Y-DNA

av Leif A Boström, Täby

 

 

Leif Boströms DNA i Y-kromosomen

Y-haplogrupp

Mitt DNA i Y-kromosomen är undersökt med Family Tree DNA:s test big-Y. Större delen av Y-kromosomens baspar är undersökta. Mina resultat har analyserats ytterligare av Kirill Prokopyuk och YFull.

Enligt resultatet från big-Y och analysen från Kirill Prokopyuk samt YFull kan man följa min gren på I1-trädet enligt nedanstående tabell. Jag har dessutom 16 unika varianter. Vartefter fler personer testar sitt Y-DNA kommer förhoppningsvis fler av mina unika varianter att kunna hittas hos andra personers Y-DNA och ytterligare grenar på SNP-trädet att definieras.

Haplogrupp SNP
I1a Z2891 CTS9857 DF29/S438 Z2892/CTS9848 Y1916 Z2890 Z2893
I1a1 I-Z2336 Z2336/CTS6364 Y2592 Y2593
I1a1a I-Y3866 S4795 Y3866
I1a1a1 I-S4767 S4767
I1a1a1b I-S7642 S7642 S7657 S16432
I1a1a1b5 I-Y6339 Y6339
I1a1a1b5b I-Y11264 Y11264 Y11266 Y13042
I1a1a1b5b1 I-Y11267 Y11265 Y11267 Y12044
I-Y32634 Y32634 Y32635 Z31288 Y32636 Y32637 Y33118 Y32638
Y22639

Min agnatiska härstamning är från Luleå landsförsamling, Norrbotten. Av de som testat nästan hela sitt Y-DNA finns det hittills ytterligare en person som har samma haplogrupp som jag, I-Y32634. Hans äldsta kända ana på hans fädernegren är från Tierp, Uppland. Han benämns Anders II i tabellen nedan. Det finns dock två personer vars testade STR-resultat i deras Y-DNA för 111 markörer ligger ännu närmare mitt. De har testat SNP i I1-trädet, ner till I-Y11267. De benämns Patrik och Anders I i tabellen nedan. Patriks Y-DNA är nu analyserat med big-Y. Det visade sig att han tillhör en annan undergren till I-Y11267 än jag. Hans äldsta kända ana på hans fädernegren är från Dingtuna, Västmanland. Totalt med alla testade STR-markörer är mitt STR-resultat mer likt reslutatet för Anders II än för Patrik. Äldsta kända anan i fädernegrenen till Anders I är från Ovansjö, Gästrikland.

STR

Jag har jämfört mina STR-resultat med resultaten för min pappa, en son till en tremänning, en fyrmänning och de tre personer som därefter ligger närmast min STR-profil samt med STR-profilen för haplogruppen I1*, enligt Kenneth Nordtvedt.

Släktskiss

SMGF publicerade 26 markörer i min Y-kromosom 2007 från ett prov lämnat 2006. I mars 2011 publicerade de en uppdatering med 37 markörer, samtidigt som resultatet för min fyrmänning Rolf från ett prov skickat 2008 presenterades. Min tremännings son Simon har 2013 testat 37 markörer hos Family Tree DNA. De båda laboratorierna testar inte exakt samma markörer. Jag beställde 2013 en ny analys av 111 STR-markörer i mitt Y-DNA från Family Tree DNA. Min pappa Sune beställde samtidigt en analys av 67 STR-markörer. Resultaten kom i mars och april 2014.

För olika positioner DYS (DNA Y-chromosome Segment) upprepas mönstret det antal gånger som framgår av tabellen.

Markör Leif Sune Simon Rolf Patrik Anders I Anders II I1*
DYS393 13 13 13 13 13 13 13 13
DYS390 22 22 22 22 22 22 22 22
DYS19 14 14 14 14 14 14 14 14
DYS391 10 10 10 10 10 10 10 10
DYS385a 14 14 14 14 14 14 14 13
DYS385b 14 14 14 14 14 14 14 14
DYS426 11 11 11 11 11 11 11 11
DYS388 14 14 14 14 14 14 14 14
DYS439 11 11 11 11 11 11 12 11
DYS389I 12 12 12 12 12 12 12 12
DYS392 11 11 11 11 11 11 11 11
DYS389II 28 28 28 28 28 28 29 28
DYS458 15 15 15 15 15 16 15 15
DYS459a 9 9 9 8 8 8 8 8
DYS459b 9 9 9 9 9 9 9 9
DYS455 8 8 8 8 8 8 8 8
DYS454 11 11 11 11 11 11 11 11
DYS447 22 22 22 22 22 22 23 23
DYS437 16 16 16 16 16 16 16 16
DYS448 20 20 20 20 20 20 20 20
DYS449 29 29 28 28 29 28 29 28
DYS464a 14 14 14 12 12 12 12 12
DYS464b 14 14 14 14 14 14 14 14
DYS464c 16 16 16 15 15 15 15 15
DYS464d 16 16 16 16 16 16 16 16
DYS460 11 11 11 10 10 10 10 10
Y-GATA-H4 10 10 10 10 10 10 10 10
YCAIIa 19 19 19 19 19 19 19 19
YCAIIb 21 21 21 21 21 21 21 21
DYS456 14 14 14 14 14 13 14 14
DYS607 14 14 14 14 14 14 14
DYS576 15 15 15 16 16 17
DYS570 19 19 20 21 20 21
CDYa 34 34 35 34 34 35
CDYb 34 34 35 35 37 36
DYS442 12 12 12 12 12 12 11 12
DYS438 10 10 10 10 10 10 10 10
DYS531 11 11 11 11 11 11
DYS578 8 8 8 8 8 8
DYF395S1a 15 15 15 15 15 15
DYF395S1b 15 15 15 15 15 15
DYS590 8 8 8 8 8 8
DYS537 11 11 11 11 11 11
DYS641 10 10 10 10 10 10
DYS472 8 8 8 8 8 8
DYF406S1 9 9 9 9 9 9
DYS511 9 9 9 9 9 9
DYS425 12 12 12 12 12 12
DYS413a 23 23 23 23 23 23
DYS413b 24 24 25 24 24 25
DYS557 15 15 16 15 15 15
DYS594 10 10 10 10 10 10
DYS436 12 12 12 12 12 12
DYS490 12 12 12 12 12 12
DYS534 17 17 17 16 17
DYS450 8 8 8 8 8 8
DYS444 12 12 14 13 14 13 13
DYS481 25 25 25 25 25 25
DYS520 20 20 20 20 20 20
DYS446 13 13 13 13 13 13 13
DYS617 13 13 13 13 13 13
DYS568 11 11 11 11 11 11
DYS487 12 12 12 12 12 12
DYS572 11 11 11 11 11 11
DYS640 11 11 11 11 11 11
DYS492 12 12 12 12 12 12
DYS565 11 11 11 11 11 11
DYS710 31,2 32 31 31
DYS485 12 12 12 12 12
DYS632 8 8 8 8 8
DYS495 17 17 17 17 17
DYS540 12 12 12 12 12
DYS714 23 23 23 26 24
DYS716 27 27 27 27 27
DYS717 19 18 19 19 19
DYS505 11 11 11 11 11
DYS556 12 12 12 12 12
DYS549 12 12 12 12 12
DYS589 13 13 13 13 13
DYS522 11 11 11 11 11
DYS494 9 9 9 9 9
DYS533 11 11 11 11 11
DYS636 11 11 11 11 11
DYS575 10 10 10 10 10
DYS638 12 12 12 11 12
DYS462 12 12 12 12 12 12
DYS452 31 31 31 31 32 31
DYS445 11 11 11 11 11 11
YGATAA10 13 13 13 13 13 13
DYS5463 21 21 21 21 21 21
DYS441 15 16 16 16 16 16
YGGAAT1B07 11 11 11 11 11 11
DYS525 12 12 11 11 10
DYS712 24 25 23 23
DYS593 15 15 15 15 15
DYS650 19 19 20 19
DYS532 11 12 11 11 11
DYS715 24 24 24 24 24
DYS504 16 17 17 16 17
DYS513 12 12 12 13 13
DYS561 15 15 15 15 15
DYS552 25 25 25 25 25
DYS726 12 12 12 12 12
DYS635 21 22 21 21 21/22
DYS587 18 18 18 18 18
DYS643 12 12 12 12 12
DYS497 14 14 14 15 14
DYS510 18 19 18 18 18
DYS434 9 9 10 9 9
DYS461 12 12 12 12 12 12
DYS435 11 11 11 11 11

Y-kromosomprofilerna ovan redovisas med Family Tree DNA:s standard. Vid jämförelse med standarden NIST (ISOGG) ska till värdena från Family Tree DNA läggas till för DYS441 +1, DYS442 +5, YGATAA10 +2 och GATA H4.1 +10.

I markören DYS710 har jag en micro allele med resultatet 31,2.

Jag och min pappa har identiska resultat i de 67 markörer han har testat. Det finns inte heller någon avvikelse mellan resultaten för mina två analyser med sju års mellanrum i de markörer som analyserats i båda analyserna. Jag och Simon har fyra avvikelser i vårt jämförda DNA. Vårt genetiska avstånd är 4 på 37 jämförda markörer, 4/37. Enligt Family Tree DNA:s beräkningar innebär det att sannolikheten att vi har gemensamma anor inom fyra generationer är mindre än 3 procent. Våra avvikelser är dock för markörer som har hög mutationsfrekvens. Markörer med mutationsfrekvens över 0,006 är markerade med gult för markörens beteckning i tabellen. Jag utgår därför ifrån att vi är så nära släkt som kyrkböckerna säger.

Simon har fyra avvikelser från Rolf, varav en i två steg, 5/32. Jag har samma avvikelser från Rolf plus ytterligare tre, varav en i två steg, 9/42. Två av de markörerna är inte testade hos Simon. Att jag och Rolf har sju avvikelser, varav två dessutom två steg ifrån varandra, trots att vi har en gemensam ana fyra generationer bakåt är anmärkningsvärt. Enligt SMGF:s beräkningar tyder det på att vi har en gemensam ana omkring 34 generationer bakåt. Jag skulle tro att i vissa fall kan mutationsfrekvensen vara betydligt högre än de räknar med. Kanske kan en äldre far ha fått fler mutationer. En möjlighet är att någon av mina eller Rolfs agnatiska anor inte stämmer, men i så fall är det anmärkningsvärt att vi har så många identiska markörer. Vi har även samma avvikelser från I1* i DYS385a och DYS447. Haplogruppen I1 är dock mycket vanlig i Sverige, omkring 40 procent av alla män tillhör den.

Alla söner i min, Simons och Rolfs härstamningar från Nils är födda inom äktenskapet. Att det är så stora avvikelser mellan våra STR-resultat tyder ändå på att någon av dem kan ha en annan far.

Jämförelserna med Patrik, Anders I och Anders II visar att deras STR-markörer stämmer bättre med Rolfs än med mina. Eftersom SNP-resultaten visar att jag tillhör samma gren på DNA-trädet som Patrik, Anders I och Anders II gör det att sannolikheten för att jag och Rolf är släkt ökar. Patrik och Anders I har två avvikelser från Rolfs värden (2/42), medan Anders II har sju (7/39). För de markörer där Anders I:s värden avviker från Rolfs har Rolf och jag samma värden. För de markörer där Anders II:s värden avviker från Rolfs har Rolf och jag samma värden, utom för DYS449 där Anders värde istället är lika med mitt och för DYS444 där Anders värde ligger mellan mitt och Rolfs. Jag är mycket närmare släkt med Rolf än med Patrik, Anders I och Anders II. Trots detta är STR-resultaten betydligt närmare mellan Rolf och Patrik, Anders I respektive Anders II, än mellan Rolf och mig. Det visar att det har skett många förändringar i STR på min släktgren. Det visar också att det är nästan helt säkert att släktskapet enligt kyrkböckerna mellan mig och Rolf stämmer.

För de 111 markörer som redovisas här är det genetiska avståndet 25/111 mellan mina och Anders II:s värden, 22/111 mellan mina och Anders I:s samt 19/111 mellan mina och Patriks värden. För de markörer som Yfull har jämfört har jag totalt 42 avvikelser mot Anders II:s resultat, 42/391, medan jag och Patrik har 47/327. När så många STR-markörer jämförs visar det sig att jag har större avvikelse mot Patrik än mot Anders II.

Alla jämförda profiler tillhör haplogrupp I1. Haplogrupp I1 (I-M253) finns i nordvästra Europa, främst i Skandinavien. I Wikipedia kan man läsa om haplogrupp I1. Även hos Eupedia finns information.

Många positioner i y-kromosomen testades i mitt DNA-test hos 23andme. De kom fram till att jag tillhör haplogruppen I1*. Benämningen gäller för alla som inte tillhör någon av de hittills definierade undergrupperna till I1 eller där inte tillräckligt många SNP är testade för att kunna avgöra undergrupp. Jag beställde i november 2013 ett test från National Geographics Geno 2.0, för att ta reda på vilken undergrupp till I1 som jag tillhör. Resultatet av den analysen 2014-01-15 var att jag tillhör haplogrupp I-M253, vilket är detsamma som I1. Alltså hittades ingen undergrupp med det testet, men många kunde uteslutas. Från de prover som togs i det testet har de ytterligare testerna gjorts.

Ett Y-DNA-träd för haploguppen I kan ses här.

Mina agnatiska anor

Min tidigaste ana på rena fädernelinjen är Lars Jönsson, bonde 1539-1565 i Smedsbyn, Luleå landsförsamling. Nedan finns en länk till en släkttavla för hans son Antonius Larsson.

Ättlingar till Antonius Larsson.

Det vore intressant om andra som på fädernet härstammar från Antonius Larsson i Smedsbyn eller hans sonsons sonsons son Per Nilsson (1724-1808) i Ersnäs beställde ett big-Y-test från Family Tree DNA. Jag har inte hittat några andra grenar från Antonius Larsson som har ättlingar idag på rent fäderne än Per Nilssons. För att se om man tillhör haplogruppen I1 kan det möjligen vara lämpligt att först beställa ett Y-DNA-test av STR-markörer från Family Tree DNA, t ex Y-DNA37. Genom Sverigeprojektet på Family Tree DNA kan tester beställas.

 

 

Åter till början...

 


Sidan skapad 2008-08-07 av Leif Boström, Täby. Senast uppdaterad 2018-08-08.

Åter till DNA-genealogi

Åter till första sidan

familjenbostrom.se