Förfäder König Danielsson.   Född i Rödå, Umeå landsförs (Väbo). Död 1701. Bonde från 1656 till 1697 i Rödå, Umeå landsförs (Väbo) [1] .
DB 1656 5/11: Ville ej längre vara målsman för hustruns styfbarn. DB 1695: Olyckelig vådeld om våren - gård och lösören. Brandstod 202? daler. DB 1697 5/2. DB 1708 2/1. Hustru Barbro Hermansdotter vid arvskifte 1701.
med . Gift.
med Barbro Hermansdotter.
1 Malin Königsdotter.   Född i Rödå, Umeå lfs. Gift.
med Per Danielsson. Degerfors
1 Daniel Königsson.   Född omkring 1678 i Rödå, Umeå landsförs (Väbo). Död 1721 i Rödå, Umeå landsförs (Väbo) [2] . Bonde i Rödå 2 eller 3
DB 1708 2/1: Besv. sig över stora förgånga till modern Barbro Hermansdr på arvskiftet 2/10 1701. Per och Olof sambröder, liksom Kiönik och Anders. DB 1729 2/10.

Av domboken hösttinget 1729 framgår att Per och Olof Danielsson var bröder samt att König och Anders Danielsson var deras halvbröder. (Staffan Bengtsson)
Y-DNA I1-M253>DF29>Z60>Z73>L1302>BY126>BY269 predicted.
Gift.
med Brita . Nämnd som hustru i mantalslängderna från 1704 till 1706 i Rödå, Umeå lfs [3] .
Gift.
med Anna Olofsdotter Häggström. Född 1679.
Död 35 år gammal 1758-04-04 i Övre Rödå, Umeå land [4] .
Nämnd som hustru i mantalslängderna från 1708 i Rödå, Umeå lfs [3] .

  2 König Danielsson.   Född 1704 i Rödå, Umeå landsförs (Väbo) [5] . Död 1771 i Hjuken, Umeå landsförs (Väbo) [5] . Bonde i Hjuken, Umeå landsförs (Väbo).
Gift.
med Sara Jakobsdotter. Född 1699 [5] .
Död 1785 i Hjuken, Umeå landsförs (Väbo) [5] .
    3 Daniel Königsson.   Född 1732 i Hjuken, Umeå landsförs (Väbo) [5] . Död 1794 i Hjuken, Umeå landsförs (Väbo) [5] . Gift.
med Anna Jonsdotter. Född 1727 i Håkmark, Umeå landsförs (Väbo) [5] .
      4 Sara Danielsdotter.   Född 1754 i Hjuken, Umeå landsförs (Väbo) [5] . Gift.
med Henrik Nilsson. Född 1746 i Gravmark, Lycksele (Lapp) [5] .
Död 1791 i Gladaberg, Degerfors (Väbo) [5] .
Gift.
med Johan Mårtensson. Född 1749 [5] .
Död 1852 i Gladaberg, Degerfors (Väbo) [5] .
      4 König Danielsson.   Född 1756 i Hjuken, Umeå landsförs (Väbo) [5] .
      4 Jon Stefanus Danielsson.   Född 1767 i Hjuken, Umeå landsförs (Väbo) [5] . Gift.
med Sigrid Mårtensdotter. Född 1758 [5] .
      4 Gabriel Danielsson Hjukström.   Född 1770 i Hjuken, Umeå landsförs (Väbo) [5] . Död 1789 [5] . Soldat
Gift.
med Katarina Mårtensdotter. Född 1765 [5] .
  2 Anders Danielsson.   Född 1705 i Rödå, Umeå landsförs (Väbo). Död (uppbyggaren från Åmsele) av klåcksvullnad, bröstsjukdom samt ålderdomsbräcklighet, 73 år gammal 1779-04-05 i Abborrträsk, Lycksele (Lappland) [6] . Bonde i Tavelsjö - Degerfors - Åmsele - Abborrträsk, Lycksele
DB 1726 27/4 §9: Emot bonden AD i Tafvelsiön anförde sold. Per Spinnell besvär det öfver, att bem:de AD innehafver hans hustrus faders skattehemman af 27/64 mantal, begärandes Spinell att det återfå. Till förklar. häröfver ingaf AD en till HR uppställd skrift underskr. af ... AD var svåger till Spinell men hustrurna ej samsystrar. 1726 1/9: Fick behålla hemmanet tills vidare. 1727 6/4: Bef.m:s immission 6/9 1726 att få uppta Olof Perssons kronohemman, ödelämnat, i Degerfors. 1729 2/10: Försummat andra st bönd:s gudstjänst, friades. Um DB 1764 14/6: Upplästes .. nyb vid sk Abborrträsk, hvartill AD i Åmselet hos KB ansökning gjort ... tillstyrkt. "Märkelige bonden Anders Danielsson i Abborrträsk efterlåtne Enckia Catharina Michelsdr". Insynade fem nybyggen för sina barn, medalj 1767.
DBU1726 27/4 §9: Emot bonden Anders Danielsson i Tafvelsiön anförde sold. Per Spinnell besvär deröfver, att bem:de AD innehafver hans hustrus faders skattehemman af 27/64 mantal, begärandes Spinell att det återfå. Till förklar. häröfver ingaf Anders Danielsson en till HR uppställd skrift underskriven av dess svärmoder Lisbeta Larsdotter.. Spinnel trädde i äktenskap med dess dotter Margareta Eriksdotter, hon då änka.. dess andre måg Anders Danielsson. (Databas Kråken 11A)
Förekommer mellan 1727 och 1736 i Degerfors, Umeå lfs.
Förekommer mellan 1759 och 1779 i Abborrträsk, Lycksele.
Gift 1725-11-28 i Umeå landsförsamling (Väbo) [2] .
med Sara Matsdotter Nyman. Född 1700 i Tavelsjö, Umeå landsförs (Väbo).
Död omkring 1766.
Eventuellt född i ett tidigare gifte.
mtDNA U5a2c3a [7] .
Gift 1768.
med Katarina Mikaelsdotter. Född i Degerfors, Umeå landsförs (Väbo) [8] .
Född 1726.
    3 Erik Andersson.   Född 1726-10-?? i Tavelsjö, Umeå land [2] . Död 1788. Bonde i Abborrträsk
Dopvittnen: Hr .. ..s och dess fruu, Såld Könik App.., Långens? Enkan?
Gift 1749.
med Maria Johansdotter. Född 1723 i Bastuträsk, Nordmaling (Ånge) [9] .
Döpt 1723-04-26 i Nordmaling (Ånge) [9] .
Död 1808 i Abborrträsk, Degerfors (Väbo) [10] .
      4 Maja Stina Eriksdotter.   Född 1750-09-14 [11] . Död 1835-01-17 i Sandsjön, Sorsele (Lapp) [12] . Född 1754 [13] .
Gift.
med Joel Jonsson. Nybyggare i Sandsjö, Sorsele sn
Född 1744 i Hissjö, Umeå lfs [13] .
Död 1798 i Sandsjö, Sorsele sn [13] .
      4 Mats Eriksson.   Född 1762 [13] . Ogift arm krympling i Abborrträsk (Ossian Egerbladh).
    3 Natanael Andersson.   Född 1728-12-?? i Degerfors, Umeå landsförs (Väbo) [2] . Bjursele
Dopvittnen: Johan Nessler, Mathz Larsson och hust., pig Sara i Degerfårs.
Gift.
med Brita Eriksdotter. Född 1726 i Bjursele, Lycksele.
Död 1814 i Vänjaurbäck, Lycksele (Lappland) [14] .
      4 Sara Natanaelsdotter.   Född 1753-09-30 i Abborrträsk, Lycksele [8] .
      4 Erik Natanaelsson.   Född 1755 i Abborrträsk, Lycksele [8] .
      4 Brita Natanaelsdotter.   Född 1757-04-16 i Abborrträsk, Lycksele [8] . Gift 1789 i Lycksele (Lapp) [14] .
med Anders Olofsson. Född 1762-03-25 i Vänjaurbäck, Lycksele (Lappland) [8] .
Död 1843-12-07 i Vänjaurbäck, Lycksele (Lappland) [14] .
Född 1762-03-06 i Vänjaurbäck, Lycksele (Lappland) [14] .
Änkling vid giftermål med Brita Natanaelsdotter.
      4 Magdalena Natanaelsdotter.   Född 1758 i Abborrträsk, Lycksele [8] . Död ung [8] .
      4 Anders Natanaelsson.   Född 1760-07-06 [8] . Bosatt i Långsele och Vänjaurbäck, Lycksele [8] .
Gift.
med Katarina Jonsdotter. Född 1760-07-25 i Siksele, Lycksele [8] .
      4 Margareta Natanaelsdotter.   Född 1761-12-21 i Bjursele, Lycksele [8] .
      4 Anna Natanaelsdotter.   Född 1763 i Bjursele, Lycksele [8] . Död ung [8] .
      4 Natanael Natanaelsson.   Född 1764-07-07 [8] . Bosatt i Bjursele, Lycksele [8] .
Gift.
med Margareta Svensdotter. Född 1766 [8] .
      4 Katarina Natanaelsdotter.   Född 1766 i Bjursele, Lycksele [8] .
      4 Magdalena Natanaelsdotter.   Född 1767 i Bjursele, Lycksele [8] .
      4 Karl Natanaelsson.   Född 1769-10-20 i Bjursele, Lycksele [8] . Död av långvarig gikt [8] . Carl Natanaelsson gift med kungl tillstånd med syskonbarn. Skilt sig i äktenskapet efter begäran 1807. Vid tvillingarna Nils och Johans dop har prästen antecknat att Carl Natanaelsson nekat att vara barnens fader. (Allt enligt Lundströms material, Lars-Olof Delsing).
Bosatt när han var gift med Sofia Johansdotter i Luspen, Stensele [8] .
Gift 1795 i Lycksele [8] .
Skild 1807 [8] .
med Sofia Johansdotter. Född 1770-05-02 i Falträsk, Lycksele [8] .
Död 1817-10-05 i Luspen, Stensele [8] .
med .
    3 Israel Andersson.   Född 1730-10-30 i Degerfors, Umeå landsförs (Väbo) [2] . Död 1800-11-07 i Kattisavan, Lycksele (Lappland) [15] . Bonde i Kattisavan, Lycksele (Lappland).
Dopvittnen: Comminister Lindahl och dess hustru, Thomas Pärs hust i Degerfårs och Thomas Nilsson i Håkmark.
Gift 1751-12-26 i Lycksele (Lapp) [14] .
med Sofia Mårtensdotter. Född 1724 i Örträsk, Lycksele (Lappland) [16] .
Döpt 1724-05-10 i Lycksele (Lapp) [17] .
Död 1755 i Rusele, Lycksele (Lappland) [18] .
Begravd 1755-06-20 i Lycksele (Lapp) [18] .
Gift 1755-12-30 i Lycksele (Lapp) [19] .
med Magdalena Persdotter. Född 1729-01-?? i Granön, Umeå landsförs (Västerbotten) [20] .
Döpt 1729-01-08 i Umeå landsförsamling (Väbo) [21] .
Död av bröstsjuka och andtäppa 1789-02-22 i Kattisavan, Lycksele (Lappland) [22] .
      4 Maria Israelsdotter.   Född 1752 i Rusele, Lycksele (Lappland) [23] . Död av ålderdom 1828-08-30 i Vinliden, Lycksele (Lappland) [24] . Möjligen mtDNA U5b1b1a [7] .
Gift 1773-03-27 i Lycksele (Lapp) [14] .
med Johan Eriksson. Född 1751 i Örträsk, Lycksele (Lappland) [25] .
Döpt 1751-01-13 i Lycksele (Lapp) [25] .
Död av ålderdom 1843-02-24 i Vinliden, Lycksele (Lappland) [26] .
Nybyggare i Vinliden, Lycksele (Lappland).
Dopvittnen: Jonas Öhman, Nils Wenmas hustru, Jonas Forsman med hustru.
Y-DNA Q M242>L804>Y45428.
      4 Anders Israelsson.   Född 1753-12-03 i Rusele, Lycksele (Lappland) [27] . Död 1755 i Rusele, Lycksele (Lappland) [18] .
      4 dödfött barn .   Född 1754. Död 1754.
      4 Mårten Israelsson.   Född 1755-06-13 i Rusele, Lycksele (Lappland) [28] . Död 1812 i Abborrträsk, Lycksele (Lappland) [14] . Hade inga egna barn [14] .
Gift 1775 i Lycksele (Lapp) [14] .
med Magdalena Jakobsdotter. Född 1752 i Granön, Umeå landsförs (Västerbotten) [14] .
      4 Sara Israelsdotter.   Född 1756 i Kattisavan, Lycksele (Lappland). Död 1758 i Kattisavan, Lycksele (Lappland).
      4 Magdalena Israelsdotter.   Född 1757-10-09 i Kattisavan, Lycksele [14] . Död 1833 i Rusele, Lycksele (Lappland) [14] . Se ÖÄ s54.
Gift 1779-04-05 i Lycksele (Lapp) [14] .
med Johan Nilsson. Nybyggare i Rusele, Lycksele [29] .
Född 1747 i Knaften, Lycksele.
Döpt 1747-12-14 i Lycksele [29] .
Död 1818-11-29 i Rusele, Lycksele [29] .
      4 Per Israelsson.   Född 1759-04-13 i Kattisavan, Lycksele (Lappland) [14] . Drunknade 1776-08-16 i Kattisavan, Lycksele (Lappland).
      4 Anders Israelsson.   Född 1760-05-25 i Kattisavan, Lycksele (Lappland) [14] . Död 1851-12-08 i Kattisavan, Lycksele (Lappland) [14] . Se ÖÄ s57.
Gift 1782 i Lycksele (Lapp) [14] .
med Anna Matsdotter. Född 1759-07-08 i Rusele, Lycksele (Lappland) [14] .
Död 1800 i Kattisavan, Lycksele (Lappland) [14] .
Gift 1801 i Lycksele (Lapp) [14] .
med Brita Katarina Lycksell. Född 1780-10-24 i Ekorrträsk, Lycksele (Lapp) [30] .
Död 1862-04-25 i Kattisavan, Lycksele (Lappland) [14] .
      4 Sofia Israelsdotter.   Född 1764 i Kattisavan, Lycksele (Lappland). Död 1844-04-01 i Kattisavan, Lycksele (Lappland) [14] . Se ÖÄ s35.
Gift 1787 i Lycksele (Lapp) [14] .
med Erik Johansson. Inhyses i Vinliden
Född 1756 i Umgransele, Lycksele.
Döpt 1756-06-06 i Lycksele [10] .
Död 1809-04-15 i Kattisavan, Lycksele [10] .
Gift 1810 i Lycksele (Lapp) [14] .
med Erik Samuelsson. Född 1783-09-16 i Umgransele, Lycksele (Lappland) [14] .
Död 1869-07-12 i Kattisavan, Lycksele (Lappland) [14] .
      4 Sara Margareta Israelsdotter.   Född 1768-04-03 i Kattisavan, Lycksele (Lappland) [14] . Se ÖÄ s58.
Gift 1789 i Lycksele (Lapp) [14] .
med Mårten Matsson. Född 1761-01-17 i Rusele, Lycksele (Lappland) [14] .
Död 1824-07-15 i Kattisavan, Lycksele (Lappland) [14] .
      4 Israel Israelsson.   Född 1770-01-19 i Kattisavan, Lycksele (Lappland) [14] . Gift i Degerfors (Väbo) [14] .
med Sara Margareta Karlsdotter. Född 1788 i Hjuken, Degerfors (Väbo) [14] .
      4 Axel Israelsson.   Född 1771-03-25 i Kattisavan, Lycksele (Lappland) [14] . Död uppbrunnit utj eldswåda 1779 i Kattisavan, Lycksele (Lappland).
      4 Katarina Israelsdotter.   Född 1774-10-27 i Kattisavan, Lycksele (Lappland) [14] . Död 1856-05-11 i Björkberg, Lycksele (Lapp) [14] . Se ÖÄ s73.
Gift 1804 i Lycksele (Lapp) [14] .
med Mats Larsson. Abbortjärnliden - Björkberg
Född 1768-07-20 i Pauträsk, Lycksele (Lapp) [14] .
Död 1831 i Björkberg, Lycksele (Lapp) [14] .
    3 Brita Andersdotter.   Född 1732-11-?? i Degerfors, Umeå landsförs (Väbo) [2] . Död 1772 i Falträsk, Lycksele [31] . Dopvittnen: Comminister Modin, Jacob Pärs hust i Degerfårs.
Gift 1751 [19] .
med Johan Johansson. Bonde och nämndeman i Falträsk, Lycksele (Lapp).
Född 1728 i Falträsk, Lycksele (Lapp) [10] .
Döpt 1728-04-19 i Lycksele (Lapp) [19] .
Död i gulsot 1798-10-03 i Falträsk, Lycksele (Lapp) [10] .
      4 Maria Johansdotter.   Född 1753-12-08 [8] . Gift.
med Jon Jonsson. Född 1759-08-20 i Ajaur, Lycksele [8] .
Bosatt i Åmträsk, Lycksele [8] .
Bosatt i Åmträsk, Lycksele [8] .
      4 Sara Johansdotter.   Född 1755-08-02 i Falträsk, Lycksele (Lapp) [14] . Död 1840-10-27 i Tuvträsk, Lycksele (Lapp) [14] . Gift.
med Mats Andersson. Född 1747-10-17 i Vägsele, Lycksele (Lappland) [8] .
Bosatt i Kroksjön, Lycksele [8] .
Bosatt i Kroksjön, Lycksele [8] .
      4 Johan Johansson.   Född 1758-05-18 [8] . Bosatt i Falträsk, Lycksele [8] .
Gift.
med Anna Katarina Jonsdotter. Född 1768-04-05 i Brattfors, Lycksele [8] .
Död 1841 [8] .
      4 Elsa Johansdotter.   Född 1760-10-24 [8] . Gift.
med Jon Olofsson. Född 1767-07-12 i Brattfors, Lycksele [8] .
Död 1846 [8] .
Bosatt i Brattfors, Lycksele [8] .
Bosatt i Brattfors, Lycksele [8] .
      4 Anders Johansson.   Född 1762 i Falträsk, Lycksele [8] .
      4 Israel Johansson.   Född 1764-07-20 i Falträsk, Lycksele (Lapp) [8] . Bosatt i Umgransele, Lycksele [8] .
Gift 1802 i Lycksele (Lapp) [14] .
med Magdalena Larsdotter. Född 1772-01-05 i Ekorrträsk, Lycksele [10] .
      4 Natanael Johansson.   Född 1766-10-21 [8] . Bosatt i Pausele, Lycksele [8] .
Gift.
med Anna Johansdotter. Född 1777-01-20 i Rusele, Lycksele [8] .
      4 Sofia Johansdotter.   Född 1770-05-02 i Falträsk, Lycksele [8] . Död 1817-10-05 i Luspen, Stensele [8] . Gift 1795 i Lycksele [8] .
Skild 1807 [8] .
med Karl Natanaelsson. Född 1769-10-20 i Bjursele, Lycksele [8] .
Bosatt när han var gift med Sofia Johansdotter i Luspen, Stensele [8] .
Död av långvarig gikt [8] .
Carl Natanaelsson gift med kungl tillstånd med syskonbarn. Skilt sig i äktenskapet efter begäran 1807. Vid tvillingarna Nils och Johans dop har prästen antecknat att Carl Natanaelsson nekat att vara barnens fader. (Allt enligt Lundströms material, Lars-Olof Delsing).
Bosatt när han var gift med Sofia Johansdotter i Luspen, Stensele [8] .
Gift.
med Fredrik Persson. Född 1779 i Skellefteå [8] .
Bosatt i Brännholm, Stensele [8] .
Bosatt i Brännholm, Stensele [8] .
      4 Moses Johansson.   Född 1772-09-16 i Falträsk, Lycksele [8] .
    3 Sara Andersdotter.   Född 1740-08-10 i Åmsele, Lycksele [16] . Död 1810 [32] . Gift.
med Nils Israelsson. Bonde i Mårdsele, Lycksele (Lappland).
Född 1744-08-24 i Kussjön, Umeå landsförs (Västerbotten) [33] .
Död 1829 i Mårdsele, Lycksele (Lappland) [32] .
Dopvittnen: Pastor Mag E Fluur, Per Jonsson i Håkmark, Jungfru Brita Stina Dinsberg, hustru Sara Persdr i Hjuken.
Gift.
med Israel Henriksson. Bonde i Bjursele
Född 1737-07-28 i Brattby, Umeå landsförs (Väbo) [34] .
Död 1767-10-02 i Åmsele, Lycksele (Lapp) [32] .
Dopvittnen: Dräng Olof Jonsson i Brån, Umeå landsförs. Piga Margareta Mosesdotter i Överboda, Umeå landsförs. (Rune Johansson)
      4 Anders Nilsson Holmgren.   Född 1770-11-02 i Mårdsele, Degerfors (Väbo) [35] . Död av håll och styng 1821-06-16 i Tannsele, Lycksele [35] . Nybyggare i Tannsele, Lycksele [35] .
Anders köper av Johan Johansson, med hans husrus råd och samtycke, stubbrättigheten av hans i Tannsele ägande krono Nybygge nr 1 af 1/8 dels mantals skatt med alla åtföljande ägor hus och åbyggnad qvarn och qvarnställe att nästkommande vår tillträda emot en överens kommen köpeskilling stor, fyra hundra åttio en Rd: 23 skr 1 1/3 rst Banco eller Sjuhundra Tjugo två Riks D: 10 sk 8 rst Riksgälds Sedlar dock emot det uttryckliga föbehåll att det ska åligga Holmgren såsom barn fullgjöra det accord Johansson med sina föräldrar ingått beståendes uti att de uti lifstid skola i förgånga njuta en tredje del af Nybygges gröda uti sådant skick det nu befinnes att denna tredjedelen af Holmgren bärgas och till dem hemföres, att nödig Brännved hålles dem tillhanda även som hästhjelp så till deras åker kjörning som till skjuts ifrån kyrkan. Och som jag ovanstående summa genom Revers bekommit så afhänder jag och mig och mina arvingar all rätt uti Tannsele Nybygge och det samma nu mera Holmgren såsom dess lagfågna egendom till full ägo tillängnar, (enligt Johan Johansson). Med förestående Kjöpe avhandling förklarar jag Anders Holmgren mig till alla delar nögd då jag tillika härmed utfäster mig till pricka fullgjöra alla i denna kjöpehandling af Johan Johansson gjorda förbehåll hvilka med våra namn undertecknade uti tillkallade vittnens närvaro skiedde i Lycksele den 24 november 1804. Anders Holmgren åläggande gentemot de gamla hade han ganska svårt att hålla, han blev stämd flera gånger för summande, av att inte hålla vägarna farbara under vintern, samt att se till att de gamla fick sitt hö, sin säd o.s.v. Han blev däremot belönad för att han dödat fyra björnar. I ett utslag i rätten sägs: I målet mellan gamle nybyggaren Johan Samuelsson i Tannsele, Kärande och hans Förgångsman Nybyggaren Anders Nilsson Holmgren dersammastädes, Swarande, Öfverlade Härads Rätten om följande Utslag: Härads Rätten har wid sakens öfwervägande funnit Kärande Johan Samuelsson klagan öfwer bristande åker, wara wid förra Tinget afgjord, och att Swaranden Holmgren, som honom, då ålagde ägo.upristning wärkställt, icke är till widare answar deri än hwad bärgnings skyldigheten angår förbunden. (Margareta Lindgren)
Gift 1797-03-26 i Lycksele (Lapp) [35] .
med Sara Sofia Alenius. Född 1778-08-04 i Degerfors (Väbo) [33] .
Död 1856-12-03 i Arvliden, Lycksele [35] .
Sara Sophia blev fostermor åt Sara Samuella Mattsdotter, född 1817, hon var endast 5 år vid giftermålet. (Margareta Lindgren)
      4 Israel Nilsson.   Född 1772-01-15 i Mårdsele, Lycksele [8] . Död ung [8] .
      4 Israel Nilsson.   Född 1774-03-04 i Mårdsele, Lycksele (Lappland) [32] . Död 1857-02-21 i Mårdsele, Lycksele (Lappland) [32] . Bosatt i Mårdsele, Lycksele [8] .
Israel etablerade sig som gästgivare i Lycksele och han var farbror till Anders Bernhard Holmgren. (Margareta Lindgren)
Gift 1804-04-03 i Degerfors (Väbo) [32] .
med Maria Kristina Andersdotter. Född 1772-09-04 i Granön, Degerfors (Väbo) [32] .
Död 1845-03-14 i Mårdsele, Lycksele (Lappland) [32] .
      4 Maria Nilsdotter.   Född 1778-11-11 i Mårdsele, Lycksele [8] .
      4 Anna Sara Israelsdotter.   Född 1762 i Bjursele, Lycksele.
      4 Elisabet Israelsdotter.   Född 1763 i Bjursele, Lycksele.
      4 Ulrika Israelsdotter.   Född 1764-07-27 i Åmsele, Lycksele (Lapp) [14] . Död 1835-07-13 i Rusksele, Lycksele (Lappland) [14] . Född 1764 i Bjursele, Lycksele (Lapp).
Gift 1790 i Lycksele (Lapp) [14] .
med Nils Persson. Häradsdomare [14] .
Född 1766-05-25 i Rusksele, Lycksele (Lappland) [14] .
Död 1860-04-24 i Rusksele, Lycksele (Lappland) [14] .
      4 Henrik Israelsson.   Född 1766 i Bjursele, Lycksele.
  2 Olof Danielsson.   Född 1709 i Rödå, Umeå landsförs (Väbo). Bonde i Selet, Umeå landsförs (Väbo).
Soldat Duus från 1730-07.. till 1748-06-06 [36] .
Gift 1745 [36] .
med Anna Eriksdotter. Född 1724-11-12 i Selet, Umeå lfs [37] .
    3 Magdalena Olofsdotter.   Född 1746-10-10 i Selet, Umeå lfs [36] . Död 1747-12-18 i Selet, Umeå lfs [36] .
    3 Anna Olofsdotter.   Född 1748-09-17 i Selet, Umeå lfs [36] .
    3 Brita Olofsdotter.   Född 1750-01-19 i Selet, Umeå lfs [36] .
    3 Daniel Olofsson.   Född 1752-01-24 i Selet, Umeå lfs [36] . Död 1752-01-26 i Selet, Umeå lfs [36] .
    3 Magdalena Olofsdotter.   Född 1753-08-23 i Selet, Umeå lfs [36] . Gift 1776-12-03 i Umeå lfs [36] .
med Erik Persson. i Långviken, Umeå lfs [38] .
Född i Tavelsjön, Umeå lfs [36] .
    3 Erik Olofsson.   Född 1758-03-01 i Selet, Umeå lfs [36] . Bonde i Selet 1, Umeå lfs [38] .
Gift.
med Brita Svan. Född 1756 [38] .
    3 Carl Olofsson.   Född 1760-01-15 i Selet, Umeå lfs [36] .
    3 Brita Olofsdotter.   Född 1763-01-03 i Selet, Umeå lfs [36] .
  2 Per Danielsson.   Född 1710 i Rödå, Umeå landsförs (Väbo). Död 1783-12-?? i Rödå, Umeå landsförs (Väbo) [39] . Bonde i Överrödå
Gift 1731-03-06 [39] .
med Malin Olofsdotter. Född 1713 i Långviken, Umeå landsförs (Väbo) [5] .
Död 1775-11-12 i Rödå, Umeå landsförs (Väbo) [39] .
    3 Daniel Persson.   Född 1734-08-01 i Rödå, Umeå landsförs (Väbo) [39] . Död 1794-09-07 i Rödå, Umeå landsförs (Väbo) [39] . Född 1735 i Rödå, Umeå landsförs (Väbo) [5] .
Gift 1768-04-06 [39] .
med Malin Eriksdotter. Född 1741-01-08 i Hörnsjö, Nordmaling (Ånge) [32] .
Död 1785-02-13 i Rödå, Umeå landsförs (Väbo) [32] .
      4 Magdalena Danielsdotter.   Född 1769-07-08 i Rödå, Umeå landsförs (Väbo) [39] . Gift 1794-11-?? [39] .
med Per Olofsson. Bonde i Rödå, Umeå landsförs (Väbo).
Född 1764-11-06 i Rotsjön, Burträsk [39] .
    3 Olof Persson.   Född 1746 i Rödå, Umeå lfs [5] . Död 1791 [5] .
    3 Nils Persson.   Född 1755 i Rödå, Umeå landsförs (Väbo) [5] . Död 1810 i Ekträsk, Degerfors (Västerbotten) [5] .
    3 Sara Persdotter.   Född 1748 i Rödå, Umeå lfs [5] .
  2 Brita Danielsdotter.   Född 1713 i Rödå, Umeå landsförs (Väbo). Död 1793. Haft åtta barn som alla dött (Ossian Egerbladh).
Gift.
med Carl Jonsson. Bonde i Rödå
Född 1725 [5] .
Död 1792 i Rödå, Umeå lfs [5] .
1 Anders Königsson.   Född i Rödå, Umeå lfs. Soldat
Dräng 1704 i Tavelsjö, Umeå lfs.
Nämnd 1730-10-02.
Gift.
med Kerstin Nilsdotter. Född omkring 1660 i Umeå landsförsamling (Väbo) [32] .
Död 1717 i Stöcksjö, Umeå landsförs (Väbo) [32] .
  2 Malin Andersdotter.   Född omkring 1680 i Umeå landsförsamling (Väbo) [40] . Gift.
med Jon Hansson. Född omkring 1665 i Umeå landsförsamling (Väbo) [40] .
Död 1742 i Umeå landsförsamling (Väbo) [40] .
    3 Per Jonsson Brask.   Född 1699 i Umeå landsförsamling (Väbo) [40] . Död 1743 i Umeå landsförsamling (Väbo) [40] . Gift.
med Barbro Persdotter. Född 1705 i Umeå landsförsamling (Väbo) [40] .
Död 1785 i Umeå landsförsamling (Väbo) [40] .
      4 Per Persson Brask.   Född 1730 i Umeå landsförsamling (Väbo) [40] . Död 1799 i Umeå landsförsamling (Väbo) [40] . Gift.
med Anna Mosesdotter. Född omkring 1730 i Bygdeå (Väbo) [41] .
Död omkring 1807 i Umeå landsförsamling (Väbo) [41] .
1 Erik Königsson.   Född i Rödå, Umeå lfs. Soldat
Nämnd 1730-10-02.
1 Sigrid Königsdotter.   Född i Rödå, Umeå lfs. Gift.
med Hans Nilsson. Bonde i Degerfors
Född 1667.
Död 1750.

Källor

 1. Mantalslängder
 2. C:1
 3. Staffan Bengtsson
 4. C:3
 5. Ossian Egerbladh
 6. Lycksele F:1 (1778-1831) s 3; C:1 (döda 1714-1780) s 246
 7. FTDNA
 8. Kjell-Åke Lundström, Lars-Olof Delsing
 9. Nordmaling C:1 (1701-1745) 23/98
 10. Thea Hälleberg (2002)
 11. Kjell-Åke Lundström, Lirell-Holmfridsson, Lars-Olof Delsing
 12. Lirell-Holmfridsson, Lars-Olof Delsing
 13. Ossian Egerbladh, Örträskfinnarnas ättlingar sid 32
 14. Sven-Erik Fahlesson
 15. Lycksele F:1 (1778-1831) s 47
 16. Lycksele C:1 (1702-1777)
 17. Lycksele C:1 (1702-1777) s17
 18. Lycksele C:1 (1714-1776) s 227
 19. Constantinus Lindfors
 20. Thea Hälleberg (2002) sid 301
 21. Stig-Lennart Johansson: Umeå lfs C:1 kort 2/3
 22. Lycksele F:1 (1778-1831) s 18
 23. Lycksele C:1 (1702-1777) 88/261
 24. Lycksele F:1 (1778-1831) s 125
 25. Lycksele C:1 (1702-1777) s74
 26. Lycksele F:2 (1832-1872) 27/110
 27. Lycksele C:1 (1702-1777) 92/261
 28. Lycksele C:1 (1702-1777) 100/261
 29. Thea Hälleberg (2002) sid 302
 30. Ossian Egerbladh; Sven-Erik Fahlesson
 31. Gunnar Lindgren
 32. Databas Kråken 11A
 33. Elisabeth Sundh
 34. Rune Johansson
 35. Margareta Lindgren
 36. Kenneth Mossberg
 37. Databas Kråken
 38. Berit Wenngren
 39. Lars-Göran Boström
 40. Uno Sköld
 41. Lisbeth Lundberg

Personregister       Ortsregister