Förfäder Malin Andersdotter.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [1] . Gift.
med Henrik Persson. i Hemmingsmark, Piteå landsförs (Nobo) [1] .
Bonde från 1553 till 1575 i Hemmingsmark, Piteå landsförs (Nobo) [2] .
Nämnd 1571 i Hemmingsmark, Piteå landsförs (Nobo) [3] .
1 Erik Henriksson.   Född i Hemmingsmark, Piteå landsförs (Nobo) [1] . i Hemmingsmark, Piteå landsförs (Nobo) [1] .
Bonde från 1578 till 1615 i Hemmingsmark, Piteå landsförs (Nobo) [4] .
med .
  2 Per Eriksson.   Född 1577 i Hemmingsmark, Piteå landsförs (Nobo) [4] . Bonde i Hemmingsmark 9, Piteå landsförs (Nobo) [4] .
Ej nämnd av Johan Bure [1] .
  2 Henrik Eriksson.   Född i Hemmingsmark, Piteå landsförs (Nobo) [1] . Död 1667-03-03 i Hemmingsmark 3, Piteå landsförs (Nobo) [5] . Bonde från 1617 till 1662 i Hemmingsmark 3, Piteå landsförs (Nobo) [2] .
1647 sakfälls Henrik Ersson 2dr 16 ör för att två söner försummat stora böndagen. (Ulf Holmberg)

Henrik Eriksson har döttrar i mantalslängder: 1 1643-44, 2 1645, 1 1647, 1 1650-52, 56.
Gift.
med hustru . Född 1661-07-06 i Hemmingsmark 3, Piteå lfs [5] .

    3 Johan Henriksson.   Bonde från 1654 i Hemmingsmark 4, Piteå lfs [5] .
Nämnd i mantalslängd med hustru från 1643 till 1653 i Hemmingsmark 3, Piteå lfs [5] .
    3 Daniel Henriksson.   Född i Hemmingsmark 3, Piteå lfs [5] . Död 1696 i Hemmingsmark 3, Piteå lfs [5] . Bonde från 1663 till 1684 i Hemmingsmark 3, Piteå lfs [6] .
Bårpengar 1696-04-11 i Hemmingsmark 3, Piteå lfs [5] .
Gift omkring 1646 [5] .
med Anna . Död 1695-02-02 i Hemmingsmark 3, Piteå lfs [5] .
      4 Jon Danielsson.   Född i Hemmingsmark 3, Piteå lfs [5] . Död 1696 i Hemmingsmark 3, Piteå lfs [5] . Bonde från 1685 till 1696 i Hemmingsmark 3, Piteå lfs [5] .
Bårpengar 1696-09-19 i Hemmingsmark 3, Piteå lfs [5] .
Antagen knekt 8.2 1679, avgått utbytt 15.6 1683. Går för fader Daniel Henriksson i H-mark. Sjuk Ystad 1679-10-21. Njuter boskapspeng 1679-82. (Ulf Holmberg)
Hemmanet öde från 1699 i Hemmingsmark 3, Piteå lfs [5] .
Gift omkring 1672 i Piteå landsförsamling (Nobo) [5] .
med Margeta Olofsdotter. Bårpengar 1698-08-27 i Hemmingsmark 3, Piteå lfs [5] .
Ättlingar
      4 son .   Död 1651-06-20 i Hemmingsmark 3, Piteå lfs [5] .
      4 barn .   Död 1653-02-07 i Hemmingsmark 3, Piteå lfs [5] .
      4 barn .   Död 1659-01-22 i Hemmingsmark 3, Piteå lfs [5] .
      4 barn .   Född 1660-03-11 i Hemmingsmark 3, Piteå lfs [5] .
      4 barn .   Född 1662-03-16 i Hemmingsmark 3, Piteå lfs [5] .
      4 barn .   Född 1664-07-10 i Hemmingsmark 3, Piteå lfs [5] .
      4 barn .   Född 1668-07-17 i Hemmingsmark 3, Piteå lfs [5] . Död 1668-09-12 i Hemmingsmark 3, Piteå lfs [5] .
      4 Brita Danielsdotter.   Född troligen i Hemmingsmark 3, Piteå lfs [5] . Gift.
med Nils Eriksson. Bonde i Svensbyn 31, Piteå lfs [5] .
      4 Erik Danielsson.   En son till Daniel Henriksson heter troligen Erik, utskriven knekt 11.7 1678, från soldat vid kapten Knapp tremänningar, död 12.1 1679 i Ripa vid Åhus. Large 1678 i Torneå kompani. Sjuk Åhus 1678-11-07. (Ulf Holmberg)
    3 Maisa Henriksdotter.   Född i Hemmingsmark 3, Piteå lfs [5] . Död 78 år gammal 1690-04-05 i Hemmingsmark 3, Piteå lfs [5] .
  2 Nils Eriksson.   Född i Hemmingsmark, Piteå landsförs (Nobo) [1] . Bonde från 1616 till 1647 i Hemmingsmark 1, Piteå landsförs (Nobo) [4] .
Gift.
med Margareta . Död 1657-09-19 i Hemmingsmark 1, Piteå lfs [4] .
    3 Erik Nilsson.   Född i Hemmingsmark 1, Piteå lfs [4] . Död 1675-09-26 i Hemmingsmark 1, Piteå lfs [4] . Bonde från 1634 till 1675 i Hemmingsmark 1, Piteå lfs [4] .
Gift före 1644 [5] .
med hustru . Död 1669-04-24 i Hemmingsmark 1, Piteå lfs [4] .
      4 Eriksdotter.   Född 1645 i Hemmingsmark 1, Piteå lfs [4] . Död 1675-08-28 i Hemmingsmark 1, Piteå lfs [4] .
      4 Nils Eriksson.   Född 1650 i Hemmingsmark 1, Piteå lfs [4] . Död 1677-07-01 [5] . Bonde i Hemmingsmark 1, Piteå lfs [4] .
Knekt Mört och Skata vid silverbruket [4] .
Död troligen före 1678 [4] .
Antagen knekt 1666, avgått 1672. Går för fader Erik Nilsson eller eget hem- man i Hemmingsmark. Hemma 1667-72. Under Luleå Silverbruk -1672. Antagen som knekt igen 12.5 1677, avgått död 1.7 1677 vid Köge bukt. Stockholm på Rännarbanan 1677-05-12 i Livkompaniet. Soldat vid Flott- eskadern o överstelöjtnant Johan Neumeijer kompani Dalarö 1677-06-08.
Gift 1670 [4] .
med Brita Nilsdotter. Ägare från 1678 till 1681 i Hemmingsmark 1, Piteå lfs [4] .
Hennes namn framgår som dopvittne 1691-09-28 [5] .
Ättlingar
      4 Jon Eriksson.   Född i Hemmingsmark 1, Piteå lfs [4] . Knekt 1671 i Hemmingsmark, Piteå lfs [4] .
Soldat Nijare Flygare. Antagen knekt 1672, avgått död 1677. Går för broder Nils Eriksson i H-mark. Göteborg 1675, Stockholm 1676, sjuk i Göteborg. Christianstad 1677 i Skel kompani. Åby fältläger 1677-08-09.
      4 barn .   Begravd 1652-05-14 i Piteå lfs [4] .
    3 Jon Nilsson.   Född i Hemmingsmark 1, Piteå lfs [4] . Knekt från 1644 till 1645 i Hemmingsmark, Piteå lfs [4] .
    3 Nilsdotter.   Född i Hemmingsmark 1, Piteå lfs [4] . För Erik Nilsson noteras i mantalslängderna:

söner (dvs bröder): 1 1649-52

döttrar (dvs systrar): 1 1651, 2 1652, 1 1653-54, 2 1655, 1 1656, 2 1657, 1 från 1658.

(Ulf Holmberg)

    3 Nilsdotter.   Född 1637 i Hemmingsmark 1, Piteå lfs [4] .
    3 Nilsdotter.   Död (Nils Erssons fars syster) 1676-06-10 i Hemmingsmark, Piteå lfs [5] .
    3 Per Nilsson.   Död 1675-10-02 i Hemmingsmark 2, Piteå lfs [5] . Bonde från 1662 till 1675 i Hemmingsmark 2, Piteå lfs [5] .
Möjligen är den Per Nilsson som omkring 1661 blir ägare till en avsöndring från Hemmingsmark 1 (5/32 mtl, benämns nr 2) en bror till Erik Nilsson. [5] .
Hemmanet öde från 1676 till 1700 i Hemmingsmark 2, Piteå lfs [5] .
Gift 1657 i Piteå landsförsamling (Nobo).
med Brita Abrahamsdotter. Namn enligt Piteanor 2005.
mtDNA X2c1 [7] .
      4 barn .   Född 1660-05-13 i Hemmingsmark 2, Piteå lfs [5] .
      4 barn .   Född 1662-09-29 i Hemmingsmark 2, Piteå lfs [5] .
      4 barn .   Född 1665-09-03 i Hemmingsmark 2, Piteå lfs [5] .
      4 barn .   Född 1666-02-25 i Hemmingsmark 2, Piteå lfs [5] .
      4 Karin Persdotter.   Född 1668-04-20 i Hemmingsmark 2, Piteå lfs [5] . Gift 1695-10-26 i Piteå landsförsamling (Nobo) [5] .
med Per Eriksson Bruse. Bonde i Hemmingsmark 6, Piteå lfs [5] .
      4 barn .   Född 1673-11-13 i Hemmingsmark 2, Piteå lfs [5] .
      4 barn .   Död 1672-02-01 i Hemmingsmark 2, Piteå lfs [5] .
      4 son .   Född 1675-06-05 i Hemmingsmark 2, Piteå lfs [5] .
      4 son .   Född 1675-10-02 i Hemmingsmark 2, Piteå lfs [5] .
      4 barn .   Född 1675-10-30 i Hemmingsmark 2, Piteå lfs [5] .
      4 barn .   Född 1675-10-30 i Hemmingsmark 2, Piteå lfs [5] .
  2 Eriksdotter.   Född i Hemmingsmark, Piteå landsförs (Nobo) [5] . Död 1674 i Hemmingsmark 3, Piteå landsförs (Nobo) [5] . Ej nämnd av Johan Bure [1] .
1 Per Henriksson.   Född i Hemmingsmark, Piteå landsförs (Nobo) [1] . Landsknekt [1] .
1 Anders Henriksson.   Född i Hemmingsmark, Piteå landsförs (Nobo) [1] . i Hemmingsmark, Piteå landsförs (Nobo) [1] .
Bonde från 1600 till 1628 i Hemmingsmark, Piteå landsförs (Nobo) [2] .
1 Karin Henriksdotter.   Född i Hemmingsmark, Piteå landsförs (Nobo) [1] . Gift i Blåsmark, Piteå landsförs (Norrbotten) [1] .
1 Kerstin Henriksdotter.   Född i Hemmingsmark, Piteå landsförs (Nobo) [1] . Gift i Svensbyn, Piteå landsförs (Norrbotten) [1] .

Källor

  1. Johan Bure, Släktbok s 175 (130)
  2. Skattelängder
  3. Älvsborgs lösen
  4. Olof Andersson
  5. Ulf Holmberg
  6. Mantalslängder
  7. FTDNA

Personregister       Ortsregister