Förfäder Mariet Andersdotter.   Född i Yttervik, Skellefteå (Väbo) [1] . Gift.
med Per . Herr i Vada (Uppl) [1] .
(i Dakkens tijdh) [1] .
Av Stig Rådahl i Anbytarforum tisdag den 25 april 2000 - 16.35:

I ärkestiftets herdaminne(Fast/Låstbom, 1842) står vid Vada följande:

6. PETRUS. 1593. Protoc. s.år: "Emellan Hr Pehr i Wada och den djeknen, som på honom klagade om sitt arf efter sin fader i Wada, det han djeknens arf ej troligen förestått, och ifrån sig lemnat hafver, vardt så beslutit, att förb:de D. Petrus skulle på någon tid stå från sitt prestekall, och vinnlägga sig på det skickligaste derom, att förberörde Nicolaus Marci må kunna bekomma en god räkenskap och saken dem emellan kunna vänligen blifva föredragen." Hans sockneboer intercederade väl sedan för honom, men domen gick likafullt i verkställighet. Skall varit mycket bedagad, när han drunknade i Brunnsviken, ej långt från Åhlkistan, hvilket ställe i långliga tider, efter denna olycka, blivit kallad Prest-udden. Var Præpositus 1550.


Gift.
med Lars Hansson. i Kåge, Skellefteå (Väbo) [2] .
Bonde från 1546 till 1568 i Storkåge 19, Skellefteå (Väbo) [3] .

1 Lars Persson.   Född i Vada (Uppl) [1] .
1 Mariet Persdotter.   Född i Vada (Uppl) [1] . Död ung [1] .
1 Karin Persdotter.   Född i Vada (Uppl) [1] . Död ung [1] .
1 Ursilia Persdotter.   Född i Vada (Uppl) [1] . 3 söner och 7 döttrar [1] .
Gift.
med Lars Persson Bod. i Hjoggböle, Skellefteå (Väbo) [1] .
Bonde från 1559 till 1601 i Hjoggböle 3, Skellefteå (Väbo) [4] .
Nämndeman från 1578 till 1586 [4] .
Köpman 1599 [4] .
  2 Sigrid Larsdotter.   Född i Hjoggböle, Skellefteå (Väbo) [1] . 2 kullar (Johan Bure). Osäkert vem som är far till de uppräknade barnen. Enligt en osäker uppgift hade hon 7 barn.
Gift.
med Olof Persson. i Ostvik, Skellefteå (Väbo) [1] .
Ägare från 1580 till 1597 i Östanbäck 8, Skellefteå (Väbo) [5] .
Gift.
med Olof Mårtensson. i Ostvik, Skellefteå (Väbo) [1] .
Ägare från 1598 till 1625 i Östanbäck 8, Skellefteå (Väbo) [5] .
    3 Per Olofsson.   Född i Ostvik, Skellefteå (Väbo) [1] .
    3 Anders Olofsson.   Född 1577 i Östanbäck 8, Skellefteå (Väbo) [6] . Död 1663 i Östanbäck 8, Skellefteå (Väbo) [6] . Bonde från 1624 till 1649 i Östanbäck 8, Skellefteå (Väbo) [6] .
Född i Ostvik, Skellefteå (Väbo) [1] .
    3 Herman Olofsson.   Född i Ostvik, Skellefteå (Väbo) [1] . Död i Ostvik, Skellefteå (Väbo) [1] .
    3 Herman Olofsson.   Född i Ostvik, Skellefteå (Väbo) [1] .
    3 Lars Olofsson.   Född i Ostvik, Skellefteå (Väbo) [1] .
    3 Anna Olofsdotter.   Född i Ostvik, Skellefteå (Väbo) [1] .
    3 Olof Olofsson.   Född i Ostvik, Skellefteå (Väbo) [1] .
  2 Karin Larsdotter.   Född i Hjoggböle, Skellefteå (Väbo) [1] . 5 barn [1] .
Gift.
med Olof Larsson. i Vallen, Lövånger (Västerbotten) [1] .
Bonde från 1600 till 1620 i Vallen, Lövånger (Västerbotten) [7] .
    3 Per Olofsson.   Född i Vallen, Lövånger (Västerbotten) [1] . Bonde från 1625 till 1635 i Vallen, Lövånger (Västerbotten) [7] .
    3 Nils Olofsson.   Född i Vallen, Lövånger (Västerbotten) [1] .
    3 Lars Olofsson.   Född i Vallen, Lövånger (Västerbotten) [1] .
    3 Anders Olofsson.   Född i Vallen, Lövånger (Västerbotten) [1] .
    3 Kälug Olofsdotter.   Född i Vallen, Lövånger (Västerbotten) [1] .
  2 Elisabet Larsdotter.   Född i Hjoggböle, Skellefteå (Väbo) [8] . Gift.
med Olof Svensson. i Skråmträsk, Skellefteå (Väbo) [8] .
Bonde från 1595 till 1619 i Skråmträsk 7, Skellefteå (Väbo) [9] .
    3 Junke Olofsson.   Född i Skråmträsk, Skellefteå (Väbo) [8] . Jon Olofsson bonde från 1618 till 1645 i Skråmträsk 7, Skellefteå (Väbo) [9] .
    3 Cecilia Olofsdotter.   Född i Skråmträsk, Skellefteå (Väbo) [8] .
    3 Kerstin Olofsdotter.   Född i Skråmträsk, Skellefteå (Väbo) [8] .
    3 Sven Olofsson.   Född i Skråmträsk, Skellefteå (Väbo) [8] .
    3 Sara Olofsdotter.   Född i Skråmträsk, Skellefteå (Väbo) [8] .
  2 Anna Larsdotter.   Född i Hjoggböle, Skellefteå (Väbo) [8] . Död 1648 i Bure 7, Skellefteå (Väbo) [10] . Gift med Bureättling [8] .
5 barn [8] .
Gift.
med Björn Olofsson. i Bure, Skellefteå (Väbo) [11] .
Nämnd i diverse skattelängder mellan 1601 och 1630 i Bure 7, Skellefteå (Väbo) [12] .
Uppgiften att han skulle ha varit gästgivare och sockenskrivare har ej kunant verifieras i det samtida källmaterialet. Hans hemman uppstod genom delning med brodern Carl och innehades sedan av Östen Eriksson, måhända gift med en av Björn Olofssons döttrar. (Carl Henrik Carlsson)
Gift med Bureättling [11] .
    3 Brita Björnsdotter.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [11] . Upprepning
    3 Anna Björnsdotter.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [11] . Upprepning
    3 Olof Björnsson.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [11] . Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [8] .
Sannolikt identisk med den Olof Björnsson i Bure, som omnämns i RoU mm 1621 (som landsknekt), 1623 och 1627. Står för Björn Olofssons hemman i 1622 års tl, 1623 års bol samt 1627 års bol. Han eller någon av hans bröder sannolikt död 1631 då Björn Olofsson i Bure gav testamentespengar efter sin son. (Carl Henrik Carlsson)
Upprepning
    3 Kjell Björnsson.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [11] . Upprepning
    3 Moses Björnsson.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [11] . Sannolikt identisk med den Moses Björnsson i Bure, som omnämns i 1621 års RoU, och som 1627 var soldat i kapten Göran Timmermans kompani, Vb reg. (Carl Henrik Carlsson)
Upprepning
    3 Lars Björnsson Burman.   Född 1607 i Bure 7, Skellefteå (Väbo) [12] . Död 1685-07-05 [12] . Kontraktsprost
Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [8] .
Inskriven vid Uppsala Universitet 1626 [12] .
Kyrkoherde från 1652 till 1685 i Bygdeå (Väbo) [13] .
Sist kyrkoherde och kontraktsprost i Bygdeå, Vb Gift två gånger, elva barn nämnda. Se vidare Hsands hm 1, s 195f, SBL, bd 6 mm. (Carl Henrik Carlsson)
Gift.
med Katarina Olofsdotter Löja. Gift.
med Anna Stecksenia. Upprepning
    3 Mikael Björnsson Burman.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [8] . Död 1674 [12] . Handelsman (linkrämare) i Stockholm.
Gift 1636-01-07 i S:t Nikolai, Stockholm, (Uppland) [12] .
med Kerstin Olofsdotter. Upprepning
    3 Anders Björnsson.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [8] . Upprepning
    3 Nils Björnsson.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [8] . Upprepning
  2 Per Larsson.   Född i Hjoggböle, Skellefteå (Väbo) [8] . Bonde från 1602 till 1628 i Hjoggböle 3, Skellefteå (Väbo) [4] .
Hemma [8] .
med .
    3 Karin Persdotter.   Född i Hjoggböle, Skellefteå (Väbo) [8] . Död [8] .
    3 Jon Persson.   Född 1588 [14] . Död 1676 i Hjoggböle 3, Skellefteå lfs [14] . Bonde från 1628 till 1671 i Hjoggböle 3, Skellefteå lfs [14] .
Gift.
med Holgersdotter. Död före 1677-10-09 i Hjoggböle 3, Skellefteå (Väbo) [15] .
Lite förenklat, "vad anbelangar Holger Perssons hemman i Lappvattnet om ett helt mantal, det hans dotterbarn sins emellan har delat i så måtto Olof Nilsson haver därav en halvpart, och de andra arvingarna Johan Jonsson i Hjoggböle, Per Jonsson i samma by, Olof Danielssons moder i Storkåge, och Mårten Matssons hustru i Piteå den andra halvan, vilken Olof Nilssons dotter Brita med sin nuvarande man Anders Nilsson begärer sig lösa in efter syskonköpet...." etc. Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3160 (1677-1677) Bild 5030 / sid 790 (AID: v421954.b5030.s790, NAD: SE/RA/42042202) Det finns fler domboksutdrag som berör släktförhållandena i Lappvattnet, men kort kan jag säga att Brita Olofsdotter är mamma till brofogden mm Olof Andersson Fattenborg i Kräkånger, vars släkt breder ut sig över både Väster, Norr och Österbotten och som är en ana jag härstammar tvåfaldigt ifrån, därav mitt intresse. (Tommy Andersson 2013-07-08 Anbytarforum Piteå stadsförsamling)

Tommy: Tack, nu har jag kikat i domboken och gör den tolkningen att Olof Nilssons fyra medarvingar var syskon (Holger Perssons dotterbarn) som efter deras moders bortgång fått ärva hemmanets andra halva. I boken "Skellefteå socken 1650-1790" på sida 538 under Hjoggböle 3: "Jon Persson (1588- 1676) var ägare till gården 1628-71. Han var gift och hustrun dog 1679. Hon var en dotter till Nils Holgersson i Lappvattnet i Burträsk socken. Makarna hade barnen Johan (1622-1685) och Per." Här konstaterar jag två felaktigheter: Jon Perssons hustru var dotter till Holger Persson, och hon var död senast oktober 1677 (tinget 9-11/10). Mårten Mattssons hustru Karin i Piteå var alltså dotter till Jon Persson i Hjoggböle, och samtidigt förklaras bakgrunden till Jonas Melanders dopnamn! (Constantinus Lindfors 2013-07-08 Anbytarforum Piteå stadsförsamling)

      4 Per Jonsson.   Född i Hjoggböle 3, Skellefteå lfs [14] . Bonde från 1672 till 1701 i Hjoggböle 3, Skellefteå lfs [14] .
Gift 1665 [14] .
med Kälug Persdotter. Upprepning
Ättlingar
      4 Johan Jonsson.   Född 1622 i Hjoggböle 3, Skellefteå (Väbo) [16] . Död 1685 i Lappvattnet 4, Burträsk (Väbo) [14] . Bonde från 1662 till 1675 i Lappvattnet 4, Burträsk (Väbo) [17] .
Upprepning
      4 Karin Jonsdotter.   Född i Hjoggböle 3, Skellefteå (Väbo) [17] . Död 1686 i Piteå stadsförs (Nobo) [17] . Gift.
med Mårten Matsson. Borgare från 1651 till 1683 i Piteå stadsförs (Nobo) [17] .
Bonde från 1653 till 1680 i Öjebyn 22 Svartnäs, Piteå landsförs (Norrbotten) [17] .
Makarna hade sju barn, av vilka fem är kända med namn [17] .
Upprepning
Ättlingar
  2 Mariet Larsdotter.   Född i Hjoggböle, Skellefteå (Väbo) [2] . Nyckelpiga i Skellefteå prästgård [2] .
  2 Kälug Larsdotter.   Född i Hjoggböle, Skellefteå (Väbo) [2] .
  2 Kerstin Larsdotter.   Född i Hjoggböle, Skellefteå (Väbo) [2] .
  2 Lars Larsson.   Född i Hjoggböle, Skellefteå (Väbo) [2] .
  2 Nicolaus Larsson.   Född i Hjoggböle, Skellefteå (Väbo) [2] . I skola i Stockholm [2] .
  2 Kälug Larsdotter.   Född i Hjoggböle, Skellefteå (Väbo) [2] .
1 Olof Larsson.   Född i Kåge, Skellefteå (Väbo) [2] . i Kåge, Skellefteå (Väbo) [2] .
Bonde från 1568 till 1613 i Storkåge 19, Skellefteå (Väbo) [2] .
Tolvman [2] .
1 Brita Larsdotter.   Född i Kåge, Skellefteå (Väbo) [2] . Brita vidua nämnd 1599 i Sjulnäs, Piteå landsförs (Norrbotten) [7] .
Gift.
med Jakob Olofsson. i Sjulnäs, Piteå landsförs (Norrbotten) [2] .
Bonde från 1588 till 1596 i Sjulnäs, Piteå landsförs (Norrbotten) [7] .
Landsköpman från 1586 till 1588 i Sjulnäs, Piteå landsförs (Norrbotten) [18] .
  2 Per Jakobsson.   Bonde från 1598 till 1605 i Sjulnäs, Piteå landsförs (Norrbotten) [7] .
  2 Vibbe Jakobsson.   Bonde från 1607 till 1617 i Sjulnäs, Piteå landsförs (Norrbotten) [7] .
  2 Olof Jakobsson.   Född omkring 1592 i Sjulnäs, Piteå landsförs (Norrbotten) [19] . Bonde från 1619 till 1650 i Sjulnäs, Piteå landsförs (Norrbotten) [7] .
1 Mariet Larsdotter.   Född i Kåge, Skellefteå (Väbo) [20] . Osäkert vem som är far till barnen.
Gift.
med Lars Svensson. i Burträsk, Skellefteå (Väbo) [20] .
Bonde från 1588 till 1592 i Burträsk, Skellefteå (Väbo) [7] .
Gift.
med Nils Nilsson. i Burträsk, Skellefteå (Väbo) [20] .
Bonde från 1595 till 1605 i Burträsk, Skellefteå (Väbo) [7] .
Nämnd 1615-1620 i Lappvattnet, Burträsk [7] .
Nämnd 1625-1632 i Bodbyn, Burträsk [7] .
  2 Östen .   Född i Burträsk, Skellefteå (Väbo) [20] .
  2 Lars .   Född i Burträsk, Skellefteå (Väbo) [20] .
  2 Nils .   Född i Burträsk, Skellefteå (Väbo) [20] .
  2 Anders .   Född i Burträsk, Skellefteå (Väbo) [20] .
  2 Kerstin .   Född i Burträsk, Skellefteå (Väbo) [20] .

Källor

 1. Johan Bure, Släktbok s 193v (166)
 2. Johan Bure, Släktbok s 194v (168)
 3. Lundström (1997) s 102
 4. Lundström (1997) s 275
 5. Lundström (1997) s 81
 6. Lundström (1997) s 82
 7. Skattelängder
 8. Johan Bure, Släktbok s 194 (167)
 9. Lundström (1997) s 204
 10. Lundström (1997) s 397
 11. Johan Bure, Släktbok s 158v (97)
 12. Carl Henrik Carlsson
 13. Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne
 14. Ulf Lundström
 15. Peder Andersson
 16. Constantinus Lindfors; Ulf Lundström
 17. Constantinus Lindfors
 18. Västerbottens landskapshandlingar
 19. Roteringslängd 1637
 20. Johan Bure, Släktbok s 195 (169)

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister