Förfäder Elin Nilsdotter.   Född i Piteå landsförs (Nobo) [1] . Gift.
med Per Jonsson. Bonde i Lillpite, Piteå landsförs (Norrbotten) [1] .
1 Anders Persson.   Född i Lillpite, Piteå landsförs (Norrbotten) [1] . i Lillpite, Piteå landsförs (Norrbotten) [1] .
Bonde, nämndeman, birkarl och köpman i Lillpite, Piteå landsförs (Norrbotten).
Bonde från 1543 till 1584 i Lillpite, Piteå landsförs (Norrbotten) [2] .
Landsköpman från 1561 till 1566 i Lillpite, Piteå landsförs (Norrbotten) [3] .
Anders Persson (utan ort) birkarl 1580 i Piteå lappmark [4] .
med .
  2 Per Andersson.   Bonde från 1575 till 1621 i Lillpite 4, Piteå landsförs (Norrbotten) [2] .
Ej nämnd av Johan Bure
Landsköpman från 1579 till 1580 i Lillpite, Piteå landsförs (Norrbotten) [3] .
med .
    3 Anders Persson.   Död 1629 i Lillpite 4, Piteå landsförs (Norrbotten). Bonde från 1609 till 1610 i Lillpite 4, Piteå landsförs (Norrbotten) [2] .
Bonde från 1621 till 1628 i Lillpite 4, Piteå landsförs (Norrbotten) [2] .
Gift.
med Barbro . Nämnd som hustru Barbro 1631 i Lillpite 4, Piteå landsförs (Norrbotten) [2] .
      4 Per Andersson.   Född omkring 1617 i Lillpite 4, Piteå landsförs (Norrbotten). Död 1697 i Lillpite 4, Piteå landsförs (Norrbotten) [2] . Bonde från 1635 till 1675 i Lillpite 4, Piteå landsförs (Norrbotten) [2] .
Gift.
med Sissla .
Ättlingar
  2 Elin Andersdotter.   Född i Lillpite, Piteå landsförs (Norrbotten) [1] . Gift.
med Olof Olofsson. i Hortlax, Piteå landsförs (Norrbotten) [1] .
Bonde, nämndeman, köpman och sexman i Hortlax 20, Piteå landsförs (Norrbotten).
Två stycken Olof Olofssöner nämnda från 1565 till 1615 i Hortlax, Piteå landsförs (Norrbotten) [2] .
Ägare från 1571 till 1618 i Hortlax 20, Piteå lfs [5] .
Landsköpman från 1579 till 1593 i Hortlax, Piteå lfs [3] .
Birkarl 1590 i Hortlax, Piteå lfs [6] .
    3 Anders Olofsson.   Född i Hortlax, Piteå landsförs (Norrbotten) [1] . i Hortlax, Piteå landsförs (Norrbotten) [1] .
Ägare från 1599 till 1628 i Hortlax 19, Piteå landsförs (Norrbotten) [5] .
med .
      4 Lars Andersson.   Född i Hortlax, Piteå lfs [7] .
      4 Augustin Andersson.   Född i Hortlax, Piteå lfs [7] . Nämnd 1635-1663 i Hortlax, Piteå lfs [2] .
      4 Anders Andersson.   Född i Hortlax, Piteå lfs [7] .
    3 Olof Olofsson.   Född i Hortlax, Piteå landsförs (Norrbotten) [1] . Hemma hos fadern [1] .
    3 Staffan Olofsson.   Född i Hortlax, Piteå landsförs (Norrbotten) [1] . Död 1644 [5] . Hemma hos fadern [1] .
Ägare från 1617 till 1643 i Hortlax 20, Piteå landsförs (Norrbotten) [5] .
Mantalsskriven från 1623 till 1644 i Piteå stadsförs (Nobo) [5] .
Bårpengar betalades 1650-09-08 [5] .
Gift.
med Elisabet .
      4 Olof Staffansson.   Nämnd 1640 i Hortlax, Piteå lfs [8] .
Ägare av hemmansdel från 1630 till 1637 i Hortlax 20, Piteå lfs [5] .
Gift [5] .
med hustru .
Ättlingar
      4 Anders Staffansson.   Född omkring 1626 [5] . Borgare 1644-1646 och 1652-1663 i Piteå stad [5] .
      4 Augustin Staffansson.   Död 1695-05-25 [5] . Mantalsskriven 1645 i Piteå stad [5] .
Nämnd 1645-1690 i Hortlax, Piteå lfs [8] .
Ägare från 1649 till 1690 i Hortlax 20, Piteå lfs [5] .
Gift 1649-1650 [5] .
med hustru . Bårpengar 1696-09-05 [5] .
Ättlingar
      4 Staffansdotter.   Född omkring 1628 [5] .
      4 Staffansdotter.   Född omkring 1634 [5] .
    3 Margareta Olofsdotter.   Född i Hortlax, Piteå landsförs (Norrbotten) [1] . Gift.
med Moses Olofsson. i Falmark, Skellefteå (Väbo) [1] .
Ägare 1599-1641 från 1599 till 1641 i Falmark 11, Skellefteå (Väbo) [9] .
      4 Hans Mosesson.   Född 1621 i Falmark 11, Skellefteå (Väbo) [9] . Död 1691 i Falmark 11, Skellefteå (Väbo) [9] . Bonde från 1639 till 1680 i Falmark 11, Skellefteå (Väbo) [9] .
      4 Olof Mosesson.   Född 1622 i Falmark 11, Skellefteå lfs [9] . Bonde från 1627 till 1628 i Falmark 11, Skellefteå (Väbo) [9] .
    3 Augustin .   Herr i Stockholm.
Anders Olofson i Hortelax”. Därunder tillagt med Johan Bures hand: ”Her Augustini bror i Stokh. [1] .
Att den herr Augustinus – av epitetet att döma prästman – i Stockholm som i Johan Bures tillägg anges vara bror till Anders Olofsson inte finns medtagen bland Anders Olofssons syskon tyder kanske på att denne herr Augustinus var son till fadern Olof Olofsson i ett tidigare äktenskap och därigenom inte själv Bureättling. Det som kunde tala för att de var helbröder är det förhållandet att Anders Olofsson ger en son namnet Augustin, om man nu törs utgå från att det här är fråga om den rätt sedvanliga namnuppkallelsen efter en äldre släkting. Johan Bures omnämnande av herr Augustin endast i kommentaren om Anders Olofsson skulle i så fall vara ett tillägg i efterhand som han sedan kopierat rakt av vid upprättandet av den nya, renskrivna versionen av släktboken 1613 – dvs. den bevarade autografen i finska Riksarkivet – så som jag sett honom göra i ett par andra fall. (Urban Sikeborg, Johan Bures släktbok)
  2 Anna Andersdotter.   Född i Lillpite, Piteå landsförs (Norrbotten) [10] . Gift.
med Mårten Torfastsson. Birkarl på Bondön i Piteå [11] .
Birkarl i Bondön, Piteå landsförs (Nobo) [10] .
Bonde från 1580 till 1619 i Bondön, Piteå landsförs (Nobo) [2] .
3 lotter i lappmarken [10] .
Nämnd 1590-1615, 1635 i Pitholm, Piteå landsförs (Norrbotten) [2] .
Landsköpman från 1579 till 1580 i Bondön, Piteå landsförs (Nobo) [3] .
    3 Mariet Mårtensdotter.   Född i Bondön, Piteå landsförs (Nobo) [10] . Gift.
med Per Smed. Smed i Pitholm, Piteå landsförs (Norrbotten) [10] .
    3 Margareta Mårtensdotter.   Född i Bondön, Piteå landsförs (Nobo) [10] .
    3 Anders Mårtensson.   Född i Bondön, Piteå landsförs (Nobo) [10] . Nämnd 1620 i Pitholm, Piteå landsförs (Norrbotten) [2] .
  2 Kerstin Andersdotter.   Född i Lillpite, Piteå landsförs (Norrbotten) [10] . Gift.
med Kristoffer Jönsson. Bonde från 1579 till 1610 i Sunderbyn, Luleå landsförsamling [2] .
i Sunderbyn, Luleå landsförsamling [10] .
    3 Margareta Kristoffersdotter.   Född i Sunderbyn, Luleå landsförsamling [10] . ”Hu Margr. Olof Andersons a(u)t Anders Jonso(n)s”. (”Aut” är ett latinskt ord med betydelsen ”eller”.) [10] .
Olof Andersson efterträder Christoffer Jönsson på gården i Sunderbyn efter 1610. Han bör ha varit gift med en av döttrarna. Anders Jonsson nämns inte i skattelängderna. (Två Anders Jönsson nämns i Sunderbyn, men före 1675.) Han kan kanske som måg på gården inte nämnas, utan Christoffer Jönsson står för gården.
Gift.
med Olof Andersson. Bonde från 1613 till 1625 i Sunderbyn 28, Luleå landsförsamling [2] .
      4 Anders Olofsson.   Bonde från 1631 till 1659 i Sunderbyn 28, Luleå landsförsamling [2] .
Gift.
med Barbro Pålsdotter.
Ättlingar
    3 Ingiäl Kristoffersdotter.   Född i Sunderbyn, Luleå landsförsamling [10] . Gift där i byn [10] .
    3 Lisbeta Kristoffersdotter.   Född i Sunderbyn, Luleå landsförsamling [10] . Gift där i byn [10] .
  2 Margareta Andersdotter.   Född i Lillpite, Piteå landsförs (Norrbotten) [10] . Hon gäste ITB 1601-02-11 [12] .
Haec referebat [12] .
”Hu Margreta Måns Öriansons i Lille Pijte”. Johan Bure har därefter tillagt: ”then geste iagh 1601. 11 Febr.”. Därefter följer ett tillägg av Johan Bures hand med annat bläck: ”Hæc referebat.”, dvs. ”hon berättade detta”. (Johan Bures släktbok i autograf, fol. 163v) (Urban Sikeborg, Johan Bures släktbok)
Gift.
med Måns Jöransson. i Lillpite, Piteå landsförs (Norrbotten) [10] .
Landsköpman från 1588 till 1593 i Lillpite 2, Piteå landsförs (Norrbotten) [3] .
Måns Jöransson bonde från 1585 till 1621 i Lillpite 2, Piteå landsförs (Norrbotten) [2] .
Birkarl 1590 i Lillpite, Piteå landsförs (Norrbotten) [6] .
Möjligen son till Jöran Arvidsson (Nils Joëlson).
    3 Lars Månsson.   Född i Lillpite, Piteå landsförs (Norrbotten) [10] . Bonde från 1628 till 1631 i Lillpite, Piteå landsförs (Norrbotten) [2] .
Gift.
med Mariet . Nämnd från 1635 till 1647 i Lillpite, Piteå landsförs (Norrbotten) [2] .
      4 Hans Larsson.   Död 1671-01-05 i Lillpite 1, Piteå landsförs (Norrbotten) [13] . Bonde från 1649 till 1669 i Lillpite 1, Piteå landsförs (Norrbotten) [8] .
Gift.
med hustru . Hans Larssons änka nämnd 1671-1675 i Lillpite 1, Piteå landsförs (Norrbotten) [14] .
Ättlingar
    3 Johan Månsson.   Född omkring 1580 i Lillpite, Piteå landsförs (Norrbotten). Rådman Piteå
Född i Lillpite, Piteå landsförs (Norrbotten) [10] .
Johannes Magni i Stockholms Skola [10] .
Ägare från 1611 till 1638 i Lillpite 2, Piteå landsförs (Norrbotten) [15] .
Skriven från 1623 till 1638 i Piteå stadsförs (Nobo) [15] .
Gift.
med Dordi .
      4 Jöns Johansson.   Död 1653 i Piteå stad [15] . Bonde från 1631 till 1640 i Lillpite, Piteå landsförs (Norrbotten) [2] .
Tullnär Piteå gamla stad 1650-1654
Gift.
med Brita Persdotter. Gästgiverska
Ättlingar
      4 Måns Johansson.   Född 1622-02-?? i Lillpite, Piteå lfs [16] . Död 1692-10-13 i Piteå stadsförs (Nobo). Borgare och rådman i Piteå stad
Bonde från 1642 till 1647 i Lillpite, Piteå landsförs (Norrbotten) [8] .
Riksdagsman 1660 i Göteborg [16] .
Skriven 1643-1693 i Piteå stad [15] .
Gift 1655 eller 1656 [15] .
med Elisabet Eriksdotter Orre. Gift senast 1675 [16] .
med Brita Nilsdotter Ruuth.
Ättlingar
      4 Anders Johansson Backman.   Råd- och handelsman samt borgmästare i Piteå
Skriven 1650-1652, 1662-1697 i Piteå stad [15] .
Ägare från 1650 i Lillpite 2, Piteå landsförs (Norrbotten) [15] .
Gift.
med Maria Eriksdotter.
Ättlingar
      4 Jöran Johansson.   Död 1672-10-05 [15] . Handlande i Piteå
Omtalad bland de första privata bergsmännen 1636 i Nasafjäll [17] .
Död barnlös.
De hade minst en dotter (Olof Andersson 1999).
Nämnd 1631-1640 i Lillpite 2, Piteå lfs [2] .
Bosatt 1644-1671 i Piteå stad [15] .
Gift.
med Sara Andersdotter.
      4 Johan Johansson.   Nämnd 1627 [15] .
      4 Karin Johansdotter.   Gift.
med Johan Nilsson. Borgare i Piteå gamla stad
Kvarblev på sitt hemman Väster i Granden kallat [17] .
Rådman [18] .
Ättlingar
      4 Anna Johansdotter.   Död 1676-01-22 i Piteå. Gift.
med Erik Jonsson. Borgare i Piteå gamla stad
Bosatt 1627-1665 i Piteå stad [15] .
Han uppges ha ett hemman i Öjebyn (Olof Andersson 1999).
Ättlingar
      4 Brita Johansdotter.   Gift.
med Jöns Olofsson. Borgare i Piteå gamla stad
Bodde 1662-1669 i Piteå stad [15] .
Ättlingar
      4 Margareta Johansdotter.   Död barnlös. Gift.
med Nils Portselius. Handelsman i Piteå
      4 Dordi Johansdotter.   Gift.
med Nils Jonsson. Borgare i Piteå
Ättlingar
    3 Kerstin Månsdotter.   Född i Lillpite, Piteå landsförs (Norrbotten) [10] .
    3 Anders Månsson.   Född i Lillpite, Piteå landsförs (Norrbotten) [10] .
  2 Karin Andersdotter.   Född i Lillpite, Piteå landsförs (Norrbotten) [12] . Död i barnsäng med första barnet [12] . Född i Lillpite, Piteå landsförs (Norrbotten) [10] .
Dödde i barnsäng med första barnet [10] .
Gift med Bureättling [19] .
Hade tvillingar som är döda [20] .
Möjligen första hustru till denne Per Olofsson i Bäck, Bygdeå (Väbo).
Gift.
med Per Olofsson. Bonde 1615 i Bäck, Bygdeå (Väbo) [2] .
Född i Bäck, Bygdeå (Väbo) [20] .
Gift med Bureättling [20] .
medh förre Hustrun twilliger, alle döde, | medh Per Skredderes Dotter Dotter i Öregrund Hu Malin Anders Jonsons. | medh Aran i Löfonger, Dotter” samt direkt därunder namnen på barnen Karin och Olof i detta sista äktenskap.

(Johan Bures släktbok i autograf, fol. 155v (95))

  2 Andreas Andreae.   Född i Lillpite, Piteå landsförs (Norrbotten) [19] . Kyrkoherde i Kimito, Finland [19] .
Han war då i Pite [19] .
Anders Andreae / Andersson Kotoisin Piitimestä (Pith.), Pohjois-Ruotsista. Kuningas Juhana III:n hovisaarnaaja; Kemiön kirkkoherra kuninkaan nimittämänä 29.6.1587. Andreas Andreae (”Her Anders i Kijmetho”) määrättiin 9.12.1589 maksamaan 12 taalaria raha-apua sotaväen palkkaukseen. Hän allekirjoitti (”Andreas Andreae Kimettensis”; Confessio Fidein vuonna 1693 painetussa suomennoksessa “Andreas Andreae Kemiösä”) Uppsalan kokouksen päätöksen Turussa 19.6.1593 ja (”Andreas i Kimitto”) uskollisuudenvalan kuningas Sigismundille pappissäädyn valtiopäivämiehenä Uppsalan kruunajaisvaltiopäivillä 23.2.1594. Hän oli papiston edustajana myös Söderköpingin valtiopäivillä syksyllä 1595 ja sai Kaarle- herttuan kirjeellä 24.10.1595 alennusta veroihinsa valtatien varrella asumisesta aiheutuvien suurten kestityskulujen takia. Suomen käskynhaltijan, valtamarski Klaus Flemingin kirjeellä 5.10.1596 Andreas Andreae sai verovapauden erääseen maatilaan Kemiön pitäjässä. Kaarle-herttuan voitettua kuningas Sigismundin kannattajat Suomessa herra Andreas ”kapinalliseksi” herttuan vastustajaksi leimautuneena vangittiin lokakuussa 1599, ja häntä pidettiin vankeudessa Turun linnassa vielä vuoden 1600 ensimmäisinä viikkoina yhdessä sellaisten henkilöiden kanssa, jotka myöhemmin teloitettiin. Erään tiedon mukaan Andreas Andreae vietiin Ruotsiin tuomittavaksi. Todennäköisesti hän kuitenkin sai palata virkaansa Kemiöön, jossa hän esiintyi kymmenysveroluettelon allekirjoittajana Strandbergin mukaan vielä 1601. K luultavasti Kemiö noin 1601 (mainitaan vainajana 28.6.1602).
med .
    3 Brita Andersdotter.   Född [19] .
    3 Elias Andersson.   Född [19] .
    3 Sara Andersdotter.   Född [19] .
    3 Anders Andersson.   Född [19] .
1 Staffan Persson.   Född i Lillpite, Piteå landsförs (Norrbotten) [19] . Borgare i Uppsala [19] .
1 Jon Persson.   Född i Lillpite, Piteå landsförs (Norrbotten) [19] . Död ung [19] . Yngst [19] .

Källor

 1. Johan Bure, Släktbok s 163 (110)
 2. Skattelängder
 3. Västerbottens landskapshandlingar
 4. Västerbottens landskapshandlingar 1580:5
 5. Olof Andersson i Ätt och bygd nr 73 2001
 6. Västerbottens landskapshandlingar 1590:2
 7. Johan Bure
 8. Mantalslängder
 9. Lundström (1997) s 290
 10. Johan Bure, Släktbok s 163v (110v)
 11. Johan Bure sid Y
 12. Johan Bure X 36 sid Y
 13. Renskrift av dödbok
 14. Mantalslängder, Kenneth Mossberg
 15. Olof Andersson 1999
 16. Nils Joëlson i Ätt och Bygd nr 23 mars 1989
 17. Nils Joëlson i Ätt och Bygd nr 24 juni 1989
 18. Olof Andersson
 19. Johan Bure, Släktbok s 164 (111)
 20. Johan Bure, Släktbok s 155v (95)

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister