Förfäder Clemet Olofsson.   Född i Baggböle, Umeå landsförs (Västerbotten). [1] Bonde i Sörfors, Umeå landsförs (Västerbotten). [1]
Nämnd 1543 i Baggböle, Umeå landsförs (Västerbotten). [2]
Nämnd 1571 i Sörfors, Umeå landsförs (Västerbotten). [3]
Bonde 1546-1564 i Sörfors, Umeå landsförs (Västerbotten). [4]
Clemet landsköpman 1549 i Forsa, Umeå lfs. [5]
Gift med .
1 Abluna Clemetsdotter.   Född i Sörfors, Umeå landsförs (Västerbotten). [1] Hustru Abbelun står för hemmanet 1596 i Sörfors 1, Umeå landsförs (Västerbotten). [4]
Gift [1] med Jakob Andersson. Bonde i Sörfors, Umeå landsförs (Västerbotten). [1]
Nämnd 1585 i Sörfors, Umeå landsförs (Västerbotten). [6]
Ägare 1566-1590, 1597 i Sörfors 1, Umeå landsförs (Västerbotten). [4]
  2 Brita Jakobsdotter.   Född i Sörfors, Umeå landsförs (Västerbotten). [1] Gift med Jakob Persson. Bonde i Teg, Umeå landsförs (Västerbotten). [1]
Nämnd 1600-1625 i Västerteg, Umeå landsförs (Västerbotten). [6]
    3 Per Jakobsson.   Född i Teg, Umeå landsförs (Västerbotten). [1]
    3 Erik Jakobsson.   Född omkring 1601 i Västteg, Umeå lfs. [7] Nämnd 1640-1671 i Västteg, Umeå lfs. [6]
Gästgivare 1655 i Västteg, Umeå lfs. [8]
Gift med .
      4 Jakob Eriksson.   Nämnd 1674-1695 i Västteg, Umeå lfs. [8]
  2 Anna Jakobsdotter.   Född i Sörfors, Umeå landsförs (Västerbotten). [1] Gift med Mårten Persson. Bonde i Teg.
Född i Teg, Umeå lfs. [9]
Nämnd 1600-1625 i Västteg, Umeå lfs. [6]
  2 Anders Jakobsson.   Född i Sörfors, Umeå landsförs (Västerbotten). [9] Bonde från 1600 till 1602 i Sörfors, Umeå landsförs (Västerbotten). [6]
  2 Erik Jakobsson.   Född i Sörfors, Umeå lfs. [9] Död omkring 1642 i Sörfors 1, Umeå lfs. [10] Nämnd 1605-1640 i Sörfors, Umeå lfs. [6]
Ägare 1604-1640 i Sörfors 1, Umeå lfs. [4]
Gift med .
    3 Jakob Eriksson.   Bonde i Sörfors, Umeå lfs.
Nämnd 1645-1650 i Sörfors, Umeå lfs. [6]
Bonde 1642-1690 i Sörfors 1, Umeå lfs. [4]
Gift med .
      4 Erik Jakobsson.   Bonde 1687-1698 i Sörfors 1, Umeå lfs. [4]
Gift med Larsdotter. Född i Brån, Umeå lfs. [4]
Ättlingar
      4 Margareta Jakobsdotter.   Född i Sörfors, Umeå lfs. Gift omkring 1679 [11] med Mårten Persson. Bonde från 1681 till 1707 i Grisbacka 6, Umeå lfs. [11]
Ättlingar
      4 König Jakobsson.   Född. [12]
      4 Jakob Jakobsson.   Född. [12]
      4 Olof Jakobsson Forsell.   Född. [12] Borgare Forssell från 1698 i Umeå stadsförs (Västerbotten). [11]
Gift omkring 1700 [11] med .
  2 Clemet Jakobsson.   Född i Sörfors, Umeå lfs. [9]
  2 König Jakobsson.   Född i Sörfors, Umeå lfs. [9]
  2 Gunnild Jakobsdotter.   Född i Sörfors, Umeå lfs. [9]

Källor

 1. Johan Bure, Släktbok s 181 (141)
 2. Jordebok
 3. Älvsborgs lösen
 4. Staffan Bengtsson i Anbytarforum 2000
 5. Johan Nordlander
 6. Skattelängder
 7. Roteringslängd 1637
 8. Mantalslängder, Kenneth Mossberg
 9. Johan Bure
 10. Kyrkoräkenskaper, Staffan Bengtsson i Anbytarforum 2000
 11. Staffan Bengtsson
 12. Nils Burman p 340, Rune Johansson

Personregister       Ortsregister