Jämtland mantalslängd 1645
för Revsund, Sundsjö, Bräcke och Bodsjö socknar samt några familjer från Brunflo tingslag
av Leif A Boström, Täby

 

Jämtland mantalslängder 1645. Avskriftsamlingen 2A, (2B), Landsarkivet Östersund
Bonde, lendsmen och hustruer Deris börn Tienstefolck Husfolck        
Räffsundtz Thingelang
Reffsundtz socken
Helleberig (=Hällborgen)
Olluff Hendrichssen Olle Ollssenn
Anne Ollsdotter Niels Ollssenn
  Ludtzie Ollsdotter            
Anduigen
Bröde Ollssenn Olle Brödtzenn Merrette Effuersdotter Angnis Ollsdotter
Anne Iffuersdotter Ingeri Brödisdotter   Merrette Ollsdotter        
Giertrud enche ibid Mette Nielsdotter Berette Larsdotter Bendt Nielssenn
(efter Niels Joenssen) Berette Jensdotter Ellsse Andersdotter
    Joen Anderssen          
Forberig
Anders Eschildtzen Knud Anderssen
Angnis Kieldtzdotter Ingeborig Andersdotter
Inger Andersdotter
  Berette Andersdotter            
Opne
Merrette enche Karell Pederssenn Söborig Joensdotter
(efter Peder Pederssen) Michell Pederssen Giertrud Joensdotter
  Ludtze Pedersdotter            
Udbyenn
Olle Niellsenn Olluff Larssen Jens Niellssenn
Kiersten Pedersdotter   Karen Niellsdotter          
Haldnor Effuerdtzenn Kiersten Niellsdotter Karen Haldnordsdotter
Anne Niellsdotter Joenn Ollssenn
Johanne Pedersdotter
      Giertrud Ollsdotter        
Giellöen
Olle Anderssenn Sidtzell Ollsdotter
Ludtze Pedersdotter              
Niels Joenssen ibid Peder Pederssenn Kiersten Pedersdotter
Giertrud Pedersdotter     Berette Pedersdotter        
Jens Joenssenn ibid Karen Pedersdotter
               
Haffdsiöe
Olle Suendtzenn Joen Ollssenn Kiersten Pedersdotter
Inger Pedersdotter Merette Ollsdotter            
Oluff Anderssen ibid Anders Ollssenn Kiersten Ollsdotter
Berette Ollsdotter Ingeri Ollsdotter
Anne Ollsdotter
  Berette Ollsdotter            
Bache
Lars Brödesenn Susanne Jensdotter Olle Joenssenn
Sigri Thorckildzdotter   Ingeborig Ingebretzdotter Giertrud Michellsdotter        
Grimnes
Stor Olle Ollsen Peder Ollssenn
Gulle Pedersdotter Berette Ollsdotter            
Karen enche ibid Karen Ollsdotter
(efter lille Olle Ollssen)     Ludtzie Ollsdotter        
Kiersten enche ibid Kiersten Joensdotter
(efter Olle Joenssen)              
Melgaard
Olluff Siffuerssenn Siffuer Ollssen Sigri Larsdotter Olluff Niellssen
Gulle Ollsdotter     Ingeborig Gullesdotter        
Östgaard
Suend Anderssen
               
Melgaas
Olle Anderssenn Suend Ollssen Merrette Isachsdotter
Merette Suendtzdotter              
Joen Niellssen ibid Sigri Ollsdotter Peder Joenssenn
Giertrud Erichsdotter     Kierstin Ollsdotter        
Peder Pederssen ibid Berette Larsdotter
    Gulle Ollsdotter          
Suend Ollsenn ibid Giertrud Suendtzdotter
Gundborig Ollsdotter Haldnor Ollsenn
Gulle Erichsdotter
      Kiersten Joensdotter        
Staffuer
Ingrett Sundtzenn Suend Ingretzen
Merrette Ollsdotter Berette Ottersdotter
      Kiersten Suendtzdotter        
Joen Ollssenn ibid
               
Siffuer Suendtzenn ibid
Karen Ollsdotter              
Ammer
Olle Ollssen Kiersten Ollsdotter Giertrud Ollsdotter
               
Olle Niellsen ibid Simen Suendtzenn
Berette Pedersdotter Sigri Hemingsdotter
      Suend Simenssenn        
Nord
Effuin Henrichssen Erich Öeensenn Ingeborig Hemingsdotter
Ludtze Erichsdotter Angnis Öeensdotter   Kiersten Suendtzdotter        
Peder Lauridtzenn ibid Peder Lauridtzenn
Merette Niellsdotter     Angnis Nielsdotter        
Gasböll
Waldborig enche Merette Ollsdotter
(efter Olluff Niellssen)              
Rinden
Ingre Enche Karen Suendtzdotter Berette Ollsdotter
(efter Siffuer Pederssen)              
Össe
Jens Joenssen Merette Mogensdotter Merette Ollsdotter
Giertrud Mogensdotter Niels Joenssen
Kiersten Ollsdotter
      Ingre Hansdotter        
Döuig
Olluff Kieldtzen Kiersten Ollsdotter Barbro Ollsdotter Niels Kieldsen
Gulle Erichsdotter     Merette Ollsdotter        
Weruig
Jens Ollsen Merette Jensdotter
  Gundborig Jensdotter            
Olluff Anderssen ibid
Ragier Steensdotter              
Hans Ollsenn ibid Olluff Hanssen
Karen Andersdotter Merrette Hansdotter            
Schyldnes
Joen Niellsen Olle Ollssenn Giertrud Joensdotter
Kiersten Niellsdotter Gulle Ollsdotter            
Olluff Pederssen ibid Karen Larsdotter
Karen Joensdotter              
Sundsjö socken
Faneby
Anders Michelsen Madtz Pederssenn Suend Steenssenn
Merrette Joensdotter Anders Anderssenn Merette Erichsdotter
Steen Joenssenn
Söborig Ollsdotter
Gulle Larsdotter
Ludtzie Andersdotter
Angnis Nielsdotter
    Merrette Joensdotter          
Seger Ollssenn ibid Giertrud Erichsdotter Anne Brödisdotter
Gulle Simensdotter   Kiersten Ollsdotter          
Niells Gielloffsen ibid Merette Ollsdotter Kiersten Siffuersdotter
Berette Kieldsdotter   Merette Erichsdotter          
Marset
Peder Bendtzen Anders Pederssen Gulle Ollsdotter
Ingri Ollsdotter              
Samsted
Lars Kieldsen Peder Larsson
Kiersten Pedersdotter Ingeborig Larsdotter
  Lissebett Larsdotter            
Asen
Merette Enche Olluff Erichsenn Sigri Pedersdotter
(efter Erich Anderssen) Dorede Erichsdotter            
Löffsted
Peder Ollssen Kield Pederssson Karen Kieldsdotter
Berette Kieldsdotter Lisebett Pedersdotter            
Hans Pederssen ibid Pouell Larssenn Giertrud Pedersdotter
Merette Ollsdotter Anne Steensdotter Peder Siffuerssen
    Merrette Ollsdotter          
Haasiöe
Bröde Joenssen Barbro Joensdotter Joen Ollsenn
Lisebett Mogensdotter Giertrud Brödisdotter
      Ingeborig Joensdotter        
Biörsöe
Olluff Fastessenn Anne Ollsdotter Michell Ollsenn
Giertrud Michelsdotter Berette Ollsdotter Berette Haldnordsdotter
  Erich Ollsenn            
Olluff Jenssen ibid Kiersten Erichsdotter
Karen Siffuersdotter              
Miösiöe
Olluff Michellsen Joen Ollssenn Sigri Pedersdotter Siffuer Ollssenn
Karen Andersdotter Ingre Erichsdotter Ingeri Pedersdotter
Peder Siffuerssen
Merrette Siffuersdotter
      Merette Joensdotter        
Bagsiöe
Niels Iffuerssen Karen Joensdotter Siffuer Niellsenn
Berette Jensdotter     Giertrud Bendtzdotter        
Olluff Joenssen ibid Siffuer Ollsenn Marette Pedersdotter
Sigri Iffuersdotter Karen Ollsdotter
  Sidtzell Ollsdotter            
Taffnes
Olluff Joenssen Kiersten Nielsdotter
Johanni Pedersdotter              
Sellfast Siffuerssen ibid Karen Ollsdotter Gulle Arffuesdotter
               
Landsomb
Suend Bendsenn Anders Suendtzen Sigri Ollsdotter
Kiersten Erichsdotter              
Söruig
Suend Joenssenn Jens Ollssenn
Anne Niellsdotter Gulle Suendsdotter
Berette Pedersdotter
      Berette Hansdotter        
Anders Mogenssen ibid
Merette Amundsdotter              
Torseng
Olle Kieldsen Berette Ollsdotter
Kiersten Senoldsdotter              
Staffnes
Olle Joenssen Anne Joensdotter Barbru Pedersdotter
      Berette Suendsdotter        
Bude
Peder Suendtzen Merette Suendsdotter
Merrette Jensdotter              
Eiide
Mortten Larssenn Karen Niellsdotter
Berette Erichsdotter              
Bräcke socken
Aaen
Peder Jensen Peder Pederssen
Karen Pedersdotter              
Moruig
Thorckild Ollssen
Ingeri Ollsdotter              
Niells Nielssen ibid
               
Siösiöe
Michell Sundtzenn Olluff Michellsen Kiersten Pedersdotter
Angnis Michellsdotter              
Erich Ollsenn ibid
Berette Ollsdotter              
Mattias Ollsen ibid Karen Ollsdotter
    Sara Ollsdotter          
Erich Joensen ibid Anne Joensdotter Lisbett Nielsdotter
               
Jens Joenssen ibid Berette Pedersdotter
Ellen Joensdotter              
Bröchling
Karen enche
(efter Olof Ollssen)              
Hiembsöe
Olle Ollsenn
Berette Jensdotter              
Bendsöe
Sallomon Lauridtzen Olluff Madtzenn
Karen Ollsdotter              
Joen Pouellsen ibid Anne Joensdotter
Marette Suendtzdotter              
Lars Larssen ibid
Berette Madtzdotter              
Olluff Ollssen ibid Mogens Ollsenn Olle Halduardtzenn
Berette Larsdotter     Berette Michellsdotter        
Grönuig
Peder Gudmundtzen Olle Carellsenn
Merrette Ollsdotter Kiersten Carellsdotter            
Anders Ollssen ibid Berette Andersdotter
Berette Ollsdotter              
Bachen
Ingeri Giertrud Nielsdotter
  Karen Nielsdotter            
Sidsöe
Niels Suendtzen Faste Nielssen Merette Ollsdotter Gudsormb Fastesson
Berette Nielsdotter Kiersten Thordtzdotter
Peder Joenssen
Ingeri Suendtzdotter
Karen Joensdotter
      Kiersten Joensdotter        
Olluff Joenssen ibid
Merette Bendtzdotter              
Kiersten enche ibid Meritte Pedersdotter Sigri Thordtzdotter
(efter Anders Pederssen)   Karen Pedersdotter          
Bodsjö socken
Hunge
Olluff Brodtzen Bröde Ollssen
Karen Pedersdotter Joen Ollssen
Kiersten Ollsdotter
  Lisbett Ollsdotter            
Erich Mogenssen Kiersten Mogensdotter Karen Pedersdotter
    Joen Mogenssen          
Findnes
Erich Erichssen Suend Erichssen
Merette Joensdotter
Erich Suendtzen
Anne Michellsdotter
Merette Steensdotter
      Merette Pedersdotter        
Joen Gullesen ibid Pauell Gullessenn Merette Michellsdotter
Ellen Gullesdotter Michell Gullessen
Sidtzell Suendtzdotter Sidtzell Niellsdotter
Olle Gullessen
      Inger Pedersdotter        
Anders ibid
Anne Jensdotter              
Flatnoer
Erich Pederssen Merrette Niellsdotter Sara Erichsdotter
Ingeri Joensdotter              
Carell Jenssen ibid Giertrud Hansdotter Olle Ollssen
Anne Pedersdotter     Anne Gudsormsdotter        
Boxsiöe
Joen Pederssen Olle Ollssenn Agnis Pedersdotter
Merette Erichsdotter              
Schassen (=Skurun)
Anders Suendsen Gundborig Suendtzdotter Suend Anderssen
Kiersten Ollsdotter   Karen Joensdotter        
Forsiöe
Olle Pederssen Merette Ollsdotter
Gulle Erichsdotter              
Höeuig
Peder Larssen Niels Suendtzen
Ingeborig Fastensdotter     Ludtze Lauridtzdotter        
Faste Thommessen ibid Karen Törisdotter
Sidtzell Jensdotter              
Bölle
Peder Gulle Pedersdotter
Ellen Suendtzdotter              
Jens Olluffssen ibid Berette Niellsdotter Olluff Siffuerssen
Karen Niellsdotter              
Prästeboelsmän
Joenn Larssen i Refsund
Kiersten Joensdotter              
Olle Poelssen i Bräcke
Ingbrett Ollssen
Sidtzell Ollsdotter              
Sognedtuefolck
Karen Madtzdotter
Berette Gundersdotter              
Ödegaarder
Syndistbye (i Refsund sn)
Eschell
Karen Suendtzdotter              
Bröndfloedtz Tingelag
Bröndfloedtz sogen
Westeronsall
...
Niels Pederssen ibid Ingeborig Nielsdotter
Ingeborig Giöllsdotter Anders Nielssen            
Österonsall
Torvold
Ope
Westeroptand
Österoptand
Grythen
Erich Kieldssen Siffuer Hochenssen Svend Anderssen
Anne Pedersdotter   Marethe Nielsdotter Ellse Hansdotter        
Joen Siffuertzsen ibid Karen Ollsdotter
Marethe Jensdotter              
Steen Erichssen ibid Lauritz Ollssen Gulle Ollsdotter
Lisebett Gundmundsdotter              
...
Svidie
Jens Joenssen Oluff Joenssen Sigri Ollsdotter
Lisbett Joensdotter
    Rangnild Larsdotter          
...
Marieby socken
Öffuerbye
Bye
Fuldsted
Olluff Thordtzen Jörgen Ollssen Merette Ollsdotter ?
  Inger Ollsdotter Karen Lauridtzdotter          
Ingeborig Enche ibid Lissebett Pedersdotter
(efter Olluff Niellssen)              
Mogens Nielssen ibid Erich Pederssen
Karen Brödisdotter   Merette Ollsdotter          
Iffuer Thordtzen ibid Kiersten Thordtzdotter Merette Brödisdotter
    Sidtzell Pedersdotter          
Olluff Ollssen ibid Niells Ollssenn
Beretthe Ollsdotter Ellen Ollsdotter
Effuert Pederssen
      Kiersten Nielsdotter        
Öud
Lockne socken
Worbach
Eiid
Haxeng
Roesboer
Peder Ollssenn Olle Pederssenn Angnis Ollsdotter
Marrette Niellsdotter Marrette Pedersdotter Anne Ollsdotter
      Giertrud Pedersdotter        
Anders Erichssen ibid Ingeborig Andersdotter Sidtzell Erichsdotter
Merrette Pedersdotter Ingeborig Erichsdotter
Jens Erichssenn
Merrette Ollsdotter
      Sigri Ollsdotter        
Peder Mogenssen ibid Berette Ollsdotter Gundborig Seigersdotter
Anne Ollsdotter              
Joen Pederssenn ibid Berette Joensdottter
Berette Nielsdotter              
Joen Fastessen ibid Anne Pedersdotter
Kiersten Poelsdotter Olluff Joenssen
      Ingeborig Christoffersdotter        
Döeuig
Espenes
Hagen
Wollne
Bösöe
Berge
Loche
Peder Ellianssen Peder Pederssen
Berette Kieldsdotter     Kiersten Jensdotter        
Gierloff Erichssenn ibid Berette Thordsdotter Erich Gierlofsen
Berette Pedersdotter              
Johann Pederssen ibid Peder Johannssenn
Marritte Erichsdotter              
Tramstad
Heming Larssen
Giertrud Ollsdotter              
Kierstn Enche ibid Karen Joensdotter
(efter Joen Anderssen)              
Joen Jepsen ibid Joen Steensenn
      Ellen Iffuersdotter        
Anne Enche ibid Lars Morttensen Gulle Ollsdotter
(efter Mortten Ollssen)              
Bleche
Tand
Gouttand
Enge
Byen
Lassbye
Angsted
Rise
Giertrud Enche Angnis Jensdotter
(efter Peder Niellssen)   Lisbet Carelsdotter          
Erich Ollsenn ibid Margarette Sachrisdotter
Orsell Ollsdotter   Merrette Ollsdotter          
Ludtze Enche ibid Niels Ollssenn Karen Nielsdotter
(efter Olluff Niellssen)              
Farsted
Niels Chrestophersen Merrette Nielsdotter
Anne Suendtzdotter              
Steen Lauridtzenn ibid Ingeborig Steensdotter Merette Larsdotter
Bergette Ollsdotter     Peder Lauridtzen        
Erich Erichssen ibid Erich Erichssenn
Kiersten Hendrichsdotter              
Erich Pederssenn ibid Gulle Erichsdotter Anne Pedersdotter
Merette Ollsdotter Anne Erichsdotter            
Longeng
Norenberig
Sognettneqvinde
Ödegaarder (i Brunflo tingslag)

 


Skapad 2004-08-15 av Leif Boström, Täby. Senast uppdaterad 2004-08-15.

Tillbaka till första sidan.