LULEÅ STAD ÅREN 1690-1780

av Constantinus Lindfors

 

 

Senast uppdaterad: 11 mars 2013

 

Då riktiga husförhörslängder saknas under nämnda period, vet alla som forskat i Luleå stad,

nog hur tidsödande och likväl ansträngande det är att sammanställa uppgifter ur ministerial-

böckerna. Ofta är det också svårt, om inte direkt möjligt, att ta reda på varifrån någon

invånare kommit (om personen i fråga flyttade in till staden) och vilka dennes föräldrar var.

 

Målsättningen med mitt arbete har varit att sammanställa alla noteringar och försöka reda ut

så många människors ursprung som möjligt. Tyngdpunkten ligger dock på 1700-talets första

hälft. Inte heller alla invånare i AI:1 har medtagits, såvida dessa ej noterats i C:1 eller C:2.

 

All grunddata gäller Luleå stadsförsamling om inget annat anges. Sidan har ingen egen sökare,

men det går alltid fint att använda webbläsarens sökfunktion.

 

Följande källor har använts (med reservation för feltolkningar av samtliga uppgifter):

 

·         Domböcker från Luleå rådhusrätt (förkortad RR) för främst perioden 1655-1730.

·         Mantalslängder [1642-] 1690-1736. Värt att påpeka är att mtl 1689 9/2, 1691 3/2, 1693 28/1,

1700 16/2 och 1729 5/2 officiellt saknas, men att utdrag på dessa plus ytterligare år finns

bevarade i RR-protokoller med förnamn på alla mantalskrivna. År 1713 saknas dock helt.

·         AI:1 [kommunionlängd] 1736-1777, i vissa fall även AI:2 [husförhörslängd] 1778-1800

·         C:1, C:2: Födda, döda 1689/90-1780 (med lucka 1694-1697) och vigda 1709-1780

·         CD:n ’Nederluleå födda 1696-1860, vigda 1706-1860, döda 1706-1860’ och ’Piteanor 2008’

·         Bouppteckningar på Arkiv Digital. Hittills har volym FIIA:1 och FIIB:1 granskats ingående.

·         Leif Boströms tryckta bok ’Nederkalix sockens familjer 1539-1739’

·         Kenneth Mossbergs soldat- och mantalshäften

·         Leonard Bygdéns verk ’Hernösand Stifts Herdaminne’

·         Uppsala universitets matrikel och Åbo universitets ylioppilasmatrikkeli (den senare på nätet).

·         HisKi-databasen på www. genealogia. fi och delar av tidskriften Genos som finns på nätet.

·         Anbytarforum och ibland per e-mail, där vissa upplysningar erhållits. Tack ni alla som hjälpt till!

 

 

Ni som vill använda er av mina uppgifter i eran forskning, är givetvis medvetna om att man

alltid bör kontrollera med originalkällorna! De forskare som sitter på ytterligare uppgifter om

enskilda familjer i Luleå stad under nämnda period (särskilt om folks ursprung) eller vill rätta

till någon uppgift är mer än välkomna att kontakta mig per e-mail:    constantinus @ spray.se

 

En stor och varm TACK går till Leif Boström, som upplåtit en del av sidutrymmet på sin

hemsida för min sammanställning!

 

 

På en förekommen fråga om skillnaden mellan borgare och handelsman, så har en eminent forskare meddelat:

”Borgaren utövade ju ett yrke, men för handelsmannen fanns även kravet att kunna föra bok. Vid uttag av

’frivilliga’ skatter, hjälper, förutsattes handelsmannen dessutom bidra med större summa än vanlig borgare.”

 

 

Angående omkomna på sjön år 1708:

 

Luleå rådhusrätt 1708 22/12: ”Emedan detta ähr att beklaga, att aff fordom Rådmannen Olof Antman som

med sin skuuta tillÿka med en stoor deehl aff denna stadens Borgerskap och egendom sidst uti förledne

Septemb. månad, här ifrån affreste ännu ingen den någaste Kunskap kommit om något aff folk, gods eller

Farkost woro bärgat, anandes för den skull nu om deras återkomst intet wara någon förhoppning…”

 

1709:års mantalslängd noterar några (dock inte alla!) av de omkomna i förlisningen:

 

-          Olof Antman (familj 18)

-          Hans Eriksson Björn (familj 48)

-          Pål Pålssons dotter (familj 50)

-          Herman Olofsson med sin bror (familj 60)

-          Anders Eriksson med sin son (familj 110)

-          Jöns Persson (familj 128)

-          Mattias Medin (familj 210)

-          Daniel Jöransson (familj 304)

 

 

 

Släktöversikt i alfabetisk ordning:


 

 


Del I

Ahlman(1) / Rödlund

familj 1-12

Del II

Ahlman(2)

familj 13-15

Del III

Antman(1) / Bäckman / Lax

familj 16-29

Del IV

Antman(2)

familj 30-32

Del V

Avander

familj 33-35

Del VI

Berg

familj 36-38

Del VII

Bergman

familj 39-42

Del VIII

Björkman / Brendholm

familj 43-44

Del IX

Björn

familj 45-53

Del X

Bröms / Bolin

familj 54-59

Del XI

Bäck-Höglund

familj 60-69

Del XII

Bölander

familj 70-74

Del XIII

Eng(1) / Wallman / Dahlstedt / Rysslander

familj 75-85

Del XIV

Eng(2)

familj 86-87

Del XV

Eng(3) / Sund(1) / Renholm

familj 88-93

Del XVI

Fellenius / Wenman

familj 94-97

Del XVII

Forbus

familj 98-101

Del XVIII

Forsberg

familj 102-105

Del XIX

Fluur / Nyman

familj 106-108

Del XX

Hara / Sundman

familj 109-115

Del XXI

Hedeman / Rökner

familj 116-117

Del XXII

Höjer

familj 118-120

Del XXIII

Kråka

familj 121-128

Del XXIV

Lind / Wahlberg

familj 129-138

Del XXV

Lindbom

familj 139-142

Del XXVI

Ljungberg / Hernelius

familj 143-146

Del XXVII

Loffman

familj 147-150

Del XXVIII

Lung

familj 151-155

Del XXIX

Malmström

familj 156-158

Del XXX

Montell

familj 159-160

Del XXXI

Nyman / Örnberg

familj 161-163

Del XXXII

Orre / Hahn / Engman

familj 164-184

Del XXXIII

Ruuth(1) / Renmark

familj 185-195

Del XXXIV

Ruuth(2) / Fellenius

familj 196-198

Del XXXV

Ruuth(3) / Ekman(1)

familj 199-204

Del XXXVI

Ruuth(4)

familj 205-208

Del XXXVII

Ruuth(5) / Medin / Åberg / Holm

familj 209-216

Del XXXVIII

Selin / Brandt / Witmarck

familj 217-224

Del XXXIX

Skinnare / Sundberg / Ekman(2)

familj 225-236

Del XL

Skotte / Strand / Ekman(1)

familj 237-245

Del XLI

Strandberg

familj 246-249

Del XLII

Ström / Govenius

familj 250-255

Del XLIII

Sund(2)

familj 256-259

Del XLIV

Sundgren

familj 260-261

Del XLV

Unberg

familj 262-271

 

Stadens båtsmän med familjer

 

Del XLVI

Lejman / Mjöberg

familj 272-275

Del XLVII

Frimodig

familj 276-278

Del XLVIII

Lekatt

familj 279-282

 

 

- Övriga familjer (283-382, i kronologisk ordning om möjligt)

 

- Övriga tillfälligt eller ej bosatta familjer i staden med minst två noteringar i

ministerialböckerna (383-410, i kronologisk ordning om möjligt)

 

- Oplacerade

 

- Lapska hushåll (L1-L21) samt oplacerade lappar

 

 

 

 

DEL I.

 

 

FAMILJ 1

Jöns Hermansson Ahlman, död 1736 23/2 (bg. 6/3) 80 år gammal. Handelsman. Nämnd 1685-

1709 och 1714-1715 (mtl).

(son till bonde Herman Mårtensson [nämnd 1659-1675] i Alvik, Nederluleå lfs, och hh, som var dotter till Hans

Jönsson [nämnd 1621-1658] i Alvik, som i sin tur var bror till Matts Jönsson, far till Jöns Mattsson, se familj 13)

bou (inlagor av okänt datum, men efter 1741) FIIB:1 onumrerat mellan nr 27 och 28

g m

Margareta Jönsdotter, död 1736 10/7 (bg. 13/7) vid pass 80 år.

Barn:

a)      Dorotea (Dordi), död 1767 6/4 (bg. 12/4) 81 1/5 år gl. Nämnd 1710-1712 (mtl)

b)      Barbro, f. ca 1689.                                                                         till familj 2

c)      Herman, f. 1691 (dop 19/8), d. 1691*

d)     Jöns, f. 1691 (dop 19/8), d. 1691*

e)      Hans, f. 1692 11/9 (dop 11/9), d. 1741 16/3 (bg. 20/3).

f)       dödfött barn 1700 (bg. 29/4).

 

* makarnas ena tvillingbarn begravdes 1691 30/8 och det andra barnet 11/10 samma år.

 

Syster Dordi Hermansdotter fanns i hushållet 1686-1696 (mtl).

 

Svägerska Kerstin Andersdotter (RR 1717 1/5).

 

 

FAMILJ 2

Jakob Andersson Rödlund, död 1760 23/5 (bg. 28/5) 69 år gammal. Borgare och rådman.

Nämnd från 1716 (mtl).

g ca 1715 (mtl) m

Barbro Jönsdotter Ahlman, död 1760 21/3 (bg. 1/4) 70 år gammal.                         från familj 1

bou (inventering) 1757 31/3 FIIB:1 nr 33

Barn:

a)       Anders, f. 1716 5/2 (dop 7/2).                                                                             till familj 3

b)      dotter, död 1717 11/5 (bg. 16/5).

c)       Jöns, f. 1718 17/2 (dop 18/2).                                                        till familj 7

d)       Maria, f. 1719 21/1 (dop 25/1).                                                     till familj 8

e)       Jakob, f. 1720 2/8 (dop 3/8).                                                         till familj 9

f)       Carl, f. 1721 25/9 (dop 27/9), d. 1729 22/6 (bg. 28/6).

g)       Margareta, f. 1724 18/2 (dop 20/2).                                              till familj 10

h)      Hans, f. 1725 7/5 (dop 8/5), d. 1726 19/6 (bg. 24/6).

i)         Barbro, f. 1726 18/4 (dop 23/4).                                                    till familj 240

j)        Brita, f. 1728 9/9 (dop 10/9).

k)       Carl, f. 1731 17/4 (dop 19/4).                                                        till familj 12

 

 

FAMILJ 3

Anders Rödlund, f. 1716 5/2. Handelsman.                                                             från familj 2

g1 1734 15/10 m

Elisabeth Fellenia, f. 1716 (dop 5/2). Död 1763 5/3 (bg. 20/3).                               från familj 198

bou 1764 3/2 FIIA:1 nr 54

g2 1764 26/2 i Nederluleå lfs m

Christina Smedman, f. ca 1724 i Smedsbyn.

Barn:

1a) Christina, f. 1735 12/1 (dop 13/1), d. 1746 26/10 (bg. 4/11).

1b) Barbro, f. 1737 16/11 (dop 18/11).                                               till familj 4

1c) Jakob, f. 1741 18/1 (dop 20/1). g 1772 12/1 i Nederluleå m Catharina Jönsdr, Avan

1d) Anders Thore, f. 1744 16/2 (dop 18/2).                                        till familj 5

1e) Aron, f. 1747 9/11 (dop 12/11), d. 1747 4/12 (bg. 13/12).

1f) Maria Elisabeth, f. 1749 5/2 (dop 7/2), d. 1749 17/2 (bg. 23/2).

1g) Johan, f. 1750 19/3 (dop 22/3).

1f) Elsa Lisa, f. 1754 16/4 (dop 17/4).                                                till familj 6

1g) Christina, f. 1757 27/10 (dop 28/10).

2h) Lisa Brita, f. 1765 17/1 (dop 18/1).

 

 

FAMILJ 4

Petter Enberg, f. ca 1737. Borgare, arbetskarl, stadstjänare, timmerman.

g 1764 5/2 m

Barbro Rödlund, f. 1737 16/11.                                                                                från familj 3

Barn:

a)      Anders, f. 1764 3/11 (dop 4/11), d. 1765 3/4 (bg. 21/4).

b)      Johan, f. 1766 12/9 (dop 13/9).

c)      Lars Henrik, f. 1770 15/4 (dop 16/4).

d)     Elisabeth, f. 1774 5/3 (dop 8/3), d. 1777 27/9 (bg. 30/9).

e)      Anna Magdalena, f. 1777 10/1 (dop 12/1).

f)       Elisabeth, f. 1778 19/10 (dop 19/10).

g)      Christina, f. 1778 19/10 (dop 19/10), d. 1780 5/6 (bg. 11/6).

 

 

FAMILJ 5

Anders Thore Rödlund, f. 1744 16/2. Sjöman.                                                         från familj 3

g 1774 7/4 (samma notering finns i Nederluleå E:1, datumet dock 10/4) m

Maria Henriksdotter Öman, f. 1737 19/11 (dop 23/11) i Avan, Råneå sn.

(dotter till bonde Henrik Davidsson Öman i Avan, Råneå sn, och hh Margareta Nilsdotter)

Barn:

a)      Anders, f. 1774 8/6 (dop 9/6), d. 1774 31/8 (bg. 4/9).

b)      Lisa Greta, f. 1776 5/1 (dop 7/1).

c)      Maria, f. 1777 19/7 (dop 20/7), d. 1777 24/11 (bg. 30/11).

d)     Catharina, f. 1779 14/4 (dop 15/4).

 

 

FAMILJ 6

Emanuel Nilsson Sundgren, född 1756 5/11 i Sunderbyn 27, Nederluleå lfs. Sjöman,

timmerman. (son till bonde Nils Johansson i Sunderbyn 27, Nederluleå lfs, och hh Anna Larsdotter)

g 1780 30/4 m

Elsa Lisa Rödlund, f. 1754 16/4.                                                                              från familj 3

Barn:

a)      Jöns, f. 1780 26/5 (dop 26/5), d. 1780 21/8 (bg. 28/8).

 

 

FAMILJ 7

Jöns Rödlund, f. 1718 17/2. Död 1780 30/1 i Måttsund 5, Nederluleå lfs.               från familj 2

g 1743 17/3 i Nederluleå lfs m

Catharina Larsdotter Sund från Måttsund 4.

(dotter till bonde Lars Andersson i Måttsund 4, Nederluleå lfs, och hh Kerstin Eriksdotter)

Barn:

a)      Jakob, f. 1743 23/6 (dop 24/6), d. 1743 14/7 (bg. 17/7).

b)      Maria Christina, f. 1746 17/1 (dop 18/1), d. 1746 22/4 (bg. 27/4).

c)      Christina, f. 1747 1/6 (dop 5/6), d. 1747 13/7 (bg. 18/7).

d)     dödfödd dotter 1750 2/7 (bg. 5/8).

e)      Lars, f. 1751 27/7 (dop 29/7).

f)       Carl, f. 1753 14/2 (dop 1/3).

 

Familjen flyttar till Måttsund 5, Nederluleå lfs efter 1754 24/6 (AI:1).

 

 

FAMILJ 8

Erik Holmgren, död 1765 6/9 (bg. 15/9) 62 år gammal. Besökare. Nämnd från 1732 (mtl).

bou 1769 7/3 FIIA:1 nr 67

g 1740 16/9 m

Maria Rödlund, f. 1719 21/1. Död 1767 10/6 (bg. 14/6).                                         från familj 2

Barn:

a)      Margareta, f. 1740 25/11 (dop 27/11).

b)      Barbro, f. 1742 20/11 (dop 23/11).

c)      Brita, f. 1744 7/11 (dop 9/11).

d)     Jakob, f. 1746 21/9 (dop 24/9), d. 1746 2/12 (bg. 13/12).

e)      Maria Christina, f. 1748 3/1 (dop 5/1).

f)       Erik, f. 1751 4/4 (dop 7/4).

g)      Jakob, f. 1758 18/3 (dop 19/3).

h)      Henrik, f. 1760 3/11 (dop 5/11), d. 1761 31/5 (bg. 7/6).

 

 

FAMILJ 9

Jakob Jakobsson Rödlund, f. 1720 2/8.                                                                    från familj 2

uä förhållande1 m

Brita Persdotter, f. 1701 31/1 i Gammelgården 4, Nederkalix sn. Död 1739 18/2 (bg. 24/2).

(dotter till bonde Per Nilsson i Gammelgården 4, Nederkalix sn, och hh Margareta Israelsdotter)

uä förhållande2 m

Margareta Samuelsdotter från Kalix.

Barn:

                      1uä) Brita, f. 1739 14/2 (dop 15/2), d. 1739 17/5 (bg. 20/5).

                      2uä) Barbro, f. 1739 28/8 (dop 29/8), d. 1739 16/10.

 

 

FAMILJ 10

Johan Hagman, f. 1724 (dop 10/5) i Hedvig Eleonora fs. Stockholm. Död 1752 30/6 (bg. 2/7).

Handelsbetjänt. (son till skomakaren Anders Hagman i Stockholm/Piteå och hh Anna Östensdotter Bergman)

bou 1754 10/5 FIIB:1 nr 31

g 1751 7/8 m

Margareta Rödlund, f. 1724 18/2.                                                            från familj 2, till familj 11

Barn:            

a)       Anna Elisabeth, f. 1751 22/9 (dop 24/9).

 

 

FAMILJ 11

Nils Norström. Borgare.

g 1754 5/6 m

änkan Margareta Rödlund, f. 1724 18/2.                                                                  från familj 10

Barn:

a)      Barbara Catharina, f. 1754 8/8 (dop 11/8).

b)      dödfödd son 1757 7/10.

c)      Margareta, f. 1758 7/9 (dop 10/9).

d)     Anna Elisabeth, f. 1760 24/6 (dop 26/6), d. 1761 1/3 (bg. 8/3).

e)      Henrik, f. 1762 28/1 (dop 28/1), d. 1762 17/2 (bg. 4/3).

f)       Anna Elisabeth, f. 1762 28/1 (dop 28/1), d. 1762 23/2 (bg. 4/3).

g)      Jakob, f. 1763 27/9 (dop 29/9).

h)      dödfödd dotter 1767 2/2.

 

 

FAMILJ 12

Carl Rödlund, f. 1731 17/4.                                                                                      från familj 2

g 1762 13/6 m

Helena Strand, f. 1732.

Barn:

a)      Barbro, f. 1762 14/4 (dop 16/4).

b)      Jakob, f. 1764 15/6 (dop 17/6).

c)      Catharina, f. 1767 20/6 (dop 22/6).

 

 

 

DEL II.

 

 

FAMILJ 13

Jöns Mattsson från Alvik 3, Nederluleå lfs. Död på riksdagen i Stockholm år 1720.

Nämnd 1704-1709, 1717 och 1720 (mtl). Handelsman.

(son till bonde Matts Jönsson i Alvik 3, Nederluleå lfs, och hh Elisabeth Persdotter. En bror, sjökapten Petter

Mattsson Ståhle [d. 1710 14/11 i Jakob och Johannes fs, Stockholm], första gången g m Abraham Henrikssons

syster Ella [se familj 291]. Makarna gick skilda vägar och Petter gifte om sig med Helena Wertman [d. 1720 10/1

i Stockholm]. Ett barn från varsitt äktenskap – Elisabeth, gift med skepparen Nils Franck, och Petter, konstapel)

g ca 1680 m

Maria Andersdotter, död 1746 22/9 (bg. 11/10) i sitt 103:e år i Alvik 3, Nederluleå lfs.

(dotter till bonde Anders Persson i Svartbyn, Nederluleå lfs, och hh Maria Larsdotter)

Barn:

a)       Christman, f ca 1684.                                               Bonde i Alvik 3 (d. 1757 7/5)

b)       Elisabeth. Borta från gården i Alvik åren 1704-1710 (mtl). g2 1714 2/3 i Nederluleå lfs

                                                                           m borgare Jöns Larsson Kubb i Umeå (bg. 1731 1/5)

c)       Mattias Ahlman, f ca 1689.                                                           till familj 14

 

 

FAMILJ 14

Mattias Jönsson Ahlman, död 1732 17/3 (bg. 25/3) 43 år gammal. Handelsman. Nämnd 1710-

1732 (mtl).                                                                                                                 från familj 13

g1 ca 1715 (mtl) m

Catharina, död ca 1719 (mtl).

g2 1720 23/8 m

Catharina Bäck.                                                                                        från familj 67, till familj 15

Barn:

2a) Maria Elisabeth, f. 1721 3/5 (dop 4/5), död ung.

2b) Catharina, f. 1722 23/7 (dop 25/7), d. 1723 4/1 (bg. 12/1).

2c) Helena, f. 1723 23/9 (dop 25/9).                                                   till familj 247

2d) Maria, f. 1725 24/4 (dop 25/4).                                                     till familj 215

2e) Catharina Elisabeth, f. 1729 20/3 (dop 21/3).                               till familj 261

 

 

FAMILJ 15

David Bergström, f. 1704 24/6 i Vånafjärden 1, Nederkalix sn. Död 1740 18/1 (bg. 29/1).

Handelsman. Nämnd från 1734 (mtl).

(son till bonde Anders Davidsson i Vånafjärden 1, Nederkalix  sn, och hh Karin Johansdotter)

bou 1743 8/6 FIIA:3 nr 18

g 1733 4/10 m

änkan Catharina Bäck, död 1760 25/11 (bg. 30/11) 68 år gammal.                          från familj 14

Barn:

a)       Anders, f. 1734 1/4 (dop 2/4). Borta efter 1755 26/12 (AI:1).

b)      Catharina, f. 1735 10/11 (dop 12/11), d. 1738 2/3 (bg. 5/3).

 

 

 

DEL III.

 

 

FAMILJ 16

Johan Christiersson, död 1708 14/5 (bg. 26/5) 72 år 6 v gammal. Rådman. Nämnd 1660-1706

(mtl). (son till birkarlen Christier Arvidsson i Antnäs 4, Nederluleå lfs, och hh)

bou 1708 29/8 FIIA:1 nr 6

bou (kvittenser av olika datum) FIIA:1 nr 1g (emellan nr 6 och 7)

g1 1663 9/2 (lysning 1662 7/12, källa: Nederluleå lfs LIB:1, sida 312) m

Karin Olofsdotter Fordell, död ca 1665 (mtl).

(dotter till borgare Olof Månsson Fordell [nämnd 1642-1675] från Persön och hans hh. Karin hade fyra kända

syskon; Måns Fordell borgare i Stockholm [RR 1676 13/7, 1691 28/8], Olof Fordell borgare i staden [nämnd

1678-1689], Anna Fordell g m Hans Larsson Brinck som var mönsterskrivare vid Torneå kompani 1668-1679,

senare kontrollör vid Åhrsskogen i sin hemby Klovsta, Multrå sn [RR 1684 8/3, 29/4] och Brita Fordell g m

Jakob Christiersson, borgare i Torneå och bror till Johan Christiersson [RR 1689 18/8, 26/1, 18/5; 1692 16/3] )

g2 före 1667 (mtl) m

Helena Berg, var över 60 år gammal 1701 (mtl). Dopvittne 1709 30/7.

Barn:

                      1b) Olof Antman. Son i mtl 1681-1683.                                                   till familj 17

                      1a) Anna Antman. Dotter i mtl 1683-1684.                                                       till familj 18

2c) Karin Antman. Dotter i mtl från 1692.                                                till familj 19

                      2d) Maria Antman, f. 1671 1/11. Dotter i mtl från 1693.                         till familj 23

 

 

FAMILJ 17

Olof Johansson Antman, död på sjön 1708. Rådman. Nämnd 1689-1709 (mtl).     från familj 16

g ca 1691 (mtl) m

änkan Elisabeth Olofsdotter Kråka, död 1702 (bg. 3/8).                                          från familj 118

bou 1702 25-29/11 FIIA:1 nr 8

 

Jungfru Lisken Kråka (från familj 128) noteras som dotter i hushållet 1704-1709 (mtl).

 

 

FAMILJ 18

Nils Jönsson Björkholm, drunknad uti Kalix skärgård ca 1729 (bg. 1732 3/6, Luleå C:1).

Nämnd i Torneå stad 1705-1710 (mtl), senare i Luleå stad 1711-1728 (mtl). Borgare.

g m

Anna Antman, död 1740 18/4 (bg. 1/5) i Luleå gamla stad 82 år gammal. Nämnd från 1730

(mtl). Bosatt i Luleå gamla stad från ca 1737.                                                          från familj 16   

bou 1740 19/5 FIIA:3 nr 8

 

 

FAMILJ 19

Mårten Mårtensson från Kallax 2 i Nederluleå lfs. Död 1716 19/12. Nämnd 1699-1716 mtl).

(son till bonde Mårten Olofsson i Kallax 2, Nederluleå lfs, och hh Cecilia Persdotter)

bou 1717 10/5 FIIA:2 nr 82

bou 1717 10/5 FIIA:2 nr 83

bou 1727 21/1 (även 1735 26/4) FIIA:2 nr 92

g1 m

Ingeborg Persdotter.

g2 ca 1697 (mtl) m

Karin Johansdotter Antman, död 1715 21/6 (bg. 24/6).                                           från familj 16

g3 1716 m

NN, död 1716 19/12.

Barn:

                      1a) Barbro Lax, f. 1695 20/11 (dop 22/11) i Avan, Råneå sn.

Nämnd 1717-1718, 1722-1727 (mtl).               till familj 20

                      2b) Johan, f. 1699 (dop 6/4), d. 1701 (bg. 3/11).

                      2c) Hans, f. 1701 (dop 5/2), d. 1701 (bg. 3/11).

                      2d) Helena, f. 1702 (dop 18/9), d. 1702 (bg. 9/11).

                      2e) Elisabeth Lax, f. 1703 (dop 13/12).      g m Nils Nilsson i Kallax 3 (d. 1790 11/3)

                      2f) Catharina Lax, f. 1705 (dop 15/10).                                              till familj 21

                      2g) Johan, f. 1709 (dop 13/8), d. 1709 30/12 (bg. 1710 9/1).

                      2h) Brita, f. 1711 28/2 (dop 3/3), d. 1717 16/1 (bg. 19/1) i Nederluleå lfs.

                      2i) Mårten, f. 1713 22/10 (dop 23/10), död ung.

                      2j) Maria Lax, f. 1715 17/3 (dop 19/3). Gift före 1742 29/4 (RR).

 

 

FAMILJ 20

Erik Nilsson Åberg, f. 1701 12/12 (dop 15/12) i Vitå 2, Råneå sn. Död 1740 4/1 (bg. 13/1).

Borgare. Nämnd från 1728 (mtl). (son till bonde Nils Eriksson i Vitå 2, Råneå sn, och hh Anna Larsdr)

g 1728 24/1 m

Barbro Mårtensdr Lax, f. 1695 20/11 i Avan, Råneå sn. Död 1767 4/2 (bg. 8/2).   från familj 19

Barn:

a)      Catharina, f. 1729 29/10 (dop 31/10).

b)      Fredrik, f. 1731 19/1 (dop 19/1), d. 1731 16/8 (bg. 25/8).

c)      Anna, f. 1732 31/7 (dop 3/8).

d)       Barbro, f. 1734 1/2 (dop 3/2).                                                        till familj 41

e)      Nils, f. 1736 27/5 (dop 29/5).

f)       Erik, f. 1738 26/2 (dop 28/2), d. 1738 23/5 (bg. 28/5).

g)      Johan, f. 1739 22/10 (dop 25/10).

 

 

FAMILJ 21

Erik Johansson Backman från Österbotten, död 1754 24/12 (bg. 1755 7/1) 56 år gammal.

Nämnd från 1730 (mtl). (bror till Anders Johansson Backman, familj 400)

bou 1756 4/5 (dödsdatumet satt till 1754 23/12!) FIIA:3 nr 52

g 1729 17/2 m

Catharina Mårtensdotter Lax, f. 1705 (dop 15/10).                                                  från familj 19

Barn:

a)       Magdalena, f. 1730 1/1 (dop 4/1).                                                 till familj 140

b)      Brita, f. 1732 22/5 (dop 23/5), d. 1732 5/10 (bg. 9/10).               

c)      Mårten, f. 1734 2/6 (dop 3/6), d. 1763 24/8.

d)       Catharina, f. 1737 15/11 (dop 16/11).                                           till familj 351

e)       Helena, f. 1744 29/5 (dop 1/6).                                                     till familj 22

 

Piga, hustru Kerstin Jönsdotter ifrån Råneå, död 1732 20/11 (bg. 26/11) levat över 60 år.

 

 

FAMILJ 22

Olof Holm, död 1780 7/1 (bg. 23/1) 38 år gammal. Borgare, timmerman.

(son till smed Petter Holm och hh Maria Mårtensdotter men var makarna var bosatta är okänt)

g 1770 18/4 m

Helena Backman, f. 1744 29/5.                                                                                 från familj 21

Barn:

a)      Catharina, f. 1771 27/1 (dop 29/1).

b)      Maria, f. 1772 10/8 (dop 12/8).

c)      Erik, f. 1774 27/6 (dop 29/6).

d)     Magdalena, f. 1776 23/3 (dop 25/3), d. 1776 6/8 (bg. 11/8).

e)      Petter, f. 1777 1/10 (dop 3/10).

f)       Helena, f. 1780 7/4 (dop 8/4).

 

 

FAMILJ 23

Jöns Olofsson Bäckman, f. ca 1669 i Svartlå 4, Nederluleå lfs. Död 1741 21/3 (bg. 9/4) 73 år

gammal. Borgare. Nämnd från 1707 (mtl).

(son till soldat Olof Nilsson och hh Mariet, som tidigare varit gift med bonden Jöns Andersson i Svartlå 4)

bou 1742 28/4 FIIA:3 nr 13

g ca 1700 (mtl) m

Maria Antman, f. 1671 1/11. Död 1740 9/2 (bg. 28/2).                                            från familj 16

Barn:

a)      Helena, f. 1701 (dop 7/11), d. 1701 (bg. 21/12).

b)       Olof, f. 1703 (dop 11/1).                                                               till familj 24

c)       Maria, f. 1704 (dop 12/5).                                                             till familj 82

d)       Johan, f. 1706 (dop 4/3).                                                               till familj 25

e)      Catharina, f. 1708 3/2 (dop 5/2).                                                   till familj 26                                          

f)       Elias, f. 1710 (dop 2/1), d. 1710 6/5 (bg. 15/5).

g)      Helena, f. 1711 23/3 (dop 24/3), d. 1711 16/7 (bg. 23/7).

h)      Jakob, f. 1712 13/8 (dop 16/8), d. 1715 7/5 (bg. 14/5).

i)         Anna, f. 1716 14/3 (dop 15/3).                                                      till familj 27

j)        Jakob, f. 1719 26/12 (dop 29/12), d. 1723 16/7 (bg. 21/7).

 

 

FAMILJ 24

Olof Bäckman, f. 1703 (dop 11/1). Död 1743 (mtl). Borgare. Nämnd fr. 1736 (mtl). från familj 23

g1 1736 5/1 m

Margareta Johansdotter Högberg, f. 1708 13/4 (dop 14/4) i Högsön, Råneå sn. Död 1736 3/11

(bg. 9/11). (dotter till bonde Johan Henriksson i Högsön, Råneå sn, och hh Ella Hansdotter)

g2 ca 1740 (mtl/AI:1) m

Elisabeth Antman, f. 1701 (dop 27/12). Död 1741 15/10 (bg. 24/10).                     från familj 30

bou 1742 18/3 FIIA:3 nr 12

Barn:

1a) dödfött barn, 1736 30/10 (bg. 9/11).

2b) Maria, f. 1741 19/9 (dop 21/9).                   g 1777 20/2 m laxfiskare Olof Durckman

 

Piga Anna Johansdotter, död 1743 22/5 (bg. 31/5) 28 år gammal.

bou 1743 21/5 (dödsdatumet satt till 21/5!) FIIA:3 nr 19

 

 

FAMILJ 25

Johan Bäckman, f. 1706 (dop 4/3). Organist.                                                           från familj 23

bou 1781 13/9 FIIA:2 nr 62

bou 1782 11/10 FIIA:2 nr 63

g 1739 23/1 i Piteå lfs m

Magdalena Rehn, f. 1708 5/9 i Piteå lfs. Död 1776 14/6 (bg. 23/6).

(dotter till komminister Samuel Samuelsson Rehn i Piteå lfs och hh Anna Hortelia)

bou 1776 5/8 FIIA:2 nr 33

Barn:

a)      dödfött barn, 1740 5/2 (bg. 28/2).

b)      dödfött barn, 1742 (bg. 21/1).

c)      Anna Maria, f. 1743 5/8 (dop 7/8), d. 1743 3/9 (bg. 11/9).

d)     dödfött barn, 1745 6/3 (bg. 5/4).

e)      dödfödd son, 1750 18/8 (bg. 30/8).

 

 

FAMILJ 26

Johan Gessén, död 1768 30/5 (bg. 5/6) 54 år gammal. Kock och operatör. Erhöll burskap 1752.

g senast 1744 m

änkan Catharina Bäckman, f. 1708 3/2 (dop 5/2). Död 1782 6/1 (bou).                   från familj 23

(änka efter löjtnant Augustin Rensfeldt [1688-1741] i S:ta Katarina fs, Stockholm. De gifte sig där 1730 15/3)

bou 1782 18/5 FIIA:2 nr 71

Barn:

a)       Catharina Elisabeth. Borta efter 1762 18/9 (AI:1). Nämnd såsom jungfru i bou 1782 18/5.

b)       Carl Gustaf.                               Målare i Maria fs, Stockholm (d. 1808 10/11, 62 år)

c)      Johan Fredrik, f. 1748 17/7 i Månstorp, Julita sn. Död 1763 3/4 (bg. 12/4).

d)       Maria Christina, f. 1752 24/7 (dop 27/7) i Köping stad.               till familj 28

e)      Johanna Gustava, f. 1752 24/7 (dop 27/7) i Köping stad.

 

Styvson Augustinus Rensfeldt, f. 1730 (dop 1/6) i S:ta Katarina fs, Sthlm.            till familj 27

Styvdotter Anna Elisabeth Rensfeldt, f. 1732 (dop 15/6) i S:ta Katarina fs, Sthlm.

Styvdotter Anna Sofia Rensfeldt, f. 1734 (dop 13/2) i S:ta Katarina fs, Sthlm.      till familj 175

 

 

FAMILJ 27

Augustinus Rensfeldt, f. 1730 (dop 1/6) i S:ta Katarina fs, Stockholm. Vice organist i Luleå

stad, senare organist i Rånbyn, Råneå sn.                                                                 från familj 26

g 1761 1/12 i Nederkalix sn m

Margareta Holst, f. 1741 25/2 i Öjebyn, Piteå lfs.

(dotter till kapten Johan Holst i Öjebyn, Piteå lfs, och hh Sara Dorotea Sadelin)

Barn:

a)      Sara Margareta, f. 1762 17/9 (dop 19/9), d. 1762 9/10 (bg. 28/10).

 

 

FAMILJ 28

Johan Boberg, f. 1739 (dop 16/1) i Piteå stad. Repslagare.

(son till stadsinvånare Jonas Boberg i Piteå stad och hh Karin Johansdotter Dahl)

g 1776 10/12 m

Maria Christina Gessén, f. 1752 24/7 (dop 27/7) i Köping stad.                              från familj 26

Barn:

a)      Catharina Christina, f. 1777 13/10 (dop 15/10).

b)       Maria Elisabeth, f. 1779 27/10 (dop 28/10). g 1810 i Maria fs, Stockholm m Johan

                                                     Gustaf Norberg [1783-1841], senare bruksinspektor på

                                                                       glasbruket i Simondebo, Romskulla sn (d. 1832 22/3)

 

 

FAMILJ 29

Petter Bergström. Målare. Nämnd 1737-1738 och 1741-1742 (mtl).

(möjligen identisk med den målare Petter Johansson Bergström som tidigare bott i Stockholm)

g 1736 29/4 m

Anna Bäckman, f. 1716 14/3.                                                                                   från familj 23

Barn:

a)      Arendt, f. 1736 13/5 (dop 15/5), d. 1736 16/10 (bg. 7/11).

b)      Petter, f. 1737 26/9 (dop 29/9).

 

Familjen var bosatt i Torneå stad 1739 (mtl) och möjligen senare i Viborg ca 1744.

 

 

 

DEL IV.

 

 

FAMILJ 30

Nils Nilsson, död 1716 (RR 1717 18/6). Tullbesökare. Nämnd 1689-1715 (mtl).

g ca 1696 (mtl) m

Karin Eriksdotter, levde såsom änka 1718 30/6 (RR).

(identisk med en änka Catharina Hall som dog i Jokkmokk sn 1751 28/4 i en ålder av 96 år?)

Barn:

a)      Erik, nämnd 1716-1717 (mtl).

b)      Kerstin, f. 1698 (dop 11/12), d. 1701 (bg. 1/11).

c)       Nils Antman, f. 1700 (dop 13/5).                                                  till familj 31

d)       Elisabeth Antman, f. 1701 (dop 27/12).                                        till familj 24

e)      Anders, f. 1704 (dop 15/5), d. 1704 (bg. 17/7).

f)        Catharina Antman, f. 1709 (dop 19/9). g m Jonas Högling i Jokkmokk (d. 1770 14/7)

 

Syster Ella Nilsdotter, nämnd 1694-1696 (mtl).

 

Syster Kerstin Nilsdotter, nämnd 1696 (mtl).

 

 

FAMILJ 31

Nils Nilsson Antman, f. 1700 (dop 13/5). Död 1765 4/5 (bg. 12/5). Besökare, borgare. Nämnd

från 1726 (mtl).                                                                                                         från familj 29

bou 1766 15/5 FIIA:1 nr 62

g 1729 17/2 m

Margareta Olofsdotter, död 1736 10/12 (bg. 11/12) 30 år gammal.

bou 1737 8/10 FIIA:1 nr 29

g 1737 6/11 m

Catharina Johansdotter Unberg, född 1702 (dop 23/1) i Unbyn 6. Död 1765 8/5 (bg. 12/5).

(dotter till bonde Johan Jönsson i Unbyn 6, Nederluleå lfs, och hans hh Märet Christoffersdotter)

Barn:

1a) ett dödfött tvillingbarn 1730 20/2 (bg. 28/2).

1b) Paul, f. 1730 20/2 (dop 20/2). Borta efter 1750 19/3 (AI:1), ej nämnd i bou 1766 15/5.

1c) Nils, f. 1733 f. 23/1 (dop 25/1), d. 1733 18/5 (bg. 20/5).

1d) Olof, f. 1735 1/2 (dop 9/2). Borta efter 1761 12/7 (AI:1), ej nämnd i bou 1766 15/5.

2e) Catharina, f. 1738 10/9 (dop 10/9), d. 1739 8/8 (bg. 16/8).

2f) Nils, f. 1743 22/11 (dop 23/11).                                                    till familj 32

2g) Margareta, f. 1747 16/7 (dop 18/7).

 

 

FAMILJ 32

Nils Antman, f. 1743 22/11. Borgare.                                                                       från familj 31

g 1767 12/3 m

Catharina Larsdotter, f. ca 1742.

Barn:

a)      Nils, f. 1772 13/10 (dop 15/10).

b)      Cajsa Greta, f. 1773 30/12 (dop 31/12).

c)      Brita, f. 1776 1/1 (dop 3/1).

d)     Erik, f. 1778 30/8 (dop 1/9), d. 1778 5/12 (bg. 13/12).

 

 

 

DEL V.

 

 

FAMILJ 33

Nils Nilsson Avander från Avan 1, död 1741 11/4 (bg. 18/4) 79 år gammal. Borgare, smed.

Nämnd i Avan 1 åren 1687-1696 (mtl), senare i staden 1695-1697 (i gamla staden 1698)

och 1699-1731 (mtl). (son till bonde Nils Nilsson i Avan 1, Nederluleå lfs och hh Ella Andersdotter)

g1 ca 1683 (mtl) m

Margareta, död efter 1697 (mtl).

g2 före 1699 (mtl) m

Ella, död 1725 15/3 (bg. 29/3).

g3 1726 6/12 m

Catharina Nilsdr. Höjer från Råneå, död 1750 29/7 (bg. 5/8) 57 år gl. Nämnd 1732-1734 (mtl).

Barn:                                                                                                                          från familj 180

                      1a) Ella, f. ca 1684. Dotter i mtl 1703-1734. Dopvittne 1726 16/10.                 till familj 299

                             1b) Margareta.                                                                                      till familj 111

2c) barn, död 1700 (bg. 18/3).

3d) Johan, f. 1727 13/6 (dop 14/6).                                                     till familj 34

3e) Nils, f. 1728 18/1 (dop 19/1).                                                         till familj 35

3f) Erik, f. 1732 3/6 (dop 5/6), d. 1734 9/5 (bg. 12/5).

 

Styvson Samuel Engman, f. 1724 14/12. Borta efter 1742 29/9 (A:1).                    från familj 180

 

 

FAMILJ 34

Johan Avander, f. 1727 13/6. Borgare.                                                                     från familj 33

g 1750 13/5 m

Anna Johansdotter Berg, f. ca 1728.

Barn:

a)      Nils, f. 1751 17/12 (dop 21/12), d. 1759 15/8 (bg. 26/8).

b)      Catharina, f. 1753 17/9 (dop 21/9).          g 1779 28/12 m sjöman Jakob Öström

c)      Johan, f. 1756 11/12 (dop 12/12), död ung.

d)     Brita, f. 1757.                                           g 1780 27/12 m drängen Nils Sundström

e)      Johan, f. 1758 2/12 (dop 5/12), d. 1759 20/2 (bg. 4/3).

f)       Johan, f. 1761 20/10 (dop 21/10), d. 1763 19/9 (bg. 29/9).

g)      Nils, f. 1761 20/10 (dop 21/10).

h)      Anna, f. 1765 12/1 (dop 13/1), d. 1765 20/6 (bg. 24/6).

i)        Margareta, f. 1766 18/12 (dop 20/12).

 

 

FAMILJ 35

Nils Avander, f. 1728 18/1. Död 1782 24/12 (bou). Borgare.                                  från familj 33

bou 1783 13/5 FIIA:2 nr 70

g 1755 9/12 m

änkan Brita Hansdotter Söderström, död 1782 7/1 (finns ej i dödbok).                  från familj 93

bou 1782 11/5 FIIA:2 nr 67

bou 1783 24/5 FIIA:2 nr 68

 

 

 

DEL VI.

 

 

FAMILJ 36

Herman Persson Berg, död 1735 30/11 (bg. 16/12) levat 60 år. Nämnd 1695-1735 (mtl).

(son till bonde Per Eriksson i Börjelslandet 8, Nederluleå lfs, och hh Märet Hermansdotter)

bou 1740 6/5 FIIA:1 nr 32

g m

Margareta Nilsdotter Sund, f. 1668 i Börjelslandet 5, Nederluleå lfs. Död 1738 21/2 (bg 7/3).

(dotter till bonde Nils Nilsson i Börjelslandet 5, Nederluleå lfs, och hh Brita Hansdotter)

Barn:

a)      Per, f. 1699 (dop 2/1), d. 1699 (bg. 7/4 som Johan).

b)       Nils, f. 1700 (dop 15/2).                                                                till familj 37

c)       Brita, f. 1703 (dop 5/4).                                                                 till familj 157

d)     Maria, f. 1704 (dop 2/9), d. 1705 (bg. 12/3).

e)      Margareta, f. 1706 (dop 7/3), d. 1706 (bg. 19/4).

f)       Per, f. 1707 11/10 (dop 12/10), död ung.

 

Fosterdotter Elisabeth Johansdotter från Börjelslandet, död 1722 11/4 (bg. 22/5).

 

 

FAMILJ 37

Nils Hermansson Berg, f. 1700 (dop 15/2). Död 1766 24/8 (bg. 5/9). Borgare.       från familj 36

bou 1766 18/12 FIIA:1 nr 64

uä förhållande (RR 1731 28/6) m

Anna Hansdotter Orre, f. 1703 (dop 5/8).                                                                se familj 298

g 1734 17/1 m

Juliana Malmström, f. 1706 20/12 i Stockholm. Död 1743 26/2 (bg. 20/3).             från familj 156

Barn:

                      uä) Catharina, f. 1731 16/5 (dop 17/5), d. 1731 27/8 (bg. 29/8).

a)      Catharina, f. 1735 12/1 (dop 14/1).

b)      Margareta, f. 1737 7/8 (dop 7/8), d. 1740 26/1 (bg. 7/2).

c)      Maria, f. 1739 14/7 (dop 15/7).

d)     Margareta, f. 1741 3/3 (dop 5/3), d. 1741 29/5 (bg. 3/6).

e)       Margareta, f. 1742 17/11 (dop 19/11).                                          till familj 38

 

 

FAMILJ 38

Olof Vikström, f. 1750. Guldsmed.

g 1773 12/11 m

Margareta Berg, f. 1742 17/11 (dop 19/11).                                                             från familj 37

Barn:

a)      Christina Juliana, f. 1777 24/2 (dop 26/2).

 

 

 

DEL VII.

 

 

FAMILJ 39

Johan Bergman, f. 1684 13/11 i Rolfs 4, Nederkalix sn. Död 1740 28/1 (bg. 5/2). Handelsman.

Nämnd från 1718 (mtl). (son till Johan Persson i Rolfs 4, Grötnäs, Nederkalix sn och hh och Ella Nilsdotter)

bou 1746 4/5 FIIA:3 nr 36

g 1717 28/11 m

Sara Persdotter Gran, f. 1691 (dop 21/8) i Öjebyn 34, Piteå lfs.

(dotter till bonde Per Mattsson Suus i Öjebyn 34, Väst i Gran, Piteå lfs och hh Sara Johansdotter)

Barn:

a)      Anna, f. 1718 (dop 4 ejusdem?), d. 1719 31/1 (bg. 7/2).

b)       Johan, f. 1720 1/5 (dop 2/5).           Komminister i Nederluleå från 1762 (d. 1797 3/3)

c)      dotter, död 1723 5/2 (bg. 11/2).

d)       Petter, f. 1724 24/10 (dop 25/10).                                                 till familj 40

e)       Catharina, f. 1726 29/7 (dop 30/7).                                               till familj 244

f)       Sara, f. 1728 18/8 (dop 19/8), d. 1732 15/1 (bg. 19/1).

g)       Gabriel, f. 1732 2/2 (dop 3/2).                                                       till familj 41

h)      Carl, f. 1733 30/12 (dop 1734 3/1), d. 1734 2/5 (bg. 5/5).

i)         Jakob, f. 1737 13/5 (dop 15/5).                                                     till familj 42

 

Svägerska Catharina Persdotter Suus, f. 1686 (dop 21/8) i Öjebyn 34. Död 1769 29/6 (bg. 2/7).

(dotter till bonde Per Mattsson Suus i Öjebyn 34, Väst i Gran, Piteå lfs och hh Sara Johansdotter)

 

 

FAMILJ 40

Petter Bergman, f. 1724 24/10. Borgare, handelsman.                                             från familj 39

g 1750 23/1 i Nederluleå lfs m

Catharina Vikman, född 1723 4/1 (dop 6/1) i Härnösand. Död 1778 6/11 (bg. 27/12).

(dotter till skomakare Anders Olofsson Vikman i Härnösand och hh Helena Dalman)

Barn:

a)      Jakob, f. 1751 10/11 (dop 12/11), d. 1757 24/2 (bg. 8/3).

b)       Sara, f. 1753 3/4 (dop 4/4).                                                            till familj 134

c)      Helena, f. 1755 10/6 (dop 12/6), d. 1755 14/11 (bg. 18/11).

d)     Johan, f. 1756 9/12 (dop 11/12).

e)      Helena, f. 1759 14/10 (dop 18/10).

f)       Petter, f. 1762 16/8 (dop 18/8).

g)      Catharina, f. 1766 14/1 (dop 16/1).

 

 

FAMILJ 41

Gabriel Bergman, f. 1732 2/2. Borgare, landfiskal.                                                  från familj 39

g 1757 18/1 m

Barbro Åberg, f. 1734 1/2.                                                                                        från familj 20

Barn:

a)      Sara, f. 1758 24/8 (dop 27/8).

b)      Erik, f. 1760 22/7 (dop 24/7).

c)      Catharina, f. 1763 24/5 (dop 25/5).

d)     Anna, f. 1766 8/6 (dop 9/6), d. 1766 2/7 (bg. 26/7).

e)      Anna, f. 1767 28/7 (dop 28/7), d. 1767 4/9 (bg. 10/9).

f)       Helena, f. 1769 23/1 (dop 24/1).

g)      Johan, f. 1771 25/9 (dop 25/9), d. 1771 26/9 (bg. 13/10).

h)      Brita, f. 1777 14/11 (dop 16/11).

 

 

FAMILJ 42

Jakob Bergman, f. 1737 13/5. Borgare.                                                                     från familj 39

g 1764 1/5 m

Elisabeth Fellenia, f. 1741 13/9.                                                                                från familj 198

Barn:

a)      Sara, f. 1765 4/1 (dop 6/1), d. 1765 17/3 (bg. 31/3).

b)      Johan, f. 1766 19/2 (dop 21/2).

c)      Helena, f. 1768 9/2 (dop 10/2), d. 1768 29/6 (bg. 5/7).

d)     Anders, f. 1769 2/6 (dop 4/6), d. 1769 21/8 (bg. 21/8).

e)      Brita, f. 1770 26/8 (dop 26/8), d. 1771 4/5 (bg. 9/5).

f)       Jakob, f. 1771 17/9 (dop 18/9).

g)      Anna, f. 1773 13/1 (dop 15/1), d. 1773 13/4 (bg. 22/4).

h)      Petter, f. 1774 23/7 (dop 24/7), d. 1775 1/2 (bg. 8/2).

i)        Isak, f. 1775 27/10 (dop 29/10).

j)        Abraham, f. 1777 11/4 (dop 13/4).

k)      Catharina Elisabeth, f. 1778 25/8 (dop 26/8), d. 1779 6/2 (bg. 14/2).

l)        Carl, f. 1779 23/11 (dop 25/11), d. 1780 4/3 (bg. 12/3).

 

 

 

DEL VIII.

 

 

FAMILJ 43

Jonas Jönsson, död 1708 efter 11/1 (RR AII:1 sida 9) men före 13/4 (sida 11). Faktor vid Lule

silververk 1683, 1685 (mtl). Senare borgare i Luleå stad. Nämnd 1686-1706 (mtl), anges i

sistnämnda mtl vara 68 år gammal.

g ca 1685 (mtl) m

Brita Kranck, död 1735 12/10 (bg. 30/10) ungefär 90 år gammal. Nämnd 1707-1708 (mtl).

(dotter till komminister Carl Henriksson Kranck på Balckholm hemman i Haukipudas sn och hh Brita Tyrisdotter)

Barn:

a)       Clara Björkman, f. 1687 i juni. Nämnd 1709-1724 (mtl).                         till familj 44

b)      Carl, f. 1690 (dop 12/1), d. 1690 (bg. 27/4).

c)      Brita, f. 1692 (dop 8/1), d. 1693 (bg. 6/8).

 

 

FAMILJ 44

Lars Brendholm, f. 1699 24/6 (dop 4/7) i Kopparnäs, Piteå lfs. Död 1743 22/1 (bg. 2/2). Skräddare.

Nämnd från 1725 (mtl). (son till bonde Olof Larsson i Kopparnäs, Piteå lfs, och hh Margareta Svensdotter)

g 1724 29/12 m

Clara Jonasdotter Björkman, död 1745 1/7 (bg. 5/7) levat 58 år och 3 veckor.        från familj 43

(kusin med Brita Andersdotter Palman [familj 200]  på mödernet)

bou 1746 30/4 FIIA:3 nr 38

Barn:

a)      Jonas, f. 1725 17/8 (dop 18/8), död ung.

b)      Margareta, f. 1727 18/10 (dop 20/10), d. 1728 11/1 (dop 21/1).

c)       Brita, f. 1728 22/12 (dop 24/12). Borta efter 1746 9/7 (AI:1).

 

 

 

DEL IX.

 

 

a)

 

FAMILJ 45

Johan Pålsson Björn, f. ca 1618 i Björsbyn, Nederluleå lfs. Död 1691 (bg. 1/9). Handels- och

rådman. Nämnd 1642-1681 (mtl).

(son till bonde och borgare Pål Persson i Björsbyn, Nederluleå, och hh)

g m

Barbro Jönsdotter, död före 1698 7/5 (RR). Nämnd 1684-1686 (mtl).

Barn:

a)       Catharina.                                                                                      till familj 167

b)       Lars, f. ca 1653.                                                                             till familj 46

c)       Jöns.        Student i Uppsala 1678, skolmästare i Torneå stad från 1684 (d. 1703). g1 m

Elisabeth Holst, d. 1696 (RR 1695 26/2), g2 1697 m Helena Jakobsdr Nyman.

 

Johan erlägger testamentspenningar för sina två eller flera barn 1658 26/12 (källa: Nederluleå lfs LIB:1 s. 272).

 

 

FAMILJ 46

Lars Johansson Björn, död 1733 12/9 (bg. 26/9) 90 år gammal. Handels- och rådman. Nämnd

1682-1683, 1685-1710, 1714-1717, 1721-1722 och 1733 (mtl).                             från familj 45

bou 1735 30/5 FIIA:1 nr 21

bou 1735 30/5 (kopia 1) FIIA:1 nr 22

bou 1735 30/5 (kopia 2) FIIA:1 nr 23

g 1676 22/2 i Nederkalix sn m

Catharina Nyman, f. 1658 (dop 17/10) i Stråkanäs 5, Nederkalix sn. Död 1703 (bg. 19/4).

(dotter till bonde och borgare Jakob Jakobsson Nyman i Stråkanäs 5, Nederkalix sn och hh Ella Eriksdotter)

bou 1717 27/5 FIIA:1 nr 10

Barn:

a)       Barbro, f. 1677 16/8. g 1698 -/3 m kyrkoherde Erik Brunnius i Övertorneå (d. 1738 25/3)

b)       Johan, död 1751 4/9 (bg. 18/12) 72 år gammal. Handelsman.

c)       Jakob, dopvittne 1706 1/6. Handelsman i Torneå, nämnd i mtl 1707-33 (d. 1740 13/5, 70 år)

d)     Anna, död 1767 6/12 (bg. 17/12) 89 år gammal.

e)      Helena, f. 1684 17/10 i Stråkanäs 5, Nederkalix sn.

                                                        g m Johan Mårtensson i Torneå (d. 1760 15/12, 70 år)

f)       barn, död 1693*

g)      barn, död 1693*

h)       Lars, f. 1690 (dop 1/11), d. 1751 18/7 (bg. 18/12). Borgare i Brahestad (RR 1719 23/1)

i)        Erik, f. 1692 (dop 13/11), d. 1693*

j)        Sofia, f. 1694 15/1, d. 1740 26/1 (bg. 26/2).

k)      barn, död 1700 (bg. 19/8).

l)        Catharina, död 1762 3/8 (bg. 29/11) 64 ½ år gammal.

m)    Christina, f. 1700 (dop 8/4), d. 1700 (bg. 14/10).

 

* ett barn begravdes 1693 19/4, ett annat begravdes den 25/8 och ett tredje den 24/9 s. å.

 

Gamla Brita i Lars Johanssons gård, död 1710 17/3 (bg. Dom. Judica).

 

Johan Björns piga Cecilia Hansdotter från Börjelslandet, död 1740 18/1 (bg. 29/1) 64 år gammal.

bou 1740 21/1 FIIA:1 nr 31

bou 1740 21/1 FIIA:3 nr 5

 

Johan Björns piga Anna Turesdotter, död 1746 1/3 (bg. 22/3) ung. 60 år gammal.

 

 

b)

 

FAMILJ 47

Erik Pålsson Björn, död 1690 (bg. 24/2). Handels- och rådman. Nämnd 1647-1683 (mtl).

(son till bonde och borgare Pål Persson i Björsbyn, Nederluleå lfs, och hh)

g ca 1651 (mtl) m

Elisabeth Hansdotter Ruuth, levde än 1681 (mtl).

(dotter till bonde och borgare Hans Jakobsson i Rutvik 1, Nederluleå lfs, och hh Sigrid Persdotter)

Barn:

a)       Hans.                                                                                              till familj 48

b)       Brita.                                            g m kapten Arvid Arvidsson Duus, till familj 263

c)       Marta.                                                                                            till familj 54

d)       Anna.      Död i augusti 1704, 41 år gl., enligt Hagströms ’Strängnäs stifts herdaminne’.

                             Hon var gift med Erik Olofsson Sundelius från Viby sn i Närke, som blev kyrko-

                             herde i Edsberg sn från 1696. Han dog 1703 16/4, 38 år gammal. Paret hade två

                             barn – sonen Olof Sundelius, som var student i Örebro trivialskola åren 1711-

                             1715 och sen mot okänt öde, och dottern Anna Catharina Sundelia g m en

                             bonde i Kvisrud i Edsberg sn, med vilken hon fick sonen Petrus Sundelius

                             [f. 1718 25/3, d. 1780 21/4], som blir kyrkoherde i Kvistbro sn i Närke från 1763.

 

 

FAMILJ 48

Hans Eriksson Björn, död på sjön 1708. Handels- och rådman. Nämnd 1684-1709 (mtl).

g1 ca 1682 (mtl) m                                                                                                            från familj 47

Elisabeth Blix, död ca 1697 (mtl). Dopvittne i november 1693 och nämnd med efternamn i mtl 1696.

(dotter till Måns Simonsson Blix, sist kyrkoherde i Tuna sn och hh Elisabeth Guliksdotter Helsing)

g2 ca 1698 (mtl) m

änkan Magdalena Forsman. Nämnd i Luleå gamla stad 1697-1698 (mtl).               till familj 250

Barn:

1a) Brita, f. 1690 (dop 16/2), d. 1690 (bg. 20/7).

1b) Elisabeth, f. 1691 (dop 10/12), d. 1692 (bg. 17/7).

 

Styvdotter Margareta Steen, f. ca 1691 i Luleå gamla stad. Dotter i mtl 1708-1709.    till familj 250

 

 

c)

 

FAMILJ 49

Pål Pålsson. Borgare. Nämnd 1650-1675 (mtl).

(son till bonde och borgare Pål Persson i Björsbyn, Nederluleå lfs, och hh)

g 1652 (mtl) m

NN.

Barn:

a)       Pål, f. ca 1660.                                                                               till familj 50

b)       Elisabeth, f. ca 1672.                                                                     till familj 51

 

 

FAMILJ 50

Pål Pålsson Björn, död 1734 26/9 (bg. 1/10) 74 år gammal. Borgare. Nämnd 1684-1709 (mtl).

g ca 1683 (mtl) m                                                                                                      från familj 49

änkan Kerstin Olofsdotter, död 1730 15/11 (bg. 22/11) ung. 90 år gl. Nämnd 1682-1683 (mtl).

(änka efter borgare Erik Knutsson i Luleå stad [nämnd 1678-1681, se även familj 109] )

Barn:                                                        

a)       Karin, död på sjön 1708. Dotter i mtl 1704-1708.

b)      Erik, f. 1691 (dop 24/2), d. 1691 (bg. 2/6).

 

 

FAMILJ 51

Olof Knutsson Åberg från Rånbyn, Råneå sn. Död 1730 4/6 (bg. 9/6) levat i några och 60 år.

Gruvdräng vid Lule silverbruk 1683-1684 (mtl), senare bosatt i Rånbyn 1685-1688 (mtl).

Båtsman i staden, senare borgare. Nämnd 1694-1710, 1718-1728 (mtl).

(son till klockare Knut Knutsson i Rånbyn, Råneå sn, och hh Margareta Olofsdotter)

bou 1731 2/3 FIIA:1 nr 14

g1 ca 1681 (mtl) m

NN, död 1693 (bg. 24/8).

g2 ca 1695 (Pål Pålssons syster bortgift i mtl 1696) m

Elisabeth Pålsdotter Björn, död 1750 7/4 (bg. 17/4) 78 år gammal.                         från familj 49

Barn:

1a) Olof Holländare, f. ca 1681.                                                          till familj 52

1b) Anna Forsberg, död 1763 14/9 (bg. 25/9) 80 år gammal. Nämnd 1714-1717 (mtl).

1c) Samuel, f. 1691 (dop 29/9), d. 1691 (bg. 18/10).

2d) Lars, f. 1701 (dop 2/7), död ung.

2e) Johan Forsberg, f. 1710 10/6 (dop 10/6).                                            till familj 53

 

 

FAMILJ 52

Olof Forsberg Holländare, död 1758 13/12 (bg. 21/12) 77 år gammal. Nämnd från 1728 (mtl).

Borgare.                                                                                                                     från familj 51

bou 1759 15/3 FIIA:1 nr 44

g 1727 6/4 m

Catharina Hansdotter Orre, f. 1693 (dop 18/8).                                                        från familj 298

 

 

FAMILJ 53

Johan Olofsson Forsberg, f. 1710 10/6. Död 1773 25/2 (bg. 28/2). Nämnd från 1730 (mtl).

Borgare.                                                                                                                     från familj 51

g m

Catharina Sundman, f. 1700 (dop 30/8). Död 1776 10/7 (bg. 14/7).                        från familj 110

 

 

 

DEL X.

 

 

FAMILJ 54

Johan Olofsson Bröms, död 1710 14/10 (bg. 15/10) i S:ta Katarina fs, Stockholm. Handels-

och rådman. Nämnd 1681-1710 (mtl).

(son till borgare Olof Abrahamsson i Luleå [nämnd 1647-1667] och hans hustru Karin. Johan har tre syskon:

Abraham Olofsson, borgare i Luleå [nämnd 1669-1674]; Anna Olofsdotter Bröms [bg. 1670 30/7], g m borgare

Johan Hansson Holm i Piteå och Elisabeth Bröms [bg. 1729 27/12], g m borgare Johan Larsson Laaf i Piteå)

g ca 1682 (mtl) m

Marta Björn, död 1716 22/8 (bg. Dom. XIV pT). Nämnd 1711-1712 (mtl).           från familj 47

Barn:

a)       Elisabeth.                                                                                       till familj 55

b)       Johan, död 1704 (bg. 28/8). Son i mtl 1704.

c)      Olof, f. 1690 (dop 18/11), d. 1699 (bg. 10/9).

d)     Jakob, f. 1693 (dop 1/1). Död 1710 (bg. 15/10) i S:ta Katarina fs. Stockholm.

 

Moder Karin (RR 1686 10/4), noterad som gammal 1688-1690 (mtl).

 

 

a)

 

FAMILJ 55

Daniel Nilsson Bolin, död 1745 12/9 (bg. 20/9) 58 år 9 m gammal. Handelsman. Nämnd 1714-

1745 (mtl). (möjligen son till bonde Nils Andersson i Böle 4, Råneå sn, och hh Ingrid Josefsdotter)

bou 1746 8/1 FIIA:3 nr 34

g1 1714 6/4 m

Elisabeth Bröms, död 1723 10/9 (bg. Dom. XVII pT).                                            från familj 54

bou 1723 10/12 FIIB:1 nr 13

g2 1725 8/4 m

änkan Brita Eng, död 1728 15/1 (bg. 28/1).                                                              från familj 76

g3 1733 m

Margareta Schog, f. ca 1702 i Härnösand. Nämnd 1746-1747 (mtl).                       till familj 171

(dotter till borgare Jöns Jönsson Schog i Härnösand och hh Helena Öman, se nedan)

Barn:

1a) Marta, f. 1715 19/11 (dop 20/11), d. 1718 4/1 (bg. 26/1).

1b) Johan, f. 1717 30/4 (dop 31/4), d. 1717 7/6 (bg. 8/6).

1c) Anna, f. 1718 24/11 (dop 26/11), d. 1719 20/12 (bg. 23/12).

1d) Arendt, f. 1720 21/2 (dop 23/2), d. 1720 25/4 (bg. 29/4).

1e) Magdalena, f. 1721 6/9 (dop 8/9), d. 1722 18/5 (bg. 21/5).

3f) Ingrid Helena, f. 1734 19/7 (dop 21/7).                                         till familj 173

3g) Daniel, f. 1736 20/4 (dop 22/4), d. 1736 10/9 (bg. 20/10).

3h) Jöns, f. 1739 2/5 (dop 4/5), d. 1739 11/11 (bg. 18/11).

3i) Nils, f. 1740 16/10 (dop 19/10), d. 1741 22/3 (bg. 30/3).

3j) Margareta, f. 1742 3/11 (dop 5/11).                                               till familj 255

 

En son (bror?) Erik fanns i hushållet 1720-1721 (mtl).

 

Bror Anders Nilsson Bolin fanns i hushållet 1725-1729 (mtl).                                 till familj 56

 

Svärmoder Helena Öman från Härnösand, död 1750 28/9 (bg. 9/10) 80 år gammal.

(möjligen dotter till borgare Daniel Eriksson Öman i Härnösand och hh Elsa Olofsdotter Anthelia)

 

En [icke namngiven] piga, död 1717 18/10 (bg. 19/10).

 

 

b)

 

FAMILJ 56

Anders Nilsson Bolin från Råneå sn, död 1769 27/3 (bou). Borgare. Nämnd från 1730 (mtl).

(möjligen son till bonde Nils Andersson i Böle 4, Råneå sn, och hh Ingrid Josefsdotter)                     från familj 55

bou 1771 13/5 FIIA:2 nr 10

g1 1729 14/12 m

Christina Brandt, f. 1701 (dop 13/1). Död 1730 9/2 (bg. 28/2).                               från familj 218

g2 1731 14/11 m

Catharina Larsdotter Ruusu/Ros, f. ca 1700 i Övertorneå sn.

Barn:

                      uä/2a) Anna, f. 1729 15/2 (dop 16/2).                                                                 till familj 57

2b) Daniel, f. 1732 29/1 (dop 31/1).                                                    till familj 58

2c) Catharina, f. 1733 22/11 (dop 25/11).

2d) Ingrid Helena, f. 1736 8/5 (dop 10/5), d. 1736 14/5 (bg. 23/5).

2e) Christina, f. 1738 11/6 (dop 12/6), d. 1738 27/7 (bg. 30/7).

2f) Eva, f. 1739 24/12 (dop 26/12).                                                     till familj 59

2g) Nils, f. 1741 3/9 (dop 6/9).                               Skomakargesäll i Stockholm 1771

2h) Margareta, f. 1744 24/5 (dop 27/5), d. 1777 28/2 (bg. 20/3).

 

 

FAMILJ 57

Petter Tandelmarck. Upplysningsman i Stockholm.

g 1754 (lysning 9/3) i Jakob och Johannes fs, Stockholm m

Anna Bolin, f. 1729 15/2.                                                                                          från familj 56

(omgift 1769 9/4 i Klara fs, Stockholm med landtullbesökare Nils Collbert, änka 1778 12/3)

Barn:

a)      Adam Petter, f. 1754 10/7 (dop 11/7), d. 1754 30/9 (bg. 13/10).

 

 

FAMILJ 58

Daniel Bolin, f. 1732 29/1. Borgare, sjöman.                                                            från familj 56

g 1764 (mtl/AI:1) m

Brita Stina Nyman, f. ca 1731.

Barn:

a)      Anders, f. 1765 27/12 (dop 28/12), d. 1766 9/3 (bg. 31/3).

b)      Daniel Petter, f. 1767 2/3 (dop 3/3), död ung.

c)      Nils Petter, f. 1768 5/11 (dop 8/11), d. 1770 5/3 (bg. 1/4).

d)     Maria Catharina, f. 1771 16/7 (dop 18/7), d. 1771 6/8 (bg. 11/8).

e)      Cajsa Greta, f. 1772 25/11 (dop 26/11), d. 1773 6/2 (bg. 14/2).

f)       Johan, f. 1775 22/1 (dop 25/1), d. 1775 25/2 (bg. 5/3).

g)      Johan Jakob, f. 1777 27/7 (dop 28/7), d. 1777 3/9 (bg. 14/9).

 

 

FAMILJ 59

Jakob Strålberg, f. ca 1731. Borgare, mästersnickare.

g 1762 19/4 m

Eva Bolin, f. 1739 24/12.                                                                                          från familj 56

Barn:

a)      Adam, f. 1762 31/12 (dop 1763 2/1).

b)      Catharina Margareta, f. 1764 16/9 (dop 17/9), d. 1767 31/12 (bg. 1768 10/1).

c)      Jakob, f. 1765 21/10 (dop 22/10), d. 1770 29/3 (bg. 13/4).

d)     Eva, f. 1767 25/4 (dop 27/4), d. 1770 3/5 (bg. 13/5).

e)      Anders, f. 1769 15/1 (dop 16/1), d. 1770 19/2 (bg. 4/3).

f)       Eva Catharina, f. 1771 11/1 (dop 12/1).

g)      dödfödd son 1779 9/1 (bg. 26/1).

 

 

 

DEL XI.

 

 

a)

 

FAMILJ 60

Olof Nilsson Bäck, död 1705 (bg. 6/8). Borgare. Nämnd 1689-1705 (mtl).

bou 1707 29/4 FIIA:1 nr 3

g ca 1682 (mtl i Gäddvik 5) m

Magdalena Hermansdotter Söderström, död 1754 31/3 (bg. 12/4) ca 98 år gammal. Nämnd

1706 (mtl). (dotter till bonde Herman Persson i Gäddvik 5, Nederluleå lfs, och hh Anna Larsdotter)

bou 1756 30/3 FIIA:1 nr 42

Barn:

a)       Herman, död på sjön 1708. Nämnd 1707-1708 (mtl).

b)      Nils, död på sjön 1708.

c)       Ingeborg, f. 1688 25/1. Nämnd 1710-1715 (mtl)                                till familj 61

d)     barn, död 1691 (bg. 10/4).

e)      Margareta, f. 1693 (dop 24/2), d. 1693 (bg. 30/4)                        

f)        Anna, f. 1694 1/5.                                                                          till familj 240

g)       Margareta. Nämnd i RR 1711 24/5, ej nämnd i bou 1756 30/3.

h)       Lars Höglund, f. 1698 (dop 25/10).                                              till familj 63

i)         Catharina, f. 1701 (dop 5/12)                                                        till familj 66

j)        Olof, f. 1703 (dop 1/3), d. 1703 (bg. 5/11).

k)      Olof Höglund, f. 1705 25/1 (dop 25/1), d. 1743 4/2 (bg. 7/2). Borgare.

 

 

FAMILJ 61

Anders Persson Rundberg, död 1731 17/1 (bg. 25/1) 32 år gammal. Båtsman, senare borgare.

Erhåller burskap 1725 13/3 (RR). Nämnd 1726-1731 (mtl).

bou 1737 22/1 FIIA:3 nr 6

g 1726 27/2 m

Ingeborg Olofsdotter Bäck, f. 1688 25/1. Död 1740 17/2 (bg. 1/3).                        från familj 60

bou 1740 22/4 FIIA:3 nr 7

Barn:

                      a)  Magdalena, f. 1726.                                                                        till familj 62

 

 

FAMILJ 62

Hans Jönsson Gran, f. 1725 3/6 (dop 5/6) i Kallax 1, Nederluleå lfs. Borgare.

(dotter till bonde och tolvman Jöns Olofsson i Kallax 1, Nederluleå lfs, och hh Anna Henriksdotter)

bou 1782 30/4 FIIA:2 nr 65-66

g 1748 24/4 m

Magdalena Rundberg, f. 1726.                                                                                 från familj 61

Barn:

a)      Anna, f. 1749 2/3 (dop 4/3), d. 1769 23/2 (bg. 5/3).

b)      dödfödd son 1753 30/7 (bg. 19/8).

 

 

FAMILJ 63

Lars Höglund, f. 1698 (dop 25/10). Död 1745 14/11 (bg. 24/11). Borgare. Nämnd från 1716 (mtl).

bou 1746 9/5 FIIA:3 nr 37                                                                                                                             från familj 60

g 1730 18/1 m

Christina Eng, död 1773 2/11 (bg. 14/11) 81 år gammal.                                         från familj 88

Barn:

a)       Magdalena, f. 1730 20/11 (dop 21/11).                                         till familj 64

b)      Sara, f. 1732 6/11 (dop 7/11), d. 1733 5/12 (bg. 9/12).

c)      Olof, f. 1736 13/5 (dop 14/5), d. 1736 9/10 (bg. 20/10).

 

 

FAMILJ 64

Jakob Hallbom, född 1730 14/8 i Björsbyn, Nederluleå lfs. Död 1764 (bg. 25/8). Borgare.

(son till rustmästare Erik Hallbom i Hertsön 4, Nederluleå lfs, och hh Anna Andersdotter Albäck)

bou 1766 13/11 FIIA:1 nr 63

g 1754 24/1 m

Magdalena Höglund, f. 1730 20/11.                                                         från familj 63, till familj 65

Barn:

a)      Lars, f. 1754 10/11 (dop 10/11), d. 1755 7/4 (bg. 20/4).

b)       Anna Christina, f. 1756 27/1 (dop 28/1). g1 m nämndeman Per Nilsson i Öjebyn,

                                                               g2 m murmästare Anders Holming i Piteå stad (d. 1825 2/4)

c)      Erik, f. 1758 8/5 (dop 9/5).

d)     Jakob, f. 1761 21/11 (dop 22/11), d. 1765 22/11 (bg. 1/12).

 

 

FAMILJ 65

Petter Brendberg, f. ca 1731. Borgare, fiskare.

g 1766 30712 m

änkan Magdalena Höglund, f. 1730 20/11.                                                               från familj 64

Barn:

a)      Anna Magdalena, f. 1768 15/4 (dop 17/4).

b)      Johan, f. 1770 21/4 (dop 22/4), d. 1771 5/4 (bg. 21/4).

c)      Brita Catharina, f. 1776 20/5 (dop 20/5).

 

 

FAMILJ 66

Johan Engberg, död före 1751 (AI:1). Brandvakt, sjöman. Nämnd 1734 (mtl).

g 1728 8/12 m

Catharina Olofsdotter Bäck, f. 1701 (dop 5/12).                                                      från familj 60

Barn:

a)      Olof, f. 1729 11/1 (dop 11/1).

b)      Johan, f. 1730 8/8 (dop 9/8).

c)      Magdalena, f. 1732 21/10 (dop 22/10).

d)     Lars, f. 1737 16/10 (dop 17/10).

e)      Catharina, f. 1742 7/9 (dop 9/9).

 

 

b)

 

FAMILJ 67

Abraham Nilsson, död 1715 Dom. Trinitatis (bg. 15/6) 52 år gl. Smed. Nämnd 1689-1715 (mtl).

bou 1717 11/5 FIIA:2 nr 84

g m

Karin Eriksdotter, död 1729 27/12 (bg. 1730 8/1) 67 år gammal.

Barn:

a)      Nils, f. 1691 (dop 1/2). Son i mtl 1707-08. Nämnd i RR 1713 9/3 men ej i bou 1717 11/5.

b)      Karin, f. 1693 (dop 27/1), d. 1693 (bg. 30/4).

c)      Erik Bäck, f. 1694. Nämnd i bou 1717 11/5. Soldat tillika mönstersskrivare på rote 78

                       Tiörbåga i Sikfors, Piteå lfs 1717-1725, senare bonde i Öjebyn 34 (d. 1775 13/10)

d)     Jakob Bäck, f ca 1696.                                                                  till familj 68

e)      Catharina Bäck. Nämnd i bou 1717 11/5.                                                                                      till familj 14

f)       Jöns, f. 1700 (dop 9/2), död ung.

g)      Johan, f. 1702 (dop i maj), död ung.

h)      Helena, f. 1704 (dop 27/12), d. 1705 (bg. 8/3).

 

 

FAMILJ 68

Jakob Abrahamsson Bäck, död 1751 20/4 (bg. 30/4) 55 år gl. Smed. Nämnd från 1716 (mtl).

bou 1752 6/3 FIIA:3 nr 45                                                                                                                             från familj 67

g 1723 6/1 m

Cecilia Olofsdotter Lax, f. 1698 (dop 14/10) i Kallax 2. Borta efter 1764 1/11 (AI:1).

(dotter till bonde och länsman Olof Olofsson i Kallax 2, Nederluleå lfs och hh Margareta Hermansdotter)

Barn:

a)       Catharina, f. 1724 (dop 24/2).                                                                             till familj 72

b)       Abraham, f. 1725 27/9 (dop 29/9). Smedsgesäll i Stockholm 1752.

c)      Margareta, f. 1727 12/1 (dop 13/1), död ung.

d)       Olof, f. 1728 15/11 (dop 18/11).                                                   till familj 69

e)      Margareta, f. 1731 16/3 (dop 17/3).

f)       Jakob, f. 1735 9/7 (dop 13/7), d. 1739 22/9 (bg. 28/9).

g)       Mattias, f. 1738 13/11 (dop 15/11), d. 1770 8/3 (bg. 18/3). Smedsgesäll.

h)      Anna, f. 1743 2/2 (dop 4/2).

 

 

FAMILJ 69

Olof Bäck, f. 1728 15/11. Borgare.                                                                           från familj 68

g 1752 17/12 m

Christina Holm, f. 1719 3/9.                                                                                      från familj 214

Barn:

a)      Jakob, f. 1754 11/12 (dop 11/12), d. 1754 20/12 (bg. 1755 4/1).

b)      Nils, f. 1756 22/7 (dop 24/7), d. 1756 4/8 (bg. 8/8).

c)      Christina, f. 1756 22/7 (dop 24/7), d. 1756 8/8 (bg. 15/8).

d)     Olof, f. 1761 6/5 (dop 8/5), d. 1761 22/5 (bg. 24/5).

 

 

 

DEL XII.

 

 

FAMILJ 70

Anders Andersson Bölander från Börjelslandet 6, Nederluleå lfs. Död 1755 21/12 (bg. 1756 6/1)

81 år gammal. Smed i Luleå gamla stad, senare handelsman. Nämnd från 1724 (mtl).

(son till bonde Anders Olofsson i Börjelslandet 6, Nederluleå lfs, och hh Anna Nilsdotter)

g 1707 10/3 i Nederluleå lfs m

Margareta Olofsdotter Fabricia, död 1742 29/9 (bg. 6/10) levat 65 år.

(dotter till smed Olof Nilsson på Kyrkobordet i Nederluleå lfs och hans första hustru som dog före 1682)

Barn:

a)             Olof, f. 1708 13/5 (dop 19/5) i Nederluleå lfs. Borta efter 1748 9/11 (AI:1).

b)            Anna, f. 1709 21/5 (dop 22/5) i Nederluleå lfs. Död ung.

c)            Anders, f. 1710 18/10 (dop 21/10) i Nederluleå lfs. Död ung.

d)           Samuel, f. 1712 24/2 (dop 25/2) i Nederluleå. Död 1712 28/6 (bg. 5/7).

e)            Nils, f. 1713 15/5 (dop 16/5) i Nederluleå lfs. Död 1736 21/12 (bg. 23/12).

f)              Elias, f. 1714 28/10 (dop 29/10) i Nederluleå lfs.                      till familj 71

g)            Brita, f. 1716 9/3 (dop 10/3) i Nederluleå lfs. Död ung.

h)            Anders, f. 1717 23/3 (dop 24/4) i Nederluleå lfs. Död ung.

i)               Lars, f. ca 1718.                                                                          till familj 72

j)              Johan, f. 1719 22/6 (dop 23/6) i Nederluleå lfs.                         till familj 73

k)            Catharina, f. 1721 14/8 (dop 18/8) i Nederluleå. Död 1722 20/3 (bg. 1/4).

l)               Anna, f. 1723 4/3 (dop 7/3) i Nederluleå lfs.                             till familj 74

m)          Magdalena, f. ca 1728 (AI:1).

n)            Anders, f. 1729 25/8 (dop 25/8).

 

 

FAMILJ 71

Elias Bölander, f. 1714 28/10 i Luleå gamla stad. Död 1754 9/12 (bg. 22/12). Borgare. från familj 70

bou 1755 12/4 (dödsdatumet för Elias och hans son Anders satta till 1754 11/12 resp. 1755 15/1) FIIA:1 nr 40

g 1754 25/3 m

Margareta Eriksdotter Norberg, f. 1723 (dop 15/9) i Tollsäter, Nordingrå sn.         till familj 229

(dotter till ordinarie båtsman på 14:e rotan Erik Hansson Berg i Tollsäter, Nordingrå sn, och hh Karin Olofsdotter)

Barn:

a)      Anders, f. 1754 21/11 (dop 24/11), d. 1755 17/1 (bg. 27/1).

 

 

FAMILJ 72

Lars Bölander, död 1775 19/11 (bg. 3/12) 56 år gammal. Borgare.                          från familj 70

g 1752 20/10 m

Catharina Bäck, f. 1724 (dop 24/2).                                                                          från familj 68

Barn:

a)      Margareta, f. 1753 1/11 (dop 3/11)*

b)      dödfödd dotter 1756 13/4 (bg. 21/4).

c)      Jakob, f. 1757 15/5 (dop 15/5), d. 1757 17/9 (bg. 25/9).

d)     Anders, f. 1759 7/2 (dop 9/2), d. 1761 6/4 (bg. 23/4).

e)      Arendt, f. 1761 2/2 (dop 2/2).

f)       dödfödd dotter 1768 23/5 (bg. 19/6).

 

* Margareta Bölanders oä dotter Christina f. 1779 25/10 (dop 25/10), d. 1779 25/10 (bg. 31/10).

 

 

FAMILJ 73

Johan Bölander, f. 1719 22/6 i Luleå gamla stad. Vice organist.                              från familj 70

g 1753 20/12 m

Maria Sundberg, f. 1719 8/2.                                                                                    från familj 227

Barn:

a)      Margareta, f. 1754 9/12 (dop 11/12), d. 1756 23/2 (bg. 7/3).

b)      Brita, f. 1756 5/3 (dop 7/3).

 

 

FAMILJ 74

Nils Norgren, f. ca 1721. Gördelmakare vid vigseln. Mässingsslagare.

g 1752 28/5 m

Anna Bölander, f. 1723 4/3 i Luleå gamla stad.                                                                             från familj 70

Barn:

a)      Daniel, f. 1753 8/4 (dop 10/4).

b)      Margareta Elisabeth, f. 1754 25/9 (dop 27/9), d. 1754 10/10 (bg. 20/10).

c)      Anna Magdalena, f. 1756 23/2 (dop 25/2).

d)     Anders, död 1758 17/4 (bg. 21/5) 40 veckor gammal.

e)      Maria Margareta, f. 1758 11/7 (dop 13/7), d. 1760 11/1 (bg. 3/2).

f)       Hedvig, f. 1759 19/10 (dop 21/10).

g)      Nils Petter, f. 1760 19/10 (dop 22/10), d. 1760 24/11 (bg. 7/12).

h)      Johan, f. 1762 28/1 (dop 31/1).

i)        Elisabeth Margareta, f. 1763 15/5 (dop 18/5), d. 1764 22/3 (bg. 1/4).

j)        Albertina, f. 1766 12/4 (dop 15/4), d. 1766 8/12 (bg. 23/12).

 

Moder Elisabeth Rokman, tullskrivareänka, död 1759 20/11 (bg. 3/12) 67 år gammal.

(dotter till borgare Erik Andersson Rokman i Piteå stad och hh Elsa Jonsdotter Bryggman)

 

 

 

DEL XIII.

 

 

FAMILJ 75

Lars Jönsson Eng från Ängesbyn, död 1692 (bg. 17/5). Borgare. Nämnd 1674-1690 (mtl).

g m

Elisabeth Mattsdotter Ask, nämnd 1692-1706 (mtl).                                               till familj 289

(dotter till kapten Mattias Ask vid Österbottens regemente och hh Margareta Gutters)

Barn:

a)       Brita.                                                                                              till familj 76

b)       Margareta, f. 1674 20/9.                                                                till familj 83

 

 

FAMILJ 76

Petter Wallman, död 1716 19/12. Notarie och stadskassör. Nämnd 1698-1716 (mtl).

bou 1725 6/2 FIIA:2 nr 90

g ca 1693 (mtl) m

Brita Eng, nämnd 1717-1725 (mtl).                                                          från familj 75, till familj 55

Barn:

a)       Olof, död 1716 19/12. Son  i mtl 1711-1716.

b)       Lars, f. 1697 30/11. Kronobefallningsman i Sunderbyn 12, Nederluleå (d. 1740 28/2)

c)      Elisabeth, f. 1699 (dop 15/10), d. 1699 (bg. 19/11).

d)       Jakob, f. 1701 (dop 17/2).            Sämskmakare i Jakob fs, Stockholm (d. 1765 5/1)

e)       Petter, f. 1703 (dop 17/5).                                                             till familj 77

f)       Salomon, f. 1705 (dop 28/3), d. 1705 (bg. 6/8).

g)       Catharina, f. 1706 (dop 26/5).                                                       till familj 78

h)       Nils, f. 1708 28/12.       Mönstersskrivare 1726-1732, därefter notarie

    och rådman i Torneå stad (d. 1748 25/5)

i)        Carl, f. 1710 4/6 (dop 5/6), d. 1710 1/7 (bg. 3/7).

j)        Anders, f. 1711 16/7 (dop 18/7), d. 1711 26/7 (bg. 8/8).

k)      Brita, f. 1713 31/1 (dop 1/2), d. 1713 7/3 (bg. 15/3).

l)         Nicodemus, f. 1714 28/5 (dop 29/5).                                            till familj 82

m)    Margareta, f. 1716 5/2 (dop 5/2), d. 1716 18/3 (bg. 23/3).

n)       Elisabeth, f. 1717 11/5 (dop 19/5), död ung. Ej nämnd i bou 1725 6/2.

 

Piga Brita Eriksdotter, död 1696 26/5 (bg. 30/5 i Råneå sn) 23 år gammal.

(dotter till Erik Jakobsson i Holmen, Råneå sn, och hh Cecilia Larsdotter)

 

 

FAMILJ 77

Petter Wallman, f. 1703 (dop 17/5). Död 1777 29/12 (bg. 1778 2/1). Handels- och rådman.

Nämnd från 1726 (mtl).                                                                                            från familj 76

bou 1778 27/4 FIIA:2 nr 42      

bou 1778 27/4 FIIA:2 nr 44

bou 1778 27/4 FIIB:1 nr 36

g1 m

Anna Hahn, död 1737 2/3 (bg. 10/3) 39 år gammal.                                                 från familj 168

bou 1737 10/3 FIIA:1 nr 28

g2 ca 1738 (mtl) m

Magdalena Engman, f. 1716 28/1 i Sollefteå. Död 1742 31/5 (bg. 20/7).                från familj 178

bou 1742 6/10 FIIA:3 nr 15

g3 1744 17/4 m

änkan Brita Ström, f. 1704 9/9 i Rånbyn, Råneå sn. Död 1778 21/5 (bg. 3/6).        från familj 251

Barn:

1a) Brita, f. 1730 29/4 (dop 1/5), d. 1730 14/6 (bg. 18/6).

1b) Rudolf, f. 1731 2/8 (dop 3/8), d. 1732 2/1 (bg. 9/1).

1c) Petter, f. 1732 17/10 (dop 19/10), d. 1733 23/9 (bg. 1/10).

1d) Johan, f. 1734 27/2 (dop 3/3), d. 1734 11/5 (bg. 15/5).

1e) Petter, f. 1735 30/11 (dop 3/12), d. 1740 13/3 (bg. 3/4).

2f) Greta Magdalena, f. 1740 5/2 (dop 6/2) d. 1740 18/3 (bg. 3/4).

2g) dödfött barn 1741 14/4 (bg. 18/4).

2h) dödfött barn 1742 23/5 (bg. 25/5).

3i) Petter, f. 1745 29/9 (dop 1/10), d. 1755 18/5 (bg. 25/5).

 

 

FAMILJ 78

Bengt Dahlstedt, död 1764 3/3 (bg. 15/3) 61 år gammal. Tullbesökare. Nämnd från 1727 (mtl).

bou 1765 23/4 FIIA:1 nr 61

g 1728 11/12 m

Catharina Wallman, f. 1706 (dop 26/5). Död 1778 13/4 (bg. 28/4).                         från familj 76

bou 1778 26/8 (dödsdatumet satt till 1778 14/4!) FIIA:2 nr 46

Barn:

a)       Brita, f. 1729 1/1 (dop 1/1).                                                           till familj 79

b)       Lars, f. 1729 27/10 (dop 28/10). Handskemakare i Hamburg, nämnd i föräldrarnas bou.

c)       Maria, f. 1731 12/12 (dop 14/12). g m logarvare Petter Zetterberg i Gamla Karleby

d)     Petter, f. 1732 29/12 (dop 1733 1/1), d. 1733 1/9 (bg. 4/9).

e)       Johan, f. 1734 26/7 (dop 28/7).                                                     till familj 80

f)       Margareta, f. 1736 1/9 (dop 3/9), d. 1736 6/12 (bg. 12/12).

g)      Catharina, f. 1737 21/12 (dop 23/12), d. 1738 (bg. 6/6).

h)      Daniel, f. 1739 11/11 (dop 13/11), d. 1740 11/4 (bg. 20/4).

i)         Magdalena, f. 1741 3/4 (dop 5/4). g m skomakare Anders Berg i Kalajoki (d. 1780 19/5)

j)        Jakob, f. 1743 9/1 (dop 11/1).                                                                             till familj 81

k)      Berendt Gabriel, f. 1744 20/5 (dop 26/5), d. 1744 14/6 (bg. 17/6).

l)        Bengt, f. 1746 19/5 (dop 21/5). Död 1772 9/3 (bg. 15/3) i Gamla Karleby.

m)    Nils, f. 1748 28/1 (dop 30/1), d. 1748 28/5 (bg. 5/6).

n)      Elisabeth Catharina, f. 1749 3/2 (dop 5/2), d. 1750 9/3 (bg. 13/3).

 

 

FAMILJ 79

Gustaf Lilja, f. 1745 21/9 (dop 22/9) i Brahestad. Borgare, handelsman.

(son till borgare Erik Lilja i Brahestad och hh Anna Näbb, systerdotter till Hans Casparsson Forbus [familj 98] )

g1 1774 14/4 m

Brita Dahlstedt, f. 1729 1/1. Död 1779 23/2 (bg. 4/3).                                             från familj 78

bou 1779 3/7 FIIA:2 nr 51

g2 1780 25/5 i Brahestad m

Helena Andersdotter, f. 1754.

 

 

FAMILJ 80

Johan Bengtsson Dahlstedt, f. 1734 26/7.                                                                från familj 78

g 1759 28/12 m

Anna Hara, f. 1732 24/9.                                                                                           från familj 111

Barn:

a)      Johan, f. 1761 13/1 (dop 17/1).

b)       Bengt, f. 1762 23/8 (dop 25/8). Sjöman i Gamla Karleby.

c)      Catharina, f. 1764 22/1 (dop 25/1), d. 1764 20/10 (bg. 28/10).

d)     Mattias, f. 1766 12/2 (dop 12/2).

e)      Margareta, f. 1767 23/9 (dop 25/9).

f)       Anna Catharina, f. 1769 15/11 (dop 16/11), d. 1771 4/1 (bg. 20/1).

g)      Catharina, f. 1772 3/8 (dop 7/8).

h)      Isak, f. 1775 8/11 (dop 12/11).

i)        Anna Magdalena, f. 1780 30/9 (dop 2/10).

 

 

FAMILJ 81

Jakob Dahlstedt, f. 1743 9/1. Borgare.                                                                     från familj 78

g1 1772 30/4 m

Catharina Ekman, f. 1738 3/12. Död 1775 21/3 (bg. 30/3).                                      från familj 235

bou 1776 25/4 FIIA:2 nr 30

g2 1779 11/10 m

Margareta Åberg, f. ca 1758.

Barn:

1a) Anna Catharina, f. 1773 17/8 (dop 20/8).

2b) Jakob, f. 1780 25/12 (dop 26/12).

 

 

FAMILJ 82

Nicodemus Wallman, f. 1714 28/5. Borgare.                                                            från familj 76

g1 1737 28/4 m

änkan Catharina Wenman, död 1743 23/4 (bg. 1/5) 38 år gammal.                          från familj 96

bou 1743 10/9 FIIA:3 nr 26

g2 1744 29/12 m

Maria Bäckman, f. 1704 (dop 12/5).                                                                         från familj 23

Barn:

1a) Catharina, f. 1738 13/12 (dop 17/12) .                                           till familj 158

1b) Brita, f. 1741 5/11 (dop 8/11), d. 1742 11/7 (bg. 13/7).

1c) Margareta, f. 1743 15/4 (dop 17/4), d. 1743 1/5 (bg. 8/5).

 

Gamla pigan Karin Persdotter, död 1779 24/5 (bg. 30/5) 78 år gammal.

 

 

FAMILJ 83

Olof Olofsson Rysslander, f. 1666 (dop 29/7) i Ryssbält 3, Nederkalix sn. Död 1736 7/9

(bg. 12/9). Borgare. Nämnd från 1700 (mtl).

(son till bonde Olof Nilsson i Ryssbält 3, Nederkalix sn, och hh Brita Danielsdotter)

bou 1737 20/4 FIIA:1 nr 2

g ca 1698 (mtl) m

Margareta Eng, f. 1674 20/9. Död 1741 9/1 (bg. 20/1).                                            från familj 75

Barn:

a)      Olof, f. 1699 (dop 9/12), d. 1700 (bg. 21/5).

b)      Lars, f. 1700 (dop 16/12), d. 1701 (bg. 7/7).

c)      Ella, f. 1702 (dop 21/12), d. 1703 (bg. 8/3 såsom en son).

d)     Elisabeth, f. 1704 (dop 1/5), d. 1704 (bg. 22/5).

e)       Nils, f. 1705 (dop 1/11).                                                                till familj 84

f)       Brita, f. 1709 25/2 (dop 26/2), d. 1709 11/8 (bg. 22/8).

g)      Olof, f. 1710 20/7 (dop 22/7), d. 1710 15/8 (bg. 26/11).

h)      Margareta, f. 1712 8/12 (dop 9/12), d. 1713 20/2 (bg. 1/3).

 

 

FAMILJ 84

Nils Rysslander, f. 1705 (dop 1/11). Död 1763 6/7 (bg. 12/7). Handelsman.          från familj 83

bou 1763 30/12 FIIA:1 nr 5

g 1735 9/12 i Piteå lfs m

Elisabeth Schog från Härnösand. Bortflyttad efter 1777 (AI:1).

(dotter till borgare Jöns Jönsson Schog i Härnösand och hh Helena Öman, se familj 55)

Barn:

a)       Margareta Helena, f. 1736 24/9 (dop 26/9).                                  till familj 150

b)       Catharina, f. 1739 22/1 (dop 25/1). g 1763 11/8 i Klara fs, Stockholm m borgare

                                                                                                            Anders Persson Hedman i Brahestad (d. 1772 14/5)

c)      Olof, f. 1740 2/2 (dop 4/2), d. 1740 7/2 (bg. 24/2).

d)       Jöns, f. 1741 26/4 (dop 28/4).                                                        till familj 85

e)       Nils, f. 1742 11/10 (dop 12/10). Inspektör i Kalajoki sn.

f)       Christina, f. 1743 12/9 (dop 12/9), d. 1743 12/9 (bg. 25/9).

g)      Elisabeth, f. 1743 12/9 (dop 12/9), d. 1743 19/9 (bg. 25/9).

h)      Olof, f. 1744 10/12 (dop 11/12), d. 1745 27/4 (bg. 30/4).

i)        Christina, f. 1744 10/12 (dop 11/12), d. 1745 16/3 (bg. 3/4).

j)        Efraim, f. 1746 19/11 (dop 20/11). Handelsman i Brahestad.

k)      Manasse, f. 1748 14/2 (dop 15/2), d. 1749 27/1 (bg. 30/1).

l)        Elisabeth, f. 1753 7/8 (dop 8/8), d. 1761 8/4 (bg. 19/4).

 

 

FAMILJ 85

Jöns Rysslander, f. 1741 26/4. Död 1769 21/8 (bg. 14/9). Handelsman.                  från familj 84

bou 1770 3/12 FIIA:2 nr 2

bou 1770 30/4 FIIA:2 nr 3

g 1766 27/7 i Stockholm (Luleå C:2) m

Christina Hahn, f. 1740 21/1.                                                                från familj 177, till familj 149

Barn:

a)      Elisabeth, f. 1767 1/5 (dop 3/5).

b)      Benjamin, f. 1768 20/5 (dop 22/5).

c)      Nils, f. 1769 8/6 (dop 11/6), d. 1770 21/2 (bg. 6/3).

 

 

 

DEL XIV.

 

 

FAMILJ 86

Lars Larsson Eng, död 1715 24/6 (bg. 29/6) 61 år gammal. Borgare. Nämnd 1682-1707 (mtl).

(son till bonde Lars Olofsson i Ängesbyn 2, Nederluleå lfs, och hh)

bou (inventering) 1712 14/4 FIIA:2 nr 81

bou (inventering) 1712 14/4 FIIB:1 nr 6

g m

Karin, död 1707 (bg. 22/12). Var över 60 år gammal 1701 (mtl).

Barn:

a)      Brita, f. 1681. g 1719 15/12 m komm. Per Hägg i Jokkmokk (d. 1772 17/5 i Rånbyn 6, Råneå)

b)      Ella, f. ca 1682.                                                                              till familj 206

c)      Lars. Son i mtl 1701-1707.                                                                                       till familj 87

d)     Anders. Son i mtl 1703-1707. Omtalas som avliden i bou 1712 14/4.

 

 

FAMILJ 87

Lars Larsson Eng, död 1715 8/5 (bg. Dom. Rogate). Vice klockare. Nämnd 1708-1715 (mtl).

g 1709 16/2 m                                                                                                            från familj 86

Anna Eriksdr (vigsel) eller Nilsdr (död), död 1747 22/1 (bg. 29/1) 82 år gl. Nämnd 1716-1727 (mtl).

 

 

 

DEL XV.

 

 

a)

 

 

FAMILJ 88

Hans Månsson, död ca 1696 (mtl). Borgare. Nämnd 1678-1696 (mtl).

(son till borgare och senare officer Måns Henriksson i Luleå stad [nämnd 1647-1667 och i Luleå gamla

stad 1669-1674] och hh Anna Hansdotter, se nedan)

bou 1709 22/3 FIIB:1 nr 4

g ca 1678 (mtl) m

Sara Andersdotter (i bou Rockstadia), nämnd 1697-1706 (mtl).

bou 1732 10/5 FIIB:1 nr 21

Barn:

a)       Anna Eng, f. 1679 31/10.                                                              till familj 89

b)       Catharina Eng, f. ca 1681.                                                             till familj 221

c)       Sigrid, död 1716 10/12 (bg. 19/12). Nämnd i bou 1709 22/3.

d)     Anders, f. 1691 (dop 1/3), d. 1692 (bg. 24/7).       

e)      Måns, f. 1693 (dop 19/2), död ung.

f)        Christina Eng, nämnd 1721-1724 (mtl).                                             till familj 63

 

Moder Anna Hansdotter, död 1703 (bg. 5/4). Nämnd i RR 1649 29/3, 27/6.

 

 

FAMILJ 89

Anders Andersson [Sund], död 1715 10/3 (bg. 3/4). Nämnd 1707-1715 (mtl).

g ca 1706 (mtl) m

Anna Hansdotter Eng, f. 1679 31/10 i Luleå stad. Död 1738 17/6 (bg. 27/6).        från familj 88

Barn:

a)       Hans, f. 1708 28/8 (dop 30/8).                                                      till familj 90

b)      Catharina, f. 1711 25/5 (dop 25/5), d. 1711 11/7.

c)      Sara, f. 1711 25/5 (dop 25/5).

d)     Anders, f. 1714 2/2 (dop 3/2), d. 1714 29/4 (bg. 6/5).

 

 

FAMILJ 90

Hans Andersson Menlös, från 1728 Sund (mtl), f. 1708 28/8. Borgare. Nämnd från 1725 (mtl).

g 1733 17/4 m                                                                                                            från familj 89

Barbro Ekman, f. 1707 6/11. Död 1777 22/9 (bg. 14/10).                                        från familj 231

bou 1779 25/2 (dödsdatumet satt till 1777 8/10!) FIIA:2 nr 49

Barn:

a)      Anders, f. 1735 20/1 (dop 21/1), d. 1735 11/5 (bg. 1/6).

b)       Sara, f. 1737 3/9 (dop 4/9).                                                            till familj 115

c)      Hans, f. 1739 19/11 (dop 22/11), d. 1775 27/1 (bg. 9/2).

d)     Anna, f. 1740 19/12 (dop 21/12).

e)      Barbro, f. 1744 18/3 (dop 19/3).

f)        Anders, f. 1747 29/8 (dop 30/8), d. 1777 22/9 (bg. 14/10). Glasmästaregesäll.

g)      Catharina, f. 1748 25/10 (dop 26/10).

h)      Jonas, f. 1750 22/10 (dop 24/10), d. 1751 11/6 (bg. 16/6).

 

Pigan Karin Larsdotter Tunnbindare, död 1741 29/8 (bg. 30/8), levat ung. 70 år.

(dotter till bonde och soldat Lars Olofsson Tunnbindare i Svartbjörsbyn och hh Ella Larsdotter)

 

 

b)

 

 

FAMILJ 91

Johan Månsson, död ca 1696 (mtl). Borgare. Nämnd 1694-1696 (mtl).

(son till borgare och senare officer Måns Henriksson i Luleå stad [nämnd 1647-1667 och i Luleå gamla

stad 1669-1674] och hh Anna Hansdotter)

g ca 1692 (mtl) m

Catharina Jakobsdotter Ruuth, f. ca 1663 i Rutvik 1.                                               till familj 92

(dotter till bonde Jakob Hansson i Rutvik 1, Nederluleå lfs, och hh Anna Jakobsdotter från Björsbyn)

Barn:

a)      Anna, f. 1693 (dop 1[-]/11). Död ung.

b)       Jakob Renholm, f. ca 1696.                                                           till familj 93

 

 

FAMILJ 92

Lars Eriksson från Boden, död 1718 25/3 (bg. 26/3). Gruvdräng vid Lule silververk 1683 (mtl).

Borgare, stadsbetjänt. Nämnd 1697-1717 (mtl).

(son till bonde Erik Månsson i Boden, Nederluleå lfs, och hh Kerstin)

g ca 1696 (mtl) m

änkan Catharina Jakobsdotter Ruuth, död 1743 7/4 (bg. 19/4) levat 80 år.             från familj 91

(omgift med Lars Eriksson enligt RR 1699 24/4, 3/5 och 1720 7/1)

Barn:

a)      Johan, död 1701 (bg. 18/8).

b)       Anna Renholm, f. 1700 (dop 19/10). Nämnd 1720-1724 (mtl).            till familj 235

c)      Lars, f. 1703 (dop 4/2), d. 1705 (bg. 28/5).

 

 

FAMILJ 93

Jakob Johansson Renholm, död 1754 7/5 (bg. 17/5) 57 år gammal. Tagen till soldat 1714

(RR 1720 7/1), senare borgare. Nämnd från 1725 (mtl).                                          från familj 91

bou 1755 3/5 (dödsdatumet satt till 1754 8/5!)  FIIA:1 nr 41

bou 1755 3/5 FIIA:2 nr 69                                                                                                                            

g 1743 12/6 m

Brita Hansdotter Söderström.                                                                                   till familj 35

Barn:

a)      Johan, f. 1744 28/7 (dop 29/7), d. 1744 16/8 (bg. 19/8).

b)      Jakob, f. 1745 8/8 (dop 10/8), d. 1746 31/10 (bg. 9/11).

c)       Catharina, f. 1747 1/6 (dop 3/6).                                                   till familj 115

d)     Brita, f. 1750 25/7 (dop 28/7).

e)      dödfödd son 1752 4/9 (bg. 9/9).

f)        Jakob, f. 1755 10/1 (dop 12/1). Skräddaregesäll 1782.

 

 

 

DEL XVI.

 

 

FAMILJ 94

Nils Hansson Fellenius, f. 1644 13/3 i Fällan, Lövånger sn. Död 1709 12/6 i Överkalix sn.

Skolmästare från 1679, senare även komminister 1688-1699 (mtl). Kyrkoherde i Överkalix

sn 1699-1709. (son till bonde Hans Hansson i Fällan, Lövånger sn, och hh Anna Holgersdotter)

g 1671 i Piteå stad m

Catharina Mårtensdotter Melandra, död 1727 2/5 (bg. 11/5). Nämnd i Överkalix 1710-1712

(mtl). (dotter till borgare Mårten Mattsson i Piteå stad/Öjebyn 22 och hh Karin)

bou 1729 2/10 FIIA:2 nr 93

Barn:

a)      Hans, f. 1671 (dop 20/12) i Piteå stad. Död ung.

b)      Catharina, f. 1674 (dop 9/8) i Piteå. Dotter i mtl 1692-94 och från 1697. till familj 95

c)      Mårten, f. 1677 (dop 31/3) i Piteå stad.            Borgare i Uleåborg (d. 1740 -/12)

                               g m Abraham Palms änka Margareta Bonge (d. 1727 bg. 19/10, 52 år gammal)

d)     Anna. Dotter i mtl 1698-1699. g m borgare Johan Sarlenius i Uleåborg (död efter 1715)

e)      Margareta, f. 1688 (dop 31/3) i Piteå stad.

g 1713 m Erik Elingius i Jukkasjärvi (d. 1760 8/3 i Gällivare)

 

 

FAMILJ 95

Nils Larsson Wendell, senare Wenman, död i januari 1717. ”Blef af fienden ihiälslagit”

(RR 1729 30/4). Borgare. Nämnd 1703-1716 (mtl).

(son till bonde Lars Nilsson [ca 1652-1735] i Vännäs, Överkalix sn, och hh Karin [ca 1651-1710] )

bou 1745 16/1 FIIA:3 nr 30

bou 1745 16/1 FIIA:3 nr 31

g m

änkan Catharina Fellenia, f. 1674 (dop 9/8) i Piteå stad. Död 1758 21/11 (bg. 14/12). Nämnd

från 1720 (mtl). (änka efter en Olof, som var skolmästare Fellenii måg enligt 1694:års mtl)     från familj 94

Barn:

a)       Catharina, f. ca 1705.                                                                             till familj 96

b)      Margareta, f. 1708 6/5 (dop 10/5). Död 1710 (bg. 11/4) i Överkalix sn.

c)      Margareta, f. 1710 (dop 16/10) i Överkalix sn.

d)       Nils, f. 1713 20/5 (dop 24/5).                                                        till familj 97

 

 

FAMILJ 96

Nils Mattsson Renman, död i oktober 1733, igenfunnen 1734 25/5 (bg. 26/5) 32 år gammal.

Borgare. Nämnd 1733 (mtl).                                                                                     från familj 321

g 1733 10/4 m

Catharina Wenman, nämnd 1734-1737 (mtl).                                          från familj 95, till familj 82

Barn:

a)      Nils, f. 1734 22/1 (dop 24/1), d. 1734 23/5 (bg. 23/5).                

 

 

FAMILJ 97

Nils Wenman, f. 1713 20/5. Död 1763 1/5 (bg. 10/5). Borgare.                               från familj 96

bou 1764 2/3 FIIA:1 nr 55

g ca 1748 (mtl/AI:1) m

Brita Segerman, f. 1722 13/12 (dop 16/12) i Hållnäs sn.

(dotter till soldat Per Segerman i Hållnäs sn och hh)

Barn:

a)      Petter, f. 1749 30/7 (dop 3/8), d. 1750 28/3 (bg. 8/4).

b)      Catharina Margareta, f. 1750 11/10 (dop 13/10).

c)      Nils, f. 1752 22/10 (dop 23/10).

d)     Brita, f. 1754 11/2 (dop 12/2).

e)      Christina, f. 1755 16/8 (dop 17/8).

f)       Anna Elisabeth, f. 1758 25/5 (dop 28/5).

g)      Petter, f. 1759 4/12 (dop 5/12), d. 1760 10/1 (bg. 20/1).

h)      Carl, f. 1761 2/2 (dop 2/2).

i)        Sofia, f. 1763 28/9 (dop 29/9).

 

 

 

DEL XVII.

 

 

a)

 

FAMILJ 98

Hans Casparsson Forbus, död 1761 28/7 (bg. 17/9) 77 år gl. Handels- och rådman. Nämnd

från 1725 (mtl). (son till borgare Caspar Hansson Forbus i Brahestad och hh Christina Ahlholm)

bou 1753 12/1 (efter Erik Orres bortgång) FIIB:1 nr 30

bou 1755 24/1 (inventering) FIIB:1 nr 32

bou 1763 24/3 (dödsdatumet satt till 1761 16/7!) FIIA:1 nr 51

g ca 1718 (mtl) m

Christina Orre, borta efter 1762 26/12 (AI:1).                                                          från familj 165

 

Dräng Nils Andersson, död 1733 28/11 (bg. 2/12) 16 år gammal.

 

Erik Orre, f. 1725 19/5 (dop 23/5) i Härnösand. Död 1752 3/10 (bg. 5/11). Handelsman.

(son till rektor Jakob Eriksson Orre i Härnösand och hh Elisabeth Olofsdotter Plantin)

bou 1753 12/1 (rörande Hans Forbus egendom) FIIB:1 nr 30

bou 1754 FI:3 med anm. ”Se Luleå Magistrathandlingar”

 

 

b)

 

FAMILJ 99

Hans Samuelsson Forbus, f. 1703 26/10 (dop 28/10) i Brahestad. Död 1770 1/10 (bg. 7/10).

Handelsman. Nämnd från 1730 (mtl).

(son till borgare Samuel Hansson Forbus i Brahestad och hh Christina Johansdotter Gumse)

bou 1772 25/11 (dödsdatumet satt till 1770 30/9!) FIIA:2 nr 18

g m

Catharina Degerman, f. 1705 (dop 11/5). Död 1778 15/1 (bg. 29/1). Nämnd 1726-1728 (mtl).

bou 1778 6/4 (dödsdatumet satt till 1778 8/1!) FIIA:2 nr 40                                                                 från familj 305

Barn:

a)       Christina, f. 1729 14/10 (dop 15/10).                                            till familj 100

b)      Ingeborg, f. 1732 17/2 (dop 17/2), d. 1732 16/7 (bg. 21/7).

c)       Margareta, f. 1736 6/1 (dop 8/1),                                                  till familj 213

d)     Samuel, f. 1747 22/4 (dop 22/4), d. 1747 23/4 (bg. 26/4).

 

 

FAMILJ 100

Erik Boström, f. ca 1723. Borgare, sjöman

g 1758 15/1 m

Christina Forbus, f. 1729 14/10.                                                                                från familj 99

Barn:

a)      Catharina, f. 1759 5/2 (dop 8/2).

b)      Henrik, f. 1760 16/2 (dop 18/2), d. 1760 9/3 (bg. 11/3).

c)       Christina, f. 1761 4/3 (dop 5/3).                                                    till familj 275

d)     Margareta, f. 1764 7/5 (dop 7/5).

e)      Elisabeth, f. 1768 3/3 (dop 4/3).

 

Catharina Boströms oä dotter Margareta, f. 1780 3/1 (dop 4/1).

 

 

c)

 

FAMILJ 101

Henrik Forbus, f. 1708 9/9 (dop 11/9) i Brahestad. Död 1753 9/7 (bg. 15/7). Handelsman.

(son till borgare Samuel Hansson Forbus i Brahestad och hh Christina Johansdotter Gumse)

bou 1754 15/3 FIIA:3 nr 50

g 1745 1/9 m

änkan Maria Ahlman, f. 1703 (dop 4/10) i Alvik 3, Nederluleå lfs.                         från familj 159

Barn:

a)      Samuel, f. 1746 8/10 (dop 12/10), d. 1746 6/12 (bg. 16/12).

 

 

 

DEL XVIII.

 

 

FAMILJ 102

Nils Nilsson Forsberg, död 1768 18/1 (bg. 24/1) 66 år gammal. Tull- och avisskrivare.

Nämnd från 1730 (mtl).

bou 1768 7/5 FIIA:1 nr 66

g1 1729 10/4 m

Catharina Nilsdotter Sundelia från Måttsund 12, död 1749 29/9 (bg. 10/10) 42 år 7 m gammal.

(dotter till bonde Nils Nilsson i Måttsund 12, Nederluleå lfs, och hh Margareta Pålsdotter)

bou 1756 22/6 FIIA:3 nr 53

g2 1750 23/10 i Nederluleå lfs m

Elisabeth Ramström, f. 1726 8/8 (dop 12/8) i Härnösand.                                        till familj 103

(dotter till borgare Henrik Ramström i Härnösand och hh Märta Olofsdotter)

Barn:

1a) Anna, f. 1730 14/5 (dop 17/5), d. 1730 12/8 (bg. 18/8).

1b) Dorotea, f. 1731 30/7 (dop 1/8), d. 1734 13/6 (bg. 16/6).

1c) Maria, f. 1734 4/2 (dop 7/2), d. 1734 12/5 (bg. 17/5).

1d) Nils Vilhelm, f. 1735 7/4 (dop 9/4).                                              till familj 104

1e) Catharina, f. 1736 29/9 (dop 1/10), d. 1736 20/11 (bg. 26/11).

1f) Anna, f. 1737 30/11 (dop 1/12), d. 1738 16/7 (bg. 23/7).

2g) Anna Catharina, f. 1751 10/10 (dop 12/10), d. 1752 2/2 (bg. 9/2).

2h) Elisabeth, f. 1753 16/2 (dop 17/2), d. 1753 25/5 (bg. 3/6).

2i) Henrik, f. 1754 4/4 (dop 5/4), d. 1754 24/7 (bg. 28/7).

2j) Anna Sofia, f. 1754 (dop 5/4), d. 1754 24/5 (bg. 30/5).

2k) Carl, f. 1755 31/7 (dop 2/8).

2l) Lars, f. 1757 28/7 (dop 29/7).                                                        till familj 105

2m) Brita, f. 1759 27/1 (dop 28/1).

2n) Petter, f. 1760 18/11 (dop 19/11), d. 1770 7/3 (bg. 18/3).

2o) Margareta, f. 1763 28/10 (dop 28/10), d. 1763 28/10 (bg. 3/11).

2p) Catharina, f. 1767 31/1 (dop 31/1), d. 1767 10/6 (bg. 14/6).

 

Svägerska Margareta Ramström, f. 1729 22/3 (dop 25/3) i Härnösand. Utflyttad efter 1766 26/1.

(dotter till borgare Henrik Ramström i Härnösand och hh Märta. Gift 1768 13/11 i Skön sn med klockare Erik Öberg)

 

 

FAMILJ 103

Jakob Callin, f. ca 1733. Sjöman.

g 1770 22/3 m

änkan Elisabeth Ramström, f. 1726 3/8 i Härnösand.                                               från familj 102

 

 

FAMILJ 104

Nils Vilhelm Forsberg, f. 1735 7/4. Borgare.                                                            från familj 102

g 1757 6/1 m

Elisabeth Norström, f. 1739 11/5.                                                                             från familj 148

Barn:

a)      Nils, f. 1759 18/11 (dop 19/11).

b)      Johan, f. 1761 6/8 (dop 9/8).

c)      Herman, f. 1764 24/8 (dop 26/8).

d)     Catharina, f. 1769 10/12 (dop 13/12), d. 1770 19/2 (bg. 25/2).

e)      Brita, f. 1771 1/10 (dop 2/10).

f)       Olof, f. 1774 16/12 (dop 18/12), d. 1775 18/7 (bg. 23/7).

g)      Olof, f. 1777 14/6 (dop 15/6).

h)      Fredrik Vilhelm, f. 1780 27/2 (dop 28/2).

 

 

FAMILJ 105

Lars Forsberg, f. 1757 28/7.                                                                                      från familj 102

g 1780 1/10 m

Maria Elisabeth Törnqvist, f. 1754 8/2 (dop 10/2) vid Meldersteins bruk, Råneå sn.

(dotter till torpare Mårten Törnqvist vid Meldersteins bruk och hh Christina Andersdotter Orre)

 

 

 

DEL XIX.

 

 

FAMILJ 106

Erik Fluur, erhåller burskap 1723 29/8 (RR). Nämnd 1724-1730 (mtl). Borgare.

bou (inventering) 1732 2/5 FIIA:1 nr 16

g m

Anna Sofia Solthovia, död 1744 20/7 (bg. 22/7) 63 år gammal. Nämnd från 1733 (mtl).

(släkt med en Petrus Solthovius, som låter döpa sin son Petrus i Jakob och Johannes fs, Stockholm 1680 30/11?)

Barn:

a)       Eva, f. 1723 29/12 (dop 1724 1/1).                                               till familj 107

 

 

FAMILJ 107

Nils Nyman från Nederkalix sn, död 1764 23/8 (bg. 25/8) 60 år gammal. Handelsman.

(möjligen son till borgare Jöns Jakobsson Nyman och hh Karin, se familj 288?)

bou 1765 8/5 FIIA:1 nr 59

g1 1744 8/1 i Nederkalix sn m

Eva Fluur, f. 1723 29/12. Död 1745 28/3 (bg. 5/4).                                                  från familj 106

g2 1748 5/6 m

Helena Ruuth, f. 1725 6/11.                                                                     från familj 206, till familj 108

Barn:

                      1a) Erik, f. 1745 28/3 (dop 29/3), d. 1745 19/6 (bg. 24/6).

                      1b) Anna Sofia, f. 1745 28/3 (dop 29/3), d. 1745 12/7 (bg. 21/7).

                      2c) Brita, f. 1750 30/6 (dop 1/7), d. 1750 22/8 (bg. 30/8).

                      2d) Johan, f. 1751 18/8 (dop 19/8), d. 1757 3/2 (bg. 6/2).

                      2e) Erik, f. 1753 2/4 (dop 2/4), d. 1753 15/4 (bg. 23/4).

                      2f) Lars Nicolaus, f. 1754 11/9 (dop 15/9), d. 1755 28/1 (bg. 30/1).

                      2g) Manasse, f. 1756 7/9 (dop 8/9).

                      2h) Nils, f. 1758 6/5 (dop 7/5).

                      2i) Johan, f. 1759 27/6 (dop 28/6), död ung. Ej nämnd i bou 1765 8/5.

                      2j) Noak, f. 1760 29/10 (dop 31/10), d. 1760 3/11 (bg. 20/11).

                      2k) Jonas, f. 1762 12/3 (dop 13/3). ”Elev vid trivialskolan i Härnösand 1778-80, gymn. 1780-82,

                                                                            stud. 1784, dykerikommissarie enl. gymnasiematrikeln” [Källa: Per Sundin]

                      2l) Helena, f. 1763 15/4 (dop 17/4), d. 1763 4/6 (bg. 9/6).

 

 

FAMILJ 108

Anders Nilsson Sundström, f. 1735 30/11 (dop 1/12) i Sävastbyn 6. Död 1776 8/10. Borgare,

handelsman. (son till bonde och nämndeman Nils Eriksson i Sävastbyn 6, Nederluleå lfs, och hh Anna Olofsdotter)

bou 1778 2/11 FIIA:2 nr 48

g 1765 28/11 m

änkan Helena Ruuth, f. 1725 6/11.                                                                           från familj 107

Barn:

a)      Anders, f. 1766 28/7 (dop 28/7), d. 1766 29/7 (bg. 3/8).

b)      Anna Helena, f. 1767 24/6 (dop 24/6), d. 1767 22/8 (bg. 25/8).

c)      Johan, f. 1768 13/6 (dop 13/6), d. 1768 13/6 (bg. 19/6).

d)     Anders, f. 1769 16/9 (dop 17/9), d. 1770 12/3 (bg. 18/3).

 

 

 

DEL XX.

 

 

FAMILJ 109

Johan Knutsson Hara, död före 1698 25/5. Borgare. Nämnd 1682-1698 (mtl).

(son till borgare Knut Knutsson och hh Brita Eriksdotter och bror till borgare Erik Knutsson, nämnd 1678-1681)

bou 1699 18/11 FIIA:1 nr 1a

g ca 1684 (mtl) m

Catharina Medenia (enligt bou), nämnd 1699 (mtl).                                                 till familj 110

(dotter till komminister Mattias Eriksson Medenius, sist i Hammerdal-Ström, och hh Anna Eriksdotter)

Barn:

a)      Anna, f. 1690 (dop 2/11), d. 1761 1/3 (bg. 15/3).

b)      Mattias, f. 1693 (dop 11/6).                                                           till familj 111

c)      Johan, f. 1698 (dop 25/5), d. 1699 (bg. 2/7).

 

Halvsyster Sara Persdotter Hara. död 1723 3/7 (bg. 6/7) i Luleå gamla stad 60 år gammal.

(dotter till förare Per Andersson Hara i Luleå gamla stad och hh Brita Eriksdotter enligt RR 1722 4/6 och 22/9)

 

 

FAMILJ 110

Anders Eriksson Sundman, död på sjön 1708. Borgare. Nämnd i Luleå gamla stad 1692-1699

(mtl), senare i nya staden 1700-1708 (mtl).

(möjligen son till borgare Erik Nilsson Sundman från Sundom [nämnd 1662-1671] och hh Anna Trombell)

g1 m

NN, död 1699 (mtl) ?

g2 ca 1699 (mtl) m

änkan Catharina Medin, död 1745 25/1 (bg. 10/2) 87 år gl. Nämnd 1709 (mtl).     från familj 109

Barn:

                      1a) Petter. Son i mtl 1705-1708. Omkom på sjön samtidigt som fadern 1708.

2b) Catharina, f. 1700 (dop 30/8).                                                       till familj 53

2c) Johan, f. 1703 i maj.                                                                      till familj 113

2d) Brita, f. 1705 (dop 8/1).

 

 

FAMILJ 111

Mattias Hara, f. 1693 (dop 11/6). Död 1738 10/10. Borgare. Nämnd från 1714 (mtl). från familj 109

bou 1738 17-18/10 FIIB:1 nr 26                                                                                                                                              

g 1725 3/1 m

Margareta Nilsdotter Avander, död 1738 10/10.                                                      från familj 33

Barn:

a)       Catharina, f. 1725 23/7 (dop 24/7).                                               till familj 228

b)      Margareta, f. 1726 14/10 (dop 16/10), d. 1726 5/11.

c)      Johan, f. 1728 13/5 (dop 14/5), d. 1738 10/10.

d)       Isak, f. 1731 13/1 (dop 15/1). Borta efter 1756 2/7 (AI:1).

e)       Petter, f. 1731 13/1 (dop 15/1)                                                                        till familj 112

f)        Anna, f. 1732 24/9 (dop 25/9).                                                      till familj 80

 

 

FAMILJ 112

Petter Hara, f. 1731 13/1. Borgare.                                                                           från familj 111

g mellan 1758 23/11 (mtl) och 1759 16/4 (AI:1) m

Kerstin Larsdotter Strandberg, f. 1733 24/6 (dop 26/6) i Hindersön 4.

(dotter till bonde Lars Johansson i Hindersön 4 i Nederluleå lfs och hh Kerstin Nilsdotter)

Barn:

a)      dödfödd son 1760 26/7 (bg. 3/8)

b)      dödfödd son 1761 28/11 (bg. 6/12).

c)      Mattias, f. 1763 4/1 (dop 6/1), d. 1763 2/5 (bg. 8/5).

d)     dödfödd son 1764 18/10 (bg. 28/10).

e)      dödfödd son 1766 15/5.

f)       dödfödd flicka 1768 15/5 (bg. 18/5).

 

 

FAMILJ 113

Johan Sundman, f. 1703 i maj. Borgare, glasmästare.                                               från familj 110

g1 1727 18/4 m

Rebecka Hermansdotter Lax, f. 1702 (dop 7/11). Död 1747 11/2 (bg. 20/12).        från familj 304

bou 1749 22/3 FIIA:3 nr 40

g2 1750 18/10 m

änkan Helena Johansdotter Bergstedt, död 1771 9/1 (bg. 20/1) 70 år gl.                 från familj 198

bou 1772 13/11 (dödsdatumet satt till 1771 11/1!) FIIA:2 nr 14

Barn:

1a) Anders, f. 1729 30/11 (dop 1/12).                                                 till familj 114

1b) Brita, f. 1732 20/5 (dop 21/5).

1c) Herman, f. 1735 1/11 (dop 2/11).                                                  till familj 116

1d) Johan, f. 1738 28/12 (dop 30/12), d. 1763 24/8.

1e) Catharina, f. 1747 26/1 (dop 26/1), d. 1747 9/5 (bg. 17/5).

 

 

FAMILJ 114

Anders Sundman, f. 1729 30/11. Borgare.                                                               från familj 113

g 1761 (mtl) m

Margareta Wissman, f. 1731 29/12 i Piteå stad.

(dotter till borgare Johan Wissman i Piteå stad och hh Christina Johansdotter Lund)

Barn:

a)      Rebecka, f. 1762 3/11 (dop 5/11).

b)      Christina, f. 1764 30/12 (dop 1765 1/1), d. 1770 6/5 (bg. 13/5).

c)      Johan, f. 1766 24/7 (dop 27/7), d. 1770 4/2 (bg. 11/2).

d)     Anders, f. 1769 13/3 (dop 16/3).

e)      Johan, f. 1770 14/8 (dop 16/8).

f)       Margareta, f. 1772 24/3 (dop 25/3).

g)      Isak, f. 1775 31/5 (dop 2/6).

h)      Brita Magdalena, f. 1778 14/6 (dop 16/6), d. 1778 10/7 (bg. 14/7).

 

 

FAMILJ 115

Herman Sundman, f. 1735 1/11. Sjöman, styrman.                                                  från familj 113

g1 m

Sara Sund, f. 1737 3/9 (dop 4/9). Död 1776 10/8 (bg. 15/8).                                   från familj 90

bou 1778 9/4 FIIA:2 nr 41

g2 1778 23/4 m

Catharina Renholm, f. 1747 1/6 (dop 3/6).                                                               från familj 93

Barn:

a)      Johan, f. 1766.

b)      Barbro Helena, f. 1767 10/11 (dop 12/11).

c)      Rebecka, f. 1769 1/2 (dop 1/2), d. 1770 6/3 (bg. 20/3).

d)     Herman, f. 1772 7/1 (dop 9/1).

 

 

 

DEL XXI.

 

 

FAMILJ 116

Johan Hedeman, f. ca 1720. Färgare, stadsfiskal. Nämnd från 1747 (mtl).

g 1743 31/5 i Alingsås stad m

Elizabeth Bennet, f. ca 1714 i Leicester i England.

(dotter till Stephen Bennet från Rearsby i Leicestershire och hans första hustru Jane Parlby [vigda i Lincoln 1713].

Efter vistelser i Paris och Alingsås kom Stephen att bli direktör vid Flors linnefabrik i Mo sn i Hälsingland 1736)

Barn:

a)       Johan, död 1763 10/5 (bg. 15/5) 18 år gammal. Färgaregesäll.

b)       Johanna Catharina, f. 1746 29/8 (dop 30/8).                                 till familj 117

c)      Margareta Elisabeth, f. 1749 28/3 (dop 29/3), d. 1749 6/6.

d)     Anna Margareta, f. 1752 28/1 (dop 30/1), d. 1752 1/5 (bg. 3/5).

e)      Elisabeth, f. 1753 4/4 (dop 5/4), d. 1771 9/5 (bg. 14/5).

f)       Lars, f. 1754 7/7 (dop 9/7), d. 1754 21/7 (bg. 28/7).

g)      Nils, f. 1755 3/11 (dop 4/11), d. 1755 19/11 (bg. 23/11).

 

 

FAMILJ 117

Mickel Mickelsson Rökner, f. 1741 12/4 i Rökland, Alnö sn. Färgare. Inflyttad 1767.

(son till bonde och klockare Mickel Nilsson i Rökland, Alnö sn, och hh Ingrid Johansdotter)

g 1768 7/1 m

Johanna Catharina Hedeman, f. 1746 29/8.                                                              från familj 116

Barn:

a)      Ingrid Elisabeth, f. 1768 10/10 (dop 12/10).

b)      Sara Margareta, f. 1770 23/9 (dop 25/9).

c)      Nils Petter, f. 1773 23/1 (dop 24/1).

d)     Johan, f. 1775 6/2 (dop 8/2).

e)      dödfödd flicka 1776 31/11 (bg. 10/12).

f)       Johanna Catharina, f. 1778 22/1 (dop 23/1).

g)      Mickel, f. 1779 21/10 (dop 23/10).

 

 

 

DEL XXII.

 

 

FAMILJ 118

Erik Nilsson Höjer, död före 1686 10/4 (RR). Handels- och rådman. Nämnd 1650-1681 (mtl).

(son till bonde Nils Henriksson i Högsön, Råneå sn, och hh Ella Eriksdotter)

g1 m

Anna Dagesdotter, död 1661?

(dotter till länsman Dage Jönsson i Rånbyn, Råneå sn, och hh Elin Månsdotter från Persön)

g2 1662 (lysning 8/2, källa: Nederluleå lfs LIB:1, sida 306) m

Elisabeth Olofsdotter Kråka, nämnd 1684-1690 (mtl).                                            till familj 17

(dotter till borgmästare Olof Andersson Kråka i Luleå stad och hh Brita Nilsdotter från Björsbyn)

Barn:

1a) Catharina.                g m Isak Eriksson, borgare och rådman i Torneå stad (d. efter 1703)

1b) Jöns.                                                                                                                              till familj 119

1c) Johan.                                     Borgare och rådman i Piteå stad från 1679 (d. 1724 12/7)

1d) Helena.                                   g 1679 m konrektor Petter Turdin i Piteå stad (d. 1689)

1e) Erik, f. 1655 25/5 i Luleå gamla stad.       Komminister i Nederluleå (d. 1734 6/12)

1f) barn, testamentspenning 1658 31/5 (Nederluleå lfs LIB:1, s. 266)

1g) barn, testamentspenning 1659 22/5 (Nederluleå lfs LIB:1, s. 276)

2h) Brita.                                                                                              till familj 120

2i) Elias, död 1702 (bg. 20/4). Student i Uppsala 1693, predikant i Nederkalix 1700-01 (mtl)

 

Erik erlägger testamentspenningar för sina två eller flera barn 1668 20/12 (källa: Nederluleå lfs LIB:1 s. 368).

 

 

FAMILJ 119

Jöns Eriksson Höjer, död 1698 (bg. 3/7). Handels- och rådman. Nämnd 1682-1698 (mtl).

bou 1702 2/9 FIIA:1 nr 9                                                                                                                               från familj 118

g ca 1678 (mtl) m

Elisabeth Wolimhaus från Uppsala, död 1702 (bg. 3/8). Nämnd 1699-1702 (mtl).

(dotter till borgare och handelsman Nils Simonsson Wolimhaus i Uppsala och hh Engla Jöransdotter Folcker)

Barn:

a)       Johan, dopvittne 1705 13/3.                               Borgare i Piteå stad (d. 1723 17/4)

b)       Helena, f. 1684.                            g 1712 i Piteå lfs m sergeant Olof Eriksson Vikman

                                                                             i Östanbäck 11, Skellefteå lfs (d. 1740)

c)      Jakob, f. 1690 (dop 19/1), d. 1690 (bg. 6/4).

d)     Isak, f. 1691 (dop 13/2), död ung.

 

 

FAMILJ 120

Salomon Steigman, död 1712 (bg. 9/2) i Hellelä på Björkön, Nedertorneå sn. Nämnd 1682-1708

(mtl), senare i Björkön 1709-1711 (mtl). (enligt längderna var Salomon bruksskivare vid Lule silververk

1680-1681 och räntmästare från 1682. Han var tillfälligt bosatt på Kyrkobordet i Umeå lfs 1687-1688. Salomon blev

sen befallningsman eller inspektör för pärlfiskeriet 1693-1711. Vissa år var han istället skriven i Luleå gamla stad)

g1 ca 1681 (mtl) m

Brita Eriksdotter Höjer, död ca 1701 (mtl).                                                              från familj 118

g2 ca 1703 (mtl) m

Christina Lang, död 1728 20/2 (bg. 25/3) i Hellelä på Björkön, Nedertorneå sn, 73 år 9 mån 11 d

gl. (dotter till tullnär och rådman Jakob Andersson Lang i Uleåborg och hh Kerstin Henriksdotter och änka

efter faktor Christian Eriksson på Björkön och regementspastor Nils Törner på Kyrkobordet, båda i Nedertorneå)

Barn:

1a) Brita, g 1703 8/12 i Luleå stad m kyrkoherde Sven Bidenius Renhorn i Brunflo (d. 1743 30/7)

1b) Jonas.                   Student i Uppsala 1702, auskultant vid hovrätten i Stockholm (d. 1710)

1c) Magdalena, f. 1693 (dop 23/5), d. 1707 (bg. 13/1).

 

 

 

DEL XXIII.

 

 

a)

 

FAMILJ 121

Anders Olofsson Kråka, död 1702 (bg. 2/11). Handels- och rådman. Nämnd 1682-1702 (mtl).

(son till borgmästare Olof Andersson Kråka i Luleå stad och hh Brita Nilsdotter från Björsbyn)

g m
Anna Andersdotter Backman, död 1715 (bg. 15/3) i Sollefteå. Nämnd 1703 (mtl).

(dotter till borgare och rådman Anders Johansson Backman i Piteå stad och hh Maria Eriksdotter Orre)

Barn:

a)       Anders, f. 1671.                                                                             till familj 122

b)       Erik, f. ca 1673.                                                                             till familj 125

c)       Olof Sund, f. 1674.      Rektor i Torneå, kyrkoherde i Sollefteå från 1713 (d. 1728 29/4)

d)       Brita, f. ca 1680.           g m komm. Johan Nilsson Dalenius i Sollefteå sn (bg. 1762 2/2)

 

 

FAMILJ 122

Anders Andersson Kråka, f. 1671. Död 1740 3/1. Handels- och rådman. Nämnd 1701-1734

(mtl).                                                                                                                          från familj 121

g ca 1700 (mtl) m

Margareta Halsia, född i Torneå stad. Död 1750 (bg. 27/3) i Överkalix sn 71 år gammal.

(dotter till kyrkoherde Hans Olofsson Halsius, sist i Överkalix sn och hh Sofia Johansdotter Somera)

Barn:

a)      Hans, f. 1702 (dop 12/1), d. 1703 (bg. 15/2).

b)      Anders, f. 1703 (dop 26/6), d. 1703 (bg. 26/7).

c)      Sofia, f. 1704 (dop 25/9), d. 1705 (bg. 12/3).

d)       Olof, f. 1705 7/12 (dop 10/12).                                                     till familj 123

e)      Hans, f. 1706 24/12 (dop 24/12), d. 1707 (bg. 10/2 som Jakob).

f)       Anna, f. 1708 28/5 (dop 29/5), d. 1708 22/6 (bg. 3/7).

g)      Johan, f. 1709 (dop 30/7).

h)      Elias, f. 1712 24/1 (dop 26/1), d. 1712 14/2 (bg. 2/3).

i)         Sofia. g1 1735 15/4 m kyrkohde Erik Lönnberg i Överkalix (d. 1797 3/11 i Lövånger sn, 81 år)

j)        Margareta, f. 1719 31/5 (dop 1/6), d. 1719 15/10 (bg. 24/10).

k)      Elisabeth, f. 1720 12/11 (dop 13/11).

 

 

FAMILJ 123

Olof Andersson Kråka, f. 1705 7/12. Död 1743 4/2 (bg. 3/3). Handelsman.           från familj 122

g 1729 18/12 m

Catharina Hahn, f. 1704 (dop 27/10).                                                    från familj 168, till familj 138

Barn:

a)       Margareta, f. 1731 13/1 (dop 15/1). g 1759 6/3 m Nils Sundelin, skolmästare i

                                                                                                                    Gällivare, senare kyrkoherde i Arjeplog (d. 1806)

b)      Anders, f. 1732 27/5 (dop 29/5), d. 1732 1/9 (bg. 3/9).

c)      Anna, f. 1733 16/11 (dop 18/11), d. 1734 14/3 (bg. 18/3).

d)     Rudolf, f. 1736 13/1 (dop 14/1), d. 1740 12/1 (bg. 20/1).

e)       Anders, f. 1740 23/11 (dop 25/11).                                               till familj 124

 

 

FAMILJ 124

Anders Kråka, f. 1740 23/11. Död 1779 5/6 (bg. 13/6). Handelsman.                     från familj 123

g 1776 7/6 m

änkan Catharina Gran, f. 1710 4/5 i Kallax 1. Död 1779 21/11 (bg. 2/12).              från familj 319

bou 1780 19/1 FIIA:2 nr 54

bou 1780 19/1 FIIA:2 nr 55

 

 

FAMILJ 125

Erik Andersson Kråka, död 1735 9/11 (bg. 11/12) 61 ½ år gammal. Handels- och rådman.

Nämnd 1704-1735 (mtl).                                                                                           från familj 121

bou 1737 17/3 FIIA:1 nr 26

g 1704 3/2 i Piteå stad m

Elisabeth Turdin, f. 1684 (dop 12/10) i Piteå stad. Död 1750 30/11 (bg. 18/12).

(dotter till konrektor Petter Zackrisson Turdin i Piteå stad och hh Helena Eriksdotter Höjer, se familj 118)

bou 1753 2/1 FIIA:3 nr 47

Barn:

a)      Anna, f. 1705 (dop 2/4).              g 1724 10/3 m borgare Carl Sterner i Piteå (d. 1791 6/3)

b)      Olof, f. 1707 (dop 25/3), d. 1707 (bg. 28/4).

c)      Helena, f. 1708 (dop 20/12), d. 1710 1/5 (bg. 4/6).

d)     Margareta, f. 1711 17/9 (dop 17/9). g 1731 16/3 m Olof Brunnius i Torneå (d. 1782 28/3)

e)      Petter, f. 1714 1/1 (dop 2/1).                                                         till familj 126

f)       Elisabeth, f. 1715 18/11 (dop 20/11), d. 1715 1/12 (bg. 11/12).

g)      Erik, f. 1717 17/10 (dop 22/10), d. 1717 16/12 (bg. 23/12).

h)      Olof Sund, f. 1719 (dop 12/1). Nämnd i bou 1737 17/3.

i)        Johan, f. 1720 15/6 (dop 17/6), d. 1720 19/6 (bg. 26/6).

j)        son, död 1721 20/8 (bg. Dom. XII pT).

k)      Maria Brita, f. 1723 14/2 (dop 18/2), d. 1723 3/3 (bg. 2/4).

l)        Elisabeth, f. 1724 3/4 (dop 4/4) g 1757 15/12 m befallningsman, senare häradsskrivare

Henrik Johan Wahllöf i Björsbyn 11 (d. 1798)

 

 

FAMILJ 126

Petter Eriksson Kråka, f. 1714 1/1. Död 1749 28/7 (bg. 3/8). Handels- och rådman. från familj 125

bou 1750 26/2 FIIA:3 nr 43                                                                                                                          

g 1742 7/1 m

Magdalena Govenia, f. 1722 26/2.                                                        från familj 251, till familj 252

Barn:

a)      Erik, f. 1743 14/9 (dop 15/9).

b)      Claes, f. 1744 17/11 (dop 20/11), d. 1746 6/3 (bg. 11/3).

c)      Petter, f. 1746 30/8 (dop 31/8), d. 1746 30/9 (bg. 9/10).

d)     Elisabeth Brita, f. 1749 3/1 (dop 5/1), d. 1749 3/7 (bg. 9/7).

 

 

b)

 

FAMILJ 127

Olof Olofsson Kråka, död 1697 (mtl). Enligt uppgift drunknad under hösten. Nämnd 1680-1697

(mtl). (son till borgmästare Olof Andersson Kråka i Luleå stad och hh Brita Nilsdotter från Björsbyn)

g ca 1680 (mtl) m

Elisabeth Månsdotter Häggman, f. 1661 (dop 9/6) i Piteå stad (Piteå lfs C:1). Död 1746 31/10

(bg. 11/11). Nämnd 1698-1706 och 1721 (mtl).

(dotter till borgare Måns Johansson i Piteå stad i hans första äktenskap med [Anna?] Eriksdotter Orre)

Barn:

a)      Brita, f. ca 1680. Nämnd 1707 (mtl).                                                 till familj 128

b)      Elisabeth, f. ca 1686.           g 1709 7/11 m Henrik Hermansson i Gäddvik 5 (d. 1741 30/3)

c)      Margareta, nämnd 1707 (mtl). g 1726 27/12 i Hilleshög sn med bonden och kyrkvärden

                                                                                                            Anders Johansson i Kvarsta (bg. 1737 23/11, 46 år)

d)     Christina, f. 1691 (dop 30/8). g m Mickel Mickelsson Dyhr i Öjebyn 27, Piteå (d. 1765 5/3)

e)      Maria, f. ca 1694.    g m Elias Johansson Rehn i Öjebyn 23, Piteå (d. 1729 24/8, 35 år 4 m)

f)       Anna, död 1733 (bg. 5/10) i Kvarsta, Hilleshög sn. Syster till Brita i mtl ca 1711- 1729.

 

 

FAMILJ 128

Jöns Persson från Smedsbyn, död på sjön 1708. Borgare. Nämnd 1708 (mtl).

(möjligen son till bonde och soldat Per Jönsson [nämnd 1681-1697] i Smedsbyn, Nederluleå lfs, och hh)

g ca 1707 (mtl) m

Brita Kråka, död 1760 1/3 (bg. 11/3) 80 år gl. Nämnd 1709-20 och från 1722 (mtl). från familj 127

 

 

 

DEL XXIV.

 

 

FAMILJ 129

Jöns Andersson Lind, död ca 1679 (mtl). Handelsman. Nämnd 1662-1679 (mtl).

g efter 1665 (mtl) m

Catharina Carlsdotter, död 1711 1/1 (bg. 28/1). Nämnd 1680-1686 (mtl).

bou 1711 3/2 FIIA:1 nr 5

Barn:

a)       Anders.                                                                                          till familj 130

b)       Catharina, f. 1667 24/9 i Luleå gamla stad.                                   till familj 131

 

 

FAMILJ 130

Anders Jönsson Lind, död i maj 1710 (Bygdén). Handelsman. Nämnd 1687-1710 (mtl).

bou (inventering) 1707 11/2 FIIA:1 nr 4                                                                                                    från familj 129

g1 ca 1696 (mtl) m

Anna Hellman från Härnösand, död 1701 (bg. 25/8).

(dotter till postmästare Per Olofsson Hellman i Härnösand och hh Elisabeth Mattsdotter Beronia)

g2 1707 m

änkan Sofia Jakobsdotter Nyman, f. 1665 (dop 13/1) i Stråkanäs 5, Nederkalix sn.

(dotter till bonde och borgare Jakob Jakobsson Nyman i Stråkanäs 5, Nederkalix sn och hh Ella Eriksdotter

och änka efter komminister Holger Östensson Norlin i Nederkalix sn)

Barn:

1a) Elisabeth, f. 1699 (dop 16/1). g1 m Erik Munselius, g2 m Nils Dahlstedt,

     g 3 m Jöns Öberg, samtliga borgare i Härnösand (d. 1768 9/5)

2b) Anders, f. 1707 8/10 i Nederkalix sn.

2c) Sofia, f. 1710 29/6 i Nederkalix sn. g m komm. Erik Brunberg i Nederkalix (d. 1791 6/2)

 

 

FAMILJ 131

Simon Andersson Wahlberg, död 1722 10/10 (bg. 21/10) 63 år gammal. Handelsman. Nämnd

1681-1722 (mtl).

(son till glasmästare Anders Olofsson i Luleå gamla stad och hh, enligt domboken för Luleå tingslag 1697 10/3)

bou 1723 23/4 FIIB:1 nr 12

g1 ca 1684 (mtl) m

Brita, död 1691 (bg. 22/11).

g2 1694 26/2 (RR 1694 21/4) m

Catharina Lind, f. 1667 24/9 i Luleå gamla stad. Död 1743 29/4 (bg. 1/5). Nämnd från 1723 (mtl).                                                                                                       

Barn:                                                                                                                          från familj 129

1a) Samuel.                                                                                          till familj 132

1b) Simon, f. 1691 (dop 8/2), d. 1710 27/10 (bg. 26/11).

2c) dotter, död 1701 (bg. 17/11).

2d) Carl, f. 1700 (dop 9/12), d. 1701 (bg. 20/1).

2e) Jakob, f. 1702 (dop 24/10), d. 1703 (bg. 18/4).

2f) Elias, f. 1705 (dop 29/1).                                                               till familj 135

2g) Erik, f. 1707 8/10 (dop 10/10).                                                      till familj 138

2ih Catharina, f. 1712 3/7 (dop 4/7), d. 1712 17/7 (bg. 5/8).

 

Syster Malin Andersdotter. Syster i mtl 1692-1693.

 

 

FAMILJ 132

Samuel Wahlberg, död 1759 9/7 (bg. 23/9) 77 år gl. Borgare, styrman. Nämnd från 1714 (mtl).

g 1714 11/5 m                                                                                                            från familj 131

Barbro Johansdotter Orre, död 1743 14/6 (bg. 21/6) 59 år gammal.                        från familj 167

Barn:

a)      Johan, f. 1715 23/4 (dop 25/4).

b)      Simon, f. 1716 22/4 (dop 22/4), d. 1716 10/6 (bg. 19/6).

c)       Erik, f. 1717 24/10 (dop 26/10).                                                    till familj 133

d)     Catharina, f. 1719 (dop 21/8), d. 1719 25/9 (bg. 15/10).

e)      Samuel, f. 1721 4/5 (dop 6/5), d. 1721 22/5 (bg. 28/5).

 

En gammal [icke namngiven] piga, död 1729 (bg. 21/3).

 

Piga Brita Hansdotter från Persön, död 1733 4/10 (bg. 11/10) 50 år gammal.

 

 

FAMILJ 133

Erik Samuelsson Wahlberg, f. 1717 24/10. Död 1775 21/5 (bg. 28/6). Handelsman. från familj 132

bou 1776 28/5 (dödsdatumet satt till 1775 22/5!) FIIA:2 nr 32 

g1 1743 4/9 m

Brita Ruuth, död 1757 13/11 (bg. 24/11) 40 år gammal.                                          från familj 206

bou 1758 13/4 FIIA:3 nr 56

g2 1760 7/4 i Gällivare sn m

Sara Sofia Antilia.

(dotter till brukspredikant Johan Christiersson Antilius vid Kengis bruk, Pajala sn, och hh Catharina Tornberg)

Barn:

1a) Barbro, f. 1744 20/9 (dop 23/9).

1b) Samuel, f. 1745 23/10 (dop 25/10).                                               till familj 134

1c) Johan, f. 1747 18/9 (dop 20/9). Glasmästare.

1d) Helena, f. 1750 11/2 (dop 16/2), d. 1750 23/9 (bg. 30/9).

1e) Erik, f. 1751 11/4 (dop 14/4).

1f) Catharina Helena, f. 1753 3/2 (dop 5/2), d. 1761 11/5 (bg. 17/5).

1g) Brita Lovisa, f. 1755 31/8 (dop 1/9).

2h) Catharina Margareta, f. 1761 16/10 (dop 20/10).

2i) Carl, f. 1764 9/10 (dop 12/10).

2j) Sofia Magdalena, f. 1768 13/5 (dop 15/5).

 

 

FAMILJ 134

Samuel Wahlberg, f. 1745 23/10. Handelsbetjänt.                                                    från familj 133

g 1780 14/8 i S:ta Katarina fs, Stockholm (Luleå C:2) m

Sara Bergman, f. 1753 3/4.                                                                                        från familj 40

 

 

FAMILJ 135

Elias Wahlberg, f. 1705 (dop 29/1).                                                                          från familj 131

g m

Brita Ahla, f. 1709 20/7 (dop 22/7) i Gamla Karleby.

(dotter till borgare Jakob Jakobsson Ahla i Gamla Karleby och hh Brita Olofsdotter Lång)

Barn:

a)      Brita Catharina, f. 1735 15/12 (dop 16/12).

b)      Anna Margareta, f. 1737 20/4 (dop 22/4), d. 1737 3/9 (bg. 8/9).

c)      Sofia, f. 1739 11/3 (dop 13/3).

d)       Maria Christina, f. 1742 25/2 (dop 27/2).                                      till familj 136

e)       Jakob, f. 1744 27/4 (dop 27/4).                                                     till familj 137

f)        Simon Petrus, f. 1746 23/9 (dop 25/9).                    Traktörålderman i Stockholm

g)       Erik.                                                                         Viktualiehandlare i Stockholm

h)       Elisabeth Margareta, f. 1750 4/9 (dop 4/9). g m kofferdikapten

                                                   Carl Christian Meinck i S:ta Katarina fs, Stockholm (d. 1786 23/12)

 

 

FAMILJ 136

Mårten Mårtensson Lindström, f. 1744 8/9 (dop 15/10) i Pålänge 2, Nederkalix sn. Borgare.

(son till bonde och nämndeman Mårten Josefsson i Pålänge 2, Nederkalix sn och hh Margareta Larsdotter)

g 1769 21/5 m

Maria Christina Wahlberg, f. 1742 25/2.                                                                   från familj 135

Barn:

a)      dödfödd flicka 1770 13/5 (bg. 18/5).

b)      Mårten, f. 1771 17/8 (dop 17/8).

c)      Brita Greta, f. 1772 8/12 (dop 8/12), d. 1773 25/7 (bg. 2/8).

d)     Jakob, f. 1773 15/12 (dop 17/12).

e)      Maria, f. 1775 9/7 (dop 10/7), d. 1775 2/8 (bg. 6/8).

f)       Christina Sofia, f. 1776 21/8 (dop 21/8), d. 1776 16/11 (bg. 24/11).

g)      Brita Catharina, f. 1778 1/5 (dop 3/5), d. 1778 28/7 (bg. 2/8).

h)      Simon, f. 1779 5/8 (dop 7/8).

 

Fader Mårten Josefsson, f. 1694 17/9 (dop 23/9) i Pålänge 2. Död 1774 14/3 (bg. 27/3).

(son till bonde Josef Persson i Pålänge 2, Nederkalix sn, och hh Elisabeth Mårtensdotter)

 

Moder Margareta Larsdotter, f. ca 1711 i Kamlunge 1, Nederkalix sn.

(dotter till bonde Lars Larsson i Kamlunge 1, Nederkalix sn, och hh Maria Olofsdotter)

 

 

FAMILJ 137

Jakob Wahlberg, f. 1744 27/4. Skomakare, skräddare.                                             från familj 135

g m

NN, var dopvittne 1776 21/8 och noterad 1777 24/8 (AI:1).

Barn:

a)      dödfödd son 1777 22/9 (bg. 7/10).

 

 

FAMILJ 138

Erik Wahlberg, f. 1707 8/10. Handelsman.                                                               från familj 131

g 1744 31/7 m

änkan Catharina Hahn, f. 1704 (dop 27/10).                                                             från familj 123

Barn:

a)      Olof, f. 1745 21/5 (bg. 24/5), d. 1745 4/9 (bg. 8/9).

b)      Catharina, f. 1748 17/2 (dop 19/2).

 

Piga Ella Olofsdotter från Råneå, död 1743 11/12 (bg. 14/12) 80 år gammal.

 

 

 

DEL XXV.

 

 

FAMILJ 139

Paul Pålsson Lindbom, född ca 1700 i Österbotten. Soldat på rote 54 Hövlare i Ytterbyn,

Nederkalix, 1720-1735, senare murmästare i Luleå från 1743 (mtl). Död 1756 6/1 (bg. 20/1).

g1 1720 17/9 i Nederkalix sn m

Märta Olofsdotter, född 1690 21/3 (dop 23/3) i Siknäs 3, Nederkalix. Död 1744 5/3 (bg. 11/3).

(dotter till bonde Olof Johansson i Siknäs 3, Nederkalix sn, och hh Elisabeth Nilsdotter)

g2 1745 29/1 i Nederluleå lfs m

Dordi (Dorotea) Pihlfeldt, f. 1706 25/12 (dop 27/12) i Luleå gamla stad. Död 1770 12/7

(bg. 15/7). (dotter till kyrkovaktare Daniel Trindelenborg i Luleå gamla stad och hh Dordi Johansdotter)

bou 1770 6/9 FIIA:1 nr 69

Barn:

                      1a) Hans, f. 1721 5/9 (dop 10/9) i Ytterbyn, Nederkalix. Död 1722 3/1 (bg. 7/1).

                      1b) Elisabeth, f. 1723 9/6 (dop 14/6) i Ytterbyn, Nederkalix sn.        till familj 140

                             1c) Olof Collin, f. 1725 12/7 (dop 18/7) i Ytterbyn, Nederkalix sn.   till familj 141

                      1d) Paul, f. 1728 26/11 (dop 1/12) i Ytterbyn, Nederkalix sn.            till familj 142

                             1e) Esaias, f. 1731 30/12 i Ytterbyn, Nederkalix sn. Död 1732 8/2 (bg. 19/2).

                      1f) Maria, f. 1733 5/10 (dop 7/10) i Ytterbyn, Nederkalix sn. Död 1733 26/10.

                      1g) Johan, död 1735 8/4 i Ytterbyn, Nederkalix sn.

                      2h) Daniel, f. 1748 26/3 (dop 28/3), d. 1750 30/3 (bg. 12/4).

 

 

FAMILJ 140

Johan Renman, f. 1727 5/11 i Luleå gamla stad. Besökare, tullskrivare.

(son till skräddare Jakob Johansson Renman i Luleå gamla stad, Nederluleå lfs, och hh Anna Hansdotter)

g1 1748 (mtl) m

Elisabeth Lindbom, f. 1723 9/6 i Ytterbyn, Nederkalix sn. Död 1753 17/8 (bg. 19/8). från familj 139

bou 1754 14/11 FIIA:1 nr 39                                                                                                                       

g2 1754 17/11 m

Magdalena Backman, f. 1730 1/1.                                                                            från familj 21

Barn:

1a) Jakob, f. 1748 27/10 (dop 30/10).

1b) Paul, f. 1751 12/2 (dop 14/2), d. 1751 17/7 (bg. 21/7).

1c) Anna Maria, f. 1752 5/2 (dop 8/2).

1d) Johan, f. 1753 17/8 (dop 17/8), d. 1753 31/8 (bg. 9/9).

1e) Elisabeth, f. 1753 17/8 (dop 17/8), d. 1753 24/8 (bg. 26/8).

2f) Erik, f. 1755 24/10 (dop 26/10).

2g) Johan, f. 1757 8/8 (dop 10/8).

2h) Carl, f. 1759 21/10 (dop 23/10).

2i) Mårten, f. 1762 14/1 (dop 17/1), d. 1762 15/4 (bg. 30/4).

2j) Hans, f. 1765 21/1 (dop 23/1).

2k) Catharina, f. 1768 14/3 (dop 16/3), d. 1771 3/8 (bg. 11/8).

2l) Mårten, f. 1771 21/2 (dop 23/2), d. 1775 1/3 (bg. 12/3).

2m) Olof, f. 1774 27/8 (dop 28/8), d. 1775 17/4 (bg. 30/4).

2n) Paul, f. 1777 3/7 (dop 5/7).

 

 

FAMILJ 141

Olof Collin, f. 1725 12/7 i Ytterbyn, Nederkalix sn. Besökare, tullskrivare. Nämnd från 1744 (mtl).

g 1746 20/11 m                                                                                                          från familj 139

Sara Olofsdotter Unberg, f. 1719 16/6 (dop 20/6) i Unbyn 4, Nederluleå lfs.

(dotter till bonde Olof Larsson i Unbyn 4, Nederluleå lfs och hh Malin Larsdotter)

 

 

FAMILJ 142

Paul Lindbom, f. 1728 26/11 i Ytterbyn, Nederkalix sn. Mästerskomakare.            från familj 139

g 1750 11/11 m

Catharina Larsdotter Sandberg, f. 1727 28/3 (dop 30/3) i Jämtön, Råneå sn.

(dotter till soldat Lars Olofsson Sandberg i Jämtön, Råneå sn, och hh Kerstin Andersdotter)

Barn:            

a)      dödfödd dotter 1751 31/8 (bg. 7/9).

b)      Brita, f. 1752 23/6 (dop 24/6), d. 1752 19/8 (bg. 23/8).

c)      Paul, f. 1753 9/8 (dop 12/8), d. 1761 9/5 (bg. 24/5).

d)     Lars, f. 1754 5/12 (dop 5/12).

e)      Maria Christina, f. 1756 18/1 (dop 22/1), d. 1761 22/5 (bg. 24/5).

f)       Esaias, f. 1757 11/6 (dop 13/6), d. 1757 27/10 (bg. 8/11).

g)      Olof, f. 1758 18/8 (dop 20/8), d. 1760 8/9 (bg. 16/9).

h)      Elisabeth, f. 1759 6/12 (dop 8/12).

i)        Johan, f. 1761 12/3 (dop 13/3), d. 1761 26/7 (bg. (8/8).

j)        Paul, f. 1763 14/1 (dop 16/1), d. 1763 12/4 (bg. 21/4).

k)      Catharina, f. 1764 25/10 (dop 28/10), d. 1765 27/8 (bg. 1/9).

l)        Zackris, f. 1765 27/11 (dop 28/11), d. 1768 24/10 (bg. 31/10).

m)    Catharina Margareta, f. 1768 19/10 (dop 20/10), d. 1776 25/10 (bg. 5/11).

n)      Maria, f. 1770 16/2 (dop 17/2), d. 1770 25/4 (bg. 8/5).

o)      Paul, f. 1775 4/9 (dop 8/9), d. 1776 14/1 (bg. 23/1).

 

 

 

DEL XXXVI.

 

 

FAMILJ 143

Anders Ljungberg, f. 1686 12/11 i Härnösand. Död 1729 7/6 (bg. 15/6). Komminister 1709-

1729. (son till komminister Ingevald Jonsson Ljungberg i Härnösand och hh Catharina Hernodia)

bou 1731 30/8, 1738 27/4 FIIB:1 nr 20

bou 1738 4/9 FIIB:1 nr 25

g m

Margareta Pihl, f. 1685 i Härnösand. Död 1738 2/4 (bg. 12/4).

(dotter till borgare och rådman Erik Pihl i Härnösand och hh Magdalena Sandman)

Barn:

a)       Magdalena, f. 1710 6/4 (dop 11/4).                                               till familj 144

b)      Catharina, f. 1713 10/2 (dop 12/2), d. 1713 6/8 (bg. 14/8).

c)      Ingevald, f. 1714 14/5 (dop 16/5), d. 1714 27/5.

d)     Erik Mauritz, f. 1715 (dop 7/6), d. 1715 15/6 (bg. 19/6).

e)       Lars, f. 1718 15/11 (dop 16/11). Nämnd i bou 1731 30/8 och som död i bou 1738 4/9

f)        Anders, f. 1719 23/12 (dop 27/12).                                               till familj 146

g)      Östen, f. 1724 6/9 (dop 8/9).

 

 

FAMILJ 144

Jöns Hernelius, f. 1700 24/6 i Härnösand. Komminister 1730-1750 och 1758-1783. Skolmästare

från 1749. (son till borgare Per Andersson Geting i Härnösand och hh Helena Buss)

g 1731 22/8 m

Magdalena Ljungberg, f. 1710 6/4. Död 1772 13/8 (bg. 16/8).                                från familj 143

Barn:

a)      Catharina Margareta, f. 1732 5/7 (dop 7/7).

b)       Helena, f. 1733 10/9 (dop 12/9).                                                   till familj 207

c)       Anders, f. 1736 15/5 (dop 16/5).                                                   till familj 145

d)     Petter, f. 1738 18/9 (dop 21/9), d. 1739 5/10 (bg. 14/10).

e)      Jonas, f. 1739 10/11 (dop 12/11), d. 1740 20/6 (bg. 24/6).

f)       Margareta, f. 1741 9/7 (dop 12/7).

g)      Johan, f. 1744 25/2 (dop 27/2).

 

 

FAMILJ 145

Anders Hernelius, f. 1736 15/5. Handelsbokshållare.                                               från familj 144

g 1763 29/11 m

Catharina Engman, f. 1723.                                                                                      från familj 178

 

 

FAMILJ 146

Anders Ljungberg, f. 1719 23/12  Död 1766 8/5 (bg. 13/5). Rådman.                     från familj 143

g 1748 (mtl) m

Barbro Lung, f. 1718 30/12. Död 1772 1/1 (bg. 5/1).                                               från familj 151

bou 1772 22/12 FIIA:2 nr 20

Barn:

a)       Maria, f. 1749 12/8 (dop 14/8).          g 1776 8/12 m organistlärling Olof Markström

b)      Anders, f. 1751 21/8 (dop 22/8), d. 1751 25/9 (bg. 1/10).

c)      Barbro, f. 1754 14/5 (dop 15/5), d. 1754 14/8 (bg. 18/8).

d)     Ulrika Catharina, f. 1755 29/11 (dop 30/11).

 

 

 

DEL XXXVII.

 

 

FAMILJ 147

Olof Loffman, f. 1678 18/12 (dop 22/12) uti Piteå prästgård. Död 1742 10/6 (bg. 15/6).

Nämnd 1701-1730, 1735 (mtl). Handelsman.

(son till kaptenlöjtnant Petter Isaksson Loffman i Luleå gamla stad och hh Brita Gran)

bou 1743 18/2 FIIA:3 nr 17

g m

Sara Olofsdotter Öman, död 1760 21/12 (bg. 1761 13/1) 86 år gammal.

(dotter till bonde Olof Eriksson i Ås 2, Högsjö sn, och hh Brita Eriksdotter enligt Gudmundrå dombok 1716 ht §8)

bou (testamente) 1760 28/1 FIIA:1 nr 50

Barn:

a)      Erik, f. 1701 (dop 24/11) i Nederluleå lfs. Död ung.

b)      Jonas, f. 1703 (dop 26/2), d. 1728 16/12 (bg. 22/12).

c)       Brita, f. 1705 (dop 14/4).                                                               till familj 148

d)       Petter, f. 1707 12/1 (dop 14/1), d. 1745 22/5 (bg. 28/5). Handelsman.

e)       Magdalena, f. 1708 1/4 (dop 3/4). g m rektor Zackris Sundén i Umeå stad (d. 1756 9/1)

f)       Erik, f. 1711 23/3 (dop 25/3), d. 1711 25/7 (bg. 2/8).

g)      Olof, f. 1712 29/7 (dop 2/8) i Nederluleå. Död 1712 (bg. 7/9) i Nederluleå.

h)      Lars, f. 1713 2/11 (dop 3/11), död ung.

i)        Sara, f. 1718 5/8 (dop 6/8) i Nederluleå lfs.

g 1747 6/10 m komm. Magnus Ahlstedt i Skellefteå (d. 1781 30/3 i Piteå stad)

 

 

FAMILJ 148

Johan Johansson Norström, f. 1700 (dop 19/8) i Gäddvik 6. Död 1745 3/12 (bg. 12/12).

Handelsman. Nämnd från 1731 (mtl). (son till bonde Johan Johansson i Gäddvik 6 och hh Elisabeth Eriksdr)

bou 1746 24/4 FIIA:3 nr 35

g 1731 7/1 m

Brita Loffman, f. 1705 (dop 14/4).                                                        från familj 147, till familj 150

Barn:

a)      Johan, f. 1732 16/4 (dop 19/4), d. 1732 4/5 (bg. 7/5).

b)      Olof, f. 1733 20/7 (dop 22/7), d. 1734 23/4 (bg. 28/4).

c)      Jonas, f. 1735 7/9 (dop 11/9), d. 1748 18/10 (bg. 27/10).

d)     Olof, f. 1737 2/12 (dop 4/12), d. 1739 18/2 (bg. 25/2).

e)       Elisabeth, f. 1739 11/5 (dop 13/5).                                                till familj 104

f)        Johan, f. 1741 20/8 (dop 23/8).                                                     till familj 149

g)      Olof, f. 1744 23/5 (dop 26/5).

 

 

FAMILJ 149

Johan Norström, f. 1741 20/8. Handelsman.                                                             från familj 148

g ca 1771 (mtl) m

änkan Christina Hahn, f. 1740 21/1.                                                                         från familj 85

Barn:

a)      Anna Maria, f. 1772 15/5 (dop 17/5), d. 1772 17/7 (bg. 26/7).

 

 

FAMILJ 150

Herman Henriksson Söderström, f. 1713 7/11 i Gäddvik 5, Nederluleå lfs. Handelsman.

(son till bonde Henrik Hermansson i Gäddvik 5, Nederluleå lfs, och hh Elisabeth Olofsdr Kråka, se familj 127)

g1 1747 31/3 m

änkan Brita Loffman, f. 1705 (dop 14/4). Död 1748 17/6 (bg. 26/6).                      från familj 148

bou 1748 24/8 FIIA:3 nr 42

g2 ca 1753 (mtl) m

Margareta Helena Rysslander, f. 1736 24/9. Död 1776 8/10.                                   från familj 84

bou 1778 30/4 FIIA:2 nr 43

Barn:

1a) Henrik, f. 1747 24/12 (dop 26/12), d. 1748 24/6 (bg. 26/6, som Herman).

2b) Elisabeth Margareta, f. 1755 22/3 (dop 25/3).

2c) Brita, f. 1756 12/6 (dop 13/6).

2d) Helena, f. 1758 8/3 (dop 9/3).

2e) Nils, f. 1759 12/8 (dop 13/8).

2f) Anna Catharina, f. 1761 3/7 (dop 7/7), d. 1761 17/11 (bg. 24/11).

2g) Henrik, f. 1762 27/12 (dop 29/12).

2h) Olof, f. 1764 26/3 (dop 28/3).

2i) Christina, f. 1768 19/4 (dop 21/4).

2j) Efraim, f. 1769 3/12 (dop 5/12), d. 1770 19/2 (bg. 4/3).

2k) Herman, f. 1772 29/12 (dop 30/12).

 

 

 

DEL XXVIII.

 

 

FAMILJ 151

Anders Lung, död 1737 6/1 (bg. 18/1) 61 år gl.  Handels- o rådman. Nämnd från 1709 (mtl).

(son till komminister Anders Eriksson Lung i Nederluleå och hh Dorotea Backman, se nedan)

bou 1738 7-9/3 FIIA:1 nr 30

g m

Barbro Calicia, f. 1691 2/1 i Nederkalix sn. Död 1749 21/2 (bg. 10/3).                   från familj 165

(dotter till kyrkoherde Lars Larsson Calicius i Nederkalix sn och hh Marina Lundell)

Barn:

a)       Lars, f. 1708 27/2 (dop 1/3).                                                          till familj 152

b)       Dorotea, f. 1709 27/5 (dop 30/5). g 1732 7/3 m tullnär Olof Burman i Piteå (d. 1786 18/10)

c)       Anders, f. 1711 31/1 (dop 1/2).                                                     till familj 153

d)     Erik, f. 1712 24/4 (dop 25/4), d. 1712 13/5 (bg. 25/5).

e)       Otto, f. 1713 12/7 (dop 14/7), död ung. Ej nämnd i faderns bou 1738.

f)       Marina, f. 1714 22/12 (dop 23/12), d. 1715 12/3 (bg. 16/3).

g)       Barbro, f. 1718 30/12 (dop 1719 1/1).                                           till familj 146

h)      Maria, f. 1721 8/8 (dop 10/8), d. 1721 26/8.

 

Moder Dorotea Backman, död 1733 31/12 (bg. 1734 18/1) vid pass 80 år gammal.

(dotter till borgare och rådman Anders Johansson Backman i Piteå stad och hh Maria Eriksdotter Orre)

 

Halvsyster Maria Mörner, dopvittne 1706 8/11, 1707 30/8.

(dotter till löjtnant Otto Mörner i Luleå gamla stad och hh Dorotea Backman)

 

Drängen Carl Carlsson från Kalix, död 1710 29/3 (bg. 9/4).

 

Drängen Jöns Olofsson från Ersnäs, död 1714 19/4 (bg. 25/4).

 

 

FAMILJ 152

Lars Lung, f. 1708 27/2. Död 1743 30/4 (bg. 12/5). Handelsman.                           från familj 151

bou 1743 8/12 FIIA:3 nr 20

g 1740 8/1 i Piteå stad m

Sofia Uddman, f. 1724 14/5 i Piteå stad. Död 1787 12/3 i Piteå stad.

(dotter till borgare Erik Jonsson Uddman i Piteå stad och hh Brita Olofsdotter Burman. Sofia kom att gifta om sig

med borgare Lars Nilsson Sundman i Piteå stad, som var bördig från Ytterursviken 4 i Skellefteå lfs)

Barn:

a)      Erik, f. 1742 31/1 (dop 1/2). Död 1745 (bg. 21/7) i Piteå stad.

 

Piga Margareta Andersdotter, f. 1665 1/5 i Ryssbält 5, Nederkalix sn. Död 1742 9/7 (bg. 11/7).

(dotter till bonde Anders Larsson i Ryssbält 5, Nederkalix sn, och hh Brita Jönsdotter)

 

 

FAMILJ 153

Anders Andersson Lung, f. 1711 31/1. Död 1758 8/8 (bg. 13/8). Handels- och rådman.

bou 1759 19-24/4 FIIA:1 nr 45                                                                                                                     från familj 151

bou 1759 19-24/4 FIIB:1 nr 34

g 1740 6/1 m

änkan Catharina Orre, f. 1707 4/6.                                                                            från familj 183

Barn:

a)       Anders, f. 1740 23/10 (dop 25/10), d. 1765 19/10 (bg. 17/11). Handelsbetjänt.

b)      Erik, f. 1742 26/7 (dop 28/7), d. 1742 24/10 (bg. 1/11).

c)       Fredrik, f. 1744 8/2 (dop 9/2).                                                       till familj 154

d)     Barbara Catharina, f. 1745 14/11 (dop 17/11), d. 1746 7/11 (bg. 13/11).

e)       Hedvig, f. 1747 9/8 (dop 10/8).                                                     till familj 155

 

 

FAMILJ 154

Fredrik Lung, f. 1744 8/2. Handelsman.                                                                   från familj 153

g 1775 5/10 m

Magdalena Margareta Stenhagen, f. 1756 11/9.                                                                             från familj 252

Barn:

a)      Catharina Brita, f. 1777 23/5 (dop 25/5).

b)      Magdalena, f. 1778 28/12 (dop 29/12).

c)      Hedvig, f. 1780 20/1 (dop 22/1), d. 1780 1/2 (bg. 28/2).

 

 

FAMILJ 155

Emanuel Fluur, f. 1734 (dop 10/4) i Svea Livgarde fs, Stockholm. Död 1809 28/2. Student i

Uppsala 1750. Borgmästare i Luleå åren 1760-1769, ”lämnade sin tjänst och rymde sen till

Norge, återfördes därifrån af sin hustru 1776 och köpte sig ett hemman i Luleå socken.”

(Bygdén). Detta hemman låg i Holfjärden. Åter inflyttad till staden i början av februari 1809.

(son till kyrkoherde Erik Hansson Fluur i Umeå lfs och hh Anna Eriksdotter Burman)

g 1763 15/9 i Riddarholmen fs, Stockholm m

Hedvig Lung, f. 1747 9/8. Utflyttad efter 1777 (AI:1).                                                                 från familj 153

Barn:

a)      Anna Catharina, f. 1764 25/11 (dop 27/11), d. 1765 13/4 (bg. 18/4).

 

 

 

DEL XXIX.

 

 

FAMILJ 156

Anders Malmström från Malmö, död 1727 26/12 (bg. 1728 18/3). Student i Uppsala 1690 5/2.

Kantor vid S:t Jakob, senare kollega därstädes. Notarie och stadskassör i Umeå 1709, senare

borgmästare i Luleå. Nämnd 1710 och 1712-1727 (mtl).

bou (inlagor av olika datum, exempelvis 1745 28/6) FIIA:1 nr 34

bou (inventering) 1718 12/12 FIIB:1 nr 10

g 1693 10/1 i Jakob och Johannes fs, Stockholm m

Catharina Gram, död 1729 28/5 (bg. 1/6). Nämnd 1711 och 1728 (mtl).

(syster till kapten Mattias Gram [död 1693 bg. 16/7 i Jakob och Johannes fs] )

bou 1738 16/9 FIIB:1 nr 16

Barn:

a)      Catharina, f. 1695 (dop 27/7) i Jakob och Johannes fs, Stockholm. 

                                                           g m löjtnant Olof Kanick i Rogsta prästgård, änka 1757

                                                           och utflyttad till Sundsvall 1771, nämnd i bou 1779 1/6

b)      Beata, f. 1697 (dop 28/10) i Jakob och Johannes fs, Stockholm.

                                            Död 1779 12/4 (bg. 22/4). bou 1779 1/6 FIIA:2 nr 50

c)       Carl, f. ca 1701.                                                                             till familj 157

d)       Justina, f. ca 1703.                                                                         till familj 194

e)       Juliana, f. 1706 26/2.                                                                     till familj 37

 

En [icke namngiven] dräng död 1726 25/7 (bg. 29/7).

 

 

FAMILJ 157

Carl Malmström, f. ca 1701 i Stockholm. Borgare. Nämnd från 1730 (mtl).           från familj 156

g 1730 20/1 m

Brita Berg, f. 1703 (dop 5/4). Död 1764 19/10 (bg. 23/12).                                     från familj 36

bou 1765 17/4 (dödsdatumet satt till november 1764!) FIIA:1 nr 60

Barn:

a)      Catharina, f. 1730 20/12 (dop 22/12).

b)      Margareta, f. 1733 11/10 (dop 14/10), d. 1756 21/1 (bg. 22/2).

c)       Anders, f. 1736 22/12 (dop 23/12).                                               till familj 158

 

 

FAMILJ 158

Anders Malmström, f. 1736 22/12.                                                                           från familj 157

g 1765 25/4 m

Catharina Wallman, f. 1738 13/12.                                                                           från familj 82

Barn:

a)      Brita Beata, f. 1766 10/9 (dop 11/9), d. 1773 5/4 (bg. 13/4).

b)      Carl, f. 1769 13/1 (dop 15/1), d. 1770 12/2 (bg. 18/2).

c)      Nils Petter, f. 1770 15/6 (dop 17/6), d. 1771 7/5 (bg. 11/5).

d)     Maria Margareta, f. 1771 30/10 (dop 31/10), d. 1776 16/12 (bg. 1777 12/1).

e)      Anders, f. 1774 6/6 (dop 8/6), d. 1776 9/12 (bg. 1777 12/1).

f)       Carl Petter, f. 1776 3/12 (dop 4/12).

 

 

 

DEL XXX.

 

 

FAMILJ 159

Carl Petter Montell, f. 1702 i Nyland. Död 1743 5/4 (bg. 16/4). Tull- och avisskrivare. Nämnd

1728-1743 (mtl).

bou 1745 3/7 FIIA:3 nr 32

g 1730 12/3 i Nederluleå lfs m

Maria Ahlman, f. 1703 (dop 4/10) i Alvik 3, Nederluleå lfs.                                    till familj 101

(dotter till bonde Christman Jönsson i Alvik 3, Nederluleå lfs och hh Dordi Hermansdotter)

Barn:

a)      Abraham, f. 1731 19/4 (dop 21/4), d. 1732 4/8 (bg. 6/8).

b)       Carl Petter, f. 1733 16/5 (dop 17/5).                                             till familj 160

c)       Emanuel, f. 1735 6/11 (dop 7/11). Expeditionsbefallningsman i Torneå (d. 1786 23/7)

d)     Henrik Johan, f. 1738 10/4 (dop 12/4), d. 1738 26/6 (bg. 30/6).

e)       Catharina, f. 1741 15/2 (dop 16/2).                                               till familj 202

 

 

FAMILJ 160

Carl Petter Montell, f. 1733 16/5. Handelsman.                                                                             från familj 159

g ca 1762 (AI:1) m

Anna Helena Möller, f. 1738 3/6 i Umeå stad.

(dotter till borgare Reinhold Johan Möller i Umeå stad och hh Anna Helena Modin)

Barn:

a)      Maria Helena, f. 1764 26/2 (dop 28/2), d. 1764 15/4 (bg. 24/4).

b)      Carl Reinhold, f. 1765 10/6 (dop 13/6).

c)      Catharina Sofia, f  1766 20/8 (dop 23/8), d. 1766 2/10 (bg. 5/10).

d)     Anna Margareta, f. 1767 12/10 (dop 13/10), d. 1767 13/12 (bg. 20/12).

e)      Nils Petter, f. 1768 27/11 (dop 28/11).

f)       Emanuel, f. 1770 10/11 (dop 12/11).

g)      Jakob, f. 1775 16/3 (dop 17/3).

 

 

 

DEL XXXI.

 

 

FAMILJ 161

Nils Olofsson, död 1703 (bg. 8/11). Klockare 1681-1703 (mtl).

g m

Brita Knutsdotter, död 1691 (bg. 11/10).

bou 1711 14/5 FIIB:1 nr 5

Barn:

a)       Johan Nyman.               Antogs år 1693 som båtsman på rote 162 Grund i Grundsunda

sn, då 20 år gammal. (d. 1697 9/9 i Karlskrona) Källa: Olof G.

Strömbergs båtsmansdatabas över båtsmän i Västernorrland.

b)       Olof Nyman.                                                                                  till familj 162

c)       Brita, syskon i mtl 1704-1711.

d)       Ella, syskon i mtl 1704-1711.

e)      barn, död 1693 (bg. 6/8).

 

 

FAMILJ 162

Olof Nilsson Nyman, död 1715 20/3 (bg. 25/3) 36 år, några månader gl. Klockare 1704-

1715 (mtl).                                                                                                                 från familj 161

g 1709 17/10 m

Marta Sidenbom, f. ca 1689.                                                                                     till familj 163

(dotter till fältväbel Axel Johansson Sidenbom i Jämtland och hh Elisabeth Svensdotter Sundström).

Barn:

a)      Nils, f. 1711 11/10 (dop 12/10).

b)      Axel, f. 1712 29/12 (dop 1713 1/1), d. 1713 6/7 (bg. 10/7).

c)      Ture, f. 1714 14/3 (dop 15/3).

d)       Elisabeth, f. 1715 2/8 (dop 5/8). g 1737 i Burträsk sn m bonden Olof Andersson

i Vallen 5, Lövånger sn (d. 1757 4/12)

 

FAMILJ 163

Olof Olofsson Örnberg, f. 1698 i Öråker, Skön sn. Död 1752 14/11 i Burträsk sn. Skolmästare

i Luleå 1722-1735, senare komminister i Burträsk sn 1735-1752.

(son till bonde Olof Persson i Öråker, Skön sn och hh Ella Jakobsdotter)

g 1722 m

änkan Marta Sidenbom, död 1767 (bg. 2/8) i Skinnarbyn, Bygdeå sn, 86 år gl.      från familj 162

Barn:

a)       Helena, f. 1722 26/10 (dop 28/10). g 1744 18/9 i Burträsk sn m sergeanten Olof

Larsson Bäckström i Burträsk sn (d. 1795 24/3)

b)       Olof, f. 1724 30/8 (dop 31/8).         Kyrkoherde i Nederkalix sn från 1779 (d. 1804 7/9)

c)      Axel, f. 1726 14/11 (dop 16/11).    Kyrkoherde i Burträsk sn från 1782 (d. 1794 29/7)                     

d)       Anna Catharina, f. 1729 18/8 (dop 20/8). g 1750 22/3 i Burträsk sn m mantalkommissarie

                     Anders Degerström i Skinnarbyn, Bygdeå (d. 1794 15/7)

 

 

 

DEL XXXII.

 

 

a)

 

FAMILJ 164

Erik Eriksson Orre, död ca 1696 (mtl). Borgmästare 1669-1693. Nämnd till 1696 (mtl).

(son till bonde och borgare Erik Eriksson i Orrbyn, Råneå sn och hh Anna)

g ca 1654 (mtl) m

Christina Eriksdotter Dufva, död 1710 26/12 (bg. 1711 15/2).

Barn:

a)       Erik.                                                                                               till familj 165

b)       barn, testamentspenning 1657 22/3 (Nederluleå lfs LIB:1, s. 258)

c)       barn, testamentspenning 1662 30/3 (Nederluleå lfs LIB:1, s. 306)

d)       barn, testamentspenning 1664 18/6 (Nederluleå lfs LIB:1, s. 330)

e)       barn, testamentspenning 1668 9/2 (Nederluleå lfs LIB:1, s. 364)

 

Svärmoder NN, död 1691 (bg. 15/9).

 

 

FAMILJ 165

Erik Eriksson Orre, död 1722 6/4 (bg. 6/5). Rådman. Nämnd 1697-1722 (mtl).     från familj 164

g1 ca 1678 (mtl) m

Catharina Burman, död 1701 (bg. 6/2).

(dotter till kyrkoherde Lars Björnsson Burman, sist i Bygdeå och hh Catharina Olofsdotter Löja)

g2 1702 25/2 i Nederkalix sn m

änkan Marina Lundell, död 1706 (bg. 26/8).

(dotter till kyrkoherde Nils Mårtensson Lundell i Lund 4, Skellefteå lfs, och hh Magdalena Plantin)

g3 1710 20/10 m

änkan Sara Huss, död 1728 11/5 (bg. 28/5). Nämnd 1723-1726 (mtl).                    från familj 313

bou 1729 11/1 FIIA:1 nr 11

Barn:

1a) Catharina.                                                                                      till familj 166

1b) Rebecka. Dotter i mtl 1701-1710. g ca 1701 m Nils Jonsson Wenman [1671-1718] från Umeå

                                                                   stad (RR 1707 18/4), predikant vid Kungl. Maj:ts livregemente

                                                                   till häst och senare kyrkoherde i Glanshammar, Närke (d. 1712)

1c) Johan, f. 1689 (dop 18/10), död ung.

1d) Apollon, f. 1691 (dop 5/2), död ung.

1e) Jakob, f. 1692 (dop 19/4). Student i Uppsala 1709, sen rektor i Härnösand (bg. 1732 7/10)

1f) Christina. Dotter i mtl från 1714.                                                        till familj 98

 

Styvdotter Barbro Calicia, f. 1691 2/1 i Nederkalix sn.                                                                 till familj 151

 

Erik Eriksson Orres dräng Grels, död 1711 17/9 (bg. 19/9).

 

 

FAMILJ 166

Olof Burman, f. 1667 (dop 24/11) i Piteå stad (Piteå lfs C:1). Student i Uppsala 1687. Auskultant

vid hovrätten i Stockholm 1692. Häradshövding. Död 1725 i Rolfs 5, Nederkalix sn. Nämnd 1701

(mtl). (son till borgare Erik Olofsson Burman i Piteå stad och hh Karin Jönsdotter. Olof Burman fanns i Torneå

stad 1697 och i Piteå stad 1698-1700, då ogift (mtl). Han ägde gården Rolfs 5 i Nederkalix sn åren 1704-1725)

g ca 1700 (mtl) m

Catharina Orre, död 1756 29/9 (bg. 12/10) 67 år gammal? Nämnd 1726 (mtl).       från familj 165

 

 

b)

 

FAMILJ 167

Johan Eriksson Orre, död 1698 (bg. 31/7). Handels- och rådman. Nämnd i Orrbyn 1662-1671

(mtl), senare i Luleå stad 1674-1693 (mtl).

(son till bonde och borgare  Erik Eriksson i Orrbyn, Råneå sn och hh Anna)

g m

Catharina Johansdotter Björn, död 1721 3/3 (bg. 25/3). Nämnd 1694-1695 (mtl). från familj 45

Barn:

a)      Anna.                                                                                             till familj 168

b)      Catharina.                                                                                      till familj 178

c)      Christina.                                                                                                             till familj 192

d)     Elisabeth, f. 1675 24/2 i Råneå. g 1699 m komm. Nils Berghem i Nederluleå (d. 1711 28/7)

e)      Margareta.                        g m kyrkoherde Olof Hansson Halsius i Överkalix sn (d. 1703)

f)       Erik.                                                                                               till familj 182

g)      Maria.                                                                                             till familj 197

h)      Barbro, f. 1684.                                                                             till familj 132

 

 

FAMILJ 168

Rudolf Hahn, död 1708 (mtl). Kontrollör vid Lule silverbruk 1683 (mtl). Senare handelsman.

Nämnd 1686-1708 (mtl). Länsman 1707-1708.

bou 1708 11/1 FIIB:1 nr 2

g 1686 (mtl) m

Anna Orre, död 1710 30/1 (bg. 1/3, Dom. Laetare). Nämnd 1709 (mtl).                 från familj 167

Barn:

a)       Johan, f. 1687 29/1.                                                                       till familj 169

b)       Abraham, f. 1689 (dop 12/10). Nämnd i RR 1707 11/2. Förare vid Österbottens

regemente och överstelöjtnant Lorentz Lauterbachs kompani 1712,

transpoterad till Ilmola kompani 1715 30/7 och avskedad 1718 18/12.

c)      Barbro, f. 1690 (dop 21/12).

d)     Catharina, f. 1692 (dop 14/5), d. 1692 (bg. 10/7).

e)       Isak, f. 1693 7/12 (dop 10/12).                                                      till familj 170

f)        Christina, f. 1695 i januari.                                                            till familj 189

g)       Jakob, f. 1697 i januari.                                                                 till familj 174

h)       Anna, f. ca 1698.                                                                           till familj 77

i)         Benjamin, f. 1701 (dop 18/1).                                                       till familj 177

j)        Erik, f. 1702 (dop 25/4), d. 1702 (bg. 24/8).

k)       Catharina, f. 1704 (dop 27/10).                                                     till familj 123

l)         Elisabeth, f. 1707 14/9 (dop 16/9). g1 1731 19/12 m Johan Johansson Sterner,

g2 1746 m Carl Tålpo från Torneå, båda i Piteå (d. 1760 30/6)

 

En [icke namngiven] dräng hos Rudolf Hahn, död 1698 (bg. 13/12).

 

 

FAMILJ 169

Johan Hahn, f. 1687 29/1. Död 1743 5/3 (bg. 22/3). Handels- och rådman. Nämnd 1710-1743

(mtl).                                                                                                                          från familj 168

g 1725 7/1 i Piteå stad m

Christina Warg, död ca 1741 (mtl).

(dotter till borgare Nils Svensson Warg i Piteå stad och hh Anna Hansdotter)

Barn:

a)      Nils, f. 1726 14/1 (dop 18/1).

b)      Johan, f. 1727 7/10 (dop 9/10).

c)      Anna, f. 1729 12/2 (dop 14/2). Död ombord på en farkost på väg mot

                                                                                       Stockholm, bg. i S:t Nikolai fs 1747 20/10.

d)     Johan, f. 1731 f. 28/9 (29/9), d. 1743 29/3 (bg. 15/4).

e)      Benjamin, f. 1733 21/11 (dop 25/11), d. 1734 20/5 (bg. 23/5).

f)       Benjamin, f. 1735 7/9 (dop 10/9).

g)      Christina, f. 1737 12/1 (dop 14/1), d. 1737 13/5 (bg. 19/5).

 

En [icke namngiven] gammal kvinna hos Johan Hahn död 1729 9/4 (bg. 26/4).

 

 

FAMILJ 170

Isak Hahn, f. 1693 7/12. Död 1743 19/3 (bg. 12/4). Handelsman. Nämnd från 1723 (mtl).

uä förhållande m                                                                                                        från familj 168

Karin Pålsdotter, död 1757 30/1 (bg. 19/2) i Brobyn 82 år gammal.

(dotter till bonde Pål Nilsson i Brobyn, Nederluleå lfs, och hh Marta Isaksdotter. Karin gifte sig 1724 8/11 i

Luleå stad med Jöns Mårtensson från Råneå socken som blev bonde i Brobyn. Han dog 1769 11/10 73 år gl.)

g 1722 3/4 m

Elisabeth Huss, död 1748 28/2 (bg. 10/3) levat 50 år.

(dotter till bokhållare Olof Danielsson Huss vid Högfors- och Gålsjö bruk i Boteå och hh Margareta Söderberg)

bou 1748 16/3 FIIA:3 nr 39

Barn:

                      uä) Anna, f. 1715 4/2 (dop 6/2).

a)       Erik, f. 1722 25/12 (dop 26/12).                                                    till familj 171

b)       Anna, f. 1725 14/4 (dop 16/4).                                                      till familj 204

c)       Sara, f. 1727 6/10 (dop 8/10).                                                        till familj 172

d)     Rudolf, f. 1730 15/8 (dop 16/8), d. 1747 20/8 (bg. 25/8).

e)       Isak, f. 1733 5/8 (dop 8/8).                                                            till familj 173

f)       Margareta Elisabeth, f. 1738 16/10 (dop 17/10), d. 1738 8/11 (bg. 3/12).

 

 

FAMILJ 171

Erik Hahn, f. 1722 25/12. Handelsman. Nämnd från 1748 (mtl).                            från familj 170

g ca 1747 (mtl) m

änkan Margareta Schog, f. ca 1702.                                                                          från familj 55

 

 

FAMILJ 172

Erik Fagerlund, f. ca 1717. Borgare, handelsman.

(möjligen son till klockaren Henrik Persson Ström i Lappfjärd sn och hh Karin Eriksdotter Bäck)

g 1750 11/1 m

Sara Hahn, f. 1727 6/10.                                                                                           från familj 170

Barn:

a)      Isak, f. 1750 29/11 (dop 1/12).

b)       Catharina Elisabeth, f. 1752 8/4 (dop 10/4). g 1780 5/10 i Piteå stad m

                                                                               kopparslagaren Samuel Lang i Piteå (d. 1787 20/4)

c)      Margareta, f. 1753 16/8 (dop 17/8), d. 1753 14/11 (bg. 18/11).

d)     Christina, f. 1754 18/9 (dop 20/9).

e)      Rudolf, f. 1756 22/1 (dop 24/1), d. 1756 22/4 (bg. 9/5).

f)       Erik, f. 1757 29/3 (dop 1/4), d. 1757 29/7 (bg. 2/8).

g)      Agata Sara, f. 1758 23/9 (dop 26/9).

h)      Lars Henrik, f. 1760 26/10 (dop 27/10), d. 1761 25/5 (bg. 4/6).

i)         Carl, f. 1762 21/3 (dop 23/3). Regementsskrivare i Åbord, Högsjö sn.

j)        Margareta, f. 1763 19/5 (dop 22/5), d. 1763 21/11 (bg. 29/11).

k)      Anna, f. 1765 12/1 (dop 12/1), d. 1765 27/9 (bg. 6/10).

l)        Magdalena, f. 1766 20/3 (dop 22/3), d. 1766 20/8 (bg. 24/8).

m)    Erik, f. 1767 21/7 (dop 23/7).

n)      Catharina, f. 1768 26/8 (dop 26/8), d. 1770 14/3 (bg. 20/3).

 

 

FAMILJ 173

Isak Hahn, f. 1733 5/8. Handelsman.                                                                        från familj 170

g m

Ingrid Helena Bolin, f. 1734 19/7. Död 1774 3/2 (bg. 27/2).                                   från familj 55

Barn:

a)      Erik, f. 1757 28/5 (dop 30/5), d. 1757 18/7 (bg. 24/7).

b)      Elisabeth Margareta, f. 1758 5/9 (dop 6/9), d. 1758 20/11 (bg. 26/11).

c)      dödfödd dotter, 1759 4/10 (bg. 14/10).

d)     Christina Helena, f. 1761 15/6 (dop 18/6), d. 1761 27/6 (bg. 5/7).

e)      Isak, f. 1762 4/8 (dop 8/8).

f)       Rudolf, f. 1764 28/2 (dop 1/3), d. 1770 11/11 (bg. 22/11).

g)      dödfödd son 1765 19/2 (bg. 5/3).

h)      Margareta, f. 1766 13/12 (dop 13/12), d. 1770 27/3 (bg. 5/4).

i)        Elisabeth, f. 1768 21/8 (dop 22/8).

j)        Christina Helena, f. 1770 12/8 (dop 14/8).

k)      Carl Daniel, f. 1772 1/10 (dop 3/10), d. 1773 11/10 (bg. 21/10).

 

 

FAMILJ 174

Jakob Hahn, död 1744 7/3 (bg. 11/3) 47 år 1 m 3 v gl. Handelsman. Nämnd från 1733 (mtl).

g 1732 23/11 i Nederluleå lfs m                                                                                från familj 168

Elisabeth Ahlman, f. 1709 29/7 i Alvik 3, Nederluleå lfs. Död 1743 4/3 (bg. 13/3).

(dotter till bonde Christman Jönsson i Alvik 3, Nederluleå lfs och hh Dordi Hermansdotter)

Barn:

a)       Johan, f. 1734 12/9 (dop 15/9)           .                                           till familj 175

b)      Jakob, f. 1736 7/9 (dop 10/9), d. 1736 28/10 (bg. 6/11).

c)      Anna, f. 1737 27/8 (dop 29/8), d. 1740 18/1 (bg. 26/1).

d)     Rudolf, f. 1738 25/12 (dop 28/12), d. 1739 1/5 (bg. 6/5).

e)      Maria, f. 1740 3/9 (dop 4/9).

f)        Abraham, f. 1742 31/1 (dop 1/2).                                                  till familj 176

 

 

FAMILJ 175

Johan Hahn, f. 1734 12/9. Handelsman.                                                                   från familj 174

g 1760 22/4 m

Anna Sofia Rensfeldt, f. 1734 (dop 13/2) i S:ta Katarina fs, Stockholm.                från familj 26

Barn:

a)      Anna Catharina, f. 1761 5/1 (dop 7/1).

b)      Elisabeth Lovisa, f. 1762 15/9 (dop 17/9).

c)      Jakob, f. 1765 22/10 (dop 24/10).

d)     Sofia, f. 1767 31/12 (dop 1768 3/1).

 

 

FAMILJ 176

Abraham Hahn, f. 1742 31/1. Borgare.                                                                     från familj 174

g 1769 22/1 m

Sofia Witmarck, f. 1749 17/6.                                                                                   från familj 219

Barn:

a)      Elisabeth Catharina, f. 1769 13/11 (dop 14/11), d. 1770 28/1 (bg. 11/2).

b)      Rudolf, f. 1771 23/1 (dop 25/1), d. 1771 6/4 (bg. 11/4).

c)      Jakob, f. 1772 14/1 (dop 16/1).

d)     Lars, f. 1773 8/7 (dop 9/7), d. 1773 5/9 (bg. 14/9).

e)      Catharina Christina, f. 1774 16/8 (dop 18/8).

f)       Johan, f. 1775 11/10 (dop 13/10), d. 1776 1/4 (bg. 9/4).

g)      Isak, f. 1776 5/12 (dop 7/12).

h)      Abraham, f. 1778 8/9 (dop 9/9).

 

 

FAMILJ 177

Benjamin Hahn, f. 1701 (dop 18/1). Död 1779 10/6 (bg. 17/6). Handelsman.         från familj 168

bou 1780 25/5 FIIA:2 nr 58

bou (arvskifte) 1782 22/5 FIIA:2 nr 72

g 1735 16/12 i Piteå lfs m

Anna Maria Stenhagen, död 1769 22/10 (bg. 2/11) 51 år gammal.

(dotter till regementsfältskär Conrad Stenhagen i Böle 10, Piteå lfs och hh Margareta Warg)

bou 1770 28-30/11 (dödsdatumet satt till 14/10 1769!)  FIIA:2 nr 1

Barn:

a)      Conrad, f. 1736 1/12 (dop 2/12).

b)       Anna Margareta, f. 1738 23/9 (dop 24/9). g m handels- och rådman Petter Håberg

                                                                   i Härnösand, flyttade ut 1801 26/6 (d. 1819 27/12 i Luleå)

c)       Christina, f. 1740 21/1 (dop 23/1).                                                till familj 85

d)     Rudolf, f. 1741 24/9 (dop 25/9), d. 1742 16/1 (bg. 21/1).

e)       Catharina, f. 1743 4/5 (dop 6/5). g m rådman Johan Sten i Jakobstad (änka 1777 1/7)

f)       Maria, f. 1745 14/11 (dop 17/11), d. 1746 27/4 (bg. 8/5).

g)       Elisabeth, f. 1745 14/11 (dop 17/11).                                                                  till familj 254

h)      Benjamin, f. 1753 23/11 (dop 26/11), d. 1754 7/2 (bg. 5/3).

i)         Anna Maria, f. 1755 23/5 (dop 26/5).

 

 

FAMILJ 178

Erik Eriksson Engman från Ängesbyn 1, död 1734 25/1 (bg. 5/3) ca 50 år gammal. Borgare,

handelsman. Nämnd 1694-1734 (mtl). Rådman från 1728 (mtl).

(son till bonde Erik Henriksson i Ängesbyn 1, Nederluleå lfs och hh Brita Nilsdotter)

bou 1735 4-11/3 FIIA:1 nr 20

bou 1735 4/3 (om arv efter Magdalena Forsman) FIIB:1 nr 22

g1 1699 m

Catharina Johansdotter Orre, död 1713 10/5 (bg. 21/5).                                          från familj 167

bou (inlaga) 1714 26/2 FIIA:2 nr 85

g2 1714 15/3 m

Margareta Steen, död 1760 19/1 (bg. 29/1) 68 år gammal.                                       från familj 250

(dotter till häradsskrivare Johan Steen [död 1696] i Luleå gamla stad och hh Magdalena Forsman)

bou 1760 30/4 FIIA:1 nr 47

Barn:

1a) Johan, f. 1699 (dop 11/8), d. 1704 (bg. 24/7).

1b) Erik, f. 1700 (dop 4/9), d. 1700 (bg. 20/10).

1c) Catharina, f. 1702 (dop 27/4), d. 1702 (bg. 1/6).

1d) Brita, f. 1703 (dop 16/9).                                                              till familj 179

1e) Johan, f. 1705 (dop 9/2).                                                               till familj 180

1f) Catharina, f. 1706 (dop 1/6), d. 1706 (bg. 8/7).

1g) Barbro, f. 1707 (dop 27/10). g m borgare Daniel Arvolander i Uleåborg (d. 1744)

1h) Catharina, f. 1709 24/2 (dop 27/2), d. 1709 12/3 (bg. i april).

1i) Erik, f. 1711 5/7 (dop 9/7). Vistas i Uleåborg från och med 1735 och blir borgare där

             med en kort avbrott i Piteå stad 1739-1740 (d. 1760 2/7)

1j) Christina, f. 1713 18/4 (dop 18/4), d. 1713 25/5 (bg. Dom. Trinitatis).

                      2k) Paul, f. 1715 5/1 (dop 6/1), d. 1715 25/1 (bg. 30/1).

                      2l) Magdalena, f. 1716 28/1 (dop 29/1) i Sollefteå sn.                        till familj 77

                      2m) Henrik, f. 1719 6/4 (dop 8/4), d. 1719 22/4 (bg. 7/5).

                      2n) Johan, f. 1720 25/7 (dop 27/7), d. 1720 6/8 (bg. 16/8).

                      2o) Paul, f. 1722 13/4 (dop 15/4), d. 1740 25/1 (bg. 31/1). bou 1742 10/9 FIIA:3 nr 14

                      2p) Catharina, f. 1723.                                                                         till familj 145

                      2q) (ej namn), f. 1724 15/11 (dop 15/11), död ung.

                      2r) Gabriel, f. 1726 3/5 (dop 6/5), död ung.

                      2s) Hans, f. 1728 10/9 (dop 11/9).                                                       till familj 181

 

Syster Anna Eriksdotter, död 1713 9/7 (bg. 11/7).

(dotter till bonde Erik Henriksson i Ängesbyn 1, Nederluleå lfs och hh Brita Nilsdotter)

 

Drängen Jakob Olofsson, död 1722 26/10 (bg. 11/11).

 

 

FAMILJ 179

Johan Salander, död 1751 11/9 (bg. 22/9) 72 år gammal. Tullskrivare, senare postmästare från

1728 och sist notarie från 1732. Nämnd från 1720 (mtl).

g ca 1720 (mtl) m

Brita Engman, f. 1703 (dop 16/9).                                                                            från familj 178

Barn:

a)      Catharina Greta, f. 1721 26/10 (dop 28/10), d. 1722 4/5 (bg. 13/5).

b)      Erik, f. 1724 12/1 (dop 14/1).

c)      Paul, f. 1727 f. 8/11 (dop 9/11), d. 1728 11/1 (bg 25/1).

d)     Brita, f. 1739 6/4 (dop 8/4).

e)      Hans, f. 1743 14/7 (dop 17/7), d. 1744 2/4 (bg. 3/5).

 

 

FAMILJ 180

Johan Engman, f. 1705 (dop 9/2). Okänt öde.                                                          från familj 178

(i en bouppteckning efter systern Barbro Engman i Uleåborg [hennes man och samtliga barn är avlidna] daterad

1744 2/11 nämns Johan ”…som för nitton år sedan for utur riket och ej på sex år är sports om han lever.” )

uä förhållande m

Catharina Nilsdotter Höjer, f. ca 1693 i Råneå sn. Piga.                     från familj 291, till familj 33

Barn:

                      uä) Samuel, 1724 14/12 (dop 16/12).                                                  till familj 33

 

 

FAMILJ 181

Hans Engman, f. 1728 10/9 (dop 11/9). Handelsman.                                              från familj 178

g1 1755 11/12 m

Catharina Govenia, f. 1730 23/11. Död 1765 1/5 (bg. 5/5).                                     från familj 251

bou 1767 7/3 och 17/3 FIIA:1 nr 65

g2 ca 1767 m

Margareta Antilia, f. 1739 vid Kengis bruk, Pajala sn.

(dotter till brukspredikant Johan Christiersson Antilius vid Kengis bruk, Pajala sn, och hh Catharina Tornberg)

Barn:

1a) Erik, f. 1756 26/9 (dop 28/9).

1b) Claes, f. 1757 22/10 (dop 23/10), död ung.

1c) Petter, f. 1758 15/9 (dop 17/9), d. 1761 12/5 (bg. 21/5).

1d) Paul, f. 1759 5/12 (dop 6/12).

1e) Brita, f. 1761 22/1 (dop 25/1).

1f) Margareta, f. 1762 23/7 (dop 24/7).

1g) Catharina, f. 1762 23/7 (dop 24/7).

1h) Hans, f. 1764 15/1 (dop 18/1), d. 1770 8/5 (bg. 18/5).

1i) dödfödd dotter 1765 20/4 (bg. 5/5).

2j) Sara Magdalena, f. 1768 5/3 (dop 8/3), d. 1770 12/5 (bg. 18/5).

2k) Catharina Christina, f. 1770 6/4 (dop 8/4).

2l) Johanna Magdalena, f. 1771 20/5 (dop 22/5).

2m) Greta Sofia, f. 1773 22/1 (dop 26/1), d. 1773 9/7 (bg. 11/7).

2n) Sara Lisa, f. 1775 24/4 (dop 28/4), d. 1776 13/1 (bg. 25/1).

2o) Anna Cecilia, f. 1776 8/8 (dop 11/8).

2p) Elisabeth Margareta, f. 1779 8/3 (dop 11/3).

2r) Brita Maria, f. 1780 22/5 (dop 24/5).

 

 

FAMILJ 182

Erik Johansson Orre, död 1724 8/9. Handels- och rådman. Nämnd 1696-1724 (mtl). från familj 167

bou 1725 9/3 FIIB:1 nr 14                                                                                               

bou 1725 9/3 FIIA:2 nr 91

g ca 1702 (mtl) m

Margareta Sterner, f. 1686 i januari i Piteå stad. Död 1758 12/10 (bg. 22/10).

(dotter till borgare Johan Eriksson Sterner i Piteå stad och hh Catharina Östensdotter Örnkloo, se familj 185)

bou 1759 16/3 (dödsdatumet satt till 1758 4/10!) FIIB:1 nr 35

Barn:

a)      Johan, f. 1704 (dop 7/2), d. 1704 (bg. 13/3).

b)      Johan, f. 1705 (dop 19/4), d. 1705 (bg. 28/5).        

c)      Erik, f. 1706 (dop 13/5), d. 1706 (bg. 24/6).

d)       Catharina, f. 1707 4/6 (dop 5/6).                                                   till familj 183

e)      Barbro, f. 1708 1/12 (dop 4/12), d. 1708 19/12 (bg. 1709 10/1).

f)        Johan, f. 1711 7/1 (dop 10/1).                                                                             till familj 184

g)      Erik, f. 1712 21/1 (dop 22/1), d. 1712 19/2 (bg. 9/3).

h)      Carl, f. 1713 3/7 (dop 5/7), d. 1713 11/7 (bg. Dom X pT).

i)        Brita, f. 1715 6/1 (dop 6/1), d. 1715 24/1 (bg. 15/2).

j)        Carl, f. 1718 8/3 (dop 9/3), d. 1718 3/6.

k)      Margareta, f. 1719 5/8 (dop 6/8), d. 1719 17/8.

l)         Christina, f. 1721 19/2 (dop 22/2). Nämnd i bou 1725 9/3, ej nämnd i bou 1759 16/3.

 

Piga Karin Olofsdotter från Kalix, död 1710 12/3 (bg. 25/3).

 

 

FAMILJ 183

Anders Larsson Norberg från Stockholm, död 1737 9/9 (bg. 16/9) 45 år gammal. Handelsman.

Nämnd 1720 27/6 (RR). Nämnd från 1723 (mtl).

g ca 1725 (mtl) m

Catharina Orre, f. 1707 4/6.                                                                   från familj 182, till familj 153

Barn:

a)      Erik, f. 1726 7/5 (dop 9/5), d. 1726 25/9 (bg. 11/10).

b)      Lars, f. 1727 10/10 (dop 12/10), d. 1727 2/12 (bg. 15/12).

c)      Brita, f. 1729 1/1 (dop 3/1).

d)     Nils, f. 1730 28/2 (dop 1/3), d. 1730 7/3 (bg. 15/3).

e)      Margareta, f. 1731 7/4 (dop 9/4), d. 1731 26/6 (bg. 29/6).

f)       Anders, f. 1732 15/4 (dop 18/4), d. 1732 22/4 (bg. 29/4).

g)      Catharina, f. 1733 31/10 (dop 1/11) d. 1733 9/12 (bg. 16/12).

h)      Johan, f. 1734 20/10 (dop 22/10), d. 1734 31/10 (bg. 10/11).

i)        Christina, f 1736 24/6 (dop 27/6), d. 1736 26/7 (bg. 1/8).

 

 

FAMILJ 184

Johan Orre, f. 1711 7/1. Död 1750 15/10 (bg. 19/10). Handelsman.                        från familj 182

bou 1751 10/5 (dödadatumet satt till 1750 23/10!) FIIA:1 nr 37

g 1744 11/1 i Piteå stad m

Elisabeth Margareta Sterner, f. 1727 28/8 i Piteå stad.                                             till familj 253

(dotter till borgare Johan Månsson Sterner i Piteå stad och hh Margareta Lindbaum, se familj 300)

Barn:

a)      Erik, f. 1746 18/1 (dop 21/1), d. 1746 9/7 (bg. 20/7).

b)      Johan, f. 1747 25/7 (dop 26/7), d. 1754 21/7 (bg. 28/7).

 

Piga Karin Jönsdotter, död 1743 19/8 (bg. 21/8) 88 år gammal.

 

 

 

DEL XXXIII.

 

 

FAMILJ 185

Nils Jakobsson, död 1703 (bg. 11/1). Nämnd 1642-1682 (mtl). Borgmästare 1661-1669.

(son till bonde Jakob Nilsson i Bensbyn 7, Nederluleå lfs, och hh Sigrid Pålsdotter.

Not: Gösta Bergman i Halmstad har per brev daterat 6 januari 2009 meddelat mig att en Christina Ruth, gift

med kyrkoherde Nils Andersson Grubb [död 1720] i Tegelsmora sn, inte är dotter till Nils Jakobsson i Luleå.

Hon kom från Uppland och fadern var en kapten Ruth enligt arkivarie Lars Otto Berg på Uppsala stift)

g1 m

Anna Hansdotter Ruuth, död 1670.

(dotter till bonde Hans Jakobsson i Rutvik 1, Nederluleå lfs, och hh Sigrid Persdotter)

g2 m

Margareta Jakobsdotter, död 1693 (bg. 17/12).

Barn:

                      1a) Jakob.                                                                                             till familj 186

                             1b) Johan.                                                                                                                           till familj 190

                             1c) Brita.       g1 m Östen Olofsson [Örnkloo] i Luleå, g2 m Måns Johansson i Piteå (bg. 1723 24/5)

1d) Anna.      g 1684 m sockenskrivare Olof Hapstadius i Luleå gamla stad/Bensbyn 1 (d. 1717 1/2)

 

 

FAMILJ 186

Jakob Nilsson Ruuth, död 1709 31/5 (bg. 9/6). Nämnd 1675-1708 (mtl). Borgmästare 1694-

1708 (mtl).                                                                                                                 från familj 185

g m

Sofia Rehn, död ca 1695 (mtl).

(dotter till kyrkoherde Samuel Evertsson Rehn, sist i Råneå, och hh Catharina Mårtensdotter Roth)

Barn:

a)       Anna.                                                                                             till familj 187

 

 

FAMILJ 187

Arendt Larsson Renmark, död 1716 1/4 i Jokkmokk (bg. 17/4, Luleå C:1). Nämnd 1709-1716

(mtl). Borgmästare 1709, vice borgmästare 1710-1716.

(son till bokhållare Lars Erasmusson vid Kengis bruk, Övertorneå sn, och hh Margareta Arendtsdotter Grape)

g ca 1690 (mtl) m
Anna Ruuth, död 1734 (bg. 12/12) i Piteå stad. Nämnd 1717-1722 (mtl).              från familj 186
(omgift 1722 med borgmästare Erik Dahlgren i Piteå stad)

Barn:

a)       Jakob, f 1691 (dop 28/10).        Kyrkoherde i Nederluleå lfs från 1737 (d. 1755 30/6)

b)      Lars, f. 1693 (dop 25/1), d. 1693 (bg. 23/4).

c)       Sofia.                                                                                             till familj 188

d)       Arendt, f. 1699 (dop 11/10).                                                         till familj 189

e)      Samuel, f. 1701 (dop 14/11), d. 1723 24/12 (bg. 1724 19/1).

f)       Lars, f. 1706 (dop 19/3), d. 1706 (bg. 8/7).

g)       Carl, f. 1710 22/4 (dop 23/4).      Student vid trivialskolan i Härnösand 1725-1727

 

Pigan Anna hos borgmästaren Arendt Renmark, död 1714 24/11 (bg. 29/11).

 

 

FAMILJ 188

Johan Stecksenius, f. 1679 i Skellefteå sn. Död 1743 22/7 i Indal sn. Skolmästare i Luleå stad

1710-1722 (mtl), senare kyrkoherde i Indal sn från 1722.

(son till kyrkoherde Israel Danielsson Stecksenius i Burträsk sn och hh Catharina Otto från Lund 4 i Skellefteå)

g 1714 15/4 m

Sofia Renmark.                                                                                                          från familj 187

Barn:

a)      Catharina, f. 1715 22/4 (dop 24/4).

b)      Sofia Margareta, f. 1718 12/3 (dop 13/3), d. 1718 8/5 (bg. 13/5).

c)       Margareta, f. 1721 (dop Dom. XIX pT). g m kyrkoherde

                                                                                       Carl Magnus Nordin i Bygdeå (d. 1793 2/4)

 

 

FAMILJ 189

Arendt Arendtsson Renmark, f. 1699 (dop 11/10). Död 1746 15/2 i Jokkmokk (bg. 3/3, Luleå

C:2). Handels- och rådman. Nämnd från 1723 (mtl).                                               från familj 187

g 1723 1/1 m

Christina Hahn, död 1776 30/3 (bg. 9/5) 81 år 2 m gammal.                                    från familj 168

bou 1762 7/6 FIIA:1 nr 49

 

Piga Sigrid Andersdotter, f. 1692 24/2 i Månsbyn 5, Nederkalix sn. Död 1734 6/2 (bg. 9/3).

(dotter till bonde Anders Persson i Månsbyn 5, Nederkalix sn, och hh Sigrid Persdotter)

 

 

FAMILJ 190

Johan Nilsson Ruuth, död 1678 - drunknad under en resa till Stockholm. Student i Uppsala 1663

och ägnade sig åt handel från 1665. Nämnd 1674-1678 (mtl).                                 från familj 185

g m

Barbro Abrahamsdotter Burelia, född i Silbojokk sn. Nämnd 1679-1680 (mtl).     till familj 191

(dotter till Abraham Mickelsson Burelius, sist kyrkoherde i Överkalix sn, och hh Margareta Andersdr Burman)

Barn:

a)      Abraham.                                                                                 till familj 192

 

 

FAMILJ 191

Henrik Kempe, död 1696 i Torneå stad. Nämnd i staden 1681-1689 (mtl). Säger upp sitt bur-

skap sistnämnda år och flyttar till Torneå stad (RR 1689 1/10). Nämnd där 1692-1696 (mtl).

(son till Mårten Johansson Kempe, sist kyrkoherde i Övertorneå sn, och hh Malin Filipsdotter)

g ca 1680 (mtl) m

änkan Barbro Abrahamsdotter Burelia, död i Torneå stad 1735 20/9 (bg. 23/9) 90 år gl. Nämnd

i Torneå stad 1697 (mtl). Dopvittne 1701 4/8 i Kvikkjokk (Jokkmokk C:1).           från familj 190

Barn:

a)      Barbro, f. 1688. g1 m Johan Persson Wipo, g2 m Lars Jönsson Nystedt i Torneå (d. 1771)

 

 

FAMILJ 192

Abraham Ruuth, död 1716 19/12 i Ersnäs på väg hem från Stockholm (Luleå C:1). Borgare.

Nämnd 1694-1699, 1703-1716 (mtl). Åren 1700-1702 var han bokhållare vid Lule silververk.

bou 1719 19/1 FIIA:2 nr 89                                                                                                                           från familj 190

bou 1719 19/1 FIIB:1 nr 11

g ca 1697 (mtl) m

Christina Johansdotter Orre, död 1729 16/6 (bg. 24/6). Nämnd 1717-1722 (mtl). från familj 167

Barn:

a)       Catharina, f. 1698 25/1.                                                                 till familj 193

b)      Johan, f. 1699 (dop 20/8), d. 1699 (bg. 24/9).

c)      Barbro, f. 1701 31/7 vid Lule silververk (dop 4/8, Jokkmokk C:1)

                                            g 1726 15/3 m komminister Jakob Wallenius i Råneå

                                                          [se bou 1764 26/11 FIIA:1 nr 57] (d. 1741 15/4)

d)       Johan, f. ca 1702.                                                                           till familj 194

e)      Christina, f. 1703 (dop 5/8), d. 1703 (bg. 1/9).       

f)       Anna, f. 1704 (dop 29/9), d. 1705 (bg. 15/1 som Helena).

g)      dödfött barn 1706 (bg. 20/2).

h)       Christina, f. 1710 23/2 (dop 25/2). Nämnd i bou 1719 19/1.

 

 

FAMILJ 193

Jonas Öman, f. 1700 26/6 i Nederluleå lfs. Borgare, senare soldat? Nämnd 1723-1743 (mtl).

(son till kyrkoherde Jonas Eriksson Öman i Nederluleå lfs och hh Magdalena Plantin)

g m

Catharina Ruuth, f. 1698 25/1. Död 1743 15/5 (bg. 23/5).                                       från familj 192

bou 1743 17/10 FIIA:3 nr 28

[Piteå stad bou 1745 14/3 HV:1 före detta Borgaren i Luleå Jon Öhman, hans afl. hustru Catharina Ruth,

dottern Magdalena Öhman. Källa: Olof Anderssons lista över bouppteckningar för Piteå stad 1717-1819]

Barn:

a)      Magdalena, f. 1722 24/10 (dop 27/10).

b)      Abraham, f. 1723 26/10 (dop 29/10), d. 1724 9/3 (bg. 11/3).

c)      Jonas, f. 1725 5/11 (dop 7/11), död ung.

d)     Johan, f. 1727 17/9 (dop 19/9), d. 1728 22/1 (dop 30/1).            

e)      Christina, f. 1730 9/12 (dop 11/12), d. 1732 21/7 (bg. 23/7).

 

 

FAMILJ 194

Johan Ruuth, död 1767 10/9 (bg. 13/9) 65 år gammal. Borgare.                              från familj 192

uä förhållande m

Margareta Pålsdotter, död 1746 14/12 i Björsbyn 5, Nederluleå lfs, 66 år gammal.

(dotter till bonde Pål Persson i Sören 4, Skatan, Nederkalix sn, och hh Sigrid Knutsdotter)

g 1728 19/3 m

Justina Malmström, död 1753 26/3 (bg. 15/4) 50 år gammal.                                   från familj 156

bou 1754 4/1 FIIA:3 nr 48

Barn:

                      uä) Johan, f. 1721 10/6 i Björsbyn 5, Nederluleå lfs.

                      uä) Margareta, f. 1721 10/6 i Björsbyn 5. g 1752 1/11 m Per Persson i  Boden 6 (d. 1791 19/8)

a)       Catharina Christina, f. 1729 4/1 (dop 14/1). Utflyttad till Stockholm 1746 1/11.

                                                               g före 1754 m bokhållare Johan Röström, senare mönstersskrivare

                                                               vid Skellefteå kompani 1757-1760, förare vid livkompaniet från 1761

b)      Ulrika, f. 1730 13/10 (dop 15/10), d. 1731 2/3 (bg. 9/3).

c)       Anders, f. 1733 28/2 (dop 1/3).                                                     till familj 195

d)       Beata, f. 1738 30/10 (dop 1/11). g 1763 6/2 i Nederluleå lfs m klockare

                                                                                       Hans Jönsson Stenholm i Råneå sn.

e)      Abraham, f. 1745 24/12 (dop 26/12), d. 1746 14/3 (bg. 21/3).

 

 

FAMILJ 195

Anders Ruuth, f. 1733 28/2. Borgare, handelsman.                                                  från familj 194

g ca 1755 (AI:1) m

Maria Henriksdotter Söderström, f. 1730 26/12 (dop 27/12) i Gäddvik 5.

(dotter till bonde Henrik Hermansson i Gäddvik 5, Nederluleå lfs, och hh Elisabeth Olofsdr Kråka, se familj 127)

Barn:

a)      Elisabeth, f. 1756 20/9 (dop 21/9), d. 1756 27/11 (bg. 9/12).

b)      Johan, f. 1757 4/10 (dop 6/10), d. 1757 16/11 (bg. 27/11).

c)      Justina, f. 1758 12/10 (dop 14/10), d. 1758 24/10 (bg. 7/11).

d)     Christina, f. 1759 2/12 (dop 3/12), d. 1760 15/3 (bg. 20/3).

e)      Johan Henrik, f. 1761 19/2 (dop 20/2), d. 1761 7/6 (bg. 14/6).

f)       Anders, f. 1762 3/6 (dop 5/6), d. 1763 4/1 (bg. 11/1).

g)      Fredrik, f 1763 24/10 (dop 25/10), d. 1763 16/11 (bg. 22/11).

h)      Adam, f. 1764 24/12 (dop 27/12).

i)        Abraham, f. 1765 22/12 (dop 22/12).

j)        Isak, f. 1765 22/12 (dop 22/12), d. 1766 5/4 (bg. 20/4).

k)      Anna Maria, f. 1768 5/3 (dop 7/3), d. 1768 8/9 (bg. 11/9).

l)        Margareta, f. 1769 16/9 (dop 17/9).

m)    Maria Elisabeth, f. 1771 13/6 (dop 15/6).

n)      Isak, f. 1772 18/10 (dop 20/10), d. 1775 22/9 (bg. 26/9).

o)      dödfödd flicka 1776 21/2 (bg. 25/2).

 

 

 

DEL XXXIV.

 

 

FAMILJ 196

Ture Andersson Ruuth, död 1730 15/6 (bg. 3/9) 75 år 8 mån gammal. Handelsman. Nämnd

1682-1730 (mtl). (son till borgare Anders Månsson [nämnd 1651-1680] och hh Karin, se nedan)
bou 1731 8/3 FIIA:1 nr 15

bou 1731 8/3 FIIB:1 nr 18

g ca 1681 (mtl) m

Christina Blix, död 1733 17/1 (bg. 21/1) 77 år gammal. Nämnd 1731-1733 (mtl).

(dotter till Måns Simonsson Blix, sist kyrkoherde i Tuna sn och hh Elisabeth Guliksdotter Helsing)

bou 1733 14/6 FIIA:1 nr 18

Barn:

a)       Anders, son i mtl 1699-1708.                                                             till familj 197

 

Moder Karin, död 1703 (bg. 12/4). Nämnd 1681 (mtl). Dopvittne 1693 11/6, 1701 7/11.

 

Soldathustrun Margareta Henriksdotter hos Ture Andersson Ruuth, död 1705 (bg. 19/2).

 

 

FAMILJ 197

Anders Turesson Ruuth, död ca 1708 (mtl).                                                             från familj 196

g ca 1705 (mtl) m

Maria Johansdotter Orre.                                                                       från familj 167, till familj 198

Barn:

a)      Johan, f. 1706 27/9 (dop 29/9), d. 1706 (bg. 25/11).

b)      Christina, f. 1707 18/11 (dop 20/11), d. 1708 (bg. 23/2).

c)      Catharina, f. 1708 (dop 8/12), d. 1709 1/2 (bg. 13/2).

 

 

FAMILJ 198

Anders Fellenius, f. 1693 23/3 i Umeå stad. Död 1745 8/1 (bg. 24/1). Borgare. Nämnd från

1714 (mtl). (son till borgare Jakob Hansson Fellenius i Umeå stad och hh Elisabeth Jonsdotter Grubb)

bou 1745 4/12 (dödsdatumet satt till 1745 7/1!) FIIA:3 nr 33

g1 m

änkan Maria Johansdotter Orre, död 1729 17/5 (bg. 27/5).                                      från familj 197

bou 1730 12/5 FIIA:1 nr 12

g2 1731 14/1 m

Barbro Unberg, död 1731 5/8 (bg. 8/8) 38 år gammal.                                             från familj 262

g3 1732 7/12 m

Anna Carlsdotter Calicia, f. 1683 (dop 12/6) i Ytterbyholmen, Nederkalix sn. Död 1740 30/11

(bg. 11/12). (dotter till soldaten Carl Carlsson Gumse i Ytterbyholmen, Nederkalix sn, och hh Anna)

bou 1741 19/5 FIIA:3 nr 11

g4 1741 26/11 m

Helena (Ella) Johansdotter Bergstedt, f. ca 1700 i Övertorneå.                               till familj 113

Barn:

1a) Christina, f. 1714 29/4 (dop 29/4), d. 1714 29/4 (bg. 5/5).

1b) Elisabeth, f. 1716 (dop 5/2).                                                          till familj 3

1c) Anders, f. 1719 20/2 (dop 22/2), d. 1719 28/5 (bg. 31/5).

1d) Anna, f. 1720 12/11 (dop 14/11). Nämnd i bou 1730 12/5.

1e) barn, död 1723 16/2 (bg. 23/2).

1f) Catharina, f. 1723 12/1 (dop 13/1), d. 1788 22/4 (bg. 27/4) i Gamla Karleby.

1g) barn, död 1724 16/7 (bg. 21/7).

1h) Fredrik, f. 1728 24/7 (dop 25/7), d. 1730 3/1 (bg. 17/1).

2i) Barbro, f. 1731 5/8 (dop 6/8) g1 m Elias Carlagius, g2 m Michael Peitzius,

                                                                                                       båda i Gamla Karleby (d. 1766 14/9)

4j) Elisabeth, f. 1741 13/9 (dop 14/9).                                                 till familj 42

4k) Brita, f. 1743 21/11 (dop 22/11) g m bryggare Lars Sahlgrund i S:ta Katarina, Sthlm

 

 

 

DEL XXXV.

 

 

FAMILJ 199

Ture Hansson Ruuth, död 1734 28/2 (bg. 10/3) 92 1/3 år gammal. Borgare. Nämnd 1679-1706

(mtl). (son till rådman Hans Turesson Ruuth [nämnd till 1678] från Rutvik 13 och hh Brita Abrahamsdotter)

g m

Anna, död 1723 31/12 (bg. 1724 26/1) 76 år gammal. Dopvittne 1693 24/2, 1713 18/4.

Barn:

a)      Hans, f. ca 1673.                                                                            till familj 200

b)      Johan, död 1700 (bg. 30/12). Son i mtl 1695-1700.

c)      Petter, död 1720 11/1 (bg. 15/2). Son i mtl från 1703. Sadelmakare.

 

 

FAMILJ 200

Hans Turesson Ruuth, död 1734 10/5 (bg. 19/5) 61 år gammal. Borgare.                från familj 199

bou 1737 16/3 FIIA:1 nr 25

g 1704 m

Brita Andersdotter Palman från Pudasjärvi sn, död 1754 30/8 (bg. 8/9) 80 år gammal.

(dotter till komminister Anders Palmannus i Pudasjärvi sn och hh Catharina Carlsdotter Balckholm)

Barn:

a)      Maria, f. 1704 (dop 26/9).                                                             till familj 201

b)      Anders, f. 1706 (dop 20/1), d. 1706 (bg. 25/2).

c)      Johan, borta efter 1741 31/5 (AI:1).

d)     Petter, f. 1709 (dop i maj). Borta efter 1739 18/2 (AI:1).

e)      Hans, f. 1713 25/1 (dop 26/1).                                                      till familj 204

 

 

FAMILJ 201

Erik Ekman, f. 1702 29/3 i Sunderbyn 6, Nederluleå lfs. Död 1740 8/1 (bg. 24/1). Handelsman.

(son till länsman Jöns Andersson Ekman i Luleå gamla stad och hh Elisabeth Duus)                        från familj 263

g 1733 1/3 m

Maria Ruuth, f. 1704 (dop 26/9).                                                                              från familj 200

Barn:

a)      Zackris, f. 1734 23/2 (dop 24/2), d. 1734 5/5 (bg. 12/5).

b)       Hans, f. 1735 16/11 (dop 19/11).                                                  till familj 202

c)       Jöns, f. 1736 30/12 (dop 30/12).                                                    till familj 203

d)     Erik, f. 1738 30/1 (dop 1/2), d. 1738 1/8 (bg. 6/8).

e)      Abraham, f. 1739 13/5 (dop 15/5), d. 1739 28/8 (bg. 2/9).

 

 

FAMILJ 202

Hans Ekman, f. 1735 16/11. Handelsman.                                                                från familj 201

g 1762 (mtl/AI:1) m

Catharina Montell, f. 1741 15/2. Död 1779 30/9 (bg. 26/10).                                  från familj 159

bou 1780 2/5 (dödsdatumet satt till 1770 20/9!) FIIA:2 nr 56

Barn:

a)      Maria Brita, f. 1763 10/4 (dop 14/4).

b)      Catharina, f. 1765 13/6 (dop 15/6), d. 1766 9/11 (bg. 16/11).

c)      Erik, f. 1767 11/2 (dop 13/2), d. 1768 12/5 (bg. 18/5).

d)     Carl, f. 1771 14/10 (dop 15/10).

 

 

FAMILJ 203

Jöns Ekman, f. 1736 30/12. Handelsman.                                                                 från familj 201

g m

Maria Moberg, f. 1751 16/2 i Ytterbyn, Nederkalix sn.

(dotter till Erik Eriksson Moberg i Ytterbyn, Nederkalix sn, och hh Maria Nilsdotter)

Barn:

a)      Maria Christina, f. 1778 1/9 (dop 2/9).

 

 

FAMILJ 204

Hans Ruuth, f. 1713 25/1. Död 1776 14/4 (bg. 25/4). Borgare.                               från familj 200

bou 1780 21/12 (dödsdatumet satt till mars 1776!) FIIA:2 nr 61

g 1745 10/1 m

Anna Hahn, f. 1725 14/4.                                                                                          från familj 170

Barn:

a)       Brita, f. 1747 1/1 (dop 2/1).         g m rådman Nils Clausén i Piteå stad (d. 1782 28/7)

b)      Elisabeth, f. 1748 13/3 (dop 15/3), d. 1750 11/3 (bg. 19/3).

c)      Isak, f. 1749 24/9 (dop 27/9), d. 1750 28/1 (bg. 8/2).

d)     Christina, f. 1750 29/11 (dop 2/12), d. 1752 18/8 (bg. 23/8).

e)      dödfödd son 1751 11/11 (bg. 13/11).

f)       Johan, f. 1752 9/11 (dop 10/11), d. 1782 3/3 (bou).

                                                                 Skräddargesäll. bou 1782 10/4 FIIA:2 nr 64

g)      Anna Catharina, f. 1753 31/12 (dop 1754 1/1), d. 1756 7/2 (bg. 29/2).

h)      Isak, f. 1758 25/1 (dop 28/1), d. 1758 6/2 (bg. 19/2, som Hans).

 

 

 

DEL XXXVI.

 

 

FAMILJ 205

Jöns Johansson, död 1715 15/5 (bg. Dom. Rogate) 68 år gammal. Nämnd i Rutvik 1679-1683

(mtl) och i staden 1683-1696 (mtl). Borgare, stadstjänare.

g m

Kelú, död 1715 15/5 (bg. 3/6). Var gammal och blind 1690-1694 (mtl).                                                            

Barn:

a)       Johan Ruuth, f. 1677 26/12.                                                          till familj 206

 

Moder NN, var gammal 1688-1694 (mtl).

 

 

FAMILJ 206

Johan Jönsson Ruuth, f. 1677 26/12. Död 1740 17/2 (bg. 2/3). Borgare, stadstjänare. Nämnd

från 1698 (mtl).                                                                                                         från familj 205

g 1710 8/12 m

Ella (Helena) Larsdotter Eng, död 1759 23/9 (bg. 2/10) 77 år gammal.                   från familj 86

Barn:

a)      Catharina, f. 1712 23/1 (dop 24/1), d. 1715 2/12 (bg. 10/12).

b)      Jöns, f. 1713 19/2 (dop 20/2).

c)      Ella, f. 1715 2/12 (dop 2/12), d. 1715 5/12 (bg. 21/12).

d)       Brita, f. ca 1717.                                                                            till familj 133

e)       Lars, f. 1720 4/1 (dop 6/1).                                                            till familj 207

f)       Johan, f. 1722 19/11 (dop 20/11), död ung.

g)      Johan, f. 1724 9/3 (dop 10/3).

h)       Helena, f. 1725 6/11 (dop 8/11).                                                   till familj 107

 

 

FAMILJ 207

Lars Ruuth, f. 1720 4/1. Död 1759 9/7 (bg. 12/8). Handelsman.                             från familj 206

bou 1759 15/10 FIIA:4 nr 80

bou 1760 26/3 FIIA:1 nr 46

g 1758 24/1 m

Helena Hernelia, f. 1733 10/9.                                                               från familj 144, till familj 208

Barn:

a)      Eliana Magdalena, f. 1759 26/11 (dop 26/11), d. 1760 16/1 (bg. 22/1).

 

 

FAMILJ 208

Olof Thun, f. 1732 2/9 i Torneå stad. Handelsman.

(son till styrman Lars Baltzarsson Thun i Torneå stad och hh Elisabeth Isaksdotter)

g m

änkan Helena Hernelia, f. 1733 10/9.                                                                        från familj 207

bou 1790 12/5 FIIB:1 nr 37

Barn:

a)      Lars Henrik, f. 1761 2/11 (dop 3/11), d. 1763 26/12 (bg. 1764 15/1).

b)      Anders, f. 1764 12/1 (dop 15/1), d. 1764 3/5 (bg. 8/5).

c)      Elisabeth Margareta, f. 1766 5/1 (dop 5/1).

d)     Magdalena, f. 1769 12/4 (dop 14/4), d. 1769 3/12 (bg. 12/12).

 

Bror Isak Thun, f. 1727 17/11 i Torneå stad. Död 1763 13/5 (bg. 7/8). Handelsbetjänt.

(son till styrman Lars Baltzarsson Thun i Torneå stad och hh Elisabeth Isaksdotter)

 

 

 

DEL XXXVII.

 

 

FAMILJ 209

Olof Persson från Rutvik, död 1698 (bg. 30/7). Borgare. Nämnd 1683-1697 (mtl).

(möjligen son till bonde Per Olofsson i Rutvik, Nederluleå lfs)

g2 m

Margareta Olofsdr (Elofsdr i bou), död i januari 1717. Nämnd 1698-1707, 1714 och 1717 (mtl).

bou 1717 17/4 FIIB:1 nr 7

bou 1717 17/4 FIIA:2 nr 87

Barn:

1a) Maria Ruuth. Dotter i mtl 1701-1706 och med måg Mattias Medin 1704-06. till familj 210

2b) Christina Ruuth, f. ca 1685. Nämnd 1708-1712 (mtl).                       till familj 214

2c) Sofia Ruuth, nämnd 1715-1716 (mtl). Gift 1732 27/8 i Riddarholmen fs, Stockholm med

                             murargesäll, senare krögare Johan Adam Baur i Maria fs (d. 1753 15/1, 60 år)

2d) Catharina Ruuth, f. 1690 (dop 27/4). Gift 1715 17/7 i Skeppsholm fs, Stockholm med

                                         timmerman, senare krögare Lars Norberg i S:ta Katarina fs (d. 1740 30/12)

2e) Anna, f. 1691 (dop 26/8). Nämnd i bou 1717 17/4.

2f) Margareta, f. 1693 (dop 24/2). Nämnd i bou 1717 17/4.

2g) Per, död 1698 (bg. 16/10).

 

 

FAMILJ 210

Mattias Medin (Medenius i RR 1700 15/5), död på sjön 1708. Nämnd 1707-1708 (mtl). Borgare.

(son till komminister Mattias Eriksson Medenius, sist i Hammerdal-Ström, och hh Anna Eriksdotter)

g ca 1703 (mtl) m

Maria Olofsdotter Ruuth, död 1743 29/10 (bg. 8/11) 70 år gl. Nämnd 1709-1710 och 1726 (mtl).

Mtl 1710: "Maria Medin med 3 sina små barn."                                                                                        från familj 209

Barn:

a)      Anna, f. 1705 (dop 13/8)*

b)      Margareta, f. 1707 (dop 17/11)*

c)       Catharina, f. 1709 22/2 (dop 25/2).                                               till familj 211

 

* en dotter död 1710 29/4 (bg. 24/5). Oklart vem.

 

 

FAMILJ 211

Nils Brendberg från Brändön 10, död 1736 24/12 (bg. 1737 3/1) 35 år gammal. Borgare. Nämnd

1727-1736 (mtl). (son till bonde Anders Andersson i Brändön 10, Nederluleå lfs, och hh Margareta Nilsdr)

g 1727 24/1 m

Catharina Medin, f. 1709 22/2.                                                              från familj 210, till familj 212

Barn:

a)      Mattias, f. 1728 8/7 (dop Die V Dato), d. 1728 11/7 (bg. 15/7).

b)      Maria, f. 1730 26/7 (dop 27/7).

c)      Anders, f. 1732 3/2 (dop 3/2), d. 1732 16/8 (bg. 20/8).

d)     Margareta, f. 1733 10/8 (dop 12/8), d. 1751 26/8 (bg. 1/9).

e)      Catharina, f. 1735 31/10 (dop 2/11).

 

 

FAMILJ 212

Nils Olofsson Åberg, f. 1714 3/9 (dop 4/9) i Avan 1. Borgare.

(son till bonde Olof Olofsson i Avan 1, Nederluleå lfs, och hh Ingeborg Nilsdotter)

g1 1740 22/1 m

änkan Catharina Medin, f. 1709 22/2. Död 1743 22/5 (bg. 29/5).                            från familj 211

g2 1745 16/4 i Piteå stad m

Christina Porselia, f. 1720 (dop 17/6) i Piteå stad.

(dotter till borgare Nils Persson Pust i Piteå stad och hh Anna Hansdotter)

Barn:

1a) Nils, f. 1740 21/11 (dop 23/11).

1b) Olof, f. 1743 17/5 (dop 18/5), d. 1743 21/6 (bg. 26/6).

2c) Olof, f. 1746 17/1 (dop 19/1).                                                                             se nedan

2d) Henrik, f. 1747 18/12 (dop 20/12). Snickare, g 1780 22/10 m Anna Engström.

2e) Petter, f. 1750 30/3 (dop 1/4).                                                       till familj 213

2f) Jöns, f. 1752 11/12 (dop 12/12), d. 1755 5/9 (bg. 11/9).

2g) Lars, f. 1755 25/2 (dop 26/2), d. 1755 5/9 (bg. 11/9).

2h) Fredrik, f. 1756 15/6 (dop 18/6), d. 1770 28/7 (bg. 1771 13/10).

2i) Benjamin, f. 1759 16/2 (dop 18/2), d. 1759 27/4 (bg. 18/5).

2k) Samuel, f. 1760 8/9 (dop 11/9).

2l) Mattias, f. 1763 4/12 (dop 6/12).

 

 

Olof Åberg, f. 1746 17/1. Död 1770 28/7 (bg. 1771 20/6). Smedsgesäll.                se ovan

bou 1770 29/12 FIIA:2 nr 9

 

 

FAMILJ 213

Petter Åberg, f. 1750 30/3. Borgare.                                                                         från familj 212

g 1779 11/10 m

Margareta Forbus, f. 1736 6/1.                                                                                  från familj 99

 

 

FAMILJ 214

Nils Nilsson Holm, död 1763 1/3 (bg. 18/3) 71 år gl. Besökare, senare borgare och svarvare.

Nämnd från 1715 (mtl).

bou 1764 26/1  FIIA:1 nr 53

g 1714 17/10 m

Christina Olofsdotter Ruuth, död 1769 28/12 (bg. 1770 7/1) 89 år gammal.           från familj 209

Barn:

a)      (ej namn), f. 1715 26/5 (dop 28/5), död ung.

b)      Margareta, f. 1716 28/4 (dop 29/4), död ung.

c)      Olof, f. 1718 25/1 (dop 26/1), död ung.

d)     Anna, f. 1718 25/1 (dop 26/1), d. 1718 14/6 (bg. 16/6).

e)       Christina, f. 1719 3/9 (dop 4/9).                                                    till familj 69

f)        Lars, f. 1721 26/1 (dop 28/1).                                                        till familj 215

g)      Johan, f. 1724 14/12 (dop 16/12), d. 1726 27/6 (bg. 29/6).

h)      Erik, f. 1726 26/5 (dop 28/5), d. 1726 14/6 (bg. 26/6).

i)        Per, f. 1726 26/5 (dop 28/5), d. 1726 20/6 (bg. 24/6).

j)        Anders, f. 1727 27/9 (dop 29/9).                                                   till familj 216

k)      Catharina, f. 1732 2/1 (dop 2/1), d. 1732 7/8 (bg. 13/8).

 

 

FAMILJ 215

Lars Holm, f. 1721 26/1. Borgare, handelsman. Magister.                                       från familj 214

g 1751 9/4 m

Maria Ahlman, f. 1725 24/4.                                                                                     från familj 14

Barn:

a)      Catharina Christina, f. 1752 24/1 (dop 24/1), d. 1753 20/5 (bg. 25/5).

b)      Mattias, f. 1753 6/8 (dop 8/8), d. 1774 1/11 (bg. 6/11).

c)      Maria Elisabeth, f. 1754 11/9 (dop 14/9), d. 1755 17/2 (bg. 4/3).

d)     Anna Margareta, f. 1755 6/12 (dop 8/12).

e)      Nils, f. 1756 31/12 (dop 1757 1/1), d. 1757 28/7 (bg. 31/7).

f)       Helena, f. 1758 8/12 (dop 10/12), d. 1761 26/4 (bg. 3/5).

g)      Maria, f. 1761 27/5 (dop 28/5).

h)      Elsa Margareta, f. 1763 9/5 (dop 10/5), 1766 16/5 (bg. 21/5).

i)        Catharina, f. 1766 6/10 (dop 7/10).

j)        Christina, f. 1768 16/3 (dop 18/3), d. 1769 14/11 (bg. 19/11).

 

 

FAMILJ 216

Anders Holm, f. 1727 27/9. Borgare.                                                                        från familj 214

g 1757 15/5 m

Anna Selin, f. 1724 3/12.                                                                                          från familj 222

Barn:

a)      Nils, f. 1759 18/3 (dop 19/3), d. 1760 18/3 (bg. 23/3).

b)      Daniel, f. 1760 16/11 (dop 17/11), d. 1761 14/8 (bg. 20/8).

c)      Christina, f. 1764 5/11 (dop 6/11), d. 1778 6/2 (bg. 17/2).

 

 

 

DEL XXXVIII.

 

 

FAMILJ 217

Daniel Olofsson Selin, död 1707 (bg. 10/3). Borgare, skräddare. Nämnd 1669-1700 (mtl).

bou 1707 5/11 FIIA:2 nr 77

g m

Valborg Eriksdotter Åker, var över 60 år gammal 1700 (mtl). Nämnd i bou 1708 11/1.

Barn:

a)      Anna, f. ca 1670.                                                                           till familj 218

b)      Elsa. Dotter i mtl 1692 och 1695.

c)      Erik. Son i mtl från 1694.                                                                   till familj 221

d)     Karin. Dotter i mtl 1696, vistas då i Stockholm.

e)      Daniel, f. 1681.                                                                              till familj 222

f)       Malin, död 1743 3/12 (bg. 29/12) 61 år gammal.

 

En borgardotter Anna Selin från Luleå, död i Härnösand 1768 (bg. 19/5) 72 år gammal – släkt?

 

 

FAMILJ 218

Lars Brandt, död 1716 19/12. Skräddare. Nämnd 1701-1716 (mtl).

bou 1731 26/3 FIIB:1 nr 19

g ca 1700 (mtl) m

Anna Danielsdotter Selin, död 1741 18/8 (bg. 23/8) 71 år gammal.                         från familj 217

Barn:

a)       Christina, f. 1701 (dop 13/1). Nämnd 1726-1728 (mtl).                                           till familj 56

b)      Catharina, f. 1702 (dop 23/5), d. 1702 (bg. 29/6).

c)      Nils, f. 1704 (dop 30/8), d. 1706 (bg. 12/4).

d)     barn, död 1705 (kyrkoräkenskap).

e)       Valborg, f. 1706 22/9. Nämnd från 1732 (mtl).                                  till familj 219

f)       Magdalena, f. 1714 11/2 (dop 11/2), d. 1714 12/2 (bg. 19/3).

g)       Catharina, f. 1715 5/3 (dop 6/3), död ung. Ej nämnd i bou 1731 26/3.

 

 

FAMILJ 219

Lars Johansson Witmarck, f. 1705 7/1 (dop 8/1) i Vitå 1. Död 1763 22/11 (bg. 11/12). Borgare.

(son till gästgivare Johan Larsson i Vitå 1, Råneå sn och hh Sofia Jönsdotter Sund, se familj 256)

bou 1764 31/12 FIIA:1 nr 58

uä förhållande m

Margareta Samuelsdotter från Kalix.

g1 1739 17/5 m

Valborg Brandt, f. 1706 22/9. Död 1743 9/5 (bg. 15/5).                                          från familj 218

g2 1743 27/11 m

änkan Karin Olofsdotter, f. ca 1711 i Boden.                                                                             från familj 334

Barn:

                      uä) dödfött barn 1736 24/11 (bg. 26/11).

1a) Johan, f. 1740 16/2 (dop 18/2).                                                     till familj 220

1b) Lars, f. 1742 22/10 (dop 24/10), d. 1743 14/2 (bg. 24/2).

2c) Olof, f. 1744 19/11 (dop 21/11), d. 1750 15/5 (bg. 25/5).

2d) Lars, f. 1747 7/2 (dop 8/2), d. 1747 5/7 (bg. 12/7).

2e) Sofia, f. 1749 17/6 (dop 18/6).                                                      till familj 176

2f) Nils, f. 1751 1/3 (dop 2/3), d. 1751 17/7 (bg. 21/7).

2g) Petter, f. 1753 24/12 (dop 25/12).

 

 

FAMILJ 220

Johan Witmarck, f. 1740 16/2.                                                                                  från familj 219

g 1766 6/4 i Nederluleå lfs m

Catharina Larsdotter Sundström, f. 1743 19/8 (dop 21/8) i Sundom 7, Nederluleå lfs.

(dotter till bonde Lars Nilsson i Sundom 7, Nederluleå lfs, och hh Karin Hansdotter)

Barn:

a)      Lars, f. 1767 19/2 (dop 19/2), d. 1767 30/3 (bg. 15/4).

b)      Catharina, f. 1768 15/6 (dop 17/6).

c)      Johan, f. 1769 29/9 (dop 1/10), d. 1770 16/2 (bg. 1/3).

d)     Nils Petter, f. 1771 5/3 (dop 7/3).

e)      Sofia, f. 1774 25/1 (dop 27/1).

f)       Magdalena Christina, f. 1778 29/10 (dop 31/10).

 

 

FAMILJ 221

Erik Danielsson Selin, död 1716 19/12. Borgare. Nämnd 1701-1716 (mtl).            till familj 217

bou 1725 10/11 FIIB:1 nr 15

g ca 1704 (mtl) m

Catharina Hansdotter Eng, nämnd 1717-1725 (mtl).                               från familj 88, till familj 234

Barn:

a)      Sara, f. 1705 (dop 21/10), d. 1780 14/11 (bg. 21/11).

bou 1780 18/12 (dödsdatumet satt till 18/11!) FIIA:2 nr 60

b)      Valborg, f. 1706 5/11 (dop 6/11), d. 1707 (bg. 10/2).

c)      Catharina, f. 1709 3/5 (dop 4/5), d. 1710 17/6 (bg. 2/7).

d)     Daniel, f. 1714 6/2 (dop 7/2), d. 1716 23/5 (bg. 30/5).

 

 

FAMILJ 222

Daniel Selin, f. 1681. Död 1742 12/1 (bg. 23/1). Borgare, handelsman. Nämnd 1702-1742 (mtl).

bou 1742 17/11 FIIA:3 nr 16                                                                                                                        från familj 217

g ca 1717 (mtl) m

Anna Hansdotter Forsman, f. 1683 12/11 i Vittjärv 1, Nederluleå. Död 1740 12/2 (bg. 23/2).

(dotter till bonde Hans Hansson i Vittjärv 1, Nederluleå lfs, och hh Karin Andersdotter)

Barn:

a)      Anders, f. 1719 22/12 (dop 23/12), d. 1724 26/6 (bg. 2/7).

b)       Catharina, f. 1722 22/7 (dop 23/7).                                               till familj 223

c)       Anna, f. 1724 3/12 (dop 5/12).                                                      till familj 216

 

 

FAMILJ 223

Olof Halsius, f. 1718 (dop 24/11) i Överkalix sn. Borgare. Nämnd från 1743 (mtl).

(son till komminister Hans Olofsson Halsius i Överkalix och hh Anna Margareta Leps, majordotter från Ijoki)

g 1742 (mtl) m

Catharina Selin, f. 1722 22/7.                                                                                    från familj 222

Barn:

a)       Anna Margareta, f. 1743 6/11 (dop 7/11).                                     till familj 224

b)      Magdalena, f. 1746 13/4 (dop 15/4).

c)      Hans, f. 1749 21/9 (dop 23/9).

d)     Olof, f. 1752 6/4 (dop 8/4).

e)      Catharina, f. 1756 8/5 (dop 9/5), d. 1761 1/5 (bg. 7/5).

f)       Sofia, f. 1759 19/10 (dop 19/10).

 

 

FAMILJ 224

Johan Henrik Werts. Guldmakaregesäll.

uä förhållande m

Anna Margareta Halsia, f. 1743 6/11.                                                                       från familj 223

Barn:

                      uä) Anna Catharina, f. 1778 16/2 (dop 19/2).

 

 

 

DEL XXXIX.

 

 

FAMILJ 225

Nils Eriksson Skinnare, död 1710 7/3 (bg. 20/3). Borgare. Nämnd 1654-1686 (mtl).

g1 1654 (lysning 12/2, källa: Nederluleå lfs LIB:1, sida 105) m

Maria?

g2 m

änkan Barbro, död 1710 12/3 (bg. 20/3).

Barn:

1a) Nils. Son i mtl 1681-1685.                                                            till familj 226

1b) Jonas. Nämnd 1689-1692 (mtl).

1c) Sara Sten, f. 1669. Nämnd 1693-1695 (mtl).                                till familj 231

1d) Brita. Syster i mtl 1692.

1e) Karin. Syster i mtl 1693-1696.

 

Nils erlägger testamentspenningar för sina två barn 1655 26/12 (källa: Nederluleå lfs LIB:1 s. 242).

 

Styvson Anders Jonsson, nämnd 1687-1688 (mtl).

 

 

FAMILJ 226

Nils Nilsson Skinnare. Nämnd 1686-1701 (mtl). Vinner burskap 1685 23/4 (RR). Båtsman från 1692.

g ca 1685 (mtl) m                                                                                                      från familj 225

Barbro, död 1729 19/1 (bg. 28/1). Nämnd 1702-1706 (mtl).

Barn:

a)       Maria, dotter i mtl 1703-1704.

b)       Brita, nämnd 1708-1710 (mtl).                                                                               till familj 227

c)       Karin, f. 1691 (dop 12/6). Nämnd 1711-1717 (mtl), senare hos systern Brita 1719-1721.

d)     Nils, död 1701 (bg. 20/10).

e)      Sara, f. 1700 (dop 20/11), d. 1700 (bg. 27/12).

 

 

FAMILJ 227

Erik Jönsson Sundberg från Måttsund, död 1763 29/10 (bg. 6/11) 90 år gammal. Borgare.

Nämnd från 1711 (mtl). (möjligen son till bonde Jöns Jönsson i Måttsund 1, Nederluleå lfs, och hh)

bou 1764 27/1 FIIA:1 nr 56

g 1710 30/11 m

Brita Nilsdotter, död 1773 4/2 (bg. 7/2) 90 år gammal.                                                                  från familj 226

Barn:

a)      Barbro, död 1737 22/2 (bg. 3/3) 26 år gammal.

b)      Nils, f. 1712 14/12 (dop 14/12), död ung.

c)      Jöns, f. 1714 8/3 (dop 11/3), död ung.

d)     Nils, f. 1718 6/1 (dop 7/1), död ung.

e)       Maria, f. 1719 8/2 (dop 9/2).                                                         till familj 73

f)       Erik, f. 1721 26/1 (dop 28/1), d. 1733 i augusti.

g)      Nils, f. 1722 17/7? (dop 19/7?), d. 1723 25/1 (bg. 1/2).

h)       Jonas, f. 1723 8/9 (10/9).                                                               till familj 228

i)        Brita, f. 1725 3/3 (dop 4/3), d. 1729 16/6 (bg. 25/6).

j)        Johan, f. 1727 1/5 (dop 2/5).                                                         till familj 229

k)      Sara, f. 1728 14/12 (dop 15/12), d. 1732 20/3 (bg. 25/3).

l)         Nils, f. 1732 1/4 (dop 2/4).                                                            till familj 230

 

 

FAMILJ 228

Jonas Sundberg, f. 1723 8/9. Död 1776 8/10. Borgare, handelsman.                                             från familj 227

bou 1777 6/5 FIIA:2 nr 37

g 1756 10/2 m

Catharina Hara, f. 1725 23/7.                                                                                    från familj 111

Barn:

a)      Erik, f. 1757 1/7 (dop 3/7), d. 1757 8/8 (bg. 14/8).

b)      Mattias, f. 1759 21/4 (dop 22/4).

c)      Jonas, f. 1760 26/9 (dop 28/9), d. 1760 16/11 (bg. 23/11).

d)     Erik, f. 1762 18/1 (dop 20/1), d. 1762 20/5 (bg. 1/6).

e)      Brita, f. 1763 7/8 (dop 7/8), d. 1764 6/1 (bg. 15/1).

f)       Nils, f. 1767 24/5 (dop 26/5).

g)      Petter, f. 1770 22/10 (dop 23/10).

 

 

FAMILJ 229

Johan Sundberg, f. 1727 1/5. Borgare, sjöman. Matros i Nora.                                från familj 227

g1 1755 18/12 m

änkan Margareta Eriksdr Norberg från Nordingrå, död 1770 9/4 (bg. 16/4) i Sandö, Nora sn.

bou 1771 18/1 FIIA:2 nr 6                                                                                                                             från familj 71

g2 1771 12/2 m

Brita Olofsdotter Holm, f. 1707 11/5 (dop 12/5) i Jämtön, Råneå sn. Död 1780 2/11

(bg. 12/11). (dotter till bonde Olof Eriksson i Jämtön, Råneå sn, och hh Margareta Andersdotter)

bou 1780 17/11 FIIA:2 nr 59

Barn:

1a) Brita, f. 1756 20/7 (dop 21/7).

1b) Erik, f. 1757 23/7 (dop 24/7), d. 1758 9/6 (bg. 16/6).

1c) dödfödd son 1759 30/4 (bg. 18/5).

1d) Johan, f. 1760 15/7 (dop 16/7), d. 1760 20/8 (bg. 31/8).

1e) Catharina, f. 1760 15/7 (dop 16/7), d. 1760 1/8 (bg. 3/8).

1f) Johan, f. 1762 23/5 (dop 25/5).

1g) Erik, f. 1769 10/4 (dop 12/4) på Sandö i Nora sn.

 

 

FAMILJ 230

Nils Sundberg, f. 1732 1/4. Borgare, handelsman                                                    från familj 227

g 1760 22/4 i Nederluleå lfs m                          

Helena Norström, f. 1736 30/9 (dop 3/10) i Gäddvik 6.

(dotter till bonde Erik Johansson i Gäddvik 6, Nederluleå lfs, och hh Karin Isaksdotter)

Barn:

a)      Erik, f. 1761 23/2 (dop 24/2), d. 1761 28/6 (bg. 5/7).

b)      Catharina, f. 1762 19/9 (dop 21/9).

c)      Brita, f. 1764 10/2 (dop 12/2).

d)     Lars, f. 1765 17/9 (dop 18/9), d. 1766 26/3 (bg. 1/4).

e)      Nils, f. 1766 14/10 (dop 15/10).

f)       Helena, f. 1768 22/2 (dop 23/2).

g)      Erik, f. 1770 23/2 (dop 25/2), d. 1770 17/5 (bg. 24/5).

h)      Elisabeth, f. 1771 21/5 (dop 23/5).

i)        Erik, f. 1773 5/3 (dop 6/3).

j)        Jonas, f. 1773 5/3 (dop 6/3), d. 1773 19/9 (bg. 26/9, som Johan).

k)      Margareta, f. 1774 11/7 (dop 12/7), d. 1774 11/10 (bg. 18/10).

l)        Anna Maria, f. 1776 22/11 (dop 24/11), d. 1777 28/9 (bg. 2/10).

 

 

FAMILJ 231

Hans Turesson Ekman, död 1729 16/10 (bg. 25/10) levat över 70 år. Borgare. Nämnd

i Ersnäs 19 år 1692 (mtl), senare i Luleå stad 1696-1709 (mtl).

(son till bonde Ture Mårtensson i Ersnäs 19, Nederluleå lfs, och hh Märet Persdotter)                                                            

bou 1731 3/3 FIIB:1 nr 17

g ca 1695 (mtl) m

Sara Nilsdotter Sten, f. 1669. Död 1743 10/2 (bg. 5/5). Barnmorska enligt RR 1726 10/11.

Nämnd 1710-1712, 1717-1719, 1721-1728 (mtl).                                                    från familj 225

Barn:

a)       Maria, f. ca 1695. Nämnd 1714-1716 och 1720 (mtl). Dotter i mtl från 1725. till familj 232

b)      Nils, f. 1699 (dop 29/9), d. 1701 (bg. 12/3).

c)      Barbro, f. 1700 (dop 9/12), d. 1701 (bg. 10/11).

d)     Karin, f. 1702 (dop i maj), d. 1705 (kyrkoräkenskap).

e)       Jonas, f. 1703 (dop 13/12).                                                            till familj 234

f)        Nils, f. 1705 (dop 6/1).                                                                  till familj 235

g)      Johan, f. 1706 29/12 (dop 30/12), d. 1715 15/3 (bg. 20/3).

h)       Barbro, f. 1707 6/11 (dop 7/11).                                                    till familj 90

 

 

FAMILJ 232

Petter Malare, död senast 1724.

bou 1736 13/11 FIIB:1 nr 24

g tidigast 1720 (mtl) m

Maria Ekman, f. ca 1695.                                                                          från familj 231, till familj 233

Barn:

a)       Christina, borta efter 1740 7/9 (AI:1).

b)       Sara, borta efter 1755 14/9 (AI:1).

 

 

FAMILJ 233

Johan Dahlstedt, död 1768 29/2 (bg. 6/3) 67 år gammal. Sadelmakare, skomakare. Nämnd

från 1737 (mtl).

bou 1772 17/11 FIIA:2 nr 15

g 1736 9/12 m

änkan Maria Ekman, död 1778 30/4 (bg. 14/5) 83 år gammal. Nämnd 1736 (mtl). från familj 232

Barn:

a)      Maria, f. 1737 15/10 (dop 16/10), d. 1772 18/8 (bg. 23/8).

 

 

FAMILJ 234

Jonas Ekman, f. 1703 (dop 13/12). Död 1772 4/5 (bg. 12/5). Borgare.                    från familj 231

bou 1772 6/11 FIIA:2 nr 12

g1 1725 2/12 m

änkan Catharina Hansdotter Eng, död 1749 19/3 (bg. 29/3) levat 66 år.                 från familj 221

bou 1749 25/4 FIIA:1 nr 36

g2 1750 11/12 i Nederluleå lfs m

soldatänkan Anna Nilsdotter, f. 1697 (dop 15/12) i Ängesbyn 7. Död 1763 10/10 (bg. 23/10).

(dotter till bonde Nils Jönsson i Ängesbyn 7, Nederluleå lfs, och hh Brita Larsdotter)

 

 

FAMILJ 235

Nils Ekman, f. 1705 (dop 6/1). Död 1743 17/3 (bg. 24/3). Borgare. Nämnd från 1730 (mtl).

bou 1749 15/4 FIIA:1 nr 35                                                                                                                           från familj 231

g 1738 2/3 m

Anna Larsdotter Renholm, f. 1700 (dop 19/10).                                   från familj 92, till familj 236

Barn:

a)       Catharina, f. 1738 3/12 (dop 6/12).                                               till familj 81

b)       Hans, f. 1741 12/9 (dop 13/9).                                                      se nedan

 

 

Hans Nilsson Ekman, f. 1741 12/9. Död 1771 7/3 (bg. 19/3). Styrman.                  se ovan

bou 1771 11/5 FIIA:2 nr 8

 

 

FAMILJ 236

Anders Sörenström, f. ca 1722. Borgare.

g 1750 6/12 m

änkan Anna Larsdotter Renholm, f. 1700 (dop 19/10).                                                                  från familj 235

 

 

 

DEL XL:

 

 

FAMILJ 237

Olof Andersson Skotte, död 1698 (bg. 17/7). Tituleras tobaksbesökare i RR 1678 8/5.

Borgare. Nämnd 1675-1698 (mtl).

(son till borgare Anders Olofsson Skotte och hh [Anna?] Månsdotter Fordell från Persön)

bou 1719 21/6 FIIB:1 nr ?

g 1672 (lysning 28/4, källa: Nederluleå lfs LIB:1, sida 390) m

Elisabeth Hansdotter Ruuth, död 1734 11/11 (bg. 19/11) 92 år gammal. Nämnd 1699-1701 (mtl).

(dotter till borgare och rådman Hans Turesson Ruuth [nämnd till 1678] från Rutvik 13 och hh Brita Abrahamsdotter)

Barn:

a)       Anna. Dotter i mtl 1695-1698.                                                            till familj 238

b)       Johan f. ca 1680.                                                                            till familj 242

c)       Brita. Dotter/syskon i mtl 1698-1704 och 1709-1716. Däremellan soldathustru 1704-1708

                                                            (dopvittne 1707 17/11). Mannens namn är ej känt. Brita nämns i bou 1719 21/6.

d)     barn, död 1690 (bg. 16/3).

e)       Elisabeth, f. 1690 (dop 3/11) Syskon i mtl 1706-1717, ensam 1718-1731. till familj 243

f)       Hans, f. 1693 (dop 19/4), d. 1693 (bg. 20/8).

 

 

FAMILJ 238

Erik Eriksson Avander från Avan, död 1701 (bg. 2/7). Nämnd 1699-1701 (mtl).

(möjligen son till bonde Erik Olofsson i Avan 3, Nederluleå lfs och hh)

g 1698 (mtl) m

Anna Skotte, nämnd 1702 (mtl).                                                           från familj 237, till familj 239

Barn:

a)      Olof, f. 1699 (dop 16/1), d. 1699 (bg. 3/9).

b)       Erik, f. 1701 (dop 8/9). Vistas i Stockholm 1722 16/11 (RR). Nämnd i bou 1730 8/9.

 

 

FAMILJ 239

Hans Henriksson Strand, död 1732 16/2 vid återresa från Jokkmokk (bg. 22/2, Luleå C:1).

Borgare. Nämnd 1703-1732 (mtl).

g 1702 (mtl) m

änkan Anna Skotte, död 1729 1/5 (bg. 18/5).                                                           från familj 238

bou 1730 8/9 FIIA:1 nr 13

Barn:

a)       Henrik, f. 1703 (dop 27/8).                                                            till familj 240

 

 

FAMILJ 240

Henrik Strand, f. 1703 (dop 27/8). Död 1764 11/6 (bg. 21/6). Borgare, handelsman. Nämnd från

1731 (mtl).                                                                                                                 från familj 239

g1 1726 29/12 m

Anna Olofsdotter Bäck, f. 1694 1/5. Död 1743 28/1 (bg. 10/2).                              från familj 60

g2 1748 27/3 m

Barbro Rödlund, f. 1726 18/4.                                                                    från familj 2, till familj 241

Barn:

1a) Anna, f. 1727 29/9 (dop 1/10).

1b) Magdalena, f. 1729 4/1 (dop 4/1), d. 1732 4/9 (bg. 11/9).

1c) Elisabeth, f. 1731 5/4 (dop 6/4), d. 1744 4/4 (bg. 15/4).

1d) Catharina, f. 1732 9/9 (dop 10/9), d. 1733 17/9 (bg. 23/9).

1e) Ingeborg, f. 1733 6/12 (dop 9/12), d. 1733 29/12 (bg. 1734 1/1).

1f) Johan, f. 1734 4/11 (dop 5/11).

1g) Magdalena, f. 1736 7/11 (dop 9/11), d. 1736 på natten mellan 15-16/12 (bg. 22/12).

1h) Olof, f. 1737 16/11 (dop 17/11), d. 1737 30/12 (bg. 1738 10/1).

2i) Margareta, f. 1748 28/12 (dop 30/12), d. 1749 6/7 (bg. 16/7).

2j) Barbro Elisabeth, f. 1751 26/5 (dop 28/5).

2k) Henrik, f. 1753 20/4 (dop 20/4), d. 1754 23/2 (bg. 10/3).

2l) Jakob, f. 1755 5/3 (dop 6/3).

2m) Henrik, f. 1756 14/10 (dop 16/10).

2n) Carl, f. 1759 14/8 (dop 16/8), d. 1760 24/3 (bg. 8/4).

2o) Magdalena, f. 1763 10/1 (dop 12/1), d. 1763 25/3 (bg. 1/4).

 

 

FAMILJ 241

Petter Bergström, senare Bergsten, f. ca 1735. Borgare.

g 1765 16/6 m

änkan Barbro Rödlund, f. 1726 18/4.                                                                       från familj 240

Barn:

a)      Carl Petter, f. 1765 1/10 (dop 2/10), d. 1770 17/4 (bg. 22/4).

b)      Anna Stina, f. 1767 6/9 (dop 7/9), d. 1770 3/4 (bg. 22/4).

c)      Margareta, f. 1770 30/9 (dop 1/10).

 

 

FAMILJ 242

Johan Skotte, död 1763 1/3 (bg. 17/3) 83 år gl. Borgare. Nämnd från 1702 (mtl). från familj 237

g 1718 2/1 m

änkan Anna Larsdotter Calicia (mtl 1727), död 1750 19/10 (bg. 30/10) 95 år gl.    från familj 300

 

 

FAMILJ 243

Johan Ekman, f. 1704 (dop 29/9) i Luleå gamla stad. Död 1747 30/9 (bg. 11/10). Borgare. Nämnd

från 1732 (mtl). (son till länsmannen Jöns Ekman i Luleå gamla stad och hh Elisabeth Duus)  från familj 263

bou 1755 2/5 FIIA:3 nr 51

g 1731 12/1 m

Elisabeth Skotte, f. 1690 (dop 3/11). Död 1780 30/3 (bg. 5/4).                               från familj 237

Barn:

a)      Olof, f. 1731 28/10 (dop 29/10), d. 1732 28/1 (bg. 6/2).

b)       Jöns, f. 1733 13/6 (dop 14/6).                                                        till familj 244

c)       Elisabeth, f. 1737 26/1 (dop 27/1).                                                till familj 245

 

 

FAMILJ 244

Jöns Ekman, f. 1733 13/6. Borgare.                                                                          från familj 243

g 1755 23/1 m

Catharina Bergman f. 1726 29/7.                                                                              från familj 39

Barn:

a)      Elisabeth, f. 1755 18/10 (dop 20/10).                                           

b)      Johan, f. 1757 17/1 (dop 20/1), d. 1757 17/12 (bg. 1758 1/1).

c)      Johan, f. 1758 4/11 (dop 7/11).

d)     Petter, f. 1760 13/10 (dop 13/10), d. 1760 19/10 (bg. 26/10).

e)      Sara, f. 1760 13/10 (dop 13/10), d. 1760 19/10 (bg. 26/10).

f)       Zackris, f. 1762 21/11 (dop 23/11).

g)      Catharina, f. 1766 4/1 (dop 5/1).

h)      Sara, f. 1768 22/6 (dop 24/6).

 

 

FAMILJ 245

Olof Nilsson Harlin, f. 1732 28/7 (dop 31/7) i Harads 8, Nederluleå lfs. Urmakare.

(son till bonde Nils Hansson i Harads 8, Nederluleå lfs och hh Karin Olofsdotter)

g 1765 26/12 m

Elisabeth Ekman, f. 1737 26/1.                                                                                 från familj 243

Barn:

a)      Johan, f. 1767 31/7 (dop 2/8).

b)      Catharina, f. 1773 28/11 (dop 30/11).

 

 

 

DEL XLI.

 

 

FAMILJ 246

Jöns Eriksson Strandberg, död 1739 25/1 (bg. 3/2) 52 år gammal. Borgare. Nämnd från 1726

(mtl). (son till bonde Erik Eriksson [nämnd 1679-1698] i Hindersön, Nederluleå lfs och hh Brita)

g m

Maria Olofsdotter, död 1769 30/11 (bg. 10/12) 81 år gammal.

Barn:

a)      Samuel, f. ca 1720.                                                                        till familj 247

 

Q: Är makarna identiska med en Jöns Ersson från Skäret g 1723 10/12 i Nederluleå m Maria N dr från Antnäs?

 

 

FAMILJ 247

Samuel Strandberg, f. ca 1720. Borgare, handelsman.                                             från familj 246

g1 1746 15/4 m

Helena Ahlman, f. 1723 23/9. Död 1773 13/1 (bg. 19/1).                                        från familj 14

g2 1778 11/10 m

Helena Näsman, f. 1742.

Barn:

1a) Jöns, f. 1747 12/2 (dop 14/2), d. 1747 5/4 (bg. 12/4).

1b) Mattias, f. 1748 13/5 (dop 15/5).

1c) Maria, f. 1749 3/6 (dop 3/6), d. 1749 5/6 (bg. 11/6).

1d) Samuel, f. 1750 30/7 (dop 31/7).                                     Utflyttad till Piteå stad.

1e) Catharina, f. 1751 4/10 (dop 6/10), d. 1752 21/8 (bg. 26/8).

1f) Jöns, f. 1753 24/3 (dop 25/3).                                                        till familj 249

1g) Petter, f. 1754 14/5 (dop 17/5), d. 1777 13/4 (bg. 20/4). Handelsbetjänt.

1h) Olof, f. 1756 19/6 (dop 21/6).

1i) Anders, f. 1757 22/8 (dop 22/8), d. 1758 1/2 (bg. 12/3).

1j) dödfödd son 1757 22/8 (bg. 28/8).

1k) Mårten, f. 1759 11/3 (dop 12/3).

1l) Emanuel, f. 1761 4/2 (dop 5/2).

1m) Johan, f. 1763 2/1 (dop 4/1), d. 1763 3/6 (bg. 7/6).

1n) Anders, f. 1764 14/9 (dop 16/9).

1o) Helena, f. 1766 26/5 (dop 27/5), d. 1767 15/9 (bg. 20/9).

1p) Carl Magnus, f. 1768 29/4 i Rätan, Bygdeå sn (dop 29/4, Luleå C:2).

2q) Helena, f. 1780 4/9 (dop 5/9).

 

 

FAMILJ 248

Jöns Strandberg, f. 1753 24/3. Skräddare.                                                                från familj 247

g 1773 (lysning 28/3, vigsel i staden enligt Nederluleå C:4) m

Anna Catharina Unberg, f. 1742 11/3 (dop 13/3).                                                    från familj 268

Barn:

a)      Erik, f. 1774 15/9 (dop 16/9), d. 1774 24/10 (bg. 31/10).

b)      Samuel, f. 1780 26/7 (dop 27/7).

 

 

FAMILJ 249

(ledig plats)

 

 

 

DEL XLII.

 

 

FAMILJ 250

Paul (Pål) Andersson Ström, f. 1676 i Rånbyn 4, Råneå. Död 1743 30/4 (bg. 12/4). Rådman.

Nämnd från 1702 (mtl). (son till bonde Anders Andersson i Rånbyn 4, Råneå, och hh Kerstin Pålsdotter)

g1 1702 2/12 i Råneå sn m

Catharina Forsman, död 1707 4/3 i Rånbyn, Råneå sn 33 år 2 månader 15 dagar gammal.

(dotter till bonde och länsman Jöns Dagesson Forsman i Rånbyn 1, Råneå sn och hh Brita Olofsdotter Kråka)

g2 1709 5/9 m

änkan Magdalena Forsman, död 1731 6/12 (bg. 1732 5/1) 58 år gammal.               från familj 48

bou 1733 1/6 FIIA:1 nr 17

Barn:

                      1a) dödfödd son 1703 (bg. 13/9) i Rånbyn, Råneå.

1b) Brita, f. 1704 9/9 i Rånbyn, Råneå.                                               till familj 251

1c) Anders, f. 1705 13/9 i Rånbyn, Råneå. Död 1705 22/10 i Rånbyn, Råneå.

1d) Catharina, f. 1707 4/3 i Rånbyn, Råneå. Död 1707 19/7 i Rånbyn, Råneå.

                      2e) Christina, f. 1710 20/7 (dop 20/7), d. 1711 7/2 (bg. 26/2).

                      2f) Johan, f. 1713 19/2 (dop 20/2), d. 1713 11/5 (bg. Dom. Judica).

 

Styvdotter Margareta Steen, f. ca 1691 i Luleå gamla stad.              från familj 48, till familj 178

 

 

FAMILJ 251

Claes Govenius, f. 1692 3/10 i Nyen. Död 1739 4/3 (bg. 14/3). Handels- och rådman. Nämnd

från 1737 (mtl). (son till handelsman Arvid Govenius i Nyen, Ingermanland, och hh Margareta Wäger)

bou 1740 23-24/10 FIIA:1 nr 33

bou 1740 23-24/10 FIIA:3 nr 9

g 1721 12/3 m

Brita Ström, f. 1704 9/9 i Rånbyn, Råneå sn.                                        från familj 250, till familj 77

Barn:

a)       Magdalena, f. 1722 26/2 (dop 1/3).                                               till familj 127

b)       Paul, f. 1723 5/4 (dop 7/4).                                                            till familj 253

c)      Arvid, f. 1725 17/1 (dop 19/1), d. 1726 23/2 (bg. 8/3).

d)       Claes, f. 1727 26/1 (dop 27/1).                                                      till familj 254

e)      Margareta, f. 1728 12/5 (dop 14/5), d. 1740 14/2 (bg. 13/3).

f)       Magnus, f. 1729 4/10 (dop 7/10), d. 1730 29/8 (bg. 30/8).

g)       Catharina, f. 1730 23/11 (dop 26/11).                                           till familj 181

h)      Anders, f. 1731 23/11 (dop 25/11), d. 1732 1/2 (bg. 17/2).

i)         Johan, f. 1732 21/12 (dop 24/12). Tullförvaltare i Maria fs, Stockholm (d. 1788 19/3)

j)        Carl, f. 1735 9/1 (dop 12/1).                                                          till familj 255

k)       Zackarias, f. 1736 10/4 (dop 12/4).                Student i Uppsala 1749 (d. där 1755)

l)        Brita, f. 1738 22/10 (dop 25/10), d. 1739 28/7 (bg. 29/7).

 

 

FAMILJ 252

Fredrik Stenhagen, f. 1730 19/3 i Böle 10, Piteå lfs. Handelsman.

(son till regementsfältskär Conrad Stenhagen i Böle 10, Piteå lfs, och hh Margareta Warg)

bou (inventering) 1758 -/8 FIIA:1 nr 43

g 1755 (mtl/AI:1) m

änkan Magdalena Govenia, f. 1722 26/2.                                                                 från familj 127

Barn:

a)       Margareta Magdalena, f. 1756 11/9 (dop 13/9).                            till familj 154

b)       Fredrik, f. 1761 10/9 (dop 12/9).                                     Student i Uppsala 1777

c)      Brita Catharina, f. 1764 6/2 (dop 9/2), d. 1771 20/2 (bg. 26/2).

d)     Petter, f. 1767 22/6 (dop 23/6), d. 1767 11/7 (bg. 16/7).

 

 

FAMILJ 253

Paul Govenius, f. 1723 5/4. Handels- och rådman.                                                   från familj 251

g 1752 9/1 m

änkan Elisabeth Margareta Sterner, f. 1727 28/8 i Piteå stad. Död 1782 8/6 (bou). från familj 184

bou 1783 8/5 FIIA:2 nr 73

Barn:

a)      Margareta, f. 1754 3/1 (dop 5/1).

b)      Claes, f. 1755 12/7 (dop 13/7). Bokhållare 1783.

c)      Johan, f. 1756 6/11 (dop 9/11). Bokhållare 1783.

d)     Brita Elisabeth, f. 1759 28/4 (dop 30/4), d. 1759 29/7 (bg. 5/8).

e)      Paul, f. 1760 12/10 (dop 14/10). Coopvardie styrman 1783.

f)       Maria, f. 1762 13/9 (dop 15/9), d. 1762 7/10 (bg. 12/10).

g)      Jakob, f. 1763 30/9 (dop 2/10).

h)      Anna Magdalena, f. 1765 26/5 (dop 29/5).

i)        Petter, f. 1766 21/8 (dop 24/8), d. 1766 9/12 (bg. 14/12).

j)        Erik, f. 1768 11/3 (dop 13/3).

 

 

FAMILJ 254

Claes Govenius, f. 1727 26/1. Handelsman.                                                             från familj 251

g1 1760 8/1 i Piteå stad m

Brita Sterner, f. 1733 18/3 i Piteå stad. Död 1775 30/4 (bg. 7/5).

(dotter till borgare Johan Månson Sterner i Piteå stad och hh Margareta Lindbaum, se familj 300)

bou 1776 22/5 FIIA:2 nr 31

g2 1776 (AI:1) m

Elisabeth Hahn, f. 1745 14/11.                                                                                  från familj 177

Barn:

1a) Brita, f. 1760 30/10 (dop 1/11).

1b) Margareta, f. 1761 29/11 (dop 1/12).

1c) Claes, f. 1763 29/5 (dop 1/6).

1d) Elisabeth, f. 1764 29/8 (dop 2/9), d. 1777 15/11 (bg. 20/11).

1e) Catharina, f. 1765 12/12 (dop 17/12), d. 1766 31/5 (bg. 8/6).

1f) Magdalena, f. 1767 18/4 (dop 22/4).

1g) Johan, f. 1768 21/7 (dop 24/7).

1h) Maria, f. 1770 9/12 (dop 13/12), d. 1771 2/3 (bg. 7/3).

1i) Anna Sofia, f. 1772 18/1 (dop 21/1), d. 1773 17/6 (bg. 20/6).

2j) Anna Brita, f. 1777 12/5 (dop 15/5).

2k) Benjamin, f. 1778 2/8 (dop 5/8), d. 1779 25/2 (bg. 4/3).

2l) Petter, f. 1780 12/12 (dop 14/12).

 

 

FAMILJ 255

Carl Govenius, f. 1735 9/1. Handelsman.                                                                 från familj 251

g 1761 27/1 m

Margareta Bolin, f. 1742 3/11.                                                                                  från familj 55

Barn:

a)       Erik, f. 1761 26/11 (dop 29/11).                                      Student i Uppsala 1777

b)      Claes, f. 1762 3/12 (dop 5/12), d. 1764 16/1 (bg. 22/1).

c)      Brita Margareta, f. 1763 27/11 (dop 30/11).