Luleå lfs kyrkoräkenskaper LIb:3 brudvigningspengar
kort 1
1681-06 JöO Rutv
JacAron? Rutv
NE Su
NP Sä
1681-09 OP Rutv
1681-10 NJö Änges
HaE Sävast
1681-11-20 NO KaptDuvas dräng
EStap Alv
LN Buddb
1681-11-27 JöHa Heden
OE Su
MånJac Björsb
AA Vibb?
NO Långn
1681-12-04 PP Sä
OKn Änges
LL Ant
HaO Brä
1681-12-11 förridarenEHa
1681-12-18 HiE Änges
NP Ersn
JacMårt Brä
1681-12-29 Ha ? Heden
1682-01-08 JöChristian Ant
1682-02-02 AA Heden
NJö Smed
1682-02-05 MatO Ers
HaHa
1682-02-26 O N? Smedsb
AL Pe
E N? Änges
OHa Bred
PN Svartlå
1682-03-05 ON Gäddv
HaO Avan
A N? Rutv
1682-04 JöP Svbb
JöE Sävast? 1681?
1682-10 NP på Vallen?
1682-11-12 EJö Björs
NN Su
1682-11-26 HaJö Måtts
1682-12 HaO Måtts
HaE Smedsb?
NN Avan
NN Bredåk
PMats Harads
LA Bensb
JacO Alv
1683-02-11 PP Ersn
HaN Harads, bergman?
PJö Unb
B...På? Skatam
JöJö Bredåk
1683-03-04 PJö Budd
1683-04 OP Hed
1683-06-10 AA Unb
JohA Rutv
1683-07 NHomman
PåP Bredå
HaJö Harads
NHammar ...
1683-09 NO Pe
1683-11 HaChristop Bäl
HaLuur Långn
1683-12 JöJö Heden
NDav Brob
LL Bredåk
EHa Heden
EP Bö
LL Långn
HaO Pers
1683-12-16 HiP Björsb
PP Bränd
1684-01 EHa Ale
1684-02-02 AA i Rutvik?
HaA ibidem
1684-02-10 JohL Skäret
1684-02-25 OJohHapstadius
1684-04 NN Skatam
1684-04-13 NA Alv
1684-04-20 HaN Unb
kort 2
1684-05 RasmusN Unb
1684-06 NO Långn
1684-10 HiSiffrisson Ersn
1684-12 AJö Ale
HaKn Bro? Bens?
JöKn Svbb
AKn Svbb
Hårman Svbb
EnokP Pe
HaN Skatam
LJö Svbb
1685-02 JacO Änges
OA Unb
HaHa Antn
DanE Avan
1685-03 JacJac Rutv
LN Antn
MånJö Pe
1685-04 OL Långn
1685-06 JöJac Bredå
NO
1685-11 HaMårt Kall
HaHa Vittj
NJac Alv A13
LE Alv
EJö Måtts
EP Sä
LP Bud
1685-12 OIsak Smeds
JöP
MånMån Alv
JacO Unb
1686-01 OMiuk Smeds
1686-02 PåN Brob
1686-04 KnA Rutv
1686-09 ?AP Pe
?PE Smeds
1686-11 LHa Skäret
JöA Rutv?
ChristierJö Antn
JöA Brob
NN Ängesb
JacStap Bränd
AJö Bredå
NJoh Boden
1686-12 LJö Bö
JohE Ersn
ON Boden
1687-01 NN Hi
1687-02 NL Antn
PåL Alv
1687-11 ChristopO Su
JacJö Biörsb
EA Bensb
LO Långn
PåE Skatam
1687-12 AbL Bränd
KnHa Smeds
HaHa Vibb?
LP Skatam
UPJö Måtts
NJac Antn An?
ON Svartlå
1688-01-01 LHa Gäddv
LO Måtts
1688-01-08 JohP Vibb
JohN Brä
HiJac Heden
1688-01-23 JohN Bud
IsakHa Bud
1688-02-05 NE Björsb Bj?
1688-02-19 NN Persön P? (6,11,16)
1688-02-26 LP Heden
PPå Börj
LE Börj
1688-03-04 LP Avan
PA Alv
1688-03-11 KnJö Änges
1688-04-08 KnKn Alv
AHa Sundom
1688-06 JohN Unb
1688-12 OHa Alters
MatE Boden
JohP Måtts
OMån Boden
AP Biörsb
AA Sundom
JöN Per
PHa Su
JöJö Alv
ÖstenA
1688-12-26 JacPå Ale
1689-01 JacJac Brändön
JohHa Unb
1689-01-20 NP Su Su2?
1689-02-03 NDav Måtts Må? E20?
ÖstenJö Ers
LJö Bud
1689-02-10 HaJö Bens
1689-02-16 JacN Callax
1689-05-20 JöE Biörsb
1689-11 HaE Sundom
EO Unb
1689-12 OJö Storsand
NA Su Su25?
NA Bö Bö6
NA Su Su?
NL Änges Ä?
JöO Su
1690-01 JöO Pers
JöDav Mått
JöO Sävast
1690-02 NJö Biörs Bj3?
EL Unb
AE Avan
1690-03 AJö Bredå
1690-11 PHa Vibb
OE Svbb
NJoh Rutv Ru?
PA Svartb
ZMårt Ers
OGrel Heden
EA Skatam
1690-12 NA Smedsb Sm?
PåJö Bö
NE Alv A4
KnP Svbb
OHa Bred
LA Heden
LN Svbb
OP Svbb
1691-01-06 AWillman Bäling
1691-01-11 JohJoh Gäddv
1691-01-18 PO Antn