Släktvapen Boström

av Leif A Boström, Täby

 

 

Släktvapen Boström

Släktvapen Boström målat av heraldiker Magnus Bäckmark, Lidingö

 

Vapnets beskrivning (blasonering)

Sköld: I blått fält ett petruskors överlagt upptill av ett andreaskors, allt av guld.

Sluten hjälm, Hjälmprydnad: En örn av guld med utbredda vingar och röd beväring stående i blått näste.

Hjälmtäcke: Blått med foder av guld.

Vapnet antaget 1999.

Symbolik

Sköldemärket är inspirerat av det bomärke som användes på gården Ersnäs 5 i Luleå socken, där Boström-släktens anfader Fredrik Persson Bomb (1777-1835) var född. Fredrik Bomb var soldat i Boden i Luleå socken. Hans fyra söner kallade sig Boström. Fredrik Bombs far Per Nilsson (1724-1808) och farfar Nils Nilsson (1695-1773) var bönder på Ersnäs 5. De belägg jag känner till när bomärket använts i skriftliga dokument är av Nils Nilsson i en väg- och brodelningslängd 1744 och i en bouppteckning 1728 samt av hans svärfader Nils Larsson i en bouppteckning 1701. Att sköldemärket är inspirerat av ett bomärke syftar även på förleden Bo- i Boström och Boden.

Sköldemärket kan också beskrivas som ett korskrönt Jesus-Kristusmonogram. De grekiska initialerna för Jesus Kristus är I och X. (Källa: Tuve Skånberg (2003), Glömda gudstecken. Lund.)

Örnen i hjälmprydnaden anknyter till vapenantagarens andra förnamn Arne, som är fornnordiskt och betyder örn. Dessutom är havsörnen landskapsdjur i Uppland, där vapenantagaren är född och bosatt. Nästet, boet, anknyter till släktnamnet Boström.

Örnen är en symbol för makt, mod och styrka, som kan syfta på Guds makt. Örnarna lever parvis och vårdar sig mycket omsorgsfullt om sina ungar. Örnens goda omvårdnad om sina ungar kan vara en symbol för omsorg och värnande om familjen. Den kan även symbolisera Guds trofasta beskydd och ledning.

Tre av Jesu lärjungar, apostlarna Johannes, Petrus och Andreas, brukar symboliseras av en örn, ett petruskors och ett andreaskors. Deras namn har gett upphov till de i släkten förekommande namnen Johan (även Jon, Jöns, Hans), Per och Anders.

Tinkturerna är Sveriges. Den blå färgen kan även syfta på vatten, som är det som strömmar i namnet Boströms efterled.

Under medeltiden var blått symbol för himmel, sanning, evighet, visdom med mera. Guld hade högst status av samtliga färger. Guld var alla färgers absoluta sammanfattning, en manifestation av eld och solljus, av Gud Faders allmakt och nåd. (Källa: Dick Harrison (2002): Jarlens sekel. Stockholm. Sid 35 i pocketupplagan.)

Tillkomst och rätt att använda vapnet

Vapnet komponerades 1998 av teknologie licentiat Leif Boström, Täby, för sig och sin familj. På förslag från heraldiker Magnus Bäckmark, Lidingö (nu Österåker), förändrades hjälmprydnaden 1999, då vapnet slutgiltigt fastställdes.

Agnatiska ättlingar till Nils Nilsson (1695-1773) på gården Ersnäs 5 i Luleå socken kan efter anmälan till Leif Boström få rätt att föra vapnet efter differentiering (förändring av hjälmprydnad och/eller tinkturer).

 

 

Åter till början...

 


Välkommen, besökare nr

sedan 2006-10-10


Sidan skapad 1999-05-18 av Leif Boström. Senast uppdaterad 2011-02-17.

Åter till första sidan

familjenbostrom.se