Förfäder Erik Beltare.   Född i Teg, Umeå landsförs (Väbo) [1] . i Gävle (Gäst) [1] .
Gift.
med Anna . Född i Rödå, Umeå landsförs (Väbo) [1] .
1 Karin Eriksdotter.   Född i Gävle (Gäst) [2] . Äldst [2] .
Gift.
med Jakob Pålsson. i Gävle (Gäst) [2] .
Gift.
med make . Gift.
med Nils Hansson. på Sala kungsgård [2] .
Gift.
med Hans Melchioris Enecopensis. Herr Hans i Tillinge (Uppl) [2] .
Han är kanske identisk med följande kyrkoherde i Tillinge och Svinnegarn som upptas i det gamla herdaminnet för ärkestiftet: ”11. JOANNES MELCHIORIS ENECOPENSIS. Kyrkoh. 1569. Underskref presterskapets gillande och antagande af liturgien 1577. Underskref Upsala mötes beslut 1593. Död 1601.” (Fant & Låstbom (1845), d. 3, s. 185)

(Urban Sikeborg, Johan Bures släktbok)

  2 Barbro Jakobsdotter.   Född i Gävle (Gäst) [2] . Hustru [2] .
Gift.
med Daniel Jakobsson. Guldsmed i Arboga [2] .
  2 Margareta Jakobsdotter.   Född i Gävle (Gäst) [2] . Hustru i Öregrund (Uppl) [2] .
  2 Arn .   Född [2] . Verkmästare i Gävle (Gäst) [2] .
På Arest [2] .
med .
    3 Anna Arentsdotter.   Född [2] .
    3 Ingeborg Arentsdotter.   Född [2] . Kom til Danschen (dvs Danzig) [2] .
  2 Karin Nilsdotter.   Född i Sala kungsgård, Sala (Väsm) [2] .
1 Jakob Eriksson.   Född i Gävle (Gäst) [1] . Gruvfogde vid Saleberget [1] .
6 barn [1] .
Inge ächte lefuande barn [1] .
med .
  2 Anders Jakobsson.   Född i Gävle (Gäst) [1] . Boor i Narfuen [1] .
Bodde i Narva, Ida-Viru, Estland [3] .
1 Malin Eriksdotter.   Född i Gävle (Gäst) [1] . Gift.
med Mats Jonsson. i Edstuga, Bollnäs (Häls) [1] .
Mats Jonsson i Edstuga var en av de tre bönder i Hälsingland som på eget initiativ utan tillstånd från överheten hade överlämnat allmogens klagomål till drottning Kristina. Greve Erik Sparre beordrade vid sitt tillträde som landshövding 1650 underlagmannen Lars Larsson Nerbelius att rannsaka ”om de oroliga böndernas otilbörliga procedur” och undersöka ”vilka som följt de tre opproriske bönder efter”. Mats Jonsson angavs vara en av dessa tre upprorsmakare, som skulle tingsföras för att de uppsökt majestätet direkt och för att de olagligen – dvs. utan utfärdade pass – dragit söderut utan landshövdingens tillstånd. Underlagmannen skulle dessutom rannsaka ”om de tre löparna har med prästens, länsmans eller tolvmannens minne fått sockensigillet till sine fullmakter och varför stämmor hållits utan länsmans och tolvmannens kallelse samt vem som stilicerat suppliquen till hennes Majestät”. Det framgår inte vad klagomålen avsåg, men förfarandet tyder på att de åtminstone delvis riktades mot den regionala eller lokala förvaltningen. (Blomberg (1958), d. 1, s. 164 f)

Mats Jonsson var sonson till Mats Jonsson, en ”hakaskytt” – dvs. soldat vid truppförband beväpnat med hakebössor – av finnblod som skrivs som skattebonde på hemmanet i Edstuga (nr 4) 1570–1598. Mats Jonsson den yngres måg, knekten Hindrik Hermansson, skrivs för hemmanet 1667–1675. Dennes krigsänka skrivs där till 1680 och deras son Mats Hindriksson till 1728. (Blomberg (1964), d. 3, s. 215 f)

(Urban Sikeborg, Johan Bures släktbok)

  2 Sigrid Matsdotter.   Född i Edstuga, Bollnäs (Häls) [1] .
  2 Anna Matsdotter.   Född i Edstuga, Bollnäs (Häls) [1] .
  2 Jakob Matsson.   Född i Edstuga, Bollnäs (Häls) [1] . Skinnare mot Arboga [1] .
  2 Jon Matsson.   Född i Edstuga, Bollnäs (Häls) [1] .
1 Moses Eriksson.   Född i Gävle (Gäst) [1] . war Prestlärd vistades ett år i Hof(ve)t. o(biit). Halshuggen i Danmark, at han läghrade en fru [1] .
1 Kristiern Eriksson.   Född i Gävle (Gäst) [1] . Änkedrottningens gårdsfogde på Strömsholm [1] .
1 Per Eriksson.   Född i Gävle (Gäst) [1] . Målare i Enköping (Uppl) [1] .
med .
  2 Anders Persson.   Född i Enköping (Uppl) [1] .
  2 Erik Persson.   Född i Enköping (Uppl) [1] .
  2 Anna Persdotter.   Född i Enköping (Uppl) [1] .
  2 Karin Persdotter.   Född i Enköping (Uppl) [1] .
1 Bengt Eriksson.   Född i Gävle (Gäst) [4] . Bengt strypte sigh på Waggestolpan [4] .

Källor

  1. Johan Bure, Släktbok s 161 (106)
  2. Johan Bure, Släktbok s 161v (107)
  3. Urban Sikeborg, Johan Bures släktbok
  4. Johan Bure, Släktbok s 160v (105)

Personregister       Ortsregister