Nederkalix

Information om boken Nederkalix sockens familjer 1539-1739

av Leif Boström, Täby

Exempel på sidor ur boken Nederkalix sockens familjer 1539-1739

 

Boken "Nederkalix sockens familjer 1539-1739" är slutsåld. En version av boken uppdaterad i juli 2020 kan dock köpas som pdf-fil. De kända felen är rättade och några kompletteringar har gjorts.

 

Nederkalix sockens familjer 1539-1739 är en unik sammanställning av uppgifter ur så gott som samtliga skriftliga källor under tidsperioden 1539-1739. Ambitionen är att ge en så heltäckande bild som möjligt av de personer som levde och verkade i Nederkalix och samhället de levde i. Boken vänder sig främst till släkt- och hembygdsforskare samt andra intresserade av kulturhistoria, företrädesvis med rötter i eller intresse av Nederkalix socken. På socknens ungefär 200 gårdar redovisas de personer som bott där familjevis, med uppgifter om gården där personen är född samt datum för födelse, vigsel och död. Information från saköreslängder, domböcker och andra källor refereras i anslutning till personerna det gäller. Några skattelängder redovisas i sin helhet för Nederkalix socken. Av visst vetenskapligt intresse är en analys av familjestorleken, en genomgång av vilka förnamn som användes samt en analys av brott och straff. Dessutom finns en beskrivning av beskattning och näringar samt en redogörelse för krig och soldater.

ISBN 91-631-5493-5

Boken har 855 sidor.
Storlek: 245*165*45 mm. Vikt: 1,7 kg.

Den i juli 2020 uppdaterade versionen av boken har 856 sidor.
Storleken på pdf-filen är 8,5 MB.

 

Exempel på några sidor i boken finns här i pdf-format. Exempelsidorna är innehållsförteckningen, kartan över Månsbyn och sidorna om gården Månsbyn 2. Min farmor var född på den gården. Pdf-filen är på 582 kB.

 

 

Den tidsperiod jag valt att studera, 1539-1739, är mycket intressant. Från 1539 börjar det finnas skriftliga källor i större omfattning för socknen, i Västerbotterns landskapshandlingar. Källorna är mer svårtillgängliga än för perioden efter 1739. Att gå igenom dem tar mycket lång tid. Jag har hållit på med att samla material till boken i mer än 10 års tid. Det har varit mycket spännande och intressant. För tiden före 1644 behandlar jag den del av Kalix socken som sedan bildade Nederkalix. Dvs, det geografiska området omfattar nuvarande Kalix kommun.

Innehållet i boken är:
- Texter om Nederkalix socken, beskattning och näringar, krig och soldater, yrken och förtroendeuppdrag, namngivning, familjestorlek samt brott och straff.
- Familjesammanställningar. På varje gård redovisas de personer som bott där och omnämnanden av dem i domböcker och andra källor samt gårdens bomärke.
- En karta för varje by ur 1647 års geometriska jordebok.
- Skattelängderna: Hjälpgärdsuppbördslängd 1553, Älvsborgs lösen 1571, hjälpskattelängd 1599, boskapslängd 1626, mantalslängd 1675 och boskapslängd 1695.
- Redovisning av soldatnamnen på de olika rotarna, samtliga nämndemän under tidsperioden, namnfrekvens samt antal tingsförda brott.
- Namnregister på alla hemmansägare.
- Källförteckning över otryckta och tryckta källor samt litteratur.

 

Jag försöker också samla på mig omnämnanden av personer från Kalix socken i medeltida handlingar. Det gäller främst pergamentsbrev och Stockholms stads tänkeböcker. Det finns inte särskilt många medeltida dokument som rör Norrbotten bevarade.

I ett pergamentsbrev från 1505-09-24 förvarat i Riksarkivet nämns tolv synemän från Kalix socken: Peder Gudmunsson Claus i B˙on Sone Fröwitsson Jonss i Grotenäs Olof Nilsson Gregers i Sangis Mons i Sangis Mikill i Torre Mons i Morthensöö Morthen i Gamblagaard Nils Andersson och Gregers i Woningsafierd. Brevet är mycket dåligt bevarat, men finns också i en 1600-talsavskrift gjord av Peringskiöld.

Från Stockholms stads tänkeböcker:
1493 19 augusti nämns avlidne Erik Vibbassson i Breda Aaker i Calix sokn i Norrebotn och hans bröder Staffan Wybbasson och Olof Wybbasson. (Grelsbyn i nuvarande Överkalix socken kallades även Bredåker.)
1493 27 augusti nämns Jönis Hermansson i Pulinge.
1513 13 juni nämns Oleff Niclisson i Gamblegaard i Kalixe sogen och hans bror Per Niclisson i Seffaste by i Lule sogen.

 

En som har stor kunskap om släkterna inom Nederkalix socken är Bengt-Göran Nilsson, som har en hemsida om Nederkalix. Själv vet jag i stort sett ingenting om socknen efter 1740, men mycket om tiden före.

 

 

Beställning av boken


Sidan skapad 2005-01-01 av Leif Boström. Senast uppdaterad 2020-07-27.

Åter till Nederkalix

Genealogi

familjenbostrom.se