Förfäder Lucia Mosesdotter.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [1] . Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [2] .
Gift.
med Anders Mikaelsson. i Uttersjön, Lövånger (Väbo) [2] .
Mickel Olofsson nämns med en son 1539 i Uttersjön, Lövånger (Väbo) [3] .
Nils Mickelsson nämns från 1543 till 1575 i Uttersjön, Lövånger (Väbo) [3] .
Nils Mickelsson har en bror 1546 och från 1553 till 1556 i Uttersjön, Lövånger (Väbo) [3] .
Per Mickelsson nämns från 1547 till 1590 i Uttersjön, Lövånger (Väbo) [3] .
1 Kälug Andersdotter.   Född i Uttersjön, Lövånger [2] . Gift.
med Håkan Germundsson. i Kräkånger, Lövånger (Väbo) [2] .
Bonde från 1553 till 1557 i Kräkånger, Lövånger (Väbo) [3] .
Bonde från 1562 till 1590 i Västanå, Lövånger (Väbo) [3] .
Bonde 1571 i Sunnanå, Lövånger (Väbo) [4] .
Möjligen omgift till Vestanå, så att Tomas Håkansson inte är son till Kälug Andersdotter.
  2 Anders Håkansson.   Född i Kräkånger, Lövånger (Väbo) [2] .
  2 Tomas Håkansson.   Bonde från 1592 till 1620 i Västanå, Lövånger (Väbo) [3] .
Bonde från 1631 till 1635 i Mångbyn, Lövånger (Väbo) [3] .
Bonde till 1675 i Mångbyn, Lövånger (Väbo) [5] .
Ej nämnd av Johan Bure [2] .
med .
    3 Johan Tomasson.   Bonde från 1678 i Mångbyn, Lövånger (Väbo) [5] .
med .
      4 Anders Johansson.   Kyrkvärd, nämndeman och bonde i Mångbyn 2, Lövånger (Väbo).
1 Anders Andersson.   Född i Uttersjön, Lövånger (Väbo) [2] . i Böle, Skellefteå (Väbo) [2] .
Bonde från 1557 till 1568 i Böle 9, Skellefteå (Väbo) [6] .
Gift.
med Rådgärd . Hustru Rådgärd [2] .
Ägare från 1569 till 1578 i Böle 9, Skellefteå (Väbo) [6] .
Deras son Sjul Andersson, enligt Johan Bure, är sannolikt en fosterson. I de flesta skattelängder kallas han Sjul Jönsson och är sannolikt son till företrädaren på hemmanet Jöns Sjulsson. I några längder kallas han Sjul Andersson. Jöns Sjulsson kan möjligen vara en bror till Anders Anderssons hustru Rådgärd.
  2 Mariet Andersdotter.   Född i Böle, Skellefteå (Väbo) [2] . Gift med Bureättling [2] .
Gift.
med Nils Andersson. Bonde i Bure, Skellefteå (Väbo) [7] .
i Bure, Skellefteå (Väbo) [2] .
Bonde i Bure 3 efter fadern
Hans hustru har nu Jacob Andersson i Bure [7] .
Står för hemmanet mellan 1577 och 1598 i Bure 3, Skellefteå lfs [8] .
Ägare från 1577 till 1598 i Bure 5, Skellefteå lfs [9] .
Var tydligen död vid Bureus besök mellan 1600 och 1601 [8] .
Hans hemman delades mellan brodern Ambrosius och hustruns nya make ca 1599 [8] .
Gift med Bureättling [7] .
Gift.
med Jakob Andersson. i Bure, Skellefteå (Väbo) [10] .
Bonde från 1599 till 1630 i Bure 5, Skellefteå (Väbo) [11] .
Gift med Margareta, Nils Anderssons efterleverska i Bure, Skellefteå (Väbo) [10] .
Nämndeman från 1602 till 1623 [11] .
Inga barn till honom nämnda av Johan Bure.
Gift med Bureättling [10] .
    3 Sigrid Nilsdotter.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [7] . Död [7] .
    3 Karin Nilsdotter.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [7] .
    3 Elin Nilsdotter.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [7] .
    3 Margareta Nilsdotter.   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [7] .
    3 Anders Nilsson Bothniensis (Burman).   Född i Bure, Skellefteå (Väbo) [7] . Död 1653 i Lövånger (Väbo). Dj[äkne] i Uppsala [7] .
Kaplan från 1617 till 1620 i Skellefteå (Väbo) [12] .
Kyrkoherde 1638-1653 i Lövånger
hos Jon i St. gården [7] .
Studiosi paretes [2] .
Felaktigt uppgiven som död i Uppsala [13] .
Född omkring 1590.
Andreas Nicolai Burman hette inte alls så. Han skriver under de mantalslängder som finns på SVARs sajt för åren 1642-1650 med Andreas Nicolai Bothniensis. Ingenstans skriver han sig Burman! Han skrivs också Bothniensis i Uppsala universitetsmatrikel när han skrivs in där 1612. (Carl Szabad i Anbytarforum 2011-06-12 Bure (Zebråzynthius))
Gift.
med Brita Nilsdotter Trast. Gift [14] .
med Brita Bröms.
      4 Malin Burman.   Född [15] . Möjligen gift med Jakob Backius.
Gift.
med Jakob Matthiae Backius. Komminister 1656-1665 i Umeå lfs [15] .
Skolmästare i Lycksele [14] .
Möjligen gift med Karin Persdotter, möjligen med Malin Burman.
      4 Märita Burman.   Född 1630 i Bygdeå (Väbo) [15] . Död 1689 [15] . Efter alla år förefaller det märkligt att Margareta Burmans familjeförhållanden ännu inte är ordentligt utredda! Därför får jag bemöda mig med en sammanfattning. Prostänkan går att återfinna i mantalslängder för Nedertorneå åren 1682-1688. Bland rättelserna i slutet av i Bygdéns herdaminnes andra del kan man läsa följande på sida 396: ”Prosten Joh. Tornaei hustru hette Margareta Andersdotter, enl. landshöfd. frih. H. Clercks bref dat. Torneå 3/3 1682, då hon fortfarande tillförsäkrades frihet å 2:ne hemman, ett i Karungi och det andra i N. Woikala, hvilka prosten af öde upptagit (Västerb. Landtb. 1682, fol. 414).” I jordeboken 1689 finns en notering vid brukaren Lars Persson i Karungi: ”Ljfstydz förlähning under Sahl. Probstens Tornaej änkia effter Kongl. Bref af d. 18 Dec. 1648.”. Denna not saknas i 1691:års jordebok. SVAR: Jordeböcker Västerbottens län, SE/RA/55201/55201.30/27 (1689), bildid: A0055902_00054 SVAR: Jordeböcker Västerbottens län, SE/RA/55201/55201.30/28 (1691), bildid: A0055903_00059 En vänlig forskare har underrättat mig om ett mycket intressant fynd bland originalböckerna från Torneå rådhusrätt. Stort tack! "Anno 1690 d. 30 augusti: Dito upptedde Abraham Tuscherus en revers given av för detta Borgmästaren Olof Hellbohm till sal. prostänkan dygdesamma matrona hust: Margareta Andersdotter av d. 20 maj 1685 på 11 st böcker som han tagit till låns, och haver nu allenast 4 st. igenbekommit, resterar så ännu 7 st. Begärandes att få bekomma igen eller betalning efter värdering, fullmäktigen Gustaf ... sade, det han icke kan här igenfinna fler böcker än de 4 st. som han återlevt. utan vill giva sin revers att skaffa de andra med första tillbaka, emedan Befallnings. dem med sig tagit och lämnat kvar oförsålt allt hans fasta, som lär kunna betala de böcker med, så framt de ej igenskaffas; Alltdärför togs detta ad notam och förbliver härmed." Att just Abraham Tuscher kom att representera Margareta Burmans dödsbo tyder på nära släktskap. Dessutom bekräftas, att prostänkan hade varit gift minst en gång tidigare, av ett annat tingsärende i Nedertorneå 12/8 1690 emellan komminister Nils Tornaeus och hans framlidna styvmoders egna barn. Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3816 (1690-1690) Bild 2950 / sid 283 (AID: v427332.b2950.s283, NAD: SE/RA/42042202) Nils Burmans släktbok (sida 258-259) är sparsam med uppgifter om barnen till Abraham Burelius. Det står bara om rådman Anders Burman i Torneå och två icke namngivna döttrar som blev gifta med resp. handelsman i samma stad. Man inser behovet av en ordentlig kartläggning som följer nedan. Den är dock inte heltäckande, varför rättelser och/eller kompletteringar emottas tacksamt. Tabell 1: Margareta Andersdotter Burman, född i Bygdeå sn. Död ca 1689 i Nedertorneå sn. Gift första gången 13/11 1646 med kyrkoherde Abrahamus Michaelis Burelius, död 1671 i Överkalix sn. Gift andra gången efter 1671 med kyrkoherde Johannes Jonae Tornaeus, död 16/7 1681 i Nedertorneå sn. Barn: 1a/ Catharina Burelia, se tabell 2. 1b/ Elsa Burelia, se tabell 3. 1c/ Barbro Burelia, se tabell 4. 1d/ Anders Burman, se tabell 5. 1e/ Abraham Burman, se tabell 6. 2f/ Jonas Tornaeus, se tabell 7. 2g/ Anna Tornaea, se tabell 8. [Not: Margareta Burman tillhörde prästerliga ätten Turdinus/Trast på mödernet, läs vidare här.] Tabell 2: Catharina Abrahamsdotter Burelia, född i Silbojokk sn. Död (bg. 31/5) 1732 i Höven, Resele sn. Gift första gången 1664 med komminister Nicolaus Laurentii Tuscherus, död 1677 i Nätra sn. Gift andra gången ca 1678 med kapten Henning Tideman, död 5/10 1701 i Höven, Resele sn. Barn: 1a/ Abraham Tuscher, född 1666 i Överkalix sn. Död 9/8 1725 i Piteå stad. Handels- och rådman i Piteå stad. Gift senast 1692 (mtl) med Sofia Noraea, född i Silbojokk sn. Död 20/7 1728 i Piteå stad. 1b/ Margareta Tuscher, född 1670 i Överkalix sn. Död 4/3 1743 i Piteå stad. Gift 1690 med handelsman Jöns Eriksson Burman, född (döpt 13/8) 1669 i Piteå stad. Död 5/2 1731 i Piteå stad. 1c/ Barbro Tuscher, dopvittnade 3/2 1711 i Piteå stad. Gift 1694 (lysning 16/6) i Piteå stad med borgare Petter Eriksson Burman, född (döpt 25/6) 1672 i Piteå stad. Död 1699. 1d/ Anna Tuscher, levde än 16/4 1740 (mannens bou). Gift första gången 1698 (lysning 1/1) i Piteå stad med borgare Anders Andersson Klumb, död före 18/1 1716 (mtl). Gift andra gången 26/10 1718 i Piteå stad med klockare Matts Henriksson, död 29/11 1739 i Piteå stad. 2e/ Catharina Tideman, död 1753 i Höven, Resele sn. Gift med länsman Zackris Johansson, död 1740 i Höven, Resele sn. 2f/ Anders Tideman, död 27/10 1743 i Hovförsamlingen. Kunglig köksmästare. Gift första gången med Eleonora Beata Spalchaver, född (döpt 19/5) 1696 i S:t Nikolaikirche i tyska Stralsund. Död 11/5 1727 i Tyska fs. Gift andra gången 15/10 1732 i S:t Nikolai fs med Beata Christina Hiolman, född (döpt 31/3) 1701 i S:t Nikolai fs. Död 21/1 1753 i Hovförsamlingen. 2g/ NN Tideman, född (döpt i juni) 1689 i Rösta, Resele sn. 2h/ Sofia Tideman, född (döpt 20/7) 1692 i Höven, Resele sn. Död 1697. 2i/ Justina Tideman, född (döpt 18/10) 1693 i Höven, Resele sn. Död (bg. 1/11) 1782 i Höven, Resele sn. Gift med bokhållare Henrik Winroth vid Gålsjö bruk, Boteå sn. Död 1738. 2j/ Zackarias Tideman, född (döpt 13/6) 1697 i Höven, Resele sn. Död 12/5 1771 i Multrå sn. Adjutant. Gift 1722 i Bjärtrå sn med Magdalena Hoffman, född 18/2 1692 i Härnösand. Död 7/7 1768 i Anundsjö sn. [Not: "Hr. Nils Tuscheri änkia" dopvittnade för dottern Anna Tuschers barn i Piteå stad 6/8 1703 och "Sal. Capitein Tidemans änkia" likaså för systern Anna Tornaeas barn 12/12 1704.] Tabell 3: Elsa Abrahamsdotter Burelia, levde än 1695 på Torphemmanet i Pudas, Nedertorneå sn (mtl). Nämnd 1684-1690 (mtl). Gift första gången tidigast 1670 med Matts Clemetsson Höök från Torneå, död 1674. Borgare i Umeå 1662-1674 (mtl), senare länsman på Torphemmanet i Pudas, i Nedertorneå sn. Gift andra gången senast 14/12 1676 (dombok) med Johan Mårtensson Kempe, död 1683 i Pudas, Nedertorneå sn. Nämnd 1678-1683 (mtl). Komminister i Nedertorneå 1681-1683 (mtl), ej nämnd i Bygdéns herdaminne. Barn: 1a/ Abraham Mattsson Palm. Handelsman i Uleåborg från 1696. Gift före 16/1 1697 (mtl) med Margareta Isaksdotter Bonge, död 19/10 1727 i Uleåborg 52 år gammal. 1b/ Johan Mattsson Palm. Gift första gången före 1/2 1697 (mtl) med Helena Henriksdotter, död 22/3 1731 i Nedre Vojakkala, Nedertorneå sn 66 år och 6 månader gammal. Gift andra gången 11/6 1733 i Nedertorneå sn med Agneta Persdotter från Turtola, Övertorneå sn. 2c/ Brita Johansdotter Kempe, död 1/2 1739 i Torneå 52 år gammal (fel ålder). Gift före 13/1 1713 (mtl) med sockenskrivare Anders Henriksson Hellant, död 23/7 1746 i Torneå 59 år gammal. Makarna återfinns under tabell 23c i tidigare kartlagda Torfast Abrahamssons klan. 2d/ Elsa Johansdotter Kempe, död 1742 eller 1743 (Uleåborg I Aa:5 sida 32). Gift före 16/3 1700 (mtl) med tullskrivare Abraham Isaksson Bonge, död 10/12 1739 i Uleåborg 76 år gammal. Tabell 4: Barbro Abrahamsdotter Burelia, död 20/9 1735 i Torneå 90 år gammal (fel ålder). Gift första gången senast 1674 (mtl) med handelsman Johan Nilsson Ruuth, död 1678. Nämnd i Luleå stad 1674-1678 (mtl). Gift andra gången ca 1680 (mtl) med handelsman Henrik Mårtensson Kempe, död 1696 i Torneå. Nämnd i Luleå stad 1681-1689 (mtl) och därefter i Torneå. Barn: 1a/ Abraham Ruuth, död 19/12 1716 i Ersnäs på väg hem mot Luleå. Borgare i Luleå stad. Gift 1696 (kyrkoräkenskap) med Christina Johansdotter Orre, död 16/6 1729 i Luleå stad. 2b/ Barbro Kempe, född 1688 i Luleå. Död (bg. 26/2) 1771 i Torneå (kyrkoräkenskap). Gift första gången i maj 1710 (kyrkoräkenskap) i Torneå med handelsman Johan Persson Wijppo, död 19/5 1725 i Torneå. Gift andra gången 25/8 1726 i Torneå med handelsman Lars Jönsson Nystedt, död 4/12 1750 i Torneå 57 år gammal. Tabell 5: Anders Abrahamsson Burman, död hösten 1722 i samband med ett skeppsbrott i Larsmo skärgård utanför Gamla Karleby. Rådman i Torneå. Nämnd 1703-1722 (mtl). Gift första gången före 1/2 1690 (mtl) med NN, död ca 1716 (mtl). Möjligen dotter till handelsman Johan Staffansson i Torneå. Gift andra gången 9/12 1718 i Torneå med Catharina Isaksdotter Calicia, död 13/6 1752 i Torneå 69 år gammal. Hon återfinns under punkt 12 (egentligen 13) i tidigare kartlagda Isak Erikssons klan. Barn (oviss ordningsföljd): 1a/ Abraham Burman, död samtidigt med fadern hösten 1722. 1b/ Magdalena Burman, död samtidigt med fadern hösten 1722. 1c/ NN Burman, död senast i mars 1701 (kyrkoräkenskap). 1d/ Nils Burman, död 22/6 1749 i Torneå 47 år gammal. Handelsman i Torneå. Gift 28/12 1730 i Torneå med Maria Bartholdsdotter Ervast, död 26/2 1772 i Torneå 71 år gammal. 1e/ NN Burman, död senast i juni 1707 (kyrkoräkenskap). 1f/ NN Burman, död senast i januari 1712 (kyrkoräkenskap). 1g/ NN Burman, död senast i juni 1713 (kyrkoräkenskap). 2h/ Anna Margareta Burman, född 11/9 1719 i Torneå, död 20/9 1719 i Torneå. 2i/ Elisabeth Burman, född 23/8 1722 i Torneå, död 30/8 1722 i Torneå. Tabell 6: Abraham Abrahamsson Burman, död ca 1716 (mtl). Notarie, rådman och borgmästare i Torneå. Nämnd 1693-1716 (mtl). Gift före 15/2 1695 (mtl) med Catharina Mickelsdotter Tornström, död 6/5 1757 i Torneå 84 år gammal. Familjen återfinns under tabell 7 i tidigare kartlagda Torfast Abrahamssons klan. Barn: a/ Magdalena Burman. Gift 22/3 1719 i Torneå med sockenskrivare Israel Israelsson Swan från Övertorneå sn. Familjen utflyttad till Norge. b/ Margareta Burman. Gift 23/8 1722 i Torneå med Erik Loström, död 26/8 1752 på hemresa från Malön 60 år gammal. c/ NN Burman, död senast i maj 1701 (kyrkoräkenskap gällande ringning; gravöppning i augusti). d/ NN Burman, död senast i november 1704 (kyrkoräkenskap). e/ NN Burman, död senast i december 1705 (kyrkoräkenskap). f/ NN Burman, död senast i mars 1707 (kyrkoräkenskap). g/ Anna Burman, död 15/10 1736 i Torneå 28 år gammal. h/ dotter Burman, död senast i december 1709 (kyrkoräkenskap). i/ NN Burman, död senast i maj 1710 (kyrkoräkenskap). j/ NN Burman, död senast i oktober 1712 (kyrkoräkenskap). k/ NN Burman, död senast i april 1714 (kyrkoräkenskap). Tabell 7: Jonas Tornaeus, död i december 1715 i Nedertorneå sn. Komminister i Nedertorneå sn 1697- 1715. Gift före 4/3 1701 (mtl) med Margareta Andersdotter Planting, död 30/4 1740 i Torneå 58 år gammal. Barn (inklusive trenne söner döda i barndomen enligt Nils Burmans släktbok på sida 259): a/ NN Tornaeus, död senast i juli 1701 (kyrkoräkenskap). b/ Catharina Tornaea, död 14/6 1744 i Torneå 43 år gammal. c/ NN Tornaeus, död senast i januari 1704 (kyrkoräkenskap). d/ Margareta Tornaea, död 6/6 1751 (bou) i S:t Nikolai fs. Gift i Finska fs (lysning 11/7) 1725 med handelsman Hans Hansson Degerman från Umeå stad, död 25/6 1754 (bou) i S:t Nikolai fs. e/ NN Tornaeus, död senast juni 1707 (kyrkoräkenskap). Tabell 8: Anna Tornaea, levde än 1746 på prästbordet i Umeå lfs (AI:5 sida 216). Död 1757? Gift första gången 1695 med handelsman Nils Eriksson Häggman i Piteå stad. Gift andra gången 1698 (lysning 12/2) i Piteå stad med tullnär Erik Eriksson Burman, född (döpt 22/1) 1671 i Piteå stad. Död 3/3 1725 i Piteå stad. Barn: 2a/ Catharina Burman, död 22/2 1744 i Piteå lfs 45 år gammal. Gift första gången 26/10 1714 i Piteå stad med konrektor Isak Nordin, död 2/4 1730 i Piteå stad. Gift andra gången 13/4 1732 i Piteå stad med komminister Jonas Djupaedius Ström, död 24/10 1747 i Piteå lfs 41 år gammal. 2b/ Margareta Burman, död 3/5 1733 i Lycksele sn. Gift 15/2 1719 i Piteå stad med dåvarande skolmästare Per Fjellström, född 2/3 1697 i Silbojokk sn. Död 30/6 1764 i Lycksele sn. 2c/ Anna Burman, född (döpt 12/12) 1704 i Piteå stad. Död i juni 1757. Gift 23/8 1730 i Piteå stad med kyrkoherde Erik Johansson Fluur, född 11/11 1697 i Skellefteå lfs. Död 11/2 1757 i Umeå lfs. 2d/ Brita Burman, född (döpt 12/11) 1707 i Piteå stad. Död som barn. 2e/ Johan Burman, född (döpt 29/10) 1709 i Piteå stad. Död som barn. 2f/ Brita Magdalena Burman, född (döpt 28/10) 1712 i Piteå stad. Död före 27/11 1740 (1741:års mtl). Gift 13/3 1732 i Piteå stad med handelsman Abraham Lafvén, död 10/7 1744 i Piteå lfs. (Constantinus Lindfors 2016-03-05 Anbytarforum)
Gift 1646-11-13 i Lövånger? [15] .
med Abraham Burelius. Kyrkoherde 1656-1671 i Överkalix
Gift 1672.
med Johannes Jonae Tornaeus. Kyrkoherde från 1640 till 1681 i Nedertorneå (Nobo) [16] .
Student 1625-02-16 i Uppsala [16] .
Ättlingar
    3 Nilsdotter.   Född i Bure 5, Skellefteå (Väbo) [9] . Mågen Jon Jonsson i Bureå 5 var troligen gift med en dotter till Nils Andersson och Mariet Andersdotter (Ulf Lundström).
Gift.
med Jon Jonsson. Bonde 1613, 1627-1636 i Bureå 5, Skellefteå lfs [9] .
      4 Jakob Jonsson.   Född i Bureå 5, Skellefteå lfs [9] . Ägare 1637, 1639 i Bureå 5, Skellefteå lfs [9] .
Knekt 1647 i Bäck, Skellefteå lfs [9] .
      4 Anders Jonsson.   Född i Bureå 5, Skellefteå lfs [9] . Bergsknekt från 1642 till 1646 [9] .
      4 Nils Jonsson.   Född 1622 i Bureå 5, Skellefteå lfs [9] . Död 1691 i Bureå 5, Skellefteå lfs [9] . Bonde från 1640 till 1683 i Bureå 5, Skellefteå lfs [9] .
      4 Jonsdotter.   Född möjligen i Bureå 5, Skellefteå lfs [9] . Daniel Olofssons fru var möjligen en syster till Nils Jonsson i Bureå (Ulf Lundström).
Gift.
med Daniel Olofsson. Nämnd som ägare av del av från 1639 i Storkåge 1, Skellefteå landsförs (Väbo) [17] .
Ägare från 1642 till 1671 i Storkåge 1, Skellefteå landsförs (Väbo) [9] .
Ättlingar
    3 Hans Jakobsson.   Död ung. Upprepning
    3 Anders Jakobsson.   Upprepning
    3 Brita Jakobsdotter.   Upprepning
    3 Nikolaus Jakobi.   Död 1655 i Örebro. Präst?
Hade flera söner, adlade.
Gift.
med hustru . Prästdotter från Kalix.
Upprepning
    3 Per Jakobsson.   Upprepning
    3 Lucia Jakobsdotter.   Upprepning
  2 Sigrid Andersdotter.   Född i Böle, Skellefteå (Väbo) [18] . Gift med Bureättling [18] .
Gift.
med Olof Östensson.
    3 Malin Olofsdotter.   Född [18] . Född i Yttervik, Skellefteå (Väbo) [19] .
H. Malin Erik Persons Helsings i Uppsala [19] .
Hu: Malin Erik Hels. föräldr i Vpsala [18] .
Gift.
med Erik Persson Helsing. i Uppsala [19] .
      4 Erik Helsing.   Född i Uppsala [18] .
  2 Jöns Andersson.   Född i Böle, Skellefteå (Väbo) [18] . Död [18] . Kung Johans lakej [18] .
  2 Moses Andersson.   Född i Böle, Skellefteå (Väbo) [18] . Död [18] . tiente Hinr. Fr. i Stockholm [18] .
  2 Anders Andersson.   Född i Böle, Skellefteå (Väbo) [18] . Knekt [18] .
  2 Olof Andersson.   Född i Böle, Skellefteå (Väbo) [18] . Död [18] .

Källor

 1. Johan Bure X 36 sid K
 2. Johan Bure, Släktbok s 155 (94)
 3. Skattelängder
 4. Älvsborgs lösen
 5. Mantalslängder
 6. Lundström (1997) s 319
 7. Johan Bure, Släktbok s 198 (177)
 8. Carl Henrik Carlsson
 9. Ulf Lundström
 10. Johan Bure, Släktbok s 156v (101)
 11. Lundström (1997) s 395
 12. Rättelser till Bygdéns herdaminne
 13. Johan Bure X37 uppslag 87, X36 uppslag V
 14. Bygdén, Hernösands stifts herdaminne
 15. Carl Szabad
 16. Bygdén del II s 246
 17. Lundström (1997) s 92
 18. Johan Bure, Släktbok s 155v (95)
 19. Johan Bure, Släktbok s 193 (165)

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister