Ängs- och hagmarksväxter

 

(Klicka för större bild)

 

Låsbräken

Botrychium lunaria

Backnejlika

Dianthus deltoides

Backsippa Pulsatilla vulgaris

SS859188 Fältsippa Gotland.jpg

SS859190 Fältsippa Gotland 2014.jpg

SS859239 Mosippa Gotland 2014.jpg

SS859245 Mosippa Gotland 2014.jpg

Fältsippa Pulsatilla pratensis

 

Mosippa Pulsatilla vernalis

SS852030.JPG

Mandelblomma Saxifraga granulata

 

Brudbröd

Filipendula vulgaris

Solvända Helianthemum nummularium

SS852028.JPG

 

SS852037 Höskallra Ljusterö 20110604.jpg

Backklöver Trifolium montanum

 

Höskallra Rhinanthus serotinus

Jungfrulin Polygala vulgaris

Jungfrulin, vit Polygala vulgaris

 

Rosettjungfrulin

Polygala amarella

 

Gullviva Primula veris

 

Majviva Primula farinosa

Fältgentiana Gentianella campestris

Fältgentiana, vit Gentianella campestris

Ängsgentiana Gentianella amarella

 

Hybrid av Fält- och Ängsgentiana

Blåklocka Campanula rotundifolia

Ängsklocka Campanula patula

 

Kattfot Antennaria dioica

Rödkämpe Plantago media

Svartkämpar Plantago lanceolata

Darrgräs Briza media