B - Å        

Bärbo (Södm)

Boström, Anna Josefina (1874-) Tavla 1

Boström, Hedvig Sofia (1861-) Tavla 1

Husby-Oppunda (Södm)

Larsdotter, Ulrika (1830-) Tavla 1

Kila (Södm)

Eriksdotter, Anna Stina (1826-) Tavla 1

Ludgo (Södm), Stora Stene

Boström, Karl (1830-) Tavla 1

Runtuna (Södm), Tomtsåter

Boström, Augusta Vilhelmina (1870-) Tavla 1

Råby-Rönö (Södm), Lilla Oppeby

Boström, Per (1820-) Tavla 1

Eriksson, Erik (1779-1833) Tavla 1

Eriksson, Gustaf (1814-) Tavla 1

Eriksson, Isak (1817-) Tavla 1

Råby-Rönö (Södm), Lundby

Eriksdotter, Anna Katarina (1828-) Tavla 1

Eriksdotter, Brita Stina (1825-) Tavla 1

Eriksson, Anders (1809-) Tavla 1

Eriksson, Erik (1779-1833) Tavla 1

Eriksson, Erik (1807-) Tavla 1

Eriksson, Johan (1822-) Tavla 1

Eriksson, Lars (1811-) Tavla 1

Råby-Rönö (Södm)

Boström, Karl (1830-) Tavla 1

Eriksson, Erik (1779-1833) Tavla 1

Årdala (Södm)

Andersdotter, Maria Kristina (Maja Stina) (1789-) Tavla 1


 

  B - Å