B - M        

Börstil (Uppl), Börstilsby

Boström, Anders (1725-1725) Tavla 1

Boström, Brita (1738-) Tavla 1

Boström, Erik (1726-1726) Tavla 1

Boström, Erik (1731-) Tavla 1

Boström, Jakob (1767-) Tavla 1

Boström, Johan (1699?-1759) Tavla 1

Boström, Johan Erik (1761-) Tavla 1

Boström, Karin (1727-) Tavla 1

Boström, Lars (1774-) Tavla 1

Boström, Maria (1765-) Tavla 1

Boström, Per (1771-1773) Tavla 1

Boström, Petter (1737-1737) Tavla 1

Boström, Stina (1771-1773) Tavla 1

Jakobsdotter, Maria (1699-1782) Tavla 1

Börstil (Uppl), Gammelby

Eriksson, Anders (1742-) Tavla 1

Olofsson, Erik (1708-) Tavla 1

Börstil (Uppl)

Olofsson, Erik (1708-) Tavla 1

Hökhuvud (Uppl)

Eriksdotter, Katarina (1733-) Tavla 1

Morkarla (Uppl), Åby

Jakobsdotter, Maria (1699-1782) Tavla 1


 

  B - M