OBS! En uppdaterad släkttavla finns på: http://familjenbostrom.se/genealogi/bure/olof/Olof Hersesson.   Född troligen i slutet av 1300-talet. Troligen far till Anders och Olof i Bure. Finns inte belagd i andra handlingar än Johan Bures släktbok.
Y-DNA haplogrupp G2a G2-P15 G2-S2808. [1]
Gift med .
1 Anders Olofsson.   Född i Bure, Skellefteå (Västerbotten). [2] Underlagman i Västerbotten (Johan Bure).
Inte belagd som underlagman i några samtida handlingar.
Bosatt i Bure, Skellefteå lfs.
Bosatt på den gård där Nils Hansson (Olof Olofssons sonsons dotterson) bodde 1602, norr om ån.
Y-DNA haplogrupp G2-P15. [1]
Gift med . Gift med .
  2 Jakob Andersson.   Född i Bure, Skellefteå lfs. [2] Bonde på Bureholmen, underlagman i Västerbotten (Johan Bure).
Inte belagd som underlagman i samtida handlingar.
I en sammanställning över Jakob Anderssons fem syskon finns noterat: "Två av Systrarne som kommo till Österbotten, heet enthera Hu. Lussi. Att hon war gamble Hans Fordeels Hustru, wittna H. Sara Nills Andersons i Kåge, Oluf Biörs. i Buren. Men Jöns Karlson gamble Knut Fordeels Slechting och dotterSon bekänner att samma Hu. Lussi war född i Wilby i Lule S. Erik Persons dotter, hennes farbröder hette Karl och Erik. H Brijta (Her Nillses i Järleås) säger, att Jacob (Anderson) Lagman hade intet mere än fyre döttrar, twå til Pijte, och twå till Ume, och 2 Sönner. den 8 Martii 1608." [Johan Bure X36 fol. 161v] ur Sikeborg, Urban: Johan Bures släktbok över Bureätten. Tillkomst och tillförlitlighet, Släktforskarnas årsbok 1996.
Bekräftad tillhöra Buresläkten via Y-DNA. [2]
Gift med Kälug . Född i Grubbe, Umeå lfs.
"En mäkta däjelig menniska" (Johannes Bureus)
    3 Mariet (Maria) Jakobsdotter.   Född i Bure, Skellefteå lfs. [3] At hustru Maria var And Olssons dotter och Jacobs syster vittnar mins faders skrift (inskrivet i efterhand). [4]
Först (och i avskrifterna) skriven som dotter till Jakob Andersson.
Jakob hade intet meer än enn syster (inskrivet vid Lille Lussi i Wijken). [5]
hu Lussis halfsyster sägs af hu Brijta her Nilses i Jerleås (fordom) hu Mariet Jon Karlssons i Tåme wara, hu Brijtas morfars farmoor. h ipsa referente. [6]
Dottersonen Andreas Laurentii uppges ha kallat sig Bureus innan han adlades Björnram. Sonsonssonen Jakob Andersson ska ha kallat sig Bureus Grubb (Gillingstam 1967-69, sid 342).
Gift med Anders Persson. Landsköpman i Grubbe, Umeå socken.
Levde 1526.
      4 Jakob Andersson.   Född i Grubbe, Umeå lfs. [3] Bonde, lappfogde, landsköpman i Grubbe (Thord Bylund).
Nämnd från 1543 till 1556 i Grubbe, Umeå lfs. [7]
Landsköpman 1549 i Grubbe, Umeå landsförs (Västerbotten). [8]
Gift med Persdotter. Född. [9]
Ättlingar
      4 Per Andersson (Grubb).   Född i Grubbe, Umeå lfs. [10] Borgmästare i Gävle.
Gift med .
Ättlingar
      4 Karin Andersdotter.   Född i Grubbe, Umeå lfs. [11] Gift med Olof Matsson. Rådman i Gävle.
Borgare i Gävle. [12]
Olof Matzon. [13]
Enligt avskrifter av Johan Bures släktbok hette han Olof Mårtensson.
Ättlingar
      4 Anna Andersdotter.   Född i Grubbe, Umeå lfs. [14] Död 1559. Gift med Lars Olofsson. Ståthållare.
Död 1572.

Gubernatoris i Nordlanden, som sal. k. Göstaf emoot Juten, Lagman i Westerbotten år 1560. (Johan Bure)

Enligt Peder Svart kom Lasse Olsson på vintern 1521 till Mora och rådde dalkarlarna att återkalla den flyktande Gustaf Eriksson (Vasa) och gav därmed upphov till det första Vasaloppet (Jan Liedgren: Plock ur min farfars antavla, Släktforskarnas årsbok 1996).

(Björnram) Lars Olofsson, krigare, fogde, död troligen 1572. Framträder i Peder Swarts krönika som betrodd medhjälpare till Gustav Vasa. Säges ha gett dalaalmogen de råd som fick dem att återkalla honom efter att ha nekat honom sitt bistånd. 1521 hövitsman för hälften av GV:s här, deltog verksamt i erövringen av Västerås. Svårt sårad i Stockholm, därför fick han ny befattning i den lokala förvaltningen. Fogde i Norrbotten och Ångermanland till 1526, därefter i Dalarna, 1531-39 i Korsholms län, Österbotten. Senare bosatte han sig i Umeå som underlagsman i Västerbotten. Befallningsman i Västerås. 1555-56 fogde i Västerbotten. Verksam inom rättsskippning, tillhörde Erik XIV:s högste nämnd 1563-67. Gift 1. möjl. Margareta Andersdotter Bärens eller Bure, 2. Anna Andersdotter Grubb. (Svenska män och kvinnor, huvudredaktör Nils Bohman (Sthlm 1942))

Urban Sikeborg börjar med att skriva om den stora förvirring som råder om vem som var Lasse Olssons hustru. Det finns en mängd olika uppgifter. Urban litar på Johan Bure som anger att han var gift med Anna, dotter till Anders Persson i Grubbe och hans hustru Mariet Jakobsdotter från Bure, Skellefteå. Anna Andersdotter avled senast 1559 och Lasse Olsson gifte om sig i Stockholm med Margareta, änka efter Stockholmsborgaren Klemet Kock. (Släktforskarnas årsbok 1997, s.104-106)
Underlagman i Västerbotten 1543-1550. [15]

Ättlingar
    3 Elin Jakobsdotter.   Född i Bure, Skellefteå lfs. [16] Hade 8 barn och 37 barnbarn.
Tillskrivet i efterhand: And. dr hu Marias i Grub[bes] syster, setties nest efter Grubbe rade(?). [17]
Först (och i avskrifterna) skriven som dotter till Jakob Andersson.
Gift med Bengt Germundsson. Bonde i Teg, Umeå lfs.
Nämnd 1539-1549 i Östteg, Umeå socken. [18]
Johan Bure skriver: Somliga mena att then store släckten i Österbotten som är ifrån Teegh, antingen Erich Ångermans hustrus (Dordys) eller skal wara af Bureätten (Johan Bure).
      4 Sigfrid Bengtsson.   Född i Teg, Umeå lfs. [2] Äldst (Johan Bure).
      4 Per Bengtsson.   Född i Teg, Umeå lfs. [2] Bonde i Teg.
Nämnd från 1546 till 1582 i Östteg, Umeå lfs. [19]
Gift med Abluna .
Ättlingar
      4 Jakob Bengtsson.   Född i Teg, Umeå lfs. [2] Bonde i Teg.
Gift med .
Ättlingar
      4 Erik Beltare.   Född i Teg, Umeå lfs. [2] Borgare i Gävle.
Gift med Anna . Född i Rödå, Umeå lfs. [2]
Ättlingar
      4 Hans Bengtsson.   Född i Teg, Umeå lfs. [2] Bonde i Teg.
Gift med .
Ättlingar
      4 Malin Bengtsdotter.   Född i Teg, Umeå lfs. [2] Gift med Erik Jonsson. Född i Rödå, Umeå landsförs (Västerbotten).
Bonde från 1543 till 1555 i Rödå, Umeå landsförs (Västerbotten). [20]
Ättlingar
      4 Mickel Bengtsson.   Född i Teg, Umeå lfs. [2] Krigsman.
Slagen östantill (Johan Bure).
      4 Kälug Bengtsdotter.   Född i Teg, Umeå lfs. [2] Gift med Herman Olofsson. Bonde från 1551 till 1582 i Degernäs, Umeå lfs. [18]
Ättlingar
    3 Karin Jakobsdotter.   Född i Bure, Skellefteå lfs. [21] Karin ägde 5 lotter i lappmarken.
Andersdotter Jacobs syster tillskrivet. [22]
Först (och i avskrifterna) skriven som dotter till Jakob Andersson.
Gift med Nils Olofsson. Bosatt i Piteå. [2]
      4 Elin Nilsdotter.   Född i Piteå socken. [2] Gift med Per Jonsson. Bonde i Lillpite. [2]
Ättlingar
    3 Anders Jakobsson.   Född i Bure, Skellefteå lfs. [23] Död före 1539 i Kåge, Skellefteå lfs. Bosatt på Grande-godset i Kåge, Skellefteå lfs.
Nämnd i ett pergamentsbrev utfärdat av äbp Jacob Ulfsson 1507-02-28 i Skellefteå.
Johan Bure: Anders Jacobsson i Kåghe, som fick h. Malin, gamble hr Anderses i Skellefta frilledotter, den Joh Magnus, Archep. Upsal. ächtade medh sit? bref. Hennes moder heet Gölugh och war ifrån Hälsingland. Hennes fader köpte Ao 1500 Kågehemman åt henne för 70 mk utaf en Stockholmsk Borgerska, Lars Botnekarls efterlefwerska hu Gunborg. Sedan utlöste han hennes son Påwel skrifware medh stilla penningar, nemblig 50 timber gråwärk, timbret? för 2 mk och 2 klippare för 28 mk Ao 1550. (Johan Bure)
Gift med Malin Andersdotter.
      4 Barbro Andersdotter.   Född i Kåge, Skellefteå lfs. [23] Gift med Anders Persson. Bonde i Bodom, Löfånger.
Nämnd 1543-1555 i Bodan, Lövånger. [20]
Ättlingar
      4 Anna Andersdotter.   Född i Kåge, Skellefteå lfs. [24] Hade tio barn.
Gift med Anders Olofsson. Kyrkoherde i Skellefteå.
Född 1512 i Uppsala.
Död 1569-03-03 i Skellefteå. [2]
Nämnd 1550-1569 i Storkåge 1, Skellefteå lfs. [25]
Ättlingar
      4 Kälug Andersdotter.   Född i Kåge, Skellefteå lfs. [26] Gift med Tomas Kjellsson. Bonde från 1552 till 1595 i (Stor)kåge 4, Skellefteå lfs. [25]
Född i Degerbyn, Skellefteå lfs.
Död omkring 1595 i Kåge, Skellefteå lfs.
Köpman från 1554 till 1566. [25]
Nämndeman från 1554 till 1584. [25]
Tolfman 1562. [2]
Övertog Grande-godset i Kåge 1553 av sin hustrus styvfar och sin egen farbror.
Ättlingar
      4 Kristina Andersdotter.   Född i Kåge, Skellefteå lfs. [26] Hade sju söner, av vilka två var präster.
Gift med Östen Persson. Bonde i Bodom, Lövånger. [26]
Nämnd från 1539 till 1543 i Bodan, Lövånger. [20]
Ättlingar
      4 Karin Andersdotter.   Född i Kåge, Skellefteå lfs. [26] Gift med . Ättlingar
    3 Karl Jacobsson.   Född i Bure, Skellefteå lfs. [2] Ett barn som dog ungt. När barnet dog ärvde modern en niondel i Bure.
    3 Moses Jakobsson.   Född i Bure, Skellefteå lfs. [27] Död i Bure, Skellefteå lfs. Bonde i Bure (8), Skellefteå lfs.
Utom äktenskap med . Gift med hustru . Född i Torneå, Norrbotten. [2]
En Eterfinska (Johan Bure).
      4 Jakob Mosesson.   Född. [27] Bonde i Fällan, Lövånger.
I 1543 års jordebok nämns endast Helige Larson i Fellom=Fällan, Lövånger. Inte utomäktenskaplig son till Moses Jakobsson i Bure (även bekräftat genom DNA-analys).
Nämnd 1555-1561 i Fällan 1, Lövånger. [25]
Att han warit Moses äldsta och oächta son sade Moses Nilsson, hans sonason (Johan Bure).
Gift med Helgesdotter. Född i Fällan, Lövånger (Västerbotten).
Ättlingar
      4 Brita Mosesdotter.   Född i Bure, Skellefteå lfs. [21] Hu. Brita Olof Olofssons i Jäfre, sedan hade hon halt Japer i Antenäs. Hon sägs och hafua haft een man Lars benämnd. [28]
Tillskrivet: Mosisdr står uti her Thomas seedel. Jacobs dr dr. Jag menar han hade glömt settia haver(?). [28]
Att hu. Brita i Jäfra war Moses syster vittna Olof Biörson i Bure, Mats Nilssons syster och hu Brita i Eneköping 9 marti 608. [29]
Och att hon icke hade meer ur Buregården i arf än hustru Mariet i Grubbe och hennes flere systrar sade Olof Biörson. [29]
Först (och i avskrifterna) skriven som dotter till Jakob Andersson.
Gift med Olof Olofsson. Bonde i Jävre, Piteå landsförs (Norrbotten). [28]
Gift med Jakob . Bonde i Antnäs, Luleå landsförsamling.
En Jakob Jönsson nämnd från 1539 till 1566 i Antnäs, Luleå landsförsamling. [20]
Ättlingar
      4 Kerstin Mosesdotter.   Född i Bure 8, Skellefteå lfs. [30] Gift med Per Nilsson. i Älvkarleby.
      4 Anders Mosesson.   Född i Bure 8, Skellefteå lfs. [31] Död barnlös. [31] Gift med Björnsdotter.
      4 Anna Mosesdotter.   Född i Bure 8, Skellefteå lfs. [31] Gift med Lars Andersson. Bonde i Viken, Skellefteå. [32]
Länsman i Skellefteå (Västerbotten). [32]
I nämnden (af ett bref) 1561. [32]
Ägare från 1551 till 1596 i Yttervik 2, Skellefteå (Västerbotten). [25]
Ättlingar
      4 Lucia Mosesdotter.   Född i Bure 8, Skellefteå lfs. [30] Gift med Anders Mikaelsson. Bonde i Uttersjön, Lövånger.
Inte nämnd 1543 i Uttersjön, Lövånger. En Nils Mickelsson nämns. Nils Mickelsson har 1555 en bror. Samma år nämns även Per Mickelsson. Mickel Olofsson nämns 1539 i Uttersjön, Lövånger och har då en son.
Ättlingar
      4 Karl Mosesson.   Född i Bure 8, Skellefteå lfs. [33] Död omkring 1560. Birkarl, landsköpman och nämndeman i Bure 8.
Nämnd från 1539 till 1559 i Bure 8, Skellefteå lfs. [25]
Var tolvman 1550. [2]
Bygde femte gården i Bure (Johan Bure).
Gift med Anna . Född i Boteå socken, Ångermanland. [2]
Nämnd som änka från 1560 till 1562 i Bure 8, Skellefteå lfs.
Hon weef swåra wäl (Johan Bure).
Ättlingar
      4 Abluna Mosesdotter.   Född i Bure 8, Skellefteå lfs. [30] Af ett bref 1554 hon skulle hafwa sitt arf af Carl som satt på hemmanet i Bure (Johan Bure).
Gift med Mårten Jönsson. i Grän.
  2 Olof Andersson.   Född i Bure, Skellefteå lfs. [34] Byggde fjärde gården i Bure (där hans sonsons son Anders Danielsson bodde 1601).
Gift med .
    3 Jon Olofsson.   Född i Bure, Skellefteå lfs. [34] Bure herr Jon, den senaste abboten i Bure kloster. Han war sänd till Lappmarken til att läsa dem Guds ord och byggia dem kyrkia. Therför giorde han syn, så att han intet kunde läsa schrift. Han fölgit clösterbröderna söderut och wardt ther död. (Johan Bure)
    3 Anders Olofsson.   Född i Bure, Skellefteå lfs. [34] Bonde i Bure 1.
Som bodde i fädernesgården, 3 sönner, 2 döttrar (Johan Bure).
Gift med .
      4 Daniel Andersson.   Född i Bure 1, Skellefteå lfs. [2] Bonde i Bure 1.
Ägare från 1539 till 1582 i Bure 1, Skellefteå lfs. [25]
Gift med .
Ättlingar
      4 Edvard Andersson.   Född i Bure 1, Skellefteå lfs. [2] Bosatt i Älvkarleby.
Gift med .
Ättlingar
      4 Olof Andersson Burman.   Född i Bure 1, Skellefteå lfs. [2] Död barnlös. Burman. [35]
Bosatt i Gumboda, Bygdeå.
Ej nämnd 1539, 1543, 1546, 1549, 1555 eller 1557 i Gumboda, Bygdeå. Möjligen död före 1539.
      4 Malin Andersdotter.   Född i Bure 1, Skellefteå lfs. [2] Gift med Henrik Persson. Bonde från 1555 till 1575 i Hemmingsmark, Piteå lfs. [20]
Nämnd 1571 i Hemmingsmark, Piteå lfs. [36]
Ättlingar
      4 Karin Andersdotter.   Född i Bure 1, Skellefteå lfs. [2] Gift med Olof Persson. Bonde i Ostvik (Östanbäck 15).
Nämnd från 1539 till 1562 i Östanbäck 15, Skellefteå lfs. [25]
Ättlingar
      4 Kerstin Andersdotter.   Född i Bure 1, Skellefteå lfs. [2] Gift med Jon Persson. Bonde i Fjällbyn, Lövånger.
eller Andersson, i Fjälum i Löfånger (Johan Bure).
Jon Persson nämnd 1539-1543 i Fjällbyn, Lövånger. [37]
Ättlingar
  2 Anders Andersson Burman.   Född i Bure, Skellefteå lfs. [38] Bonde i Röbäck, Umeå landsförs (Västerbotten).
Burman. [35]
I Sturearkivet 1489, odaterad (troligen 1509) nämns Anders Bureman bland dem som "laagha mijnom herre vnder öghom i Wma sokn". [39]
Förfader till ärkebiskop Petrus Kenicius.
Y-DNA haplogrupp G2-P15. [1]
Gift med .
    3 Isak Andersson.   Född i Röbäck, Umeå lfs. [38] Bonde i Röbäck.
Nämnd 1543 i Röbäck, Umeå lfs. [40]
Bonde 1539-1564 i Röbäck, Umeå lfs. [41]
Gift med .
      4 Mickel Isaksson.   Född i Röbäck, Umeå landsförs (Västerbotten). Bonde från 1555 till 1562 i Röbäck, Umeå landsförs (Västerbotten). [20]
Ej nämnd av Johan Bure.
      4 Gulle Isaksson.   Född i Röbäck, Umeå landsförs (Västerbotten). [2] Bonde från 1571 till 1600 i Röbäck, Umeå landsförs (Västerbotten). [20]
Gift med .
Ättlingar
      4 Brita Isaksdotter.   Född i Röbäck, Umeå lfs. [2] Gift med Kättil i Berg.
Gift med Kjell Olofsson. Bonde 1564-1601 i Berg, Umeå lfs. [41]
Född i Berg, Umeå landsförs (Västerbotten). [42]
Ättlingar
      4 Anna Isaksdotter.   Född i Röbäck, Umeå lfs. [2] Gift i Kälmark. 7 barn.
Hustru Anna nämnd 1585-1600 i Tjälamark, Umeå lfs. [20]
Gift med Simon Andersson. Bonde i Kälmark.
Nämnd 1571 i Tjälamark, Umeå lfs. [36]
Johan Bure nämner inget patronymikon.
Ättlingar
      4 Sigrid Isaksdotter.   Född i Röbäck, Umeå lfs. [2] Gift i Stöcksjö, Umeå lfs.
Gift med Erik Sibjörnsson. Bonde i Stöcksjö, Umeå lfs.
Nämnd 1543-1555 i Stöcksjö, Umeå lfs. [20]
Ättlingar
      4 Lucia Isaksdotter.   Född i Röbäck, Umeå lfs. [2] Dog gift och barnlös (Johan Bure).
    3 Olof Andersson.   Född i Röbäck, Umeå lfs. [38] Bonde från 1543 till 1549 i Rödbäck, Umeå lfs. [20]
tillnamn Bure. [35]
4 söner och 3 döttrar.
Gift med .
      4 Erik Olofsson.   Född i Röbäck, Umeå lfs. [2] Bonde i Hösjö.
Oäkta (Johan Bure).
Nämnd 1571 i Hössjö, Umeå lfs. [36]
Gift med .
Ättlingar
      4 Brita Olofsdotter.   Född i Röbäck, Umeå lfs. [2] Gift med Sigfrid Nilsson. Bonde i Röbäck.
Nämnd 1585-1595 i Röbäck, Umeå lfs. [20]
Ättlingar
      4 Malin Olofsdotter.   Född i Röbäck, Umeå lfs. [2] Gift med Olof Larsson. Bonde i Röbäck.
Nämnd 1585-1605 i Röbäck, Umeå lfs. [20]
Ättlingar
      4 Karin Olofsdotter.   Född i Röbäck, Umeå lfs. [2] Gift med Erik Mickelsson. Borgare i Gävle.
      4 Moses Olofsson.   Född i Röbäck, Umeå lfs. [2] Bonde i Röbäck.
Nämnd 1585-1595 i Röbäck, Umeå lfs. [20]
Gift med .
Ättlingar
      4 Kerstin Olofsdotter.   Född i Röbäck, Umeå lfs. [2] Gift med Per Kristiersson. Bonde i Stöcksjö.
Ej funnen i skattelängder i Stöcksjö.
Ättlingar
      4 Anders Bure.   Född i Röbäck, Umeå lfs. [2] Borgare i Gävle.
      4 Evert Bure.   Född i Röbäck, Umeå lfs. [2] Borgare i Gävle.
Gift med .
Ättlingar
    3 Brita Andersdotter.   Född i Röbäck, Umeå lfs. [43] Gift med Olof Clemetsson. Bonde i Baggböle.
Olof Beltare nämnd 1539 i Baggböle, Umeå lfs. [41]
Olof Clemetsson nämndeman vid tinget 1539 i hemvist oangiven i Umeå lfs. [41]
      4 König Olofsson.   Född i Baggböle, Umeå lfs. [2] Köpman och nämndeman i Baggböle.
Nämnd 1555-1585 i Baggböle, Umeå lfs. [20]
Landsköpman 1549 i Baggböle, Umeå landsförs (Västerbotten). [8]
Möjligen ättling till Könik Skarlakan enligt Nils Ahnlund (Fahlgren 1970, sid 81). År 1346 utfärdades ett bytesbrev mellan domkapitlet i Uppsala och Könik Skarlakan i Uma socken i Kadis by i Norrabotten. För ärvd jord i Malma utanför Uppsala fick han Kåddishemmanet med åker, äng och fiskevatten. Det var troligen det hemman som de barnlösa bonden Johannes i Kåddis och hans hustru Cecilia 1324 skänkt till ärkebiskopen och Uppsala domkyrka. Det är förmodligen med Könik Skarlakan som det tyska namnet Könik kommit till Umeå. (Fahlgren 1980, sid 76). Hade vid Älvsborgs lösen 1571 100 mark i kontanta pengar, 61 lod silver, 20 mark mässing, 6 lispund koppar, 40 mark tenn, 1 häst, 6 oxar, 12 kor, 10 får, 16 getter och 4 svin. Han erlade 6 mark i köpmanspenningar 1579. (Fahlgren 1980, sid 431).
Gift med Anna Olofsdotter.
Ättlingar
      4 Clemet Olofsson.   Född i Baggböle, Umeå landsförs (Västerbotten). [44] Bonde i Sörfors, Umeå landsförs (Västerbotten). [44]
Nämnd 1543 i Baggböle, Umeå landsförs (Västerbotten). [40]
Nämnd 1571 i Sörfors, Umeå landsförs (Västerbotten). [36]
Bonde 1546-1564 i Sörfors, Umeå landsförs (Västerbotten). [41]
Clemet landsköpman 1549 i Forsa, Umeå lfs. [8]
Gift med .
Ättlingar
      4 Edvard Olofsson.   Född i Baggböle, Umeå lfs. [2] Bonde i Baggböle.
Gift med .
Ättlingar
      4 Anders Olofsson.   Född i Baggböle, Umeå lfs. [2] Död barnlös. [2]
      4 Ingrid Olofsdotter.   Född i Baggböle, Umeå lfs. [2] Gift med Mårten Larsson. Bonde i Teg.
Nämnd 1539-1565 i Östteg, Umeå lfs. [41]
Två söner nämns 1562-1564. [41]
Ättlingar
      4 Barbro Olofsdotter.   Född i Baggböle, Umeå lfs. [2] Gift med Lars . Bonde i Oure i Nordmaling.
Lasse Olsson nämnd 1547-1586 i Öre, Nordmaling. [45]
Sonen Karl Larsson nämnd 1591-1625 i Öre, Nordmaling. [45]
Ättlingar
      4 Sigrid Olofsdotter.   Född i Baggböle, Umeå lfs. [2] Gift till Lule (Johan Bure).
      4 Malin Olofsdotter.   Född i Baggböle, Umeå lfs. [2] Gift med Lars Giordsson. Bonde i Hissjö.
Nämnd 1555 i Hissjö, Umeå lfs. [20]
Ättlingar
      4 Anna Olofsdotter.   Född i Baggböle, Umeå lfs. [2] Gift med Kristiern . Bonde i Brattby.
Kristier Nilsson nämnd 1543-1571 i Brattby, Umeå lfs. [20]
Ättlingar
    3 Mariet Andersdotter.   Född i Röbäck, Umeå lfs. [46] Gift med Henrik Tomasson. Bonde i Rödbäck.
Nämnd från 1543 till 1546 i Röbäck, Umeå landsförs (Västerbotten). [20]
Betalade 8 öre i skatt som landsköpman 1543 i Röbäck, Umeå landsförs (Västerbotten). [8]
      4 Erik Henriksson.   Född i Röbäck, Umeå lfs. [2] Bonde från 1549 till 1562 i Röbäck, Umeå landsförs (Västerbotten). [20]
Gift med .
Ättlingar
      4 Adam Henriksson.   Född i Röbäck, Umeå lfs. [2] Bonde från 1549 till 1562 i Röbäck, Umeå landsförs (Västerbotten). [20]
Gift med .
Ättlingar
      4 Gölug Henriksdotter.   Född i Röbäck, Umeå lfs. [2] Död 1601 i Kåddis, Umeå lfs. [2] Gift med Erik Nilsson. Bonde i Kåddis.
Nämnd 1571-1600 i Kåddis, Umeå lfs. [20]
  2 Lucia Andersdotter.   Född i Bure, Skellefteå lfs. [47] Kallades Lucia i Viken, eller Lilla Lussi.
Jacob Andersson hade intet mera än en syster. [47]
Gift med Jon Olofsson. Bonde i Viken.
Född troligen inte i Bygdsiljum, Burträsk. [25]
    3 Gunilla Jonsdotter.   Född i Yttervik, Skellefteå lfs. [47] Död i Bäck, Skellefteå lfs. 1 son, 3 döttrar (Johan Bure).
Gift med Sven Olofsson. Bonde i Bäck 7.
Död i Bäck, Skellefteå lfs.
Ägare från 1543 till 1546 i Bäck 7, Skellefteå lfs. [25]
      4 Märiet Svensdotter.   Född i Bäck 7, Skellefteå lfs. Död i Holmsvattnet, Skellefteå lfs. Gift med Tomas Eriksson. Bonde i Holmsvattnet.
Död i Holmsvattnet, Skellefteå lfs.
Flyttar före 1543 till hemmanet nr 1 i Holmsvattnet.
Ägare från 1539 till 1564 i Holmsvattnet 1, Skellefteå lfs. [25]
Ättlingar
      4 Lucia Svensdotter.   Född i Bäck, Skellefteå lfs. Död i Östra Falmark, Skellefteå lfs. Gift med Nils Nilsson. Bonde i Falmark, Skellefteå lfs.
Ägare 1539-1561 i Falmark 10 Östra Falmark, Skellefteå lfs. [25]
Bar på Buresläktens Y-DNA. [1]
Ättlingar
      4 Gertrud Svensdotter.   Född i Bäck, Skellefteå lfs. Död i Bäck, Skellefteå lfs. Gift med Olof Eriksson. Bonde i Bäck 7.
Övertog svärfaderns hemman i Bäck.
Ägare från 1539 till 1581 i Bäck 7, Skellefteå lfs. [25]
Kallas Olof Persson av Johan Bure.
Ättlingar
      4 Olof Svensson.   Född i Bäck, Skellefteå lfs. Död ogift och barnlös.
    3 Brita Jonsdotter.   Född i Viken, Skellefteå. [48] Gift med Olof Andersson. Bonde i Åbyn, Burträsk.
      4 Lucia Olofsdotter.   Född i Åbyn, Burträsk. 5 döttrar (Johan Bure).
Gift med Lars Jonsson. Bonde i Burträsk, Skellefteå (Västerbotten). [49]
Bonde från 1539 till 1555 i Burträsk, Skellefteå (Västerbotten). [20]
Larrens Ionson nämnd 1543 i Burträsk.
Lars Jonsson nämnd 1555 i Burträsk, Skellefteå lfs. [20]
Ättlingar
      4 Anders Olofsson.   Född i Åbyn, Burträsk. Bonde på fadersgården i Åbyn.
Nämnd 1555-1570 i Burträsk, Skellefteå lfs. [20]
Gift med .
Ättlingar
      4 Erik Olofsson.   Född i Åbyn, Burträsk. Nämnd 1555 i Burträsk, Skellefteå lfs. [20]
Gift med .
Ättlingar
    3 Olof Jonsson.   Född i Yttervik, Skellefteå lfs. [50] Död i Yttervik 4, Skellefteå lfs. Bonde i Yttervik 4.
Gift med .
      4 Jon Olofsson.   Född i Yttervik 4, Skellefteå lfs. [2] Bonde i Viken.
Ägare från 1539 till 1582 i Yttervik 4, Skellefteå lfs. [25]
Gift med .
Ättlingar
      4 Lars Olofsson.   Född i Yttervik 4, Skellefteå lfs. [2] Levde i Öregrund. [2]
      4 Jakob Olofsson.   Född i Yttervik 4, Skellefteå lfs. [2] Död som barn. [2]
      4 Ezechiel Olai.   Född i Yttervik 4, Skellefteå lfs. [2] Kyrkoherde i Österhaninge (Johan Bure).
    3 Anders Jonsson.   Född i Yttervik, Skellefteå lfs. [50] Död i Yttervik 7, Skellefteå lfs. Bonde i Yttervik 7 i Båtvik.
Hade 14 barn, 11 döda som små.
Gift med Ragnhild Olofsdotter. Född i Bäck, Skellefteå lfs.
Sven Olssons syster i Bäck, hade 14 barn, alla döda unga utom 3 (Johan Bure).
      4 Malin Andersdotter.   Född i Yttervik, Skellefteå lfs. Död i Yttervik, Skellefteå lfs. Ägare från 1558 till 1560 i Yttervik 7, Skellefteå lfs. [25]
Gift med Olof Svensson. Bonde i Yttervik 7.
Ägare från 1539 till 1557 i Yttervik 7, Skellefteå lfs. [25]
Gift med Östen Olofsson. Bonde i Viken (Yttervik 7).
Ägare från 1561 till 1599 i Yttervik 7, Skellefteå lfs. [25]
Ättlingar
      4 Karin Andersdotter.   Född i Yttervik, Skellefteå lfs. Hade en son.
Gift med Olof Larsson. Bodde söder om Uppsala. [2]
Ättlingar
      4 Mariet Andersdotter.   Född i Yttervik, Skellefteå lfs. Gift med Per . Herr Peder, präst i Vada, norr om Vallentuna i Uppland.

Av Stig Rådahl i Anbytarforum tisdag den 25 april 2000 - 16.35: I ärkestiftets herdaminne(Fast/Låstbom, 1842) står vid Vada följande: 6. PETRUS. 1593. Protoc. s.år: "Emellan Hr Pehr i Wada och den djeknen, som på honom klagade om sitt arf efter sin fader i Wada, det han djeknens arf ej troligen förestått, och ifrån sig lemnat hafver, vardt så beslutit, att förb:de D. Petrus skulle på någon tid stå från sitt prestekall, och vinnlägga sig på det skickligaste derom, att förberörde Nicolaus Marci må kunna bekomma en god räkenskap och saken dem emellan kunna vänligen blifva föredragen." Hans sockneboer intercederade väl sedan för honom, men domen gick likafullt i verkställighet. Skall varit mycket bedagad, när han drunknade i Brunnsviken, ej långt från Åhlkistan, hvilket ställe i långliga tider, efter denna olycka, blivit kallad Prest-udden. Var Præpositus 1550.
Gift med Lars Hansson. Bonde i Storkåge 18.
Ägare från 1546 till 1568 i Storkåge 18, Skellefteå lfs. [25]

Ättlingar
    3 Karin Jonsdotter.   Född i Yttervik, Skellefteå lfs. Död troligen i Ersmark, Skellefteå lfs.
  2 Jon Andersson.   Född i Bure, Skellefteå lfs. [50] Bonde i Viken, Skellefteå. [51]
Gift med .
    3 Olof Jonsson.   Stoor Olof i Wyken. [51]
Lefde medan herr Thomas var kapellan. [51]
    3 Anders Jonsson.   Född. [50] Bonde i Viken. [50]
Bonde i Viken, Skellefteå. [51]
Gift med .
      4 Brita Andersdotter.   Född i Viken, Skellefteå. [51] Hadhe barn nogh, alle döde inge gifte. [51]
Gift med Henrik Persson. Bonde i Tjärn, Skellefteå landsförs (Västerbotten). [51]
Ägare från 1539 till 1548 i Tjärn 2, Skellefteå (Västerbotten). [25]
Ättlingar
      4 Lucia Andersdotter.   Född i Viken, Skellefteå. [51] Hade nogh barn. [51]
Gift [51] med Erik Olofsson. Bonde i Bodan, Skellefteå (Västerbotten). [51]
Ägare från 1539 till 1566 i Bodan 1, Skellefteå (Västerbotten). [25]
Ättlingar
      4 Barbro Andersdotter.   Född i Viken, Skellefteå. [51] 10 barn. [52]
Gift med Erik Olofsson. Bonde i Hallen, Skellefteå. [52]
Ägare från 1539 till 1560 i Storkåge 15 Hallen, Skellefteå (Västerbotten). [25]
Ättlingar
  2 Påvel Andersson.   Född i Bure, Skellefteå (Västerbotten). [53] Bonde i Ostvik 9, Skellefteå (Västerbotten).
Han var en af Bröderna i Bure kloster tilförende, för än haf gifte sigh. [54]
Påvel var enligt Bureus en av de tolv bröderna i Bure kloster innan han gifte sig (Ulf Lundström).
Y-DNA haplogrupp G2-P15. [1]
Gift med .
    3 Olof Pålsson.   Död före 1539 i Ostvik 9, Skellefteå lfs. [25] Bonde i Ostvik 9.
Äldst av Påvel Anderssons söner (Ulf Lundström).
Bekräftad tillhöra Buresläkten via Y-DNA. [1]
Gift med Mariet . Olof Pålsson i Ostwijk hans hu. heet h. Mariet som hade sedan en lapfogde, senest Olof Pålson en borgare i Upsala (överstruket). [54]
      4 Pål Olofsson.   Född i Ostvik, Skellefteå (Västerbotten). Bonde i Ostvik, Skellefteå (Västerbotten).
Ägare från 1539 till 1581 i Ostvik 9, Skellefteå (Västerbotten). [25]
Levde medan her Thomas i Åkerby var kapellan i Skellefteå. [54]
Gift med .
Ättlingar
      4 Barbro Olofsdotter.   Född i Ostvik, Skellefteå lfs. H Barbara, Per Olsons från Kåge, bodde sedan i Hälsingland, Älvkarleby och Uppsala, och gift sedan i Björklinge och död i Skuttunge (Johan Bure).
Gift med Per Olofsson. Bonde i Frostkåge.
Ägare 1539-1546 i Frostkåge 6, Skellefteå lfs. [25]
Ättlingar
      4 Anna Olofsdotter.   Född i Ostvik, Skellefteå lfs. Död ogift. [2] Kom till Norge (Johan Bure).
      4 Kerstin Olofsdotter.   Född i Ostvik, Skellefteå lfs. Gift med Anders Olofsson. Bonde i Frostkåge.
Ägare 1539-1564 i Frostkåge, Skelelfteå lfs. [25]
Ättlingar
      4 Per Olofsson.   Född i Ostvik, Skellefteå lfs. Bonde i Ostvik.
Ägare från 1546 till 1586 i Ostvik 10, Skellefteå lfs. [25]
Gift med . Gift med .
Ättlingar
    3 Erik Pålsson.   Bonde i Ostvik, Skellefteå (Västerbotten). [55]
Ägare från 1539 till 1564 i Ostvik 4, Skellefteå (Västerbotten). [56]
Bekräftad tillhöra Buresläkten via Y-DNA. [1]
Gift med .
      4 Anders Eriksson.   Född i Ostvik, Skellefteå (Västerbotten). [55] Bonde i Ostvik, Skellefteå (Västerbotten). [55]
Ägare från 1565 till 1601 i Ostvik 4, Skellefteå (Västerbotten). [56]
Gift med .
Ättlingar
      4 Gertrud Eriksdotter.   Född i Ostvik, Skellefteå (Västerbotten). [55] Drog till Norrike. [55]
      4 Pål Eriksson.   Född i Ostvik, Skellefteå (Västerbotten). [55] Drog söderut i skolan. [55]
      4 Erland Eriksson.   Född i Ostvik, Skellefteå (Västerbotten). [55] Kaplan i Uppsala. [55]
Gift med .
Ättlingar
      4 Per Eriksson.   Född i Ostvik, Skellefteå (Västerbotten). [55] Drog till Norrike. [55]
      4 Anna Eriksdotter.   Född i Ostvik, Skellefteå (Västerbotten). [55] Drog till Norrike. [55]
    3 Anders Pålsson.   Bonde i Ostvik, Skellefteå (Västerbotten). [55]
Ägare från 1543 till 1551 i Ostvik 12, Skellefteå (Västerbotten). [25]
Gift med .
      4 Karin Andersdotter.   Född i Ostvik, Skellefteå (Västerbotten). [55] Gift med Filip Olofsson. Bonde i Ostvik, Skellefteå (Västerbotten). [55]
Ägare från 1552 till 1584 i Ostvik 12, Skellefteå (Västerbotten). [25]
Ättlingar
  2 Mariet Andersdotter.   Född i Bure, Skellefteå lfs. [2] Hustru Lussis halfsyster sägs hustru Mariet Jon Karlssons i Tåme wara, hustru Britas moorfars farmoor, ipsae referente (Johan Bure).
Gift med Jon Karlsson. Bonde i Tåme 2.
    3 Olof Jonsson.   Bonde i Tåme 2.
Gift med .
      4 Anders Olofsson.   Född i Tåme 2, Skellefteå lfs. [25] Bonde i Tåme 2.
Nämnd från 1539 till 1556 i Tåme 2, Skellefteå lfs. [25]
Gift med Anna .
Ättlingar
1 Olof Olofsson.   Född i Bure, Skellefteå (Västerbotten). [6] Bonde i Bure, Skellefteå (Västerbotten). [6]
Olof Olofzson seghs hafua haft 2 sönner och nije dottrar. [57]
Olof Olofson besatt sins faders gård der nu 1601 Johan Bure boor sunnan ån. [57]
Enligt Johan Bure sägs han ha haft två söner och nio döttrar. Besatt sin faders gård, där Johan [i] Bure (dvs Jon Olofssons sonsons son) bodde 1601, sunnan ån. (Berättat av Olofs sonsons dotterson, länsman Olof Nilsson.)
Y-DNA haplogrupp G2-P15. [1]
Gift med .
  2 Anders Olofsson.   Född i Bure, Skellefteå (Västerbotten). [6] Han segs hafua haft twå döttrar, een gift til Lule och en til Lefuånger uti Nordby. [57]
Enligt Johan Bure (X36 uppslag T) sägs han ha haft två döttrar, en gift till Lule och en till Lövånger uti Norby.
Y-DNA haplogrupp G2-P15. [1]
Gift med .
    3 Herse Andersson.   Född i Bure, Skellefteå (Västerbotten). [2] Bonde i Bure 6, Skellefteå (Västerbotten).
Härses döttrar hafua warit siu sägset. [57]
Ägare från 1543 till 1549 i Bure 6, Skellefteå (Västerbotten). [58]
Gift med Mariet Jönsdotter. Född i Tuvan, Skellefteå (Västerbotten). [6]
      4 Barbro Hersesdotter.   Född i Bure 6, Skellefteå (Västerbotten). [6] Gift med Nils Olofsson. Bonde i Burträsk, Skellefteå (Västerbotten). [6]
Enligt Johan Bure (avskrift X36) hette Barbros make Erik Olsson i Bureträsk, men sönerna har patronymikonet Nilsson och i originalboken står Nils Olsson.

Möjligen son till Olof Filipsson, nämnd i Burträsk åtminstone 1543-1562.
Nils Olofsson nämnd 1570-1575 i Burträsk, Skellefteå (Västerbotten). [20]
En Nils Olofsson nämnd 1615 i Åbyn, Burträsk (Västerbotten). [20]

Ättlingar
      4 Brita Hersesdotter.   Född i Bure 6, Skellefteå (Västerbotten). [57] Ägare från 1558 till 1574 i Innervik 4, Skellefteå (Västerbotten). [59]
Av barnen: 3 lef, 6 död. [57]
Gift med Anund Holgersson. Bonde i Innervik, Skellefteå (Västerbotten). [57]
Andersson el. Hångielson. [57]
Ägare från 1539 till 1557 i Innervik 4, Skellefteå (Västerbotten). [60]
Ättlingar
      4 Kerstin Hersesdotter.   Född i Bure 6, Skellefteå (Västerbotten). [61] Gift med Staffan Andersson. Bonde i Innervik 7, Skellefteå (Västerbotten). [61]
Ägare från 1563 till 1571 i Innervik 7, Skellefteå (Västerbotten). [62]
Ättlingar
      4 Cecilia Hersesdotter.   Född i Bure 6, Skellefteå (Västerbotten). [61] Gift med Hans Andersson. Bonde i Bure, Skellefteå (Västerbotten). [61]
Ägare från 1551 till 1582 i Bure 6, Skellefteå (Västerbotten). [58]
Ättlingar
      4 Mariet Hersesdotter.   Född i Bure 6, Skellefteå (Västerbotten). [63] Barn nog. [63]
Stod för hemmanet i bågskattelängd 1571 i Falmark 20 Sjöbotten, Skellefteå lfs. [25]
Ej med i Johan Bures originalsläktbok, ty blad saknas. [64]
Gift med Nils Nilsson. Bonde i Sjöbotten, Skellefteå. [65]
Död sannolikt 1571 i Falmark 20 Sjöbotten, Skellefteå (Västerbotten). [25]
Ägare från 1539 till 1573 i Falmark 20 Sjöbotten, Skellefteå (Västerbotten). [25]
Kallas Nils på Löten 1547. [25]
Nämnd som Nils å Löthen 1547 i Falmark, Skellefteå (Västerbotten).
Kallas även Nils Klut (Ulf Lundström).
Mågen Mats Nilsson verkar ha tagit över en del av hemmanet redan 1546 i Falmark 20 Sjöbotten, Skellefteå (Västerbotten). [25]
Nämndeman 1539-1562. [25]
Köpman 1549-1564. [25]
Ättlingar
  2 Jon Olofsson.   Född i Bure, Skellefteå (Västerbotten). [64] Bonde i Bure, Skellefteå (Västerbotten). [64]
Johan Bure har två uppgifter på vem Jon Olofsson var son till. Antingen till Olof Hersesson i Bure eller till Olof Olofsson i Bure. Med tanke på ättlingarnas levnadstid, så är det troligare att Jon var son till Olof Olofsson. I originalsläktboken står Jon som son till Olof Olofsson.
Y-DNA haplogrupp G2-P15. [1]
Gift med .
    3 Olof Jonsson.   Född i Bure, Skellefteå (Västerbotten). [64] Bonde i Bure, Skellefteå (Västerbotten). [64]
Bonde i Bure (nr 2), Skellefteå s:n, nämnd 1539-1557 från 1539 till 1557 i Bure 2, Skellefteå (Västerbotten). [66]
Landsköpman (1543, 56, 57), nämndeman (1539, 43, 53, 54, 56). [66]
sexman (1554) (Carl Henrik Carlsson).
Hade fyra söner och fem döttrar. [64]
Enligt Johan Bureus son till Jon Olofsson i Bure. Hade fyra söner och fem döttrar.
Gift med Sigrid . Sannolikt hustru till Olof Jonsson. Står för hemmanet i tl (men ej i andra skattelängder) 1558 (såsom hustru) och 1560 (såsom änka) (Carl Henrik Carlsson)
      4 Anders Olofsson.   Född i Bure, Skellefteå (Västerbotten). [64] Bonde i Bure, Skellefteå (Västerbotten). [64]
Bonde från 1547 till 1563 i Bure, Skellefteå (Västerbotten). [66]
Landsköpman (1549, 56, 57, 59, 60, 61), birkarl (1553). [66]
Hans hemman nämns för första gången i bskl 1554 och hade bildats ur faderns. [66]
Nils Burmans uppgift (s 361) att han var fogde över Pite lappmark är oriktig. (Carl Henrik Carlsson)
Gift med Elin Nilsdotter. Sannolikt hustru till Anders Olofsson. Står såsom änka för hemmanet i 1564 års tl och bskl, sannolikt omgift med Sven Nilsson, som står för hemmanet 1565-76 och var landsköpman 1566 och nämndeman 1574.
Anders Olofssons hustru var dotter till Nils Olofsson. Se Carl Henrik Carlsson: Vem var Anders Olofssons i Bure hustru, Svensk Genalogisk Tidskrift 2014:2, sidorna 121-124. I Nederluleå kyrkoarkiv OII:2, s 19-21, finns en klagoskrift av den 9 augusti 1596 där Olof Burman i en tvist åberopar dels sin svärfar (egentligen styvsvärfar) lagmannen Sven Persson, dels sin morbror herr Anders i Piteå. I Stockholms stads tänkeböcker från år 1592, del 2, 1596-1599, s 50 samt del 5, 1603-1604, s 268, klandras ett arv efter Lars Holgersson. Av notisen 1596 framgår att Olof Burman var en arvinge och av notisen 1604 framgår att herr Anders var bror till den avlidna hustrun.
Ättlingar
      4 Jon Olofsson.   Född i Bure, Skellefteå (Västerbotten). [67] Bonde i Bure, Skellefteå (Västerbotten). [67]
Nämnd från 1558 till 1584 i Bure 2, Skellefteå (Västerbotten). [68]
Gift med .
Ättlingar
      4 Anna Olofsdotter.   Född i Bure, Skellefteå (Västerbotten). [69] Nämnd från 1566 till 1567 i Porsnäs, Piteå landsförs (Norrbotten). [20]
Senare man Clemet Mårt: i Pijtholm. [69]
Gift med Mårten Larsson. Bonde i Porsnäs, Piteå landsförs (Norrbotten). [69]
Död omkring 1566 i Porsnäs 1, Piteå landsförs (Norrbotten). [70]
Nämnd 1565 i Porsnäs, Piteå landsförs (Norrbotten). [20]
Ägare 1561-1565 i Porsnäs 1, Piteå landsförs (Norrbotten). [70]
Landsköpman från 1561 till 1564 i Porsnäs, Piteå landsförs (Norrbotten). [71]
Gift med Clemet Eriksson. Bonde i Pitholmen, Piteå lfs.
Enligt Johan Bure hette han Clemet Mårtensson. [69]
Clemet Eriksson nämnd från 1570 till 1573 i Porsnäs, Piteå landsförs (Norrbotten). [20]
Clemet Eriksson nämnd från 1578 till 1623 i Pitholm, Piteå landsförs (Norrbotten). [20]
På hemmanet i Porsnäs efterträds Mårten Larsson av Clemet Eriksson som i sin tur efterträds av Olof Mårtensson.
Ättlingar
      4 Christiern Olofsson.   Född i Bure, Skellefteå lfs. [2] Bonde i Moren.
Finns ej på Morön i Skellefteå lfs (Ulf Lundström).
Gift med .
Ättlingar
      4 Erik Olofsson.   Född i Bure, Skellefteå lfs. [2] Drog söderut, enligt Johan Bure.
      4 Karin Olofsdotter.   Född i Bure, Skellefteå lfs. [2] Gift med Jon Andersson Smed. Frostkåge, Skellefteå lfs.
En Jon Jonsson Smed äger 1539-1592 i Frostkåge 10, Skellefteå lfs. [25]
En Jöns Andersson ägde ett hemman 1570-1572 i Frostkåge, Skellefteå lfs. [25]
Karin änka var ägare enligt bågskattelängden 1571 i Frostkåge, Skellefteå lfs. [25]
Ättlingar
      4 Agnes Olofsdotter.   Född i Bure, Skellefteå lfs. [2] Hade barn nog, enligt Johan Bure.
Gift med Mårten Andersson. Bonde i Ljusvattnet, Burträsk.
Nämnd 1570-1575 i Ljusvattnet, Skellefteå lfs (Burträsk). [20]
Ättlingar
      4 Malin Olofsdotter.   Född i Bure, Skellefteå lfs. [2] Gift med Olof Nilsson. Bonde i Myckle 3.
Född i Myckle 3, Skellefteå.
Död i Myckle 3, Skellefteå.
Nämnd från 1565 till 1607 i Myckle 3, Skellefteå lfs. [25]
Ättlingar
      4 Mariet Olofsdotter.   Född i Bure, Skellefteå lfs. [2] Gift med Mårtensson. Bonde i Burvik.
Ättlingar
    3 Cecilia Jonsdotter.   Född i Bure, Skellefteå lfs. [2] Barn nog enligt Johan Bure.
Gift med Nils Olofsson. Bonde i Blåsmark, Piteå lfs.
Nämnd 1543 i Blåsmark, Piteå lfs. [20]
Landsköpman 1543 i Blåsmark, Piteå lfs. [71]
      4 Olof Nilsson.   Olof Nilsson nämnd med bror 1555 i Blåsmark, Piteå lfs. [20]
Ej nämnd av Johan Bure.
      4 Erik Nilsson.   Född i Blåsmark, Piteå lfs. Nämnd 1565-1595 i Blåsmark, Piteå lfs. [20]
Gift med .
Ättlingar
    3 Agnes Jonsdotter.   Född i Bure, Skellefteå lfs. [2] Gift med Olof Andersson. Bonde i Burvik 8.
Ägare från 1539 till 1551 i Burvik 8, Skellefteå lfs. [25]
      4 Malin Olofsdotter.   Född i Burvik 8, Skellefteå lfs. [2] Gift med Henrik Eriksson. Bonde i Näsböle (möjl Kåsböle, Lövånger).
Henrik Eriksson nämnd 1543-1571 i Risböle 3, Lövånger. [25]
Ättlingar
      4 Ingrid Olofsdotter.   Född i Burvik 8, Skellefteå lfs. [2] Gift med Nils Hansson. Bonde i Näsböle (möjl Kåsböle, Lövånger).
Nils Eriksson nämnd 1555-1561 i Kåsböle 3, Lövånger. [25]
Ättlingar
      4 Anders Olofsson.   Född i Burvik 8, Skellefteå lfs. [2] Bonde i Burvik 8 Backen.
Ägare från 1543 till 1546 i Burvik 8, Skellefteå lfs. [25]
Ägare från 1552 till 1576 i Burvik 8, Skellefteå lfs. [25]
Gift med .
Ättlingar
    3 Jonsdotter.   Född i Bure, Skellefteå lfs. [2] En Olof Jonssons syster kom till Ersmark, enligt Johan Bure.
    3 Jonsdotter.   Född i Bure, Skellefteå lfs. [2] En Olof Jonssons syster kom till Pyta (Piteå), enligt Johan Bure.
    3 Mariet Jonsdotter.   Född i Bure, Skellefteå lfs. [2] Bur-Mariet, enligt Johan Bure.
Gift med .
      4 Anders Burman.  
    3 Sten Bure.   Född i Bure, Skellefteå lfs. [2] Befallningsman över Gävle 1560 och sedan i Vadstena (Johan Bure).
tillnamn Bure. [35]
En intressant detalj jag såg var att Johan Bure på ett ställe kommenterade om fogden Sten Bure i Gävle på latin när han har lagt in denne som son till Jon Olsson i Bure: “jag tror att det är här han ska placeras”. Det visar väl att Johan Bure själv inte visste hur det var med släktskapen; risken är stor att han också här går utifrån namnet Bure enbart och därför identifierar honom som en släkting. (Urban Sikeborg)
    3 Nils Bure.   Inte son till Jon Olofsson.

Hade Lunda kvarn i Sandoms socken i Västergötland, kom i skada för en karl och reste så av till Norge, gift med Gurit på Wyrhorn (Lilja). Ej nämnd av Bureus som son till Jon Olofsson. Nils Bure nämns tillsammans med några övriga personer på sidan efter sidan med Jon Olofssons ättlingar. Inget släktsamband visas med den här Buresläkten.

Källor

 1. Peter Sjölund
 2. Johan Bure
 3. Johan Bure X 36 sid A
 4. Johan Bure, Släktbok s 138-139 (68)
 5. Johan Bure, Släktbok s 186 (151)
 6. Johan Bure, Släktbok s 195 (168-169)
 7. Thord Bylund
 8. Johan Nordlander
 9. Per-Olof Snell
 10. Johan Bure X 36 sid B
 11. Johan Bure X 36 sid C
 12. Johan Bure, Släktbok s 142 (70)
 13. Johan Bure f 142, Riksarkivet Finland
 14. Johan Bure X 36 sid D
 15. Jan Erik Almquist, John von Walter
 16. Johan Bure X 36 sid X
 17. Johan Bure, Släktbok s 160 (104)
 18. Staffan Bengtsson
 19. Skattelängder, Staffan Bengtsson
 20. Skattelängder
 21. Johan Bure X 36 sid Y
 22. Johan Bure, Släktbok s 163 (110)
 23. Johan Bure X 36 sid E
 24. Johan Bure X 36 sid E, F
 25. Ulf Lundström
 26. Johan Bure X 36 sid G
 27. Johan Bure X 36 sid H
 28. Johan Bure, Släktbok s 165 (112)
 29. Johan Bure, Släktbok s 166 (113)
 30. Johan Bure X 36 sid K
 31. Johan Bure X 36 sid I
 32. Johan Bure, Släktbok s 154 (92)
 33. Johan Bure X 36 sid K, L
 34. Johan Bure X 36 sid M
 35. enligt Johan Bure
 36. Älvsborgs lösen
 37. Skattelängder, Ulf Lundström
 38. Johan Bure X 36 sid N
 39. Roger Axelsson i Anbytarforum, Carl Szabad
 40. Jordebok
 41. Staffan Bengtsson i Anbytarforum 2000
 42. Staffan Bengtsson i Anbytarforum 2008-03-03
 43. Johan Bure X 36 sid N, O, P (främst O)
 44. Johan Bure, Släktbok s 181 (141)
 45. Tyko Lundkvist
 46. Johan Bure X 36 sid P
 47. Johan Bure X 36 sid Q
 48. Johan Bure X 36 sid R
 49. Johan Bure, Släktbok s 189 (157)
 50. Johan Bure X 36 sid S
 51. Johan Bure, Släktbok s 172 (124)
 52. Johan Bure, Släktbok s 173 (126)
 53. Johan Bure X 36 sid Z
 54. Johan Bure, Släktbok s 168 (117)
 55. Johan Bure, Släktbok s 171 (122)
 56. Ulf Lundström, Bönder och gårdar i Skellefteå socken 1539-1650 s 74
 57. Johan Bure, Släktbok s 196 (170-171)
 58. Ulf Lundström, Bönder och gårdar i Skellefteå socken 1539-1650 s 396
 59. Ulf Lundström, Bönder och gårdar i Skellefteå socken 1539-1650 s 372
 60. Ulf Lundström, Bönder och gårdar i Skellefteå socken 1539-1650 s 371
 61. Johan Bure, Släktbok s 197 (172-173)
 62. Ulf Lundström, Bönder och gårdar i Skellefteå socken 1539-1650 s 374
 63. Johan Bure X37 s 86, X36 sid T
 64. Johan Bure, Släktbok s 198 (174, 177)
 65. Johan Bure X 36 sid T
 66. Carl-Henrik Carlsson
 67. Johan Bure, Släktbok s 199 (178)
 68. Carl Henrik Carlsson
 69. Johan Bure, Släktbok s 199 (179)
 70. Olof Andersson; Carina Bäckström i Ätt och bygd nr 40 1993
 71. Västerbottens landskapshandlingar

Personregister       Ortsregister