Meritförteckning
för Leif Boström, Täby

 

Boström, Leif Arne
Född 1961-12-22
Gift sedan 1990 med Veronica.
Pappa till tre barn: Annika, född 1992, Gabriel, född 1994 och Jonatan, född 1996.

Inledning
Jag har arbetat inom elnätsverksamhet sedan 1990, från 2001 till 2008 med ledaransvar. Det jag kan bäst inom elnätsverksamheten är reglering, prissättning och villkor. Jag har även erfarenhet av övrig elnätsverksamhet.

Som person är jag välstrukturerad och ser till att uppgifter slutförs. Jag har lätt för att uttrycka mig i skrift och tal samt har mycket god analytisk, administrativ och pedagogisk förmåga. Att leda och ansvara för personal tycker jag om. Min ledarstil är inte auktoritär, men ändå tydlig. I arbetslivet har jag tre ledord:

  1. klippa – jag står för vad jag säger och man kan lita på mig

  2. människa – jag har omsorg och omtanke om människan, både medarbetaren och kunden

  3. örn – jag har förmåga både till överblick och att se detaljer.

På fritiden umgås jag med min familj, är kassör i en frikyrkoförsamling och släktforskar. Jag har skrivit en omfattande bok med släktforskningsuppgifter från en norrbottnisk socken, som jag gav ut på eget förlag och sålde själv.

Anställningar
Ellevio AB
Regleringsanalytiker, Regulation, Stockholm. Från 2008-05-01. (Fortum Distribution AB före 2015-06-01.)
Gruppen ansvarar för hantering av Energimarknadsinspektionens ekonomiska reglering av Ellevio som nätbolag.

E.ON Elnät Sverige AB
Tf chef, avdelning Produkter, enhet Marknad, Upplands Väsby. 2007-07-01-2008-04-30.
Stf chef, avdelning Reglering och priser, enhet Marknad, Upplands Väsby. 2006-07-01-2007-06-30.
Delprocessledare Affärsutveckling, Upplands Väsby. 2004-04-01—2006-06-30 (Sydkraft Nät AB före 2005-09-16).
Avdelning Produkter ansvarar främst för nätavgifter och villkor. Avdelning Reglering och priser ansvarade även för hantering av Energimarknadsinspektionens reglering av E.ON som nätbolag. Inom Affärsutveckling ansvarade jag för tre aktiviteter: nätavgifter och villkor, de stora kunderna samt leverantörsbyten. Jag ingick också i Marknads ledningsgrupp.

Graninge Nät AB
Utvecklingschef, Danderyd. 2001-01-01—2004-04-01 (Upplands Väsby från 2003-10-01).
Utredningsingenjör, Danderyd. 1996-04-01—2000-12-31.
Jag var med i Näts ledningsgrupp och hade då inblick i alla frågor som rörde elnätsverksamheten. Mitt eget ansvar omfattade prissättning, villkor, kundservice, miljö och kvalitet samt forskning och utveckling. Jag deltog i många projekt både inom företaget och i branschen, ofta som projektledare. Som chef ansvarade jag för en grupp med avancerade utredare. Som utredningsingenjör utförde jag samma uppgifter som jag sedan ansvarade för som utvecklingschef.

Svenska kraftnät
Utredningsingenjör, enhet Planering, Vällingby. 1992-01-01—1996-03-31.
Jag utförde tekniska och ekonomiska nätutredningar samt nätberäkningar.

Vattenfall Transmission
Utredningsingenjör, Vällingby. 1990-09-03—1991-12-31.
Mina arbetsuppgifter var desamma, som senare på Svenska kraftnät. Den del av Vattenfall jag tillhörde ombildades till Svenska kraftnät 1992-01-01.

Kungliga Tekniska Högskolan
Forskarutbildning, institutionen för hållfasthetslära, Stockholm. 1985-05-01—1990-06-30.
Jag utförde teoretiskt och praktiskt forskningsarbete inom utmattningshållfasthet samt undervisade i grundkurser i hållfasthetslära.

Övrigt
Examensarbete, Atlas Copco MCT AB, Nacka. 1984-05-28—1984-08-10.
Praktikant, Programma Electric AB, Täby. 1980-06-09—1980-08-08, 1981-06-01—1981-07-03.
Brevbärarbiträde, Postkontoret Täby. 1977-05-16—1986-11-01 deltid.

Teoretisk utbildning
Teknologie licentiat, hållfasthetslära, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm 1990
Civilingenjör, Teknisk Fysik, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm 1985
Grundkurs företagsekonomi (20 p), Stockholms Universitet, Stockholm 1983
Naturvetenskaplig linje, Norra Reals gymnasium, Stockholm 1980

Vetenskapliga publikationer
Initiation of Short Fatigue Cracks. Licentiate Thesis No. 44. Dept of Solid Mechanics, Royal Institute of Technology, Stockholm (April 1990).
Short Fatigue Cracks at Sharp Notches in a Carbon Steel. Dept of Solid Mechanics, Royal Institute of Technology, Stockholm (1990).
Experiments on Steel Specimens with the Intention to Study Growth of Short Fatigue Cracks. The International Journal of Pressure Vessels and Piping 42, 121-128 (1990).
The Dugdale Model Used for Short Radial Cracks Emanating from a Circular Hole in an Infinite Sheet. Engineering Fracture Mechanics 34, 823-829 (1989).

Språk
Svenska, modersmål.
Engelska, bra.
Tyska, läst i fem år, men inte använt sedan skoltiden.

Övrigt
Skrivit och gett ut boken: Nederkalix sockens familjer 1539-1739, 2004
Kassör i Grindtorpskyrkan i Täby. Från 1988
Vapenfri tjänstgöring som brandman på Bromma flygplats. 1982-03-01—1983-02-10

 

familjenbostrom.se
Leif Boström 2006-08-28. Senast uppdaterad 2018-07-16.