Släkten Alenius
och andra ättlingar till Anders Alenius
av Leif A Boström, Täby

 

Ättlingar till kyrkoherde Anders Alenius (1714-1763) och hans hustru Brita Granlund (1719-1776). Sammanställningen är inte komplett.

 

Källor:

Främst uppgifter från personlig korrespondens med Margareta Lindgren.

 

 

Utförligare redovisning av ättlingar till Sara Sofia Alenius och Anders Holmgren.

 

 

 

Tabell 1

Anders Alenius. Kyrkoherde i Arvidsjaur. Född 1714-03-.. i Alsta, Nordingrå (Elisabeth Sundh). Död i lungsot 1763-08-.. i Arvidsjaur (Margareta Lindgren). Begravd 1763-12-02 i Arvidsjaur (Elisabeth Sundh).

I Härnösands Herdaminnen står skrivet om Anders Alenius: Scholaris i Härnösand 1725, gymnast 1732, student den 23/8 1735 i Uppsala, prästvigd till adjunkt i Bygdeå 1737, följande år adjunkt i Sorsele hos sin blivande svärfar av vilken han inhämtade nödig kunskap i lappska språket. i sin berättelse om visitationen i Lycksele den 10/1 1741, då Alenius vid samma tillfälle predikade, säger prosten Telin, "och det var undransvärdt hur han med lika lätthet predikade svenska som lappska". På samma gång uppläste Alenii av kgl, Lappmarks direktion givna fullmakt att vara missionär i Södra Lappmarkerna. Han tackade för nådig ynnest, men fruktade dock, att han icke kunde gå ut därmed i anseende till sin långliga opasslighet av lungsot. Ty när han får vara stilla på ett rum och i någorlunda värme, vet han icke så mycket därav, men när han skall vara i köld, gå i vatten och ligga i lappkåtor, uppväckes den ganska svårt så att han omöjligen därmed uthärda kan. "Så vet jag ej" tillägger visitator, "hvad råd man härvid skall taga" Ty omistlig är han för lapparna , i anseende till sin flit och iver för Guds namns ära och lapparnas salighet, man att han skall härigenom sätta livet till, det är en eftertänklighet. Emellertid försäkrar jag att han gör sin plikt, så länge livet varar, ty han har ett ömt, ja nästan conscientian scropulosam uti många mål, havandes en stor hjärtängslan när han hörer och märker något otillbörligt, som ofta sker, sägandes vilja söta predikstolen, men icke biktstolen. Han efterträdde sin svärfar som komminister i Sorsele 1747, förordnades till pastor i Arvidsjaur, tillträdde 1749. Efter flera års sängliggande, under en tid, då han förs sin använda möda hade hoppats att befordras till någon fördelaktid lägenhet avled han i aug. 1763 och begravdes den 2/12. Hustru och barn lämnade han i fattigt tillstånd, delvis orsakad av tvänne bränder. (Margareta Lindgren)

Gift 1739 i Sorsele (Margareta Lindgren) med Brita Granlund. (Född omkring 1715 i Sorsele (Constantinus Lindfors). Död 1776.

Brita lär ha varit vacker men elak till sinnet (Margareta Lindgren).) Far: König Granlund. Komminister i Sorsele. Född omkring 1682 (Bygdén). Död 1745-05-.. i Sorsele (Elisabeth Sundh). Mor: Anna Laestadia. Född i Arjeplog (Elisabeth Sundh). Död 1744-02-.. i Sorsele (Elisabeth Sundh).

Barn:

Anna Barbara Alenius. Född 1740 i Sorsele (Elisabeth Sundh). Född eller döpt 1740-10-.. i Sorsele (Lappland) (Constantinus Lindfors). Död 1814-06-24 i Åsele (Margareta Lindgren). Se tabell 2, s *.

Anders Alenius. Född 1743-02-27 i Sorsele. Död 1820-05-10 i Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 35, s *.

Carl Gustaf Bernhard Alenius. Född 1744-02-16 i Sorsele. Död 1790-02-12 (Elisabeth Sundh). Se tabell 298, s *.

Brita Maria Alenius. Född omkring 1746-04-.. på Prästbordet, Sorsele (Margareta Lindgren). Död 1809-12-29 i Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 301, s *.

Margareta Alenius. Född 1748-07-.. på Prästbordet, Sorsele (Margareta Lindgren). Död 1752 på Prästbordet, Arvidsjaur (Margareta Lindgren). Begravd 1752-03-21 i Arvidsjaur (Constantinus Lindfors).

Hedvig Sofia Alenius. Född 1750-11-28 i Arvidsjaur (Elisabeth Sundh). Begravd 1751-03-30 i Arvidsjaur (Elisabeth Sundh).

Margareta Alenius. Född 1754-01-22 i Arvidsjaur (Elisabeth Sundh). Begravd 1754-06-09 i Arvidsjaur (Constantinus Lindfors).

Margareta Sofia Alenius. Född 1757-01-14 i Arvidsjaur (Elisabeth Sundh). Se tabell 309, s *.

König Alenius. Född 1761-05-21 i Arvidsjaur (Elisabeth Sundh). Död 1854-12-01 i Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 310, s *.

Tabell 2 (generation 1)

(Från Tabell 1, s *)

Anna Barbara Alenius. Född 1740 i Sorsele (Elisabeth Sundh). Född eller döpt 1740-10-.. i Sorsele (Lappland) (Constantinus Lindfors). Död 1814-06-24 i Åsele (Margareta Lindgren). Gift 1766 (Margareta Lindgren) med Magnus Degerman. (Präst i Sorsele, Pastor i Åsele. Född 1724-01-09 i Altomta, Viksta, Uppland (Margareta Lindgren). Död 1798-02-15 i Åsele (Margareta Lindgren).

Fadern Olof Degerman, härstammade från Degerbyn i Skellefteå, kronofogde i Norunda och Örbyhus härad, modern Anna Brita Majman, var kronofogde dotter från Piteå. Magnus tog studenten 1744, prästvigd 1755 och Past. Adj. i Arvidsjaur, komminister i Sorsele 1765, utnämnd till Ibs. reg. pastorat på Hven 1780, vilket han avsade sig. Pastor i Åsele 1873, och han dog på gästgivaregården Bredbyn i Anundsjö, under hemresa från Stockholm, där han hos Konungen ansökt Piteå, då ledigt pastorat. (Margareta Lindgren) ¶) Far: Nils Degerman. Född 1692 i Tjärn 5, Skellefteå lfs (Ulf Lundström). Död 1735 (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne).

Enligt Albert Norberg var han länsman 1714, klockare 1716-1721 och postmästare 1719 i Luleå gamla stad.

Enligt Bygdén hette han Olof Degerman och var klockare och postinspektor i Luleå gamla stad. 1723 blev han kronofogde över Norunda och Örbyhus härader och inköpte Altomta för 5000 dlr k:mt, men gick det förlustig för kronoskuld 1735. Gick i Piteå skola 1708 (Ulf Lundström). Soldat Bergskråva från 1713 till 1714 (Ulf Lundström). Mor: Anna Brita Majman. Född i Piteå. Kronofogdedotter från Piteå (Leonard Bygdén).

Barn:

Nils Petter Degerman. Född 1768-01-27 i Sorsele (Margareta Lindgren). Död af våda drunknad uti brund på Åsele kyrkoplats 1823-12-01 (Margareta Lindgren). Se tabell 3, s *.

Anna Birgitta Degerman. Född 1770 i Sorsele (Margareta Lindgren). Död svagsint 1847-04-20 i Stennäs, Fredrika (Margareta Lindgren).

Hedvig Sofia Degerman. Född 1772 i Sorsele (Margareta Lindgren). Död av barnsbörd 1803-01-06 i Åsele (Margareta Lindgren). Se tabell 9, s *.

Maria Elisabet Degerman. Född 1774 i Sorsele (Margareta Lindgren). Död i bröstvattusot 1819-12-23 i Åsele (Margareta Lindgren). Se tabell 20, s *.

Eva Kristina Degerman. Född 1777 i Sorsele (Margareta Lindgren). Död 1854-12-31 i Åsele (Margareta Lindgren). Se tabell 21, s *.

Sara Margareta Degerman. Född 1780 i Sorsele (Margareta Lindgren). Död 1862-06-23 i Åsele (Margareta Lindgren). Se tabell 34, s *.

Tabell 3 (generation 2)

(Från Tabell 2, s *)

Nils Petter Degerman. Länsman i Åsele. Född 1768-01-27 i Sorsele (Margareta Lindgren). Död af våda drunknad uti brund på Åsele kyrkoplats 1823-12-01 (Margareta Lindgren). Gift 1794 (Margareta Lindgren) med Catharina Persdotter. (Född 1772-03-01 i Bellvik, Åsele (Margareta Lindgren). Död i lungsot 1828-01-25 i Åsele (Margareta Lindgren).) Far: Per Persson. i Bellvik, Åsele. Mor: Brita Eliadotter.

Barn:

Anna Brita Degerman. Född 1794 i Åsele (Margareta Lindgren). Se tabell 4, s *.

Elisabet Sofia Degerman. Född 1798-09-05 i Åsele (Margareta Lindgren). Död 1874-08-27 (Margareta Lindgren). Se tabell 5, s *.

Katarina Margareta Degerman. Född 1802-10-15 i Åsele (Margareta Lindgren).

Magnus Degerman. Länsman. Född 1805-08-11 i Åsele (Margareta Lindgren). Död i lungsot 1867-01-13 i Åsele (Margareta Lindgren).

Tabell 4 (generation 3)

(Från Tabell 3, s *)

Anna Brita Degerman. Född 1794 i Åsele (Margareta Lindgren). Gift 1836-05-15 i Åsele (Margareta Lindgren) med Erik Johan Eriksson. (i Bäsksjö, Vilhelmina. Född 1810 (Margareta Lindgren).)

Barn:

Eva Carolina Eriksdotter. Född 1838-12-14 i Bäsksjö, Vilhelmina (Margareta Lindgren).

Tabell 5 (generation 3)

(Från Tabell 3, s *)

Elisabet Sofia Degerman. Född 1798-09-05 i Åsele (Margareta Lindgren). Död 1874-08-27 (Margareta Lindgren). Gift 1821-02-18 i Åsele (Margareta Lindgren) med Mikael Jonsson. (Förvaltare i Nybruket. Född 1797 i Lögda, Åsele (Margareta Lindgren). Död 1874-08-27 (Margareta Lindgren). Flyttade 1829 till Sörholmsjö, Fredrika (Margareta Lindgren).) Far: Jon Svensson. i Lögda, Åsele. Mor: Brita Mikaelsdotter.

Barn:

Brita Kajsa Mikaelsdotter. Född 1821-06-22 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren). Bosatt i Strand, Fredrika (Margareta Lindgren). Se tabell 6, s *.

Erika Elisabet Petronella Mikaelsdotter. Född 1823-04-24 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren). Bosatt i Sörholmsjö, Fredrika (Margareta Lindgren). Se tabell 7, s *.

Nils Petter Mikaelsson. Född 1826-07-23 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död i magtorsk 1827-09-03 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Hilda Karolina Mikaelsdotter. Född 1828-07-18 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren). Bosatt i Sörholmsjö, Fredrika (Margareta Lindgren). Se tabell 8, s *.

Tabell 6 (generation 4)

(Från Tabell 5, s *)

Brita Kajsa Mikaelsdotter. Född 1821-06-22 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren). Bosatt i Strand, Fredrika (Margareta Lindgren). Gift 1842-04-03 i Fredrika (Lappland) (Margareta Lindgren) med Erik Pålsson. (Född 1813 i Lögda, Åsele (Margareta Lindgren).)

Tabell 7 (generation 4)

(Från Tabell 5, s *)

Erika Elisabet Petronella Mikaelsdotter. Född 1823-04-24 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren). Bosatt i Sörholmsjö, Fredrika (Margareta Lindgren). Gift 1842-04-03 i Fredrika (Lappland) (Margareta Lindgren) med Anders Svensson. (Född 1805 (Margareta Lindgren).) Anders var änkling vid giftermålet.

Tabell 8 (generation 4)

(Från Tabell 5, s *)

Hilda Karolina Mikaelsdotter. Född 1828-07-18 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren). Bosatt i Sörholmsjö, Fredrika (Margareta Lindgren). Gift 1851-01-19 i Fredrika (Lappland) (Margareta Lindgren) med Nils Olof Staaf. (Född 1822 i Stavsberg, Fredrika (Margareta Lindgren).)

Tabell 9 (generation 2)

(Från Tabell 2, s *)

Hedvig Sofia Degerman. Född 1772 i Sorsele (Margareta Lindgren). Död av barnsbörd 1803-01-06 i Åsele (Margareta Lindgren). Gift 1802-03-25 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Sven Svensson Söderberg. (Född 1773-02-12 i Söråsele, Åsele (Margareta Lindgren). Död av ålderdom 1850-02-19 (Margareta Lindgren). Flyttade 1803 till Avaträsk, Dorotea (Margareta Lindgren).) Far: Sven Eriksson. i Söråsele, Åsele (Margareta Lindgren). Född (Margareta Lindgren). Mor: Märet Olofsdotter. Född (Margareta Lindgren).

Barn:

Anna Sofia Söderberg. Född 1803-01-06 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren). Se tabell 10, s *.

Tabell 10 (generation 3)

(Från Tabell 9, s *)

Anna Sofia Söderberg. Född 1803-01-06 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren). Gift 1824-03-07 i Dorotea (Lappland) (Margareta Lindgren) med Markus Hansson. (Född 1786-02-.. i Almsele, Åsele (Margareta Lindgren). Död 1885-12-12 i Tennsjö, Åsele (Margareta Lindgren).) Far: Hans Danielsson. Kyrkvärd i Almsele, Åsele (Margareta Lindgren). Mor: Maria Eriksdotter. Född (Margareta Lindgren).

Barn:

Markus Markusson. Född 1825-11-06 i Tennsjö, Åsele (Margareta Lindgren). Död av risen 1825-12-18 i Tennsjö, Åsele (Margareta Lindgren).

Daniel Markusson. Född 1827-01-31 i Tennsjö, Åsele (Margareta Lindgren). Död 1915-12-05 i Tennsjö, Åsele (Margareta Lindgren). Se tabell 11, s *.

Sofia Karolina Markusdotter. Född 1831-01-22 i Tennsjö, Åsele (Margareta Lindgren). Se tabell 13, s *.

Erik Magnus Markusson. Född 1835-01-22 i Tennsjö, Åsele (Margareta Lindgren). Se tabell 15, s *.

Tabell 11 (generation 4)

(Från Tabell 10, s *)

Daniel Markusson. Född 1827-01-31 i Tennsjö, Åsele (Margareta Lindgren). Död 1915-12-05 i Tennsjö, Åsele (Margareta Lindgren). Gift 1851-03-23 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Brita Magdalena Mikaelsdotter. (Född 1822-03-15 i Torvsjö, Åsele (Margareta Lindgren). Död 1895-07-10 i Tennsjö, Åsele (Margareta Lindgren).) Far: Mikael Johansson. Nämndeman i Torvsjö, Åsele (Margareta Lindgren). Mor: Kristina Eriksdotter. Född (Margareta Lindgren).

Barn:

Markus Danielsson. Född 1852-08-12 i Tennsjö, Åsele (Margareta Lindgren). Se tabell 12, s *.

Stina Karolina Danielsdotter. Född 1858-10-30 i Tennsjö, Åsele (Margareta Lindgren). Död av halssjukdom 1864-09-07 i Tennsjö, Åsele (Margareta Lindgren).

Tabell 12 (generation 5)

(Från Tabell 11, s *)

Markus Danielsson. Född 1852-08-12 i Tennsjö, Åsele (Margareta Lindgren). Gift 1886-03-14 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Selma Kristina Margareta Salmonsdotter. (Född 1863-08-10 i Lövberg, Åsele (Margareta Lindgren).) Far: Salmon Persson. i Lövberg, Åsele (Margareta Lindgren). Mor: Sigrid Johanna Tomasdotter.

Barn:

Alma Magdalena Johanna Markusdotter. Född 1887-06-29 i Tennsjö, Åsele (Margareta Lindgren).

Daniel Alfred Markusson. Född 1889-12-22 i Tennsjö, Åsele (Margareta Lindgren).

Elin Sofia Markusdotter. Född 1895-07-09 i Tennsjö, Åsele (Margareta Lindgren). Bosatta i Älgsjö, Åsele (Margareta Lindgren).

Rut Irene Markusdotter. Född 1904-12-09 i Tennsjö, Åsele (Margareta Lindgren).

Tabell 13 (generation 4)

(Från Tabell 10, s *)

Sofia Karolina Markusdotter. Född 1831-01-22 i Tennsjö, Åsele (Margareta Lindgren). Flyttade 1907 till Arnäs (Margareta Lindgren). Gift 1856-10-12 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Hans Eriksson. (Född 1818-03-18 i Yxsjö, Åsele (Margareta Lindgren). Död lunginflammation 1897-02-25 i Yxsjö, Åsele (Margareta Lindgren).) Far: Erik Hansson. i Yxsjö, Åsele (Margareta Lindgren). Mor: Maglena Eriksdotter. Född (Margareta Lindgren).

Barn:

Anna Karolina Hansdotter. Född 1858-04-26 i Yxsjö, Åsele (Margareta Lindgren). Se tabell 14, s *.

Erik Konrad Hansson. Född 1860-07-07 i Yxsjö, Åsele (Margareta Lindgren). Död i diarré 1860-07-10 i Yxsjö, Åsele (Margareta Lindgren).

Elisabet Magdalena Hansdotter. Född 1862-01-09 i Yxsjö, Åsele (Margareta Lindgren). Död 1862-01-20 i Yxsjö, Åsele (Margareta Lindgren).

Markus Hansson. Född 1863-12-12 i Yxsjö, Åsele (Margareta Lindgren). Död i halssjuka 1864-08-17 i Yxsjö, Åsele (Margareta Lindgren).

Märta Erika Hansdotter. Född 1865-10-23 i Yxsjö, Åsele (Margareta Lindgren). Död i difteritis 1867-02-07 i Yxsjö, Åsele (Margareta Lindgren).

Hilma Sofia Hansdotter. Född 1874-02-19 i Yxsjö, Åsele (Margareta Lindgren). Död i skarlakansfeber 1874-02-24 i Yxsjö, Åsele (Margareta Lindgren).

Daniel Albert Hansson. Född 1875-04-06 i Yxsjö, Åsele (Margareta Lindgren). Flyttade 1897 till Stockholm (Margareta Lindgren).

Tabell 14 (generation 5)

(Från Tabell 13, s *)

Anna Karolina Hansdotter. Född 1858-04-26 i Yxsjö, Åsele (Margareta Lindgren). Familjen flyttade 1893 till Arnäs (Margareta Lindgren). Gift 1876-06-24 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Daniel Eliasson. (Född 1854-10-06 i Gårdsjö, Åsele (Margareta Lindgren).) Far: Elias Eliasson. i Gårsjö, Åsele (Margareta Lindgren). Mor: Greta Kajsa Nilsdotter. Född (Margareta Lindgren).

Barn:

Hans Marcellus Danielsson. Född 1877-01-16 i Yxsjö, Åsele (Margareta Lindgren).

Elin Karolina Margareta Danielsdotter. Född 1880-03-02 i Yxsjö, Åsele (Margareta Lindgren).

Rudolf Hilarus Danielsson. Född 1884-02-21 i Yxsjö, Åsele (Margareta Lindgren).

Erik Ossian Danielsson. Född 1886-08-23 i Yxsjö, Åsele (Margareta Lindgren).

Ernst Ludvig Danielsson. Född 1890-10-02 i Yxsjö, Åsele (Margareta Lindgren). Död 1891-04-05 i Yxsjö, Åsele (Margareta Lindgren).

Tabell 15 (generation 4)

(Från Tabell 10, s *)

Erik Magnus Markusson. Född 1835-01-22 i Tennsjö, Åsele (Margareta Lindgren). Gift 1872-10-20 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Sara Maria Matsdotter. (Född 1847-06-04 i Storsjö, Åsele (Margareta Lindgren).) Far: Mattias Matsson. i Storsjö, Åsele (Margareta Lindgren). Mor: Sigrid Kristina Persdotter. Född (Margareta Lindgren).

Barn:

Daniel August Eriksson. Född 1872-12-11 i Älgsjö, Åsele (Margareta Lindgren). Död 1872-12-16 i Älgsjö, Åsele (Margareta Lindgren).

Anna Eugenia Eriksdotter. Född 1873-12-30 i Älgsjö, Åsele (Margareta Lindgren). Se tabell 16, s *.

Magnus Mauritz Eriksson. Född 1875-09-22 i Älgsjö, Åsele (Margareta Lindgren).

Markus Anselm Eriksson. Född 1876-12-31 i Älgsjö, Åsele (Margareta Lindgren). Se tabell 17, s *.

Frans Daniel Eriksson. Född 1879-09-03 i Älgsjö, Åsele (Margareta Lindgren). Död 1881-01-18 i Älgsjö, Åsele (Margareta Lindgren).

Kristina Karolina Eriksdotter. Född 1883-10-11 i Älgsjö, Åsele (Margareta Lindgren). Familjen bosatt i Järved, Arnäs (Margareta Lindgren). Se tabell 18, s *.

Eber Agaton Eriksson. Född 1885-03-29 i Älgsjö, Åsele (Margareta Lindgren). Död i kikhosta 1885-07-24 i Älgsjö, Åsele (Margareta Lindgren).

Elisabet Olivia Eriksdotter. Född 1886-10-10 i Älgsjö, Åsele (Margareta Lindgren). Familjen bosatt i Bodum, Arnäs (Margareta Lindgren). Se tabell 19, s *.

Amanda Maria Eriksdotter. Född 1888-10-08 i Älgsjö, Åsele (Margareta Lindgren). Död i blodförgiftning 1889-10-09 i Älgsjö, Åsele (Margareta Lindgren).

Johan Agaton Eriksson. Född 1891-07-08 i Älgsjö, Åsele (Margareta Lindgren).

Tabell 16 (generation 5)

(Från Tabell 15, s *)

Anna Eugenia Eriksdotter. Född 1873-12-30 i Älgsjö, Åsele (Margareta Lindgren). Äktenskapet barnlöst (Margareta Lindgren). Fosterbarn: Gunborg Lovisa Höglund, född 1913-05-30 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren). Utom äktenskap Gift 1898-07-16 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Hans Petter Wiklund. (Född 1866-09-10 i Krånge, Ådalsliden (Margareta Lindgren).) Far: Hans Hansson Wiklund. Född 1839 i Krånge, Ådalsliden (Margareta Lindgren). Mor: Barbro Katarina Persdotter. Född 1834 (Margareta Lindgren).

Barn i första kullen

Erik Gunnar. Född 1896-09-24 i Tennsjö, Åsele (Margareta Lindgren).

Tabell 17 (generation 5)

(Från Tabell 15, s *)

Markus Anselm Eriksson. Född 1876-12-31 i Älgsjö, Åsele (Margareta Lindgren). Gift 1909-04-04 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Lisa Kunigunda Ingelsdotter. (Född 1882-08-06 i Avaträsk, Dorotea (Margareta Lindgren).) Far: Ingel Johan Ingelsson. i Avaträsk, Dorotea (Margareta Lindgren). Född 1834 (Margareta Lindgren). Mor: Sigrid Brita Kristoffersdotter. Född 1845 (Margareta Lindgren).

Barn:

Algot Eriksson. Född 1905-05-28 i Älgsjö, Åsele (Margareta Lindgren).

Sigrid Sara Linnea Eriksson. Född 1908-03-01 i Älgsjö, Åsele (Margareta Lindgren).

Syster Adela Ingeborg Eriksson. Född 1910-04-28 i Älgsjö, Åsele (Margareta Lindgren).

Magnus Bernhard Eriksson. Född 1912-08-14 i Älgsjö, Åsele (Margareta Lindgren).

Anna Margaret Olivia Eriksson. Född 1916-04-02 i Älgsjö, Åsele (Margareta Lindgren).

Sajda Mari Eriksson. Född 1920-12-01 i Älgsjö, Åsele (Margareta Lindgren). Död 1920-12-11 i Älgsjö, Åsele (Margareta Lindgren).

Tabell 18 (generation 5)

(Från Tabell 15, s *)

Kristina Karolina Eriksdotter. Född 1883-10-11 i Älgsjö, Åsele (Margareta Lindgren). Familjen bosatt i Järved, Arnäs (Margareta Lindgren). Gift 1908-07-11 i Arnäs (Ångermanland) (Margareta Lindgren) med Per Axel Wikman. (Född 1882 i Järved, Arnäs (Margareta Lindgren).)

Tabell 19 (generation 5)

(Från Tabell 15, s *)

Elisabet Olivia Eriksdotter. Född 1886-10-10 i Älgsjö, Åsele (Margareta Lindgren). Familjen bosatt i Bodum, Arnäs (Margareta Lindgren). Gift 1910-12-19 i Örnsköldsvik (Ångermanland) (Margareta Lindgren) med Lars Olof Hägglund. (Född 1880 i Bodum, Arnäs (Margareta Lindgren).)

Tabell 20 (generation 2)

(Från Tabell 2, s *)

Maria Elisabet Degerman. Född 1774 i Sorsele (Margareta Lindgren). Död i bröstvattusot 1819-12-23 i Åsele (Margareta Lindgren). Änkan flyttade tillbaka 1808 till Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren). Gift 1800 (Margareta Lindgren) med Per Erik Edin. (Länsman i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren). Född 1762-03-13 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död i gikt och lungsot 1804-07-16 i Söråsele, Åsele (Margareta Lindgren).) Far: Daniel Edin. Skolmästare i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren). Mor: Margareta Sellin.

Barn:

Anna Margareta Edin. Född 1800-07-13 i Söråsele, Åsele (Margareta Lindgren). Död 1801-01-03 i Söråsele, Åsele (Margareta Lindgren).

Per Magnus Edin. Född 1802-03-01 i Söråsele, Åsele (Margareta Lindgren).

Tabell 21 (generation 2)

(Från Tabell 2, s *)

Eva Kristina Degerman. Född 1777 i Sorsele (Margareta Lindgren). Död 1854-12-31 i Åsele (Margareta Lindgren). Gift 1798 (Margareta Lindgren) med Erik Millén. (Skolmästare i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren). Pastor i Åsele (Lappland) (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Född 1763-07-27 i Solvall, Sollefteå (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Född 1763-07-27 i Kallenäs, Boteå (Margareta Lindgren). Död av vattusot 1823-06-21 i Åsele (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne).) Far: Erik Millén. i Kallenäs, Boteå (Margareta Lindgren). Mor: Elisabet Sundius. Född (Margareta Lindgren).

Barn:

Babba Elisabet Millen. Född 1799-07-06 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död i lungsot 1816-08-28 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Erik Magnus Millen. Född 1801-06-29 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död av slag 1801-11-02 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Eva Erika Millen. Född 1802-11-26 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död i barnsäng 1838-04-27 i Stennäs, Fredrika (Margareta Lindgren). Se tabell 22, s *.

Anna Margareta Millen. Född 1805-04-18 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död i åldersaftyning 1891-10-02 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren). Se tabell 26, s *.

Johan Anton Millen. Biskop i Karlstads domkyrkoförs (Värmland) (Margareta Lindgren). Född 1811-01-09 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död 1863-09-11 i Karlstads domkyrkoförs (Värmland) (Margareta Lindgren).

Karl Erik Millen. Folkskollärare. Född 1815-03-15 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död 1854 i Lavsjö, Dorotea (Margareta Lindgren).

Tabell 22 (generation 3)

(Från Tabell 21, s *)

Eva Erika Millen. Född 1802-11-26 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död i barnsäng 1838-04-27 i Stennäs, Fredrika (Margareta Lindgren). Familjen flyttade 1838 till Stennäs, Fredrika (Margareta Lindgren). Fredrika dog dagen efter ankomsten i samband med barnafödsel, Nils omgift (Margareta Lindgren). Gift 1826-09-17 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Nils Jonsson. (Född 1804-04-05 i Remmaren, Åsele (Margareta Lindgren).) Far: Jon Andersson. Född 1759 (Margareta Lindgren). i Remmaren, Åsele (Margareta Lindgren). Mor: Ingeborg Persdotter. Född omkring 1757 (Margareta Lindgren).

Barn:

Erika Dorotea Nilsdotter. Född 1825-09-22 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Erik Nilsson. Född 1827-12-14 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren). Bosatt med sin familj i Hemling, Björna (Y) (Margareta Lindgren). Se tabell 23, s *.

Johan Anton Nilsson. Född 1830-07-14 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren). Bosatt med sin familj i Hemling, Björna (Y) (Margareta Lindgren). Se tabell 24, s *.

Inga Kristina Nilsdotter. Född 1833-01-30 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren). Bosatt med sin familj i Hemling, Björna (Y) (Margareta Lindgren). Se tabell 25, s *.

Eva Lisa Nilsdotter. Född 1834-11-21 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Tabell 23 (generation 4)

(Från Tabell 22, s *)

Erik Nilsson. Född 1827-12-14 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren). Bosatt med sin familj i Hemling, Björna (Y) (Margareta Lindgren). Gift 1853-04-03 (Margareta Lindgren) med Karin Eriksdotter. (Född 1833 i Hemling, Björna (Y) (Margareta Lindgren).)

Tabell 24 (generation 4)

(Från Tabell 22, s *)

Johan Anton Nilsson. Född 1830-07-14 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren). Bosatt med sin familj i Hemling, Björna (Y) (Margareta Lindgren). Gift 1859-03-27 i Anundsjö (Ångermanland) (Margareta Lindgren) med Anna Charlotta Svensdotter. (Född 1834 i Storborgaren, Anundsjö (Margareta Lindgren).)

Tabell 25 (generation 4)

(Från Tabell 22, s *)

Inga Kristina Nilsdotter. Född 1833-01-30 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren). Bosatt med sin familj i Hemling, Björna (Y) (Margareta Lindgren). Gift 1858-11-21 i Björna (Ångermanland) (Margareta Lindgren) med Per Jonsson. (Född 1834 i Hemling, Björna (Y) (Margareta Lindgren).)

Tabell 26 (generation 3)

(Från Tabell 21, s *)

Anna Margareta Millen. Född 1805-04-18 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död i åldersaftyning 1891-10-02 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren). Kommer 1842 från Alanäs? (Margareta Lindgren) Gift 1826-01-29 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Per Söderlind. (Pastor. Född 1798-10-07 i Själand, Själevad (Margareta Lindgren). Död 1841-08-12 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren).) Far: Johan Jonsson. i Själand, Själevad (Margareta Lindgren). Född 1761 (Margareta Lindgren). Mor: Karin Abrahamsdotter. Född 1761 (Margareta Lindgren).

Barn:

Johan Erik Söderlind. Född 1827-12-20 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död 1905-07-30 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren). Se tabell 27, s *.

Kristina Katarina Söderlind. Född 1829-08-01 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död i leversjuka 1865-12-11 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren). Se tabell 30, s *.

Jonas Anton Söderlind. Född 1831-11-26 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren). Flyttade till Uppsala (Margareta Lindgren).

Per Abraham Söderlind. Skräddare. Född 1834-01-07 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död i gallsten 1868-06-02 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Carl Magnus Söderlind. Född 1836-09-09 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren). Flyttade 1855 till Värmland (Margareta Lindgren).

Tabell 27 (generation 4)

(Från Tabell 26, s *)

Johan Erik Söderlind. Skräddare (Margareta Lindgren). Född 1827-12-20 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död 1905-07-30 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren). Gift 1869 (Margareta Lindgren) med Johanna Agata Jonsdotter. (Född 1842-11-09 i Söråsele, Åsele (Margareta Lindgren).) Far: Sven Jonsson. i Söråsele, Åsele (Margareta Lindgren). Mor: Eva Greta Persdotter. Född (Margareta Lindgren).

Barn:

Agnes Söderlind. Född 1870-09-17 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Elna Margareta Söderlind. Född 1872-07-07 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död 1893-11-29 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Johan Anton Söderlind. Född 1876-02-05 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Karl Petter Herman Söderlind. Född 1879-01-11 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren). Se tabell 28, s *.

Johanna Katarina Söderlind. Född 1881-10-30 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren). Se tabell 29, s *.

Tabell 28 (generation 5)

(Från Tabell 27, s *)

Karl Petter Herman Söderlind. Född 1879-01-11 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren). Gift 1903-08-16 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Viktoria Augusta Rehn. (Född 1875-09-05 i Arjeplog (Margareta Lindgren).) Far: Jonas Rehn. Född 1842 (Margareta Lindgren). i Björkliden, Arjeplog (Margareta Lindgren). Mor: Birgitta Dorotea Engelmark. Född 1838 (Margareta Lindgren).

Barn:

Alma Johanna Söderlind. Född 1904-01-14 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Karl Fritiof Johannes Söderlind. Född 1905-05-05 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Per Birger Söderlind. Född 1906-07-12 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Gustaf Adolf Söderlind. Född 1908-03-13 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Erik Tore Söderlind. Född 1909-12-06 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Essy Margaret Söderlind. Född 1911-11-29 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Jonas Lennart Söderlind. Född 1913-08-10 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död 1915-03-21 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Anna Söderlind. Född 1915-10-02 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död 1915-10-19 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Tabell 29 (generation 5)

(Från Tabell 27, s *)

Johanna Katarina Söderlind. Född 1881-10-30 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren). Äktenskapet barnlöst (Margareta Lindgren). Gift 1914-09-05 i Sollefteå (Ångermanland) (Margareta Lindgren) med Karl Edvin Lindström. (Handlande. Född 1884-09-29 i Lindesnäs, Transtrand (Margareta Lindgren).) Skild 1918-01-08. Far: Erik Ulrik Lindström. i Lindesnäs, Transtrand (Margareta Lindgren). Född 1854 (Margareta Lindgren). Mor: Anna Stina Andersdotter. Född 1863 (Margareta Lindgren).

Tabell 30 (generation 4)

(Från Tabell 26, s *)

Kristina Katarina Söderlind. Född 1829-08-01 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död i leversjuka 1865-12-11 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren). Gift 1851-06-13 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Olof Haqvin Westman. (Fjärdingsman, kyrkväktare och tingsvaktmästare. Född 1828-10-03 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren).) Far: Lars Haqvin Westman. Poststationsföreståndare i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren). Mor: Sara Andersdotter. Född (Margareta Lindgren).

Barn:

August Valfrid Westman. Född 1851-09-17 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren). Se tabell 31, s *.

Albertina Kristina Eugenia Westman. Piga till 1899 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren). Född 1853-09-02 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Anna Teresia Westman. Född 1855-12-12 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död 1855-12-19 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Erik Olof Westman. Född 1856-12-12 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren). Se tabell 32, s *.

Anna Teresia Westman. Född 1860-10-12 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren). Familjen bosatt i Avaträsk, Dorotea (Margareta Lindgren). Se tabell 33, s *.

Paulina Katarina Westman. Född 1864-01-24 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död 1864-02-18 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Beda Amanda Westman. Född 1865-04-19 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död i difteritis 1867-03-10 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Tabell 31 (generation 5)

(Från Tabell 30, s *)

August Valfrid Westman. Född 1851-09-17 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren). Gift 1874-10-11 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Sigrid Erika Olofsdotter. (Född 1848-06-12 i Avaträsk, Dorotea (Margareta Lindgren).) Far: Olof Matsson. i Avaträsk, Dorotea (Margareta Lindgren). Född 1810 (Margareta Lindgren). Mor: Sigrid Stina Eriksdotter. Född 1810 (Margareta Lindgren).

Barn:

Olof August Westman. Kronjägare. Född 1875-01-16 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren). Flyttade med sin familj 1905 från Åsele samhälle till Söråsele, Åsele (Margareta Lindgren).

Tabell 32 (generation 5)

(Från Tabell 30, s *)

Erik Olof Westman. Född 1856-12-12 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren). Gift 1878-04-21 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Jenny Olivia Karolina Lindahl. (Född 1854-06-21 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren).) Far: Casper (Carl) Otto Lindahl. Lantmäterielev, torpare i Åsele. Född 1819-10-02 i Vilhelmina (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Död 1902-08-22 (Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Mor: Maria Margareta Johansdotter. Född 1827 i Trehörningsjö (Lennart Näslund). Död 1900 i Åsele (Lennart Näslund).

Barn:

Nanny Maria Olivia Westman. Född 1879-03-17 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren). Familjen bosatt i Tallsjö, Fredrika (Margareta Lindgren).

Jenny Elisabet Katarina Westman. Född 1881-04-30 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död 1883-01-31 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Anna Albertina Katarina Westman. Född 1883-05-25 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Karl Gunnar Haqvin Westman. Född 1886-02-18 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren). Flyttade 1907 till Stockholm (Margareta Lindgren).

Ines Elisabet Isidora Westman. Född 1888-01-07 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren). Familjen bosatt i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Ernst Olof Isidor Westman. Skräddare. Född 1890-07-27 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Bengt Erik Johannes Westman. Född 1893-08-13 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Per Otto Laurentius Westman. Skräddare. Född 1895-06-08 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren). En fosterdotter (modern Olivia Johanna Persson avliden): Hedlia Olivia Charlotta Persson, född 1916-04-22 (Margareta Lindgren).

Elsa Westman. Född 1897-03-29 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Margareta Westman. Född 1899-10-24 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Tabell 33 (generation 5)

(Från Tabell 30, s *)

Anna Teresia Westman. Född 1860-10-12 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren). Familjen bosatt i Avaträsk, Dorotea (Margareta Lindgren). Gift 1880-03-14 i Dorotea (Lappland) (Margareta Lindgren) med Olof Axel Jonsson. (Född 1856 i Avaträsk, Dorotea (Margareta Lindgren).)

Tabell 34 (generation 2)

(Från Tabell 2, s *)

Sara Margareta Degerman. Född 1780 i Sorsele (Margareta Lindgren). Död 1862-06-23 i Åsele (Margareta Lindgren). Familjen flyttade 1820 till Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Sara Greta flyttade tillbaka 1835 till Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren). Gift 1816-10-20 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Jonas Nensen. (Pastor i Dorotea (Lappland) (Margareta Lindgren). Född 1791-04-03 i Själevad (Ångermanland) (Margareta Lindgren). Död 1881-05-30 i Dorotea (Lappland) (Margareta Lindgren).) Skild omkring 1834. Far: Anders Nensen. Kyrkoherde i Själevad (Ångermanland) (Margareta Lindgren). Mor: Helena Salin.

Barn:

Daniel Nensen. Född 1816-06-29 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död i tandplågor 1816-11-25 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Jonas Nensen. Född 1816-06-30 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död 1816-06-30 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Abraham Nensen. Född 1818 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död i olyckshändelse 1839-01-20 (Margareta Lindgren).

Anders Nensen. Född 1820-06-18 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död i stark feber 1838-04-28 (Margareta Lindgren).

Tabell 35 (generation 1)

(Från Tabell 1, s *)

Anders Alenius. Kyrkoherde i Lycksele. Född 1743-02-27 i Sorsele. Död 1820-05-10 i Lycksele (Margareta Lindgren).

Anders Alenius föddes den 27 februari 1743 i Sorsele, där hans far var adjunkt innan han senare blev kyrkoherde i Arvidsjaur. Modern, Brita Granlund var dotter till komminister König Granlund i Lycksele-Sorsele. Anders Alenius gick i skola i Piteå och Härnösand varefter han skrevs in som student i Uppsala för att sedan prästvigas i Härnösand 1768. Han blev därefter kapellpredikant i Degerfors där han "under skiftande öden, under fattigdom och sinnessvaghet framlevde 21 år". (L Bygdén, Hernösands Stifts Herdaminne II, sid 135). Sedan blev han skolmästare i Lycksele och utnämnd till kyrkoherde där år 1801. Anders Alenius var känd för att ha stora anlag för läkekonsten; speciellt skicklig var han när det gällde att bota ögonsjukdomar. "Han förhjälpte åtskilliga blinda till seende eller ledsyn". Tidvis led han av svårmod men var nitisk och from.

Han avled den 10 maj 1820.

Ingegerd Stenström

 

Anders prästvigdes i Härnösand, han skulle ha haft ett utmärkt gott huvud och genom otroliga försakelser kom han igenom skola och universitet varpå han prästvigdes den 24/4 1768, endast 25 år gammal, Efter endast några dagar erhöll han fullmakt som kapellpredikant i Degerfors förs. där han med skiftande öden, framlevde i 21 år. När hans bror dog fick han befattning som skolmästare i Lycksele och utnämndes till kyrkoherde i församlingen den 19/12 1801, där han uppehöll tjänsten fram till sin död. Pastor Alenius lär ha haft ovanliga anlag för läkekonsten, särskilt ögonsjukdomar, men när höga vederbörande från Stockholm ville att han skulle förklara hur han bar sig åt, kunde han inte ge ett tillfredställande svar. Han sägs tidvis varit lite svårmodig men en nitisk och from man, som efterlämnade ett aktat minne. Makarna firade sitt guldbröllop 1819, varvid pastorn med ren och stadig stämma skulle ha sjungit för de sina, ackompanjerande sig på det sällsynta instrumentet cymbal. Till minne av dagen skänkte guldbröllopsparet en mässkrud till Lycksele kyrka, som ännu finns att beskåda i kyrkan. (Margareta Lindgren)

Gift 1769-01-15 i Umeå stad (Elisabeth Sundh) med Eva Maria Fluur. (Född 1742-06-10 i Umeå lfs (Margareta Lindgren). Död av ålder 1827-04-22 i Lycksele (Elisabeth Sundh).

Eva Maria beskrivs som en mild och själfull kvinna, bildad och skrivkunnig och älskad av alla. (Margareta Lindgren) ¶) Far: Erik Johansson Fluur. Kyrkoherde i Umeå lfs. Född 1697-11-11 i Skellefteå förs (Hernösands stifts herdaminne). Död 1757-02-11 i Umeå lfs (Hernösands stifts herdaminne). Mor: Anna Burman. Född 1704-12-12 i Piteå stad (Piteanor 2000). Död 1757-06-.. i Umeå lfs (Hernösands stifts herdaminne). Av barnen, 6 söner och 6 döttrar, avled 7 före fadern.

Barn:

Catharina Charlotta Alenius. Född 1769-10-25 i Degerfors (Elisabeth Sundh). Död 1840-10-.. i Kall, Jämtland (Margareta Lindgren). Se tabell 36, s *.

Anders Gustaf Alenius. Född 1771-01-10 i Degerfors (Elisabeth Sundh). Död 1834-02-02 i Arvliden, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 41, s *.

Erik Bernhard Alenius. Född 1772-06-01 i Degerfors (Margareta Lindgren). Döpt 1772-06-24 i Degerfors (Elisabeth Sundh). Död 1809 (Elisabeth Sundh, Herdaminne). Se tabell 238, s *.

Brita Karolina Alenius. Född 1773-12-23 i Degerfors (Västerbotten) (Elisabeth Sundh). Död 1858-11-28 (Margareta Lindgren). Se tabell 239, s *.

Anna Christina Alenius. Född 1775-06-28 i Degerfors (Elisabeth Sundh). Död 1851-07-23 i Hedlunda, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 245, s *.

Eva Maria Alenius. Född 1776-10-22 i Degerfors (Elisabeth Sundh). Död 1820-02-04 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Se tabell 280, s *.

Sara Sofia Alenius. Född 1778-08-04 i Degerfors (Elisabeth Sundh). Död 1856-12-03 i Arvliden, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 281, s *.

Carl Magnus Alenius. Född 1779-12-28 i Degerfors (Elisabeth Sundh). Död 1780 i Degerfors (Västerbotten) (Margareta Lindgren).

Carl Wilhelm Alenius. Född 1781-10-27 i Degerfors (Elisabeth Sundh). Död 1802 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Lovisa Beata Alenius. Född 1783-01-21 i Degerfors (Elisabeth Sundh). Död i barnsäng 1807-09-19 i Umeå (Margareta Lindgren). Se tabell 297, s *.

Tabell 36 (generation 2)

(Från Tabell 35, s *)

Catharina Charlotta Alenius. Född 1769-10-25 i Degerfors (Elisabeth Sundh). Död 1840-10-.. i Kall, Jämtland (Margareta Lindgren). Gift 1804-01-31 (Elisabeth Sundh) med Nils Gustaf Roos. (Häradsskrivare och inspektor vid Huså bruk samt inspektor vid Innlands kopparverk i Jämtland. Född 1774-07-13 (Margareta Lindgren). Död i tvinsot 1830-02-13 i Huså, Kall (Margareta Lindgren).)

Barn:

Eva Barbara Roos. Född 1805-03-06 (Margareta Lindgren). Se tabell 37, s *.

Anders Gustaf Roos. Född 1807-..-30 (Margareta Lindgren). Alla tre sönerna gick i skola eller flyttade hemifrån i samband med att fam. kom till Kall, därför har prästen ej gjort några anteckningar om sönerna. (Margareta Lindgren)

Lovisa Karolina Roos. Född 1811-10-11 (Margareta Lindgren). Se tabell 38, s *.

Karl Jakob Roos. Född 1814-06-27 (Margareta Lindgren).

Johan Fredrik Roos. Född 1815-04-26 (Margareta Lindgren). Se tabell 40, s *.

Tabell 37 (generation 3)

(Från Tabell 36, s *)

Eva Barbara Roos. Född 1805-03-06 (Margareta Lindgren). Familjen flyttade 1839 till Undersåker (Jämtland) (Margareta Lindgren). Gift (Margareta Lindgren) med Halvar Röden. (Gruvinspektor. Född 1804-11-04 (Margareta Lindgren).)

Barn:

Katarina Röden. Född 1837-03-15 (Margareta Lindgren).

Tabell 38 (generation 3)

(Från Tabell 36, s *)

Lovisa Karolina Roos. Född 1811-10-11 (Margareta Lindgren). Gift (Margareta Lindgren) med Anders Olof Hyttsten. (Född 1810-11-04 i Husån, Kall (Margareta Lindgren).) Far: Olof Andersson Hyttsten. Översmältare (Margareta Lindgren). Mor: Stina Persdotter. Född (Margareta Lindgren).

Barn:

Olof Hyttsten. Född 1835-03-03 i Huså, Kall (Margareta Lindgren). Se tabell 39, s *.

Katarina Hyttsten. Född 1837-08-09 i Huså, Kall (Margareta Lindgren).

Kristina Hyttsten. Född 1840-06-09 i Huså, Kall (Margareta Lindgren).

Lovisa Hyttsten. Född 1843-02-26 i Huså, Kall (Margareta Lindgren).

Nils Gustaf Hyttsten. Född 1846-09-09 i Huså, Kall (Margareta Lindgren). Flyttade 1870-05-01 till Amerika (Margareta Lindgren).

Eva Hyttsten. Född 1853-01-28 i Huså, Kall (Margareta Lindgren).

Tabell 39 (generation 4)

(Från Tabell 38, s *)

Olof Hyttsten. Född 1835-03-03 i Huså, Kall (Margareta Lindgren). Gift (Margareta Lindgren) med Agnes Svensdotter. (Född 1839 (Margareta Lindgren).)

Tabell 40 (generation 3)

(Från Tabell 36, s *)

Johan Fredrik Roos. Bruksförvaltare i Habo (Margareta Lindgren). Född 1815-04-26 (Margareta Lindgren). Familjen kan man söka i Ljusnedals bruk, Jämtland. Attest uttaget den 29/9 1857 till Östersund. Övriga anteckningar, Anders Gustaf Roos, sid 183, Anna Gustafa Roos, sömmerska född 23/3 1841 från sid 384 1864 till (oläsligt) 11/1 1870 (57). (Margareta Lindgren) Gift (Margareta Lindgren) med Johanna Albertina Boije. (Född 1812-12-13 (Margareta Lindgren).)

Barn:

Ivar Ferdinand Roos. Född 1842-09-11 (Margareta Lindgren). Tagit betyg i Jönköpings läroverk (Margareta Lindgren).

Karl Albert Roos. Född 1848-10-28 i Ljusnedal (Härjedalen) (Margareta Lindgren).

Axel Bernhard Roos. Född 1850-03-29 i Ljusnedal (Härjedalen) (Margareta Lindgren).

Alma Ragnborg Roos. Född 1853-02-06 i Ljusnedal (Härjedalen) (Margareta Lindgren).

Tabell 41 (generation 2)

(Från Tabell 35, s *)

Anders Gustaf Alenius. Nybyggare i Lycksele. Född 1771-01-10 i Degerfors (Elisabeth Sundh). Död 1834-02-02 i Arvliden, Lycksele (Margareta Lindgren). Anders kom så småningom till Arvliden efter att försökt vara nybyggare i Gäddträsk, Tuggen- sele, Vänjaurträsk, Långsele och Holmträsk. Barnaskaran var stor, fattigdomen likaså och hans nybyggen vanskötta. (Margareta Lindgren) Gift 1793-10-13 i Lycksele (Margareta Lindgren) med Brita Margareta Persdotter. (Född 1774-03-14 i Gäddträsk, Lycksele (Elisabeth Sundh). Död 1830-03-15 i Arvliden, Lycksele (Margareta Lindgren).) Far: Per Nilsson. Bonde i Gäddträsk. Född 1735-08-09 i Granö, Umeå lfs (Thord Bylund, Bo Lindwall). Död 1806-12-26 i Gäddträsk, Lycksele (Thord Bylund, Bo Lindwall). Mor: Maria Johansdotter. Född 1745-01-28 i Gäddträsk, Lycksele (Thord Bylund, Bo Lindwall). Död 1789-06-07 i Gäddträsk, Lycksele (Thord Bylund, Bo Lindwall).

Barn:

Anders Bernhard Alenius. Född 1795-01-10 i Lycksele (Margareta Lindgren). Drunknade (tillsammans med svågern Per Erik Hansson 21 år) 1825 i Sorsele (Ossian Egerbladh). Se tabell 42, s *.

Per Kristian Alenius. Född 1796-05-15 i Tuggensele, Lycksele (Margareta Lindgren). Död (1873 enligt Ruzena) 1863-06-10 i Hof, Alsen, Jämtland (Margareta Lindgren). Se tabell 43, s *.

Erik Gustaf Alenius. Född 1801-02-27 i Långsele, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1879-04-01 i Kroksjön, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 59, s *.

Catharina Charlotta Alenius. Född 1802 (Ossian Egerbladh). Död 1805 (Ossian Egerbladh).

Eva Carolina Alenius. Född 1804-04-13 i Gäddträsk, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1877-11-02 i Rusele, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 123, s *.

Lovisa Ulrika Alenius. Född 1805-07-25 i Gäddträsk, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1882-07-12 i Hedlunda, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 160, s *.

Abraham Vilhelm Andersson. Född 1807-04-06 i Gransele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Drunknade 1831-07-17 i Åttonträsk, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 168, s *.

Sara Sofia Alenius. Född 1809-04-05 i Gäddträsk, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 169, s *.

Brita Margareta Alenius. Född 1811-04-13 i Gäddträsk, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1897-11-02 i Helsingfors, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 170, s *.

Erika Gustava Alenius. Född 1816-01-13 i Arvliden, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1895-01-22 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 196, s *.

Johanna Bernhardina Alenius. Född 1817-06-05 i Arvliden, Lycksele (Margareta Lindgren). Död i barnsäng 1862-11-20 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 208, s *.

Tabell 42 (generation 3)

(Från Tabell 41, s *)

Anders Bernhard Alenius. Bonde i Råstrand, Sorsele. Född 1795-01-10 i Lycksele (Margareta Lindgren). Drunknade (tillsammans med svågern Per Erik Hansson 21 år) 1825 i Sorsele (Ossian Egerbladh).

Barnlös.

Mycket fint folk stod faddrar, bl a deltog Landshövdingen över Västerbotten vid dopet. Död 1825 i Sorsele förs. Anders drunknade tillsammans med sin svåger Per Erik Hansson. Han gifte sig 1818 med Anna Maria Hansdotter född 1794, paret fick inga barn och änkan gifte sedermera om sig med kusinen Abraham Göransson från Stensund i Sorsele. (Margareta Lindgren)

Gift med Anna Maria Hansdotter. (Född 1794 (Ossian Egerbladh).)

Tabell 43 (generation 3)

(Från Tabell 41, s *)

Per Kristian Alenius. Handlande och kontigentborgare. Född 1796-05-15 i Tuggensele, Lycksele (Margareta Lindgren). Död (1873 enligt Ruzena) 1863-06-10 i Hof, Alsen, Jämtland (Margareta Lindgren). Barn: Alenius, Nils Gustaf. Född 1823-05-10 i Hof, Alsens förs. Död 1861-07-10 i Hof. Se tabell 49, s . Alenius, Frans Bernhard. Född 1824-07-10 i Hof, Alsens förs. Död 1869-02-03 i Hof. Se tabell 55, s . Alenius, Christina Christiana. Född 1827-05-13 i Hof, Alsens förs. Död 1916-01-02 i Valbo förs. Se tabell 56, s . Alenius, Pehr Wilhelm. Född 1829-12-09 i Hof, Alsens förs. Se tabell 57, s . Alenius, Anders. Dräng. Född 1831-11-30 i Hof, Alsens förs. Död 1890-07-23 i Hof. Anders arbetade som dräng i Lycksele men flyttade hem till Jämtland under 1860-talet. Han förblev ogift. Alenius, Lovisa Amalia. Född 1833-04-20 i Hof, Alsens förs. Se tabell 59, s . Alenius, Chritian Gottfrid. Född 1835-09-03 i Hof, Alsens förs. Se tabell 60, s . Alenius, Johan Oskar. Född 1837-04-24 i Hof, Alsens förs. Se tabell 61, s . Alenius, Eva Katharina. Hotellföreståndarinna. Född 1839-11-06 i Hof, Alsens förs. Eva förblev ogift och på ålderns dag skötte hon hushållet åt sin bror Pehr Wilhelm. Gift med Anna Kristina Goden. (Född 1795-11-18 (Margareta Lindgren). Död 1863-06-10 i Hof, Alsen, Jämtland (Margareta Lindgren).) Far: Jacob Niclas Goden. Löjtnant. Född i Leksand. Mor: Catharina Christina Blom.

Barn:

Nils Gustaf Alenius. Född 1823-05-10 i Hof, Alsen, Jämtland (Margareta Lindgren). Död 1861-07-10 i Hof, Alsen, Jämtland (Margareta Lindgren). Se tabell 44, s *.

Frans Bernhard Alenius. Född 1824-07-10 i Hof, Alsen, Jämtland (Margareta Lindgren). Död 1869-02-03 i Hof, Alsen, Jämtland (Margareta Lindgren). Se tabell 50, s *.

Christina Christiana Alenius. Född 1827-05-13 i Hof, Alsen, Jämtland (Margareta Lindgren). Död 1916-01-02 i Valbo (Margareta Lindgren). Se tabell 51, s *.

Per Vilhelm Alenius. Född 1829-12-09 i Hof, Alsen, Jämtland (Margareta Lindgren). Se tabell 52, s *.

Anders Alenius. Född 1831-11-30 i Hof, Alsen, Jämtland (Margareta Lindgren). Död 1890-07-23 i Hof, Alsen, Jämtland (Margareta Lindgren). Anders arbetade som dräng i Lycksele men flyttade hem till Jämtland under 1860-talet. Han förblev ogift. (Margareta Lindgren)

Lovisa Amalia Alenius. Född 1833-04-20 i Hof, Alsen, Jämtland (Margareta Lindgren). Se tabell 54, s *.

Christian Gottfrid Alenius. Född 1835-09-03 i Hof, Alsen, Jämtland (Margareta Lindgren). Död 1910 (Ruzena). Se tabell 55, s *.

Johan Oskar Alenius. Född 1837-04-24 i Hof, Alsen, Jämtland (Margareta Lindgren). Se tabell 56, s *.

Eva Alenius. Född 1839-11-06 i Hof, Alsen, Jämtland (Margareta Lindgren). Död ogift 1921 (Ruzena). Hotellföreståndarinna. Eva förblev ogift och på ålderns dag skötte hon hushållet åt sin bror Pehr Wilhelm. (Margareta Lindgren)

Tabell 44 (generation 4)

(Från Tabell 43, s *)

Nils Gustaf Alenius. Handlare. Född 1823-05-10 i Hof, Alsen, Jämtland (Margareta Lindgren). Död 1861-07-10 i Hof, Alsen, Jämtland (Margareta Lindgren). Nils blev handlare som sin far, men tydligen utan samma framgångar. Han begick självmord genom (skärning) och i dödboken finns eftermälet: "död utfattig". (Margareta Lindgren) Gift med Kerstin Persdotter. (Född 1821-01-06 i Kongsta, Alsen (Margareta Lindgren). Död 1884-04-24 i Hof, Alsen, Jämtland (Margareta Lindgren).) Far: Per Kristiansson. Bonde i Kongsta. Mor: Olofsdotter.

Barn:

Anna Kristina Alenius. Född 1847-07-12 i Hof, Alsen (Margareta Lindgren). Se tabell 45, s *.

Per Viktor Alenius. Född 1849-05-11 i Hof, Alsen (Margareta Lindgren). Se tabell 46, s *.

Nils Gustaf Alenius. Född 1854-09-30 i Hof, Alsen (Margareta Lindgren). Se tabell 47, s *.

Christian Melker Alenius. Född 1857-07-05 i Hof, Alsen (Margareta Lindgren). Se tabell 48, s *.

Jakob Andreas Alenius. Född 1861-06-02 i Hof, Alsen (Margareta Lindgren). Se tabell 49, s *.

Tabell 45 (generation 5)

(Från Tabell 44, s *)

Anna Kristina Alenius. Född 1847-07-12 i Hof, Alsen (Margareta Lindgren). Gift 1872-11-17 (Margareta Lindgren) med Erik Persson. (Bonde. Född 1842-02-06 i Kjösta, Alsen (Margareta Lindgren).) Far: Per Eriksson. Bonde i Kjösta, Alsen (Margareta Lindgren). Mor: Brita Mårtensdotter. Född (Margareta Lindgren).

Barn:

Brita Eriksdotter. Född 1873-03-03 i Kjösta, Alsen (Margareta Lindgren). Död 1889-11-18 i Kjösta, Alsen (Margareta Lindgren).

Gustaf Eriksson Thalin. Född 1874-12-20 i Kjösta, Alsen (Margareta Lindgren).

Kerstin Eriksdotter. Född 1877-03-29 i Kjösta, Alsen (Margareta Lindgren). Död 1883-05-16 i Kjösta, Alsen (Margareta Lindgren).

Per Eriksson. Född 1879-08-23 i Kjösta, Alsen (Margareta Lindgren). Död 1883-05-22 i Kjösta, Alsen (Margareta Lindgren).

Christian Eriksson. Född 1882-02-21 i Kjösta, Alsen (Margareta Lindgren).

Per Eriksson. Född 1887-06-26 i Kjösta, Alsen (Margareta Lindgren). Död 1889-03-01 i Kjösta, Alsen (Margareta Lindgren).

Tabell 46 (generation 5)

(Från Tabell 44, s *)

Per Viktor Alenius. Född 1849-05-11 i Hof, Alsen (Margareta Lindgren). Gift 1880-01-06 (Margareta Lindgren) med Anna Märta Spjut. (Född 1855 i Mörsil (Jämtland) (Margareta Lindgren). Flyttade 1877 från Mörsil (Jämtland) till Alsen (Jämtland) (Margareta Lindgren).)

Tabell 47 (generation 5)

(Från Tabell 44, s *)

Nils Gustaf Alenius. Född 1854-09-30 i Hof, Alsen (Margareta Lindgren). Familjen utvandrade 1882-09-29 till Amerika (Margareta Lindgren). Gift 1880-02-22 (Margareta Lindgren) med Margareta Nilsdotter Kronlund. (Född 1854-05-24 i Kall (Jämtland) (Margareta Lindgren).)

Barn:

Kerstin Alenius. Född 1880-05-31 i Kjösta, Alsen (Margareta Lindgren).

Nils Erik Alenius. Född 1882-02-04 i Kjösta, Alsen (Margareta Lindgren).

Tabell 48 (generation 5)

(Från Tabell 44, s *)

Christian Melker Alenius. Född 1857-07-05 i Hof, Alsen (Margareta Lindgren). Gift 1884-06-12 (Margareta Lindgren) med Anna Persdotter. (Född 1862-12-19 i Norrbyn, Alsen (Margareta Lindgren).)

Barn:

Gustaf Alenius. Född 1891-04-05 (Margareta Lindgren).

Tabell 49 (generation 5)

(Från Tabell 44, s *)

Jakob Andreas Alenius. Bonde i Hof, Alsen (Margareta Lindgren). Född 1861-06-02 i Hof, Alsen (Margareta Lindgren). Gift 1891-11-05 (Margareta Lindgren) med Sara Lund. (Född 1867-08-04 i Ås (Jämtland) (Margareta Lindgren).)

Tabell 50 (generation 4)

(Från Tabell 43, s *)

Frans Bernhard Alenius. Född 1824-07-10 i Hof, Alsen, Jämtland (Margareta Lindgren). Död 1869-02-03 i Hof, Alsen, Jämtland (Margareta Lindgren). Frans och Karin fick inga barn och Karin gifte aldrig om sig efter Nils död. (Margareta Lindgren) Gift 1851 (Margareta Lindgren) med Karin Andersdotter. (Född 1814-12-23 (Margareta Lindgren). Död 1893-01-21 i Hof, Alsen, Jämtland (Margareta Lindgren).)

Tabell 51 (generation 4)

(Från Tabell 43, s *)

Christina Christiana Alenius. Född 1827-05-13 i Hof, Alsen, Jämtland (Margareta Lindgren). Död 1916-01-02 i Valbo (Margareta Lindgren). Hade fyra barn med sin make (Margareta Lindgren). Gift 1865-12-13 i Ljusnedal (Härjedalen) (Margareta Lindgren) med Karl Magnus Stålnacke. (Född 1836-08-12 i Borgvik (Värmland) (Margareta Lindgren). Död 1903-07-02 i Ovansjö (Gästrikland) (Margareta Lindgren). Änkling vid giftermål 1865 (Margareta Lindgren).) Far: Magnus Larsson. Född (Margareta Lindgren). Mor: Lisa Johanna Andersdotter Stålnacke. Född (Margareta Lindgren).

Barn:

Karl Artur Stålnacke. Född 1869-07-04 i Ovansjö (Gästrikland) (Margareta Lindgren).

Amelie Kristina Stålnacke. Född 1871 i Ovansjö (Gästrikland) (Sveriges befolkning 1890).

Tabell 52 (generation 4)

(Från Tabell 43, s *)

Per Vilhelm Alenius. Handlare (Margareta Lindgren). Född 1829-12-09 i Hof, Alsen, Jämtland (Margareta Lindgren). Han kallades för Pelle i syskonkretsen, men var utåt känd som P.V. Han var en stor handelsman och gjorde ofta affärer med norrmän i Trondhjem och Levanger. Han var gift med en prästdotter i Offerdal och när han skulle på friarstråt, brukade han bära sina fina stövlar och gå i sämre skor för att vara fin om fötterna, när han kom fram. Han for ofta runt på marknader i Jämtland, til och med till Lycksele gick hans affärsresor, men han var mycket skrockfull och och hände det något på vägen så vände han om och åkte raka vägen ham. Det var marknad jämt hemma på gården i Hof, där resande ofta tog in och där även hans släkting Artur Hazelius övernattade på sina resor från och till Åre, vilket är noga upptecknat i dennes reseböcker. P.V. var mångkunnig och verkade också som djurläkare, han var som övriga släkten medicinskt intresserad och blandade, kokte ihop och smorde. P.V.:s rykte nådde långt och man sökte hans hjälp från olika håll, han var dessutom alltid på gott humör, när han hade folk och vänner omkring sig, men ett drag av tungsinne fanns också hos honom, ett arv från släkten i Lycksele. Han överlevde två hustrur men började bli gammal och se dåligt, så en dag när han skulle köra ham en skrinda hö, var det halkigt, höskrindan for över honom och blev liggande sjuk. Kryade så småningom på sig, men blev åter sjuk. Han hade nog slitit ont med sin ursprungliga starka kropp, vistades sin sista tid tillsammans hos sin dotter Christina och dog hos sin jämnåriga syster Lovisa Amalia. Texten är hämtat ur en artikel som systersonen Gustaf Eriksson Thalin skrivit i Jämtlands Årsbok. (Margareta Lindgren) Gift 1:o 1853-06-06 (Margareta Lindgren) med Brita Dillner. (Prästdotter. Född 1821-05-25 (Margareta Lindgren). Död 1878-03-04 i Hof, Alsen, Jämtland (Margareta Lindgren).) Gift 2:o 1885-11-20 (Margareta Lindgren) med Olive Olofsdotter Hasselquist. (Född 1832-11-17 i Aasen, Norge (Margareta Lindgren). Död 1887-10-10 i Hof, Alsen, Jämtland (Margareta Lindgren).)

Barn i första kullen

Ingeborg Kristina Alenius. Född 1858-06-02 i Hof, Alsen, Jämtland (Margareta Lindgren). Se tabell 53, s *.

Tabell 53 (generation 5)

(Från Tabell 52, s *)

Ingeborg Kristina Alenius. Född 1858-06-02 i Hof, Alsen, Jämtland (Margareta Lindgren). Gift 1880-04-04 i Alsen (Jämtland) (Margareta Lindgren) med Olof Olofsson. (Bonde i Waktne, Alsen (Margareta Lindgren). Född 1851-01-18 i Waktne, Alsen (Margareta Lindgren).) Far: Olof Persson. Bonde i Waktne, Alsen (Margareta Lindgren). Mor: Kerstin Olofsdotter. Född (Margareta Lindgren).

Barn:

Per Olaus Olofsson. Född 1884-05-13 i Waktne, Alsen (Margareta Lindgren). Död 1884-11-25 i Waktne, Alsen (Margareta Lindgren).

Brita Kristina Olofsdotter. Född 1886-01-24 i Waktne, Alsen (Margareta Lindgren).

Tabell 54 (generation 4)

(Från Tabell 43, s *)

Lovisa Amalia Alenius. Född 1833-04-20 i Hof, Alsen, Jämtland (Margareta Lindgren). Ägare av ett finbageri i socknen. Äktenskapet förblev barnlöst. (Margareta Lindgren) Gift 1877-10-28 i Alsen (Jämtland) (Margareta Lindgren) med Gustaf Adolf Carl Schmatte. (Hattmakare och fotograf. Född 1843 i Tyskland (Margareta Lindgren).)

Tabell 55 (generation 4)

(Från Tabell 43, s *)

Christian Gottfrid Alenius. Född 1835-09-03 i Hof, Alsen, Jämtland (Margareta Lindgren). Död 1910 (Ruzena). De fick inga egna barn, en fosterflicka Brita Margareta Nilsdotter född den 17/12 1867 i Östersund, hon utvandrade dock till Amerika den 15/2 1891. (Margareta Lindgren) Gift 1876-06-13 i Frösö (Jämtland) (Margareta Lindgren) med Maria Eriksdotter. (Född 1839-06-08 i Frösö (Jämtland) (Margareta Lindgren).)

Tabell 56 (generation 4)

(Från Tabell 43, s *)

Johan Oskar Alenius. Lanthandlare och brukare (Margareta Lindgren). Född 1837-04-24 i Hof, Alsen, Jämtland (Margareta Lindgren). Johan var lanthandlare och bosatt i Hof, men flyttade så småningom till Norrbyn, på äldre dar blev Johan brukare. (Margareta Lindgren) Gift 1865-09-13 (Margareta Lindgren) med Karin Andersdotter. (Född 1848-10-31 i Slåtte, Alsen (Margareta Lindgren).)

Barn:

Kristian Alenius. Född 1865-11-15 i Hof, Alsen, Jämtland (Margareta Lindgren). Christian omtalas som obefintlig i kyrkboken 1899, kan han ha utvandrat till Amerika? (Margareta Lindgren)

Anders Alenius. Född 1868-05-29 i Hof, Alsen, Jämtland (Margareta Lindgren). Flyttade 1898-11-28 från Näskott, Nälden (Margareta Lindgren).

Anna Alenius. Född 1871-12-16 i Hof, Alsen, Jämtland (Margareta Lindgren). Flyttade 1896-05-28 från Undersåker (Jämtland) (Margareta Lindgren).

Sigrid Alenius. Född 1875-04-18 i Hof, Alsen, Jämtland (Margareta Lindgren). Se tabell 57, s *.

Johan Alenius. Född 1878-02-22 i Hof, Alsen, Jämtland (Margareta Lindgren). Se tabell 58, s *.

Oskar Alenius. Född 1881-04-03 i Hof, Alsen, Jämtland (Margareta Lindgren). Död 1882-05-01 i Hof, Alsen, Jämtland (Margareta Lindgren).

Per Gustaf Alenius. Född 1882-02-28 i Alsen (Jämtland) (Margareta Lindgren).

Hilma Kristina Alenius. Född 1894-03-04 (Margareta Lindgren).

Tabell 57 (generation 5)

(Från Tabell 56, s *)

Sigrid Alenius. Född 1875-04-18 i Hof, Alsen, Jämtland (Margareta Lindgren). Utom äktenskap

Barn:

Nils Oskar Alenius. Född 1899-09-09 i Hof, Alsen, Jämtland (Margareta Lindgren).

Tabell 58 (generation 5)

(Från Tabell 56, s *)

Johan Alenius. Född 1878-02-22 i Hof, Alsen, Jämtland (Margareta Lindgren). Familjen berikades med 10 barn, och de flyttade 1910 från Alsen till Ugård, Mattmar förs. Jämtland. (Margareta Lindgren) Gift med Elin Johansdotter. (Född 1877 i Ström (Jämtland) (Margareta Lindgren).)

Barn:

Ester Maria Alenius. Född 1895-07-27 i Alsen (Jämtland) (Margareta Lindgren).

Johan Oskar Alenius. Född 1902 i Alsen (Jämtland) (Margareta Lindgren).

Elsa Lucia Alenius. Född 1904 i Alsen (Jämtland) (Margareta Lindgren).

Jonas Hugo Alenius. Född 1906 i Alsen (Jämtland) (Margareta Lindgren).

Karin Agda Alenius. Född 1907 i Alsen (Jämtland) (Margareta Lindgren).

Anna Signhild Alenius. Född 1909 i Alsen (Jämtland) (Margareta Lindgren).

Anders Sixten Alenius. Född 1911-06-23 i Mattmar (Jämtland) (Margareta Lindgren). Död 1979-11-21 i Mattmar (Jämtland) (Margareta Lindgren).

Margot Ingeborg Alenius. Född 1913 i Mattmar (Jämtland) (Margareta Lindgren).

Karl Olof Egon Alenius. Född 1916 i Mattmar (Jämtland) (Margareta Lindgren).

Eva Kristina Alenius. Född 1919 i Mattmar (Jämtland) (Margareta Lindgren).

Tabell 59 (generation 3)

(Från Tabell 41, s *)

Erik Gustaf Alenius. Bonde i Kroksjön, Lycksele. Född 1801-02-27 i Långsele, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1879-04-01 i Kroksjön, Lycksele (Margareta Lindgren). Gift 1826-07-02 i Lycksele (Margareta Lindgren) med Christina Magdalena Carlsdotter. (Född 1803-12-11 i Umeå lfs (Margareta Lindgren). Död 1880-04-16 i Kroksjön, Lycksele (Margareta Lindgren).)

Barn:

Gustaf Bernhard Alenius. Född 1826-08-24 i Kroksjön, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1910-11-18 i Latikberg, Vilhelmina (Margareta Lindgren). Se tabell 60, s *.

Anna Margareta Alenius. Född 1827-10-15 i Arvliden, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1904-04-13 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Se tabell 67, s *.

Karl Anton Alenius. Född 1829-11-19 i Arvliden, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1916-02-29 i Siksjön, Åsele (Margareta Lindgren). Se tabell 75, s *.

Per Kristian Alenius. Född 1832-03-04 i Arvliden, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1905-09-09 i Krutberg, Vilhelmina (Margareta Lindgren). Se tabell 79, s *.

Kristina Katarina Alenius. Född 1835-05-08 i Manjaur, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 86, s *.

Johan Olof Alenius. Född 1836-11-07 i Kroksjön, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1910-10-18 i Blattniksele, Sorsele (Margareta Lindgren). Se tabell 90, s *.

Erik Anders Alenius. Född 1840-07-22 i Kroksjön, Lycksele (Margareta Lindgren). Död i bröstlidande 1892-01-23 i Pausele, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 99, s *.

Anders Gustaf Alenius. Född 1842-09-30 i Kroksjön, Lycksele (Margareta Lindgren). Död i hjärnblödning 1901-12-20 i Tallberg, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 107, s *.

Nils Otto Alenius. Född tvilling 1845-05-29 i Kroksjön, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 112, s *.

Abraham Vilhelm Alenius. Född tvilling 1845-05-29 i Kroksjön, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 116, s *.

Tabell 60 (generation 4)

(Från Tabell 59, s *)

Gustaf Bernhard Alenius. Nybyggare i Latikberg, Vilhelmina (Margareta Lindgren). Född 1826-08-24 i Kroksjön, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1910-11-18 i Latikberg, Vilhelmina (Margareta Lindgren). Gift 1852-11-26 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Sara Brita Jonsdotter. (Född 1832-04-21 i Grundsjön, Vilhelmina (Margareta Lindgren). Död 1900-11-18 i Latikberg, Vilhelmina (Margareta Lindgren).)

Barn:

Margareta Kristina Alenius. Född 1852-12-25 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Se tabell 61, s *.

Jonas Bernhard Alenius. Född 1855-12-17 i Grundsjön, Vilhelmina (Margareta Lindgren). Se tabell 62, s *.

Erik Samuel Alenius. Född 1858-11-03 i Grundsjön, Vilhelmina (Margareta Lindgren). Flyttade 1885-08-20 till Hammerdal (Jämtland) (Margareta Lindgren).

Gustaf Leonard Alenius. Född 1861-05-26 i Grundsjön, Vilhelmina (Margareta Lindgren). Död 1883-03-12 i Vilhelmina (Lappland) (Margareta Lindgren).

Johan Petter Alenius. Född 1864-05-31 i Grundsjön, Vilhelmina (Margareta Lindgren). Se tabell 63, s *.

Axel Fritiof Alenius. Född 1867-04-14 i Latikberg, Vilhelmina (Margareta Lindgren). Se tabell 64, s *.

Karl Ludvig Alenius. Född 1873-02-02 i Latikberg, Vilhelmina (Margareta Lindgren). Se tabell 65, s *.

Nils Ulrik Alenius. Född 1875-02-04 i Latikberg, Vilhelmina (Margareta Lindgren). Död 1953-01-08 i Älandsbro, Säbrå (Margareta Lindgren). Se tabell 66, s *.

Anders Alenius. Född 1877-11-10 i Latikberg, Vilhelmina (Margareta Lindgren). Död 1877-11-10 i Latikberg, Vilhelmina (Margareta Lindgren).

Tabell 61 (generation 5)

(Från Tabell 60, s *)

Margareta Kristina Alenius. Född 1852-12-25 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Gift 1873-02-02 i Vilhelmina (Lappland) (Margareta Lindgren) med Abraham Vilhelm Andersson. (Hemmansägare i Sjulsmark, Vilhelmina (Margareta Lindgren). Född 1839-03-25 i Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren). Flyttade 1912-07-02 från Sjulsmark, Vilhelmina till Canada, Nordamerika (Margareta Lindgren).)

Barn:

Gustaf Vilhelm Abrahamsson. Hemmansägare i Sjulsmark, Vilhelmina (Margareta Lindgren). Född 1874-01-10 i Sjulsmark, Vilhelmina (Margareta Lindgren). Systerdottern Agnes Viktoria (Andersson) född 27/12 1910, växte upp som fosterbarn i familjen. (Margareta Lindgren)

Johan Ludvig Abrahamsson. Född 1876-08-16 i Sjulsmark, Vilhelmina (Margareta Lindgren). Familjen bosatt i Sjulsmark, Vilhelmina (Margareta Lindgren). Flyttade 1910-11-26 från Sjulsmark, Vilhelmina till Nordamerika (Margareta Lindgren).

Sanna Kristina Abrahamsdotter. Född 1881-05-03 i Sjulsmark, Vilhelmina (Margareta Lindgren).

Betty Johanna Abrahamsdotter. Född 1888-03-16 i Sjulsmark, Vilhelmina (Margareta Lindgren). Kan hon också ha utvandrat? (Margareta Lindgren)

Fredrik Nikanor Abrahamsson. Född 1890-04-19 i Sjulsmark, Vilhelmina (Margareta Lindgren). Flyttade 1910-03-29 till Nordamerika (Margareta Lindgren).

Seth Gerhard Kalixtus Abrahamsson. Född 1892-09-24 i Sjulsmark, Vilhelmina (Margareta Lindgren). Flyttade 1911-03-17 till Nordamerika (Margareta Lindgren).

Elis Sigurd Eugen Abrahamsson. Född 1897-08-21 i Sjulsmark, Vilhelmina (Margareta Lindgren). Flyttade 1912-09-02 till Nordamerika (Margareta Lindgren).

Alma Bernhardina Abrahamsdotter. Född 1900-04-21 i Sjulsmark, Vilhelmina (Margareta Lindgren). Död 1901-12-08 i Sjulsmark, Vilhelmina (Margareta Lindgren).

Tabell 62 (generation 5)

(Från Tabell 60, s *)

Jonas Bernhard Alenius. Hemmansägare i Dalasjö, Vilhelmina (Margareta Lindgren). Född 1855-12-17 i Grundsjön, Vilhelmina (Margareta Lindgren). Gift 1887-04-09 i Vilhelmina (Lappland) (Margareta Lindgren) med Eva Aqvilina Jonsdotter. (Född 1864-05-02 i Siksjön, Vilhelmina (Margareta Lindgren).) Far: Jonas Adam Hansson. Född (Margareta Lindgren). Mor: Marta Kajsa Nilsdotter. Född (Margareta Lindgren).

Barn:

Jonas Adolf Alenius. Född 1887-06-23 i Dalasjö, Vilhelmina (Margareta Lindgren).

Johan Fritiof Alenius. Snickare i Hacksjö, Vilhelmina (Margareta Lindgren). Född 1891-03-06 i Dalasjö, Vilhelmina (Margareta Lindgren). Död 1987-08-10 i Hacksjö, Vilhelmina (Margareta Lindgren).

Bror Gunnar Alenius. Född 1896-08-29 i Dalasjö, Vilhelmina (Margareta Lindgren). Utvandrade till Florida, USA (Margareta Lindgren).

Anna Evelina Alenius. Född 1899-09-26 i Dalasjö, Vilhelmina (Margareta Lindgren).

Olga Martina Alenius. Född 1901-10-02 i Dalasjö, Vilhelmina (Margareta Lindgren).

Tabell 63 (generation 5)

(Från Tabell 60, s *)

Johan Petter Alenius. Säkerhetsinspektor i Tresund, Vilhelmina (Margareta Lindgren). Född 1864-05-31 i Grundsjön, Vilhelmina (Margareta Lindgren). Gift 1894-06-19 i Vilhelmina (Lappland) (Margareta Lindgren) med Lovisa Vilhelmina Emanuelsdotter. (Född 1873-06-28 i Nästansjö, Vilhelmina (Margareta Lindgren).) Far: Emanuel Johansson. Nybyggare i Simaskalet, Vilhelmina (Sveriges befolkning 1890). Född 1834 i Vilhelmina (Lappland) (Sveriges befolkning 1890). Mor: Lisa Greta Jönsdotter. Född 1835 i Vilhelmina (Lappland) (Sveriges befolkning 1890).

Barn:

Wilhelm Teodor Alenius. Född 1894-09-10 i Tresund, Vilhelmina (Margareta Lindgren).

Elsie Alenius. Född 1899-02-06 i Tresund, Vilhelmina (Margareta Lindgren).

Agda Alenius. Född 1902-10-18 i Tresund, Vilhelmina (Margareta Lindgren).

Karl Allan Alenius. Född 1906-01-13 i Tresund, Vilhelmina (Margareta Lindgren).

Hanne Alenius. Född 1908-11-16 i Tresund, Vilhelmina (Margareta Lindgren).

Altea Alenius. Född 1911-10-20 i Tresund, Vilhelmina (Margareta Lindgren).

Set Gunnar Alenius. Född 1915-08-26 i Tresund, Vilhelmina (Margareta Lindgren).

Tabell 64 (generation 5)

(Från Tabell 60, s *)

Axel Fritiof Alenius. Född 1867-04-14 i Latikberg, Vilhelmina (Margareta Lindgren). Familjen utvandrade 1903-06-13 till Nordamerika (Margareta Lindgren). Gift 1898-11-27 i Vilhelmina (Lappland) (Margareta Lindgren) med Hilda Katarina Jonsdotter. (Född 1872-12-22 i Holgsvik, Vilhelmina (Margareta Lindgren).) Far: Jon Jonsson. Född (Margareta Lindgren). Mor: Anna Karolina Larsdotter. Född (Margareta Lindgren).

Barn:

Johan Vilmer Alenius. Född 1899-04-14 i Vilhelmina (Lappland) (Margareta Lindgren). Död 1899-06-14 i Vilhelmina (Lappland) (Margareta Lindgren).

Hanna Maria Alenius. Född 1900-08-08 i Vilhelmina (Lappland) (Margareta Lindgren). Död 1901-09-15 i Vilhelmina (Lappland) (Margareta Lindgren).

Nana Viktoria Alenius. Född 1902-03-22 i Vilhelmina (Lappland) (Margareta Lindgren).

Tabell 65 (generation 5)

(Från Tabell 60, s *)

Karl Ludvig Alenius. Hemmansägare i Latikberg, Vilhelmina (Margareta Lindgren). Född 1873-02-02 i Latikberg, Vilhelmina (Margareta Lindgren). Gift 1902-11-30 i Vilhelmina (Lappland) (Margareta Lindgren) med Eva Elisa Salomonsdotter. (Född 1873-02-02 i Löfnäs, Vilhelmina (Margareta Lindgren).)

Barn:

Uno Ludvig Alenius. Född 1906-05-25 i Latikberg, Vilhelmina (Margareta Lindgren).

Tyra Alenius. Född 1909-06-05 i Latikberg, Vilhelmina (Margareta Lindgren).

Tea Margareta Alenius. Född 1912 i Latikberg, Vilhelmina (Margareta Lindgren).

Göta Elisabet Alenius. Född 1918 i Latikberg, Vilhelmina (Margareta Lindgren).

Tabell 66 (generation 5)

(Från Tabell 60, s *)

Nils Ulrik Alenius. Flottningschef vid MoDo (Margareta Lindgren). Född 1875-02-04 i Latikberg, Vilhelmina (Margareta Lindgren). Död 1953-01-08 i Älandsbro, Säbrå (Margareta Lindgren). Gift (Margareta Lindgren) med Anna Magdalena Viklund. (Född 1883-10-20 i Björna (Ångermanland) (Margareta Lindgren). Död 1965-07-22 i Härnösands domkyrkoförs (Ångermanland) (Margareta Lindgren).)

Barn:

Nils Folke Alenius. Arbetare vid MoDo i Bredbyn, Anundsjö (Margareta Lindgren). Född 1910-02-09 i Bjurholm (Ångermanland) (Margareta Lindgren).

Gunhild Katarina Alenius. Född 1912-05-29 i Bjurholm (Ångermanland) (Margareta Lindgren).

Karl Gustaf Alenius. Ingenjör vid LM Ericsson. Född 1914-12-09 i Arnäs (Ångermanland) (Margareta Lindgren). Bosatt i Jakobsberg, Järfälla (Margareta Lindgren).

Per Gösta Alenius. Född 1916-12-15 i Arnäs (Ångermanland) (Margareta Lindgren). Bosatt i Härnösand (Margareta Lindgren).

Stig Olof Ulrik Alenius. Född 1918-07-26 i Anundsjö (Ångermanland) (Margareta Lindgren). Bosatt i Helsingborg (Margareta Lindgren).

Lars Ivar Alenius. Född 1920-07-20 i Anundsjö (Ångermanland) (Margareta Lindgren). Bosatt i Skärholmen, Stockholm (Margareta Lindgren).

Tabell 67 (generation 4)

(Från Tabell 59, s *)

Anna Margareta Alenius. Född 1827-10-15 i Arvliden, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1904-04-13 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Familjen var bosatta i Orrberg men på äldre dar flyttade de in till Lycksele samhälle och bosatte sig i Färjstugan nere vid Umeälven. (Margareta Lindgren) Gift 1857-10-03 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Carl Fredrik Jonsson Sikström. (Bonde i Orrberg, Lycksele. Född 1828-05-01 i Orrberg, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1914-05-29 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).)

Barn:

Karl August Sikström. Född 1858-05-30 i Orrberg, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 68, s *.

Johanna Bernhardina Sikström. Född 1859-03-29 i Orrberg, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 69, s *.

Johan Ulrik Sikström. Född 1861-03-02 i Orrberg, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 70, s *.

Alma Gustava Sikström. Född 1863-06-20 i Orrberg, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 71, s *.

Gustaf Adolf Sikström. Född 1865-11-06 i Orrberg, Lycksele (Margareta Lindgren). Död i cancer 1917-04-26 i Mellansjö, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 72, s *.

Olof Rikard Sikström. Född 1868-02-07 i Orrberg, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 73, s *.

Jonas Kristian Sikström. Född 1870-03-02 i Orrberg, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 74, s *.

Nils Herman Sikström. Född 1872-04-10 i Orrberg, Lycksele (Margareta Lindgren). Död i influensa och lunginflammation 1894-02-26 i Orrberg, Lycksele (Margareta Lindgren).

Tabell 68 (generation 5)

(Från Tabell 67, s *)

Karl August Sikström. Brukare i Stryckfors, Lycksele (Margareta Lindgren). Brukare i Hjukensjön, Lycksele (Margareta Lindgren). Född 1858-05-30 i Orrberg, Lycksele (Margareta Lindgren). Gift 1883-09-30 i Degerfors (Västerbotten) (Margareta Lindgren) med Josefina Magdalena Nygren. (Född 1860-03-05 i Degerfors (Västerbotten) (Margareta Lindgren).) Far: Erik Olofsson Nygren. Född (Margareta Lindgren). Mor: Kristina Magdalena Johansdotter. Född (Margareta Lindgren).

Barn:

Amalia Josefina Sikström. Född 1884-05-03 i Stryckfors, Lycksele (Margareta Lindgren).

Hanna Maria Sikström. Född 1886-01-21 i Stryckfors, Lycksele (Margareta Lindgren).

Johan August Sikström. Född 1889-01-21 i Stryckfors, Lycksele (Margareta Lindgren).

Oskar Hellfrid Sikström. Född 1891-09-16 i Stryckfors, Lycksele (Margareta Lindgren).

Karl Lambert Sikström. Född 1894-11-18 i Stryckfors, Lycksele (Margareta Lindgren).

Erik Artur Sikström. Född 1896-12-08 i Stryckfors, Lycksele (Margareta Lindgren).

Gustaf Engelbert Sikström. Född 1899-04-29 i Stryckfors, Lycksele (Margareta Lindgren).

Tabell 69 (generation 5)

(Från Tabell 67, s *)

Johanna Bernhardina Sikström. Född 1859-03-29 i Orrberg, Lycksele (Margareta Lindgren). Gift 1:o möjligen (Margareta Lindgren) med Johan Lindquist. ( i Mårdsele, Lycksele (Margareta Lindgren).) Gift 2:o möjligen (Margareta Lindgren) med Anders Beckelin. ( i Hedlunda, Lycksele (Margareta Lindgren).)

Tabell 70 (generation 5)

(Från Tabell 67, s *)

Johan Ulrik Sikström. Brukare i Holmträsk, Lycksele (Margareta Lindgren). Född 1861-03-02 i Orrberg, Lycksele (Margareta Lindgren). Gift 1887-04-09 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Maria Josefina Andersdotter. (Född 1866-04-23 i Holmträsk, Lycksele (Margareta Lindgren).)

Barn:

Johan Fritiof Sikström. Född 1887-08-16 i Holmträsk, Lycksele (Margareta Lindgren). Flyttade 1915-12-06 till Gällivare (Margareta Lindgren).

Signe Vilhelmina Sikström. Född 1889-02-24 i Holmträsk, Lycksele (Margareta Lindgren).

Anders Artur Sikström. Född 1891-04-09 i Holmträsk, Lycksele (Margareta Lindgren).

Agnes Maria Sikström. Piga på prästbordet70 (Margareta Lindgren). Född 1894-03-09 i Holmträsk, Lycksele (Margareta Lindgren).

Karl Arvid Sikström. Född 1897-12-29 i Holmträsk, Lycksele (Margareta Lindgren).

Axel Engelbert Sikström. Född 1900-04-28 i Holmträsk, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1901-12-31 i Holmträsk, Lycksele (Margareta Lindgren).

Judit Ingeborg Sikström. Född 1903-06-13 i Holmträsk, Lycksele (Margareta Lindgren).

Sven Bertil Valdemar Sikström. Född 1906-05-09 i Holmträsk, Lycksele (Margareta Lindgren).

Axel Mauritz Sikström. Född 1908-05-15 i Holmträsk, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1910-05-28 i Holmträsk, Lycksele (Margareta Lindgren).

Tora Linnea Sikström. Född 1908-05-15 i Holmträsk, Lycksele (Margareta Lindgren).

Ebba Elvira Sikström. Född 1912-04-10 i Holmträsk, Lycksele (Margareta Lindgren).

Tabell 71 (generation 5)

(Från Tabell 67, s *)

Alma Gustava Sikström. Arbetare i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Född 1863-06-20 i Orrberg, Lycksele (Margareta Lindgren). Utom äktenskap

Barn:

Hanna Armida Sikström. Född 1897-07-08 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Tabell 72 (generation 5)

(Från Tabell 67, s *)

Gustaf Adolf Sikström. Född 1865-11-06 i Orrberg, Lycksele (Margareta Lindgren). Död i cancer 1917-04-26 i Mellansjö, Lycksele (Margareta Lindgren). Gift 1889-09-28 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Lydia Josefina Holmgren. (Född 1866-11-30 i Busjön, Lycksele (Margareta Lindgren).)

Barn:

Hilda Gustava Sikström. Född 1889-11-08 i Mellansjö, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1910-05-27 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Frans Edvard Sikström. Född 1891-05-25 i Mellansjö, Lycksele (Margareta Lindgren).

Johan Ferdinand Sikström. Född 1893-03-31 i Mellansjö, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1893 i Mellansjö, Lycksele (Margareta Lindgren).

Lydia Armida Eufrosynia Sikström. Född 1894-04-20 i Mellansjö, Lycksele (Margareta Lindgren).

Ester Alfrida Josefina Sikström. Piga i Busjön, Lycksele (Margareta Lindgren). Född 1897-09-27 i Mellansjö, Lycksele (Margareta Lindgren).

Olga Elina Sikström. Född 1899-03-28 i Mellansjö, Lycksele (Margareta Lindgren).

Nils Oskar Sikström. Brukare i Arvträsk, Lycksele (Margareta Lindgren). Född 1901-02-05 i Mellansjö, Lycksele (Margareta Lindgren).

Anna Ingeborg Sikström. Född 1902-10-05 i Mellansjö, Lycksele (Margareta Lindgren).

Ebba Pauline Sikström. Född 1905-03-02 i Mellansjö, Lycksele (Margareta Lindgren).

Karl Ragnar Sikström. Född 1907-02-13 i Mellansjö, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1907-02-16 i Mellansjö, Lycksele (Margareta Lindgren).

Tabell 73 (generation 5)

(Från Tabell 67, s *)

Olof Rikard Sikström. Född 1868-02-07 i Orrberg, Lycksele (Margareta Lindgren). Gift (Margareta Lindgren) med Anna Katarina Nilsdotter. (Född 1863-03-20 i Vänjaurbäck, Lycksele (Margareta Lindgren). Änka vid giftermål med Olof Rikard Sikström. (Margareta Lindgren))

Tabell 74 (generation 5)

(Från Tabell 67, s *)

Jonas Kristian Sikström. Skogshuggare i Bastuträsk, Stensele (Margareta Lindgren). Född 1870-03-02 i Orrberg, Lycksele (Margareta Lindgren). Gift 1901-05-27 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Hilda Theresa Johansson. (Småskollärarinna. Född 1877-11-21 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).) Mor: Maria Lovisa Eriksdotter. Född (Margareta Lindgren).

Barn:

Axel Adrian Sikström. Född 1902-03-02 i Bastuträsk, Stensele (Margareta Lindgren).

Johan Hilding Sikström. Född 1907-03-02 i Bastuträsk, Stensele (Margareta Lindgren).

Tabell 75 (generation 4)

(Från Tabell 59, s *)

Karl Anton Alenius. Brukare i Lögdaberg, Åsele (Margareta Lindgren). Född 1829-11-19 i Arvliden, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1916-02-29 i Siksjön, Åsele (Margareta Lindgren). Flyttade 1884-08-12 från Lillögda, Åsele till Siksjön, Åsele (Margareta Lindgren). Gift 1870-11-27 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Anna Matilda Persdotter. (Född 1851-09-02 i Siksjön, Åsele (Margareta Lindgren).) Far: Per Olofsson. Född (Margareta Lindgren). Mor: Stina Kajsa Gulliksdotter. Född (Margareta Lindgren).

Barn:

Kristina Matilda Alenius. Född 1871-01-12 i Lögdaberg, Åsele (Margareta Lindgren). Flyttade 1886-11-06 från Åsele (Lappland) till Vännäs (Margareta Lindgren).

Karl Erik Alenius. Född 1873-04-09 i Lögdaberg, Åsele (Margareta Lindgren). Se tabell 76, s *.

Maria Josefina Alenius. Född 1876-03-14 i Lögdaberg, Åsele (Margareta Lindgren). Se tabell 77, s *.

Johan Gustaf Alenius. Född 1878-09-22 i Lögdaberg, Åsele (Margareta Lindgren). Död 1882-05-04 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Hilda Amalia Alenius. Född 1881-02-21 i Lögdaberg, Åsele (Margareta Lindgren). Död 1881-04-13 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Johan Oskar Alenius. Född 1884-05-08 i Lögdaberg, Åsele (Margareta Lindgren). Död 1884-08-17 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Hulda Olivia Alenius. Född 1885-07-30 i Lögdaberg, Åsele (Margareta Lindgren). Se tabell 78, s *.

Anselm Teodard Alenius. Född 1888-05-13 i Lögdaberg, Åsele (Margareta Lindgren). Död 1892-07-06 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Tabell 76 (generation 5)

(Från Tabell 75, s *)

Karl Erik Alenius. Född 1873-04-09 i Lögdaberg, Åsele (Margareta Lindgren). Flyttade med familjen 1910-07-08 från Åsele (Lappland) till Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Gift 1919-01-18 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Elin Augusta Euren. (Småskollärarinna. Född 1873-02-13 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).) Far: Johan Fredrik Euren. Född (Margareta Lindgren). Mor: Maria Charlotta Sofia Åberg. Född (Margareta Lindgren).

Barn:

Valborg Ingegärd Alenius. Född 1919-07-22 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Tabell 77 (generation 5)

(Från Tabell 75, s *)

Maria Josefina Alenius. Född 1876-03-14 i Lögdaberg, Åsele (Margareta Lindgren). Gift 1896-11-29 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Daniel Hellgren. (Torpare. Född 1874-07-25 i Björk, Anundsjö (Margareta Lindgren).) Far: Daniel Danielsson Hellgren. Född (Margareta Lindgren). Mor: Magdalena Eskilsdotter. Född (Margareta Lindgren).

Barn:

Lilly Magdalena Matilda Hellgren. Född 1897-08-22 i Västnoret, Åsele (Margareta Lindgren). Flyttade 1920 från Åsele (Lappland) till Spånga (Uppland) (Margareta Lindgren).

Daniel Alexius Hellgren. Född 1899-01-22 i Västnoret, Åsele (Margareta Lindgren).

Nils Hugo Hellgren. Född 1900-12-07 i Västnoret, Åsele (Margareta Lindgren).

Henny Martina Hellgren. Född 1903-08-04 i Västnoret, Åsele (Margareta Lindgren).

Nelly Augusta Hellgren. Född 1905-08-26 i Västnoret, Åsele (Margareta Lindgren).

Hanna Oline Hellgren. Född 1908-06-14 i Västnoret, Åsele (Margareta Lindgren).

Dolly Helena Arvida Hellgren. Född 1916-03-26 i Västnoret, Åsele (Margareta Lindgren).

Bror Sigvard Hellgren. Född 1919-01-17 i Västnoret, Åsele (Margareta Lindgren). Död av svaghet vid födseln 1919-03-09 i Västnoret, Åsele (Margareta Lindgren).

Tabell 78 (generation 5)

(Från Tabell 75, s *)

Hulda Olivia Alenius. Född 1885-07-30 i Lögdaberg, Åsele (Margareta Lindgren). Tydligen flyttade familjen från Åsele till Fredrika. (Margareta Lindgren) Utom äktenskap Gift 1908-04-09 i Fredrika (Lappland) (Margareta Lindgren) med Johan Leonard Norberg. (Brukare. Född 1885-03-13 i Fredrika (Lappland) (Margareta Lindgren).) Far: Johan Jakob Norberg. i Lögda, Fredrika (Margareta Lindgren). Mor: Sara Maria Löfgren. Född (Margareta Lindgren).

Barn i första kullen

Seth Lennart Norberg. Född 1907-12-31 i Fredrika (Lappland) (Margareta Lindgren).

Barn i andra kullen

Karl Bror Johan Norberg. Född 1909 (Margareta Lindgren).

Dagmar Linnea Maria Norberg. Född 1911-04-23 i Norrfors, Fredrika (Margareta Lindgren).

Ernst Ludvig Norberg. Född 1913-05-16 i Norrfors, Fredrika (Margareta Lindgren). Död 1913-12-22 i Norrfors, Fredrika (Margareta Lindgren).

Sara Olivia Adelia Norberg. Född 1915-02-19 i Siksjön, Åsele (Margareta Lindgren).

Tekla Lovisa Norberg. Född 1917-06-22 i Siksjön, Åsele (Margareta Lindgren).

Ernst Harald Norberg. Född 1919-10-22 i Siksjön, Åsele (Margareta Lindgren).

Tabell 79 (generation 4)

(Från Tabell 59, s *)

Per Kristian Alenius. Nybyggare i Krutberg, Vilhelmina (Margareta Lindgren). Född 1832-03-04 i Arvliden, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1905-09-09 i Krutberg, Vilhelmina (Margareta Lindgren). Gift 1860 (Margareta Lindgren) med Greta Magdalena Jonsdotter. (Född 1837-04-14 i Vilhelmina (Lappland) (Margareta Lindgren). Död 1908-07-20 i Krutberg, Vilhelmina (Margareta Lindgren).)

Barn:

Margareta Ottiliana Alenius. Född 1861-07-12 i Krutberg, Vilhelmina (Margareta Lindgren). Död 1872 (Margareta Lindgren).

Erik Jonas Alenius. Född 1864-05-17 i Krutberg, Vilhelmina (Margareta Lindgren). Se tabell 80, s *.

Per Gustaf Alenius. Född 1867-04-11 i Krutberg, Vilhelmina (Margareta Lindgren). Se tabell 81, s *.

Kristina Fredrika Alenius. Född 1869-02-10 i Krutberg, Vilhelmina (Margareta Lindgren). Se tabell 82, s *.

Kristian Ludvig Alenius. Född 1871-05-09 i Krutberg, Vilhelmina (Margareta Lindgren). Se tabell 83, s *.

Karl Johan Alenius. Född 1873-07-13 i Krutberg, Vilhelmina (Margareta Lindgren). Se tabell 84, s *.

Oskar Leonard Alenius. Född 1875-11-15 i Krutberg, Vilhelmina (Margareta Lindgren). Se tabell 85, s *.

Gustava Margareta Alenius. Piga hos brodern Karl Johan 1920 (Margareta Lindgren). Född 1880-08-02 i Krutberg, Vilhelmina (Margareta Lindgren).

Tabell 80 (generation 5)

(Från Tabell 79, s *)

Erik Jonas Alenius. Hemmansägare i Krutberg, Vilhelmina (Margareta Lindgren). Hemmansägare i Västansjö, Vilhelmina (Margareta Lindgren). Född 1864-05-17 i Krutberg, Vilhelmina (Margareta Lindgren). Gift 1894-03-10 i Vilhelmina (Lappland) (Margareta Lindgren) med Tilda Karolina Johansdotter. (Född 1874-01-28 i Idliden, Vilhelmina (Margareta Lindgren).) Far: Johan Johansson. Född (Margareta Lindgren). Mor: Gertrud Kristina Andersdotter. Född (Margareta Lindgren).

Barn:

Fredrika Margareta Alenius. Född 1894-11-22 i Vilhelmina (Lappland) (Margareta Lindgren).

Jonas Alenius. Född 1897-02-10 i Vilhelmina (Lappland) (Margareta Lindgren). Död 1985-11-13 i Dikanäs, Vilhelmina (Margareta Lindgren).

Karl Alenius. Född 1899-09-13 i Vilhelmina (Lappland) (Margareta Lindgren).

Werner Alenius. Född 1901-12-13 i Vilhelmina (Lappland) (Margareta Lindgren).

Selma Justina Alenius. Född 1904-06-15 i Vilhelmina (Lappland) (Margareta Lindgren). Död 1983-11-05 i Dikanäs, Vilhelmina (Sveriges dödbok).

Lydia Karolina Alenius. Född 1906-12-19 i Vilhelmina (Lappland) (Margareta Lindgren).

Petrus Alenius. Född 1909-06-30 i Vilhelmina (Lappland) (Margareta Lindgren).

Beda Götilda Alenius. Född 1912-07-09 i Vilhelmina (Lappland) (Margareta Lindgren).

Osvald Alenius. Född 1914-06-18 i Vilhelmina (Lappland) (Margareta Lindgren).

Anna Teolinda Alenius. Född 1917-05-20 i Vilhelmina (Lappland) (Margareta Lindgren).

Tabell 81 (generation 5)

(Från Tabell 79, s *)

Per Gustaf Alenius. Poststationsföreståndare i Tresund, Vilhelmina (Margareta Lindgren). Född 1867-04-11 i Krutberg, Vilhelmina (Margareta Lindgren). Gift 1905-03-26 (Margareta Lindgren) med Erika Karolina Lindbald. (Född 1876-01-24 i Dajkanvik, Vilhelmina (Margareta Lindgren).) Far: Adolf Fredrik Lindbald. Född (Margareta Lindgren). Mor: Inga Kristina Mikaelsdotter. Född (Margareta Lindgren).

Barn:

Per Adolf Alenius. Född 1905-12-11 i Tresund, Vilhelmina (Margareta Lindgren). Död 1910-06-05 i Tresund, Vilhelmina (Margareta Lindgren).

Märta Ingeborg Alenius. Född 1908-07-10 i Tresund, Vilhelmina (Margareta Lindgren).

Sten Adolf Alenius. Född 1911-01-30 i Tresund, Vilhelmina (Margareta Lindgren).

Sture Petrus Alenius. Född 1913-07-28 i Tresund, Vilhelmina (Margareta Lindgren).

Erik Gustaf Alenius. Född 1916-05-28 i Tresund, Vilhelmina (Margareta Lindgren).

Tabell 82 (generation 5)

(Från Tabell 79, s *)

Kristina Fredrika Alenius. Född 1869-02-10 i Krutberg, Vilhelmina (Margareta Lindgren). Gift 1896-03-08 i Vilhelmina (Lappland) (Margareta Lindgren) med Kristoffer Salominsen Öhman. (Brukare i Tresund, Vilhelmina (Margareta Lindgren). Född 1862-08-21 i Tresund, Vilhelmina (Margareta Lindgren).) Far: Salomon Kristoffersson. Född (Margareta Lindgren). Mor: Anna Fredrika Jonsdotter. Född (Margareta Lindgren).

Barn:

Salomon Petter Öhman. Född 1896-08-23 i Tresund, Vilhelmina (Margareta Lindgren).

Jonas Linus Öhman. Född 1898-06-24 i Tresund, Vilhelmina (Margareta Lindgren).

Jonas Sigvard Öhman. Född 1901-02-25 i Tresund, Vilhelmina (Margareta Lindgren).

Georg Daniel Öhman. Född 1903-12-11 i Tresund, Vilhelmina (Margareta Lindgren).

Tabell 83 (generation 5)

(Från Tabell 79, s *)

Kristian Ludvig Alenius. Brukare i Marsliden, Klimpfjäll, Vilhelmina (Margareta Lindgren). Född 1871-05-09 i Krutberg, Vilhelmina (Margareta Lindgren). Gift 1896-07-05 i Vilhelmina (Lappland) (Margareta Lindgren) med Lisa Johanna Vesterlund. (Född 1870-05-31 i Klimpfjäll, Vilhelmina (Margareta Lindgren).)

Barn:

Henning Eugén Alenius. Brevbärare. Född 1898-04-04 i Marsliden, Vilhelmina (Margareta Lindgren).

Oskar Villehard Alenius. Skräddare. Född 1900-11-08 i Marsliden, Vilhelmina (Margareta Lindgren).

Charlotta Vilhelmina Alenius. Född 1902-09-26 i Marsliden, Vilhelmina (Margareta Lindgren).

Elin Elise Alenius. Född 1906-03-07 i Marsliden, Vilhelmina (Margareta Lindgren).

Agda Linnea Alenius. Född 1908-06-14 i Marsliden, Vilhelmina (Margareta Lindgren). Död 1981-08-28 i Dikanäs, Vilhelmina (Margareta Lindgren).

Lilly Maria Alenius. Född 1910-07-11 i Marsliden, Vilhelmina (Margareta Lindgren).

Astrid Lovisa Johanna Alenius. Född 1912-12-27 i Marsliden, Vilhelmina (Margareta Lindgren).

Yngve Valdemar Alenius. Född 1915-02-11 i Marsliden, Vilhelmina (Margareta Lindgren).

Staffan Tyko Alenius. Född 1920-11-09 i Marsliden, Vilhelmina (Margareta Lindgren).

Tabell 84 (generation 5)

(Från Tabell 79, s *)

Karl Johan Alenius. Hemmansägare i Västansjö, Vilhelmina (Margareta Lindgren). Född 1873-07-13 i Krutberg, Vilhelmina (Margareta Lindgren). Gift 1904-07-05 i Vilhelmina (Lappland) (Margareta Lindgren) med Gertrud Maria Andersdotter. (Född 1882-12-23 i Sjöland, Vilhelmina (Margareta Lindgren). Död 1920-01-17 i Västansjö, Vilhelmina (Margareta Lindgren).)

Barn:

Harald Georg Alenius. Född 1905-11-28 i Västansjö, Vilhelmina (Margareta Lindgren).

Magnus Eugén Alenius. Född 1907-04-01 i Västansjö, Vilhelmina (Margareta Lindgren).

Viktoria Maria Alenius. Född 1909-03-12 i Västansjö, Vilhelmina (Margareta Lindgren).

Agda Ragnhild Alenius. Född 1911-05-24 i Västansjö, Vilhelmina (Margareta Lindgren).

Erik Oskar Alenius. Född 1914-03-03 i Västansjö, Vilhelmina (Margareta Lindgren).

Tabell 85 (generation 5)

(Från Tabell 79, s *)

Oskar Leonard Alenius. Hemmansägare i Västansjö, Vilhelmina (Margareta Lindgren). Född 1875-11-15 i Krutberg, Vilhelmina (Margareta Lindgren). Gift 1898-02-06 (Margareta Lindgren) med Stina Vilhelmina Rönnholm. (Född 1870-04-06 i Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren).) Far: Jonas Frans Mikael Rönnholm. i Tallträsk, Stensele (Margareta Lindgren). Fanns liggande ihjälfrusen på Uman 1873-01-20 (Margareta Lindgren). Mor: Stina Lisa Jonsdotter. Född (Margareta Lindgren).

Barn:

Johan Ludvig Alenius. Född 1898-11-22 i Västansjö, Vilhelmina (Margareta Lindgren). Död 1978-11-08 i Dikanäs, Vilhelmina (Sveriges dödbok).

Anna Viktoria Alenius. Född 1900-07-08 i Västansjö, Vilhelmina (Margareta Lindgren).

Kristian Leo Alenius. Född 1901-12-07 i Västansjö, Vilhelmina (Margareta Lindgren).

Evert Henfrid Alenius. Född 1903-10-27 i Västansjö, Vilhelmina (Margareta Lindgren). Död 1988-04-20 i Farsta (Södermanland) (Margareta Lindgren).

Helga Sylvia Alenius. Född 1905-08-04 i Västansjö, Vilhelmina (Margareta Lindgren).

Hugo Oskar Alenius. Född 1907-06-10 i Västansjö, Vilhelmina (Margareta Lindgren).

Hilding Levin Alenius. Född 1910-02-11 i Västansjö, Vilhelmina (Margareta Lindgren). Död 1983-04-30 i Vilhelmina (Lappland) (Margareta Lindgren).

Tabell 86 (generation 4)

(Från Tabell 59, s *)

Kristina Katarina Alenius. Född 1835-05-08 i Manjaur, Lycksele (Margareta Lindgren). Gift 1864 (Margareta Lindgren) med Sven Nilsson. (Brukare i Norråker, Vilhelmina (Margareta Lindgren). Född 1812-09-23 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död 1883-05-27 i Norråker, Vilhelmina (Margareta Lindgren).)

Barn:

Nils Anton Svensson. Född 1864-07-21 i Norråker, Vilhelmina (Margareta Lindgren). Död 1911-03-12 i Norråker, Vilhelmina (Margareta Lindgren). Se tabell 87, s *.

Erik Anselm Svensson. Född 1866-06-29 i Norråker, Vilhelmina (Margareta Lindgren). Död 1884-06-26 (Margareta Lindgren).

Kristina Edesia Svensdotter. Född 1868-01-01 i Norråker, Vilhelmina (Margareta Lindgren). Död 1868-03-25 i Norråker, Vilhelmina (Margareta Lindgren).

Kristina Edesia Svensdotter. Född 1871-08-18 i Norråker, Vilhelmina (Margareta Lindgren). Se tabell 88, s *.

Katarina Augusta Svensdotter. Född 1874-08-17 i Norråker, Vilhelmina (Margareta Lindgren). Se tabell 89, s *.

Tabell 87 (generation 5)

(Från Tabell 86, s *)

Nils Anton Svensson. Brukare i Norråker, Vilhelmina (Margareta Lindgren). Född 1864-07-21 i Norråker, Vilhelmina (Margareta Lindgren). Död 1911-03-12 i Norråker, Vilhelmina (Margareta Lindgren). De fick inga barn i äktenskapet. (Margareta Lindgren) Gift 1888-05-12 i Vilhelmina (Lappland) (Margareta Lindgren) med Marta Karolina Jonsdotter. (Född 1851-12-25 i Vilhelmina (Lappland) (Margareta Lindgren). Marta hade tre pojkar före äktenskapet, som fick namnet Nilsson, men maken kan inte ha varit far till barnen! (Margareta Lindgren))

Tabell 88 (generation 5)

(Från Tabell 86, s *)

Kristina Edesia Svensdotter. Född 1871-08-18 i Norråker, Vilhelmina (Margareta Lindgren). Flyttade 1890 till Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren). Gift 1893-10-01 i Åsele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Erik Olof Jonsson. (Brukare i Lomsjö, Åsele (Margareta Lindgren). Född 1865-05-07 i Tåsjö by, Tåsjö (Margareta Lindgren).) Far: Jon Niklas Olofsson. Född 1841 (Margareta Lindgren). Mor: Sara Maria Edlund. Född 1837 (Margareta Lindgren).

Barn:

Emma Kristina Eriksdotter. Född 1893-11-23 i Lomsjö, Åsele (Margareta Lindgren).

Nils Leonard Eriksson. Född 1895-12-10 i Lomsjö, Åsele (Margareta Lindgren).

Hildur Marta Eriksdotter. Född 1897-10-04 i Lomsjö, Åsele (Margareta Lindgren).

Hanna Augusta Eriksdotter. Född 1899-03-31 i Lomsjö, Åsele (Margareta Lindgren).

Erik Georg Eriksson. Född 1901-07-11 i Lomsjö, Åsele (Margareta Lindgren).

Selma Elina Eriksson. Född 1903-04-20 i Lomsjö, Åsele (Margareta Lindgren).

Dagmar Eriksson. Född 1905-12-17 i Lomsjö, Åsele (Margareta Lindgren). Död 1907-01-29 i Lomsjö, Åsele (Margareta Lindgren).

Jonas Dagnar Eriksson. Född 1909-03-11 i Lomsjö, Åsele (Margareta Lindgren).

Klara Naemi Eriksson. Född 1912-07-12 i Lomsjö, Åsele (Margareta Lindgren).

Tabell 89 (generation 5)

(Från Tabell 86, s *)

Katarina Augusta Svensdotter. Född 1874-08-17 i Norråker, Vilhelmina (Margareta Lindgren). Flyttade 1894-10-20 till Dorotea (Lappland) (Margareta Lindgren). Utom äktenskap

Barn:

Emelinda Katarina. Född 1893-01-12 i Vilhelmina (Lappland) (Margareta Lindgren).

Tabell 90 (generation 4)

(Från Tabell 59, s *)

Johan Olof Alenius. Bonde i Pauberg, Lycksele. Född 1836-11-07 i Kroksjön, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1910-10-18 i Blattniksele, Sorsele (Margareta Lindgren). Familjen slog sig ned i Tallberg, men flyttade sedan till Sorsele den 18/1 1867. (Margareta Lindgren) Flyttade 1867-01-18 från Tallberg, Lycksele till Sorsele (Lappland) (Margareta Lindgren). Gift 1858-10-03 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Sara Magdalena Andersdotter. (Född 1836-03-30 i Öravan, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1919-09-19 i Blattniksele, Sorsele (Margareta Lindgren).) Far: Anders Jonsson. Född 1798 i Öravan, Lycksele. Mor: Sigrid Kristina Matsdotter. Född (Margareta Lindgren).

Barn:

Kristina Johanna Alenius. Född 1859-01-28 i Tallberg, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1943-03-25 i Sandsele, Sorsele (Margareta Lindgren). Se tabell 91, s *.

Josefina Alenius. Född 1861 i Tallberg, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1861 i Tallberg, Lycksele (Margareta Lindgren).

Sofia Karolina Alenius. Född 1862-07-08 i Tallberg, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1925-03-13 i Rusksele, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 92, s *.

Johan Ludvig Alenius. Född 1867-10-03 i Tallberg, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1930-01-13 i Blattniksele, Sorsele (Margareta Lindgren). Se tabell 93, s *.

Carl August Alenius. Född 1867-07-26 i Tallberg, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1960-12-27 (Sveriges Dödbok). Se tabell 94, s *.

Maria Josefina Alenius. Född 1868-09-10 i Blattniksele, Sorsele (Sveriges Dödbok). Död 1960-03-17 i Blattniksele, Sorsele (Margareta Lindgren). Se tabell 95, s *.

Viktor Emanuel Alenius. Född 1872-02-13 i Blattniksele, Sorsele (Margareta Lindgren). Död 1936-01-25 i Blattniksele, Sorsele (Margareta Lindgren). Se tabell 96, s *.

Augusta Vilhelmina Alenius. Född 1874-12-10 i Blattniksele, Sorsele (Margareta Lindgren). Död 1951-01-13 i Råstrand, Sorsele (Margareta Lindgren). Se tabell 97, s *.

Josef Alfred Alenius. Född 1877-06-17 i Blattniksele, Sorsele (Margareta Lindgren). Död 1966-06-27 i Sorsele (Lappland) (Margareta Lindgren). Se tabell 98, s *.

Tabell 91 (generation 5)

(Från Tabell 90, s *)

Kristina Johanna Alenius. Född 1859-01-28 i Tallberg, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1943-03-25 i Sandsele, Sorsele (Margareta Lindgren). Utom äktenskap Gift 1884-02-03 i Sorsele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Carl Samuel Jonsson. (Åbo i Åbacka, Sorsele (Margareta Lindgren). Bonde i Sandsele, Sorsele (Margareta Lindgren). Född 1859-02-12 i Sandsele, Sorsele (Margareta Lindgren). Död 1937-04-30 i Sandsele, Sorsele (Margareta Lindgren).) Far: Jonas Jonsson. Bonde (Margareta Lindgren). Mor: Sofia Magdalena Gabrielsdotter. Född (Margareta Lindgren).

Barn i första kullen

Matilda Aurora. Född 1880-09-01 i Blattniksele, Sorsele (Margareta Lindgren). Död 1885-10-01 i Sorsele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Barn i andra kullen

Elin Antonia Karolina Karlsson. Född 1884-11-14 i Åbacka, Sorsele (Margareta Lindgren). Död 1970-10-08 (Margareta Lindgren).

Johan Samuel Eugén Karlsson. Född 1888-07-29 i Sandsele, Sorsele (Margareta Lindgren). Död 1965-02-01 (Margareta Lindgren).

Johanna Aurora Hillevid Karlsson. Född 1893-01-07 i Sandsele, Sorsele (Margareta Lindgren). Död 1945-03-12 (Margareta Lindgren).

Karl Vilfrid Valdan Karlsson. Född 1895-02-13 i Sandsele, Sorsele (Margareta Lindgren). Död 1985-01-19 (Margareta Lindgren).

Josef Sigvard Emanuel Ulvebo. Född 1897-10-14 i Sandsele, Sorsele (Margareta Lindgren). Död 1985-12-29 i Sandsele, Gargnäs (Sveriges Dödbok).

Sixten Arnold Valdemar Karlsson. Född 1903-03-13 i Sandsele, Sorsele (Margareta Lindgren). Död 1958-03-16 (Margareta Lindgren).

Tabell 92 (generation 5)

(Från Tabell 90, s *)

Sofia Karolina Alenius. Småskollärarinna. Född 1862-07-08 i Tallberg, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1925-03-13 i Rusksele, Lycksele (Margareta Lindgren). Gift 1887-06-26 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Jacob Engelbert Jacobsson. (Brukare i Rusksele, Lycksele (Margareta Lindgren). Född 1856-08-09 i Rusksele, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1934-12-12 i Rusksele, Lycksele (Margareta Lindgren).) Far: Jacob Adolf Jacobsson. Född (Margareta Lindgren). Mor: Kristina Elisabet Eriksdotter. Född (Margareta Lindgren).

Barn:

Betty Karolina Jacobsson. Född 1888-01-21 i Rusksele, Lycksele (Margareta Lindgren).

Hugo Engelbert Jacobsson. Hemmansägare. Född 1889-07-03 i Rusksele, Lycksele (Margareta Lindgren).

Johan Arvid Jacobsson. Född 1891-05-03 i Rusksele, Lycksele (Margareta Lindgren).

Verner Mauritz William Jacobsson. Hemmansägare. Född 1893-01-27 i Rusksele, Lycksele (Margareta Lindgren).

Alma Augusta Jacobsson. Född 1894-12-23 i Rusksele, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1977-05-14 i Uppsala domkyrkoförs (Uppland) (Sveriges Dödbok).

Beda Isidora Jacobsson. Född 1896-09-29 i Rusksele, Lycksele (Margareta Lindgren).

Konrad Villehard Jacobsson. Född 1899-03-11 i Rusksele, Lycksele (Margareta Lindgren). Död drunknad 1911-07-30 (Margareta Lindgren).

Edvin Daniel Jacobsson. Född 1900-05-23 i Rusksele, Lycksele (Margareta Lindgren).

Torsten Ingevald Jacobsson. Född 1901-08-27 i Rusksele, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1902-05-25 i Rusksele, Lycksele (Margareta Lindgren).

Sven Baltzar Henning Jacobsson. Pastor. Född 1902-09-06 i Rusksele, Lycksele (Margareta Lindgren).

Helga Cecilie Jacobsson. Född 1903-09-16 i Rusksele, Lycksele (Margareta Lindgren).

Helena Ingeborg Jacobsson. Född 1906-08-15 i Rusksele, Lycksele (Margareta Lindgren).

Gunnar Ossian Jacobsson. Skogvaktare i Arvidsjaur (Margareta Lindgren). Född 1907-08-16 i Rusksele, Lycksele (Margareta Lindgren).

Tabell 93 (generation 5)

(Från Tabell 90, s *)

Johan Ludvig Alenius. Född 1867-10-03 i Tallberg, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1930-01-13 i Blattniksele, Sorsele (Margareta Lindgren). Gift 1892-12-26 i Sorsele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Eva Maria Bergström. (Född 1871-03-01 (Margareta Lindgren). Död 1964-04-09 i Blattniksele, Sorsele (Margareta Lindgren).)

Barn:

Agnes Elina Matilda Alenius. Född 1893-04-12 i Blattniksele, Sorsele (Margareta Lindgren).

Nelly Adina Sofia Alenius. Född 1895-03-25 i Blattniksele, Sorsele (Margareta Lindgren).

Johan Enfrid Alenius. Född 1897-06-04 i Blattniksele, Sorsele (Margareta Lindgren). Död 1901-12-16 i Blattniksele, Sorsele (Margareta Lindgren).

Henning Konstantin Alenius. Född 1899-05-22 i Blattniksele, Sorsele (Margareta Lindgren). Död 1986-08-16 i Blattniksele, Sorsele (Margareta Lindgren).

Dagny Augusta Alenius. Född 1901-05-24 i Blattniksele, Sorsele (Margareta Lindgren).

Johan Evert Alenius. Född 1903-06-18 i Blattniksele, Sorsele (Margareta Lindgren). Död 1990-11-11 i Blattniksele, Sorsele (Margareta Lindgren).

Klara Ingeborg Alenius. Född 1905-08-05 i Blattniksele, Sorsele (Margareta Lindgren).

Tim Hilding Alenius. Född 1908-04-20 i Blattniksele, Sorsele (Margareta Lindgren).

Tabell 94 (generation 5)

(Från Tabell 90, s *)

Carl August Alenius. Född 1867-07-26 i Tallberg, Lycksele (Margareta Lindgren). Födelsedatumet för Carl August eller Maria Josefina måste vara fel. Död 1960-12-27 (Sveriges Dödbok). Gift 1:o 1897-07-25 i Sorsele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Helena Albertina Vikström. (Född 1874-03-06 i Staggträsk, Sorsele (Margareta Lindgren). Död 1920-09-14 i Staggträsk, Sorsele (Margareta Lindgren).) Far: Karl Johan Vikström. Lapp (Margareta Lindgren). Mor: Sara Albertina Vikström. Barnmorska (Margareta Lindgren). Gift 2:o (Margareta Lindgren) med Tekla Jonsson. (Född 1902-04-22 (Margareta Lindgren). Död 1969-08-13 i Överkalix (Norrbotten) (Sveriges Dödbok).)

Barn i första kullen

Beda Helena Augusta Alenius. Född 1896-12-21 i Staggträsk, Sorsele (Margareta Lindgren).

August Hilmer Emanuel Alenius. Född 1898-02-18 i Staggträsk, Sorsele (Margareta Lindgren). Död 1993-03-15 i Sorsele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Sara Teolinda Alenius. Född 1900-05-13 i Staggträsk, Sorsele (Margareta Lindgren).

Karl Johan Julius Alenius. Född 1903-04-12 i Staggträsk, Sorsele (Margareta Lindgren).

Seved Antonius Alenius. Född 1905-07-19 i Staggträsk, Sorsele (Margareta Lindgren).

Erland Ansgar Sigvard Alenius. Född 1908-01-28 i Staggträsk, Sorsele (Margareta Lindgren).

Åke Alfons Vincent Alenius. Född 1910-05-08 i Staggträsk, Sorsele (Margareta Lindgren).

Siris Helena Alenius. Född 1913-10-02 i Staggträsk, Sorsele (Margareta Lindgren).

Tora Syster Sofia Alenius. Född 1915-05-10 i Staggträsk, Sorsele (Margareta Lindgren).

Tabell 95 (generation 5)

(Från Tabell 90, s *)

Maria Josefina Alenius. Född 1868-09-10 i Blattniksele, Sorsele (Sveriges Dödbok). Död 1960-03-17 i Blattniksele, Sorsele (Margareta Lindgren). Gift 1892-02-07 i Sorsele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Karl August Abrahamsson. (Bonde i Hednäs, Sorsele (Margareta Lindgren). Född 1867-05-22 i Hednäs, Sorsele (Margareta Lindgren). Död 1937-02-24 i Blattniksele, Sorsele (Margareta Lindgren).) Far: Abraham Vilhelm Abrahamsson. Bonde (Margareta Lindgren). Mor: Sara Johanna Jonsdotter.

Barn:

August Fridolf Emanuel Karlsson. Född 1892-09-03 i Hednäs, Sorsele (Margareta Lindgren).

Gunhild Henrietta Johanna Karlsdotter. Född 1894-12-28 i Hednäs, Sorsele (Margareta Lindgren). Död 1994-06-22 i Lycksele (Lappland) (Jan Eurenius, Sveriges dödbok).

Johan Arvid Villiam Karlsson Hallöf. Född 1896-06-04 i Hednäs, Sorsele (Margareta Lindgren). Död 1981-11-16 i Blattniksele, Sorsele (Jan Eurenius, Sveriges dödbok).

Karl Vilmer Anatolius Karlsson. Född 1898-01-22 i Hednäs, Sorsele (Margareta Lindgren). Död 1985-12-14 i Blattniksele, Sorsele (Jan Eurenius, Sveriges dödbok).

Josef Adrian Karlsson. Född 1899-11-09 i Blattniksele, Sorsele (Margareta Lindgren).

Alexius Ingemar Karlsson Inghamn. Född 1901-12-15 i Blattniksele, Sorsele (Margareta Lindgren). Död 1982-06-03 i Längbro (Närke) (Sveriges dödbok).

Rut Signhild Maria Karlsson. Född 1904-01-07 i Blattniksele, Sorsele (Margareta Lindgren).

Ida Emelinda Karlsson. Född 1905-12-29 i Blattniksele, Sorsele (Margareta Lindgren). Död 1991-09-12 i Spånga (Uppland) (Sveriges dödbok).

Matilda Hillevi Karlsson. Född 1907-11-24 i Blattniksele, Sorsele (Margareta Lindgren). Bosatt 1970 i Spånga kbfd (Uppland) (Sveriges befolkning 1970). Död 1983-10-12 i Spånga (Uppland) (Sveriges dödbok).

Elis Gunnar Holger Karlsson. Född 1912-12-17 i Blattniksele, Sorsele (Margareta Lindgren).

Tabell 96 (generation 5)

(Från Tabell 90, s *)

Viktor Emanuel Alenius. Född 1872-02-13 i Blattniksele, Sorsele (Margareta Lindgren). Död 1936-01-25 i Blattniksele, Sorsele (Margareta Lindgren). Gift 1896-03-01 i Sorsele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Augusta Vilhelmina Sjögren. (Född 1874-12-05 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död 1943-08-14 i Blattniksele, Sorsele (Margareta Lindgren).) Far: Isak Sjögren. Född (Margareta Lindgren). Mor: Sofia Vilhelmina Bygdén. Född (Margareta Lindgren).

Barn:

Johan Gottfrid Emanuel Alenius. Född 1896-07-27 i Blattniksele, Sorsele (Margareta Lindgren).

Fanny Klara Augusta Alenius. Född 1898-06-21 i Blattniksele, Sorsele (Margareta Lindgren). Död 1996-05-15 i Sorsele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Viola Sofia Alenius. Född 1901-08-15 i Blattniksele, Sorsele (Margareta Lindgren).

Tea Paulina Alenius. Född 1904-03-08 i Blattniksele, Sorsele (Margareta Lindgren).

Emmy Valborg Alenius. Född 1906-06-07 i Blattniksele, Sorsele (Margareta Lindgren).

Johan Alexander Nikolaus Alenius. Född 1909-09-04 i Blattniksele, Sorsele (Margareta Lindgren). Död 1996-06-07 i Sorsele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Syster Elna Maria Alenius. Född 1912-05-30 i Blattniksele, Sorsele (Margareta Lindgren).

Bror Sixten Alenius. Född 1914-04-24 i Blattniksele, Sorsele (Margareta Lindgren).

Tabell 97 (generation 5)

(Från Tabell 90, s *)

Augusta Vilhelmina Alenius. Född 1874-12-10 i Blattniksele, Sorsele (Margareta Lindgren). Död 1951-01-13 i Råstrand, Sorsele (Margareta Lindgren). Gift 1903-11-29 i Sorsele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Arvid Vilhelm Abrahamsson. (Född 1875-05-25 i Hednäs, Sorsele (Margareta Lindgren). Död 1964-11-26 i Råstrand, Sorsele (Margareta Lindgren).) Far: Abraham Vilhelm Abrahamsson. Född (Margareta Lindgren). Mor: Sara Johanna Jonsdotter. Född (Margareta Lindgren).

Barn:

Johan Birger Arvidsson. Född 1904-04-27 i Hednäs, Sorsele (Margareta Lindgren).

Arvid Ragnar Arvidsson. Född 1906-10-10 i Hednäs, Sorsele (Margareta Lindgren).

Bengt Torsten Emanuel Arvidsson. Född 1908-09-22 i Hednäs, Sorsele (Margareta Lindgren).

Ivan Nikolaus Arvidsson. Född 1911-09-03 i Hednäs, Sorsele (Margareta Lindgren).

Iduna Arvidsson. Född 1913-06-26 i Hednäs, Sorsele (Margareta Lindgren).

Arvida Augusta Arvidsson. Född 1917-08-25 i Hednäs, Sorsele (Margareta Lindgren).

Tabell 98 (generation 5)

(Från Tabell 90, s *)

Josef Alfred Alenius. Poststationsföreståndare efter hustruns död sedan träarbetare (Margareta Lindgren). Född 1877-06-17 i Blattniksele, Sorsele (Margareta Lindgren). Död 1966-06-27 i Sorsele (Lappland) (Margareta Lindgren). Gift 1:o 1900-04-16 i Sorsele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Rosina Johanna Öberg. (Poststationsföreståndare. Född 1873-03-30 i Sorsele kyrkby, Sorsele (Margareta Lindgren). Död 1908-09-26 i Sorsele kyrkby, Sorsele (Margareta Lindgren).) Far: J. E. Öberg. Poststationsföreståndare (Margareta Lindgren). Mor: Magdalena Charlotta Forsberg. Född (Margareta Lindgren). Gift 2:o 1919-08-23 i Sorsele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Anna Evelina Israelsson. (Född 1884-08-12 i Hemnäs, Sorsele (Margareta Lindgren). Död 1975-04-23 i Sorsele (Lappland) (Margareta Lindgren).) Far: Israel Aron Olofsson. Född (Margareta Lindgren). Mor: Maria Sofia Karlsdotter. Född (Margareta Lindgren).

Barn i första kullen

Armida Johanna Ingeborg Alenius. Född 1901-01-12 i Sorsele kyrkby, Sorsele (Margareta Lindgren).

Ragnhild Alida Linnea Alenius. Född 1902-07-09 i Sorsele kyrkby, Sorsele (Margareta Lindgren).

Gunborg Alvina Alenius. Född 1904-11-16 i Sorsele kyrkby, Sorsele (Margareta Lindgren).

Barn i andra kullen

Rosina Margareta Alenius. Född 1919-07-20 i Sorsele kyrkby, Sorsele (Margareta Lindgren).

Doris Astrid Alenius. Född 1911-01-27 i Sorsele kyrkby, Sorsele (Margareta Lindgren).

Tabell 99 (generation 4)

(Från Tabell 59, s *)

Erik Anders Alenius. Brukare i Pausele, Lycksele (Margareta Lindgren). Född 1840-07-22 i Kroksjön, Lycksele (Margareta Lindgren). Död i bröstlidande 1892-01-23 i Pausele, Lycksele (Margareta Lindgren). Gift 1865-09-30 i Lycksele (Margareta Lindgren) med Johanna Carolina Israelsdotter. (Född 1838-07-12 i Pausele, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1904-01-21 i Pausele, Lycksele (Margareta Lindgren). Änka i Pausele vid giftermål med Alenius.) Skild 1891-06-11. Far: Israel Natanaelsson. Mor: Brita Johanna Jonsdotter.

Barn:

Erik Johannes Alenius. Född 1866-07-13 i Pausele, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 100, s *.

Johanna Evelina Alenius. Född 1868-12-13 i Pausele, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1870-11-30 i Pausele, Lycksele (Margareta Lindgren).

Israel August Alenius. Född 1868-12-13 i Pausele, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 101, s *.

Sara Johanna Alenius. Född 1871 i Pausele, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 102, s *.

Maria Eugenia Alenius. Född 1873-02-01 i Pausele, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 103, s *.

Gustaf Adolf Alenius. Född 1875-04-16 i Pausele, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 104, s *.

Per Kristian Alenius. Född 1877-04-26 i Pausele, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 105, s *.

Karl Oskar Alenius. Född 1879-05-29 i Pausele, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1879-11-04 i Pausele, Lycksele (Margareta Lindgren).

Eva Karolina Alenius. Född 1879-05-29 i Pausele, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 106, s *.

Abraham Vilhelm Alenius. Född 1883-05-22 i Pausele, Lycksele (Margareta Lindgren). Flyttade 1907-08-04 till Canada, Nordamerika (Margareta Lindgren).

Tabell 100 (generation 5)

(Från Tabell 99, s *)

Erik Johannes Alenius. Brukare i Pausele, Lycksele (Margareta Lindgren). Född 1866-07-13 i Pausele, Lycksele (Margareta Lindgren). Gift 1889-11-03 (Margareta Lindgren) med Maria Kristina Persdotter. (Född 1866-08-22 i Stensele (Margareta Lindgren).)

Barn:

Ida Alexandra Alenius. Född 1889-11-15 i Pausele, Lycksele (Margareta Lindgren).

Oskar Emanuel Alenius. Född 1891-08-17 i Pausele, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1899-11-15 i Pausele, Lycksele (Margareta Lindgren).

Oskar Vilhelm Alenius. Född 1892-12-20 i Pausele, Lycksele (Margareta Lindgren).

Gustaf Henfrid Alenius. Född 1894-12-21 i Pausele, Lycksele (Margareta Lindgren). Död i lunginflammation 1915-04-29 (Margareta Lindgren).

Johan Engelbert Alenius. Flyttade 1919-11-08 till Västernorrland (Margareta Lindgren). Född 1899-05-25 i Pausele, Lycksele (Margareta Lindgren).

Gerda Latidia Alenius. Född 1900-01-14 i Pausele, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1901-11-04 i Pausele, Lycksele (Margareta Lindgren).

Set Valdemar Alenius. Född 1902-04-02 i Pausele, Lycksele (Margareta Lindgren).

Axel Hadar Alenius. Född 1905-12-30 i Pausele, Lycksele (Margareta Lindgren).

Hjalmar Sigvard Alenius. Född 1907-12-16 i Pausele, Lycksele (Margareta Lindgren).

Tea Laura Alenius. Född 1919-03-06 i Pausele, Lycksele (Margareta Lindgren).

Anders Rudolf Alenius. Född 1911-05-11 i Pausele, Lycksele (Margareta Lindgren).

Dagmar Eloise Alenius. Född 1912-06-20 i Pausele, Lycksele (Margareta Lindgren).

Tabell 101 (generation 5)

(Från Tabell 99, s *)

Israel August Alenius. Brukare i Åskilje, Stensele (Margareta Lindgren). Född 1868-12-13 i Pausele, Lycksele (Margareta Lindgren). Gift 1908-12-24 i Stensele (Margareta Lindgren) med Johanna Albertina Jonsdotter. (Född 1871-11-30 i Åskilje, Stensele (Margareta Lindgren).) Far: Jonas Johansson. Född (Margareta Lindgren). Mor: Karolina Johansdotter. Född (Margareta Lindgren).

Barn:

Edvin August Alenius. Född 1907-05-06 i Åskilje, Stensele (Margareta Lindgren). Död 1985-09-02 i Umeå stadsförs (Västerbotten) (Margareta Lindgren).

Enar Andreas Alenius. Född 1919-08-19 i Åskilje, Stensele (Margareta Lindgren). Död 1985-10-04 i Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Eva Alida Alenius. Född 1914-08-19 i Åskilje, Stensele (Margareta Lindgren).

Erhard Anders Alenius. Född 1916-10-07 i Åskilje, Stensele (Sveriges befolkning 1970).

Tabell 102 (generation 5)

(Från Tabell 99, s *)

Sara Johanna Alenius. Född 1871 i Pausele, Lycksele (Margareta Lindgren). Gift 1890-07-28 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Israel Johansson Hedman. (Brukare i Pausele, Lycksele (Margareta Lindgren). Född 1866-07-28 i Hedmark, Lycksele (Margareta Lindgren).) Far: Johan Matsson. i Pauberg, Lycksele (Margareta Lindgren). Mor: Ulrika Johanna Johansdotter. Född (Margareta Lindgren).

Barn:

Selma Karolina Hedman. Flyttade 1912-11-17 till Skaraborgs län (Margareta Lindgren). Född 1890-09-04 i Pausele, Lycksele (Margareta Lindgren).

Israel Arvid Hedman. Flyttade 1917-04-10 till Umeå stadsförs (Västerbotten) (Margareta Lindgren). Född 1893-01-15 i Pausele, Lycksele (Margareta Lindgren).

Karl Viktor Hedman. Född 1895-03-22 i Pausele, Lycksele (Margareta Lindgren). Död i difteri 1901-07-23 i Pausele, Lycksele (Margareta Lindgren).

Nelly Maria Hedman. Född 1897-04-14 i Pausele, Lycksele (Margareta Lindgren). Död i difteri 1901-07-22 i Pausele, Lycksele (Margareta Lindgren).

Johan Gottfrid Hedman. Född 1899-07-02 i Pausele, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1899-08-20 i Pausele, Lycksele (Margareta Lindgren).

Johan Gottfrid Hedman. Född 1900-07-02 i Pausele, Lycksele (Margareta Lindgren).

Axel Andreas Hedman. Född 1902-05-11 i Pausele, Lycksele (Margareta Lindgren).

Viktoria Johanna Hedman. Född 1904-06-22 i Pausele, Lycksele (Margareta Lindgren).

Lambert Hedman. Född 1906-10-09 i Pausele, Lycksele (Margareta Lindgren).

Berta Viola Hedman. Född 1908-08-25 i Pausele, Lycksele (Margareta Lindgren).

Hulda Elvina Hedman. Född 1918-02-18 i Pausele, Lycksele (Margareta Lindgren).

Tabell 103 (generation 5)

(Från Tabell 99, s *)

Maria Eugenia Alenius. Född 1873-02-01 i Pausele, Lycksele (Margareta Lindgren). Gift 1895-09-29 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Gustaf Adolf Fredriksson. (Brukare i Pausele, Lycksele (Margareta Lindgren). Född 1858-03-25 i Östansjö, Stensele (Margareta Lindgren). Gustaf blev dömd till 6 mån. fängelse för oredlighet vid konkurs sam försingring. (Margareta Lindgren)) Far: Fredrik Larsson. Född (Margareta Lindgren). Mor: Katarina Margareta Mårtensdotter. Född (Margareta Lindgren).

Barn:

Rudolf Fredriksson. Född 1896-01-03 i Pausele, Lycksele (Margareta Lindgren).

Lavia Georgina Fredriksson. Flyttade 1919-04-04 till Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren). Född 1897-12-07 i Pausele, Lycksele (Margareta Lindgren).

Sixten Fredriksson. Född 1899-12-05 i Pausele, Lycksele (Margareta Lindgren).

Märta Eugenia Fredriksson. Född 1901-10-24 i Pausele, Lycksele (Margareta Lindgren).

Tyra Maria Fredriksson. Född 1904-03-20 i Pausele, Lycksele (Margareta Lindgren).

Henning Fredriksson. Född 1907-10-27 i Pausele, Lycksele (Margareta Lindgren).

Alma Adelina Fredriksson. Född 1910-01-24 i Pausele, Lycksele (Margareta Lindgren).

Adina Amalia Fredriksson. Född 1912-02-03 i Pausele, Lycksele (Margareta Lindgren).

Arnold Fredriksson. Född 1915-01-31 i Pausele, Lycksele (Margareta Lindgren).

Tabell 104 (generation 5)

(Från Tabell 99, s *)

Gustaf Adolf Alenius. Brukare i Pausele, Lycksele (Margareta Lindgren). Född 1875-04-16 i Pausele, Lycksele (Margareta Lindgren). Gift 1899-07-16 (Margareta Lindgren) med Fredrika Jonesia Stenlund. (Född 1872-01-12 i Långnäs, Stensele (Margareta Lindgren).) Far: Jonas Erik Stenlund. Född (Margareta Lindgren). Mor: Eva Agata Eriksdotter. Född (Margareta Lindgren).

Barn:

Signe Fredrika Alenius. Född 1900-06-15 i Pausele, Lycksele (Margareta Lindgren).

Edla Agata Alenius. Född 1903-06-29 i Pausele, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1903-09-30 i Pausele, Lycksele (Margareta Lindgren).

Fritz Gustaf Alenius. Född 1905-02-17 i Pausele, Lycksele (Margareta Lindgren).

Ester Helena Alenius. Född 1907-01-13 i Lycksele (Sveriges dödbok). Död 1987-03-03 i Lycksele (Sveriges dödbok).

Isak Alexander Alenius. Född 1909-09-12 i Pausele, Lycksele (Margareta Lindgren).

Erik Adrian Alenius. Född 1913-09-25 i Pausele, Lycksele (Margareta Lindgren).

Kurt Salomo Alenius. Född 1920-06-08 i Lycksele (Sveriges befolkning 1970).

Tabell 105 (generation 5)

(Från Tabell 99, s *)

Per Kristian Alenius. Brukare i Pausele, Lycksele (Margareta Lindgren). Född 1877-04-26 i Pausele, Lycksele (Margareta Lindgren). Gift 1903-03-02 i Lycksele (Margareta Lindgren) med Lydia Charlotta Andersdotter. (Född 1870-03-21 i Pausele, Lycksele (Margareta Lindgren).) Far: Anders Olof Andersson. Mor: Eva Charlotta Israelsdotter.

Barn:

David Andreas Alenius. Född 1904-03-10 i Pausele, Lycksele (Sveriges dödbok). Död 1977-06-25 i Åskilje, Lycksele (Sveriges dödbok).

Bengt Erik Alenius. Född 1906-04-06 i Pausele, Lycksele (Sveriges dödbok). Död ogift 1987-01-05 i Pausele, Lycksele (Sveriges dödbok).

Helga Alfrida Alenius. Född 1908-01-23 i Pausele, Lycksele (Margareta Lindgren).

Tabell 106 (generation 5)

(Från Tabell 99, s *)

Eva Karolina Alenius. Född 1879-05-29 i Pausele, Lycksele (Margareta Lindgren). Gift 1:o 1902-06-22 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Erik Anton Strömberg. (Skomakare (Margareta Lindgren). Född 1876-05-04 i Ajaur, Lycksele (Margareta Lindgren). Död i lungsot 1904-02-29 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).) Gift 2:o 1910-03-20 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Erik Emanuel Nilsson. (Erik utvandrade 1910-10-01 till Nordamerika (Margareta Lindgren). Född 1879-10-16 i Tåsjö (Ångermanland) (Margareta Lindgren).)

Barn i första kullen

Tor Adele Strömberg. Född 1902-02-12 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Barn i andra kullen

Erik Helmer Nilsson. Född 1908-05-30 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Vera Karolina Nilsson. Född 1910-05-23 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Tabell 107 (generation 4)

(Från Tabell 59, s *)

Anders Gustaf Alenius. Bonde i Tallberg, Lycksele. Född 1842-09-30 i Kroksjön, Lycksele (Margareta Lindgren). Död i hjärnblödning 1901-12-20 i Tallberg, Lycksele (Margareta Lindgren). Gift 1868-11-06 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Sara Sofia Gustafsdotter. (Född 1839-08-09 i Örträsk, Lycksele (Margareta Lindgren).) Far: Gustaf Israelsson. Född (Margareta Lindgren). Mor: Maria Helena Olofsdotter. Född (Margareta Lindgren).

Barn:

Anders Gustaf Alenius. Född 1864-12-07 i Tallberg, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 108, s *.

Sara Johanna Alenius. Född 1867-09-02 i Tallberg, Lycksele (Margareta Lindgren). Flyttade 1916-04-06 till Sorsele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Emanuel Ferdinand Alenius. Född 1869-09-05 i Tallberg, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 109, s *.

Karl Johan Alenius. Född 1871-12-25 i Tallberg, Lycksele (Margareta Lindgren). Död i kräfta 1887-02-21 i Tallberg, Lycksele (Margareta Lindgren).

Samuel August Alenius. Hemmansägare i Tallberg, Lycksele (Margareta Lindgren). Född 1874-05-05 i Tallberg, Lycksele (Margareta Lindgren).

Per Kristian Alenius. Född 1877-01-19 i Tallberg, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 110, s *.

Israel Leonard Alenius. Född 1880-12-19 i Tallberg, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 111, s *.

Tabell 108 (generation 5)

(Från Tabell 107, s *)

Anders Gustaf Alenius. Bonde i Åskilje, Stensele (Margareta Lindgren). Född 1864-12-07 i Tallberg, Lycksele (Margareta Lindgren). Växte upp som fosterson i Åskilje (Margareta Lindgren). Gift med Sara Johanna Karlsdotter. (Född 1866-07-22 i Stensele (Margareta Lindgren).) Far: Karl Aron Johansson. Född 1826-06-24 i Vormsele, Lycksele (Sven-Erik Fahlesson). Bosatt i Åskilje, Stensele (Margareta Lindgren). Mor: Katarina Sofia Persdotter. Född 1844-05-24 i Rusele, Lycksele (Sven-Erik Fahlesson).

Barn:

Hanna Sofia Alenius. Född 1886-11-29 i Åskilje, Stensele (Margareta Lindgren).

Karl Gustaf Alenius. Född 1888-09-20 i Åskilje, Stensele (Margareta Lindgren).

Sara Alfrida Alenius. Född 1889-08-10 i Åskilje, Stensele (Margareta Lindgren). Död 1889-11-20 i Åskilje, Stensele (Margareta Lindgren).

Betty Evelina Alenius. Född 1890-08-24 i Åskilje, Stensele (Margareta Lindgren). Död 1891-06-19 i Åskilje, Stensele (Margareta Lindgren).

Oskar Sigfrid Alenius. Född 1892-10-04 i Åskilje, Stensele (Margareta Lindgren). Död 1892-10-05 i Åskilje, Stensele (Margareta Lindgren). Margareta Lindgren har skrivit död 1892-01-05.

Signe Amanda Alenius. Född 1894-09-04 i Åskilje, Stensele (Margareta Lindgren).

Anders Rudolf Engelbert Alenius. Född 1894-12-27 i Åskilje, Stensele (Margareta Lindgren).

Oskar Fritiof Emanuel Alenius. Född 1896-09-23 i Åskilje, Stensele (Margareta Lindgren).

Uno Lambert Alenius. Född 1897-09-21 i Åskilje, Stensele (Margareta Lindgren).

Gerda Elvina Alenius. Född 1898-10-01 i Åskilje, Stensele (Margareta Lindgren).

Algot Ferdinand Alenius. Född 1899-10-07 i Åskilje, Stensele (Margareta Lindgren).

Axel Ivar Lambert Alenius. Född 1901-02-02 i Åskilje, Stensele (Margareta Lindgren).

Valborg Eleonora Alenius. Född 1903-01-28 i Åskilje, Stensele (Margareta Lindgren).

Uno Alexander Alenius. Född 1904-03-10 i Åskilje, Stensele (Margareta Lindgren).

Magnus Fabian Alenius. Född 1905-07-18 i Åskilje, Stensele (Margareta Lindgren).

Erik Bernhard Alenius. Född 1906-11-15 i Åskilje, Stensele (Margareta Lindgren).

Tabell 109 (generation 5)

(Från Tabell 107, s *)

Emanuel Ferdinand Alenius. Brukare i Tallberg, Lycksele (Margareta Lindgren). Född 1869-09-05 i Tallberg, Lycksele (Margareta Lindgren). Gift 1895-06-22 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Augusta Karlsdotter. (Född 1865-01-03 i Tallträsk, Lycksele (Margareta Lindgren).) Far: Carl Johan Fredriksson. Bonde i Tallträsk. Född 1830-02-13. Mor: Margareta Johanna Bernhardsdotter. Född (Margareta Lindgren).

Barn:

Ferdinand Alenius. Född 1895-12-16 i Tallberg, Lycksele (Margareta Lindgren).

Signe Augusta Alenius. Född 1897-04-03 i Tallberg, Lycksele (Margareta Lindgren).

Uno Alenius. Född 1899-03-09 i Tallberg, Lycksele (Margareta Lindgren).

Alma Ingeborg Alenius. Född 1901-05-27 i Tallberg, Lycksele (Margareta Lindgren).

Paulina Sofia Alenius. Född 1903-06-22 i Tallberg, Lycksele (Margareta Lindgren).

Johan Alexander Alenius. Född 1906-03-31 i Tallberg, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1975-06-02 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Elisabet Alenius. Född 1909-02-07 i Tallberg, Lycksele (Margareta Lindgren). Död av blodväxt i magen 1918-12-06 (Margareta Lindgren).

Tabell 110 (generation 5)

(Från Tabell 107, s *)

Per Kristian Alenius. Brukare i Tallberg, Lycksele (Margareta Lindgren). Född 1877-01-19 i Tallberg, Lycksele (Margareta Lindgren). Gift 1903-04-13 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Emma Josefina Persdotter. (Född 1877-07-15 i Sandås, Lycksele (Margareta Lindgren).) Far: Per Kristian Andersson. Bonde i Björkberg, Lycksele (Margareta Lindgren). Född 1844-09-28 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1885-05-14 i Björkberg, Lycksele (Margareta Lindgren). Till Stensele. Mor: Margareta Johanna Matsdotter. Född 1844-07-18 i Björkberg, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1919-01-17 i Sandås, Lycksele (Margareta Lindgren).

Barn:

Selmer Valdemar Alenius. Född 1903-08-23 i Tallberg, Lycksele (Margareta Lindgren).

Helga Sofia Alenius. Född 1904-12-14 i Tallberg, Lycksele (Margareta Lindgren).

Valborg Josefina Alenius. Född 1907-06-14 i Tallberg, Lycksele (Margareta Lindgren).

Lambert Kristian Alenius. Född 1910-01-16 i Tallberg, Lycksele (Margareta Lindgren).

Armida Margareta Alenius. Född 1912-06-30 i Tallberg, Lycksele (Margareta Lindgren). Död ogift 1997-11-13 i Stensele (Sveriges dödbok).

Agda Olivia Alenius. Född 1915-01-19 i Tallberg, Lycksele (Margareta Lindgren).

Emma Alice Alenius. Född 1918-05-09 i Tallberg, Lycksele (Margareta Lindgren).

Tabell 111 (generation 5)

(Från Tabell 107, s *)

Israel Leonard Alenius. Brukare i Hedvik, Lycksele (Margareta Lindgren). Född 1880-12-19 i Tallberg, Lycksele (Margareta Lindgren). Gift 1907-04-14 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Emma Kristina Johansson. (Född 1872-03-11 i Hedvik, Lycksele (Margareta Lindgren).) Far: Johan Axelsson. Född (Margareta Lindgren). Mor: Kristina Larsdotter. Född (Margareta Lindgren).

Barn:

Tea Kristina Alenius. Född 1908-02-17 i Hedvik, Lycksele (Margareta Lindgren).

Svea Sofia Alenius. Född 1909-03-22 i Hedvik, Lycksele (Margareta Lindgren).

Eugenia Alenius. Född 1910-04-27 i Hedvik, Lycksele (Margareta Lindgren).

Herta Alvina Alenius. Född 1911-07-13 i Hedvik, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1912-07-26 i Hedvik, Lycksele (Margareta Lindgren).

Erik Israel Alenius. Född 1913-11-01 i Hedvik, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1987-04-24 i Umgransele, Lycksele (Margareta Lindgren).

Tabell 112 (generation 4)

(Från Tabell 59, s *)

Nils Otto Alenius. Brukare i Bergnäs, Hällnäs, Degerfors (Margareta Lindgren). Född tvilling 1845-05-29 i Kroksjön, Lycksele (Margareta Lindgren). Gift 1880-10-30 i Degerfors (Västerbotten) (Margareta Lindgren) med Erika Johanna Gabrielsdotter. (Född 1861-01-10 i Degerfors (Västerbotten) (Margareta Lindgren).) Far: Gabriel Persson. i Hjuken, Degerfors (Västerbotten) (Margareta Lindgren). Född (Margareta Lindgren). Mor: Katarina Magdalena Eriksdotter. Född (Margareta Lindgren).

Barn:

Erik Magnus Alenius. Född 1881-04-10 i Bergnäs, Degerfors (Margareta Lindgren).

Selma Johanna Alenius. Född 1882-10-15 i Bergnäs, Degerfors (Margareta Lindgren).

Hanna Katarina Alenius. Född 1884-12-13 i Bergnäs, Degerfors (Margareta Lindgren). Död 1891-03-27 i Bergnäs, Degerfors (Margareta Lindgren).

Nils Adrian Alenius. Född 1886-10-31 i Bergnäs, Degerfors (Margareta Lindgren). Se tabell 113, s *.

Gustaf Vilhelm Alenius. Född 1888-12-09 i Bergnäs, Degerfors (Margareta Lindgren). Död 1888 i Bergnäs, Degerfors (Margareta Lindgren).

Otto Bernhard Alenius. Född 1890-06-16 i Bergnäs, Degerfors (Margareta Lindgren).

Elin Kristina Alenius. Född 1892-07-21 i Bergnäs, Degerfors (Margareta Lindgren). Se tabell 114, s *.

Oskar Leonard Alenius. Född 1894-12-07 i Bergnäs, Degerfors (Margareta Lindgren). Död 1956-11-30 i Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren). Se tabell 115, s *.

Ester Erika Alenius. Född 1896-09-29 i Bergnäs, Degerfors (Margareta Lindgren).

Karl Alfred Alenius. Född 1898-06-14 i Bergnäs, Degerfors (Margareta Lindgren).

Anny Sofia Alenius. Piga hos brodern Nils Adrian. Född 1900-05-02 i Bergnäs, Degerfors (Margareta Lindgren). Död 1985-08-31 i Mölndal (Margareta Lindgren).

Tora Elisabeth Alenius. Född 1902-02-11 i Bergnäs, Degerfors (Margareta Lindgren).

Axel Vilhelm Alenius. Född 1904-04-26 i Bergnäs, Degerfors (Margareta Lindgren). Död i lungsot 1919-02-05 i Bergnäs, Degerfors (Margareta Lindgren).

Tabell 113 (generation 5)

(Från Tabell 112, s *)

Nils Adrian Alenius. Kronjägare (Margareta Lindgren). Född 1886-10-31 i Bergnäs, Degerfors (Margareta Lindgren). Gift 1:o 1917-06-16 (Margareta Lindgren) med Signe Olivia Charlotta Nilsson. (Småskollärarinna. Född 1887-02-05 (Margareta Lindgren).) Gift 2:o 1919-10-31 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Hildur Sofia Eugenia Johansson. (Född 1894 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).) Far: Johan August Fransson. Brukare i Knaften, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Född 1862-11-08 i Mjödtjärnliden, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Mor: Fredrika Nilsdotter. Änka. Född 1859-06-19 i Knaften, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Tabell 114 (generation 5)

(Från Tabell 112, s *)

Elin Kristina Alenius. Född 1892-07-21 i Bergnäs, Degerfors (Margareta Lindgren). Gift 1910-02-07 i Degerfors (Västerbotten) (Margareta Lindgren) med Ferdinand Roslund. (Kronjägare i Petisträsk, Norsjö (Margareta Lindgren). Född 1886-08-10 (Margareta Lindgren).)

Tabell 115 (generation 5)

(Från Tabell 112, s *)

Oskar Leonard Alenius. Kronjägare i Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren). Född 1894-12-07 i Bergnäs, Degerfors (Margareta Lindgren). Död 1956-11-30 i Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren). Gift (Margareta Lindgren) med Elsa Johanna Sjögren. (Barnmorska. Född 1899-07-21 (Margareta Lindgren).)

Barn:

Karl Axel Alenius. Tandläkare (Margareta Lindgren). Född 1926-01-21 i Jörn (Västerbotten) (Margareta Lindgren).

Tabell 116 (generation 4)

(Från Tabell 59, s *)

Abraham Vilhelm Alenius. Brukare i Ledåfors, Degerfors (Margareta Lindgren). Bonde i Maltträsk, Lycksele. Född tvilling 1845-05-29 i Kroksjön, Lycksele (Margareta Lindgren). Gift 1870-06-24 i Degerfors (Västerbotten) (Margareta Lindgren) med Eva Christina Jonsdotter. (Född 1845-10-30 i Degerfors (Västerbotten) (Margareta Lindgren).) Far: Jon Larsson. i Bjursele, Lycksele (Margareta Lindgren). Född (Margareta Lindgren). Mor: Kristina Margareta Natanaelsdotter. Född 1805-01-06 i Bjursele, Lycksele (Kjell-Åke Lundström, Lars-Olof Delsing).

Barn:

Oskar Vilhelm Alenius. Född 1871-12-28 i Ledåfors, Degerfors (Margareta Lindgren). Se tabell 117, s *.

Hilda Elina Alenius. Född 1874-04-09 i Ledåfors, Degerfors (Västerbotten) (Margareta Lindgren). Se tabell 118, s *.

Ida Maria Alenius. Hemmadotter (Margareta Lindgren). Född 1875-12-21 i Ledåfors, Degerfors (Margareta Lindgren).

Nils Magnus Alenius. Född 1878-02-26 i Ledåfors, Degerfors (Margareta Lindgren). Se tabell 119, s *.

Matilda Eufrosynia Alenius. Född 1880-10-17 i Ledåfors, Degerfors (Margareta Lindgren). Se tabell 120, s *.

Karl Otto Alenius. Född 1883-05-06 i Ledåfors, Degerfors (Margareta Lindgren). Se tabell 121, s *.

Hanna Karolina Alenius. Född 1884-12-28 i Ledåfors, Degerfors (Margareta Lindgren). Död 1957-05-23 i Degerfors (Västerbotten) (Margareta Lindgren). Se tabell 122, s *.

Herman Alexander Alenius. Född 1887-11-20 i Ledåfors, Degerfors (Margareta Lindgren). Död 1887 i Ledåfors, Degerfors (Margareta Lindgren).

Tabell 117 (generation 5)

(Från Tabell 116, s *)

Oskar Vilhelm Alenius. Brukare i Gladaberg, Degerfors (Margareta Lindgren). Född 1871-12-28 i Ledåfors, Degerfors (Margareta Lindgren). Gift 1897-04-18 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Augusta Josefina Olofsdotter. (Född 1874-06-24 i Renträsk, Lycksele (Margareta Lindgren).) Far: Olof Nilsson. Född (Margareta Lindgren). Mor: Kristina Johanna Jakobsdotter. Född (Margareta Lindgren).

Barn:

Hulda Kristina Alenius. Född 1897-07-19 i Gladaberg, Degerfors (Margareta Lindgren).

Ernst Vilhelm Alenius. Född 1900-05-19 i Gladaberg, Degerfors (Margareta Lindgren). Död 1976-02-01 i Vindeln (Västerbotten) (Margareta Lindgren).

Seth Halvar Alenius. Född 1902-12-14 i Gladaberg, Degerfors (Margareta Lindgren).

Dan Oskar Alenius. Född 1905-12-14 i Gladaberg, Degerfors (Margareta Lindgren). Död 1979-09-11 i Hedvig Eleonora (Uppland) (Margareta Lindgren).

Olga Augusta Alenius. Född 1908-03-08 i Gladaberg, Degerfors (Margareta Lindgren).

Syster Märta Alenius. Född 1910-05-11 i Gladaberg, Degerfors (Margareta Lindgren).

Tabell 118 (generation 5)

(Från Tabell 116, s *)

Hilda Elina Alenius. Född 1874-04-09 i Ledåfors, Degerfors (Västerbotten) (Margareta Lindgren). Gift 1:o 1897-11-20 i Degerfors (Västerbotten) (Margareta Lindgren) med Erik Jonsson. (Född 1868-04-15 (Margareta Lindgren). Död 1910 (Margareta Lindgren).) Gift 2:o 1912-01-15 i Degerfors (Västerbotten) (Margareta Lindgren) med Nils Nilsson. (Född 1817-07-18 i Hjuken, Degerfors (Västerbotten) (Margareta Lindgren).)

Tabell 119 (generation 5)

(Från Tabell 116, s *)

Nils Magnus Alenius. Brukare i Norra Renträsk?, Degerfors (Margareta Lindgren). Född 1878-02-26 i Ledåfors, Degerfors (Margareta Lindgren). Gift 1:o 1899-09-28 i Degerfors (Västerbotten) (Margareta Lindgren) med Sofia Karolina Olofsdotter. (Född 1871-11-24 i Degerfors (Västerbotten) (Margareta Lindgren). Död 1910 i Degerfors (Västerbotten) (Margareta Lindgren).) Far: Olof Johansson. i Hjuken, Degerfors (Margareta Lindgren). Mor: Maria Karolina Jonsdotter. Född (Margareta Lindgren). Gift 2:o 1911-01-14 i Degerfors (Västerbotten) (Margareta Lindgren) med Sofia Eugenia Olofsson. (Född 1889-05-23 i Gladaberg, Degerfors (Västerbotten) (Margareta Lindgren).) Far: Olof Eriksson. Född (Margareta Lindgren). Mor: Sofia Karolina Gruffman. Född (Margareta Lindgren).

Barn i första kullen

Nils Henning Alenius. Född 1900-06-16 i Degerfors (Västerbotten) (Margareta Lindgren).

Märta Ingeborg Alenius. Född 1902-08-28 i Degerfors (Västerbotten) (Margareta Lindgren).

Axel Birger Alenius. Född 1904-11-21 i Degerfors (Västerbotten) (Margareta Lindgren).

Karl Holger Alenius. Född 1909-01-15 i Degerfors (Västerbotten) (Margareta Lindgren).

Barn i andra kullen

Märta Sofia Alenius. Född 1911-07-23 i Degerfors (Västerbotten) (Margareta Lindgren).

Greta Nikolina Alenius. Född 1913-07-16 i Degerfors (Västerbotten) (Margareta Lindgren).

Sven Josef Alenius. Född 1917-11-27 i Degerfors (Västerbotten) (Margareta Lindgren).

Tabell 120 (generation 5)

(Från Tabell 116, s *)

Matilda Eufrosynia Alenius. Född 1880-10-17 i Ledåfors, Degerfors (Margareta Lindgren). Utom äktenskap (Margareta Lindgren)

Barn:

Maja Elisabet. Född 1916-09-01 i Degerfors (Västerbotten) (Margareta Lindgren).

Tabell 121 (generation 5)

(Från Tabell 116, s *)

Karl Otto Alenius. Brukare i Strycksele, Degerfors (Margareta Lindgren). Född 1883-05-06 i Ledåfors, Degerfors (Margareta Lindgren). Gift 1915-04-16 i Degerfors (Västerbotten) (Margareta Lindgren) med Jenny Maria Nilsson. (Född 1884-09-19 i Degerfors (Västerbotten) (Margareta Lindgren).)

Barn:

Karl Alvar Hilding Alenius. Född 1918-01-07 i Strycksele, Degerfors (Margareta Lindgren).

Tabell 122 (generation 5)

(Från Tabell 116, s *)

Hanna Karolina Alenius. Född 1884-12-28 i Ledåfors, Degerfors (Margareta Lindgren). Död 1957-05-23 i Degerfors (Västerbotten) (Margareta Lindgren). Gift 1911-04-08 i Degerfors (Västerbotten) (Margareta Lindgren) med Anders Afhander Johansson. (Hemmansägare i Bergnäs, Degerfors (Margareta Lindgren). Född 1880-10-02 i Lillsandsjön, Degerfors (Margareta Lindgren).) Far: Johan Johansson. Född (Margareta Lindgren). Mor: Medvig Sofia Eriksdotter. Född (Margareta Lindgren).

Barn:

Ally Kristina Andersson. Född 1919-11-20 i Bergnäs, Degerfors (Margareta Lindgren).

Alva Karolina Andersson. Född 1923-11-23 i Bergnäs, Degerfors (Margareta Lindgren).

Tabell 123 (generation 3)

(Från Tabell 41, s *)

Eva Carolina Alenius. Född 1804-04-13 i Gäddträsk, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1877-11-02 i Rusele, Lycksele (Margareta Lindgren). Gift 1826 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Erik Johan Eriksson. (Bonde i Rusele, Lycksele. Född 1796-11-06 i Rusele, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1869-09-29 i Rusele, Lycksele (Margareta Lindgren).) Far: Erik Matsson. Bonde i Rusele. Född 1764 i Rusele, Lycksele (Ossian Egerbladh). Mor: Anna Olofsdotter Lyxell. Född 1770 i Ekorrträsk, Lycksele (Ossian Egerbladh).

Barn:

Erik Johan Eriksson. Född 1826-10-01 i Rusele, Lycksele (Margareta Lindgren). Död i feber 1856-12-14 i Rusele, Lycksele (Margareta Lindgren).

Carolina Johanna Eriksdotter. Född 1827-10-20 i Rusele, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1905-05-29 i Tannbäck, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 124, s *.

Carl Gustaf Eriksson. Född 1829-09-19 i Rusele, Lycksele (Margareta Lindgren). Död av kolik 1886-03-02 i Rusele, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 129, s *.

Lovisa Charlotta Eriksdotter. Född 1830-11-11 i Rusele, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1904-06-14 i Vindelgransele, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 133, s *.

Anna Sofia Eriksdotter. Född 1832-03-21 i Rusele, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1876-12-12 i Avanäs, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 137, s *.

Per Christian Eriksson. Född 1833-07-09 i Rusele, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1911-05-10 i Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren). Se tabell 142, s *.

Olof Bernhard Eriksson. Född 1835 i Rusele, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1837 i Rusele, Lycksele (Margareta Lindgren).

Fredrik August Eriksson. Född 1837 i Rusele, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1837 i Rusele, Lycksele (Margareta Lindgren).

Eva Agata Eriksdotter. Född 1838-12-09 i Rusele, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 150, s *.

Jonas Eriksson Grahn. Född 1840-05-26 i Rusele, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1899-11-09 i Paulund, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 157, s *.

Vilhelmina Kristina Eriksdotter. Född 1842 i Rusele, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1843 i Rusele, Lycksele (Margareta Lindgren).

Vilhelmina Amanda Eriksdotter. Född 1847-10-22 i Rusele, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 159, s *.

Tabell 124 (generation 4)

(Från Tabell 123, s *)

Carolina Johanna Eriksdotter. Född 1827-10-20 i Rusele, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1905-05-29 i Tannbäck, Lycksele (Margareta Lindgren). Gift 1855-03-04 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Carl Conrad Carlsson. (Brukare i Tannbäck, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Född 1830-12-02 i Husbondliden, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död 1912-03-31 i Tannbäck, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).) Far: Karl Johan Larsson. Mor: Brita Agata Jonsdotter.

Barn:

Eva Agata Karlsdotter. Född 1856-03-28 i Tannbäck, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död 1858-12-07 i Tannbäck, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Karl Erik Karlsson. Född 1857-07-23 i Tannbäck, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Se tabell 125, s *.

Eva Karolina Karlsdotter. Född 1859-06-30 i Tannbäck, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Se tabell 126, s *.

Lovisa Charlotta Karlsdotter. Född 1861-08-21 i Tannbäck, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död i barnsäng 1902-03-22 i Tannsele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Se tabell 127, s *.

Johanna Eugenia Karlsdotter. Född 1864-11-05 i Tannbäck, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död 1866-05-14 i Tannbäck, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Johan August Karlsson. Född 1867-07-30 i Tannbäck, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Se tabell 128, s *.

Frida Johanna Karlsdotter. Född 1872-04-02 i Tannbäck, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död 1872-11-27 i Tannbäck, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Tabell 125 (generation 5)

(Från Tabell 124, s *)

Karl Erik Karlsson. Bonde i Tannbäck, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Född 1857-07-23 i Tannbäck, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Gift 1886-12-18 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Ulrika Johanna Karlsdotter. (Född 1858-07-25 i Karonsbo, Lycksele (Margareta Lindgren).) Far: Karl Olof Natanaelsson. Mor: Margareta Sofia Johansdotter.

Barn:

Frida Karolina Karlsson. Född 1891-02-02 i Tannbäck, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Hulda Johanna Karlsson. Född 1892-11-04 i Tannbäck, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Anna Paulina Karlsson. Född 1895-03-10 i Tannbäck, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död 1896-04-02 i Tannbäck, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Karl Oskar Karlsson. Född 1897-06-29 i Tannbäck, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Erik Valdemar Karlsson. Född 1900-10-18 i Tannbäck, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Selma Sofia Karlsson. Född 1905-02-23 i Tannbäck, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Tabell 126 (generation 5)

(Från Tabell 124, s *)

Eva Karolina Karlsdotter. Född 1859-06-30 i Tannbäck, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Gift 1:o 1887-04-03 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Johan Olof Johansson. (Bonde. Född 1855-03-22 i Myrträsk, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död 1891-02-20 i Tannbäck, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).) Far: Johan Larsson. Mor: Maria Sofia Andersdotter. Gift 2:o 1898-10-30 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Johan Oskar Johansson. (Född 1867-07-26 i Hedlunda, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död 1918-12-02 i Tannbäck, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).) Far: Johan Ulrik Johansson. Mor: Josefina Jonsdotter.

Barn i första kullen

Karl Johan Johansson. Född 1888-04-14 i Tannbäck, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Anders Valdemar Johansson. Bonde i Hedlunda, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Född 1890-01-09 i Tannbäck, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Tabell 127 (generation 5)

(Från Tabell 124, s *)

Lovisa Charlotta Karlsdotter. Född 1861-08-21 i Tannbäck, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död i barnsäng 1902-03-22 i Tannsele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Gift 1894-01-28 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Johannes Olofsson. (Brukare i Tannsele och Tannlund, Lycksele (Margareta Lindgren). Född 1867-09-11 i Tannsele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).) Far: Olof Olofsson. Mor: Sofia Johanna Johansdotter.

Barn:

Karolina Johanna Olofsson. Född 1895-04-19 i Tannsele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död 1895-04-26 i Tannsele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Anna Lovisa Olofsson. Född 1897-01-26 i Tannsele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död 1898-01-18 i Tannsele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Alma Karolina Olofsson. Född 1898-12-28 i Tannsele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Karl Johan Olofsson. Född 1902-03-21 i Tannsele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död 1902-12-18 i Tannsele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Tabell 128 (generation 5)

(Från Tabell 124, s *)

Johan August Karlsson. Brukare i Tannträsk, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Född 1867-07-30 i Tannbäck, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Flyttade 1889-08-04 från Tannträsk, Lycksele (Lappland) till Nordamerika (Margareta Lindgren). Flyttade 1890-08-14 från Nordamerika till Tannträsk, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Gift 1898-07-30 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Sofia Vilhelmina Karlsdotter. (Född 1880-09-03 i Tannfors, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).) Far: Karl Olofsson. Mor: Sofia Karolina Persdotter.

Barn:

August Georg Jonsson. Bonde i Tannbäck, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Född 1900-03-04 i Tannbäck, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Karl Alfred Jonsson. Bonde i Tannbäck, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Född 1902-01-20 i Tannbäck, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Dagmar Adele Vilhelmina Jonsson. Född 1904-05-30 i Tannbäck, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Set Arne Jonsson. Född 1906-11-28 i Tannbäck, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Axel Valdemar Jonsson. Bonde i Hedlunda, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Född 1909-01-03 i Tannbäck, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Tabell 129 (generation 4)

(Från Tabell 123, s *)

Carl Gustaf Eriksson. Brukare i Rusele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Född 1829-09-19 i Rusele, Lycksele (Margareta Lindgren). Död av kolik 1886-03-02 i Rusele, Lycksele (Margareta Lindgren). Gift 1854-12-24 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Eva Agata Persdotter. (Född 1829-09-20 i Knaften, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).) Far: Per Olofsson. Mor: Maria Emanuelsdotter.

Barn:

Karl Johan Karlsson. Född 1857-03-24 i Rusele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död i hjärtförlamning 1912-09-29 i Rusele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Se tabell 130, s *.

Karolina Amanda Maria Karlsdotter. Född 1859-11-13 i Rusele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Se tabell 131, s *.

Lovisa Vilhelmina Karlsdotter. Född 1862-03-02 i Rusele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Flyttade 1889-01-16 till Fjällsjö (Ångermanland) (Margareta Lindgren).

Johanna Efrosyna Karlsdotter. Född 1864-09-15 i Rusele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Flyttade 1900-01-24 till Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Eva Josefina Karlsdotter. Född 1868-03-01 i Rusele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Flyttade 1897-11-24 till Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Elof Engelbert Karlsson. Född 1874-04-02 i Rusele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Se tabell 132, s *.

Tabell 130 (generation 5)

(Från Tabell 129, s *)

Karl Johan Karlsson. Bonde i Rusele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Född 1857-03-24 i Rusele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död i hjärtförlamning 1912-09-29 i Rusele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Gift 1884-10-15 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Johanna Eugenia Matsdotter. (Född 1859-02-22 i Rusele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).) Far: Mats Matsson. Mor: Maria Margareta Samuelsdotter.

Barn:

Viktor Engelbert Karlsson. Bonde i Rusele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Född 1885-06-03 i Rusele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Flyttade 1910-08-15 från Rusele, Lycksele (Lappland) till Amerika (Margareta Lindgren). Flyttade 1913-11-22 från Amerika till Rusele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Elina Viktoria Karlsdotter. Född 1888-05-26 i Rusele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Flyttade 1910-10-21 från Rusele, Lycksele (Lappland) till Canada (Margareta Lindgren).

Ester Maria Karlsdotter. Född 1891-09-25 i Rusele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Flyttade 1911-03-24 från Rusele, Lycksele (Lappland) till Canada (Margareta Lindgren).

Karl Hjalmar Karlsson. Född 1896-03-25 i Rusele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Tabell 131 (generation 5)

(Från Tabell 129, s *)

Karolina Amanda Maria Karlsdotter. Född 1859-11-13 i Rusele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Gift 1881-11-27 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Israel Königsson. (Bonde i Rusele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Född 1856-01-23 i Rusele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).) Far: König Andersson. Mor: Maria Margareta Matsdotter.

Barn:

Israel Engelbert Israelsson. Brukare i Rusele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Född 1881-12-29 i Rusele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Johan Viktor Israelsson. Född 1884-05-24 i Rusele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Flyttade 1911-03-10 från Rusele, Lycksele (Lappland) till Canada (Margareta Lindgren).

Karl Rudolf Israelsson. Född 1886-11-24 i Rusele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Familjen flyttade 1913-11-22 från Lycksele (Lappland) till Gällivare (Margareta Lindgren).

Valdemar Amandus Israelsson. Född 1889-01-07 i Rusele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Oskar Hjalmar Israelsson. Född 1891-01-11 i Rusele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Elvira Maria Israelsson. Född 1893-03-06 i Rusele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Elon Emanuel Israelsson. Född 1895-11-17 i Rusele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Ivan Edvin Israelsson. Född 1898-07-20 i Rusele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död 1901-07-31 i Rusele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Anna Armida Israelsson. Född 1900-10-01 i Rusele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Ivar Agnar Israelsson. Född 1905-07-20 i Rusele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Tabell 132 (generation 5)

(Från Tabell 129, s *)

Elof Engelbert Karlsson. Skräddare. Född 1874-04-02 i Rusele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Gift 1897-10-03 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Karolina Israelsdotter. (Född 1874-11-27 i Sandås, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).) Far: Israel Matsson. Mor: Sara Johanna Andersdotter.

Barn:

Karl Elmer Elofsson. Född 1898-08-11 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Tabell 133 (generation 4)

(Från Tabell 123, s *)

Lovisa Charlotta Eriksdotter. Född 1830-11-11 i Rusele, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1904-06-14 i Vindelgransele, Lycksele (Margareta Lindgren). Gift 1858-12-24 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Carl Johan Johansson. (Brukare i Vindelgransele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Född 1829-12-26 i Vindelgransele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).) Far: Johan Johansson. Mor: Eva Agata Eriksdotter.

Barn:

Johan Leonard Karlsson. Född 1858-08-22 i Vindelgransele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Se tabell 134, s *.

Matilda Lovisa Karlsdotter. Född 1862-06-17 i Vindelgransele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död 1876-07-18 (Margareta Lindgren). Begravd 1876-07-31 i Malå (Lappland) (Margareta Lindgren).

Karolina Teresia Karlsdotter. Född 1865-06-23 i Vindelgransele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Se tabell 135, s *.

Vilhelmina Johanna Karlsdotter. Piga i Björksele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Född 1867-06-15 i Vindelgransele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Eva Sofia Karlsdotter. Född 1869-06-01 i Vindelgransele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Se tabell 136, s *.

Karl August Karlsson. Född 1871-08-09 i Vindelgransele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död 1871-08-11 i Vindelgransele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Tabell 134 (generation 5)

(Från Tabell 133, s *)

Johan Leonard Karlsson. Född 1858-08-22 i Vindelgransele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Hade fosterson Sven Sellin, född 1894 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Gift 1888-06-23 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Sofia Johanna Johansdotter. (Född 1863-01-03 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).)

Tabell 135 (generation 5)

(Från Tabell 133, s *)

Karolina Teresia Karlsdotter. Född 1865-06-23 i Vindelgransele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Familjen flyttade 1896-04-02 från Lycksele (Lappland) till Skorped (Ångermanland) (Margareta Lindgren). Gift 1892-11-27 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Per Oskar Burvall. (Född 1869-07-30 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).)

Barn:

Sven Burvall. Född 1894-04-10 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Tabell 136 (generation 5)

(Från Tabell 133, s *)

Eva Sofia Karlsdotter. Född 1869-06-01 i Vindelgransele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Gift 1895-06-16 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Jonas Fredrik Jonsson. (Arbetare i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Född 1872-03-10 i Bjurträsk, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).) Far: Jonas Aron Jonsson. Mor: Eva Karolina Fredriksdotter.

Barn:

Inez Sofia Jonsson. Född 1895-08-12 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Flyttade 1920-08-30 från Lycksele (Lappland) till Stockholm (Margareta Lindgren).

Gerda Lovisa Jonsson. Född 1898-04-15 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Siri Armida Vilhelmina Jonsson. Född 1899-08-26 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Karl Ingvar Jonsson. Född 1901-07-20 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Birger Fredrik Jonsson. Född 1903-09-19 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Berta Augusta Jonsson. Född 1905-10-09 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Bertil Oskar Jonsson. Född 1907-08-10 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Holger Jonsson. Född 1913-09-15 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Hjalmar Jonsson. Född 1913-09-15 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Tabell 137 (generation 4)

(Från Tabell 123, s *)

Anna Sofia Eriksdotter. Född 1832-03-21 i Rusele, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1876-12-12 i Avanäs, Lycksele (Margareta Lindgren). Gift 1859-02-24 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Israel Wilhelm Nilsson. (Brukare i Avanäs, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Född troligen 1828-11-29 i Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren). Drunknade på vårisen 1890-05-08 i Avanäs, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).)

Barn:

Nils Johan Israelsson. Född 1859-06-29 i Avanäs, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död i lungsot 1905-06-20 i Avanäs, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Se tabell 138, s *.

Israel Israelsson. Född 1861-07-17 i Avanäs, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Se tabell 139, s *.

Sofia Karolina Israelsdotter. Född 1863-09-24 i Avanäs, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Se tabell 140, s *.

Maria Amanda Israelsdotter. Född 1866-04-30 i Avanäs, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Flyttade 1886-10-03 från Lycksele (Lappland) till Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Eva Josefina Israelsdotter. Född 1869-10-22 i Avanäs, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Se tabell 141, s *.

Tabell 138 (generation 5)

(Från Tabell 137, s *)

Nils Johan Israelsson. Bonde i Avanäs, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Född 1859-06-29 i Avanäs, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död i lungsot 1905-06-20 i Avanäs, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Gift 1889-06-22 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Sofia Augusta Johansdotter. (Född 1860-11-21 i Norrby, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).) Far: Johan Abrahamsson. Mor: G. M. Larsdotter.

Barn:

Sofia Gustava Nilsson. Född 1891-06-10 i Avanäs, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Johan Vilhelm Nilsson. Född 1894-01-22 i Avanäs, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Karl Konrad Nilsson. Född 1895-12-04 i Avanäs, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Israel August Nilsson. Född 1899-02-24 i Avanäs, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Tabell 139 (generation 5)

(Från Tabell 137, s *)

Israel Israelsson. Brukare i Avanäs, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Född 1861-07-17 i Avanäs, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Gift 1891-06-24 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Tekla Augusta Eriksdotter. (Född 1864-09-24 i Blåvik, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).) Far: Erik Johan Mårtensson. Mor: Eva Ulrika Johansdotter.

Barn:

Israel Hjalmar Israelsson. Född 1892-01-09 i Avanäs, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Oskar Engelbert Israelsson. Född 1893-10-20 i Avanäs, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död 1893-11-02 i Avanäs, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Oskar Emanuel Israelsson. Född 1894-10-08 i Avanäs, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Knut Halvar Israelsson. Född 1898-04-26 i Avanäs, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Lydia Evelina Israelsson. Född 1901-06-05 i Avanäs, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Henfrid Eugen Israelsson. Född 1903-11-13 i Avanäs, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Anna Alfrida Israelsson. Född 1906-08-03 i Avanäs, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Tabell 140 (generation 5)

(Från Tabell 137, s *)

Sofia Karolina Israelsdotter. Född 1863-09-24 i Avanäs, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Gift 1891-03-29 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Nils Olof Renman. (Bonde i Lyxaberg, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Född 1865-10-07 i Lyxaberg, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).) Far: Gustaf Adolf Renman. Mor: Anna Sara Johansdotter.

Barn:

Oskar Nikolaus Renman. Född 1892-01-14 i Lyxaberg, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Elina Augusta Renman. Född 1894-09-09 i Lyxaberg, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Johan Ferdinand Renman. Född 1896-05-25 i Lyxaberg, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Israel Villehard Renman. Född 1899-10-14 i Lyxaberg, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död 1899-12-23 i Lyxaberg, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Tabell 141 (generation 5)

(Från Tabell 137, s *)

Eva Josefina Israelsdotter. Född 1869-10-22 i Avanäs, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Flyttade 1900 från Lycksele (Lappland) till Vilhelmina (Lappland) (Margareta Lindgren). Utom äktenskap

Barn:

Hjalmar Emanuel. Född 1900-03-03 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Tabell 142 (generation 4)

(Från Tabell 123, s *)

Per Christian Eriksson. Bonde i Stensele (Lappland). Född 1833-07-09 i Rusele, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1911-05-10 i Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren). Flyttade 1866-02-24 från Lycksele (Lappland) till Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren). Gift 1861-02-24 i Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Catharina Sofia Persdotter. (Född 1837-04-12 i Bastuträsk, Stensele (Ossian Egerbladh).) Far: Per Erik Norman. Mor: Sofia Håkansdotter.

Barn:

Sofia Augusta Persdotter. Född 1861-08-06 i Rusele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Se tabell 143, s *.

Eva Agata Persdotter. Född 1863-04-18 i Rusele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Se tabell 144, s *.

Per August Persson Forsman. Född 1864-03-30 i Rusele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Se tabell 145, s *.

Johanna Vilhelmina Persdotter. Född 1866-11-08 i Rusele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Flyttade 1892-02-10 till Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Maria Evelina Persdotter Forsgren. Född 1869-09-08 i Bastuträsk, Stensele (Margareta Lindgren). Flyttade 1894-09-08 till Umeå landsförs (Västerbotten) (Margareta Lindgren).

Johannes Persson Forsman. Född 1872-05-03 i Bastuträsk, Stensele (Margareta Lindgren). Se tabell 146, s *.

Karolina Amanda Persdotter. Född 1876-04-12 i Bastuträsk, Stensele (Margareta Lindgren). Se tabell 147, s *.

Nanny Ottiliana Persdotter. Född 1880-01-19 i Bastuträsk, Stensele (Margareta Lindgren). Se tabell 148, s *.

Karl Oskar Persson Forsman. Född 1882-06-25 i Bastuträsk, Stensele (Margareta Lindgren). Se tabell 149, s *.

Tabell 143 (generation 5)

(Från Tabell 142, s *)

Sofia Augusta Persdotter. Född 1861-08-06 i Rusele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Utom äktenskap Gift 1883-07-08 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Mats August Matsson Hedström. (Bonde i Hedmark, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Född 1859-03-05 i Hedmark, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).) Far: Mats Matsson. Mor: Anna Kristina Abrahamsdotter.

Barn i första kullen

Hanna Augusta Hedström. Född 1883-03-24 i Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Barn i andra kullen

Karl Fritiof Matsson Hedström. Född 1884-05-12 i Hedmark, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Flyttade 1909-04-29 från Lycksele (Lappland) till Ragunda (Jämtland) (Margareta Lindgren).

Jenny Sofia Matsdotter. Född 1885-07-16 i Hedmark, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död 1885-10-30 i Hedmark, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Johan Valfrid Matsson Hedström. Född 1886-10-02 i Hedmark, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Flyttade 1910-12-03 från Lycksele (Lappland) till Sundsjö (Jämtland) (Margareta Lindgren).

Anna Alfrida Hedström. Född 1888-08-27 i Hedmark, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Elina Johanna Hedström. Född 1890-04-16 i Hedmark, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Per August Hedström. Född 1891-10-17 i Hedmark, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Flyttade från Lycksele (Lappland) till okänd ort i Norge (obefintlig) (Margareta Lindgren).

Hjalmar Emanuel Hedström. Född 1893-06-02 i Hedmark, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Flyttade från Lycksele (Lappland) till okänd ort (obefintlig)143 (Margareta Lindgren).

Israel Valdemar Hedström. Brukare i Hedmark, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Född 1895-04-05 i Hedmark, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Flyttade 1919 från Hedmark, Lycksele (Lappland) till Umgransele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Fritz Henfrid Hedström. Född 1896-04-05 i Hedmark, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Gurly Sofia Hedström. Född 1897-05-24 i Hedmark, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Gustaf Elon Hedström. Född 1898-09-10 i Hedmark, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död 1917-02-25 (Margareta Lindgren).

Alvar Helog Hedström. Född 1900-10-27 i Hedmark, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Elin Hedström. Född 1904-02-20 i Hedmark, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Tabell 144 (generation 5)

(Från Tabell 142, s *)

Eva Agata Persdotter. Född 1863-04-18 i Rusele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Utom äktenskap Gift 1881-11-28 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Jonas Albert Nilsson Dahlbäck. (Brukare i Brattbäck, Stensele (Margareta Lindgren). Född 1855-12-23 i Vormsele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Familjen först bosatt i Paulund, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Flyttade 1885-07-19 från Paulund, Lycksele (Lappland) till Brattbäck, Stensele (Margareta Lindgren). Flyttade 1896-12-01 från Brattbäck, Stensele till Rusele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).) Far: Nils Johansson. Mor: Stina Brita Mikaelsdotter.

Barn i första kullen

Eva Emalinda Dahlbäck. Född 1880-01-30 i Paulund, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död i lungsot 1904-04-26 i Rusele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Barn i andra kullen

Elof Engelbert Dahlbäck. Född 1881-08-10 i Paulund, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Flyttade 1908-09-20 till Sundsjö (Jämtland) (Margareta Lindgren).

Jonas Sigfrid Dahlbäck. Född 1883-06-18 i Paulund, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Jonas blev kvar i Stensele när familjen flyttade tillbaka till Lycksele (Margareta Lindgren).

Ester Maria Dahlbäck. Född 1884-10-15 i Paulund, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Flyttade 1907-10-28 till Norrköpings Sankt Olai (Östergötland) (Margareta Lindgren).

Hildur Augusta Dahlbäck. Född 1888-10-26 i Brattbäck, Stensele (Margareta Lindgren).

Selma Dahlbäck. Född 1890-05-27 i Brattbäck, Stensele (Margareta Lindgren). Flyttade 1913-10-17 till Ragunda (Jämtland) (Margareta Lindgren).

Gustaf Sigfrid Dahlbäck. Född 1891-09-04 i Brattbäck, Stensele (Margareta Lindgren). Flyttade 1913-11-22 till Ragunda (Jämtland) (Margareta Lindgren).

Karl Hjalmar Dahlbäck. Född 1893-02-02 i Brattbäck, Stensele (Margareta Lindgren).

Signe Johanna Dahlbäck. Född 1894-10-26 i Brattbäck, Stensele (Margareta Lindgren).

Johan Valdemar Dahlbäck. Född 1896-09-25 i Rusele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Helena Elisabet Dahlbäck. Född 1899-02-16 i Rusele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Helena Magdalena Dahlbäck. Född 1902-05-23 i Rusele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Axel Sigvard Dahlbäck. Född 1905-03-24 i Rusele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död i blodförgiftning 1911-09-08 i Rusele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Tabell 145 (generation 5)

(Från Tabell 142, s *)

Per August Persson Forsman. Brukare i Rusele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Född 1864-03-30 i Rusele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Gift 1889-01-27 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Sofia Petrolina Persdotter. (Född 1869-09-26 i Rusele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).) Far: Per Persson. Mor: Maria Charlotta Persdotter.

Barn:

Sofia Augusta Forsman. Född 1889-08-30 i Rusele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Oskar Emanuel Forsman. Född 1892-07-03 i Rusele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Ida Karolina Forsman. Född 1895-08-21 i Rusele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Viktor Engelbert Forsman. Född 1898-08-28 i Rusele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Elon Forsman. Född 1901-01-25 i Rusele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Algot Forsman. Född 1903-04-14 i Rusele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Axel Alvar Forsman. Född 1905-12-11 i Rusele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Tabell 146 (generation 5)

(Från Tabell 142, s *)

Johannes Persson Forsman. Brukare i Rusele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Född 1872-05-03 i Bastuträsk, Stensele (Margareta Lindgren). Gift 1897-10-10 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Maria Katarina Löfdahl. (Född 1861-05-28 i Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren).)

Barn:

Engla Elina Aurora Forsman. Född 1897-07-12 i Rusele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Astrid Alfrida Forsman. Född 1899-04-08 i Rusele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Ernst Edvin Forsman. Född 1901-01-22 i Rusele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Tabell 147 (generation 5)

(Från Tabell 142, s *)

Karolina Amanda Persdotter. Född 1876-04-12 i Bastuträsk, Stensele (Margareta Lindgren). Gift 1898-01-14 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Nils Johan Nilsson. (Brukare. Född 1876-08-01 i Rusele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).) Far: Nils Johan Hansson. Mor: Magdalena Katarina Israelsdotter.

Barn:

Alma Viktoria Nilsson. Född 1898-11-19 i Rusele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Ivar Nikolaus Nilsson. Född 1899-11-28 i Rusele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Maria Magdalena Nilsson. Född 1901-03-18 i Rusele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Fanny Aurora Nilsson. Född 1903-04-14 i Rusele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Johan Gottfrid Nilsson. Född 1905-05-22 i Rusele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Karl Hilmer Nilsson. Född 1905-05-22 i Rusele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Oskar Henfrid Nilsson. Född 1906-12-29 i Rusele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Henry Holmfrid Nilsson. Född 1909-04-13 i Rusele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Tabell 148 (generation 5)

(Från Tabell 142, s *)

Nanny Ottiliana Persdotter. Född 1880-01-19 i Bastuträsk, Stensele (Margareta Lindgren). Gift 1:o 1901-11-14 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Anders August Linder. (Brukare i Rusele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Född 1876-09-03 i Rusele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död i olyckshändelse 1903-09-02 i Rusele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Blev ihjälslagen av en kornhässja som skulle rivas.) Mor: Eva Karolina Eriksdotter. Piga i Rusele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Gift 2:o 1909-01-13 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Karl Oskar Degerman. (Född 1884-10-17 i Degerfors (Västerbotten) (Margareta Lindgren).)

Barn i första kullen

Elmer Linder. Född 1902-05-12 i Rusele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Elma Linder. Född 1903-03-21 i Rusele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död 1904-04-10 i Rusele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Barn i andra kullen

Thule Alexander Degerman. Född 1909-12-09 i Rusele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Tora Marie Degerman. Född 1911-03-22 i Rusele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Karl William Degerman. Född 1913-04-02 i Rusele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död i difteri 1918-09-09 i Rusele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Verner Nikolaus Degerman. Född 1915-08-03 i Rusele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Ellen Konstance Degerman. Född 1917-01-20 i Rusele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Anny Ingegärd Degerman. Född 1919-02-21 i Rusele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död 1919-05-20 i Rusele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Karl David Degerman. Född 1920-01-15 i Rusele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Tabell 149 (generation 5)

(Från Tabell 142, s *)

Karl Oskar Persson Forsman. Brukare i Rusele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Född 1882-06-25 i Bastuträsk, Stensele (Margareta Lindgren). Gift 1907-07-07 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Sara Karolina Eriksson. (Född 1885-06-24 i Blåvik, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).) Far: Erik Johan Eriksson. Mor: Maria Kristina Karlsdotter.

Barn:

Oskar Ferdinand Forsman. Född 1908-03-06 i Rusele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Axel Valdemar Forsman. Född 1909-12-21 i Rusele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Johan Elof Forsman. Född 1911-09-08 i Rusele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Signhild Selina Forsman. Född 1913-08-21 i Rusele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Elina Elvira Forsman. Född 1914-10-20 i Rusele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Karl Signar Forsman. Född 1916-06-21 i Rusele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Birger Engelbert Forsman. Född 1918-08-06 i Rusele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Tabell 150 (generation 4)

(Från Tabell 123, s *)

Eva Agata Eriksdotter. Född 1838-12-09 i Rusele, Lycksele (Margareta Lindgren). Gift med Per Olof Olofsson. (Bonde i Långvattnet, Stensele. Född 1838-09-02 i Långvattnet, Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren).) Far: Olof Johansson. Mor: Katarina Agata Johansdotter.

Barn:

Karolina Eugenia Agata Persdotter. Född 1860-11-02 i Långvattnet, Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren). Se tabell 151, s *.

Per August Persson. Född 1863-08-28 i Långvattnet, Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren). Se tabell 152, s *.

Eva Josefina Persdotter. Född 1865-11-16 i Långvattnet, Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren). Se tabell 153, s *.

Gustaf Severus Persson Söderlund. Född 1870-05-27 i Långvattnet, Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren). Se tabell 154, s *.

Tilda Amanda Augusta Persdotter. Född 1872-01-09 i Långvattnet, Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren). Se tabell 155, s *.

Maria Amalia Persdotter. Född 1876-07-25 i Långvattnet, Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död 1884-07-16 i Långvattnet, Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Karl Olof Persson. Född 1878-11-11 i Långvattnet, Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren). Se tabell 156, s *.

Maria Viktoria Persdotter. Född 1885-02-16 i Långvattnet, Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Tabell 151 (generation 5)

(Från Tabell 150, s *)

Karolina Eugenia Agata Persdotter. Född 1860-11-02 i Långvattnet, Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren). Gift 1:o 1882-02-06 (Margareta Lindgren) med Johan August Holmlund. (Brukare i Luspholmen, Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren). Född 1861-05-01 i Luspholmen, Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död genom olyckshändelse (ihjälklämd under en skrinda) 1891-04-30 i Luspholmen, Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren).) Far: Nils Johan Isaksson. Mor: Eva Agata Persdotter. Gift 2:o 1894-02-11 i Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Jonas August Karlsson. (Född 1863-04-14 i Näsvattnet, Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren).) Far: Karl J. Fredriksson. Mor: C. M. Andersdotter.

Barn i första kullen

Jenny Eugenia Holmlund. Född 1887-01-12 i Luspholmen, Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död 1888-04-22 i Luspholmen, Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Valborg Nikolina Holmlund. Född 1889-09-21 i Luspholmen, Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Jenny Amalia Holmlund. Född 1891-12-19 i Luspholmen, Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Barn i andra kullen

Per Rikard Karlsson. Född 1896-06-06 i Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Hildur Karolina Karlsson. Född 1896-09-14 i Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren). Antingen hennes eller hennes äldre brors födelsdatum är felaktigt. Död 1913-08-20 (Margareta Lindgren).

Johan Ludvig Karlsson. Född 1898-10-02 i Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Gustaf Axel Karlsson. Född 1901-03-15 i Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Eva Katarina Karlsson. Född 1903-08-05 i Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Karl August Karlsson. Född 1905-09-03 i Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Tabell 152 (generation 5)

(Från Tabell 150, s *)

Per August Persson. Född 1863-08-28 i Långvattnet, Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren). Gift 1889-02-03 i Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Hilda Kristina Persdotter. (Född 1867-11-30 i Gubbträsk, Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren).) Far: Per Olof Fredriksson. Mor: Stina Agata Andersdotter.

Barn:

Per Fritiof Persson. Född 1890-02-21 i Långvattnet, Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Johan August Persson. Född 1892-09-14 i Långvattnet, Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Jenny Josefina Persson. Född 1895-02-09 i Långvattnet, Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Frida Agata Persson. Född 1899-10-08 i Långvattnet, Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Gustaf Verner Persson. Född 1902-08-10 i Långvattnet, Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Signe Kristina Persson. Född 1904-11-01 i Långvattnet, Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Karl Ludvig Persson. Född 1907-05-30 i Långvattnet, Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Hilda Karolina Persson. Född 1908-11-01 i Långvattnet, Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren). Dövstum (Margareta Lindgren).

Tabell 153 (generation 5)

(Från Tabell 150, s *)

Eva Josefina Persdotter. Född 1865-11-16 i Långvattnet, Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren). Gift 1894-02-04 i Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Jonas August Jakobsson. (Brukare i Kyrkberg, Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren). Född 1865-03-16 i Kyrkberg, Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren).) Far: Jakob Jonsson. Mor: Katarina Agata Eriksdotter.

Barn:

Agda Maria Jonsson. Född 1895-04-07 i Kyrkberg, Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Jakob August Jonsson. Född 1898-02-19 i Kyrkberg, Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Johan Viktor Jonsson. Född 1899-03-21 i Kyrkberg, Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Isak Hjalmar Jonsson. Född 1902-10-28 i Kyrkberg, Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Elin Josefina Jonsson. Född 1905-05-25 i Kyrkberg, Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Gustaf Elon Jonsson. Född 1907-03-20 i Kyrkberg, Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Valborg Eugenia Jonsson. Född 1912-02-09 i Kyrkberg, Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död 1912-02-11 i Kyrkberg, Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Tabell 154 (generation 5)

(Från Tabell 150, s *)

Gustaf Severus Persson Söderlund. Brukare i Harrviken, Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren). Född 1870-05-27 i Långvattnet, Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren). Gift 1895-04-13 i Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Emilia Maria Jonsdotter. (Född 1871-08-04 i Harrviken, Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren).) Far: Jonas Adolf Jonsson. Mor: Maria Brita Kristoffersdotter.

Barn:

Hildur Karolina Söderlund. Född 1895-10-07 i Harrviken, Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Axelina Elisabet Söderlund. Född 1897-11-22 i Harrviken, Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Elin Augusta Söderlund. Född 1900-02-23 i Harrviken, Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Fritz Ragnar Söderlund. Född 1902-05-05 i Harrviken, Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Frideborg Maria Söderlund. Född 1905-01-13 i Harrviken, Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Signe Josefina Söderlund. Född 1907-07-26 i Harrviken, Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Astrid Johanna Söderlund. Född 1910-03-06 i Harrviken, Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Alfrida Severina Söderlund. Född 1914-01-29 i Harrviken, Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Dagmar Agata Söderlund. Född 1918 i Harrviken, Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Tabell 155 (generation 5)

(Från Tabell 150, s *)

Tilda Amanda Augusta Persdotter. Född 1872-01-09 i Långvattnet, Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren). Gift 1898 i Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Bror Gustaf Alfons Danielsson. (Brukare i Vallnäs, Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren). Född 1872-12-31 i Svannäs, Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren). Bror flyttade med sin familj mellan 1910-1920, men denna uppgift har ej gått att få bekräftad (Margareta Lindgren).) Far: Daniel Danielsson. Mor: Elisabet Sofia Gustafsdotter.

Barn:

Gustaf Henning Danielsson. Född 1900-11-10 i Vallnäs, Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död 1901 (Margareta Lindgren).

Johan Gottfrid Danielsson. Född 1902-02-23 i Vallnäs, Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Gerda Elisabet Danielsson. Född 1903-04-22 i Vallnäs, Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Hulda Teresia Danielsson. Född 1904-08-04 i Vallnäs, Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Berta Karolina Danielsson. Född 1906-06-26 i Vallnäs, Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Eva Agata Danielsson. Född 1908-04-04 i Vallnäs, Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Karl Gustaf Danielsson. Född 1909-06-27 i Vallnäs, Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Jenny Augusta Danielsson. Född 1912-02-19 i Vallnäs, Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Tilda Eleonora Danielsson. Född 1914-05-25 i Vallnäs, Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Tabell 156 (generation 5)

(Från Tabell 150, s *)

Karl Olof Persson. Brukare i Långvattnet, Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren). Född 1878-11-11 i Långvattnet, Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren). Gift 1909-02-14 i Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Hedda Evelina Karlsdotter. (Född 1886-05-29 i Långvattnet, Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren).) Far: Karl Johan Johansson. Mor: Sofia Johanna Stenvall.

Barn:

Gustaf Fritiof Persson. Född 1910-10-15 i Långvattnet, Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Betty Sofia Persson. Född 1912-06-01 i Långvattnet, Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Karl Sigurd Persson. Född 1914-05-26 i Långvattnet, Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Anders Signar Persson. Född 1916-10-07 i Långvattnet, Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Tea Evelina Persson. Född 1919-06-13 i Långvattnet, Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Tabell 157 (generation 4)

(Från Tabell 123, s *)

Jonas Eriksson Grahn. Bonde i Paulund, Lycksele. Född 1840-05-26 i Rusele, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1899-11-09 i Paulund, Lycksele (Margareta Lindgren). Gift 1881-10-30 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Sara Margareta Johansdotter. (Född 1842-05-24 i Sjönäs, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Änka vid giftermål med Jonas Ersson. Från Sjönäs, Lycksele. Hade fem barn med sig i äktenskapet, när hon gifte sig med Jonas Ersson Grahn (Margareta Lindgren).) Far: Johan Jonsson. Dräng. Mor: Lovisa Kristina. Piga.

Barn:

Karolina Amanda Jonsdotter Grahn. Född 1884-02-11 i Sjönäs, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Se tabell 158, s *.

Tabell 158 (generation 5)

(Från Tabell 157, s *)

Karolina Amanda Jonsdotter Grahn. Född 1884-02-11 i Sjönäs, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Gift 1902-02-25 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Karl Vilhelm Johansson. (Hemmansägare i Norrby, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Född 1878-09-03 i Norrby, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).) Far: Johan Johansson. Mor: Matilda Karolina Johansdotter.

Barn:

Helge Ferdinand Johansson. Född 1902-05-12 i Norrby, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Halvar Fabian Johansson. Född 1904-01-29 i Norrby, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Tyra Alida Johansson. Född 1906-01-12 i Norrby, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Edit Elvira Johansson. Född 1907-07-14 i Norrby, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Dagmar Alice Johansson. Född 1911-02-07 i Norrby, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Iris Ingegärd Johansson. Född 1913-06-27 i Norrby, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Lennart Ingemar Johansson. Född 1915-01-29 i Norrby, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Älvy Viola Johansson. Född 1917-11-29 i Norrby, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Gerdy Ragnhild Johansson. Född 1919-09-18 i Norrby, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Tabell 159 (generation 4)

(Från Tabell 123, s *)

Vilhelmina Amanda Eriksdotter. Född 1847-10-22 i Rusele, Lycksele (Margareta Lindgren). Gift med Johan Carlsson. (Bonde i Vindelgransele, Lycksele. Född 1849 (Ossian Egerbladh).)

Tabell 160 (generation 3)

(Från Tabell 41, s *)

Lovisa Ulrika Alenius. Född 1805-07-25 i Gäddträsk, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1882-07-12 i Hedlunda, Lycksele (Margareta Lindgren). Gift 1837-07-27 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Anders Gustaf Beckelin. (Brukare i Hedlunda, Lycksele. Född 1805-10-05 i Stockholm (Margareta Lindgren). Död 1892-07-12 i Hedlunda, Lycksele (Margareta Lindgren). I övrigt kan berättas att Anders köpte 3/8 mantal av Hedlunda nr 1 av änkan Mina Lindahl, när han kom till byn 1837, närmast från Umeå. De yngre medlemmarna av familjen lämnade efterhand byn och hemmanet förvärvades av Anders Ersson, där den gamle Beckelin för resten av sitt liv blev förgångsman. (Margareta Lindgren)) Far: Anders Beckelin. Instrument- och urmakarfabrikör i Stockholm (Margareta Lindgren). Mor: Anna Christina Alenius. Född 1775-06-28 i Degerfors (Elisabeth Sundh). Död 1851-07-23 i Hedlunda, Lycksele (Margareta Lindgren).

Barn:

Gustaf Bernhard Beckelin. Född 1842-11-27 i Hedlunda, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Se tabell 161, s *.

Maria Evelina Beckelin. Född 1844-12-09 i Hedlunda, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Se tabell 164, s *.

Anders Beckelin. Handlare i Hedlunda, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Född 1846-12-03 i Hedlunda, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död i okänd sjukdom 1872-06-26 i Hedlunda, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Lovisa Carolina Beckelin. Född 1848-08-22 i Hedlunda, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död 1917-12-24 i Nydala, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Se tabell 165, s *.

Engla Fredrika Beckelin. Född 1851-01-21 i Hedlunda, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Se tabell 167, s *.

Tabell 161 (generation 4)

(Från Tabell 160, s *)

Gustaf Bernhard Beckelin. Arbetare i Hedlunda, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Bonde i Hedlunda. Född 1842-11-27 i Hedlunda, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Gift 1874-03-22 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Anna Gustava Holmgren. (Född 1842-11-17 i Mårdsele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Änka vid giftermål med Beckelin. Död i inklämt navelbråck 1895-07-17 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).)

Barn:

Ernst Anders Beckelin. Född 1875-07-.. i Hedlunda, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Se tabell 162, s *.

Frida Karolina Beckelin. Född 1876-06-13 i Hedlunda, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Se tabell 163, s *.

Gustaf Valfrid Beckelin. Född 1876-06-13 i Hedlunda, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död 1877-04-24 i Hedlunda, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Tabell 162 (generation 5)

(Från Tabell 161, s *)

Ernst Anders Beckelin. Född 1875-07-.. i Hedlunda, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Ernst och Amanda fick inga barn tillsammans (Margareta Lindgren). Gift 1901-10-01 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Amanda Karolina Fjellström. (Född oäkta 1879-05-23 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död 1918-12-06 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).) Mor: Karolina Johansdotter. Född 1844 i Lycksele (Lappland) (Folkräkningen 1890).

Tabell 163 (generation 5)

(Från Tabell 161, s *)

Frida Karolina Beckelin. Född 1876-06-13 i Hedlunda, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Gift 1901-04-14 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Nils Kalixtus Lindgren. (Skräddare. Född 1872-02-05 i Fredrika (Lappland) (Margareta Lindgren).)

Barn:

Karl Gustaf Petrus Lindgren. Född 1902-06-29 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Nils Olof August Lindgren. Född 1904-05-31 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Ture Daniel Kalixtus Lindgren. Född 1906-11-17 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Hellfrid Anna Maria Lindgren. Född 1909-10-06 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Tabell 164 (generation 4)

(Från Tabell 160, s *)

Maria Evelina Beckelin. Född 1844-12-09 i Hedlunda, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Familjen flyttade 1879-12-11 från Lycksele (Lappland) till Umeå (Margareta Lindgren). Gift 1877-02-11 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Olof Edvard Bäcklund. (Bokhållare (Margareta Lindgren). Född 1844-07-29 i Umeå landsförs (Västerbotten) (Margareta Lindgren).)

Barn:

Anna Helena Bäcklund. Född 1877-04-10 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död 1877-06-03 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Anna Eodina Bäcklund. Född 1878-05-14 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Tabell 165 (generation 4)

(Från Tabell 160, s *)

Lovisa Carolina Beckelin. Född 1848-08-22 i Hedlunda, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död 1917-12-24 i Nydala, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Utom äktenskap Gift 1877-10-16 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Johan Adolfsson Schöner. (Handlare i Nydala, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Född 1843-05-23 (Margareta Lindgren). Död 1914-04-14 i Nydala, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).) Far: Adolf Fredrik Israelsson. Bonde i Bastunäs, Lycksele. Född 1810 (Ossian Egerbladh). Död 1898 (Ossian Egerbladh). Mor: Anna Christina Natanaelsdotter. Född 1817 (Ossian Egerbladh).

Barn i första kullen

Valborg. Född 1873-05-16 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Flyttade 1893-09-14 från Lycksele (Lappland) till Umeå stadsförs (Västerbotten) (Margareta Lindgren).

Barn i andra kullen

Johannes Lukas Schöner. Född 1878-10-18 i Nydala, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Flyttade 1902-11-22 från Lycksele (Lappland) till Karlsborgs garnisonsförs (Västergötland) (Margareta Lindgren). Karlsborgs missionsförsamling, enligt Margareta Lindgren.

Anna Lovisa Schöner. Född 1881-02-04 i Nydala, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Se tabell 166, s *.

Gustaf Adolf Schöner. Född 1882-07-23 i Nydala, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Flyttade 1906-05-28 från Lycksele (Lappland) till Överluleå (Norrbotten) (Margareta Lindgren).

Tabell 166 (generation 5)

(Från Tabell 165, s *)

Anna Lovisa Schöner. Född 1881-02-04 i Nydala, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Utvandrade med familjen 1911-06-21 från Lycksele (Lappland) till Canada, Nordamerika (Margareta Lindgren). Gift 1905-12-10 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Johan Axel Israelsson. (Född 1876-12-14 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Utvandrade 1910-06-27 från Lycksele (Lappland) till Canada, Nordamerika (Margareta Lindgren).) Far: Israel Nilsson. Arbetare i Helsingfors, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Senare arbetare i Kyrkbyn, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Född 1852-10-19 i Helsingfors, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Mor: Anna Sofia Mårtensdotter. Född 1850-08-08 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Barn:

Elma Lovisa Israelsson. Född 1906-05-02 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Gustaf Almar Israelsson. Född 1908-01-08 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Gunborg Sofie Israelsson. Född 1909-06-29 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Tabell 167 (generation 4)

(Från Tabell 160, s *)

Engla Fredrika Beckelin. Född 1851-01-21 i Hedlunda, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Flyttade efter giftermålet 1877-02-21 från Lycksele (Lappland) till Umeå (Margareta Lindgren). Gift med Karl August Ådén. (i Umeå.)

Tabell 168 (generation 3)

(Från Tabell 41, s *)

Abraham Vilhelm Andersson. Bonde i Åttonträsk, Lycksele. Född 1807-04-06 i Gransele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Drunknade 1831-07-17 i Åttonträsk, Lycksele (Margareta Lindgren). Gift 1828-04-06 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Eva Katarina Larsdotter. (Född 1808 i Åttonträsk, Lycksele (Lappland) (Ossian Egerbladh, Margareta Lindgren). Inflyttad 1835 till Åsele (Ossian Egerbladh).)

Tabell 169 (generation 3)

(Från Tabell 41, s *)

Sara Sofia Alenius. Född 1809-04-05 i Gäddträsk, Lycksele (Margareta Lindgren). Inflyttad till Norge (Ossian Egerbladh). Sara flyttade till Norge, kom åter till Jämtland och Alsen, där hon gifte sig. Äktenskapet förblev barnlöst. (Margareta Lindgren) Gift (Margareta Lindgren) med Per Jonsson. (Torpare i Berge, Alsen (Margareta Lindgren). Född 1809-02-10 (Margareta Lindgren).)

Tabell 170 (generation 3)

(Från Tabell 41, s *)

Brita Margareta Alenius. Född 1811-04-13 i Gäddträsk, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1897-11-02 i Helsingfors, Lycksele (Margareta Lindgren). Gift 1:o 1832-01-15 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Per Persson. (Bonde i Helsingfors, Lycksele (Lappland). Född tvilling 1788-10-01 i Sandsele, Sorsele (Ossian Egerbladh). Död i lungsot 1846-10-09 i Helsingfors, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).) Far: Per Tomasson. Bonde i Sandsele, Sorsele. Född 1730-06-22 i Norsjö 1, Skellefteå lfs (Thea Hälleberg (2002)). Levde senare i Malåträsk 1. Död 1793-01-26 i Sandsele, Sorsele (Thea Hälleberg (2002)). Mor: Maria Eriksdotter. Född 1752-11-02 i Stensund, Sorsele (Thea Hälleberg (2002)). Död av håll och styng 1803-03-.. i Sandsele, Sorsele (Ossian Egerbladh, Sorsele1671-1821, sid 44). Gift 2:o 1847-12-24 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Nils Peter Larsson. (Bonde i Helsingfors, Lycksele (Lappland). Född 1816-05-21 i Degerfors (Västerbotten) (Margareta Lindgren). Död 1879-07-19 i Helsingfors, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).)

Barn i första kullen

Maria Margareta Persdotter. Född 1832-08-24 i Helsingfors, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död 1913-01-19 i Hedlunda, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Se tabell 171, s *.

Fredrika Carolina Persdotter. Piga i Rusele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Född 1835-04-11 i Helsingfors, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död i difteri 1868-04-06 i Rusele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Lovisa Petronella Persdotter. Född 1837-12-08 i Helsingfors, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död 1917-10-24 i Kulla, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Se tabell 172, s *.

Sofia Johanna Persdotter. Född 1841-07-28 i Helsingfors, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död 1918-10-22 i Knaften, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Se tabell 176, s *.

Evelina Persdotter. Född 1843-06-11 i Helsingfors, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Till Själevad.

Per Gustaf Persson Ångström. Född 1846-02-20 i Helsingfors, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Se tabell 180, s *.

Barn i andra kullen

Nils Bernahard Nilsson. Född 1848-07-13 i Helsingfors, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Se tabell 183, s *.

Anders Olof Nilsson. Född 1850-07-11 i Helsingfors, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död av åderförkalkning och hjärtfel 1916-12-26 i Helsingfors, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Se tabell 187, s *.

Israel Nilsson. Född 1852-10-19 i Helsingfors, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Se tabell 192, s *.

Vendela Nilsdotter. Född 1855-12-09 i Helsingfors, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död 1855-12-22 i Helsingfors, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Tabell 171 (generation 4)

(Från Tabell 170, s *)

Maria Margareta Persdotter. Född 1832-08-24 i Helsingfors, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död 1913-01-19 i Hedlunda, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Gift 1871-10-15 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Erik Wilhelm Ågren. (Brukare i Hedlunda, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Född 1841-05-02 i Lyxaberg, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död 1905-06-16 i Hedlunda, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).) Mor: Brita Kajsa Matsdotter.

Barn:

Vilhelm Ågren. Ungkarl (Margareta Lindgren). Född 1872-07-07 i Hedlunda, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Tabell 172 (generation 4)

(Från Tabell 170, s *)

Lovisa Petronella Persdotter. Född 1837-12-08 i Helsingfors, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död 1917-10-24 i Kulla, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Gift 1860-12-26 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Frans Olof August Matsson. (Torpare i Mjödtjärnliden, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Född 1838-09-27 i Knaften, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död 1907-07-20 i Kulla, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).) Far: Mats Olofsson. Mor: Maja Brita Andersdotter.

Barn:

Lovisa Karolina Fransdotter. Född 1861-11-03 i Mjödtjärnliden, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död 1861-11-05 i Mjödtjärnliden, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Johan August Fransson. Född 1862-11-08 i Mjödtjärnliden, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Se tabell 173, s *.

Gustaf Leonard Fransson. Född 1866-05-30 i Mjödtjärnliden, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Se tabell 174, s *.

Frans Hugo Fransson. Född 1879-10-13 i Mjödtjärnliden, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Se tabell 175, s *.

Tabell 173 (generation 5)

(Från Tabell 172, s *)

Johan August Fransson. Brukare i Knaften, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Född 1862-11-08 i Mjödtjärnliden, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Gift 1883-11-30 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Fredrika Nilsdotter. (Änka. Född 1859-06-19 i Knaften, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).) Far: Nils Danielsson. i Knaften, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Född i Bjurholm (Ångermanland) (Margareta Lindgren). Mor: Anna Maria Svensdotter. Född i Bjurholm (Ångermanland) (Margareta Lindgren).

Barn:

Nils August Johansson. Född 1884-12-17 i Knaften, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Dömd för stöld (Margareta Lindgren). Flyttade 1909-12-04 från Lycksele (Lappland) till Lit (Jämtland) (Margareta Lindgren).

Gustaf Wilhelm Johansson Vestergren. Född 1886-11-23 i Knaften, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Utvandrade 1911-04-01 från Lycksele (Lappland) till Canada (Margareta Lindgren). Flyttade 1925-06-04 från Canada till Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Maria Lovisa Augusta Johansson. Född 1890-06-29 i Knaften, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Flyttade 1913-04-21 från Lycksele (Lappland) till Degerfors (Västerbotten) (Margareta Lindgren).

Hildur Sofia Eugenia Johansson. Född 1894 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Alma Elisabet Johansson. Född 1897-12-27 i Knaften, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Oskar Gottfrid Johansson. Född 1899-07-13 i Knaften, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Karl Rudolf Johansson. Född 1904-07-27 i Knaften, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död 1906-03-12 i Knaften, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Anders Erling Johansson. Född 1905-11-30 i Knaften, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död 1912-07-05 i Knaften, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Tabell 174 (generation 5)

(Från Tabell 172, s *)

Gustaf Leonard Fransson. Brukare i Mjödtjärnliden, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Född 1866-05-30 i Mjödtjärnliden, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Gift 1890-02-23 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Sofia Karolina Edström. (Född 1860-06-01 i Holmlund, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).) Far: J Edström. Mor: S A Eriksdotter.

Barn:

Alfrida Augusta Gustafsson. Född 1891-03-01 i Mjödtjärnliden, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Alfred Leonard Gustafsson. Född 1892-05-01 i Mjödtjärnliden, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död i lungsot 1911-03-10 (Margareta Lindgren).

Arvid Alexius Gustafsson. Född 1894-10-12 i Mjödtjärnliden, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Agnes Sofia Gustafsson. Född 1897-01-08 i Mjödtjärnliden, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Sigrid Adelina Gustafsson. Född 1898-08-01 i Mjödtjärnliden, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Gustaf Sören Gustafsson. Född 1901-04-10 i Mjödtjärnliden, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Bror August Gustafsson. Född 1903-10-08 i Mjödtjärnliden, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Tabell 175 (generation 5)

(Från Tabell 172, s *)

Frans Hugo Fransson. Brukare i Kulla, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Född 1879-10-13 i Mjödtjärnliden, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Gift 1908-10-04 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Alma Maria Granberg. (Född 1889-01-19 i Junkaravan, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).) Far: Erik Olof Granberg. Mor: Matilda Ulrika Matsdotter (eller Nilsdotter).

Barn:

Frans Einar Fransson. Född 1909-07-08 i Kulla, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Herta Selma Maria Fransson. Född 1910-10-29 i Kulla, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Märta Helena Fransson. Född 1913-08-17 i Kulla, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Johan Harald Fransson. Född 1916-10-31 i Kulla, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Erik Valdemar Fransson. Född 1916-10-31 i Kulla, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Alvar Alexander Fransson. Född 1919-12-12 i Kulla, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Tabell 176 (generation 4)

(Från Tabell 170, s *)

Sofia Johanna Persdotter. Född 1841-07-28 i Helsingfors, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död 1918-10-22 i Knaften, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Till Örnsköldsvik. Gift 1876-04-17 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Jakob Nilsson. (Brukare i Knaften, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Född 1847-11-21 i Bjurholm (Ångermanland) (Margareta Lindgren).) Far: Nils Danielsson. i Knaften, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Född i Bjurholm (Ångermanland) (Margareta Lindgren). Mor: Anna Maria Svensdotter. Född i Bjurholm (Ångermanland) (Margareta Lindgren).

Barn:

Nils August Jakobsson. Född 1877-09-24 i Knaften, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Se tabell 177, s *.

Hilma Sofia Jakobsdotter. Född 1880-01-20 i Knaften, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Se tabell 178, s *.

Johan Jakob Jakobsson. Född 1883-06-18 i Knaften, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Se tabell 179, s *.

Anna Maria Jakobsdotter. Född 1885-12-28 i Knaften, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Tabell 177 (generation 5)

(Från Tabell 176, s *)

Nils August Jakobsson. Brukare i Knaften, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Född 1877-09-24 i Knaften, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Gift 1902-06-23 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Ester Sofia Gustafsson. (Född 1872-02-23 i Vänjaurbäck, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).) Far: Gustaf Johansson. Mor: Lisa Kristina Östensdotter.

Barn:

Johan Nikolaus Nilsson. Född 1902-12-25 i Knaften, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död 1903-01-28 i Knaften, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Arvid Herbert Nilsson. Född 1904-08-06 i Knaften, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Johan Helmer Nilsson. Född 1908-08-08 i Knaften, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Berta Hildegard Sofia Nilsson. Född 1912-02-03 i Knaften, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Tabell 178 (generation 5)

(Från Tabell 176, s *)

Hilma Sofia Jakobsdotter. Född 1880-01-20 i Knaften, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Gift 1907-12-29 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Anders Fritiof Jakobsson. (Hemmansägare i Knaften, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Född 1871-11-20 i Knaften, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).) Far: Jakob Andersson. Mor: Maria Brita Dorotea Nilsdotter.

Barn:

Gunborg Alfrida Jakobsson. Född 1908-09-26 i Knaften, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Johan Bertil Jakobsson. Född 1910-08-09 i Knaften, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Tabell 179 (generation 5)

(Från Tabell 176, s *)

Johan Jakob Jakobsson. Brukare i Knaften, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Född 1883-06-18 i Knaften, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Gift 1913-10-26 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Ester Johanna Norberg. (Född 1883-12-26 i Knaften, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).) Far: Nils Viktor Norberg. i Knaften, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Född i Fredrika (Lappland) (Margareta Lindgren). Mor: Augusta Elisabet Gustafsdotter. Född i Fredrika (Lappland) (Margareta Lindgren).

Barn:

Gunhild Margareta Jakobsson. Född 1914-06-04 i Knaften, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Tore William Jakobsson. Född 1916-04-30 i Knaften, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död 1919-10-09 i Knaften, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Johan Alvar Jakobsson. Född 1918-08-25 i Knaften, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Tabell 180 (generation 4)

(Från Tabell 170, s *)

Per Gustaf Persson Ångström. Bonde i Helsingfors, Lycksele (Lappland). Född 1846-02-20 i Helsingfors, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Gift 1875-06-24 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Amalia Eufrosyna Nilsdotter. (Född 1854-01-03 i Vägsele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).) Far: Nils Petter Johansson. Bonde i Vägsele, Lycksele. Född 1815 (Ossian Egerbladh). Mor: Sara Sophia Matsdotter. Född 1824 (Ossian Egerbladh).

Barn:

Per Algot Ångström. Född 1876-07-16 i Helsingfors, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Flyttade 1902 från Helsingfors, Lycksele (Lappland) till Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Ogift? (Margareta Lindgren).

Gustaf Nikanor Ångström. Född 1877-06-28 i Helsingfors, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Amalia Evelina Ångström. Född 1879-02-20 i Helsingfors, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Anders Hugo Ångström. Född 1880-06-09 i Helsingfors, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Se tabell 181, s *.

Agnes Efrosynia Ångström. Född 1883-03-06 i Helsingfors, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Flyttade 1917-11-30 från Lycksele (Lappland) till Umeå (Margareta Lindgren). Dövstum (Margareta Lindgren).

Oskar Nikolaus Ångström. Född 1885-11-24 i Helsingfors, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Flyttade 1909-12-19 från Lycksele (Lappland) till Älvsby (Norrbotten) (Margareta Lindgren). Flyttade 1910-10-16 från Älvsby (Norrbotten) till Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Selma Alexandra Ångström. Född 1887-03-07 i Helsingfors, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Flyttade 1912-10-21 från Lycksele (Lappland) till Umeå (Margareta Lindgren).

August Teodor Ångström. Född 1890-08-13 i Helsingfors, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Se tabell 182, s *.

Tabell 181 (generation 5)

(Från Tabell 180, s *)

Anders Hugo Ångström. Bonde i Helsingfors, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Född 1880-06-09 i Helsingfors, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Gift 1916-10-15 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Anna Elisabet Johansson. (Född 1894-05-22 i Berglunda, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).) Far: Olof Edvard Johansson. Mor: Lilly Aqvilina Jonsdotter.

Barn:

Herbert Folke Ångström. Född 1919-01-25 i Helsingfors, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Gurli Elisabet Ångström. Född (Margareta Lindgren).

Tabell 182 (generation 5)

(Från Tabell 180, s *)

August Teodor Ångström. Född 1890-08-13 i Helsingfors, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Enligt vigselboken var August bosatt i Gellivare. (Margareta Lindgren). Gift 1913-07-05 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Olivia Johansson. (Arbeterska i Överbo, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Född 1891-04-26 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).)

Barn:

Haldo Napoleon Ångström. Född 1913-09-22 i Helsingfors, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Gunborg Helmine Ångström. Född 1916-03-14 i Helsingfors, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Tabell 183 (generation 4)

(Från Tabell 170, s *)

Nils Bernahard Nilsson. Brukare i Storbacken, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Född 1848-07-13 i Helsingfors, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Gift 1874-10-25 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Katarina Vilhelmina Sundberg. (Född 1851-06-04 i Storbacken, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).) Far: Per Zakrisson Sundberg.

Barn:

Vilhelmina Nikolina Nilsdotter. Född 1873-10-12 i Storbacken, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Se tabell 184, s *.

Johan Bernhard Nilsson. Ungkarl (Margareta Lindgren). Född 1876-06-28 i Storbacken, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Henny Lovisa Nilsdotter. Född 1878-10-20 i Storbacken, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Henny blev psykiskt sjuk 1915 och omyndigförklarad 1916-03-08 (Margareta Lindgren).

Nanny Karolina Nilsdotter. Född 1881-07-13 i Storbacken, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Se tabell 185, s *.

Fanny Sofia Nilsdotter. Född 1884-01-30 i Storbacken, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Se tabell 186, s *.

Nils Hugo Nilsson. Född 1887-02-26 i Storbacken, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Erik Otto Nilsson. Född 1894-04-19 i Storbacken, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Tabell 184 (generation 5)

(Från Tabell 183, s *)

Vilhelmina Nikolina Nilsdotter. Född 1873-10-12 i Storbacken, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Familjern flyttade 1901-01-18 från Lycksele (Lappland) till Gällivare (Margareta Lindgren). Gift 1898-11-27 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Nils Adrian Ossian Jakobsson. (Född 1872-06-10 i Rusksele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).) Far: Jakob Adolf Jakobsson. Mor: Kristina Elisabet Eriksdotter.

Tabell 185 (generation 5)

(Från Tabell 183, s *)

Nanny Karolina Nilsdotter. Född 1881-07-13 i Storbacken, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Hade fosterdotter Magda Elisa, född 1913-07-22 (Margareta Lindgren). Gift 1910-08-28 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Per Algot Karlsson. (Född 1886-12-08 (Margareta Lindgren).)

Tabell 186 (generation 5)

(Från Tabell 183, s *)

Fanny Sofia Nilsdotter. Född 1884-01-30 i Storbacken, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Gift 1908-01-12 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Oskar Alexander Broman. (Arbetare i Ytterbo, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Född 1881-12-26 (Margareta Lindgren).)

Tabell 187 (generation 4)

(Från Tabell 170, s *)

Anders Olof Nilsson. Bonde i Helsingfors, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Född 1850-07-11 i Helsingfors, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död av åderförkalkning och hjärtfel 1916-12-26 i Helsingfors, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Gift 1873-10-26 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Eva Magdalena Eriksdotter. (Född 1848-03-23 i Tuggensele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död i hjärnblödning 1907-09-03 i Helsingfors, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).) Far: Erik Persson. Mor: Katarina Margareta Samuelsdotter.

Barn:

Andresina Augusta Andersdotter. Född 1875-02-11 i Helsingfors, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Se tabell 188, s *.

Engla Gavelina Andersdotter. Född 1877-12-21 i Helsingfors, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Se tabell 189, s *.

Lydia Johanna Andersdotter. Född 1880-09-09 i Helsingfors, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död i reumatisk feber 1911-10-11 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Se tabell 190, s *.

Annie Charlotta Andersdotter. Född 1889-04-19 i Helsingfors, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Se tabell 191, s *.

Tabell 188 (generation 5)

(Från Tabell 187, s *)

Andresina Augusta Andersdotter. Född 1875-02-11 i Helsingfors, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Gift 1900-10-25 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Erik Johannes Granberg. (Bonde i Helsingfors, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Född 1878-10-11 i Junkaravan, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).) Far: Erik Olof Granberg. Mor: Matilda Ulrika Matsdotter (eller Nilsdotter).

Barn:

Jenny Augusta Granberg. Född 1901-07-07 i Helsingfors, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Erik Viktor Granberg. Född 1903-12-04 i Helsingfors, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Johan Axel Granberg. Född 1906-02-18 i Helsingfors, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Elma Maria Granberg. Född 1908-03-20 i Helsingfors, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Svea Helena Granberg. Född 1910-02-14 i Helsingfors, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Göta Linnea Granberg. Född 1912-03-06 i Helsingfors, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

David Alexander Granberg. Född 1914-08-03 i Helsingfors, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Tabell 189 (generation 5)

(Från Tabell 187, s *)

Engla Gavelina Andersdotter. Född 1877-12-21 i Helsingfors, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Gift 1904-07-03 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Anders Elof Andersson. (Bonde. Född 1877-05-12 i Pausele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).) Far: Anders Olof Andersson. Mor: Eva Charlotta Israelsdotter.

Barn:

Karl Viktor Andersson. Född 1905-03-26 i Pausele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Nils Elon Andersson. Född 1907-02-08 i Pausele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Hildur Andersson. Född 1908-10-07 i Pausele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Aurora Andersson. Född 1911-11-18 i Pausele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Anders Verner Andersson. Född 1914-03-25 i Pausele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Gustaf Allan Andersson. Född 1919-05-20 i Pausele, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Tabell 190 (generation 5)

(Från Tabell 187, s *)

Lydia Johanna Andersdotter. Född 1880-09-09 i Helsingfors, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död i reumatisk feber 1911-10-11 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Gift 1902-01-05 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Nils Oskar Samuelsson. (Född 1878-11-16 i Knaften, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).)

Tabell 191 (generation 5)

(Från Tabell 187, s *)

Annie Charlotta Andersdotter. Född 1889-04-19 i Helsingfors, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Gift 1910-09-30 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Anders Rudolf Jakobsson. (Född 1872-08-28 i Knaften, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Flyttade med familjen 1913-11-17 från Lycksele (Lappland) till Vilhelmina (Lappland) (Margareta Lindgren).) Far: Jakob Larsson. Mor: Brita Karolina Hansdotter.

Barn:

Anders Jakobsson. Född 1911-07-27 i Knaften, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död 1912-08-03 i Knaften, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Tabell 192 (generation 4)

(Från Tabell 170, s *)

Israel Nilsson. Arbetare i Helsingfors, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Senare arbetare i Kyrkbyn, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Född 1852-10-19 i Helsingfors, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Gift 1876-07-16 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Anna Sofia Mårtensdotter. (Född 1850-08-08 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).) Far: Mårten Eriksson. i Genberg, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). i Kyrkbyn, Lycksele (Lappland). Mor: Katarina Sofia Johansdotter.

Barn:

Johan Axel Israelsson. Född 1876-12-14 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Se tabell 193, s *.

Tekla Sofia Israelsdotter. Född 1878-10-04 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Flyttade 1906-05-28 från Lycksele (Lappland) till Överluleå (Norrbotten) (Margareta Lindgren).

Anna Evelina Israelsdotter. Född 1880-07-14 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Se tabell 194, s *.

Lovisa Karolina Israelsdotter. Född 1885-04-13 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Se tabell 195, s *.

Israel Leonard Israelsson. Född 1887-06-12 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död 1926-04-10 i Canada (Margareta Lindgren).

Julia Vilhelmina Israelsdotter. Född 1890-05-26 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Utvandrade 1911-06-21 från Lycksele (Lappland) till Canada, Nordamerika (Margareta Lindgren).

Tabell 193 (generation 5)

(Från Tabell 192, s *)

Johan Axel Israelsson. Född 1876-12-14 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Utvandrade 1910-06-27 från Lycksele (Lappland) till Canada, Nordamerika (Margareta Lindgren). Gift 1905-12-10 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Anna Lovisa Schöner. (Född 1881-02-04 i Nydala, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Utvandrade med familjen 1911-06-21 från Lycksele (Lappland) till Canada, Nordamerika (Margareta Lindgren).) Far: Johan Adolfsson Schöner. Handlare i Nydala, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Född 1843-05-23 (Margareta Lindgren). Död 1914-04-14 i Nydala, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Mor: Lovisa Carolina Beckelin. Född 1848-08-22 i Hedlunda, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död 1917-12-24 i Nydala, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Barn:

Elma Lovisa Israelsson. Född 1906-05-02 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Gustaf Almar Israelsson. Född 1908-01-08 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Gunborg Sofie Israelsson. Född 1909-06-29 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Tabell 194 (generation 5)

(Från Tabell 192, s *)

Anna Evelina Israelsdotter. Född 1880-07-14 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Familjern flyttade 1904-03-15 från Lycksele (Lappland) till Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren). Gift 1901-03-14 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Abraham Viktor Emanuel Hedberg. (Snickare (Margareta Lindgren). Född 1866-07-13 i Hedmark, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).)

Barn:

Sören Hedberg. Född 1901-07-17 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Vera Hedberg. Född 1903-01-18 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Tabell 195 (generation 5)

(Från Tabell 192, s *)

Lovisa Karolina Israelsdotter. Född 1885-04-13 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Utom äktenskap Gift 1912-03-20 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Karl Olof Seden. (Snickerifabrikör (Margareta Lindgren). Född 1883-07-16 i Degerfors (Västerbotten) (Margareta Lindgren).)

Barn i första kullen

Karl Lennart. Född 1911-02-27 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Tabell 196 (generation 3)

(Från Tabell 41, s *)

Erika Gustava Alenius. Född 1816-01-13 i Arvliden, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1895-01-22 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren). Gift 1843-02-09 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Jonas Ulrik Matsson. (Åbo i Kattisavan, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Född 1819-04-24 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1870-04-08 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren).) Far: Mats Mårtensson. Bonde i Kattisavan. Född 1790 (Ossian Egerbladh). Död 1855 i Kattisavan, Lycksele (Ossian Egerbladh). Mor: Ulrika Jonsdotter. Född 1797 i Vindelgransele, Lycksele (Ossian Egerbladh). Död 1863 i Kattisavan, Lycksele (Ossian Egerbladh).

Barn:

Margareta Ulrika Jonsdotter. Född 1842-11-20 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1896-03-16 i Lycksele samhälle, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 197, s *.

Sofia Johanna Jonsdotter. Född 1846-03-04 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 199, s *.

Jonas Christian Jonsson. Född 1848-03-17 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 205, s *.

Eva Gustava Jonsdotter. Född 1850-08-31 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren). Flyttade (osäkert datum) 1869-11-30 från Lycksele (Lappland) till Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Sara Lovisa Jonsdotter. Född 1852 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1853 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren).

Erika Kristina Jonsdotter. Född 1854 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1854 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren).

Lovisa Kristina Jonsdotter. Född 1855-06-28 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1863-07-25 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren).

Katarina Josefina Jonsdotter. Född 1857 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1858-03-11 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren).

Gustaf Leonard Jonsson. Född 1862 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1862 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren).

Tabell 197 (generation 4)

(Från Tabell 196, s *)

Margareta Ulrika Jonsdotter. Född 1842-11-20 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1896-03-16 i Lycksele samhälle, Lycksele (Margareta Lindgren). Gift 1866-01-28 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Per Adam Andersson. (Brukare i Fikengård, Lycksele (Margareta Lindgren). Född 1829-12-03 i Örträsk, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1904-07-28 i Lycksele samhälle, Lycksele (Margareta Lindgren). Flyttade 1884 till Lycksele samhälle, Lycksele (Margareta Lindgren).)

Barn:

Evelina Augusta Persdotter. Född 1867-04-16 i Fikengård, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1868-01-26 i Fikengård, Lycksele (Margareta Lindgren).

Per August Persson. Född 1869-03-17 i Fikengård, Lycksele (Margareta Lindgren). Dömd för stöld till tre månaders fängelse och ett års förvisning 1897 (Margareta Lindgren). Flyttade 1901-01-18 från Lycksele (Lappland) till Jokkmokk (Lappland) (Margareta Lindgren).

Johan Persson. Född 1871-07-23 i Fikengård, Lycksele (Margareta Lindgren). Dömd för hemfridsbrott till fängelse i sex månader 1895 (Margareta Lindgren). Flyttade 1898-11-04 från Lycksele (Lappland) till Jokkmokk (Lappland) (Margareta Lindgren).

Jonas Leonard Persson. Född 1874-12-04 i Fikengård, Lycksele (Margareta Lindgren).

Karl Oskar Persson. Född 1876-12-23 i Fikengård, Lycksele (Margareta Lindgren). Dömd för stöld till två månaders straffarbete och två års förvisning 1897 (Margareta Lindgren). Flyttade från Lycksele (Lappland) till Gällivare (Margareta Lindgren).

Eva Josefina Persdotter. Piga 1900 i Vänjaurbäck, Lycksele (Margareta Lindgren). Född 1878-10-14 i Fikengård, Lycksele (Margareta Lindgren).

Eva Josefina Persdotter. Född 1880-07-07 i Fikengård, Lycksele (Margareta Lindgren). Antingen fel namn, eller så var det hon som var piga 1900.

Kristina Sofia Johanna Persdotter. Född 1884-12-13 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Se tabell 198, s *.

Tabell 198 (generation 5)

(Från Tabell 197, s *)

Kristina Sofia Johanna Persdotter. Född 1884-12-13 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Utom äktenskap Gift 1914-06-24 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Johan Edvard Holmgren. (Urmakare i Lycksele kyrkoby, Lycksele (Margareta Lindgren). Född 1875-02-03 i Gustafsholm, Lycksele (Margareta Lindgren). Johan var intagen på hospitalet i Piteå för psykiska besvär men blev friskförklarad 1902-08-26 (Margareta Lindgren).)

Barn i första kullen

Per Anders. Född 1904-02-03 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Barn i andra kullen

Johan August Holmgren. Född 1915-03-28 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Tabell 199 (generation 4)

(Från Tabell 196, s *)

Sofia Johanna Jonsdotter. Född 1846-03-04 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren). Gift 1867-09-28 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Frans Israelsson. (Inhyseshjon i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren). Född 1835-12-11 i Falträsk, Lycksele (Margareta Lindgren). Död i lunginflammation 1900-03-24 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren).) Far: Israel Eriksson. Mor: Maria Charlotta Larsdotter.

Barn:

Sofia Karolina Fransdotter. Född 1868-03-16 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 200, s *.

Erika Charlotta Fransdotter. Född 1870-09-17 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 201, s *.

Eva Josefina Fransdotter. Född 1873-05-01 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 202, s *.

Engla Maria Fransdotter. Född 1876-04-13 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren). Flyttade 1903-04-25 från Lycksele (Lappland) till Umeå stadsförs (Västerbotten) (Margareta Lindgren).

Israel Frans Oskar Fransson Snällquist. Född 1878-02-27 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 203, s *.

Johan Valdemar Fransson. Född 1880-06-28 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren). Död i lunginflammation 1900-03-13 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren).

Gustaf Adrian Fransson. Född 1884-02-25 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 204, s *.

Sofia Ottiliana Fransdotter. Född 1886-06-24 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren). Flyttade 1907-11-29 från Lycksele (Lappland) till Umeå stadsförs (Västerbotten) (Margareta Lindgren).

Tabell 200 (generation 5)

(Från Tabell 199, s *)

Sofia Karolina Fransdotter. Född 1868-03-16 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren). Utom äktenskap Gift 1896-11-29 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Frans Oskar Lindberg. (Hemmansägare i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren). Född 1860-12-02 i Avasund, Lycksele (Margareta Lindgren).) Far: Anders Nilsson. Mor: Eva Margareta Nilsdotter.

Barn i första kullen

Agnes Alfrida. Född 1890-12-14 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Utvandrade 1913-03-13 från Lycksele (Lappland) till Nordamerika (Margareta Lindgren).

Barn i andra kullen

Oskar Adolf Lindberg. Född 1899-08-16 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren).

Anders Lindberg. Född 1901-09-19 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren).

Emil Alfons Lindberg. Född 1904-06-18 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren).

Sven Lindberg. Född 1909-07-13 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren).

Tabell 201 (generation 5)

(Från Tabell 199, s *)

Erika Charlotta Fransdotter. Född 1870-09-17 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren). Utom äktenskap Gift 1903-04-26 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Johan Königsson. (Brukare i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren). Född 1860-04-02 i Rusele, Lycksele (Margareta Lindgren).) Far: König Andersson. Mor: Maria Margareta Matsdotter.

Barn i första kullen

Karolina Sofia. Född 1896-11-30 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Frida Elina Königsson. Lärare (Margareta Lindgren). Född 1898-09-18 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Barn i andra kullen

Karl Fritiof Königsson. Född 1903-08-25 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren).

Ester Charlotta Königsson. Född 1905-05-18 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren). Död av medfött hjärtfel 1916-06-11 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren).

Elin Königsson. Född 1906-08-17 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren).

Johan Evert Königsson. Född 1908-02-03 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren).

Signe Königsson. Född 1909-08-18 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren).

Julia Maria Königsson. Född 1912-09-18 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren).

Göta Margareta Königsson. Född 1915-05-02 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren).

Tabell 202 (generation 5)

(Från Tabell 199, s *)

Eva Josefina Fransdotter. Född 1873-05-01 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren). Gift 1904-09-18 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Erik Engelbert Eriksson. (Född 1851-03-19 i Vägsele, Lycksele (Margareta Lindgren). Bosatt i Fikengård, Lycksele (Margareta Lindgren).) Far: Erik Johansson. Mor: Sofia Agata Persdotter.

Barn:

Elvin Eriksson. Född 1894-03-17 i Fikengård, Lycksele (Margareta Lindgren).

Elmer Eriksson. Född 1904-12-11 i Fikengård, Lycksele (Margareta Lindgren).

Tabell 203 (generation 5)

(Från Tabell 199, s *)

Israel Frans Oskar Fransson Snällquist. Brukare i Medelås, Lycksele (Margareta Lindgren). Född 1878-02-27 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren). Gift 1917-10-26 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Selma Josefina Israelsdotter. (Född 1885-03-13 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).)

Tabell 204 (generation 5)

(Från Tabell 199, s *)

Gustaf Adrian Fransson. Brukare i Bäcknäs, Lycksele (Margareta Lindgren). Född 1884-02-25 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren). Gift 1918-06-23 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Amalia Maria Charlotta Bäckman. (Född 1871-04-03 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).)

Tabell 205 (generation 4)

(Från Tabell 196, s *)

Jonas Christian Jonsson. Arbetare i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren). Född 1848-03-17 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren). Gift 1:o 1877-04-01 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Sara Karolina Eriksdotter. (Född 1860-06-30 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1884-07-09 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren).) Far: Erik Vilhelm Andersson. Mor: Sara Sofia Samuelsdotter. Gift 2:o 1891-01-15 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Kristina Margareta Marklin. (Född 1865-08-07 i Sorsele (Lappland) (Margareta Lindgren).)

Barn i första kullen

Sofia Karolina Jonsdotter. Född 1877-11-08 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 206, s *.

Nanny Maria Jonsdotter. Född 1882-01-04 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren). Flyttade 1906-12-10 från Lycksele (Lappland) till Göteborg (Margareta Lindgren).

Johan Engelbert Jonsson. Arbetare i Avalund, Lycksele (Margareta Lindgren). Född 1883-01-06 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren).

Barn i andra kullen

Ragnhild Adina Jonsson. Född 1892-01-08 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren).

Karl Hjalmar Jonsson. Född 1896-06-04 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 207, s *.

Set Kristian Jonsson. Född 1896-10-04 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren).

Odd Angantyr Jonsson. Född 1899-04-24 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren).

Aslög Jonsson. Född 1903-12-21 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren).

Ally Jonsson. Född 1905-06-20 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren).

Tabell 206 (generation 5)

(Från Tabell 205, s *)

Sofia Karolina Jonsdotter. Född 1877-11-08 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren). Gift 1898-04-11 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Israel August Lyxell. (Arbetare i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren). Född 1871-08-21 i Umgransele, Lycksele (Margareta Lindgren).) Far: Nils Olof Lyxell. Förmånstagare 1890 i Umgransele, Lycksele (Sveriges befolkning 1890). Född 1839-08-16 i Ekorrträsk, Lycksele (Sven-Erik Fahlesson). Död 1902-11-05 i Umgransele, Lycksele (Sven-Erik Fahlesson). Mor: Lovisa Israelsdotter. Född 1833-10-01 i Kattisavan, Lycksele (Sven-Erik Fahlesson). Död 1910-10-01 i Umgransele, Lycksele (Sven-Erik Fahlesson).

Barn:

Gerda Lyxell. Född 1899-01-26 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren).

Georg Lyxell. Född 1900-11-02 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren).

Gregor Lyxell. Född 1902-08-29 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren).

Gösta Lyxell. Född 1905-06-03 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren).

Gunnar Lyxell. Född 1907-03-26 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren).

Gottner Lyxell. Född 1909-05-08 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren).

Östen Lyxell. Född 1915-04-05 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren).

Inga Maj Lyxell. Född 1918-10-10 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren).

Anna Lisa Lyxell. Född 1918-10-10 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren).

Tabell 207 (generation 5)

(Från Tabell 205, s *)

Karl Hjalmar Jonsson. Född 1896-06-04 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren). Gift 1920-06-13 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Signe Augusta Alenius. (Född 1897-04-03 i Tallberg, Lycksele (Margareta Lindgren).) Far: Emanuel Ferdinand Alenius. Brukare i Tallberg, Lycksele (Margareta Lindgren). Född 1869-09-05 i Tallberg, Lycksele (Margareta Lindgren). Mor: Augusta Karlsdotter. Född 1865-01-03 i Tallträsk, Lycksele (Margareta Lindgren).

Barn:

Ingrid Margareta Jonsson. Född 1920-08-08 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Tabell 208 (generation 3)

(Från Tabell 41, s *)

Johanna Bernhardina Alenius. Född 1817-06-05 i Arvliden, Lycksele (Margareta Lindgren). Död i barnsäng 1862-11-20 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren). Gift 1839-03-16 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Anders Olof Andersson. (Brukare i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren). Brukare från 1851 i Medelås, Lycksele. Född 1810-04-07 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1890-04-20 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).) Far: Anders Israelsson. Bonde i Kattisavan. Född 1760 (Ossian Egerbladh). Död 1851 (Ossian Egerbladh). Mor: Brita Catharina Lycksell. Född 1780 (Ossian Egerbladh). Död 1862 (Ossian Egerbladh).

Barn:

Catharina Lovisa Andersdotter. Född 1839-10-01 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 209, s *.

Anders Olof Andersson. Född 1841-02-16 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1906-01-07 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 217, s *.

Margareta Johanna Andersdotter. Född 1842-12-10 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren). Död i magsjukdom 1880-11-18 i Vinliden, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 224, s *.

Per Kristian Andersson. Född 1844-09-28 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1885-05-14 i Björkberg, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 227, s *.

Israel Bernhard Andersson. Född 1847-02-22 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 229, s *.

Johan Wilhelm Andersson. Född 1848-05-26 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren). Död i lungsot 1898-08-12 i Avasund, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 234, s *.

Eva Josefina Andersdotter. Ogift piga (Margareta Lindgren). Född 1849-10-22 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren).

Frans Oskar Andersson. Född 1852-09-26 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren). Drunknade 1872-07-14 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Gustaf Teodor Andersson. Född 1855-09-10 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 236, s *.

Tabell 209 (generation 4)

(Från Tabell 208, s *)

Catharina Lovisa Andersdotter. Född 1839-10-01 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren). Till Stensele. Gift 1864 (Margareta Lindgren) med Anders August Olofsson. (Brukare i Långvattnet, Stensele (Margareta Lindgren). Född 1843-09-24 i Långvattnet, Stensele (Margareta Lindgren).) Far: Olof Johansson. Mor: Katarina Agata Johansdotter.

Barn:

Frans August Lindberg. Född 1862-01-31 i Långvattnet, Stensele (Margareta Lindgren). Se tabell 210, s *.

Anders Leonard Lindberg. Född 1865-07-06 i Långvattnet, Stensele (Margareta Lindgren). Se tabell 211, s *.

Johanna Charlotta Andersdotter. Född 1867-09-11 i Långvattnet, Stensele (Margareta Lindgren). Se tabell 212, s *.

Oskar Fritiof Lindberg. Född 1869-11-11 i Långvattnet, Stensele (Margareta Lindgren). Se tabell 213, s *.

Johan Alfred Lindberg. Predikant (Margareta Lindgren). Född 1872-04-25 i Långvattnet, Stensele (Margareta Lindgren).

Katarina Augusta Andersdotter. Född 1874-09-01 i Långvattnet, Stensele (Margareta Lindgren). Se tabell 214, s *.

Hilma Lovisa Andersdotter. Född 1876-10-15 i Långvattnet, Stensele (Margareta Lindgren). Se tabell 215, s *.

Olof Robert Lindberg. Född 1879-03-13 i Långvattnet, Stensele (Margareta Lindgren). Se tabell 216, s *.

Per Ludvig Lindberg. Dräng hos brodern (Margareta Lindgren). Född 1882-04-13 i Långvattnet, Stensele (Margareta Lindgren).

Tabell 210 (generation 5)

(Från Tabell 209, s *)

Frans August Lindberg. Född 1862-01-31 i Långvattnet, Stensele (Margareta Lindgren). Gift 1893-02-06 i Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Eva Agata Olofsdotter. (Född 1867-02-09 i Norrdal, Stensele (Margareta Lindgren).) Far: Olof Andersson. Bonde (Margareta Lindgren). Mor: Maria Charlotta Olofsdotter.

Barn:

Frida Katarina Lindberg. Född 1893-11-23 i Långvattnet, Stensele (Margareta Lindgren).

Elin Augusta Lindberg. Född 1895-09-29 i Långvattnet, Stensele (Margareta Lindgren).

August Erhard Lindberg. Född 1897-12-28 i Långvattnet, Stensele (Margareta Lindgren).

Signe Amalia Lindberg. Född 1900-02-06 i Långvattnet, Stensele (Margareta Lindgren).

Svea Elisabet Lindberg. Född 1902-05-10 i Långvattnet, Stensele (Margareta Lindgren).

Frans Artur Lindberg. Född 1904-05-15 i Långvattnet, Stensele (Margareta Lindgren).

Eva Linnea Lindberg. Född 1906-05-07 i Långvattnet, Stensele (Margareta Lindgren).

Per Olof Lindberg. Född 1914-05-31 i Långvattnet, Stensele (Margareta Lindgren).

Tabell 211 (generation 5)

(Från Tabell 209, s *)

Anders Leonard Lindberg. Arbetare i Långvattnet, Stensele (Margareta Lindgren). Född 1865-07-06 i Långvattnet, Stensele (Margareta Lindgren). Gift 1897-02-07 i Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Katarina Lovisa Gustafsdotter. (Född 1872-01-02 i Näsvattnet, Stensele (Margareta Lindgren).) Far: Gustaf Jonsson. Mor: Kajsa Fredrika Carlsdotter.

Barn:

Anders Rudolf Lindberg. Född 1898-01-21 i Långvattnet, Stensele (Margareta Lindgren).

Lina Alfrida Lindberg. Född 1899-01-01 i Långvattnet, Stensele (Margareta Lindgren).

Gsutaf Gottfrid Lindberg. Född 1901-01-18 i Långvattnet, Stensele (Margareta Lindgren).

Johan Holmfrid Lindberg. Född 1903-04-04 i Långvattnet, Stensele (Margareta Lindgren).

Ludvig Leonard Lindberg. Född 1904-10-18 i Långvattnet, Stensele (Margareta Lindgren).

Karl Robert Lindberg. Född 1906-08-15 i Långvattnet, Stensele (Margareta Lindgren).

Oskar Engelbert Lindberg. Född 1907-07-30 i Långvattnet, Stensele (Margareta Lindgren).

Tabell 212 (generation 5)

(Från Tabell 209, s *)

Johanna Charlotta Andersdotter. Född 1867-09-11 i Långvattnet, Stensele (Margareta Lindgren). Gift 1892-10-16 i Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Per Kristian Norman. (Hemmansägare i Barsele, Stensele (Margareta Lindgren). Född 1866-05-30 i Barsele, Stensele (Margareta Lindgren).) Far: Erik Johan Norman. Mor: Eva Katarina Nilsdotter.

Barn:

Hedda Johanna Norman. Född 1893-08-10 i Barsele, Stensele (Margareta Lindgren).

Per Rudolf Norman. Född 1896-06-25 i Barsele, Stensele (Margareta Lindgren).

Edit Augusta Norman. Född 1898-01-25 i Barsele, Stensele (Margareta Lindgren).

Svea Viktoria Norman. Född 1901-05-21 i Barsele, Stensele (Margareta Lindgren).

Johan Hilmer Norman. Född 1902-06-22 i Barsele, Stensele (Margareta Lindgren).

Tora Karolina Norman. Född 1903-11-10 i Barsele, Stensele (Margareta Lindgren).

Artur Lennart Norman. Född 1905-09-28 i Barsele, Stensele (Margareta Lindgren).

Mia Elvira Norman. Född 1906-11-23 i Barsele, Stensele (Margareta Lindgren). Död 1907-01-07 i Barsele, Stensele (Margareta Lindgren).

Mia Lovisa Norman. Född 1908-07-02 i Barsele, Stensele (Margareta Lindgren).

Tabell 213 (generation 5)

(Från Tabell 209, s *)

Oskar Fritiof Lindberg. Född 1869-11-11 i Långvattnet, Stensele (Margareta Lindgren). Två fosterbarn: Lydia Margareta Svensson, f 1910 Katharina förs. Stholm, Erik Einar, f 1910 Jönköping västra. (Margareta Lindgren) Gift 1894-01-29 i Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Maria Lambertsdotter. (Född 1869-03-02 i Björnabäck, Stensele (Margareta Lindgren).) Far: Lambert Isaksson. Mor: Sara Margareta Jakobsdotter.

Barn:

Elina Johanna Lindberg. Född 1895-12-13 i Långvattnet, Stensele (Margareta Lindgren).

Tabell 214 (generation 5)

(Från Tabell 209, s *)

Katarina Augusta Andersdotter. Född 1874-09-01 i Långvattnet, Stensele (Margareta Lindgren). Gift 1907-04-14 i Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Karl Oskar Israelsson. (Född 1883-05-19 i Skarvsjön, Stensele (Margareta Lindgren).) Far: Israel Bernahard Abrahamsson. Mor: Katarina Magdalena Persdotter.

Barn:

Tora Augusta Israelsson. Född 1908-10-25 i Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Karl August Ingvar Israelsson. Född 1911-02-02 i Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Emma Katarina Israelsson. Född 1913-08-13 i Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Ingrid Maria Israelsson. Född 1915-06-13 i Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Tabell 215 (generation 5)

(Från Tabell 209, s *)

Hilma Lovisa Andersdotter. Född 1876-10-15 i Långvattnet, Stensele (Margareta Lindgren). Inga egna barn (Margareta Lindgren). Gift med Erik August Persson. (Född 1869 i Skarvsjön, Stensele (Margareta Lindgren).)

Tabell 216 (generation 5)

(Från Tabell 209, s *)

Olof Robert Lindberg. Brukare i Långvattnet, Stensele (Margareta Lindgren). Född 1879-03-13 i Långvattnet, Stensele (Margareta Lindgren). Inga egna barn men två fosterbarn (Margareta Lindgren). Gift med Anna Josefina Borgström. (Född 1876-12-04 (Margareta Lindgren).)

Tabell 217 (generation 4)

(Från Tabell 208, s *)

Anders Olof Andersson. Bonde i Kattisavan. Född 1841-02-16 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1906-01-07 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren). Gift 1868-04-04 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Sara Johanna Andersdotter. (Född 1848-12-20 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren).) Far: Anders Fredriksson. Mor: Katarina Magdalena Johansdotter.

Barn:

Andesr Johan Ludvig Andersson. Född 1868-10-02 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 218, s *.

Sara Josefina Andersdotter. Född 1871-01-26 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren). Död i barnsängsfeber 1896-10-10 (Margareta Lindgren). Se tabell 219, s *.

Gustaf Engelbert Andersson. Bonde i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren). Född 1873-05-23 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1874-05-19 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren).

Ida Johanna Andersdotter. Född 1875-05-17 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 220, s *.

Gustaf Engelbert Andersson. Född 1877-11-04 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren). Död av hjärtfel 1919-11-17 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 221, s *.

Hulda Katarina Andersdotter. Född 1881-05-19 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 222, s *.

Olivia Andersdotter. Född 1884-04-18 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 223, s *.

Ottilia Maria Andersdotter. Född 1887-01-13 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren). Flyttade 1910-12-03 från Lycksele (Lappland) till Umeå stadsförs (Västerbotten) (Margareta Lindgren).

Emma Alfrida Andersdotter. Född 1889-11-04 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren). Flyttade 1910-06-17 från Lycksele (Lappland) till Umeå stadsförs (Västerbotten) (Margareta Lindgren).

Tabell 218 (generation 5)

(Från Tabell 217, s *)

Andesr Johan Ludvig Andersson. Född 1868-10-02 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren). Gift 1:o 1891-12-13 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Sofia Vilhelmina Andersdotter. (Född 1871-06-10 i Björkberg, Lycksele (Margareta Lindgren). Död i lungsot 1896-10-14 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren).) Gift 2:o 1902-03-16 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Maria Johanna Sandberg. (Född 1877-12-13 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren).) Far: Natanael Sandberg. Mor: Sara Johanna Axelsdotter.

Barn i första kullen

Anders Villehard Andersson. Född 1892-11-26 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren).

Hjalmar Emanuel Andersson. Född 1895-01-30 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren).

Emmy Vilhelmina Andersdotter. Född 1896-10-12 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1897-02-09 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren).

Barn i andra kullen

Aurora Andersson. Född 1902-06-06 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren).

Johan Sigvard Andersson. Född 1904-02-26 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren).

Ida Eleonora Andersson. Född 1907-03-06 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren).

Axel Ivar Andersson. Född 1910-05-31 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren).

Olof Gottner Andersson. Född 1912-07-13 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren).

Hans Signar Andersson. Född 1915-02-19 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren).

Tabell 219 (generation 5)

(Från Tabell 217, s *)

Sara Josefina Andersdotter. Född 1871-01-26 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren). Död i barnsängsfeber 1896-10-10 (Margareta Lindgren). Gift 1895-11-03 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Lar Johan Leopold Lindgren. (Arbetare i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren). Född 1867-04-26 i Örträsk, Lycksele (Margareta Lindgren).)

Barn:

Alex Lindgren. Född 1896-10-09 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren).

Tabell 220 (generation 5)

(Från Tabell 217, s *)

Ida Johanna Andersdotter. Född 1875-05-17 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren). Gift 1900-11-18 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Israel August Johansson. (Brukare i Rusele, Lycksele (Margareta Lindgren). Född 1873-08-17 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren).) Far: Johan August Andersson. Mor: Josefina Johansdotter.

Barn:

Elvina Johansson. Född 1901-08-21 i Rusele, Lycksele (Margareta Lindgren).

Edit Johansson. Född 1904-12-26 i Rusele, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1907-10-05 i Rusele, Lycksele (Margareta Lindgren).

Karl Edvin Johansson. Född 1908-08-27 i Rusele, Lycksele (Margareta Lindgren).

Johan Evert Johansson. Född 1911-01-25 i Rusele, Lycksele (Margareta Lindgren).

Tabell 221 (generation 5)

(Från Tabell 217, s *)

Gustaf Engelbert Andersson. Född 1877-11-04 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren). Död av hjärtfel 1919-11-17 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren). Gift 1901-04-10 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Hilda Maria Ottiliana Johansdotter. (Född 1865-02-25 i Umgransele, Lycksele. Död 1939-02-06.) Far: Johan Johansson. Bonde i Umgransele. Född 1825-02-24 i Umgransele, Lycksele. Död 1883-09-29 i Umgransele, Lycksele. Anfader till Nygrens i Umgransele. Mor: Eva Maria Israelsdotter. Född 1827-01-13 i Kattisavan, Lycksele. Död 1884-01-16 i Umgransele, Lycksele.

Barn:

Helge Andersson. Född 1901-09-06 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren).

Tabell 222 (generation 5)

(Från Tabell 217, s *)

Hulda Katarina Andersdotter. Född 1881-05-19 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren). Familjen utvandrade 1913-10-14 från Lycksele (Lappland) till Nordamerika (Margareta Lindgren). Gift 1905-10-01 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Johan Ludvig Johansson. (Brukare. Född 1879-06-25 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren).) Far: Johan August Andersson. Mor: Josefina Johansdotter.

Barn:

Einar Julius Johansson. Född 1906-01-05 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren).

Emmy Linnea Johansson. Född 1907-04-14 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren).

Olga Emilia Johansson. Född 1909-03-05 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren).

Dagny Elisi Johansson. Född 1911-10-30 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren).

Tabell 223 (generation 5)

(Från Tabell 217, s *)

Olivia Andersdotter. Född 1884-04-18 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren). Familjen var bosatta några år i byn men utvandrade ganska snart till Nordamerika och Canada, maken den 19/6 1910 och resten av familjen den 15/3 1911. (Margareta Lindgren) Utom äktenskap Gift 1906-11-18 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Karl Oskar Sandberg. (Född 1883-01-26 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren).) Far: Natanael Sandberg. Mor: Sara Johanna Axelsdotter.

Barn i första kullen

Fridolf Sandberg. Född 1902-11-12 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren).

Barn i andra kullen

Ellna Sandberg. Född 1907-05-04 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren).

Tabell 224 (generation 4)

(Från Tabell 208, s *)

Margareta Johanna Andersdotter. Född 1842-12-10 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren). Död i magsjukdom 1880-11-18 i Vinliden, Lycksele (Margareta Lindgren). Gift 1871-12-03 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Anders Olof Öhlén. (Bonde i Vinliden, Lycksele. Född 1850-01-12 i Vinliden, Lycksele (Margareta Lindgren).) Far: Anders Gustaf Mårtensson. Född 1822-01-01 i Vinliden, Lycksele. Död 1893-02-19 i Vinliden, Lycksele (Sven-Erik Fahlesson). Mor: Katarina Sofia Jonsdotter. Född 1821-10-02 i Betsele, Lycksele (Sven-Erik Fahlesson).

Barn:

Anders Gustaf Öhlén. Född 1872-02-19 i Vinliden, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1872-12-24 i Vinliden, Lycksele (Margareta Lindgren).

Anders Fritiof Öhlén. Född 1874-06-04 i Vinliden, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 225, s *.

Johan Oskar Engelbert Öhlén. Född 1876-07-24 i Vinliden, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 226, s *.

Tabell 225 (generation 5)

(Från Tabell 224, s *)

Anders Fritiof Öhlén. Född 1874-06-04 i Vinliden, Lycksele (Margareta Lindgren). Svag till förståndet (Sven-Erik Fahlesson). Flyttade 1912-01-11 från Vinliden, Lycksele till Örträsk (Lappland) (Sven-Erik Fahlesson). Gift 1904-12-13 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Margareta Karolina Fransson. (Född 1881-01-02 i Nygård, Lycksele (Margareta Lindgren).) Far: Frans Oskar Johansson. Född 1845-10-20 i Öreberg, Lycksele (Sven-Erik Fahlesson). Mor: Anna Karolina Göransdotter. Född 1837-09-15 i Bjurholm (Ångermanland) (Sven-Erik Fahlesson).

Tabell 226 (generation 5)

(Från Tabell 224, s *)

Johan Oskar Engelbert Öhlén. Född 1876-07-24 i Vinliden, Lycksele (Margareta Lindgren). Flyttade 1919 från Vinliden, Lycksele till Öravan, Lycksele (Sven-Erik Fahlesson). Gift 1:o 1898-11-26 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Hedda Josefina Karlsdotter. (Född 1878-11-03 i Vinliden, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1908-09-29 i Vinliden, Lycksele (Margareta Lindgren).) Far: Carl Johan Johansson. Född 1847-04-05 i Vinliden, Lycksele. Mor: Fredrika Fredriksdotter. Född 1849-09-21 i Tallträsk, Lycksele. Gift 2:o 1917-04-08 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Klara Augusta Karlsdotter. (Född 1885-09-09 i Öravan, Lycksele (Margareta Lindgren).) Far: Karl Johan Persson. Mor: Klara Matilda Israelsdotter.

Barn i första kullen

Johan Gunnar Alexis Öhlén. Född 1900-10-27 i Vinliden, Lycksele (Margareta Lindgren).

Helga Ingeborg Öhlén. Född 1901-12-20 i Vinliden, Lycksele (Margareta Lindgren).

Selma Josefina Öhlén. Född 1903-09-20 i Vinliden, Lycksele (Margareta Lindgren).

Erik Verner Öhlén. Född 1905-05-19 i Lycksele (Lappland) (Sveriges befolkning 1970).

Engla Sigrid Öhlén. Född 1906-12-25 i Vinliden, Lycksele (Margareta Lindgren).

Barn i andra kullen

Astrid Margareta Öhlén. Född 1920-06-27 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Tabell 227 (generation 4)

(Från Tabell 208, s *)

Per Kristian Andersson. Bonde i Björkberg, Lycksele (Margareta Lindgren). Född 1844-09-28 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1885-05-14 i Björkberg, Lycksele (Margareta Lindgren). Till Stensele. Gift 1871-12-02 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Margareta Johanna Matsdotter. (Född 1844-07-18 i Björkberg, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1919-01-17 i Sandås, Lycksele (Margareta Lindgren).)

Barn:

Tilda Johanna Persdotter. Född 1874-01-24 i Björkberg, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1878-06-18 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Emma Josefina Persdotter. Född 1877-07-15 i Sandås, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 228, s *.

Tilda Johanna Persdotter. Född 1879-12-21 i Björkberg, Lycksele (Margareta Lindgren). Utvandrade 1914-05-30 från Lycksele (Lappland) till Canada, Nordamerika (Margareta Lindgren).

Johan Oskar Fritiof Persson. Född 1882-09-17 i Björkberg, Lycksele (Margareta Lindgren). Flyttade 1910-01-08 från Lycksele (Lappland) till Norrbotten (Margareta Lindgren).

Tabell 228 (generation 5)

(Från Tabell 227, s *)

Emma Josefina Persdotter. Född 1877-07-15 i Sandås, Lycksele (Margareta Lindgren). Gift 1903-04-13 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Per Kristian Alenius. (Brukare i Tallberg, Lycksele (Margareta Lindgren). Född 1877-01-19 i Tallberg, Lycksele (Margareta Lindgren).) Far: Anders Gustaf Alenius. Bonde i Tallberg, Lycksele. Född 1842-09-30 i Kroksjön, Lycksele (Margareta Lindgren). Död i hjärnblödning 1901-12-20 i Tallberg, Lycksele (Margareta Lindgren). Mor: Sara Sofia Gustafsdotter. Född 1839-08-09 i Örträsk, Lycksele (Margareta Lindgren).

Barn:

Selmer Valdemar Alenius. Född 1903-08-23 i Tallberg, Lycksele (Margareta Lindgren).

Helga Sofia Alenius. Född 1904-12-14 i Tallberg, Lycksele (Margareta Lindgren).

Valborg Josefina Alenius. Född 1907-06-14 i Tallberg, Lycksele (Margareta Lindgren).

Lambert Kristian Alenius. Född 1910-01-16 i Tallberg, Lycksele (Margareta Lindgren).

Armida Margareta Alenius. Född 1912-06-30 i Tallberg, Lycksele (Margareta Lindgren). Död ogift 1997-11-13 i Stensele (Sveriges dödbok).

Agda Olivia Alenius. Född 1915-01-19 i Tallberg, Lycksele (Margareta Lindgren).

Emma Alice Alenius. Född 1918-05-09 i Tallberg, Lycksele (Margareta Lindgren).

Tabell 229 (generation 4)

(Från Tabell 208, s *)

Israel Bernhard Andersson. Arbetare (Margareta Lindgren). Född 1847-02-22 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren). Familjen bodde först i Husbondliden, sedan Vestansjö, åter till Sandås och 1903 till Björkberg. Efter makans död flyttade Israel till Tallträsk. (Margareta Lindgren) Gift 1874-07-12 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Magdalena Katarina Danielsdotter. (Född 1846-12-30 i Husbondliden, Lycksele (Margareta Lindgren).) Far: Daniel Jakobsson. Mor: Katarina Agata Karlsdotter.

Barn:

Israel August Israelsson. Född 1872-10-24 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Flyttade 1896-06-16 från Lycksele (Lappland) till Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Jenny Aquilina Israelsdotter. Född 1875-08-10 i Husbondliden, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 230, s *.

Maria Bernhardina Israelsdotter. Född 1877-10-07 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död 1896-02-13 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Johan Oskar Ferdinand Israelsson. Född 1880-02-24 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Se tabell 231, s *.

Hulda Ottiliana Israelsdotter. Född 1882-07-10 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Se tabell 232, s *.

Ida Josefina Israelsdotter. Född 1885-03-15 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Gustaf Robert Israelsson. Född 1887-06-03 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död 1887-06-17 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Teresia Johanna Israelsdotter. Född 1888-04-28 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Se tabell 233, s *.

Tabell 230 (generation 5)

(Från Tabell 229, s *)

Jenny Aquilina Israelsdotter. Född 1875-08-10 i Husbondliden, Lycksele (Margareta Lindgren). Gift 1895-11-03 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Johan Engelbert Israelsson. (Född 1868-12-11 i Sandås, Lycksele (Margareta Lindgren). Familjen var bosatt i Sandås, Lycksele (Margareta Lindgren). Utvandrade 1903-02-26 från Sandås, Lycksele till Canada, Nordamerika (Margareta Lindgren).) Far: Israel Matsson. Mor: Sara Johanna Andersdotter.

Barn:

Maria Ellida Israelsson. Född 1896-02-23 i Sandås, Lycksele (Margareta Lindgren).

Adele Elise Israelsson. Född 1897-03-12 i Sandås, Lycksele (Margareta Lindgren).

Johan Ferdinand Israelsson. Född 1899-02-27 i Sandås, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1901-11-03 i Sandås, Lycksele (Margareta Lindgren).

Sigrid Johanna Israelsson. Född 1900-08-25 i Sandås, Lycksele (Margareta Lindgren).

Karl Hjalmar Israelsson. Född 1902-09-23 i Sandås, Lycksele (Margareta Lindgren).

Tabell 231 (generation 5)

(Från Tabell 229, s *)

Johan Oskar Ferdinand Israelsson. Född 1880-02-24 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Johan flyttade med hustrun 1903-08-10 från Lycksele (Lappland) till Vilhelmina (Lappland) (Margareta Lindgren). Gift 1902-01-16 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Nanna Erika Magdalena Markusdotter. (Född 1880-10-29 i Vilhelmina (Lappland) (Margareta Lindgren).)

Tabell 232 (generation 5)

(Från Tabell 229, s *)

Hulda Ottiliana Israelsdotter. Född 1882-07-10 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Utom äktenskap Gift 1901-03-15 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Nils Oskar Johansson. (Född 1875-06-24 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Familjen utvandrade 1902-10-24 från Lycksele (Lappland) till Amerika (Margareta Lindgren).)

Barn i första kullen

Lydia Elina. Född 1899-02-19 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Barn i andra kullen

Frida Maria Johansson. Född 1902-01-23 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Tabell 233 (generation 5)

(Från Tabell 229, s *)

Teresia Johanna Israelsdotter. Född 1888-04-28 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Gift 1916-06-24 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Karl Rudolf Karlsson. (Född 1887-02-07 i Tallträsk, Lycksele (Margareta Lindgren).)

Barn:

Ruben Olaus Karlsson. Född 1918-01-19 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Fredrik Stefan Karlsson. Född 1919-12-15 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Tabell 234 (generation 4)

(Från Tabell 208, s *)

Johan Wilhelm Andersson. Bonde i Björkberg, Lycksele. Född 1848-05-26 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren). Död i lungsot 1898-08-12 i Avasund, Lycksele (Margareta Lindgren). Gift 1879-12-30 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Johanna Karolina Andersdotter. (Född 1856-06-01 i Blåvik, Lycksele (Margareta Lindgren). Från Avasund. Död i barnsäng 1891-04-14 i Avasund, Lycksele (Margareta Lindgren).) Far: Anders Nilsson. Mor: Eva Margareta Nilsdotter.

Barn:

Lydia Johanna Johansdotter. Född 1881-03-12 i Avasund, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 235, s *.

Selma Eugenia Johansdotter. Född 1885-12-25 i Avasund, Lycksele (Margareta Lindgren).

Oskar Engels Johansson. Född 1888-08-18 i Avasund, Lycksele (Margareta Lindgren). I kyrkboken står att han varit borta i tre år 1915 (Margareta Lindgren).

Tabell 235 (generation 5)

(Från Tabell 234, s *)

Lydia Johanna Johansdotter. Född 1881-03-12 i Avasund, Lycksele (Margareta Lindgren). Flyttade med sina två döttrar, efter makens död 1910-01-11 från Lycksele (Lappland) till Gällivare (Margareta Lindgren). Gift 1900-10-30 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Israel Gottfrid Engelbert Fransen. (Arbetare (Margareta Lindgren). Född 1878-02-28 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Drunknade 1902-10-18 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren).) Mor: Anna Katarina Vilhelmina Eriksdotter. Piga i Fikengård, Lycksele (Margareta Lindgren).

Barn:

Signe Helena Fransen. Född 1900-05-07 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren).

Irma Ingegärd Fransen. Född 1901-07-21 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren).

Tabell 236 (generation 4)

(Från Tabell 208, s *)

Gustaf Teodor Andersson. Bonde i Umgransele, Lycksele (Margareta Lindgren). Född 1855-09-10 i Kattisavan, Lycksele (Margareta Lindgren). Gift 1885-06-24 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Emelia Kristina Karlsdotter. (Född 1862-02-07 i Umgransele, Lycksele (Sven-Erik Fahlesson).) Far: Karl Johan Johansson. Född 1831-10-16 i Umgransele, Lycksele (Sven-Erik Fahlesson). Död 1866-08-08 i Umgransele, Lycksele (Sven-Erik Fahlesson). Mor: Lovisa Israelsdotter. Född 1833-10-01 i Kattisavan, Lycksele (Sven-Erik Fahlesson). Död 1910-10-01 i Umgransele, Lycksele (Sven-Erik Fahlesson).

Barn:

Karl Teodor Gustafsson. Född 1886-01-28 i Umgransele, Lycksele (Margareta Lindgren). Död i lunginflammation 1900-02-15 i Umgransele, Lycksele (Margareta Lindgren).

Gustaf Gottfrid Gustafsson. Född 1888-10-19 i Umgransele, Lycksele (Margareta Lindgren).

Anders Rudolf Gustafsson. Född 1890-11-01 i Umgransele, Lycksele (Margareta Lindgren).

Lydia Maria Gustafsson. Född 1893-03-13 i Umgransele, Lycksele (Margareta Lindgren).

Elma Augusta Gustafsson. Född 1895-06-30 i Umgransele, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 237, s *.

Johanna Josefina Gustafsson. Född 1897-11-19 i Umgransele, Lycksele (Margareta Lindgren).

Emmy Elina Gustafsson. Född 1900-04-07 i Umgransele, Lycksele (Margareta Lindgren).

Bror Teodor Gustafsson. Född 1902 i Umgransele, Lycksele (Margareta Lindgren).

Hilmer Emanuel Gustafsson. Född 1906 i Umgransele, Lycksele (Margareta Lindgren).

Tabell 237 (generation 5)

(Från Tabell 236, s *)

Elma Augusta Gustafsson. Född 1895-06-30 i Umgransele, Lycksele (Margareta Lindgren). Utom äktenskap

Barn:

Etel Ingegärd. Född 1920 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Tabell 238 (generation 2)

(Från Tabell 35, s *)

Erik Bernhard Alenius. Källarmästare i Nyköping. Född 1772-06-01 i Degerfors (Margareta Lindgren). Döpt 1772-06-24 i Degerfors (Elisabeth Sundh). Död 1809 (Elisabeth Sundh, Herdaminne). Gift med Ulrika Johanna Grubb.

Tabell 239 (generation 2)

(Från Tabell 35, s *)

Brita Karolina Alenius. Född 1773-12-23 i Degerfors (Västerbotten) (Elisabeth Sundh). Död 1858-11-28 (Margareta Lindgren). Gift 1:o 1796 med Abraham Lindahl. (Född 1760-02-01. Död av rötfeber 1797-03-17 (Elisabeth Sundh, Margareta Lindgren). Han upptog det första nybygget i Hedlunda 1793. Lantmäteriexamen 1784, kommissionslantmätare 1797.) Far: Erik Lindahl. Född 1717-01-01 i Umeå. Död 1793-11-01 i Lycksele. Kyrkoherde i Lycksele 1767-1793. Mor: Anna Agata Fjellström. Född 1721-04-18. Död 1769-01-16 i Lycksele. Gift 2:o 1802-07-04 (Elisabeth Sundh) med Lorentz Svanberg. (Landsfiskal i Ångermanland. Född 1758-09-08 i Offerdal (Elisabeth Sundh, Margareta Lindgren). Död 1814-05-17 (Margareta Lindgren).)

Barn i första kullen

Eva Agata Lindahl. Ogift piga. Född 1794-03-12 (Margareta Lindgren). Död 1882-05-01 i Lännäs (Margareta Lindgren).

Barn i andra kullen

Greta Carolina Svanberg. Född 1803-04-01 (Margareta Lindgren). Död 1874-05-06 i Boteå (Margareta Lindgren). Se tabell 240, s *.

Eva Lovisa Svanberg. Född 1804-05-29 (Margareta Lindgren). Se tabell 243, s *.

Tabell 240 (generation 3)

(Från Tabell 239, s *)

Greta Carolina Svanberg. Född 1803-04-01 (Margareta Lindgren). Död 1874-05-06 i Boteå (Margareta Lindgren). Gift 1834-08-02 (Margareta Lindgren) med Johan Erhard Nordenberg. (Kyrkoherde i Boteå (Ångermanland) (Margareta Lindgren). Född 1809-01-17 (Margareta Lindgren). Död 1878-01-26 i Boteå (Ångermanland) (Margareta Lindgren).)

Barn:

Fredrika Karolina Nordenberg. Född 1835-07-27 i Boteå (Ångermanland) (Margareta Lindgren). Se tabell 241, s *.

Lars Johan Anselm Nordenberg. Född 1837-10-04 i Boteå (Ångermanland) (Margareta Lindgren). Se tabell 242, s *.

Katarina Lovisa Nordenberg. Född 1843-07-27 i Boteå (Ångermanland) (Margareta Lindgren). Flyttade 1869-09-19 från Boteå (Ångermanland) till Stockholm (Margareta Lindgren).

Carl Peter Nordenberg. Sjöman (Margareta Lindgren). Född 1845-08-08 i Boteå (Ångermanland) (Margareta Lindgren). Utvandrade 1870 till Södra Amerika (Margareta Lindgren).

Tabell 241 (generation 4)

(Från Tabell 240, s *)

Fredrika Karolina Nordenberg. Född 1835-07-27 i Boteå (Ångermanland) (Margareta Lindgren). Flyttade 1863 till Eldsberga/Hällum, Boteå (Margareta Lindgren). Gift 1863 i Boteå (Ångermanland) (Margareta Lindgren) med Erik August Mo Nilman. (Arrendator i Eldsberg, Boteå (Margareta Lindgren). Född 1839-03-17 i Kristianstads län (Margareta Lindgren). Familjen flyttade 1869 från Boteå (Ångermanland) till Överlännäs (Ångermanland) (Margareta Lindgren).)

Barn:

Maria Katarina Nilman. Född 1865-01-02 i Eldsberga, Boteå (Margareta Lindgren).

Amanda Johanna Lovisa Nilman. Född 1867-02-20 i Boteå (Ångermanland) (Margareta Lindgren).

Erik Wilhelm Emanuel Nilman. Född 1869-07-27 i Boteå (Ångermanland) (Margareta Lindgren).

Tabell 242 (generation 4)

(Från Tabell 240, s *)

Lars Johan Anselm Nordenberg. Arrendator i Följa, Boteå (Margareta Lindgren). Född 1837-10-04 i Boteå (Ångermanland) (Margareta Lindgren). Familjen flyttade 1879-08-12 från Boteå (Ångermanland) till Segerstad (Värmland) (Margareta Lindgren). Gift 1879-02-24 (Margareta Lindgren) med Katarina Charlotta Liljesköld. (Född 1841-05-31 i Sunne? (Margareta Lindgren).)

Barn:

Johan Arvid Emanuel Nordenberg. Född 1870-12-03 i Boteå (Ångermanland) (Margareta Lindgren).

Carl Oskar Valfrid Nordenberg. Född 1872-03-29 i Boteå (Ångermanland) (Margareta Lindgren).

Harald Engelbert Nordenberg. Född 1876-04-21 i Boteå (Ångermanland) (Margareta Lindgren).

Alma Karolina Nordenberg. Född 1877-12-25 i Boteå (Ångermanland) (Margareta Lindgren). Död 1879-01-16 (Margareta Lindgren).

Tabell 243 (generation 3)

(Från Tabell 239, s *)

Eva Lovisa Svanberg. Född 1804-05-29 (Margareta Lindgren). Gift 1825-10-16 i Bromma, Stockholm (Uppland) (Margareta Lindgren) med Johan August Hazelius. (Generalmajor (Margareta Lindgren). Född 1797-01-18 i Jakob, Stockholm (Margareta Lindgren).)

Barn:

Artur Immanuel Hazelius. Född 1833. Död 1901. Se tabell 244, s *.

Tabell 244 (generation 4)

(Från Tabell 243, s *)

Artur Immanuel Hazelius. Född 1833. Död 1901. Grundare av Nordiska museet och Skansen i Stockholm. Gift med Sofia Elisabet Grafström. (Född 1839.)

Barn:

Gunnar Hazelius. Född 1874.

Tabell 245 (generation 2)

(Från Tabell 35, s *)

Anna Christina Alenius. Född 1775-06-28 i Degerfors (Elisabeth Sundh). Död 1851-07-23 i Hedlunda, Lycksele (Margareta Lindgren). Gift 1:o med Anders Beckelin. (Instrument- och urmakarfabrikör i Stockholm (Margareta Lindgren).) Gift 2:o med Israel Borgström. (Klockare i Själevad (Ångermanland). Född 1785 i Själevad (Ångermanland) (Sven-Erik Fahlesson). Död 1842-07-09 i Översjäla, Själevad (Sven-Erik Fahlesson).)

Barn i första kullen

Anders Gustaf Beckelin. Född 1805-10-05 i Stockholm (Margareta Lindgren). Död 1892-07-12 i Hedlunda, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 246, s *.

Lovisa Margareta Elisabet Beckelin. Se tabell 247, s *.

Barn i andra kullen

Amalia Maria Charlotta Borgström. Född 1812-03-11 i Översjäla, Själevad (Sven-Erik Fahlesson). Död 1874-12-21 i Hörnett, Själevad (Sven-Erik Fahlesson). Se tabell 248, s *.

Margareta Sofia Borgström. Född 1814-03-26 i Översjäla, Själevad (Sven-Erik Fahlesson). Död 1876-10-30 i Vindelgransele, Lycksele (Sven-Erik Fahlesson). Se tabell 249, s *.

Fredrika Karolina Kristina Aurora Borgström. Född 1816 i Översjäla, Själevad (Sven-Erik Fahlesson). Se tabell 257, s *.

Israel Frans August Borgström. Född 1820 i Björna (Margareta Lindgren). Död 1871-11-08 i Knaften, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 258, s *.

Tabell 246 (generation 3)

(Från Tabell 245, s *)

Anders Gustaf Beckelin. Brukare i Hedlunda, Lycksele. Född 1805-10-05 i Stockholm (Margareta Lindgren). Död 1892-07-12 i Hedlunda, Lycksele (Margareta Lindgren). I övrigt kan berättas att Anders köpte 3/8 mantal av Hedlunda nr 1 av änkan Mina Lindahl, när han kom till byn 1837, närmast från Umeå. De yngre medlemmarna av familjen lämnade efterhand byn och hemmanet förvärvades av Anders Ersson, där den gamle Beckelin för resten av sitt liv blev förgångsman. (Margareta Lindgren) Gift 1837-07-27 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Lovisa Ulrika Alenius. (Född 1805-07-25 i Gäddträsk, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1882-07-12 i Hedlunda, Lycksele (Margareta Lindgren).) Far: Anders Gustaf Alenius. Nybyggare i Lycksele. Född 1771-01-10 i Degerfors (Elisabeth Sundh). Död 1834-02-02 i Arvliden, Lycksele (Margareta Lindgren). Anders kom så småningom till Arvliden efter att försökt vara nybyggare i Gäddträsk, Tuggen- sele, Vänjaurträsk, Långsele och Holmträsk. Barnaskaran var stor, fattigdomen likaså och hans nybyggen vanskötta. (Margareta Lindgren) Mor: Brita Margareta Persdotter. Född 1774-03-14 i Gäddträsk, Lycksele (Elisabeth Sundh). Död 1830-03-15 i Arvliden, Lycksele (Margareta Lindgren).

Barn:

Gustaf Bernhard Beckelin. Född 1842-11-27 i Hedlunda, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Repetition, se tabell 161, s *.

Maria Evelina Beckelin. Född 1844-12-09 i Hedlunda, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Repetition, se tabell 164, s *.

Anders Beckelin. Född 1846-12-03 i Hedlunda, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död i okänd sjukdom 1872-06-26 i Hedlunda, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Lovisa Carolina Beckelin. Född 1848-08-22 i Hedlunda, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död 1917-12-24 i Nydala, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Repetition, se tabell 165, s *.

Engla Fredrika Beckelin. Född 1851-01-21 i Hedlunda, Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Repetition, se tabell 167, s *.

Tabell 247 (generation 3)

(Från Tabell 245, s *)

Lovisa Margareta Elisabet Beckelin. Gift med P. W. Bergstrand. (Rektor Scholaris i Lindesberg (Margareta Lindgren).)

Tabell 248 (generation 3)

(Från Tabell 245, s *)

Amalia Maria Charlotta Borgström. Född 1812-03-11 i Översjäla, Själevad (Sven-Erik Fahlesson). Död 1874-12-21 i Hörnett, Själevad (Sven-Erik Fahlesson). Gift med Johan Sjöström. (Fiskare i Själevad (Ångermanland) (Margareta Lindgren).)

Tabell 249 (generation 3)

(Från Tabell 245, s *)

Margareta Sofia Borgström. Född 1814-03-26 i Översjäla, Själevad (Sven-Erik Fahlesson). Död 1876-10-30 i Vindelgransele, Lycksele (Sven-Erik Fahlesson). Gift 1843-01-22 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Johan Fredrik Persson. (Bonde i Vindelgransele, Lycksele (Margareta Lindgren). Född 1817-01-26 i Vindelgransele, Lycksele (Sven-Erik Fahlesson). Död 1896-04-07 i Vindelgransele, Lycksele (Sven-Erik Fahlesson).)

Barn:

Sofia Karolina Johansdotter. Född 1844-02-16 i Vindelgransele, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1845-12-24 i Vindelgransele, Lycksele (Margareta Lindgren).

Israel Johansson. Född 1846-03-15 i Vindelgransele, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1848-04-04 i Vindelgransele, Lycksele (Margareta Lindgren).

Sofia Karolina Johansdotter. Född 1848-02-07 i Vindelgransele, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 250, s *.

Johannes Johansson. Född 1850-03-18 i Vindelgransele, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1852-08-16 i Vindelgransele, Lycksele (Margareta Lindgren).

Charlotta Margareta Johansdotter. Född 1852-04-24 i Vindelgransele, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 251, s *.

Tabell 250 (generation 4)

(Från Tabell 249, s *)

Sofia Karolina Johansdotter. Född 1848-02-07 i Vindelgransele, Lycksele (Margareta Lindgren). Gift 1866-12-17 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Israel August Borgström. (Brukare i Vindelgransele, Lycksele (Margareta Lindgren). Född 1844-07-12 i Knaften, Lycksele (Margareta Lindgren). Flyttade med familjen 1880-06-16 från Lycksele (Lappland) till Sorsele (Lappland) (Margareta Lindgren).) Far: Israel Frans August Borgström. Bonde i Knaften, Lycksele (Margareta Lindgren). Född 1820 i Björna (Margareta Lindgren). Död 1871-11-08 i Knaften, Lycksele (Margareta Lindgren). Fostersonen Gustaf Tyko Kondrad född den 1/5 1857 i Örträsk, bosatte sig i kyrkbyn. (Margareta Lindgren) Mor: Elisabet Katarina Johansdotter. Född 1820-08-23 i Umgransele, Lycksele. Död 1861-10-07 i Knaften, Lycksele.

Barn:

Johan Daniel Borgström. Johan David (Margareta Lindgren). Född 1868-02-28 i Vindelgransele, Lycksele (Sven-Erik Fahlesson).

Israel Borgström. Född 1870-07-20 i Vindelgransele, Lycksele (Margareta Lindgren).

Frans August Borgström. Född 1873-06-25 i Vindelgransele, Lycksele (Margareta Lindgren).

Maria Vilhelmina Borgström. Född 1875-09-21 i Vindelgransele, Lycksele (Margareta Lindgren). Flyttade 1903-05-07 från Lycksele (Lappland) till Luleå stadsförsamling (Margareta Lindgren).

Elina Aurora Borgström. Född 1880-01-11 i Vindelgransele, Lycksele (Margareta Lindgren).

Tabell 251 (generation 4)

(Från Tabell 249, s *)

Charlotta Margareta Johansdotter. Född 1852-04-24 i Vindelgransele, Lycksele (Margareta Lindgren). Gift 1869-02-07 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Karl Johan Borgström. (Brukare i Vindelgransele, Lycksele (Margareta Lindgren). Född 1846-05-02 i Knaften, Lycksele (Margareta Lindgren). Familjen flyttade till Arvidsjaur mellan åren 1878-1882, men återkom till Vindelgransele. (Margareta Lindgren)) Far: Israel Frans August Borgström. Bonde i Knaften, Lycksele (Margareta Lindgren). Född 1820 i Björna (Margareta Lindgren). Död 1871-11-08 i Knaften, Lycksele (Margareta Lindgren). Fostersonen Gustaf Tyko Kondrad född den 1/5 1857 i Örträsk, bosatte sig i kyrkbyn. (Margareta Lindgren) Mor: Elisabet Katarina Johansdotter. Född 1820-08-23 i Umgransele, Lycksele. Död 1861-10-07 i Knaften, Lycksele.

Barn:

Karl August Borgström. Född 1870-01-15 i Vindelgransele, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 252, s *.

Engla Karolina Borgström. Född 1872-08-07 i Vindelgransele, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 253, s *.

Johannes Borgström. Född 1875-02-07 i Vindelgransele, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1875-04-11 i Vindelgransele, Lycksele (Margareta Lindgren).

Hanna Charlotta Borgström. Född 1876-05-30 i Vindelgransele, Lycksele (Margareta Lindgren).

Jenny Sofia Borgström. Född 1880-07-20 i Arvidsjaur (Margareta Lindgren). Se tabell 254, s *.

Johan Fridolf Borgström. Född 1885-04-29 i Vindelgransele, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 255, s *.

Ida Vilhelmina Borgström. Född 1888-09-05 i Vindelgransele, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 256, s *.

Tabell 252 (generation 5)

(Från Tabell 251, s *)

Karl August Borgström. Född 1870-01-15 i Vindelgransele, Lycksele (Margareta Lindgren). De fick inga egna barn (Margareta Lindgren). Gift 1901-09-29 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Jenny Sofia Johansdotter. (Född 1881-10-01 i Degerfors (Västerbotten) (Sven-Erik Fahlesson).)

Tabell 253 (generation 5)

(Från Tabell 251, s *)

Engla Karolina Borgström. Född 1872-08-07 i Vindelgransele, Lycksele (Margareta Lindgren). Gift 1904-07-28 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Karl Fredrik Boman. (Handelsresande. Född 1875-04-25 i Jakob, Stockholm (Margareta Lindgren). Född 1875-04-25 i Ludgo (Södermanland) (Sven-Erik Fahlesson).)

Tabell 254 (generation 5)

(Från Tabell 251, s *)

Jenny Sofia Borgström. Född 1880-07-20 i Arvidsjaur (Margareta Lindgren). Gift 1914-07-12 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Ernst Sigfrid Eriksson. (Född 1879-04-11 i Tillinge (Uppland) (Margareta Lindgren).)

Tabell 255 (generation 5)

(Från Tabell 251, s *)

Johan Fridolf Borgström. Född 1885-04-29 i Vindelgransele, Lycksele (Margareta Lindgren). Gift 1914-07-12 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Maria Ottilia Samuelsdotter. (Född 1884-04-03 i Knaften, Lycksele (Sven-Erik Fahlesson).)

Tabell 256 (generation 5)

(Från Tabell 251, s *)

Ida Vilhelmina Borgström. Född 1888-09-05 i Vindelgransele, Lycksele (Margareta Lindgren). Gift 1910-12-07 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Per Johan Persson Zeiler. (Järnvägsarbetare. Född 1885-04-25 i Vännäs, Degerfors (Margareta Lindgren).)

Tabell 257 (generation 3)

(Från Tabell 245, s *)

Fredrika Karolina Kristina Aurora Borgström. Född 1816 i Översjäla, Själevad (Sven-Erik Fahlesson). Gift med Nils Ödling. (Skräddare i Örnsköldsvik (Margareta Lindgren).)

Tabell 258 (generation 3)

(Från Tabell 245, s *)

Israel Frans August Borgström. Bonde i Knaften, Lycksele (Margareta Lindgren). Född 1820 i Björna (Margareta Lindgren). Död 1871-11-08 i Knaften, Lycksele (Margareta Lindgren). Flyttade från Själevad till Knaften, Lycksele. Fostersonen Gustaf Tyko Kondrad född den 1/5 1857 i Örträsk, bosatte sig i kyrkbyn. (Margareta Lindgren) Gift 1:o 1843-12-03 med Elisabet Katarina Johansdotter. (Född 1820-08-23 i Umgransele, Lycksele. Död 1861-10-07 i Knaften, Lycksele.) Far: Johan Nilsson. Bonde i Umgransele, Lycksele. Född 1785-10-30 i Umgransele, Lycksele. Död ihjälfrusen 1827-04-22 i Umgransele, Lycksele. Mor: Maria Olofsdotter. Född 1791 i Bäverträsk, Lycksele. Död 1821-07-18 i Umgransele, Lycksele. Gift 2:o 1864 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Eva Kristina Olofsdotter. (Född 1832-02-27 i Skarda, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1911-12-27 i Kyrkobyn, Lycksele (Sven-Erik Fahlesson).) Far: Olof Olofsson. Mor: Greta Stina Andersdotter.

Barn i första kullen

Israel August Borgström. Född 1844-07-12 i Knaften, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 259, s *.

Karl Johan Borgström. Född 1846-05-02 i Knaften, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 260, s *.

Maria Kristina Borgström. Född 1847-11-08 i Knaften, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 261, s *.

Sofia Karolina Borgström. Född 1849-12-08 i Knaften, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 268, s *.

Anders Teodor Borgström. Född 1852-02-02 i Knaften, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1857-12-31 i Knaften, Lycksele (Sven-Erik Fahlesson).

Fredrika Aurora Borgström. Född 1853-10-09 i Knaften, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 269, s *.

Johanna Vilhelmina Borgström. Född 1856 i Knaften, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1857-05-13 i Knaften, Lycksele (Margareta Lindgren).

Josefina Vilhelmina Borgström. Född 1858-12-22 i Knaften, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 270, s *.

Barn i andra kullen

Anders Oskar Borgström. Född 1865-12-19 i Knaften, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 271, s *.

Fritiof Borgström. Född 1866-06-23 i Knaften, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 276, s *.

Elise Charlotta Borgström. Född 1868-06-10 i Knaften, Lycksele (Margareta Lindgren).

Engla Eugenia Borgström. Född 1870-03-02 i Knaften, Lycksele (Margareta Lindgren).

Tabell 259 (generation 4)

(Från Tabell 258, s *)

Israel August Borgström. Brukare i Vindelgransele, Lycksele (Margareta Lindgren). Född 1844-07-12 i Knaften, Lycksele (Margareta Lindgren). Flyttade med familjen 1880-06-16 från Lycksele (Lappland) till Sorsele (Lappland) (Margareta Lindgren). Gift 1866-12-17 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Sofia Karolina Johansdotter. (Född 1848-02-07 i Vindelgransele, Lycksele (Margareta Lindgren).) Far: Johan Fredrik Persson. Bonde i Vindelgransele, Lycksele (Margareta Lindgren). Född 1817-01-26 i Vindelgransele, Lycksele (Sven-Erik Fahlesson). Död 1896-04-07 i Vindelgransele, Lycksele (Sven-Erik Fahlesson). Mor: Margareta Sofia Borgström. Född 1814-03-26 i Översjäla, Själevad (Sven-Erik Fahlesson). Död 1876-10-30 i Vindelgransele, Lycksele (Sven-Erik Fahlesson).

Barn:

Johan Daniel Borgström. Född 1868-02-28 i Vindelgransele, Lycksele (Sven-Erik Fahlesson).

Israel Borgström. Född 1870-07-20 i Vindelgransele, Lycksele (Margareta Lindgren).

Frans August Borgström. Född 1873-06-25 i Vindelgransele, Lycksele (Margareta Lindgren).

Maria Vilhelmina Borgström. Född 1875-09-21 i Vindelgransele, Lycksele (Margareta Lindgren).

Elina Aurora Borgström. Född 1880-01-11 i Vindelgransele, Lycksele (Margareta Lindgren).

Tabell 260 (generation 4)

(Från Tabell 258, s *)

Karl Johan Borgström. Brukare i Vindelgransele, Lycksele (Margareta Lindgren). Född 1846-05-02 i Knaften, Lycksele (Margareta Lindgren). Familjen flyttade till Arvidsjaur mellan åren 1878-1882, men återkom till Vindelgransele. (Margareta Lindgren) Gift 1869-02-07 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Charlotta Margareta Johansdotter. (Född 1852-04-24 i Vindelgransele, Lycksele (Margareta Lindgren).) Far: Johan Fredrik Persson. Bonde i Vindelgransele, Lycksele (Margareta Lindgren). Född 1817-01-26 i Vindelgransele, Lycksele (Sven-Erik Fahlesson). Död 1896-04-07 i Vindelgransele, Lycksele (Sven-Erik Fahlesson). Mor: Margareta Sofia Borgström. Född 1814-03-26 i Översjäla, Själevad (Sven-Erik Fahlesson). Död 1876-10-30 i Vindelgransele, Lycksele (Sven-Erik Fahlesson).

Barn:

Karl August Borgström. Född 1870-01-15 i Vindelgransele, Lycksele (Margareta Lindgren). Repetition, se tabell 252, s *.

Engla Karolina Borgström. Född 1872-08-07 i Vindelgransele, Lycksele (Margareta Lindgren). Repetition, se tabell 253, s *.

Johannes Borgström. Född 1875-02-07 i Vindelgransele, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1875-04-11 i Vindelgransele, Lycksele (Margareta Lindgren).

Hanna Charlotta Borgström. Född 1876-05-30 i Vindelgransele, Lycksele (Margareta Lindgren).

Jenny Sofia Borgström. Född 1880-07-20 i Arvidsjaur (Margareta Lindgren). Repetition, se tabell 254, s *.

Johan Fridolf Borgström. Född 1885-04-29 i Vindelgransele, Lycksele (Margareta Lindgren). Repetition, se tabell 255, s *.

Ida Vilhelmina Borgström. Född 1888-09-05 i Vindelgransele, Lycksele (Margareta Lindgren). Repetition, se tabell 256, s *.

Tabell 261 (generation 4)

(Från Tabell 258, s *)

Maria Kristina Borgström. Född 1847-11-08 i Knaften, Lycksele (Margareta Lindgren). Gift 1869-10-02 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Johan August Jakobsson Renman. (Bonde i Insjön, Lycksele (Margareta Lindgren). Född 1839-11-12 i Gäddträsk, Lycksele (Margareta Lindgren).) Far: Jakob Renman. Född 1817-05-28 i Gäddträsk, Lycksele (Sven-Erik Fahlesson). Död 1906-11-07 i Gäddträsk, Lycksele (Sven-Erik Fahlesson). Mor: Kristina Margareta (Stina Greta) Eriksdotter. Född 1813-11-22 i Vindelgransele, Lycksele (Sven-Erik Fahlesson). Död 1853-05-02 i Gäddträsk, Lycksele (Sven-Erik Fahlesson).

Barn:

Karl August Renman. Född 1870-10-24 i Insjön, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 262, s *.

Johan Edvard Renman. Född 1872-12-10 i Insjön, Lycksele (Margareta Lindgren). Flyttade 1905-07-18 från Lycksele (Lappland) till Jukkasjärvi (Lappland) (Margareta Lindgren).

Nils Jakob Renman. Född 1875-05-19 i Insjön, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 263, s *.

Anton Leonard Renman. Född 1877-10-04 i Insjön, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 264, s *.

Engla Vilhelmina Renman. Född 1880-09-01 i Insjön, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 265, s *.

Jenny Maria Renman. Född 1883-02-04 i Insjön, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 266, s *.

Oskar Valfrid Renman. Född 1885-07-21 i Insjön, Lycksele (Margareta Lindgren). Flyttade 1906-01-19 från Lycksele (Lappland) till Jukkasjärvi (Lappland) (Margareta Lindgren).

Israel Valdemar Renman. Född 1887-09-18 i Insjön, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1887-12-03 i Insjön, Lycksele (Margareta Lindgren).

Hilda Elisabet Renman. Född 1888-11-11 i Insjön, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 267, s *.

Tabell 262 (generation 5)

(Från Tabell 261, s *)

Karl August Renman. Bonde i Insjön, Lycksele (Margareta Lindgren). Född 1870-10-24 i Insjön, Lycksele (Margareta Lindgren). Inga barn före 1920 (Margareta Lindgren). Gift 1890-11-27 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Tekla Vilhelmina Johansdotter. (Född 1863-10-20 i Vänjaurbäck, Lycksele (Sven-Erik Fahlesson).) Far: Johan Karlsson. Född 1828-07-22 i Vänjaurbäck, Lycksele (Sven-Erik Fahlesson). Död 1904-02-24 i Vänjaurbäck, Lycksele (Sven-Erik Fahlesson). Mor: Sofia Karolina Samuelsdotter. Född 1835-05-25 i Rödingträsk, Lycksele (Sven-Erik Fahlesson).

Tabell 263 (generation 5)

(Från Tabell 261, s *)

Nils Jakob Renman. Född 1875-05-19 i Insjön, Lycksele (Margareta Lindgren). Nils utvandrade till Nordamerika den 13/7 1910 men återkom till insjön 1918. En fosterson Klas Alfons Johansson född 19/3 1916, son till pigan Nanny Eufrosynia Johansdotter i Tannsele född 1889. (Margareta Lindgren) Gift 1902-06-24 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Elin Johanna Johansdotter. (Född 1872-05-31 i Åliden, Lycksele (Margareta Lindgren). Död i lungsot 1909-02-12 (Margareta Lindgren).)

Tabell 264 (generation 5)

(Från Tabell 261, s *)

Anton Leonard Renman. Kronjägare (Margareta Lindgren). Född 1877-10-04 i Insjön, Lycksele (Margareta Lindgren). Familjen var bosatt i Lycksele, men efter hustruns död flyttade Anton förs till Rusele och sedan till Umgransele, med sig hade han hushällerskan Vilhelmina Alexandra Persson, född 1881. (Margareta Lindgren) Gift 1910-06-24 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Vilma Alexina Åström. (Född 1886-02-13 i Vindelgransele, Lycksele (Margareta Lindgren). Död i lungsot 1911-07-21 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).) Far: Per August Persson Åström. Född 1857-08-15 i Vindelgransele, Lycksele (Sven-Erik Fahlesson). Mor: Evelina Björk. Född 1859-06-23 i Zäter, Björksele, Lycksele (Sven-Erik Fahlesson).

Tabell 265 (generation 5)

(Från Tabell 261, s *)

Engla Vilhelmina Renman. Född 1880-09-01 i Insjön, Lycksele (Margareta Lindgren). Gift 1901-04-08 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Johan August Johansson. (Bonde i Bastunäs, Lycksele (Margareta Lindgren). Född 1876-09-15 i Bastunäs, Lycksele (Margareta Lindgren).) Far: Johan August Natanaelsson. Mor: Sofia Karolina Johansdotter.

Barn:

Ester Maria Johansson. Född 1902-02-24 i Bastunäs, Lycksele (Margareta Lindgren).

Johan Elmer Johansson. Född 1903-10-03 i Bastunäs, Lycksele (Margareta Lindgren).

Oskar Georg Johansson. Född 1905-03-18 i Bastunäs, Lycksele (Margareta Lindgren).

Anders Evert Johansson. Född 1906-12-08 i Bastunäs, Lycksele (Margareta Lindgren).

Nanny Gunborg Sofia Johansson. Född 1908-11-23 i Bastunäs, Lycksele (Margareta Lindgren).

Gustaf Gunnar Johansson. Född 1913-05-04 i Bastunäs, Lycksele (Margareta Lindgren).

Gerda Alfrida Johansson. Född 1916-07-03 i Bastunäs, Lycksele (Margareta Lindgren).

Lars Hjalmar Johansson. Född 1918-08-10 i Bastunäs, Lycksele (Margareta Lindgren).

Tabell 266 (generation 5)

(Från Tabell 261, s *)

Jenny Maria Renman. Född 1883-02-04 i Insjön, Lycksele (Margareta Lindgren). Gift 1902-04-26 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Karl Viktor Stenmark. (Bonde i Tannsele, Lycksele (Margareta Lindgren). Född 1880-12-28 i Tannsele, Lycksele (Margareta Lindgren).) Far: Karl Anton Stenmark. Mor: Sara Lovisa Johansdotter.

Barn:

Johan Torsten Stenmark. Född 1904-02-20 i Tannsele, Lycksele (Margareta Lindgren).

Tora Maria Stenmark. Född 1906-02-18 i Tannsele, Lycksele (Margareta Lindgren).

Olga Olivia Stenmark. Född 1907-07-21 i Tannsele, Lycksele (Margareta Lindgren).

David Hildebrand Stenmark. Född 1910-10-16 i Tannsele, Lycksele (Margareta Lindgren).

Tabell 267 (generation 5)

(Från Tabell 261, s *)

Hilda Elisabet Renman. Född 1888-11-11 i Insjön, Lycksele (Margareta Lindgren). Gift 1906-04-16 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Johan August Persson. (Bonde i Gäddträsk, Lycksele (Margareta Lindgren). Född 1875-12-29 i Gäddträsk, Lycksele (Margareta Lindgren).)

Barn:

Märta Maria Persson. Född 1907-03-01 i Gäddträsk, Lycksele (Margareta Lindgren).

Eva Elisabet Persson. Född 1908-04-27 i Gäddträsk, Lycksele (Margareta Lindgren).

Jenny Elvina Persson. Född 1910-07-05 i Gäddträsk, Lycksele (Margareta Lindgren).

Johan Hjalmar Persson. Född 1911-10-13 i Gäddträsk, Lycksele (Margareta Lindgren).

Alfrida Elina Persson. Född 1915-07-19 i Gäddträsk, Lycksele (Margareta Lindgren).

Dagmar Helena Persson. Född 1916-10-20 i Gäddträsk, Lycksele (Margareta Lindgren).

Tabell 268 (generation 4)

(Från Tabell 258, s *)

Sofia Karolina Borgström. Född 1849-12-08 i Knaften, Lycksele (Margareta Lindgren). Familjen bosatte sig i Holmsjö, men flyttade den 21/11 1878 till Malå. (Margareta Lindgren) Gift 1870-12-26 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Karl Fredrik Gustafsson. (Född 1844-09-03 i Holmsjö, Lycksele (Margareta Lindgren).) Far: Gustaf Adolf Zakrisson. Mor: Marta Magdalena Johansdotter.

Barn:

Fredrika Vilhelmina Carlsdotter. Född 1872-01-11 i Holmsjö, Lycksele (Margareta Lindgren).

Konrad Eugorius Carlsson. Född 1874-03-05 i Holmsjö, Lycksele (Margareta Lindgren).

Karolina Alexandra Carlsdotter. Född 1876-07-08 i Holmsjö, Lycksele (Margareta Lindgren).

Tabell 269 (generation 4)

(Från Tabell 258, s *)

Fredrika Aurora Borgström. Född 1853-10-09 i Knaften, Lycksele (Margareta Lindgren). Familjen bosatte sig i Granträsk men flyttade den 28/9 1877 till Fredrika. (Margareta Lindgren) Gift 1876-03-14 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Israel Larsson. (Född 1846-01-11 i Rödingträsk, Lycksele (Margareta Lindgren).) Far: Lars Israelsson. Mor: Stina Sofia Olofsdotter.

Barn:

Oskar Helmer Israelsson. Född 1876-12-09 i Granträsk, Lycksele (Margareta Lindgren).

Tabell 270 (generation 4)

(Från Tabell 258, s *)

Josefina Vilhelmina Borgström. Småskollärarinna (Margareta Lindgren). Född 1858-12-22 i Knaften, Lycksele (Margareta Lindgren). Flyttade 1880-01-09 från Lycksele (Lappland) till Bergsjö (Hälsingland) (Margareta Lindgren). Gift 1880-01-01 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Per August Andreas Lindholm. (Folkskollärare i Bergsjö (Hälsingland) (Margareta Lindgren). Född 1856-04-22 i Arvliden, Lycksele (Margareta Lindgren).)

Tabell 271 (generation 4)

(Från Tabell 258, s *)

Anders Oskar Borgström. Född 1865-12-19 i Knaften, Lycksele (Margareta Lindgren). Familjen flyttade till Malå men återkom till Lycksele den 15/5 1893. (Margareta Lindgren) Gift 1886-02-21 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Amalia Näslund. (Född 1857-11-20 i Högåker, Lycksele (Margareta Lindgren).) Far: Johan Gustafsson. Mor: Anna Kristina Sjulsdotter.

Barn:

Karl Andreas Borgström. Född 1886-03-18 i Malå (Lappland) (Margareta Lindgren). Se tabell 272, s *.

Johan Oskar Borgström. Född 1888-02-03 i Malå (Lappland) (Margareta Lindgren). Se tabell 273, s *.

Eva Kristina Amalia Borgström. Född 1889-12-12 i Malå (Lappland) (Margareta Lindgren). Se tabell 274, s *.

Sofia Charlotta Borgström. Född 1892-05-11 i Malå (Lappland) (Margareta Lindgren).

Engla Vilhelmina Borgström. Född 1894-05-16 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Se tabell 275, s *.

Ludvig Emanuel Borgström. Född 1896-10-12 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Elin Matilda Borgström. Född 1899-03-23 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Selma Viktoria Borgström. Född 1902-08-14 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Tabell 272 (generation 5)

(Från Tabell 271, s *)

Karl Andreas Borgström. Född 1886-03-18 i Malå (Lappland) (Margareta Lindgren). Gift 1917-09-29 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Olga Kerstin Johansson. (Född 1896-01-16 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).)

Tabell 273 (generation 5)

(Från Tabell 271, s *)

Johan Oskar Borgström. Född 1888-02-03 i Malå (Lappland) (Margareta Lindgren). Gift 1918-09-15 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Serudia Johansson. (Född 1896-02-15 i Bastuträsk, Stensele (Sven-Erik Fahlesson).)

Barn:

Margareta Marianne Borgström. Född 1919-05-22 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Tabell 274 (generation 5)

(Från Tabell 271, s *)

Eva Kristina Amalia Borgström. Född 1889-12-12 i Malå (Lappland) (Margareta Lindgren). Utom äktenskap

Barn:

Viola. Född 1915-04-14 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Tabell 275 (generation 5)

(Från Tabell 271, s *)

Engla Vilhelmina Borgström. Född 1894-05-16 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Gift 1916-07-08 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Israel Frans August Borgström. (Född 1895-01-12 i Malånäs, Malå (Sven-Erik Fahlesson).) Far: Fritiof Borgström. Född 1866-06-23 i Knaften, Lycksele (Margareta Lindgren). Mor: Sofia Agata Israelsdotter. Född 1855-08-08 i Falträsk, Lycksele (Sven-Erik Fahlesson).

Barn:

Berta Alice Borgström. Född 1917-02-08 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Ellen Elisabet Borgström. Född 1919-04-27 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Tabell 276 (generation 4)

(Från Tabell 258, s *)

Fritiof Borgström. Född 1866-06-23 i Knaften, Lycksele (Margareta Lindgren). Gift 1888-05-13 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Sofia Agata Israelsdotter. (Född 1855-08-08 i Falträsk, Lycksele (Sven-Erik Fahlesson).) Far: Israel Israelsson. Född 1823-03-02 i Falträsk, Lycksele (Sven-Erik Fahlesson). Död 1894-06-17 i Falåström, Lycksele (Sven-Erik Fahlesson). Mor: Katarina Agata Johansdotter. Född 1828-04-20 i Bergvattnet, Lycksele (Sven-Erik Fahlesson).

Barn:

Fritiof Engelbert Borgström. Född 1888-11-23 i Malånäs, Malå (Margareta Lindgren). Se tabell 277, s *.

Elina Sofia Borgström. Född 1891-05-11 i Malånäs, Malå (Margareta Lindgren). Se tabell 278, s *.

Israel Frans August Borgström. Född 1895-01-12 i Malånäs, Malå (Sven-Erik Fahlesson). Se tabell 279, s *.

Tabell 277 (generation 5)

(Från Tabell 276, s *)

Fritiof Engelbert Borgström. Född 1888-11-23 i Malånäs, Malå (Margareta Lindgren). Gift 1916-12-03 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Hulda Elvira Eugenia Johansson. (Född 1895-01-28 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).)

Barn:

Levi Petrus Borgström. Född 1919-11-07 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Tabell 278 (generation 5)

(Från Tabell 276, s *)

Elina Sofia Borgström. Född 1891-05-11 i Malånäs, Malå (Margareta Lindgren). Utom äktenskap

Barn:

Alfa Sofia. Född 1914-04-09 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Tabell 279 (generation 5)

(Från Tabell 276, s *)

Israel Frans August Borgström. Född 1895-01-12 i Malånäs, Malå (Sven-Erik Fahlesson). Gift 1916-07-08 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Engla Vilhelmina Borgström. (Född 1894-05-16 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).) Far: Anders Oskar Borgström. Född 1865-12-19 i Knaften, Lycksele (Margareta Lindgren). Familjen flyttade till Malå men återkom till Lycksele den 15/5 1893. (Margareta Lindgren) Mor: Amalia Näslund. Född 1857-11-20 i Högåker, Lycksele (Margareta Lindgren).

Barn:

Berta Alice Borgström. Född 1917-02-08 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Ellen Elisabet Borgström. Född 1919-04-27 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Tabell 280 (generation 2)

(Från Tabell 35, s *)

Eva Maria Alenius. Född 1776-10-22 i Degerfors (Elisabeth Sundh). Död 1820-02-04 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Barnlös. Gift 1:o 1796 i Umeå landsförs (Västerbotten) (Sven-Erik Fahlesson) med Per Kjellberg. (Sergeant i Umeå (Margareta Lindgren). Född 1775 i Umeå landsförs (Västerbotten) (Sven-Erik Fahlesson). Drunknade möjligen 1815 (Margareta Lindgren).) Gift 2:o med P Håkansson. (Möjligen inte gift med Eva Maria Alenius. Möjligen samma som Per Kjellberg.) Gift 3:o 1817-04-07 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Per Rådström. (Skolmästare i Lycksele. Född 1755-02-11 i Råsele, Åsele (Margareta Lindgren). Död 1835-09-06 i Lycksele (Lappland) (Eric Johansson). Pastorsadjunkt 1779 i Åsele (Staffan Bengtsson). Komminister från 1783 i Sorsele (Staffan Bengtsson). Skolmästare från 1802 i Lycksele (Staffan Bengtsson).) Far: Erik Pålsson. Nybyggare i Råsele i Vilhelmina socken. Född 1717-05-03 (Ingrid Rådström). Drunknad 1756 i Råseleforsen, Vilhelmina (Ingrid Rådström). Mor: Anna Göransdotter.

Tabell 281 (generation 2)

(Från Tabell 35, s *)

Sara Sofia Alenius. Född 1778-08-04 i Degerfors (Elisabeth Sundh). Död 1856-12-03 i Arvliden, Lycksele (Margareta Lindgren). Sara Sophia blev fostermor åt Sara Samuella Mattsdotter, född 1817, hon var endast 5 år vid giftermålet. (Margareta Lindgren) Gift 1:o 1797-03-26 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Anders Nilsson Holmgren. (Nybyggare i Tannsele, Lycksele (Margareta Lindgren). Född 1770-11-02 i Mårdsele, Degerfors (Västerbotten) (Margareta Lindgren). Död av håll och styng 1821-06-16 i Tannsele, Lycksele (Margareta Lindgren). Anders köper av Johan Johansson, med hans husrus råd och samtycke, stubbrättigheten av hans i Tannsele ägande krono Nybygge nr 1 af 1/8 dels mantals skatt med alla åtföljande ägor hus och åbyggnad qvarn och qvarnställe att nästkommande vår tillträda emot en överens kommen köpeskilling stor, fyra hundra åttio en Rd: 23 skr 1 1/3 rst Banco eller Sjuhundra Tjugo två Riks D: 10 sk 8 rst Riksgälds Sedlar dock emot det uttryckliga föbehåll att det ska åligga Holmgren såsom barn fullgjöra det accord Johansson med sina föräldrar ingått beståendes uti att de uti lifstid skola i förgånga njuta en tredje del af Nybygges gröda uti sådant skick det nu befinnes att denna tredjedelen af Holmgren bärgas och till dem hemföres, att nödig Brännved hålles dem tillhanda även som hästhjelp så till deras åker kjörning som till skjuts ifrån kyrkan. Och som jag ovanstående summa genom Revers bekommit så afhänder jag och mig och mina arvingar all rätt uti Tannsele Nybygge och det samma nu mera Holmgren såsom dess lagfågna egendom till full ägo tillängnar, (enligt Johan Johansson). Med förestående Kjöpe avhandling förklarar jag Anders Holmgren mig till alla delar nögd då jag tillika härmed utfäster mig till pricka fullgjöra alla i denna kjöpehandling af Johan Johansson gjorda förbehåll hvilka med våra namn undertecknade uti tillkallade vittnens närvaro skiedde i Lycksele den 24 november 1804. Anders Holmgren åläggande gentemot de gamla hade han ganska svårt att hålla, han blev stämd flera gånger för summande, av att inte hålla vägarna farbara under vintern, samt att se till att de gamla fick sitt hö, sin säd o.s.v. Han blev däremot belönad för att han dödat fyra björnar. I ett utslag i rätten sägs: I målet mellan gamle nybyggaren Johan Samuelsson i Tannsele, Kärande och hans Förgångsman Nybyggaren Anders Nilsson Holmgren dersammastädes, Swarande, Öfverlade Härads Rätten om följande Utslag: Härads Rätten har wid sakens öfwervägande funnit Kärande Johan Samuelsson klagan öfwer bristande åker, wara wid förra Tinget afgjord, och att Swaranden Holmgren, som honom, då ålagde ägo.upristning wärkställt, icke är till widare answar deri än hwad bärgnings skyldigheten angår förbunden. (Margareta Lindgren)) Far: Nils Israelsson. Mårdsele. Född 1744-08-24 i Kussjön, Umeå lfs (Elisabeth Sundh). Mor: Sara Andersdotter. Född 1740-08-10 (Kjell-Åke Lundström, Lars-Olof Delsing). Gift 2:o 1824 (Margareta Lindgren) med Mats Matsson. (Bonde i Rusele, Lycksele. Född 1784 i Rusele, Lycksele (Ossian Egerbladh).) Far: Mats Matsson. Bonde i Rusele, Lycksele. Född 1758 (Ossian Egerbladh). Mor: Anna Sara Israelsdotter. Född 1762 i Mårdsele, Degerfors (Ossian Egerbladh). Död 1849 i Rusele, Lycksele (Ossian Egerbladh).

Barn i första kullen

Anders Bernhard Holmgren. Född 1799-06-14 i Tannsele, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1874-12-17 i Mårdsele, Degerfors (Margareta Lindgren). Se tabell 282, s *.

Nils Fredrik Holmgren. Född 1801-03-12 i Tannsele, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1869-05-10 i Busjön, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 294, s *.

Sara Sofia Holmgren. Född 1804-11-13 i Tannsele, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1891-02-14 i Arvliden, Lycksele (Margareta Lindgren).

Gustaf Vilhelm Holmgren. Född 1810-01-31 i Tannsele, Lycksele (Margareta Lindgren). Drunknade 1862-05-19 (Margareta Lindgren).

Tabell 282 (generation 3)

(Från Tabell 281, s *)

Anders Bernhard Holmgren. Född 1799-06-14 i Tannsele, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1874-12-17 i Mårdsele, Degerfors (Margareta Lindgren). Gift 1826-01-15 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Kristina Margareta Israelsdotter. (Född 1806-04-27 i Mårdsele, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1891-01-18 i Mårdsele, Lycksele (Margareta Lindgren).) Far: Israel Nilsson. Född 1774-03-04 (Kjell-Åke Lundström, Lars-Olof Delsing). Bosatt i Mårdsele, Lycksele (Kjell-Åke Lundström, Lars-Olof Delsing). Israel etablerade sig som gästgivare i Lycksele och han var farbror till Anders Bernhard Holmgren. (Margareta Lindgren) Mor: Maria Kristina Andersdotter. Född 1778 (Kjell-Åke Lundström, Lars-Olof Delsing).

Barn:

Anders Bernhard Holmgren. Född 1827-04-17 i Mårdsele, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1915-02-11 i Bäcklund, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 283, s *.

Sara Louisa Andersdotter. Född 1830-05-10 i Mårdsele, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 287, s *.

Israel August Holmgren. Född 1832-08-14 i Mårdsele, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1834-02-22 i Mårdsele, Lycksele (Margareta Lindgren).

Nils Johan Holmgren. Född 1835-12-31 i Mårdsele, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1897-08-14 i Mårdsele, Degerfors (Margareta Lindgren). Se tabell 293, s *.

Margareta Johanna Holmgren. Född 1837-04-27 i Mårdsele, Lycksele (Margareta Lindgren). Död i lunginflamation 1890-01-17 i Flakaträsk, Lycksele (Margareta Lindgren).

Maria Kristina Antonia Holmgren. Född 1841-04-10 i Mårdsele, Lycksele (Margareta Lindgren). Död i barnsäng 1874-04-23 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Anna Gustava Holmgren. Född 1842-11-17 i Mårdsele, Lycksele (Margareta Lindgren). Död i inklämt navelbråck 1895-07-17 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Bror Israel Holmgren. Född 1845-12-25 i Mårdsele, Lycksele (Margareta Lindgren).

August Vilhelm Holmgren. Född 1848-08-24 i Mårdsele, Lycksele (Margareta Lindgren). Flyttade 1875-10-15 från Lycksele (Lappland) till Örnsköldsvik (Margareta Lindgren).

Tabell 283 (generation 4)

(Från Tabell 282, s *)

Anders Bernhard Holmgren. Brukare i Bäcklund, Lycksele (Margareta Lindgren). Född 1827-04-17 i Mårdsele, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1915-02-11 i Bäcklund, Lycksele (Margareta Lindgren). Det fanns en fosterdotter Sofia Kristina Nordström, född 15/5 1872 i Degerfors. Hör hon till släkten? (Margareta Lindgren) Gift 1850-01-10 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Sara Lovisa Jonsdotter Tjernquist. (Född 1827-09-27 i Arvträsk, Lycksele (Margareta Lindgren).)

Barn:

Klara Lovisa Holmgren. Född 1850-08-02 i Bäcklund, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 284, s *.

Amalia Bernhardina Holmgren. Född 1851-09-11 i Bäcklund, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 285, s *.

Frans Oskar Holmgren. Ogift dräng i Arvträsk, Lycksele (Margareta Lindgren). Född 1857-12-17 i Bäcklund, Lycksele (Margareta Lindgren).

Anton Fritiof Alexander Holmgren. Född 1860-11-03 i Bäcklund, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 286, s *.

Maria Josefina Holmgren. Ogift sömmerska i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Född 1863-01-19 i Bäcklund, Lycksele (Margareta Lindgren).

Tabell 284 (generation 5)

(Från Tabell 283, s *)

Klara Lovisa Holmgren. Född 1850-08-02 i Bäcklund, Lycksele (Margareta Lindgren). Gift 1888-01-22 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Olof Anton Cederlund. (Brukare i Tuvträsk, Lycksele (Margareta Lindgren). Född 1842-12-01 i Brännäs, Lycksele (Margareta Lindgren).) Far: Johan Cederlund. Mor: Anna Kajsa Johansdotter.

Barn:

Tora Viktoria Cederlund. Född 1888-09-05 i Tuvträsk, Lycksele (Margareta Lindgren). Död i lungsot 1911-08-13 i Tuvträsk, Lycksele (Margareta Lindgren).

Tabell 285 (generation 5)

(Från Tabell 283, s *)

Amalia Bernhardina Holmgren. Född 1851-09-11 i Bäcklund, Lycksele (Margareta Lindgren). Jag har inte kollat upp vad all dog av, men antagligen var det lungsot. (Margareta Lindgren) Gift 1882-04-08 i Degerfors (Västerbotten) (Margareta Lindgren) med Erik Olofsson Lindgren. (Född 1856-04-19 i Degerfors (Västerbotten) (Margareta Lindgren). Död 1900-06-21 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).)

Barn:

Amanda Karolina Lindgren. Sömmerska (Margareta Lindgren). Född 1882-06-02 i Degerfors (Västerbotten) (Margareta Lindgren). Död 1908-02-26 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Johan Sigfrid Lindgren. Flyttade tillsammans med modern till Arvträsk, där han och modern bodde kvar 1920. (Margareta Lindgren) Född 1883-12-19 i Degerfors (Västerbotten) (Margareta Lindgren).

Judit Maria Lindgren. Född 1885-12-03 i Degerfors (Västerbotten) (Margareta Lindgren). Flyttade 1904-11-22 till Östersund (Margareta Lindgren).

Valborg Sofia Lindgren. Småskollärarinna (Margareta Lindgren). Född 1887-12-02 i Degerfors (Västerbotten) (Margareta Lindgren). Död 1912-08-16 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Edit Alfrida Lindgren. Född 1892-05-07 i Degerfors (Västerbotten) (Margareta Lindgren). Död 1911-05-28 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Ottilia Eufrusynia Lindgren. Född 1895-07-18 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Elna Matilda Eulalia Lindgren. Född 1900-01-25 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död 1902-02-19 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Tabell 286 (generation 5)

(Från Tabell 283, s *)

Anton Fritiof Alexander Holmgren. Brukare i Arvträsk, Lycksele (Margareta Lindgren). Född 1860-11-03 i Bäcklund, Lycksele (Margareta Lindgren). Alla fyra barnen bodde hemma 1920 (Margareta Lindgren). Gift 1887-05-28 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Albertina Auralia Karlsdotter. (Född 1866-05-25 i Karonsbo, Lycksele (Margareta Lindgren).) Far: Karl Olof Natanaelsson. Mor: Margareta Sofia Johansdotter.

Barn:

Johan Oskar Alexander Holmgren. Född 1887-08-30 i Bäcklund, Lycksele (Margareta Lindgren).

Signe Alfrida Holmgren. Född 1890-08-03 i Bäcklund, Lycksele (Margareta Lindgren).

Nanny Albertina Holmgren. Född 1892-05-15 i Bäcklund, Lycksele (Margareta Lindgren).

Hilda Antonia Holmgren. Född 1894-12-17 i Arvträsk, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1895-02-12 i Arvträsk, Lycksele (Margareta Lindgren).

Hanna Josefina Holmgren. Född 1897-08-11 i Arvträsk, Lycksele (Margareta Lindgren).

Maria Holmgren. Född 1900-06-29 i Arvträsk, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1900-07-07 i Arvträsk, Lycksele (Margareta Lindgren).

Tabell 287 (generation 4)

(Från Tabell 282, s *)

Sara Louisa Andersdotter. Född 1830-05-10 i Mårdsele, Lycksele (Margareta Lindgren). Gift 1850-12-29 i Degerfors (Västerbotten) (Margareta Lindgren) med Jonas Johansson. (Född 1815-09-05 i Degerfors (Västerbotten) (Margareta Lindgren). Död i lunginflamation 1870-03-09 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).)

Barn:

Anna Matilda Lovisa Jonsdotter. Född 1851-06-19 i Degerfors (Västerbotten) (Margareta Lindgren). Död 1896-03-31 i Betsele, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 288, s *.

Jonas Bernhard Jonsson. Född 1854-03-04 i Mårdsele, Lycksele (Margareta Lindgren). Drunknade 1881-06-30 (Margareta Lindgren). Se tabell 289, s *.

Johan August Jonsson Moren. Född 1857-08-10 i Mårdsele, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 290, s *.

Anton Leonard Jonsson. Född 1860-03-04 i Mårdsele, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1861-10-12 i Mårdsele, Lycksele (Margareta Lindgren).

Johanna Vilhelmina Jonsdotter. Född 1863-12-14 i Mårdsele, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 291, s *.

Maria Josefina Jonsdotter. Född 1866-10-18 i Mårdsele, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 292, s *.

Tabell 288 (generation 5)

(Från Tabell 287, s *)

Anna Matilda Lovisa Jonsdotter. Född 1851-06-19 i Degerfors (Västerbotten) (Margareta Lindgren). Död 1896-03-31 i Betsele, Lycksele (Margareta Lindgren). Gift 1876-03-15 i Degerfors (Västerbotten) (Margareta Lindgren) med Johan Albert Olofsson. (Brukare. Född 1854-12-19 i Maltträsk, Degerfors (Margareta Lindgren).) Far: Olof Nilsson. Mor: Gustava Isaksdotter.

Barn:

Johan Olof Johansson. Född 1876-12-24 i Degerfors (Västerbotten) (Margareta Lindgren). Hindersprövning 1902-01-14 till Stensele (Margareta Lindgren). Flyttade 1902-03-15 till Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Nils Manfred Johansson. Född 1878-05-05 i Degerfors (Västerbotten) (Margareta Lindgren). Död vådaskjuten av en getarpojke 1892-09-23 (Margareta Lindgren).

Elina Matilda Johansdotter. Född 1880-04-28 i Betsele, Lycksele (Margareta Lindgren).

Oskar Edvard Johansson. Född 1882-04-28 i Betsele, Lycksele (Margareta Lindgren). Flyttade 1899-01-13 från Lycksele (Lappland) till Ersmark, Degerfors (Margareta Lindgren).

Jonas Hilmer Johansson. Född 1884-07-05 i Betsele, Lycksele (Margareta Lindgren). Flyttade 1902-03-15 från Lycksele (Lappland) till Vännäs (Margareta Lindgren).

Anna Vilhelmina Johansdotter. Född 1888-03-09 i Betsele, Lycksele (Margareta Lindgren). Flyttade med brodern 1902-03-15 från Lycksele (Lappland) till Vännäs (Margareta Lindgren).

Karl Viktor Johansson. Född 1889-12-28 i Betsele, Lycksele (Margareta Lindgren). Fosterson hos Nils August Olofsson i Maltträsk, Degerfors, 15/3 1902. (Margareta Lindgren)

Rikard Valdemar Johansson Granhagen. Född 1892-01-19 i Betsele, Lycksele (Margareta Lindgren). Flyttade med syskonen 1902-03-15 från Lycksele (Lappland) till Vännäs (Margareta Lindgren).

Hanna Gustava Johansdotter. Född 1893-07-01 i Betsele, Lycksele (Margareta Lindgren). Hanna Gustava blev 28/1 1899 fosterdotter hos farbrodern Olof Edward Olofsson, född 20/1 1866 i Lycksele o h h Anna Sara Jonsdtr, född 29/12 1852 i Lycksele, gifta 19/4 1891. En son Johan Edvard född 16/10 1892 i Degerfors. (Margareta Lindgren)

Henfrid Alfonso Johansson. Född 1896-03-13 i Betsele, Lycksele (Margareta Lindgren). Flyttade med övriga syskon 1902-03-15 från Lycksele (Lappland) till Vännäs (Margareta Lindgren).

Tabell 289 (generation 5)

(Från Tabell 287, s *)

Jonas Bernhard Jonsson. Född 1854-03-04 i Mårdsele, Lycksele (Margareta Lindgren). Drunknade 1881-06-30 (Margareta Lindgren). Gift 1875-03-11 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Josefina Charlotta Boman. (Född 1849-04-28 i Degerfors (Västerbotten) (Margareta Lindgren).) Far: Olof Anton Boman. Mor: Katarina Lovisa Abrahamsdotter.

Barn:

Charlotta Vilhelmina Jonsdotter. Född 1875-12-12 i Mårdsele, Degerfors (Margareta Lindgren).

Edla Matilda Eulalia Jonsdotter. Född 1879-02-11 i Mårdsele, Degerfors (Margareta Lindgren).

Tabell 290 (generation 5)

(Från Tabell 287, s *)

Johan August Jonsson Moren. Född 1857-08-10 i Mårdsele, Lycksele (Margareta Lindgren). Gift 1879-01-19 (Margareta Lindgren) med Klara Harnesk. (Född 1853-08-12 i Norsjö (Västerbotten) (Margareta Lindgren).)

Tabell 291 (generation 5)

(Från Tabell 287, s *)

Johanna Vilhelmina Jonsdotter. Född 1863-12-14 i Mårdsele, Lycksele (Margareta Lindgren). Gift 1:o 1879-07-13 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Axel Rönnholm. (Född 1856-11-11 i Betsele, Lycksele (Margareta Lindgren). Son till Michael Rönnholm o h h Julia Sofia Sahlman i Betsele, han bördig från Stensele, hon från Uppsala. Familjen flyttade till Stensele den 19/9 1881 efter att Axel avtjänat ett sju månaders straffarbete. De kom tillbaka till Siksele den 8/2 1888. Skild den 4/11 1903. (Margareta Lindgren)) Skild 1903-11-04. Gift 2:o 1906-05-20 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Karl Anton Israelsson Ekström. (Skomakare i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Född 1871-06-27 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).)

Barn i första kullen

Hedvig Alexandra Rönnholm. Född 1880-03-21 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Fanny Vilhelmina Rönnholm. Född 1881-08-12 i Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren). Flyttade 1900-08-11 till Gällivare (Margareta Lindgren).

Karl August Rönnholm. Född 1883-06-18 i Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren). Flyttade 1907-01-07 till Gällivare (Margareta Lindgren).

Hilma Maria Rönnholm. Född 1885-08-25 i Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död i lungblödning 1903-05-15 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Enny Axelina Rönnholm. Småskollärarinna (Margareta Lindgren). Född 1887-12-17 i Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren). Flyttade 1906-06-23 till Vilhelmina (Lappland) (Margareta Lindgren).

Axel Engelbert Rönnholm. Född 1890-03-03 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Flyttade 1913-11-22 till Gällivare (Margareta Lindgren).

Halvar Ambrosius Rönnholm. Född 1892-04-04 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Alfrida Lovisa Rönnholm. Sjuksköterska 1918-08-22 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Född 1894-08-19 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Bosatt från 1914 till 1918 i Sollefteå (Margareta Lindgren).

Astrid Gustava Rönnholm. Född 1894-08-19 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död i lungsot 1918-01-03 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Adele Johanna Rönnholm. Född 1897-07-21 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död 1897-11-17 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Barn i andra kullen

Göta Augusta Ekström. Född 1906-09-09 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Johan Edvin Ekström. Född 1909-01-22 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Tabell 292 (generation 5)

(Från Tabell 287, s *)

Maria Josefina Jonsdotter. Född 1866-10-18 i Mårdsele, Lycksele (Margareta Lindgren). Familjen var bosatt i Betsele, men utvandrade till Nordamerika, han den 22/5 1891 och resten av familjen den 7/6 1892. (Margareta Lindgren) Gift 1888-03-25 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Albert Teodor Bernhardsson. (Född 1863-02-23 i Fäboliden, Lycksele (Margareta Lindgren).) Far: Bernhard Johansson. Mor: Katarina Margareta Israelsdotter.

Barn:

Jonas Teodor Bernhardsson. Född 1889-02-04 i Betsele, Lycksele (Margareta Lindgren).

Alfred Leonard Bernhardsson. Född 1890-10-17 i Betsele, Lycksele (Margareta Lindgren).

Tabell 293 (generation 4)

(Från Tabell 282, s *)

Nils Johan Holmgren. Född 1835-12-31 i Mårdsele, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1897-08-14 i Mårdsele, Degerfors (Margareta Lindgren). Gift 1863-01-30 i Degerfors (Västerbotten) (Margareta Lindgren) med Eva Maria Jonsdotter. (Född 1838-09-06 i Degerfors (Västerbotten) (Margareta Lindgren). Död 1876-11-05 i Östersjön, Degerfors (Margareta Lindgren).)

Tabell 294 (generation 3)

(Från Tabell 281, s *)

Nils Fredrik Holmgren. Född 1801-03-12 i Tannsele, Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1869-05-10 i Busjön, Lycksele (Margareta Lindgren). Gift

Barn:

Karl Johan Holmgren. Född 1834-06-20 i Busjön, Lycksele (Margareta Lindgren). Död i tarmvred 1892-03-03 i Lycksele sjukstuga, Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 295, s *.

Tabell 295 (generation 4)

(Från Tabell 294, s *)

Karl Johan Holmgren. Född 1834-06-20 i Busjön, Lycksele (Margareta Lindgren). Död i tarmvred 1892-03-03 i Lycksele sjukstuga, Lycksele (Margareta Lindgren). Gift

Barn:

Johan Engelbert Holmgren. Född 1868-07-05 i Brattfors, Lycksele (Tuvträsk under tio generationer). Död 1953-05-25 (Tuvträsk under tio generationer). Se tabell 296, s *.

Tabell 296 (generation 5)

(Från Tabell 295, s *)

Johan Engelbert Holmgren. Född 1868-07-05 i Brattfors, Lycksele (Tuvträsk under tio generationer). Död 1953-05-25 (Tuvträsk under tio generationer). Familjen var först bosatta i Brattfors men flyttade så småningom till Tuvträsk. (Margareta Lindgren) Gift 1892-04-18 i Lycksele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Johanna Magdalena Lindberg. (Född 1873-11-11 i Tuvträsk, Lycksele (Tuvträsk under tio generationer). Död 1953-05-25 (Tuvträsk under tio generationer).) Far: Israel August Nilsson. Bonde i Tuvträsk. Född 1842-09-21 i Tuvträsk, Lycksele (Tuvträsk under tio generationer). Mor: Anna Natanelsdotter. Född 1849-06-19 (Tuvträsk under tio generationer).

Barn:

Johan Arvid Holmgren. Arbetare i Tuvträsk, Lycksele (Margareta Lindgren). Född 1893-03-31 i Tuvträsk, Lycksele (Tuvträsk under tio generationer). Död 1958-04-05 (Tuvträsk under tio generationer). Bosatt i Bränt Backen, Tuvträsk, Lycksele (Tuvträsk under tio generationer).

Karl Gottfrid Holmgren. Född 1895-01-21 (Tuvträsk under tio generationer). Död 1972-11-13 (Tuvträsk under tio generationer).

Axel Napoleon Holmgren. Född 1896-08-16 (Tuvträsk under tio generationer). Död 1976-09-19 (Tuvträsk under tio generationer).

Ebba Aurora Holmgren. Född 1898-05-18 (Tuvträsk under tio generationer). Död 1977-03-07 (Tuvträsk under tio generationer).

Edit Johanna Holmgren. Född 1900-09-27 (Tuvträsk under tio generationer). Död 1963-07-31 (Tuvträsk under tio generationer).

Agda Maria Holmgren. Född 1902-06-23 (Tuvträsk under tio generationer). Död 1985-02-27 (Tuvträsk under tio generationer).

Gustav Bertil Holmgren. Född 1903-09-26 (Tuvträsk under tio generationer). Död 1973-05-13 (Tuvträsk under tio generationer).

Anna Paulina Holmgren. Född 1905-12-07 (Tuvträsk under tio generationer). Död 1977-09-19 (Tuvträsk under tio generationer).

August Birger Holmgren. Född 1908-02-13 (Tuvträsk under tio generationer).

Ture Engelbert Holmgren. Född 1910-04-08 (Tuvträsk under tio generationer). Död 1952-07-28 (Tuvträsk under tio generationer).

Gerd Margareta (Greta) Holmgren. Född 1912-06-27 i Tuvträsk, Lycksele (Tuvträsk under tio generationer). Död 1996-06-12 (Tuvträsk under tio generationer).

Tabell 297 (generation 2)

(Från Tabell 35, s *)

Lovisa Beata Alenius. Född 1783-01-21 i Degerfors (Elisabeth Sundh). Död i barnsäng 1807-09-19 i Umeå (Margareta Lindgren). Gift 1806-10-05 (Margareta Lindgren) med Johan Olofsson Westergren. (Skomakare i Umeå. Född 1776 (Margareta Lindgren).)

Tabell 298 (generation 1)

(Från Tabell 1, s *)

Carl Gustaf Bernhard Alenius. Skolmästare i Lycksele. Född 1744-02-16 i Sorsele. Död 1790-02-12 (Elisabeth Sundh). "dränkte sig i Hällforsen uti ängslan". Prästvigd 1773.

Carl Gustaf Bernhard Alenius föddes den 16 februari 1744 och gick även han i skola i Piteå och Härnösand för att sedan prästvigas år 1773. Han blev därefter skolmästare i Lycksele och avled där 1790, "dränkte sig i Hällforsen uti ängslan".

(Ingegerd Stenström)

 

Carl tog studenten 1763, magister i Åbo 1769, präst 1773, Bataljons predikant 1776. Tillträdde skolbeställningen 1777 och innehade denna tills han drunknade i Hällforsen i Lycksele. Han hade på morgonen den 12 febr. gått ut på skidor för att hämta motion. När han ej återkom, skickade man folk för att söka efter honom, och följde efter spåren. Man hittade då hans kläder nära intill intill forsen, där han hade kastat sig i vattnet. Bredvid där kläderna låg på isen hade han med fingret skrivit i snön: "Gud är god". Kroppen återfanns, och han blev i stillhet begravd. Han var en man med goda kunskaper men av tungt sinnelag. (Margareta Lindgren)

Gift 1780 (Margareta Lindgren) med Charlotta Nyberg. (Född 1762-12-06 (Margareta Lindgren). Död 1819 i Grubbe, Umeå lfs (Margareta Lindgren).) Far: Nyberg. Mönsterskrivare vid Gardet. Mor: Barbro Granlund.

Barn:

Anna Brita Alenius. Född 1780-12-16 i Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1781 (Margareta Lindgren).

Karl Fredrik Alenius. Född 1781-12-29 i Lycksele. Död 1852-05-05 på Prästbordet, Umeå lfs (Margareta Lindgren). Se tabell 299, s *.

Sven Alenius. Född 1783-11-01 i Lycksele (Margareta Lindgren). Död i bröstsjuka 1784 (Margareta Lindgren).

Gustaf Alenius. Bokhållare i Lycksele. Född 1786-12-31 i Lycksele (Margareta Lindgren). Drunknade 1830-05-07 i Lycksele (Margareta Lindgren). Gustaf Alenius var också hemfallen åt brända och destillerade drycker, det nämns bl.a. i ett utlåtande: "Och thy lär Härads Rätten derwid bero, med derhos widtagit förbud at ingen häda- nefter må till Gustaf Alenius wid utsatte Sex Riksdaler 32 skillingar Böter sälja eller borga bränn- vin och starka drycker, hwilket bör ifrån Prädikstolen i Lycksele kyrka allmänneligen kungjöras". Längre fram i Domboken överlämnar länsman Holmström yttrandet att: "Alenius genom sitt omåttliga supande tydligen blivit sinnesrubbad. Han föreslog att Gustaf Alenius skulle inkvarte- ras hos någon familj, där han kunde övervakas så att han icke fick tillfälle att skaffa sig brännvin". (Margareta Lindgren)

Claes Alenius. Född 1788-01-10 i Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1820-11-13 i Lillsele, Degerfors (Margareta Lindgren). Se tabell 300, s *.

Tabell 299 (generation 2)

(Från Tabell 298, s *)

Karl Fredrik Alenius. Kyrkoherde. Född 1781-12-29 i Lycksele. Död 1852-05-05 på Prästbordet, Umeå lfs (Margareta Lindgren).

Carl Fredric Alenius föddes den 29 december 1781 i Lycksele som andra barnet till Carl Gustaf Bernhard Alenius och hans hustru Charlotta Nyberg. Han utbildade sig också till präst men blev skild från prästämbetet p g a oredighet under tjänsteutövningen. Sedan försörjde han sig som barnalärare bl a i Jämtland. Carl Fredric Alenius omhändertogs under slutet av sin levnad av sin kusin Johan Anders Linder och dennes hustru.

(Ingegerd Stenström)

 

Carl Fredrik blev student 1803, ordinarie med nådigt tillstånd 1806 och pastorsadj. i Lycksele. Substitut vid Arjeplogs skola 1808, past. adj. i Dorotea 1821. Vakanspredikant i Sorsele 1822, vik. missionär i Pite Lappmark 1824, för fylleri i tjänsten dömd prestämbetet förlustig 1825. Detta tagit ur Isak Grapes Herdaminnen, men i Sorsele Kyrkbok finns familjen kvar till 1825. (Margareta Lindgren) Gift 1807-03-07 i Lycksele (Margareta Lindgren) med Sara Magdalena Öhrling. (Född 1786-03-01 (Constantinus Lindfors). Död 1841-08-10 i Vilhelmina (Margareta Lindgren).) Far: Samuel Öhrling. Prost i Lycksele. Född 1747-11-18 i Arjeplog (Piteanor 2002). Död 1799-10-06 i Lycksele (Lappland) (Constantinus Lindfors). Mor: Ulrika Johanna Laestadia. Född 1755-09-23. Död 1809.

Barn:

Carl Samuel Alenius. Född 1809 (Ossian Egerbladh).

Frans Emil Alenius. Frans Emanuel (Margareta Lindgren). Född 1815 (Ossian Egerbladh).

Tabell 300 (generation 2)

(Från Tabell 298, s *)

Claes Alenius. Handelsman i Grubbe, Umeå lfs. Född 1788-01-10 i Lycksele (Margareta Lindgren). Död 1820-11-13 i Lillsele, Degerfors (Margareta Lindgren).

(Urtima ting U 29/11 1820): Förre handlanden Claes Alenius, son till skolmästare Alenius i Lycksele hade den 13/11 1820, då han i sällskap med sin broder prästmannen Carl Fredrik Alenius färdades från Lillsele till Lycksele, sprungit ned uti Lillsells-styckans öppna ström, varest han sig livet avhänt, bröderna Alenius hade varit berusade och haft Pehr Pehrsson och gossen Erik Hansson i Trångsele som vägvisare. Gästgivaren Per Erikssons hustru Magdalena Larsdotter i Degerfors berättade att bröderna uppehållit sig på gästgivaregården i Degerfors, nära fyra och ett halft dygn, då de omsider av länsman Falk blivit bortkörda. Båda två voro vid ankomsten till Degerfors fulla och överlastade, och under deras vistande därstädes hade de ideligen supit. Claes Alenius hade även om nät- terna nästan naken uppkommit till värdfolket för att utpressa mera brännvin medan prästen dag och natt hållit sig vid sängen, utan att på någondera kunnat förmärkas, att de av något annat än brännvin varit förstörda, eller till sina sinnen rubbade. Alenierna hade begivit sig från Degers den 9 nov. och först på fjärde dygnet därefter kommit fram till Lillsele 4½ mil från Degerfors. Doktor Carlsten i Umeå intygade efter likbesiktning av Claes Alenius "så väl af omåttligt bruk av brännvin som af qväfning i vattnet döden gjutit". (Margareta Lindgren)

Gift med Sara Catharina Gällberg. (Född 1775-04-17 (Margareta Lindgren). Död 1854-07-12 i Umeå lfs (Margareta Lindgren).)

Tabell 301 (generation 1)

(Från Tabell 1, s *)

Brita Maria Alenius. Född omkring 1746-04-.. på Prästbordet, Sorsele (Margareta Lindgren). Död 1809-12-29 i Lycksele (Margareta Lindgren). Kort efter makens bortgång flyttar Brita Maria Med sin son till Skellefteå. De bosatte sig först i fyra-fem år i en flygelbyggnad till majorsbostället i Nyborg. Därefter bodde de i kaptensbostället Strömsnäs i Kåge och flyttade sedan till ett torp under överstelöjtnant Holmströms egedom i Lund. Slutligen fick fru Linder en fristad på prästbordets mark. Under åren på Nyborg hölls sonen helt isolerad och inte förrän han var i femårsåldern avbryts hans kammararrest. Efter sin utbildning till präst kommer sonen hem till Skellefteå den 9/10 1809, vistades modern i Lycksele. Den 24 november får han bud om att hon "blivit rubbad till sina sinnen". Strax före jul var hon åter hos sonen i mycket dålig kondition och hon avled den 29 samma månad. (Margareta Lindgren) Gift med Tomas Johansson Linder. (Sergeant i Bygdeå. Född 1754 i Blåbergsliden, Burträsk (Margareta Lindgren). Död 1785-01-15 i Gävle på en gästgivaregård (Margareta Lindgren).) Far: Johan Johansson. Nybyggare i Blåbergsliden, Burträsk sn. Född 1729 i Blåbergsliden, Burträsk sn (Thord Bylund, Bo Lindwall). Död 1816-04-08 i Blåbergsliden, Burträsk sn (Thord Bylund, Bo Lindwall). Mor: Maria Tomasdotter. Född 1730 i Risåträsk, Burträsk sn (Thord Bylund, Bo Lindwall). Död 1815 i Blåbergsliden, Burträsk sn (Thord Bylund, Bo Lindwall).

Barn:

Johan Anders Linder. Född 1783-11-20 i Rickleå, Bygdeå (Margareta Lindgren). Död 1877-01-01 i Umeå lfs (Margareta Lindgren). Se tabell 302, s *.

Tabell 302 (generation 2)

(Från Tabell 301, s *)

Johan Anders Linder. Komminister och vice pastor i Umeå socken. Född 1783-11-20 i Rickleå, Bygdeå (Margareta Lindgren). Död 1877-01-01 i Umeå lfs (Margareta Lindgren). Någon egentlig skolgång fick inte Johan förrän 1797 när mostern kom på besök, hon ordnade så att han kunde få komma till Uppsala förs att gå i skola. Som 14-åring och med 12 riksdaler på fickan började han sina studier. 1800 var han tillbaka i Skellefteå och 1801 skrevs han in i trivialskolan i Piteå för att förbereda sig för gymnasiet i Härnösand, där han började läsa 1803. 1805 avslutade han gymnasiestudierna och i mars 1806 åkte han åter till Uppsala där han i april tog sin studentexamen och kort därpå juniors- eller nations- och pedagogiexamen. Den 26/6 1809 prästvigdes J A Linder i finska kyrkan i Stockholm. Den 1/4 1811 utnämndes han till kapellpredikant i Norsjö. Han blev den första som verkade där, Norsjö var väglöst och idel obygd blev hans värld. Hans första uppgift var att bygga kyrka och prästgård. Hans kunnande som arkitekt och husbyggare skulle senare avsätta märkliga spår i Umeå och runt om i länet. Om Pastor Linder kan i övrigt sägas, fast han började bli gammal var hans arbetsförmåga enorm. Han arbetade med pastoralvård, husförhör och rader av byggnadsuppdrag. Han var en flitig tecknare och akvarellist. Han skrev om Lappmarkerna i Läsning för folket, skildrade Umeå socken och sysslade med sin trädgård, skrev dikter och musik, dessutom skötte han sitt jordbruk. (Margareta Lindgren) Gift 1:o 1811-11-28 i Umeå lfs (Margareta Lindgren) med Susanna Charlotta Eurenius. (Född 1792 i Umeå lfs (Margareta Lindgren). Död i blodstörtning 1812-11-04 i Norsjö (Margareta Lindgren).) Far: Eurenius. Prost i Umeå lfs. Gift 2:o 1814-05-12 i Uppsala (Margareta Lindgren) med Fredrika Christina Fant. (Född 1787 i Uppsala (Margareta Lindgren). Död 1840-01-04 i Umeå lfs (Margareta Lindgren).) Far: Georg Michael Fant. Prost och kyrkoherde. Mor: Hedvig Christina Nymansson. Gift 3:o 1842-07-05 i Lövånger (Västerbotten) (Margareta Lindgren) med Carolina Ulrica (Ulla) Dyhr. (Född 1803-10-26 i Öjebyn, Piteå landsförs (Norrbotten) (Piteanor 2002). Död 1876-12-23 i Umeå landsförs (Västerbotten) (Constantinus Lindfors).) Far: Johan Dyhr. Kronofogde, assessor och häradsskrivare. Född 1765-09-29 i Öjebyn, Piteå lfs (Piteanor 2002). Död 1850 (Svenska ättartal 1898). Mor: Maria Elisabet Hernodia. Född 1771 (Svenska ättartal 1898). Död 1836 (Svenska ättartal 1898).

Barn i första kullen

Fredrika Albertina Linder. Född 1812-10-25 i Norsjö (Västerbotten) (Margareta Lindgren). Död 1812-12-27 i Norsjö (Västerbotten) (Margareta Lindgren).

Barn i andra kullen

Johan Albert Linder. Född 1816-07-02 i Norsjö (Västerbotten) (Margareta Lindgren). Död 1878-01-01 i Baggböle, Umeå lfs (Margareta Lindgren). Se tabell 303, s *.

Teodor Linder. Docent i grekiska. Född 1818-06-10 i Norsjö (Västerbotten) (Margareta Lindgren). Död 1853 i Uppsala (Margareta Lindgren).

Herlog Linder. Född 1820-05-14 i Norsjö (Västerbotten) (Margareta Lindgren). Drunknade 1837-08-09 i Umeå landsförs (Västerbotten) (Margareta Lindgren).

Fredrika Götilda Linder. Född 1823-05-21 i Umeå landsförs (Västerbotten) (Margareta Lindgren). Död 1859 i Östersund (Margareta Lindgren). Se tabell 306, s *.

Sofia Johanna Linder. Född 1826-01-08 i Umeå landsförs (Västerbotten) (Margareta Lindgren). Död 1871-03-06 i Baggböle, Umeå lfs (Margareta Lindgren). Sofia flyttade till Östersund 1850, antagligen för att hjälpa sin syster med att sköta barnen, hon återkom, efter makarnas död, med syskonbarnen till Baggböle. (Margareta Lindgren)

Barn i tredje kullen

Herlog Robert Linder. Född 1843-06-07 i Umeå landsförs (Västerbotten) (Margareta Lindgren). Död 1916 (Margareta Lindgren). Se tabell 307, s *.

Lydia Karolina Linder. Född 1845-07-08 i Umeå landsförs (Västerbotten) (Margareta Lindgren). Död i barnsängsfeber 1871-11-14 i Djupvik, Umeå lfs (Margareta Lindgren). Se tabell 308, s *.

Tabell 303 (generation 3)

(Från Tabell 302, s *)

Johan Albert Linder. Lantmätare i Baggböle, Umeå lfs (Margareta Lindgren). Född 1816-07-02 i Norsjö (Västerbotten) (Margareta Lindgren). Död 1878-01-01 i Baggböle, Umeå lfs (Margareta Lindgren). Gift 1846-01-02 (Margareta Lindgren) med Kajsa Sofia Burman. (Född 1814-04-15 i Nederkalix (Norrbotten) (Margareta Lindgren). Flyttade 1883-10-26 till Umeå stadsförs (Västerbotten) (Margareta Lindgren).)

Barn:

Johan Erik Linder. Född 1847-10-23 i Baggböle, Umeå lfs (Margareta Lindgren). Se tabell 304, s *.

Albert Linder. Född 1849-01-04 i Baggböle, Umeå lfs (Margareta Lindgren). Död 1877-04-29 i Umeå landsförs (Västerbotten) (Margareta Lindgren).

Atena Sofia Linder. Född 1850-08-13 i Baggböle, Umeå lfs (Margareta Lindgren). Flyttade 1873-11-07 från Umeå landsförs (Västerbotten) till Tuna (Margareta Lindgren).

Nils Hadar Ossian Linder. Sjökapten (Margareta Lindgren). Född 1853-11-12 i Baggböle, Umeå lfs (Margareta Lindgren). Sjötjänst 1869-08-02 i okänd303 (Margareta Lindgren).

Teodor Linder. Född 1856-01-27 i Baggböle, Umeå lfs (Margareta Lindgren). Bosatt 1898 i Skellefteå (Örnberg 1898). Se tabell 305, s *.

Tabell 304 (generation 4)

(Från Tabell 303, s *)

Johan Erik Linder. Lantmätare. Född 1847-10-23 i Baggböle, Umeå lfs (Margareta Lindgren). Nästa bok. fol. 2205 (Margareta Lindgren). Gift 1883-10-16 i Umeå (Margareta Lindgren) med Amalia Charlotta Bäckström. (Född 1861-01-17 i Torneå (Margareta Lindgren).)

Barn:

Signhild Elisabet Amalia Linder. Född 1884-09-06 i Umeå stadsförs (Västerbotten) (Margareta Lindgren).

Aina Sofia Matilda Linder. Född 1886-10-10 i Umeå stadsförs (Västerbotten) (Margareta Lindgren).

Johan Einar Linder. Född 1889-01-16 i Baggböle, Umeå lfs (Margareta Lindgren). Död 1889-02-06 i Baggböle, Umeå lfs (Margareta Lindgren).

Inez Helena Linder. Född 1890-04-12 i Baggböle, Umeå lfs (Margareta Lindgren).

Tabell 305 (generation 4)

(Från Tabell 303, s *)

Teodor Linder. Kapten och kompanichef vid Västerbottens regemente (Örnberg 1898). Vice kommissionslantmätare (Örnberg 1898). Född 1856-01-27 i Baggböle, Umeå lfs (Margareta Lindgren). Flyttade 1887-11-08 från Umeå landsförs (Västerbotten) till Umeå stadsförs (Västerbotten) (Margareta Lindgren). Bosatt 1898 i Skellefteå (Örnberg 1898). Gift 1884 (Örnberg 1898) med Maria Karolina Bexelius. (Född 1855-01-15 i Lövånger (Västerbotten) (Margareta Lindgren).) Far: Henrik Bexelius. Handlare i Lövånger. Född 1827 (Svenska ättartal 1898). Mor: Klara Åman. Född 1829 (Svenska ättartal 1898). Död 1881 (Svenska ättartal 1898).

Barn:

Signe Linder. Född 1886-05-10 i Umeå landsförs (Västerbotten) (Margareta Lindgren).

Rut Linder. Född 1890 (Örnberg 1898).

Tabell 306 (generation 3)

(Från Tabell 302, s *)

Fredrika Götilda Linder. Född 1823-05-21 i Umeå landsförs (Västerbotten) (Margareta Lindgren). Död 1859 i Östersund (Margareta Lindgren). Gift (Margareta Lindgren) med Georg Palmquist. (Stadskomminister (Margareta Lindgren). Död 1852 i Östersund (Margareta Lindgren).)

Barn:

Kristina Karolina Helena Palmquist. Född 1848-05-06 i Östersund (Jämtland) (Margareta Lindgren). Flyttade 1871-08-07 från Östersund (Jämtland) till Stockholm (Margareta Lindgren).

Johan Alfred Georg Palmquist. Född 1850-05-19 i Östersund (Jämtland) (Margareta Lindgren).

Brita Frida Georgina Palmquist. Född 1851-11-11 i Östersund (Jämtland) (Margareta Lindgren).

Tabell 307 (generation 3)

(Från Tabell 302, s *)

Herlog Robert Linder. Komminion Lantmätare (Margareta Lindgren). Född 1843-06-07 i Umeå landsförs (Västerbotten) (Margareta Lindgren). Död 1916 (Margareta Lindgren). Nya boken 1/73 Brogård! (Margareta Lindgren). Gift 1:o 1869-01-12 i Umeå landsförs (Västerbotten) (Margareta Lindgren) med Jenny Maria Sandström. (Född 1845-11-19 i Lövånger (Västerbotten) (Margareta Lindgren). Död 1882-10-13 i Umeå stadsförs (Västerbotten) (Margareta Lindgren).) Gift 2:o 1884-09-30 i Umeå stadsförs (Västerbotten) (Margareta Lindgren) med Ulrika Kristina Norrman. (Född 1855-10-30 i Sävar (Västerbotten) (Margareta Lindgren).)

Barn i första kullen

Hugo Robert Linder. Född 1871-05-01 i Baggböle, Umeå lfs (Margareta Lindgren). Död 1872-02-01 i Baggböle, Umeå lfs (Margareta Lindgren).

Herlog Linder. Född 1872-10-07 i Baggböle, Umeå lfs (Margareta Lindgren).

Lydia Karolina Linder. Född 1874-07-22 i Baggböle, Umeå lfs (Margareta Lindgren). Död 1881-02-12 (Margareta Lindgren).

Hugo Linder. Född 1875-08-25 i Baggböle, Umeå lfs (Margareta Lindgren). Flyttade 1891 till 1/48 i Umeå sfs (Margareta Lindgren).

Teodor Linder. Född 1876-12-11 i Umeå stadsförs (Västerbotten) (Margareta Lindgren). Flyttade 1893-06-06 från Umeå stadsförs (Västerbotten) till Umeå landsförs (Västerbotten) (Margareta Lindgren).

Jenny Aurora Linder. Född 1878-07-12 i Umeå stadsförs (Västerbotten) (Margareta Lindgren).

Frida Maria Linder. Född 1879-07-24 i Umeå stadsförs (Västerbotten) (Margareta Lindgren).

Knut Linder. Född 1880-08-27 i Umeå stadsförs (Västerbotten) (Margareta Lindgren).

Gustaf Linder. Född 1882-08-03 i Umeå stadsförs (Västerbotten) (Margareta Lindgren).

Barn i andra kullen

Olof Bertil Linder. Född 1886-01-04 i Umeå stadsförs (Västerbotten) (Margareta Lindgren).

Karl Birger Linder. Född 1887-07-14 i Umeå stadsförs (Västerbotten) (Margareta Lindgren).

Johan Fredrik Daniel Linder. Född 1888-07-18 i Umeå stadsförs (Västerbotten) (Margareta Lindgren).

Anna Maria Linder. Född 1889-11-04 i Umeå stadsförs (Västerbotten) (Margareta Lindgren).

Karl Erik Richard Linder. Född 1891-08-26 i Umeå stadsförs (Västerbotten) (Margareta Lindgren).

Sigurd Andreas Napoleon Linder. Född 1892-11-17 i Umeå stadsförs (Västerbotten) (Margareta Lindgren).

Tabell 308 (generation 3)

(Från Tabell 302, s *)

Lydia Karolina Linder. Född 1845-07-08 i Umeå landsförs (Västerbotten) (Margareta Lindgren). Död i barnsängsfeber 1871-11-14 i Djupvik, Umeå lfs (Margareta Lindgren). Gift 1865-08-13 i Umeå landsförs (Västerbotten) (Margareta Lindgren) med August Holmgren. (Handlare i Holmvik och Djupvik, Umeå lfs (Margareta Lindgren). Född 1843-07-12 i Piteå landsförs (Norrbotten) (Margareta Lindgren).)

Barn:

Karolina Helena Holmgren. Född 1866-06-28 i Holmvik, Umeå lfs (Margareta Lindgren). Död 1866-11-09 i Umeå landsförs (Västerbotten) (Margareta Lindgren).

Elma Helena Holmgren. Född 1868-09-24 i Holmvik, Umeå lfs (Margareta Lindgren).

Johan Hugo Holmgren. Född 1869-08-02 i Djupvik, Umeå lfs (Margareta Lindgren). Död 1870-02-10 i Djupvik, Umeå lfs (Margareta Lindgren).

Herlog Holmgren. Född 1870-08-06 i Djupvik, Umeå lfs (Margareta Lindgren). Död 1870-09-09 i Djupvik, Umeå lfs (Margareta Lindgren).

Tea Holmgren. Född 1871-10-30 i Djupvik, Umeå lfs (Margareta Lindgren). Död i strypsjuka 1872-01-19 i Djupvik, Umeå lfs (Margareta Lindgren).

Tabell 309 (generation 1)

(Från Tabell 1, s *)

Margareta Sofia Alenius. Född 1757-01-14 i Arvidsjaur (Elisabeth Sundh). Gift 1798-03-11 i Uppsala (Elisabeth Sundh) med Johan M. Ahl. (Stadsfysikus i Sala.)

Tabell 310 (generation 1)

(Från Tabell 1, s *)

König Alenius. Klockare i Lycksele. Född 1761-05-21 i Arvidsjaur (Elisabeth Sundh). Död 1854-12-01 i Lycksele (Margareta Lindgren). Vid påskhelgen 1800 valde Lycksele församling ny klockare vid namn König Alenius. Den nye klockaren var en egenartad och märklig man, med stöd av upptecknad tradition och egenhän- diga minnesanteckningar (bl.a brev), har det varit möjligt att sammanställa brottstycken ur hans liv till en kultur bild från gränsskedet mellan 1700- och 1800-talet. König fullgjorde hedersamt en klockares mest angelägna åliggande, nämligen att med gott ge- hör leda kyrkosången. Det som skapade hans berömmelse var emellertid kroppskafterna; församlingsborna beundrade honom för hans stora styrka och liknade honom med Simson, gam- la testamentets krafkarl. Faderlös från andra levnadsåret, och moderlös från det femtonde, den yngste i syskonskaran, född nästan tjugo år efter sina belästa bröder, måste han av ekonomiska skäl avstå från lär- domsbanan och försörja sig med kroppsarbete. När brodern Carl-Gustaf, år 1777 tillträdde rektoratet i Lycksele, flyttade König dit. Här inhämta- ade den ovanligt begåvade sextonåringen genom självstudier och med biträde av sin lärde bro- der - jämsides med förvärvsarbetet - omfattande bokliga insikter, bl. a. kännedom om åtskilliga språk, särskilt engelskan och franskan. (Margareta Lindgren) Gift 1:o 1793-10-17 i Lycksele (Margareta Lindgren) med Maria Degerholm. (Född 1759 i Degerfors (Margareta Lindgren). Död 1834-01-09 i Lycksele (Margareta Lindgren).) Far: Tomas Andersson Degerholm. Gift 2:o 1834 i Lycksele (Margareta Lindgren) med Anna Maria Johansdotter. (Född 1791 (Margareta Lindgren). Död 1876-12-20 i Lycksele (Margareta Lindgren).)

Barn i första kullen

Anders Gustaf Efraim Alenius. Född 1799-05-08 i Lycksele (Margareta Lindgren). Död i en förkylning (recidiv efter påssjuka) 1830-07-11 i Lycksele (Margareta Lindgren). Se tabell 311, s *.

Tabell 311 (generation 2)

(Från Tabell 310, s *)

Anders Gustaf Efraim Alenius. Född 1799-05-08 i Lycksele (Margareta Lindgren). Död i en förkylning (recidiv efter påssjuka) 1830-07-11 i Lycksele (Margareta Lindgren). Gift 1824 i Robertfors (Margareta Lindgren) med Klara Lovisa Remgren. (Född 1807 i Nysätra (Västerbotten) (Margareta Lindgren).)

Barn:

Abner Alenius. Född 1829-09-01 i Lycksele (Margareta Lindgren). Död i lunginflammation 1894-01-23 i Stensele (Margareta Lindgren). Se tabell 312, s *.

Tabell 312 (generation 3)

(Från Tabell 311, s *)

Abner Alenius. Brukare i Bäckmark, Stensele. Född 1829-09-01 i Lycksele (Margareta Lindgren). Död i lunginflammation 1894-01-23 i Stensele (Margareta Lindgren). Gift 1853 i Degerfors (Västerbotten) (Margareta Lindgren) med Rebecka Charlotta Hoverberg. (Född 1828-11-26 i Degerfors (Västerbotten) (Margareta Lindgren). Död 1912-04-11 i Bäckmark, Stensele (Margareta Lindgren).) Far: Olof Hoverberg. Född (Margareta Lindgren). Mor: Greta Sjöman. Född (Margareta Lindgren).

Barn:

Gustaf Alexander Warodell. Född 1853-07-27 i Bäckmark, Stensele (Margareta Lindgren). Se tabell 313, s *.

Lovisa Charlotta Alenius. Född 1855-06-08 i Bäckmark, Stensele (Margareta Lindgren). Se tabell 318, s *.

König Alenius. Född 1863-06-03 i Bäckmark, Stensele (Margareta Lindgren). Se tabell 319, s *.

Klara Maria Alenius. Född 1865-10-23 i Bäckmark, Stensele (Margareta Lindgren). Flyttade 1887-11-17 från Stensele (Lappland) till Malå (Lappland) (Margareta Lindgren).

Johanna Alenius. Född 1867-07-18 i Bäckmark, Stensele (Margareta Lindgren). Se tabell 321, s *.

Tabell 313 (generation 4)

(Från Tabell 312, s *)

Gustaf Alexander Warodell. Född 1853-07-27 i Bäckmark, Stensele (Margareta Lindgren). Det ryktas att Gustaf tog sig namnet Warodell, för att han skämdes att vara en Alenius på grund av släktens dryckenskap. (Margareta Lindgren) Gift 1883-03-11 i Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Sofia Ulrika Persdotter. (Född 1858-05-03 i Bäckmark, Stensele (Margareta Lindgren).) Far: Per Olof Gustafsson. Född (Margareta Lindgren). Mor: Kristina Katarina Olofsdotter. Född (Margareta Lindgren).

Barn:

Gustaf Leonard Warodell. Född 1885-05-12 i Bäckmark, Stensele (Margareta Lindgren). Se tabell 314, s *.

Hanna Kristina Warodell. Född 1887-06-17 i Bäckmark, Stensele (Margareta Lindgren). Se tabell 315, s *.

Per Alfred Warodell. Född 1889-09-24 i Bäckmark, Stensele (Margareta Lindgren). Död 1889-09-25 i Bäckmark, Stensele (Margareta Lindgren).

Sofia Charlotta Warodell. Född 1891-01-16 i Bäckmark, Stensele (Margareta Lindgren). Se tabell 316, s *.

Hildur Augusta Warodell. Född 1894-10-13 i Bäckmark, Stensele (Margareta Lindgren). Se tabell 317, s *.

Klara Elina Warodell. Född 1898-08-13 i Bäckmark, Stensele (Margareta Lindgren).

Tabell 314 (generation 5)

(Från Tabell 313, s *)

Gustaf Leonard Warodell. Född 1885-05-12 i Bäckmark, Stensele (Margareta Lindgren). Gift 1914-03-01 i Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Tekla Johanna Johansdotter. (Född 1894-02-02 i Laisbäck, Stensele (Margareta Lindgren).) Far: Johan Petter Olofsson. Född (Margareta Lindgren). Mor: Sofia Johanna Matsdotter. Född (Margareta Lindgren).

Barn:

Karl Ludvig Warodell. Född 1914-09-23 i Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Alma Sofia Warodell. Född 1917-01-25 i Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Johan Edvin Warodell. Född 1919-03-12 i Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Tabell 315 (generation 5)

(Från Tabell 313, s *)

Hanna Kristina Warodell. Född 1887-06-17 i Bäckmark, Stensele (Margareta Lindgren). Gift 1909-10-30 i Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Gustaf Engelbert Vallgren. (Brukare i Dal, Stensele (Margareta Lindgren). Född 1877-06-03 (Margareta Lindgren).) Mor: Kristina Sjulsdotter. Lappflicka.

Barn:

Leonard Valdemar Vallgren. Född 1910-12-06 i Dal, Stensele (Margareta Lindgren).

Vera Sofia Konstancia Vallgren. Född 1913-05-07 i Dal, Stensele (Margareta Lindgren).

Vega Eleonora Vallgren. Född 1915-09-10 i Dal, Stensele (Margareta Lindgren).

Tabell 316 (generation 5)

(Från Tabell 313, s *)

Sofia Charlotta Warodell. Född 1891-01-16 i Bäckmark, Stensele (Margareta Lindgren). Gift 1917-02-04 i Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Anders Olof Persson. (Brukare i Luspen, Stensele (Margareta Lindgren). Född 1888-11-27 i Niparn, Stensele (Margareta Lindgren).)

Barn:

Hilda Kristina Persson. Född 1917-05-28 i Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Elin Margareta Persson. Född 1918-07-04 i Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Elin Alma Persson. Född 1921 i Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död 1921 i Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Aina Irene Persson. Född 1923-05-08 i Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Yngve Alexander Persson. Född 1924 i Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död 1925 i Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Elsa Persson. Född 1926-02-12 i Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Allan Mattias Persson. Född 1928-09-19 i Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Tabell 317 (generation 5)

(Från Tabell 313, s *)

Hildur Augusta Warodell. Född 1894-10-13 i Bäckmark, Stensele (Margareta Lindgren). Gift (Margareta Lindgren) med Johan Fritiof Larsson. (Född 1891-11-24 i Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren).) Far: Lars F. Karlsson. Född (Margareta Lindgren). Mor: Eva J. Johansson. Född (Margareta Lindgren).

Barn:

Anny Sofia Larsson. Född 1929-01-11 i Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Elena Johanna Larsson. Född 1930-09-19 i Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Märta Ulrika Larsson. Född 1934-05-04 i Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Tabell 318 (generation 4)

(Från Tabell 312, s *)

Lovisa Charlotta Alenius. Född 1855-06-08 i Bäckmark, Stensele (Margareta Lindgren). Hon försvinner från Stensele kyrkbok 1894-1900 (Margareta Lindgren). Utom äktenskap

Barn:

Tilda Lovisa Fransiska. Född 1875-05-17 i Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Tabell 319 (generation 4)

(Från Tabell 312, s *)

König Alenius. Född 1863-06-03 i Bäckmark, Stensele (Margareta Lindgren). Gift 1892-04-10 i Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Augusta Elisabet Christoffersdotter. (Född 1871-04-11 i Bastansjö, Stensele (Margareta Lindgren). Död 1958-10-15 i Silverberg, Stensele (Margareta Lindgren).)

Barn:

Johan Oskar Alenius. Född 1892-11-30 i Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Elon Andreas Alenius. Född 1896-09-11 i Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död 1975-07-31 (Margareta Lindgren). Se tabell 320, s *.

Jonas Artur Alenius. Född 1898-04-09 i Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Kristoffer Erhard Alenius. Född 1900-01-17 i Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren).

August Manfred Alenius. Född 1901-07-21 i Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död 1992-03-07 i Storuman, Stensele (Margareta Lindgren).

Henning Georg Alenius. Född 1903-04-24 i Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död 1988-12-09 i Tärna (Lappland) (Margareta Lindgren).

König Ferdinand Alenius. Född 1905-06-17 i Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Tabell 320 (generation 5)

(Från Tabell 319, s *)

Elon Andreas Alenius. Skogsarbetare (Margareta Lindgren). Född 1896-09-11 i Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren). Död 1975-07-31 (Margareta Lindgren). Familjen bosatt i Stornäs och Umnäs (Margareta Lindgren). Gift 1928-09-30 i Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Hildur Rönnholm. (Född 1903-08-08 i Stornäs, Stensele (Margareta Lindgren).) Far: Gustaf Rönnholm. Född (Margareta Lindgren). Mor: Maria Karlsson. Född (Margareta Lindgren).

Barn:

Elna Alenius. Född 1929 i Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Arne Alenius. Född 1933 i Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Amy Alenius. Född 1934 i Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Gothner Alenius. Född 1935 i Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Sven Allan Alenius. Född 1939 i Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Tabell 321 (generation 4)

(Från Tabell 312, s *)

Johanna Alenius. Född 1867-07-18 i Bäckmark, Stensele (Margareta Lindgren). I Kyrkboken står yngsta sonen som oäkta! (Margareta Lindgren). Utom äktenskap Gift 1898-07-10 i Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren) med Salomon Olof Persson Nordin. (Resehandlare. Född 1866-09-25 i Sundsjö (Jämtland) (Margareta Lindgren). Familjen flyttade 1904-04-05 från Stensele (Lappland) till Korpilombolo (Norrbotten) (Margareta Lindgren).) Mor: Brita Katarina Nygren. Född 1848 i Bräcke (Jämtland) (Sveriges befolkning 1890).

Barn i första kullen

Johan Abner Hendriksson. Född 1893-10-14 i Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren). Flyttade 1911-12-01 från Stensele (Lappland) till Stockholm (Margareta Lindgren).

Barn i andra kullen

Axel Olof Vallentin Nordin. Född 1899-03-14 i Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Henning Emanuel Nordin. Född 1900-06-05 i Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren).

Helge. Född 1905-05-18 i Stensele (Lappland) (Margareta Lindgren).

 

 

 


Besökare nr sedan 2005-04-02


Skapad 2005-04-02 av Leif Boström, Täby. Senast uppdaterad 2005-04-02.

Tillbaka till första sidan.

Tillbaka till släkten Laestadius.