Förfäder Barbro Andersdotter.   Född i Kåge, Skellefteå (Väbo) [1] . Född i Kåge, Skellefteå (Väbo) [2] .
Nämnd som hustru från 1557 till 1564 i Bodan, Lövånger (Västerbotten) [3] .
Gift.
med Anders Persson. i Bodan, Lövånger (Västerbotten) [2] .
Bonde från 1539 till 1555 i Bodan, Lövånger (Västerbotten) [3] .
1 Karin Andersdotter.   Född i Bodan, Lövånger (Västerbotten) [2] . Gift.
med Erik Larsson. i Kungsgården, Bjärtrå (Ånge) [2] .
  2 Karin Eriksdotter.   Född i Kungsgården, Bjärtrå (Ånge) [2] . Gift.
med make . i Norrland, Bjärtrå (Ånge) [2] .
1 Per Andersson.   Född i Bodan, Lövånger (Västerbotten) [2] . i Bodan, Lövånger (Västerbotten) [2] .
Bonde från 1565 till 1589 i Bodan, Lövånger (Västerbotten) [3] .
Gift.
med Karin . Hustru Karin nämnd från 1590 till 1592 i Bodan, Lövånger (Västerbotten) [3] .
Hustru Karin nämnd från 1603 till 1604 i Bodan, Lövånger (Västerbotten) [3] .
Hustru Karin nämnd 1608 i Bodan, Lövånger (Västerbotten) [3] .
  2 Anders Persson.   Född i Bodan, Lövånger (Västerbotten) [2] . Bonde från 1593 till 1601 i Bodan, Lövånger (Västerbotten) [3] .
Efterträds av Lars Svensson nämnd från 1605 till 1609 i Bodan, Lövånger (Västerbotten) [3] .
med .
    3 Per Andersson.   Född i Bodan, Lövånger (Västerbotten) [2] .
    3 Jöns Andersson.   Bonde från 1610 till 1632 i Bodan 6, Lövånger (Västerbotten) [3] .
Ej nämnd av Johan Bure.
Gift.
med hustru .
      4 Anders Jönsson.   Född omkring 1606 i Bodan, Lövånger (Västerbotten) [4] . Bonde från 1635 till 1669 i Bodan 6, Lövånger (Västerbotten) [3] .
Nämnd 1635-1639 i Bodan 6, Lövånger (Västerbotten) [5] .
Nämnd 1654-1669 i Bodan 6, Lövånger (Västerbotten) [6] .
Möjligen son till Jöns Andersson, nämnd 1630 i Bodan 6.
Gift.
med Kerstin . Nämnd 1671-1675 i Bodan 6, Lövånger [6] .
Ättlingar
  2 Moses Persson.   Född i Bodan, Lövånger (Västerbotten) [2] .
  2 Barbro Persdotter.   Född i Bodan, Lövånger (Västerbotten) [2] .
  2 Dordi Persdotter.   Född i Bodan, Lövånger (Västerbotten) [2] .
  2 Persdotter.   Född i Bodan, Lövånger (Västerbotten). Troligen antingen Barbro eller Dordi.
Gift.
med Lars Svensson. Bonde från 1605 till 1609 i Bodan, Lövånger (Västerbotten) [3] .
Dmb1606 19/8 Lasse Swensson i Bodarne haver blivit funnen att hava uplåst sin svärfaders Wiststuga och där utstulit någon mat dock icke i handom tagin och likväl saknade hans svärs något vara bortkommit och för Lasse icke kunde sig däröver fri blev han saker 9 mark.

Dmb1607 /12 hu Karin i Bodan uppbjuder sig tredje gången till sytning in till sin måger Lasse Svensson i bodan för fem själsland åker och eng

Dmb1607 16/8 Lasse Svensson i Bodebyn och.... moder äro i stor träto och... kunde icke förlikas och efter .. icke mera än den ena dåtter...förmant till enighet och om... och hans hustru icke förlikas ... der och hon giver dem noen sk...hon göra sin dotter arvlös... skall skiljas ifrån henne o.... för sin jord som der egen... ett spannland. ( trasig sida)

Dmb1608 12/8 Lasse Svensson i bodan haver igenlagt sex själsland åker som hans hustrus broders son vill komma blev dömd att han skulle samma åker uppbruka igen.

Dmb1609 13/8 Lasse Svensson i Bodan haver med vredesmod rest sin ? Olln?llo löpt efter sin ovän Sven Persson i Biessjön som i trångemål rände ifrån kyrkobölet och till prästgården att söka hjälp för sin fiende och löp Lasse Svensson så hastigt efter honom och ville honom slå och hinde så honom in ? prästens gård och slog honom med en kniv ? armen han hade och ofta tillförne varit överdådig varför blev han till eds och dömes han var en fattig man och hade många gäld sådant han gäld vore Rättsligen avräknat fanns icke mer än till 52 mark gav detta.

Dmb1616 Kom för Rätten Bodebyborna och klagade att em deras granne bem: Moses Nilsson, haver utan deras lof och samtycke tillsatt och lovat Lars Svensson som är dr? karl att nedersätta något hus in på Byns ägor ... MN sak 3 mark

(Agneta Olofsson)


1 Dordi Andersdotter.   Född i Bodan, Lövånger (Västerbotten) [2] . Gift.
med Nils Rasmusson. i Önnesmark, Lövånger (Väbo) [2] .
Bonde från 1585 till 1611 i Önnesmark, Lövånger (Väbo) [3] .
  2 Anders Nilsson.   Född i Önnesmark, Lövånger (Väbo) [2] .
  2 Per Nilsson.   Född i Önnesmark, Lövånger (Väbo) [2] .
  2 Rasmus Nilsson.   Född i Önnesmark, Lövånger (Väbo) [2] . Bonde från 1615 till 1625 i Önnesmark, Lövånger (Väbo) [3] .
Borgare från 1627 till 1678 i Umeå stadsförsamling (Väbo) [7] .
Nämnd 1630 i Önnesmark 5, Lövånger (Väbo) [8] .
Gift.
med Marit Olofsdotter. Född i Västerhiske, Umeå landsförs (Väbo) [7] .
    3 Anders Rasmusson.   Nämnd 1650 i Önnesmark, Lövånger [8] .
    3 Olof Rasmusson.   Född i Umeå landsförsamling (Väbo) [7] . Död 1676 på Öland [7] . Bonde och soldat i Västerhiske, Umeå landsförs (Väbo).
Gift.
med Malin Jonsdotter. Född i Baggböle, Umeå landsförs (Väbo) [9] .
Nämnd 1660-1678 i Västerhiske, Umeå landsförs (Väbo) [7] .
      4 Malin Olofsdotter.   Född 1666 i Umeå stad [10] . Död 1756-02-22 i Bobacken, Bygdeå. Gift.
med Nils Dahlman. Förare
Född omkring 1659 [11] .
Död 1751-03-21 [11] .
      4 Elisabet Olofsdotter.   Född omkring 1660 i Västerhiske, Umeå landsförs (Väbo) [12] . Död i Vännäs, Umeå landsförs (Västerbotten) [12] . Gift.
med Hans Persson. Bonde i Vännäs, Umeå landsförs (Västerbotten).
Död före 1697 i Vännäs, Umeå landsförs (Västerbotten) [12] .
Nämnd 1686-1695 i Vännäs, Umeå landsförs (Västerbotten) [6] .
Gift.
med Abraham Tomasson. Född i Överboda, Umeå landsförs (Väbo).
Ättlingar
      4 Rasmus Olofsson Sohlman.   Knekt
Gift.
med Rakel Mickelsdotter. Född omkring 1663.
Död 1743.
Ättlingar
  2 Anna Nilsdotter.   Född i Önnesmark, Lövånger (Väbo) [2] .
  2 Olof Nilsson.   Född i Önnesmark, Lövånger (Väbo) [2] .
1 Ingeborg Andersdotter.   Född i Bodan, Lövånger (Västerbotten) [2] . Gift.
med Jöns Jonsson. i Gärdebyn, Lövånger (Väbo) [2] .
Bonde från 1565 till 1592 i Gärdebyn, Lövånger (Väbo) [3] .
  2 Anders Jönsson.   Född i Gärdebyn, Lövånger (Väbo) [2] .
  2 Kerstin Jönsdotter.   Född i Gärdebyn, Lövånger (Väbo) [2] . Gift.
med Nils Larsson. i Brände, Bygdeå (Väbo) [2] .
Bonde från 1595 till 1602 i Brände, Bygdeå (Väbo) [3] .
Bonde 1593 i Gärdebyn, Lövånger (Väbo) [3] .
    3 Karin Nilsdotter.   Född i Brände, Bygdeå (Väbo) [2] .
    3 Sara Nilsdotter.   Född i Brände, Bygdeå (Väbo) [2] .
    3 Lars Nilsson.   Född i Brände, Bygdeå (Väbo) [2] . Bonde från 1620 till 1628 i Brände, Bygdeå (Väbo) [8] .
  2 Cecilia Jönsdotter.   Född i Gärdebyn, Lövånger (Väbo) [2] . h. Cecil Olof Storbiörs. i Näs i Bygde [2] .
Gift.
med Olof Torbjörnsson. Olof Storbjörnsson i Näs, Bygdeå (Väbo) [2] .
Bonde från 1596 till 1612 i Näs, Bygdeå (Väbo) [3] .
Länsman Olof Torbjörnsson nämnd 1600 i Näs, Bygdeå (Väbo) [13] .
Nämndeman 1604 och 1610 i Näs, Bygdeå (Väbo) [8] .
    3 Per Olofsson.   Född i Näs, Bygdeå (Väbo) [2] .
    3 Storbjörn Olofsson.   Född omkring 1591 i Näs, Bygdeå (Väbo) [14] . Bonde från 1626 till 1650 i Näs, Bygdeå (Väbo) [8] .
Nämndeman 1612 i Näs, Bygdeå (Väbo) [8] .
med .
      4 Dordi Torbjörnsdotter.   Född i Näs, Bygdeå (Väbo) [8] . Admitterad 1644 i Näs, Bygdeå (Väbo) [8] .
Gift.
med Tomas .
Ättlingar
  2 Barbro Jönsdotter.   Född i Gärdebyn, Lövånger (Väbo) [2] . h. Barbr. Örians i Gälby [2] .
Gift.
med Jöran Jöransson. i Gärdebyn, Lövånger (Väbo) [2] .
Bonde från 1595 till 1602 i Gärdebyn, Lövånger (Väbo) [3] .
1 Nils Andersson.   Född i Bodan, Lövånger (Västerbotten) [2] .
1 Brita Andersdotter.   Född i Bodan, Lövånger (Västerbotten) [15] . med . Gift.
med Nils Nilsson. i Nordbyn, Lövånger (Väbo) [15] .
Bonde från 1571 till 1605 i Nordbyn, Lövånger (Väbo) [3] .
  2 Sara Olofsdotter.   Född oäkta [15] .
  2 Nils Nilsson.   Född i Nordbyn, Lövånger (Väbo) [15] . Nämnd (möjligen far och son) från 1571 till 1605 i Nordbyn, Lövånger (Väbo) [3] .
med .
    3 Per Nilsson.   Nämnd 1610-1625 i Nordbyn, Lövånger [3] .
Ej nämnd av Johan Bure.
Gift.
med Anna . Nämnd 1631 i Nordbyn, Lövånger [3] .
  2 Karin Nilsdotter.   Född i Nordbyn, Lövånger (Väbo) [15] . Nämnd 1635 i Nordbyn, Lövånger (Väbo) [3] .
Gift.
med Lars Håkansson. i Nordbyn, Lövånger (Väbo) [15] .
Bonde från 1600 till 1631 i Nordbyn, Lövånger (Väbo) [3] .
    3 Sara Larsdotter.   Född i Nordbyn, Lövånger (Väbo) [15] .
1 Malin Andersdotter.   Född i Bodan, Lövånger (Västerbotten) [15] . Gift.
med Sven Eriksson. i Bodan, Lövånger (Västerbotten) [15] .
Bonde från 1577 till 1609 i Bodan, Lövånger (Västerbotten) [3] .
Efterträds av Moses Nilsson 1609 i Bodan, Lövånger (Västerbotten) [3] .
Sven Skräddare 1589 och 1600 i Bodan, Lövånger (Västerbotten) [3] .
  2 Mariet Svensdotter.   Född i Bodan, Lövånger (Västerbotten) [15] . Gift.
med Olof Jönsson. i Bodan, Lövånger (Västerbotten) [15] .
Bonde 1601 i Bodan, Lövånger (Västerbotten) [16] .
    3 Jon Olofsson.   Född i Bodan, Lövånger (Västerbotten) [15] .
    3 Anders Olofsson.   Född i Bodan, Lövånger (Västerbotten) [15] .
  2 Ingeborg Svensdotter.   Född i Bodan, Lövånger (Västerbotten) [15] .
  2 Barbro Svensdotter.   Född i Bodan, Lövånger (Västerbotten) [15] .
  2 Anders Svensson.   Född i Bodan, Lövånger (Västerbotten) [15] .
  2 Anna Svensdotter.   Född i Bodan, Lövånger (Västerbotten) [15] .

Källor

 1. Johan Bure X 36 sid E
 2. Johan Bure, Släktbok s 148v (81)
 3. Skattelängder
 4. Roteringslängd 1637
 5. Skattelängder, Agneta Olofsson
 6. Mantalslängder, Kenneth Mossberg
 7. Thord Bylund, Bo Lindwall
 8. Agneta Olofsson
 9. Staffan Bengtsson och Daniel Brömster i Släkten 53
 10. Dödbok Bygdeå
 11. Lars-Olof Delsing
 12. Daniel Brömster
 13. Vb handl 1600, tiondelängd Bygdeå 1600, s. 30
 14. Roteringslängd 1639; Agneta Olofsson
 15. Johan Bure, Släktbok s 149 (82)
 16. Skattelängder; Västerbottens handlingar 1601:4a bågskattelängd s 44

Personregister       Ortsregister