  2 Olof Jönsson.   Född i Bjurön, Lövånger (Väbo) [31] . Död [31] .
  2 Kerstin Jönsdotter.   Född i Bjurön, Lövånger (Väbo) [31] .
  2 Jakob Jönsson.   Född i Bjurön, Lövånger (Väbo) [31] . Dumbe [31] .
1 Helge Jakobsson.   Född i Fällan, Lövånger (Väbo) [31] . i Böle, Lövånger (Väbo) [31] .
Ej funnen i skattelängder i Böle, Lövånger (Väbo).
med .
  2 Kerstin Helgesdotter.   Född i Böle, Lövånger (Väbo) [31] .
  2 Jakob Helgesson.   Född i Böle, Lövånger (Väbo) [31] .

Källor

 1. Johan Bure X 36 sid H
 2. Skattelängder
 3. Johan Bure, Släktbok s 159v (99)
 4. Skellefteå lokalhistoriska portal
 5. Johan Bure, Släktbok s 153 (90)
 6. Roteringslängd 1637
 7. Mantalslängder
 8. Peter Sjölund
 9. Agneta Olofsson
 10. Kenneth Mossberg
 11. Urban Sikeborg; Johan Bures släktbok i autograf - Vb handl 1600, tiondel Lövånger 1600, s. 21
 12. Johan Bure, Släktbok s 156 (100)
 13. Johan Bure, Släktbok s 165 (112)
 14. Lundström (1997) s 68
 15. Lundström (1997) s 21
 16. Johan Bure X 36 sid Y
 17. Lundström (1997) s 32
 18. Lundström (1997) s 22
 19. Henning Thögersen, Danmark, Disbyt
 20. Brage Lundström
 21. Lundström (2001) s 198
 22. Tommy Andersson: roteringslängd 1637
 23. Constantinus Lindfors
 24. Tommy Andersson
 25. Johan Bure, Släktbok s 156v (101)
 26. Lundström (1997) s 395
 27. Johan Bure, Släktbok s 155 (94)
 28. Johan Bure
 29. Johan Bure, Släktbok s 157 (102)
 30. Tiondelängd, Gunnar Nordlund, Bjurön
 31. Johan Bure, Släktbok s 157v (103)
 32. Gunnar Nordlund, Bjurön, Landskapshandlingar Västerbotten
 33. Gunnar Nordlund, Bjurön (plats), Agneta Olofsson (årtal)
 34. Landskapshandlingar, Gunnar Nordlund, Bjurön
 35. Gunnar Nordlund, Bjurön

Personregister       Ortsregister