Svenska orkidéer

(Klicka för större bild)

Guckusko 20140509 (2b).jpg

Guckusko 20140509 (6b).jpg

Guckusko Cypripédium calcéolus

Kärrknipprot Epipactis palustris

Skogsknipprot Epipactis helleborine

Vit skogslilja (Svärdsyssla) Cephalanthera longifolia

IMG_0347.JPG

IMG_0290_Norna beskuren.jpg

SS85276061 skogsfru 20110807 liten fil.jpg

Skogsfru Epipogium aphyllum

Nästrot Neottia nidus-avis

SS853314 080714 Spindelblomster Loke Jämtland beskuren red.jpg

Spindelblomster Listera cordata

Tvåblad Listera ovata

Knärot Goodyera repens

Nattviol Platanthera bifolia

Grönvit nattviol Platanthera chlorantha

Brudsporre Gymnadenia conopsea

Brunkulla Gymnadenia nigra

Vityxne Leucorchis albida

Grönkulla / Grönyxne Dactylorhiza viride

SS851772 080524 Adam och Eva Stavs äng Uppland besk red.jpg

Adam och Eva Dactylorhiza sambucina

Ängsnycklar Dactylorhiza incarnata var. Incarnata

Blodnycklar Dactylorhiza incarnata var. cruenta

Vaxnycklar Dactylorhiza incarnata var. ochroleuca

SS853460 080716 Lappnycklar Vackermyren Jämtland beskuren.jpg

SS853494 080716 Lappnycklar Vackermyren Jämtland beskuren.jpg

Lappnycklar Dactylorhiza lapponica

Sumpnycklar Dactylorhiza traunsteineri

Jungfru Marie nycklar Dactylorhiza maculata

SS855366 Skogsnycklar beskuren liten

SS852406 080614 Skogsnycklar Kärna mosse beskuren 72 pix

SS855355 Skogsnycklar beskuren liten

Skogsnycklar Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii

Johannesnycklar Orchis militaris

Alpnycklar Orchis spitzelii

Sankt Pers nycklar Orchis mascula

Krutbrännare Neotinea ustulata

Göknycklar Anacamptis morio

Flugblomster Orphys insectifera

Korallrot Corallorhiza trifida

Röd skogslilja, knopp (Rödsyssla) Cephalanthera rubra

Stor svärdslilja, knopp

(Storsyssla)

Cephalanthera damasonium