B - V        

Bo (Närk), Kolaretorp

Larsson Boström, Anders Peter (1828-) Tavla 1

Larsson, Lars (1787-) Tavla 1

Bo (Närk)

Jonsdotter, Maja Kajsa (1792-) Tavla 1

Larsson, Lars (1787-) Tavla 1

Eskilstuna, Åsby Jäderön, Kafjärden

, Märta Kristina (1910-1982) Tavla 1

Boström, Ernst Hjalmar (1906-1996) Tavla 1

Boström, Gunnar Alexander (1909-1996) Tavla 1

Floda (Södm)

Larsdotter, Brita Stina (1827-) Tavla 1

Larsson Boström, Anders Peter (1828-) Tavla 1

Gillberga (Södm)

Boström, Ernst Hjalmar (1906-1996) Tavla 1

Boström, Gunnar Alexander (1909-1996) Tavla 1

Gillberga, Luckan, Haganäs

Boström, Per Johan Alfred (1863-) Tavla 1

Husby-Rekarne (Södm), Rossvik

Boström, Per Johan Alfred (1863-) Tavla 1

Larsson Boström, Anders Peter (1828-) Tavla 1

Husby-Rekarne (Södm)

Boström, Axel Henning (1865-) Tavla 1

Boström, Per Johan Alfred (1863-) Tavla 1

Jäder (Södm)

, Märta Kristina (1910-1982) Tavla 1

Boström, Ernst Hjalmar (1906-1996) Tavla 1

Västerås

, Märta Kristina (1910-1982) Tavla 1


 

  B - V