( - S        

(Uppl), Stockholm, S:t Nikolai

Boström, Otto Adolf (1827-1866) Tavla 1

Klara (Uppl)

Boström, Gustaf Magnus (1824-1865) Tavla 1

Boström, Karl Johan (1821-1891) Tavla 1

Boström, Otto Adolf (1827-1866) Tavla 1

Lunds domkyrkoförsamling (Skån)

Boström, Gustaf Magnus (1824-1865) Tavla 1

Stockholm (Södm), Maria Magdalena

Boström, Karl Johan (1821-1891) Tavla 1

Stockman, Anna Katarina (1799-1882) Tavla 1


 

  ( - S