SLÄKTFORSKNING

främst från Norr- och Västerbotten

av Leif Boström, Täby

 

NYHETER Uppdaterat på hemsidan. De senaste ändringarna på den här Internetplatsen.


Om Leif Boström Uppgifter om mig som släktforskare från Forskarkatalogen på nättidningen Rötter.


NEDERKALIX Nederkalix sockens familjer 1539-1739. Information om bok skriven av Leif Boström.


ANOR Anor till Leif Boström och hans hustru.


DNA Om DNA i genealogin.


BURE Buresläkten. Funderingar om och släkttavla med ättlingar till Olof Hersesson i Bureå i Skellefteå socken.


BOSTRÖM Boströmsläkter.


STENBECK Stenbecksläkter.


FINLAND Släktforskning i Finland.


JÄMTLAND Släktforskning i Jämtland.


NORRBOTTEN Släktforskning i Norrbotten.


UPPLAND Släktforskning i Uppland.


VÄSTERBOTTEN Släktforskning i Västerbotten.


VÄSTERGÖTLAND Släktforskning i Västergötland.


NORRLÄNDSKA SLÄKTER Nordinska samlingen volym 271 (Uppsala universitetsbibliotek). Norrländska ätter. Utgör avskrift gjord av biskop Nordin av Olof Bromans 'Genealogiska Tabeller öfver Norrländska mest oadelige ätter'. Tabeller över 76 ätter.


 

ARTIKLAR SKRIVNA AV ANDRA FORSKARE

Tolkar och skrivare i Torneå domsaga Artikel av Per-Olof Snell.

Arvet efter borgmästaren Anders Torfastsson Artikel av Per-Olof Snell.

Länsmän i Torne socken 1560-1860 Artikel av Per-Olof Snell.

Torneås första borgmästare och deras familjekrets Artikel av Per-Olof Snell.

Birkarlarna på Oravaisensaari och deras anförvanter Artikel av Per-Olof Snell. På Oravaisensaari i Vojakkala bodde under 1500-talet Henrik Larsson och Nills Orffwaij vilkas anförvanter dels rekryterades till lappfogdar, dels ingick bland dem som grundade Torneå stad. Denna artikel beskriver deras släkter och många felaktigheter från andra forskare rätas ut.

Clara Johansdotter Grapes anförvanter 1500-1600. Artikel av Per-Olof Snell.

Brottstycken ur det tidiga Haparanda-Tornio - Bebyggelsen och människorna 1500-1700. Artikel av Per-Olof Snell.

Brottstycken ur det tidiga Haparanda-Tornio - Fisket, sjöfarten och handeln 1500-1700 Artikel av Per-Olof Snell.

Brottstycken från Torne och Kemi lappmarker - Birkarlar, fogdar, lappar, handel, gränstvister Artikel av Per-Olof Snell.


Luleå stad åren 1690-1780 En sammanställning av familjer och släkter bosatta i Luleå stad under perioden 1690-1780 gjord av Constantinus Lindfors.

Ulf Larssons hemsida Några Borgare i Stockholms Stads Tänkeböcker med anor från Luleå och Piteå socknar. Av Ulf H Larsson, Stockholm.


BOK JAG SKRIVIT

Nederkalix. Jag har skrivit en bok om Nederkalix sockens familjer 1539-1739. Boken är slutsåld. Exempel ur boken finns här i pdf-format.


OM MIG

Bakgrund. Om min släktforskning.
Curriculum Vitae. Lite som jag sysslat med utöver släktforskningen.


MINA ANOR

Antavlor. Mina och min frus antavlor finns publicerade i nättidningen Rötter.
Anmärkning: Släkten Kråkas äldste kände anfader var Anders Larsson, nämnd 1539-60 i Sunderbyn, Luleå lfs. Se min artikel "Släkten Kråkas äldsta led" i Lulebygdens forskarförenings medlemsblad nr 49, februari 2005. Det innebär att Anders Nilsson ersätts av Anders Larsson som far till Nils Andersson Kråka, nämnd 1562-1613 i Sunderbyn, Luleå lfs, samt att Nils Hansson Djäkn utgår ur mina antavlor.

Min antavla.


BURESLÄKTEN

Buresläkten. Några funderingar kring Buresläkten från Bureå i Skellefteå socken. Ättlingar redovisas till Anders, Olof och Jon Olofssöner i Bureå i Skellefteå socken. Samtliga uppgifter ur Johan Bures släktbok har tagits med. Kompletteringar har gjorts med hjälp av andra källor.

Ättlingar till Olof Hersesson i Bure. En stamtavla för Olof Hersesson i 12 generationer. Källhänvisningar saknas.


DNA

Om DNA i genealogin.

Mitt mtDNA.

Mitt Y-DNA.


SLÄKTER FRÅN NORR- OCH VÄSTERBOTTEN

Nils Nilssons anor. Jag har ägnat mycket tid åt att försöka hitta föräldrarna till min ff ff ff f Nils Nilsson, född omkring 1694. Nu har jag en teori som jag själv tror på, men bevis saknas. Berör främst Luleå socken i Norrbotten.

Ättlingar till Jacob Antonisson. Några av ättlingarna till Jacob Antonisson, nämnd 1586-1628 i Smedsbyn i Luleå socken i Norrbotten.
Ättlingar till Fredrik Persson Bomb. Redovisar de tre första generationerna av ättlingarna till Fredrik Persson Bomb, född 1777 och hans hustru Ingeborg Hansdotter, född 1771. De var bosatta i Boden i Överluleå socken i Norrbotten. Deras fyra söner kallade sig Boström. Från dem härstammar den släkt Boström, som jag tillhör.

Boströmsläkter. Redovisar några Boströmsläkter, främst från Norr- och Västerbotten.

Ättlingar till Nils Olofsson. Några ättlingar till Nils Olofsson nämnd 1539-1558 i Hamnen, Öjebyn, Piteå socken, Norrbotten. Omfattar bl a släkten Rehn.
Släkten Læstadius. Ättlingar till Johannes Nicolai Læstadius (1615-1697). Omfattar bl a släkterna Læstadius, Læstander, Boström, Alenius, Bexelius och Fjellström. Uppdaterad 2005-12-03. (871 kB)
Släkten Alenius. Ättlingar till kyrkoherde Anders Alenius (1714-1763) och hans hustru Brita Granlund (1719-1776).


ANDRA SLÄKTER

Släkten Ottersten. Redovisar de fem första generationerna av ättlingarna till Anders Larsson, född 1738 och hans hustru Kerstin Persdotter Duus, född 1738, från Otterstad på Kållandsö i Västergötland.
Släkten Pousard. Mina och Jörgen Blästas forskarresultat om vallonsläkten Pousard finns redovisade på hans hemsida.
Släkten Tammelander. Från Tammela i Finland härstammar en släkt Tammelander.
Tammelinsläkter 1. Från Tammela i Finland härstammar ett par släkter Tammelin. Ättlingar till Lars Persson Aboicus.
Tammelinsläkter 2. Från Tammela i Finland härstammar ett par släkter Tammelin. Ättlingar till Isak Matsson Tammelin.
Sammanställning av Tammelinsläkterna på finska.
Släkten Wallmon. Redovisar delar av de fyra första generationerna av ättlingarna till Lars Andersson, född 1757 och hans hustru Christina Matsdotter, född 1760, från Valö i Uppland.


JÄMTLAND

Mantalslängd 1645 Mantalslängd 1645 för Revsunds tingslag i Jämtland, innehållande namn på bonde, hustru, barn, tjänstefolk och husfolk.


ÖVRIGT

Släktvapen Boström. Beskrivning av släktvapen som vår familj antog 1999.
Universums existens. Funderingar kring universums uppkomst och utseende.
Livsåskådningar. Funderingar kring livsåskådningar.
Ondskans problem. Funderingar kring ondskans problem.
Jesu identitet. Funderingar kring vem Jesus är.
Predikningar. Predikningar som jag har hållit.
Tvillingdetektiverna. Lista över böckerna om Tvillingdetektiverna skrivna av Sivar Ahlrud.

 

Synpunkter, rättelser eller kompletteringar mottas tacksamt till e-postadressen:
E-post: info @ familjenbostrom.se (byt < ad > mot @)

 


Bakgrund

När jag var tolv år väckte min mormor mitt intresse för släktforskning. Jag fick en liten släktutredning, som jag under 1970-talet kompletterade genom att fråga släktingar och med hjälp av publicerat material. I gymnasiet gjorde jag ett specialarbete om mina förfäder. Då tittade jag för första gången i originalkällor på rullmikrofilm. När jag hade möjlighet satt jag på biblioteket och forskade. Jag besökte också i början av 1980-talet för första gången arkiven: Krigsarkivet, Riksarkivet och Landsarkivet i Härnösand. Där fick jag studera de riktiga originalhandlingarna. Resten av 1980-talet ägnade jag mest åt att försöka finna alla ättlingar till Fredrik Persson Bomb, soldat i Boden, född 1777 och anfader till min Boström-släkt. I början av 1990-talet utforskade jag min frus antavlor. När jag märkte att jag snabbt kom längre bak i tiden än jag gjort i mina egna antavlor började jag komplettera dem. Tidigare hade jag nästan enbart använt kyrkböcker som originalkällor. Nu började jag även använda andra källor, som t ex skattelängder, domböcker och roteringslängder. Det är ett mycket intressant detektivarbete att leta efter föräldrar till personer där det inte direkt av kyrkböckerna framgår vilka de är. Men det kan ta lång tid om man någonsin finner dem.

Jag började kring 1990 att mata in mina uppgifter i ett släktforskningsprogram (Disgen) på dator. Jag skrev av mina för hand gjorda sammanställningar, som saknade källhänvisningar. Jag har ännu inte kompletterat med källhänvisningar till särskilt många av de drygt 60 000 individer, som jag hittills hunnit mata in i databasen. Naturligtvis har jag någon form av källa till alla mina uppgifter. Men det kan ta tid att leta reda på källorna i mina över trettio tjocka pärmar med släktforskningsuppgifter.

Vid sidan av att komplettera an- och släkttavlor har jag kartlagt alla gårdar och bönder med familjer som verkat i Nederkalix socken under perioden 1539-1739. Jag har i slutet av 2004 gett ut en bok om Nederkalix sockens familjer under den tidsperioden. Min Nederkalixsammanställning innehåller omkring 10 000 individer.

De församlingar jag forskat inom är främst Nederkalix och Luleå socknar under 1500- och 1600-talen, men även efter den perioden. Jag har även forskat inom resten av Norrbottens kustland, Västerbotten, södra Lappland, norra Ångermanland, södra Jämtland, Hälsingland, Uppland, Västergötland, norra Östergötland, sydöstra Närke, norra Dalarna och Finland.

Jag har inte särskilt mycket tid att ägna åt hemsidan, varför den inte kommer att uppdateras särskilt ofta.

 

 

Åter till början...


Välkommen, besökare nr

sedan 2006-10-04


Sidan skapad 2006-08-25 av Leif Boström. Senast uppdaterad 2019-06-01.

familjenbostrom.se