Luleå lfs kyrkoräkenskaper LIb:3 bårklädes- och testamentespengar
alla Nils
kort 3
1691-02 NP i Alv för barn A14
1691-03-07 hAn på kyrkob
h Marget i Bud efter sin man
1691-04-04 OGråå i Svartbyn
NEnok i Persön
hElin i Rutv
1691-05-03 GeO för lägersmål
hKa i Vittj
hKe i Boden
NN i Skatam Sk9
NN i Persön P16,11,6?
1691-06-01 NL i Ersn E5
1691-07-10 NP i Nickb P?
NP i Ersn E12
NA i Unb U11
NPå i Gäddv G?,(L10?)
1691-10-17 NL i Antn efter sin sal hustru Antn7,2
1691-11-08 hIngeb i Skatam eft sin sal man
ON i Ersn eft sin sal hu
hAn i Unb
1691-12-26 NN i Harads eft sitt barn Ha9
NE? i Alv? A1
NPs barn i Alv A14
1692-02-13 NJoh i Unb U3
1692-04 NO i Unb U9
NL i Heden He3
NP i Nickb P?
1692-06-10 NWind i Sävast Sä?
1692-08-05 NN i Skatam Sk9,(13)
1692-09-01 AJö i Svbb eft sin hu
NJö i Biörsb Bj3?
1692-10-08 hAn i Sundom eft sin man
1693-02-25 NSmed i Sunderb Su25
1693-03 NP i Unb U?
NJö i Ängesb Ä5,6
hKa i Ale
JohHollm
1693-04-29 NE i Alv A1
1693-06-06 NN i Ale test för sig o sin hu L3?
1693-06-16 NL i Ersn E5
1693-07-14 hBr i Brändön
NP i Börjels Bö3
hElin i Sundom
NO i Långn L6,12
NSmed i Sunderb Su25
NP i Buddb Bu2
hKa i Avan
1693-08-11 NJö i Smedsb Sm5
1693-12 NDav i Brobyn Bro2
NJö i Vittj Vi?
1694-01 NSvan i Nickb P?
NA i Sunderb Su25
NN i Alv A8
NMårt i Callax Ka?
1694-02 NO i Långn L6,12
1694-03 NO i Rutv Ru6?,8
NP i Sunderb Su2
1694-04 NE i Alv A1
NL i Antn Ant2,7
Agneta? i Avan
1694-05 hBr i Björsb
NHermans hu ?
1694-10 hMarjet i Måtts eft sin man
1694-12 NHomman sin hu ?
KeA för sin man
OP i Heden
1695-01 Tugars? Ka
hKe i Ersn
NNs barn i Harads Ha9
Hinders? An
1695-03 hMal i Brändön
PP i Ersn
1695-04 NE i Alv A1
NJoh i Unb U3
1695-05 NP i Sunderb Su2
NKling ?
1695-06 NKling ?
NA i Unb U11
1695-09 NO i Alv A26
1695-10 hElin i Ersn
hBr i Ersn
NJoh i Ersn E17
1695-11 NWind i Sävast Sä?
NHåfman ?
NJö i Ängesb Ä5,6
NO i Alv? A26
hAn i Ängesb
hKa i Boden
1695-12 NL Heden -5 He3
NP Boden Bo7
NO Persön P?
NSmed P16
NL Antn An2,7
NHa Bredåker Bre?
hKa Boden
NJacRuuth för gammal gäld
1696-01 NP Börjelsl Bö3
NL Antn An2,7
NJö Smedsb Sm5
NA Alv? A19
1696-02 NN Bredåker Br5,10
hKa Avan
1696-03 NE Ängesb Ä?
NSvan Nickbyn P?
NO Rutvik Ru6?,8
NNSmed ... P16
hMarg Heden
NJac Alv A13
hKa o hennes son Sundom
hSissla Ersnäs
PHolm Ersnäs
1696-04 hIngeb Sundom
NA Alv A19
Jac Jacs dräng Ersnäs
NL Antn An2,7
JöHa Antn
Bäling Marg
NMårt Callax Ka?
1696-05 OGrel o P Hall? Sävast
hKe Su
ChristopLs mor Unb
pSa Antn
Ingeb Gl st
NNs hu Avan Av12
ON Ersnäs
hMal Storsanden
NJac Skatam Sk?
EHas barn Antn
BrMån Alv
1696-06 NJö i Smedsb Sm5
OGrås barn o Burk? Karins dotter
NJös hu Vittj Vi?
NPHolm i Ersnäs E12
1696-07 NO i Ale L?
NJö i Bensb Be?
NHas änka i Svbb Svbb?
NP i Rutv Ru5?,10?
NLs svmor i Boden ?
NPå i Långn L10
1696-09 NL i Harads Ha?
hKa i Antn
N(Dav?)s mor Brobyn Bro2
NPål i Långn L10
hMarg Långn
1696-10 NJös barn  Harads Ha3
NAs farsyster i Alv A19
NJö o hans dot i Ängesb Ä5,6
NOs dotter i Unbyn U9
KaMån i Alv
NEs barn i Alv A1
hBr o hennes son i Sundom
hSis Sundom
1696-11 HaHas syster i Ersnäs
NJac i Brändön Brä?
1696-12 NBusk? barn ?
NDav o hu i Brobyn Bro2
NN o hu i Unbyn -10 U? (U1?)
NOs piga Unbyn U9
NN Unbyn 2- U?
hMäret Unbyn
1697-02 NSmeds mor i Su 1:20 Su25
hMaria i Antn test eft sin förre man 4-
NOs mor i Gl st för lägerstad 6- ?
hKe i Buddb
pMaisa i Boden
NJös hu i Ängesbyn Ä5,6
NP o hans dotter i Vibbyn Vi3
NSmeds mor i Su -5 Su25
KarinO i Buddbyn
1697-05 NO Rutv Ru6?,8
NO Unbyn test U9
1697-06 hMarg i Börjelsl
hKa i Antn test
NNSmed ifr Avan för brudv? o test Av12
1697-09 NLKring i Antnäs test An7
Sold Alström bårkl
1697-11 POs hu i Bredåk test o bårkl
1698-01 hElin i Sandön bårkl
hElin i Hindersön bårkl
NJohs farsyster i Su test o bårkl Su8
1698-02 pKe i Antn test o bårkl
NOs mor i Långn bårkl L6,12?
1698-03 LP i Buddb test o bårkl
NJö Vittj Vi?
1698-04 JöMat svmor i Alv test bårkl lägerstad
JohE svmor i Ersn bårkl
1698-05-14 GlNOs hu i Rutvik test bårkl Ru6?
LHurtigs hu bårkl
1698-05-28 HaStaph hu i Brändön test bårkl
JacJac styfdot Brändön
1698-06-18 JohN hu Unbyn
kort 4
1698-07-16 HaThors stymor i Alv bårkl lägerst
1698-07-31 NA hu Unbyn U11
1698-08-13 NNs syst Bredåk test o bårkl Bre5,10
1698-09-03 ChristoO hu Alv bårkl
1698-09-17 JohL Alv test eft sin förra hu
hAnP ifr Svartbyn test eft sin förra man
hBrE sal? JohOs änka Su test
hDo Ale test eft sin förra man
1698-10-08 NP o dot i Alv för lägerställe o bårkl test A14
MatsJons hu Alv test bårkl
JöJö Alv test bårkl
hKe Skatam
NA Su test bårkl Su25
LE hu o barn Alv test bårkl
1698-12-11 NDav Ersn test eft sin förra hustru 1:20 E20
NDav Ersn eft sin förgångsgumma test o bårkläde -:20 E20
1699-01-08 OGrås svmoder bårkläde
NilsNilsCalis änkia i Ahlwyk test eft sin förra man 2:- A8
1699-02 hSigriPålsdotter i Buddbyn bårkl
1699-02-26 OHvitman i Alvik för brudvigning 1:- A8
1699-03-18 NA Unbyn test eft sin förra hu 2:- U11
1699-03-25 JohN Unbyn test eft sin förra hu 1:28
JohN Unbyn brudvigning 1:-
1699-04-23 EE Skräddare i Gl st test eft sin förra hu, dito för brudvign
1699-04-29 SoldatNKling barn? testam dito bårkl ?
1699-06-16 hGertruds dotter ifr Storsanden för test o bårkl
1699-10-29 hHelenaHermansd ifr Persön givit test eft sin förra man OP i Ahle
1699-12-02 hKa i Svartlå givit test eft sin förra man
1699-12-09 hBrE i Rutvik test eft sin förra man
1700-01-13 LillLE Alv test eft sin förra hu
1700-02-10 ONs hu i Skäret test o bårkl
1700-02-11 PåN i Måttsund test som hans sal far NHa ...
1700-02-18 LE Alv brudvigning
1700-03-13 S? NOs barn i Långnäs bårkl L6,12?
1700-03-18 salOOs änka Callax givit test eft sin förra man
1700-04-03 PEs barn i Antnäs för test
1700-04-21 NLs barn i Hindersön för test Hi2
(1700-05 PåN Måtts för sin sal far NHa test)
1700-05-05 EHas barn i Antn test
1700-05-22 OLs svmor i Alv test
NJac Alv test A13
1700-06-28 StNOs hu i Långn test o bårkl L6,12?
1700-08-11 ? Do Antn sin sal far NChristop test An?
1700-08-31 HaThorsson i Alv för test, bårkl o lägerstad 10:12
1700-10-20 NE Harads lägerst, test o bårkl Ha?
AAs barn i Boden test o bårkl
1700-11-25 JöN Måtts brudvign
1700-12-07 AAs barn i Boden test o bårkl
1700-12-24 hElin i Sundom för test o bårkl
1700-12-27 GrelsOs mor på Heden test o bårkl
1701-01-13 hAnJö Ahle test eft sin förra man
1701-01-25 gLO Antn test eft sin förra hu
1701-02-04 LP Måtts ...
1701-02-24 NL Gäddv 2ne barns test Gä?
hKa ..uu.. Su för bårkl
gLO i Ant brudvigning
1701-03-10 ON i Skäret test eft sin hu
1701-03-31 ON Skäret brudvign
1701-05-18 NO Antn test An12?,13?
1701-06-11 NLs barn i Hindersön test Hi2
1701-07 NJoh Su test Su8
1701-07 StONs barn i Ersn test o bårkl
1701-09 NQvists? barn test ?
LP Avan eft sin sal hu test
1701-10-12 St NO i Långn test eft sin sal hu L6,12?
1701-11 sal NEs änka i Antnäs test An4
1701-11-16 NPs barn Ale lägerst o test L3
OLs barn i Alvik test
1701-12-07 StNO i Långn brudvign L6,12?
1701-12 StONs barn Ersn test
hAnHa, sal NAs änka i Su test eft sin man
EWell Bäling bårkl o test
1702-01 PEs barn i Antn test o bårkl
N L?s barn i Antn An2,(7)
OGrås barn i Unb test
1702-02-22 NHa Gäddv ... eft sitt dödfödda barn Gä?
1702-03-09 PE Alv brudvign
1702-03-15 JöNs barn Boden test
1702-03-22 NOs barn i Antn test An12?,13?
1702-04 NSmeds barn Persön test o bårkl P16
AnFluurks barn Persön test o bårkl
NJös barn Brändön test o bårkl Brä?
LP Måtts betalt för sin sal fader PJös gl kyrkoskuld
LONs barn Ersn test
PP Ersn betalt sin gl kyrkio...
NSmed på Su betalt på gl kyrkioskuld, för sitt barns lägerstad o bårkläde Su25
.. NL Hindersön .... gl kyrkioskuld .... Hi2
1702-06 hrNBerghem ...
1702-07-12 NL Heden test o bårkl He3
1702-09-13 Enoks hu Boden test o bårkl
1702-11 NPs barn Börjelsl test Bö3
1702-12 ChristmJö Alv brudvign
1703-03-14 NAs barn Unb test U11
1703-04 LONs barn Ersn test
1703-05-09 NLs mor Ersn test o bårkl E5
1703-05-19 OGrås 2 barn Unbyn test
1703-06-06 NLs barn Ersn test E5
1703-07-04 PHolms barn Ersn test
1703-07-18 PPs barn Ersn test
1703-09-19 EnokEnok Boden eft sin förra hu test
1703-09-28 NJac barn Haras test Ha?
1703-11 NNSmeds hu Persön test o bårkl P16
NJohs barn Unb test o bårkl U3
PEs barn i Antn test
EnokEnok Boden brudvign
1704-01-30 N Has? barn Gäddvik test Gä?
1704-02-13 NLs barn Ersn test E5
1704-02-20 JöN Ersn lägerst, test o bårkl
1704-03-26 PPs barn Smedsbyn test
1704-04-07 PP Svartb otidigt sängalag
1704-04 NHa Alv otidigt sängalag A?
kort 5
1704-01 Gäddv NHa test Gä?
1704-02 Ersn NL test E5
Ersn JöN test
1704-03 Smedsb PP test
1704-04 Alv NHa otid sängalag A?
1704-05 Persön NJac test -18 P19
1704-06 Unbyn NRyttares änk test 1:28 U?
1704-07 Persön PP test -12
1704-09 Su h Marg test 2:26
1704-12 hAnPamp test 2:26
Svartb hAn test -30
Alv PE test -15
1705-01 Storsand hSis lägerst o bårkl -15 -12
Sävast NJac lägerst o bårkl -15 1- Sä4
Brändön PP lägerst o bårkl -15 -16
Unbyn hMarjet test, lägerst o bårkl -30 -30 -16
1705-02 Ersn JöJoh brudv 1-
Ersn JöN brudv 1-
Alv NE lägerst -15 A1
Alv JöHa brudv 1-
Svartb hMarget test -30
1705-04 Harads hMaret test, lägerst, bårkl 1:28 6- -20
Ersn NL test -15 E5
Boden MånE test -15
Persön NN test o bårkl 2:16 -12 P11,16
Persön NJac lägerst bårkl 3- -15 P19
Kyrkobord SaraHara test bårkl 1:28 -15
1705-06 Calax NN lägerst bårkl -12 -16 Ka?
1705-07 Brändön PP lägerst bårkl -16 1-
1705-08,09 Boden hElin test lägerst bårkl -30 -30 -15
Boden JöO test
Haras hMarget Jdott test lägerst bårkl 12- 6- -20
Alv OL lägerst -15
1705-10 h? test 2:26
Kyrkob klockHaP test bårkl -16 -24
Antn hKa test 2:26
1705-11 Su hMarget test 3:24
1705-12 Hindersön hIngeb test 3:24