MT-DNA

av Leif A Boström, Täby

 

 

Leif Boströms mtDNA

Mitt mitokondriska DNA har analyserats vid flera tillfällen. Första analysen gjordes av SMGF på ett prov som jag lämnade 2006. De analyserade platserna på mtDNA-cirkeln från 16001 till 00579. Det intervallet brukar delas upp i tre delintervall HVR1-HVR3. SMGF kunde av vilka mutationer som finns i mitt mitokondriska DNA fastställa att jag tillhör haplogruppen U4, som brukar kallas Ulrike. Haplogruppen finns över hela Europa, främst i östra och norra Europa. Högst koncentration finns i Skandinavien och de baltiska staterna. Omkring 2 procent av européerna tillhör haplogrupp U4.

Till 23andme skickade jag in salivprov 2010. De analyserade många fler baser (positioner) i mitokondrien och kunde fastställa min haplogrupp till U4c1, d v s en undergrupp till U4 kunde bestämmas med de ytterligare testade positionerna och genom att fler undergrupper hade definierats. National geographics analys av ett prov mitt på mtDNA lämnat 2013 visar att jag har haplogrupp U4c1. Jag har också mutationen 4924A. Den undergruppen har inte fått något namn än.

Från samma prov som National Geograhics använde har nu Family Tree DNA analyserat mitt DNA på samtliga positioner i mitokondrien. Resultatet var klart 2014-02-28. Följande tabell visar för vilka positioner mitt mtDNA avviker från rCRS.

Position Leif Karin Bert rCRS Definierar
73 G G G A ej R0
150 T T T C
195 C C C T U4'9
263 G G G A ej H2a2a1
315.1 C C C ej H2
499 A A A G U4'9
523.1 C C C
523.2 A A A
750 G G G A ej H2a2a
1438 G G G A ej H2
1811 G G G A U2'3'4'7'8'9
2706 G G G A ej H
4646 C C C T U4
4769 G G G A ej H2a
4811 G G G A U4c1
4924 A A A G
5999 C C C T U4'9
6047 G G G A U4
6146 G G G A U4c1
6419 M A A A
7028 T T T C ej H
8860 G G G A ej H2a2a
9070 G G G T U4c1
10306 M A A A
10907 C C C T U4c
11009 C C C T U4c1
11332 T T T C U4
11467 G G G A U
11719 A A A G ej R0
12308 G G G A U
12372 A A A G U
14620 T T T C U4
14766 T T T C ej HV
14866 T T T C U4c1
15326 G G G A ej H2a2a
15693 C C C T U4
16179 T T T C U4c1
16356 C C C T U4
16519 C C C T (U4)

Beteckningarna 315.1 och 523.1 innebär en tillagd bas efter position 315 respektive 523. Beteckningen 523.2 innebär ytterligare ett tillägg efter det tidigare.

I en och samma cell kan det finnas vissa mtDNA-molekyler som innehåller en mutation och andra som inte gör det. Denna heterogenitet i sammansättning hos DNA kallas för heteroplasmi. Beteckningen M ovan innebär att det finns mer än ett resultat i den positionen och att basen i den positionen är antingen A eller C.

Min tidigaste kända ana i mödernelinjen är min mormors mormors mormors mor Sara Andersdotter, född omkring 1714 troligen i Långviken, Umeå landsförsamling. Hon var gift med Per Eriksson i Lomfors, Lycksele. Jag är osäker på vem som var Sara Andersdotters mor, men har antagit att det var Malin, hustru till soldaten Anders Danielsson Opman i Långviken. De båda drunknade 1732. Att de hade döttrarna Malin och Maria Andersdöttrar födda 1722 respektive 1723 i Långviken är säkert. Om någon som härstammar från Anders Danielsson och hustru Malins döttrar Malin eller Maria på mödernelinjen skulle undersöka sitt mitokondriska DNA, så skulle det gå att avgöra om antagandet att hon var mor till Sara Andersdotter är rimligt.

 

Sara Andersdotter 1714

Maria Elisabet Johansdotter 1740

 

 

Helena Persdotter 1743

 

 

Elisabet Persdotter 1751

Malin

Malin Andersdotter 1722

Magdalena Hansdotter 1749

 

 

Margareta Hansdotter 1750

 

 

Maria Brita Hansdotter 1758

 

 

Barbro Hansdotter 1763

 

Maria Andersdotter 1723

Anna Margareta Jonsdotter 1753

Ättlingar i kvinnliga linjer till Malin


Ättlingar i kvinnliga linjer till Malin och hennes make Anders Danielsson Opman

 

I Family Tree DNA:s databas, av dem som har analyserat hela mt-genomet, har de som ligger närmast min mtDNA-sekvens två avvikelser mot min sekvens. En av dem, Karin, härstammar från Helena Persdotter född 1743 och syster till min ana Elisabet Persdotter född 1751. De båda var döttrar till Sara Andersdotter och Per Eriksson i Lomfors, Lycksele. De två avvikelserna i våra mtDNA är i positionerna 6419 och 10306, där jag har heteroplasmi. En av dem som har samma mtDNA som jag, enligt SMGFs test, härstammar också från Elisabet Persdotter, född 1751 i Lomfors, Lycksele. Där var dock inte alla positioner analyserade.

Den äldsta kända ana på rena mödernelinjen för ytterligare en, Bert, som har två avvikelser från mitt mtDNA var född i Gnarp, Hälsingland, omkring 1630 och hette Gölin Persdotter. Avvikelserna mot mitt mtDNA är desamma som för den som har dokumenterad gemensam ana med mig. Det innebär att min haplogrupp, bortsett från positionerna med heteroplasmi, har bildats längre tillbaka än vad som går att följa i skriftliga dokument.

En av personerna som har tre avvikelser jämfört med min sekvens saknar mutationerna i 6419 och 10306, men har istället 10739G. Anorna så långt tillbaka jag känner till i moderslinjen för den personen är alla födda i Torsåker, Gästrikland. Tidigaste kända anan är Kerstin Larsdotter född 1697.

En ättling på kvinnliga linjen från Emma Sofia Lundberg, född 1855 i Bjurholm (Ångermanland), död 1909 i Canada, har mtdna haplogrupp U4c1a, enligt National Geographics test Geno 2.0. Hennes anor i kvinnliga linjen är: Margareta Sofia Johansdotter född 1820 i Bjurholm, Anna Katarina Jakobsdotter född omkring 1787 okänt var, Elisabet Eriksdotter född 1763 i Nora (Ångermanland), Anna Mårtensdotter född 1733 i Nora, Elisabet Hansdotter född 1704 i Nora, Malin Olofsdotter född omkring 1666 i Nora och Märta Nilsdotter död 1729 i Nora.

 

 

Sune Boströms mtDNA

Min pappas hela mtDNA har testats av Family Tree DNA. Han har haplogrupp H1a2. Följande tabell visar för vilka positioner hans mtDNA avviker från rCRS.

Position Sune rCRS Definierar
73 G A H1a
152 C T
263 G A ej H2a2a1
315.1 C ej H2
750 G A ej H2a2a
1438 G A ej H2
3010 A G H1
4769 G A ej H2a
8271 T A H1a2
8860 G A ej H2a2a
15326 G A ej H2a2a
16162 G A H1a
16519 C T

Det finns flera personer i Family Tree DNA:s databas som har samma mtDNA som min pappa. De flesta av deras tidigaste kända anor i mödernelinjerna var bosatta i Finland eller Sverige.

Min pappas tidigaste kända ana i mödernelinjen är Margeta Andersdotter, född omkring 1645 i Gammelgården 3, Nederkalix, död 1720 i Månsbyn 5, Nederkalix och hennes mor Märeta Olofsdotter.

Två som har samma mtDNA enligt Family Tree DNA har angivit att deras tidigaste kända ana i mödernelinjen är Brita Nilsdotter, född 1796 i Innanbäcken, Nederkalix. Hon härstammar i den kvinnliga linjen från Anna Andersdotter, född 1662 (döpt 4/5) i Gammelgården 3, som var syster till min pappas ana Margeta Andersdotter. Ytterligare en som har samma mtDNA i Family Tree DNA:s test härstammar från Brita Nilsdotter.

 

 

Åter till början...

 


Sidan skapad 2008-08-07 av Leif Boström, Täby. Senast uppdaterad 2018-10-13.

Åter till DNA-genealogi

Åter till första sidan

familjenbostrom.se