Jesu identitet

Funderingar utgående från boken Kristen på goda grunder av Stefan Gustavsson

av Leif A Boström, Täby

 

Funderingar om Jesu identitet. Det mesta är avskrivet ur kapitel sju i en bok skriven av Stefan Gustavsson med titeln Kristen på goda grunder, utgiven 1997.

Vem tror han egentligen att han är?

Gamla Testamentet är gemensamt för judendom och kristendom. Där talas om Messias som skall komma. Jesus gör anspråk på att vara den utlovade Messias.

Jesus var en människa med stora anspråk. Han talade mycket om sig själv. Tre av de anspråk han gjorde behandlas nedan.

1 Jesus påstår att han är Gud

Jesus säger att han och Fadern är ett, Joh 10:30. Han säger att han fanns innan Abraham blev till och använder då om sig själv Guds eget namn, Jag är, som var så heligt att judarna inte uttalade det, Joh 8:58. Jesus säger att den som inte ärar Sonen ärar inte heller Fadern, som har sänt honom, Joh 5:23-24. Han påstår att han fanns före världens skapelse, Joh 17:24. Han gör anspråk på att förlåta synder, Mark 2:1-12, och vem kan förlåta synder utom Gud? I Joh 5:18 står: "Då blev judarna ännu ivrigare att döda honom, eftersom han ... påstod att Gud var hans far och därmed jämställde sig med Gud."

2 Jesus påstår att han är avgörande för alla människors framtida öde

Jesus säger att han skall ge sitt liv till lösen för många, Mark 10:45. Han säger att hans blod skall utgjutas för många till syndernas förlåtelse, Matt 26:28. Han säger att alla jordens stammar skall få se Människosonen komma på himlens moln med makt och stor härlighet, Matt 24:30. Han hävdar att Fadern har gett honom makt att hålla dom och att de döda skall uppstå: de som gjort det goda till livet och de som gjort det onda till domen, Joh 5:27-29. Jesus säger att han är vägen, sanningen och livet samt att ingen kommer till Fadern utom genom honom, Joh 14:6. Han säger att den som inte är med honom är emot honom, Luk 11:23.

3 Jesus påstår att Guds rike genom honom kommit till världen

Jesus läser i synagogan en förutsägelse om Messias ur Jes 61:1-2: "Herrens, Herrens Ande är över mig, ty Herren har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig till att läka dem som har ett förkrossat hjärta, till att predika frihet för de fångna och befrielse för de bundna, till att predika ett nådens år från Herren. Han säger sedan: "I dag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig." och alla prisade honom och häpnade över de ljuvliga ord som utgick ur hans mun, Luk 4:21-22. Då översteprästen frågar honom om han är Messias, svarar han: "Det är jag och ni skall få se Männsikosonen sitta på maktens högra sida och komma bland himlens moln", Mark 14:61-62. Jesus säger att skrifterna vittnar om honom och att Mose skrev om honom, Joh 5:39, 46.

Jesu attraktionskraft

Jesus gjorde ett starkt intryck på människor han mötte. Hans vänner, som var tillsammans med honom under tre intensiva år, beskriver honom som syndfri, 1 Pet 1:19, 2:22. Även Pilatus säger under rättegången mot Jesus att han inte kan finna något brottsligt hos honom, Luk 23:4. En av rövarna som korsfästes samtidigt med Jesus säger att han inte gjort något ont, Luk 23:41. En officer som var med vid korsfästelsen säger: "Han var verkligen en rättfärdig man", Luk 23:47. Själv utmanade Jesus sin samtid med den provocerande frågan: "Kan någon av er bevisa att jag har syndat?", Joh 8:46.

Jesus är en förtroendeingivande och attraktiv person. Det är en märklig situation: Hur är det möjligt att en människa med Jesu anspråk kan vara förtroendeingivande? Hur kommer det sig att hans fantastiska anspråk angående vem han är inte slår tillbaka på vad vi anser att han är? C S Lewis har skrivit:

Likväl brukar (och detta är det sällsamma och betecknande) inte ens hans motståndare i regel få intrycket av dårskap och högfärdsgalenskap när de läser evangelierna. Ännu mindre är det fallet med fördomsfria läsare. Kristus säger, att han är "mild och ödmjuk" och vi tror honom utan att besinna, att om han endast vore en människa, skulle ödmjukhet och mildhet vara de egenskaper vi minst av allt skulle tillskriva vissa av hans yttranden. (C S Lewis, Kan man vara kristen, 1985, sid 50.)

Dilemmat med Jesu identitet

Nedan behandlas sex olika förklaringsförsök till dilemmat med Jesu identitet, att han trots sina stora anspråk har så stor attraktionskraft.

1 Jesus var en morallärare.

- Stämmer inte med hur han såg på sig själv. Hans undervisning om moral går inte att särskilja från hans anspråk om vem han är.

- Utan självinsikt finns ingen vishet. Om Jesus hade fel angående något så fundamentalt som vem han själv är – och det är inte vilket litet missförstånd som helst att påstå att man är Gud om man endast är en människa – hur kan vi då anse honom vara en stor morallärare?

2 Jesus begick mened.

- Stämmer inte med hans person. Om Jesus visste att han inte var Gud, men ljög och hävdade att han var det, så var han en ond människa. Men han var en ond människas motsats: osjälvisk, barmhärtig och sann.

- Finns inget motiv. Medvetna lögnare ljuger av själviska motiv, för att vinna makt, pengar eller inflytande. Men Jesus kunde inte uppnå personlig framgång med en sådan lögn.

3 Jesus var mentalsjuk.

- Stämmer inte med hans person. Jesus ger intryck av att vara en balanserad och harmonisk människa. Han har vishet, inre trygghet och det finns konsekvens och sammanhang i hans undervisning och sätt att leva. Trots mängden av människor som följer honom är han själv samlad och koncentrerad. På alla plan utgör han en kontrast till de människor vi finner som mentalpatienter.

- Stämmer inte med omgivningens bedömning. Sinnessjukdom går i längden inte att dölja. Omgivningen märker när någon inte är mentalt frisk och tappar snabbt förtroendet för personen ifråga. Inte ens hans fiender, som letade efter varje öppning att anklaga honom, kunde hävda att han var sjuk.

4 Jesus var mystiker.

- Jesus var monoteistisk och skrifttrogen jude. Gudsbilden bland judarna stod i total kontrast till polyteismen, panteismen och de olika mystiska och mytiska traditioner som fanns i samtiden. Judarna trodde på en personlig Gud, som var upphöjd över skapelsen och Jesus bröt inte med den judiska gudsuppfattningen.

- Teorin om Jesu besök i Indien är helt utan grund. Teorin lanserades i slutet av 1800-talet, men har inget som helst historiskt stöd.

5 Jesus är en myt.

Tre argument för att Jesus har existerat:

1 Nya Testamentet. Vi har tillgång till en mer ingående beskrivning av Jesus än vi har av de flesta andra historiska personer.

2 Utombibliska källor. T ex omtalas han av den judiske historieskrivaren Josefus år 90, av den romerska källan Tacitus år 115 och av Plinius den yngre.

3 Kristendomen kräver en orsak. Världens största rörelse uppstår inte ur intet. Om inte Jesus fanns som orsak, måste någon annan ha gjort det. Varför hittat på någon person X, när det finns ett rikt material som anger Jesus som orsaken till kristendomens uppkomst?

Tre argument för evangeliernas trovärdighet:

1 Samstämmigheten mellan avskrifter och original. Ingen annan antik text är bättre belagd i manuskripten än Nya Testamentet, som finns i över 5000 avskrifter, med ett tidsavstånd från originalen på 30-300 år. Det innebär att det som står i våra avskrifter med stor säkerhet är det som författarna skrev i originalen. För de flesta antika skrifter har vi endast en handfull jämförbara manuskript, med ett tidsavstånd på mer än 1000 år till originalet.

2 Tidsavståndet mellan original och händelse. De olika böckerna i Nya Testamentet är skrivna omkring mellan år 35 och senast år 90. Ögonvittnen på både vän- och fiendesidan, de som visste hur det verkligen låg till, levde fortfarande. Falska påståenden skulle därför ha kunnat vederläggas.

3 Trovärdigheten i evangeliernas återgivning av händelserna. Evangelierna skiljer sig från myten som litteratur, är ögonvittnesskildringar, ger mängder med kontrollerbara uppgifter som visat sig stämma och är ärliga om det som är mindre hedrande.

6 Jesus är Messias.

Slutsatsen blir att det är den enda förklaringsmodellen som stämmer med det historiska materialet.

 

Ovanstående sammanfattning av kapitel 7 i boken "Kristen på goda grunder" bygger i huvudsak på direkta citat ur boken. Den är publicerad med tillstånd av författaren Stefan Gustavsson. På apologia.se finns andra intressanta böcker om apologetik.

Läs gärna även de nedanstående sammanfattningarna av tre andra kapitel i boken.

 

Universums existens.
Livsåskådningar.
Ondskans problem. Föregående sida.
Jesu identitet

 

 


Välkommen, besökare nr

sedan 2006-10-08


Sidan skapad 2001-06-03 av Leif Boström. Senast uppdaterad 2005-06-01.

Åter till första sidan

familjenbostrom.se