A - Å Ä - Ö        

Asker (Närk)

Andersdotter, Maria Vilhelmina (1853-) Tavla 1

Björnlunda (Södm), Västerlund

Eriksdotter, Anna Kristina (1808-1883) Tavla 1

Olofsson, Gustaf (1806-1895) Tavla 1

Dunker (Södm), Bremossen

Johansson, Erik (1811-1871) Tavla 1

Dunker (Södm), Flatsjötorp

Boström, Fredrik (1820-) Tavla 1

Boström, Karl (1816-1891) Tavla 1

Boström, Kristina Charlotta (1821-1906) Tavla 1

Boström, Ulrika (1816-1906) Tavla 1

Olofsdotter, Brita Sofia (1814-) Tavla 1

Olofsdotter, Lovisa (1824-1844) Tavla 1

Olofsson, Olof (1781-1856) Tavla 1

Dunker (Södm), Mora

Boström, Karl Erik (1829-) Tavla 1

Dunker (Södm), Röl

Olofsson, Olof (1808-1836) Tavla 1

Dunker (Södm), Vatthälla

Boström, Jan Erik (1803-1877) Tavla 1

Dunker (Södm)

Boström, Fredrik (1820-) Tavla 1

Boström, Gustava Karolina (1832-) Tavla 1

Boström, Jan Erik (1803-1877) Tavla 1

Boström, Maria Lovisa (1840-) Tavla 1

Eskilstuna (Södm), Fristaden

Olofsdotter, Lovisa (1824-1844) Tavla 1

Eskilstuna (Södm), Västermarken

Lithander, Otto Reinhold (1814-1872) Tavla 1

Eskilstuna (Södm)

Boström, Karl David (1883-) Tavla 1

Boström, Karl Fredrik (1837-1924) Tavla 1

Boström, Kristina Charlotta (1821-1906) Tavla 1

Eskilstuna Fors (Södm)

Rox, Anna Maria (1814-1873) Tavla 1

Eskilstuna Kloster (Södm)

Boström, Anna Elisabet (1881-) Tavla 1

Boström, Augusta Elfrida (1876-) Tavla 1

Boström, Fredrika Vilhelmina (1873-) Tavla 1

Boström, Gustaf Anton (1878-) Tavla 1

Jonsdotter, Brita Vilhelmina (1848-) Tavla 1

Floda (Södm), Himlinge

Boström, Axel Ivar (1886-) Tavla 1

Boström, Bernhard Mauritz (1889-) Tavla 1

Boström, Elsa Viktoria (1884-1886) Tavla 1

Boström, Ernst Albert (1881-) Tavla 1

Boström, Oskar Verner (1882-1967) Tavla 1

Boström, Otto Albert (1854-1931) Tavla 1

Floda (Södm), Rostugan

Boström, David Gunnar (1893-) Tavla 1

Floda (Södm), Skogshyddan

Boström, Otto Albert (1854-1931) Tavla 1

Floda (Södm)

Blomqvist, Kristina Augusta (1850-1912) Tavla 1

Boström, Amalia Vilhelmina (1877-) Tavla 1

Boström, Elin Elisabet (1879-) Tavla 1

Boström, Selma Maria Cecilia (1874-) Tavla 1

Gryt (Södm), Hallinge

Boström, Ulrika (1816-1906) Tavla 1

Gryt (Södm), Laggarbo

Andersson, Anders (1805-) Tavla 1

Gryt (Södm), Årbytorp

Johansson, Erik (1811-1871) Tavla 1

Gryt (Södm)

Andersdotter, Sofia Greta (1820-) Tavla 1

Wahlström, Ulrika (1807-) Tavla 1

Gåsinge-Dillnäs (Södm)

Berg, Karl Johan (1842-1892) Tavla 1

Gällivare (Lapp)

Boström, Gustava Karolina (1832-) Tavla 1

Gävle (Gäst)

Boström, Ivar Oskar (1915-) Tavla 1

Boström, Maria Katarina (1880-1959) Tavla 1

Boström, Signe Evy Maria (1914-) Tavla 1

Gävle Heliga Trefaldighet (Gäst)

Boström, Maria Katarina (1880-1959) Tavla 1

Boström, Oskar Verner (1882-1967) Tavla 1

Helgesta (Södm)

Nilsdotter, Maria (1754-) Tavla 1

Svensson, Olof (1751-) Tavla 1

Hyltinge (Södm), Grindstugan

Boström, Jan Erik (1803-1877) Tavla 1

Hyltinge (Södm), Lyftinge

Boström, Johan August (1836-1837) Tavla 1

Hyltinge (Södm), Långdunker

Boström, Jan Erik (1803-1877) Tavla 1

Hyltinge (Södm), Lövås

Boström, Jan Erik (1803-1877) Tavla 1

Hyltinge (Södm)

Boström, Adolf August (1837-) Tavla 1

Boström, Josefina Albertina (1840-) Tavla 1

Boström, Klara Vilhelmina (1843-) Tavla 1

Julita (Södm), Leby

Boström, Karl Fredrik (1837-1924) Tavla 1

Boström, Karl Otto Ernfrid (1876-) Tavla 1

Rox, Anna Maria (1814-1873) Tavla 1

Julita (Södm), Pepparkällan

Boström, Karl (1816-1891) Tavla 1

Julita (Södm), Trosa

Boström, Karl (1816-1891) Tavla 1

Boström, Otto Albert (1854-1931) Tavla 1

Julita (Södm)

Andersdotter, Maria Vilhelmina (1853-) Tavla 1

Blomqvist, Kristina Augusta (1850-1912) Tavla 1

Boström, August Vilhelm (1861-1925) Tavla 1

Boström, Augusta Eleonora (1845-) Tavla 1

Boström, Johan Frans Ludvig (1850-1927) Tavla 1

Kattnäs (Södm)

Eriksdotter, Anna Kristina (1808-1883) Tavla 1

Kärnbo (Södm), Stora Sundby

Boström, Adolf Fredrik (1851-) Tavla 1

Boström, Anna Erika (1861-) Tavla 1

Boström, Fredrik (1820-) Tavla 1

Boström, Karl Petter (1854-) Tavla 1

Boström, Klara Lovisa (1858-) Tavla 1

Kärrbo (Väsm)

Boström, Adolf Josef (1888-) Tavla 1

Boström, Ester Vilhelmina (1885-) Tavla 1

Lilla Malma (Södm), Malma prästgård

Lithander, Otto Reinhold (1814-1872) Tavla 1

Lilla Mellösa (Södm), Lindesberg

Boström, Johan Frans Ludvig (1850-1927) Tavla 1

Lilla Mellösa (Södm)

Olofsson, Gustaf (1806-1895) Tavla 1

Olofsson, Olof (1808-1836) Tavla 1

Luleå stadsförsamling (Nobo)

Berg, Karl Johan (1842-1892) Tavla 1

Länna (Södm), Länna bruk

Johansdotter, Lisa Kajsa (1781-) Tavla 1

Mellösa (Södm), Stora Bronäs

Boström, Anna Elisabet (1810-) Tavla 1

Boström, Per (1812-) Tavla 1

Olofsdotter, Maja Kajsa (1805-) Tavla 1

Olofsson, Olof (1781-1856) Tavla 1

Svensson, Olof (1751-) Tavla 1

Skara domkyrkoförsamling (Vägö)

Boström, August Vilhelm (1861-1925) Tavla 1

Stockholm (Uppl), Adolf Fredrik

Boström, Adolf Fredrik (1851-) Tavla 1

Stockholm

Boström, Karl Fredrik Lage (1882-) Tavla 1

Strängnäs, Låstad

Landgren, Kristina Lovisa (1828-) Tavla 1

Taxinge (Södm)

Jonsdotter, Brita Vilhelmina (1848-) Tavla 1

Åker (Södm), Broby

Björnberg, Anna Elisabet (1801-1865) Tavla 1

Boström, Karl Bernhard (1867-) Tavla 1

Åker (Södm), Kråktorp

Björnberg, Anna Elisabet (1801-1865) Tavla 1

Åker (Södm)

Boström, Frans Gustaf (1845-) Tavla 1

Boström, Sofia Karolina (1848-) Tavla 1


 

  A - Å Ä - Ö